úterý 20. července 2010

Odškodnění pro odsunuté Němce? Jistě, z reparačního fondu!

"Zvláště zevnitř Landsmanšaftu opakovaně vycházejí nároky na návrat odsunutých občanů a jejich potomků, na navrácení jejich majetků a nebo jejich kompenzaci. Je to podle Vás přijatelný požadavek?"
(Co si myslíte, že asi Šaman odpověděl na další otázku v interview pro výzkum Britské akademie?)
....................

13. Během příprav na vstup do EU, získal odsun Němců z Čech a z Polska na důležitosti jak ve veřejné tak i v politické rozpravě ve všech třech zemích.

- Proč si myslíte, že tahle událost je probírána zrovna teď, po tolika letech?


Právě kvůli našemu vstupu do EU. SL pocítil, že má poslední možnost, jak může ovlivnit naši vnitropolitickou situaci a po roce 1990 vytrvale žádal, aby německý souhlas s tímto vstupem byl podmíněn zrušením našich zákonů, zvaných "Benešovy dekrety".

SL také cítí nebezpečí, že nyní bude možno slyšet v Evropě i náš hlas. Dosud zněly v Evropském parlamentu o naší společné historii pouze sudetoněmecké lži.

- Domníváte se, že se Německo a Česko tímto tématem zabývaly v odpovídající míře?

Na jedné straně se tím zabývaly moc, protože se o tom halasně hovořilo, ale na druhé straně málo - protože se máloco vyřešilo. Ale nakonec si myslím, že jsme se tím zabývali "přiměřeně". Z toho hlediska, že by bylo neštěstím, kdyby tohoto tématu zneužívali vrcholoví politici na obou stranách.

Jsem přesvědčen, že Česko-německá deklarace byla odpovídajícím počinem. Existuje expertní skupina historiků, která se zabývá česko(slovensko) - německými vztahy, v rámci debat a různých náhledů se zde hledá jednotný názor; leckdy je respektováno, že ho nelze nalézt.

Myslím, že němečtí politici až přespříliš finančně podporují "sudetoněmecké spolky". Myslím, že je chyba českých politiků, že úplně zapomněli na vyhnání Čechů z českého pohraničí v roce 1938. Německé spolky v Česku jsou podporovány jednak ze SRN jako zahraniční etničtí Němci a zároveň z českého rozpočtu jako etnické menšiny, čeští vyhnanci (včetně vnitrostátních na Benešovsku) nedostali ani odškodnění za zabrané majetky...

- Z německé strany se opakovaně objevují požadavky adresované české straně na zrušení legislativy, na jejímž základě byl odsun realizován. Měla by o tom česká vláda vážně uvažovat?

Jakákoliv česká vláda vzniká na základě demokratických voleb. Do těch jdou politické strany s volebním programem. Má snad nějaká politická strana u nás takový bod volebního programu???

Pokud by někdo chtěl rušit naše poválečné zákony, musel by o smyslu tohoto činu a jeho užitečnosti pro budoucnost českého státu přesvědčit voliče a získat pro to českou veřejnost. Pravda, například některé české noviny se o to snaží, ale s nevalným výsledkem. Zatím toto žádná strana do svého volebního programu nedala, nejspíš proto, že je každému jasné, že strana s takovým programem by se stala spolehlivě nevolitelnou, a to v celé šíři politického spektra. To spíš "sudetoněmecká" lobby lanaří jednotlivé politiky.

- Zvláště zevnitř Landsmanšaftu opakovaně vycházejí nároky na návrat odsunutých občanů a jejich potomků, na navrácení jejich majetků a nebo jejich kompenzaci. Je to podle Vás přijatelný požadavek?

Je to nepřijatelný požadavek. I vzhledem k našim poválečným mezinárodním závazkům. Zabavený německý majetek měl být součástí německých reparací, kterých jsme se nikdy nedočkali. (A už nedočkáme, když Německo za svobodu a obnovu svých východních území vyplatilo řádově bilion marek.)

Vždy, když se z Německa ozve nějaký takový požadavek, měl by od nás zaznít požadavek na ony reparace. Vážně jsem proto v jednom svém článku navrhl, aby Německo zřídilo reparační fond. Na něj by se obraceli Němci, kteří by se cítili majetkově poškozeni Českou republikou a z tohoto fondu - naplněného německými penězi - by mohli být vyplaceni. A o tutéž sumu by se snížil virtuální reparační německý dluh vůči Česku.

Mimochodem - německá vláda jisté odškodnění těmto lidem již zaplatila v padesátých letech.

A ještě jedna poznámka: Součástí majetku odsunutých Němců bylo i to, k čemu si "pomohli" po záboru našeho pohraničí Německem po Mnichovské dohodě v r.1938 i za cenu lidských životů; součástí jejich majetku bylo i to, co "arizovali". Domníváte se, že by bylo lidsky přípustné, aby se původní majitelé (pokud přežili - případně jejich potomci či blízcí) dožili toho, aby se majetek, který jim byl ukraden, vracel těm, kteří je o něj připravili? (Naše restituční zákony, přijaté po roce 1989 se vztahují jen na majetek, zestátněný komunisty po roce 1948.)

- Jak podle Vás tato oživená debata o odsunu ovlivnila situaci německy hovořící menšiny v Česku, pokud jde o postup vlády, ale i o veřejné mínění a také o postoj veřejnosti vůči etnickým Němcům?

Jsem přesvědčen, že česká veřejnost považuje naše Němce za přirozenou a samozřejmou součást společnosti.

Ať už jakkoli jurodiví lídři německých organizací (pan Piverka) působí v našem politickém spektru zcela přirozeně. Řeči o nějaké "diskriminaci německé menšiny" považuji za neopodstatněné. Osobně jsem se s něčím takovým, ač pocházím z Liberce, kde žije hodně původních německých obyvatel, nesetkal. Ani pravidelné zprávy komisí EU a Amnesty International nám něco takového nevyčítají. Jistě je té diskriminace méně, než pociťují Lužičtí Srbové ve východním Německu...

Česká vláda v tomto podle mne žádný postup nemá. Její místopředseda pro menšiny pan Mareš je však, bohužel, politik silně ovlivněný jednou z mnoha lobby.

Myslím si, že veřejnost přímo nespojuje odsunuté Němce a naše občany s německou národností. Vždyť Němci, kteří zde zůstali, osvědčili ve valné většině svou "národní spolehlivost" jako antifašisti.

- Dalo by se říci, že odsun byl z určitého pohledu aktem humanity? V tom smyslu, že Beneš v té nenávistné atmosféře prosadil transfer, který zabránil masovým poválečným masakrům?

Ano, ačkoliv se to z dnešního hlediska zdá podivné, v kontextu s tehdejší dobou se o akt humanity vůči našim Němcům nepochybně jednalo. Toto byl jeden aspekt odsunu. Ne ten hlavní, kterým bylo zachování budoucí existence české státnosti v dlouhodobé perspektivě. Šlo o jeden z aspektů, který je v poslední době zapomínaný. Byl to sice vedlejší aspekt, ale nikoli bezvýznamný. Beneš neprosazoval transfer, aby ochránil Němce, ale transfer nepochybně zabránil možným masakrům. Česká veřejnost věděla, že "Němci půjdou", takže budou svým způsobem "potrestáni" a neprahla tak po jejich fyzické likvidaci. Prezident dr. Edvard Beneš si toho byl jistě vědom. Mohu citovat z jeho Pamětí, kdy v prosinci 1942 vysvětluje německým sociálním demokratům v londýnském exilu děsnou situaci, která pro Čechy doma panuje (už po heydrichiádě, Lidicích, transportech českých Židů...) a vyvozuje:

"Z toho je, moji drazí, jediný chladný, byť i drsný závěr: spravedlivá odplata všem přímým i nepřímým, aktivním i pasivním viníkům války pro poučení všem budoucím a - definitivně se rozejít! Jinak by po této hrozné válce musilo dojít mezi našimi národy k neslýchanému masakru! Tomu můžeme a musíme stůj co stůj svým definitivním rozchodem zabránit!

Jen tak budeme moci jednou - až na dnešní bolest zapomeneme - se zase jako sousedé sejít a každý ve svém novém domově bez hořkosti a v míru žíti dále odděleně, jeden vedle druhého."

Edvard Beneš byl velmi prozíravý politik - vždyť jeho slova se naplňují právě dnes, více než šedesát let poté, co je pronesl.

Psáno v Praze v lednu 2004, poprvé vyšlo na Neviditelném psu 6. dubna 2004

(Pokračování zítra)

49 komentářů:

Větší vlastenec řekl(a)...

Restituce = ZLOČIN !

Vážení vlastenci, vážené vlastenky, soudruzi a soudružky !

I tentokrát s názory Velkého Šamana téměř bezvýhradně souhlasím. Zvlášť vítám jeho principiální odmítnutí vracení majetku Němcům, Maďarům, německojazyčným sionistům, a národním zrádcům (českojazyčné buržoasii).

Jak víme, po dočasném ústupu spravedlivého společenského zřízení (1989) se vystupňovaly snahy humánně odsunutých Němců a humánně vyvlastněných buržoustů na vrácení "jejich" majetku.
Žel, pravicové vlády zradily vlast, zradily lid, zradily naše národní tradice, a část národního majetku vrátily "majitelům", to jest sprostým vykořisťovatelům a jejich drzým potomkům.
Přitom všichni dobře víme, že ten majetek byl vytvořen prací nespočetných generací pracujícího lidu ! Lid byl o tyto hodnoty vykořistěn ! Proto všechen znárodněný majetek lidu právem patřil a patří !

Prostě – po roce 1989 se původní majitelé (to jest lid) dožili toho, že se majetek, který jim byl ukraden, vracel těm, kteří je o něj připravili.

TO JE DONEBEVOLAJÍCÍ NESPRAVEDLNOST !
To se musí změnit !!
A my to změníme !!!


Vlastenci a vlastenky, bratři a sestry, soudruzi a soudružky !
Po opětovném vítězství socialismu nejenže rázně odmítneme všechny snahy Němců o vrácení "jejich" majetku a navou okupaci naší vlasti, ale vyrveme majetek lidu z krvavých spárů zločinné buržoasie. Začneme znovu budovat naši vlast, začneme znovu stavět cestu ke šťastným zítřkům. Proti Němcům-revanšistům a americkým agresorům se opět vztyčí ocelové hrudě našich vojáků, diverzanty opět zastaví naše hraniční opatření a příslušníci PS, naše závody před návratem vykořisťovatelů ochrání Lidové milice.
Naše masové sdělovací prostředky budou opět naše, už v nich nebudou Němci českým redaktorům diktovat protičeské články.
Naši vlast bude opět chránit nepřemožitelná armáda našich ruských bratří; u příležitosti státních svátků a významných dnů budou nad branami našich moderních závodů a vchody do našich krásných nových panelových domů opět vlát dvě vlajky – naše a rudá či ruská.

A tančit, tančit se bude všude !

Harpyje řekl(a)...

Nemohu se zbavit dojmu, že ti Sudeťáci přece jenom nebyli tak úspěšně vylikvidováni, když ještě dnes, 65 let po skončení druhé světové války, působí českým vlastencům takové problémy. Mají ale podporu vysokých míst, takže se asi cítí silní v kramflecích.
"Myslím, že němečtí politici až přespříliš finančně podporují "sudetoněmecké spolky", tvrdí Šaman.
"Kancléřka SRN A. Merklová se hlásí k poválečné podpoře revanšistických spolků vládou Konráda Adenauera (1949-1963). I dalšími vládami. Porážku fašistického Německa ve druhé světové válce spojuje s nepřátelstvím k východoevropským zemím, kde si lid zvolil vlády lidové demokracie. Nenávist k socialismu u Merklové je zřejmá. Nechce pochopit, že to bylo svobodné rozhodnutí lidu ČSR a dalších zemí. Osvobození od německých okupantů bylo osvobozením pro svobodu a demokracii vlády lidu", píše PhDr. J.Groušl CSc

infformace řekl(a)...

O jednáních prezidenta Beneše s německými sociálními demokraty a s českými komunisty v londýnském exilu jsem tu už jednou psala a citovala jsem jako zdroj stať profesora D. Brandese o postoji jednotlivých politických sil k odsunu.
http://bsoks.google.it/books?id=1tP5q9BL1B4C&pg=PA166&lpg=PA166&dq=tedeschi+dei+sudeti&source=bl&ots=vHq0xxIOdN&sig=jcZLDuhHHzZcrS0HNYRGSyJAqhc&hl=it&ei=gOtFTNm0IIyTjAf6l5D1Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CCgQ6AEwBTgU#v=onepage&q=tedeschi%20dei%20sudeti&f=false

Ve čtyřicátém třetím již sami němečtí sociální demokrati se začínají přesvědčovat o nutnosti odsunu, protože další soužití by nebylo možné, vzhledem k tomu, že většina sudetoněmeckého obyvatelstva byla příliš nakloněna, přes válečné ztráty na životech na frontě, Hitlerovi. A to přes neustálé rozhlasové výzvy k odporu.

Pokud jde o touhu po návratu sudetských Němců do bývalých domovů, mám silné pochyby, že by k tomu mnozí měli chuť. Vím to od syna, který nějaký čas pracoval v Německu a setkal se tam jako s kolegy právě se sudetskými Němci. Byli na něj velmi milí, když se dozvěděli, že je maminka Češka, na domov rodičů si zavzpomínali, ale sem se už vrátit nechtěli, aby začínali život znova. Kolik těch odsunutých Němců z východních zemí má skutečně zájem o návrat, kolik jich sdílí politiku SL nebo zastřešovacího Bundu obdobných německých organizací, BdV, když jen 100.000 osob platí poplatky? "Tatsächlich aber belegen interne Aufstellungen, dass nur noch gut 100.000 Personen Beiträge an den BdV entrichten. Der Bund der Vertriebenen ist längst nicht mehr die starke politische Kraft wie noch vor Jahrzehnten." říká Erika Steinbachová, předsedkyně Svazu vyhnanců.
Možná že se pletu, ale někdy mám dojem, že je to uměle vyvolávaný nebo spíš násilně pří životě udržovaný problém, právě politiky a funkcionáři.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

co bychom mohli očekávat od Němky Merkelové, jež se neztotožnila s prvním státem dělníků a rolníků na německé půdě ?
Jen obyčejné tradiční němectví - aroganci, sklony k agresi, velkopanské manýry, snahu utlačovat malé národy, zákeřnost, nelidskost k poraženým atd.

Jak by taková osoba (resp. kterýkoli Němec) mohla pochopit slova pres.Beneše, jež tento skvělý národní socialista pronesl ještě v Londýně :
"Transfer německého majetku bude počátkem této nacionalizace. Chápete tudíž, co to pro nás znamená taky transfer: čechizace, počátek velkého sociálního převratu."

Prostě - němečtí fašisti nejsou schopni pochopit podstatu ani národního ani mezinárodního socialismu.


Edvard Beneš se zasloužil o socialistický stát.***Volte ČSSD a KSČM !

STK řekl(a)...

2 Informace:
Rovněž mám pocit, že se tu jedná spíš o ambice zaujmout tématem "dávných křivd". Bohužel - česká i německá veřejnost na tu pečlivě opečovávanou nenávist stále slyší. Ale nejsou to jen Sudeťáci. Dávné ústrky (které se už ale rozumně napravit nedají) vytahuje dneska kdekdo...

A už je to v té rovině, o které jsem psal snad předevčírem - v rovině až osobní animozity, nenávisti z důvodu chybějícího smyslu života. Trochu mi ty "tanečky ublížených" připomínají fotbalové fanoušky: Nejdou na fotbal, ale jdou se porvat. Vypustit páru.
Náš změkčilý život nám nedává moc šancí k tomu, abychom denně s něčím nebo s někým fyzicky zápasili.
A toto je důsledek: Hledáme náhradní řešení.

Myslím, že z těch necelých 100 000 Sudeťáků by se doopravdy chtělo vrátit tak 2-3%. Možná i méně. Žijících je málo, ostatní se narodili už v Německu. Jsou doma TAM.

Když si to porovnám - jako bych já náhle poslechl "volání rodu" a jel dělat povozníka k Mazurským jezerům. Nebo zámečníka do Drážďan.
Panebože - PROČ?

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

máte naprostou pravdu : Málokdo z nás Čechů poslechne volání rodu, málokdo se chce vracet do naší pravlasti, do širých a úrodných stepí severovýchodně od Kaspického moře.
Ale prosím : Uvědomte si, že Němci nejsou lidé jako my. Jsou jiní. *)
Jsou jiní než Vy. Ano, Vaše 3/4 čisté slovanské krve z Vás dělají prakticky jednoho z nás. **)

Ale 100% čistokr... tedy vlastně 100% ŠPINAVOkrevní Němci jsou chamtiví, mstiví, krvelační. Loni mi s hrůzou líčil jeden Čech, jenž se na stará kolena vrátil do vlasti ze zlého Německa, co mu vyprávěla jedna Němka : Její manžel byl, ještě jako školák, humánně odsunut z Oberschlesien, přičemž jeho rodné městečko připadlo Polsku.
Poprvé a naposled se na dávná, pradávná místa svého dětství vrátil po dočasném ústupu spravedlivého společenského zřízení ze států východní Evropy, někdy v polovině 90.let.
A co zřel : Holičství jeho otce, na jedné z hlavních ulic onoho městečka, bylo stále stejné. Polský nápis nad výlohou se loupal natolik, že pod ním mohl přečíst své příjmení. I vnitřní vybavení – holičská křesla, lavice pro čekající, předválečné sušáky na vlasy - vše bylo, jak si pamatoval.
Typický germánský revanšismus, nám Slovanům tak obtížně pochopitelný, vzedmul jeho agresivní teutonskou krev natolik, že to s ním v oficíně málem seklo.

Prostě – i po letech můžeme ocenit moudré rozhodnutí našich soudruhů otců a dědů, kteří po humánním odsunu nelidských vrahů našeho národa jejich ohavná sídla nechali srovnat se zemí, jejich odporný, k vykořisťování pracujících určený majetek přetavili v pluhy či předali lidu, ohavné, nezpopelněné kosti jejich předků zavezli na skládku.

"S včerejšími konkrétními vrahy mého národa se smiřovat nehodlám - ani s jejich popelem." (Velký Šaman českého lidu, 2010)

------------------------------------------------------------------------------------------

*) Viz např. http://samanovodoupe.blogspot.com/2010/07/proces-usmirovani-mezi-cechy-nemci.html

**) Důvěřuj, ale prověřuj ! (Kl.Gottwald)

Anonymní řekl(a)...

Jistě, část Sudeťáků (nevím jak velká??malá, střední, velká???) jsou dobytci,nacisti, hajlovali... Nicméně byli mezi nimi slušní lidé, antifašisté. Nehledě na to, že komunisti vyháněli veškeré německy mluvící obyvatele, tudíž i Židy, kteří se vrátili z vyhlazovacích táborů a arizovaný majetek jim nevrátili. Jedna paní z mé ulice se kamarádí se Sudeťáky. Sudeťácká rodina jezdí na návštěvy (dříve byla vlastníkem domu) a povídají si, přátelí se. Doufám drahý Vlastenče, že tu paní neobviníte z kolaboarce. Vždyť Sudeťáci se měli v Německu a Rakousku daleko lépe než my v ČSR.
kopretina

Větší vlastenec řekl(a)...

Milá Kopretino,

bodejť by se neměli Sudeťáci v Německu a Rakousku daleko lépe než my v ČSR. Vždyť ty neschopné, slepice z chlívků německým starousedlíkům kradoucí vrahy českého národa podporovali Američané, z peněz ubohých vykořisťovaných pracujících celého světa !
Zatímco my jsme museli pracně budovat celé národní hospodářství, zničené nesmyslnými nálety angloamerických leteckých pirátů v samém konci války, Němci dostali od USA miliony $ !!

Já prostě nepochopím, jak to, že nám humánně odsunutí Němci a jejich potomci nelíbají ruce !!!

Vždyť, jak už tolikrát správně napsal Velký Šaman, jsme je mohli odsunout POD zem. A velmoci by nám to na Postupimské konferenci zpětně schválily, jako nám zpětně schválily odsun Němců ZE země. Co by jim taky jiného zbývalo, že ? (Myslím PROTILIDOVÉ mocnosti, ne našeho přítele a spojence nejvěrnějšího, Sovětský svaz. Ten humánně vysídlil cca 400 000 tzv. Povolžských Němců během pár hodin.)

Co se týče tzv. nevrácení majetku sionistům, kteří podezřele přežili konečné řešení jejich otázky : Někteří z nich byli německojazyční – tam jaksi nebylo co řešit. Šup s nimi do transportu, a Heim ins Reich, holoto skopčácká ! Dali jsme vám možnost přihlásit ke státotvornému československému národu resp. k české (slovenské) řeči ? Dali ! Využili jste této jedinečné příležitosti stát se lepšími lidmi ? Nevyužili ! Tak máte, co jste chtěli.

Jiní byli bohatí. Tudíž vykořisťovatelé, buržuové, kapitalisti. Copak nevíte, milá Kopretino, že lidové přesvědčení o rituální vraždě (nebudeme teď řešit, do jaké míry je oprávněné) by nevzniklo, kdyby sionisti nesáli pot pracujícího lidu, kdyby netyli z jeho mozolů ?
A my jsme přece nedělali Květnové povstání jen kvůli NÁRODNÍ očistě. My jsme přece nevytvořili Košickou vládu jako vládu protilidovou. My jsme dělali revoluci národně-sociální, my jsme znárodnili skoro celou průmyslovou základnu třídního nepřítele už v roce 1945 !

Rok 1948, a to si PROSÍM zapamatujte, NEBYL ŽÁDNÝM PŘELOMEM ! Vítězný únor byl naopak POTVRZENÍM NAŠÍ CESTY. To reakce se snažila o obrat, o návrat k předválečným poměrům. Takže nejen my komunisti, ale VŠECHNY strany, jež se účastnily vlády od r.1945, schválily jak humánní odsun, tak humánní znárodnění. I sionistů.

*************************************************

Ovšem "tu paní" z kolaborace neobviním. Lidovým žalobcem nejsem, a nejspíš nebudu ani po našem opětovném vítězství. I když ... Nikdy neříkej nikdy, že.

Přeji Vám dobrou noc.

STK řekl(a)...

V. VLASTENCI:
Podobných příhod, jako s tím "fryzierem" jsem taky několik slyšel. Ale to "germánské" ve mně na to vždy opáčí: Solidní německá práce! Trvalá hodnota!
V Přívoze jsou dodnes na některých domech vidět nejen stopy kulek, ale i bílé šipky, které v minulém tisíciletí ukazovaly cestu do protileteckých krytů. Obyčejné vápno a jak se drží, sviňa! 65 roků! ;-)
>>>
Stěhování národů je moje oblíbené téma, dokonce si občas přečtu i něco nového - např. které teorie zastaraly a byly vyvráceny novými genetickými výzkumy a naopak, které ddávno vyvrácené teorie byly nyní opět potvrzeny novými genetickými výzkumy...

Veď len jedna pravda - to je predsa nuda...

Trochu začínám mít obavy z toho, že člověk čerpá nepřekonatelná moudra jen skrze strejdu Googla nebo tetičku Wiki - a kdyby tam byly napsány nějaké bludy tak by klidně "zablúdil". Je to, pravda, pohodlné, ale pořád si pamatuji na Velkého Bratra. Tehdy býval člověk obklopen jedinou (des)informací - v různých médiích, tvarech a zdánlivě z různých zdrojů. Když se mu někdy podařilo "propíchnout bublinu", nestačil se pak divit...

(A mám dnes dost. Dobrou!)

A.S.Pergill řekl(a)...

Kopretino,
sudeťáci (včetně vnitrozemských Němců) byli vesměs daleko horší svi-ně než Němci říští. Na mnoha místech okupovaného pohraničí nebo později protektorátu zachraňoval Wermacht české obyvatelstvo před sudeťáckými ordnery (naštěstí většina z těch ordnerů šla vzápětí na frontu a vesměs přispívá k úrodnosti Ruské tabule). Ve vysokém procentu se u těch sudeťáků navíc jedná o poněmčené Čechy, a jak známo, poturčenec horší Turka.
Pokud se týká těch Židů: Naprostá většina z nich se hlásila k německé národnosti, často hluboko do 30. let podporovali sudetoněmecké spolky a aktivně vystupovali proti českému národu. Někteří dokonce nutili své zaměstnance komunikovat v němčině nebo posílat děti do německých škol (ty v řadě lokalit ČSR zanikaly pro malý zájem a malý počet žáků). Našli se i Židé, kteří šli vítat německé okupanty s praporem s hakenkrajcem. Někteří se patrně domnívali, že si svými postoji a "zásluhami" vykoupí výjimku z Norimberských zákonů, které v té době už vešly ve známost. Následná arizace a protižidovské represe byly, alespoň do doby, než vešla ve známost pravá povaha nacistických koncentráků (tedy léta 1943 - 44), ve vztahu k těmto Židům kvitovány u české veřejnosti se značným zadostiučiněním. (Něco jako "tak dlouho lezli Němcům do konečníku, až Němci zatlačili".) Navíc, pokud se někdo hlásil k německé národnosti, tak se na něho Benešovy dekrety prostě vztahovaly, bez ohledu na to, kam se chodil modlit. A pokud se hlásil k jiné národnosti než německé, tak se na něj nevztahovaly, opět bez ohledu na to, zda a kde se modlil, - jak prosté!

Harpyje řekl(a)...

Je to skutečně prosté.
Vysídlení je v tom případě naprosto adekvátní trest za to, že nějaký Žid vyrůstal v německém jazyce, a tím se dopustil zločinu být "pasivním viníkem války"!
"... spravedlivá odplata všem přímým i nepřímým, aktivním i pasivním viníkům války pro poučení všem budoucím a - definitivně se rozejít!" (E.Beneš)

Větší vlastenec řekl(a)...

Zdar soudruhu a soukmenovče Pergille !

Čtu Tvé příspěvky a zelenám závistí - co slovo, to perla. Faktografická i jazyková.
Některé Tvé objevy (ŘADA Tvých objevů !) budou zaměstnávat ještě celé generace historiků.

I když, na druhou stranu, možná by stačilo napsat, že skutečnými viníky války (a vůbec všeho zla) jsou Židi.

Každopádně se těším na další Tvé ryzí české vlastenecké příspěvky.

Vítězství zdar a Světu mír !

Anonymní řekl(a)...

Milý Vlastenče, vím, že ironizujete. Jinak byste nemluvil jako Julius Streicher a jeho Der Stürmer. Mezi nacionálním a internacionálním socialismem není žádný rozdíl. Hezky jste objesili soudruhy Židy Slánského a spol. V čem se lišíte od nacistů? Také chcete vylikvidovat všechny Židy. A Pergile, odkud čerpáte, že Židé podporovali Sudeťáky? Proč by je podporovali, když Němci uplatňovali Norimberské rasové zákony? Křišťálová noc proběhla i v Sudetech, to by byli Židé pěkní masochisté.
kopretina

Harpyje řekl(a)...

Protože "se patrně domnívali, že si svými postoji a "zásluhami" vykoupí výjimku z Norimberských zákonů, které v té době už vešly ve známost", Kopretino.
Typická židovská vypočítavost. A ti, keří si dovolili přežít koncentrák, za ni zaplatili dvakrát. Z hlediska soudruhů a soukmenovců, jak říká Vlastenec, právem.
Váš článek je výborný, ale nevyvíjí se tam žádná diskuse.

Anonymní řekl(a)...

No jo. Ti Židé to jsou takoví bazilišci, nedá se jim vůbec věřit, židovská podlost bez hranic. Ještě by mohl zejména Vodník přijít s tím, že byli i Židé co údajně sloužili ve Wehrmachtu... Jinak je škoda, že se na článku nediskutuje. Na outsidermedii píši o "démonickém" vlivu organizace AIPAC. Jsou zoufalí, Obama se zastává Izraele. Pláčou, že 60% Američanů Izrael podporuje. Naštěstí pro Izrael jsou Američané rozumní.
kopretina

Harpyje řekl(a)...

"Práva občanů (občanů USA) se zhoršují s každým dnem. Stínová vláda zvolena nebyla. Stínová vláda USA přísahá věrnost cizímu státu, nikoliv občanům USA nebo zemi, ve které žijí."
"Obama, změna a loutkovodiči AIPACU", převzato z Pravda.ru http://www.outsidermedia.cz/Obama-zmena-a-loutkovodici-AIPACU-1.aspx
Pravda nelže!

Anonymní řekl(a)...

Tak, tak. Soudruzi píši o údajné "židovské lobby", nicméně v USA existuje řada lobbystických skupin, samozřejmě, že židovská, ale i křesťanská a muslimská, všearabská (např. CAIR, americko-muslimská spolupráce)... A těmto soudruhům nevadí, že v Evropě existují arabské lobby, které prosazují zatýkání izraelských občanů z úsajných "válečných zločinů". Jinak se mi velmi líbí postoj Německa. Německo zařadilo islamistickou organizaci IHH za TERORISTICKOU organizaci. Tzipi Livni nemohla vystoupiyt z letadla ve VB,. hrozilo ji zatčení. V Belgii zase soudruzi chtěli zatykač na pana ŠArona... Palestinská zloba nezná hranic. Postoj německé vlády považuji za správný.
kopretina

Anonymní řekl(a)...

Pane Jane Kovanico - Šamane
Rád bych věděl jaká část občanů ČR Vás osobně nominovala, aby jste za ně mluvil v interview pro výzkum Britské Akademie na téma sudetských Němců?
Já jsem namátkou ptal některých občanů ČR, neznali ani Vás, ani Neviditelného Psa, nevěděli o tom, že by někoho nominovali pro jakési interview, a ani je dokonce nezajímali sudetští Němci.
Jestliže Vás nenominovala většina občanů ČR, tak nemáte za ně právo v jakémsi interview za ně mluvit. Jestli tak i přesto činíte, tak jste tím velmi podobný KSČ, která v období budování socialismu v ČSR / ČSSR vystupovala jako nositelka moci a osvojovala si právo mluvit a jednat za všechny občany ČSSR. A to se Vám vůbec nelíbilo.
Můžete v Britské Akedemii vykládat své subjektivní názory, ale bylo by záhodné Britskou Akademii upozornit na to, že to jsou subjektivní názory jednoho z občanů ČR. Jestli jste tak učinil, o čemž pochybuji, tak pokládám Britskou Akedemii za hodně podivnou, že zveřejňuje názory jednoho občana jako názory všech občanů ČR.

Vy máte právo zvěřejňovat své názory, já mám právo si o nich myslet své, a také to zveřejnit. Hledajíci.

Anonymní řekl(a)...

To máte plné právo, Hledající. Napište článek do Šamanova doupěte či do redakce NevPsa a pak můžeme vesele diskutovat. Napište sem do diskuse vlastní postřehy, zajímají mě.
kopretina

guerrier řekl(a)...

Teď jste mne dostal Pergille. Málem jsem vyprsknul smíchy kafe na monitor. "Argumenty" jak od ynteligenta Hledajícího či jiného nácka Sečanského který opět zaexceloval na článku Kopretiny na NP.

A.S.Pergill řekl(a)...

To Kopretina a guerrier: Ještě někdy v roce 1941 vydal Mezinárodní červený kříž dobrozdání o koncentračních táborech, "že jsou to takové skautské tábory pro dospělé". Prostě na konci 30. let vyhlazovací charakter KT znám nebyl a nacisté ho tajili před vlastním obyvatelstvem až do konce války. Ani oficiální spojenecké autority, až do osvobození prvních táborů (někdy začátkem roku 1944), nevěřily, že je tam situace opravdu tak zlá, jak prosáklo cestou několika málo svědectví. Hitler také všude vyřvával, že v táborech jsou jen nepřátelé "rajchu". Takže někteří německy smýšlející Židé se opravdu mohli ve druhé polovině 30. let domnívat, že když se ukáží coby němečtí nacionalisté, němečtější než sami Němci, tak se mezi "nepřáteli Řiše" neocitnou. A sudeťaci je o tom (alespoň ty bohatší) splna hrdla ujišťovali a plnými hrstmi od nich brali finanční příspěvky a dary. I na košer žranice k nim chodili. (Což jim nijak nepřekáželo v tom, aby je následně zarizovali a poslali i s rodinami do plynu.)
A speciálně pro Harpyji: Jestliže si někdo do dokladů nechal napsat, že je Němec, tak se s ním prostě zacházelo jako s Němcem. To jsme jim měli měřit lebky, jako nacističtí "vědci"? Čím se vlastně lišíte od těch nacistů, když požadujete nějaká privilegia na základě jakéhosi "rasového" principu? Jistěže to pro některé bylo ošklivé, když byli zarizováni, přežili koncentrák (zpravidla jako jedni z mála z rodiny) a následně šli do odsunu s těmi, co je do toho koncentráku poslali. Ale, konec konců, řada českých pronacistických kolaborantů prošla taky koncentráky (např. skoro celé vedená Vlajky), a následně to nikdo jako zásluhu taky nebral.

Anonymní řekl(a)...

To Pergile, srovnávat chování německy mluvících Židů s českými kolaboranty Vlajkou není pravdivé. Hitler již od r. 1934 provolával hesla o zhoubném vlivu Židovstva, a r. 1936 řekl, že buď zvítězí nacistická partaj a nebo zvítězí bolševismus vedený Židy a že nedovolí vítězství "židobolševismu" tudíž Židy zmasakruje. Také se od poloviny 30. let snažili Židé dostat pryč, bohužel je NIKDO nechtěl, Spojené státy ani latinsko-americké země odmítaly Židy brát, Britové zamezili vstup Židům do území Svaté země. Osud evropských Židů byl zpečetěn. Proto jediné řešení židovské otázky je silný a vyspělý Izrael, jen ten dokáže Židy ochránit.
kopretina

Větší vlastenec řekl(a)...

Vlastenci a vlastenky, soudruzi a soudružky, soukmenovci a soukmenovkyně !

Je všeobecně dobře známo, že soudruh a soukmenovec A.S.Pergill je jedním z největších českých vlastenců, že vše co dělá, dělá ve prospěch naší vlasti a našeho národa.
Proto si laskavě nechte od cesty všechny "chytré" připomínky drobných chybiček s.s.Pergilla (např. příspěvek od příspěvku se měnící informace o době, kdy "vešla ve známost pravá povaha nacistických koncentráků").

To je opravdu vedlejší. Už z toho prostého důvodu, že koncentráky se týkaly především sionistů, většinou němčících zrádců našeho národa. Tudíž osob, které bychom stejně museli humánně vylikvidovat během humánního odsunu Němců. *)

Podstatné pro ocenění téměř neocenitelného přínosu s.s.Pergilla pro naši národní věc je jeho leninsky jasné vidění neoddiskutovatelného faktu : NĚMECTVÍ JE ZLOČIN. **)

Ano, jestli se někdo veřejně hlásí ke členství ve zločinecké bandě (neboli k německému jazyku), tak my prostě už nemusíme pátrat po jeho konkrétních činech. My prostě VÍME, že je vinen zločinem němectví, jedním z nejhorších zločinů vůbec. ***)


Zde se postupuje zcela bezohledně, ať jde o dítě či ženu, ať je člověk rudý nebo modrý, všechno je jedno. Jsi prostě Němec a jako takový jsi míň než pes. (E.Beneš, 1945)

Psovi psí smrt ! (M.Pujmanová, 1952)

-----------------------------------------------------------------------------------

*) POZOR ! Německojazyčné sionisty považujeme právem :
1) za Němce, pokud se jedná o dokončení očisty naší vlasti od německého živlu a vrácení majetku buržoasie lidu;
2) za příslušníky státotvorného československého národa, pokud se jedná o počet NAŠICH obětí fašistické okupace a vůbec celé 2.světové války

**) "Jestliže si někdo do dokladů nechal napsat, že je Němec, tak se s ním prostě zacházelo jako s Němcem. To jsme jim měli měřit lebky, jako nacističtí ´vědci´?" (A.S.Pergill, 2010)

***) Větší už jen zločin sionismu; stejně jako zločinu němectví se jej drze a bezostyšně dopouštějí i starci a kojenci.

Anonymní řekl(a)...

Milý Vlastenče, ne každý sionista je židovského původu. Já jsem sionistka, ale ne Židovka. Zlikvidoval byste i mě? Já považuji za zločin obhajovat vraždy ze cti, pálení kyselinou ubohých žen, provdávání malých dívek pro padesátileté chlapy, kteří je znásilňují před 13. rokem (před menstruací, tudíž jsou to malé děti!), totální vláda muže nad ženou. Jestli to obhajujete tak jste mužský šovinista a zlý člověk. Ale nyní k otázce. Jak jsem psala, jsem hrdá sionistka, ale nejsem Židovka, zlikvidoval byste mě také, velevážený Vlastenče?
kopretina

Pedro řekl(a)...

Příspěvek p. Richarda Švehly k Šamanovu článku Třídní můry (19.7.2010, 19:32)
*) Zákon č.140/1961 Sb., §112 :
(1) Trestného činu němectví se dopustila každá osoba, jež se v období od 1.1.624 do 25.2.1948 zdržovala na území naší vlasti, a používala jako svůj hlavní dorozumívací jazyk němčinu, nebo, pokud v důsledku svého nízkého věku ještě nebyla schopna řeči, se narodila osobám, používajícím němčinu svůj hlavní dorozumívací jazyk.
(2) Trestný čin němectví se trestá odnětím občanských práv a smrtí, nebo odnětím občanských práv a vyhoštěním.
(3) Trest uložený v odst. (2) lze zmírnit na odnětí občanských práv po dobu 20 let, pokud pachatel splňuje podmínky předepsané vyhláškou Ministerstva vnitra.
*) Zákon č.140/1961 Sb., §112 :
(1) Trestného činu němectví se dopustila každá osoba, jež se v období od 1.1.624 do 25.2.1948 zdržovala na území naší vlasti, a používala jako svůj hlavní dorozumívací jazyk němčinu, nebo, pokud v důsledku svého nízkého věku ještě nebyla schopna řeči, se narodila osobám, používajícím němčinu svůj hlavní dorozumívací jazyk.
(2) Trestný čin němectví se trestá odnětím občanských práv a smrtí, nebo odnětím občanských práv a vyhoštěním.
(3) Trest uložený v odst. (2) lze zmírnit na odnětí občanských práv po dobu 20 let, pokud pachatel splňuje podmínky předepsané vyhláškou Ministerstva vnitra.
19. ČERVENCE 2010 19:32
V.v. 19. ČERVENCE 2010 19:32

Původní znění § 112 Trestního zákoníku (Zák. 140/1961 Sb.) z roku 1961
§ 112
Poškozování zájmů republiky v cizině
Československý občan nebo obyvatel republiky bez státní příslušnosti, který poškozuje zájmy republiky tím, že rozšiřuje nebo umožňuje rozšiřovat v cizině nepravdivou zprávu o poměrech v republice, o jejím mezinárodním postavení nebo o její zahraniční politice, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo propadnutím majetku.

Znění platné do 30.6.1990
§ 112
Poškozování zájmů republiky v cizině
Československý občan nebo obyvatel republiky bez státní příslušnosti, který poškozuje zájmy republiky tím, že rozšiřuje nebo umožňuje rozšiřovat v cizině nepravdivou zprávu o poměrech v republice, o jejím mezinárodním postavení nebo o její zahraniční politice, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo propadnutím majetku.

Poté byl § 112 zrušen. STK, Vy ty lži panu Švehlovi "žerete"?

Pedro řekl(a)...

Oprava. Nějak se mi ta znění zamotala do sebe: Původní znění § 112 z roku 1961: § 112
Poškozování zájmů republiky v cizině
Československý občan nebo obyvatel republiky bez státní příslušnosti, který poškozuje zájmy republiky tím, že rozšiřuje nebo umožňuje rozšiřovat v cizině nepravdivou zprávu o poměrech v republice, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

To znění uvedené výše bylo platné od 1.7.1990 do 31.12.1991. Pak byl tento paragraf zrušen. Omlouvám se za chybu v citování.

Harpyje řekl(a)...

"S Židy, kteří se přihlásili k německé národnosti se musí jednat jako s Němci. Bojovat proti antisemitismu neznamená připustit likvidaci národního a slovanského charakteru republiky."
Václav Kopecký 1944
A Vy, Aspergille, jste stejné hovado jako komunista Kopecký, nebo kterýkoli řadový nácek. Každopádně největší hovado, které doposud do této krčmy vstoupilo.

Harpyje řekl(a)...

Pokud Vám to nevadí, Pedro, tak se zde, v této krčmě oslovujeme nicky.
Nesvědčí to zrovna o Vaší slušnosti, když zde jednoho přítomného diskutéra jmenujete jeho jménem a sám zůstáváte inkognito.

STK řekl(a)...

Milý Pedro,

díval jsem se pochopitelně na ten šílený zákon na webu. Správné znění mi bylo známo dřív, než jsem na VV reagoval. To znění o "němectví" a platnost od 1.1.624 (vskutku pekelná retroaktivita!) je ovšem daleko zábavnější! (A i z toho evidentního překlepu se VV docela elegantně vylhal ;-)

Ale chápu, že moje ulítlé promluvy s VV mohou někoho iritovat, ba i urážet. Já sám se neberu moc vážně (ta dáma v kapuci a s kosou kolem mě prošla celkem velmi nedávno) a pokud mě tu někdo nasír... irituje, tak si ho prostě přestanu všímat. Život člověka je na takové věci příliš krátký.
Omlouvám se moc, ale já se tu, do hospůdky U hřbitova, prosím chodím bavit, nikoliv se hádat.
"Svět" tu prostě nevyřešíme ani náhodou.

>>> I kdyby někdo (po delší vážné diskuzi) přistoupil na moji pravdu: Co z toho bude mít on a co já? "Nic! Bo fix!"

>>> VVV (Vážený Větší Vlastenec) to asi vidí podobně...

A.S.Pergill řekl(a)...

Harpyje, pokud se někdo dobrovolně hlásí k německé národnosti, tak je prostě Němec. Jiné kritérium národnosti, než přihlášení se k nějakému konkrétnímu národu, První republika neznala. To až nacisté přišli s antropologickými prohlídkami, analýzou rodokmenů atd. (při té analýze, mimochodem, vycházeli z metodiky, popsané v rasistickém hnusu jménem Starý Zákon, sepsaným samotnými Židy).
A pokud Židé požadují nějaký extabuřt ve smyslu "my jsme Němci, ale lepší", tak si zakládají na nové kolo holokaustu (a některé podezírám z toho, že to dělají vědomě a záměrně).
Mimochodem, na tyto věci je třeba upozorňovat právě proto, aby k novému kolu holokaustu nedošlo. Kdybych o něco podobného stál, tak budu Židy hecovat, jak to děláte vy nebo kopretina. U kopretiny jsem si na nějakých 90 % jistý, že je to naivita. U vás si takto jistý rozhodně nejsem.

Kopretino, část Židů se snažila dostat pryč, část naopak ostatní přesvědčovala (ještě i po "křišťálové noci"), že se nic neděje, že "není možné, aby takový civilizovaný národ, jako jsou Němci, naletěl na takové hovadiny, jaké hlásá pan Hitler".
Část ortodoxních rabínů prohlašovala Hitlera a spol. za nástroj zloboha JHWH a bezvýhradně z této pozice s nacisty spolupracovala (je třeba si uvědomit, že přestup Židů z judaismu na křesťanství, smíšená manželství atd., jsou smrtelnými zločiny proti judaismu a Starý Zákon je přehlídkou hrůzných masakrů takto "zhřešivších" Židů, jejich partnerů a potomků - tyhle věci se děly od Mojžíše až za horizont Starého Zákona - v podstatě po novověk). Bez spolupráce ortodoxních rabínů a židovských obcí obecně by nacisté nedosáhli na potomky Židů pokřtěných před více generacemi a na potomky smíšených manželství, protože u těch po linii občanských dokumentů nebylo možné "židovský původ" nebo "židovství" určit. Nějakých 100 000 - 150 000 československých "židů" by bez této spolupráce nemuselo skončit v plynu. I v Terezínském ghetu ortodoxní rabíni pracovali na tom, aby šli přednostně do transportů pokřtění Židé a potomci smíšených párů. Ortodoxní judaismus je prostě stejný humus jako islám a jeho vyznavači jsou stejný lidský odpad jako vyznavači ortodoxního islámu.

Pedro řekl(a)...

To harpyje Kelainó: P. Švehla vystupuje i na jiných internetových diskusích identickým způsobem jako zde, a pod svým jménem, takže po pravdě moc nerozumím tomu, co mi vyčítáte. A pokud jde o jeho citát: "Zde se postupuje zcela bezohledně, ať jde o dítě či ženu, ať je člověk rudý nebo modrý, všechno je jedno. Jsi prostě Němec a jako takový jsi míň než pes. (E.Beneš, 1945)" - ověřím si ho. A pokud zjistím totéž co u údajného citátu z trestního zákoníku, nebudu váhat opakovat zde, co jsem napsal výše. To že Edvard Beneš nebyl člověkem na výši úkolů, jež spočívaly na jeho bedrech - o tom není žádný spor. Byl to pletichář, zachoval se nečestně vůči Háchovi, atd. Ale vkládat člověku, který už se nemůže bránit do úst až taková svinstva - to už je na mne moc. Pokud ovšem má V.v. pravdu, pak u mne EB klesne zase o něco níž. Howgh

Harpyje řekl(a)...

Nerada se opakuji, ale vidím, že je to nutné.
Já jsem Harpyje ornithologická, a ne mythologická a pan Švehla vystupuje na Lidovkách jako Rostislav Švehla.
Co se podobných výroků prezidenta Beneše týká, tak RJ jich Vám bude moct naservírovat celou kupu.

Harpyje řekl(a)...

Nějaký konkrétní příklad nadřazenosti "slovanské rasy" by náhodou nebyl, Aspergille? Asi si budu muset přečíst Rozhovory s generálem Mladičem a Obhajobu doktora Karadžiče, abych přišla na kloub tomu, proč jsme "my" tak méněcenní.

Pedro řekl(a)...

Vážená, pan Švehla vystupuje na Lidovkách jako R. Švehla. A na to, že osoba vystupující v diskusích na NP pod nickem Větší vlastenec je pan R. Švehla upozornil jeden diskutující na NP, když cca před měsícem (můžete si to dohledat, pokud Vás to zajímá) napsal cca toto: "A přečtěte si na dnešních lidovkách příspěvek Většího vlastence". Ačkoliv lidovky nikdy nečtu, tak jsem si tam skočil a ejhle:
ZAHYNEME?
Přátelé a soudruzi, vážení bezpartijní ! Tohle je děsná zpráva ! Jestli se na Slovensku dostane k moci pravice, jestli budou poraženy pokrokové síly, tak je zle s naší vlastí, s celým naším národem !
Do této chvíle jsme doufali, že nám opět pomohou naši starší ruští bratři, jako nám obětavě pomohli proti kontrarevoluci v r.1968. A po vítězství zdravých sil na Ukrajině leželo mezi naší vlastí a jednotkami slavné bratrské Armády Ruské federace jen Slovensko, pod vedením s.Fica stát přátelský a soudružský. Ale teď ?!?
Teď se možná i Slovensko vydá na cestu šílených pravicových experimentů, na cestu ke kapitalismu a demokracii. A co bude s námi, s naší vlastí ? Vždyť zahyneme !
Ano, pravice nás prodá imperialistům a Němcům ! Budeme muset pracovat do úmoru, jako ujařmení pracující v tzv. Západní Evropě ! Budeme si muset za naše těžce vydělané peníze kupovat nekvalitní produkty kapitalistického "hospodářství" ! Budeme muset jezdit (létat) na drahé dovolené ! Prostě – pokud nás nepřijdou naši starší ruští bratři opět osvobodit, bude to u nás jednou vypadat tak hrozně, jako v tom úpadkovém státě za šumavskými hvozdy !!! Prostě, jedním slovem : HRŮZA !!!
Bratrská internacionální pomoc vojsk Varšavské smlouvy ze dne 21.srpna 1968 zachránila naši vlast před zavedením pravicových experimentů ! *** Volte ČSSD a KSČM !
13.06.2010 13:33 R. Švehla

Tímto považuji naši diskusi o tom, kdo prozradil že V.v. je pan R. Švehla, za skončenou.

P.S. Ten obrázek vlevo mi rozhodně nepřipomíná africkou harpyji harpyji.

Harpyje řekl(a)...

Africkou asi sotva, protože harpyje žijí v pralesích Jižní Ameriky.

Větší vlastenec řekl(a)...

Drahý, předrahý soudruhu Pedro !

Ty přece víš, jak Tě mám rád, již od chvíle, kdy ses tak přesvědčivě vydělil z indiferentní masy zdejších přispěvatelů svým neochvějně vlasteneckým, až leninským přístupem k obhájkyni Němců paní Harpyji.
Mé oko modravé zaslzelo, když vidělo ta Tvoje rázná soudružská slova, jimiž jsi národní zrádkyni vykázal z našeho vlasteneckého společenství. "Ano, to je opravdový Čech, opravdový soudruh, schopný do hodiny nastoupit na místo staršího referenta Kádrově-personálního oddělení !", vykřikl jsem tehdy radostí do dělného ticha naší skromné Stranické kanceláře.
A od té radostné chvíle sleduji Tvoje příspěvky, ba po nich bažím. Kdykoli Tvůj (pohříchu cizokrajný) nick dlouho postrádám, jímají mne obavy : "Neopustil nás již s.Pedro ? Nesedí už u dlouhého stolu ve Věčném Kremlu, nehoduje s padlými Hrdiny Sovětského svazu a mezinárodního dělnického hnutí ?"
Ale pak opět uzřím Tvůj další textík, a vlna radosti se ve mně vzedme : "S.Pedro je stále mezi námi !"
(Samozřejmě, drahý soudruhu Pedro, až Tě k sobě povolá Věčně Živý Lenin, zaslzím, ale zároveň Ti upřímně popřeji Věčnou schůzi. Já, ve své malosti, se do Věčného Kremlu nedostanu.)

Ach, předrahý soudruhu Pedro, jak rád bych Tě sevřel do své náruče, jak rád bych poceloval obě Tvé svrasklé líce ! Takto Tě objímám alespoň na dálku (na druhou stranu, v duchu Tě mohu tisknout k hrudi tak silně, jak o tom sním, aniž bych Ti JAKKOLI ublížil).

Avšak dnes, dnes výjimečně s Tebou nemohu souhlasit zcela 100%. Ty tvrdíš, že se mýlím v čísle zákona, vymezujícího Trestný čin němectví. Já tvrdím, že se nemýlím.
Ty argumentuješ jakýmisi "informacemi", které jsi získal na tzv.webu, já vycházím ze svého češství a prověřeného třídního původu.

Uvědom si prosím DŮLEŽITOU VĚC, drahý soudruhu Pedro : Internet je imperialisticko-sionistický vynález od A do Z, nejen tedy onen zatrachtilý internetový vyhledávač. A je jasné, jak se imperialisti a sionisti stavějí k naší samostatnosti, jak zoufale se nás snaží dostat zpět do svého područí nebo alespoň zničit. Vždyť o tom opakovaně píší velcí čeští vlastenci Tvého typu a formátu, namátkou prof.PhDr.Groušl,CSc., Velký Šaman, s.s.Pergill a další a další. I autor těchto se k vám značně neskromně řadí.

Prostě - nepřátelé našeho národa (a vůbec všech Slovanů) a pokrokového společenského zřízení (nám Slovanům daného do krve samotnou Přírodou) manipulují s internetem, záměrně zkreslují dokumenty i celou historii. Po našem vítězství prostě vrátíme pravidla přístupu jednotlivců k tzv.webu na úroveň roku 1989.

Uvědom si prosím, drahý soudruhu Pedro, že nějaký zákon o trestání němectví prostě existovat MUSÍ. Jinak by velké vlastenecké činy našich předků, husitů i našich vlastních otců a dědů, byly obyčejnými zločiny. A to je přece směšná a nepřijatelná představa.
Proto zákonodárce zvolil datum, ke kterému na území naší vlasti (naše tisíciletá vlast zabírá pěkný kousek Evropy; už aby nám opět patřila celá !) existoval náš národní stát, a určil jej jako začátek platnosti Zákona.
Tresty za zločin němectví PŘESNĚ ODPOVÍDAJÍ skutečně uloženým trestům, ať už v dobách dávných, nebo v dobách, jejichž aktéři stále žijí mezi námi.

Těším se na Tvoje další úderné texty, drahý soudruhu Pedro, a na dálku Tě vřele soudružsky objímám.


Bijte Němce-papežence !***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

jak píše klasik : "Co do jména ? I pod jiným jménem růže rdít se bude červeně či oranžově."

Prostě - soudruh Pedro je sice skvělý soudruh (viz můj příspěvek výše), ale přece jenom - je mladý jako s.prof.Nejedlý.
Takže mu prosím odpusťte jeho výsostně lidské a soudružské omyly.

Podstatné přece není moje jméno, ale moje bytostné češství, můj třídní původ, moje dlouholeté členství ve Straně (postupně v obou našich bratrských Stranách) !
Což není jedno, jak se jmenovali moji čeští a moravští rodiče a prarodiče ? Podstatné je, že byli všichni členy Strany (s výjimkou moravské babičky-proletářky).
Podstatné je, že jsem proletář, prostý oráč na národa roli dědičné, že se pokouším, podle svých chabých (duševních) sil rozvíjet odkaz svého s.praděda, zakládajícího člena sociální demokracie, i svého s.prastrýce, zakládajícího člena KSČ (a krátce jejího generálního tajemníka).

Prostě – jsem pokrokový, levicově založený člověk, dobrý Čech a nikoli nejmenší český vlastenec-internacionalista.
Toť vše; a stačí to jak na pozitivní kádrový posudek, tak na nekrolog.


Nenajdete-li mne doma ani na pracovišti, jsem na cestě k socialismu !***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Milá anonymní kopretino,

k Vašemu nočnímu příspěvku (21.7., 23.06) :
My čeští vlastenci jsme v r.1945 zjistili, že nějaký čas bude lepší bojovat proti sionistům než proti ...*) To víte, mezinárodní veřejnost byla tehdy silně pod vlivem různých těch ošklivých fotografií a filmů.
Takže jsme přestali používat přímé označení druhých (ale možná i prvních) nepřátel našeho národa a vlasti (hned vedle Němců), a začali jsme místo výrazu "..." *) používat výraz "sionista". **)
Pravda, text se tím občas stává poněkud obtížnějším, ale s trochou cviku ve čtení "mezi řádky" lze jeho smysl snadno pochopit.
A zveřejňování článků (dopisů, projevů ...) českých spisovatelů a buditelů minulých věků, ve kterých se naši velikáni zmiňují o zrádných ...*), spolupracujících s Němci na ponížení a zničení našeho národa, zatrhl Přírodavíproč sám Velký Šaman.

Navíc – jaká Vy jste sionistka , milá kopretino ?! Vy jste pěkné české děvče.
Že se nyní hlásíte k sionismu, jedné z nejhorších forem imperialismu ? To se po našem (resp. Islámském) vítězství rychle změní, to mi věřte.
A likvidovat Vás nebudu ani já, ani žádný jiný pokrokový, levicově založený člověk (resp. pokrokový, Islámsky založený člověk). Stačí Vás přesvědčit.

Jen doufám, že tím nebudu Stranou pověřen zrovna já. Přesvědčování některých tvrdohlavců je vážně práce pro vraha.

A už se KONEČNĚ naučte řádně vkládat svůj nick do příspěvku, do Pěruna !

Hezké odpoledne přeji.

---------------------------------------------------------------------------------------------

*) Prostě se chci vyhnout určitým slovům.

**) Uveřejnění jmen členů protistátního spikleneckého centra R.Slánského s dovětkem " ...*) původu" považuji za chybu našich s.otců a dědů

Pedro řekl(a)...

Svého času jsem váhal, zda V.v. je skutečně R.Š., nebo či snad nejde o Lexu U. (maturoval o rok po něm). Ale údaje, které V.v. o sobě doslova sypal z rukávu, mě přesvědčily o tom, že se na něho v diskusi o tom, jakým způsobem mám vítat naše (sudeto)německé příbuzné, mohu obracet jako na přítele Richarda. Takže jméno Richard tady už bylo dáno. A to, že uveřejnil svůj úderný příspěvek v diskusi na lidovkách a všichni čtenáři diskuse na NP na to byli jiným účastníkem diskuse upozorněni (viz výše), na to jsem neměl nejmenší vliv.
Velice mne rmoutí, že jsem neměl tatínka na MNO - můj otec byl obyčejný svářeč a matka prodavačka, takže kádrový původ pro příjetí do strany by tu byl. Ovšem - jak jsem zde už uvedl - když jsem po bratrské pomoci sovětských bratří tak nějak zaváhal ve svém revolučním přesvědčení a soudružce H. z kádrového oddělení jsem se vytáčel při jejích výzvách, abych vstoupil do naší rodné strany (odměna - takový parťák, to už je přece šajba), cesta vzhůru se přede mnou uzavřela. V tomto ohledu se se se s. V.v., členem strany a absolventem VUMLu, nemohu vůbec srovnávat. Takže mu nemohu než upřímně popřát další úspěchy při plnění náročných úkolů při budování rozvinutého kapitalismu. Ať vysoko třímá nepřemožitelný prapor marxismu-leninismu (a do těch prožluklých germánů ať taky nadále pořádně šije).
Pokud jde o pojem "němectví", o kterém se zde již hovořilo, připojuji další příspěvky.
P.S. Ta harpyje harpyje je samozřejmě jihoamerická, trapně jsem se přepsal, sorry.

Pedro řekl(a)...

Vládní nařízení
ze dne 17. dubna 1941
o trvalém osvobození pozemků a budov Říše, národně socialistické německé strany dělnické a některých pro Říši důležitých svazů od pozemkové a domovní daně
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940, Věstn. str. 604, kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb.:

§ 1
Od pozemkové a domovní daně jsou trvale osvobozeny:
1. pozemky a budovy (části budov)
a) Říše, je-li pozemku nebo budovy (části budovy) vlastnicí používáno k veřejné službě nebo potřebě;
b) Říše, které patří k říšskému železničnímu majetku a kterých je používáno německými říšskými drahami pro provozní a správní účely. U pozemku a budovy (části budovy), kterých se používá k provoznímu účelu, jest osvobození omezeno na polovinu pozemkové a domovní daně;
c) podniku "Říšské autodráhy", kterých používá k svému provoznímu nebo správnímu účelu;

2. pozemky a budovy (části budov)
a) národně socialistické německé strany dělnické a jejích složek,
b) účelového svazu "Říšský sněm strany Nürnberg",
c) národně socialistické lidové péče z. sp.,
d) národně socialistické péče o válečné poškozence z. sp.,
e) říšského svazu protiletecké obrany z. sp.,
f) německého leteckého sportovního svazu z. sp. (národně socialistického leteckého sboru),
g) říšského svazu pro německé útulky mládeže z. sp.,
h) technické nouzové pomoci z. sp.,
i) národního svazu pro němectví v zahraničí z. sp. (svazu "Německý východ"),
j) německého červeného kříže,
je-li pozemku nebo budovy (části budovy) vlastníkem používáno pro jeho úkoly;

3. pozemky a budovy (části budov)
a) Říše,
b) říšskoprávní korporace, sdružení osob neb majetkové podstaty, které podle stanov, nadační listiny, nebo jiného zřízení a podle skutečné správy slouží výlučně a bezprostředně dobročinným účelům,
je-li pozemku nebo budovy (části budovy) vlastníkem používáno k dobročinnému účelu;

4. pozemky a budovy (části budov) korporací, sdružení osob, majetkových podstat nebo svazů uvedených pod č. 1 až 3, kterých jest používáno jinou takovou korporací, sdružením osob, majetkovou podstatou nebo svazem k jejich zvýhodněným účelům, uvedeným pod č. 1 až 3.

§ 2
(1) Osvobození podle § 1 přísluší pozemkům a budovám (částem budov) jen tehdy, pokud jim nepřísluší vynětí z pozemkové nebo domovní daně podle zákona o přímých daních.

(2) O osvobození podle § 1 rozhoduje v I. stolici katastrální měřický úřad, pokud jde o pozemkovou daň, a berní správa, pokud jde o domovní daň. V II. stolici rozhoduje zemské finanční ředitelství s konečnou platností.

(3) K osvobození podle § 1 nutno přihlížeti z úřední povinnosti.

§ 3
(1) Osvobození podle § 1 počíná od doby skutečného použití pozemku nebo budovy (části budovy) k účelům odůvodňujícím nárok na osvobození a trvá po dobu, po kterou jsou dány podmínky osvobození.

(2) Úřad I. stolice jest oprávněn kdykoliv se přesvědčiti, zda trvají nadále poměry, jež osvobození odůvodňují.

§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a vztahuje se i na dobu od 16. března 1939; provede je ministr financí.

Dr. Hácha v. r.
Ing. Eliáš v. r.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Kratochvíl v. r.
Ježek v. r.
Čipera v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Bubna v. r.
Dr. Kapras v. r.
Dr. Klumpar v. r.

Pedro řekl(a)...

VÝNOS Vůdce a říšského kancléře
o udělování beztrestnosti
ze dne 7. června 1939
(Říšský zákoník I., str. 1023)

U příležitosti návratu sudetoněmeckých území do Říše a převzetí Protektorátu nad Čechy a Moravou uděluji beztrestnost dle tohoto pravidla:

Čl.I
Pro část sudetoněmeckého území, které se vrátily v říjnu roku 1938 do svazku Říše, ustanovuji:

§ 1
(1) Účastenství při Národněsocialistické německé straně dělnické, jejich částech a připojených svazech v sudetoněmeckých oblastech jakož i při Německé národněsocialistické straně dělnické (DNSAP), při Německé straně národní (DNP), při Sudetoněmecké frontě domoviny (SHF), Sudetoněmecké straně (SdP) a jí podřízených organisacích, dále podpora jich a napomáhání jim jsou, pokud byly dle předpisů dřívějšího československého práva zakázány a trestny, také již za dobu před opětným spojením s Velkoněmeckou říší zcela zákonnými; rozsudky z těchto důvodů vyslovené platí za vůbec nevynesené.

(2) Nadto uděluji dále beztrestnost pro trestní činy a přestupky správní, spáchané před 1. prosincem 1938 v zápase o udržení němectví v sudetoněmeckých oblastech nebo o návrat těchto ve svazek Říše, v této míře:
Tresty, na něž bylo při nabytí účinnosti tohoto výnosu právoplatně uznáno a které ještě nebyly vykonány, promíjejí se bez ohledu na jejich výši. Zahájená řízení se zastavují, nová řízení se nezavádějí.

§ 2
(1) Nad obsah § 1 uděluji dále ještě beztrestnost za činy a přestupky správní, spáchané německými státními příslušníky neb příslušníky německé národní skupiny před 1. prosincem 1938 v sudetoněmeckých oblastech z pohnutek politických, pokud nepropadají vyššímu trestu na svobodě než dva roky neb peněžité pokutě, buď jednomu neb oběma trestům současně. Tresty, na něž bylo při účinnosti tohoto výnosu právoplatně uznáno a které nejsou ještě vykonány, se promíjejí. Zahájená řízení se zastavují, nová řízení se nezavádějí.

(2) Výjimku činí zemězrada ku škodě Velkoněmecké říše.

§ 3
(1) Za trestní činy a správní přestupky, spáchané příslušníky bývalé Česko-slovenské republiky neněmecké národnostní příslušnosti nebo osobami národnostní příslušnosti české před 1. prosincem 1938 z pohnutek politických v sudetskoněmeckých oblastech nebo z ohledu na osud těchto území, uděluji beztrestnost bez ohledu na druh a výši trestu, jemuž tyto činy propadly. Tresty, na které bylo při účinnosti tohoto výnosu pravoplatně uznáno a které ještě nejsou vykonány, se promíjejí. Zahájená řízení se zastavují, nová řízení se nezavádějí.

(2) Vyňaty jsou z beztrestnosti:
a) zločiny proti životu,

b) loupež,
c) zločiny provedené třaskavinami, byl-li tímto činem člověk usmrcen neb poraněn,
d) počiny, jichž způsob provedení neb pohnutky k nim prozrazují nízkost smýšlení pachatelova.

Čl.II
§ 4
Pro Protektorát Čechy a Morava ustanovuji:
1. Za trestní činy, spáchané německými státními příslušníky neb obyvateli Protektorátu německé národnosti tamtéž v době před 16. březnem 1939, uděluji beztrestnost v rozsahu odpovídajícím obdobě § § 1 a 2.

2. Za trestní činy, spáchané ostatními obyvateli Čech a Moravy tamtéž v době před 16. březnem 1939, uděluji beztrestnost v míře odpovídající obdobě § 3, pokud tyto osoby podléhají německému soudnictví.

Čl.III
§ 5
Předpisy k provádění tohoto výnosu nutné vydá Říšský ministr spravedlnosti.

Berlín, 7. června 1939
Vůdce a říšský kancléř
Adolf Hitler
Říšský ministr spravedlnost
Dr. Gürtner
Říšský ministr vnitra
Frick

stk řekl(a)...

Přátelé a spolubesedníci:
Prosím, pokud to není nezbytné - netapetujte. Je docela zbytečná používat Ctrl+C a Ctrl+V, když lze uvést pouhý odkaz na zdroj.
Ti, které to téma zas až tak nezajímá, musí přetáčet celé metry obrazovek, aby se dostali/y tam, kam chtějí.

Děkuji.

Harpyje řekl(a)...

Teď, když už konečně víte, že RŠ není Lexa U., nám snad můžete prozradit, jestli byl už vždycky tak hovorný (záměrně nepoužívám jiný, trefnější výraz).

informace řekl(a)...

Vzhledem k tomu, že tam jsou makroskopické syntaktické chyby (manca concordanza soggetto - predicato), uvažuji nad tím, zač to mám považovat.

Pedro řekl(a)...

To Harpyje: Vzhledem k tomu, že jsem nebyl spolužákem V.v. (jsem prakticky o generaci starší), není mi bohužel známo, zda byl vždy tak hovorný.
Byl bych velice rád, kdyby V.v. uvedl zdroj, z kterého převzal tento citát: "Zde se postupuje zcela bezohledně, ať jde o dítě či ženu, ať je člověk rudý nebo modrý, všechno je jedno. Jsi prostě Němec a jako takový jsi míň než pes. (E.Beneš, 1945)"
Dotázal jsem se jednoho z oněch historiků, na které jsem nedávno odkazoval informaci (je to můj blízký příbuzný a v knihovně mám několik jeho knih, zabývajících se sudetoněmeckou otázkou), zda mu je tento citát znám. Ačkoliv se problematikou počínání Edvarda Beneše před, za i po WWII a následně i vyhnání či odsunu sudetských Němců zabývá velmi důkladně, tento citát vůbec nezná. Takže by jako vědec chtěl V.v. požádat, aby mu prozradil zdroj.
To informace: O jakých makroskopických syntaktických chybách je zmínka? Jestli snad jsou pochybnosti o pravosti těch dvou výnosů (jeden protektorátní vlády a druhý Führera Velkoněmecké říše), tak za ty mohu dát ruku do ohně.

informace řekl(a)...

Pro Pedra,
ve skutečnosti je tam jen jedna syntaktická neshoda podmětu s přísudkem, a to ve větě
"Pro část sudetoněmeckého území, které se vrátily v říjnu roku 1938 do svazku Říše". Nechápala jsem proč jste ty texty nalepil, jestli byly autentické, byly-li autentické nebo oficiální překlady do češtiny, (nebyl tam žádný odkaz na zdroj)nebo jestli to nebyl nějaký "remake", udělaný z nějakých mně neznámých polemických důvodů. Proto jsem to poněkud přehnala, abych viděla, co na to odpovíte. Ve skutečnosti podobná syntaktická chyba by v oficiálním dokumentu neměla a nemohla být.
Takže teď je na Vás, abyste vysvětlil, proč jste sem ty tak celkem různorodé dokumenty nalepil. Můžu dělat dohady, ale bude snažší, když odpovíte Vy.

informace řekl(a)...

Pedro,
Vy jste mně poslal odkaz na dvě jména, doufám, že Vaším příbuzným není pan Krystlík. Toho si jako historika opravdu nemohu vážit. Promiňte.

Pedro řekl(a)...

To informace: Ty dva texty jsem tady v hospůdce uveřejnil, protože je v nich skutečný odkaz na "němectví", nikoliv vymyšlený - připomínám: *) Zákon č.140/1961 Sb., §112 :
(1) Trestného činu němectví se dopustila každá osoba, jež se v období od 1.1.624 do 25.2.1948 zdržovala na území naší vlasti, a používala jako svůj hlavní dorozumívací jazyk němčinu, nebo, pokud v důsledku svého nízkého věku ještě nebyla schopna řeči, se narodila osobám, používajícím němčinu svůj hlavní dorozumívací jazyk.
(2) Trestný čin němectví se trestá odnětím občanských práv a smrtí, nebo odnětím občanských práv a vyhoštěním.
(3) Trest uložený v odst. (2) lze zmírnit na odnětí občanských práv po dobu 20 let, pokud pachatel splňuje podmínky předepsané vyhláškou Ministerstva vnitra.
Pokud Vás eminentně zajímá, jak jsem k těm materiálům přišel, rád Vám to sdělím prostřednictvím hostinského.
A pokud jde o ta dvě jména historiků - připomenu: Radvanovský, Kural. È tutto - io sono una lepre!

informace řekl(a)...

Dobrá, že ten text zákona, co tu uváděl VV, je více méně výplod jeho fantazie, nebo manipulace (to spíš vzhledem k použití přesných právních termínů)mi bylo celkem jasné. Ve skutečnosti, když se podíváme na znění zákona na webu najdeme:
"Zákon č.140/1961 Sb.,§ 107a až 112 zrušeny". Jaké bylo znění těch zrušených paragrafů, jsem neměla chuť hledat. V každém případě tam nemohla být formulace "trestní čin němectví", protože to by nezveřejnil ani ten nejrasovější režim, natolik je to absurdně kompromitující, vymyslel by si jiné znění, i když by chtěl zachovat podstatu persekuce zaměřené proti jisté národnosti. A pak, pokud vím, používání němčiny jako dorozumívacího jazyka nikdy nebylo a nemohlo ani být úředně zakázáno, tím míň trestně stíháno.
Tím spíš v r. 1961, ale ani hned po válce.
To za prvé, za druhé, proč jste zde uveřejnil ty nacistické zákony Vy? Měli jsme porovnat ten nacistický o "němectví" s tím vlastencovým a uvědomit si absurdnost toho, co říká? Měli jsme si uvědomit,že poválečný zákon o amnestii čs vlády se podobá říšskému zákonu o beztrestnosti činů spáchaných před 1938 r.? Nejsem právník a nemám čas hledat podobné zákony, vydané za podobných okolností v jiných zemích, na webu, ale mám za to, že se vzájemně budou podobat, protože retroaktivně musí ospravedlnit činost svých občanů, kteří jednali v zájmu nového zřízení (partyzánská činnost proti nepříteli, terakty a pod), které by byly jinak podle občanského zákoníku trestné.
Mohu dodat jedno, a to, že říšský zákon o beztrestnosti, kde cituje "zápas o udržení němectví v sudetoněmeckých oblastech nebo o návrat těchto ve svazek Říše" jasně svědčí o jednotě zájmů sudetoněmeckých politiků se zájmy Reichu, ukazuje na to, že jejich činnost byla cíleně a vědomě zaměřena proti existenci Čs. republiky.
Není to jedna z příčin, proč Češi po válce Němce v republice nechtěli?