středa 2. června 2010

V životě jsem neslyšel takovou sprostotu

Před druhou světovou válkou evropské noviny rozšiřovaly nacistickou propagandu o vraždících Češích, o tom je tento článek. Ale nemlich stejně se dnes většina českých novin i sama Česká televize chová vůči státu Izrael! Proto dnes opakuji svůj starší příspěvek. Ale dnes se navíc děsím: Skutečně jsme opět před světovou válkou?
****************************************************************V roce 1938 psal evropský a světový tisk o tom, jak je Němcům v Československu ubližováno. Krutí Češi uvrhli do vězení 82 aktivistů Sudetoněmecké strany pod průhlednou záminkou, že z Německa pašují pušky, pistole, náboje, granáty a další pomůcky pro svou politickou práci.

Před pětašedesáti lety psal evropský a světový tisk o tom, jak je Němcům v Československu ubližováno. Tak například na začátku září 1938 uvrhli krutí Češi v Ostravě do vězení 82 aktivistů Sudetoněmecké strany pod průhlednou záminkou, že pašují zbraně. Tedy zbraně německé pro použití na území ČSR. Nikoli brokovnice na bažanty a kulovnice na medvědy, ale pušky, pistole, náboje, granáty a další pomůcky pro přípravu ozbrojeného povstání.

Každý vězeň má právo na to, aby se s ním slušně zacházelo. Toto zacházení se pak může kontrolovat nezávislými orgány. Delegace čtyř poslanců Sudeten deutsche Partei se dostavila ve středu 7. září do ostravské věznice, aby shlédla, jestli je to tam aspoň tak dobré, jako v Dachau. Před věznici je doprovázela demonstračka místních soukmenovců. Zatímco poslancové kontrolovali vězeňskou humanitu, vyřvávalo ono mírumilovné shromáždění variantu dnešního sloganu "Pusťte bratry!". Na demonstraci pak zaútočila jízdní policie, která bila do lidí. Poslanec Partaje zachytil koně jednoho zpupného policisty za uzdu a byl za to šlehnut bičíkem. Nato Henlein přerušil jednání s Benešem o svých požadavcích, neboť bylo patrno, že i když československá vláda ustupuje jeho spravedlivým argumentům, nemá tu moc, aby ústupky prosadila u místních orgánů. Zpráva byla dána na vědomí zahraničním novinářům s tím, že druhý den bude tisková konference.

Ostravský policejní ředitel okamžitě bestiálního policistu vyhodil. Druhý den vyhodil ministerský předseda Hodža ostravského policejního ředitele a dal ho pro jistotu bez vyšetřování rovnou zatknout. Pro větší jistotu vyhodil i několik dalších zasahujících policistů.

Na půdě poslaneckého klubu SdP proběhla ve čtvrtek 8. září 1938 tisková konference. Všichni (zahraniční) novináři byli seznámeni s tím, jak už od roku 1918 Češi Němce neúnavně pronásledují a pošlapávají jejich práva (být vládnoucím národem). Dověděli se o lidech, kteří mizí ze svých domovů bez jediné stopy, jen proto, že to jsou Němci. (Konference samozřejmě probíhala v budově československého parlamentu.) Uslyšeli, jak mírumilovní pašeráci zbraní trpí strašlivými podmínkami ve vězení. Osmdesát dva chudáků bylo zavřeno, aby nemohli politicky pracovat pro svobodu svého národa. Byli spoutáni, biti, hladověli. Takové věci se dějí na celém území sudetských Němců!, pravili předáci, nebudeme více jednati s Čechy o našich podmínkách.

Novináři dostali tiskovou zprávu na dokonalém papíře a dokonale připravenou, jako vždy. Češi, jako vždy, nejdříve vyšetřovali a dali svou zprávu další den. To však již nikoho nezajímalo. Včerejší noviny si už přečetli všichni Britové a všichni Francouzi, dnes je zajímá další český zločin, o kterém chtějí být co nejdříve informováni.

Proč dali Němci své zprávy novinářům dříve než Češi? Nemohlo za to jen české lemplovství. Tyto české zločiny se připravovaly v berlínských pracovnách říšských propagandistů. Často byla napsána tisková zpráva dříve, než se popisovaná událost stala. Jak se stala? Přece tak, jak to bylo v novinách!

Večer 8.9.1938 promluvil v rozhlase prezident Beneš. Vyzval všechny Čechoslováky ke klidu a rozvaze. Česky - a aby rozuměli rovněž jeho "teuere Mitbürger" - i německy. "Chceme přispět k vytvoření dobrých vztahů ke všem svým sousedům, zejména Němcům."

"Velký německý národ je vydán nestoudnému týrání a pronásledování. Češi trýzní Němce, snaží se je zničit a vydávají je procesu pozvolného vyhubení. Pronásledují je jako divou zvěř jen proto, že nosí bílé punčochy a používají pozdravu, který jim vyhovuje," pravil ve svém rozhlasovém projevu v pondělí 12. září pan Hitler. "Děj se co děj, nebudu již věčně jen klidně snášet další útisk německých soukmenovců v Československu..."

Zotročený národ, povzbuzen slovy svého fýrera, defiloval pak v pochodňovém průvodu před lordem Runcimanem: "Lieber Lord/ mach´ uns frei/ von der Tscheko/ slowakei!" Pohnula se masa německých úderníků v českém pohraničí. Pašované zbraně promluvily. Například v Habartově u Sokolova, kde jimi byla 13. září 1938 vystřílena četnická stanice. (Tři habartovští četníci patří do seznamu 110 lidí zavražděných v průběhu následujících dvou týdnů. Tyto vraždy nebyly dosud vyšetřeny. Ostatně - dodnes se na ně vztahuje "Hitlerův dekret" o chvályhodnosti takových činů...) Evropa byla rozhořčena: Četníci si dovolili palbu opětovat a zabili i některé Němce! Dokonce i ty, kteří byli viditelně označeni rudou páskou se zkratkou legální strany S.D.P. (Na rubu té pásky byl hákový kříž. Nebo to byl líc?) Český imperialismus dokonce sáhl k vyhlášení stanného práva v osmi okresech na Chebsku. Klid ve městech zajistila až přítomnost vojenských kolon.

15. září vykřikuje Henlein z Německa, kam uprchl: "Soukmenovci, jako nositel vaší důvěry a vědom si své odpovědnosti konstatuji před celou světovou veřejností, že systém utlačování ze strany českého národa dosáhl svého vrcholu použitím kulometů, obrněných vozů a tanků proti bezbranným sudetským Němcům. Tím český národ ukázal celému světu s konečnou platností, že je nemožné žít s ním v jednom státě." (Tanky stály na náměstích - stály, čili "byly použity...")

"Jak se zdá, česká státní policie a četnictvo byly náhle zachváceny krvežíznivostí, nastolily ve všech obcích hrůzovládu, vraždily bezbranné bratry, trýznily ženy a děti. V životě jsem neslyšel takovouto sprostotu," poznamenal si anglický novinář Sydney Morell, který své svědectví později vydal v knížce "Viděl jsem ukřižování" (JOTA, Brno 1995).

Pak přišla marná mobilizace, mnichovský diktát a zbytek moderních českých dějin. [Ale to je už jiná pohádka...]

Psáno v Praze 13. září 2003, v den habartovského výročí, na Neviditelném psu vyšlo 16. září 2003

Poznámka 2010: Podobně jako dříve evropské noviny rozšiřovaly nacistickou propagandu o vraždících Češích, nemlich stejně se dnes většina českých novin i sama Česká televize chová vůči státu Izrael! A skutečně jsme opět před válkou? Která buď Izrael smete, anebo kterou Izrael opět vyhraje. A po níž odsune, vystěhuje, vyžene, transferuje, vypudí svoje arabské menšiny, které se v průběhu několika minulých tisíciletí stále ještě neodnaučily nenávidět a vraždit Židy? Jinak budou války pokračovat tak dlouho, pokud Izrael neprohraje.

No a až padne toto blízkovýchodní Československo, pak teprve fýreři poženou na Evropu. Už i zde mají svoje páté kolony...

(Vida, hledaje, jsem našel současný článek na našich neonacistických webech, který konflikt před Gazou popisuje s titulkem "Izrael se snaží za každou cenu rozpoutat 3. světovou válku"...)

37 komentářů:

Rebamus řekl(a)...

Ano,Šamane, přesně tak to je.
Ještě je třeba připomenout aktivity Mezinárodního červeného kříže, který prováděl inspekce v koncentrácích se závěrem, "že jsou to takové skautské tábory pro dospělé".
Lidé jsou prostě v některých ohledech naprosto nepoučitelní. Ono by bohatě stačilo, kdyby si přečetli ten Korán (onehdy jsem ho v Levných knihách viděšl štos asi po stovce) a akceptovali, že to muslimové myslí naprosto vážně (a to to říkají, a v Koránu píšou, podstatně otevřeněji, než to Hitler psal v Mein Kampfu a vyřvával ve svých projevech).

Pedro řekl(a)...

CXII Súra 5 Prostřený stůl verš 56/51 Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoli z vás se s nimi přátelí, ten stane se jedním z nich a Bůh věru nepovede lid nespravedlivý.
Tu stovku do toho vražte, zajímavé čtení, doporučuji.

informace řekl(a)...

Šamane,
v porovnání s hrozbou nové otomanské říše, jsou ty řeči ex sudeťáků docela blbým řečnickým cvičením.
Nebyl by čas přestat v Evropě s těmi všemi nacionalizmy a podívat se, co se děje kolem? A to nemyslím jen sudeťáky, ale Maďary a další. Ať se Maďaři podívají na mapu, co jsem postovala v druhé sekci diskuze. Oni si to otomanské panství sice pamatují dodnes, ale přesto by neškodilo osvěžit si paměť.

informace řekl(a)...

Přečetla jsem si teď článek pana Vlka na Psu o výpravě lodí ong proti izraelské blokádě.
Dodala bych jen jedno, Bůh nám dloho zachovej kancléřku Angelu Merkelovou, která jediná mezi evropskými politiky, podle jednoho lidového rčení, má "koule", nebo "játra" v slušnějším znění.

Harpyje řekl(a)...

Cojones.
Tím, že se nechala zblbnout a odsoudila postup Israele, dokázala že je vykastrovaná. :-)))

informace řekl(a)...

Merkelová se vždycky jednoznačně vyslovovala proti vstupu Turecka do Unie, na rozdíl na př. od Berlusconiho, který mu nechával dveře otevřené. Při hlasování tu mohl hrát úlohu zřetel na tureckou menšinu v Německu, která tvoří asi tak 3 procenta obyvatel. nevím, dohaduju se. Rozhodně se "nenechala zblbnout", je to velice realistická politička.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážení největší vlastenci a vlastenky,

zatímco vedení mojí Strany stále řeší naše volební vítězství-nevítězství, moje rodná Strana se již k útoku Izraele na humanitární konvoj vylovila jednoznačně :

Stanovisko předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa a místopředsedy ÚV KSČM Jiřího Maštálky:
Pirátský útok izraelské armády na lodi s humanitární pomocí – a to navíc v mezinárodních vodách – vyvolal ve světě vlnu odsouzení. Toto odsouzení však rozhodně není vždy upřímné. Politika některých zemí dlouhodobě spojuje slovní výhrady k nadměrnému a brutálnímu používání síly ze strany Izraele s nepřetržitou a štědrou vojenskou podporou, včetně dodávek nejmodernějších zbraní, a současně s odsuzováním obranných aktivit Palestinců. Tato pokrytecká politika dvojího metru nemůže mít jiné vyústění než další vyostřování rozporů či přímo válku.

KSČM se proto obrací na českou veřejnost i nově zvolené poslance, aby udělali vše pro změnu přístupu naší vlády, ale také pro změnu politiky EU a NATO. Chceme takovou evropskou politiku, která nepodněcuje výbuchy emocí a bomb, ale – řečeno s K. Čapkem – »vytváří něco, co by svítilo a hřálo«. Potřebujeme politiku, která umí a chce vytvářet rozumné kompromisy mezi oprávněnými požadavky a zájmy Palestinců i Židů. Politika podněcování konfliktů a konfrontace ve svém důsledku zájmy jedněch i druhých poškozuje. Rozumíme požadavku Palestinců, které adresují Izraeli: "Stáhněte se z okupovaných území a v tom okamžiku ustane ozbrojený odpor a šanci dostane soužití v míru!"
Takové řešení plně podporujeme.

Vyzýváme proto nově zvolené poslance Parlamentu ČR, aby se jednoznačně přihlásili k politice posilování a respektování mezinárodního práva, k politice vzájemného respektu a porozumění. Obracíme se také na ty, kteří dnes sestavují novou vládu ČR, aby při výběru ministrů odpovědných za zahraniční politiku kladli prvořadý důraz na nutnost hájit české národní zájmy a humanistické tradice české politiky.

3. 6. 2010, http://www3.halonoviny.cz/articles/view/202674

*******************************************************

Prostě, vážení největší vlastenci a vlastenky, opět je jasné, kdo je opravdovým dědicem nejlepších tradic našeho lidu, od husitství přes obrození po budování spravedlivé společnosti. Je jasné, kdo je SKUTEČNÝ obránce naší vlasti proti sudetoněmeckým revanšistům, imperialistům a sionistům.
Je jasné, koho volit v příštích volbách.


***Socialismus musí zvítězit !***

Větší vlastenec řekl(a)...

Do Pěruna !

Moje rodná Strana se již k útoku Izraele na humanitární konvoj jednoznačně VYSLOVILA, nikoli "vylovila".

Za chybu se omlouvám, vlastenci a vlastenky, přátelé a soudruzi.

Harpyje řekl(a)...

To ti druzí soudruzi si neberou žádné servítky. U nich je řeč o řádění chazarských fanatiků.

Harpyje řekl(a)...

V tom s Vámi nesouhlasím, Informace. Vztah vůči Israeli má přednost před ohledy na tureckou menšinu. Důkazem toho, že se nechala zblbnout je též, že volá po skončení blokády Gazy.

Větší vlastenec řekl(a)...

Přátelé a soudruzi vlastenci,

za několik minut začne tisková konference naší Strany, která jasně ukáže náš principiální postoj ve věci pirátského útoku sionistů na konvoj mírových aktivistů Hamasu a jiných podobných humanitárních organizací :

Avízo: Tisková konference ČSSD - 12:00
Ve čtvrtek 3. 6. se od 12:00 uskuteční v Lidovém domě tisková konference ČSSD za účasti statutárního místopředsedy Bohuslava Sobotky a místopředsedy Lubomíra Zaorálka. Hlavním tématem bude dosavadní vývoj povolebních jednání a dále zazní reakce na výroky předsedy Senátu Přemysla Sobotky k zásahu izraelské armády na námořní humanitární konvoj.
Čas: 12:00
Místo: Lidový dům, místnost č. 202

(http://www.cssd.cz/inews/aktualne/tiskova-konference-cssd-28)

*******************************************************

O odporném proizraelském prohlášení pana Sobotky referovala Česká televize, osvědčená bojovnice za práva utlačovaného lidu Palestiny :
http://www.ct24.cz/domaci/91788-premysl-sobotka-oznacil-konvoj-mirici-do-gazy-za-planovanou-provokaci/


***Socialismus musí zvítězit !***

infomace řekl(a)...

O tom, že Merkelová volá po skončení blokády jsem nevěděla. Italský ministr pro vztahy s Unií Andrea Ronchi prohlásil, že Evropa musí mluvit jednohlasně a to o existenci dvou států, o právu demokratického izraele žít v míru. To musí pochopit Lady Ashton. Itálie hlasovala proti rezoluci Rady, protože Izrael je samostatný právní stát, který nepotřebuje mezinárodní kuratelu nebo kontrolu. V židovských komunitách je prý velké znepokojení pro tuto novou vlnu antisemitizmu.

informace řekl(a)...

Česká levice je ještě blbější než ta italská. Ta se alespoň mírní ve výrazech a i v hodnocení. Alespoň ta středová, ta krajní, nevím. Ale je jich tak málo, že to, co říkají nemá velkou váhu. A ČT by si měla nasadit nějaký tlumič hluku na hubu. Anebo ji docela zavřít.

Harpyje řekl(a)...

Nemyslím, že je to její přesvědčení, je ale momentálně velmi oslabená, takže musí výt s vlky.

Harpyje řekl(a)...

Vlastenče, tato tmářská propaganda http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/21054215082-svatojanske-navalis-2010/ Vám jako levicově založenému člověku musí být trnem v oku. Pro tu zpátečnickou část lidstva je to pastva nejen pro oči, ale i pro uši. Jedním slovem, nádhera!

Větší vlastenec řekl(a)...

Otřesné svědectví reportéra České televize


Vážení největší vlastenci a vlastenky,

po dlouhém, několikadenním utrpení v temných sionistických žalářích se konečně do vlasti vrátil reportér České televize Petr Zavadil.

Jeho slova o brutalitě sionistů jsou doslova šokující :
1) na neozbrojené mírové aktivisty Hamasu a jejich sympatizanty, vesměs vybavené jen noži a ocelovými tyčemi, sionisté bez varovaní spustili mířenou střelbu paintballovými kuličkami
2) americkému mírovému aktivistovi, který na protest proti pirátskému útoku skočil do moře, sionističtí útočníci násilím zabránili v demonstrativním utonutí, a ještě ho přitom zbili
3) sionistická policie zacházela naprosto stejně s mírovými aktivisty a mírově aktivními novináři
4) sionističtí žalářníci nedovolili našim krajanům zavolat o pomoc na konzulát; zavolali tam sami

Atd. apod.; prostě jedna hrůza. Být mezi našimi novináři nějaká panna, jistě by ji krvelační sionisté vykrvili, a její čistou českou árijskou krev by použili na ochucení svých nechutných macesů.

Více zde :
http://www.ct24.cz/svet/91872-exkluzivne-izraelsky-zasah-byl-unos-rika-reporter-ct-zavadil/


Už aby byly nové volby, už aby poučený lid zvolil pokrokové levicové strany, jež nás ochrání před sionisty, Sudeťáky, americkými imperialisty a jinými podobnými krvelačnými stvůrami a nestvůrami.

***Socialismus musí zvítězit !***

Harpyje řekl(a)...

Zapomněl jste, že jeden turecký mírový aktivista byl pokousán psem.

informace řekl(a)...

To byl asi německý bulldog, který tak chtěl zachránit dobré jméno Německa.

Harpyje řekl(a)...

Tak o této psí rase slyším poprvé.

N.N.Nemo řekl(a)...

K citaci Vv (originální Haló noviny nejsem schopen číst): Filipe a Maštálko, jděte už do... do Severní Koreje!
Neberte si do huby Karla Čapka! Jestliže KČ napsal "Proč nejsem komunistou", proč chtějí být komunisti Karlem Čapkem?
Dále: vaše debilní argumentace "Rozumíme požadavku Palestinců, které adresují Izraeli: "Stáhněte se z okupovaných území a v tom okamžiku ustane ozbrojený odpor a šanci dostane soužití v míru!"
Takové řešení plně podporujeme. "
už bylo nejméně jednou provedeno. Naposledy právě z pásma Gazy. Výsledek vidíme!

A my vašemu propalestinskému požadavku také rozumíme - jako internacionalisté chcete zničit demokracii a podpořit totalitu všude na světě.

Táhněte už do tý svojí severokorejský prdele!

Anonymní řekl(a)...

Je mi z celé Evropy na blití.
Bůh ochraňuj Izrael. Ale pokud sě Židé neochrání sami, ani Bůh jim nepomůže.
Historik

informace řekl(a)...

Harpyji, prosím. Alespoň je z německého chovu.
http://www.inserisciannuncio.com/adpics/01354.jpg

Harpyje řekl(a)...

To je francouzský buldoček, podle jednoho kamaráda nejblbší psí rasa, jaká existuje. Ten se pro policejní práci moc nehodí. Ale Turci se bojí i sebemenších plemen, to vím z vlastní zkušenosti. :-)))

informace řekl(a)...

Tak neapolský, ten když kousne, tak kousne.
http://animali.ferraraonline.it/index.php?main_page=popup_image&pID=39&zenid=49d035865fd2d1041fb78e12dde2abba

Větší vlastenec řekl(a)...

Konečně dobrá zpráva !

Turecký mírový aktivista zneškodnil agresivního spojence sionistů, představitele nejhroznější diktatury v dějinách lidstva :
http://www.lidovky.cz/v-turecku-ubodal-neznamy-utocnik-katolickeho-biskupa-pd8-/ln_zahranici.asp?c=A100603_153026_ln_zahranici_jv

Ano, tak se to musí ! Po husitsku, po leninsku !


***Socialismus musí zvítězit !***

Harpyje řekl(a)...

Švýcarský Tagesanzeiger přinesl dnes interview (http://www.tagesanzeiger.ch/kultur/buecher/Bei-der-Abfahrt-des-Schiffes-wurde--gesungen-Tod-den-Juden/story/18368521) s holandským spisovatelem Leonem de Winter, autorem knihy Právo na návrat.
Podle něj se jedná o jednoznačnou demonstraci moci Turecka, které se nyní chápe jako střed sunnitského světa. Tuto roli uzmulo Turecko Egyptu, které se cítí právem poníženo. Hamas, odnož Muslimského bratrstva, které Turecko teď více méně nepokrytě podporuje, nepatří k přátelům káhirského režimu. Kooperace s Teheránem představuje i hrozbu pro Saudskou Arábii.
Jedná se o zásadní geopolitický přesun sil.
Ale ani jednomu, ani druhému nejde ve skutečnosti o Palestince. Ti jsou, a zůstanou pouhými pěšáky, využívanými v mocenské hře.

Harpyje řekl(a)...

Copak nějaký katolický biskup v Turecku! Římský biskup byl jiná veličina! Měl byste, Vlastenče, vyzdvihnout roli mírového aktivisty Ali Agca!

Harpyje řekl(a)...

Mastino napoletano! Úžasná rasa. Ty chovali už staří Římané. Moji prarodiče měli jeden exemplář. Ale ti se taky nehodí jako policejní psi. Jediný možný policejní pes je der deutsche Schaeferhund. V socialistickém Československu je křížili s vlky, aby pomáhali lépe a ostřeji chránit naši západní hranici.
Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast!

STK řekl(a)...

Zdravím štamgasty!

Dneska je tu v hospůdce "U hřbitova" dneska pěkný cvrkot. A docela dobrá klientela. Hospodský má asi radost!
I ten starý kocour u kamen to vše se zájmem pozoruje ;-)

STK řekl(a)...

"... jo, a včera tu bylo včera..." (Pardon...)

Harpyje řekl(a)...

U nás, STK, je dnes opět svátek (Boží tělo), a nebe pláče už asi ca 24 hodin.

informace řekl(a)...

To Vv

"Qualcuno rovesciò il calamaio sulla tela. Ora si vanta: 'Ho dipinto la notte'."
Někdo převrhl kalamář na plátno a teď se chlubí: "Namaloval jsem noc."
Rabindranath Tagore

informace řekl(a)...

Zabitím katolického biskupa v Anatolii se Turecko okamžitě odvděčilo Svaté stolici za podporu monsignora Silvana Tomasiho návrhu na okamžité zrušení embarga do Gazy a usnesení Rady pro lidská práva na ustavení mezinárodní vyšetřovací komise. Zástupce Vatikánu se tak vyjádřil v Ženevě na zasedání Rady.
Turecko platí "cash" a bez prodlení.
Vatikán teď prohlašuje, že zabití biskupa nemá politické pozadí "non ha un movente politico", že se jedná o čin vyšinutého člověka.
Vyšinutého? Jakým směrem? O tom by se dalo diskutovat.

http://www.corriere.it/esteri/10_giugno_03/santa-sede-israele_89c02b66-6f1f-11df-bfef-00144f02aabe.shtml

informace řekl(a)...

Paní Harpyje, Vy jste "incotetabile".
A copak tihle dva roztomilí pejskové?
http://www.giornalelibero.com/public/Rottweiler%202.jpg

informace řekl(a)...

incontentabile, sorry

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

pro nás pokrokové, levicově založené lidi (resp. opravdové české vlastence, resp.Muslimy) je katolík jako katolík - prostě NEPŘÍTEL.

Samozřejmě : čím výše postavený (a námi sražený) nepřítel, tím lépe. Biskup římský by byl lepší než nějaký iskendrunský (či jak se ta diecéze jmenuje), ale jak náš lid moudře říká - nemusí pršet, stačí když kape.

Jednou zavlaje rudý prapor nad pyšnými paláci západních velkoburžoustů a feudálů, zavlaje zelený prapor Prorokův nad Michelangelovou kupolí.

A pak se bude tančit všude !

***Socialismus musí zvítězit !***

drak řekl(a)...

Kolik bylo obětí na té nesprávné straně, to je našim evropským tlampačům Al Jazeery poměrně jedno, pro ně jsou to nevěřící psi a ty je přeci třeba vyhubit. Nad faktem, že se mezi námi nevěřícím psy najdou užiteční idioti, kteří radikálním islamistům budou tento proces usnadňovat, mi už zůstává rozum stát, a že to dělá naše česká televize za naše české peníze, to už je naprosto nechutné podobně, jako fakt že to dělají evropské instituce za naše evropské peníze.

Jinak o metodách propagandy si můžete něco zajímavého přečíst zde:

http://www.tomgrossmedia.com/mideastdispatches/archives/001116.html

Na rozdíl od toho, co nám presentuje česká pobočka Al Jazeery, ČT jsou to poměrně objektivní informace, podávané kultivianým způsobem, na rozdíl od toho göbelsovského humbuku, který se strhl při prvním zastavení provokační, rádoby humanitární flotily.