středa 7. července 2010

Jak Novákovi o nic nepřišli

Psal jsem tady před měsícem o tom, jak komunisti dovedli zemi v květnu roku 1953, pouhých pět let po změně režimu, zu grund. Vzhledem k tomu, že v národním hospodářství měl být tezaurován německý majetek a velké podniky nad 50 lidí to bylo vskutku umění. Tak to dopadá, když si všichni rozdělují a nikdo nemaká. Všichni mají stejně: nic. Ale přece jen někteří jsou rovnější mezi rovnými. Ekonomické rozbory totalitních chudých států ukazují, že vládcové zde mají nejvíc nejen relativně, ale dokonce i absolutně! Nedávní afričtí diktátoři a jejich politický aparát byli nejen nejbohatší ve své zemi, ale i na světě. Příslušníci elit takových zemí mají vždy absolutně vyšší příjmy, než třeba evropští či američtí státní úředníci. Soudím, že naši komunističtí lidodemožrouti na tom byli podobně.


Při čtení knihy "Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1" historiků Zdeňka Jiráska a Jaroslava Šůly (Svítání Praha 1992), ze které jsem čerpal rozumy, jsem si uvědomil, že až tehdy vlastně jsme se fakticky stali otroky Sovětského svazu, když komunističtí reformátoři přešli z dolaru na rubl. Tehdy teprve byly zrušeny tuzemské cenné papíry! A tehdy dostali poslední ránu zbylí živnostníci a soukromě hospodařící rolníci. V lednu 1953 vydalo ministerstvo vnitřního obchodu vyhlášku, kterou pro některé vrstvy obyvatel "zrušilo" lístkový systém přednostně. To značí, že jim žádné lístky na zboží a potraviny nevydalo. Tito buržousti tedy museli kupovat draho na volném trhu, bez ohledu na své faktické příjmy. Byli to (cituji ze zmiňované knihy):

"Vesničtí boháči a příslušníci jejich domácností včetně dětí a mladistvých(!). Jsou úplně vyloučeni i tehdy, jsou-li zaměstnáni ve veřejném sektoru(!!), nebo jsou-li důchodci(!!!)..." Sociální cítění bylo komunistům vždy vrozeno, na nikoho nezapomněli. Ani na soukromé podnikatele: "...(řemeslníci, obchodníci a jiní živnostenští podnikatelé) s námezdní silou i bez námezdní síly a pokud nejsou zaměstnáni ve veřejném sektoru i příslušníci jejich domácností a jiné osoby, které se třeba jen zčásti podílejí na výtěžku jejich soukromého podnikání..." Pět let tomu nazad, před prvními zmanipulovanými volbami v roce 1948, sliboval komunistický zločinec Klement Gottwald živnostníkům na jejich sjezdu nevídaný rozmach, protože je zbavil konkurence velkokapitálu. Ti mu tleskali! A co dnes jeho ideologičtí potomci, naši dnešní neobrození komunisté živnostníkům všechno nenaslibují! Hlavně slibují změnu režimu. Živnostník, který by je volil v jakýchkoli volbách je nepoučitelný debil. Ale to jsem odskočil. Znovu ke zmiňované vyhlášce:

Takže dále to byly "... osoby vyhýbající se práci, po případě i příslušníci jejich domácností. Vedle toho mohou být vyloučeny i osoby, které nepracují, ač by pracovat mohly. O vyloučení rozhodne místní národní výbor; může tak učinit i okresní národní výbor." Kterýkoli místní komunistický kretén mohl podle své libovůle rozhodnout škrtem pera. Vyloučeni byli i důchodci, kteří dříve pracovali ve státních službách: bývalí důstojníci četnictva a policie, prezidenti krajských soudů, vrchní státní zástupci. okresní hejtmani... "a vdovy po těchto osobách, kteří dostávají pensi nebo důchod na základě tehdejšího povolání..." Přečtěte si to, komunističtí lháři, kteří teď řvete o obětech demokratické zvůle! Jestlipak bychom důchodcům vašeho režimu neměli také zarazit platbu důchodů. To by se Kremlička divil! Nakonec, není to tak špatný nápad. No ale my jsme tyrani demokratičtí: Nejslabší důchody mají pořád oběti komunistického režimu... Ale zpět:

Místní komunističtí mocipáni mohli podle své zlovůle navrhnout "k vyloučení ze zásobování na vázaném trhu také zbytky kapitalistických živlů (například bývalé továrníky, bankéře, akcionáře, správní rady a pod.)". Rolníkům, kteří neplnili našponované povinné odvody lidodemo státu byly odňaty lístky na cukr a mýdlo, včetně členů jejich domácnosti. Stejně na tom byli i neplnící JZD. "Jako celek" byli i se svými rodinnými příslušníly, i když ti byli "zaměstnáni ve veřejném sektoru" vyloučeni z přídělu cukru a mýdla. Neměli nárok ani na šatenky pro zaměstnané, ani na "šatenky mateřské". (Měli bychom asi přemýšlet, jak postihnout nejen komunisty současné i minulé, ale i "členy jejich domácností". No ale my nejsme jako oni. Proč však necháváme plynout bez odezvy jejich řeči o "modré totalitě"?) Aby soukromé rolníky dorazil úplně, rozhodl komunistický režim nedat potravinové lístky ani samozásobitelům, tj. všem, kdo měl přes 0,5 (půl) ha zemědělské půdy! (To platilo ovšem i pro ty ze 70.000 bezzemků, kterým byly po válce rozděleny bývalé německé polnosti...)

Tito "spekulanti a odporné zbytky vykořisťovatelů" (včetně vdov a sirotků), byly reformou ožebračeni úplně. Jim se totiž všechny peníze a všechny vklady vyměnily ve zločinném kursu 50:1!

Rodina jistého pana Nováka (pseudonym) tehdy nepřišla o nic, alespoň si to až do dneška její příslušníci mysleli. Pan Novák byl totiž na začátku května 1953 propuštěn ze služeb polského velvyslanectví, kde pracoval jako údržbář. Prý že kvůli výměně ambasadorů. To bylo poněkud neobvyklé, do té doby se to tak totiž nedělo. No dobře. Novákovi neměli už plat ze starého zaměstnání, z nového ještě ne. Nakonec na naléhání sousedů utratili alespoň poslední mince, které doma měli. Dobře udělali - ty se totiž, včetně posledního halířku, taky reformovaly. Až teď jsem si přečetl, že "zahraničním zastupitelstvím byla vyměněna stará paltidla za nové v poměru 1:1"! Spřátelené státy tedy nejspíš zařídily, aby jejich čeští zaměstnanci neměli ani ten drobek výhody proti ostatním Teda Poláci určitě. Tak proto pana Nováka vyhodili!

Okradeni byli však všichni Nováci, i ti, kteří si mysleli, že na tom vydělali. Z tohoto hnoje pak musel povstat nový režim, ještě to z něj někde kape, zejména soukromí rolníci by mohli vyprávět. Kuriózní je, když ti, kteří dlouhodobou a plánovanou destrukci našeho národního hospodářství provedli, křičí, že to smrdí! Komunisté dnes říkají, že ryba smrdí od hlavy. Ono ale smrdí i to, že jsme si doposud nedovedli uklidit komunistické sračky.

Šamanova omluva pro citlivé čtenáře: Promiňte mi prosím nadužívání sprostého slova komunismus, komunisté. Děkuji za pochopení.

89 komentářů:

Větší vlastenec řekl(a)...

Měna, nezaměstnanost, okupace


Vážení vlastenci, vážené vlastenky, soudruzi a soudružky !

Právě jsem si pročetl kalendárium na dnešní den, abych zjistil, proč Velký Šaman píše o měnové reformě (místo pořád ještě časového článku o alespoň jednom z našich dvou právě uplynulých pokrokových svátků).
Věřte nebo nevěřte, zjistil jsem prd.

První poválečná měnová reforma proběhla 1.listopadu 1945 (viz "vázané vklady"), druhá 1. června 1953. A dneska je, do Pěruna, 7.července !

No nešť; jak známo, všechno se vším souvisí, tak hledejme souvislosti mezi výše uvedeným textem V.Šamana a aktuálním děním. Při troše dobré vůle je nalezneme brzy : V čase zvýšeného ohrožení republiky občané přemýšlejí, jak dál, a vzpomínají na kroky předchozích vlád.
Velký Šaman decentně nehovoří o měnové reformě z r.1945, soustřeďme se tedy na onu známější.
"Měna" z června r.1953 byla samozřejmě pouhým dokončením té první, a též dovršením velkého procesu transformace naší společnosti, procesu, započatého ještě před koncem války.
Pres.Beneš, přesvědčený národní socialista, ve svých plánech na poválečné změny naší vlasti od začátku pevně spojoval revoluci národní s revolucí sociální. Proto tzv. dekrety pres.republiky hovoří jasnou řečí o potrestání Němců, Maďarů a zrádců, a o znárodnění klíčových součástí hospodářství.

Vší náš lid přivítal poválečné změny s plným a bouřlivým souhlasem. Vždyť byly konečně uskutečněny ty změny, po nichž toužili již husité, za něž dlouhá staletí bojovali čeští vlastenci a dlouhá desetiletí dělnická třída.
Jak známo, buržoasie se v r.1948 pokusila o návrat k předválečným poměrům, k soukromému vlastnictví bank a výrobních prostředků, k nezaměstnanosti, krizi a Mnichovu. Vší náš lid se proti zrádným a zrůdným plánům reakce postavil, a pod vedením Strany zvítězil.
Poté pokračovala obnova naší vlasti ještě lépe a radostněji, neboť elán a nadšení nejširších lidových vrstev již nebylo brzděno rozvratnými snahami domácí reakce.

Žel, brzdila nás reakce zahraniční, světový imperialismus, jež zatáhl železnou oponu v marné snaze zastřít před svými ujařmenými pracujícími naše úspěchy. Imperialistická blokáda omezila přístup našich exportních podniků na zahraniční trhy, americký brouk pustošil naše pole, agenti-chodci zapalovali stohy, otravovali studně a mezinárodní ovzduší. Ano, mnoho obtíží musel náš lid překonat na začátku cesty k socialismu !

Avšak již v roce 1953 jsme mohli postupně přecházet na mírové hospodaření, přes všechen vztek a běsnění našich nepřátel. Mohli jsme postupně rušit přídělový systém, mohli jsme zvyšovat příjmy našeho lidu.
Zbýval poslední krok – zrušení posledních zbytků ekonomické základny třídního nepřítele. To se podařilo právě díky měnové reformě. Tehdy jsme zbavili všechny nepřátele, zbohatlíky, spekulanty, keťasy, kulaky aj. možnosti negativně ovlivňovat chod našeho národního hospodářství. Náš lid proto, ve své zdrcující většině, měnovou reformu podpořil. Vždyť tehdy se mimo jiné naplnily i ty nejtajnější tužby našeho lidu, tužby, jež do té chvíle měli odvahu uskutečnit jen táborité.
Ano, náš lid 1.června 1953 symbolicky vhodil poslední zlaté mince do kádě u vstupu do vyspělé lidově-demokratické společnosti. Konečně jsme si byli všichni rovni, konečně nebylo rozdílu mezi chudými a bohatými.
A pak se již tančilo všude !Celý národ se přesvědčil, že reakční sobecká politika soukromokapitalistického kořistnictví, ať velkoagrárních, finančních či průmyslových magnátů uvrhla nás do krisí, přivedla nás k Mnichovu, k národní katastrofě a do poroby. (A.Zápotocký, 2.1.1946)***Volte ČSSD a KSČM !

STK řekl(a)...

Mezi námi děvčaty - co to byl komunismus není třeba vysvětlovat nikomu, komu je přes 35. Ať už byl započítán mezi komunisty nebo jen na to koukal zvenku.
Problém je v tom, že jeden může být howado aniž jakkoli koketuje s komunismem. Na to se někdy zapomíná. Komouši nemohou za všechno ani za většinu excesů, které se dějí dnes a denně. Lidská lhostejnost, sobectví, chamtivost...
A často obyčejné bezpřívlastkové hlupství.
To že podobných howad byla mezi komunisty většina ještě neznamená, že právě takové uvažování bylo "komunistické".

Zdá se, že komunismy byly nejméně tři. Jeden, který teoreticky nastavoval život v mezích pouček "Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb!", pak praktický "Kdo nekrade, okrádá svou rodinu!" a nakonec ten trapně omluvný "Vstoupil jsem tam proto, aby děti mohly studovat!"
Proč to nefungovalo ví každý, když neví, protože je mladý, na netu určitě najde dost argumentů.

Jenže: pokud člověk čte některé myšlenky ultraliberálů tak zjišťuje s podivem, že jsou stejně teoretické, nesmyslné jako ty komunistické. Stát je prý zbytečný, lidé se domluví nejlépe mezi sebou. Ano všichni lidé jsou čestní a nikdy nezneužijí cizí slabosti k vlastnímu propěchu. Většina lidí se chová mravně, jen je-li pod dohledem veřejného mínění nebo silnější autority. Morálka dovolí ledacos, protože morálka není jedna, je nekonečný počet morálek. Někteří z nás mají dokonce morálek několik. Jednu mezi kamarády, kde se hraje o oblíbenost, další na pracoviště, kde se jedná o postavení a jinou třeba zase pro rodinu, kde jde o společný prospěch.

Aniž bych zacházel do podrobností, tvrdím: liberalismus, volný trh a nakonec i demokracie jsou ve svých teoretických podobách "neslučitelné se životem". S praktickým životem. Jsou to jen teoreticky správné ideje, které nelze v praxi uskutečnit, protrože lidé jsou tvorové nedokonalí - a navíc je každý jiný.

>>> Zkusme se pohádat o tomto fenoménu, štamgasti...

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

já z Vás mám velkou radost, opravdu. Vždyť stejná skepse k buržoasní demokracii a ostatním "hodnotám" kapitalistické společnosti, jakou jste ve svém příspěvku vyjádřil, přivedla do řad Strany, nebo přinejmenším k podpoře její politiky, již mnoho velkých českých umělců.
Jen tak dál, a směle vpřed !

Ano, je nutno naprosto odmítnout buržoasní teze, zdánlivě podporující směšnou ideu liberalismu, ideu dlouhodobého fungování tzv. svobodné otevřené společnosti. Je jasné, že dříve či později si sobectví a hamižnost kompletně podmaní vše ve svém dosahu, vše odlišné zničí, zaškrtí, rozsápe a pozře. Tudíž tzv. vědecké výzkumy (samozřejmě buržoasních "vědců"), které údajně potvrzují neuvěřitelnou životaschopnost "genu altruismu" *), musíme odmítnout jako vylhané, provokační, směšné, překonané atd.

Vysmějeme se i např. jistému buržoasnímu "filosofovi", jež nepřestával žasnout nad dvěma věcmi, "hvězdným nebem" nad sebou a "mravním zákonem" v něm.
Například já dávám přednost mít nad sebou solidní strop a dobrého tajemníka, a v sobě kus masiska + knedlíky.

Ano, člověk ještě nemusí být komunistou, aby odmítl tzv. trh a ostatní vykořisťovatelské nástroje. Aby podpořil zavedení prvků vědeckého řízení do života společnosti. Aby souhlasil s podporou vědy, umění a školství. Aby souhlasil s péčí o staré a invalidní osoby, s podporou svobodných matek a sirotků. Atd.
Opravdu, k tomu všemu stačí JEN SOUHLASIT se sociální politikou Strany. My se už postaráme o všechno ostatní.


Nechte maličkých přijíti ke mně ! (V.I.Lenin)***Volte ČSSD a KSČM !

----------------------------------------------------------------------------------

*) Odkazy znám jen v úplně cizím jazyku, takže nebudu prudit

informace řekl(a)...

STK,
po přečtení Vašeho příspěvku jsem uvažovala, ze které strany se pustit do diskuze, až jsem našla příspěvek Vv. Ano, řešení k Vašim pochybám je tady: "stačí JEN SOUHLASIT s politikou Strany. My se už postaráme o všechno ostatní."
Znáte nějakou jinou alternativu?
Liberalizmus nebo autoritarizmus, je tu jiné řešení?

Anonymní řekl(a)...

Važené dámy, vážení pánové

Pravidla pro lidský život

Člověk obdrží při narození tělo, které bude jeho tělem po celý jeho život, bez ohledu nato zda je má anebo nemá rád.

V celodenní škole zvané život, je člověku neustále předkládána lekce k učení.

Člověk má na vybranou buďto tu lekci se naučit; anebo vše pokládat za malichernost, které se nemusí věnovat pozornost a síly.

Vývoj je neustálé učení lekcí.

Neexistují chyby, pouze lekce k naučení. I tak zvaně chybně pochopená lekce přispívá k růstu. Skutečnou hloupostí se to stane teprve tehdy, když se člověk nepoučí a předkládanou lekci neustále chybně chápe.

Lekce k učení je člověku předkládána v neustále se měnících formách do té doby, dokud se člověk lekci v plné míře nenaučí.

Když se člověk lekci v plné míře naučí, je mu okamžitě předložena nová lekce k učení. Neexistuje jediná vteřina bez lekce k naučení.

To co člověk vidí ve svém okolí je pouze zrcadlovým obrazem jeho JÁ. To co člověk na druhém nenávidí anebo na druhém miluje, nenávidí anebo miluje na svém JÁ.

Co člověk ze svého života udělá záleží pouze a pouze na něm samém, to je na tom jak rychle pochopí lekce mu předkládané.

Člověku jsou dány k dispozici veškeré nástroje a zdroje, které k naučení lekce potřebuje. Když si člověk myslí, že něco nemá, tak to nepotřebuje. Člověk má na vybranou co s těmi nástroji a zdroji udělá.

Odpovědi na veškeré otázky jsou v člověku samém. K jejich získání musí se člověk poznat sám sebe, a potom sobě plně důvěřovat.

Harpyje řekl(a)...

Obávám se, že tak plytkou myšlenku, jako řešení "liberalizmus nebo autoritarizmus", Vlastenec ve svém příspěvku neřeší. Otázka, kterou má na mysli, není ale možná pro toho, kdo má rád nad sebou solidní strop, na první pohled zřetelná.
Na Vašem místě bych, Vlastenče, nazvala ten gen altruismu sionistickým výmyslem.

informace řekl(a)...

Nemohla byste, milostivá, laskavě tu svou hlubokou úvahu nějak zjednodušit? Obávám se, že je pro svou mnohoobsahovost pro mne nedostupná.

stk řekl(a)...

To Informace:

Prošla jste si taky kousek života, koukat kolem sebe umíte pozorně, zkuste místo otázky sestavit odpověď "a la Informace". Večer zkusím sestavit něco na způsob "a la Starý Kocour".
A nemyslím tím něco jako humor Vlastencův - jeho odpověď je přesně taková, jakou by očekával člověk, který jej NEZNÁ MOC DOBŘE. Já osobně věřím, že Vlastenec ještě zkusí nějakou opravu oné "agitky".
Nenechte se mást, to téma je závažnější, než se zdá. To není jenom jeden segment života...

>>> I když možná za to mohu já - abych vešel do povolených 2000 znaků jsem byl příliš stručný při provokaci. Teď si uvědomuji, že to celé vypadá jako podivení studenta, který zjistil, že i kandidáti věd mohou krást v supermarketu...

informace řekl(a)...

STK
Já bych, když dovolíte, Vaši otázku trochu přeformulovala. Oddělila bych striktně individuální složku jako smysl života, pravidla pro chování jednotlivce (na základě předešlé odpovědi anonymního přispěvatele) od otázky politického a ekonomického zřízení společnosti. Jistěže se tyto roviny neustále prolínají, ale jen jejich oddělením se, podle mého názoru, stane problém jasnější.
To, co uvádíte Vy, jako pojetí liberalizmu, je obraz společnosti bez limitů, bez státu, snad nějaká odrůda anarchizmu. Liberalizmus se od anarchizmu odlišuje právě tím, že považuje stát za nutný k obraně svobody, kterou hlásá jako základní princip organizace společnosti. Od svých počátků politická doktrina liberalizmu prodělala značný vývoj a v každé zemi nebo kontinentu nabyla různých forem. Dnešní evropský liberalizmus hlásá zásady svobody v ekonomickém podnikání, demokracie v politickém a veřejném životě, nutnosti zaručit svobodu jednotlivce, ale zároveň i práva menšin oproti vůli většiny. Na druhé straně ani svoboda nemůže být bez hranic, i zde je nutná zodpovědnost jak jedince, tak organizací nebo spolků, a podnikatelů vůči kolektivitě a státu.
A nyní se dostáváme k otázce, může politická a ekonomická organizace společnosti produkovat podstatné změny v morálce a v chování jednotlivce?
Bude chování lidí, žijících v liberální demokracii odlišné od těch, co žijí v komunistickém společenském zřízení?
Když jsem to takhle převrátila, posílám otázku zpátky odesilateli.

Větší vlastenec řekl(a)...

Joj !

Jednomu z vážených přispěvatelů, Anonymnímu a zřejmě stále hledajícímu (nejen nick), se do jeho textu (dnes, 8:39) vloudila nemilá chybička :
Místo správného "potkan" resp "potkanu" píše "člověk" resp. "člověku".

Vinou této záměny jeho text postrádá smysl.

informace řekl(a)...

Jěště dodatek,
doufám, že si uvědomujete, že otvíráte diskuzi na bezbřehé téma: Člověk a společnost, vliv společnosti na individální morálku a naopak, společenské anebo náboženské dobro versus individuální přirozená "dobrota" (jak ji nazývá V. Grossman v románu Život a osud).

Harpyje řekl(a)...

Děkuji, Informace, že jste touto krásnou ukázkou materialismu potvrdila to, co jsem napsala výše.

informace řekl(a)...

Sorry, pořád Vám nerozumím, co se Váa na tom nezdá? Jak byste Váš náhled formulovala Vy, "nematerialisticky"?

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

obávám se, že jste přecenila hodnotu mého příspěvku. Vždyť jeho pisatel je prostý, z Vašeho hlediska neučený člověk.

Pravda, někdy napíšu takové věci, že aby se v nich prase vyznalo. Ach, jak jsem pokaždé povděčen př. (dříve. s.) ideologickému tajemníkovi za jeho pomoc s dešifrováním svého textu!

Nuže, teprve ve zralém věku jsem plně ocenil krutou pravdivost přísloví o hrnci, navždy načichlém první krmí, jež se v něm vařila. Ano, já celý svůj dlouhý život vycházím z neodstranitelných následků četby prvních tří knih, knih, které mi do ruky vtiskla "moravská" babička, onen jediný člen mé rodiny, jenž nebyl členem Strany :
Malý Bobeš (Josef Věromír Pleva)
Honzíkova cesta (Bohumil Říha)
Povídka o Ivanu Hlupákovi a jeho bratřích (Lev Nikolajevič Tolstoj)

Musím podotknout, že babička mi nejdříve musela násilím vyrvat moje oblíbené hračky (dědečkovy hodinky s řetízkem, kladívko, Colt .38 Police Positive 4´´ apod.), seřezat mne, a zavřít do pokoje. Až pak jsem byl ochoten objevovat krásy krásné literatury.

A hle ! Jak se v dětském ještě mozečku počala písmena spojovat ve slova, slova ve věty a věty v příběhy, objevil se jiný svět, svět skoro tak přitažlivý jako prosluněný dvorek za oknem, jako zahrada se zrajícími kadlátkami a jablky.
Zaplakal jsem nad trudným životem malého Bobeše, životem tak odlišným od mého. Smál jsem se malému Honzíkovi, neznajícímu slovo "družstevní".
Zatleskal jsem ručkama ještě baculatýma, když Ďábel-Pokušitel sletěl hlady z kazatelny, a propadl se do pekel. Ach, na vsju žižň jsem si zapamatovat slova moudrého Ivana Hlupáka o intelektuálech a jejich "práci hlavou" (čert při pádu "spočítal" hlavou všechny příčky žebříku).


Pak, v pozdějším věku mi stačilo nahradit idealistickou část Tolstého návrhu ideální společnosti *), a byl jsem doma ! V rodné Straně !

Dnes tedy, díky svému třídnímu původu i celoživotnímu vzdělávání mohu snadno odolávat všem svodům nevědeckého idealismu i hrubého poživačného konsumerismu.
Mohu se chutě zasmát nesmyslnému, pseudovědeckému tvrzení "Co je bez chvění, není pevné".
Naopak, pevnost (názorová i jiná) se projevuje NEOCHVĚJNOSTÍ.
Díky své neochvějnosti vím, jak končí (nevyhnutelně) každá společnost, jež neodhodila veteš tzv.demokracie, liberalismu, trhu apod. Vím, že budoucnost patří nám.


Kupředu levá, zpátky ni krok !***Volte ČSSD a KSČM !

-----------------------------------------------------------------------------------

*) Je velká škoda, že se L.N.Tolstoj nedožil VŘSR a úspěchů budování socialismu. Jistě by odvrhl idealistické bludy stejně snadno jako zahálčivý život v Jasné Poljaně, a dal by svůj talent cele do služeb Strany. Jako např. jeho jmenovec Alexej Nikolajevič.
Mimochodem, dílo A.N.Tolstého "Let na Mars / Kráska s Marsu" (Аэлита) doporučuji všem milovníků SF i hledačům "ideální" společnosti.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jen tak mimochodem, vážení vlastenci a vlastenky :
Proč, když už se zde nediskutuje o NEUVĚŘITELNÉM Šamanově opomenutí vlasteneckých státních svátků 6. a 7.července, proč se nediskutuje alespoň o nejvíce do očí bijících nesrovnalostech jeho výše uvedeného textu ???

informace řekl(a)...

http://video.google.com/videoplay?docid=-2823165445469801522#
Němý film z r. 1924

STK řekl(a)...

Takže dneska už nic, na pracovním počítači teď smolím obaly a menu pro DVD Carmen. Ráno to musí být hotové, bo...
A grafika mi jde pomalu, stále se nemohu rozhodnout, jak a co. Kdybych to dělal klasickým způsobem, moje spotřeba papíru by byla obrovská...
>>>
Ale na ten film jsem si milá Informace udělal čas (a skákal jsem jen občas). Opravdu: Spisovatel, filmaři i režim byli tehdy "začátečníci". Některým to zůstalo dodnes.

informace řekl(a)...

STK,
Vy umíte rusky, že? Jinak Vám citáty, co tu uvedu, nic neřeknou, ale českou verzi nemám.
Od Alekseje Tosltého jsem četla, a to před několika deselitelími, jen trilogii Choždenie po mukam (myslím, že to přeložili jako Trnová cesta). Ta postava šlechtice, který se vrátí z emigrace domů do Ruska po občanské válce a pak se stane významným činitelem sovětského kulturního života, se vším všudy, co to obnášelo, mi byla tehdy krajně nesympatická a nepochopitelná. Proč se vracel a hlavně proč a jak se pak "zapojil" do onoho hrozného stalinského režimu, za jakou cenu?
A ani teď ho nemůžu pochopit. Je to tragická postava člověka, který po skončení občanské války věřil, že se v Rusku nastolí nějaký přijatelný, neříkám demokratický, systém, kde bude moci svobodně žít a pracovat, a který se pak hořce zklame, když poměry vyústí do stalinského despotizmu, ale už nemůže
udělat krok zpátky, protože mezitím se jeho jména uchopila sovětská propaganda, jako ztraceného syna, který se vrátil kajícně do lůna ruské socialistické vlasti a vynesla ho na Olymp sovětské literatury? Anebo je to typ oportunisty, který potlačí vlastní svědomí, vlastní názory jen aby dosáhl významného postavení, byl oslavován a uctíván?
Vidíte, tady máte jednu "zagadku" jako odpověď na otázku, co kladete.
V co věřil Tolstoj, co bylo podle něj silou, schopnou přemoci násilí, společenské, revoluční, nebo soukromé, privátní? Když přečteme závěrečné věty Aelity a románu Sestry, měla by to být láska. Ne abstraktní láska k člověčenstvu nebo k bližnímu, ale láska mezi mužem a ženou.
Tohle je finale Sester: Они дошли до того места, где человек с ведерком только что налепил на
стену белую небольшую афишу, и так как оба были взволнованы, то на
мгновение остановились. При свете фонаря можно было прочесть на афишке:
"Всем! Всем! Всем! Революция в опасности!.."
- Екатерина Дмитриевна, - проговорил Рощин, беря в руки ее худенькую
руку и продолжая медленно идти по затихшему в сумерках широкому проспекту,
в конце которого все еще не могла догореть вечерняя заря, - пройдут года,
утихнут войны, отшумят революции, и нетленным останется одно только -
кроткое, нежное, любимое сердце ваше.
Сквозь раскрытые окна больших домов доносились веселые голоса, споры,
звуки музыки. Сутулый человек с ведерком опять перегнал Катю и Рощина и,
наклеивая афишку, обернулся. Из-под рваной соломенной шляпы на них
взглянули пристальные, ненавистью горящие глаза.
Všechno přejde, revoluce, občanská válka, a zůstane věčným, netknutým jen milující šlechetné srdce ženy, říká Tolstoj, ale na dva zamilované se dívají nenávistné oči revolučního agitátora, který lepé plakáty o ohrožení revoluce. Věřil tomu, co psal, Tolstoj, nebo to byla jen efektní fráze na ukončení románu. Anebo měl sám pochyby?
Podobný závěr má Aelita v původní verzi - těch následujících ho Tolstoj vyškrtl.
И вот, медленный шопот раздался под шлемом в его ушах. Лось сейчас же закрыл глаза. Снова - повторился отдаленный тревожный, медленный шопот. Повторялось какое-то странное слово. Лось напряг слух. Словно тихая молния пронзил его неистовое сердце далекий голос, повторявший печально на неземном языке:
- Где ты, где ты, где ты?
Голос замолк. Лось глядел перед собой побелевшими, расширенными глазами... Голос Аэлиты, любви, вечности, голос тоски, летит по всей вселенной, зовя, призывая, клича, - где ты, где ты, любовь?..
Los' po návratu na zem, slyší z éteru hlas Aelity, hlas lásky, věčnosti, stesku a touhy.
Je láska mezi mužem a ženou tou věčnou silou v dějinách lidstva, která vítězí nad zlem?
Odpovědí by mohlo být několik, podle toho, z jakého hlediska se na to díváte: biologického, citového, symbolicky všelidského.
Obracím znova otázku na Vás, když jste to téma vytáhl na světlo.
A. Tolstoj, podle mého názoru odpověď nenašel.

informace řekl(a)...

Doufám, že to přeluštíte i bez oprav překlepů. Vidím je teprv až když je text na blogu načisto.

informace řekl(a)...

Ještě dodatek: Sestry je z 1921 r., Aelita z 1922, v r. 1923 se vrací T. z emigrace do Ruska. (Trilogie byla přeložena jako Křížová cesta.)

O politické kariéře Tolstého svědčí slova Molotova na VIII všesvazovém sjezdu Sovětů v r. 1936. Píšu to v transliteraci, scanner to nebere.
"Peredo mnoj vystupal vsem izvestnyj pisatel' A.N.Tolstoj. Kto ne znaet, čto eto byvšij graf Tolstoj. A teper'? Odin iz lučšich i odin iz samych populjarnych pisatelej zemli sovetskoj - tovarišč Aleksej Nikolaevič Tolstoj."
Věechno to nesnadné hledání pravé cesty vede pak k tomu, "čtoby ponjat' dvižuščie sily istoričeskogo processa, osoznat' organizujuščuju rol' Kommunističeskoj partii"?

Kak-to ne veritsja.

informace řekl(a)...

Poslední zprávy
Liga ochránců zvířat požádala španělského premiéra Zapatera, aby zakročil na záchranu chobotnice Paula, kterého chtějí němečtí fandové vstrčit do hrnce. Na webu se množí příspěvky, které žádají jeho smrt. K tomu se ještě přidávají argentiští fandové, kteří navrhují různé omáčky, kterými ho nakonec uvařeného polít.
Chobotnice prý cítí napětí kolem sebe a stala se velice neklidnou.
Podle její poslední předpovědi Mistrovství světa vyhraje Španělsko, Německo bude třetí.
Nemohla by paní Harpyje také učinit nějaké kroky na záchranu ubohého cefalopoda? Jak navrhoval Pedro?

Harpyje řekl(a)...

Cefalopod Paul zemře brzo přirozenou smrtí.
V Oberhausen už hledají kandidáta, kterého by Paul mohl zaučit.
Paul má 2 roky, a oktopus se může v ideálních podmínkách dožít nanejvýš tří let.
http://www.spiegel.de/video/video-1074790.html

informace řekl(a)...

Chudák octopus, doufejme, že se dožije svého přirozeného konce, že ho nevstrčí do hrnce dřív. Měla byste napsat do nějaké diskuze, že dvouletá chobotnice je už moc tuhá a že není k jídlu.
A proč ho nenechali rozmnožit, mohl teď zaučovat své potomstvo.

informace řekl(a)...

STK,
dodám ještě, abych Vám pomohla s hodnocením postavy, že A.N.Tolstoj se stal po smrti Gor'kého předsedou Svazu spisovatelů, v r. 1937 členem Nejvyššího sovětu SSSR, v r. 1939 členem Akademie věd. Dostal tři Stalinovy ceny (jednu posmrtně. Když zemřel byl vyhlášen den státního smutku.
Ale před tím za revoluce pracoval ve štábu generála Denikina v oddílu antibolševistické propagandy.
Já bych řekla, že v tom uměl setsakramentsky chodit. Takových poct v letech, kdy byla stalinská represe v plném proudu.
Měl prý, jak píší pamětníci kolegové, přepychový byt - muzeum, daču, chodil prý s důležitým nafoukaným výrazem a choval se jako bárin.
Ale nebyl prý svině - orodoval za jednoho mladého spisovatele Belinkova, který za války napsal "City na černo, protisovětský román" a předčítal ho známým, dokud ho někdo neudal. Prý pro zákrok Tolstého byl Belinkov odsouzen jen na 8 let vězení a ne k trestu smrti, jak by bylo "normální" za vlastizradu.
Člověk a společnost - složité téma, že? Kolik různých kombinací morální orientace, chování, činů, třeba neodpovídajících logice, můžeme najít jen v jednom člověku.

STK řekl(a)...

Informace píše: ...Bude chování lidí, žijících v liberální demokracii odlišné od těch, co žijí v komunistickém společenském zřízení?...

Díky, otázka je preparovaná dokonale.

Domnívám se, že nikoliv. Lidská přirozenost nevyhovuje ani jednomu z uvedených řádů.
Pokud vezmeme nějaký průměr povah (a morálek), zjistíme, že mejlépe se člověk hodí do společnosti kmenové, jen jedním stupněm "nad-rodinné". Tam je nastaveno "soucítění" s jinými, ochota pro spolupráci na celku atd.
Pár vět k tomuto: http://www.kolej.mff.cuni.cz/~lmotm275/RUZE/12/node7.html

Cizí, "neklanové" lidi nejsme schopni bez potíží a trvale ani poslouchat a podporovat (komunismus), ani tolerovat (liberalismus / libertariánství).

Zabývat se základními otázkami přežití druhu je věc pro filozofy, ne pro běžné lidi. Ti řeší své praktické věci a "mají názor" na věci obecné. Tam už ovšem obvykle selhávalí. Příklad: Vesničané si stěžují, že jejich vesnicí projíždí fůra automobilů. Když se ale začne stavět dálnice, která by vesnici ulevila, najednou nikdo nechce, aby šla poblíž jeho domu, přes jeho pozemky. Ať jde přes sousedovy!
A když se po letech hádek dopravní situace vuřeší, najednou si tatáž vesnice začne stěžovat na to, že je jaksi odřezaná od světa, nikdo přes ni nejezdí, ani autobus, na nejbližší dálniční exit je to příliš daleko, hostinec zkrachoval atd. A to je jenom takový isolovaný příklad neschopnosti posoudit situaci objektivně. (Poslední dobou jsme byli svědky bezvýchodné diskuze třeba kolem "radaru v Čechách", atomových elektráren atd. Proto jsem skeptický třeba k institutu všeobecného referenda - téměř o čemkoliv. Názor většiny může být mylný nebo třeba šikovně zmanipulovaný.)
To a mnoho jiných vedlo ke krachu komunismu a socialismu - což byl údajně předstupeň komunismu. Komunismus v základní poučce ovšem funguje bezproblémově v menších komunitách - např. v rodině.

(budu pokračovat...)

STK řekl(a)...

pokr. 2:

Pokud by po mě manželka požadovala peníze za uvaření oběda, vyprání prádla nebo za milování, musel bych konstatovat, že tu asi není něco v pořádku. Kdybych to, co mi poskytuje manželka, požadoval bezplatně po sousedce, (snad kromě toho milování) též by asi nebylo vše v pořádku. Každý, kdo socialismus zažil, přesně ví, proč nefungoval. Nedostatek entuziasmu, nerovnost lidí, podvody.

Domnívám se, že by na stejných nebo podobných nesrovnalostech v povahách lidí zkrachoval i bezzbřehý liberalismus, skoro anarchie. Liberálové rádi vysvětlují, že člověk je samosprávný, že sám ví nejlépe, co má dělat, je morální a tudíž nepotřebuje stát, armádu, zákony, soudy atd. Na vše bude stačit taková "sousedská samospráva", která zaručí jednak obranu (např. před lupiči), výkon práv (např. přístup ke zdrojům - vodní prameny, přístupové cesty atd.) Osobní majetek bude nadotknutelný, spory bude rozhodovat "svobodně" zvolený soudce podle pravidel "místně obvyklých" atd. Zbytek prý snadno vyřeší "volný trh" bez přívlastků. I na tom, co bude v tom režimu směnnou hodnotou, penězi, se tito svobodní lidé snadno po sousedsku dohodnou.
Už zapomínají na přirozený egoismus silnějších a na jejich (přirozenou) snahu se zmocnit "vlády". Strávil jsem desítky hodin nad klávesnicí, abych jim na základě faktických příhod vysvětlil, proč to není možné. Byl jsem nazván komunistou, nihilistou, blbcem a bůh ví čím ještě - ale argument, příklad z jejich strany, kdeže takový režim fungoval déle, než pár let, nepadl. Zaklínají se dobou "Divokého Západu", ale tam to jednak nebylo nic moc liberálního a jednak ta doba relativní "státní svobody" netrvala dlouho.

Podobně lze proti sobě postavit absolutní demokracii a autokracii, ateismus a totální státní náboženství atd. Žádný z těchto sporů nemá rozumné řešení, je řešitelný jen na základě pokusů tzv. sociálního inženýrství a myslím, že každý ví, jak dopadla VŘSR v Rusku, Pol-Potova Kambodža nebo třeba jen kulturní revoluce v Číně či Castrova na Kubě.

STK řekl(a)...

dokončení:

Ano, jak zpívají V+W je pravda, že "Zlatá střední cesta je vyšlapaná a všechna tráva na ní je vyžraná", ale lítáním z kraje do kraje ("od rantlu k rantlu" jak říkávala moje babička) taktéž společnost nic moc nezíská. Nejlépe obvykle dopadají změny evoluční - revoluce způsobí většinou jen společenské oscilace (tlumené kmity) s amplitudou dlouhou několik (desítek) let a stav společnosti po takové revoluci bývá stejný nebo i horší, než byl před tím. Jsem v tomto naprostý skeptik.

Už se o tomto tématu nebudu dále zmiňovat - nejsem žádný filozof nebo politolog. Jenom starý kocour, který ví, kterak se vyhnout psům a kudy chodí myši...

P.S.: Zajímaly mě spíš názory ostatních štamgastů. Ten můj je léta nudně stejný. Se změnami opatrně!!!

informace řekl(a)...

STK,
člověk je nejen biologický, jak říká Váš odkaz, ale také sociální, na rozdíl od jiných živočišných druhů.
Od prvopočáteční společenské organizace, klanové, uspořádané podle striktně hierarchického žebříčku, přechází k složitějším formám organizace. Tak v 8.stol před Kristem vznikají starořecké poleis - státy-města, které si vytvářejí vlastní organizaci, vlastní zákony podle svých tradic. Forma vlády je buď demokratická nebo oligarchická, ale nejdůležitějším principem této organizace je, že všichni svobodní občané jsou poplatni stejným zákonům. Říkám svobodní, protože otroci heiloti žádná práva nemají, je to zvláštní druh otroků ve Spartě, sloužících celému státu na těžké práce především jako rolníci, naopak jsou ponižováni a trestáni. Tedy vedle svobodných občanů je tu sociální třída bezprávných otroků. Společenské rozvrstvení obyvatelstva se stává složitějším, i když otroci pravděpodobně existovali i v klanové organizaci.
Tedy stát se stává organizačním principem společnosti. Další rozvoj státu můžeme sledovat v antickém římském světě - nejdřív království, pak res pubblica, pak imperium.
Nebudu tu mluvit o dějinách a vývoji státu, je to otázka složitá a není předmětem diskuze. Poznamenala bych, že u Slovanů, zvlášť východních nacházíme jiné formy organizace společnosti, na jedné straně obščinu, vesnickou komunitu, řízenou sice plenárním shromážděním, ale kde převládá vůle staršin. Ve staroruských severních státech Novgorodu a Pskovu existovala instituce t.zv. veče, shromáždění svobodných občanů, kde znova převládala třídní seskupení a to podle cenzu. Nebudu tu teď diskutovat o tom, zdali to byly zárodky socializmu nebo demokracie, ale i zde převládají nadklanové principy organizace.
Ve středověku v západní Evropě se řemeslníci organizují do t.zv. korporací nebo zase obchodníci do podobných organizací jako hansa. Tedy zase instituce, které sdružují občany stejné sociální třídy a obdobných zájmů.
V moderní společnosti pak vznikají politické strany v nynějším pojetí (strany existovaly již před tím, na př. ve Florencii guelfové a ghibellini, abychom nešli zas příliš dozadu v dějinách) jako organizace sdružující občany hlavně podle politických zájmů.
Když se podíváme na dnešní společnost, musíme konstatovat, že se v ní kombinují různé formy organizace občanů, korporativní, politické, kulturní a jiné. A to vše v rámci státu, který zastává různé funkce v řízení a obraně této již značně rozčleněné společnosti.
Vidět v něm jen nesourodou koexistenci rodinných nebo rodových klanů, se mi zdá poněkud neodpovídající skutečnosti.
Jak, podle jakého principu má být tato státně uspořádaná společnost řízena a spravována: liberálně-demokratického nebo autoritativního socialistického, je otázkou, která podle mne jde poněkud dál než striktně biologický náhled na podstatu člověka.

Harpyje řekl(a)...

Dodatek k mému příspěvku:
zjišťuji, že se projevuji jako biologický člověk, ba co dím, živočich, když reaguji na Váš příspěvek poznámkou o žrádle, zatímco vedle se vedou učené diskuse o velmi závažných tématech. To si Hledající počte! Kdysi používal též nick Sri Aurobindo.

Harpyje řekl(a)...

To patřilo jinam.

informace řekl(a)...

STK,
Podle Vašeho odkazu na sajt o člověku biologickém, který jsem zběžně prohlédla, jsem usoudila, že snad budete zastáncem t.zv. darwinistického biologizmu. Moc jsem se jím nezabývala, přečetla jsem si jen Lorenze o etologii zvířat, ale jeho práce o aplikaci na člověka a společnost neznám, jako na př. v rasové antropologii.
Chtěla bych ale jen připomenout, že z darwinistického biologizmu vychází na př. německý rasový antropolog Günther Just a zčásti k rasizmu inklinuje Jakob von Uexküll v knize „Staatsbiologie - Anatomie, Physiologie und Pathologie des Staates". Biologický darwinizmus se svým "Umwelt" se stává jedním z argumentů pro zdůvodnění méněcennosti cizích etnik a vyšší úrovně nordické rasy. Vede to pak v praxi k pokusům o realizaci rasové čistoty národa zabíjením neschopných a postižených jako parazity. Pokud jse o cizí etnika, rasově méněcenná, k jejich systemarickému vyhlazování.
Tak pozor, jsme jen zvířata, u kterých se studuje "Umwelt und Innenwelt der Tiere"?

Harpyje řekl(a)...

Mohl byste, STK, upřesnit který že z těch liberálů hlásá anarchistické pricipy, že není zapotřebí států, armády, zákonů a soudů? Něco takového slyším totiž poprvé.

informace řekl(a)...

STK,
Tady máte o tom darwinistickém biologizmu odkaz v češtině
http://lidemesta.cz/index.php?id=264
Welt, Umwelt, Lebensraum: Uexküll, Lorenz a Gehlen: spor o světě člověka a světech zvířat
Marco Stella
V italštině je toho vic, ale i ten český článek je obsažný.
Myslím, že to bude zajímat i paní Harpyji, která sem náhodou zabloudila.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

ve vší úctě : Vy tady diskutujete o žrádle a o nevědeckých a nečeských teoriích, a necháváte bez povšimnutí všechna významná výročí tohoto týdne.

Proč ?

*************************************************

Mimochodem : Vaši v zásadě správnou myšlenku (člověk je determinován k životu v společnosti čítající max. 150 osob, to jest v rodu) se pokusili do praxe uvést opět ve dvacátém století Rudí Khmerové.
Nebýt brutální zahraniční intervence (jediný větší omyl vietnamských soudruhů), byl by jejich chvályhodný úmysl doveden do konce.
Dnes bychom tedy pozorovali následováníhodný příklad dlouhodobě fungující společnosti, příklad tzv. trvale udržitelného života (srv. délku existence uzavřených rodových zemědělských komunit a existence dnešní společnosti).


"Kde se buržoazie zmocnila panství, tam zničila všechny feudální, patriarchální, idylické poměry. Bezohledně zpřetrhala pestré feudální svazky, poutající člověka k jeho přirozenému představenému, a neponechala mezi lidmi žádný jiný svazek než holé sobectví, než bezcitné ´placení hotovými´." (Manifest komunistické strany)

***Volte ČSSD a KSČM !***

Pedro řekl(a)...

Před chvílí skončila na ČR 2 - Praha rozhlasová hra o soudu nad Umberto Nobilem. Zajímavé je kliknout si na toto jméno na Wikipedii. cs.wikipedia.org/wiki/Umberto_Nobile o jeho podílu na katastrofě Italie hovoří spíše neutrálně, stránka pl.wikipedia.org/wiki/Umberto_Nobile je naprosto nesmlouvavá a dokonce uvádí, že svými chybami mohl způsobit i ztroskotání Norge při předchozím společném letu s Amundsenem, stránky it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Nobile nebo de.wikipedia.org/wiki/Umberto_Nobile se pouze zmiňují o důvodu nárazu Italie na led (sněhová bouře a přetížení vzducholodi z důvody námrazy), ale nerozebírají otázku, zda a jak měl Nobile této tragédii předejít.

Harpyje řekl(a)...

Takový komplikovaný text nejsem dnes vůbec schopná pochopit, Informace. Zde je přímo nemilosrdné vedro, a mě teď spíš zaměstnává otázka, kde strávím dnešní noc, protože zrovna dnes se mi přetrhl pás od žaluzie v ložnici, a svítí tam dovnitř sluníčko už od samého rána. I to ťukání do klávesnice je namáhavé.

Harpyje řekl(a)...

Já si odpovím sama, protože jsem přesvědčená, že nejste schopen takového myslitele jmenovat, STK. I hlavní guru všech liberálů Friedrich August von Hayek hlásá sice omezení státní moci, ale ne její zrušení. Přečtěte si tento článek http://www.np-diskuze.cz/?p=5767#comments (nevím, jestli znáte diskutéra kajana a jeho SŘLI), a pak možná poznáte, že si pletete liberalismus ekonomický a liberalismus politický.

Harpyje řekl(a)...

Rudí Khmérové nejsou v tomto případě zrovna nejšťastněji vybraný příklad, Vlastenče. (Který autor Vás to tenkrát na Psu citoval, nebyl to náhodou Vlk st.?) Tam fungovala aspoň perfektně Angka http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Kampuchea#The_Angkar. Mně se víc zamlouvá dneší Somálie http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/2010_failed_states_index_interactive_map_and_rankings

Pedro řekl(a)...

Na ruské stránce na Wikipedii jsem se dokonce dozvěděl, že Amundsenova Norge byla vlastně italská T-1 postavená firmou, kterou Nobile založil v roce 1918 společně s Giuseppe Valle, Benedetto Croce a Celestino Usuelli. Ale už nebudu zaclánět v diskusi o smyslu lidského bytí, která se rozvinula zde i pod článkem "Jak była pomstěna Kopecká …"

Harpyje řekl(a)...

Na článku "Jak byla zachráněná Kopecká" se nediskutuje o smyslu lidského bytí. Vlastenec přípomíná památné milníky a události v dějinách naí vlasti, které postrádá na tomto, podle něj, patriotickém webu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ivan Brezina.

A jinak : Konečný cíl Rudých Khmerů, to jest převedení tzv. moderního státu v samostatné a plně soběstačné zemědělské komunity, zůstává nejen touhou všech opravdových Zelených, ale i jediným neleninským řešením problémů lidstva.

Nebudu nyní spekulovat, jak dlouho bude toto řešení fungovat, za jak dlouho se "trvale udržitelný život" opět zvrhne ve feudalismus, tedy v předstupeň kapitalismu.


VŘSR ukázala všemu lidstvu cestu z poroby a chudoby kapitalismu a demokracie !***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

tento web snad není podle Vás vlastenecký ("patriotický") ?

Vždyť se zde tak přesvědčeně bojuje jak proti Němcům, tak proti papežencům !
Opravdu; co se vztahu k odvěkým nepřátelům naší vlasti týče, tak lze snadno zaměnit tento vlastenecký web například s webem Klubu českého pohraničí či "Pohraničník bloguje" !!

Co byste, pro Leninovy rány, chtěla víc ?!?!

Harpyje řekl(a)...

Pirátství je výnosnější, než ekologické zemědělství, a navíc je Somálsko ideálním příkladem země (o státu nemůže být řeč), kde jsou místo armády milice, místo platných zákonů a soudů sharia. To je skutečně anarchie v její nejčistší formě, SPŘLI, který by vlastně měl líbit dikutéru kajanovi. Místo podnikatelů dosadit jednoduše piráty. http://lidovky.virtually.cz/?art=6602 :-)))

Harpyje řekl(a)...

U Ramónova cepínu, vždyť já to nepopírám!

Pedro řekl(a)...

Smyslem lidského bytí je (samozřejmě mimo jiných věcí) připomínat si památné dny a události v dějinách. Kdo nezná minulost, tak si ji v budoucnosti zopakuje. A jak se říká v BSG (americko-kanadský sci-fi seriál) "Všechno už se jednou stalo a znovu se to stane!"
A k tomu Nobilemu: Ironií osudu je, že teprve dnes, kdy prvořadým cílem létajících strojů už není zabíjet (?!), se Nobileho ideje znovu stávají vysoce aktuálními. Vzducholoď je "zelená" - na to aby se vznesla do vzduchu a udržela se v něm nepotřebuje (téměř) žádné pohonné hmoty, jenom jednoduše využívá Archimédův zákon. Je ekvivalentem lodní dopravy, ale nemusejí se pro ni stavět žádné průplavy, jezy či zdymadla, ničit jedinečné ekosystémy v luzích řek. A díky rozvoji meteorologie (družice) téměř odpadla i její zranitelnost nepředvídanými rozmary počasí.

informace řekl(a)...

Pozoruju, že u vás musí být opravdu horko.
Harpyje, jestli nemáte žaluzii na elektriku, pokuste se ji stáhout ručně.

Větší vlastenec řekl(a)...

U Svantovíta, vážená paní Harpyje, v tom případě jsem si zcela špatně vyložil Vaše slova "na tomto, podle něj, patriotickém webu" !
Omlouvám se.

Inu, dle jisté buržoasní teorie prý "všechny spory světa plynou z rozdílného výkladu slov".
Proto my pokrokoví, levicově založení lidé se vždy řídíme nikoli nějakým směšným "mravním řádem" v nás, ale platným stanoviskem Strany.
Takže tak.


Straně věřte, soudruzi ! (Kl.Gottwald)***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Ad Umberto Nobile,
v italské Wiki je toho víc.
Byly napsány o výprav knihy:
Umberto Nobile, L'«Italia» al Polo Nord, Mondadori, 1930
Umberto Nobile, La tenda rossa. Memorie di neve e di fuoco, ISBN 88-04-51093-5
Umberto Nobile, Ali sul Polo. Storia della conquista aerea dell'Artide, ISBN 88-425-2811-0
Ciampaglia Giuseppe, "Quando Umberto Nobile andava in ufficio da Prati a Ciampino in dirigibile". La Strenna dei Romanisti 2005. Casa Edit. RomaAmor, Roma 2005.
Wilbur Cross, Disastro al Polo. La tragica spedizione di Nobile al Polo Nord con il dirigibile 'Italia, ISBN 88-502-0403-5, ISBN 88-7972-445-2
Davide Giudici, "Col "Krasin" alla Tenda Rossa" - ed. Moneta, 1927 (poi rieditato come La tragedia polare - Col "Krassin" alla Tenda rossa, ed. Moneta, 1929)
Umberto Nobile e la Tenda Rossa 1928-1998 - Anniversario della Spedizione - Editrice Syntagma
Nobile e il Polo attraverso la Romagna - Raccolta di lettere intercorse fra il 1928 ed il 1943 fra Nobile e il poeta romagnolo Luciano De Nardis (al secolo Livio Carloni), con un saggio di Silvio Zavatti, a cura di Fabrizio Monti
Gori Paolo Umberto Nobile. Dagli anni giovanili al successo nella prima spedizione polare dell'aeronave Norge (1908-1926). I rapporti con gli ambienti politico-militari - Pontedera, CLD Libri - L'Ancora, 2000
Antonio G. Quattrini, "Col «Norge» sulla via del Polo" - Attilio Quattrini Editore Firenze

Pedro řekl(a)...

Pokud by Italové zamýšleli natočit o Nobilem film, na hlavní roli (tedy ve starších letech) bych jim doporučil Josefa Laufera. Sice už mu táhne 71, ale to není žádný problém. Umberto Nobile se dožil požehnaných 93 let…

Harpyje řekl(a)...

U Kostěje! Problém vězí v tom, že mé žaluzie nemají elektrický pohon. Popruh se přetrhl, a nemůžu nic dělat. Momentálně je v ložnici 29°C. V pondělí si ho nechám instalovat, jestli se mi podaří sehnat nějakého řemeslníka. Nedoufám, že se mi to podaří, protože je doba "Handwerkerferien". Zde nežijeme v takovém kapitalismu jako v ČR, dělníci a řemeslníci mají svá práva.

informace řekl(a)...

Je horko? Teď právě jedou Tour de France.
A neskákají jim při tom tři žlutí panáci, jako tady někomu.
Dobrá hospoda se špatnou obsluhou, hospodskej by sem měl dát nějakej ventilátor.

informace řekl(a)...

Harpyje,
nevím, jak žaluzie vypadá, ale když vlezete na židli, chytnete ji za spodní konec a zatáhnete, musí se srolovat. Vyzkoušela jsem to už kolikrát.

informace řekl(a)...

Harpyje, pověste si na okno nějakou tmavou látku, ať tam nejde slunce a udělejte průvan.

informace řekl(a)...

Švýcaři právě vyzkoušeli letadlo na sluneční energii.
http://libero-news.it/news/449837/Atterraggio_perfetto_per_la_missione_notturna_dell_aereo_Solar_Impulse_Hb_Sia.html

STK řekl(a)...

Tak jsem si početl milá Informace o světě,

okolí, prostředí a zjistil, že vlastně jsem zastáncem té biologické teorie, o níž jsem neměl dodnes ani potuchy. Vycházel jsem do této doby jenom z vlastního pozorování a knih (nikoliv filozofických). Neumím tak pěkně argumentovat různámi "segmenty chápání" - ale výsledek chápu. Pes neumí číst a proto bez obav vstoupí do míst, kde je napsáno "Nevstupovat pod trestem smrti!"
A podobně.
Takže když mě budete chtít nachytat na hruškách, není to problém, nezaštiťuji se uznávanými autoritami, mysliteli a Wiki. Mluvím sám za sebe, za své zkušenosti. Jsem proti vám (všem) primitiv, člověk nevzdělaný - ale věci (jevy) které jsem si "omacal" (ohmatal) vlastníma rukama mi nelze zpochybnit. Vím toho málo, ale co vím, vím bezpečně.

Ohledně Libertariánů (ultraliberálů), kteří chtějí "ořezat stát až na kost" - neměl jsem na mysli žádného známého myslitele, jen skupinu vykladačů liberalismu, kteří jsou soustředěni na různých webech a tam se vzájemně přesvědčují, že je to cesta nejen dobrá, ale i jediná možná. S těm jsem vedl dlouhotrvající diskuzi, abych po čase zjistil, že je to stejně marné, jako přesvědčovat skalního komunistu, environmentalistu, křesťana, globálního oteplovače, mohamedána (nebo VV ;-) o tom, že se by se MOŽNÁ MOHL MÝLIT.

Toho času jsem v takovém stavu mysli, že klidně nechávám své bližní v omylu, pokud mě ten jejich omyl přímo neohrožuje na životě nebo majetku. (Přiklad: Posvítit si sirkou, kolik benzínu zbývá v nádrži MÉHO auta.) Časem asi ten postoj zdokonalím - nebudu říkat nic, jen poodstoupím do bezpečné vzdálenosti...

Rudými Khméry jsem chtěl argumentovat, vážený VV, ale žádného z nich neznám osobně, takže bych vykládal zkušenosti zprostředkované a možná zásadně nepřesné.
Somálsko jako příklad anchie jsem vážená Harpyje již požíval, ale byl jsem zahnán argumenty, že kdyby tam nebylo ZBYTKU STÁTU A ZÁKONŮ, fungovalo by to tam MNOHEM LÉPE. Co k tomu dodat?

Jdu si raději uvařit kafe....

Harpyje řekl(a)...

Je to marné. Zrovna jsem se dívala. Nic nevyčnívá, není za co zatáhnout. Už jsem se rozhodla. Budu biwakovat. Doufám, že mě nebudou obtěžovat netopýři, nebo jiná podobná havěť.

Harpyje řekl(a)...

STK, Vy jste skutečně infarktovým kandidátem. V tuto denní dobu, a při momentálních temperaturách pít kávu, je nezodpovědné. Pijte minerálku a děkujte Prozřetelnosti, že jste na světě!

STK řekl(a)...

P.S.: Mám na jižní a západní straně bytu ve všech čtyřech oknech kovové žaluzie (ono není nic účinnějšího!) a mám přitom v počítačovém sále (2x2m) t.č. 29°C, v dámském pokoji na východě má žena 30°C a v pánském na severu mám 25,4°C. Zítra bude hůř! (To je pro útěchu Haryji...)

Harpyje řekl(a)...

Bude ještě hůř?
To si opravdu neumím představit!
http://static.cosmiq.de/data/de/245/66/245666fa67ab432d9708261b4c8aaab4_1.jpg

STK řekl(a)...

2 Harpyje:
Takhle polehávají oba mí kocouři i žena. Jsem poslední, kdo zůstal "naživu"...

informace řekl(a)...

Harpyji,
Ta svinutá roleta musí být v nějakém "cassettone". Otevřte ho a spusťte žaluzii dolů.
Já mám v bytě 29 stupňů a včechny žaluzie spuštěné až na jednu. Chodím tu po tmě jako krtek. "Condizionatore" zatím nechci pustit, ten si nechávám na horší časy.
Horká černá káva naopak pomáhá k přežití vedra. Zeptejte se Arabů.

informace řekl(a)...

Tak vidíte, STK,
kolika filozofických teorií o společnosti jste zastáncem a ani o tom nevíte. Vy si tedy skutečně myslíte, že lidské chování, činnost, myšlení, estetická orientace je ovlivněno podstatně snahou o přežití a předání svých genů?
A to nejen u jednotlivců, ale i u velkých komunit i nadnacionálních? Například filozofické systémy, umělecké styly prakticky celoevropské, byly vypracovány jen k zachování a přežití genů? Non mi faccia ridere!
Diskuze se asi pro horko moc nerozvinula. Měla jsem snahu a dala jsem tu spoustu podnětů a přihrávek, ale diskutující toho nevyužili.

STK řekl(a)...

Tož milá Informace,
základ všeho, ať už je to směšné nebo ne, je přežít. Osobně ale hlavně v genetické závěti. Kdo tohle nesvede, zmizí z povrchu Země.

To vše ostatní je jen nástavba vzniklá z toho, že na přežití nespotřebujeme veškerou životní energii.

Když to vezmu opravdu protivně, tak z nudy. I ty skalní kresby, sošky, rytiny vznikly proto, že "pračlověk Janeček" neměl aktuálně hlad ani žízeň, nebylo mu příliš zima ani horko a měl právě chvilku času.

Myslím, že bychom si neměli namlouvat, jak jsme (jako lidstvo) potřební. Dovedu si představit Zemi zcela bez Homo Sapiens Recens. Na vrcholu potravního řetězce by se usadil nějaký jiný druh a vše by fungovalo dál.

Uvědomme si, že skála o průměru pouhých 10 km by po pádu na Zemi vyhubila do 10-ti let 97% suchozemského života. Zůstalo by cca 7% druhů jak rostlinstva, tak živočichů. To praví optimistické odhady.

Kde je jistota, že by mezi přeživšími druhy byl pračlověk Janeček s chotí?

P.S.: S tou teplou kávou (čajem) to znám ještě z doby, kdy jsem intenzívně sportoval. Kafe mě postavilo na nohy. (Poznámka: Poslední dobou snáším vedro mnohem lépe, než např. před 14-ti dny. Divné, ale potěšující.)

informace řekl(a)...

STK,
nemluvte mi o vratkosti, přechodnosti, provizornosti, pomíjejícnosti, náhodnosti atd lidského života, jak jedince tak druhu.
Nedělejte kosmického hypochondra.
Řekněte mi spíš, co si myslíte o spisovateli A.N. Tolstém, jak ten zapadá do Vaší soustavy?

Pedro řekl(a)...

Ośmiornica Paul se opět nemýlil!

Větší vlastenec řekl(a)...

Tak nevím, vážený STK.
Přejal jste názory "Hledajícího a nenacházejícího", nebo jste jím sám, a děláte si z nás psinu ?

Nebo jak si mám, u Matky Přírody, vyložit Vaše slova "žádného z nich (Rudých Khmerů - pozn. V.v.) neznám osobně, takže bych vykládal zkušenosti zprostředkované a možná zásadně nepřesné." ??

Apropó - znal jste Einsteina, Newtona, Pascala ?

Příjemný letní večer přeji.

STK řekl(a)...

Milá Informace, zklamu Vás a to dokonce schválně.

V okamžiku, kdy jsem si uvědomil obrovskou náhodnost svého života, života jiných, co všechno se mohlo stát jinak: Kdyby nebyl býval potkal můj děda na nádraží zravna maji babičku, které náhodou ujel vlak, tak ten, kdo by se posléze jejich dceři (a měli by vůbec dceru?) narodil bych určitě nebyl já!!!

Omlouvám se, ale takhle nějak mi začalo "šibat" kolem mých 12, 13-ti let a dalšího půlstoletí se toho nemohu zbavit. Proto jsem pochopitelně začal uvažovat o lidstvu jako takovém, o tom, že to nemusel být zrovna ten opičák, který ovládl planetu, že civilizace nemusí být založena zrovna na zpracovávání materiálů, ohni kovech a strojích, ale třeba na principech chemických nebo biologických. Takže jsem začal číst SF, která tehdy byla v průměru lepší, než dnes, vydávala se málo a "zelenou" měli jenom sovětští autoři libovolné kvality.
Začal jsem se zajímat speciálně o postkatastrofické příběhy - co bude s lidmi, když se jim "poonďá* civilizace" co bude důležité - a to všechno mě právě vede k té klidné, jak jste říkala "neapolské skepsi".

K Tolstému jen pár slov. Četl jsem od něj dvě věci, ta zfilmovaná byla jako "společenský román z budoucnosti" pro mě, školáka nečitelná zcela, "Paprsky Ing. Ga(ga)rina" byla trapná prosovětská agitka s fyzikální zápletkou. Takže A. N. Tolstoj mi do ničeho nezapadá, o jeho životě se dozvídám podrobnosti až od Vás a myslím, že podobných lidí bylo tehdy hodně. "Kumštýři" ve službách politiky.

Byli i u nás, ale tenkrát nám to tak nepřipadlo, tendenční bylo vše, až teď si uvědomuji, jak zoufale poplatný době byl J.V. Pleva. A přitom jeho "Robinson" se mi líbil víc, než ten originální od Defoa. Ale co s tím nadělám.

(pokr.)

STK řekl(a)...

pokr. 2

Jsme tady náhodou, neuvěřitelnou souhrou náhodou jsme takoví, jací jsme. Nepatrným posunem ve sledu událostí klidně můžeme zmizet z povrchu zemského. Jako jednotlivci nebo jako druh. Proto si moc nevyskakujme a buďme rádi, že vše je takové, jaké je.

Mohlo by to všechno být mnohem horší... ;-)

STK řekl(a)...

Pro VVV: Jen takový malý humoreček. No, zdá se, že tahle ironie nepadla na úrodnou půdu. Chtěl jsem tím říct, že zaručených, netendenčních zpráv z obou stran kambodžské "fronty" není zas tak moc. Pardon.

>>> Z opravdových velikánů znám osobně jen pana profesora Ing. Václava Klause a jeho paní, pár bývalých poslanců (2) a několik známějších umělců. <<<

Tedy nic, čím bych se mohl chlubit.

informace řekl(a)...

Jo, teď aby uhádl ten poslední zápas, nebo ho vstrčí do hrnce Španělé, a ti chobotnici umějí připravit.
A jak si máme vysvětlit ty jeho "doti divinatorie"? Náhoda? Co ví takový octopus o fotbále a o mistrovství světa? Taky se vyskytlo mínění, že je manipulovaný personálem, že mu do jedné nádoby dají chutnější jídlo. Že by to uhádl personál akvária?

STK řekl(a)...

Oprava k SF:
Takže jsem začal číst SF, která tehdy byla v průměru lepší, než dnes, světová SF se vydávala málo a proto prošlo jen to nejleší z nejlepšího. "Zelenou" měli jenom sovětští autoři - libovolné kvality. Ale i tam se našla špičková kvalita.

*) pokazí se, posere se

S.T.K. řekl(a)...

"Že by to uhádl personál akvária?"

V tom případě bych s nimi navázal spolupráci. Dalo by se na tom dost vydělat!

informace řekl(a)...

Myslím, že to budou raději provozovat dál ve vlastní režii.

Větší vlastenec řekl(a)...

A tak, vážený STK.
Už chápu.
Hahaha.
To jsem ale hloupý, že ? No nic.

Každopádně vidíte, jak je důležité vždy udělat DŮKLADNOU ripolituru.
Kolik těch hloupých a zpátečnických odpůrců našich soudruhů - Rudých Khmerů přežilo ? Málo, ale dost na to, aby roztrušovali (naštěstí neověřené) negativní zprávy o pokusu o lepší společnost.
Prostě - jako u nás.
Příště musíme naše nepřátele ne humánně vysídlit, ale humánně zneškodnit.
A nebudou žádná ošemetná "svědectví", žádné agitky typu "Killing fields", žádné srazy "vyhnanců".

A žít se bude volně, ach, tak volně !

STK řekl(a)...

Inu "Vědět jak" je docela terno.

Po převratu 1989 se v našem městě objevilo několik partiček tzv. "skořákářů" z Jugoslávie a několik TÝDNŮ vydělávali, než lidé pochopili, že hrát s nimi nemá cenu. Obětoval jsem jedno celé dopoledne tomu, abych přišel na to, jak udržují zájem publika, kde jsou "pojistky" pro případ prohry, příchod policie nebo pro případ, že kavku oškubou příliš a ta se bude chtít porvat.
V krátkosti mohu říct, že "ošéfované" měli téměř všechny eventuality.
Dostal je jenom jeden "zákazník", který měl podobnou kuličku v kapse a když nastalo hádání, pod kterou skořápkou je kulička (pro neznalce - pod žádnou, manipulátor ji má v ruce!) prohlásil "pod žádnou, mám ji tady" a ukázal ji. Beze slova mu vyplatili výhru - ale už se na něj zavěsili dva týpci z doprovodného personálu. Jak to skončilo, jestli ho někde za rohem zbouchali a výhru mu vzali jsem se už nedozvěděl... ;-)

informace řekl(a)...

Konečně mi to došlo! Vv je zamaskovaný Doležel. Te taky strká sudeťáky do každého článku, jako kuchařka petržel.

S.T.K. řekl(a)...

To VVV: Popírají se i jiné nepopiratelnosti:

- hromadné hroby v Katyni
- plynové komory byly postaveny až po válce jako propagační stavby sionistů
- 11. září zorganizovali židovští majitelé mrakodrapoů jako pojišťovací podvod
- mise Apolla 11 se odehrávala jen v ateliérech.
Jsou z toho i mnohé, pečlivě utajované fotografie...
= = = = =
Nafalšovat pár set lidských koster do hromadného hrobu tak, aby seděla radikarbonová analyza - jaký problém...

Větší vlastenec řekl(a)...

Joj, vážený STK, skořápkáři působili na území naší vlasti už dlouho před listopadovým pučem.

Už na začátku 80.let (možná i dříve) používali tuto fintu : Do novin dali inzerát typu "Prodám Mercedes (Ford ...), zánovní, levně. Spěchá."
Dle reakce zájemce odhadli, jestli akci spustit nebo odpovědět, že vůz je již prodán.
Pokud narazili na kavku, rozjeli akci : Auto bylo k vidění a k okamžité koupi někde v menším městě poblíž Prahy (Kolín, Nymburk).
Kavka přijela (s penězi), viděla krásné auto, projela se v něm, byla UNEŠENA : "Tohle bude za chvíli moje, a za tak KRÁSNOU cenu !"
Takže si plácli, a jen čekali na notáře. V místní restauraci. U vedlejšího stolu hráli nějací chlapi zajímavou hru o peníze; takové tři kalíšky, pod jedním je kulička. Chlap je rychle promíchá, jestli uhodnete, kde kulička je, vsazené prachy jsou vaše.
Prodávající se dívá na hodinky : "Kde ten notář sakra je ? Víte co, já si zatím zkusím svoje štěstí s tou kuličkou."
Hraje, víc vyhrává než prohrává. Kavka kouká, a vidí - kuličku ! "Hergot, voni sou blbý ! Kdybych to hrál já, tak bych vyhrál snad pokaždý."
A přidá se do hry. Zpočátku jsou sázky ve stovkách. Pak (to je důležitý moment !) musí kavka prohrát. Ale tak, aby zkusila prachy dostat zpět. Opět vyhraje, tentokrát už větší obnos, a nakonec přijde "poslední hra dne". A sázka o docela slušné prachy. Zcela náhodou o takovou sumu, jakou má kavka u sebe.
Jak je to dál ?
Kavka kouká na své prázdné ruce, prodávající syčí : "No to snad není možný ! Já tady s váma ztrácím čas, a vy ty prachy prohrajete ! No já se na to vy...!" A je v trapu.

HAHAHAHOHOHOBUHEHECHLEMST !


Mimochodem, co říkáte na poslední aktivity Pravdomluvného Radka a jeho sponzora ? Voliči VV se jistě necítí jako podvedené kavky, že ?

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

existenci hromadných hrobů v Katyni nikdo nepopírá od r.1943. Že tam vraždili Němci, to je také jasné každému Slovanovi.

Podvod s "přistáním na Měsíci" a "911" je také znám každému pokrokovému, levicově založenému člověku.

A tzv. genocida Kambodžanů Rudými Khmery ? Máte naprostou pravdu : Proč bychom měli věřit někomu, kdo tvrdí, že přežil vraždění ?
Mluvil někdy někdo s někým, kdo přežil plynovou komoru ?

Hezkou dobrou noc přeji.

STK řekl(a)...

Vážený Větší Vlastenče,

čtete mé "výpotky" tak pečlivě, že si to snad ani nezasloužím - a rozhodně je s takovou péčí nepíši. Za to Vám děkuji.

Ad plynové komory: ne že by zrovna přežil pobyt uvnitř během aplikace Zyklonu B, ale byl tomu všemu blízko, blizoučko. Můj táta.

(Jako vězeň, ne naopak. Od něho jsem se dozvěděl věci, které mě dneska vedou k takové té "smířlivosti s lidmi a osudem". Na jakých nepatrných detailech, náhodách, závisí třeba přežití jedince.
Táta nikdy nic o koncentráku nenapsal - a se Sudeťáky se vždy bavil velmi přátelsky - máme totiž v Sudetech starou chalupu. Když jsem se ho jako mladý kluk ptal, jak to dokáže, když ho právě Němci málem ubili, řekl mi památnou větičku: "Tihle Němci to nebyli!")

STK řekl(a)...

Omlouvám se VVV,
vzal jsem to dneska ráno odzadu.

Tak o skořápkářích před převratem jsem měl jen nejasné zprávy. Po převratu jsem si je, jak už jsem psal, prostudoval. I ta pouliční varianta měla hráče, dohližitele (asi šéfa), nájemnou kavku (místňák, dvakrát prohraje, ale nakonec vyhraje), naivku (místní "mamka" s nákupem v síťovce, přijde, jednou vsadí a hned vyhraje a nahlas se radujíce z pětistovky (?)odchází - k druhé hrací skupině za rohem), pak tam byli hlídači policajtů (pískáním včas upozorňovali na příchod příslušných příslušníků) a pokladník, který průběžně odebíral "přebytečné" peníze - asi pro případ policejní kontroly. Inu, ani mnohá divadla nejsou tak sofistikovaná...

>>> Pravdomluvný Džon (nebo Jón? Je to Seveřan nebo Angličan?) nepřekvapil. Vždyť je to naprosto "squjelé": Já nic, to moje členská základna tak rozhodla... Nebo možná rozhodne ten chlápek u serveru. Udělá vše pro to, aby hlasování dopadlo přesně dle požadavků Pravdomluvného Radka. ;-) (PR, PR... Nepřipomíná Vám VV ta zkratka něco? Public Relat... )

>>> Máte pravdu VV. Publikum "skořápek" a V.V. (Věcí Veřejných, prosím neplést dohromady s VV!)se v zásadě neliší. Svým IQ rozhodně ne.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

jak všeobecně dobře známo, fašisti použili (a imperialisti stále používají) tzv. Katyňský masakr pro protisovětskou propagandu.

Jak to bylo doopravdy, my Češi dobře víme. Však hned několik našich spoluobčanů bylo v r.1943 fašisty donuceno vydat prohlášení o "sovětské vině" na tzv. masakru.

Takže můžeme rovnou přejít k jiné lži Západu, k tzv. Srebrenickému masakru.
Víme, že tento údajný "srbský zločin" použily nejreakčnější kruhy amerického vojensko-průmyslového komplexu k "ospravedlnění" neospravedlnitelných náletů na Jugoslávii.

V těchto dnech si pokroková světová veřejnost připomíná 15 let srebrenických událostí. Např. televize našich starších bratří ve svém vysílání pro zaostalé zahraničí uvádí vše na pravou míru (omlouvám se za ten odporný jazyk zvlčilého imperialismu):
http://www.youtube.com/watch?v=5jcgvBU3V9Q&feature=player_embedded#!

Připomeňme si, že i švýcarský vědec Alexader Dorin NAD VŠÍ POCHYBNOST dokázal, že k žádnému masakru ve Srebrenici nedošlo. A to díky odvaze srbských vojáků, kteří překazili zrůdný plán na masakr pokojného srbského obyvatelstva Západem podplacenými Muslimy.

Připomeňme si, že to byl německý agent Václav Havel, který se o něco později dožadoval vražedných náletů na bratry Srby. Že Němec Schwarzenberg s tímto masakrem Srbů Američany tiše souhlasil.

A bude nám jasné, k čemu je NATO, k čemu je EU : K ospravedlnění německé a imperialistické agrese proti nám Slovanům.Komunismus Jana Žižky je zajisté daleko bližší českému národu, než fašismus císaře Zikmunda !(Z.Nejedlý, 1952)***Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

Proč takový nobody, Vlastenče? Peter Handke je lepší reference.
SWISS LAW: Article 261 of the Swiss criminal code punishes genocide-denial. Currently, anybody is punishable in Switzerland if they "deny, belittle, or relativise genocide or crimes against humanity". We encourage Bosnian community in the Switzerland to file a legal complaint / lawsuit against Alexander Dorin for denying the Srebrenica genocide. Alexander Dorin is unqualified pseudo-researcher and discredited Srebrenica genocide denier http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2009/11/alexander-dorin-discredited-genocide.html

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

jistě, Peter Handke je známý bojovník za svobodu Slovanstva, zvláště našeho bratra Slobodana Miloševiče, ale přece jenom – je to Němec.

A náš srbský bratr Alexader Dorin není žádný "nobody". Je to vědec, jehož práce vzbudily světový ohlas, zvláště v Srbsku.
Mimochodem - všimla jste si původu tzv. soudce Theodora Merona, autora onoho pomlouvačného výroku (na blogu o "srebrenické genocidě") ?

Citáty známých osobností řeknou zbytek : http://www.alexander-dorin.ch/zitate/


My stojíme stále pevně,
jako stěny hradné.
Černá zem pohltí toho,
kdo odstoupí zrádně !

***Volte ČSSD a KSČM !***

Harpyje řekl(a)...

Sionista, samozřejmě!
Zato ty "známé osobnosti" se vyznačují jednoznačně "antisionistickým" postojem.
Ten hňup Paech byl dokonce jedním z aktivistů "mírové flotily", jejímž cílem bylo "prolomit sionistickou blokádu Gazy".

Větší vlastenec řekl(a)...

Přesně tak.

Zde můžeme zřetelně vidět obrysy celého toho strašlivého spiknutí, můžeme poznat děsivou podobu jeho strůjců :
Tzv. srebrenický masakr je imperialisty používán jako ospravedlnění genocidy Srbů, potažmo Slovanů, přirozený výraz touhy palestinského lidu po svobodě (Mučedníci Islámu a rakety Kásam) jako záminka pro zesílení útlaku.

A kdo za tím vším stojí ?
Kdo v naší vlasti zrádně podporuje utlačovatele Slovanů a Muslimů, kdo naopak Slovanstvo a naše přirozené spojence v boji proti prohnilému Západu brání ?
Nu ?

Harpyje řekl(a)...

Mají nás Slovany na mušce, to je nepopíratelné. Všechno to začalo polabskými Slovany, a dnes to pokračuje Srby srbskými a lužickými.
Ještě, že máme takové znamenité spojence, kterým leží na srdci nejen osud Slovanstva, ale palestinského lidu.

Větší vlastenec řekl(a)...

No, vážená paní Harpyje, jestli myslíte Petera Handkeho ...
No dobře, bojuje za naši věc, ale nezapomínejme, že to Němec.

A jak všeobecně dobře známo, na základě tisíciletých zkušeností my Slovani můžeme věřit jen Slovanům.
I ti Muslimové *) jsou jen našimi spojenci a spolubojovníky, ne bratry.


Islám je pokrokové náboženství ! (Rudé právo, 1987)***Volte ČSSD a KSČM !

-------------------------------------------------------------

*) Palestinští, íránští atd. Ne muslimové bosenští, čečenští a jiní, proti nám Slovanům staletí zavile bojující.

Harpyje řekl(a)...

Handke, Paech, Bsirske jsou ti dobří Němci. Antifašisté a antisionisté. Podobně jako ti soudruzi z bývalé DDR, kteří chránili její hranice, a kteří teď mají družbu s KČP.