pondělí 19. července 2010

Proces usmiřování mezi Čechy a Němci

S dnešními Němci jsem "smířený" - nic jsme si neprovedli. S včerejšími konkrétními vrahy mého národa se smiřovat nehodlám - ani s jejich popelem. Našemu sousedství by prospělo, kdyby se Němci jednou provždy "smířili" s výsledky obou světových válek. (Další odpovědi Šamana z interview pro výzkum Britské akademie.)
....................

8. Myslíte si, že by německá vláda mohla udělat více pro to, aby byly překonány negativní postoje Čechů vůči Němcům?
Prozatím by stačilo, kdyby spolková vláda alespoň jasně řekla, že se cítí být vázána rozhodnutími, které jsou obsaženy v Postupimských dohodách. Snad víte, že německý Ústavní soud tuto vázanost zpochybnil!

- Jestliže mohlo být učiněno více, co takovým krokům brání, aby se uskutečnily?

Nevím. Vypadá to, že tradiční styl (velko)německé politiky a možná neuvědomovaný, ale faktický (dnes nikoli vojenský, ale ekonomický) "Drang nach Osten".

9. Existují nějaké zvláště úspěšné oblasti, které byste chtěl vyzdvihnout v procesu usmiřování mezi Čechy a Němci?

Slovo "usmiřování" nemám rád. Vždyť s dnešními Němci jsem "smířený" - nic jsme si neprovedli. S včerejšími konkrétními vrahy mého národa se smiřovat nehodlám - ani s jejich popelem. S včerejšími "spolupachateli" je usmiřování těžké - protože necítí svoji vinu. Nemůžu vyzdvihovat a ctít jejich oběti, ale mohu je respektovat a mít s nimi i jistý soucit. S Němci žijeme vedle sebe tak dlouho a musíme spolu žít i nadále - a mělo by to být dobré sousedství. A myslím si, že by mu prospělo, kdyby se Němci jednou provždy "smířili" s výsledky obou světových válek.

Přitom z německé strany se "smiřovat" nechtějí přímí viníci, ale zase jenom ti Němci, kteří byli také postiženi nacistickým režimem. Esesák si neklekne před pomníkem svých obětí, tam si klekne zase jen Němec, kterého zavřeli nacisté do koncentráku. O odpuštění mě osobně prosí přítel, který nám chce pomoci, protože jeho předkové byli - Němci... Co mu mám odpouštět? Goetha a Beethovena?

Tolik ke "smiřování".

Co bych chtěl vyzdvihnout, jsou různé humanitární akce, které jsou buďto sponzorovány Českoněmeckým fondem budoucnosti nebo přímo z různých zdrojů z Německa. Jde nejen o finanční podporu bývalým obětem nebo národním památníkům v Terezíně a Lidicích, ale i o různé vzájemné výměny mládeže. (Jenom je třeba dbát, aby té mládeži nebyly předkládány lži!) Ale i mimo mediální pozornost se objevují drobné, avšak pro lidi, jichž se to týká, velmi důležité akce. Třeba jako osobní asistence německých studentů při pečování o české židovské seniory...

Pro česko-německou koexistenci udělal také mnoho rozvoj cestovního ruchu. Normální, lidské kontakty mezi normálními lidmi. A pak taky normální kontakty mezi školami a kulturními institucemi. Více nežli politici zde bodovaly německé pořady (včetně německy mluvených amerických filmů) na české kabelové televizi a český Karel Gott na německých pódiích...

Nenápadný ale trvalý vliv na česko-německé spolužití má i naše spojenectví v NATO, kdy vedle sebe sedí naši důstojníci, kdy společně cvičí čeští a němečtí vojáci, kdy se naši vojáci setkávají i v zahraničních misích jako kolegové a spojenci.

10. V kterých oblastech se toho musí stále ještě mnoho udělat?

Myslím si, že na české straně především v pěstování naší národní hrdosti. Pokud budeme hrdi na to, na co můžeme, budeme moci spravedlivě zhodnotit věci, na které být hrdi nemůžeme (poválečné vyřizování účtů).

Musíme umět přiznat Němcům jejich národní specifika, jejich vlastní pohled na dějiny, ale totéž musíme žádat i pro sebe. Vzájemným vztahům by jistě velmi prospělo, kdyby naši sousedé akceptovali náš pohled na naše vlastní dějiny, naučili se akceptovat a tolerovat náš pohled na svět, naši kulturu, náš styl. Smějeme se jiným vtipům, chodíme jinak oblékaní, máme rádi jiná auta, líbí se nám jiné věci, posloucháme raději Smetanu, Dvořáka a Janáčka než Wagnera. Nejsme proto lepší ani horší, jsme jiní. Vzájemné poznávání nás může jedině obohatit.

Čím více se budeme znát, tím lépe si můžeme rozumět - budeme-li chtít. Z německé strany zatím příliš velký zájem necítíme. Zatímco (například) německé pohledy na naši společnou minulost vycházejí v Česku zcela běžně, česká kniha historika Kurala, kterou pro tyto účely nechala přeložit organizace "Kruh občanů ČR vyhnaných v r. 1938 v pohraničí" do němčiny, nenalezla v Německu distributora.

11. Jak byste zhodnotil roli německého Landsmanšaftu co se týče česko-německých vztahů?

Nejdříve musím zdůraznit, že se jedná o "sudetoněmecký", nikoli "německý" landsmanšaft. Bojovný "sudetoněmecký kmen" nespojuji se všemi Němci. Jeho roli hodnotím jednoznačně negativně. V SL jsou sice patrny mírnější proudy katolické a sociálně demokratické, ale ideologicky jsou, bohužel, stále ve vleku posthenleinovského Witikobundu, který byl založen (bývalými) esesáky, gestapáky a ordnery... Proto i politické požadavky SL někdy až doslova kopírují dávné Henleinovy a Hitlerovy požadavky ("právo sudetoněmecké etnické skupiny na návrat do své vlasti a na nerušený život právě tam ve svobodném sebeurčení..." Toto právo "však není slučitelné s pokusem přivtělit Němce a Slováky do centralistického českého národního státu..."). Buntování SL zvedá v Česku celkové protiněmecké nálady a přihrává munici našim komunistům. Jejich výpady jsou zase vodou na mlýn "sudeťákům". KSČM a SL si v tomto jdou velice na ruku - ke škodě všech Čechů a všech Němců.

12. Nakolik je proces usmiřování s Německem důležitý, co se týče vstupu ČR do EU?

Opětně zdůrazňuji, že jde hlavně o spolupráci a koexistenci, nikoli nějaké "usmiřování". Německo je náš největší soused, přes polovinu vývozu do EU jde právě do Německa, téměř veškerý náš vývoz do EU překračuje německé hranice. Na druhé straně u nás německé firmy značně investovaly, takže i my jsme pro Německo důležití - i když zdaleka ne tolik, jako například Francie nebo i Polsko. Před naším vstupem do EU je naše hranice s Německem zároveň i německou "evropskou" hranicí - to je další důvod, proč je v německém zájmu, abychom v EU byli. A zatímco toto píšu, prakticky už jsme.

Psáno v lednu 2004 v Praze, poprvé vyšlo na NP 30. března 2004

(Pokračování zítra)

51 komentářů:

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážení vlastenci, vážené vlastenky, soudruzi a soudružky !

Tentokrát s názory Velkého Šamana bezvýhradně souhlasím; zvlášť s jeho odpovědí č.8. Mohu dodat jen, že Němci vědí VELICE DOBŘE, o co jde : O pokračování "Drang nach Osten" prostředky moderní doby.
Zde je důkaz :

Diktát jako hlavní nástroj

"Národní německé síly" financují věci v oblasti východní politiky tak, aby to pomáhalo jejich koncepci pochopit a přijímat. Málo se v Německu počítá s tím, že odpor ve východní Evropě proti nadvládě kapitálu může přinést nějaké výsledky.
Potřeby a přání východních zemí smějí být plněna jen při poskytnutí protislužby ve prospěch německých zájmů. Bez odpovídající vstřícnosti nesmí německá politika problémy těchto států sprovodit ze světa, nýbrž má využívat jejich těžkostí k prosazení vlastních cílů. Finanční závislost Polska, ČR a Ruska na Německu, tedy jejich zadlužení, je nutné mít v úmyslu jen za těch podmínek, kdy nebude žádného odpuštění dluhů bez odpovídající protislužby.
Velmocenské postavení Německa v hospodářské sféře je nutné dále prozíravě rozšiřovat. V bývalých německých východních oblastech je nutné skoupit vše, co se jen dá, případně přes nějaký fond. Německé firmy založené ve východních oblastech, by měly napříště za sebou přitahovat především německé dělníky a jejich rodiny.
Politické požadavky na uvedené tři slovanské země musejí být neustále doplňovány civilněprávními požadavky vyhnanců a jejich dědiců. V rámci evropské integrace se musí německá politika ve východních oblastech snažit o právní jistotu, která zabrání útokům Čechů a Poláků proti německým investicím. Prostřednictvím sdělovacích prostředků by se měla rozvíjet snaha o myšlenkové ovlivňování především Poláků a Čechů, kteří mají v úmyslu zabraňovat aktivní německé východní politice.
Obzvláště je nutno jim předvádět před očima nezákonnost a zločiny jejich národů na Němcích v době před druhou světovou válkou, v jejím průběhu a po jejím skončení. A to z těch důvodů, aby se morálními argumenty ulehčilo akceptování celoněmeckých opatření.
Německá kultura a jazyk by měly být ve východních oblastech co nejvíce rozšiřovány a musí podporovat aktivní prosazování velkoněmeckých požadavků.
Německá zahraniční politika by měla vidět jako jednu ze svých hlavních úloh odstraňování odporu proti nové německé východní politice v jiných zemích, protivníky neutralizovat a získávat nové spojence pro Německo. SRN se bude snažit.o koupi dříve německy osídlených oblastí.
Tomu je nutné .přinášet oběti. Pro Slovany s tím spojený zisk by mohl být větší než vlastnictví sešlých oblastí a rozpadlých obcí. Taková opatření je nutné propagandisticky připravovat a všestranně propracovávat a také zdůvodňovat. Zařazení Poláků a Čechů do nadnárodních institucí bude ze strany SRN podporováno jen za podmínek politických
ústupků.

Jedná se o velkoněmecký staronový plán a koncepci "Drang nad Osten". V nových podmínkách, novou taktikou ve směru starých strategických cílů a záměrů.

(Německo ve strategických souvislostech ; PhDr. J. Groušl, CSc.)


BUĎ VŽDY PŘIPRAVEN K OBRANĚ VLASTI !

Harpyje řekl(a)...

"Našemu sousedství by prospělo, kdyby se Němci jednou provždy "smířili" s výsledky obou světových válek."
"Drang nach Osten!" "Karel Gott!"
i-e-o-u-a, der Gerechte!

Větší vlastenec řekl(a)...

Ano, vážená paní Harpyje.
Vidím, že pořád ve Vás někde je zbytek češství, nezasažený stockholmským syndromem z "darované" německé cukety a petržele. Ještě se smějete stejným vtipům, máte ráda stejná auta.
Prostě, ještě nejste jiná.

Mohl bych Vás proto poprosit, abyste těm zabedněným Němcům, jejichž chleba a cuketu jíte, vtloukala do hlav následující prostá leč jasná slova ?
"Vzájemným vztahům by jistě velmi prospělo, kdyby naši sousedé akceptovali náš pohled na naše vlastní dějiny, naučili se akceptovat a tolerovat náš pohled na svět, naši kulturu, náš styl. Smějeme se jiným vtipům, chodíme jinak oblékaní, máme rádi jiná auta, líbí se nám jiné věci, posloucháme raději Smetanu, Dvořáka a Janáčka než Wagnera. Nejsme proto lepší ani horší, jsme jiní. Vzájemné poznávání nás může jedině obohatit."


Na to obohacení by se chamtiví Němci mohli chytit, co říkáte ?

informace řekl(a)...

Ať nejsou sudeťáci se svým právem "na návrat do své vlasti a na nerušený život tam" směšní. Kdyby se mělo těch patnáct milionů Němců, vysídlených do Německa po druhé světové válce vrátit zas na východ a na jih, odkud přišli, tak jim tam v Německu nikdo nezbyde. Už takhle podle jejich statistického úřadu každý pátý občan je přistěhovalec. A natalitu mají nízkou, počet autoktonního obyvatelstva pomalu ale jistě klesá. Kdyby se vystěhovali východní etničtí Němci, tak se tam nahrnou Turci nebo Arabové. Takže pak každý třetí občan bude přistěhovalec. Touží snad Německo po tureckém hospodářství a Hospodáři? Ostatní země tedy ne. Allora si diano sti sutetentojče una calmata!

žibřid řekl(a)...

Vidím, že původ jména Božího v pětici samohlásek, bere některým zde přítomným dech (pravda, plyne z toho, že takové pronárody jako třeba Maďaři, kteří mají samohlásek osm, jsou nutně navždy zbaveni Boží přízně). Nuže zde čtěte, vzdělávejte se a berte inspiraci, abyste si snad nemysleli, že si z vás dělám šoufky:
http://www.dub.cz/cs/josef-zezulka-byti-zivotni-filosofie.php

informace řekl(a)...

Jen se vy dva vážení chechtejte, až vám tam bude každá třetí ženská chodit v dlouhých černých hadrech jako strašidlo bez obličeje, tak vám pak bude asi úzko. Ba co říkám úzko, strachy se vám bude svírat konečník.

STK řekl(a)...

Teď už fakt nevím,

vážení spolubesedující, jestli je horší být sudeťák nebo komouš, Cikán nebo Žid, případně gay či mohamedán. Taky na motorkáře nebo cyklouny mají leckteří spadeno. A na majitele psů... A na kuřáky, křičící děti na hřištích a pomalé staříky v MHD či nerozhodné stařenky v supermarketech.

Partikulární nenávisti leckomu zaplňují veškerý duševní obzor, veškeré uvažování. Zdá se to sice nemožné, ale denní styk s realitou to naznačuje neúprosně.

Nenávist jako smysl života, jako jeho hlavní náplň. Chucpe v tom nejpůvodnějším smyslu slova. Česky snad "nestoudná drzost" od živého tvora, který je většinou odkázán na interkakce mezi svými druhy.

Tohle dohadování "kdo je je horší" je hnusnější, než četba Bible. (A to je (pro agnostiky) sice moudrá, ale dost hororovitá knížka!) Chybí tu na rozdíl od ní ten jednotící element - láska ke... ...komukoliv.

Nemusí to bý Bůh ani Jehova. Ba ani Alláh. Stačil by i nějaký "zavšivený bližní".

Jenže všichni se bojí slova "odpuštění" v domění, že je oslabí, zničí. Nebo aspoň znemožní společenky či politicky.

MYSLÍM, ŽE NEOSLABÍ, NEZNIČÍ...

(Není zas tak těžké si začít budovat takový malinký soukromý messiášký komplexík...)

Anonymní řekl(a)...

Tomáš Pfaifer a světlo v duší, ura-ura-uraaaa!

informace řekl(a)...

Mám za to, že nemá smysl zavádět diskuzi na rovinu interpersonálních vztahů, na otázku miluj nebo alespoň snášej trpělivě bližního svého. Téma, které nám předkládá Šaman k diskuzi, se týká vztahu mezi státy anebo mezi etniky.
Chtěla bych v této souvislosti připomenout nedávné setkání kancléřky Merkelové s prezidentem Medvěděvem v Jekatěrinburgu. Při této příležitosti oba státníci prohlásili, že mají v úmyslu napsat společnou historii Ruska a Německa. Italské noviny se touto otázkou nezabývaly, soustředily se spíš na ekonomická jednání mezi oběma stranami. Medvěděv zdůraznil, že Německo je jejich klíčovým partnerem a že přislíbilo zvýšit investice a to ve výši 2,2 miliard euro. Německé firmy zmodernizují v Rusku železnice, Siemes bude investovat do ruské Sillicon Valley ve Skolkovu, jednalo se o joint venture v oblasti automobilového, chemického a jiného průmyslu, o dalších dohodách s Gazpromem.
Jak píší zdejší noviny, Německo na druhé straně preferuje investice ruského kapitálu v Německu oproti investicím jiných evropských zemí. Jako příklad uváděly odmítnutí prodat Opela italskému Fiatu a preferování jedné rakouské firmy, za kterou je ruský kapitál.
Samozřejmě tato vazba Německa s Ruskem na ekonomickém poli má své dost jasné příčiny: Rusko představuje pro Německo velký trh, kam umístit své výrobky. Pro Rusko je Německo zas zdrojem investic pro modernizaci.
Zaujalo mě prohlášení o napsání společných dějin - což asi více méně znamená urovnání otázek z minulosti, jak z dob 2. sv. války tak té studené. Jak ji asi budou politici psát? Co vezmou v úvahu? Jaký to bude mít politický dopad?
Paní Harpyje by nám mohla říct, jakou to mělo odezvu v německém tisku. Je z nás nejvíc informovaná.
Kromě jiného, jestli se nemýlím, mělo se tam mluvit i o společném postupu vůči islámu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážení vlastenci, vážené vlastenky, soudruzi a soudružky !

Velmi mne rozveselil příspěvek velkého českého vlastence žibřida (ze včerejška, 23:39).Všichni přece víme, že náš soukmenovec žibřid je roduvěrný Čech, to znamená (mimo jiné) pevně věřící vědecký ateista.
Ano, jeden z nejlepších způsobů boje proti všemu církevnímu tmářství jsou směšnostrašné bláboly typu "BYTÍ - životní filosofie".
Děkuji, bratře žibřide.

A nyní odkaz na jeden z pramenů OPRAVDOVÉHO poznání, na pramen čistý, každému Čechovi (Moravanovi) bytostně milý : http://marxismus.cz/


"Socialism má své živé zřídlo v zejících nedokonalostech nynějšího řádu společenského, zejména v jeho nespravedlnostech a nemorálnostech, a obzvláště v hmotné a mravní bídě velikých mas všech národů." (T. G. Masaryk)

***Volte ČSSD a KSČM !***

Harpyje řekl(a)...

Musím Vám vytknout, Vlastenče, že jste přehlédl stěžejní větu ve Vašem citátu PhDr J.Groušla CsC: "Německá kultura a jazyk by měly být ve východních oblastech co nejvíce rozšiřovány a musí podporovat aktivní prosazování velkoněmeckých požadavků."
Toto tradiční germánské úsilí po kulturní hegemonii je velmi důležitou součástí německého Drang nach Osten a PhDr J.Groušl CsC v jiné ze svých publikací právem varuje před nebezpečím této už dílem uskutečněné germanizace naší vlasti, která padá na úrodnou půdu hlavně u mládeže (Eva Hahn).
Germanizace Čechů se bude projevovat tím, že se Češi budou oblékat stejně jako Němci (jeans made in Turkey, T-shirts made in China a obuv made in Vietnam), budou mít rádi stejná auta (made in Japan) a mobily (made in Finnland).
Jednoho hrůzného cíle už tato germanizace naší vlasti dosáhla: průměrný Čech, tak jako průměrný Němec neposlouchají ani Wagnera, ani Dvořáka. Oni poslouchají Karla Gotta!!! A to už nejmíň 40 let. Ani z literatury si průměrný Čech, tak jako průměrný Němec moc nedělají. Raději se dívají na "německé pořady (včetně německy mluvených amerických filmů) na české (nebo německé, pozn. autorky příspěvku) kabelové televizi".
Našinec si nesmí domyslet, co by se stalo, kdyby český lid byl germanizován do té míry, že by stal méně xenofobním, jako jeho západní sousedé. To by už jeho germanizace byla skutečně dovršena.

Harpyje řekl(a)...

Musím se Vám přiznat, Draku, že jsem na ono "i-e-o-u-a" nejdříve nevěřícně hleděla, a byla jsem tak zmatená, že jsem se dokonce podívala ve Wikipedii na článek o hebrejském písmu, abych se přesvědčila, že nesním. Mrkněte se taky na ten článek, a pak uvidíte, proč ono "i-e-o-u-a" "bere některým zde přítomným dech".

Harpyje řekl(a)...

CSc, samozřejmě. Profesoru Groušlovi se omlouvám.

informace řekl(a)...

Symbolickým významem hebrejského písma se zabývá Kabala.
http://www.cabala.org/novita/brevespiegazionedelle22lettere.shtml

stk řekl(a)...

Nic mezilidského mi není cizí, milá Informace ;-)

Prostá otázka: Z jakých elementů se skládá etnikum nebo(li) národ? (U státu je to poněkud méně jasné...)

Podobenství: Vytáhnu-li poslepu z košíku zakrytého šátkem (již popáté) nahnilou hrušku, jaký mě napadne logický závěr o obsahu tohoto košíku?

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

přiznávám, že jsem poněkud zmaten.
Ve svém příspěvku z 23:32 jsem přece nepoužil slov velkého vlastence prof.PhDr.Groušla,CSc., nýbrž slov velkého vlastence Velkého Šamana.

Pravda, rozlišit je od sebe je prakticky nemožné, takže jsem možná neúmyslně zapříčinil Váš omyl. Omlouvám se.

Leč ryzí vlastenectví je prostě Z PODSTATY vyjádřeno stejnými slovy, ať už je napíše prof.PhDr.Groušl,CSc., Velký Šaman, s.s.Pergill, nebo třeba autor těchto řádků.

Ovšem plně souhlasím s Vaším tvrzením, že germanizace naší vlasti hrozí čím dál tím víc. Představa, že jednou se budou zglajchšaltovaným "průměrným" Čechům (Moravanům) líbit stejná auta (made in Japan) a mobily (made in Finnland) jako průměrným Němcům...
To je prostě DĚS.
To se NESMÍ stát.
To by se naše národní svébytnost, naše slovanská rázovitost rázem rozplynula v odpudivé břečce globalizace.
A to NELZE připustit.
My se prostě musíme držet našich národních kořenů, my se prostě MUSÍME přimknout k tamtomu na Východě mocnému dubisku, a v objetí jeho mocných haluzí, v chladivém konejšivém stínu jeho rozložité koruny přestaneme bouře hněvu i konečný pád kapitalismu a demokracie.

A pak už se bude tančit všude !

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

PROSÍM : Nezatracujete náš národ !
My jsme Slovani, my jsme v jádru dobří ! Hmatejte dál, shnilotiny vyhazujte na smetiště dějin, a brzy nahmátnete pevného ryzího Čecha či Moravana, s převahou čisté nesmíšené slovanské krve (stačí i těch Vašich 75%).
Podstatná stejně není ryzost krve, ale třídní původ a ryzí internacionální vlastenectví (vztah k Ruské federaci).

Slovan jsem a Slovan budu !
***Volte ČSSD a KSČM !***

stk řekl(a)...

Kdybych to, Velevážený VV,
zkoušel i v tom dalším košíku s "Apple", dopadlo by to, myslím, "lautr gans" stejně. ;-)
Ale to už je ta přirozená lidská hravost. Kdo to vlastně řekl: "Chléb a hry!" Lenin? Stalin? Putin?
>>>
Ale potěšilo mě, že ještě nejsem zcela zatracen. 75% je víc než 25%. Pravda - až přímo Moskevská...

Větší vlastenec řekl(a)...

Zcela ztracen jistě nejste, vážený STK.
Jen nevím, zdali Váš pohled na náš národ ("Vytáhnu-li poslepu z košíku zakrytého šátkem (již popáté) nahnilou hrušku, jaký mě napadne logický závěr o obsahu tohoto košíku?") není příliš ovlivněn onou 1/4 germánské krve ve Vašich žilách.
To bude nutno, po našem vítězství, řádně prošetřit.

Jinak, autorem výroku "Chléb, industrializace a hry !" je samozřejmě soudruh Stalin.
Viz např. :
http://www.galerierudolfinum.cz/images/736.large.jpg

Společnou radostí ke společné síle !***Volte ČSSD a KSČM !

Anonymní řekl(a)...

Germanizace se nebojím, ale bojím se islamisace. Jak psala Informace, brzy každá třetí ženská bude nosit přes tělo burku (ohavný pytel). My ženy to budeme mít velmi těžké, až zvítězí islám, tak nastane aparteid žen.Je to jen otázka času. Ultralevá kosmopolitní sebranka bez evropského národního cítění žene Evropu do záhuby.
kopretina

informace řekl(a)...

Decimus Iunius Iuvenalis Panem et circenses !!!
jakejpak Stálin.

Co si vážení hosté myslíte o setkání Merkelové s Medvěděvem, o kterém jsem psala nahoře?
To je aktuelní a ne povídání o germanizaci. Nikdo vás nebude germanizovat víc než už jste.

informace řekl(a)...

Nebojte se, Kopretino, do Česka se nastěhují Sudeťáci, ti jako jsou křesťané, i když nacionalisti, a Turci a podobní muslimové se nastěhují na jejich místo do Německa, podle principu, že vakuum přitahuje a musí se znovu naplnit.
Harpyjina sousedka bude nějaká Turkyně, co jí už nebude dávat cukety, jako ta paní z Liberce, protože tu vyženou SL do Česka.
Jo, takhle to bude chodit.

Harpyje řekl(a)...

Já jsem, Vlastenče, citovala z Vašeho příspěvku v 21:11.
Olejo(?)malba "fizkultura" je jedinečná. Mě zaujala především postava soudruha uprostřed obrazu, který má pánské podvazky. To se dnes už nevidí. Dřív, když se ještě ničím neplýtvalo, patřily takové podvazky do výbavy každého gentlemana (a zřejmě i soudruha). Cvičící jsou dobře živeni, soudruzi mají dobře vyvinuté svalstvo a soudružky jsou kypré, oblých tvarů. Všichni vyzařují zdravý optimismus a radost ze života v socialismu. Soudruh v červených trenýrkách, zobrazený z anfasu, laškuje se soudružkou, která je k pozorovateli obrácená zády. Ostatní soudruzi tančí nějaký chorovod. Trojice ležící v popředí studuje zřejmě klasiky marxleninismu.
Aglaia, Eufrosyné a Thaleia třímají uprostřed té veselé vřavy rudou vlajku, pro miliony utiskovaných symbol naděje.
Moc se mi ten obraz líbí.

Větší vlastenec řekl(a)...

Milá Kopretino,

nevím, zdali jste na správném místě. Zde jsme (téměř) všichni vlastenci, někteří z nás jsou opravdu VELCÍ vlastenci. Díky tomu (téměř) všichni víme, že Němci jsou pro náš národ mnohem větším nebezpečím než kdokoli jiný. Konečně, jestli nevěříte, tak se podívejte na mapu : kde všude okolo nás se rozkládá Německo, a jak daleko od nás vzkvétají muslimské země.

A jestli u nás nezvítězí socialismus internacionální, nýbrž islámský ? Pořád lepší, než kdyby opět zvítězil fašismus nebo tzv. národní (německý) socialismus.
Generál Bedřich Homola, významný člen prozápadně zaměřeného protifašistického odboje *), poslal v roce 1940 do Londýna depeši : "Moskva nám nevezme řeč ani půdu, kdežto Berlín obojí. Vládní forma se změní, za 30-50 let komunismus nebude, bude zde však národ, kdežto za vlády Němců by za 20 let byl národ zničen."
To je prostě neoddiskutovatelný fakt. A pojem "Moskva" můžeme pro tuto úvahu (ale JEN A POUZE pro tuto úvahu) nahradit pojmem "Islám".

Takže, co by konkrétně znamenalo vítězství Islámu nad dnešním vykořisťovatelským systémem ?

Pro Vás osobně :
Pokud byste trvala na své křesťanské víře, stala byste se dhimmi. Pokud byste přijala Víru Pravou, začal by Vám nový život. Správně oděna byste nepřitahovala pozornost všelijakých "obtížáků", Váš manžel by se staral o Vás a Vaše děti. Jako dobrý Muslim by Vás trestal jen za skutečné přečiny, a to předepsaným způsobem. Jaký to rozdíl proti některým Čechům (zřejmě s příměsí nečisté germánské krve), kteří své ženy a družky bijí jen pro své povyražení a hlavanehlava, jež se nestarají o své děti.

Pro celý náš národ :
Vymanili bychom se z područí EU, unikli jařmu západních vykořisťovatelů, zachránili bychom se z kalu úpadkové euroamerické civilizace. A hlavně – už nikdy bychom se nestali terčem německé agrese, ať násilné, jako tolikrát v minulosti, nebo plíživé jako dnes.

Prostě : Hlavu vzhůru, milá Kopretino !

Vzpomeňte prorockých slov Libušiných :
"Však nechť se stane cokoli,
to cítím v nejhlubší svých ňader hloubi:
můj drahý národ český neskoná,
on pekla hrůzy slavně překoná !"

-------------------------------------------------------------------------------------------

*) http://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Homola

Harpyje řekl(a)...

Kopretino, dnes odpoledne kolem čtvrté hodiny, kdy bývá ve městech největší vedro (hodně přes 3O°C), jsem čekala v jedné masážní praxi, až na mně přijde řada. Otevřely se dveře, dovnitř vstoupila mladá Turkyně v jejich typickém hábitu, udělala pár kroků a zkolabovala. Sa zájmem jsem pozorovala, jak ji křísili a svlékali hadry, které měla na sobě: na hlavě měla uvázaný neprodyšný polyesterový šátek a pod ním něco na způsob koupací čepice, ale z bavlny (http://guzelkadinlar.mevsimlergibi.com/wp-content/uploads/2009/04/basortusu-turban-modelleri-nasil-yapilir.png).
Na těle měla kabát sahající až na zem, svetřík a dlouhou sukni. Pod ní měla punčochy.
Jestli se její starý dozví, že ji masérky svlékaly na veřejnosti, tak ji zaručeně zmlátí, protože ji mohl uvidět nějaký cizí muž.
Takže buďte ráda Kopretino, že budeme nosit burky, pod kterými budeme v takovém vedru moct běhat nahé, a ne jak ty ubohé Turkyně. :-)))

žibřid řekl(a)...

Pokládám řečnickou otázku:
Jaký je rozdíl mezi spisy z minulého tisíciletí a spisy z předminulého, případně před-před-předminulého tisíciletí?
V pravdivosti, důležitosti, synkretičnosti, pochopitelnosti dnešním čtenářům,... kdovíčem ještě? A je to opravdu rozdíl?

Informace, to jsem zvědav, jaké všechny paralely mezi dějinami Německa a Ruska vyplynou na povrch při sepisování společných dějin. Zvláště Poláci při četbě chvílemi nebudou tušit, jestli je to kapitola o Německu nebo Rusku... Nicméně k paralele denacifikace nenacházím v postsovětském Rusku nic adekvátního, ale třeba ty dějiny budou pojaty velkoryse a bez ohledu na zbytečné trapné detaily;-)

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

jsem rád, že se Vám ten obraz líbí. Posílám Vám (ale i všem ostatním) odkazy na stránky, pojednávající o životě a díle s.Sergeje Michajloviče Luppova :
http://www.maslovka.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=416
http://sloblib.narod.ru/1997/lyppov.htm
Jak vidíte na odvážném plátně s.Luppova ze 40.let (VELMI, VELMI odvážném), Vaše přirovnání oněch tří soudružek u stožáru ke Gráciím bylo velice trefné.

A zde je celá sbírka skvělých a optimistických pláten sovětských chudožniků se sportovní tématikou :
http://www.liveinternet.ru/journalshowcomments.php?journalid=2010239&jpostid=119229287
Povšimněte si prosím úvodní básně. Je to text písně "Спортивный марш" z kинофильмa "Вратарь" *) . S.Vasilij Ivanovič Lebeděv-Kumač **) v něm zcela správně ztotožňuje sport s přípravou k obraně vlasti.


"Země, která dělá pro blaho své mládeže tak grandiózní dílo, je příkladem pro celý svět." (Joao Havelange, bývalý šéf FIFA, o spartakiádách v násilně zničené Československé socialistické republice)

-------------------------------------------------------------------------------------

*) http://video.ru/films/film/7856_Vratar
**) http://lebedev-kumach.ouc.ru/

informace řekl(a)...

Co tam budou v těch rusko německých společných dějinách psát, není známo. V it. tisku jsou jen kusé zprávy. Medvěděv prý řekl, že jejich dva národy, které mají společné křesťanské kořeny a kulturu, musí tak zhojit rány z minulosti. Merkelová dodala, že se musí psát bez předsudků. Tady bude asi to úskalí. Minulého roku Medvěděv podepsal "ukaz" o sestavení zvláštní komise, kde jsou také zástupci ministerstva obrany a ministerstva vnitra, která má bdít nad "správnou" interpretací historie a nedopustit nějaké revizionismy.
Podobná komise, která má vyřešir sporné otázky minulosti, existuje mezi Polskem a Ruskem, ale co vypracovala, nevím.

Harpyje řekl(a)...

Já tomu jazyku nerozumím!
Každopádě ty tři grácie skončily zaručeně v nějakém Giftschranku. Revoluční umění muselo být bezpohlavní, aby neodvádělo pozornost pozorujících od budování socialismu.
V těch dvou předposledních obrazech sportovců z roku 1936 by byl určitě našel zalíbení i sám Vůdce. Ono se to oficiální německé umění z té doby od toho ruského moc nelišilo.

žibřid řekl(a)...

Dějiny budou jistě končit vyhlídkou na světlé zítřky, ale čím budou začínat? Vyjitím germánských kmenů ze Sibiře? A bude tam výklad slova "slave" - otrok?
Jejda, jejda, já jsem dnes nějaký sžíravý. Nechám toho, není to konstruktivní.

Nakonec dost možná zůstane u vzájemné dobré vůle z důvodu obchodování. Jestli za sebou stáhne Německo Evropskou unii směrem k Rusku, je to prostě pragmatické vzhledem k Islámu, takže očekávám ani ne tak vzájemný pohled na katolickou X ortodoxní odnož křesťanství, jako spíše společný pohled na Islám, který má v obou státech pátou kolonu (u Ruska by ovšem v některých případech stačilo stáhnout se z cizího okupovaného území).

Harpyje řekl(a)...

Dlouho jsem hledala, než jsem našla vůbec nějakou zmínku o projektu této společné knihy dějin. Sestává z jedné věty a nachází se stránkách spolkové vlády (http://www.bundesregierung.de/nn_1264/Content/DE/Artikel/2010/07/2010-07-14-deutsch-russisch.html): "Merkel uvítala projekt společné knihy dějin".
To je, myslím, dostatečný důkaz toho, jakou důležitost přičítá německá strana tomuto projektu.

STK řekl(a)...

Volám VV! Volám VV! CQ - CQ - CQ

Tu STK - mám zásadní dotaz:
Ty adresy povětšinou "squjelých" demonstrativních stránek máte někde připravené nebo je vyhledáváte, až když nastane vhodná doba pro to nebo ono téma!?
</;-)
Pro ostatní spolubesedníky: Všimli jste si, že obraz "Fizkulturnyje igry na stadioně" je absolutně realistický? Vidno totiž kromě 4 dvojplošníků též i 1 Zeppenin! V roce 1927!

STK řekl(a)...

To Žibřid:

Dneska by možná Rusku stačilo, aby se stáhlo z některých svých bývalých gubernií. Ale zítra určitě ne. Islám je svým principem plodný a potřebuje proto ten, ten... Lebensraum!

Jedinou šanci pro ten náš vyměklý multikulti svět vidím ve výroku (snad br. Ing. J. Paroubka - ale už to nevím přesně, možná to byl bratr někoho úplně jiného): "Divite et impera! - pokud by se jej podařilo úspěšně aplikovat na islámský svět.

Harpyje řekl(a)...

Proč ne, STK? Mrkněte se na http://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Luftschifffahrt , odstavec "Zwischen den Weltkriegen ".
S konstrukcí vzducholodí pokračovali Rusové po první světové válce od roku 1920.

informace řekl(a)...

Ruské noviny píšou, že podle generální prokuratury se stále zvyšuje počet teroristických akcí na Kavkaze.

STK řekl(a)...

Pro Harpyji:
Dyť jo! Jenže pak byl vývoj zastaven ve prospěch letadel. Ale pokusy použít vzducholodě třeba na přepravu dřeva na Sibiři se konaly v Rusku ještě před několika lety!

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

jistě si relevantní informace o sovětských a ruských vzducholodích dokážete najít sám, po zadání "Дирижабли СССР и России" do imperialisticko-sionistického internetového vyhledávače.

Takže si jistě nemyslíte, jak se očividně mýlí vážená paní Harpyje, že zobrazení sovětské vzducholodě na obraze z r.1927 je anachronismem, že ne ?

Anonymní řekl(a)...

Harpyje, to je doopravdy hrozné. Člověk by se smál, ale to je satira. Ty Turkyně jsou chudery, respektive všechny muslimské ženy trpí. viděla jsem autentické filmy o polévání žen kyselinou, jejich bytí a ponižování, to soudruhům nevadí. A Vlastencovi říkám, lepší německý militarismus než islamonacismus. Vy říkáte, že jsou muslimské země daleko, nejsou, muslimů v Evropě je 30 milionů. Samozřejmě,že ne každý muslim je zlý člověk, ale mají muslimové problémy. A Harpyji také píši, že jedna má kamarádka žila v Anglii, chodila s muslimem (myslím, že Pákistáncem), zpočátku byl milý a galantní, ale jakmile se chtěli vzít změnil se. Začal být majetnický, chtěl ji zbít.Naštěstí od něj utekla k nám doČeska. Takémi řekla, že vzít si muslima, je konec. Muž ženu totálně ovládne.To píši jak Vám Harpyje, tak Vlastencovi.
kopretina
kopretina

Větší vlastenec řekl(a)...

Inu, milá Kopretino, nebudete tomu možná věřit, ale nepíšete mi nic nového.
Jistě, Pravověrný po sňatku manželku ovládne. A co je na tom špatného, prosím ?
Vám se snad líbí chování "emancipovaných" evropských a amerických žen, které se ukazují na veřejnosti vyzývavě oblečeny (s nezahalenými vlasy i údy !), jež se prosazují na úkor mužů, které chtějí muži poroučet ??
Nám mužům se to tedy nelíbí. A to ani od žen tzv. vysoce postavených (viz Libuše).

A to se nezmiňuji o nevěře ! O odpírání manželských povinností !
A to se nezmiňuji o stárnutí žen - po tolika dětech ! Jak k tomu přijdeme, my evropští (američtí) muži, že si nemůžeme pořídit alespoň ty čtyři manželky ?!? Že musíme té, kterou zapuzujeme, vyplatit nikoli zanedbatelný peníz ?!?!?

Prostě - Islám má své chyby (knedlo-zelo-ovčo není to pravé ořechové, pivo nám taky bude chybět), ale poslušná manželka + pravidelný bakšiš od vysoce postavených spolubratří nám vše vynahradí.

الله أَكْبَر

Harpyje řekl(a)...

Tak přece! Gratuluji, Kopretino, jste na prvním místě!

barbucha řekl(a)...

No, Vlastenče...nejhorší jsou ta splněná přání. Čtyři hovorné manželky v rozpuku, pravidelně si hledící manželských povinností...čtyři tchyně jako bonus...:-))

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale kuš, oni strašidlo !
Oni jsou vážně ženská ?
A umí jejich vážený pan manžel anglicky (nebo arabsky) ?
Jestli ano, pustí mu tohle :
http://www.youtube.com/watch?v=iWGA8i6scYY
http://www.youtube.com/watch?v=vJkmRBEOC3o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Wp3Eam5FX58

A přestanou vyhrožovat s tchýněmi, ano ?!

Pritel řekl(a)...

Na ten svuj harem, aby si vzal Vlastenec pomocnika. Obhospodarovat takovy ctyri zensky, co nic nedelaj a jsou plny roupu, taky hned tak kazdy nezvladne. Jestli budou pohledne, nabizim nezistne pomoc.

barbucha řekl(a)...

Vážený Vlastenče, děkuji za poučné odkazy. Já se jimi ostatně řídím již dávno: tělesné tresty také nevykonávám před dětmi, a manžel dosud neměl ani nic zlomeného.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vůbec bych se nedivil, oni strašidlo, kdyby to byla pravda.

Harpyje řekl(a)...

Děláte dobře, Barbucho! Špatně srostlé zlomeniny, popálená nebo poleptaná pokožka a modřiny jsou strašně neestetické! Se znásilňovánm to není tak divoké, nezanechává vnější poškození! Vaše děti by se ale měly začít pomalu učit, jak se dělá v domácnosti pořádek, a jak si hlava rodiny zjedná respekt.
Tenhle odkaz by, myslím, zajímal i Vás, Kopretino: http://atllanka.net/index.php?text=162-islam-je-plny-nasili-biti-muceni-a-smrti#next

barbucha řekl(a)...

Přisámpříroda, Vlastenče, je to svatá - ale kuš - sociální pravda! Fakt neměl!

Anonymní řekl(a)...

Harpyje, to je úděsné! Takové ukrutnosti, to je islámský nacismus.
kopretina

Harpyje řekl(a)...

Ano, Kopretino, to je skutečně hrozné.
Ale co můžete očekávat od náboženství, jehož zakladatelem byl pedofilní schizofrenik z pouště? A když tuto perverzní víru zkombinujete s paštunským kodexem cti, o kterém je řeč v posledním videu, tak se nemůžete divit, že tato kombinace udělá z člověka bytost horší než zvíře.

barbucha řekl(a)...

Spíš co čekat od zakomplexovaných frustrátů, matně tušících, že nemít silnější paži, jsou úplně odvařený...strach je hrozná věc.

STK řekl(a)...

Jaj, "Vlasto" Barbucho!

Tady to začíná páchnout dívčí válkou. Ale zatím "já su klidné....".
Moje žena se celou dobu našeho manželstvi (35 let) scházela s vdanými kamarádkami, kde bylo hlavním tématem tajných debat "Jak na ně!" (myšleno na své muže).
Teď se schází s těmitéž kamarádkami, ale obsahem debat už není "Jak na ně!" ale "Jak je udržet při životě, bo druhý důchod se hodí...".

Nemluvě o těch, kteří ještě pracují ... ;-)