čtvrtek 22. července 2010

Jakým směrem se budou ubírat vztahy mezi Německem a Českem?

Věřím a doufám, že více na bázi spolupráce a partnerství. To totiž hlavně záleží na chtění. A to chtění a vůli zde přese všechny nářky nad minulostí cítím. Jenom strašně nesnášíme neustálé napomínání, poručníkování, aroganci, protektorství - od nikoho, od Rusů, Němců, Francouzů ani od Američanů! (Šaman naposled odpovídá v interview pro výzkum Britské akademie)

----------------------------------------------

Včera Šaman odpovídal na komplex otázek pod číslem 14. A dnes už odpovídá Britské akademii naposledy.

15. Proč, podle vašeho názoru, tato dvě rozsáhlá témata (válka a odsun) hrála roli pouze v procesu rozšíření EU a ne v procesu rozšíření NATO? Hrají v tom roli rozdílné hodnoty a priority obou organizací? Má EU větší úroveň než NATO?

Protože v NATO jsou přítomny USA, v EU dominuje Německo.

USA řekly jasně své "ne" při německém zpochybňování Postupimských dohod. Tam, kde jsou slabí, se prostě "sudeťáci" bojí. A také nezapomeňte, že německá opožděná "vstřícnost" při vyplácení odškodnění nuceně nasazeným a vězněným východoevropanům nastala až po tom, co na Německo zle tlačili právě američtí právníci. V případě NATO si nechtěli prostě rozhněvat svého velkého amerického bratra.

16. Jak si myslíte, že česká společnost vidí šance Němců při odkupu majetku a o jejich stálém pobytu v ČR jednou, až transformační proces bude dokončen?

Myslím si, že valnou část majetku, který chtěli, už Němci u nás vlastní. Tedy právnické osoby. Ale nic nebrání tomu, aby si cizinec u nás založil nějaké "eseróčko" a pak si u nás koupil například nemovitost, což zatím naše zákony cizincům jako fyzickým osobám neumožňují. Činí tak například i Holanďané, kteří si zde zařizují rekreační bydlení. Pak jsou tu ještě nastrčené osoby, které na své jméno a za cizí peníze kryjí nákupy cizinců - nejen Němců. Němci však mají s námi nejdelší hranice a jsou nám nejblíže, takže velkou část takto skoupeného majetku už Němci fakticky vlastní nebo ovládají.

Je důležité, aby se u nás otevřel trh se zemědělskou půdou dříve, než skončí výjimka pro prodej půdy cizincům. Aby si čeští rolníci mohli půdu, na které hospodaří, konečně koupit dříve, než je přeplatí Evropa. Zase - nejde obecně o Němce, ale o Evropany, i když fakticky Němce. To není nic proti cizincům (Němcům), ale jde o to, dát šanci našim hospodářům.

Myslím si, že veřejnost se neobává, že nás Němci zaplaví. Kdo chtěl, už je tady. Stovky německých manažerů a tisíce německých podnikatelů tu už jsou. Kdo chtěl, má zde i svou rekreaci - stejně jako Holanďané. Ale protože jsme tak blízko, stačí Němcům k nám spíše jen zajíždět. Vždyť cesta k nám s pobytem a stravou je přijde stále ještě levněji, než kdyby se měli v německé hospodě pouze najíst... Za pár hodin jsou tu, za pár hodin zase zpátky. Prohlédnou si Goldene Prag, napijí se piva, dají si vepřo, knedlo, zelo - a po laciném víkendu se opět vrátí zpátky do své civilizace...

Myslím si, že, například, lidem v Mladé Boleslavi vadila více sovětská okupační vojska, než současná přítomnost německých inženýrů a manažerů. Teď, co místní automobilka ŠKODA přešla do rukou německého kapitálu, je tento okres na špičce platů v celém Česku...

17. Všeobecně vzato, jakým směrem si myslíte, že se budou ubírat vztahy mezi Německem a Českem?

Věřím a doufám, že více na bázi spolupráce a partnerství, když už budeme spolu v té EU. To totiž hlavně záleží na chtění. A to chtění a vůli zde přese všechny nářky nad minulostí cítím. Myslím si, že z české strany je stále snaha po spolupráci. Jenom strašně nesnášíme neustálé napomínání, poručníkování, aroganci, protektorství - od nikoho, od Rusů, Němců, Francouzů ani od Američanů!

18. Je ČR připravená na federální Evropu a další redukci národní suverenity, jež z tohoto kroku vyplývá?

Nejsme "připraveni" na federální Evropu, protože ani Evropská unie není připravena. "Federální Evropa" přece neexistuje a ani v současné EU k tomuto kroku neexistuje konsensus. Myslím si, že pokud evropské mocnosti budou chtít hnát EU tímto směrem, pak by se mohla tato organizace rozpadnout, což si jistě nepřejí ani ony mocnosti. Mám pocit, že Češi federální uspořádání Evropy odmítají právě proto, že se bojí nikoli "ztráty suverenity", ale nadvlády silných zemí. Ono je to totéž, ale takhle je to řečeno jasněji: Obáváme se vazalství, nového podřizování se, nových "protektorů", konkrétně nového frankoněmeckého euroimperialismu.

To není žádný stereotyp, ale tisíciletá historická zkušenost, kterou nemohou zastřít úsměvy v Evropském parlamentu...

Nejsem přívržencem "evropského státu". Takový, byť federální, stát by musel mít buď jeden jazyk - což nikdo nepřipustí - nebo všech pětadvacet rovnoprávných jazyků na celém území - což nebude fungovat. Podívejte se do "evropské" Belgie. Na dálnici máte v německé oblasti šipku do vesnice s jejím názvem v němčině, ale belgický vlámskovalonský autoatlas vám tento název neprozradí... Myslím si, že dříve, než se začne formovat "evropská vláda", "evropská zahraniční politika", "evropská armáda", "evropský prezident", "evropská ústava", "evropské občanství", "evropský jazyk", měly by se sjednotit sociální politiky, daně, dopravní předpisy - a elektrické zásuvky!
Protože pokud nemáte k elektrickému holicímu strojku mnohočetného "ježka" s "národně suverénními zásuvkami", musíte v jiném státu EU (!) použít - "federální baterie"...

Psáno v Praze v lednu 2004, poprvé vyšlo na Neviditelném psu 15. dubna 2004

A to je konec povídání, ale nikoli česko-německých vztahů.

19 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Pane Šamane, ve svém svatém rozhořčení jste opomenul Karlovy Vary, které patří prakticky Rusům. Ruské město v ČR jsou právě Karlovy Vary. Zde vlastní Rusové hospody, "eseróčka", hotely, koupaliště atd.
kopretina

Harpyje řekl(a)...

http://deutsch.istockphoto.com/file_thumbview_approve/5604144/2/istockphoto_5604144-thumbs-up.jpg, Kopretino!

Anonymní řekl(a)...

Harpyje, možná jsem natvrdlá, ale moc tomu obrázku nerozumím, nevím, o čem vypovídá.
kopretina

Harpyje řekl(a)...

Nejste. Palce nahoru, Kopretino, pro to svaté rozhořčení. Lépe to nelze vystihnout.

kopretina řekl(a)...

To me naucil Vlastenec, jak psat neanonymne. Zajimave.

Větší vlastenec řekl(a)...

Pozdě, ale přece
aneb
O jedné chybě Velkého Šamana

Vlastenci a vlastenky, soudruzi a soudružky,
přiznám se ještě před mučením : Strašně se mi nechtělo napsat tento příspěvek. Ale musel jsem.
Včera odpoledne jsem měl na toto téma delší přátelský, místy až soudružský rozhovor s přítelem tajemníkem. Prostě – př.tajemník mi pěkně umyl hlavu. Jestli je prý leninské, takto váhat s reakcí na chybu Velkého Šamana. Že jsem se měl vypořádat i s tak obtížným úkolem, a ne hned "Tentokrát s názory Velkého Šamana bezvýhradně souhlasím..."

No dobře. Dal jsem se na vojnu, musím bojovat :
Velký Šaman ve svém jinak velmi vlasteneckém článku (Proces usmiřování mezi Čechy a Němci, 19.července), za který by se nemusel stydět ani s.Groušl nebo s.Doleček, udělal jednu zásadní chybu :
Napsal m.j. "...myslím si, že by mu (procesu usmiřování mezi Čechy a Němci; pozn. V.v.) prospělo, kdyby se Němci jednou provždy ´smířili´ s výsledky obou světových válek."

Jistě, tato věta je sama o sobě v pořádku, ale ... nenásleduje za ní ANI ZMÍNKA po kýženém německém odmítnutí výsledků TŘETÍ světové války. A to je velmi špatně.

Jak jistě víte, vážení vlastenci, vážené vlastenky, soudruzi a soudružky, 1. i 2. světovou válku jsme začínali v těsném svazku s mocnostmi, jež nakonec prohrály. Ale my jsme na konci obou válek byli mezi vítězi !
Je to úžasné, je to radostné, je to téměř nepochopitelné; ale je to tak.
Pravda, po 1.sv.válce jsme nedostali zpět podstatnou část území naší tisícileté vlasti, ale Přírodědík aspoň za ty Sudety a Horní Uhry.
Ani 2.sv.válka nijak nepřispěla obnově naší vlasti v původních hranicích, zato nám osvobození Sovětskou armádou umožnilo konečně provést očistu národního území (tedy té části našeho tisíciletého území, které jsem tehdy měli ve své moci) od Němců a německojazyčných sionistů, a také znárodnění majetku velkoburžoasie. Prostě – svižně a rázně jsme vykročili k socialismu, a ani pozdější zpackaný pokus o pravicový puč nás nedokázal zastavit.
Takže jsme se stali součástí Světové socialistické soustavy, takže poprvé v naší národní historii jsme byli v bezpečí před Němci, tyrany, a zrádci všemi.

Jenže !
V 80.letech 20.století se projevily důsledky dlouhodobé agresivní politiky mezinárodního imperialismu i některé naše chyby (např. jsme rozdali spoustu prostředků na odstranění bídy celého rozvojového světa), rozvoj socialismu začal stagnovat, a naši snahu o překonání potíží mylnou, neleninskou cestou využili naši nepřátelé bezezbytku.
Imperialisty dosazený zrádce Gorbačov přivedl Sovětský svaz k úpadku, způsobil rozpad Světové socialistické soustavy, zapříčinil i rozpad naší vlasti a pád do područí kapitalismu a demokracie. Pád do moci Němců, Američanů a sionistů.
Dnes je naše vlast nahá a rozedraná, bez hraničních zátarasů, bez Sovětské armády-dvojnásobné osvoboditelky. Němci se u nás roztahují, skupují kde co, korumpují svými eury naše vrcholné politiky i prosté občany, tyjí z našich mozolů, pijí naše pivo i mléko, jedí naše strdí.

Prostě – ani slepý idiot nemůže prohlásit, že patříme k vítězům 3.světové války, tzv. války studené.
Zkrátka, vlastenecké přání Velkého Šamana mělo vypadat např. takto : "Našemu sousedství by prospělo, kdyby se Němci jednou provždy ´smířili´ s výsledky prvních dvou světových válek, a NAPROSTO ODMÍTLI výsledky Třetí a zatím poslední světové války."

*************************************************

Vlastenci a vlastenky, bratři a sestry, málokomu se chce přiznat, že těžce prohrál. Je ale nutno pohlédnout pravdě do její děsivé tváře, ten pohled vydržet, a přestálým utrpením se posílit.
Prostě – přiznejme si : Prohráli jsme, a Prohraný listopad má na naši vlast, na nás všechny, těžký dopad. Jako po naší prohře u Lipan a na Bílé Hoře, vládnou nám Němci a poněmčelá buržoasie, lid trpí, vlast úpí, rodná řeč krní. Doufejme v Marxe, že toto temno nebude trvat 300 let.


Z východu světlo, z Východu svoboda !***Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

To už zase okupovali Germáni Belgii?
Zřejmě, když to tvrdí Šaman: "Na dálnici máte v německé oblasti šipku do vesnice s jejím názvem v němčině, ale belgický vlámskovalonský autoatlas vám tento název neprozradí.." To bude asi ten slavný Drang nach Westen.

informace řekl(a)...

Jaké budou budoucí vztahy mezi Německem a Českou republikou? ptá se Šaman.
Odpověď není snadná, na jedné straně se jedná o bilaterální vztahy, na druhé o pozici obou států v Evropě, která se chce stát federálním nebo federalizovaným státem, aby mohla čelit mezinárodním partnerům.
Problémů je mnoho, pokud jde o budoucí uspořádání Evropy, takže je tu volné pole pro velice různé názory.
Pokud jde o bilaterální vztahy, myslím, že budou takové, jaké si Česká republika dokáže sjednat a uhájit. Je na české politice a politicích, aby zaujali jednotné stanovisko, pokud jde o vztahy s Německem a o postoji vůči SL požadavkům.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

já bych si z toho legraci nedělal, vážně. Vždyť ani úsměvy našich "europoslanců" v Evropském parlamentu nemohou zastřít naši tisíciletou historickou zkušenost s frankoněmeckým euroimperialismem.*)

My Češi (a Moravané) chceme spolupracovat s každým, i s těmi Evropany. Ba dokonce i s Američany a Němci.
Ale ta spolupráce se musí dít po našem; my máme vlastní rozum, vlastní historické zkušenosti. Takže nějaké "chytré" rady, například jak si máme uspořádat své záležitosti, jak a jaké si máme vytvářet zákony atd. apod. ať si všichni ti "slavní" Evropani strčí za klobouk.

My jsme Slovani, tudíž BYTOSTNÍ demokrati, navíc jsme MNOHEM VZDĚLANĚJŠÍ než nějaký Portugalec nebo Němec.
Vždyť už husitské ženy znaly bibli lépe než papeženečtí biskupové !
Prostě - ať nám Evropani navalí prachy, a zbytečně nekecají.


Češi vynalezli protestantismus. (V.Šaman, 2010)***Volte ČSSD a KSČM !

-----------------------------------------------------------------------------------------

*) Stejně jsou za tím sionisti.

Harpyje řekl(a)...

Šamanovy odpovědi na otázky Britské Akademie jsou zdrojem pro mně překvapivých poznatků.
Doposud mi též nebylo známo, že Německá spolková republika "zpochybňovala" Postupimskou dohodu. Asi podpisem Smlouvy dva plus čtyři, který reviduje výsledky Postupimské dohody. :-/ Problém vidím ale v tom, že USA neřekly "ne", nýbrž byly jednou ze zúčastněných mocností.

Harpyje řekl(a)...

Jsme malí a slabí, lamentuje Šaman, a všichni si na nás troufají, tvrdí "nejoblíbenější politička ČR", bývalá i budoucí kandidátka na úřad prezidentky republiky a horlivá vlastenka, soudružka Bobošíková.
Zaujalo mě, jak rádi a jak často používají vlastenci osobní zájmeno "my".
Ono "my" totiž vymezuje okruh osob schopných vlastenectví, a vylučuje z něj a priori osoby, lišící se řečí, barvou pleti, náboženským vyznáním, kacířskými názory na "naši" minulost (které nakazili bacilem historického revizionismu čechobijci, v žoldu SdL stojící Bohumil Doležal a sionista Mandler), nebo držitele cizího pasu. Jedině tento exklusivní klub je oprávněn pěstovat vlastenectví. ("Vy" si nechte "Vaši" Steinbachovou, "my" si necháme "naši" Andělu Dvořákovou!)
Z tohoto restriktivního pojetí českého vlastenectví - "my" jako vozová hradba, obklopená mořem nepřátel - vyplývá přesvědčení o tom, jak "nám" všichni ubližovali a doposud ubližují (německý kancléř má tu drzost nazvat Karlovu univerzitu první německou univerzitou).
Do pojetí národní hrdosti, tak jak ji pěstují tito vlastenci, též logicky zapadá přesvědčení, že "nějaké "chytré" rady" od cizáků nepotřebujeme, protože "jsme" MNOHEM VZDĚLANĚJŠÍ než nějaký Portugalec nebo Němec (citát Větší vlastenec), a z toho důvodu si nenecháme z Bruselu diktovat, jakými žárovkami máme svítit (velmi oblíbený anti EU argument).
Velmi názorně a plasticky to vyjádřil velký národovec, soudruh a soukmenovec Aspergill otázkou: "To jsme "Vám" měli měřit lebky, jako nacističtí vědci?"
Slovem "my" označuje vlastenecké vykonavatele revoluční spravedlnosti, "Vy" sionisty. Protože jsme byli malí a slabí, tak jsme si troufli na ty, kteří byli ještě slabší a bezbranější než my.
Jedna z hvězdných chvil českých dějin, posvěcená dekrety prezidenta republiky, který se, dle zákona, zasloužil o vlast, a jeden ze zdrojů národní hrdosti, důkaz humanity prezidenta Budovatele.

kopretina řekl(a)...

Harpyje, k paní Bobošíkové Vám zmiňuji, že ačkoliv si tato dáma hraje na pravicovou, nebránilo ji v tom, aby kandidovala za KSČm v prezidentských volbách.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

dovolím si Vás upozornit, že pres.Beneš byl VELKÝ humanista téměř leninského ražení.
Ano, pres.Beneš ve svých projevech k národu (ať už vysílaných štvavou imperialistickou vysílačkou BBC nebo proslovených v českých městech, po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou) opakovaně sliboval spoustu německé krve, zúčtování s Němci způsobem "Vinnej-nevinnej, berte je po řadě !" atd. apod.

Přesto počet Němců, humánně odsunutých POD zem, procentuálně odpovídá pouhopouze počtu Čechů a Slováků zavražděných Němci, včetně vojáků naší zahraniční armády. Tedy zhruba 1% předválečného počtu občanů ČSR československé resp. německé národnosti.

A to v situaci, kdy jsme mohli klidně a v úplné pohodě odsunout pod naši zem VŠECHNY Němce.

Já vážně nevím, co by mohlo přesvědčivěji dokazovat vrozenou lidskost nás Slovanů.


Až zařva Český lev na nepřátely vstane, až prapor vzhůru vzplane, má jemu budiž krev !(K.H.Mácha)***Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

Zřejmě si říkal "Vy pacholci, my vám dáme láňok".

Cizák, feudál, katolík a kosmopolita Schwarzenberg v interview na http://www.wienerzeitung.at/default.aspx?tabID=3862&alias=wzo&cob=508728 sice odmítá zrušení Benešových dekretů, ale přesto nazývá odsun (diplomaticky) nepěknou záležitostí. Typický projev vlastizrádce. Navíc žádá, aby slovanský hrdina a slovutný bojovník proti muslimskému nebezpečí v Evropě byl postaven před soud! Jaký nehorázný požadavek.
Nejhezčí je ale odpověď na otázku "co Vás láká na politice".
Odpověď:
"Kolik lidí tím můžu dopalovat. Nepodceňujte mou zlou povahu". :-)

Já vím, Kopretino. Paní Bobošíková je bezcharakterní ludra. To slovo sice není hezké, ale přesně vystihuje její charakter. Myslím, že se používá více na Moravě, než v Čechách. Jako Moravanka mi určitě rozumíte. :-)))

Harpyje řekl(a)...

Sorry, zapomněla jsem uvést jméno generála Mladiče.

Harpyje řekl(a)...

Vlastenče, nemohl byste diskutujícím objasnit stanovisko Vašich soudruhů a přátel k obvinění českých političek přítelkyní Petrou manželkovnou? A k jejímu záměru jít zostuzovat Českou republiku do Strasbourgu?

kopretina řekl(a)...

Při tom výčtu Harpyje, jste zapomněla, že je Schvarzemberg sionista, tudíž nepřátel pracujícího pokrokového leninského lidu a nepřítel arabského lidu a jediného největšího boha Alláha. Sionisty je třeba vyhubit, všechny do jednoho, do posledního dítěte a to jak židovské sionisty, tak nežidovské sionisty! Osvětim stojí, není problém nahnat nás sionisty pod sprchy! Ať žije komunismus, ať žije ČSSD a KSČM nechť zavládne džihád! Alláh je největší!!! Pod sprchy se všemi nepřáteli Alláhova a Leninova lidu! Nikoho neušetřit, pryč s námi podlidmi, my jsme hmyz, krysy, švábi, štěnice! Nezasloužíme žádný soucit. Jedině sprchy, to je konečné řešení sionistické otázky! Heil Hitler, Heil Stalin, Heil Alláh!!! Smrt všem sionistům!

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

pro Vaši informaci : Ani jedna z našich dvou bratrských Stran zatím nevydala žádné oficiální vyjádření k nejnovější iniciativě manželů Paroubkových.

Nicméně soudím, že bývalá První přítelkyně, přítelkyně Petra Paroubková má pravdu : Ukájení komplexů a nenávisti na těhotné ženě je i v Japonsku považováno za společensky nepřijatelné.

A vzhledem k tomu, že naši vlast ovládla po tzv. svobodných volbách pravice posluhující Němcům a Američanům, jsou jakékoli stížnosti na současnou hrůzu přípustné. Ba i stížnosti vyřčené v kapitalistické cizině.


Zle matičko zle, Schwarzenberci zde ! (Česká lidová píseň)***Volte ČSSD a KSČM !

*************************************************

Mimochodem, nevíte, co se stalo tomu milému děvčeti ? Není v tom nějaký černý myslivec ?

Harpyje řekl(a)...

http://www.reflex.cz/clanek/politika/37936/zeny-v-politice-brzy-to-tu-bude-plne-k-v.html
:-)))