pátek 18. června 2010

JAN NERUDA: Nechte mne mluvit!*

Výroční radosti. Venkované měli něco radosti, ale my víc. Finanční operace. Sibířské počasí. O německé věrnosti.

 (Protože Moby Dick hlásí výpadek a čerstvé novinky bude mít až v pondělí, dávám dnes prostor jinému kolegovi, o kterém se tu tak často mluví - a málokdy může promluvit sám. Prosím, Jene, mluv:

------------------------------------------------------------------------------------------
Výroční radosti

“Zaplať pán Bůh, že je po všem!“ říká český sedlák po posvícení, a přece se tak těšil na posvícení. Přirozeno! Výroční slavnost, nevšední radost přichází k nám jako jiný host; položí se do našeho lože, naplní naši jizbu, žádá zvláště upravený stůl, žádá oběti a ohledu i vyruší nás zcela z obyčejného života. A Slovan, ač pravzor hostinnosti, má přec významné přísloví: „Host první den zlato, druhý stříbro, třetí měď - honem jeď!“ Není člověku dobře, má-li příliš dlouho slavnostní oblek na sobě, uválí se.
Bylo příšlých dost, přec ale přišlo jich letos méně než jindy podívat se, je-li zdráva matička Praha, „zkamenělá ta slza českého génia,“ jak Horvat Špun pěje. Viděli, že je zdráva a že dosud nemá fortifikační belvederský čepec na hlavě; takto ale neviděli mnoho a my také ne. Poněvadž už každá kočující společnost česká ví, že na venkově nikdo víc o frašky nestojí, dávalo se v pražském divadle k slavnosti hned frašek dvé. Očekávaný výsledek se dostavil, divadlo bylo - prázdno. Jedna z frašek byla zvlášť taktuplně zvolena, totiž ty „Paragrafy na střeše!“ Onen myslivín, který ty frašky vymyslil, zasluhuje renumeraci, - ale, pro Boha, jen ať nemyslí dál!

Venkované měli něco radosti, ale my víc

Po ulicích bývá v tu dobu obyčejně víc podívání pro nás než pro venkovany. Skoro vše tu bylo jako jiná leta, marcipán a harmoniky, klihové obrázky za šňůrou a kyselé okurky v škopíčku, a jako jiná leta zpívaly se také letos pod mordiánskými obrazy písničky pobožné a dětem uprostřed veřejné ulice písničky zas takové, že sotva v zavřeném kriminále oplzlejších slyšeti lze. Čemu všemu dovolí tiskové úřady vniknouti do lidu. Kdyby kdo znal jen písně, ty, musil by myslit, že není nikde širší svobody tisku než u nás. Ovšem, sprostá píseň neškodí ani dualismu ani centralismu, ať se jí tedy nassaje ten hladový lid, nebude alespoň myslit výš! Věčná škoda, že není žádná policie esthetická, k té by se mohl člověk dát. První prací esthetického policajta bylo by, aby sebral všechny tyto po francouzských se pitvořící kuplety; esprit z nich vyletělo, bláta v nich ale zbylo jako v pontinských močálech, že každý kolemjdoucí musí dostat zimnici. To je také ještě našim úkolem, abychom i těch jarmarečních písní užili na vzdělání lidu!
Něco mne přece letos potěšilo, a sice že ztratili kašpárek s králíky a morčaty, pimprle s králem a princeznou dřívější stydlivost svou a že přistěhovali se ze zábraní až na samá náměstí pražská, kdež se jim jak náleží dobře vedlo. Bylo to gaudium pro nás děti! Obdivoval jsem se také těm „jako-by-živým“, když při vyhrnuté oponě visely v parádě vedle sebe, vyčkal jsme lamenta princezčina v lese až do posledních slov posledního rytíře ve skvostném sále, který nám obecenstvu oznamoval, že „už musí taky na svatbu, že ale, jakmile se znovu sejdem, začne ihned nový, teprve krásný kus o Donu Žuanu“. Tedy už nic starý „Don Šajn“, - ať žije pokrok pimprláckého jeviště, jež ostatně bylo o celé dvě kulisy hlubší než naše prozatímní!
A od pimprlete šel jsem dál, abych také kašpárkovi, králíkům a morčatům holdoval. A když přišla známá velká scéna s malou rakvičkou, rozesmály se menší děti kolem mne tak, že jsem nemohl oddolat a rozesmál jsem se s nimi jak už dávno ne. Bůh to zaplať těm menším dětem!

Finanční operace

A ještě jedna byla radostička: viděli a slyšeli jsme jednou zas skutečné, skoro bych řekl „živé“ dudy. Když se rozmečely, bylo nám jako Walter-Scottovým poutníkům ze zaslíbené země, když na skotských hranicích první dudácký kvik jim v uši zalehl. Věru že nepochopuju, proč nějaký kapitální dudák dosud nepomyslil, aby na hudební cestě po nedudajících již českých krajinách sobě na novou chalupu vydělal!
Avšak to všechno bylo pro nás, nikoli pro venkovany. Venkované měli letos jen po hlaholovsku zmoklého Sokola a Bazar. A v tom bazaru bylo vidět, že mají německé listy pravdu, praví-li, že nemyslíme více po rakousku. Důkaz podaly tamější prodavačky, jimž chválně a naschvál nebudu zde opakovat, že byly tak - ale tak krásny! Podal-li někdo slečně prodavačce zlatku nebo pětku, tázala se každá: „A - chcete snad zpátky?“ - to takovým tónem, jako by se ani v naší zemi nikdy neslyšelo, že by někdo chtěl na pětku zpátky.
Zcela nerakouské to finanční jednání, skoro takové, jako mají nyní Maďaři, kteří se také diví, že mají - dát něco zpátky na ty naše státní dluhy, jež hlavně kvůli nim se nadělaly. Rozumujíť Maďaři: „Rakousko je mnoho dlužno, Rusko je také mnoho dlužno, item Italie, Německo a Francie, nejvíc ale Anglie a skoro ještě víc Amerika, zkrátka celá zeměkoule je dlužna, jen že - komu? Počkáme, až se našemu sněmu ústavně sdělí, komu vlastně je ta naše zadlužená planeta dlužna!“

Sibířské počasí

Ano, opravdu prý už nejsme Rakušané, praví zblázněné německé časopisy, které zvrtohlavěly tím, že jeli do Moskvy** lidé z Čech, Moravy, Haliče, Uher, Slovinska, Horvatska, Srbska, ba i z oněch krajin, které dle „A. A. Ztg.“ mají teď na vybranou, „chtějí-li zůstat tureckými nebo se stát rakouskými.“ Ale kde jsme!?
V Sibiři, praví stará „Presse“, která nepřeje našim lidem ani toho kousku chleba a soli, ač ví již, že po návratu z ciziny budou mít doma jen chléb a vodu. Skutečně jde z té slovanské deputace nyní kus sibiřské zimy, prozatím nám poslali do našeho května jen trochu ruského sněhu a mrazu, ale neposlali ruských kožichů k nim.
Seyček má z toho hanebného počasí největší radost, už se bál, že naproti meteorologickému svému konkurentu propadne zcela. Konkurent řek´, že máj bude teplý, Seyček řek´, že mrazivý, máj nevěděl, komu má vyhovět, i učinil se napolo teplým a napolo mrazivým. A teď nemá pravdu konkurent a Seyček také ne. S meteorologií má se to zvláštně. V dřívějších dobách bylo snáž jí věřit než ji dělat, nyní je snáž jí nevěřit než ji dělat; dělání zůstalo v stejném, dříve nic a teď zase nic, jak dokazuje výše uvedený letošní máj.

O německé věrnosti

Něco dobrého může mít cesta do Moskvy přec, mohouť naši totiž říct petěrburkské akademii, aby už nevydávala německé knihy, že se jí „Tagesbote“ směje. Nač potřebuje německá literatura teprv Rusů, dovede sama ze sebe vytvořit dosti podivného. Div divoucí, nač na vše Němci připadají, Teď na př. vydali také knihu - - - - „o německé věrnosti!“ Nikdo by neuvěřil, a přec je to pravda!
Kdykoli byli Němci náhodou věrni, hned si to zaznamenali a nyní sebral všechny zázraky kdosi do knihy, na níž je ještě nejméně podivno to, že je tak skrovňoučka. Člověk po přečtení skutečně věří, že německá věrnost až báječna, neboť všechny skoro v knize obsažené doklady jsou váženy z šedé doby bájí. Dětské srdce tak rádo bájím věří, nedivme se, že Němci tedy věrnost svou vychvalují, vyzpěvují a vytiskují, - spisovatel knihy „o věrnosti německé“ nám dokazuje, že je již zcela vytištěna. Jakmile přichází spisovatel do dob historických, řidnou mu důkazy a musí s nimi zacházet jako chudý divadelní ředitel se statisty; pustí je z první kulisy, vede přes jeviště, až za protější kulisu, pak je žene v běhu kolem zadní dekorace a pouští udychané nanovo z kulisy první.
„Německá věrnost“ je vytištěna v kapesním formátu, by ji každý mohl strčit do kapsy, kdykoli jí nepotřebuje. Jen ať jí nikdo nevyhodí šátkem! Kdo ví, zda by ji sám zase nalezl a jinému by za zdvihnutí nestála!

Psáno v Praze, 25. května 1867, poprvé vyšlo v Národních novinách č. 29 z 26. V. 1867, na Neviditelném psu vyšlo 3.. V. 2007
(Opsáno Šamanem, jenž ničehož jiného docíliti nechtěl, než tyto drobné drahokamy klasikovy opět uvésti v oběh.)

Dílo Jana Nerudy, spis XV, Léta persekuce I., kniha feuilletonu z r. 1867
Uspořádal Dr. Miloslav Novotný
Upravil V.H. Brunner
Vyšlo péčí nakladatelů Kvasnička a Hampl v Praze, 1925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
*Národní Listy byly pro své „nekorektní psaní“ na konci dubna 1867 úředně zastaveny. Místo nich začaly od května 1867 vycházet Národní Noviny.
Neruda do nich psal dále - jen místo značky trojúhelníka používal štírka ze zvěrokruhu.
** Jde o tzv. „moskevskou pouť“, což byla národopisná výstava v Moskvě, která propagovala „slavjanofilství“, totiž prosazování ruských myšlenek i zájmů. Rusko se mělo stát vůdčí silou „slovanských zemí“. Šlo i o to, aby byla přehlušena vzpomínka na klasický ruský způsob potlačení polského povstání v lednu 1863. Staročeši (Palacký) odsuzovali tehdy Poláky za boření slovanské jednoty, Mladočeši s nimi sympatizovali.
Laskavému čtenářstvu jen připomenu, že i letošní (2007) máj, aby zůstal teplotně průměrný, slevil ze své tropickosti a přivádí na nás ranní mrazíky...
I v roce 2010, tedy zejména v tomto roce, zní odstavec „Finančí operace“ velice současně.

49 komentářů:

Větší vlastenec řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Harpyje řekl(a)...

"Funicoli, funicola" v podání tří terorů:
http://www.youtube.com/watch?v=VmffgIqlAYA
:-)))

Moby Dick řekl(a)...

Sqělé video, Harpy!
>>:))

Šaman řekl(a)...

Historicky první stažení komentáře v Hospůdce u hřbitova:
-------------------------------------------------------------------------------
Větší vlastenec řekl(a)...

Ach Svantovíte.
Feuilletony Jana Nerudy zařazeny byly do rubriky "Zlatá šedesátá". Jako by mne jakás ruka neviditelná škrtila.

Však raději dál spějme, Čechové, chybička ta nás zastaviti nesmí a nemůže.
Pravdu dí Šaman, mocný našeho národa přirozeného čaroděj - situace finanční jeví se nám, lidem věku jedenadvacátého, stejně tak špatnou, jako se jevila předkům našim ta jejich.
I viník je stejný, přes všechny převraty dobové : Sionista. Jan Neruda ještě napsati mohl po pravdě : Žid.
Nechme tedy mluviti vlastence českého, dodnes nad mnohé jiné velikého :
"Žid se stal historickým rozvojem mužem lehkého výdělku......"
--------------------------------------------------------------------------
Konec Vlastencova cintátu. Originál si přečtěte třeba na http://www.zvedavec.org/klasika_881.htm (Pro strach židovský, 1869 - Vlastencem cintovaný a mnou vyhozený úsek končí větou "......Každý ví sám, jak až dalece to "bankéřství" se "židovským obchodem" souvisí!")

Jeden z vlastenců na jednom z mnoha náhodně vybraných neonacistických webů ukázku Nerudova antisemitství uvádí takto: "Kdo by neznal Nerudovy fejetony! Učili jsme se o nich ve škole. Jenže musíme přiznat, že Nerudovi se to tenkrát psalo. Doba byla mnohem svobodnější. Nemusel si dávat pozor na jazyk jako my dnes. Slovo antisemitismus ještě neexistovalo, stejně jako neexistovali sionisté, a holocaust byl vzdálen téměř sto let. Pojďme se potěšit tímto starým textem, který ani po 135 létech neztratil na své aktuálnosti. (Editor)"

Takže se těšte. Ale jinde!

Sorry, Větší vlastenče, ale nehodlám dopustit, aby se můj blog přiřadil ke Zvědavci nebo Blogu národnej hrdosti a byl citován nácky. Svým důsledným "anti-antikomunismem" jste se k nim připojil.

STK řekl(a)...

Jistěže,
hospodský má právo vykázat ze svého virtuálního lokálu kohokoliv, kdo se mu nelíbí - na rozdíl od současné reality, kdy vás za vyhození ze skutečné hospody vykázaná nepřizpůsobivá menšina úspěšně zažaluje. V době, kdy se nesmí říkat Cikán, zloděj, černoch, homosexuál, muž, žena...
... --- ...
Jsou i jiné hospody s jinými štamgasty. Komu se nelíbí tady, ať jde tam. Ale stejně je mi z té "historicky první cenzury" trochu smutno. Vyvracet "slavné náhrobky" a dívat se na to, co je napsáno na jejich spodní straně je určitě poučné a tedy, domnívám se, dobré.

V.Vlastenec to jistě přežije, nebyl to ani jeho text a myslím ani názor. (Snad nejsem jediný, kdo čte Vlastencovy názory správně, bez ohledu na jeho šklebivou pitoreskní masku ;-).

Chápu i Šamana, kterému ten dávný Jan Neruda zakalil studánku. Nejsem totiž žid, komunista, fašista, ultraliberál ani ekologista. Nevyznávám Alláha, ani křesťanského Boha. Nelíbí se mi pornografie, ač rozhodně nejsem puritán. Necítím se ani být vlastencem v tom původním, obrozeneckém smyslu slova. Mám rád chytré lidi se svobodnými názory, které se zdaleka nemusí shodovat s těmi mými.

Ale "tabu" by se opravdu mělo šetřit. Není dobré o některých věcech nemluvit. Tak jako naši předci, v zajetí strachu před velikým lesním zvířetem, nikdy nepoužívali jeho skutečné jméno, aby jej náhodou nepřivolali. Říkali mu raději "ten, který ví, kde je med". Medvěd.

Nedomnívám se ovšem, že by to nějak pomohlo...

Šaman řekl(a)...

STK, do má zájem podívat se pod náhrobek, ať jde na odkaz, který jsem zveřejnil. Zveřejnění, kterého se dopustil Vv je podobné zveřejněním Mein Kampfu - bez uvedení na pravou míru. Nebudu se zdržovat uváděním na míru. Vyhodil jsem závadný obsah - a budu tak činit i nadáe.

S.T.K. řekl(a)...

O.K.

Větší vlastenec řekl(a)...

Konečně !

Již dlouho jsem čekal, kdy Šaman, ó mocný našeho národa přirozeného čaroděj, zakročí proti našim velkým předkům a buditelům.
Proti Nerudovi, Němcové *), Havlíčkovi-Borovskému, Kopeckému, Žižkovi atd.
Prostě - na TOMTO vlasteneckém webu, na rozdíl od jiných, prezentovati se bude jen v současnosti povolená část odkazu národního.

Ptáte se, nebude-li náš odkaz národní kulhat, zbaven jedné nohy ? Nebude tápat naše mysl, zbavena podstatných informací ? Uznejte sami, drazí vlastencové a vlastenky, že otázky ty nejsou příliš chytré. I Vy byste kulhali, jen jednu nohu majíce. I Vy byste tápali v temnotě, neb jste lidé, a nikoli sovy či vlci.

Prostě - naši předkové věděli, že Žid je stejným, nebo ještě horším nepřítelem našeho národa a vlasti než Němec **).

Dokladů a důkazů o tom máme spousty, jen nám je jaksi, z jistých důvodů ve škole NEPŘEDVEDLI.
Neučili jsme o vyhlazování ghett židovských našimi čackými husitskými obránci vlasti; jen o humánním odsunu ***) feudálů, Němců a katolíků všech národností.
Neučili jsme se o humánním odsunu německojazyčných Židů, holocaust přeživších. Jak se as smáli naši otcové a dědové, ženoucí zesláblé Židy do NĚMECKÉHO transportu ?

*******************************************************

Vážení vlastenci a vlastenky, před pár dny jsem opět, po dlouhé době, procházel hřbitovem vyšehradským. Zhrozil jsem se.
Kolik tam leží, mezi našimi velikány, osob s NĚMECKÝMI jmény ! S tímto by se mělo něco dělat.

Humánně jsme odsunuli něco přes 2,000.000 vetřelců, zahladili jsme (často dokonale) asi 3.000 jejich obcí a městeček, včetně hřbitovů.
Ale to nestačí.

Jak nám Velký Šaman znovu a znovu ukazuje, Němci zpoza naší tisícileté hranice cení vlčí zuby, naši vlast stále ohrožují. Ukažme jim proto, že už nic jim v naší vlasti nepatří. Odsuňme humánně všechny pozůstatky na Němce, odstraňme důkazy jejich dočasného přebývání v naší vlasti.
Odstraňme německé hroby, odstraňme zbylé kostely, postavené Němci (k čemu jsou našemu zdravě ateistickému, vědeckému světovému názoru skálopevně věřícímu národu kostely ?!?). Karlův most, děsivě nákladný na údržbu, nahraďme moderním, českým, krásným železobetonovým mostem, po němž budou jezdit auta a vozy elektrické dráhy.
Odstraňme z naší řeči germanismy, a vůbec všechna slova cizí, skrze Němce do češtiny se vloudivší.

A pak už navždy bedlivě dbejme na čistotu naší národní půdy a krve.


Čech Čechovi bratrem, Rusovi mladším bratrem !***Volte ČSSD a KSČM !

-------------------------------------------------------------


*)Neměli bychom už konečně naši slavnou a krásnou pisatelku nazývat jen paní Boženou, abychom nemuseli vyslovovat to nenáviděné slovo "Němec" ?
**) Velký vlastenec J.Neruda v zápase za náš národ a vlast hojně cituje Němce Wagnera, i když jinde smích si dělá z nechutného oxymóronu "německá věrnost".
***) Ze země české, pod ni, do našich řek; za naše hranice, na hranice z našeho proschlého dříví

Větší vlastenec řekl(a)...

Do Pěruna !

Než jsem napsal a odeslal svou pochvalu a poděkování Velkému Šamanovi, stihl náš Správce a Vůdce přirovnat Jana Nerudu k Hitlerovi.

Já, jako nikoli nejmenší český vlastenec, s tím souhlasím. Bezvýhradně. Vůdce (generální tajemník atd.) má vždy pravdu.

A trocha ostrého větru je zdravá, ovzduší pročistí. Jdu si pro vaťáky a ušanku.


Čepelem v tu zrádnou hruď !***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Nežvanila bych blbě jako někdo. Američtí a izraelští genetikové, co studovali DNA Židů na světě, objevili, že některé středo, jiho a východo evropské židovské komunity mají až 40 procent genů místního obyvatelstva. Což znamená i naopak, že to nežidovské obyvatelsto je rovněž smíšené se Židy.
http://www.infox.ru/science/human/2010/06/02/istoria_evreev.phtml zdroj: American Journal of Human Genetics

A nekecala bych pustě o českém antisemitizmu, na základě citátů. Literatura nemůže být zneužívána barbarsky jako surovina nebo materiál pro statistický průzkum veřejného mínění.

Harpyje řekl(a)...

Škoda, Šamane, že popíráte důslednost Vlastencova postoje, kterému není nic cizejší, než to, co mu vyčítáte.
Cítím se tím sama dotčená, protože mi jako čtenářce tohoto blogu, vystavujete vysvědčení intelektuální nedůchodnosti. Jsem schopná rozpoznat ironii, sarkasmus, nadsázku nebo jiné stylistické prostředky, které Vv užívá, a nepotřebuji k tomu žádné "uvedení na pravou míru".

informace řekl(a)...

Žádný stylistický prostředek není sám o sobě jdnoznačný a když autor neurčí směr své komunikace, je považován buď za qualunquistický nebo nesrozumitelný. Toto určení směru právě už dlouho postrádám. Nelze kritizovat na celých 360 stupňů, aniž byste nebyl buď blázen nebo právě qualunquista (pro to krásné významuplné italské slovo bohužel nenacházím obdobu v češtině. Něco asi jako - kam říznu, tam říznu)
Anebo je tu možnost, že by ve směsi různých posměšných komentářů skrytě pašoval určitou ideologii.

Šaman řekl(a)...

Oprava lživého výroku Vv: Absolutně jsem nepřirovnal Nerudu k Hitlerovi, ale Většího vlastence k nacistům (myšleni tedy ti, z jejichž stránek čerpal, říkává se jim "neonacisté", aby se odlišilo, že nejsou členy NSDAP. U Vv se to na první pohled nerozezná.):
"Svým důsledným "anti-antikomunismem" jste se k nim připojil."

Harpyji: Tenhle blog nečtou pouze harpyje a kocouři, nemohu zde Nerudův antisemitský blábol nechat ležet. Kdo si ho chce prostudovat, nechť se obrátí na uvedený odkaz. Ano, a ani zde nenechám viset třeba cintáty ze Sionských protokolů, ty si rovněž najděte jinde.

STK řekl(a)...

2Informace:

Nevadí mi ani tak to, že je VV považován za nositele "nepřípustných myšlenek" (to se dá odstranitm pochopením toho, čemu se ve škole učí pod heslem sarkasmus a následným pozorným přečtením jeho (VV) článečků). Jenže popírání části naší národní minulosti, ať už je taková nebo maková, je pro mě dost smutným faktem. Je to takové to "Kdo ovládá minulost, ovládá i budoucnost".(1984)

Ve Vlastencově konotaci je (alespoň pro mne a snad i pro Harpyji a další) jasně uvedeno toto: Antisemitismus tu odedávna byl, je a bohužel, asi i ještě dlouho bude. I někteří slavní Češi jím v různé míře trpěli. Víc jsem se tam nedočetl.

Kdysi dávno jsem se o antisemitismu bavil s Karolem Sidonem, v době, kdy ještě nebyl rabínem. Napsal totiž krásnou divadelní hru "Shapira" a tu jsme tehdy s velkým úspěchem dávali. (Režíroval ji vynikající brněnský režisér Zdeněk Kaloč.) A při té debatě v zákulisí našeho ústavu (Karol Sidon je nesmírně vzdělaný pán) jsme tehdy došli ke stejnému závěru, jako dnes VV.

Takže mě vzniklá situace jednak dost mate, jednak netěší. Že by opravdu nastávala doba, kdy se o tom nebo onom nebude smět mluvit? Kdo určí, kdy klasik Jan Neruda "blábolil" a kdy vyslovoval myšlenky závažné, vznešené?

Inu uvidíme, jak se věci vyvinou...

Větší vlastenec řekl(a)...

Nenechejme mluvit Nerudu !!!*)


Vážení největší vlastenci a vlastenky !

Autor těchto řádků je dobrým Čechem, takže se plně staví za momentálního Předsedu či Vůdce (zde a nyní Velkého Šamana). **)
Ano, vybírejme ze své skvělé minulosti jen to, co se nám právě hodí; zbytek zameťme pod kredenc, nebo ještě lépe a radostněji, odstraňme nadobro z národní paměti. ***)

Ano, já, jakožto pokrokový, levicově založený člověk uvítám vznik Ministerstva Pravdy, i Ministerstva Lásky, o Pravdu pečujícího.

Ano, já, jakožto nikoli nejmenší vlastenec český uznávám svou chybu : V dnešní době není vhodné hlásit se k CELÉMU našemu národnímu dědictví; hlasme se tudíž jen k jeho části.

*******************************************************

Já vím, vážení největší vlastenci a vlastenky, že to nebude snadné. Naši velcí předkové budou ve svých hrobech rotovat (resp. ve svých urnách vytvářet prachové víry), při pohledu na své potomky bojující s Němci a přehlížející sionisty. +)
Prostě - budeme kulhat jako beznozí, smát se nám budou přemnozí : "Hleďte na Čechy-hlupce ! Z věku devatenáctého snaží se vzít jen část, s Němci se dále spořit, a syny Sionu nechají se množit !"

A budou mít pravdu, posměváčci. Je NAPROSTO nelogické zahlížet jen na jednoho z úhlavních nepřátel našeho národa, a s druhým jednat, jako kdyby nikdy nezpochybnil Rukopisy, jako kdyby nezavraždil naši pannu Anežku Hrůzovou, jako kdyby nikdy neněmčil, k českému národu cele se hlásil.

Ale MY MUSÍME VYTRVAT TŘEBA PROTI CELÉMU SVĚTU ! My musíme stát třeba PROTI VŠEM ! My musíme důsledně jít po stopách všech starých českých antisionistických textů, a mazat je z počítačů, vytrhávat je z knih, případně celé knihy pálit. NEMILOSRDNĚ !


Jen dál! Čas nový nové chce mít činy,
den nový vzešel k nové práci nám,
jeť sláva otcův krásný šperk pro syny -
však kdo chceš ctěn být, dobuď cti si sám!
Kde přítomnost jak dítě pozastesklá,
vše dávná sláva, byť v ní démant hrál,
je za korábem jenom brázda lesklá —
napněte lana - vzhůru plachty - dál!
(J.Neruda, Jen dál !)

***Volte ČSSD a KSČM !

-----------------------------------------------------------------

*) Ani jiné jemu podobné - Havlíčka (Borovského), Němcovou atd.

**) Vždyť jsem z české země.
Ten divný strach, ten promluvil již ke mně:
Kdy nejbujněj jsem vykročil si, v ráz
až k srdci zasáhnul mi náhlý mráz.
Jak by se kolem skalné hory ptaly:
"Co v zemi obrů chceš, ty muži malý ?"
(J.Neruda, Ve lví stopě)

**) Po konečném vítězství nad Západem i z paměti mezinárodní

+) Budu se tedy opět vyhýbat určitým slovům.

žibřid řekl(a)...

Nerudovo antiněmectví se ve srovnání s Nerudovým antisemitismem poněkud drží zpátky. Přesto je otázka, zda jedno z toho cenzurovat a druhé nikoli. Případně za jakých okolností a přidaných komentářů lze nespravedlivé anti- postoje ponechat a nemazat.
Každopádně Šamanem udaný hospodský zákon: "antisemitské citáty se mažou" je srozumitelný.

Zdravím všechny, spolu s informací připíjím na promile židovské krve v nás, které je jistě větší, než promile alkoholu v nás a omlouvám se za sporadickou přítomnost (případně hlavně za to, že v načaté diskuzi neodpovídám), která je dána mým nestabilním (asi podroušeným?) připojením přes operátora O2.

informace řekl(a)...

Promiňte STK,
dívala jem se na Itálie-Nový Zeland, který skončil ubohým 1-1 a tak jsem našla váš příspěvek až teď.
Upřímně řečeno, nechápu dost dobře, co je tématem diskuze. Nerudovo dílo? Jeho antisemitizmus? Český antisemitizmus? Mám za to, že se tu přeme o něčem, co nebylo jasně předem definováno. Snad jsme měli mluvit o jeho vztahu k slovanské otázce?
O Nerudovi a jeho názorech bychom mohli mluvit jen když vezmeme v úvahu celé jeho dílo. Kolik je mezi námi znalců, kteří ho četli celého, aby mohli vyjádřit nějaký ucelený názor? Myslím, že málokdo nebo nikdo. Spisovatel má být vždy zařazen do své doby a u každého díla nebo článku je zapotřebí vzít v úvahu kdy, za jakých okolností bylo napsáno, nakolik je v souladu s tím co napsal jindy atd. Vzít jeden článek a dělat z něj všeobecné závěry o spisovatelově světonázoru, nebo spojovat ho s podobnými výroky jiných osobností, kteří patří kromě toho k jiné generaci jako na př. Němcová nebo dokonce Bezruč, a mluvit pak o trvajícím antisemitizmu v české společnosti minulého a předminulého století, je absolutně nesmyslné.
Také nechci, aby bylo na téma českého antisemitizmu položeno nějaké veto. Má se diskutovat o všem. Ale pak má být diskuze náležitě připravena a myslím, i řízena, aby se pak nezvrhla jen v neuspořádané pokřikování a hádky o všem možném.
Český antisemitizmus se pak nutně zařazuje do širšího okruhu myšlení a nízorů, a to středoevropského. Já mohu posuzovat jen z italských zkušeností, ale zde oficiální antisemitizmus byl vnucen jen fašistickými rasovými zákony, které již tehdy italská veřejnost nepřijala za své (jednou jsem tu psala o pomoci, kterou dávali i italští veřejní činitelé fašizmu Židům, aby je zachránili od deportace do vyhlazovacích táborů za t.zv. Italské sociální republiky v Salò po 43. roce, kdy v severní Itálii řádili Němci) a odsuzuje je i nyní. V každé části Evropy se poměr k židovskému obyvatelstvu vyvíjel jinak. V Německu se pak zvrhl do monstruozní likvidace lidských bytostí jen proto, že byly jiného rasového původu. Myslím, že mezi protižidovskými náladami české společnosti, nevím, nakolik rozšířenými, a rasovou vyhlazovací politikou nacizmu bude nějaký rozdíl.
Nevím, jestli rozumíte rusky a jestli jste si přečetl článek o výzkumu DNA u Židů. Je to velice zajímavé. Ukazuje to na starobylost tohoto národa a na jeho schopnost přežít a uchovat si své charakteristické rysy i bez vlasti a za jakýchkoliv okolností. A zároveň ukazuje, že se našim árijstvím nemáme tak moc chlubit.
Ve Vlastencových článcích pozoruju už delší dobu, že se stávají bičováním českých "slabostí a neřestí", které z něj dělají ubohou etnickou skupinu, která je zatížena spoustou vin, jako bestiálním chováním vůči Němcům, chronickým antisemitizmem, neschopností zaujmout vlastní stanovisko a místo v evropských dějinách. Jaký je jeho "pozitivní" postoj vůči českému národu, má-li nějaký? To je zcela legitimní otázka, kterou si člověk klade, když ho čte.
I to jaksi naznačuje, že předmět jeho satiry je jiný než na příklad před rokem, znamená to nějaký obrat v mínění nebo toto mínění dobře skrýval a uplatňuje ho až teď?
Upřímně řečeno, nemám chuť se o něm bavit. Nevážím si jeho osoby po víc jak roční zkušenosti a tahanicích s ním a o jeho krasomluvném hermetizmu se nebudu vyjadřovat.

Šaman řekl(a)...

Znovu: Zveřejnění, kterého se dopustil Vv zde, je podobné zveřejněním Mein Kampfu - bez uvedení na pravou míru. Nebudu se zdržovat uváděním na míru. Vyhodil jsem závadný obsah - a budu tak činit i nadále.
Kdo má zájem o Nerudovo psaní fejetonů, viz dnešní právě uveřejněný příspěvek.
Než tisíckrát opisovat jeden zlobný článek, doporučuji přečíst si jednou tisíc jiných Nerudových fejetonů, anebo i povídek. Kde najdeme všechno - i ten antisemitismus 19. století. Ale ne jen to - a ne převážně to!

informace řekl(a)...

Přiznám se, že i antisemitizmus je téma, kterým jsem se nikdy nezabývala. Našla jsem na webu knihu o vzniku a vývoji ideologie antisemitizmu. "Konstrukce nepřátelské rasy" od Franscesca Germinario, který je autorem i dalších knih o antisemitizmu. Kniha byla představena čtenářům na akademické úrovni.

Costruire la razza nemica
Francesco Germinario
http://www.archiviostorico.info/index.php?option=com_content&task=view&id=4158&Itemid=2

“Costruire la razza nemica” – Presentazione del libro di Francesco Germinario
http://www.fondazionemicheletti.it/dblog/articolo.asp?articolo=1400

Samozřejmě Nerudův text by potřeboval nějaké vysvětlení a dobový rámec. Jinak je to jako facka. Ale jinak bych ho nedémonizovala. Napsaly se i horší věci.

STK řekl(a)...

Inu, milá informace,

moje reakce nejsou ani tak na "kauzu" V.Vlastence, i když, pokud by nebylo jeho "krasomluvného hermetismu" jsou jeho názory na svět velmi podobné mým. On je prezentuje ve šklebu někdy až šíleném, já nikoliv.
"Divadlo svět", "Komedie Svět". Máte-li, stejně jako já, možnost vidět každodenní názorové proměny lidí mezi tím, než dojdou k mikrofonu nebo před publikum, než přijmou telefonní hovor, dojdou ke svému šéfovi nutně logicky usoudíte, že to celé divadlo může a musí být i v jiných rovinách, dimenzích. Nejednoznačnost jakékoliv osobnosti, hlásání pravd, v něž ani na okamžik nevěří, mezměrná tupost myšlení těch, kteří se dneska jeví jako leadeři společnosti, snadnost, s jako se téměř každý dá podplatit (stačí vědět kdy, čím a kolik) a současně uvědomění si základního faktu, že asi i já jsem stejný, i když si namlouvám, že nejsem, mě vede k podobnému vnímání světa. Pokud bych to chtěl vyjádřit poeticky, tak bych řekl "Ďábel pokušitel se každému z nás vysmívá do očí, ale my si je pečlivě zakrýváme."
Ale přesto tu žijeme, jednáme s bližními, i když víme, že velmi pravděpodobně podvádějí své okolí i sami sebe. Není zbytí, jiné subjekty tu nejsou. Jenom my, lidi. Tím bych uzavřel kapitolu, proč rozumím VV.

STK řekl(a)...

Pokračuji:

Ale o to mi nešlo. Jde o to, že znovu začíná doba velkého TABU, kdy se něco nesmí vyslovit. Je schována v jevu, zvaném politická hyperkorektnost, kdy se věci a jevy začaly nazývat náhradními termíny, protože ty původní se někomu znelíbily. Rasová a menšinová hyperkorektnost, genderová hyperkorektnost, náboženská a Bůh ví jaká ještě. To, že IPCC zakazuje mocenskými prostředky kritiku své zfušované a zfalšované práce, to, že nemohu říct "černoch" ale musím opisovat "občan s jinou barvou pleti" a zloděje musím nazvat "sociálně nepřizpůsobivým spoluobčanem" atd. mě nevýslovně irituje.
Podobná situace tu přece byla čtyřicet let a začíná to znova. A není to už vinou komunistů. Nikdy v historii se novořeč neosvědčila, jednoduchá pravda pojmů byla vždy odhalena. I kdyby naši předkové říkali tomu chlupatému velkému lesnímu zvířeti třeba "skřivánek", stejně si, pokud měl hlad, v noci z ohrady tu svou ovečku odnesl. To celé je jedno velké pokrytectví.
Ještě horší je, když začneme upravovat dějiny. (Viz citát z románu "1984".) Slyšíte a vidíte to kolem sebe stále. Odstraňovali jsme pomníky "císaře pána" a T.G. Masaryka, teď odstraňujeme pomníky rudoarmějců. Likvidujeme německé hřbitovy. Ze stránek učebnic mizi lživé části o naší socialistické minulosti, ale nikoliv tak, že by je někdo dodatečně popřel, vysvětlil, ale tak, že se jednoduše vypustí v naivní víře, že když nejsou v učebnicích, tak se dané "nevhodné" události vůbec nestaly.
Vadí i jen zmínka o lidech, kteří kolaborovali s nacismem, časem budou vadit i zmínky o těch, kdo kolaboroval s komunismem. Už začínají soudy na toto téma.
Vadí antisemitismus Nerudův. Místo toho, aby se přidal jako temný valér do jeho historického portrétu, tak se to utají, zapře. Zcenzuruje s odkazem na možné zneužití antisemity. Ale proboha, ti už ho dávno vyštrachali a používají jako ideologického obušku na své málověrné. V tom jim pomáhá i odsuzování tzv. "popíračů holokaustu" , šílenců, kteří popírají existenci téhle nepřehlédnutelné historické pravdy. Proč potom nezavíráme "popírače 11. září?". Nebo "popírače přistání Apolla 11 na Měsíci"? Kulatosti Zeměkoule? Globálního oteplování?
Ostatní, "normální" ani nenapadne tyto skutečnosti nějak "zneužívat". Prostě tak to bylo, před dvěma tisíci léty se obvykle ukřižovávalo, pak Vlad Napichovač své protivníky nabodával na kůly, před čtyřmi sty léty se běžně upalovaly čarodějnice, před sto léty byla (a leckde je dodnes) homosexualita hrdelním zločinem, v roce 1948 byl komunistický puč, v roce 1968 nás obsadili naši "spojenci", v roce 1989 nastalo převzetí moci od KSČ...

ZMĚNÍM SNAD TAHLE FAKTA TÍM, ŽE O NICH NEBUDU MLUVIT? UTAJÍM JE? ZAPŘU? ZAKÁŽU O NICH MLUVIT? PROSPĚJE TO NĚČEMU NEBO NĚKOMU? VYLEPŠÍ TO NĚJAK NÁŠ SVĚT?
=====================================
Poznámka pro Šamana:
Nechci a nebudu hospodskému kecat do kšeftu. Jen bych chtěl upozornit, že kdesi vzadu v knihovně mám i Mein Kampf - v češtině. Koupil jsem ho náhodou v knihkupectví, protože jsem byl zvědavý, co je to za spisek, když byl příčinou takové celosvětové tragedie.
Je to ideologický blábol a odložil jsem jej (navždy) po dvou dnech listování. Kdybych ho nedostal koupit, měl bych o něm asi lepší mínění.

Větší vlastenec řekl(a)...

Kdo napsal Mein Kampf ???


Vlastencové čeští, vlastenky české, pomozte ! Zas spár neviditelný ocelovým stiskem třímá hrdlo mé. Spár ten zove se "Úzkost existenciální".
Neb pár slovy Šamanovými zpochybněny byly věci nezpochybnitelné : víra moje v neomylnost našeho Správce a Vůdce i víra v základní vzdělání nás Čechů.

Co dovodit mohu z faktu, že feuilletony Jana Nerudy (1834 – 1891) zařazeny jsou do rubriky "Zlatá šedesátá" ? Že jsem hlupák, v hlouposti své kladoucí "Zlatá šedesátá" do věku dvacátého.

Co však činiti má mysl utýraná s tvrzením Velkého Šamana, že Mein Kampf nenapsal Hitler ?

Prosím zde přítomné největší vlastence a vlastenky o srovnání následujících textů :

1) Šamanův příspěvek z 12:11 : "...Zveřejnění, kterého se dopustil Vv je podobné zveřejněním Mein Kampfu - bez uvedení na pravou míru. Nebudu se zdržovat uváděním na míru. Vyhodil jsem závadný obsah - a budu tak činit i nadáe. "
(Vyhozen byl POUZE text J.Nerudy – pozn. V.v.)
2) Můj příspěvek z 13.01 : "...Než jsem napsal a odeslal svou pochvalu a poděkování Velkému Šamanovi, stihl náš Správce a Vůdce přirovnat Jana Nerudu k Hitlerovi...."
3) Šamanův příspěvek ze 14:29 : "Oprava lživého výroku Vv: Absolutně jsem nepřirovnal Nerudu k Hitlerovi,..."
4) Šamanův příspěvek z 20:10 : "Znovu: Zveřejnění, kterého se dopustil Vv zde, je podobné zveřejněním Mein Kampfu..."

Takže, pro Leninovy rány, KDO napsal Mein Kampf, když ne Hitler ???


V době budování socialismu vedoucí myšlenkou a ideologií spisovatelovou nejen může být, nýbrž musí být socialismus. A jeho realismus musí být socialistický realismus. (Z.Nejedlý, 1949)***Volte ČSSD a KSČM !

Pedro řekl(a)...

Šamanovi je zde některými hosty předhazováno, že nemá smysl pro nadsázku. Já jsem použil nadsázku při fabulování, jak jsem se surově zachoval k návštěvě (sudeto)německého příbuzenstva mé manželky - pouze informace se mému (údajnému) počínání mírně podivila. Ovšem když jsem použil nadsázku v hypotetické otázce na národnostní původ jednoho ze zdejších přispěvatelů, byl jsem z hospůdky jedním z hostů velmi neúprosným způsobem vykazován. Přitom jsem použil jazykové zvýraznění (Poslechnou … nejsou voni…) i údaj o mém nejbližším příbuzenstvu, abych zdůraznil, že nejsem antisemita, že jde o nadsázku, nic platno. Zkusím tedy zde ještě jednou ono zde tak vehementně deklarované pochopení pro nadsázku. Větší vlastenec zde druhdy dojemně popisoval, jak ho kdysi strýčkové generálové - kolegové jeho tatínka na MNO - chovali na kolenou. Ale o mamince nikdy ani slovo. V roce 1968 se některé rodiny rozpadly díky emigraci. Jak to tak delší dobu sleduju na NP i tady v hospůdce, poslechnou, Kelainó, nejsou vona ztracená maminka přítele Richarda?

STK řekl(a)...

Pro VV: Já to fakt nebyl, já už Mein Kampf koupil napsanej a svázanej...

STK řekl(a)...

2 Pedro: Tu u nás v kraju razovitem se říká, když někdo něco hodně nesmyslného provede: "Synku, maš ty vubec mamu?" ;-)

Baronin von Botzenheim řekl(a)...

Jsem jeho nevlastní matka. V outlém věku jsem ho pohodila a teď jsem ho našla.

Dejte někdo tomu Pedrovi už konečně klystýr.

Pedro řekl(a)...

Děkuji za odpověď. Myslel jsem si to.

N.N.Nemo řekl(a)...

Takže, pro Leninovy rány, KDO napsal Mein Kampf, když ne Hitler ???
Větší vlastenec.

Větší vlastenec řekl(a)...

No, vážený STK, já Vám věřím, že jste Mein Kampf nenapsal; na to jste přece jenom příliš mlád.

Ovšem s mým problémem jste mi příliš nepomohl. Budu se muset ráno zeptat přítele tajemníka; potvrdí-li mi moje podezření, že autorem BYL A.Hitler... Co potom ?
Nepůjde o konflikt autorit - Velký Šaman, při vší úctě, není členem ani jedné z našich bratrských Stran.
Bude to můj osobní boj, dilema dvojí loajality - k Vůdci zdejšího hejna vlastenců, a ke Straně. Takže už předem je jasné, jak se rozhodnu.

Navíc, když si vzpomenu, že již před téměř dvěma lety jsem (bezúspěšně) požadoval na panu Wagnerovi opravu chyby Velkého Šamana ve všeobecně známem datu (viz http://neviditelnypes.lidovky.cz/samanovo-doupe-gruzie-2008-ceskoslovensko-1938-ne-1968-f63-/p_doupe.asp?c=A080810_203853_p_doupe_wag) ...
Ach jo.

Mimochodem – já bych si takovou nebezpečnou věc domů nenosil. I kdybych dostal Stranickým úkolem udělat z Mein Kampf referát (což je nepravděpodobné, máme vlastní vysoce kvalifikované, v Moskvě vystudované odborníky na problematiku), vypůjčil bych knihu u nás v Lidovém domě, a četl bych ji v kanceláři.
Nikdy nevíte, jestli k vám nepřijde náhlá přátelská nebo soudružská návštěva, s povolením k prohlídce (nebo bez něj, že). Už se vidím, jak ve vyšetřovně vysvětluji přátelům a soudruhům vyšetřovatelům, že jsem chtěl ten fašistický spisek (navíc bez komentáře !!!) jen studovat...


Důvěřuj, ale prověřuj ! (Kl.Gottwald)***Volte ČSSD a KSČM !

Šaman řekl(a)...

Milý STK, Mein Kampf máte v knihovně, tak si v něm čtěte nebo nečtěte, případně z něj citujte. Ale pokud byste zde z něj chtěl zveřejnit implicitně rasistický text, uvozený dvojtečkou, s tím, že tak to je, že toto je pravda, tak to taky vyhodím.
Nepravidelný návštěvník této hospody těžko pochopí, že ze strany Vv jde o těžkou ironii. Popravdě - i já mám potíže občas si uvědomit, že jde o ironii.
Pokud jde o ironii...
Protože poslední jeho příspěvky ironii zcela postrádají. A postrádají i pochopení, že jsem zde napsal, že vyhodím jakýkoli rasistický text, ať je autorem kdokoli - Adolf Hitler, Jan Neruda nebo Větší vlastenec.

informace řekl(a)...

STK,
něco o Octopus vulgaris, italsky Polpo, česky Chobotnice. Náleží k řádu hlavonožců, má osm ramen s přísavkami, dlouhých asi 70-90 cm, má tři srdce, a velkou mimetizační schopnost, které využívá jak k zamaskování své přítomnosti tak ke komunikaci se svými bližními. Může se pohybovat velmi rychle vypouštěním vody ze zvláštního sifonu, který používá i k vypouštění černé tekutiny, aby zmátl případné útočníky.
Je to živočich velmi inteligentní, jak zjistili etologové, je schopný se asociativní cestou přizpůsobit časové shodě okolností - něco jako podmíněné reflexy, které Pavlov studoval u psa. Tak na příklad dokáže otevřít zašroubovanou skleněnou nádobu, jestliže je v ní potrava.
Další jeho schopností je regenerovat části těla, když mu bylu amputovány.

Polpo je v italské kuchyni považován za velkou pochoutku. Loví se po celý rok, ale nejlepší sezona je v září, kdy se na trh dostávají mladé exempláře, které ještě nemají tuhá vlákna. Před přípravou je zapotřebí tato vlákna změkčit a to tak, že se polpem tluče o skalní kamení anebo doma o schody nebo o jiné tvrdé předměty. Jinak zůstane tvrdý. Já na něj používám paličku na maso.

Dám Vám na něj dva recepty, skutečně výborné.
Insalata di polpo: uvařeného polpa rozkrájíte na kousky a polijete touto omáčkou. Půl skleničky oleje (nebo víc, to záleží, jak je polpo velký), nadrobno usekaná petržel, rozetřený česnek (dva až víc stroužků podle chuti), čerstvý feferon rozdrcený na prášek, sůl. Omáčka musí být hustá.
Polpo alla Luciana: omytého polpa dáte do hrnce (nejlépe by byl kameninový a pak vařit celou přípravu na rozžhavených uhlíkách, jinak stačí papinův hrnec), nalít do hrnce asi půl skleničky oleje, přidat česnek, čerstvé feferonky, petržel, bazalku, osolit a nechat vařit asi tak půldruhé až dvě hodiny, podle velikosti oktopusa.
Pravý labužník jí i kůži s přísavkami.

Jednou jsme taky takového malého oktopusa ulovili a to když si syn, tehdy ještě malý asi šestiletý, zlámal při svých veletočích zápěstí a zasádrovali mu celou paži až po rameno. Co s malým klukem, při čtyřicetistupňovém vedru, když se nemůže koupat, aby se mu sádra nenamočila? Tak jsme mu koupili dětské rybářské náčiní a chodili jsme s ním na skalnaté pobřeží lovit ryby. Vždycky něco ulovil, ony totiž u břehu žijí "bavose" (Blennius sp. latinsky), malé žravé a hloupé rybky. Podnikavá sestřička vlezla do vody a vždycky jim strčila háček s návnadou až pod nos a rybka se chytila. Tak měl náš postižený smažené rybky k večeři a byl celý šťastný. Jednou jsem já chytila malého oktopusa a jak jsem to tahala z vody, ovinul mi kolem ruky svá chapadla a byl to tak nepříjemný pocit, že jsem sevření mimoděk uvolnila a polpo hbitě odplaval. Bylo mi to vyčítáno celou rodinou, že prý jsem je připravila o večeři. A že si mám vzít příklad z rybářů sub. Ti totiž oktopusa zabijou tak, že ho zakousnou za krkem a pak si ho strčí do plavek, aby náhodou ještě neutekl.

Takového velkého oktopusa nelze podceňovat. Umí zabít i žraloka, jak ukazuje video. http://www.youtube.com/watch?v=p9A-oxUMAy8&feature=player_embedded
Proč Vám to píšu? Spoléhám na Vaše asociační schopnosti.

informace řekl(a)...

Doplněk: k tomu Polpo alla Luciana přidat do hrnce asi tak 3-4 pěkně vyzrálá rajská. Není zapotřebí přidávat vodu, jen tak maximálně čtvrt skleničky, polpo pustí sos sám.

informace řekl(a)...

K Šamanovu 08:25
V Itálii existuje zákon, který trestá apologii fašizmu a nacizmu a šíření rasizmu, včetně antisemitizmu.
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/atti_normativi/XIII/pdf/l1952_00645.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_Mancino

N.N.Nemo řekl(a)...

U nás je to Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/

§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo
d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Příprava je trestná.

Tedy Šaman dostane tři až deset let, pokud hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, činí-li tak veřejně přístupnou počítačovou sítí. Anebo nechá tak činit na svém blogu. Ale to mu nepomůže vyhazování antisemitských hlášek diskutujících, když sám veřejně hlásá zášť vůči skupinám osob, zvaných "komunisté", "sudetští Němci", "islamističtí teroristé", "Zelení Khmérové", "podvodní oteplovači", "neonacisté" nebo "antisemité".

(Založí hnutí které hlásá? anebo ten kdo hlásá? )

N.N.Nemo řekl(a)...

V trestním zákoníku jsou ještě dva paragrafy:
§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

"Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit komunistické genocidium nebo jiné zločiny komunistů proti lidskosti"? No přece - komunisti ve svých prohlášeních, ve svých Haló novinách, v knihách, ve svých televizních vystoupeních, a české televize, vysílající seriál Major Zeman.

informace řekl(a)...

Ten zákon musí mít ještě nějaké doplňující a upřesňující dodatky.
Protože 1) komunistická strana nebyla zakázána a je tedy nějak omezena její propagační činnost? Na příklad chvála Stalina, jeho politiky a politiky čs. komunistů v minulosti?
2) je otištění protižidovsky naladěného článku z předminulého století akt antisemitské propagandy? Jako otištění Mein Kampfu? Mají se podobné věci cenzurovat?
Podívejte se, jestli k tomu ještě není nějaký dodatek.

Harpyje řekl(a)...

Jak náhodná souhra! Jestli to nebude tím, že obě země jsou členy EU!

STK řekl(a)...

No a pomalu jsme u merita věci.

Někdo stanovil zákon, který je v jedné zemi platný, v jiné ne. Např. právo šaríja platí v "Islámsku" a jinde je vlastně trestné. Je to záležitost státní nebo věc víry? Jak se má zachovat muslim např. v Německu? Buď poruší zákon, v něhož duchu byl vychováván nebo zákony místní, křesťansko-žildovské (a nenapadejte mě prosím kvůli tomu, že uvádím prazáklad zákonnosti v Evropě.) Neboli střet kultur.

Řešení je poměrně těžké. Ať si tedy každý věří v kterého Boha chce, prakticky chovat by se ale měl podle zákonů místních, platných. Tedy v Iráku si musím nechat narůst fousy, žena nesmí sama na ulici, musí si zakrýt vlasy a raději i tvář...

Pravda, nemusím dodržovat Ramadán, ale musím respektovat, že ostatní jej dodržují.
Analogicky muslim v Evropě. Ale dostává se do rozporu se svým svědomím, se svou vírou.

Myslím, že implementace západní kutury do islámského světa je špatná, stejně tak, jako povolovování praktických aplikací šaríi v Evropě.

Jsme nadšeni z "multikulti" a z toho, že "svět je malý", ale neumíme s těmi skutečnostmi rozumně zacházet. Abychom zmírnili tření, vymyskeli jsme hyperkorektnost, což je jenom jiné slovo pro pokrytectví. A motáme se v tom jak vítr v bedně. Štěstím je, že křesťanství a židovství si ty hrany za mnihi století již obrousilo a spor je jenom v rámci spoorů jiných, základních - antisemitizmus a nacismus, či lépe fašismus. V dobách klidných zůstává jen u neškodného popichování - naštěstí. Islám je podstatně agresivnější a boj nás čeká. To náboženství je také nejmaldší ze všech.
Dost děsivý a věštecký výrok jednoho imána: "Podrobíme si Evropu dělohami islámských žen". Prostě nás přečíslí. Zdá se vám to přátelé neuskutečnitelné? Proč?
=========================================
(Pokud mi zbude čas (a Šaman dovolí), napíšu na toto téma podrobnější úvahu...)

Šaman řekl(a)...

informaci: Hledal jsem si v odkazu NNN a ten zákon nemá žádné upřesňující dodatky. Existuje ústavní listina práv, která zaručuje svobodu slova - ale ta může být omezena zákonem. Právě tímto.
Ad: Protože 1) komunistická strana nebyla zakázána a je tedy nějak omezena její propagační činnost? Na příklad chvála Stalina, jeho politiky a politiky čs. komunistů v minulosti?
Není a měla by být a je to zločin - ale kde není žalobce ani soudce, není obžalovaný. Česká justice přešla do demokracie bez lustrací a sedí v ní i (bývalí) komunisti. I ta soudkyně, která odsoudila nemocného simulanta Pavla Wonku prakticky k smrti ve věznici v Pilínkově. I ta jiná, co soudila naposled Václava Havla - na Praze 3, i když bydlištěm patřil na Prahu 2 a odnětím svému soudci byla i tehdy porušena ústava. Jenže v celé Praze, ani Praze 2, se už v roce 1989 nenašla tak srdnatá svině, která by ho byla tehdy ochotna odsoudit. Až ta bolševická kráva - která je už na doživotí nezávislou soudkyní!

Žalovat na komunisty, že porušují zákon lhaním o komunistických zločinech je ale směšné, když pilínkovský bývalý bachař je stínový ministr vnitra současné KSČM!!!!!

Ad 2) je otištění protižidovsky naladěného článku z předminulého století akt antisemitské propagandy? Jako otištění Mein Kampfu? Mají se podobné věci cenzurovat?
Může být - záleží na posouzení. Já jsem vyškrtnutý text posoudil jako implicitně antisemitský, kdo má zájem, ať si zkontroluje na tom zvědavcově odkaze - ponechal jsem první a poslední větu, aby bylo vidět, co jsem vyhodil.

Akademie věd vydala komentovaný Mein Kampf bez odezvy, nějaký hajzl vydavatelský vydal MK vázaný v černé kůži se zlatou orlicí, držící hakenkrajc - ta byla překryta papírovým pásem cudnosti. Neonacisti si to nekupovali kvůli "poznání", ale aby si to dali do knihovny hakenkrajcem navrch... Debilní soudce si toho hakenkrajce nevšiml - to nebylo součástí žaloby. Debilní byl tedy i žalobce...

Vpodstatě jestli teď vrchní soud zrušil Dělnickou stranu, kvůli tomu, že hlásala nenávist, a vpodstatě když ministerstvo vnitra zrušilo registraci neostalinistického Komunistického svazu mládeže, tak měli být ti hoši žalováni podle těch výšeuvedených paragrafů. (Nemo, to skutečně čtu jako "Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které... hlásá", ne "kdo hlásá" - protože to bych z vězení nevyšel.)

Teprve v poslední době začínají mít soudci odvahu stíhat rasistické zločiny (proti Romům) a neonacistické štvaní, stejný paragraf proti stejně zločinným komunistům ještě nikdo nepoužil. Akorát senátor Štětina chce na jeho základě nechat zrušit KSČM - doporučení Senátu šlo vládě - aby se obrátila na soudy - a na vládě to furt ještě leží...
\ :-/

Šaman řekl(a)...

STK - na ulici se rvu, a na sým blogu bych neměl?

STK řekl(a)...

Jistěže měl, Šamane!

Člověk má prosazovat to, v co věří. Jinak je už vlastně mrtvý.

Nehledě na to, že všeobecný souhlas všech se všemi je zabiják jakékoliv diskuze. Nuda, otrava, marnost.

...jenom cenzuru, tu já nerad. Už jsem ji zažil dost...

Blby je totiž lepší usvědčit než umlčet.

Harpyje řekl(a)...

Než se začnete pouštět do úvah, tak si, STK, prosím Vás, ujasněte základní pojmy. Hážete totiž do jednoho pytle právo, náboženství, víru, kulturu, ideologie.
Pak nemůže být divu, že zplodíte takový paskvil jako "křesťansko židovský prazáklad zákonosti".

informace řekl(a)...

V porovnání se situací italské fašistické strany po válce je situace s českými komunisty mnohem problematičtější. V Itálii byla fašistická strana zakázána výslovně už v poválečné ústavě z 1947 r. Ustavní zákon byl pak postupně doplňován dodatky.
Český politický problém je hlavně v tom, že komunistická strana zůstala jako ústavou uznanou stranou a že ve svém vnitřním životě neprovedla žádnou revizi jako západoevropské komunistické strany. Takže je prakticky přežitkem minulosti ale stále živým a životaschopným.
V Itálii to trvalo přes padesát let než uhasla ohniska různých neofašistických hnutí, která byla soudně rozpouštěna. V Itálii pak probíhala dlouhotrvající debata o fašizmu, psaly se o hnutí a režimu a o Mussolinim knihy. Dějinám fašizmu a Mussolinimu věnoval devítisvazkové dílo levicový profesor historie Renzo De Felice, původně komunista, který po sovětské intervenci v r. 1956 v Maďarsku ve strany vystoupil. Jak vycházely jednotlivé díly, diskutovali o jeho tézích hlavně levičáci různých tendencí.
Profesor De Felice se věnoval také osudu italských Židů za fašizmu: Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino, Einaudi, 1961

informace řekl(a)...

Tou definicí "křesťansko židovský prazáklad zákonosti" STK zřejmě shrnul intelektuálně politicko korektní dikci "právní kultura Římanů, řecký racionalizmus, eticko morální normy židovsko-křesťanské tradice".
Je to snad nějaký paskvil? Opominul v definici Řeky a Římany, ale ti stejně splynuli s formující se evropskou kulturou spolu s křesťanstvím, ne?

Harpyje řekl(a)...

Nejlepší by snad bylo, kdyby sám STK vysvětlil, co tím chtěl říct. Jen malá poznámka:

zákonnost, jiným slovem legalita, "vyjadřuje nejen povinnosti dodržovat zákon, ale také konstrukci, že právní norma může být vydána jen na základě zákonem stanoveného postupu, zákonem oprávněným subjektem v zákonem stanovené formě" (http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1konnost), jinými slovy výkon státní moci, je přípustný jen na základě ústavy a podle zákonů, která jsou přijaty formálně a materiálně v souladu s ústavou. Princip legality NEMÁ tudíž žádný "křesťansko židovský prazáklad".

Základy evropských (kontinetálních) právních systémů nemají rovněž žádný "křesťansko židovský prazáklad", protože spočívají na základních principech římského práva. Tudíž mluvit o "zákonech místních, křesťansko-židovských" je naprostý nesmysl. To, že některá ustanovení sharíje jsou v rozporu s našimi evropskými právními normami ještě neznamená, že sharia je v Evropě "trestná".

STK podle mého názoru nic intelektuálně neshrnul, nýbrž si plete, jak jsem výše napsala, základní pojmy.

informace řekl(a)...

Definice legality, zákonnosti se liší nejen podle zdrojů, ze kterých čerpáme, na příklad:
Il principio di legalità afferma che tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire secondo la legge. Tale principio ammette che il potere venga esercitato in modo discrezionale, ma non in modo arbitrario. (Wikipedia)
Conformità dell'azione alla legge (Dizionario di filosofia)
Filosofia del diritto - fonda il diritto e la legalità sulla morale Leibniz, Kant,
Scuola storica von Savigny il diritto è l'ordine vitale del popolo e specialmente della comunità dei popoli, in vista dell'ordine cosmico stabilito da Dio, atd (Filosofia del diritto di Alessandro Groppali) Autor podává celý historický přehled vývoje.

Ale i u různých škol filosofie práva je pojetí práva, přírodního práva, pozitivního práva a legality značně odlišné. Často bylo právo odvozováno přímo buď z morálky nebo z náboženských norem.
Nebudeme se tedy přít o termín.
Pokud jde o koexistenci státního práva s právem soukromým v tomto případě sharije, alespoň v Itálii normy státního práva převládají nad právem soukromým a protiprávní činy jsou trestány podle italských zákonů. Nedávno jsem tu psala, že jeden pakistánský otec, který zavraždil dceru jen proto, že šla žít s Italem, byl odsouzen na doživotí.

Harpyje řekl(a)...

Rozjímání o právu bych raději přenechala právníkům, tak jako interpretaci toho, co vlastně chtěl říct, STK. Pouze maličký dodatek: sharia není jen soukromé právo, nýbrž celý právní systém.

informace řekl(a)...

Jen pro upřesnění.
Právní systém sharije obsahuje mimo jiné teologické, morální, rituální předpisy vedle norem, které bychom mohli nazvat soukromým právem, spolu se zákony finančními, trestnými a vojenským právem.
( Sharia. In quest'ultima convivono regole teologiche, morali, rituali e quelle che noi chiameremmo norme di diritto privato, affiancate da norme fiscali, penali, processuali e di diritto bellico.)
http://digilander.libero.it/altromond/sharia.htm
Jednání podle tohoto právního systému je zde trestné, jestliže se dostane do rozporu s italskými zákony.
Jinak nemám opravdu chuť se rýt ve starých synových knihách filosofie práva.

S.T.K. řekl(a)...

2 Harpyje:

Ano, použil jsem slovo "zákon" místo "křesťansko-židovská kulturní tradice, která měla značný vliv na tvorbu zákonů".
Kdo chtěl, porozuměl.

Nicméně se omlouvám - co můžete chtít od starého kocoura bez právního a filozofického vzdělání.

Žvaním-li příliš, ignorujte mne prosím. ;-)