čtvrtek 15. července 2010

Třídní můry

Třídní schůzky, to byla moje noční můra. Skutečně se mi o nich kolikrát zdálo. Jak nám soudružky učitelky lají, že jsou děti ve škole nepozorné a neposlušné, že zlobí a vyrušují. A kolikrát to nebyl sen. Kolikrát jsem měl při tom sto chutí říci: Paní učitelko, ony nechtějí doma mýt nádobí a vynášet odpadkový koš, udělejte s tím něco!S dcerkou Terkou jsme na prvním stupni školního vzdělání neměli žádné problémy. Zlatá paní učitelka Kuncová! To se chodívala moje milá žena Ivana na třídní schůzky duševně opalovat. Pak nastoupil synek Janek a vyfasoval příšernou necitlivou hloupou ...krávu, ať se na mne pedagogové nezlobí. Oni ani nevědí, co všechno musí žáci vytrpět, protože sami žáky nejsou. A jejich děti mívají u kolegů přece jenom jemnou protekci. Ani naše zlatá paní učitelka netušila, jaká je její kolegyně blbá. No a na tyhle třídní schůzky jsem musel chodit zase já.

Raději jsme se přestěhovali co nejrychleji to šlo do ještě úplně nezařízeného bytu v nedokončeném sídlištním bloku, aby synek chodil do 2. třídy v nové škole. Pro změnu vyfasoval slepici. A dcerka jinou krávu. A to už jsem na třídní schůzky chodil jenom já, protože žena na to neměla nervy. Až na druhém stupni školy zachraňoval synka báječný třídní učitel Šafír. Nedávno jsem cosi hledal a vyhrabal jsem poznámky z třídní schůzky 6.D, kam chodil synek v roce 1991.

První stupeň školy je strašně důležitý a skutečně nezáleží ani na režimu ani na ministru školství ani na tom, jaká reforma zrovna probíhá. Záleží nejvíce a hlavně na pedagogovi! Když se jedná o nemehlo, je to malér. Zlatých pedagogů je tak málo, že by je měli zlatem vyvažovat! Synek měl však měl za třídní slepici, jak jsem se už zmínil (omluva veškeré drůbeži). Ta si vybrala pár oblíbenců, které nechala kontrolovat dodržování pořádku o přestávkách a dle jejich bonzáctví trestala. Bonzáctví odměňovala i hezčími známkami. Se svými milci se přímo mazlila, na ostatní kašlala. Třída pak byla pro některé další pedagogy na vyšším stupni oříškem.

V 6. třídě na začátku školního roku jsme zase dostali vynadáno my, rodiče:

"Tato třída je školně nevychovaná, je zde sešlost neurvalého a drzého chování vůči učitelům. S dospělými nemluví uctivě. Dělají nepořádek a vynikají zvláštní nekázní. Je to dravčí kolektiv. Sebranka takových tři tečky. Neustále vykřikují, debatují, pořád abych je napomínala. Nerada sem chodím, dokážou člověka otrávit." Pravila jedna nešťastná pedagožka.

Pak předstoupila další a vyprávěla nám o svém předmětu a o prospěchu dětí. Stěžovala si, že učebnice chemie je příšerná. Děti se musí učit ze sešitů. Rodiče se nechápavě ptali: "A nezlobí vás, paní učitelko?" Dostalo se nám této odpovědi:

"Třída je docela dobrá - aktivní, chytrá. Vyspělá, dá se zde diskutovat na úrovni."


Zlatá paní učitelka Kričfalušiová! Byla na úrovni...

149 komentářů:

Větší vlastenec řekl(a)...

Rasově čistá společnost je zdravější


Konečně ! Konečně máme vědecky potvrzeno, co přirozeným citem národním tušíme již staletí : Rasově a národně čistá společnost je sociálně zdravější !

Ano, kdo by to měl vědět lépe než my Češi ?! Vždyť jen jsme se zbavili Němců (a zbytku německojazyčných sionistů, když hlavní práci za nás už udělali Němci), a již jsme si konečně zvolili cestu ke spravedlivému společenskému řádu.
Zatímco humánně odsunutí "Sudetští" Němci kradli v Německu slepice z chlívků (ani kurníky neznají, Němci jedni zaostalí), my jsme budovali vyspělou beztřídní společnosti. Zatímco v Německu se prudce zvyšovala nezaměstnanost, bída a kriminalita, my jsme nezaměstnanost odstranili, dali jsme lidu nevídaný blahobyt, kriminalitu jsme téměř odstranili. Zatímco Němci brutálně vykořisťují Turky a další gastarbajtry, my jsme našim ukrajinským bratrům připravili ty nejlepší podmínky pro práci i život.

Nuže, dnes vystoupil statečný Kapitán, nikoli tedy s.kpt. Minařík, ale JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D. *), mladý, nadějný právní vědec z dobré budovatelské rodiny, a také vysoký vládní úředník.

Jeho slova musela potěšit každého opravdového českého vlastence :
"Chcete říct, že jsme v postmoderní době překonali to, díky čemu jsme udrželi relativní národní čistotu?" odmítá později (JUDr. Kapitán) námitku, že i česká společnost se přece jen v tomto ohledu mění.
"Nechci říct, že to odmítám. Ale pokud připustíme míchání etnik, je třeba se připravit na to, že to s sebou bude naprosto přirozeně přinášet problémy a společnost je bude muset umět řešit, ať už na úrovni kriminality, sociálních podpor."
(Viz Lidovky, Ochránce bílého Česka: Rasismus je přirozený)


Čechy Čechům !*** Volte ČSSD, KSČM a DSSS !

---------------------------------------------------------------------------------------

*) http://is.muni.cz/lide/?uco=12254

informace řekl(a)...

Problém míchání etnik adopcí dětí z Afriky nebo Azie není natolik závažný, aby si nad ním doktor Kapitán měl dělat těžkou hlavu. Kolik desítek nebo stovek dětí je adoptováno? A pak tyto děti jsou vychovávany českými adoptivními rodiči v českém jazyce a českém prostředí. Dochází tedy k úplné asimilaci.
Závažnější problém je imigrace, kdy celé etnické skupiny přenášejí do hostitelské země svou kulturu a zvyky a snaží se je i prosazovat na místo místních zvyků a zákonů. V it. novinách jsem četla článek o multikulturalizmu v anglických věznicích, kde probíhá systematicky verbování muslimských teroristů. Otřesné, jak může být politicky korektní liberalizmus tak blbý? Muslimští vězňové mají totiž víc práv a privilegií než Angličani.

STK řekl(a)...

Ačkoliv se to nezdá, téma kooperace nebo naopak "soutěže", boje kultur k Šamanovu článku patří.

Jak na konci fejetónku Šaman konstatuje, jedna a tatáž sešlost může být hodnocena diametrálně odlišně. Záleží na hodnotiteli a na podmínkách soužití. Pokud budeme podporovat ty (a jen ty), kteří chtějí, když už ne bezezbytku asimilovat, tak alespoň kolaborovat, není na míšení kultur nic tak špatného - dělo se odedávna jak v Evropě, tak na Blízkém Východě.
Přesto, že mě místní specialisté na tuto problematiku budou opět uvádět na správnou cestu tvrdím, že naše kultura, kultura v čeké kotlince a blízkém okolí je křesťansko-židovská.
Jsem bastard, stejně jak je bastardy valná většina zdejšího obyvatelstva. A nikdo z předků, pokud vím, nebyl Žid. Přesto, když jsem poprvé slyšel klezmer, měl jsem pocit, že tu muziku znám odedávna. Nebo: Jedem můj přítel režisér mi věnoval k předloňským Vánocům Jidiš-český slovník. Otevřel jsem jej ještě za zpěvu koled (z rádia, doma nezpíváme, máme se na to moc rádi, než abychom si vlastním "zpěvem" kazili Vánoce...) a zjistil jsem, že jsem ten slovník ani nepotřeboval. Opravdu jsem nadpoloviční většině těch "nečeských" výrazů rozuměl. Něco jsem znal z literatury, něco někdy použili mí známí, ale většinu výrazů jsem znal - od své polské babičky, která mě vychovávala do mých 5-ti let.

A nemyslím, že bych byl v tomto kulturním povědomí nějak vyjímečný...

Větší vlastenec řekl(a)...

No to jste udeřil rovnou do hlavičky, vážený STK !
Ano, tak otřesné jsou výsledky míšení ras, národů a "kultur" !
Vám se prostě vybavují slova jidiš, jako kdyby to byla Vaše mateřština. A přitom víme, že jde o míchanici několika jazyků, přičemž převládá němčina. NĚMČINA !
(Fuj, už jen chuť toho slova na jazyku...)

Kdepak na nás s nějakým multikulti. Národně čisté území, čistá krev národa - to jsou záruky rozvoje. Stačí se podívat na plánovitě bouřlivý rozvoj naší vlasti po r.1946, po dokončení očisty - jaké skvělé dílo jsme vybudovali ! Jaký pokrok a štěstí, jakých vrcholů kulturních i sportovních jsme dosáhli ! Vítězství s.Zaremby na Moskevské olympiádě je jen malou ukázkou.

Představa naší vlasti, v níž by nám stále škodily obě "tradiční" menšiny je... Je nepředstavitelná.
Jedním slovem HRŮZA.
Brr.

informace řekl(a)...

Zas sem někdo podstrkává téma odsunu jako přičinlivá kuchařka petržel do makových buchet. Nechci se k tomu znovu vracet, ale dodala bych, že odsun z Československa byl součástí politiky spojených mocností na nové teritoriální a etnické uspořádání Evropy. Připomněla bych tu v této souvislosti makroskopický případ Polska.
Jednou tu někdo psal, že kdyby tu byli zůstali sudetští Němci, nevznikl by tu komunistický režim. Četl někdy ten přispěvatel něco o situaci v NDR? Režim tam byl mnohem horší, řádila Stase, kontrola občanů byla mnohem kapilárnější. Nedávno jsem četla o socialistických nápravných a převýchovných zřízeních pro děti z buržoazních rodin. Jako příklad uváděli ústav v Turgau. Něco nepředstavitelného, komunisticko-nacistické metody jak uvést tyto zbloudilé potomky disidentů na správnou cestu. Teď teprve vychází na světlo, jakých prostředků používali, včetně tělesného znásilňování. A teprve po létech se postižení rozhodli o těch svých zkušenostech veřejně mluvit.
Čeští Němci by se byli proti komunizmu postavili? Anebo by se byli zapojili do budování socializmu a teď kromě politické nevraživosti vůči ex-komunistům by se k tomu přidala i nenávist etnická?
Komunistická budoucnost byla pro Československo připravena v Moskvě rozhodutím Stalina, který měl s t.zv. etnickým inženýrstvím již velké zkušenosti, nabyté praxí na Kavkazsku a jinde.
Nakonec Němci, co se dostali do západní zony na tom byli po čase líp, než ti, co tu zůstali. Ti tam potom taky utíkali. Znám nejeden případ.

stk řekl(a)...

Jsemť v koncích, VVV.

Tomuto humoru už nerozumím. Toť sarkasmus na třetí? Nebo na čtvrtou?
Nebo to není informační humor a opět došlo k nepochopení inverzní role Vlastencovy?

No to snad ni!
Co včil?
(ASI NIC - BO JE HIC!)

Harpyje řekl(a)...

STK-ovo déjà vu svědčí spíš o tom, že byl v některým ze svách minulých životů Žid.
Jinak je jiddisch západogermánská řeč, s hebrejskými a slovanskými elementy a píše se hebrejskými znaky. (Naoplátku pochází spousta německých výrazů, pořekadel a přísloví z jiddisch). Zabývá se jí filologický obor zvaný jidistika, který je vyučován na několika německých univerzitách. Jiddisch je mamme loschn (mateřská řeč) a řeč, kterou psali Isaak Leib Peretz, Mendele Mocher Sforim, Schalom Jakob Abramowicz, Scholem Alejchem a Isaac Bashewitz Singer.
A schejner sumerfrimorgn. A jid schpazirt sich in park un fun hintn lojft im noch a klejn hintl.
Bald bawajst sich a polizjant un sogt schtreng: »Nemt dem hunt ojfn rimen, a nischt bazolt ir a geltschtrof!« Der jid gejt wejter.
»Nemt dem hunt ojfn rimen!« zebejsert sich der polizjant. »A nischt bazolt ir a geltschtrof!« Der jid gejt wejter.
Der polizjant nemt arojss a bichl, schrejbt epess ojf un sogt bafelerisch: »Ir zolt zen slotess schtrof!« Der jid blajbt schtejn: »Far woss epess darf ich zoln? Doss is doch nischt majn hunt!« »To wosssche lojft er ajch noch?« schrajt der polizjant. »Ir lojft mir ojch noch un ir sent nischt majn hunt …«

Větší vlastenec řekl(a)...

Hic.
To je symptomatické.
Nikoli "hic" ve smyslu "zde", leč ve smyslu "heiss" (heiß).
Tzv. lidová řeč, ve skutečnosti agresivní vnik jazyka menšiny do lůna naší mateřštiny.
Ano, naše rodná řeč je každodenním a dlouhodobým stykem s tvrdým jazykem národního nepřítele zprzněna doslova durch cum durch.
A to jsme zvítězili před 65 lety !
To jsme dokončili očistu naší vlasti od nepřátelského etnika (nezaměňovat s etnickou čistkou, prosím !) před 64 lety, a národní očistu kolem roku 1952.
A pořád : hic.

Pořád neznáme vokativ.
Pořád nadužíváme ukazovacích zájmen.
Pořád je i jeden z největších českých vlastenců schopen napsat "třicet dva let".
DĚS !!!


Jak dlouho ještě snášeti budeme germanismy v češtině a Germány v Česku ?
Jak dlouho bude znít volání JUDr.Kapitána po udržení naší čisté krve jako hlas volajícího na poušti ?

Víte, vážený STK, pisatel těchto řádků je českým vlastencem pouze věším než malým, však otázka zachování čistoty naší krve a půdy, čistoty, za níž moji předci tak dlouho bojovali, zůstává pro mne otázkou důležitosti téměř stejné, jako znovunastolení spravedlivého společenského řádu.

Přeji Vám další hezký den.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ehm...
"...pouze věTším než malým..."

Je velmi teplo.
Což mne samozřejmě neomlouvá, takže se omlouvám.

Větší vlastenec řekl(a)...

No dobře, vážená paní Harpyje, ale jak to dopadlo ?
Našinec nemá rád tyhlety sionistické hlavolamy; jasný, zřetelný konec, vtipná pointa, mravoličný závěr - to je ono !
Takže : Zavolal policista na psa pohodného a na sionistu posilu, či nechal oba jít ?

A když se tedy tak dobře orientujete v "koloběhu životů", na jakém místě žebříčku stojí sionista ? Výše či níže tygra ?


Děkuji Vám předem za poučení, a přeji hezké slunné odpoledne.

stk řekl(a)...

Prosím pěkně: Odkud je ta skvělá historka, Harpyje?

(Singera jsme svého času inscenovali (Hlupák Gimpl a Kouzelník z Lublinu) - a zdá se, že se to líbilo jen panu režisérovi, hercům - a mi. Divácky málo úspěšné. Šumař na střeše na tom byl podstatně lépe. A Tovjeho "forbíny" (promluvy s Bohem) se mi dost zadřely pod kůži.

(Mimo jiné - na "minulé životy" jaksi nevěřím a i kdyby, tak jsem byl asi čínský voják. Když jsem jako dítě poprvé uviděl na fotografiích ty vysoké strmé pahorky, jak trčí z delty řeky, připadal jsem si velmi "doma". Zdávalo se mi totiž často, že se škrábu nahoru porostem na prudkých svazích těch pahorků, hlína se mi drolí mezi prsty a zachycuji se jen tenkých kořenů stromů. Je příšerné horko, na záda se mi lepí jakási tmavá košile a přes rameno mám na zádech zavěšený meč. Nikdy jsem ho nevytáhl, ale vím o něm. Připlul jsem na člunu, který je uvázaný u úpatí pahorku. Proč lezu tak úporně nahoru nevím...
Ale taky si to mohu (a to nejspíš dělám) namlouvat, že?)

Větší vlastenec řekl(a)...

Ano, též by se dokázal najít v typické čínské krajině, jak ji zachytil na jednom ze svých známých obrazů velký současný čínský malíř Čchiu Š-chua :
http://www.galerierudolfinum.cz/images/186.large.jpg

Harpyje řekl(a)...

Něco tak milého, jako mi už dlouho nikdo nepřál, Vlastenče!
Sedlák se směje třikrát, když mu vykládáte vtip. Poprvé, když ho vykládáte, podruhé, když mu ho vysvětlíte a po třetí, když ho pochopí. Pán se směje dvakrát. Poprvé když vtip vykládáte, podruhé, když ho vysvětlíte, protože mu rozumět stejně nebude. Důstojník se směje jen jednou, a to když mu vtip vykládáte, protože si nenechává nic vysvětlovat a vtipu by tak jako tak nerozuměl.
Když ale vykládáte vtip Židovi, tak Vás přeruší, protože ho už stejně zná a navíc ho umí líp vykládat.

A rabbi goes into a Chinese restaurant for the first time.
He looks at the menu, reading the descriptions of the various foods. He feels extraordinarily guilty, but decides to go ahead and order; he has been intrigued by Chinese food for years, and has finally broken down and decided to try it. Since this is his first time in a Chinese restaurant, many of the foods being served seem strange, and the smells in the restaurant are also strange. He finds the menu almost impossible to decipher. The rabbi calls over the most Chinese-looking waiter he sees; he wants an honest, authentic explanation of the different foods. He tells the waiter that this is his first time in a Chinese restaurant, and would like the waiter to explain the menu and give him some recommendations. And the waiter then said, "I have no idea. I don't eat this traif." So he asks the waiter what's his name, and the waiter says, "Irving Moskovitz." "How'd you ever get that name?" Well, when I came to this country, we all went through the immigraton line, where they asked where we were from and our names. The person in front of me must have been Jewish, and when they asked for my name, I told him, "Sam Ting."

Harpyje řekl(a)...

Ta anekdota je z Jiddisch, Abenteuer einer Sprache od Salcii Landmann(ové). Autorka se narodila v Haliči, a napsala řadu knih na téma zaniklé kultury východních Židů. Nevynechala snad ani jediný aspekt této kultury, od jazyka, přes politiku a náboženství až po židovský vtip. Někde mám dokonce i její kuchařku, která ale není ani tak pozoruhodná kuchařskými recepty à la gefillte Fisch, jako jejím vyprávěním a jejími komentáři. Byla to pozoruhodná paní, vzpomínám si na ni, když ještě ve vysokém věku vystupovala v televizi.

Harpyje řekl(a)...

Tenhle ja taky dobrý: Reb Menachem Schneerson is being driven to a Chabad retreat in the Catskills by a young student chauffeur. He suddenly requests of the driver a wish to try driving himself after many years of being driven by others. The young driver feels he cannot refuse the beloved Rabbi and lets him into the drivers seat while he gets into the back seat. Reb Schneerson, having last driven a stickshift in Europe, is having a ball with the advanced automatic, power steering, power brakes and all the luxuries. He soon makes like Richard Petty and comes down the NY Thruway at 95 mph. A NY State Police car soon pulls him over. The jackbooted cop ambles over with the ticket book. As soon as he spots the driver, he freezes and mumbles a "wait here a minute, please." The cop hurries back to his car, gets on the radio to his area supervisor, and reports a very serious problem, "I just pulled over a very important person!"
The captain on the other end asks; "Did you pull over Senator D'Amato again?"
"No, this guy is more important!"
"You did'nt stop the governor?"
"No."
"The President?"
"No, but this person is real important, although I'm not quite sure who he is."
"How do you know then that this person is so important?"
"Well, he has the Lubavitcher Rebbe for a chauffeur!"
Vysvětlení: Lubavitcher rebbe http://cs.wikipedia.or/wiki/Menachem_Mendel_Schneerson

Harpyje řekl(a)...

The main course at the big civic dinner was baked ham with glazed sweet potatoes. Rabbi Cohen regretfully shook his head when the platter was passed to him.
"When," scolded Father Kelly playfully, "are you going to forget that silly rule of yours and eat ham like the rest of us?" "At your wedding reception, Father Kelly," said Rabbi Cohen without skipping a beat.

Harpyje řekl(a)...

Rabbi se zlobí, že spousta věřících chodí do synagogy s nepokrytou hlavou. Proto připevnil u vchodu nápis: "Vstup do synagogy bez pokrývky hlavy je stejný přestupek jako smilství."
Na druhý den stojí pod nápisem: "zkoušel jsem obojí. Nedá se srovnávat."

Harpyje řekl(a)...

¨Přijde Žid do nebe a Svatý Petr ho provádí při prohlídce nebe. Zůstanou stát před vysokou zdí a Svatý Petr dává Židovi najevo, aby byl zticha. "Proč", ptá se Žid.
"Za touto zdí jsou křesťané, a ti si myslí, že tu jsou sami."

Harpyje řekl(a)...

16. července 2010 16:01 bylo pro STK.
úplně jsem se nechala unést těmi vtipy. pardon
http://witze.koscher.net/index.html

Harpyje řekl(a)...

K anekdotě 16. července 2010 16:08 . Je to jedna z nesčetných variací na téma, "kdo je ten, co stojí vedle...", viz http://en.wikipedia.org/wiki/Zelig, jeden z nejgeniálnějších filmů, které znám. Není divu, jeho autor je taky sionista http://blogs.laweekly.com/westcoastsound/zelig.jpg

informace řekl(a)...

Z horka vyprávíte vtipy? Tady máte jeden italský o Němcích. O Židech tu moc vtipů není.Zato o německé natvrdlosti je jich spousta.
ci sono uno zingaro, un ebreo e un tedesco.
trovano una lampada magica e il genio esaudirà un desiderio a testa.
lo zingaro dice: vorrei che io e tutti i miei compatrioti possiamo finalmente andarcene da questo paese che ci odia.
puff! e tutti gli zingari via dalla germania
l'ebreo chiede: vorrei andarmene finalmente in terra promessa con tutti i miei connazionali.
puff e anche loro se ne vanno
è il turno del tedesco che chiede:
quindi tutti gli zingari e gli ebrei sono fuori dalla germania?
il genio risponde: sì
il tedesco: mmmm... allora.... voglio tanta birra!

informace řekl(a)...

Jednu otázku: nakolik jsou vtipy vyjádřením národní kultury nebo postoje vůči jiným etnikům?
Tady na webu jsem našla názor, že vtipy o Židech jsou výrazem antisemitizmu a banalizací. A odsouzení těch sajtů, které je zveřeňují, jako projevu neonacizmu.
Velice se pohoršili všichni nad tím, že Berlusconi jednou vyprávěl veřejně židovskou anekdotu.

informace řekl(a)...

Další vtip o hloupých Němcích
Ci sono due tedeschi che, appena finita la guerra, stanno fuggendo. Così dopo essersi cambiati gli abiti, decidono di mimetizzarsi tra la gente come due comunissimi italiani. Ad un tratto, dopo aver camminato per molto tempo, decidono di entrare in un bar per bere qualcosa. Il primo tedesco fa al secondo: “Ascolta, visto che io sono più intelligente di te, lascia ordinare me perché con la tua solita stupidità ci farai scoprire”. Si avvicinano al bancone e il tedesco fa rivolto all’oste: “Due martini!”. E l’oste: “Dry?”. E il tedesco: “Nein drei, zwei!”.

STK řekl(a)...

Vida, kam jsme se dostali od třídních schůzek. K židovským anekdotám - a k tomu, zda je nebo není slušné je vyprávět.
Také vtipy o gayích by se podle některých neměly vyprávět, o lesbičkách a o ženách vůbec - máme přece rovnost pohlaví, rasy, vyznání a bůhví čeho.

To, co se snaží být nadřazeno se jmenuje POKRYTECTVÍ.

A proto se nelze domluvit právbech cizích kultur jasně a srozumitelně, proto zavádíme jakési slovní tanečky do rozpravy o sexulální orientaci (a vlastně gayům zakazujeme se prohlásit za gaye - nikdo jim tak přece nesnmí říct. Oni to sami o sobě prohlašují bez zábran.

Pořád se pohybujeme v Andersenově pohádce "Císařovy nové šaty". Už dlouhá desetiletí.
To je, vážení přátelé, degenerace myšlení. Být ztrestán za názor. Postoj. On ten Ota Zaremba není nějaký myslitel. Naivně se před lety divil, že ho režim odvrhl v okamžiku, kdy z fyziologických důvodů nemohl podávat světové výkony.
Ale přesto všechno správně tuší, že když nemám rád Cikány, mám právo to říct. Když Židy nebo Araby tak taky. Taktéž fašisty, komunisty nebo klimatoalarmisty. Nemám právo jim ubližovat, pokud oni neubližují mi. Ale právo k nim zaujmout postoj?? Mít názor??
To přece patří k základním právům - ba možná k spíše povinnostem člověka společenského.

Harpyje řekl(a)...

Na Vaše posty, Informace, nemohu reagovat jinak, než povzdechem "Svatá prostoto"! Očividně postrádáte jakýkoli smysl pro humor, když mi odpovídáte stupidními vtipy o Němcích.
Mou osobou postované a pastované vtipy nejsou VTIPY O ŽIDECH, nýbrž ŽIDOVSKÉ VTIPY, t.j. vtipy Židů o Židech.
Salcia Landmann a Karel Poláček se asi obrací v hrobě.

STK řekl(a)...

Moc se všem omlouvám.

Nebudu ani jednotlivé překlepy komentovat. Je jich fůra.
Jak pravil VV, je to neomluvitelné!!!

Ale za obsahem, za tím si stojím pevně!

inforomace řekl(a)...

Vážená paní, co o mne ještě napíšete, mne nemůže vůbec rozházet. Už jste toho napsala tolik lichotivého, že je k tomu těžko něco dodat.
Zřejmě pro horko máte jakýsi deficit v chápání. Přečtěte si ty moje posty ještě jednou. Mluvím o t.zv. lidové kultuře humoru a jaké má v různých zemích formy. A ptám se, na čem to závisí. Že Italové považují Němce za natvrdlé požírače kyselého zelí, buřtů a pijáky piva je fakt, který jsem si nevymyslela.
Jen konstatuju a informuju.

informace řekl(a)...

o mně

Harpyje řekl(a)...

Židovský humor není o tom, jak Židy vnímají jiní, Informace. Vaše rozhořčení postrádá jakýkoli důvod.

informace řekl(a)...

Chcete říct, že ty vtipy jsou všechny židovského původu? I to je zajímavý ukazatel.
V Itálii jsem za celou tu dobu neslyšela ani jeden židovský vtip. Takže jsem se na ně šla dívat na web. A tam jsem našla jen vtipy z doby nebo o době WWII. To je také zajímavý ukazatel, že? Zřejmě italští Židi necítili nikdy potřebu o svých zvláštnostech nebo pocitech lidí "plně nezařazených" do společnosti vyprávět nebo vtipkovat. Vtipkování, humoristický pohled na sebe sama je někdy projevem potřeby kompenzace. Jak říkají psychologové.

STK řekl(a)...

"Božíčku",

milé dámy, (Harpyje a Informace) to jste si něco udělaly ve skutečném životě nebo se nemáte rády jenom jako avatarky tady na webu?
Nebo je opravdu jenom "moc hicno"?

Já si třeba vážím vás obou...

informace řekl(a)...

STK,
pokud jde o vyprávění nebo nevyprávění židovských vtipů tady v Itálii, jak píšu nahoře, není to příznakem nějakého politicky korektního myšlení v klasickém slova smyslu. Fakt je, že židovské vtipy jsou zřejmě hlavně středoevropským úkazem, tady jsem nikdy žádný neslyšela, zatímco v Praze se jich vypráví spousta. Čím to je? Byli italští Židé tak asimilovaní italským prostředí, že se necítili cizím, odlišným etnikem? Nevím, nemám na to odpověď. Vyprávění vtipů o Židech za druhé sv. války je tu pokládáno za neslušné, paměť na jejich utrpení je tu stále živá. Každé jaro žáci středních škol, na př. v Toskánsku, jezdí na školní výlet do Auschwitzu, aby na vlastní oči viděli, jaké hrůzy může totalitní rasistický režim napáchat. Je na tom něco politicky korektního?

informace řekl(a)...

STK,
já se s paní Harpyjí nehádám, jen jí odpovídám "v tonu". Nevím, co je na jejích příbězích reálného a co je jen internetová hra a upřímně řečeno, mě to ani nezajímá. Každý zná své problémy a musí si je řešit sám.
Já jsem tu jen proto, abych diskutovala o všeobecných problémech. Na potulování po nějakých bludištích nemám zájem.

STK řekl(a)...

Mám-li být upřímný (a sám za sebe) tak říkám ano. Organizované ježdění na místa, kde nějaké menšina (nebo většina) utrpěla nějakou újmu mi připadá nenormální. Když si tam zajede někdo sám - tak prosím. I když už jsou dneska z těch koncentráků vyrobená "poutní místa", cosi stejně falešného jako Lurdy nebo Medžugorie.

Můj táta se byl v koncentráku, kde málem skončil, podívat jen jednou - a to ještě ve vedlejším, ten "jeho" se nezachoval. A právě táta to nazval "kulisami", "výstavou" a "divadlem".

Vzhledem k tomu, že byl vězněm i divadelníkem, věděl přesně o čem mluví.
Ale takhle skončí skoro všechna "památná a slavná" místa. Takový speciální showbyznys...

Je ale pravda, že na některé pamětníky má taková návštěva obrovský psychický dopad. Je-li to k jejich prospěchu, to nevím.
Strejda to "dejavú" měl v Drážďanech - byl tam (jako německý voják) během onoho památného náletu Spojenců.
Jeli jsme domů hned druhý den, strejda to tam prostě nemohl "vydýchat". Až do smrti se do Drážďan nepodíval.
Na Galerii jsem se pak musel zajet podívat sám se ženou.
I když: Bydleli jsme v penzionu těsně u vybombardované vilové čtvrti. Když jsem se ráno probudil a viděl z okna v podkoroví pravoúhlou síť uliček a mezi tím místo domů jen pravidelné čtverce trávy, bylo mi všelijak. Raději jsme hned po snídani odjeli obdivovat staré holandské mistry...

informace řekl(a)...

STK,
mrtvých, civilního obyvatelstva a vojáků, za WWII bylo přes jedenasedmdesát milionů. Myslím, že připomenout těm mladým generacím, z jaké katastrofy svět vyšel a za jakou cenu, je jedině prospěšné. I když se dnes dívají jen na "kulisy". Nechci tu citovat klasiky, ale to Lidé, bděte! se mi zdá skutečně aktuálním.
Joseph V. O'Brien, Dipartimento di Storia – John Jay College of Criminal Justice
Já jsem poválce viděla putovní výstavu o vyhlazovacích táborech, včetně "výrobků" z lidské kůže a kostí a zanechalo to na mně nesmazatelný dojem. Kam až může člověk klesnout!
jen ať se na to ti mladí podívají! Italové nemají na Němce dobré vzpomínky, řádili tu ve střední a severní části od září 43 do dubna 45 jako černá ruka. Slavná Wehrmacht pak docela loupila, kradla vesničanům jídlo a rabovala stavení, odnášela si zlato.A vraždila. Proto asi do Auschwitzu jezdí čáci severní a střední Itálie.

informace řekl(a)...

Oprava: ve mně, žáci

žibřid řekl(a)...

Myslím, že jsem už slyšel dost vtipů, kterým se říká "židovské". U mnohých ani není zřejmé proč zrovna židovské (mnohdy vůbec nejsou s náboženskou tématikou) a s WW2 nesouvisí téměř žádný z těch, které mě zaujaly. Je možné a dokonce pravděpodobné, že vznikly na základě nemožnosti zařadit se do většinové společnosti. To je možná důvod, proč se mi líbí, případně proč jsou obecně ve střední Evropě oblíbené - ztotožnění se s většinou, státem, legalitou je tu trochu menší než na Západě.

Jeden z těch vtipů, o kterých mluvím:
Je velmi pozní večer u Kohnů, Sára už dávno leží v posteli, ale Kohn chodí sem tam po pokoji.
Sára mu říká: "Kohn, proč si nejde lehnout, co má za starosti?"
Kohn na to: "Ále, dlužím Roubíčkovi, co bydlí přes ulici, sto tisíc, zítra mu je mám vrátit, ale nemám je."
Sára nic neřekne, jde k oknu, otevře a z plných plic zakřičí: "Roubíček, těch sto tisíc, co jim dluží můj starej, zejtra nedostanou, protože von je nemá!" Pak se klidně otočí ke Kohnovi a povídá: "Tak už si může jít lehnout. Teď bude zas chodit Roubíček."

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

tak to tedy byla anekdota, ten Váš příspěvek ze 13:41 ?
No tak to ano, to tedy jo (hergot, to je zas germanismů jak nastláno !).
Inu to víte, já jsem jen prostý člověk; některé věci těžko chápu. Váš příspěvek jsem prostě považoval za příběh ze života, či za mravoličnou povídku. Ale anekdota ??

To jsou prostě ti sionisti - dělají si legraci z věcí, které my bereme vážně, a naopak.
Navíc spousta onoho "typického sionistického humoru" je do našeho prostředí NAPROSTO NĚPŘENOSNÁ.
Vezměte si kupříkladu často opakované schéma sionistické "anekdoty" :
"Starý Móric umírá, kolem jeho lože je shromážděna celá rodina. Móric se z posledních sil rozhlédne po svých zarmoucených příbuzných, a zašeptá ..."
Atd. až po pointu a smích posluchačů (čtenářů).

A teď, jak by tento "vtip" vypadal v našich národních reáliích :
"Umírá starý Vlastimil, personál eldéenky *) již kolem jeho lůžka postavil zástěnu, a odkvačil starat se o živější chovance.
Vlastimil se z posledních sil rozhlédne po zelené zástěně, oddělující ho od světa živých, a zašeptá ..."

No vážně - co je na tom k smíchu ?
Ach jo, tihle sionisti !

------------------------------------------------------------------------------------
*) LDN = Léčebna dlouhodobě nemocných, česky starobinec

informace řekl(a)...

Vážení,
prošla jsem trpělivě italský web a hledala jsem vtipy o Židech. Jediné tři jsem našla na židovském sajtu, který informuje o židovské kultuře, zvycích a kychyni, ale děj a postavy těch třech je umístěn v USA. Žádné italské nebo italsko-židovské vtipy jsem nenašla, jak si to vysvětlíte?
Prostě neexistují. Jen ty z doby války. A ty se nemají vyprávět, je to nemorální, hlásají všechny sajty.

STK řekl(a)...

2 VV, 01:35: I kuš, to je jak mokrým hadrem do ksichtu...

stk řekl(a)...

K "panu Kapitánovi" a "fialovým černouškům":

Přečetl jsem si o tom víc a zjistil, že Kapitán mluví velmi rozumně. Ví, o co jde. Je realista. To jenom "novinářské onuce" zase dělají závěry z toho, co neřekl.
Opět to staré známé POKRYTECTVÍ.
Už skoro nudí - jen kdyby tak neiritovalo...

P.S.: Dojde-li někdy k "Poslednímu soudu", Češi dojedou hlavně na "pokrytectví" a (možná) na "smilstvo".
Za to je bude archanděl Gabriel (?) "sešlapávat" do Pekla. (Tak je to aspoň zpodobněno na deskových oltářích...)

Harpyje řekl(a)...

Myslím, že s výrokem pana Kapitána by souhlasil i Alfred Rosenberg.

Harpyje řekl(a)...

Jeden sionistický, na téma odchod na věčnost, Vlastenče:
V Templové uličce bydlely dvě paní Kohnové. Ta jedna - dej ji pámbu věčnou slávu - zemřela, zatímco druhá leží nemocná.
Zřízenci pohřebního ústavu nesli rakev do domu smutku a spletli si adresu. Pan Kohn otevřel dveře, uviděl zřízence a zavolal do pokoje, kde ležela nemocná:
"Rosa, dělej, už jsou tady s rakví!"

stk řekl(a)...

Nevím, nějak jsem se Alfréda posledně zapomněl zeptat... ;-)

http://zahranicni.ihned.cz/c1-44541800-kapitan-cesi-chteji-blondatou-holcicku-nebo-pekneho-cernouska

O tom se bavíme?
Zkuste si, Harpyje, opravdu striktně rozdělit výroky Zd. Kapitána a vývody novinářů "z toho plynoucí". Možná zažijete překvapení. Ono navlékat názory na předem stanovené modely jako saka na panáka je sice pohodlné, ale ne zas tak rozumné. A pokud v tom rozhovoru najdete rasismus jako takový, prohlaste mě rovněž za rasistu a přestaňte se se mnou bavit. Realismus a rasismus jsou totiž dva různé pojmy.

(Pokud je ovšem zmínka o Rosenbergovi jen humorem Vlastencova ražení, omlouvám se - nepochopil...)

informace řekl(a)...

Problém adopce je velice složitý sám o sobě jak pro adoptivní rodiče tak pro dítě. Když se k tomu přidá, že dítě je jiné rasy než adoptivní rodiče, těžkosti s jeho zakotvením do společnosti, do rodiny samé budou ještě složitější. Je zapotřebí se na to dívat realisticky bez nějakých pseudo politicky korektních clon. V Itálii se problém vynořil na světlo v tomto roce, když kasační soud se vyjádřil, že rodiče nemohou odmítnout při adopci dítě jiné rasy nebo tělesně nebo duševně postižené. A to prý jako v zájmu obrany a ochrany dětí. Odmítnou-li manželé dítě, které jim soud přiřkne bez ohledu na jejich preference, ztrácejí tak možnost adopce vůbec.
Samozřejmě, že se o tom rozvinula velká diskuze, ve které téměř všechny příspěvky kritizovaly usnesení kasačního soudu. A většinou nezastávají nějaké rasistické stanovisko, ale poukazují na nesnadnost asimilace dítěte do jiné společnosti, bílých, kde se budou stále lišit, a do rodiny samé, protože budou mít stále na očích, že nejsou pravými dětmi rodičů, ale kukaččí vejce, přijaté jen ze soucitu anebo proto, že rodiče neměli na vybranou a byli k adopci přinuceni zákonem.
Našla jsem na webu sajt americké asociace na ochranu práv dětí někdy ze sedmdesátých let, kde odborníci, psychologové a psychiatři, vychovatelé se všichni ad unisono vyjadřují proti t.zv. inter-rasové adopci a uvádějí při tom podobné důvody jako dnes italští diskutéři.
Lámat některé problémy přes koleno, jak to dělá italská kasace, a ohánět se při tom bojem proti rasistickým předsudkům je pokrytectví a nic jiného.
V mnohém má dr. Kapitán podle mého názoru pravdu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

ptáte se, o čem se bavíme ? Bavíme se o blahodárnosti naší národní čistoty, a o nebezpečí, jež sebou nevyhnutelně nese míšení etnik.

Viz výše, PRVNÍ PŘÍSPĚVEK pod článečkem o třídních schůzkách :

"...Jeho slova musela potěšit každého opravdového českého vlastence :
´Chcete říct, že jsme v postmoderní době překonali to, díky čemu jsme udrželi relativní národní čistotu?´ odmítá později (JUDr. Kapitán) námitku, že i česká společnost se přece jen v tomto ohledu mění.
´Nechci říct, že to odmítám. Ale pokud připustíme míchání etnik, je třeba se připravit na to, že to s sebou bude naprosto přirozeně přinášet problémy a společnost je bude muset umět řešit, ať už na úrovni kriminality, sociálních podpor.´
(Viz Lidovky, Ochránce bílého Česka: Rasismus je přirozený)..."


Prosím : Máte nějaké informace, že se NEJEDNÁ o "ipsissima verba" soukmenovce Kapitána ?


Krev a půda, proletářský třídní původ !*** Volte ČSSD, KSČM a DSSS !

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

Alfred Rosenberg měl velmi zdravé názory na čistotu národa i na míšení ras, ale přece jenom - byl to Němec.
Takže bych si dovolil navrhnouti malou opravu Vašeho příspěvku z 10:27 :
"S výrokem pana Kapitána by souhlasil i Václav Kopecký, Jan Neruda, Božena Němcová a další čeští vlastenci a vlastenky."

Přeji Vám hezký den.

informace řekl(a)...

Chápu, že o problému adopce dětí jiného rasového původu mluvím z jiného hlediska - z české strany jde o dobrovolnou adopci, z italské o nucenou. Ale problémy s tím spojené jsou identické.
Pokud jde o rozhodnutí italského kasačního soudu o nuceném přijetí dítěte, které je na řadě v pořadníku, chtěla bych dodat, že to politicky korektní myšlení dostává nějak krátké spojení. Pamatuju si ještě ty velké boje o potratový zákon, kdy se tvrdilo, že žena má právo rozhodnout, chce-li být matkou nebo ne. Pamatuju si také boj o biologický test při umělém oplodnění ve zkumavce, aby se zjistilo, zda embryon je zdravý před jeho vložením do dělohy. I tu se uváděl argument, že rodiče mají právo rozhodnout, chtějí-li dítě zdravé nebo postižené. Prakticky se zastávala zásada, že žena nebo rodiče mají právo rozhodování o životu nebo ne-životu budoucího dítěte. Z hlediska eugenetiky.
A nyní tato rodičovská nebo ženská práva neplatí, když se jedná o adopci? O narození nebo nenarození dítěte mohou rozhodnout rodiče, ale v případu adopce soud?

informace řekl(a)...

Mám za to, že tu už někdo dostal kraťasa a skáčou mu před očima tří žlutí panáci. Cožpak u vás nepršelo? Je tam pořád hic?
Nejlepší je lehnout si do chládku a dát si na hlavu studený hadr nebo led.

stk řekl(a)...

"...pokud připustíme míchání etnik, nebude to naprosto přirozeně přinášet žádné problémy a společnost se je nebude muset učit řešit..."

Takhle by se Vám to líbílo víc? A je tento výrok pravdivý? Nebo aspoň pravdivější, než před úpravou?
==================
Takový "jiný" človíček, ať už bude milován adoptivními rodiči sebevíc vidí posléze toto:

1. Jsem jiný než ostatní. Někteří se mě štítí. Tedy pudová diskriminace.
2. Jsem jiný. Kdo je doopravdy můj táta, moje máma? Kdypak se ozve "volání rodu"?
3. Mohu dostat nemoci, které běloši obvykle nedostávají a zdejší lékaři je znají jen z učebnic.
Ale to je jen malinký problém - přibývá etnicky jiných lékařů a ti poradí...
4. Přesto, že mám zdejší výchovu, školy, kamarády, někdy cítím věci jinak. S "bělošským" způsobem řešení nejsem vnitřně srozuměn. Atd.

Zkuste si, přátelé, přečíst celou diskuzi pod zmiňovaným článkem. Píše tam hodně nějaký Ing. Šimurda, který už "svého" černého syna VYCHOVAL.
Píše tam toho tolik, že to dává dohromady ucelený příběh. Píše tam toho tolik, protože se potřebuje se svého problému "vypsat". Je to (vyjímečně) docela poučná diskuze.

Pozn.: Někdy stačí třeba jen rozdíl mezi Rusem a Češkou. Znám pár smíšených maželství a už i tam se najdou jakési kulturní "zažitosti", které se musí odbourat, aby manželství fungovalo. A to je, prosím, rozdíl nepatrný.

Harpyje řekl(a)...

Lituji, ale na slovech pana Kapitána neshledávám nic rozumného. I v článku z 28.06.2010 se tento pán projevuje jako hlupák. Jeho varování před rostoucím počtem adopcí "etnicky odlišných" dětí je snůška hloupých předsudků a pseodoargumentů osoby, jejíž rozhled nesahá dál než za hranice vlastního dvorku. Jeho výroky nestojí za komentář, "v jeho rozhovoru nenajdeme jediný konkrétní příklad, jen obecné dohady a spekulace urážející adoptivní rodiče". http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-o-adopci-roztomilych-cernousku-fkr-/p_spolecnost.asp?c=A100716_155350_p_spolecnost_wag Lidé, kteří se rozhodnou pro adopci afrického dítěte to totiž nedělají z rozmaru. Taky lze předpokládat, že dobře situovaní lidé, kteří si můzou takovou drahou adopci dovolit, jsou schopni nabídnout dítěti optimální životní podmínky.
Za takové výroky by v jiné zemi tato osoba letěla ze svého úřadu vysokým obloukem.

stk řekl(a)...

Ale opět: NIC PROTI ADOPCI. Většina z adoptovaných se bude mít lépe tady než tam, kde byla. Pro některé je to dokonce otázka přežití.

Ovšem na druhé straně - připravme se na to, že tu budou mít problémy, budeme mít problémy.
I když příměs cizí krve může populaci jenom ozdravit.
(A navíc - míšenky jsou nejkrásnější ženské, jaké jsem kdy viděl...)

Přistěhovalci - to je jiná záležitost. Ale o tom se už tady psalo docela dost.

Harpyje řekl(a)...

"Píše tam hodně nějaký Ing. Šimurda, který už "svého" černého syna VYCHOVAL."
To myslíte skutečně vážně?!

stk řekl(a)...

...ale ze všeho nehorší jsou pokrytečtí fanatici! Amen.

Harpyje řekl(a)...

To by měl psycho Šimurda, ex. schizo, radost, kdyby věděl, že na něj někdo odkazuje! :-))))
Tak jsem se uzž dlouho nenasmála!

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

máte jako obvykle čistou pravdu.

Jen malé upřesnění : Známý samodiskutér Šimurda (dříve "schico") o sobě tvrdívá, že je katolík, podnikatel, volič ODS, že studoval v NDR a SSSR atd. apod. Nyní tedy tvrdí, že již vychoval SVÉHO černofialového syna. Inu, to je jeden z důsledků míšení ras.

Nuže dále :
1) Ano, černoch (Cikán, sionista, Číňan, Vietnamec...) si uvědomuje, že je jiný než ostatní, že se jej štítíme.

2) Ano, dříve či později si uvědomí, že jeho skuteční rodičové byli černoši (Cikáni, sionisti, Číňani, Vietnamci...), a začne se štítit sám sebe.
Jediné východisko : AGRESE. Agrese proti sobě resp. proti bílé společnosti.

3) Ano, černoch (Cikán, sionista, Číňan, Vietnamec...) může dostat nemoci, které běloši obvykle nedostávají a zdejší lékaři je znají jen z učebnic.
Neboť ty nejodpornější nemoci (HIV -> AIDS, mor, lepra, syfilis...) jsou trestem Matky Přírody za dekadenci (např. homosexualitu) a špatný etnický původ. Takže černoch (Cikán, sionista, Číňan, Vietnamec...) si zárodky oněch nemocí nese v sobě, ve svých genech *). Neodstranitelně, jako barvu pleti, nízké IQ, nepřekonatelný sklon ke kriminalitě atd.

4) Ano, jiné rasy a národnosti, přestože se zdánlivě sžijí s naším národem, někdy vidí některé věci jinak, jinak je pojmenovávají. Příklady raději uvádět nebudu.

Prostě - pro pozitivní rozvoj naší vlasti a našeho národa je čistota rasová a národní prakticky STEJNĚ DŮLEŽITÁ jako správný třídní původ obyvatelstva.


Čistota - půl zdraví, národní čistota - celé zdraví !***Volte ČSSD. KSČM a DSSS !

------------------------------------------------------------------------------------

*) S problémem etnicky jiných lékařů si poradíme jedna báseň; prostě je humánně odsuneme s ostatními etnicky a národně odlišnými jedinci.

stk řekl(a)...

Díky, toho pána jsem dosud neznal, nalítl jsem mu na ten "rozjitřený stav mysli" který byl cítit v textu, netuše, že jde přímo o chorobu. Inu, dobrá tedy: Šimerdu si vymažte a napište mi černou tečku...
Inu, pořád se píše o naivních staříčících - hle - zde příklad.

Větší vlastenec řekl(a)...

No tak si to tak neberte, vážený STK.

Teď jsem podíval na dialog přítele a soudruha Šimurdy se soukmenovcem Křivanem, a je to vážně poučné čtení.

Konečně, jak správně poznamenal právě soukmenovec Křivan, správný Čech se pozná snadno : Na nic se neptá.

V nevědomosti je síla !***Volte ČSSD, KSČM a DSSS !

STK řekl(a)...

Pro mě je to, vážená Harpyje i vážený VV
poučení, že se nemám pouštět do debat, kde není osobní zkušenosti. Vše, co o adopcích "z jiného košíku" vím je to, že jsou občas dost riskantní.

A že jeden známý od mého bývalého kolegy vychovával Cikánečku, do 13-ti to bylo zlaté děvče, i když jí to ve škole moc nešlo, pak zavolala příroda (a rasa) a za pět let se "adoptéři" snažili nějak soudně bránit proti žalobám, za nimiž byly skutky oné splašené Cikánečky. Ani vlastně nevím, jak to dopadlo. Vím jenom, že kumpáni té jejich adoptivní dcery je vykradli pouze 3x a že obvinění ze sexuálního zneužívání dcery adoptivním otcem bylo policií odloženo velmi záhy jako zcela nedůvodné.

Ale netvrdím, že by to s rasově shodnou holčičkou nedopadlo stejně a netvrdím, že to s Cikánkou tak dopadnout muselo.

Ale už toho nechám: to, co bych zjistil na Wiki nebo jinde si může zjistit každý a trumfovat se, kdo to zjistí dřív mě moc nebaví.

K tomu tématu za sebe prohlašuji: Howg!

Harpyje řekl(a)...

Já mám, STK, taky přátele v Česku, kteří adoptovali cikánskou holčičku. Ta teď brzo přijde do puberty, a obávám se, že dopadnou podobně jako Vaši známí. To je ovšem něco jiného, a to nemá s rasismem nic společného. V zemích, které nechaly Cikánům svobodnou volbu způsobu života a dovolily jim vést jejich tradiční život, problémy s Cikány tak jako v Česku nemají. A taky žádné problémy s adopcemi cikánských dětí, protože o ty se se v případě osiření postará celá širší rodina.
V Německu se začaly adoptovat děti z jiných kontinentů ve větším během války ve Vietnamu. Spolkový ministr zdravotnictví je rodilý Vietnamec, kterého adoptovali němečtí manželé, datum jeho narození není známo, tak mu když se jako miminko dostal do Německa, nějaké úředně přiřkli. Dnes odpoledne jsem při nákupu viděla paní s tak černou holčičkou, že se mohlo jednat jedině o adoptované dítě, ale zde to společnost akceptuje. Mimochodem, problém s vlastní identitou a s tím, že nepatří biologickým rodičům, jak říká ten pan Kapitán, mívají i bílé adoptované děti.
Ještě k tomu Šimurdovi: dejte si do Googlu Šimurda a Lidovky a uvidíte, co to je za blázna.
Jeden z jeho oblíbených výroků je "Ať žije pan prezident Václav Klaus a jeho paní Livie!!!" Tak trochu mi to připomíná památný výkřik jedné literární postavy (Ať žije císař František Josef! Tuhle vojnu vyhrajem!), která byla "superarbitrovaná pro blbost".

Větší vlastenec řekl(a)...

U vousu Džeržinského, opět jste udeřil rovnou na hlavičku, vážený STK !

Ano, přiznám bez mučení, že v této věci máte pravdu Vy a ostatní stoupenci teorie rozdílnosti ras, že my jsme se mýlili.
My pokrokoví, levicově založení lidé, my mezinárodní socialisté, jsme předpokládali, že vliv prostředí dokáže překonat špatný původ (třídní i rasový). Přírodažel, úpadková buržoasní teorie morgan-mendelismu (a vůbec celá "slavná" genetika) zatím vítězí - vliv prostředí se zdá být slabší než vliv genů.

Podobný odstrašující případ, o jakém se zmiňujete, podrobně popsala spisovatelka Tereza Boučková, dcera s.P.Kohouta. I zde se projevily špatné geny rodičů.
Prostě - některé skvrny opravdu NELZE odstranit bez porušení podstaty látky.


Hej, Slované, ještě naše slovanská řeč žije, pokud naše věrné srdce pro náš národ bije !*** Volte ČSSD. KSČM a DSSS !

informace řekl(a)...

Abychom tu nevedli jen salonní povídání o problému adopce afrických černoušků bílými rodiči, mohli bychom se podívat, jaké jsou pozice na př.National Association of Black Social Workers (NABSW)americké asociace černošských sociálních pracovníků. Jeden z hlavních problémů je zachování africké kulturní identity dítěte.

Preserving Families of African Ancestry
http://www.nabsw.org/mserver/PreservingFamilies.aspx
Oni se na to dívají z docela jiného hlediska než zdejší "rasisti" nebo "politicky korektní antirasističtí multikulturalisti".
STK, nechte si to přeložit Gúglem, je to zajímavé.

Harpyje řekl(a)...

Bodejť by se na to nedívali jinak, když se jedná o americké černochy a ne o adoptované děti z afrického kontinentu!
People of african ancestry je politicky korektní název US černochů.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vidíte, vážená paní Harpyje, k čemu vede současné pokrytectví ?!
Kdyby ti mizerní imperialisti napsali pěkně po pravdě "negři", tak by nedocházelo k takovýmto trapným omylům.

Konečně, z našeho zdravého českého (slovanského) úhlu pohledu je negr jako negr; ať už se narodil v Kongu, Kodani, Columbusu, nebo třeba Kunraticích.

Jak správně naznačuje soukmenovec Kapitán, až budou mít negerské děti blond vlasy a bílou pleť, tak by bylo možno jejich adopce českým rodinám povolit.
Zdůrazňuji "bylo by možno"; samozřejmě státní a národní orgány by musely přezkoumat zdraví blond negrů, a určit stupeň jejich inteligence a sociální adaptability. Aby mezi nás alespoň trochu zapadli, do našeho skvělého a vyjímečného, rasově čistého národa.


Na zdar Galerii Slovanské epopeje !***Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

Vous Dzerzinského je dobrý, ale Ramónův cepín je nepřekonatelný! :-)))
Nejen Češi si přejí rasově čistý národ, Vlastenče!
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Kamau%20Kambon
http://www.youtube.com/watch?v=_61OoR-qEqs

informace řekl(a)...

We have to exterminate white people off the face of the planet to solve this problem???
Vezměte si z toho ponaučení!Politicky korektní antirasisté!
Že NABSW mluví o adopci amerických černých dětí bělochy, jsem pochopila taky. Jenže, když vyzvedají problém zachování kulturní afroamerické identity v zemi, kde jsou černoší (Afroameričani) dost rozšířenou menšinou a více nebo méně zařazenou do společnosti (v některých případech více nebo nejvíce, viz Obama), tak vzniká spontánně otázka, jak zachovat africkou kulturní identitu u černouška z Konga. Je to jeho právo neztratit spojení se zemí, z níž pochází? Nebo je na něm pácháno násilí tím, že z něj udělají černého bělocha? Protože jak jinak ho mohou adoptivní rodiče vychovávat, než jak byli vychováni oni sami? Ono se jedná totiž o rasizmus dvoustranný (a doppio taglio), jak bílý tak černý.
Už sama adopce je věc velice složitá a nese s sebou spoustu problémů, pokud jde o adopci místního dítětě, hlavně psychologických. U trans-rasových to vidím jako něco nesmírně složitého, co by si měli rodiče skutečně dřív dobře rozmyslit. Dítě se dostane do zcela nového prostředí, absolutně odlišného od toho, kde doposud žilo. Namítnete, že je malé a že ještě nemá představu o světě a ani vlastní identitu, že se může ztvárňovat podle libosti jako malý stromek. Ono to není tak docela pravda. Naši přátelé adoptovali desítiměsíčního chlapečka, vybrali si ho před čtyřiceti lety v sirotčinci u jeptišek )tenkát to bylo ještě možní) a můžu vám říct, že to dítě už tehdy chápalo, že je opuštěné. Upnulo se na adoptivní matku, protože v ní cítilo svůj životní opěrný bod, s otcem mělo vztah dost divný. Totiž žena adopcí nějak suplovala své neuskutečněné přírodní mateřství a realizovala tak svůj mateřský instinkt (neříkejte mi, že neexistuje, prosím). Otec chápal zase otcovství jako předání do budoucna svých genů a tak se se svou rolí adoptivního otce neidentifikoval. Jednou se o synovi vyjádřil pohrdlivě jako o přízemním blbečkovi, kterému musí dávat všechno po lopatě. Sice se o chlapce dobře materielně postaral, nechal ho vystudovat na univerzitě, koupil mu pěkný byt, ale nějaký kořenný otcovský vztah k němu neměl. A to byl případ endo-rasové adopce. Nebyly tam problémy jazyka, jiné kultury, jiné barvy pleti.
Pan Kapitán se tedy, podle mého, vyjádřil dost nepřesně a neelegantně, ale ty problémy tu skutečně jsou, ať je umí přesně definovat nebo ne.

STK řekl(a)...

Adoptivní otcové:

Když ve lví smečce vyhraje souboj o vůdcovství nový, příchozí samec, vyžene poraženého do buše (pokud jej rovnou nezabil) a hned na to pozabíjí všechna jeho lvíčata. Proč? Přece nenesou jeho geny...
Proč by to u lidí mělo být až tak moc odlišné? Pravda, děti z prvního manželství obvykle nezabíjíme - ale vztah otců k nim bývá o poznání chladnější, než k vlastní krvi - což se obvykle nelíbí matce - protože její geny jsou ve "starých" i "nových" dětech. Sice to zabalíme do "objektivních příčin", intelektuálně si to zdůvodníme - ale ten lví samec tam je pořád...

A smát a vysmívat se můžete dle libosti. Tak to prostě je. Sorry.

informace řekl(a)...

Lví nebo nelví instinkty, fakt je, že jsme pořád živočichové, ssavci, i když genus homo sapiens sapiens.
A vlastní děti pro muže mají jinou váhu než cizí. On ten pán, o kterém jsem psala, docela jiným mužům děti záviděl. Pamatuju se, jak obdivoval hlasitý řev mého zrovna narozeného syna: E un vero maschio!, říkal závistivě a pak, když byl náš kluk větší, tak byl podle něj "un ragazzo brillante, intelligente" ve srovnání s jeho málo inteligentním přízemním blbečkem.
Ona ta touha po zachování vlastních genů se u lidí projevuje pořád, v každém věku, snad nejvíc v stáří. Sousedka taky pořád lká, že po nich nikdo a nic nezůstane, protože se syn neoženil. Podle mého bude asi gay, jenže jí to nemůžu říct, bylo by to nedelikátní. Když viděla mou snachu s bříškem, tak div neplakala.
Tak jsem se zas roztlachala o vedlejších věcech.
Jenže, nakonec, myslím, že bychom ty naše přírodní a přirozené inklinace neměli potlačovat nějakou politickou korektůrou. Ony jsou stejně nepotlačitelné a dřív nebo pozdějc vezmou vrch.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

obávám se, že s Vámi výjimečně nemohu plně souhlasit.

Vždyť přece prof. Kamau Kambon si nepřeje "rasově čistý národ". Náš spojenec v boji proti prohnilému Západu chce pouze z planety Země odstranit bělochy.

Nuže, my pokrokoví, levicově založení lidé jsme známí svojí názorovou a ideovou pevností i pružností (jedním slovem LENINISMEM); díky tomu jsme dokázali v boji za štěstí všeho lidu využít národní socialisty, arabské socialisty i názorově nevyhraněné arabské vlastence, Černé pantery, Rudé brigády atd. apod.

I prof. Kambona využijeme, k vzájemnému prospěchu. Vždyť přece stačí zaměnit pojem "černoši" za "proletariát" (resp. Slovani, Češi) a "běloši" za "vykořisťovatelé" (resp. Němci), a nebudou mezi námi žádné antagonistické rozpory.

Prostě - my mu necháme veganství, on nám pivo (vodku), a o svět se bratrsky rozdělíme : My půl, a negři všeho druhu (černoši a Arabové) druhou půlku.
A pak si jen počkáme na výsledek dalších dělení.

*************************************************

Ještě připomenu, že k rasismu nestačí být bělochem. To je podmínka nutná, nikoli však dostačující. Rasista je JEDINĚ A POUZE běloch neslovanského původu, příslušník vykořisťovatelské společenské třídy.

Proletariát je nositelem pokroku ! (K.Marx)***Volte ČSSD a KSČM !

STK řekl(a)...

...Rasista je JEDINĚ A POUZE běloch neslovanského původu, příslušník vykořisťovatelské společenské třídy...

No ale to mě vážený VV nesmírně mrzí. Jsem vždy rád, když je svět symetrický, každé plus (+) má své mínus (-).

Takže černý respektive barevný rasismus neexistuje. To mi ale ruší řád vesmíru. Už pro mě vymysleli astrofyzikové i temnou energii, když už se bez temné hmoty neobešli při těch svých nimravých výpočtech věku všehomíra s teď zase něco, co nemá nic do páru.

Tedy to jste mi dělat neměl...

Už mi zbývá jenom teorie strun. Ta je naštěstí párná přímo svým principem...

Větší vlastenec řekl(a)...

Inu ano, to chápu, vážený STK.
Řád, lad, souznění (harmonie), symetrie.
Chápu, že někteří lidé touží po kráse víc než po sociální spravedlnosti, po harmonii víc než po revoluci.

Ach, ta krása souměrnosti, princip krasohledu !
Ano, v dokonalém světě ke každé částici existuje antičástice :
K protonu antiproton.
K mentionu demention.

Leč kaleidoskop časem znudí. Dokonalá krása stimuluje spíše k touze udeřit než pohladit. A piha může být i znaménkem krásy (viz Cindy Crawford a Jiří Paroubek).

I Velebná Matka Příroda se může vykašlat na nudnou symetrii. Magnetický monopól možná neexistuje, ale v našem vesmíru byl jen jeden Velký třesk, byla jen jedna VŘSR, žil jej jeden Lenin.

Prostě : Český (slovanský) rasista (šovinista) je oxymóron par excellence.


Teorii strun znám : Na koncertě (výletě) se vždy se přetrhne ta struna, kterou sebou nemáte.


Já hráb jsem do strun podzimu,
by vytrysk´ jasný tón.
Ty struny byly jaré kdys,
a hlas můj zněl jak zvon.
Já hráb jsem do strun podzimu,
však vytryskl jen – hnis.

(R.Mrchovský – Hřbitovní svíčky)

informace řekl(a)...

Svět jako jedna velká asymetrická demence?
Demention steht für höchste Qualität und Wirtschaftlichkeit von Reinigungsmitteln. Stetige Forschung und Produktentwicklung garantieren beste Reinigungsergebnisse. Wir legen besonderen Wert auf die Umwelteigenschaften unserer Produkte!

Langjährige Erfahrung, die Spezialisierung auf Reinigungsmittel sowie die Motivation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben Demention ein einzigartiges Know-How in allen Fragen der Reinigung.


Sollten Sie Fragen an uns haben, benutzen Sie bitte unser Schnellkontakt-Formular.

Otázka: básník Mrchovský opravdu existuje? v reálném světě, myslím.

Doplňková otázka: v Praze ještě nepršelo?

Harpyje řekl(a)...

To Vás ve dvě hodiny v noci políbila múza, Vlastenče, anebo jste se uchýlil do nějakého Paradis artificiel?
Nevím, ale udělat z prozaika a ruralisty A.J.Mrchovského, autora Bouře na vsi, jakousi odrůdu poète maudit může snad jenom někdo v podroušeném stavu. Netušila jsem, že kofein může mít takové následky.
...Jsa prudkým hněvem zhněten, Vávra smetl rázem se stolu kupcovy zlaťáky : "Ne, nezradím, neprodám své soudruhy ! Ani za tisíc zlatých ne ! Vem si své zlato, a kliď se z mého domu, ty podlý kramáři !"

informace řekl(a)...

Pokud se týká adopce, je to podle mého názoru spíš problém soukromý a individuální a těžko může mít větší dopad na sociální podpůrný systém nebo nějak podstatně ohrozit veřejnou bezpečnost. Jedná se stále jen o omezený počet jedinců, kteří budou navíc vychováváni českou rodinou tak, aby se do společnosti zapojili.
Mnohem větší problém představuje pro sociální systém země a pro bezpečnost přistěhovalectví celých velkých etnických komunit.
Víte, že na př. v Německu každý pátý občan je cizího původu? Podle Státního statistického úřadu, jak jsem četla dnes ráno, počet domorodých Němců se v letech 2005 - 2009 snížil o milion třista tisíc.
In Germania almeno un abitante su cinque è di origine straniera. L’Ufficio Statistico nazionale rende anche noto che i nativi tedeschi sono diminuiti tra il 2005 e il 2009 di 1 milione e trecentomila unità.
Bude z Německa nový melting pot?

informace řekl(a)...

No jo, paní Harpyje,
Vy píšete A.J.Mrchovský, ale VV. R.Mrchovský. Jste si jista, že se jedná o stejnou osobu?
Mne tam zas zaujalo souznění mrcha-krchov a tak jsem tomu dávala zcela jiný význam.

Harpyje řekl(a)...

K Vašemu příspěvku v 22:24.
Ani já s Vámi nemohu souhlasit, Vlastenče. P. profesor se nenechá zneužít a manipulovat BĚLOCHY! P. profesor je rasista, a Vy, jako každý pokrokový, levicově založený člověk, přece odsuzujete jakoukoli formu rasismu. Vašimi přirozenými spojenci v boji za lepší svět jsou s. Angela Davis a s. Sam Webb, odpůrci rasové nesnášenlivosti.
Když říkám jakoukoli formu rasismu, tak mám samozřejmě na mysli co? Ano! WCAR 2001 v Durbanu, která prohlásila sionismus za zrůdnou odrůdu rasismu. A proto jsou Vašimi dalšími přirozenými spojenci Dieudonné M´bala M´bala a Kémi Séba a jeho Mouvement des damnés de l'impérialisme.
Máte to značně popletené, a doufám že jsem Vám pomohla ujasnit, KDO jsou Vaši spojenci.

Harpyje řekl(a)...

Pokud A.J. a R. Mrchovský nejsou jednovaječná dvojčata, tak se skutečně jedná o jednu a tutéž osobu, protože jejich "geistiger Vater" je Větší Vlastenec:
http://byznys.lidovky.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A090804_144640_firmy-trhy_abc&razeni=time

informace řekl(a)...

A není ten A.J.Mrchovský taky jenom mystifikace?
nebylo by to poprvé.

iformace řekl(a)...

Geistiger Vater = padre spirituale nebo padre difettivo????????????????

Harpyje řekl(a)...

Jestlipak, Vlastenče, A.J.Mrchovský odsuzuje taky v Bouři na vsi sionismus popisem podlých aktivit židovského kořalníka, jako jeho epigoni bratři Mrštíkové?

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

pro Vaši informaci :
V almanachu Bojovníci pera (Čeští a slovenští pokrokoví spisovatelé a básníci, vydala Práce, 1958) je zmíněn Mrchovský, Augustin Jaromír (1881-1953), autor revolučních básní, povídek z prostředí chudiny a rozsáhlého románu Bouře na vsi.
Syn básníka a dramatika R.Mrchovského, jemuž nelidské feudální poměry znemožnily řádně rozvinout jeho talent.
"Ne Ty za prací, leč práce za Tebou přijít musí ! Co ses v mládí naučil, do důchodu Ti stačí ! Pušku vem, a do vrat závodů z Lidových milic postav stráže !" (Puška a soustruh, 1949)

To tedy za prvé.


A zadruhé : Vidím a pozoruji, že leninismus pro Vás stále je terra incognita.
Vy byste snad byla ochotna popřít gigantický vklad s.Lenina do díla Marxe a Engelse !
Vy byste snad, u Ramónova cepínu, byla schopna odstrčit od naděr Matky Strany některé děti-proletářské organizace jen proto, že jinak vypadají či mluví !! To opravdu zavání formalismem až trockismem !!!

Promiňte mi mé rozhořčení, ale když vidím plýtvání, JAKÉKOLI plýtvání, tak se mi vaří krev. A co jiného by bylo pominutí výbušného potenciálu prof.Kambona a jeho soudruhů, než trestuhodné plýtvání ?
Jinak Vám ovšem děkuji za informace; především statě s.Ginetty Hess Skandrani mne potěšily v toto kalné ráno.

"Lenin, rozvíjeje dále Marxovo učení za nových podmínek třídního boje, obohatil marxismus něčím novým v porovnání s tím, co bylo vytvořeno Marxem a Engelsem, v porovnání s tím, co mohlo být dáno v období předimperialistického kapitalismu, přičemž toto nové, čím Lenin obohatil marxismus, se zcela plně opírá o zásady, vytčené Marxem a Engelsem."
(J.V.Stalin v rozhovoru s americkými soudruhy, 9.9.1927)

***Volte ČSSD a KSČM !***

Harpyje řekl(a)...

Ráda bych, Vlastenče, viděla Vaši knihovnu.
Asi bych se užrala závistí, protože tak hodnotné publikace, jako Vámi zmíněný Almanach nevlastím, a tím pádem nemám přístup k informacím o takových velikánech české literatury, jako byli Mrchovští, otec a syn. :-))) Promiňte mi mou ignoranci.
Vaše druhá výčitka je ovšem naprosto neopodstatněná a musím se proti ní co nejenergičtěji ohradit! Ve snaze využívat potenciál prof. Kambona shledávám podobnost s odsouzeníhodnými a k ztroskotání předurčenými macchiavelistickými praktikami, jichž se každý čestný, levicově založený člověk štítí! Umíte si představit, že by s.Gus Hall byl spolupracoval s Ku-Klux-Klanem?

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

prosím, neomlouvejte se. Má knihovna není rozsáhlá, leč jsou v ní díla podstatná. A hlavně, jak říkal s.Gottwald, "nevědomost hříchu nečiní".

Spolupráci KS USA s Ku-Klux-Klanem si představit dokážu. Pokud by K-K-K změnil svůj cíl, a místo chudých černochů (a komunistů) začal z USA vytlačovat bohaté bělochy, tak by mohl získat podporu pokrokových sil Ameriky. Tedy i KS USA.

Mimochodem : Nevím, proč nezmiňujete Rezoluci 3379 Valného shromáždění OSN ze dne 10.11.1975, jež navždy strhla roušku ze zrůdné tváře sionismu (viz např. http://www.mideastweb.org/3379.htm).


Ostatně soudím, že Rezoluce 46/86 VS OSN musí být zrušena !***Volte ČSSD a KSČM !

STK řekl(a)...

Pozn. starého skeptika:
J.V.Stalin tady v rozhovoru nově objeveném VV naznačuje, že asi (ne)bude čtvrtým do svaté trojice Marx - Engels - Lenin.

>>> Protože Rámané dělají všechno třikrát. (Sir A. C. Clark: Setkání s Rámou) - viz násl. interakce: >>>

Otec, Syn i Duch svatý

Peklo, Ráj a Očistec

Red, Green a Blue

Napětí, odpor a proud

E, m, c (E=mc^2)

On, Ona a Jemu (ale to jsem nikdy plně nepochopil)

Prostě trojitá symetrie, které skýtá daleko více kombinačních možností než primitivní symetrie binární.

Harpyje řekl(a)...

Vykrucujete se, Vlastenče. "Kdyby" není argument.
Je například naprosto přirozené, že Dieudonné M´bala M´bala, navzdory rasovým překážkám, spolupracuje Jean Marie Le Penem,protože tento je antisionista. Pouto, tvořící alianci neonárodních socialistů (Horst Mahler) a islamistů je též antisionismus. Ale spolupráci pokrokových levicových jedninců s rasisty pokládám za nemorální.
Jsem trochu pomalá, ale stále musím odbíhat, protože dělám řízky.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ach jo, vážený STK.

"Hicno" už není, a Vy takto vyvádíte.
"v rozhovoru nově objeveném" – Vy jste tento rozhovor znal, jen jste na něj zapomněl ? Nu tedy dobrá, PRO VÁS tedy nově objeveném.
Ovšem pro nás pokrokové, levicově založené lidi jsou slova Velkého Stalina jedním ze základních kamenů Všehomíru.

Onen veleznámý dialog zde v nejdokonalejším a zároveň nejpokrokovějším jazyce mira :
http://www.hrono.ru/libris/stalin/10-2.html
A zde v jazyce prohnilého imperialismu :
http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1927/09/15.HTM

My prostě víme, že Veliký Stalin je nejbližším spolupracovníkem, dědicem a pokračovatelem Velkého Lenina, finálním architektem pyramidální stavby vědy věd, marxismu-leninismu-stalinismu.


Sláva Velikému Stalinu, prvnímu leninovci a vůdci světového proletariátu !***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

ve vší úctě : Vy chápete naší revoluční morálku ?
Obávám se, že nikoli.

Kdybyste ji chápala, neprotestovala byste proti naší spolupráci s pokrokovými Muslimy, proti humánnímu znárodnění a humánnímu odsunu. A proti naší (zatím jen potenciální) spolupráci s prof.Kambonem.

Takže tak.
A už musím jít na odloučené pracoviště.

informace řekl(a)...

Stejně mám dojem, že si z nás někdo dělá srandu. Anebo otec se synem jako tvůrci pera stáli za starou belu, když o nich nikde není ani zmínka. Jo, a ta básnička je zrovna něco v duchu socrel.

S.T.K. řekl(a)...

Už nejsem tak zdatným azbukem jak před léty, kdy byla v tomto esperantu socialistického tábora veškerá! moderní! technická dokumentace a jiné šance,jak získat informace z oboru nebyly, pročež mi ten textík zabere celý zbytek dne (pokud vydržím).

Takže na dumání nad významem všech možných "svatých trojic" jsem tu zůstal sám. Budiž tedy.


Něco k poobědové pohodě - k "Rámovi" to má docela blízko i když Lutetia je naše, Sluneční:

http://www.astro.cz/_data/images/news/2010/07/12/lutetia.jpg

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

ačkoli bych měl již pracovat na národa roli dědičné rukama svýma žilnatýma, vracím se zpět, bych Vás přivedl na začátek správné cesty :

Idealistické pověry o tzv.Sv.Trojici přenechejte raději černoprdelníkům.
Raději vzpomeňte sobě, byl-li kdy v Mausoleu někdo třetí. (No nebyl, samozřejmě.)

Ad "Napětí, odpor a proud" - je vždy lépe konkretizovat, zdali jde o napětí ve společnosti či napětí mezinárodní, zda jde o odpor lidu proti zavádění pravicových experimentů nebo např. odpor imperialistů vůči mírovým návrhům Ruské federace atd.
Prostě - aby bylo jasno, jaké znaménko ("+" nebo "-") těmto pojmům předřadit.
(Jistě jste neměl na mysli pojmy fyzikální; neb základní, v elektromagnetismu, je pouze ampér, a pojmů odvozených je přehršle.)

Ovšem podrobné studium díla A. C. Clarka vřele doporučuji. Tento velký vizionář správně předpověděl jak geostacionární družice, tak odvržení pánbíčkářství vším pokrokovým lidstvem, předpověděl příklon všeho pokrokového lidstva k uctívání mimozemšťanů - Tvůrců úsvitu (čili Bohů), naprosto přesně předpověděl vzestup Sovětského svazu a válečné šílenství Číny.

Čest práci a Míru zdar !

informace řekl(a)...

STK,
Co chcete číst, proboha? Tohle Vám nestačí?
... что диктатура пролетариата является высшим типом демократии при классовом обществе, формой пролетарской демократии, выражающей интересы большинства (эксплуатируемых), - в противовес демократии капиталистической, выражающей интересы меньшинства (эксплуататоров).
Diktatura proletariátu (to je ten režim, co byl v Českosslovensku do šedesátých let, (dokud ho neprohlásili komouši za socialistické) je nevyšší formou demokracie v třídní společnosti.
Byl jste už tenkrát na světě, STK? Víte, co se dělo po osmačtyřicátém a v prvních letech padesátých?
DEMOKRACIE! člověk by prask smíchy nebo vztekem, záleží na osobních zkušenostech.
Co na tom chcete ještě číst. Ještě jste si neuvědomil, že je to teorie teroru?

Větší vlastenec řekl(a)...

A ještě něco, vážený STK :

Lutecii nechte plavat; je nám k ničemu. Jmenuje po úpadkovém západním městě, je příliš daleko, než abychom na ní vztyčili naši vlajku, chleba kvůli tomu kusu kamene levnější nebude.

Přečtěte si raději skvělou knihu o statečném Lutici Leškovi a jeho přátelích a soudruzích.
Román E.Štorcha "Zastavený příval" *) pojednává plasticky (téměř 3D) o odvěkém statečném boji Slovanů proti západním agresorům.

A přemýšlejte, jak by nám bylo, kdyby naši předkové v onom boji podlehli, nebo kdyby nás naši národní buditelé neprobudili.
Jen si představte, že místo hrdého zvolání "Jsem Čech !" resp. "Jsem Moravan !" byste měl s krvavým studem mumlat "Jsem Němec, promiňte."
Nebo třeba "Ich bin ein Berliner."

Nevím jak Vy, ale já bych takovou ostudu nepřežil.

-------------------------------------------------------------------------------------

*) Viz např. http://www.kosmas.cz/knihy/129487/zastaveny-prival/

Harpyje řekl(a)...

Já mám o existenci Mrchovského otce ia syna taky značné pochyby. Nikde o nich není ani ta nejmenší zmínka.
Už to jméno je neskutečné. Existuje nějaký básník Krchovský, je to ale pseudonym. Vlastním jménem se jmenuje Jiří Hásek, (* 22. dubna 1960 Praha) a je to jeden z nejmladších českých samizdatových básníků. Jeho dílo je po formální stránce velmi precizní (píše nejčastěji v alexandrínu), je charakteristické dekadentní stylizací, zálibou ve zobrazování smrti, děsu, erotiky. http://idirekt.cz/art/j-h-krchovsky-vyber-basni.

žibřid řekl(a)...

jednice:
Bůh, Slunce
dvojice:
jin-jang, bílá-černá, muž-žena
trojice:
Otce-Syn-Duch
čtveřice:
Otce-Syn-Duch-PannaMaria, jaro-léto-podzim-zima
pětice:
i-e-o-u-a (odsud Jehova)
Takhle to vypadá, když se snažíme dostat realitu do systému - vznikne Svatý Blábol, jeho vyznavači a dozorci ortodoxie.

K problému adopce je hezká autobiografie Tereza Boučková: Rok kohouta. Citová deprivace vzniklá během prvního roku života vedla její adoptivní Cikánské děti nakonec mezi feťáky a příživníky. (Závěr knihy je, že to není dáno genetikou, ale právě novorozeneckou citovou deprivací. Její vlastní genetické dítě žádné problémy nemá.)
A jinak tu zazněl názor Harpyjin, že zákaz kočování vedl k sociální deprivaci Cikánů - zřejmě tedy i k hromadnému odkládání vlastních dětí do kojeneckých ústavů?

Větší vlastenec řekl(a)...

ó Adonai, Velký Marxi !

Až jsem zapotil : "i-e-o-u-a (odsud Jehova)" *)

Tak to je tedy řádný úder všem sionistům, černoprdelníkům a vůbec všem válečným štváčům !

----------------------------------------------------------------------------

*) Myšleno יְהֹוָה

STK řekl(a)...

2 VV:

No vidíte, já tu ostudu musím "přežívat" ne-li denně, alespoň občas. Prostě jsem bastard a basta. Těch 25% genů germánských ze mě zde dělá podčlověka (der Untermensch) a s tím musím žít. A až dojde k filtraci národa, k prosívání jemným sítem, nemohu projít. Takže se vydám vstříc paprskům zapadajícího slunce do pustiny.
(Viz(e): Temná věž)
Divíte se pak, že hledám krásu, symetrii párovou i vícenásobnou v pro mne tak nepřátelském světě?

P.S.: Tak o tomhle Štorchovi jsem opravdu nevěděl. Zkusím si ho odněkud stáhnout, "papírový" není k dispozici. Netušil jsem, že Eda byl TAK plodný.

STK řekl(a)...

Pro Žibřida:
Kdo čemu věří, to obhajuje. Jen zvenku to občas vypadá zpozdile, obhájce sám má pocit správné a rozumné věci...

Ale k Cikánům: Ona ta naše Harpyje bude mít kus pravdy. Zglajchschaltování tohoto etnika a pokusy jej donutit pravidelně pracovat, bydlet na jednom místě a chovat se jako ostatní ovce stáda tohle etnikum poněkud zdegenerovaly. Zažil jsem kdysi (1969-70) ještě (snad poslední) kočující Cikány na Východním Slovensku. Opilý jsem usnul u jejich ohně (točil jsem jejich originální folklór) a měl jsem u sebe nejen trochu peněz, ale i tehdy dost drahý magnetofon. Probudil jsem se brzy ráno, na sobě měl jejich deku a nechyběl mi ani desetník! A na odchodnou mi ještě stará Cikánka nalila kafe.

Podobně spokojeně vypadají Cikáni na severu Itálie. Jejim karavanům je vykázán prostor za městem, mají tam přivedenou vodu, elektřinu a snad i žumpa tam je, za vodu ani elektriku neplatí (mají tam slabé jištění, takže toho proudu zas tak moc neodeberou) a do města (Padova, Novara) ani moc nechodí.

Takže po těchto zkušenostech začínáte být takovým divným rasistou. Proč násilím míchat kultury, když zvlášť je jim možná lépe...

(Už přímo citím, jak mne Harpyje s V.Vlastencem zatlouká pomocí sžíravého sarkasmu do země. Ale nemohu si pomoci, píšu, co si myslím a myslím si to, co vidím.)

Větší vlastenec řekl(a)...

Ech kletě !
Já už vážně MUSÍM padat, ale tohle nemohu nechat bez odpovědi.
Kdo Vás kam kdy zatloukal, vážený STK ? Moje pominutelnost tedy ne !

K těm Cikánům : Jejich vazba na děti je pověstná. Pokud nějací Cikáni odkládají děti do sirotčinců, jsou svojí komunitou odsouzeni.
Neboť se chovají jako my bílí a pokrokoví.

Např. jako velký propagátor státní péče o děti, předchůdce socialismu J.J.Rousseau (viz např. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1975_num_30_1_293598)


Socialismus osvobodil ženy od otroctví domácích prací !***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

STK,
kde jste ty spokojené cikány v severní Itálii viděl? Tady jsou skutečně velký problém. Je těžké je zapojit do práce, žijí v rodinných seskupeních v táborech, které jsou něco nemyslitelného pro špínu těch chatrčí splácaných všelijak. Stáhli se sem hlavně z Rumunska ale nakonec se vládě podařilo dohodnout s Rumunskem, že si je zas vezme zpátky. Pár stovek jich odlifrovali, ale mám za to, že jich tu moc zůstalo. Kde na to mají, městská správa pro italské cikány postaví stálá bydliště, ale ta znova v krátké době zhuntují. Ženské žebrají, a nutí k tomu i malé děti, které nechodí do školy. Ukradnou kde co, mě už taky jednou "navštívili" byt, i když jsem měla pevně zajištěná okna.
Že by odkládali děti, slyším poprvé. Tady jsou naopak cikáni podezíráni z krádeže dětí. Děti si hrají na ulici před domem a najednou záhadně zmizí. Kam se poděly, se dosud nepodařilo vypátrat. Policie mluví o několika desítkách.
Mám ten dojem, STK, že se díváte na cikány očima romantizmu předminulého století, kdy byli u básníků symbolem svobody, hrdosti, volnosti. Jestli to tak bylo nebo ne, dneska je těžko určit.
Fakt je, že se prý neživili jen krádeží, ale provozovali drobná kočovná řemesla.
Tendencí EU je cikány plně asimilovat a zařadit do současné společnosti. Má to svá plus, ale většinou minus, ale to zas přecházíme k jinému tématu.

informace řekl(a)...

Velký myslitel a neúprosný kritik sociální nespravedlnosti J.J. Rousseau nebyl ve skutečnosti nic jiného než nemorální kanec.
Žil se služkou Teresou Lavasserovou, splodil s ní pět dětí a všechny dal do sirotčince. Prý ho pro to pak trápilo svědomí, jestli nějaké měl. Sám vyrůstal jako sirotek a tak asi měl představu, co to pro dítě znamená žít mezi cizími lidmi. Své tělesné potřeby uspokojoval se služkou, ale koukal po vysoce postavených dámách, se kterými uspokojoval své duchovní potřeby, takže ho pak ze zaměstnání vyhnali.
Oni tihle kritici sociálních poměrů a nespravedlnosti a hledači nového řádu v osobním životě nebyli zrovna příkladem všech ctností.

STK řekl(a)...

Pro Informaci: Tam kde píšu: U Padovy a za Novarou. Byl jsem v obou městech jen pár dní, ale Cikány jsem po městě courat neviděl tak jako tady, v Ocelovém Srdci Republiky. A když už, tak nežebrali tím obtěžujícím způsobem jako tady u nás. Na jejich "lágr" jsem narazil náhodou, když jsem byl fotit na periferii Novary. Ale je fakt, už je to asi tři roky, situace se mohla změnit.

Já si iluze o Cikánech opravdu nedělám, znám je důvěrně, několikrát jsem se s nimi porval, několikrát jsem je okřikoval, když dělkali "bordel" jak se u nás říká a rovněž tak jsem byl několikrát velmi překvapen, když se chovali úplně jinak, než bych byl očekával.
Příhodu v cikánském táboře na Slovensku jsem už popsal, tedy jiná momentka: Jeli jsme s kamarádem na motorkách "Kolem Československa". Bylo dusno před bouřkou, bolela mě příšerně hlava a byl jsem zralý něco hloupého na té motorce provést. Tak jsem si řekl, že zastavím, zakouřím si, vydechnu a uvidím, co dál. Když jsem brzdil u autobusové zastávky, kde byl stín, najel jsem předním kolem na vyhozenou žárovku, podklouzl a s celou nabalenou motorkou se vyválel v prachu u cesty. Nic se nestalo, sbíral jsem se ze země a zjišťoval, co utrpělo úhonu, prachové mračno, které jsem způsobil už taky začínalo pomalu řídnout - a najednou koukám na opravdu velký nůž v pochvě. Ta pochva visela na cikánském výrostkovi a vedle stáli další dva špinavci, taky s nožíky nezanedbatelných rozměrů. Usoudil jsem, že je zle, že přijdu nejmíň o peníze. Jasná přesila, kamarád na motorce někde vpředu, cesta úplně prázdná. Ten Cikán s největším nožem pravil: A čo, si v poriadku? Vravím: "Hej, nič mi nie je." "A cigaretu máš?" vravel on a říkam si - teď to přijde: "Daj cigaretu! - A peniaze máš? Daj peniaze!..."" Ale jsem přece frajer a tak říkám: "Mám, ale neviem kde." Načež se Cikán zahrabal v kapsách, vytáhl ušmudlané Detvy a nabídl mi: "Tu máš, nehľadaj!". Tak jsme tam seděli na zastávce autobusu, tři špinaví cikánští výrostci s dlouhými noži a jeden motorkář střewdního věku, vyválený v prachu, kolem nik, len prázdná hradská do Košíc, fajčili sme a rozprávali o životě...

informace řekl(a)...

Žijeme v době různých paradoxů a cikáni jsou jedním z nich. Jejich organizace je kmenová, přemísťují se ve velkých skupinách . Jsou stále do jisté míry kočovníky, ale mají tendenci se usazovat na jednom místě na delší dobu nebo nastálo. Zmodernizovali se, pokud jde o dopravní prostředky, místo vozů s koněm teď mají kampery nebo auta. Do společnosti hostící země se ale nezařazují, a nepovažují se ani za její občany. Na příklad pokus Severní ligy provést nějaké jejich sčítání zcela ztroskotal. Na druhé straně hostící státy mají tendenci uznat vlastní cikány jako součást státní komunity a odlišit je tak od cikánů cizích. Cikáni ale státní příslušnost neuznávají. Možná, že to nebude všude stejné, ale zde je to tak. Cikáni tady neprodělali pokus o jejich usazení na místo a do společnosti jako v Československu už za minulého režimu.
Na druhé straně existují skupiny emancipovaných cikánů, které se staly obhájci a zastupiteli těchto komunit jak uvnitř jednotlivých států tak na mezinárodním poli. Zvolil je někdo, jmenoval je někdo? Mluví skutečně za celé komunity? Nebo jsou jen emancipovanou pokrokovou verchuškou, která z této pozice žije a tyje? Kolik cikánů čte cikánské noviny on line? Někdy v r. 2000 se sešel mezinárodní kongres International Romani Union, který schválil deklaraci Národa Romů. Požadoval uznání jak vládami Evropy tak EU statutu trans-státního národa Romů. Dost paradoxní, ne? Národ bez státu, bez území, kmenově rozdělený, ke všemu ani jednotný etnicky - vedle Romů jsou tu Sinthi, Jak mezi sebou vycházejí, nevím.
Jsou tyto požadavky skutečně prokonzultované se zástupci všech nebo alespoň některých kmenů? Odpovídají jejich zájmům? Ta International Romani Union má svého prezidenta a komisaře pro zahraniční politiku, kdo je jmenoval, koho zastupují?
O tom požadavku uznání trans-státního národa cikánů jsem četla i letos na jaře. A i když jim ten status bude přiznán, změní to něco na jejich mentalitě, způsobu života, nebo je to jen akce, která má dát status té cikánské unii a jejim představitelům?

žibřid řekl(a)...

Zkoušel jsem najít něco ke svému tvrzení, že Cikáni často odkládají děti, tak tady cituji:

"Máme vytipovaných zhruba 150 čekatelů, kteří už prošli testy, na necelou stovku dětí do jednoho roku věku. Malé děti romského původu si většinou adoptují cizinci dlouhodobě žijící v Praze či smíšené páry, kde je jeden z partnerů cizinec a druhý Čech. Tyto děti pak tvoří zhruba 11–12 % ze zmíněné stovky." (http://www.fod.cz/stranky/informace/0508/denik080522.htm)

Romů žije v ČR 250-300 tisíc, což je cca 2-3%, takže množství jimi odložených dětí je cca 4x vyšší než u ostatní populace. Teď ještě zjistit, kolik z toho množství je odebraných sociálním úřadem, tedy v podstatě násilně, a měli bychom údaj už snad poměrně přesný. Ale to netuším, kde bych vyšťoural.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

ještě k Vašemu příspěvku z 18.7., 14:21 :
Vy z nás děláte nějaké Němce či co ! Přece kvůli 1/4 německé krve Vás nikdo z nás nebude vyhánět z naší vlasti ! Alespoň ne v nejbližších letech.

Jo takhle kdybyste se dopustil zločinu němectví *), to by byla jiná. Ostatně, kdyby se tohoto zločinu dopustili Vaši předci, tak byste zde nebyl, že.

Takže hlavu vzhůru.
Čest práci a Světu mír !

-------------------------------------------------------------------------------------------

*) Zákon č.140/1961 Sb., §112 :
(1) Trestného činu němectví se dopustila každá osoba, jež se v období od 1.1.624 do 25.2.1948 zdržovala na území naší vlasti, a používala jako svůj hlavní dorozumívací jazyk němčinu, nebo, pokud v důsledku svého nízkého věku ještě nebyla schopna řeči, se narodila osobám, používajícím němčinu svůj hlavní dorozumívací jazyk.
(2) Trestný čin němectví se trestá odnětím občanských práv a smrtí, nebo odnětím občanských práv a vyhoštěním.
(3) Trest uložený v odst. (2) lze zmírnit na odnětí občanských práv po dobu 20 let, pokud pachatel splňuje podmínky předepsané vyhláškou Ministerstva vnitra.

stk řekl(a)...

No to su fakt rád, že už byl tento paragraf zrušen.

I když se asi dost těžko prokazovalo němectví, které se stalo třeba hned 1/1/624 (asi po Kristu). Roduverných Čehůňou tu tenkrát moc nebylo... ;-)

Větší vlastenec řekl(a)...

Proč je němectví trestným činem od 1.1.624

Vážený STK,

už jsem to zde kdysi psal : Zákonodárce zvolil datum 1.1.624, neboť roku 623 na území naší vlasti (to jest zhruba od dnešního Slovinska po území Lužických Srbů, od Ašského výběžku po Vysoké Tatry) vznikl náš první stát. Jeho kolektivnímu vedení, tzv. Sněmu starších, předsedal náš první Vůdce, bývalý kupec, pak Otec Sjednotitel Sámo.

Do té doby nebylo možno považovat nesrozumitelné zvuky, vydávané zbylými zaostalými domorodci a agresory ze Západu, za nic jiného než směšnou "řeč" němých (němců). Po 1.1.624 již bylo možno za němčení trestat.


Za mír a přátelství mezi národy !***Volte ČSSD a KSČM !

STK řekl(a)...

;-)))

Šaman řekl(a)...

Ad trestný čin "němectví":
Píšu to už podruhé: Němectví nikdy nebylo v českém právním řádu trestným činem. V německém právním řádu bylo trestným činem "hanobení rasy".

Kdybych napsal o západu slunce, bude Vv reagovat pamfletem proti Západu či proti Slunci, načež začne pseudoironicky psát o tom, jak jsme ublížili odsunutým Němcům.

V trestním řádu žádného státu neexistuje trestný čin "umanutost". Jen v psychiatrických učebnicích.

Větší vlastenec řekl(a)...

No tak já to tedy taky napíšu po x-té :
Kdyby němectví (bez uvozovek) nebylo těžkým trestným činem, tak by naši slavní předkové byli obyčejní zločinci. Počínaje Žižkou a konče ještě žijícími vlastenci, našimi spoluobčany.

Prostě, jednání našich rodičů a prarodičů PŘESNĚ ODPOVÍDÁ znění Zákona č.140/1961 Sb., §112 *):
(1) Trestného činu němectví se dopustila každá osoba, jež se v období od 1.1.624 do 25.2.1948 zdržovala na území naší vlasti, a používala jako svůj hlavní dorozumívací jazyk němčinu, nebo, pokud v důsledku svého nízkého věku ještě nebyla schopna řeči, se narodila osobám, používajícím němčinu svůj hlavní dorozumívací jazyk.
(2) Trestný čin němectví se trestá odnětím občanských práv a smrtí, nebo odnětím občanských práv a vyhoštěním.
(3) Trest uložený v odst. (2) lze zmírnit na odnětí občanských práv po dobu 20 let, pokud pachatel splňuje podmínky předepsané vyhláškou Ministerstva vnitra.

O tom snad není diskuze.
Nebo, u bradky Kalininovy, jakého jiného zločinu než NĚMECTVÍ se dopustili němečtí antifašisti, potrestaní odnětím občanských práv na 20 let dle odstavce (3) Zákona ????
Aha ?!?

Tak se koukejte všichni "vlastenci" uklidnit !
Protože tvrzení, že naši předkové nepostupovali při humánním odsunu Němců za země a pod zem (resp. při trestání Němců, jimž bylo dovoleno zůstat na povrchu naší země) dle zákona, je prachsprostou protičeskou propagandou ! A tady prostě KONČÍ DISKUZE !!!

-----------------------------------------------------------------------------------

*) A jestli ne zrovna tento, tak nějaký jiný. Ale pozor : Nepřátelé už dávno manipulují celý internet, takže nějaké webové odkazy typu "§112 vypadá jinak" mohou být pouhou německou (americkou či dokonce sionistickou) lží.

informace řekl(a)...

Born in the LEBENSBORN ?
http://www.owlnet.rice.edu/~jhs3866/studfarms__files/image002.jpg

Šaman řekl(a)...

Větší vlastenče, jestliže vědomě a opakovaně LŽETE (Vaše "citace" paragrafů není ironie ani sranda) o znění čs. trestního zákoníku, pak znevěrohodňujete i všechny ostatní své citáty skutečně existujících zákonů. To není omyl, ale lež. Jestliže lžete (opakujete sudeťácké lži)o výbuchu v Krásném Březně, jste nevěrohodný kompletně.

I já se někdy mýlím. Nicméně pokud omyl zjistím, opravím se. A ostatně - omylem se na podstatě pravdy nic nemění.

To však není Váš případ, alespoň co se znění Zákona č.140/1961 Sb., §112 týče...

informace řekl(a)...

Šamane,
nerozčilujte se zbytečně. Myslím, že všem bylo od začátku jasné, že ten zákon o němectví nikdy neexistoval a ani nemohl existovat, protože by byl vzbudil mezinárodní protest, a to i hned po válce, když bylo protiněmecké cítění zvlášť silné po celé Evropě. Proto asi na blogu proti Vlastencově verzi nikdo neprotestoval. Ani Harpyje, která je velice pozorná ve sledování všech překlepů nebo při nepozorném uvádění zpráv.
Vlastenec teď mluví o manipulaci webu, aby se z toho nějak důstojně vykroutil, ale sám tomu nevěří.
Já jsem na znění toho zákona šla podívat, až když tu Pedro napostoval říšský zákon o amnestii trestních činů, spáchaných na "obranu němectví". A tak jsem se ptala, proč to asi dělá.
VV. je tak účinný ve své "propagandě", že, jak jsem jednou psala, ve mně jen posílil přesvědčení, že odsun sudetských Němců byl nutný, i když z dnešního hlediska se může zdát příliš tvrdý. Jenže teď je jiná doba, mnoho věcí se změnilo, a to hlavně v mezinárodní a evropské situaci. Jenže minulost se nedá korigovat podle libosti jenom tím, že přeformulujeme verzi o událostech.
Pokus o faktické předělání událostí by vedl jen k destabilizaci evropské situace. Nevím, jestli si to politici SL uvědomují, v každém případě jednají nezodpovědně.

STK řekl(a)...

Pokud vás, vážení štamgasti,
donutí Větší Vlastenec číst jeho ŘÁDKY, nikoliv to, co je MEZI NIMI, tak nad vámi vyhrál - ačkoliv jej to určitě příliš netěší.

Třeba ty "zákony" - jsou tak zkreslené, že i člověk bez jakéhokoliv právního vzdělání (já) si řekne "No, to je ale tedy pěkná blbost!" a podívá se, jak to je doopravdy.
(Už jenom ta retroaktivita údajného zákona, přesné datum, ve kterém není započítána korekce vyplývající ze změny juliánského a gregoriánského kalendáře... ;-)

Jistěže by si někteří vážení štamgasti občas chtěli přečíst něco vážně míněného, seriózního. V tom případě jim doporučuji "Vlastence" nečíst. (A možná ani Starého Tlustého Kocoura. ;-)
Moje bezbřehá tolerance k projevu Většího Vlastence je asi způsobena mou profesionální deformací. V našem Ústavu se nejspíš nechová nikdo úplně normálně, každý si na něco hraje a to kontinuálně a celoživotně. To, co říká, bývá často přesným opakem toho, co chce sdělit, což je často v přímém rozporu s tím, čeho chce dosáhnout.
Je třeba zpozornět jen v okamžiku, kdy z role vystoupí, (podle Stanislavského dojde ke "zcizení" role) - pak už jde o něco opravdu vážného.

Jinak: Používejte automatického překladače, který má každý, kdo v tomto státě prožil aspoň 40 let pevně a neodstranitelně zabudován v mozku (stačí zapnout) - nebo Vlastencovy sentence prostě nečtěte.

To, co mě báječně pobaví, vás zbytečně rozčílí. ;-)

Kdyby byl Vlastenec skutečně takový, jak se někdy někomu prvoplánově jeví, ztratil bych s ním jednou pro vždy jen jedno slovo. Napsal bych mu totiž tento vzkaz: "Blbe!"

P.S.: Vlastencův neopakovatelný styl, jeho originální rituální maska je poměrně nakažlivá.
POZOR NA TO!!!
Nelze mít na jednom webu více Vlastenců!!! Je to matoucí...

Harpyje řekl(a)...

Musím konstatovat, že síla vlastenecké hrdosti je úměrná nedostatku (popřípadě absenci) smyslu pro humor.
Je mi nepochopitelné, jak můžete, Šamane, tvrdit, že Vlastenec LŽE, když je nade vše jasné, že se jedná o nadsázku. (Nadsázka je prosím stylistický prostředek, který záměrné přehánění skutečnost s cílem zdůraznit subjektivní závažnost.)
Neuvědomujete si, jak směšná je Vaše polemika (srovnávání s trestným činem "hanobení rasy" v NS trestním právu) se "zákonem", jehož zpětné působení sahá až do dob Sámovy říše? Stavíte historická fakta proti absurdní fikci.
Vaše vyvracení Vlastencových LŽÍ se podobá úsilí Dona Quijota pokořit větrné mlýny.

Větší vlastenec řekl(a)...

CO SE TO TADY DĚJE ?

Už jednou se pisatel těchto řádků pozastavil nad VELICE PODIVNÝMI články a příspěvky, jež jakoby na tento vlastenecký blog spadly z nějakého jiného vesmíru či vynořily se z jiného času.

Nyní se musím tázat opět, a důrazněji :
Jste čeští vlastenci a české vlastenky ? Nebo jste za Čechy převlečení Němci ? Či snad jste rodem Češi, však černým srdcem svým cizáčtí slouhové-vlastizrádci ?!?

Já doufám, že správná odpověď je ta první. Že si jen děláte nepěknou legraci ze starého, sice nikoli nejmenšího, ale také ne právě nejchytřejšího vlastence.

Prostě doufám, že v noci, až se vrátím do své prosté kanceláře, najdu v diskuzi něco jako kolektivní výsměch : "Apríl !!! Ale žes´nám nalít, dědku, co ? Že ti zalepilo, co ? No jen se přiznej - že si sis chvíli myslel, že němčíme doopravdy, že tě obviňujeme ze lži vážně, že pomlouváme naši vlast úmyslně. Hahahahaha ! Hloupý, hloupý dědku ! Vrať se na Němou barikádu ! Dnes je nová doba, které nerozumíš, dnes s nepřáteli vlasti bojujeme mnohem vyspělejšími prostředky, než v době tvýho mládí."

A já se zasměju sám sobě, zasměju se od srdce svým obavám ze zrady (resp. němectví) Velkého Šamana i dalších zdejších žertéřů.
Zasměju se, a vesele si poskočím, když se harddisk roztočí.


Volte pevné obhájce věčné platnosti dekretů pres.Beneše, Rukopisů a pevného spojenectví s Ruskou federací !***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Chudák Větší vlastenec, kam až jste ho dovedli Vašimi pochybami nebo dokonce polemikou.
Teď se nás statný padesátiletý svalnatý bojovník za vlast cítí starým plesnivým dědkem, ze kterého si všichni dělají jen šprťouchlata.
Ne, Větší vlastenče, stojíme za Vámi jako jeden muž a ať už tu ten zákon byl a to s retroaktivní platností až do doby Sámovy říše, nebo byl vymazán podlými imperialisty anebo se Vám jen zdálo, že byl, protože ho bylo zapotřebí, budeme jeho existenci hájit. To by tak scházelo, aby se náš nejzasloužilejší bojovník cítil jako mezi nesvými, nenašinci, dokonce Němčoury.
Ale s tou Ruskou federací bych si to rozmyslela, on taky Putin teď jezdí, převlečený do černého dresu na tříkolový motorce na nějaké zápaďácké motorkářské srazy. Proč s nevyjede na koni na Kubáň? Nějak se mi to nezdá.

Harpyje řekl(a)...

Sice nevím, jestli by se Větší vlastenec vůbec udržel na koni, ale Putinova Harley musela mít 3 kola, aby se na ní udržel, hnus kágébácký jeden. Snad nikdo nemůže působit nedůstojněji a trapněji, než tento rádoby macho. http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-57506.html Že se tihle zbohatlíci, parvenus a bývalí (?) soudruzi kágébáci a estébáci tak rádi krášlí západními atributy úspěchu!

Harpyje řekl(a)...

Cituji sama sebe
"Snad nikdo nemůže působit nedůstojněji a trapněji"
Může. Paroubek a jeho pometlo.

informace řekl(a)...

Paní Harpyje,
já jsem nemyslela na Vlastence, aby jel na koni na Kubáň. Jeho specializace je přece zavěšovat se do lana nebo plazit se po zemi kolem sprch. Těžko by přesedlal z liány na koně, ale Putin by měl obnovit kozácké zvyky a tradice. Zdejší noviny upozorňovaly, že měl i černé rukavice bez prstů. Všecko stylové. A jakýpak rádoby macho, vloni o něm složili písničku, že by každá Ruska chtěla za muže Putina. Nepamatujete se?
Podívejte se, jak krásně zvedá prach, co pak polykají ti, co jedou za ním. A měl tam hned dav, ke kterému promluvil.

http://www.internet-news.it/2010/07/24/video-putin-con-lharley-davidson-a-sebastopoli-su-youtube/

A pometlo té krásné vždy perfektně upravené, vtipné, taktní a inteligentní ženě, jako paní Proubková? Že Vás huba nebolí, stejně je to jen závist.

Šaman řekl(a)...

Well, Harpyje, jak jste napsala, stavím historická fakta proti absurdní fikci (např. sudeťácké pseudohistorie:).

To se skutečně nedá vyhrát! Zejména, když se nedá jasně rozlišit, kdy se jedná o "záměrné přehánění skutečnosti s cílem zdůraznit subjektivní závažnost", a kdy se jedná o citáty.

Ale já nechci "vyhrát", chci, aby mne někdo nechal bejt.

Well, s tím Donem Quijotem je to tak, jak říkal svého času Grossmann Šimkovi, když se Míla divil, že Jirka vypráví vtipy do zdi: "Když je fór dobrej, zeď se rozsype".

Nebo jak říkal Werich: "Člověk nebojuje, aby vyhrál, ale aby se nedal."

Větší vlastenec řekl(a)...

"Well" jednou, "Well" podruhé.
A "sudeťácké pseudohistorie".
Jsou to kamínky do mozaiky; ještě jich dost chybí, ale obraz již má tvar, a lze jej pojmenovat.
Jak říká náš lid : Pravda vyjde najevo jako olej na vodu.

Jak často jsme viděli "upřímný" úsměv změněný v odporný škleb zrady. Jen namátkou z poslední doby : Sabina, Mrva, Trockij, Slánský, Gorbačov.

Myslel jsem si, že jsem mezi svými, mezi českými vlastenci, mezi bojovníky za práva lidu.
Usmívali se, hovořili vzletnými slovy o naší humanitě, s níž jsme řadu Němců nechali naživu, ačkoli jsme je mohli humánně zneškodnit. Hájili věčnou platnost dekretů presidenta republiky. Téměř zvraceli při pomyšlení na odporný hnus idealistického světového názoru, otřásali se hrůzou při pomyšlení na mrtvolně studený pach příšerného kostelního příšeří.
Ano, tak vypadají praví čeští vlastenci-internacionalisté, pevně věřící ateisté, pokrokoví, levicově založení lidé - to jsem si myslel.

Jenže pak začala má luzná představa dostávat pořádné trhliny. Tihle "vlastenci" hájí jen NĚKTERÉ dekrety, smiřují se úděsně snadno se skandálním porušováním jiných základních dekretů, především znárodňovacích.

Tihle "vlastenci" na blogu žvaní o žrádle a třídních schůzkách, a pomíjejí taková výročí, jako 750.výročí osvobození Štýrska od uherské okupace, 590.výročí porážky Němců-papeženců v bitvě na Vítkově, 63.výročí odmítnutí amerického vměšování do našich vnitřních záležitostí; jeden z milníků naší cesty k socialismu, 50.výročí schválení Ústavy Československé socialistické republiky.

Tihle "vlastenci" se nedokáží veřejně zastat zastánců naší samostatnosti, komunistů a sociálních demokratů.
Tihle "vlastenci" podporují (a snad dokonce VOLÍ) Němce Schwarzenberga, volí ODS, jež se dosud nezřekla velezrádce Topolánka.
Tihle "vlastenci" nedokáží plivnout na německého agenta Havla.

Tihle "vlastenci" jsou vlastenci - němečtí.

informace řekl(a)...

Ještě jedno Well.
Vtip je dobrý, dokud baví, když se opakuje pořád dokola, přestává být žertem, ale otravným dotíráním.
Nadsázka se může použít jednou, dvakrát, aby se nějaký element zdůraznil. Trvat na nadsázce znamená, že jde o vážně míněný názor, i když poněkud přehnaný ve výrazových prostředcích. Nadsázka se stává stabilním obrazem a tudíž jako taková se stává prakticky neutrálním prostředkem. Takový je dopad na posluchače, tak to vnímá nakonec čtenář. Léta jsem se zabývala stylistikou a tak trochu vím, co to znamená vytvořit kolem některých výrazů a pojmů, nebo rčení intenzivní semantické pole opakováním a variací stále téhož obrazu.
To tak asi k upřesnění některých pojmů.
Rovněž nechápu, jaký je přesný smysl výrazu "mozaika sudeťácké pseudohistorie", kde ještě mnoho kamínků chybí,ale její "obraz již má tvar, a lze jej pojmenovat".
Mluvíme tu o vážných věcech, až příliš vážných, které se týkají nejen minulosti ale i otázek současnosti, než abychom se o nich mohli zmiňovat jen letmo pohozenými, nejasnými a zároveň mnohoznačnými narážkami.
Já rozhodně nejsem nakloněná k tomu, aby se záměrně rozmazávaly žertováním přesné hranice revizionistických lží různých pravduhledajících historiků, jako na př. o idylickém životě Cechů za Protektorátu. A samozřejmě i mnoho dalších.

informace řekl(a)...

A když se tu pořád mluví o zákonu proti "němectví", proč nám dotyčný přispěvatel nevysvětlí, jaké byly říšské zákony na ochranu němectví, čili říšské zákony na obranu rasy? Rasa měla být "bráněna" proti vnitřnímu znečišťování zabíjením "odlišných" čili fysicky a psychicky méně schopných, sexuálně úchylných, politicky jinak myslících, proti vnějšímu nepříteli pak systematických vyhlazováním "nižších" ras. Jako u chovu králíků, kdy jsou vybírány ty nejsilnější exempláře k vylepšení rasy. Škoda, že si nacisti nevšimli, že mají co dělat s lidmi!
Něco podobného jako vylepšévání rasy pak prováděli nacističtí rasoví praktikové i u vlastního obyvatelstva. Nechala jsem tu zmínku o Lebensborn, jestli se jí někdo všimne a něco napíše. Lebensborn byl taky takový odchov čisté rasy, mladé modrooké blonďaté Němky byly oplodňovány ve zvláštním zdravotním zařízení vybranými samci z SS a děti pak měly být odňaty rodičům a vychovávány státem v duchu nacizmu.
Co s těmi ubožáky pak bylo po válce?
Proč si raději nepřipomeneme tyto věci, než abychom tu krafali pořád dokola o nějaké "nadsázce"?

Harpyje řekl(a)...

Co kdybyste si, Informace, založila vlastní blog, něco na způsob virtuální třídy, kde by se "nekafralo" jak se komu zachce, o Vám nelibých věcech? Tam byste mohla třímat virtuální rákosku, určovat témata debat, peskovat a napomínat žáčky a udělovat jim tresty za porušení kázně, jako např. stokrát opsat větu: "Paní Paroubková je vždy perfektně upravená, vtipná, taktní a inteligentní žena", nebo vykázat do virtuální oslí lavice toho, který obtěžuje opětným "otravným dotíráním".

informace řekl(a)...

Příjemná poznámka, jako vždy.
Ještě Vás nenavrhli na první cenu v soutěži Miss Sympathy?

S.T.K. řekl(a)...

Co si takhle dát zápas v bahně, dámy? ;-)))

informace řekl(a)...

Staří líní a moudří kocouři se obvykle starají o to, kudí chodí myši.

STK řekl(a)...

..Staří líní a moudří kocouři se obvykle starají o to, kudí chodí myši...
>>> true >>>
...ale nemají rádi ZBYTEČNÝ hluk, jest vhodno dodati. ;-))

informace řekl(a)...

Kdyby byl trochu pozornější, náš tlustý starý moudrý kocour, všiml by si, kdo obvykle s tím rámusem začíná. Já jen odpovídám.

STK řekl(a)...

Všiml, vážená Informace, všiml... ;-)

Ale na druhé straně - já většinou té "ostré paní" ani neodpovídám. Jenom někdy (a ještě mě to pak mrzí) - protože: ať si každý myslí co chce, je to jeho právo, že jo...

Já jsem tady "U hřbitova" jenom takový avatar, tři písmenka. STK. AI. Nelze je tudíž ani urazit, ani naštvat. (Ono Kocoura i jako fyzickou osobu je poslední dobou opravdu dost pracné naštvat nebo urazit. Pořád se směje, nebo aspoň usmívá, stařík jeden potměšilý!)

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

mně to došlo teprve teď : Vy OPRAVDU považujete entitu, na tento vlastenecký blog píšící většinou pod nickem "informace", za : 1) osobu; 2) osobu mající ženské pohlaví ???

informace řekl(a)...

Páni, tohohle nicka jsem nasířila natolik, že si dokonce všiml, že existuju.
No né!!!

stk řekl(a)...

Nevím, vážený VV, možná je to pouze vymazlená AI. Jako my všichni. Ale jest mi příjemno s ní občas podiskutovati.
;-))

žibřid řekl(a)...

Ad VV 28.července 2010 6:03:
Tak přemýšlím, Větší Vlastenče, zda jste Vy sám osoba s mužským pohlavím, nebo jen to mužské pohlaví...

Artificial Intelligence řekl(a)...

http://www.a-i.com/mybot.asp?uid=T%2fC8BBXAxr%2flw4YyQ7plTg%3d%3d

Vítejte ve světě AI!

Pro Vv - lepší umělá než žádná.

Harpyje řekl(a)...

Ať žije harmonická vlastenecká diskuse!
Cílem této diskuse je svorné odsouzení nelidského řádění nadlidí, příslušníků národa, který už přestal být lidským. Výměna kuchařských receptů, které nemají haut gout nějakých nechutných germánských krmí, à la choucroute alsacienne, slouží též harmonii, vzájemnosti a "proteplenému češství" (Vlastenec +), ba dokonce slovanství.
Nepohodlné účastníky diskuse vykážeme, obviníme ze lži, nebo přímo obviníme jako "č...y" Obvyklý běh internetových diskusí, které se dříve, nebo později zákonitě zvrhnou.
Teď už nezbývá nic jiného, než jednohlasné odsouzení "vrahů Mašínů", konformně s Českým svazem bojovníků za svobodu, který si společně s KSČM zmonopolizoval právo na "historickou pravdu".
Nazdar!

Harpyje řekl(a)...

"lepší umělá než žádná"

chacun à son gout:
"papírová ta nic není, jednou práskneš, a je po ní. Nejlepší je kožená..."
cituji zpaměti z knihy emigranta Josefa Škvoreckého Tankový prapor. Dekadentní pravicová "literatura".

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

je mi líto, ale výrazu "vymazlená AI" nerozumím. Jsem prostě jen prostý, nemladý člověk; račte odpustit.

Co se oné entity ("informace" + všech ostatních jeho inkarnací) týče - budete se na mne zlobit, ale připomenu Vám Vaši víru v autentičnost "vzpomínek" př.s.Šimurdy na výchovu černého adoptovaného syna. *)

Prostě - je dost pravděpodobné, že za nějaký čas se ona entita začne opět velmi vehementně hlásit k MUŽSKÉMU pohlaví (ve všech používaných "nicích"). A jestli tomu (té entitě) napíšete něco ostřejšího, bude si na Vás s hořkým pláčem stěžovat adminovi, pod FALEŠNÝM jménem.

Na druhou stranu, hodnota jeho informací o italském žrádle je pravděpodobně vysoká. Což Přírodažel nemohu posoudit, mimo jiné z toho prostého důvodu, že na Vaši snažnou žádost jeho příspěvky už pár měsíců nečtu, jen doslova přeletím pohledem.

Každopádně - nutit váženou paní Harpyji (i s přihlédnutím k jejímu trestuhodnému deficitu opravdového vlastenectví) k fyzickému zápasu s podivným amorfně-zubatým tvorem je "nečestné a nesportovní" (copyright M.Dušín).

Hezký večer přeji.

------------------------------------------------------------------------------------------

*) Prosím, aby nedošlo k omylu : Přítele a soudruha shico-Šimurdu mám rád; je to pokrokový, levicově založený člověk, velký český vlastenec. Ale je nutno si uvědomit, že VŠE, co do internetových diskuzí napíše, píše kvůli obnovení spravedlivého společenského zřízení.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený pane žibřide,

k Vašemu příspěvku z 16:17 : Při intenzivním přemýšlení dochází k zahřívání mozku i celého těla. Takže prosím, i když největší vedra snad pominula, nezapomínejte dodržovat správný pitný režim.
Oblékejte se přiměřeně; při jakémkoli příznaku úpalu přestaňte přemýšlet, a okamžitě vyhledejte lékaře.


Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní ! (V.I.Lenin)***Volte ČSSD a KSČM !

S.T.K. řekl(a)...

Tak jest, manipulace se musí opravdu umět, Vlastenče!
>>>
Ovšem jediné, čeho lze dosáhnout je, že se budu zabývat něčím smysluplnějším než čtením a přispíváním na toto fórum. Ostatně postoje zde jsou už dost vyhraněné, jeden by se o hranu mohl i pořezat. ;-)
>>>
Začínám chápat všeobecnou skepsi při zřizování jakéhokoliv nezajištěného fóra. Finálně bude každé takové fórum obsazeno grafomany, kteří si (nakonec) vystačí sami mezi sebou. Někdy mám dokonce podezření, že všechny příspěvky píše jedna "polymorfní AI". Proč k tomu potřebuje nějaké fórum moc nechápu. Asi jako publikum. >>>
Začínám tady mít (už podruhé) pocit heteráka v gay-klubu. Nikdo mu nic nedělá, ale šel by už raději domů.
>>>
Krédo: Je mi líto milí štamgasti, nevymáčknu ze sebe dostatek nenávisti k Sudeťákům, Němcům, ba dokonce ani ke komunistům, které jsem poznal nejdůvěrněji. Lásky ovšem taky moc ne. Židi mi nevadí vůbec a s Cikány se většinou dokážu dohodnout v míru. Ba i s Rusy, Italy a Ukrajinci. Na tohle fórum jsem prostě moc smířlivý.
Jen ten musulmanský "pochod na Evropu" mě trochu děsí. A blbci. Ale to už si budou muset vyřídit naši potomci. Ostatně i proto jsme je zplodili.

Tož zatím...


P.S.: Na jiném fóru jsem před časem narazil na nick "Vosel" - tak toho "supergreen AI" bych snad dokázal naprogramovat dokonce i (j)á... Nakonec zmizel - dostal "doživotní" BAN. Ona to není zas tak marná pomůcka...

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

jak známo, internetové diskuze se řídí Godwinovým zákonem :
http://cs.wikipedia.org/wiki/Godwin%C5%AFv_z%C3%A1kon

Co se té správné nenávisti týče (národní resp. třídní), není přece nutno mít hned pěnu u úst a kudlu v hrsti. Naopak, je lépe konat s chladnou hlavou (a horoucím srdcem + absolutně čistýma rukama, jak říkal s.Džeržinskij).
Dokonce lze říci, že k té správné nenávisti vedou častěji pohnutky rozumové než citové.

Konečně, v afektu (např. během výronu nekontrolované nenávisti) dochází k vyplavování adrenalinu do krevního řečiště, a tudíž m.j. k třesu svalstva. A nepevná ruka -> větší spotřeba střeliva. Tudíž plýtvání.


Za větší hospodárnost při plnění úkolů pětiletého plánu !***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

k Vašemu včerejšímu příspěvku z 18:37 :
Na webu Českého svazu bojovníků za svobodu (http://www.zasvobodu.cz/) jsou stále k vidění, i v dnešní době plné kapitalistického útlaku a germanizačního násilí, otřesné dokumenty o tzv "třetím odboji".
To jest o bestiální činnosti zrádců národa, německých a amerických slouhů bratří Mašínů a jejich spoluviníků.

Ano, v době, kdy celý národ se radoval z naplnění tisíc let trvajícího snu, z humánního odsunu Němců a buržoasie, kulačtí synci Mašínové vraždili a loupili.
A nevraždili a neloupili jen pro bezpracné zisky, ale kvůli přípravě zločinů JEŠTĚ MNOHEM HORŠÍCH !!
Tito agenti fašismu a imperialismu chtěli vyvolat puč proti našemu lidově-demokratickému zřízení, chtěli do naší vlasti vpustit Němce a Američany, chtěli opět zamořit naši zem okupanty a buržousty.

Náš lid však ostře odmítl jejich zrůdnou vlastizradu, postavil se proti pomahačům fašistů se zbraní v ruce, a samostanost naší vlasti uhájil.
Polapili jsme, ve spolupráci s bezpečnostními orgány NDR a SSSR, téměř celou protistátní skupinu. Naše soudy následně vynesly řadu spravedlivých rozsudků.
Jen tři vrazi, žel, právě ti nejhorší, unikli spravedlnosti. Jeden z nich před pár dny konečně zemřel. Přijedou mu na pohřeb ti dva zbylí, ze země našeho dědičného nepřítele ?
Nebo vědí, že je náš národ "přivítá" jako vrahy, a raději zalezou do svých doupat, daleko od vlasti, kde počkají, až i je zastihne smrt ?

Každopádně pohrdání našeho národa Mašíny a spol. je nejlepší odpovědí na vlastiradu. Jak příznačné, že právě pravičák Topolánek, neštítící se nazvat humánní odsun "vyhnáním" a humánní znárodnění "loupeží", se neštítil "vyznamenat" Mašíny, vraždící v zájmu Němců a vykořisťovatelů.

A takovou partaj si náš lid zvolil. A Němce a feudála Schwarzenberga, užívajícího pohádkové bohatství po popravených českých pánech, k tomu.
HNUS !


Pryč s tyrany a zrádci všemi !***Volte ČSSD a KSČM !

žibřid řekl(a)...

Můj komentář k Většímu Vlastenci prosím chápejte jen a pouze vztažený k jeho komentáři k nicku informace, který mi najednou připadl takový snad až urážející a proto jsem reagoval. V rámci žonglování se slovy jsem se vyhnul slovům vulgárním a zůstal jsem spíše v takové té křesťanské debatě o tom, co je to Osoba.

Paranoiou netrpím a proto si nemyslím, že by zde informace vystupovala pod dalšími nicky. Naopak Většího Vlastence podezírám z rozštěpení na Pána zástupů a Církev svatou.

Na závěr musím dodat, že mě ale překvapil ruch, který jsem zde v lokále vyvolal. Vypadá to, jako by na můj účet šla runda rumu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený pane žibřide,

máte s největší pravděpodobností pravdu - Vaše diagnoza nejspíš není paranoia.

A svoji orientaci ve zdejších diskuzích jste pregnantně předvedl již svým velice japným dotazem STK (27.července, 23:22).

Přeji Vám hezký den.

žibřid řekl(a)...

Skutečně, Větší Vlastenče, mám ještě co dohánět. Na svou omluvu mohu jen říci, že o tom vím.

Harpyje řekl(a)...

Na stránkách Českého svazu bojovníků za svobodu je též k nalezení článek (http://www.zasvobodu.cz/clanek.php?c=193), odsuzující udělení ceny Kniha roku Magnesia Litera 2005 autoru knihy "Zatím dobrý", Janu Novákovi (spojený s nemilosrdnou kritikou USA: udělení ceny "v době, kdy v USA, které vedou agresivní válku proti zemi..."!), tak jako vydání knihy sionistického, "prosudetoněmecky orientovaného českého politika Emanuela Mandlera", „Škodolibé úsměvy svobody z let 1955 až 1992“. Podle slov autora článku se "podobný hnus člověku téměř nechce číst v naší rodné mateřštině". Všimněte si, prosím, slovního spojení "rodná mateřština"! Důrazněji snad nelze vyjádřit odpor vůči podobným pisálkům a pseudohistorikům, oslavujícími vrahy a revidující naše slavné dějiny. ("Historický revizionismus - rodné dítě restaurace kapitalismu v Československu a České republice po kontrarevoluci roku 1989 se jako červená nit táhne od tohoto černého bodu naší nedávné minulosti až po dnešek..." http://www.kscm.zlin.cz/menu0102.html)

Harpyje řekl(a)...

oslavující, sorry

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

chtěl bych nejen Vás, ale i v naší tisícileté vlasti žijící vlastence a vlastenky upozornit na více než dva roky starý, ale přesto stále NESMÍRNĚ AKTUÁLNÍ článek na webu Českého svazu bojovníků za svobodu :
"Je tomu téměř 400 let"

Několik velkých českých vlastenců v něm procítěně píše o českých feudálech a buržujích, kteří se vymkli protinárodnímu imperativu svých z podstaty kosmopolitních vykořisťovatelských tříd, a přijali účast v lidovém protiněmeckém a protináboženském povstání českého lidu v r.1618.
Jak známo, povstání ztroskotalo v důsledku nechuti rozhodující části utlačovatelských tříd vyzbrojit lid, a též vinou selhání zbabělého západního feudála, jež se vetřel do vedení našeho státu.
Vlastenečtí vykořisťovatelé byli Němci popraveni na Staromětském náměstí, a lid upadl do rukou Němců a papeženců. Celou naši vlast zahalilo Temno.
Kdo tehdy těžil z bídy lidu ? Cizáci a zrádci : Lichenštejni, Lobkovicové, Kinští, Schwarzenberci a další.

Dnes jsme na tom podobně; byli jsme zrazeni a opuštěni, podlehli jsme nepříteli. Na našich hranicích nestojí ani Chodové, ani příslušnící Pohraniční stráže.
Němci proudí průsmyky do naší země, a řádí zde jako Braniboři, jako Pasovští, jako křižáci, jako fašisti. Náš průmysl (tedy to, co z něj zbylo) je v cizích rukou, z našich sdělovacích prostředků zbylo jen (Rudé) Právo a Haló noviny (+ Radio Futura).
Přišli jsme o naše námořní loďstvo, o cukrovarnický průmysl, o vedoucí roli Strany, o Škodovku i ČKD. Lid, z velké části nezaměstnaný, trpí, a osvobození zatím daleko.

A Němec Schwarzenberg nás (z Černínského paláce !) táhne do vojenských dobrodružství po boku Němců a dalších tradičních nepřátel, Američanů.
Naši vojáci, kdysi na dálku tak skvěle podporující Muslimy, nyní mají vraždit ubohé Talibance, naše přirozené spojence v boji proti prohnilému Západu. Pro čí asi potěchu ?!?

To vše je nutno si NEUSTÁLE připomínat. Díky Českému svazu bojovníků za svobodu, díky soudruhům a soudružkám za jejich odvahu, věrnost a sílu ! Přidali blankytu do křídel míru ! (Copyright J.Laufer)

***Volte ČSSD a KSČM !***

Větší vlastenec řekl(a)...

Ehm...

Prosím, vážení vlastenci a vlastenky, račte si doplniti písmenka :
"...zbabělého západního feudála, jeNž se vetřel do vedení..."
"...na StaroměStském náměstí..."

Za chyby se omlouvám.
Píši v rychlosti; v Praze přestalo pršet, takže musím zase padat na střechu jistého činžáku.

Optimismus ! Zvítězíme !!