pondělí 15. března 2010

Impuls Nula Nula – zombie demokracie

Kolega Václav Vlk dnes na Neviditelném psovi předvídá vznik Nejvyšší rady šamanů. Tato organizace však už asi 11 let existuje. Svého času si říkala IMPULS 99 a byla pěkně vypečená. Její vůdci, zombiové naší demokracie, pánové Martin Jan Stránský, Jiří Pehe a další s blížícími volbami opět vylézají na světlo boží, proto zde zopakuji svůj deset let starý článek.

Minulý rok [1999] zazněl naléhavý hlas českých intelektuálů, kteří podepsali dokument "Impuls 99", ve kterém varovali před nechutí k integraci do evropských struktur, prohlubováním negativních jevů ve společnosti, uzavíráním veřejného života občanům a nevládním institucím, politikařením a stranickostí politických stran, vzrůstáním konfrontace a arogance. Žádal politiky, aby více vnímali kritické hlasy domácích i zahraničních odborníků, vyzval je k dialogu s občany, odbory, církvemi, univerzitami, profesními organizacemi. Odsoudil populismus politiků, vyzval k zapojení osobností, které by spoluvytvářely a kultivovaly veřejné mínění. Poukázal na sociální nespokojenost občanů, zklamání z hospodářského vývoje, situaci, kdy více než právo rozhodují známosti a korupce. V článku Impuls k čemu? jsem se ptal, krom jiného, po organizačním schématu této iniciativy:

"Už jste registrovaní na Ministerstvu vnitra? Ale to byste potřebovali stanovy. Tam bychom se dověděli, jakým způsobem jsou vybíráni, voleni, jmenováni tři "mluvčí", jaké jsou jejich pravomoci a odpovědnosti."

Pak vystoupil v televizní debatě "V pravé poledne" mluvčí iniciativy Tomáš Halík. Poukázal na to, že Impuls 99 není petice, že se jedná o pracovní společenství, nikoli debatní kruh, že chce oslovit celou veřejnost. Obrací se na těch 80% nespokojených. Podpis pod iniciativu značí souhlas i závazek - pojďme společně pracovat... Dejme mozky dohromady. Iniciativa je prostorem, kde bude znít hlas občanů. Obnoví masarykovsko - čapkovsko - peroutkovské tradice. Jedná se o jakýsi "svaz na ochranu spotřebitelů politické moci". Popsal jsem 3.8. 1999 v dalším článku Impuls 99 - dobrá zpráva a špatné zprávy. Předpokládal jsem, že až si budu moci přečíst stanovy nové občanské iniciativy, budu chytřejší.
Ale když jsem si je přečetl, tak jsem z toho stejně nebyl chytrej. Posuďte sami:
Existuje občanské sdružení IMPULS 99 (dále jen "sdružení"), které má své IČO, své bankovní konto a své členy. Jak se stát členy sdružení? Na základě písemné přihlášky rozhodne výbor sdružení. Nejvyšším orgánem jest valná hromada. Výkonným orgánem je výbor, který má nejméně tři členy. Takové normální stanovy.
No jo, ale gde sou "signatáři" a "mluvčí"? Ve stanovách je o nich velká nepochopitelná Nula bodov. Až na internetových stránkách (www.impuls99.cz, dnes už nefunkčních) jsem se dověděl skutečnou pravdu. Na otázku Kdo jsme, jest zodpovězeno:

"Jsme občanské sdružení, které zastřešuje občanskou iniciativu."

Takže existuje "občanská iniciativa", která sdružuje přes 3000 "signatářů". Ti mají možnost družit se do sekcí a podsekcí, diskutovat, mutýrovat a vypracovávat projekty. Pak je předloží "výboru sdružení", které je "zastřešuje". Pokud to výbor schválí, mohou pak "signatáři" svůj projekt uskutečnit, svou pílí, svými penězi a k větší slávě "sdružení".
Samo "sdružení" má pak pouhých několik desítek členů, vesměs prvotních autorů petice "Impuls 99". A moc nových už přijímat nebude. Jména více než tří tisíc signatářů petice, "signatářů iniciativy", jsou přístupna na internetu. Mezi nimi je skryto asi tak třicet echtovních "členů sdružení". A někteří ti nejechtovnější jsou ve výboru. Snad pro jejich bezpečnost se nikde neuvádí, kteří to jsou.
Vy, kteří posíláte své peníze "iniciativě", vězte, že jdou na konto, které patří třicítce vyvolených. A tito neznámí vyvolení, mezi které patří jistě ctihodný páter Halík, vrcholně překračují meze jakékoli stranické byrokracie. Ale třeba jich není třicet, možná jich bude až sedmdesát. Aby mohli obsadit co nejvíc pozic na senátorských kandidátkách.
V petici Impuls 99 se pravilo: "Iniciativa nehodlá vytvářet paralelní politické struktury. Chce jen překonat pocity bezmoci a znechucení a předkládat impulsy k hledání cest z nynější krize. Věří, že slušné a rozumné občany spojuje přes názorové hranice vědomí odpovědnosti za stav demokracie a budoucnost naší země."
"Iniciativa" nevytváří mocenské struktury. Ale "sdružení" je tajnou paralelní politickou substrukturou, která dnes parazituje na "signatářích", zítra na čtyřkoalici a pozejtří na nás všech. Musím prohlásit, že právě "sdružení IMPULS 99" ve mně vyvolává pocit bezmocnosti a znechucení. Věřím, že "signatáři iniciativy" jsou slušní občané, pokládám je však za nerozumné, pokud se nechají "zastřešovat" nějakými třiceti držiteli moci.
Pan profesor Halík tenkrát v té televizi lál Zemanovi za to, že tají své poradce, placené z peněz nás daňovejch poplatníků. Přitom si vytvořil přísně utajenou kohortu, která svolává manifestace na náměstí, vyzývá strany ke slušnosti a řve za obranu demokracie.
Prohlašuji, že sdružení IMPULS 99 nemá s demokracií nic společného, tváří se jen tak, je to jen slupka, která mate imunitní ochranu společnosti. Nejde o politiku, ale o politikaření, spiknutí nejhnusnějších pletich pod svatouškovskou maskou jediného spravedlivého. Pokud jsou politické strany nemocné, pak pouze virózou ve srovnání s AIDS, kterou představuje slušný pan prezident Křesťanské společnosti.

Doufám, že tento zombie demokracie, Tomáš Halík, už nikdy nikde žádným prezidentem ničeho jiného nebude!

Psáno v Praze dne 16. února 2000, poprvé vyšlo na NP den nato
********************************************************
Kolegovi Vlkovi vzkazuji: Vašku, v téhle Nejvyšší radě šamanů já sedávat nebudu.

Šamanova věštba z března 2010: Martin Jan Stránský je dnes volebním lídrem tajuplné strany "Věci veřejné" v Jihomoravském kraji. Současné aktivity zombií naší demokracie jsou ale možná i nultým kolem příštích prezidentských voleb. A ty na svého budoucího vítěze, Tomáše Halíka, nemusejí čekat až do února 2013...

Ještě jednou odkazy na citovaná archivní Šamanova doupata:
29.07.1999: Impuls k čemu?
3.8.1999: Impuls 99 - dobrá zpráva a špatné zprávy
(Jestli vám bude zlobit češtin v Mozile, zkuste jiný vyhledávač.)

21 komentářů:

Milda řekl(a)...

Na sv. Jiří, vylézají hadi a štíři!
Tohle funguje i v Mozille, je to můj oblíbený, protože bezpečný vyhledávač.
Takže vyleze nejenom pan Halík, ale i Pehe a řada "osobností" už dost omšelých. Kde zůstává mládež, shromážděná na internetu? Tam je naše jediná naděje, jak zarazit slibotechnu a hnojomet Paroubek.

STK řekl(a)...

Připadají mi ti pánové, spíše jako "Blouznivci našich hor". Melou, melou a doufají, že se někdo chytí. Ne za nos, ale na jejich "poudačky".
Jsou opojeni vlastní inteligencí a zcela přesvědčeni o své nepostradatelnosti pro veřejný život. Ba ne, to nejsou zobmie.

Chápu, že Šaman se téhle feérie nezůčastní. Zpronevěřil by se svému nicku.
Sbor šamanů - to je dost přiblblý námět na SF, ba i na pouhé přemýšlení.

Šaman přece vždycky pracuje sám, maximálně má mít k ruce Bílého Vlka, Černého Krkavce nebo Starého Kocoura, ni? (Moderní šamani prý dokonce využívají i služeb věhlasných velryb...) ;-)

informace řekl(a)...

Rada šamanů? No, když budou takový pěkný jako tenhle, tak proč ne?
http://www.noi-e-la-luna.it/moon/wp-content/uploads/2008/04/sciamano.jpg

Šaman řekl(a)...

Tohle jsou ti šamani,(z dnešního článku na Psu):
http://neviditelnypes.lidovky.cz/polemika-ad-zalozime-nejvyssi-radu-samanu-fia-/p_spolecnost.asp?c=A100315_102908_p_spolecnost_wag
"Korektní diskuzi, týkající se osobnostní integrity některých našich politických představitelů a míry jejich schopnosti odpovídat za svoje činy, považujeme za naprosto legitimní a nanejvýš aktuální. Proti textu redaktora Bartoše se však důrazně ohrazujeme...
...Podstatnou skutečností je, že ona mailová korespondence byla přísně soukromá a uzavřená, odehrávala se na úrovni úvah lékařů, týkala se obav o zdraví pana prezidenta a zvažování možností, jak na tento ryze medicínský problém profesionálně reagovat, aby nedošlo k porušení lékařské etiky."
Podepsáni: MUDr. Martin Stránský, MUDr. Jan Hnízdil
Korektní diskuse, již uzavřená, probíhala taky v mailech oteplovač, že. Tady je podstatnou skutečností, že podepsaný Stránský není pouze lékařem, ale také kandidátem politické strany v nadcházejících volbách a manipulátor zombií demokracie, skrytých v IMPULS 99, shodou okolností kamarád jiného doktora, Tomáše Halíka.
Páni doktoři... Maně si vzpomínám na jeden vtip z roku ´70:
Víte, že Doktoři zakázali zpívat Martě Kubišové?
A děte. Japato?
No, hned dva doktoři: Husák a Štrougal!

informace řekl(a)...

Ad citát: "Korektní diskuzi, týkající se osobnostní integrity některých našich politických představitelů a míry jejich schopnosti odpovídat za svoje činy, považujeme za naprosto legitimní a nanejvýš aktuální. Proti textu redaktora Bartoše se však důrazně ohrazujeme...
...Podstatnou skutečností je, že ona mailová korespondence byla přísně soukromá a uzavřená, odehrávala se na úrovni úvah lékařů, týkala se obav o zdraví pana prezidenta a zvažování možností, jak na tento ryze medicínský problém profesionálně reagovat, aby nedošlo k porušení lékařské etiky."
Nejsem právník, ale pokud je mi známo, žádný zákon nedovoluje lékaři léčit nebo vyšetřovat pacienta, není-li o to požádán nemocným nebo jeho příbuznými. O stavu prezidenta republiky se nemohou vyjadřovat soukromí lékaři a dělat nějaké konsilium, nejsou-li tím oficiálně pověřeni.
Jestliže ta korespondence byla pouze soukromého rázu a nepřekročila hranice mezi soukromým a veřejně profesionálním, nevedla k žádným dalším krokům, nemůže být stíhána, podle mého názoru.

Ale prezident má svého lékaře a bylo na něm , aby posoudil stav jemu svěřené osoby. Takže se neměli odborníci o nic starat. A na základě čeho se vyjadřovali, na základě nějakých testů, analýz nebo jen tak "by voko"?

Kdyby byl prezident prohlášen za neschopného vykonávání svých funkcí, byl by nastal vážný stav: země řízená prozatímní vládou a bez prezidenta, jeho funkci by dočasně zastával předseda senátu? Jestli se nemýlím je to soc.dem? (Nezlobte se, ale pořád se ještě dost neorientuju v čes. vnitřním pol. životě.) Velice výhodný stav pro nějaký skrytý státní převrat.
Že se ty hovory dostaly na veřejnost? Buď to prozradil někdo z lékařů protože se nechtěl do něčeho zamíchat, anebo byly ty hovory odposlouchávány.
Tomu se tak moc nedivím, tady je to běžná věc. Právě předevčírem propukl skandál s nepovoleným odposloucháváním hovorů předsedy vlády jednou jihoitalskou prokuraturou, která chtěla připravit materiál pro další proces proti němu. Teď je toho zase plná TV a noviny.
Ten obrázek byl jen žert. Připomnělo mi to zdejší dva bývalé "komitéty" pro veřejné blaho. Blaha jeho členové dosáhli, ne sice veřejného, ale osobního určitě téměř závratným vzestupem ve své kariéře.
Takže ten šaman na obrázku se Vám nelíbí? Nebyla to narážka na Vás, ujišťuju. To bych si nedovolila.

N.N.Nemo řekl(a)...

To informace Ad zástupci prezidenta:
Prezidenta zastupuje v něčem předseda Poslanecké sněmovny (Vlček, ČSSD, sněmovna je teď ale fakticky bez mandátu), v některých otázkách předseda Senátu (Přemysl Sobotka, ODS a MUDr.)
Ad doktoři:
Šílený je je, že takoví doktoři klidně zavřou normálního člověka (nejen prezidenta) do blázince! Jeví snad Klaus nějaké známky duševní poruchy, krom své tvrdohlavosti? Denně je možno číst jeho texty, občas ho člověk vidí v TV, naposledy přímo na Nově. Blázen vypadá jinak.
Klaus je tvrdohlavý a ješitný.
Šílený je, ne že Stránský je politik, ale že je doktor! K takovému hovadu bych nešel.
Ostatně RATh je taky MUDr., a ten má k šílenosti hodně blízko. (Dvě manželky, narcisismus.)
No a Paroubek, to není jméno, ale diagnóza.
Nejsou snad spíše šílení socialisti, kteří chtějí v této krizi po třicetikorunách a tisícovkách vyházet 50 miliard a ti, kteří je za to volí? Mnohem šílenější než Klaus, který toto šílenství odmítá?

informace řekl(a)...

Takže v ČR to není jedna osoba co vykonává funkce prezidenta za jeho nepřítomnosti, ale je to rozdělené? A to i případě permanentní neschopnosti?
Bylo to nějaké spiknutí, nebo jen nezodpovědné žvanění? Skutečně znám tak málo poměry, že se v tom neorientuju. Impuls99 a VV mi moc neříkají. Hlavně Impuls.

Harpyje řekl(a)...

Článek Vlka st. názorně předvádí, jak se dělá z komára vůl.

Honza ze Žižkova řekl(a)...

2 informace:
Bylo to spiknutí, které nakonec skončilo jen u žvanění, jak bývá občas zvykem.
Funkce prezidenta se v případě jeho nepřítomnosti nebo neexistence dělí na několik hromádek, něco dělá předseda vlády, něco předsedové obou komor parlamentu. Zajímavý je, že naši ústavní kutilové zapomněli v tom seznamu jednu drobnou položku: vyhlašování voleb. To může jenom prezident.

Takže chlapci lékaři se snažili zabránit vyhlášení voleb, tedy útočili na samu podstatu demokracie.

informace řekl(a)...

Honzovi ze Žižkova,
jenom abych měla jasnou představu o celé věci. Kdo rozhoduje o prohlášení prezidenta neschopným vykonávat svou funkci? Parlament a senát společným hlasováním? A jakou většinou? To v případě zdravotních důvodů, protože jak jsem viděla, impeachment není ve vaší ústavě. A na základě jakého lékařského dobrozdání a vysvědční pak se hlasuje? Nějaké lékařské komise a kdo ji jmenuje?
Impuls99 a strana přímé demokracie jsou proevropské, že? Jakou úlohu má nyní Impuls v politickém životě, existuje ještě?
Děkuju předem za odpověď.

STK řekl(a)...

Honzovi ze Žižkova:

Raději si budu představovat, že to bylo jen žvanění ve snaze trochu postrašit V. Klause. Proto taky ta korespondence unikla, zcela řízeně.
Pánům spiklencům asi možné důsledky vůbec nedošly.

informace řekl(a)...

Já si zase myslím, že historie je trochu jiná. Jak je vidět z mých otázek, mám za to, že procedura prohlášení prezidenta republiky neschopným k vykonávání svých funkcí je složitá. A soukromé rozhovory lékařů, kteří, jak si pamatuju, nejsou ani všichni psychiatři, není ani prvním stupínkem celé té procedury. Mluvit tedy o nějaké machinaci nebo spiknutí je snad přehnané. Spíš by bylo lepší se podívat, komu překáží strana VV a kdo má strach, že mu odvede voliče.

Šaman řekl(a)...

Informaci: Naše Ústava funguje akorát, když se nic neděje. Čili je na houby. Dokonce i zvolení prezidenta neurčuje tak, aby ho 3. kolo vygenerovalo. Musí být pro nadpoloviční většina všech zákonodárců. Stačí, aby se polovička omluvila či nevolila - a není zvolenej prezident žádnej! I když už je jen jediný kandidát!!! A musí být nové volby. S novými i starými kandidáty. Kvůli tomu musel Klaus vyhrát za sebou 6 kol, než ho zvolili!!! A nemuseli. Teoreticky je matematicky možné, že prostě při politické nevůli nezvolí nikdo...
A kvůli tomu chtějí dělat přímou volbu prezidenta, místo aby upravili jen to volení ve třetím kole volby na "ten kdo získá nejvíc, je prezident..." I bez většiny - do třetího kola jde jeden, tak by nakonec stačila kola dvě.
Chtěl jsem, až budu jednou v důchodu, psát povídky a romány na plnej úvazek.
Asi budu muset místo toho kandidovat na senátora s jednoduchým programem: Dát do technickýho cajku ústavu. A za druhé: Udělat z příjmů poslanců platy s normálním zdaněním, jako mají všichni. A k tomu upravit i ceny služeb pro zákonodárce jako mají všichni.
Nejde o závist - když poslanci na vlastní kůži nepocítí dopad svých zákonů, tak budou ty zákony pořád blbé!

Anonymní řekl(a)...

to Harpyje
jsem rad, ze jste tady :-)

informace řekl(a)...

Šamane,
stačilo by sestavit parlamentní komisi pro reformu Ustavy, jako v Itálii. Jenomže na tom by se strany musely dohodnout.
http://de.camera.it/parlam/bicam/rifcost/

STK řekl(a)...

Donutit kapry, aby si sami vytáhli špunt ze dna svého zatuchlého, leč úrodného rybníčku je úkol hodný Opravdu Velkého Šamana.

Jako lehkou rozcvičku doporučuji vyřešit problém tří těles... ;-D)

(Šaman ví, o co jde.)

Šaman řekl(a)...

STK k problému tří těles: Ale jenom omezený. V rovině a s matematickými body. A bez komunistů...

Šaman řekl(a)...

Já jsem taky rád, že je tu Harpyje.
\ :-)

informace řekl(a)...

STK,
my to ale nevíme, a není hezké, že nám to tajíte a napínáte nás.
A co se týká kaprů, přijdou na to sami, že něco musí opravit, ale nechtějte na nich, aby spáchali "sebevraždu".

Šaman řekl(a)...

Informaci: O problému tří těles stručně třeba zde:
http://techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4d656368616e696b61h&key=511

A můžete si vyzkoušet ten "aplet" a pak zírat, jak planeta pobíhá kolem dvou hvězd. Asi tak jako naše politická situace...

informace řekl(a)...

Děkuju, jste moc hodný, ale to je pro mne moc složité.