pondělí 2. srpna 2010

Srpnové ráno

Na pahorku nad jezerem stojí uprostřed luk lípa. Zelený balón koruny kotví k zemi mohutný kmen. Čerstvým srpnovým ránem zní ptačí zpěv. Sytě modrý vzduch voní vymyt noční bouřkou.

Před půlnocí se zdvihl vítr. Zátokou se rozběhly vlny, jejich pravidelný dech se mísil s přerývavým hukotem lesa a syčením rozevláté trávy. Reflektor Měsíce bíle osvěcoval vrcholy mračen, poté se přihnala temnota. Dostavily se blesky, nebylo vidět výboje, jen jejich odlesky na šedých bocích oblaků. Pak se vodivé kanály stočily k vrcholkům hor. Třeskuté rány hromů byly zmírněny vzdáleností do poklidného brumlání. Začalo šumivě pršet. Nejdříve prudce s nárazy větru, později pravidelně a tišivě. Po nějaké době déšť zvolna ustal. Zklidnily se i vlny na pláži. Rozzářilo se hvězdné nebe. Měsíc už zašel, tichý svit hvězd byl přerušován jen trasírkami meteorů a pravidelným chodem družic. Pak vše zbledlo svítáním. Nad obzorem se objevily růžové prsty protahujícího se Slunce.

Je ráno. Vzduch jiskří svěžestí. V mladém světle se ostře rýsuje každý lísteček obrovité lípy. V její kulové koruně dosud prší. Zachytila noční déšť a jenom pomalu ho propouští, kapku po kapce. Žádná nepadá přímo k zemi. Stéká úžlabinkou listu, sbírá se na jeho špičce a padá na další list, kap, ten ji zachytí, pohoupe a teprve potom předá jinému listu, kap. Tisíce kapek skrápí listy, kapy kap.

Lípa kvete desítkami barevných květů. To nejsou květy, ale spousty malých drobných ptáčků, kteří se přiletěli napojit. Jsou mnoha druhů, od každého snad jen po páru. Ale všichni jsou malí, mávají křidélky po kolibřičím způsobu, zobáčky u špiček listů - a pijí lipový čaj. Víří klidný vzduch, lípa se chvěje větrem z jejich křídel. Po chvíli se unaví a usednou na větve. Sovy už spí, doposud chladný vzduch ještě nevytváří výtahy dravcům. Ptáčci zpívají. Pak se zas letí občerstvit. Křídla se míhají; modrá, zelená, žlutá, červená a šedá pírka vytvářejí barevný kaleidoskop.

Je ráno, srpnové ráno. V noci řádila bouře, čeká nás úpalný den. Teď však uprostřed ranního ticha a klidu prší, zpívá, kvete, vane a voní přátelská lípa. Vyrostla na základech vesnice, kterou před dávnými a dávnými lety srovnaly se zemí vojenské buldozery...

Psáno na Lipně, Hrdoňov, srpen IIMM

(Poprvé vyšlo jako příloha internetového deníku Neviditelný pes © - Týden od 10. do 17. srpna 1998. Foto konkrétního objektu staženo z Google Earth v srpnu 2010.)

29 komentářů:

STK řekl(a)...

Moje lípy, Šamane,
tvoří alej, která začíná hned za hospodou, kde se cesta prudce zvedá do kopce ke hřbitovu. Tam, po necelých sto metrech alej náhle končí.
Hospoda je už zase zpátky přestavěná na HOTEL, kde přespávají postarší "bikeři", povětšinou z Německa, když křižují Jesenicko od severu k jihu a od západu k východu. Hermansdorf Gasthaus - a zítra dalších 100 km.
>>>
Každý rok, kdy přijedu ve správný čas, t.j. hned po skončení sezóny, mají plnou sezónu místní včely. Lípy jsou právě v plném květu. Takže pokud dojedu autobusem, vím, že ani ne za dvě minuty po vystoupení uslyším nádherný včelí chorál.
Už jsem si ho několikrát natočil, ale zatím žádný snímek nedokázal zachytit to naprosté obklopení posluchače kolem dokola, shora i zdola, zblízka i zdaleka.
>>>
Letos už je bohužel po sezóně, ale napřesrok tam dojedu se čtyřmi digitálními mikrofony!

Jsem přece profík, tak to by v tom byl čert... ;-)

Větší vlastenec řekl(a)...

Do jaké velikosti doroste lípa za 50 let ?
"Obrovité" ?

Inu, není vyloučeno, že náš národní strom roste na troskách ponurých staveb Němců-fašistů rychleji; čistě z radosti nad osvobozením a vítězstvím nad ohavnými německými duby.

Nebo se taky mohla vloudit chybička. Při cestování časem se to stane hned.
Příroda se mění v jiném rytmu než díla lidských rukou, takže pouhý pohled z okna Stroje času na strom či les cestovateli neprozradí někdy ani tisíciletí, ve kterém se právě nachází.

Takže Velký Šaman možná viděl onu obrovitou lípu, zpívající a vonící nad potěšitelnými výsledky budování spravedlivého společenského řádu, nikoli v roce IIMM, leč o něco později. Třeba MMCC.

stk řekl(a)...

Pro VV:

Nevím přesně, jak vypadá prastará lípa. Dokonce ani staletá lípa.
>>>
Chápu ovšem, že údaj o stáří té lípy je pro Šamanův článek to nejpodstatnější, nicht Wahr?
Aber nein?
;-)

Větší vlastenec řekl(a)...

Srpnové dopoledne (1.část)


Vážený STK,
Přírodažel se mýlíte. Na Šamanově úžasné lyrické exkursi do pohraničí je nejpodstatnější MÍSTO, na němž tak krásně roste, "prší, zpívá, kvete, vane a voní" ona "přátelská lípa".

Ano, náš národní strom, alegorie našeho mocného Slovanského kmene, roste do krásy na místě humánně vysídlené německé vesnice.
Potravu včelám, pocestnému chladivý stín, nemocnému květy na léčivý čaj, básníkovi inspiraci a prostému člověku prostou radost dává ona obrovitá lípa na místě, jež smutně proslulo násilím a utrpením, které bylo synonymem bídy uražených a ponížených Čechů a bohatství arogantních Němců.

Ach sláva, jaká to proměna ! Jaká to radost ze symbiózy nás Čechů, vzdělaného a přitom prostého a přírodního národa, s prostou a přitom velebnou Matkou Přírodou ! Hle, neodolatelná síla našich buldozerů se zasnoubila s neodolatelnými silami Přírody; rmutná ves Němců-fašistů poskytuje po svém znárodnění živiny tradičnímu stromu naší čisté Slovanské rasy !

Nevíme, neboť Velký Šaman nám (záměrně ?) neprozradil, zdali lipové semínko samo zapadlo do čerstvě zkypřené zeminy, životem skrytým a zjevným zánikem vlhce vonící nad troskami ponurých sídel našich národních nepřátel, či jestli křehký semenáček jemně zasadily svalnaté ruce strážců hranic, mladých mužů kosmatých hrudí a jasných tváří pod čapkami s rudými hvězdami. Leč to není důležité; podstatné je, že obrovitá lípa roste a drží stráž nad kopcem i krajem.
Kdyby přišel Němec-vetřelec, s nenávistí v černém srdci by se chtěl rýpat v našich starých ranách a naší staré půdě, kdyby chtěl hledat základy rodného domu hrůzy svých předků, kdyby chtěl hledat jejich kosti, dávno našimi mocnými buldozery promíšené s naší zeminou, z níž živiny si berou pevné lipové kořeny, lípa sama by volala na poplach : "Ku pomoci, roduvěrný Čechu ! Nepřítel chce mne vykořenit ! Zde, za mým kmenem se skrývá ! Pospěš, a jako kdysi mu hlavu sraz či vaz !"

Větší vlastenec řekl(a)...

Srpnové dopoledne (2.část)


Vy, vážený STK, jste ve svém níže uvedeném článku popsal děje, z nichž se českým vlastencům srdce zastavují hrůzou, pěsti zatínají a kudly v kapsách otvírají. Obnova námi tak pracně znárodněných *) německých a papeženeckých staveb je PŘÍŠERNÁ !

Proto Vám s radostí sděluji, že duch pravého češství nezanikl ani v dnešní těžké době. Pravda, je tomu už 12 let (ach, to to letí !), ale vzpomínám na tu milou událost, jako kdyby se stala loni. Však kolem jejích stop chodím co každý druhý rok :

Ve středu 19.srpna 1998 jsem odbočil z turisticky značené asfaltky, vinoucí se Mumlavským dolem, na tzv. Voseckou cestu; starou, z velkých kamenných kvádrů vyskládanou lesní komunikaci.
Kolikrát předtím jsem stoupal po té věkovité pěšině ? Kolikrát jsem se snažil nemyslet na všechny ty Němce a jejich české pomahače, kteří tudy s pomocí podvyživených koníků tahali z našich lesů naše kmeny stromů, na zničení v německých fabrikách ?! Na všechny ty buržousty, tzv. turisty, jež tudy zpupně stoupali na hřebeny našich hor ?!

Avšak hle – ten den jsem nemusel hledět na jih, na ploché vrcholky Západního Českého hřbetu. Ten den naši čeští lidé odstranili onen ostudný "památník" naší poroby. Místo úzké pěšiny, vhodné tak pro koně či turistu, jsem kráčel po čerstvých stopách těžkých stavebních strojů.
Ano, támhle jsou ! Buldozer, bagr, silniční válec – krásné nové stroje, pohříchu západní provenience. Budují krásnou širokou dřevařskou cestu, aby se naši pracující nemuseli dřít, aby nemuseli dřít ubohé koně, abychom kvůli pár plnometrům dřeva nemuseli kupovat drahé západní (švýcarské !) lanové dopravníky na podvozku Mercedes Unimog.
Šedé kamenné kvádry **), němí svědkové vykořisťování, hor, Čechů a koní, se po rázném zásahu lžíce bagru kutálely po svahu dolů. Nebojte, ne příliš daleko; naše ztepilé smrky je po pár metrech zastavily vlastními kmeny – neudělají Němci a vykořisťovatelé škodu na dolině, ještě tolik let po svém humánním odsunu a znárodnění.

Nuže, od těch dob je Vosecká cesta široká a slunná. A tichá – nová silnice sloužila dopravě plnometrů dvě sezóny. Pravda, poněkud se projevuje eroze – uválcovaný štěrkopísek s trsy trávy přece jenom neodolá potokům tak dobře jako masivní žulová zeď. Ale německá pěšina, jedna z ostud Krkonoš, byla doslova znárodněna. A to je podstatné, to a nic jiného.

A naše smrky, pokud ještě nebyly ukradeny dnes vládnoucím kapitálem, dál tiše obrůstají o ně opřené šedé kvádry, dál nám přičinlivě pomáhají v boji za lepší svět bez Němců a papeženců. Jako Šamanova lípa.


V sadě skví se jara květ !***Volte ČSSD a KSČM !

------------------------------------------------------------------------------------------

*) Pojem "znárodnění" je nutno chápat šířeji než pouze jako "převod majetku". Též humánní likvidace majetku Němců a buržoasie (aby nemohl sloužit zájmům třídních a národních nepřátel) je činem vpravdě národním, jež má obdobu jen v činech našich přirozených spojenců v boji proti prohnilému Západu – Palestinců a pokrokových Arabů.
**) Největší odhadem kolem 0,5 t. Výpočtem ještě víc.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ehm...
Opět se chybička vloudila.
Prosím pt. vážené vlastence a vážené vlastenky, aby si při čtení mého příspěvku odmysleli čárku mezi slovy "vykořisťování" a "hor".

Děkuji předem, a za chybu se omlouvám.

kopretina řekl(a)...

Je to stejně na h...vno. U nás na jižní Moravě máme buď vedro (přes 30 stupňů) a nebo máme zimu (kolem 19 stupňů v létě) a v zimě kolem -15, možná více. Proč nemáme normální počasí?

Šaman řekl(a)...

1998 jsem si myslel že šlo o vojenské buldozery. Dnes znám upřesnění: dnešní obec stojí nad starým
Hrdoňovem (Heinrichsöd) také: Hrdňov
http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=604
který byl zatopen vodami přehrady.
A lípy tam rostou - protože je to Lipno VV (voni vole).

Harpyje řekl(a)...

Možná bych tento neobratný pokus o rádoby poetické líčení nálady letního jitra přijala jako takový, kdyby nebylo tohoto nechutného dovětku:
"Vyrostla na základech vesnice, kterou před dávnými a dávnými lety srovnaly se zemí vojenské buldozery..."
http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=128587
Majitele "chat", "chalup", a podobných objektů v pohraničí taky netrápí žádné výčitky svědomí, takže proč by si měl běžný český dovolenec lámat hlavu.
Lípy voní nádherně. I germánské včeličky je mají v oblibě.

Harpyje řekl(a)...

Protože máte, Kopretino, kontinentální podnebí. Jirka se doposud neozval.

STK řekl(a)...

Jsem asi opravdu starý, natuplý člověk. Na jemné náznaky nereaguji, vysvětluje si je přirozeným způsobem. Takže nedbám, nechápu. A ani raději nechci. Není ve mě dostatek nenávisti abych chtěl rozumět.
>>>
Asi mi nezbude nic, než ta komunikace s němou tváří. Její nálady chápu, ji rozumím. Lidem už opravdu čím dál tím míň...

</:-(

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

prosím : Vždyť je přeci úplně jedno, zdali onu starou nepotřebnou obec s naší zemí srovnaly buldozery civilní či vojenské. (Mimochodem - v těch krásných dobách byly naše vojenské a civilní buldozery ÚPLNĚ stejné.)

Hrdá česká obec Hrdoňov, rozkládající se malebně uprostřed české panenské, lipovými háji ozdobené krajiny, byla už před staletími okupována Němci, okupanty přejmenována na Heinrichsöd, a přeměněna na jednu ze základen militarismu a fašismu.
Naše české lípy byly nemilosrdně vykáceny a rozřezány na nechutné kolíbky a dětské hračky. Místo nich vyrašily duby a hrozny hněvu.

Po humánním odsunu v Hrdoňově zbylo 6 osob; no řekněte (tedy napište) sama - co s takovou obcí jiného, než srovnat a zatopit ?

Navíc - Lipenská přehrada je dodnes skvělou překážkou proti pronikání německých a amerických tanků.

Jinak Vám srdečně a soudružsky děkuji za sdělení udání; po našem vítězství pronikání německých včel na území naší vlasti prověříme, při zjistění nepovoleného přeletu hranic zajistíme provedení opatření k zajištění státní hranice a narušitelů.


Neprojdou ! Ani mravenec, ani včely !***Volte ČSSD a KSČM !

STK řekl(a)...

Jméno "Heinrichsöd" by se možná dalo otrocky přeložit jako Pustý Jindřichov. Těch 6 lidí mi připadá až moc...

Německé včelky pochopitelně na našem území MOHOU pracovat a opylovat a opylovat. Dostanou přece dobře zaplaceno českým nektarem, takže nejsne to my, kdo je vykořisťuje...

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

německé včelky jsou v pozici vykořisťovaných proletářek jen vůči svým německým pánům; ve vztahu k naší vlasti a našemu národu jsou to samozřejmě lupičky.

Pochopitelně, němečtí revanšisté posílají svoje včely na území naší vlasti nikoli kvůli opylování našeho rostlinstva, leč kvůli našemu nektaru. Prostě - chtějí z nás opět týt, chtějí opět využívat území naší tisícileté vlasti k vlastnímu obohacování.
A to samozřejmě nemůžeme připustit; nejen kvůli loupežení nektaru, ale i kvůli nebezpečí krajně nežádoucího křížení naší zdravé české květeny s úpadkovými německými rostlinami.
To by v tom byl Trockij, kdybychom nedokázali zastavit loupeživé německé včely !

Braňme naši vlast před nájezdy chtivých Němců, braňme naše květy před nálety německých včel ! Nepolevujme v obhajobě národních zájmů, v úsilí o zastavení úspěšnosti germanizace myšlení. Věnujme vysokou pozornost hledání cest k mládeži s cílem zabránit jejímu odnárodňování a jejímu podléhání amerikanizaci životního stylu. Braňme historickou pravdu před jejím účelovým zkreslováním !

Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast!***Volte ČSSD a KSČM

Harpyje řekl(a)...

Větší nebezpečí než mravenci a včeličky představuje agresivní vespa crabra germana (http://blog.pantoffelpunk.de/wp-content/uploads/2010/01/erika-steinbach.jpg), největší evropský zástupce jedovatého sociálního blanokřídlého hmyzu, která je v Německu chráněným druhem. Její bodnutí je oproti jiným vosám znatelně bolestivější, protože její jed obsahuje větší množství acetylcholinu (http://cs.wikipedia.org/wiki/Acetylcholin).

Harpyje řekl(a)...

Tak zachází se svou obětí:
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Vespa_crabro_germana_with_prey_Richard_Bartz.jpg

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

to je vážně otřesné. Ten německý sršeň se snad opravdu před jídlem MODLÍ !
To je peklo ! Týt z cizího, bezuzdně kořistit, a ještě se přitom modlit...
Ano, to je ten "slavný" německý duch. Všechno je jím zachváceno, tam na západ od našich hranic, všechno mu podléhá, i ten hmyz.

Už abychom se opět ujali vlády nad CELÝM našim tisíciletým územím (směrem na západ nám patří řada různých oblastí, nejzápadněji Lucembursko).
Němci dokázali, mimo jiné i zpapežštěním sršňů, že už nepatří mezi lidi. Přesto je odsuneme humánně, samozřejmě za souhlasu velmocí (Ruské federace, Čínské lidové republiky, Organizace arabských států).

A pak se bude tančit všude !

Harpyje řekl(a)...

Typický německý nadhmyz.

N.N.Nemo řekl(a)...

Ad německé včely nad obcí Heinrichsöd:
Nevím, jestli tam létavky z německého území doletí - musely by přes vodní plochu, a musely by překonat asi 5 km. (I když nadvčela by to možná zvládla:)
Nakonec si stejně v krámě koupíte med, který je smíchán z medů, vyrobených "v zemích EU a mimo země EU".

Větší vlastenec řekl(a)...

No tak podívejte se, pane N.N.Nemo.

Zaprvé zde nikdo nenapsal, že včely přilétající na ONU lípu, sající nektar z jejích květů-ptáčků, jsou včely německé, ilegálně přelétající hranice.

Zadruhé autor těchto řádků napsal m.j. "Lipenská přehrada je dodnes skvělou překážkou proti pronikání německých a amerických tanků". Můžeme proto směle předpokládat, že zadrží i německé loupeživé včely a agresivní jedovaté sršně.
Hle - moudrost našich soudruhů otců a dědů !
Hle - skvělé stavby socialismu nás stále chrání před povodněmi i cizáckou potopou !

Takže se musíme ptát : Kdy konečně obnovíme hraniční opatření proti pronikání západních diverzantů, pašeráků a nositelů ekonomické krize ?
Nemá v sobě současná pravicová vláda ani kouska studu, ani kouska češství ?
Musíme opravdu čekat až na konečné vítězství pracujících, abychom ochránili naši vlast před totálním rozkradením, náš lid před totálním zbídačením, naše myšlení před totální germanizací, naši mládež před totální amerikanizací ?!?

Kde domov můj, kde domov můj ?***Volte ČSSD a KSČM !

drak řekl(a)...

Upřímně řečeno dost dobře nechápu co v Šamanově poměrně lyricky laděném článku probudilo až dravou psavost některých přispěvatelů, ale budiž, budu to považovat za kouzlo nechtěného :-)

drak řekl(a)...

N.N.Nemo, 4. SRPNA 2010 11:18:

Upřímně řečeno, kdyby mi na etiketě u takového medu sdělili, že je ho tam například 60% z Argentiny a 40% z Maďarska, tak bych aspoň chvíli přemýšlel nad tím, zda si ho koupím nebo ne. Za daného stavu věcí, kdy se tam uvádí cosi pofiderního, jako že jde o směs medu vyrobeného v zemích EU a mimo země EU, mě ani nenapadne, abych takový med kupoval, mimo EU je i Čína a potravin z Číny se prostě bojím a důsledně je nekupuji, protože těm bolševickým podvodníkům prostě nevěřím. Klidně nás všechny otráví, nemrknou u toho brvou a ještě si to nechají dobře zaplatit. Našel jsem si svého včelaře a také jsem si našel obchod, kde prodávají balený český med o něco dráž, ale je je český. Na mou, ani ne čajovou lžičku medu denně, si klidně připlatím.

kopretina řekl(a)...

Mně se pan Jirka už ozval. Řekl, že chtěl Pavla poškádlit, ale že se to nesetkalo s úspěchem, pokud byste chtěla, tak Vám článek pana Jirky přepošlu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Slovan může věřit jen Slovanovi !

Máte naprostou pravdu, vážený draku ! Med vyrobený mimo dědičné území Slovanstva z definice prostě MUSÍ být zdraví škodlivý.
Vždyť dobře víme, jak to vypadá na tom "slavném" Západě : vykořisťování, zločinnost, znečištěné životní prostředí, vysoká úmrtnost chudiny (tedy cca 95% obyvatelstva). Podvody s různými druhy produktů (včetně potravin) jsou na denním pořádku (známé je např. podvržení několikanásobně zneužitého olivového oleje za panenský, "změna" nafty na lehké topné oleje, podvodné vydávání jakéhosi patoku z cukrové třetiny nebo melasy za rum, zamlčené nahrazování masa v uzeninách odpady *) atd. apod.).

Ano, takový je svět násilí a bezpráví ! A nejhorší je to, jak jinak, v USA. Místo opravdového medu tam ubohý pracující koupí za svou hladovou mzdu jen jakousi náhražku. Více zde :
http://ovcsvpardubice.blog.cz/0901/medove-podvody

Prostě – med kupovat jen náš, český nebo slovanský. Přes v současnosti zuřící kapitalismus a demokracii jsme neztratili náš slovanský charakter. Závadné potraviny nikdy vyrábět nebudeme; padělání medu je nám z těla odporné.

Slovan Slovanu bratrem a soudruhem !***Volte ČSSD a KSČM !

--------------------------------------------------------------------------------------------

*) Jestli chcete mít alespoň nějakou jistotu, že jíte uzeniny s masem, měli byste kupovat české výrobky. Více např. zde :
http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/nejvetsi-podvody-s-potravinami

kopretina řekl(a)...

Tak tak Vlastenče. "Slovan může věřit Slovanovi". To odpovídá. Rusové krvavě potlačili povstání Poláků roku 1830, utopili povstání v krvi. ZA WW2 Sověti nepomohli Polákům proti nacistickým zrůdám, nechali nacisty, aby polský lid zmasakrovali, Waršavu srovnali se zemí. Sověti se dívali a nepomohli. A neposledně Katyňský masakr, kde Rusové povraždili tisíce polských důstojníků. To je slovanská láska. Takové řádění. To je jako v Babij Jar, kde Einsazt Gruppen SS, povraždili 33 000 ukrajinských Židů. Takoví ukrutníci byli i Sověti, když vraždili Poláky v Katyni. Vlastenče, vždyť Sověti se od nacistůneliší.
Babi Yar- http://en.wikipedia.org/wiki/Babi_Yar
Ale to byli jen sionisté, tak dobře jim tak!
Paul Blobel na obrázku, hrdinný bojovník proti sionismu
A Katyň- http://en.wikipedia.org/wiki/Katyn_massacre
Oba masakry jsou srovnatelné. Likvidace židovských sionistů, v Babi Yar, či masakry slovanských Poláků slovanskými Rusy. Holt ta slovanská láska.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ach jo.
Tahle práce je snad nekonečná ...
No dobře, tak s chutí do toho, ať je rychleji hotovo. Na chvíli.


Milá kopretino,
v minulých letech jsem už několikrát popsal jistou prostou pravdu několika prostými slovy. Nyní jich použiji o něco více, speciálně pro Vás :

Rus je náš starší bratr. A starší bratr - to je jako otec. Zvlášť když otce není.
Otec, dobrý otec, musí své děti trestat, když provedou něco zlého. Ne z pomsty či vzteku je trestá - bije je pro jejich dobro. Dobrý otec chce, aby si uvědomily špatnost svých činů, aby si toto uvědomění zapamatovaly, aby nikdy nezapomněly na trest a přečin.
Je-li trest včasný a přiměřený, dítě pochopí, a přijme jej. Je-li otec rozumný a důsledný, vychová ze svých dětí dobré občany.

Prostě - když Rus bije nás mladší bratry, bije z lásky. Bije nás, abychom už neopakovali chybu, jež nás může zničit.

*************************************************

Poláci udělali spoustu těžkých chyb; z pýchy a z hlouposti. Kolikrát jen napadli své starší bratry, kolikrát okupovali část velké Matičky Rusi, kolikrát se spřáhli s nepřítelem proti svým bratrům ?

Po Velké válce měli Poláci jedinečnou šanci – mohli se přivinout k tamtomu na východě mocnému dubisku, mohli se stát jedním ze svobodných národů Sovětského svazu. Víme, co místo toho udělali – pozvedli opět proti svým bratrům zbraň. Tehdy, během polské agrese proti Sovětskému Rusku a Litevsko-Běloruské socialistické republice se na čas rozpadl sen o staronovém spojení všeho Slovanstva do jediného mocného státu.

Víme též, co si Poláci vybojovali : Kapitalistický stát, nespravedlivý společenský systém, chudobu, německou agresi. Ani to je nepoučilo. Část Poláků i během 2.sv.války nesmyslně odmítala rozhodnutí většiny polského lidu spojit osud vlasti se Sovětským svazem. Následovalo tzv. Varšavské povstání, a po osvobození Polska Rudou armádou teroristické akce protilidově zaměřených polských zrádců, podporované západními ideo-diversními centrálami.
Prostě – vzhledem k okolnostem se naši starší bratři chovali k Polákům NESMÍRNĚ hezky.

"Na podzim roku 1939 byli z iniciativy soudruha Stalina osvobozeni ze jha polských statkářů naši pokrevní bratři - národy Západní Ukrajiny a Západního Běloruska. Tyto národy se včlenily do jednotné bratrské rodiny svobodných národů SSR. Později se vrátily do SSSR sovětské pobaltské republiky - Litva, Lotyšsko, Estonsko." (Stručný životopis J.V.Stalina, vydala Svoboda r.1952)

***Volte ČSSD a KSČM !***

S.T.K. řekl(a)...

Je dobré, vážený VV, stále opakovat pravdy,

které do nás nacpali během, pro mnohé tak šťastné, doby 1948 - 1989. Nějaké povědomi o té době sice mám - i když Vaše Vědomosti Vážený Větší Vlastenče Vysoce převyšují ty moje. VUML se prostě pozná... </;-)

Jenže i když se říká, že opakování je matka moudrosti (hrome, ta moudrost ale má těch maminek!) jsou v životě lidském okamžiky, kdy už to prostě nejde. To je tak jako jíst celý měsíc smažené řízky. Nebo boršč. Nebo uchu. Nebo chobotnice.
Prostě "furt to samé až do úplného zuhelnatění".

Takže si teď dám několikdenní dietu, pak snad zase budu moci s chutí nahrávat.*

*) Vám na smeč, ne muziku do počítače...

P.S.: Ostatně vidím, že mi zde rostou nadějní následovníci. Jako v životě, jako v životě...

kopretina řekl(a)...

Milý Vlastenče, považujete za přiměřený trest vyvraždění polské elity? Když jsou děti malé a zlobivé, také je tatínek nezabije. A co se mě týče, když jsem byla malé děcko, tak mě táta nikdy nezbil. Slušní rodiče, děti nebijí, natož pak zabijí.U nás v ČR se stal případ, že miminko (holčička) řvala, její otec ji dal pěstí a zabil a soud mu oprávněně vyměřil 20 let vězení. Co vlastně chci říci, považujete za správnou výchovu zabíjení? Ti Poláci si museli hodně vyskakovat, když je jejich slovanští bratři v Katyni zabili, že?

Větší vlastenec řekl(a)...

Milá kopretino,

dovolím si poukázat na příspěvek váženého STK : Opakování pravdy je někdy DĚSNĚ otravné.

Zrovna jsem napsal reakci na příspěvek "draka" do diskuze "o patro výše" - bydlení prostě JE základní lidskou potřebou, proto jej musí zajišťovat stát, a nikoli ubohý jednotlivec pomocí individuální výstavby resp. koupě soukromého bytu či dokonce domu. A nyní bych Vám měl opakovat pravdu o dějinách východní Evropy za posledních 100 let ??
Mne by to umořilo, váženého STK rozladilo jak navlhlé piano, a Vás by to ...co ? Poučilo ? Přesvědčilo ?

Podívejte se raději na tyto vlastenecké stránky, tam najdete poučení až hanba :
http://www.ksm.cz/historie/aktualne-lez-a-pravda-o-katyni.html

Přeji Vám hezkou dobrou noc. *)

--------------------------------------------------------------------------------------------

*) Mladé děvče by touto dobou už mělo zdravě spát.