neděle 14. února 2010

Haider hadr!

Před šestapadesáti lety, 14. února 1945, došlo k památnému náletu angloamerického letectva na Prahu. Několik bomb spadlo i na staré Radlice. Možná udělaly menší škodu, než pozdější stavba metra, ale zabily zde 22 lidí. Poblíž kaple svatého Jana Nepomuckého, pod stanicí Radlická, se nachází nenápadný památníček, který "na věčnou paměť" hlásá jejich jména. Danielce Janoškové byl pouhý měsíc, panu Františkovi Fričovi skoro osmdesát. Zahynulo šest členů rodiny Černických, i tříletá Helenka a dvouletý Milánek. V celé Praze bylo zabito asi 700 lidí.

Plutokraté zaťali svůj dravčí spár do těla národa, který v té době dlel pod ochranou Velkoněmecké říše.

Strejda inženýr (na titulu si zakládal!) Bohumil Neumann, měl tehdy onoho 14. února strašné štěstí. Němci mu poskytli ještě širší ochranu, než zbytku protektorátu: Už 11. února ho transportovali do Terezína. Nebyl tedy doma u své ženy, v tom činžáku na Karláku, když tam dopadla cizácká puma. Zrovna když jeho ženu přišli navštívit syn a dcera z vnoučaty. Němci ho tenkrát vlastně zachránili, z celé rodiny přežil válku jen on. Opravdu, měl štěstí přímo strašné.

Několik desítek tisíc francouzských civilistů zahynulo v době invaze do Normandie, kdy spojenecká letadla obracela na ruby jejich pobřežní města. Nikdy to Angličanům ani Američanům, Kanaďanům či Novozélanďanům nevyčítali. Osvobozovali je totiž od nacistické (v té době se rovnalo německé) nadvlády. Francouzi tyto oběti přičetli k ostatním, které zabili přímo Němci.

No a pak přišel konec té hrozné války, která přinesla desetimiliónové oběti a bilionové ztráty. Každý věděl, kdo za ni mohl: Hitler. A Němci. Přišel čas odplaty.

Před válkou žilo v Československu 3,5 milionu občanů německé národnosti, kteří se mohli vzdělávat ve svém rodném jazyce na 3.400 školách obecných, 400 školách měšťanských, 100 školách středních, 237 školách odborných, na 2 technikách a 1 univerzitě. Německy vysílal jeden rozhlasový vysílač a na českých stanicích bylo němčině vyhrazeno 12 % vysílacího času. Působilo zde 17 stálých divadel, desítky nakladatelství, 63 deníků, 143 politických listů, 3.484 německých obecních knihoven (stav k roku 1934, v roce 1920 jich bylo pouze 458), 177 osvětových sborů. Přes všechna pochybení a výtky měli Němci v ČSR největší národnostní práva ze všech středoevropských zemích, po roce 1933 mohli žít dokonce svobodněji, než v samotném Německu.

Než je zblbnuli Henlein a Hitler.

Vina se zdála jasná. Následoval trest. "Museli jít". Z celé střední Evropy. S uzlíčkem s 20 kilogramy. Cena majetku, který zde zanechali, činila odhadem 300 miliard korun. Podle poválečných dohod měla být dána na konto kontribucí a v žádném případě nikdy vydána Německu. Odhadovaná cena československých ztrát byla 360 miliard.

Přesto dodnes znějí požadavky vyhnanců na odškodnění. Dokumenty "Sudetoněmeckého krajanského sdružení" obsahují stále požadavky, které vpodstatě opakují ty staré Henleinovy.

Na čele Landsmanšaftu došlo před desti lety k výměně generací. Sedmdesátiletého dinosaura revanšismu, předsedu Franze Neubauera, vystřídal mladistvý (tehdy třiačtyřicetiletý) poslanec Evropského parlamentu Berndt Posselt. Zatímco Neubauer byl nesmiřitelný, Posselt je ještě nesmiřitelnější. Zatímco Neubauer prožil dětství v domovině a stejskalo se mu po ní, Posselt je pouze bezskrupulózním politikem a touží mu po moci. Neubauer možná věděl, že lže, Posselt to snad ani neví...

Evropa se svého času nahlas postavila proti populistovi Haiderovi, který vyjadřoval obdiv k velkoněmecké politice Třetí říše. Koncentráky nazýval pouhými "trestnicemi". Mluvčí landsmanšaftu Johann Böhm, který vystřídal na tomto postu Neubauera, z toho vyvodil neuvěřitelnou konstrukci. Že prý když se Evropa tak razantně postavila proti "porušování lidských práv" už při jen pouhém ustanovování rakouské vlády v roce 2000, měla by umět zasáhnout i proti tak "mimořádnému narušení mezinárodního práva" jako byl odsun Němců z Československa v roce 1946.

Bylo by to jen k pousmání, kdyby to nebylo tak zvrhlé. Ocituji vám teď některé body programu lansmanšaftu. Například takto hodnotí sudeťáci rok 1938:

"Od r. 1926 do r. 1938 se německé politické strany podílely na vládě Československé republiky, do r. 1935 reprezentovaly 75% sudetoněmeckých voličů. Teprve selhání tohoto úsilí, sociální nouze, která se stala trvalým jevem, a odmítnutí návrhů sudetoněmecké strany (SdP) na autonomní řešení přiměly většinu Němců pod vlivem politického a hospodářského vývoje v sousední německé říši v rostoucí míře usilovat o jiné řešení."

(Tyto "návrhy" jsou jinak známy jako "Osm karlovarských bodů" a veřejně je vyhlásil na sjezdu SdP 24. dubna 1938 v Karlových Varech soudruh Henlein, po konzultaci se soudruhem Hitlerem. Pro informaci je uvádím:
"Sjednání úplné rovnoprávnosti a rovnocennosti pro německou národní skupinu s českým národem v Československé republice.
Uznání sudetoněmecké národní skupiny jako právní osobnosti, aby její rovnoprávnost ve státě mohla být zachráněna.
Stanovení a uznání německého národního území.
Vybudování německé samosprávy v německém národním území ve všech oborech veřejného života, pokud se jedná o zájmy a záležitosti německého národního tělesa.
Vytvoření zákonných ochranných opatření pro ty státní příslušníky, kteří bydlí vně rámce uzavřeného území jejich národnosti.
Odstranění bezpráví, které se stalo sudetskému němectví od roku 1918, a reparace hmotných škod, jež tím bezprávím byly učiněny.
Uznání a provedení zásady, že v německém území mají být jen němečtí veřejní zaměstnanci.
Úplná svoboda přiznání se k německé národnosti a k německému světovému názoru."

Míní se nacismus... Chudákům Němcům nezbylo, než "hledat jiné řešení", totiž "konečné řešení".)

Tak on ten český nacionalista Beneš nechtěl nechat Němce svobodně se hlásit k nacionálnímu socialismu? Tím "selhalo úsilí" k možné domluvě s Čechy. Takové porušení lidských práv a pošlapání demokracie, no fuj!

Ještě, že to pak soudruh Hitler napravil.

Ale to je minulost, čeká nás světlá budoucnost. S Čechy se mohou Němci domluvit, krom jedné drobnosti, kde musí být sudeťácký postoj neoblomný:

"Hlásíme se k právu na sebeurčení jako právu národů a etnických skupin určovat svobodně svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní status. S osudem sudetských Němců a jejich teritoria" (míní se pohraniční území České republiky podle Godesberského memoranda ze září 1938) "smí být proto nakládáno jen s jejich výslovným souhlasem."

Haider hadr!

To není nějaká komunistická propaganda, ale citáty ze "Stanoviska k sudetské otázce ("20 bodů"), zaujaté plénem sudetoněmecké rady a přijaté 7. května 1961 spolkovým shromážděním sudetoněmeckého krajanského sdružení", které nebylo dodnes odvoláno.

Takže zopakuji: Tvrdý Posselt, který se opírá o autenticky nacistické nároky, požadoval stejně tvrdý postup Evropy proti České republice, jako proti Rakousku, kde si cintal populistické výroky neonacista ("populistický krajní pravičák") Haider.

To jsou paradoxy! Paradoxní je, že to nevidí ani Evropa, ani čeští politici a publicisté.

No ale strejčka Neumanna možná stejně zachránili nejdřív Slováci. Totiž když ho vyhnali z předválečných Košic v rámci akce "Češi peši do Prahy". Strejda tedy jel. Dříve, než Slovákům zabrali Košice Maďaři. A tak ani nebyl v Košicích, když je v červnu 1941 bombardovala německá letadla, jež byla maskovaná za sovětské stroje. Aby měli Maďaři důvod vyhlásit válku proradnému SSSR, který bezdůvodně zaútočil na jejich území...

To jsou všechno strašně těžký věci a tvrdý či natvrdlý Posselt a jeho přicmrndávači by raději měli mlčet, než vyvolávat ze záhrobí miliony stínů.

Za smrt Danielky Janoškové a rodiny strejdy Neumanna totiž můžou především Němci. Stejně jako za svůj poválečný odsun. Tehdejší Němci.

Mrazí mne, když slyším záhrobní staré pangermánské hlasy nové sudetoněmecké generace. Dnešní Němci by je měli okřiknout!

Psáno v Praze na Lužinách dne 14.2.2000, poprvé vyšlo v rubrice Šamanovo doupě na Neviditelném psu 15.2.2000, po deseti letech redigováno pro vlastní blog

PS únor 2010: Za deset let se cosi měnilo. A cosi nezměnilo. Ožralý Haider se zabil v autě. Postheiderovská krajní pravice v sousedním Rakousku posiluje. Neonacisté a starokomunisté nálet na Prahu v únoru 1945 opakovaně prohlašují za válečný zločin. Sudeťáci zůstávají nesmiřitelní - zejména ti v českých médiích...

20 komentářů:

drak řekl(a)...

Na těch sudeťácích je poměrně dosti otravné, že se to všechno opakuje pořád a do blba. Někdo od nich vyleze a začne lhát a překrucovat fakta, v tom lepším případě je okřiknut a vykázán do patřičných mezí, v tom horším je mu před tím okřiknutím naivkami nějakou dobu dopřáváno sluchu, po okřiknutí se na chvilku stáhne a pak znovu vyleze tentýž nebo nějaký jiný a začne lhát a překrucovat a tak pořád do kolečka a do blba.
Jsou neskutečně otravní a neskutečně vytrvalí. Abychom jim účinně čelili, tak budeme muset být také vytrvalí.

STK řekl(a)...

Draku, Sueťáka okřikneš a on aspoň na chvíli zaleze. Komunista se okřiknutí nebojí, ještě ti vynadá, co si to dovoluješ. A náš "stát" mu málem dá zapravdu. Poněkud chucpe...
(Nicméně soudím, že Sudeťáci za čas vymřou. Ale komouši...?)

AndyP řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
jiný Honza řekl(a)...

STK, nevymřou ani jedni - vždycky se najde hovado ochotné si vyřvat něco na těch, kdo raději makají než řvou...

AndyP řekl(a)...

na druhou stranu, na Landsmannschaft nejlíp platili skutečně ti komunisti. V rámci demokracie jsou slyšet i jiné hlasy, od těch rozumných, které připomínají, že se Češi těsně po válce nechovali vždy a všude příkladně ( mezi ty se řadím já) až po poloprofesionální spolkaře a sudiče ( nebudu jmenovat, hned bych měla na krku žalobu a dávat jim prostor k sebeprezentaci nehodlám, ale kdo zná to prostředí bude vědět, o koho jde), kteří v touze odlišovat svou nudnou existenci našli smysl života v kydání hnoje na Čechy a samozřejmě, že nejlepší a nejvíc vidět je právě postoj " Zlí Češi zabíjeli hodné Němce a nechtějí jim vrátit půl republiky".
Osobně bych uvítala, kdyby stát na jednání s Landmannschaftem a jeho odnožemi v Česku posílal bolševiky, Filipa a spol. Zde mohou být tihle dinosauři užiteční.

informace řekl(a)...

http://www.liberliber.it/biblioteca/g/galassi/la_costituzione_e_le_vicende_politico_istituzionali_ital_etc/html/c_app1.htm
Kdyz si clovek precte tato cisla, ma jasnou predstavu, nakolik je cela ta Dolezalova propaganda ucelne zamerena. Nechapu, proc mu Lidovky a NP poskytuji misto pro podobne stvani. Neni to ani novinar, jeho clanky o vnitrostatni situaci jsou dost ubohe, ty o sudetske otazce jsou docela nestydata proticeska propaganda.
Potreboval snad NP toto "utkani" Vlk versus Dolezal pro oziveni diskuze? Opakovalo se to se zoufalou monotonii cely rok (jak jsem za ten rok, co tu pisu, mohla videt). Zmeni alespon ted, kdyz zavedli registraci, model diskuzi? Kdyz dovolite, diskuzni noviny si nemohou dovolit predkladat stale stejna temata, nakonec je to bud nudne (pro nektere) nebo to vede k mechanickym hadkam a urazkam (jak jsme byli svedky).

Harpyje řekl(a)...

Co by byli jeden bez druhého?

Jsou jako spojené nádoby, jedna se neobejde bez druhé. Na obou stranách si mnoho z nich udělalo z minulosti živnost. A proto je tato nekonečná pře neustále uměle udržována na životě. Jejich příslušní přitakači jsou buďto jejich užiteční idioti, anebo jsou hnáni prachsprostou nenávistí k opačnému etniku. Někomu vadí rétorika mazaného kariéristy Bernda Posselta, mně osobně zvedají žaludek řeči ex soudružky Dvořákové. Takový Klub českého pohraničí taky není zrovna moc velká ozdoba České Republiky.
Obyčejní lidé inklinují většinou k tomu, vidět jen jednu stranu medaile. O to to mají ti, kteří se zasazují o smíření a vzájemné porozumění, těžší. Smíření nelze dosáhnout věčným ukazováním prstem na toho druhého s tím, že "to začal". Ale přiznání vlastních chyb je trnem v oku všem "ewig Gestrigen" na obou stranách.
Těm věčně včerejším neotevřel oči ani průběh pochodu neonacistů v Drážďanech a proto mohou nadále tvrdit, že "za smrt Danielky Janoškové a rodiny strejdy Neumanna totiž můžou především Němci. Stejně jako za svůj poválečný odsun. Tehdejší Němci". Uvědomuje si vůbec autor tohoto cynického výroku, že tím hanobí památku všech německých obětí Nationalsozialismu? A že jich nebylo málo! Už jen před samým začátkem druhé světové války bylo zavražděno nejmíň 20 000 odpůrců režimu, většinou z levého politického spektra a z řad nábožensky motivované opozice. A to se nezmiňuji vůbec o německých Židech!
Ale autora tohoto výroku může těšit, že je na straně většiny. Výsledkem takového jednostranného uvažování pak je, že články pana Doležala jsou většinou čtenářů povážovány za "protičeské štvaní", nebo ještě lépe, "hanobení českého národa". Někteří jedinci jdou dokonce tak daleko, že mu podsouvají záměr připsat Čechům "kolektivní vinu" za odsun sudetských Němců. Není snad absurdnější výčitky.

Šaman řekl(a)...

Bohunemil Doležal je skutečně štváčem, trpělivě a soustavně svoje lži rozesívá. Bohužel tyto lži učí i studenty - a zkouší, jestli srávně lžou! Btw: V roce 1945 si za bombardvání Drážďan skutečně mohli Němci sami.

Další sudeťácký pseudohistorik Seibt se snaží podvrhnout zabité Židy jako "obět národní sebevraždy". Mezi Němce, kteří se takovou "nešťastnou náhodou" stali obětmi jiných Němců se tak péčí liberecké sudeťačky dostala i moje česká liberecká rodina! Však žili na území Říše, ne? A děda byl žid, ne? Tak byl teda Němec, ne? NE!

Pak si to spočítají, že povraždění čeští Židé byli vlastně Němci. A berou je jako válečné oběti jakéhosi neznámého boha. Sudeťáci je zavraždí, a pak si je ještě přičtou k vlastním obětem - a za to všechno prý mohou Češi, vedení válečným zločincem Benešem. . Vždyť je to na zvracení!!!

Ten slušně nevyslovitelný BD je skutečně zralej na trestní oznámení za hanbení českého národa.

informace řekl(a)...

Na druhe strane je nutno klast si otazku. Co vlastne chteji lide jako Posselt a jeho strana a jeho (hlasna) trouba Dolezal? Ono totiz nejde jen o mistni ohraniceny konflikt zajmu, ale jde, vezmeme-li to v uvahu v sirsim rozhledu, o destabilizaci Evropy. Odsun ceskych Nemcu je jen soucasti povalecneho usporadani Evropy, na kterem se dohodly vitezne mocnosti. Uvest v pochyby Jaltskou, Postupimskou dohodu znamena uvrhnout Evropu v chaos. Rozhodne by z toho nikdo z evropskych statu nic nevytezil, ani Nemecko. Ma sveho Lebensraumu az moc na vychode, odkud se aktivni cast obyvatelstva prestehovala na zapad.

Rozhodne pak z neunavneho pane Dolezalova hrabani pstickem a kopani spendlickem pri neunavnem hledani kosticek tyranizovanych Nemcu nekyne zadny prispevek k mirnemu sousedskemu vztahu s Nemeckem. Jen rozdmychava nepokoj, nekld, podezreni a konec koncu dava vitr do plachet prave komunistum, kteri se pak tvari jao obranci narodni bezpecnosti.
Nevim, kolik muze mit postava jako D. priznivcu, kteri sdileji jeho nazory.

Myslim, ze cela tato debata nebo spis propaganda, co zde vede, je nezodpovedna, zvazime-li to z nestranneho hlediska.
Neznam cesky zakonik, ale mam za to, ze jde o rozdmychavani protinarodnich nalad a propagaci fasistickych, revansistickych hesel.

Nakonec bych chtela dodat, pro eventualni oponenty, ze nejsem ani nacionalistka ani sovinistka, ani ceska gestapistka, jsem obcan zijici v zahranici s normalnim vztahem k rodne zemi (tedy i kritickym). A dodala bych, ze mezi vlastenectvim a nacionalizmem ne-li sovinizmem, nelze klast rovnitko, je to cela stupnice vztahu vuci zemi a narodu. Kdo dela, ze si to neuvedomuje, je prachsprosty propagandista (protoze to vi, ale nehodi se mu to do kramu a proto to nerika).

N.N.Nemo řekl(a)...

I v dnešním Německu existují oficiální stanoviska o neplatnosti Postupimských dohod. I dnešní Německo uznává platnost Mnichovské dohody do 14.3.1939.
Ani poválečné Německo nedenacifikovalo soudnictví. V rámci studené války byli do boje proti komunismu opět povoláváni - nacisté.

První vlnu denacifikace udělaly za Němce okupační mocnosti. Druhou vlnu vypořádání se s minulostí v 60. letech pak nová mladá generace. V současném Německu cítím další vlnu vypořádávání se s minulostí.

Toto se u nás nestalo. Než se stihla společnost vypořádat s poválečným traumatem odsunu Němců (českým traumatem), nastoupili komunisté. A do věznic k esesákům putovali čeští odbojáři. Rok 1968 vedli částečně ti, co vedli i rok 1948. Totéž se týká roku 1989.
S komunismem se dodnes vypořádávají - bývalí komunisté, a s odsunem českých Němců - dědicové nacismu a pangermanismu v Landsmannschaftu a jejich placení čeští agenti a ideologičtí spolupracovníci.

Tak jak se máme vypořádávat s vlastními vinami, když nám jezuité a revanšisté stále vyčítají naši proradnou ďábelskou husitskou a komunistickou tvář?

Klasickým českým husitským ďáblem je přitom samozřejmě emigrant a zrádce národa Jan Ámos Komenský.

Harpyje řekl(a)...

Snad každý český emigrant čelí podezření, že je zrádcem národa. Natož ti, kteří se usadili v Německu! Jak mi to krásně a tak nějak po soudružsku předhodil Vlk st: "Pokud vaše volksgennosse dovolí, Ježíš Nazaretský byl věřící žid...".
Takže, vlastizrádný postoj je, když někdo zásadně popírá (nemorální) thézi kolektivní viny a nesdílí všeobecně rozšířený názor, že Češi jsou národ holubičí a Němci ztělesněním zla. Takový názor je trestuhodný. Že mi to silně připomíná něco, co tady už jednou bylo? Ony ty časy se třeba vrátí.
Ve městě, v kterém žiju, je staré, nefunkční krematorium, v kterém před válkou spalovali ony zplynované mrzáčky (Akce T4), kteří se provinili tím, že byli duševně nebo tělesně, většinou oběma způsoby, postižení. Oni a jejich rodiče byli Němci. Podle hlasatelů kolektivní viny německého národa jsou tedy vini ještě dodatečně tím, že Hitler rozpoutal 2. světovou válku, se všemi jejími hrůznými průvodními jevy a důsledky.
Co ale zajímají české vlastence v hospůdce U hraničáře nějací němečtí mrzáci!

icko řekl(a)...

Hlavnym problemom 20 storocia je hlasanie tzv kolektivnej viny. A na zaklade tejto zhovadilosti sa napachali a stale pachaju paradne svinstva.

Nemci zili na uzemi sudet uz minimalne 300 ak nie 500 rokov. Boli tam doma. 1 CSR sa k mensinam nespravala prave najslusnejsie. A ked si zoberieme ze na jej uzemi zilo viac ako 3,5 miliona nemecky hovoriacich spoluobcanov (teda viac ako slovakov) je tazko hovorit o mensine.

A ked k tomu pridame ze v najkrajsich stavebnych skvostov prahy a okolia mali prsty nemci ze najväcsi predstavitel tzv ceskeho baroka bol johan bernard fischer z erlachu (Napr Vranovsky hrad, valdsteinove palace,..)na slovensku banska stiavnica vybudovana nemeckymi pristahovalcami zavadzajucimi moderne banictvo, a tak mozem pokracovat do zblbnutia, Zistime ze spoluzitie s nemecky hovoriacimi spoluobyvatelmi malo ovela viac vyhod ako nevyhod.

A vlastne by nemecka spolkova republika mala podakovat benesovy za cez 2 miliony vzdelanych a dobre vyucenych nemcov, co museli zacinat opät z nuly. To sa im potom robil HOSPODARSKY ZAZRAK, a zo zniceneho nemecka behom par rokov hospodarsky najsilnejsi stat europy.

AndyP řekl(a)...

to jsou vše jen kozí kosti, ičko. Je naprosto jasné, o co oběma stranám jde. Němci chtějí zpět své domy a pole a moc v regionu, Češi ví, že revidovat výsledky války a poválečných roků nejde, že by z toho vznikl naprosto neřešitelný problém, vzdali by se de facto půlky země, navíc by došlo k nekonečným tahanicím. Proč a jak by to měli udělat, proč by měli sami sebe ničit? O žádnou vinu či ideje se ve skutečnosti nejedná. Obě strany k svým cílům používají užitečné idioty, kteří tohle ještě nepochopili.
Je mi jasné, že nepochopí ani tuhle prostou pravdu.
Píšete slovensky, tak si zkuste představit, jak ochotně by Slováci na základě toho, že Slovensko bylo tradičně rozvíjeno, kulturně a politicky obohacováno prakticky výhradně Maďary vraceli Maďarům svou zem.

icko řekl(a)...

andy ked sa zamyslite zistite ze situacia s prvej republiky sa skoro presne opakuje so slovakmi a madarmi. Banda slovenskych nacionalistickych rodolubov, A strielanie zo strany madarskej vlady. Obe zakryvaju takto svoju neschopnost riesit hospodarske problemy.
Nacionalizmus v nasich krajinach zialbohu stale zabera

1 csr odmietla vytvorit mnohonarodnostny stat podobnym sposobom ako svajciarsko (svajciarsky model)a nahradila ho ideou cechoslovakizmu co bol v podstate cesky sovinizmus prezivajuci doteraz. A za to ale velice rychlo dostala ucet.

Cize kto je bez viny nech hodi kamenom.

Inak mylis sa nemci by si osem krat rozmysleli ziadat o navrat majetkov pretoze boli väcsinou odskodneni nemeckou vladou a toto by museli vracat aj s urokom. Madari sa vyhnanym nemcom oficialne ospravedlnili a dokonca im ponukli moznost madarskeho obcianstva a naraz su vsetci spokojny a nic sa nestalo.

Vyriesit narodnostny problem v jednom state sa podarilo asi jedinym svajciarom a tento model by bol bezproblemovo prenesitelny aj napr. na slovensko. Ale to by najprv museli kreatury ako slota alebo rydlo zavesit do prievanu za gu...

AndyP řekl(a)...

Pokud vím, tak se Česká republika odsunutým Němcům také omluvila. Jistě, bylo by pěkné, kdyby jim též nabídla možnost českého občanství. To bohužel neudělala, ráda bych se na tu srandu podívala, zejména když si uvědomíme, že zde platí model jen jednoho občanství.
Co se výče vašeho druhého odstavce, situace jak ji znám z literatury nebyla tak jednoduchá, od vyhlášení ČSR usilovali organizovaní Němci ne o mnohonárodnostní stát, ale o oddělení tzv. Sudet od ČSR. Nejde to srovnávat se Švýcarskem.

informace řekl(a)...

Myslim, ze problem odsunu sudetskych Nemcu ma mnoho aspektu: mezinarodne politicky, pravni, historicky a nakonec se k tomu pridava problem eticko-moralni. Vzhledem k tomu, ze se sporne zalezitosti mezi staty resi na poli politickem a pravnim, je docela zbytecne sem zatahovat otazku odpovednosti ceskeho naroda za "vyhnani" Nemcu.
Transfer byl proveden na zaklade Postupimske dohody. Je tedy zapotrebi brat v uvahu, nakolik byla postupimska dohoda zdokonalena ve vsech svych klauzolich, zda muze byt prohlasena za neplatnou. O tom existuje velice bohata pravni literatura, ktera se problemem zabyva prakticky jiz od konce valky. Najdete odkazy na goooglu.
Jak rikam, nejake kazani o ceske nemoralnosti, zde nema misto. Problemy jsou politickeho a pravniho charakteru.

Anonymní řekl(a)...

Můžeme prohlásit Norimberské zákony za neplatné, jejich obětem však život a majetek nevrátíme. Benešovy dekrety jsou na tom podobně, postižení už nejsou na živu. Dohoda z Potsdamu je nám nadřazená, rozhodli tam vítězové války. Takže je lepší, upřít svůj zrak do budoucnosti.

Harpyje řekl(a)...

Když někdo, vážené Informace, jako autor tohoto článku, líčí utrpení svých rodiných příslušníků, tak stojí ten eticko-morální aspekt v popředí, a ne ten právnický. A tento eticko morální imperativ nám říká, že vina může být pouze individuální, a ne kolektivní. A to platí pro obě strany.

informace řekl(a)...

Pani Harpyje,
ja upozornuji na fakt, ze odsun Nemcu ma nekolik aspektu a ze neni produktivni je mezi sebou michat. Autor mluvi o svych zazitcich o rodinnych udalostech, coz je individualni dimenze historie, a spojuje ji s udalostmi doby. Coz mu samozrejme nemuzeme mit za zle. Kazdy vidime historii ze sveho uhlu pohledu. Ackoliv jako publicista by mel zastavat sirsi stanovisko, jenze, ma mila, osobni rodinne vzpominky je tezko umlcet.
Pokud jde o oficialni stanovisko k odsunu a k excesum nemuzeme se spokojit jen s emocionalnimi evokacemi udalosti, ale musime vzit v uvahu hlavne historicke souvislosti, uredni dokumenty atd. Z hlediska eticko-moralniho muzeme veci posoudit vice mene emotivne, ale v postate nic nevysvetlime a ani neuvedeme veci do jejich realnych dimenzi.
Nikdy nedokazu prispevek ukoncit, je tu fronta na internet a vyhaneji me ven. Dokoncim to az priste.

informace řekl(a)...

Krome toho myslim, ze clanky pana Dolezala, ktere se opakuji s tydenni pravidelnosti, prave svou jednostrannosti (totiz predstavovanim povalecnych udalosti jen z jednoho hlediska, a to sudetskych Nemcu, vedou prave k reakcim, kdy postizeni z ceske strany se dovolavaji sveho prava na pamet nebo chteji dokazat, ze ceske "excesy" byly soucasti a dusledkem celkoveho valecneho a povalecneho klimatu.
Na Dolezalovych clancich se mi nelibi ten fakt, ze soustavne poukazuje na ceskou vinu, na ceska provineni proti lidskosti, a ponechava stranou cely historicky kontext. Jaky maji tedy ucel ta jeho kazdotydenni kazani? Kdyz je dame do sirsich souvislosti mezinarodni situace a politiky, do souvislosti s diskuzi o platnosti postupimske dohody, vec se mi nejevi moc jasna. Myslim, ze misto, aby presvedcoval Cechy o jejich podilu na hruzach valky a pocatecniho povalecneho obdobi, by mel ponekud obmenovat tema. Proc nenapise neco o uteku Cechu z pohranici po tricatem osmem? Nebo napriklad neco o pomerech za Protektoratu, o stannem pravu, o strileni lidi jen za to, ze schvalovali atentat na Heydricha? Tak by dal dukaz sve nestrannosti. Ale to od nej muzeme asi tezko ocekavat, ze?