neděle 14. března 2010

Ohrožování míru konečně odstraněno

Ve středu 15. března roku 1939 vydal Adolf Hitler provolání k německému lidu:
"Před několika měsíci bylo Německo nuceno vzít v ochranu své soukmenovce, žijící v uzavřených skupinách, proti nesnesitelnému teroristickému režimu Československa a v posledních týdnech se objevily se zvýšenou měrou stejné případy... Od neděle vznikaly na četných místech pusté výtržnosti, jimž znovu padly za oběť četní Němci. Každou hodinu se množí volání o pomoc pronásledovaných a postižených...
Další trvání tohoto stavu muselo by vést k porušení všeho pořádku na území, kde má Německo své životní zájmy, na území, které dokonce po tisíc let patřilo k německé říši. Abych konečně odstranil toto ohrožování míru a vytvořil předpoklady pro nutný nový řád v tomto životním prostoru, rozhodl jsem se poslat počínaje dneškem do Čech a na Moravu německé vojsko. Odzbrojí teroristické tlupy i české branné oddíly, které je kryjí, vezmou v ochranu život všech ohrožených a zajistí tím základ nového podstatného řešení, které bude odpovídat smyslu tisícileté historie i praktickým nezbytnostem německého a českého národa."


Je třeba obdivovat Vůdceho intuici, jemuž Prozřetelnost nakukala už 21. října 1938 ve směrnici OKW L Ia č. 236/38, dát si za úkol "likvidaci zbytku Československa". Prozřetelnost věděla více, než sám Hitler, který ještě 26. září 1938 prohlásil: "Až bude sudetoněmecká otázka vyřešena, nebudeme mít již žádných dalších územních nároků v Evropě". Jenže Prozřetelnost nejspíše znala dopředu i úvodník Goebbelsova listu Angriff ze 13. března 1939:

"Vraždy a požáry vládnou zase v Československu... Slováci, Karpatoukrajinci a v neposlední řadě Němci zůstavší v českém státním útvaru jsou českou lůzou, četnictvem a soldateskou trýzněni a mučeni... Všichni, kdo jsme se domnívali spatřovat známky nadcházejícího pochopení, musíme dnes zjišťovat, že v Praze si jen nasadili masku. Za maskou se skrývá tatáž husitská ďábelská tvář, která nyní po odmaskování znovu s výsměchem shlíží na krev a teror."

Hnusní husitští četníci zastřelili 13. března 1939 ve Stonařově na Jihlavsku ubohého občana německé národnosti, který se společně s davem několika set spravedlivě rozhořčených soukmenovců vrhl na despotickou četnickou stanici, aby se zmocnil zbraní. Také v Jihlavě čeští teroristé upřeli místním Němcům právo na rozmlácení kiosku se štvavým českým tiskem a také právo vyvěsit tu krásnou rudou vlajku se svastikou na jihlavské radnici.

Pan Hitler byl nucen ochránit ubohé zbylé Němce, kteří v "druhé republice" tak trpěli; poprvé také přinesl nezávislost Slovákům i Podkarpatské Rusi. (Rusíni se moc neradovali - ostatně za další tři dny je zabrali Maďaři.) V německém tisku bylo plno rozhořčených tónů, zato v českém se Češi dozvěděli, že získali velkorysou "ochranu". Protektorátní novináři i proněmečtí aktivisté později sami odhalili zrůdnost první republiky:

Šlo o "historický omyl", o "nákladnou a zbytečnou hru," o "neštěstí", kdy jsme se "kulturně rozplizli v politickém a obchodnickém kosmopolitismu". Tento stát "nebyl vybojován na bojištích". ČSR vznikla jako výsledek "šílenství Masarykovy a Benešovy politiky," jako "odměna za věrné služby válečné zrady a jeho kmotry byli politikové dohody". (Toto je idea K.H. Franka, přednesená 28.8.1940, nikoli citát z článku současných sudetoněmeckých aktivistů, aby nedošlo k mýlce.)

Vznik ČSR byl pouze "náhodou", nebyl podmíněn ani "geopoliticky, demograficky a sociálně psychologicky, postrádal logické zdůvodnění svého vzniku." Tento stát byl pouze "nezaslouženým darem" Čechům a Slovákům, za svůj vznik vděčil pouze existenci versailleského systému a sám byl jeho "bezprecedentním výtvorem". Šlo o nezdařený pokus o český stát, "jehož roky byly sečteny již v okamžiku jeho zrodu" "vinou Čechů samotných". Neúspěch tohoto "pokusu" byl zaviněn hlavně špatnou vnitřní i zahraniční politikou ČSR. Na tu měl zejména "neblahý vliv výsadní monopol jediné osoby, Masarykova chráněnce Edvarda Beneše". Místo, abychom se rozešli s "duchem Versailles" a revidovali "českou státní ideologii", místo abychom se "zkusmo a pozvolna" sbližovali s Německem, nasadili jsme si "brýle francouzského mámení". Československo nepochopilo nutnost příklonu k Německu a Rakousku, tuto nutnost, bez níž nemohlo dojít k "integraci střední Evropy v ústrojný celek" daný její geopolitickou podstatou.
Toto jsou zase citáty z knihy autora s pseudonymem PODIVEN: "Češi v dějinách nové doby, Pokus o zrcadlo", která vyšla jako samizdat před listopadovou revolucí. Nově vydána byla v roce 1991. Tehdy byl odhalen pseudonym: Pod toto dílo se podepsali právník a politolog Petr Pithart, psychiatr a psychoanalytik Petr Příhoda a historik Milan Otáhal - nikoli K.H.Frank).
Podiven tvrdí např. i to, že Československo nedokázalo "prakticky nikde kolem sebe vytvořit dobré sousedské vztahy". Přitom dobré vztahy se sousedy jsme měli do té doby, dokud oni sami se nepřiklonili k nacismu. Tuto lež Podiven opakuje po Emanuelovi Moravcovi. ("Naše demokratická domýšlivost a nevraživost" odpuzovala prý nejen Německo a Itálii, ale i Polsko.)

"I Češi mají na událostech roku 1938 svůj vlastní podíl viny", neboť v roce 1918 bylo právo na sebeurčení "upřeno českým Němcům..." (Aktivista Bohumil Doležal v MfD 29.9. 1998). "...připojení německého pohraničí [v roce 1918] se dálo násilím, na které Němci nikdy nezapoměli..." (Aktivista Emanuel Mandler v MfD 27.10.1998).

Za všechno mohla zejména "katastrofální Benešova zahraničně politická koncepce," která nás přivedla do marného soupeření s Německem." Až po 15.3. 1939 kynou světlé zítřky: "Německý národ nás nebude germanizovat, ale europeisovat." (aktivista Lažnovský 1941). "Český národ v rámci Německé Říše musí být šťastnější, spokojenější a zámožnější, než byl pod vládou doktora Beneše a jeho Židů" (Emanuel Moravec 1941). Jen je třeba zapomenout na neblahou minulost a aktivně spolupracovat s novým režimem.

Beneš byl krvavý pes. "Bluthund Beneš," skandoval předzvěstně sál v berlínském Sportovním paláci při Hitlerově projevu v září 1938. Ukázalo se to zejména potom, kdy zosnoval vraždu pana Zastupujícího říšského protektora a SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Tehdy pan státní prezident Hácha odhalil ve svém rozhlasovém projevu tohoto lžiprezidenta jednoznačně jako veřejného nepřítele českého národa číslo jedna. Tento "žoldnéř nepřátelských mocností... vždy stavěl zájmy demokraticko-židovského kapitálu před potřeby naší budoucnosti." Další členové české vlády našli pro Beneše jiná příhodná označení: "Placený britský agent", "ješitný zaprodanec vydržovaný Anglií a světovým Židovstvem", "Beneš krvavý", "lotr Beneš", "zločinec Beneš a jeho židovská smečka" (1942).

Po válce nadto Beneš zosnoval u nás nacionálně-socialistickou revoluci, aby ve spolupráci se Stalinem likvidoval nevinné Němce i demokracii najednou. Vypomáhal si svými ohyzdnými degrety: "Právě ony spolu s prohlášeními čelných pražských představitelů utvrdily národ v přesvědčení, že to, co Češi provedli sudetským Němcům, je prolnuto duchem vítězné demokracie. Vedly národ k tomu, aby se s touto etnickou čistkou, s tímto nepochybným zločinem identifikoval jako s aktem dějinné spravedlnosti." (Aktivista Emanuel Mandler, články na Neviditelném psu v loňském hádání o sudeťácích, zvýrazněno Š.)

"Beneš byl genius zla," uvedla v sobotu 9. března 2002 předsedkyně strany Svobodných Susanne Riessová-Passerová a vicekancléřka současné rakouské vlády na setkání rakouských sudeťáků, kteří vzpomínali teroru, jenž byl na nich spáchán v březnu 1919, kdy Československo přistoupilo ke kolkování peněz na ochranu čs. měny. (To platilo samozřejmě pro všechny, nejen pro Němce.) Tehdy po stávkách a demonstracích napadli němečtí radikálové čs. státní orgány střelbou, což nezůstalo bez rozhodné odpovědi. 4. 3. 1919 pronesl také poprvé pověstné "Es kommt der Tag" aktivista Josef Seliger k demonstrantům v Teplicích: "Přijde den, kdy po boku svých bratří v Německé říši vtáhneme do velké volné socialistické republiky..."

Zakladatel a význačný činitel "ultrapravicové" (já tvrdím, že neonacistické) vládní strany Svobodných pan Haider byl nedávno (2002) s humanitární pomocí v Iráku, kde byl přijat i samotným vůdcem arabské socialistické strany panem prezidentem Saddámem Husajnem. Pan Husajn byl velice rád této podpoře. Tisíc náklaďáků, které získal v předchozích mezinárodních humanitárních pomocích, již přestavěl na nosiče raket. Zatím rakety nepotřebuje - levnější je platit palestinským teroristům. Snad částečně i díky Haiderově humanitární pomoci zvyšuje Irák prémii pro rodiny sebevrahů za donesení (zatím pouze klasické) výbušniny do izraelské pizzérie z původních deseti tisíc na pětadvacet tisíc dolarů. Světové Židovstvo, podporované pohrobky krvavého psa, nepochybného zločince a génia zla Beneše, musí být zničeno. Tedy - podle soudobé Evropy - musí přistoupit na palestinské mírové návrhy (nechat se zahnat do moře). Pak snad konečně na Blízkém Východě bude "odstraněno ohrožování míru"...

Češi jsou nepoučitelní. Místo, aby přiznali svůj dějinný zločin genocidy Němců a oslavovali výročí vstupu do civilizované Evropy, snímají masku, odhalují svoji husitskou ďábelskou tvář a dráždí tu civilizovanou Evropu dalšími štvavými výroky. To Izraelci se už poučili.

Spoléhají se pouze na sebe.

Psáno v Praze dne 13. března 2002, poprvé vyšlo na NP 14. března 2002

Prameny:
Komu sluší omluva, nakladatelství Erika, Praha 1992
Manipulace s dějinami první republiky, Věra Olivová, vydala Společnost Edvarda Beneše v Praze 2001
Hospodářské noviny 11.3.2002
Archiv autora

Šamanovy poznámky:

1.: Jestliže premiér Miloš Zeman opakoval dřívější konstatování historiků, že sudetští Němci tvořili v předválečném Československu Hitlerovu pátou kolonu, musím se přidat s tím, že někteří Češi tvoří u nás profesionálním německým a rakouským sudeťákům kolonu šestou!

2.: Je opravdu těžko rozeznat citáty z let okupace a z let polistopadové europeisace!!

3.: Ano, vím, že valná většina Němců a Rakušanů jsou slušní, moudří a mírumilovní lidé. Mezi ně však bohužel nemohu zařadit ani kandidáta na německého kancléře, dlouholetého podporovatele revanšistických sudetských požadavků Edmunda Stoibera, ani současného rakouského kancléře Wolfganga Schüssela, který na zmiňované sešlosti rakouských sudeťáků jednoznačně podpořil snahy o zrušení "Benešových degretů" a restituci po válce zabaveného majetku!!!

4.: Stejně si myslím, že současná protidegretová kampaň je rozviřována jen proto, abychom do té Evropy, která dnes skutečně není jenom německá, sami nechtěli.

Šamanův dovětek: Edmunt Stoiber je skutečně nehorázné hovado, jak ukazuje tři roky starý článek z HN (24.5. 1999):
Edmund Stoiber se pokusil vydírat ČR
Před 3000 nadšených posluchačů z řad bývalých sudetských Němců se v sobotu pokusil bavorský ministerský předseda a šéf CSU Edmund Stoiber morálně i fakticky vydírat ČR s ohledem na její nedávný vstup do NATO a na její kandidaturu pro Evropskou unii (EU). Učinil tak na 50. sudetoněmeckém srazu v Mnichově, poprvé po 20 letech bez účasti zástupce spolkové vlády. Morální vydírání ČR jako nového člena NATO založil na skutečnosti, že Praha podpořila úsilí spojenců prosadit vůči Miloševičovu režimu mj. návrat kosovských Albánců do jejich domovů. Podle Stoibera by česká vláda měla být důsledná a s touž logikou uznat i právo na návrat vyhnanců ze Sudet. Bavorský politik za potlesku přítomných zvolal, že vojenské akce NATO proti Jugoslávii poprvé v dějinách dokazují, že právo na vlast si lze vynutit i vojenskou silou. [!] Označil dále za neudržitelnou pozici vlády ČR ve vztahu k Benešovým dekretům.

Dodatek 2010: Různí zástupci různých sudeťáckých skupin i jejich různí podporovatelé z řad rakouských a německých politických  špiček od té doby snesli na hlavy českých krvavých psů i prezidenta Edvarda Beneše další hromadu výkalů, přičemž, bohužel většinou nezaznělo z české strany, ze strany ministerstva zahraničních věcí, rázné oficiální odsouzení. Velká chyba! Zejména když v českém tisku se stále opakují hovadná slova Bohumila Doležala a dalších aktivistů sudetoněmecké šesté kolony.
Kteří možná ani netuší, že opakují autentické nacistické výroky svých předchůdců. Avšak jak by neopakovali, když přejali velkoněmeckou ideologii, kterou nevymyslel Hitler - ten se jí jen chopil.

25 komentářů:

Šaman řekl(a)...

Ještě poznámka: Hitlerovy propagandistické a lhavé výroky byly určeny jen pro Němce a proto nebyly v protektorátním tisku záměrně zveřejňovány. Proto se na ně nepamatují ani čeští pamětníci.
Škodaže jsou dodneška tak málo zveřejňovány autentické sudeťácké propagandistické a lhavé výroky, které zazní na německé půdě. Možná proto se k nim naši politici nevyjadřují...

drak řekl(a)...

Jak tak sleduji tuto problematiku, tak by v Německu, Rakousku, Maďarsku a na Slovensku rozhodně neuškodilo provést opakovanou a rasantní denacifikaci, ono v mnohých případech, jako je třeba onen Podiven, ani u nás ne.

STK řekl(a)...

No dobře, tak se tedy proti těm nehoráznosem rázně ohradíme.

Ale dál budeme kývat na multikulti tendence EU, ochotně přijímat muslimy a bůhví jakou (s prominutím) verbež, budeme rozvíjet dobré vztahy s Ahmadíneřádem, Kaddáfím, Mubarakem a bůh ví jakými dalšími "pazgřivci".
K tomu, abych to viděl opravdu černě stačí ta hyperkoreknost v médiích a politice. Člověk aby si na ten "newspeak" pomalu pořídil slovník.

Ty "staré křivdy" mi vadí podstatně méně.

Harpyje řekl(a)...

Stavět do jedné roviny citáty pánů Mandlera a Doležala s výroky E. Moravce a K. Lažanského je nechutný a podlý pokus o diskreditaci svých názorových protivníků. Další v dlouhé řadě nenávistných žlučovitých výlevů, který jen přežvýkává události staré několik let, ale nepřináší nic nového.

Anonymní řekl(a)...

Prosím, PÁTÁ kolona - "Šestá kolona" je sci-fi kniha od A. Heinleina.

Anonymní řekl(a)...

to Harpyje:
mluvite mi ze srdce, ta nenavist je az patologicka, chudak saman...

informace řekl(a)...

Já se Šamanově reakci vůbec nedivím, naopak, divila bych se, že se nikdo neozývá na soustavné deformovaání a denigraci českých dějin a českého národa, jakou provádí historická revize zcela v duchu revizionistické politiky SL. Uvedu tu jako příklad obsáhlý článek Tomáše Krystlíka "Co jsme v učebnicích dějepisu nenašli aneb Filipika proti českým národovcům" otištěný v časopisu CS Magazin http://www.cs-magazin.com/2007-10/view.php?article=articles/cs071002.htm.
Autor tu soustavně očerňuje Čechy a české dějiny, jako národ neschopný vlastního tvůrčího vzmachu, věčně zamindrovaný, který trpí odvěky "palčivým pocitem méněcennosti, vyvolávaným konfrontací českých národních poměrů s okolním světem zejména německým". Napíšu tu jen pár poznámek o národním obrození, protože tam vidí pan Krystlík kořeny zhoubného a autolesionistického (sebepoškozujícího) nacionalizmu, který přetrvává i dnes.
"Obrození (původně probuzení), vztaženo k českému národu v 19. století, je holý nesmysl. Obrodit lze něco, co kdysi existovalo, ale z nějakých příčin nežilo plně.", píše. Češi neměli svou plnoprávnou kulturu a tedy nemohli nic obnovit. Z toho nic "se musel národ nikoliv obrodit (nebylo co obrozovat), nýbrž znovu vytvořit. Český národ se definoval jako všichni, kteří mluví česky."
Autor sice říká, že iniciátorem zrodu národní myšlenky a pojetí národa jako komunity mající
společný jazyk a společnou kulturu, je německý myslitel Herder, který klade také důraz na význam lidové kultury a tradic, ale z nějakých nepochopitelných důvodů se mu to zdá nepřípustné pro českou kulturu snažící se obohatit a rozvinout český spisovný jazyk a obracející se k lidové tradici. "Zrod národního vědomí znamená i to, že se tříbí se folklórní formy, vytvářejí se české duplikáty toho, co vzniká jinde. Jde vlastně o plagiátorství.", tvrdí Krystlík.
To, že herderovské pojetí národa a národní kultury se rozšířlo po celé Evropě 19. stol, mu jaksi uniká.
Česká kultura tohoto obdobá je podřadná a odvozená: "Výhradně česky tvořili duchové druhořadí, kteří pak na domácí půdě snadno získali pověst originálních tvůrců, na slovo vzatých autorit. Obrozenecká literatura je plytká, kantorsky škrobená, dnes téměř již nečitelná. Vzdělanost byla jedinou cestou, jak překonat českou nerozvinutost. České pojetí vzdělanosti však skutečnou vzdělanost devalvovalo svou účelovostí a nivelizační tendencí. Byla to vzdělanost maloměstského formátu, osvětářská svým programem a komunální svým dosahem [Podiven]." Takže jedno z nejvýznamnějších období českých dějin a kultury je představeno jako ubohé více méně bezvýznamné plagiátorství, a to, že v tomto období vznikají národní hnutí po celé Evropě, že hnutí romantizmu a jeho myšlenky svébytnosti národní kultury se zakořeňuje i u jiných národů, nic nemění, podle Krystlíka ten fakt, že Češi i když jednali v souladu s touto tendencí, jenom opisovali u Němců.
Podle Krystlíka zřejmě Češi měli pojímat národ ne jako jazykovou komunitu, ale jako společenství teritoriální, měli vzít v úvahu i německé obyvatelstvo v Čechách, jeho jazyk a místní kulturu (jakou?) Podle Krystlíka v českém obrození "národ je omezen na národnost a ta na samozřejmou výbavu - mateřský jazyk. Česká společnost je proto redukována na česky mluvící obyvatelstvo, její struktura na svou nižší vrstvu, území starých Čech na oblast kolem jejich středu, nejvyšší hodnoty na „lásku k vlasti, k národu", české dějiny na několik svévolně vyložených příběhů." Když necháme stranou, že pan K.si tu plete pojem národa s pojmem společnosti, musíme se stejně podivit nad jeho rozhořčením nad tím, že se láska k národu stává nejvyšší hodnotou pro Čechy. Koho tedy měli Češi v té době milovat? A koho v té době milovali Němci, Rusové, Italové, pro které je dosud jejich národní obrození posvátné a nedotknutelné? (Zkuste proti tomu něco kritického říct!)

informace řekl(a)...

Pokračování:
V tomto smyslu Krystlík pokračuje dál až k tomuto obdivuhodnému rétorickému závěru: "Čechy zmítají iracionální obavy z potenciálních sudetoněmeckých požadavků, které vyplývají nejen z nacionálních instinktů, nýbrž hlavně ze špatného svědomí z činů v prvních poválečných rocích. Jelikož česká společnost byla a dosud je zachvácena militantním nacionalismem stejného typu, jako byl německý před druhou světovou válkou – jen si to nejsou ochotni ani trochu připustit - a vnitřní i vnější tlaky k morální katarzi prakticky neexistují, nevěřím, že se toho dožiji.
Zdržím se komentování, stejně je to dost dlouhé. Ale také doufám, že se toho českého pokání a katarze pan Krystlík nedožije.

Václav řekl(a)...

šamane trochu mimo téma ,ale šel jsem do tvých odkazů..co takhle zabojovat za práva občanů co se týká idiotského nového přihlašování na neviditelném psovi?...

N.N.Nemo řekl(a)...

To Harpyje Ad "Stavět do jedné roviny citáty"
Ale proč, když se to položí vedle sebe, nedá téměř rozeznat, co řekl K. H. Frank, Doležal, Goebbels, Pithart?
Tipněte si, kdo napsal:
"Čech myslí v rámci Evropy a dívá se do příštího století. Čecháček myslí jen v rozpětí svého městečka a dívá se jen na lapálie dneška, bez kterých se ještě neobešla žádná revoluce. Čecháček je cele zaměstnán foukáním na český prstíček, který strkal, kde se svírá." Doležal?
"Mužíček Beneš se z pražského Hradu vytratil a v nejpřísnější tajnosti se svými milióny nasedl do letadla a národ nechal osudu a v politické břečce, kterou mu se svými pomahači namíchal." Komunisti?
Ne, oba citáty jsou od protektorátního ministra Moravce.

A kdo odsoudil zákaz Kameradschaftsbundu v roku 1933, z něhož Henlein vyšel, s tím, že to byl vpodstatě "vlastenecký spolek sudetoněmecké inteligence"? Kdo tvrdí, že Henleinova Sudetendeutsche Heimatfront směřovala pouze k jakémusi nepolitickému sdružování sudetských Němců s cílem prosazovat "jejich národní požadavky"?
Henlein? Posselt? Ne - Podiven!

Harpyje řekl(a)...

Vy, STK, posuzujete něčí postoje a názory a základě citátů? (Které nejsou nic jiného než nahé věty, oproštěné o souvislosti, které jim teprve dávají smysl.) Zesnulý spolkový prezident Johannes Rau řekl: "Něvěř žádnému citátu, který jsi sám nevytrhl z kontextu"! Je to obměna onoho výroku o důvěryhodnosti statistik, ale obsahuje stejnou dávku pravdy. Manipulace s citáty je oblíbenou pomůckou demagogů všech možných barev.

informace řekl(a)...

Člověk nemá zapotřebí vytržených citátů, "stačí" celý článek, aby si uvědomil, že tu probíhá proces nebo alespoň snaha o odnárodnění českého obyvatelstva, o zlomení národního vědomí o oprávnění své existence. Soustavné snižování kultury, narušování historické paměti, soustavné ponižování jeho státních činitelů nebo slavných mužů minulosti je toho víc než jasným důkazem. Pod záminkou uvést Čechy na cestu humánního přiznání svých vin nedávných a minulých se tu záludně a podloudně sugeruje lidem, že Češi jsou a byli národem barbarským, kulturně nerozvinutým, závislým na přínosech zvenčí, a ke všemu ještě neschopným vyjádřit a udržet svou existenci v nezávislém právním státu.
Říkají nejen v SL, ale opakují to se zaprodaneckou poslušností a pílí i jeho zdejší nohsledi, schovávající se za zástěrkou svobody slova a mínění.
Říci, že české národní myšlení je "militantním nacionalismem stejného typu, jako byl německý před druhou světovou válkou" je nejen historickou neomaleností, ale je přímo urážkou.
Za osobní urážky se člověk zodpovídá před soudem, za urážku celé národní komunity se tito pánové nezodpovídají?

STK řekl(a)...

2 Harpyje: Moc Vám nerozumím. Jaké citáty?

informace řekl(a)...

STK,
nevzrušujte se, paní H. si to spletla. Zase klidně dřímejte dál. Ledaže byste chtěl něco dodat do diskuze.

Milda řekl(a)...

Krystlíkovci reagovali i na můj článek v BL o 16. březnu 1939 a o Mnichově 1938. Jako, že je zbytečné se považovat za Čechy, stejně jsme Němci a už dávno jsme se v tom prostoru měli uvelebit.Tady ovšem jde o jejich velký omyl, česká nátura je podobná, jako ta helvetská. Švejkové mezi námi ovšem klamou, zdá se, že to chce jenom trochu šikovnosti a máme je. Když ale jde o existenci, našlo se dosud vždycky dost Čechů, kteří nasadili i své životy za udržení národa, Švejkové jsou jenom menšina. U nás byla defenestrace, u nás byl zlikvidován Heydrich, a každý následovník se na takové jednání musí připravit. Proto je dobře, poradit Krystlíkům a spol., aby do ČR raději nejezdili. Pan Posselt dobře ví, že není vítán, chodí jenom zadními vchody a kanály.
To ovšem neznamená, že máme něco proti Němcům, ti proti nám také nic nemají. Jedná se zde téměř výhradně o skupinku poněmčenců, kteří si své jednání potřebují zdůvodňovat. Němci je neberou vážně a Češi je nechtějí, co mají tedy dělat?

Šaman řekl(a)...

Milá Harpyje, ono jde o "citáty", protože celou knihovnu bych sem těžko opsal. Ono jde o trvalý stoletý Drang nach Osten. On tady někdo přirovnával citáty Doležala a Emana Moravce. Ty VÝROKY jsou si podobné nikoli proto, že by Doležal citoval hitlerovce a aktivisty, ale protože Hitler a aktivisti opakovali dávné pangermánské požadavky z hloubi 19. století! Jestli si ještě vzpomenete na Ocelové město, tak v jeho tvůrci Verne zpodobnil jeden pangermánský rys. Herr Schultze hodlá už v roce 1872 vyhubit všechny podřadné rasy a propaguje dobytí světa Němci!!! Dávno se nevědělo o Hitlerovi. Nebylo to v Hitlerovi, ale v Němcích!!!! No a teď je to v Doležalovi a jeho studentech.
Dám sem odkazy nikoli na "nahé věty" ale naoficiální DOKUMENTY:

Osm karlovarských bodů Henleinovců:
http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/clanky/2002/01/18853_1_21_0.html
Stanovisko k sudetské otázce - 20 bodů landsmanšaftu:
http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/clanky/2002/01/18852_1_21_0.html

A něco pro samostudium:
Češi, Němci a sudetští Němci
http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/clanky/2002/02/19024_1_21_0.html
Česko-německá deklarace z roku 1997 a B. Posselt o ní v ČT na ostro. (Leoš Jeleček)
http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/clanky/2002/03/20457_1_21_0.html

Šaman řekl(a)...

Česká televize právě vysílá americký seriál
http://www.ceskatelevize.cz/program/10185166693-tajemstvi-mrtvych-muzu.html
tajemství mrtvých mužů o "Hitlerových speciálních jednotkách." Já nevím, ale nějak si připadám jak v kině za protektorátu, když slyším o vítězství německých zbraní, jehož bylo dosaženo za velkých ztrát... Hitler je zde představen jako vynálezce kluzákových výsadků a velký vojevůdce. Belgie byla poražena - a jediné slovo o věrolomnosti napadení neutrálního státu nebo bombardování civilních cílů nezaznělo.

No, když amíci jsou schopni točit filmy o vítězství Vietnamu... Ale mě to stejně připadá zrůdný. Jako když naši pohraničníci hovoří o obraně vlasti. Ještě o tom ale ČT zatím nenatočila seriál - to čeká až na ty americký obdivovatele mužné statečnosti.

Vsjó ravnó - byls hrdinnej voják, máš právo na oslavu, ačkoli jsi porušoval mezinárodní dohody a vyvražďoval národy...

Pořád je ve mně ten Jirásek, kterýmu se nelíbily křížové výpravy proti Čechům. A nelíbí se mi dodnes, a nikdy nebudou líbit, hakenkrajcové výpravy proti civilizaci...

informace řekl(a)...

Ten dokumentární film najdete i tady:
http://www.youtube.com/watch?v=i4MBr6u5z4o
http://www.youtube.com/watch?v=3lSKAQXZYDo http://www.youtube.com/watch?v=3lSKAQXZYDo
http://www.youtube.com/watch?v=kEQn3b55zFM http://www.youtube.com/watch?v=kEQn3b55zFM
http://www.youtube.com/watch?v=bOVCZyEj5pM http://www.youtube.com/watch?v=bOVCZyEj5pM
http://www.youtube.com/watch?v=Zzdm-gfibcU http://www.youtube.com/watch?v=Zzdm-gfibcU

Dobrá, byly to zvlášť vycvičené jednotky profesionálních vojáků. Ale co říct tomu, že v posledních měsících posílali do boje i 14-15 výrostky. A s jakými pocity je tam jejich matky posílaly a komu pak zlořečily, když dostaly zprávu o smrti syna? Fanatizmus přežil i takové neštěstí? Byl silnější než nejpřirozenější lidský cit lásky matky k dítěti?
A nepřipadá vám to nějak podobné fanatizmu musulmánských teroristů? Ale Německo přece bylo nejkulturnější zemí Evropy 19. století (alespoň si to o sobě myslelo).

informace řekl(a)...

Pardon, otisklo se to tam ze záhadných důvodů dvakrát.

Šaman řekl(a)...

Václave, k "boji za práva občanů": Každý bojuje, jak může. A někdo ani nebojuje, jen dělá to, o čem si myslí, že je potřebné a správné.
Zvířetník se trhnul z NP, protože je na komentářích postavenej. Taky vzniklo jakési zrcadlo pro komentování všech článků na Psu, po různých zvrkočeních snad už funguje normálně.
Na obě věci tu mám odkazy, kdo chce svobodně (byť registrovaně) diskutovat, může k těm článkům tam.
Pro svoje doupě jsem si udělal tenhle blog, kde je toho trochu víc a jinak než v Šamanově na Psu.
Ale říkat Jirkovi Wagnerovi nebo samotnému principálovi Astonovi, aby "umožnili svobodu občanům"? Já jim to přece řekl i veřejně napsal a výsledek je, jaký je. Stokrát bylo řečeno, že majitel má zase svou svobodu nenechat si svou svobodu omezovat různými potížisty...
Takže já mám svobodu psát tady na blogu a dávat si sem své články z NP, NP má svobodu moje články přejímat a dělat mi reklamu - no a vy máte svobodu k nim diskutovat. Takže si ji užívejte, a ostatní občany nechte dělat, co se jim zlíbí. Zkušenost se sledováním sledovanosti mých článků tady a na NP:

Z 1000 čtenářů má zájem číst komentáře 100 - a z těch má zájem "nezávisle a svobodně komentovat" - jeden! Číslicí 1...

Toť vše a víc toho nebude. Možná časem míň. Mějte se, a přijďte zase někdy pobejt.

Harpyje řekl(a)...

Tahle posedlost minulostí je už jenom směšná, Šamane, a svědčí o tvrdošíjném odmítání dnešní reality. Koho dnes, proboha, mimo profesionální historiky, kteří se tímto tématem zabývají, a hrstku těch věčně včerejších ("die Ewiggestrigen") zajímá nějakých "osm karlovarských bodů henleinovců"? Nebo jakési více než 40 let staré body SdL?
Teprve tehdy, když mi předložíte místo odkazů na Vaše starší články, fakta, dokazující že ČR se nachází v bezprostředním ohrožení v důsledku revizionistických aktivit pana Doležala, teprve potom Vám uvěřím. Pochybuji ovšem, že se Vám podaří podobné důkazy najít.
Smiřte se už konečně jednou s tím faktem, že zahraniční politiku Německa netvoří žádný folkloristický spolek, ale spolková vláda!

jiný Honza řekl(a)...

Šamane, napsal jste:
"No, když amíci jsou schopni točit filmy o vítězství Vietnamu... "
Doporučuji si o tom něco přečíst. Američané totiž ve Vietnamu vojensky opravdu vyhráli. Jenže politikové pod tlakem pacifistů typu Hanoi Jane Fonda z téměř vyhraného boje zdrhli a ponechali jihovietnamce svému osudu. Takže ti obyčejní vojáci skutečně vyhráli a na rozdíl od Hitlerových speciálních jednotek dokonce i bez porušování zákonů. Resp. případné porušení bylo trestáno (viz např. My Lai).

Milda řekl(a)...

K těm nacistickým dokumentům patří zejména proslovy Adolfa Hitlera. Mám z r. 1967 první vydání 21 nejdůležitějších proslovů, vyšly v nakladatelství DTV v Mnichově pod číslem 436. Vydavatel Erhard Klöss opatřil tu sbírku 16 stránkami velmi fundované předmluvy, kde se zabývá zejména původem a vzestupem A.Hitlera jako socialistického politika. Číst dnes, 71 roků po vojenském obsazení naší vlasti, tyto lži a pomluvy, je opravdu těžké, i když je to už tak dávno.

Šaman řekl(a)...

Milá Harpyje, ono přece nejde o zabrání českého pohraničí, ale o restituční nároky!

Nemáme problém s 99 % Němců, a většina Němců, i těch odsunutých, nebo lépe řečeno jejich potomků, nemá problémy s námi. Ale to jedno procento sudeťáků neustále vznáší nároky. Pomocí našeho ministra vnitra pana Rumla získali někteří potomci sudeťáků české státní občanství a pomocí mazaných advokátů a debilních soudců obcházejí restituční zákony a dostávají zpátky zabavené majetky! Nároky se počítají nejméně na desítky miliard korun. Landsmanšaht distribuoval svým členům formuláře, aby po vstupu do EU žádali zpátky své majetky.
Za všechny kauzy jen jedna - Walderode:
http://www.lidovky.cz/rod-walderode-slavi-prolomil-restituci-fc5-/ln_domov.asp?c=A080901_152537_ln_domov_svo

A spolková vláda? Ta řekla, že nemá žádné nároky vůči českému státu, ale svým občanům bránit nemůže, když se domáhají svého práva...
Ale tady se ptám Němců - proč různí vaši politikové té "hrstce" podlézají???

Ty majetky, neustálé sprosté napadání prezidenta dr. Edvarda Beneše a české státnosti, to všechno je nic proti tomu, že na české národní barikádě se protiněmeckým praporem vždy nejlépe mává komunistům. A že pro obranu před německými post-nácky nemá člověk čas věnovat se našim bolševikům. Právě to jdu napravit...

Šaman řekl(a)...

Jinému Honzovi:
Ad "No, když amíci jsou schopni točit filmy o vítězství Vietnamu... "
Myslel jsem americké filmy o "spravedlivém vítězství vietnamských partyzánů". To, že Američani vyhráli všechny bitvy vím. A taky víme, že prohráli politicky.
Ale ten film o spravedlivém vítězství Vietnamu možná nenatočili Američani, ale Francouzi, teď už nevím. Mluvilo se tam o lidovém odporu a přitom ukazovali, jak těžko se doručovaly dopisy se severu severovietnamským vojákům na jihu...