středa 21. července 2010

Promarněná šance

"Existuje možnost, že Německu hrozí riziko, že zapomene na zvěrstva, která se odehrála a zaměří se na německé oběti v obecné/veřejné rozpravě? Co by to znamenalo pro česko-německé vztahy dnes a v budoucnu?" (Šaman odpovídá na další otázky v interview pro výzkum Britské akademie.)
....................

Včera jsem odpovídal pouze na tlustou otázku č. 13. Také dnes odpovím na jediný komplex otázek:

14. Historický odkaz česko-německých vztahů je mnohem širší než je historická otázka odsunu a zahrnuje celé období 2. světové války.

- Domníváte se, že toto je v Německu bráno na dostatečně velkou váhu, a speciálně mezi Landsmanšaftem?


Tento historický odkaz zahrnuje nejen období 2. světové války, která začala 1. 9. 1939, ale i předcházející období od převzetí moci Hitlerem, porušování Versailleských dohod Německem, anexi Rakouska a pro nás hlavně zábor pohraničí v září 1938!

A samozřejmě celý "historický odkaz" by nebyl úplný bez připomenutí německé iredentity v roce 1918 při vzniku ČSR v našich historických tisíciletých hranicích Království českého. Do historie patří i protičeské kravály pražských Němců, protipunktační vzbouření, dopis frankfurtského sněmu (1848) Palackému, české národní obrození, Bílá Hora, stěhování národů... Ano, do "sudetoněmecké" historiografie patří i "vyhnání Germánů" přistěhovalci z východu a tvrzení, že Slované jsou etymologicky vlastně otroci...

A co se týče sudetoněmeckého Landsmanšaftu - SL si nikdy nepřipustil byť sebemenší vinu našich Němců za rozpoutání války. Sám sebe bere jako oklamanou oběť Hitlera. Dobrá věc - zabrání "domoviny" - byla pokažena okupací zbytku Československa. Ale samotný zábor "Sudet" byl podle nich v pořádku! Mimochodem - toto byl názor i části naší německé emigrace v Británii za války (Jaksch).

Avšak dodnes se ozývají zlomyslné hlasy o "německém území" - zejména z řad politiků, svázaných se SL. A v "sudetoněmeckých" tiskovinách, z nichž některé mají svůj původ ještě v době nacismu. Sudetoněmecký landsmanšaft v tomto drží svou politiku nepřetržitě celých padesát let, to mne nepřekvapuje. Ale znepokojuje mě, že na tento názor neslyším jasnou odpověď z německé vrcholové politické scény. Obávám se, že toto není politiky v Německu bráno jako možný zdroj obrovských budoucích problémů! Pro Němce je to "marginální záležitost" - ale pro nás věc zásadní důležitosti.

- Myslíte si, že v Německu proběhla řádná diskuse o těchto tématech?

Myslím si, že tato diskuse probíhala hlavně v šedesátých letech v souvislosti s debatami o prohlášení nacistických zločinů za nepromlčitelné a v souvislosti s nástupem nové generace, která se možná s údivem dozvídala historii svých rodičů. Mám pocit, že pak poněkud utichla, v poslední době až ustala.

Ale existují Němci, mezi kterými tato diskuse stále probíhá - zejména u další generace vnuků a pravnuků. Nevím, jestli je to dostatečná a řádná diskuse, natolik situaci v Německu neznám - a nejsem Němec.

- Existuje tady možnost, že Německu nyní, po tolika letech, hrozí riziko, že zapomene na zvěrstva, která se odehrála a zaměří se na německé oběti v obecné/veřejné rozpravě? Co by to znamenalo pro česko-německé vztahy dnes a v budoucnu?

Zaznamenal jsem v poslední době německou snahu vyviňovat se z těch ošklivých činů, které Němci páchali za války. Je to pošetilé a je to nebezpečné. Pošetilé je to proto, neboť to je historie, která se stala. Stejně jako se v naší historii stalo vyvražďování Slavníkovců, Vršovců, masakry duchovenstva za husitských válek - a nakonec i to poválečné řádění některých našich spoluobčanů. Není nebezpečné, že se přitom zapomene na zvěrstva, ale že se relativizují. Právě proto nerad slyším výraz "smiřování". To je jako - co jsme si, to jsme si, my jsme měli Hitlera a vy zase Beneše. A toto skutečně probíhá: "Ano, Židi byli v Terezíně, ale po válce tam byli zavřeni Němci taky!" Sudetoněmecké počty hovoří o několika tisících českých obětí ze stanných práv ("Židi nebyli Češi", ti se tedy do českých obětí nedají počítat - šlo, z německého hlediska (Ferdinand Seibt), o "bratrovraždu"!!!) - a proti tomu kladou své fiktivní statisícové ztráty (včetně padlých odvedenců u Stalingradu a snad i těch českých Židů...) - jako by se jednalo o nějaké skóre fotbalového zápasu. Při tom šlo o to, že my byli napadeni a bránili jsme se. A vyhráli jsme! Kdybychom prohráli, nikdo by si na Německo nestěžoval!!!

Toto je nesouměřitelné - Hitlerovou politikou bylo vyvraždit Čechy, Benešovou politikou zbavit se Němců - abychom spolu mohli po válce žít v míru.

Pokud bychom přistoupili na tuto relativizaci, kdy Němci byli stejnou obětí neosobní války, jako "Češi" (českoslovenští občané), znamenalo by to pro nás ztrátu národní identity a konečnou prohru na trhu národních idejí. Pro česko-německé vztahy by mohl být přínos v tom, že by se konečně jednalo o německo-německé vztahy, jak nám už v dubnu 1948 nabízeli pánové z Frankfurtu...

- V jakém rozsahu byla v ČR zaznamenána neochota německého průmyslu podílet se na kompenzačních fondech pro nuceně nasazené? Do jaké míry to utvářelo veřejný dojem o Německu, německé vládě, o odsunutých a Landsmanšaftu?

Odškodnění z těchto kompenzačních fondů bylo určeno nejen pro nuceně nasazené na práci v Německu během 2. světové války, ale zejména pro vězně německých koncentračních táborů a v určité míře i pro jiné oběti německé okupace. Celá záležitost se neuvěřitelně protahovala a naše veřejnost ji vnímala úměrně příslušným časovým prodlevám a zájmu plynoucímu z toho, jak dalece se jí tato záležitost osobně dotýkala a co veřejnost u nás vůbec o celém procesu věděla. Sdělovací prostředky u nás o samotném faktu odškodnění informovaly. V potřebné šíři se však nezajímaly o detaily, např. o výši jednotlivcům přiznaných částek, o fakt, že odškodnění ani žádné omluvy se nikdy nedočkaly oběti, které se nedožily února 1999 (ani jejich pozůstalí), o problémech, spojených nejen s neochotou německého průmyslu podílet se na kompenzačních fondech - snad z obavy, aby celou záležitost nepokazily, nenarušily dobré vztahy s Německem, a aby se poškození dočkali alespoň nějakých peněz.

Samotní poškození měli zpočátku pocit zadostiučinění a přátelského přiklonění k bývalému nepříteli, který, jak se domnívali uznal svoje provinění vůči nim a chce je alespoň symbolicky napravit. Celou věc brali jako jakousi omluvu a historickou satisfakci. Nezkoumali podrobnosti procesu, nezabývali se výší částky. Posléze byli zklamáni přibývajícími problémy a protahováním celé záležitosti. Vůbec nikdo z německé strany neuvažoval o tom, že připomínání a podrobné dokazování dávných útrap obětem opětně přináší utrpení - zejména psychické. Velká část se jich, i díky neustálému oddalování, proplacení peněz nedočkala, protože zemřeli. Vzhledem k tomu, že odškodné lidí, zemřelých během řízení, bylo nakonec pozůstalým vyplaceno jen částečně, vznikl u části veřejnosti dojem, že výplata peněz byla oddalována záměrně, k čemuž přispěl i ten fakt, že průměrná celková částka, vyplacená jednotlivým poškozeným svojí výší připomínala jeden měsíční plat zúčastněných úředníků (ale i měsíční plat německých poslanců, kteří příslušné zákony schvalovali).

Nepostřehl jsem, že by veřejnost u nás dávala odškodnění z kompenzačních fondů do souvislosti s odsunutými Němci či s Landsmanšaftem. Snad jenom, když v závěru celého procesu dostávaly "osoby s nejtěžší a těžkou zdravotní újmou v kategoriích 2 a 3" z Česko-německého fondu budoucnosti oznámení, že vzhledem k omezeným prostředkům nemohou odškodnění obdržet a vzápětí byly vznášeny požadavky na přiznání odškodného bývalým sudetským Němcům, které by prý mohlo být vyplaceno ze zbývajících prostředků stejného fondu, vzbudilo to u informované části veřejnosti údiv. Ale ne překvapení.

Pokud mohu mluvit za sebe, pociťuji zklamání, hořkost, trapnost a stud za německou veřejnost, že mohla tuto ostudu připustit, navíc bez viditelné známky protestu (alespoň já jsem si ničeho nevšiml).

Domnívám se, že zde byla promarněna šance.

Psáno v Praze v lednu 2004, poprvé vyšlo na Neviditelném psu 8. dubna 2004

(Dokončení zítra)

39 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

To je těžké. Z pocitu viny se láska nedá vynutit. Pokud budeme Němcům věčně vnucovat, že jsou vinni všemi zločiny WW2 (nehledě na to, že v SS sloužili i Rakušané, Rumuni, či Lotyši, nebo Ukrajinci- John Demjanuk), tak to bude mít špatný účinek. Ano, Němci by se měli v dějepise učit o zločinech nacismu, holocaustu, zabíjení politických odpůrců, Poláků či Rusů), ale nemůžeme vinit všechny Němce. V knize ODĚSSA (Organization der emaligen SS-Angehorigen (omlouvám se za špatně napsaný německý název, tak nějak to bylo), tak Forsyth, autor článku píše, že kolektivní vina Němců pomohla právě těm nejhorším, esesákům, gestapákům a nejhorším nacistickým sviním, kteří se právě mezi Němci ukryli. Nejde pověsit celý národ, tak se esesáci schovali mezi řadovými Němci a pak nebyli souzeni. Kniha líčí skutečný příběh o nacistovi Eduardu Raschmannovi, litevskému řezníkovi, kniha byla tak populární, že se tento vrah nakonec zasebevraždil, protože celý svět viděl, co byl Raschmann zač. Co chci říci, je nutné pochytat a soudit skutečné esesáky, gestapáky, kolaboranty, ne odsuzovat všechny Němce bez rozdílu, jak to dělá pan Šaman.
kopretina

Harpyje řekl(a)...

Přesně tak, Kopretino. Pod tento názor se podepisuji,a neměla bych být jediná.

informace řekl(a)...

Zločiny spáchané německými vojáky na bezbranném civilním obyvatelstvu v Toskánských Appenninách.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sant%27Anna_di_Stazzema_massacre
Německá spolková vláda odmítá zodpovědnost za zločiny německých ozbrojených sil spáchané za druhé světové války na italském obyvatelstvu.

informace řekl(a)...

Regione Toscana. Seznam německých zvěrstev za druhé světové války.
http://www.regione.toscana.it/regione/opencms/RT/sito-RT/MenuUtility/search/index.html?id=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it106&keywords=eccidi+tedeschi&Cerca=
Bez jakéhokoliv odškodnění.

Harpyje řekl(a)...

Myslím, Šamane, že už bylo dost těch zlých Němců a sudetoněmeckých bubáků.
Než Vaše notoricky známé přesvědčení o kolektivní vině německého národa, která činí pachatele z žen, nemluvňat, starců, sociálních demokratů, křesťanů a mentálně postižených, by mě spíš zajímalo, jaký je Váš názor na zločin němectví německy mluvících Židů.
Jste taky, jako velký národovec Aspergill, toho názoru, že byli právem vyhnáni, pardon, vysídleni / transferováni, protože "Vy" jste neměli čas "nám" měřit lebky jako nacističtí "vědci"?
Doufám alespoň, že nejdete tak daleko, abyste souhlasil s tím, že "my" se nelišíme" od "od těch nacistů, když požadujeme nějaká privilegia na základě jakéhosi rasového" principu".
"Nesmíme zapomenouti a nezapomeneme, že židé to byli, kteří na náš národ pohlíželi vždy jako na méněcenný a že židé to byli, kteří se pokoušeli český národ germanizovati...Víme ze zkušenosti, že to byli němečtí židé, kteří se pokoušeli o násilné odnárodnění pracujících vrstev našeho národa. Jsou známy sta a sta případů, kdy židovský továrník, který se usadil v čistě českém kraji, nutil české dělníky, které zaměstnával, aby se přihlásili k německé národnosti..."
Židé a český národ
Národní politika, 25. června 1940

A.S.Pergill řekl(a)...

Kopretino, problém je v tom, že ti "slušní Němci" těm SS a spol. bez váhání poskytli krytí, falešné alibi atd. Pokud by je ze svých řad vyvrhli, tak by to prostě bylo o něčem jiném.
Byl to také důvod, proč Beneš přistoupil na plošné řešení - odsun podle národnostního kritéria. Individiální posouzení zločinů nebylo prostě možné, protože přeživší svědci byli v naprosté většině Němci a horliví nacisté k tomu. Naprostá většina soudů by při korektním průběhu procesu musela skončit osvobozením pro nedostatek důkazů, což by byla hora ideologické munice pro komunisty (události po třech letech Beneš věštit nemohl). Nebo by se musely vést nekorektní procesy, jaké vedli sami nacisté a později komunisté, což by vedlo (a zkušenost s komunistickým soudnictvím ukazuje, že skutečně vedlo) k rozvratu soudnictví i obecného právního povědomí (z toho jsme se dodnes nevzpamatovali, ale ti Němci se z hitlerovského soudnictví dodnes nezbráborali taky). Opět, Beneš nemohl vědět, že jsou tyhle obavy na ..., protože po třech letech udělají komunisté puč.
Asi by bylo bývalo lépe udělat spoustu monstrprocesů na způsob 50. let, několik set tisíc Němců popravit a většinu toho zbytku poslat do uranových dolů, a vybudovat si na tom takovou popularitu, že by komunistický puč nebyl realizovatelný a jít +- cestou, jakou šla Jugoslávie. Nemůžeme, bohužel, vytáhnout další zkumavku s ČSR - stav k 10. 5. 1945 a zkusit, jestli by dovedení do stavu k 22. 7. 2010 touto cestou přineslo pozitivnější výsledek, takže zůstaneme jen na úrovni více či méně sofistikovaných spekulací.

Anonymní řekl(a)...

Tento názor, který jsem napsala zastával Simon Viesenthal, kterému nacisti vymlátili CELOU rodinu.Jinak Pergille, nemluvím o odsunu Sudeťácích, mluvím o řadových Němcích v Německu v různých okupačních zónách. Díky kolektivní vině se podařilo uniknout Adolfu Eichmannovi (naštěstí polapen izraelským Mosadem r.1960), Aloisi Brunneorovi, dožil v Sýrii, Josephu Mengelovi, Werneru Tuterovi a dalším. Víte o tom milý Pergille, že existovali "Ponorky". Teď se zeptáte,co to jsou ponorky? "Ponorky" byli Židé v Berlíně, kteří se ukrývali v německých rodinách. Ano, dost Němců bylo zločinci, to píše i Paul Johnson, ale NE všichni, to je důležité zdůraznit, že ne všichni.
kopretina

Harpyje řekl(a)...

Při nejlepší vůli nechápu, jak můžete toto individuum oslovit jako "milé", Kopretino.
Znáte životopis Michaela Degena, německého herce, který společně se svou maminkou přežil jako dítě válku v Berlíně jenom proto, že je slušní Němci ukrývali a dávali jim najíst? Na druhé straně zase některé z těchto ponorek přežily jen díky tomu, že udávaly jiné Židy Gestapu. To je samozřejmě pro takové židobijce jako je Aspergill důkaz "židovské proradnosti".

Anonymní řekl(a)...

Milá Informace, mě nemusíte přesvědčovat o nacistických zvěrstev, byla ohavná, zmasakrování italských partizánů, italských či jinonárodních odbojářů či vyvraždění téměř všech evropských Židů, kterých si velmi vážím. Jako děcko jsem také nenáviděla všechny Němce, zejména když jsem viděla autentické filmy z koncentračních táborů, kde buldozer shraboval tisíce koster do obrovských jam, tisíce mrtvol naskládané do výšky lidské postavy. Nicméně jak jsem dospívala, tak jsem se začínala o německou otázku zajímat a přehodnotila jsem své názory. Ne všichni Němci byli esesácké svině, i sami trpěli pod svým velením, malé děti museli jít na frontu a bojovat za nesmyslnou ideu v boji proti "zvířecí rase podčlověka" (Židům a Rusům). Četla jsem knihu "Němci proti Hitlerovi", která právě líčila statečné německé cilisty, např. Sofie a Hans Šolovi.
kopretina

Anonymní řekl(a)...

To ano Harpyje. Další příklad je kolaborantský režim ve Viši. Višistická Francie kolaborovala s nacisty. Višisté dostali rozkaz sepsat seznam Židů. V rámci Viši vznikla i Židovská rada. Tito Židé v Židovské radě se snažili zachránit francouzské Židy tím, že vydávali přistěhovalé Židy, kteří uprchli z nacistického Německa a Rakouska. Proto zemřelo francouzských Židů "jen" 20%, oproti Židům z Pobaltí či Polska, kde byli vyvražděni téměř všichni. Jinak životopis pana Degena neznám. Další důkaz židovské prohnanosti. (I když se jim nedivím, kdybych se narodila jako francouzská Židovka, také bych se chtěla zachránit, i za cenu na úkor jiných, tak jsem asi také prohnaná a zkažená). Protože na rozdíl od islamistů miluji život ne smrt.
kopretina
kopretina

Harpyje řekl(a)...

Když už jste, Informace, u toho odškodnění, myslíte, že těch 25 miliónů dolarů, které zaplatila Itálie po válce Ethiopii, je adekvátní suma za škody a utrpení, které tam způsobila armáda fašistické Itálie?

informace řekl(a)...

Nikoho se nesnažím přesvědčovat o nacistických zvěrstvech, myslím, že toho není zapotřebí, a není to ani předmětem diskuze. Poukazuju jen na to, že Německo jen zčásti a s velkými výhradami platilo odškodnění civilním obětem nacistických zločinů.Čechům zaplatilo málo, jak píše Šaman, jiným, jako Židům, jen po dlouhém tahání (je o tom víc článků na Googlu), jiným jako italským civilním obětem vraždění SS nebo Wehrmachtu vůbec nic. Ani lidem, co byli z Itálie v posledních letech války odvlečeni na nucené práce do Německa, nic nedali.
Na netu najdete i 180 stránkové pojednání o českých tahanicích s německou stranou o placení kompenzací.

Harpyje řekl(a)...

Informace, suma, kterou Německo zaplatilo jako "Wiedergutmachung" jednotlivcům a státům dosáhla do dneška výše 60 miliard dolarů.

informace řekl(a)...

Nejsem zodpovědná za činy italské vlády a ani nejsem její oficielní mluvčí nebo obhájce. Jak píše sajt Resistenza, italská vláda se za napadení Etiopie neomluvila, naopak v jižním Tyrolsku, jmenovitě v Bolzanu, existují oslavné pomníky tamnějším vojákům, alpinům, za jejich hrdinské činy v této válce.
Jestli ta kompenzace je přiměřená nebo není, nevím.

informace řekl(a)...

Nediskutuju o výši náhrad, co zaplatilo Německo, fakt je, že ty italské žádosti o odškodnění projednává soud v Haagu.

Harpyje řekl(a)...

Tak promiňte. Asi pociťujete taky "zklamání, hořkost, trapnost a stud za německou veřejnost, že mohla tuto ostudu připustit, navíc bez viditelné známky protestu", jako autor článku, a chcete ho morálně podpořit.
Já jsem Vašemu příspěvku porozuměla tak, že se ti damned Hunns zdráhají platit.

Anonymní řekl(a)...

Když jsme u těch reparací, je nutné zdůraznit, že reparace Židům poskytlo kapitalistické "zlé" Německo. "Hodní Němci" z NDR přece za nacismus nemůžou. Za nacismus přece můžou jenom "zlí Němci". Roku 1965 podepsali diplomatické styky Izrael z NSR, NSR se zavázalo, že bude platit reparace Izraeli, zavázalo se obchodními styky. NSR se zkrátka snažilo. Zatímco NDR nezaplatilo ani marku, veškerou vinu "hodilo" na Západní Německo.
kopretina

informace řekl(a)...

Pociťuju tu jen trapnost, když se mám přít o zjevných faktech, všem známých. Myslím, že tu diskutujeme, abychom si vyměnili nazory a ne abychom se mezi sebou uštěpačně popichovali. To, že placení odškodného z německé strany za studené války probíhalo dost nesymetrickým způsobem, pokud jde o západní země a východní, píší ti, co se problémem zabývali zblízka.(viz Odškodnění 2000-2006), že úplné zaplacení škod by bylo německé hospodářství zruinovalo, na čemž západní mocnosti, hlavně USA neměli zájem, je dalším faktem mezinárodní politiky těch let. Na tom, že to tu připomenu, nevidím nic závadného z žádného úhlu hlediska.
kKromě toho italská vláda chce tato jednání o zaplacení škod z německé strany italským postiženým v r. 2011 ukončit, aby se konečně došlo k uvolnění mezievropských vztahů. SL by si měla vzít příklad.

informace řekl(a)...

Italský sajt o některých problémech izraelských občanů při vymáhání kompensací.
http://olser.blog.denik.cz/c/32830/Chteli-zabit-nekolik-milionu-Nemcu.html

informace řekl(a)...

Pardon, to je český sajt,ten italský se mi někam ztratil.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

my Češi přece nemusíme nikomu nic platit ani vracet. Ani humánně odsunutým Němcům, ani pozůstalým po těch Němcích, jež jsme humánně odsunuli POD naši zem, ani vykořisťovatelům, jimž jsme humánně znárodnili lidu patřící majetek.
(Ruce by nám měli líbat Němci, německojazyční sionisti i vykořisťovatelé českého původu ! Vždyť jsme měli plné právo je zlikvidovat VŠECHNY a NA MÍSTĚ !!)

Ale ta Itálie...
Vždyť Itálie způsobila NESMÍRNÉ škody řadě afrických zemí, od počátku svého kolonialismu. Třeba Etiopie trpěla italskými útoky již v 19.století !
Dostaly ty země nějaké reparace ?

A co balkánské země, zákeřně napadené Itálií během 2.světové války ? Kolik miliard $ či € dostaly ? A co Sovětský svaz ??
Prostě – německá fašistická vojska nezpůsobila v Itálii ani zlomek těch zločinů, jež Itálie způsobila v napadených a okupovaných zemích.

Ještě se prohnou, Talijáni jedni mizerní, až začnou konečně platit reparace.


Za mír a porozumění mezi národy !***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Itálie zaplatila reparace podle mírové smlouvy se spojeneckými mocnostmi, uzavřené v Paříži v r. 1947.
He!!! Text si tu někdo může najít sám.

Anonymní řekl(a)...

Tak jak jsme se spolu bavili Informace, italský fašismus nebyl tak zrůdný jako německý fašismus. Do okupace Itálie nacisty (r. 1943) žili Židé celkem bezpečně. Řadoví Italové nabídli Himmlerovi zlato za záchranu svých Židů, Himmler zuřil, že nechce zlato, ale Židy. Pozitivní roli sehrál i Vatikán. Tvz. "nacistický papež" Pius 12. se zasadil o to, aby 3000 italských Židů dostalo víza do Brazílie a dalších 4998 se ukrylo v klášterech. Co udělal Franklin D. Roosvelt? Odmítal vydávat víza pronásledovaným Židům do Ameriky a Britové zase zamezili vstup Židů do britského mandátního území Palestina. A teď k Habeši. Četla jsem,že v Habeši existovalo otroctví a lidské oběti. Italové přinesli do Habeše civilizaci. I když krutým způsobem.A o Němcích jsem psala,nelze vinit všechny Němce z nacistických zločinů, byli také Němci co Židům pomáhali a nebo jim alespoň neškodili. Zrůdy byli nacističtí pohlavárové.
kopretina

Anonymní řekl(a)...

pardon, bavilY. Jsme ženské tak tvrdé Y.
kopretina

barbucha řekl(a)...

Ten Vatikán možná pomohl třem tisícům, leč mlčel ke třem (a více) milionům. Navíc oni jsou tak hodní, že pomáhali utíkat nejen Židům, ale i nacistickým zločincům, tak bych je zas tak nechválila...

informace řekl(a)...

O postoji papeže Pia XII a politice Vatikánu se diskutuje už několik desetiletí. V poslední době se problém zaktualizoval poté, co Benedikt XVI navrhl beatifikaci Pia XII.
Bylo o tom napsáno několik knih, kde se střetávají různé pozice. Upřímně řečeno,já jsem diskuzi přímo nesledovala, ale dám vám odkaz na bibliografii a na jednu z posledních knih.
http://www.storico.org/PioXII.htm
Giovanni Miccoli, I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vaticano, Seconda guerra mondiale e Shoah, Rizzoli, Milano 2000.
http://www.filosofia.it/pagine/libri/PioXII.htm

Harpyje řekl(a)...

Mýlíte se, Informace. Beatifikaci Pia XII navrhl papež Pavel VI.
Il 18 ottobre 1967, nove anni dopo la sua morte, Paolo VI ne aprì il relativo processo diocesano per la causa di beatificazione e canonizzazione.

informace řekl(a)...

Návrh upadl téměř v zapomnění po velkých polemických reakcích, ale dekret o beatifikaci podepsal Benedikt XVI v prosinci minulého roku.
Další odkazy o beatifikaci: pozice mezinárodní židovské komunity
http://www.newnotizie.it/2009/12/21/beatificazione-pioxii-lo-sdegno-della-comunita-ebraica-internazionale/
Pozice jezuitů, jezuita Gumpel je "relatore" v procesu beatificazione
http://www.gesuiti.it/moscati/Ital4/Pio12.html

Anonymní řekl(a)...

Židovské ohlasy k postoji Pia XII. jsou různé, někteří Židé papeže chvílí, líčí ho jako dobrodince, jiní namítají, že veřejně neodsoudil nacismus. Jenže nabízí se otázka, i kdyby papež veřejně odsoudil nacisty, tak pomohlo by to pronásledovaným Židům? Když v Holandsku vydali biskupové (katoličtí i protestantští) dekret odsuzující nacistické pronásledování Židů nacisty to nejen neodradilo, ale naopak pak nacisti znásobili deportace. Ano, jak psala barbucha, chybou Vatikánu bylo, že někteří jeho biskupové pomáhali nacistům k útěkům, např. Alois Hudal pomohl k úniku jak k Eichmannovi tak Brunerovi. Oběma zajistil falešný pas a útěk do Jižní Ameriky, byl to klerofašista, který zastával názor, že jediným údělem Židů je jen trpět pro slávu Boží. Zrůdnost nad zrůdnost.Čím více židovské krve je prolito, tím lépe, ale na příkladě Hudala NELZE odsuzovat celou církev.
kopretina

Větší vlastenec řekl(a)...

No ne ? Kdo by to byl řekl, že to barbuší strašidlo vystudovalo ZDŠ ?! (Viz příspěvek toho strašidla ze 17:46.)

Nu ano, každý úspěšný absolvent osmi tříd (nebo i devíti !) Základní devítileté školy ví, že katolíci jsou stejná pakáž jako Němci (to jest fašisti). Konečně, tuto prostou pravdu (Němci = papeženci) čeští vlastenci věděli již dávno před Komenským, jenž před Němci a papeženci musel prchnout z vlasti.

Ano, papež pomohl utéct sionistům před fašisty i fašistům (Němcům) před sionisty.
Papež (a s ním všichni papeženci) prostě považoval Němce za lidi ! Vážně ! A sionisty taky ! No chápete to ?!?

A že papeženci vydali nějakou encyklopedii (či jak se to jmenuje) "Mit brennender Sorge", koho to zajímá ? Nás absolventy ZDŠ ne. Navíc papeženci vydali i nesmírně odporný text "Divini redemptoris", což tedy ... Prostě nemám slov.

Prostě, my dobří čeští vlastenci a vlastenky, my pokrokoví, levicově založení lidé souhlasíme s bratry Muslimy : "Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým." (Súra 5,51)


Ne Řím, ale Tábor ! (T.G.Masaryk)***Volte ČSSD a KSČM !

A.S.Pergill řekl(a)...

Kopretino, pokud nějací sudetští Němci ukrývali přes okupaci nějaké Židy, nebo třeba i odbojáře, tak padli do kategorie "antifašistů" a odsunuti nemuseli být (někteří odcházeli do Německa na vlastní žádost). Ty "ponorky" byly v podstatě výjimečné jevy, k jakým v praxi nepřihlížíme - taky řeknete o konvici, že v ní voda vaří a ignorujete nějaké to promile molekul, které mají energii mnohem nižší, třeba i odpovídající bodu mrazu.
Důležité je, že vinu jednotlivých Němců nebylo možné, až na pár výjimek, spravedlivě posoudit. Nehledě k tomu, že pojetí odsunu jako "kolektivního trestu" je nacistická propaganda. Odsun Němců z Evropských zemí byl proveden proto, že Němci dokázali neschopnost žít s jinými národy v jednom státě a navíc byly německé menšiny zneužity (ale nechávaly se zneužít s velkým nadšením) jako prostředek k rozpoutání války. Svezení Němců z Evropy (zdaleka ne jen od nás) do jednoho státu po druhé světové válce bylo chápáno jako prevence války třetí (a vzhledem k tomu, že se Němcům třetí světovou válku zatím nepodařilo rozpoutat, zatímco tu druhou rozpoutali jen dvě desetiletí po té první, byla to prevence účinná).

Anonymní řekl(a)...

Pergille, já mluvím o ŘÍŠSKÝCH Němcích, NE sudetských.
kopretina

Anonymní řekl(a)...

Vlastenče, jste úžasný. Moc ráda Vás čtu. Jen pište. Jste kovaný soudruh,vychovatel národa. Zkuste převychovat mě, Harpyji a další. Alespoň uvidíme, jak jste schopný učitel.
kopretina

Větší vlastenec řekl(a)...

Milá anonymní kopretino,

neříkejte dvakrát. Až zvítězí spravedlivý společenský systém, NĚKDO Vás převychovat prostě musí. Možná bude stačit kolektiv, možná budete potřebovat individuální, 24 hodinovou péči. Ale to posoudí kompetentní orgány.
A vychovatele Vám také přidělí k tomu předem určení přátelé a soudruzi.

Mně a nyní by naprosto stačilo, kdybych Vám dokázal vysvětlit, jak napsat "Kopretina" do záhlaví příspěvku.

Takže, jste připravena ?
Prosím, soustřeďte se :
1) V řádku pod "okénkem" pro text příspěvku (Komentovat jako: Vyberte profil) klikněte myší (LEVÝM tlačítkem) na onu šipku "dolů" (vypadá jako široké "V"
2) Otevře se sloupec možností; vyberte si "Název/adresa URL" a klikněte levým tlačítkem myši -> otevře se okénko "Upravit profil"
3) Do kolonky "Název" napište "Kopretina" a levým tlačítkem myši klikněte na "Pokračovat"
4) Objeví se "tlačítko" Přidat komentář; klikněte na něj levým tlačítkem myši
5) Po chvíli se celý text příspěvku objeví v okénku "Náhled"; dole bude "Ověřit pomocí slova", a poněkud deformovaným písmem jakési nesmyslné slovo
6) Toto slovo napíšete do kolonky, a kliknete na tlačítko "Přidat komentář".

A je to !
Kopretina přestala být "anonymní" !!!
Sláva a huráááá !!!!!

kopretina řekl(a)...

zkusím

kopretina řekl(a)...

Zkusím ještě jednou a je to. Díky vlastenče.

Větší vlastenec řekl(a)...

HURÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ !

barbucha řekl(a)...

Vlastenče, jen škoda, že z obou encyklik čiší akutní brennende Sorge o postavení jediné pravé nadnárodní organizace, takto církve svaté...kteréžto výlučné postavení ohrožují samozřejmě zlořády v podobě fašismu a komunismu. Nic to, my protestanti jsme k nim svého času patřili též :-)

Větší vlastenec řekl(a)...

No toto !
Toto "barbucha" je sice jakési strašidlo, ale vzdělání má SKVĚLÉ; na úrovni nejen absolventa ZDŠ, ale, dle jeho posledního příspěvku soudě, snad dokonce na úrovni absolventa středního odborného učiliště.
Neboť každý český učeň (jenž v hodinách občanské nauky nespal) ví, že papež je sobecký šašek resp. mizera, a papeženci že jsou organizace horší fašistů a mafie dohromady.

Ano, ty hromady mrtvol, statisíce upálených ženštin, miliony násilně pokřtěných, křížové výpravy proti Čechům, Turkům a Arabům, zničení starobylých kultur Afriky, Střední a Jižní Ameriky *), vytlačení pokrokové staroslověnštiny i cyrilice z naší vlasti, jejich "nahrazení" úpadkovou latinou a latinkou, ohavné stavební slohy bezohledně ničící naše posvátné háje a krásné zemnice, jezuiti husitské knihy pálící a katolické píšící...

Ne, dál již nelze. Mysl se vzpírá pomysliti na všechny ty hrůzy dvou tisíc let panování Katolické Šelmy, klávesnice se kroutí odporem, na obrazovce se dělají divné čáry a znaky, na nebi černé se stahují mraky, na zeď Pražského hradu ruka píše písmem ohnivým "MÉNĚ MÉNĚ PEKEL FARSKÝCH".

Prostě – pokud je strašidlo "barbucha" opravdu ženská, zasluhuje si pozornost roduvěrného Čecha resp. pravověrného Muslima. Pomocí důslednosti a prutu z něj (strašidla barbuchy) může opravdový muž vychovat dobrou manželku (čtvrtou nebo možná i třetí).


Náboženství – heroin lidstva ! (K.Marx)***Volte ČSSD a KSČM !

-----------------------------------------------------------------------------------
*) http://en.wikipedia.org/wiki/Human_sacrifice_in_Aztec_culture