čtvrtek 8. července 2010

Jak byla pomstěna Kopecká (školní historka ze starých dob)

Už je to pětačtyřicet let, co jsem stál na stupínku asi tak sedmé třídy liberecké ZDŠ 5. května a byl zkoušen z historie napoleonských válek. Soudruh učitel Hubert přísně vyžadoval přesnou citaci "jak je to v učebnici". Jinak to ani neuměl. Za ideálního žáka považoval nejspíš papouška. A to jsem nikdy nebyl - ani jedno, ani druhé.


Nejdřív šla k tabuli jedničkářka Kopecká. Měla vykládat o Napoleonově vpádu do Španělska. Šlo jí to dobře až do místa, kde pravila: "Španělští vlastenci stříleli na Napoleonovy vojáky ze sklepů a ze střech..."

"Tak to není," zaburácel v tu chvíli kantorův hlas. "Jak je to správně?"

Kopecká si proběhla v hlavě namemorované stránky a s mírnou nejistotou pomaleji zopakovala: "Španělští vlastenci stříleli na Napoleonovy vojáky ze sklepů a ze střech..."

"Ne, tak to není! V učebnici to tak není!!", zařval opět zkoušející. "Tak Kopecká, jak to je?"

Chudinka už skoro natahovala, ale přesto řekla znova: "Španělští vlastenci stříleli na Napoleonovy vojáky ze sklepů a ze střech..." A vzdorovitě dodala: "Tak to v učebnici je, já jsem se to učila!"

Hubert už přímo běsnil: "Ne, tak to v učebnici není, v učebnici je, že španělští vlastenci stříleli na Napoleonovy vojáky ze střech a ze sklepů!!! Sedni si, za tři!"

Třída nad tou nespravedlností nesouhlasně zašuměla. Kopecká si šla sednout, polykala slzičky, a už jsem věděl, že se schyluje k průšvihu. Jednodušší učitelé vyvolávali vzestupně podle abecedy, mazanější vyvolávali podle abecedy sestupně. Jediná paní učitelka Auředníková vyvolávala zprostředka, někdy sestupně, jindy vzestupně. Hubert patřil k těm jednodušším učitelům. O přestávce jsem se do dějáku zběžně mrkl kvůli několika letopočtům, zbytek jsem hodlal okecat. Avšak kdepak s tím na Huberta, určitě ne v téhle náladě.

A už to tu bylo: "K tabuli půjde Kovanic." To bude průšvih. Šinul jsem se na stupínek. Hubert stál pod ním, nakročen ke třídě, která rozhořčeně brumlala. Ukazovátkem, kterým uměl praštit, si zatím popleskával do levé dlaně. "Tak pokračuj."

Zkusil jsem to: "Po vpádu napoleonských vojsk do Španělska..."

Řev: "Nééé! Tak to v učebnici není!"

Ve třídě zašumělo. Hubert metal výhružné pohledy na všechny strany. Nikoli dozadu. Stál jsem u stolu, na kterém měl náš memoryman rozevřenou učebnici. Kopecká mu odrecitovala už celou stránku, než zaškobrtla. Otočil jsem list, až jsem se dostal k probíranému textu. Postavil jsem se tak, že jsem úkosem mohl číst a začal jsem:

"Španělští vlastenci stříleli na Napoleonovy vojáky ze střech a ze sklepů..." a plynně pokračoval dál. Hubert si pochvalně pokyvoval hlavou a popleskával ukazovátkem do dlaně. Třída se po prvním ohromení začala pohihňávat. I Kopecká se rozveselila. Hubert na ně zavyl:

"Co se smějete, vždyť to říká správně, přesně jak to v učebnici je!"

Dál už se spolužáci udrželi. Nikdo mě nepráskl. Bez problémů jsem přečetl celou dvoustranu. Než bych musel otočit další stránku, přerušil mne spokojený Hubert: "Stačí. Za jedna!" Šel jsem si sednout jako vítěz. (Byla to ten rok moje jediná jednička z dějáku.)

Tak byla pomstěna Kopecká, a soudruh učitel se nám předvedl jako tupý neandrtálec.

Někdy mám pocit, že se jeho duch dodnes vznáší nad celým naším školstvím.

38 komentářů:

S.T.K. řekl(a)...

Takového učitele jsem nepotkal za celý svůj dlouhý život a proto nevěřím, že takoví jsou. To je jen bujná Šamanova fantazie. Ale i spisovatel Sci-Fi románů by se měl držet trochu při zemi... ;-)))

Větší vlastenec řekl(a)...

Proč jsem jednou dostal dvojku z češtiny

Bylo nebylo, před dávnými časy, v roce 1973. Navštěvoval jsem tehdy jistou pražskou ZDŠ, ba co víc, byl jsem v ní veden jako žák 8.B.
Ne, vlastenky a vlastenci, nebyl jsem nejlepší žáček. Lákalo mne vše jiné než učení, domácí úlohy jsem opisoval od spolužáků, podpis s.matky umně napodoboval. Takhle předvádět se před holkama, kouřit za školou, lézt po skalách a do pískovcových děr honosně zvaných "jeskyně", na to by mě užilo. Inu, začátek puberty.
Takže není divu, že vyznamenání (na vysvědčení) jsem měl už jen výjimečně. A jednou (jednou !) jsem dostal (v pololetí !) i dvojku z češtiny.

To bylo tak : V dějepisu jsme se dostali k Francouzské buržoasní (tzv. Velké) revoluci. Soudružka učitelka Š., dejž jí Lenin věčnou slávu, odrecitovala, za nevelké pozornosti žactva, události vedoucí k 14.červenci, řekla cosi o Bastile, o srocení lidu a střelbě, a výklad dokončila památnou větou : "Pak za dvě hodiny Bastilu dobyli a ta tam ještě stojí."
Vymrštil jsem ruku, ale nečekal jsem na vyvolání (během výkladu s.uč. bych se vyvolání stejně nedočkal). Postavil jsem se, a hlasem co nejpevnějším (připomínám : puberta !) jsem pravil : "Nestojí. Bastila byla rozebrána hned na začátku revoluce, a byl z ní postaven mimo jiné most dla konkórd." *)
Třída zírala. Nic podobného dosud nezažila. Zírala chvíli i s.uč.Š. "Opravdu ? To jsem nevěděla."
Nu, v pololetí z dějáku za 1, jako obvykle. Jenže s.učitelka Š. nás učila i jazyk mateřský. Takže z češtiny, výjimečně, za 2.
Kdyby tehdy ještě žila babička (ta z Moravy, jediný člen mé rodiny, jenž nebyl členem Strany), zase by mi o hlavu přerazila vařečku.

*************************************************

Kde jsem vzal ty znalosti, v dobách předinternetových ? Právě v té době jsem si často prohlížel ÚŽASNOU knihu, vyšlou ke 100.výročí Revoluce. Byla to OBROVSKÁ obrázková bichle. Reprodukce dobových rytin **), z letáků a především novin (fotografie ještě nebyla), myslím od poloviny 80.let (např. pamflety proti "Rakušance"), minimálně do konce Direktoria.
A téměř určitě v ní byla i tato rytina : http://paris1900.lartnouveau.com/paris12/bastille/gravures/1bastpris.jpg

Krásně to všechno lezlo do hlavy. Přírodažel, už dávno nevím, jak se ona kniha nazývala. Kdyby snad někdo z vlastenců či vlastenek věděl(-a)...


Bez VŘSR by nebylo svobodného Československa !***Volte ČSSD a KSČM !

---------------------------------------------------------------------------

*) Což není tak docela pravda.

**) Např. David, Hennequin, Laneuville ...

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

prosím : Básnická licence přece dovoluje vše.
Idiotského soudruha učitele Huberta i stoj času.
Nebo ne ?

Větší vlastenec řekl(a)...

Ehm...
STROJ času, nikoli stoj.
Kdybych jej měl zrovna teď, tak se vrátím do 0:36, a onu chybu opravím.

Harpyje řekl(a)...

Tableaux historiques de la révolution francaise

Větší vlastenec řekl(a)...

Hledal jsem dlouho, jednoznačný výsledek nenalezl.
Nicméně děkuji.

Harpyje řekl(a)...

Čeští pedagogové, alespoň v dobách mého dětství, byli intelektuální výkvět národa! Měli jsme například jednoho soudruha učitele Vránu, zvaného "kavoň", který vyučoval dva životně důležité předměty, kreslení a "pozemky". Takových bylo na naší ZDŠ víc. Druhý, na jehož jméno si už nepamatuji, vyučoval "dílny" a vedl "Požárnický kroužek". Na konci školního roku se dělaly zkoušky s cílem získat odznak "Mladý požárník". Byli to zřejmě nějací zasloužilí soudruzi, kteří se k této práci (o povolání nemůže být řeč) dostali jako slepý k houslím.
Asi jako na na jednom Oběžníku, který mi před několika týdny poslal jeden kamarád. Jeho text zní:
"Místní organizace KSČ, org. č.2 ve Staré Vsi svolává tímto schůzi na den 10.12.1948 přesně v 7 hodin večer ve Starém výboře.
Program:
1./ Hlásiti se kdo by chtěl působiti jako soudcové, profesoři, apod.
2./ členové, kteří by se hlásili jako důstojníci z povolání
3./ Členové, kteří by se hlásili jako členové SNB
Mohou to býti jen dělníci neb malorolníci, a mohou míti jen obecnou školu."

Šamanova povídka ja naprosto věrohodná.

Harpyje řekl(a)...

Qui cherche trouve
http://art-service.de/article/la_revolution_par_l_ecriture_les_tableaux_historiques_de_la.html

Harpyje řekl(a)...

Nechápu, proč se to neotisklo. Tak znovu:
http://art-service.de/article/la_revolution_par_l_ecriture_les_tableaux_historiques_de_la.html

Harpyje řekl(a)...

Doppelt hält besser. :-)))

Větší vlastenec řekl(a)...

Je mi líto, ale ne.
"Tamta" kniha je monumentální i svými rozměry.
Nicméně ještě jednou děkuji.

Anonymní řekl(a)...

Vážené dámy, vážení pánové
Proč se všichni zabýváte neustále minulostí? Tu otázku bych doporučoval si předem velmi dobře rozmyslet, a nezačnout okamžitě sáhodlouze žvanit.
Zabýváním se minulostí Vám přitom uniká přitomnost! Jaký smysl má to "kdosi kdesi cosi" řekl? Jste si tak jisti tím kdo to řekl, kdy to řekl? Jste si jisti tím proč to řekl? Nevytrháváte ty citáty, i sebedelší, z dobových souvislostí, které neznáte? A i když by je někdo znal, i kdyby autor citátu byl jeho blízký přitel, tak je nedovede čtenářům přiblížit natolik, aby chápali daný citát stejně jako jeho autor. Čtenáři žijí v jiné době, mají jiné myšlenkové struktury, které ovlivňují jejich poznání. Takže je velmi pravděpodobné to "Já o voze, Ty o koze". Jste si jisti tím, že by autor citátu pronášel neustále to samé, že by se nevyvíjel? Kdyby se nevyvíjel tak by byl přece dementní.
Anebo chcete všem ukázat jak jste vzdělaní, jak znáte i jiné jazyky kromě své mateřštiny? To je vytahujete se!

Větší vlastenec řekl(a)...

Ještě k "Oběžníku", vážená paní Harpyje :
Strana tehdy musela operativně řešit závažné potřeby naší společnosti, v podmínkách zuřícího třídního boje, imperialistické blokády a především SÍLÍCÍHO OHROŽENÍ NAŠÍ VLASTI NĚMECKÝM REVANŠISMEM.
Prostě - potřebovali jsme novou elitu národa, náhradou za zrádné důstojníky a intelektuály. A podařilo se !

Kromě toho, podíváme-li se blíže jak na "Oběžník", tak na "případ" sepsaný Velkým Šamanem, nezjistíme příčinnou souvislost.
V.Šaman se potýkal se s.UČITELEM, zatímco "Oběžník" vyzývá budoucí PROFESORY.

Hezké odpoledne přeji.

Harpyje řekl(a)...

Vy stále ještě hledáte, Hledající? Už byste ale pomalu mohl najít!
V Praze existuje jedno knihkupectví, které se jmenuje "Hledající" (http://www.hledajici.cz/). Prodávají tam knihy, které se zabývají hledáním "zneklidňujících a podezřelých skutečností svědčících o možnosti ovládání světového dění Vládci - od chemtrails po ovlivňování Slunce", řeší otázky "jak probudit energii kundalini", nebo informují o "tajném poslání Spojených Států".
Vzhledem k tomu, že se Vaše hledání velmi podobá havajskému učení Ho'oponopono, tak jste asi stálým zákazníkem.

Harpyje řekl(a)...

Kaju se, Vlastenče. Ten důležitý rozdíl jsem přehlédla.
Jak jste prospíval Vy v dílnách a v pozemcích? Já jsem měla jedničku, protože mi s. Vrána/kavoň nadržoval.

Větší vlastenec řekl(a)...

To nic, vážená paní Harpyje. Ale "zdejší" profesoři by se mohli cítit dotčeni.

K Vaší otázce : Jak dobře víte, jsem jen prostý oráč na národa roli dědičné, a na holé živobytí si vydělávám téměř celý svůj dlouhý život manuální prací, někdy dosti hrubou.
Takže Vás možná překvapí informace, že z "pozemků" a "dílen" jsem nijak zvlášť neprospíval.
Jak je to možné ? Inu, je určitý rozdíl mezi rodnou zemí a rodnou hroudou. Rodnou zemi miluji jako lid a Sovětský svaz, zato rodnou hroudu jen SNÁŠÍM. Vinna je moravská babička (ano, ona již x-krát zmíněná pracující žena), jež pracovala od rána do večera, a do roboty na zahrádce nutila všechny mužské členy naší rodiny, často s použitím násilí. Zanechalo to na mně dlouhodobé následky; jemnou a pečlivou (nimravou) práci na zahrádce (pinožení) jsem upřímně nenáviděl
Pokud jsem později v hodinách "pozemků" nemohl provádět kontinuální, celou osobnost vyžadující činnost (např. rytí, kácení stromů), házel jsem rodné hroudy po spolužácích. Jednou jsem trefil s.učitele, jenž nenadále vyšel zpoza křoví. Joj, to byl malér !

Na dílny jsme měli s.učitelku, která s holkama cosi šila, a nám klukům přikazovala vyrábět nějaké nejapnosti dle osnov. Ale já jsem nechtěl dělat vázičku z plexiskla ani vyřezávat lupenkovou pilkou lampičku z tenké překližky ! V té době jsem už doma vyráběl jednoduchý nábytek, jednoduchými nástroji s.dědečka, stolaře. *) Prostě – chtěl jsem dělat něco pořádného. Takže jsem odmlouval s.učitelce, a vyrušoval v hodině. Joj, to byla poznámka v žákovské knížce !

Vlastně jsem byl pěkný sígr. Kdy se to zlomilo ? Myslím ve druhém ročníku učení; práce mne bavila, práce v SSM taky, Strana mne oslovila s nabídkou, jež se neodmítá. Ba i kouřit jsem tehdy přestal. Ale to je už jiná kapitola.


Mimochodem – doufám, že se zde úderem půlnoci objeví článek Velkého Šamana o zítřejším výročí.

---------------------------------------------------------------------------

*) Některé kousky toho vercajku si dědeček vlastnoručně zrobil za dob prohnilého mocnářství. Ještě je mám a používám. 100 let. Hnusný feudalismus ! Mizení Němci !!

Harpyje řekl(a)...

Tím památným dnem máte zajisté na mysli vyhlášení socialismu v naší rodné vlasti před 50 lety, a s ním spojené zprznění českého lva. Hledající by Vám vytkl, že opětným zabýváním se minulostí Vám uniká přitomnost!
Jestlipak jste byl už jako kluk tak prostořeký, Vlastenče? Není divu, že Vaše babička občas sáhla k tvrdším výchovným metodám.

Větší vlastenec řekl(a)...

10.červenec – Významný den naší vlasti


Vážená paní Harpyje,

omlouvám se, ale otázku mé prosté řeči vyřešíme jindy.

Nyní se zabývejme tématem VELICE DŮLEŽITÝM, důležitým nejen kvůli dnešnímu a zítřejšímu výročí.

Podařilo se Vám téměř najít odpověď na mou otázku. Ano, vyhlášení Československé socialistické republiky *) ze dne 11.července 1960 bylo dokončením naší cesty k socialismu. A jedním z nejdůležitějších milníků na této slavné a mnohdy obtížné cestě byl právě 10.červenec 1947.

Připomeňme si nyní tehdejší vítězství v širším kontextu :
Vší náš lid viděl hořké konce buržoasní koncepce vykořisťovatelského státu a čechoslovakismu, když se pod tlakem fašistického Německa a zradou západních mocností zhroutila "masarykovská" ČSR. Vší náš lid proto za 2. světové války počal volat po svazku našich národů s národy Sovětského svazu, svazku ještě tužším, než byla smlouva mezi ČSR a SSSR z roku 1943.
Naše Strana vyšla tomuto volání vstříc, a připravila Košický vládní program. Na základě tohoto programu postupovala naše vláda, z jeho myšlenek vycházel pres.Beneš při vydávání svých dekretů.

Humánním vysídlením Němců a Maďarů **) a humánním znárodněním majetku velkoburžoasie jsme rázně a rozhodně vykročili na cestu k socialismu. Vší náš lid tuto cestu JEDNOZNAČNĚ PODPOŘIL ve volbách roku 1946.
Reakce se však nevzdávala. Buržoasii se stýskalo po jejích privilegiích, po "klidu" za fašistické okupace, po bezuzdném vykořisťovatelském režimu tzv.1.republiky. S podlými nadějemi proto vzhlížela k americkému imperialismu, jako jedinému možnému "zachránci".

Nejreakčnější kruhy amerického vojensko-průmyslového komplexu si v té době již uvědomovaly nebezpečí, hrozící nelidskému kapitalismu v Evropě v důsledku aktivizace zbídačených lidových mas. Pověřily proto známého válečného štváče, generála G.Marshalla, vypracováním plánu obnovy fašistického Německa. Zrodil se tzv. Marshallův plán, ukázka zrůdné agresivní politiky USA : Pomoc fašistickému Německu a evropské buržoasii, potlačení odporu pracujících evropských zemí, zničení touhy všeho lidu po socialismu.

Žel, i v našem národě se našli zrádci, kteří vyhlášení tohoto odporného plánu přivítali, jako možnosti zvrátit vývoj v naší vlasti.
Ale naše vláda jejich vlastizrádné plány rázně zhatila : Dne 10.července 1947 proběhlo mimořádné zasedání vlády Československé republiky, které skončilo JEDNOHLASNÝM ODMÍTNUTÍM naší účasti na americké kolonizaci Evropy a obnově fašistického Německa.

Reakci tak zbyla jediná možnost zvratu – pokus o puč. Jak víme, v únoru 1948 se tomuto pokusu o zvrat postavil jak lid, tak president Beneš, a svou autoritou i Jan Masaryk. Pravice byla definitivně poražena, naše vlast setrvala na cestě ke spravedlivému společenskému zřízení.

Doufám, že po našem opětovném vítězství bude význam dnešního data náležitě zhodnocen, že 10.červenec se stane minimálně Významným dnem ČMSDR ***), spolu s výročím obou pokrokových Ústav, Vítězného února, bratrské internacionální pomoci atd.


Volte obnovení těsného svazku naší vlasti s Ruskou federací, naší jedinou záštitou proti německému revanšismu a americkému imperialismu !***Volte ČSSD a KSČM !

-------------------------------------------------------------------

*) http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html
**) a zbytku německojazyčných Židů
***) Česko-Moravské sociálně-demokratické republiky

Harpyje řekl(a)...

K obědu jsem si pochutnala na sudeťácké uzenině firmy Houdek (http://www.houdekgmbh.com/meinbissenbayern/unternehmen_historie.php). Máte pravdu, kdyby vší náš lid nebyl převedl pod národní správu majetek Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů, tak byste se cpali takovými dobrotami Vy v Česku, a já bych vůbec nevěděla jak chutná kvalitní uzenina.

Harpyje řekl(a)...

Tak znovu:
Dodatek k mému příspěvku:
zjišťuji, že se projevuji jako biologický člověk, ba co dím, živočich, když reaguji na Váš příspěvek poznámkou o žrádle, zatímco vedle se vedou učené diskuse o velmi závažných tématech. To si Hledající počte! Kdysi používal též nick Sri Aurobindo.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

se vší úctou - je to trošku jinak : Kdybyste nebyla v dětském věku zavlečena do kapitalistické ciziny, mohla jste s námi užívat všech výhod života ve vlasti, všeho dobrodiní socialismu a radostného života mezi Čechy.

Opravdu, když si představím nepředstavitelné strádání nerozvážných emigrantů, jejich utrpení, když cizinou bloudili...

*************************************************

Uvědomil jsem si před nedávnem, že národní povaha se dokáže prosadit v každém společenském systému. Stačí se podívat na živoření ubohých Turků a ostatních "gastarbajtrů" v "bohatém" Německu, a na radostný život ukrajinských pracujících v Česku.
A to naše vlast úpí pod jhem buržoasních vykořisťovatelů !

Prostě - my se chováme PO VŠECH STRÁNKÁCH lépe než Němci, nejen k sobě navzájem, ale i k cizincům.

Ach, jak jsem HRDÝ, že jsem Čech !


Nebejt tý mý drahý vlasti,
vrhnul bych se do propasti.
Střemhlav, střembřich, střemprdel,
abych tady nesmrděl !


Volte důsledné a osvědčené dědice slavných husitských tradic !***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Ehmm...
Můj příspěvek z 13:00 je reakcí na příspěvek vážené paní Harpyje z 12:33.

A mimo to :
JAK JE MOŽNÉ, ŽE NA TOMTO VLASTENECKÉM WEBU SE NEDISKUTUJE O VÝZNAMNÝCH VÝROČÍCH, JICHŽ JE V TOMTO TÝDNU HNED NĚKOLIK ?!?!

Jste vůbec Češi a vlastenci ???

Nejste náhodou jen Němci, za Čechy se (špatně) přestrojující ??????

Harpyje řekl(a)...

Letní idylka v německém parku: vykořisťovaní gatarbeitři piknikují:
http://www.pi-news.net/wp/uploads/2010/07/sommerwiese.jpg

Harpyje řekl(a)...

Jaká jiná výročí nás ještě v tomto týdnu čekají? Snad nemáte na mysli 14.juillet, na žabožrouty shlíží český vlastenec s opovržením, jak jsem vyčetla z mnohých internetových diskusí. To snad už spíš zahájení postupimské konference, která podle názorů některých vlastenců retroaktivně ospravedlňuje divoký odsun, konfiskaci cizího majetku, a zavírání civilistů do "internačních" táborů?
Omlouvám se Hledajícímu, že se zase šťourám v minulosti.

Větší vlastenec řekl(a)...

Postupimská konference, která mimo jiné potvrdila oprávněnost humánního odsunu Němců (z naší země i pod ni), začala až 17.července.

Co mám tedy na mysli ?

5.7. – 1147.výročí započetí naší věčné spolupráce s Východem
6.7. – 595.výročí začátku druhé nejslavnější epochy našich dějin, Husitského revolučního hnutí
10.7. - 63.výročí odmítnutí amerického vměšování do našich vnitřních záležitostí; jeden z milníků naší cesty k socialismu
11.7. - 63.výročí schválení zákona č. 149/1947 Sb. "o Národní bezpečnosti"
11.7. – 50.výročí schválení Ústavy Československé socialistické republiky; dovršení naší dlouhé cesty k socialismu

*************************************************

Pět významných výročí v jediném týdnu, a Šaman i ostatní vlastenci mlčí.
Jsou to vůbec vlastenci ?

Nejsou to nakonec zakuklení Němci, chtějící nám upřít naši historii, toužící nám vzít naši národní hrdost, Rukopisy, husitství, socialismus, pohraničí, celou naši vlast ?!?

Harpyje řekl(a)...

Máte na mysli "dobrovolné" odmítnutí Marshallova plánu, předpokládám. Ano, to byl skutečně projev národní hrdosti!
Ta data vyhledáváte na Vlasteneckém kalendáři? http://vlastenci.cz/kalendar.php

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

jak sama vidíte, tak ne. Oni jsou to vůbec podivní vlastenci, ti "Vlastenci". V lepším případě buržoasní nacionalisti.

Jinak ovšem děkuji : příští týden si opravdu připomeneme jak bitvu u Kressenbrunnu (12.7.),
tak bitvu na Vítkově (14.7.).
Připomeneme si tudíž i nárok našeho národa na Štýrsko, i nároky na další části území naší tisícileté vlasti, které nám byly (na rozdíl např. od tzv. Sudet) po Velké válce západními velmocemi upřeny.

Musíme opravdu čekat na další světovou válku, abychom získali zpět Štýrsko, Horní Slezsko, Korutany, Kraňsko (Krajinu), Furlánsko, Lucembursko, Brabantsko, Brandenbursko atd. ??


Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast!***Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

Mě jenom udivilo, že ve výčtu památných dat nedělají žádné rozdíly mezi osobami, a jmenují vedle sebe den úmrtí Jana Palacha a narození Gustava Husáka, nebo tak nějak. Dost podivní vlastenci.

Větší vlastenec řekl(a)...

No bať.
Buržoasní nacionalisti; nic jiného.
Po našem vítězství s nimi zatočíme po husitsku, po leninsku.

Bijte Němce-papežence !***Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

Jistě, GH byl v padesátých letech odsouzen za nějaký podobný zločin, pokud se nemýlím.
Je skutečně zajímavé sledovat, kdo všechno to vlastenectví pro sebe reklamuje.

infformace řekl(a)...

Přispěvatel z 13:00 se může vrhnout do nejhlubší prdele, jestli je to narážka na karské foiby.

Pedro řekl(a)...

Il lupo perde il pelo ma non il vizio

informace řekl(a)...

Che vuole dire, Pedro, con questa perla di saggezza popolare?

Pedro řekl(a)...

Che amico Richard è il lupo - erudito ma sciocco. Segnatura: lepre

informace řekl(a)...

Ma che lupo, è semplicemente uno scemo, e per di più maleducato e sfacciato.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

soudruh Gustáv Husák byl námi opravdu odsouzen za buržoasní nacionalismus.
Jeho obrat od proletářského internacionalismu byl vpravdě diametrální; vždyť během SNP doporučoval vstup ČSR do Svazu sovětských socialistických republik.
Jeho pobyt v nápravně-výchovném ústavu naštěstí splnil svůj účel, s.G.Husák vyšel jako napravený a vychovaný soudruh. Nezahořkl vůči Straně, naopak se opět plně zapojil do jejího života.

Po vstupu spřátelených armád s.Husák věnoval mimořádnou péči jak boji proti reakci, tak rozvíjení vztahů mezi ČSSR a SSSR. I díky jeho iniciativě se zakrátko vše navrátilo do normálního stavu, a náš lid opět počal radostně budovat rozvinutý socialismus.

Ach, to byly krásné doby ! Všichni měli práci, vzdělání a zdravotnictví bylo bezplatné, a naše vlast, přes všechny úklady Němců a imperialistů, byla v bezpečí.
Kontrarevoluční živly, v úzké spolupráci s německými agenty, se pokusily o zvrat naposledy ve dnech 20. a 21.srpna 1969; byly však naším lidem a jeho bezpečnostními složkami naprosto rozdrceny.
Od té doby byly naše hranice opět bezpečné, opět se přes ně nedostali ani wehrwolfové, ani pašeráci drog a pornografie.

Kdyby si někdo v těch letech dovolil na veřejnosti prohlásit, že humánní odsun Němců byl vyhnáním a znárodnění loupeží, byl by příslušně potrestán.
Ach, kéž by se ty doby vrátily !
Havel, Schwarzenberg, Topolánek - ti a mnozí další vlastizrádci by dostali možnost se napravit ve VNÚ.

Prostě, vážená paní Harpyje, dnes je módou na s.Husáka plivat, ale my všichni víme, že jednou bude opět oceněn. Že jeho jméno bude v paměti národa i v příslušných základních zákonech naší vlasti zapsáno zlatým písmem hned pod jména Kl.Gottwalda a E.Beneše : Gustáv Husák se zasloužil o stát.

***Volte ČSSD a KSČM !***

Harpyje řekl(a)...

Pozoruhodný charakter tento dr.Husák. Na Hraničáři hodnotí jeho osobu velmi pozitivně.

Větší vlastenec řekl(a)...

No bodejť by nehodnotili !
Copak za časů s.Husáka bylo z našich hranic korzo, jako dnes ?
Copak si tehdy naši vlast rozebírali Němci, Američani, sionisti a jim podobní ??
NE a NE !

Proto opravdoví vlastenci, obránci hranic a bojovníci proti vnějšímu i vnitřnímu nepříteli nepřestávají děkovat s.Husákovi i všem ostatním soudruhům, nepřestávají děkovat sovětským (ruským) soudruhům za bratrskou internacionální pomoc.

Ech, kdyby byl dnes naším prezidentem a prvním tajemníkem Strany s.Husák, kde by byl takový Posselt ? V Německu ! Marně by skřípal zuby, marně by hrozil na naše hraniční opatření svou mastnou pěstičkou.

Kde by byli všichni ti němečtí vykořisťovatelé, majitelé naší Škodovky, našich Lidových novin, majitelé skoro celého našeho ubohého státu ??
Byli by tuplem v Německu ! V nejhorším státě světa ! A dobře jim tak, Němcům !

Jenže s.Husáka jsme vyhnali, zbavili jsme se vedoucí úlohy Strany, vyhnali jsme sovětské osvoboditele a ochránce, zničili jsme tak pracně vybudovanou ochranu našich tisíciletých státních hranic.
A teď máme co jsme chtěli - kapitalismus, demokracii, nezaměstnanost, bídu, hlad, Němce, Američany !
HNUS !!!

Již vzhůru všichni, jež hlad zhnět ! *** Volte ČSSD a KSČM !