středa 24. března 2010

Neviditelný pes na parkovišti

Možná je tam ještě. A třeba dále hlídá neviditelná auta.
------------------------------------------------------

Když se projektovalo naše překrásné Jihozápadní město, první pražské sídliště s urbanistickým plánem, naplánovali do něj architekti krom obytných bloků, občanské vybavenosti, komunikací, jezer a parků také parkoviště. Hodně parkovišť. Chodníky před domy měly sloužit jen pro vyložení nákladu. Jinak se mělo stát výhradně v zálivech k tomu určených. Pak zde byly o pár metrů dál rozesety další asfaltové plochy, dobře dohledné z oken domů. A ještě třetí okruh parkovišť se zde vyskytoval, většinou s betonovými tvárnicemi, jimiž prorůstala tráva.

Dobře to architekti spočítali. Tak, aby každá rodina měla kde zaparkovat své auto. A zpočátku skutečně zejména ten třetí parkovací okruh zel natolik prázdnotou, že na něm mohly příležitostně přistávat záchranářské vrtulníky. Avšak nakonec plány architektů nebyly naplněny.

První změnu zavinili ještě komunisti, když v rámci krachujícího socialismu rozhodli v polovině 80. let, že se sídliště budou "zahušťovat". Naštěstí to uprostřed našich rondelů nebylo dost dobře možné, proto "zahušťování" bylo nahrazeno navyšováním. Celé sídliště dostalo dvě patra navíc. Z šestipatrových domů se staly osmipatrové a z osmipatrových desetipatrové. A z desetipatrových? Hádejte! Čímž tedy došlo ke kýženému zahuštění, ale nejen obyvatel, ale i jejich aut. (Avšak nehněvám se - jen proto mohla získat byt i naše rodinka...)

Druhou změnu zavinili sami líní občani, kterým se nechtělo chodit pár kroků dál a zastavěli svými miláčky přímo místa u chodníků. Což je nebezpečné ze dvou důvodů. Jednak řidič nevidí vybíhající dítě, a pak se hasiči nedostanou s žebři a další technikou až k domu. Auty jsou totiž zataraseny i slepé úzké komunikace, které jsou umístěny tak, aby se hasiči mohli po celém obvodu rondelu dostat až k fasádě.

Tak teď tedy nemohou. Ani bolševičtí, ani menševičtí konšelé s vyhnáním aut z nepatřičných míst nic neudělali. Místa na druhé a hlavně třetí linii parkovišť přitom byl nejdříve dostatek.

Než vypukl kapitalismus. Ve kterém některé rodiny mají i dvě auta, to druhé sloužící zejména k drobné podnikatelské činnosti prováděné z kočárkáren a bytů. Avšak i tehdy by bylo dosti místa ve třetím okruhu, pokud by... Pokud by na něm chtěl někdo parkovat. Smutným faktem je, že když jsem jednou zaparkoval v druhém okruhu za stromečkem, někdo mi z auta ukradl stěrače. A když jsem jednou svůj trabantek z důvodu čištění komunikací přestěhoval do okruhu třetího, nějací hoši ho ukradli celý na náhradní díly...

Nebyl zájem parkovat v těchto nebezpečných místech, často pokrytých střepy z automobilových oken občasných odvážlivců. Avšak mazaní architekti nachystali pro tato místa už před čtvrtstoletím dobrý plán: Výstavbu krytých parkovišť ve valech, které jednou měly být nasypány u frekventovaných průjezdních a objíždných komunikací. Tento záměr zatím vyšel jen v části Velká Ohrada a pak nově u stanice metra Luka.

Ale ani ostatní odkladná parkoviště nezůstala na ocet. Někde kolem nich stojí ploty a u nich hlídačova budka. Hlídaná parkoviště jsou dosti levnější nežli pořízení si podzemní garáže, takže je zde plno. Jeden místní automobilový prodejce takto skladuje svoje auta. Nejekologičtější využití asi doznalo parkoviště, na kterém se uhnízdilo zahradnictví. Krom sezonní nabídky jsou zde i vrostlé stromky, vlastně jakýsi park. Neznalec místních poměrů v tomto háji netuší, že se vlastně nachází nikoli v parku, avšak na parkovišti.

Onen zmiňovaný oplocený skladový prostor se nedávno vyprázdnil. Je jaro, je krize, automobilky vyhlásily nehorázné slevy, a tu se sklady vyprazdňují. Tento byl hlídán vlčákem, který zde pečlivě a věrně konal svoji službu. Šlo o systematické zvíře, které svoji potřebu vykonávalo v nejzastrčenějším koutku pakoviště. A další den o půl metru vedle. A další den zase kousek dál. Vznikla tak celá linie, která byla odhalena až po ovezení automobilů. Poté odešel pes do služby u sousedního parkoviště.

Anebo ne. Snad je tam za tím plotem dál! Neviditelný! A třeba dále hlídá neviditelná auta.

Jeho existenci dotvrzuje jen stále se prodlužující řada...

Psáno v Praze dne 24. března 2010

34 komentářů:

informace řekl(a)...

Šamane,
Váš realistický popis sídliště a jeho přeměn během minulých desítiletí zřejmě v sobě skrývá alegorii širšího významu, obraz společnosti těch let. Vede mne k této interpretaci jak název tak finale.
Mýlím se snad? Ale pak ten vlčák není tak docela neviditelný.
Ledaže by se ten závěr vztahoval k myšlení a jednání dnešní společnosti.

N.N.Nemo řekl(a)...

Ne, to nemohl být německý ovčák, jedině nějaký tschechische Hund...

informace řekl(a)...

Poslyšte, Nemo,
každý interpretuje to, co čte, podle svých znalostí a zkušeností čtenáře.
To, že vlčák je německý ovčák, to mne nenapadlo. Sice to nabízí novou možnost interpretace, ale zas by to neštymovalo s tím skladovým prostorem. Proč by ho měl v minulosti hlídat zrovna německý ovčák? Nebylo domácích vořechů dost?

informace řekl(a)...

Je to sice trochu mimo téma, ale je to zábavné. Pan Doležal v dnešním článku na Naviditelném psu zase bujaře mává sekyrou nad českým národním obrozením. Proč mu někdo přátelsky neporadí, aby si občas přečetl nějakou knihu? O vzniku národní myšlenky v Evropě v XIX stol jich bylo napsáno fůry.
Dnes se rozeběhl, uvidíme, jak skončí běh v příští části článku.

A propos ten neviditelný pes v povídce Šamana má nějakou souvislost s novinami?

Větší vlastenec řekl(a)...

Sestup a pád českého kapitalismu

Přátelé a soudruzi, vážení bezpartijní !
Největší vlastenec český, Velký Šaman, skvěle načrtl ve svém článku "Neviditelný pes na parkovišti" alegorii sestupu a pádu českého kapitalismu a demokracie.
Já jen doufám, že tento navenek nenápadný text se dostane ke všem voličům, a především k voličům dosud nerozhodnutým, voličům dezorientovaným, váhajícím.
Možná by bylo dobré, aby naše Strana tento text sama šířila, vedle našich vlastních článků, usvědčujících exponenty pravice z rasismu, sexismu, machismu, exhibicionismu atd.

Vždyť přece, jak všeobecně dobře známo, socialismus vítězí nad kapitalismem díky využití všech tvůrčích schopností lidu. Nuže, přátelé a soudruzi, využijme schopností Velkého Šamana, využijme jich, jako jsme jich využívali do dočasného ústupu spravedlivého společenského systému.

Já se přiznám bez mučení, přátelé a soudruzi, že mne, autora Živých slov Většího vlastence, by tato alegorie nenapadla : Výsledky dvaceti let budování kapitalismu jako dlouhá a neustále se prodlužující hromada výkalů německého ovčáka.

Ta alegorie je přitom jasná : Nejdříve plánovitě bouřlivý rozvoj socialismu, překonávání určitých drobných obtíží, radostný život pracujících v krásných panelových bytech a sídlištích, darovaných jim moudrou a starostlivou Stranou.
Pak děsný zlom, socialismu pád a vykořisťovatelů vpád. Konec jistot a prosperity, konec svobody, spravedlnosti a solidarity. Nástup kapitalismu 19.století, nákup ojetých vozů z konce 20.století, rozbití pokrokového urbanistického pojetí.
Zdánlivý růst, ve skutečnosti typické pozlátko vykořisťovatelského systému, honba za mamonem, neekologické plýtvání přírodními zdroji.
A pak, samozřejmě, krize. Krize periodická, neustále se prohlubující, i krize ekologická, přeměnou naší vlasti v poušť hrozící.

Kdyby byl Velký Šaman napsal jen toto, budiž mu dík všeho našeho lidu. Jenže on svůj opus korunoval jako pravý mistr klávesnice : Hle, čtenáři, co je to ten slavný kapitalismus, co je to ta slavná demokracie : Drek !
Hle, občane oklamaný : nalákali tě na pozlátko, na naleštěné produkty západního úpadku, a co zbylo ? Velký drek !
Hle, vlastenče český, bláhově jásající nad odchodem sovětských vojáků-osvoboditelů, ochránců našeho národa před sudetoněmeckými revanšisty a hrdlořezy z armád NATO : dlouhá řada dreků NĚMECKÉHO ovčáka.
Hle, zarytí a zabednění zastánci neviditelné ruky trhu, co zůstane po neodvratném pádu pravicových experimentů : Vykořisťovatelé, po vysání lidu, své úpadkové produkty přestěhují jinam, a vám zůstane jen ten drek. Drek, jež se dál rozšiřuje sám od sebe, protože dědictví kapitalismu a demokracie je tíživé, bude ležet na bedrech mnoha dalších generací, na bedrech naši dětí a vnuků, v potu tváře splácejících dluh za končící trpké dvacetiletí.

Díky, Ó Velký Šamane, za Vaši odvahu, věrnost a sílu. Svým článkem přidal jste blankytu do křídel míru.


Volte odstranění německého dreku z našich měst a vesnic ! Volte ukončení činnosti Neviditelného psa a ostatních soukromokapitalistických webů !***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

VV.,

Vy jste zas jednou napsal veledílo. Gratuluju. To by mě v životě nenapadlo. I ten obrázek na konci jste tam mistrovsky zařadil.

informace řekl(a)...

Šéf Senátu Přemysl Sobotka, který jako první na počátku týdne veřejně vyzval Topolánka, ať uzná chybu a opustí vedení ODS, při zasedání hlav občanských demokratů sám rezignoval na vedoucí funkce.

Odchází jak z Výkonné rady, tak grémia ODS.
To je novina, co?

informace řekl(a)...

Taky je to mimo téma, ale když nikdo nepíše, využiju toho.
Prosím vás, co to chtějí stavět před Národním divadlem? Nepominul se někdo?
http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2010/03/25/nova-scena-narodniho-divadla-v-originalnich-havech/

Harpyje řekl(a)...

Správně, Vlastenče! Máte ten správný instinkt roduvěrného syna českého národa. Je třeba zbavit se německé špíny, dreku odvěkých nepřátel našeho národa českoslovanského, který již za Libuše dral se do života českého! Ve své pozoruhodné analýze, kterou jak doufám, znáte, varuje Doc. PhDr. Josef Groušl, CSc. před plíživou germanizací, která se v 21. století odehrává pod záminkou globalizace a která, jako už za dob kronikáře Dalimila ohrožuje svébytnost našeho národa!

Harpyje řekl(a)...

Vážené Informace, téma páně Doležalova třídílného článku není národní obrození, nýbrž "povolební vývoj v ČR" a zmínka o Kolárově a Palackého idealizovaném obrazu Slovanů zabírá jen malou část jeho druhého pokračování. Trochu podrobněji se pan Doležal zabývá tímto tématem v článku, zvaném "Češi a problém malého národa" na http://bohumildolezal.lidovky.cz/cz/cz0006.html, z kterého jasně vyplývá, že jeho znalosti tohoto tématu nejsou povrchní.

informace řekl(a)...

Paní Harpyje,
proč sem pořád taháte pana Doc. PhDr. Josefa Groušla, CSc.? Stejně to bude nějaká Vaše tajná láska a chcete tak na sebe upozornit, že? No jo, kdo Vám ale říká, že on tento blog čte?

Já se zase divím, že nikdo neobdivuje brilantní formu našeho Vlastence. Cožpak všichni ztratili smysl pro humor? Já jsem se jeho interpretaci alegorie smála celé dopoledne. Připadá mi to jako středověká trubadúrská tencona, stylizovaný souboj dvou pěvců, kde jeden skládá varianty na téma druhého. Doopravdy, nepřeháním.

informace řekl(a)...

Děkuju, přečtu si to a pak Vám dám vědět. Ale ve článku o Paroubkovi dělá zase zvláštní skoky a poskoky, že to tahá za vlasy.

informace řekl(a)...

S tou tenconou nepřeháním, protože v Itálii už od šedesátých let, ne-li dřív, tu tradici obnovili. Pořádají festivaly, kde jsou dámy a pánové oblečení do středověkých hávů a obleků, jsou tam vlajkonoši, kteří prápory mávají a házejí do vzduchu a pak je tam souboj trubadúrů, buď divadelní - recitují tam slavné monology, nebo básnický, ale většinou si vyměňují různé invektivy a proslovy v proze (asi sehnat tolik básníků není tak snadné) a to od aulických proslovů až po "lehtivé" prostořeké nebo dost peprné. A je tam také porota, která posuzuje a rozhoduje, kdo vyhrál.
Tyhle festivaly se konají hlavně ve střední Itálii: Sieně, Parmě, Lucce, Florencii, Piacenze atd. Existuje pak i celostátní festival středověké tenzony.
http://www.nove.firenze.it/vediarticolo.asp?id=a8.07.11.21.53

Tak teď podle pravidel je na Šamanovi, aby odpověděl.

Harpyje řekl(a)...

Vv jako trubadúr?! No proč ne.
Se svými básnickými výplody posledních nocí může beze všeho dělat konkurenci ctihodnému kmetu, jedinému českému autoru tencón. :-)
Co se Doc. PhDr. Josef Groušla CSc.týká, tak jsem úplně propadla fascinujícímu a oslńujícímu kouzlu jeho argumentace. Kdybych byla trochu mladší, tak bych neváhala a otevřeně ho vyzvala, aby mi udělal dítě.U Vv a výše jmenovaného se samozřejmě jedná o souznění dvou duší, to je něco jiného.

informace řekl(a)...

Topolánek jako lídr voleb končí. Předsedou zatím zůstal
http://aktualne.centrum.cz/domaci/volby/strany/clanek.phtml?id=664308

Myslí si, že tak vyhrajou volby?

informace řekl(a)...

Nechci být cynická, ale jde to i bez dítěte.

informace řekl(a)...

Vv jako trubadúr
http://www.themasterpieces.org/images/Trovatori.gif

Harpyje řekl(a)...

Jistě, že to jde i bez dítěte, ale není to "ono". :-)))

informace řekl(a)...

Tohle by byl pěkný kostýmek pro Vv.
http://img.webme.com/pic/f/fitacalabria/giullare.gif
Co tomu říkáte, i mentalitě a věku by odpovídal.

informace řekl(a)...

Jaké ono? To chcete přivést na svět nového Doc. PhDr. Josefa Groušla CSc.?
Já Vás nepoznávám. A by tomu řekl B. Doležal?

Šaman řekl(a)...

Promiňte, informace, avšak neodpovím. Spím.

Šaman řekl(a)...

Velký vlastenče,
ten největší. Váše zhodnocení mého článečku je objevnější než článeček sám. Také mne nenapadlo, nebýt N.N.Nema, že šlo o výkaly německého ovčáka, když jsem napsal vlčáka.
Inu podvědomí, nenávistně nabuřené proti všemu německému se ozvalo tak, že Freud by měl radost. Tedy, ten sovětský vědec, od kterého Sigmund evidentně opisoval...

Šaman řekl(a)...

Ještě k německému ovčákovi.
Když museli Židé po zavedení různých rasistických zákonů, odevzdávat domácí zvířectvo, které bylo vesměs likvidováno, ocitla se příslušná odebírací komis jednou před nečekaným zádrhelem. Jeden Žid vlastnil německého ovčáka! Byl to sice židovský pes, ale zároveň rasově čisté zvíře. To přece nelze jen tak zlikvidovat.... Tak se ho snad někdo ujmul.
Psa, ne Žida...

Harpyje řekl(a)...

Čistě biologicky je mi nemožné "přivést na svět nového Doc. PhDr. Josefa Groušla CSc". Tak jako Šaman se poroučím, a odcházím do hajan.

informace řekl(a)...

Buenas noches señoras y caballeros.

Harpyje řekl(a)...

Že to vždycky potrefí německé ovčáky. Četl zde někdo Sedmiramený svícen od pana Škvoreckého?

STK řekl(a)...

Inu, německý ovčák není žádný vlčák. Ale takový československý vlčák, to je teprve vlčák!
http://www.vlci-legenda.com/cz/historie.htm

Michal řekl(a)...

Teda Šamane, po přečtení titulku jsem si pomyslel, že se to týká internetového NP na parkovišti dějin. :)

žibřid řekl(a)...

Ad Národní divadlo - Nová scéna:
Sice se mi v mnohém nelíbí, ale zrovna použité materiály považuji za zdařilé, čiré sklo navazuje na světlý palác nalevo, hnědé "obrazovky" zase na staré Národní dovadlo. Takže potažení stávající fasády novou kůží považuji dílem za zbytečné a dílem za nedostatečné.
Když už by se s tím mělo něco dělat, pokusil bych se upravit těžkopádný kamenný parter (takové ty obří nohy) a pak bych (čistě subjektivně) přepláštil až šikmo ustupující vršek budov.

informace řekl(a)...

A nestačilo by opravit fasádu? Proč tam dávají plášť?

žibřid řekl(a)...

Fasáda a plášť je totéž?
Stávající fasádě snad nic není, asi jde jen o to udělat ten dům "hezčí", protože pokud vím, tak se nikdy nepovažoval za zvlášť zdařilý. Mimochodem třetí cenu (snad se nepletu) dostal návrh, který s fasádou nic nedělá, jen tam staví takový rám s výtahem. Takže fasáda je zřejmě opravdu v pořádku.

Tess řekl(a)...

Se stávající fasádou je ten problém, že nevyhovuje z hlediska zvukové neprůzvučnosti - hluk tramvají trochu projde, což je u divadla jistý problém...

informace řekl(a)...

Nová scéna je Lanterna magica? Kterou Italové definovali jako "mix di retrofuturismo, architettura socialista e amore swarovskiano per lo strass"?
Takže se nedivím. http://www.flickr.com/photos/daquellamanera/308845221/

žibřid řekl(a)...

Tak jsme si vyjasnili, o jaký dům jde. A ta vaše italská definice je hezká! :-)))