neděle 18. července 2010

Byli komunisté úspěšní ve vytvoření negativního stereotypu Německa a Němců?

Na konci roku 2003 jsem byl osloven panem Zdeňkem Hausvaterem, který společně s dalšími lektory prováděl pro Britskou akademii výzkum současných česko-německých vztahů a jejich srovnání se vztahy polsko-německými. Tento výzkum byl prvním anglickojazyčným srovnávacím studiem tohoto druhu. Různým lidem v Polsku a Česku byla rozeslána série otázek. Po zpracování takto získaného materiálu vyšla - krom několika článků - i kniha s názvem: "Germany's foreign policy towards Poland and the Czech Republic", Karl Cordell, Stefan Wolff - 2005.

Zatímco u nás se česko-německých vztahů a jejich historie používá spíše jako ideologického klacku vůči politickým odpůrcům, přičemž každý z nás se spíše hádá, než diskutuje, angloameričané se na tyto vztahy dívají jako na součást historie - a ptali se na ni jejich různých účastníků. Jsem rád, že jsem jim mohl poskytnout i svůj pohled, pohled, který čtenáři Šamanova doupěte znají. Protože však jsem se snažil definovat odpovědi na otázky, které lidi, co jsou za vodou nejvíce zajímají, na otázky, které byly někdy formulovány zjevně i bez znalosti různých špecifík, a protože jsem se snažil odpovědět komplexně, uveřejňuji se svolením pana Hausvatera toto interview i zde. Rozdělil jsem ho na více částí, na webovou četbu je to moc dlouhé. Chci totiž předložit svůj ucelený pohled na celou problematiku. Je to určitě lepší způsob, než nesouvisle vykřikovat v komentářích. Jak jsem už pravil: Hospodskej má stát za pultem a odbejvat hosty. Tak tedy pro tento týden to bude hutný českoněmecký Eintopf.
Interwiew už jednou vyšlo na Neviditelném psu v březnu a dubnu 02004, těsně před vstupem ČR do EU. Dobové souvislosti jsem neaktualizoval. Třeba se na některá ta dávná jména rozpomenete sami. Nuže, jdeme na to:
****************************************************

1. Jak byste celkově charakterizoval mezistátní vztahy mezi Německem a Českou republikou?

Kdyby to mělo být pouze jedním slovem, pak jako "solidní".

2. Co se podle Vás změnilo v těchto vztazích od pádu komunistického režimu v ČR?

Po první euforii, vyvolané fyzickou likvidací železné opony, došlo k vystřízlivění. Ale i ke zklamání. Na podanou ruku z české strany (omluva, vyslovená prezidentem Havlem) začaly přicházely z Německa požadavky. Zjistili jsme, že Německo není jen tolik obdivovaný Západ - ale také to staré známé Německo, s rysy, o kterých psali už Karel Havlíček Borovský a František Palacký.

Je to země, která má své vlastní zájmy a ty - zcela pochopitelně - prosazuje. Nebylo chybou Německa, že Československo své vlastní zájmy nehájilo - zejména při jednání o sjednocení Německa. Později opět Česká republika nehájila dostatečně své zájmy při přípravě Česko-německé deklarace. Zatímco na německé straně se formulování textu zúčastnili i zástupci Sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL), na naší straně text vznikal za pevně zavřenými dveřmi jako výplod zákulisní politiky, proto se v něm objevily body, které by tam být, z mého hlediska, neměly. Přesto by mohl být tento dokument základem rozumných vztahů.

3. Mohl byste označit nějaké konkrétní události, které napomohly ke změnám, které nastaly během přechodu od komunistické nadvlády?

Myslím si, že ani tak nejde o "události", jako o dlouhodobější procesy. Z toho hlediska vidím jako nejdůležitější příliv německého kapitálu do Česka. Pokud by mělo jít o "událost", pak to je bezesporu náš vstup do NATO.

- Proč zrovna toto a ne něco jiného?

Německé investice v Česku měly vliv na rozvoj celého našeho národního hospodářství. A to pozitivní, ekonomický. Bohužel, "kdo platí, poroučí". Svým způsobem se to týká i českého tisku, který se téměř celý dostal do rukou německých majitelů, jejichž zájmy jsou teď upřednostňovány.

Vstup do NATO byl obrovskou událostí. Stali jsme se spojenci Německa. Spojenci a partnery. V této organizaci jsme rovnoprávní jak ve vojenské oblasti, tak i v politické rovině.

4. Do jaké míry si myslíte, že komunisté byli úspěšní ve vytvoření negativního stereotypu co se týče Německa a Němců?

Bohužel, komunisté nemuseli nic vytvářet, stačilo opakovat jen to, co vzniklo jako reakce na realitu. Jediná komunistická vychytralost je, že říkají: Němci rovná se "sudetští" Němci. Jedna česká emigrantka, žijící v Německu od roku 1968, kde se i vdala (za Němce), mi řekla: "Největší překvapení, které mě tam potkalo bylo, že všechno, co komunisti o "sudetských" Němcích říkali, byla pravda!" A ještě: "Utekla jsem, protože jsem nechtěla, aby mě učili komunisti. A učil mě - esesák!"

5. Jaké kroky podnikla česká vláda, aby překonala takové negativní stereotypy?

Za těch 15 let mluvme už o "vládách". Pithartova vláda byla v tomto dosti pasivní, až submisivní, ústupná německým velmocenským stereotypům. Naštěstí to byla jen česká vláda tehdejšího československého státu. Klausovy vlády připravovaly Česko-německou deklaraci, ale řešily hlavně rozpad Československa, privatizaci a transformaci stávajícího socialistického na tržní hospodářství. Miloš Zeman jako ministerský předseda potom spíše poněkud tyto "stereotypy" podpořil - ale zase jenom tím, že stereotypně odpověděl na "sudetoněmecký" stereotyp.

6. Domníváte se, že česká vláda by mohla udělat více, aby překonala tyto stereotypy?

Současná česká vláda je koaliční a vidím zde nejednotnost přístupu k různým problémům, nejen k tomuto. Hovořme raději o politické reprezentaci, tedy i o Parlamentu a vedení politických stran. Čeští politici by udělali dobře, kdyby se nesnažili vlísat se do přízně Německa (jako Jan Ruml), ani vulgárně neútočili (jako Miloš Zeman - i kdyby měl stokrát faktickou pravdu). Bohužel, z německé (a rakouské) strany stále ještě někdy zaznívají staré stereotypní hlasy, které by naši vedoucí politici měli sledovat a žádat jejich vysvětlení a nápravu. Nikoli se tvářit, že je neslyší, nikoli na ně zbrkle reagovat, ale když třeba německý prezident přirovná utrpení odsunutých Němců k holocaustu, slušně, avšak pevně ho upozornit na nepřípustnost takového srovnání. Slušně, pevně a vytrvale upozorňovat na ty nepřípustné stereotypy, jichž se němečtí politici vůči nám občas bezděky dopouštějí - jedině tak si vydobudeme respekt. Jedině slušné a pevné trvání na svém může být podkladem, když ne k přátelství, tak alespoň k partnerství. Ze kterého může vyrůst i to přátelství.

Zatím se pouze vymezujeme vůči Německu, bylo by potřeba zdůraznit kladné stránky spolupráce s ním. Ale pokud se nebudeme chovat vůči Německu suverénně - klidně, rozvážně, avšak zásadově ("tady vocaď pocaď je to tvý, tady vocaď pocaď je to mý"), bude toto zdůrazňování v české veřejnosti vnímáno spíše jako podbízení - a stereotypně bude působit negativně...

- Mohlo být z české strany učiněno více? Co takovým krokům brání, aby se uskutečnily?

Každý vstřícný krok našich politiků vůči Německu a Němcům bude v současné době u nás vždy sledován s podezřením a nedůvěrou, dokud se naše veřejnost nepřesvědčí o upřímně míněném podobně vstřícném přístupu Německa a Němců k nám.

Existují čeští politici, činitelé a "politologové", kteří vzbuzují podezření, že pracují ve prospěch německých (či svých?) zájmů více, než ve prospěch České republiky (nebo že by se u nich projevoval "stokholmský syndrom"?), což vzbuzuje, samozřejmě, v lidech u nás negativní reakce a utvrzuje naše občany v obranných negativních stereotypech.

K odbourání obranných negativních stereotypů by přispělo i odbourání protičeských stereotypů u části české publicistiky a rehabilitace dnes skoro sprostého slova "národ". Teprve až budeme sami sebevědomí a suverénní ve svém češství (a občanství!), budeme schopni akceptovat a tolerovat přece jen jiný národní styl Němců.

7. Jak byste zhodnotil pokusy německých vlád od roku 1990 o překonání negativních postojů Čechů vůči Němcům?

Takovou snahu si neuvědomuji. Byla vstřícná prohlášení jednotlivých německých politiků, ale nějakou "pročeskou politiku" jakékoli německé vlády jsem nezaregistroval.

Obávám se, že někdy naopak němečtí političtí představitelé, možná nevědomky, přispívají k upevňování českých negativních postojů. Například, když německý kancléř při svém výletu do českého pohraničí uspořádá tiskovou konferenci výhradně pro německá média, kam čeští publicisté nemají přístup! Když vynechá setkání s českými studenty, a hovoří jen se studenty německými. Na českém území! Respektive na území "Sudet". Nebo když německý prezident prohlásí při návštěvě Karlovy univerzity, že je šťasten, že stojí na půdě "nejstarší německé univerzity"!

To se týče vlád spolkových. Pokud se týče zemské vlády Bavorska, pak zde registruji spíše protičeské postoje - naposledy v restrikci českých podnikatelů. A opět, není to pouze věcí "vlád", ale celé politické reprezentace.

S povděkem jsem kvitoval hlasování Bundestagu, kdy jeho drtivá většina schválila vstup ČR do EU.

Psáno v lednu 2004 v Praze, poprvé vyšlo na NP 25. března 2004

(Pokračování zítra )

Poznámka k výtce jednoho z komentátorů k tomuto článku, která padla v roce 2004: Uváděl jsem zde jako zdroj informace "jednu českou emigrantku" bez uvedení jména i iniciál. Mělo to svůj důvod - právě za svůj "protisudeťácký postoj", (nebyl "protisudeťácký", pouze odborný; mimo jiné kritizovala reedice lživých nacistických tiskovin), ztratila tato paní své zaměstnání v jedné "společenskovědné" instituci. V současném (2003) Německu...

20 komentářů:

Harpyje řekl(a)...

Kdyby byla Eva Hahn zůstala v Praze, tak by se nebyla musela podrobit tomu, že "ji vyučovali esesáci" a byla by předešla vyhazovu z Collegium Carolinum. Její názory by ji v komunistickém Československu rozhodně nebyly uškodily.
Právě ona je názorným příkladem toho, jak byli komunisté úspěšní při vytváření negativních stereotypů Německa a Němců, a jak tyto steroetypy dodnes přežívají. Velmi výmluvný je její článek nazvaný "Sudetští Němci mají novou strategii", ktery má na svých stránkách prezident republiky. http://www.klaus.cz/clanky/540

informace řekl(a)...

Harpyje,
Nevím, jestli si dobře uvědomujete, co tu píšete. Paní Hahnová - nechápu, proč tu musíte hned zveřejnit její jméno, když je Šaman záměrně vynechal - byla vyhozena z Collegium Carolinum pro své názory. Zajímavý projev a důkaz demokracie. A ty názory, jak uvádíte na příkladu jejího článku na sajtu prezidenta České republiky, spočívají v kritickém nestranném pohledu na novou politiku sudetoněmeckých organizací. Nesmí se snad o tom mluvit? nebo snad propánaboha, dokonce kritizovat?
Myslím, že se shodujeme, alespoň my, co máme nějakou, i když snad nepřesnou pžedstavu o demokracii, že každý má právo své názory vyslovit. A to, i kdyby byly tyto názory veterokomunistického typu. A to, když dovolíte, názory paní Hahnové absolutně nejsou.
To, co píše paní Hahnová v článku o nové sudetoněmecké strategii je věc, kterou může pozorovat každý, i kdyby nebyl zrovna politolog nebo odborník v mezinárodních vztazích.
Myslím, že největší zásluhu o vytvoření negativních stereotypů Německa mají právě sudetoněmecké organizace svým štvavým deformujícím postojem jak k dějinným událostem předválečných, válečných a poválečných let a k významným českým osobnostem tak k české kultuře a minulosti vůbec.
Upřímně jsem Vaší reakcí nemile překvapena. Nemyslela jsem, že jste tak sektářsky naladěna.

informace řekl(a)...

Upřímně řečeno

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážení vlastenci, vážené vlastenky, soudruzi a soudružky !

Jistě víte, že pisatel těchto řádků většinou téměř bezvýhradně souhlasí s Velkým Šamanem, Zakladatelem, Správcem a Vůdcem tohoto blogu.
Dnes si dovolím nesouhlasit s příliš zdvořilými, příliš umírněnými větami Velkého Šamana, a poukážu též na jeden obecný omyl.

Velký Šaman přezdvořile naznačuje (v odpovědi na otázku č.4), že Němci se "nerovnají" Sudetští Němci. Jenže v dalších odpovědích dokazuje bod za bodem, že Němci, a to i ti nejvýše postavení, se chovají stejně jako Sudeťáci. Prostě – tady opravdu zdvořilost NENÍ na místě, tady je nutno jasně říci NE !

Příklad : Německý kancléř si v Sudetech, tedy na našem tisíciletém území NEMŮŽE A NESMÍ diktovat, koho na svou tiskovou konferenci vpustí a koho ne. Může být rád, když mu to dovolíme na našem tisíciletém území, jež v důsledku chybného rozhodnutí mocností po 1.sv.válce protiprávně připadlo Německu a Rakousku (např. Horní Slezsko, Korutany, Kraňsko, Furlánsko, Lucembursko, Brabantsko, Brandenbursko atd.)

Nebo když německý prezident prohlásil při návštěvě Karlovy univerzity, že je šťasten, že stojí na půdě "nejstarší německé univerzity", tak mu měli přítomní čeští politici rovnou rozbít hubu.
Jenže oni mu hubu nerozbili, čímž vzbudili podezření, že pracují ve prospěch německých (či svých?) zájmů více, než ve prospěch České republiky. Respektive že mají specifickou pozitivní emoční i afektivní vazbu a závislost *) na zločinných Němcích.

Omylu ze zdvořilosti se Velký Šaman dopouští i odpovědi č.3 : Německé peníze měly a mají na celé naše hospodářství vliv NEGATIVNÍ. Právě v důsledku ohavného kapitalistického "pravidla" kdo platí, poroučí.
Nezaměstnanost, rušení dříve prosperujících závodů i celých odvětví, odbourání pracovních návyků, vznikající celá desetiletí apod. – to jsou důsledky onoho "blahodárného" přílivu německého kapitálu.
Fujtajfl !!

Prostě – Němci nám měli peníze dát, a dál se o ně nestarat. My bychom už věděli, co s nimi, ku prospěchu lidu naší vlasti.

A nyní omyl obecný, pramenící zřejmě z celonárodního pocitu nejistoty a ohrožení, jež naši vlast ovládl po odchodu Sovětské armády, naší mocné a spolehlivé záštity proti agresivnímu Německu a USA : Náš vstup do NATO naši bezpečnost nejenže neposílil, ale naopak VÝRAZNĚ OSLABIL !
Náš tisíciletý nepřítel, mnohonásobný agresor, dnes vidí do operačních plánů naší armády. Zná podrobně technicko-taktická data našich zbraní, zná rozmístění jednotek včetně PVOS (Protivzdušné obrany státu) !!!
A z našich hranic je korzo ...
Co či kdo zabrání Němcům a Američanům v bleskovém zabrání celého území naší vlasti ? Naše profesionální armáda, plnící zrůdné rozkazy imperialistů kdesi daleko ? Zestárlí a odzbrojení příslušníci Pohraniční stráže, očima uplakanýma hledící na naši státní hranici, bezostyšně překračovanou stovkami narušitelů, tzv.turistů ? Zestárlí a většinou odzbrojení příslušníci Lidových milicí, jimž se svírají rty, pěsti i srdce při pohledu na zrušené závody, na mnohdy ještě patrné obrysy pěticípé hvězdy na bráně bourané továrny ?
Zestárlí příslušníci Bezpečnosti, bojující dnes o svoji skývu ve všelijakých "podnicích", jež by před 21 lety okamžitě zavřeli i s jejich majiteli ?
Prostě – nikdo. Až se Němcům zamane, obsadí nás, a my budeme zas jen němě křičet na ulicích, až kolem nás budou proudit tanky s černými kříži na věžích. **)


Vlastenci a vlastenky, soudruzi a soudružky, řekněme si to všichni nahlas :
JIŽ NIKDY NĚMECKOU OKUPACI ! JIŽ NIKDY PROTEKTORÁT, JIŽ NIKDY NADVLÁDU NĚMECKÉHO KAPITÁLU !

Více zde : Německo ve strategických souvislostech ; PhDr. J. Groušl, CSc.
(http://www.ksl.wz.cz/GrouslNemecko.htm)

Světu mír !

---------------------------------------------------------------------------------------

*) Tzv. stockholmský syndrom
**) http://www.enemyforces.com/tanks/leopard2a5_2.jpg

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážení vlastenci, vážené vlastenky, soudruzi a soudružky, velice se omlouvám za nepřesnost.

Ne všechny části naší tisícileté vlasti, jež nám nebyly po 1.světové válce vráceny, upadly do područí Německa či Rakouska.
Například Lucembursko si ponechalo zdánlivou samostatnost, a Kraňsko připadlo našim jugoslávským bratřím.

Z našeho hlediska je to ovšem prašť jako uhoď; jednou nám tyto země patřily, takže nám musejí být vráceny jako Sudety.

Nepřipusťme revizi výsledků 2.světové války ! Německo musí zůstat rozdělené a Československo jednotné !
***Volte ČSSD a KSČM !***

Harpyje řekl(a)...

Eva Hahn NEBYLA propuštěna s okamžitou platností z Collegia Carolina kvůli svý NÁZORŮM. Něco takové německý zákoník práce za žádných okolností nepřipouští. Svoboda názoru je navíc chráněná ústavou, která je pracovnímu právu nadřazená. Její výpověď byla předmětem veřejného soudního sporu, ve kterém šlo o odborné neshody se svým představeným, a proto neexistuje vůbec žádný důvod k zatajování jejího jména. Navíc se o něm sama na svých internetových stránkách zmiňuje.
Pokus, udělat z její výpovědi a z tohoto sporu obžalobu německé justice a demokracie, a z její osoby mučednici za "správný" výklad poválečných česko-německých vztahů, je nepoctivý, demagogický a nechutný.
Co se jejího článku na stránkách prezidenta republiky týká, tak její srovnání dnešní mládeže, vyrůstající ve svobodné demokratické společnosti, s nadšením pro "pro tzv. generální linii KSČ" je nactiutrhačná, demagogická pomluva, která má za cíl znehodnotit praxi a úsilí různých jedinců a organizací, které se snaží o sblížení a vzájemné porozumění. Že jejich aktivity jsou trnem v oku všem "ewig Gestrigen", a to na obou stranách, kteří si osobují právo na jediný správný, vlastenecký výklad dějin, je pochopitelné.

Harpyje řekl(a)...

Stockholmský syndrom? To je přehnané. Copak jsou čeští politici rukojmí Germánů? Tak daleko "jsme" snad ještě nedospěli. Asi budou v německém "žoldu". Já zde taky hlásám své, vlastencům nemilé názory jenom proto, že mi sousedka, původem z Liberce, občas nosí pažitku a salát ze své zahrádky. Nedávno mi dokonce darovala jednu velkou cuketu.

stk řekl(a)...

Co jste Harpyje ochotna udělat za jednu středně velkou cuketu? ;-)))

Anonymní řekl(a)...

Život člověka naučí, že vše na tomto světě přináší zklamání, pouze Bůh ho nezklame když se plně k Bohu obrátí. Zklamání není způsobené zlou mocí, která člověku nic nepřeje a vše kazí. Celé lidstvo je neustále zklamané, protože touží po věcech které nemůže mít. A i když je dostane tak tyto věci jsou pomíjivé a lidstvo je ztratí. Anebo tyto věci nesplňují očekávání a proto lidstvo neuspokují. Pouze obrácení se k Bohu je jedinou pravdou v životě.

Indický myslitel Sri Aurobindo

informace řekl(a)...

Velevážená paní Harpyje,
jen malou opravičku, když dovolíte. Eva Hahnová nebyla prouštěna s okamžitou platností z Collegia Carolina kvůli svým NÁZORŮM, ale proto, že v článku «Deutsche Bohemistik – von außen gesehen». In: Osteuropa 49 (1999) no. 4, pp. 387–396, vyjádřila NÁZOR o izolovanosti německé bohemistiky a o nutnosti změnit kriteria přístupu a metodu studia. Tím se cítil osobně dotčen prof. Seibt, o jehož elegicko mystifikačním stylu stylu při popisu pražského povstání jsme tu diskutovali v květnu, prezident CC, který, aniž by se konzultoval s ostatními 52 členy předsednictva, Hahnovou poslal domů. To pak vyvolalo živou diskuzi mezi historiky a případ skončil i před soudem práce. Máte pravdu, to není protidemokratické, ale řekla bych spíš mafiánsko autoritativní vedení Ustavu.
Nikdo tady nedělá "nepoctivý, demagogický a nechutný" pokus o obžalobu německé justice, jak jste se se svou obvyklou rafinovanou jemností a taktem ráčila vyjádřit. Jen mám za to, že věci by se měly říkat tak, jak jsou.
Stává se tady, jak pozoruju, zvykem identifikovat postoje, které se nekryjí otrocky a servilně s sudetoněmeckou propagandistickou kašičkou, s postoji komunistů. Kdo ty řečičky nepije jako čistou vodu, je prý v zajetí komunistických bludů. Taky paní Hahnová, že? kdyby byla zůstala v komunistickém Československu, byla by si mohla ty své "komunistické šplechty" psát po libovůli. A ne rozčilovat vícekrát omedajlovaného pana profesora, člena SL, svými absurdními požadavky.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

jak se říká : Čí cuketu jíš, toho píseň zpívej.
Vy jíte cuketu (petržel, salát ...) Němky z Reichenbergu.

Takže máte specifickou pozitivní emoční i afektivní vazbu a závislost na oné Němce i na celém Německu. *) Proto píšete o "německém zákoníku práce" i o "německé justici" a dokonce o "německé demokracii" (sic !) jako o reálně existujících věcech.
Přičemž každý roduvěrný Čech ví, že Němci jsou vykořisťovatelé, fašisti a papeženci. Tudíž jim nic nemůže být vzdálenější než práva pracujících, než spravedlnost, než opravdová, to jest proletářská demokracie. **)

Případ brutálního vyhození paní E.Hahnové na dlažbu za pravdu dává za pravdu všem našim zprávám o Německu – plíživě zfašizovaném státu, hrozbě evropského míru.
Ano, kdyby paní E.Hahnová zůstala v Česku, dostala by za pravdu místo padáka státní cenu, dříve Státní cenu Klementa Gottwalda.

Pravdu má prez.Klaus : EU, ten odporný, Němci vedený spolek je mnohem horší než Varšavská smlouva a RVHP dohromady.
Pravdu má doktor Groušl : "...Destrukce socialismu v zemích východní a jihovýchodní Evropy a v SSSR změnila politickou mapu v Evropě a poměr sil v Evropě a ve světě. Na východ od Německa vznikly a působí nové neofašistické struktury a organizace. K tomu jsou využívány poměry a možnosti dané blokem NATO a EU. Akční program 2000 zdůrazňuje potřeby rychlého budování neofašistických struktur v Polsku, ČR ... předpokládá šíření hnědé literatury, důkladnou politicko-právní přípravu a zajištění akcí neofašistů v hlavních centrech v ČR, v Praze, Brně, Plzni, Ostravě atd.... " (Německo, my a NATO)


NEPROJDOU !***Volte ČSSD a KSČM !

----------------------------------------------------------------------------------------------

*) stockholmský syndrom
**) Neplatilo pro bývalou NDR

Anonymní řekl(a)...

????????????????????

Harpyje řekl(a)...

Středně velkou cuketu, STK, bych považovala za urážku. Za středně velkou cuketu bych nehla ani prstem. :-)))

Harpyje řekl(a)...

Nemohu posuzovat ani způsob vedení CC, ani izolovanost německé bohemiky, ani nutnost změny kritérií přístupu a metody studia. K těmto problémům mohou zaujmout stanovisko pouze zúčastnění experti. Taktéž bych se nikdy neodvážila označit dílo "omedajlovaného" profesora Seibta za "propagandistickou kašičku".
Profesor Seibt byl sudetský Němec, katolík a člen SdL, což ho v očích českého vlastence dvakrát poznamenává. Stigma původu a členství ve dvou zločinných organizacích nejde odčinit zasazováním se o smíření obou národů. Činí ho jen podezřelejším z nekalých záměrů.
Zato ale mohu zaujmout stanovisko k článkům EH a jejího manžela, které se týkají česko-německých vztahů, sudetských Němců a jejich vyhnání. Jejich tendenční názory nesdílím.

informace řekl(a)...

Vážená paní,
pokuste se někdy odpovědět, až když jste si dobře přečetla příspěvek. Nemluvím o pracích prof. Seibta jako o propagandistické kašičce. Mluvím tu jen o úryvku, kde líčí situaci v Praze v květnových dnech. Nikdo tu prof. Seibta nekriminalizuje pro jeho členství v SL, pouze se poukazuje na jeho nesnášenlivou a přehnanou reakci na názor, který je odlišný od jeho. Což je dost symptomatické.
Sdílíte-li nebo ne stanovisko paní Hahnové a jejího manžela, je Vaše věc.

Harpyje řekl(a)...

Už jste zažil probuzení kundalini, Hledající?

A.S.Pergill řekl(a)...

Doporučuji následující text:
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/cas-boje-o-cesky-jazyk.html
Ukazuje názorně, že už za Rakouska Němci zcela jednoznačně nebyli schopni žít v jednom státě s jinými národy; rozbití R-U byla v podstatě reakce ostatních národů na německý nacionalismus, se kterým si tento stát nedokázal poradit, přestože v něm Němci byli v menšině.
To samé se ukázalo i za První republiky: Němci nebyli schopni za podmínek plné rovnoprávnosti + menšinových práv vysoko nad současnými (!) standardy s jinými národy v rámci ČSR koexistovat, a proto se obrátili k Hitlerovi. Jejich odsun byl nutný, protože jejich koexistence s jinými národy byla a je prostě nemožná (odsunuti byli Němci v podstatě z celé Evropy, nejen z Československa, a to z naprosto identických důvodů).
Navíc prakticky vše, co Němci napsali o odsunu jsou jen bezcené bláboly a vyslovené lži, vyvratitelné někdy i prostým pohledem na mapu (viz např. zážitky z "Brněnského pochodu smrti", publikované neonacisty v různých tiskovinách; po roce 1989 i v češtině).

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážení vlastenci, vážené vlastenky, soudruzi a soudružky,

poděkujme s.s.Pergillovi za odkaz na velmi podnětný článek o zhovadilosti zvěrských Němců.

A když už si budete číst České národní listy, věnujte prosím pozornost i jiným skvělým článkům, např. :
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/hovory-s-generalem-mladicem-iv.html
Vždyť právě v těchto dnech vzpomínáme již 15.výročí osvobození Srebrenice od Muslimů, těch krutých vrahů našich slovanských srbských bratří.

Proletáři všech zemí, spojte se !***Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

Prof. Dr. Rajko Doleček, DrSc. je autorem dalšího pozoruhodného článku s titulkem: "Proč nevolit TOP 09" http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/proc-nevolit-top09.html
Vřele doporučuji.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ano, vážená paní Harpyje.

A to ještě prof.Dr.Rajko Doleček,DrSc. nezmínil hlavní zločin "pana Karla", to jest lživé označování humánního odsunu za "vyhnání", za "porušování lidských práv".
Jako by se sami zezvířečtělí Němci nevyřadili z lidského společenství.

Pryč s tyrany a zrádci všemi !***Volte ČSSD a KSČM !