pondělí 20. září 2010

Špatný charakter

16. září tohoto roku zazněl v německé televizi výrok paní Eriky Steibachové o tom, že pan Wladyslav Bartoszewski má špatný charakter. Chová se totiž neslušně. Neodpovídá například na dopisy slušné paní Eriky Steinbachové. Neodpovídá osobě, která tvrdí - v dojemné shodě s bývalým a budoucím prezidentem vší Rusi (a přechodně též premiérem) Vladimirem Putinem - že Polsko má "podíl na rozpoutání 2. světové války".Důkaz? Agresivní Poláci se připravovali na válku už v březnu 1939, když mobilizovali svou armádu. Zřejmě proto, aby mohli napadnout mírumilovné Hitlerovo Německo, které v té době na pozvání pana prezidenta Háchy obsazovalo zbytkové Česko-Slovensko. Tedy ten zbytek, který z naší země zůstal poté, co třetí říše přivtělila "dávné německé provincie, zabrané v roce 1918 rozpínavým Československem". (Fakticky nám při této příležitosti Poláci sebrali Těšínsko.)

Předsedkyně německého Svazu vyhnanců paní Erika Steinbachová je vůbec zdatnou znalkyní historie. Nedávno například objevila to, že "Češi za protektorátu příliš netrpěli". Pamatujeme si rovněž její výroky z roku 1998, kdy prohlásila, že smíření v Evropě je možné jen tehdy, "když si budou všechny oběti rovny". Tedy nemělo by se zapomínat na ty pravé oběti nešťastné války, jimiž jsou odsunutí/ vyhnaní Němci. Zejména ve vztahu k nim ukázali Češi "neúctu k dodržování lidských práv vyhnanců". Tato práva, jak je charakterizuje Všeobecná deklarace lidských práv, byla prý poválečným odsunem českých Němců porušena zejména v článku 9 (Nikdo nesmí být svévolně zadržen nebo vyhoštěn.) a v článku 17 (bod 2.: Nikdo nesmí být svévolně svého majetku zbaven). Znalkyně nejen historie ale i mezinárodního práva jaksi zapomněla na závěrečný článek 30 tolik oblíbené Všeobecné deklarace lidských práv, této matky všech dalších úmluv o lidských právech, která zní: "Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno, jako by dávalo kterémukoli státu, kterékoli skupině nebo osobě jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod v této deklaraci uveřejněných."

A hlavně zapomněla na to, že Deklarace lidských práv byla vyhlášena v roce 1948 (a platí tedy až od této doby) právě v reakci na nacistické (německé) zločiny v 2. světové válce.

Nu a teď nyní tato slušná dcera důstojníka okupační německé armády v Polsku ("vyhnankyně"???) odhalila špatný charakter jednoho Poláka. Toho, který možná při Varšavském povstání střílel na jejího tatínka. Místo aby chcípnul v Auschwitzu. Neodpovídá na dopisy! Čímž ovšem podle mne dokazuje svoji slušnost!!! Pan profesor Wladyslav Bartoszewski ve svých osmaosmdesáti letech je stále noblesní, i když nezapomíná. Určitě nezapomněl na nic toho, co o paní Steinbachové kdy prohlásil. Ale jistě se nad tím nemusí "zamýšlet", k čemuž ho árijská blondýna vyzývá.

Výroky Steinbachové byly tentokrát natolik promyšleně provokační, že se od nich (opět) distancovala i předsedkyně Angela Merkelová ze stejné (?) strany CDU/CSU, jíž je Erika významnou členkou. Bartozsewského se "zastal" i německý ministr zahraničí Guido Westerwelle. Teď jde o to, jestli by nemělo dojít na německé straně i k něčemu více, než jen "zastávání se" nových obětí prastaré německé ideologie. Straničtí kolegové Steinbachové se možná obávají vzniku nové strany - vpravo od CDU/CSU. Která by se opět mohla legitimně postavit proti póvlu z východní Evropy. A možná by se mohla zastat i soukmenovců, kteří trpí na jihu - v Jižním Tyrolsku.

V této části euroregionu, který je dnes pod jurisdikcí Itálie, žije od nepaměti původní německý kmen, který v současnosti musí čelit zvůli italských úřadů. Ústřední vláda v Římě totiž nyní vyhlásila nehorázné požadavky: Názvy obcí, turistických atrakcí a vůbec všech kartogafických objektů by se propříště měly uvádět dvojjazyčně, nikoli pouze německy jako nyní. Což by měla zajistit  - pokud vzpurní němečtí obyvatelé neuposlechnou centralistické úřady - i italská armáda.

Italští Němci jsou rozhořčeni. Jak jsem se zkoprnělý dozvěděl z anglicky mluveného evropského televizního vysílání Deutsche Welle z Bruselu, které českým divákům zprostředkuje každou neděli ráno Česká televize na Čtyřiadvacítce...

(BTW: Česká televize českým divákům rovněž nabízí i své propagandistické pořady, jak brutální Češi (ve skutečnosti třeba sovětští vojáci) vraždili v době míru (těsně po Pražském povstání, ve kterém němečtí okupanti zastřelili a jinak humánně povraždili na 3.000 lidí) nevinné německé civilisty. Deutsche Welle pak tyto pořady přebírá a vysílá je anglicky z Brusele do celé otřesené Evropy...)

Ukazuje se, že pokud by Erika Steinbachová chtěla založit nějakou novou kryptonacistickou ("antikomunistickou") stranu, možná by v dnešním Německu získala pro své spravedlivé požadavky i jistou nenulovou podporu. (V Česku ji už má.)

Soudím, že pomalu nazrál čas i na to, aby patřičnou "neslušnost" projevilo při dalších případných protičeských výrocích paní předsedkyně Steinbachové  nejen německé, ale i české ministerstvo zahraničí.

Psáno v Praze dne 20. září 2010.

23 komentářů:

STK řekl(a)...

Protestovat? Tak protestovat, Šamane, to můžeme!

Ba dokonce bychom měli - ať si někdo nemyslí, že se těch několika (desítek tisíc?) "neslušných" Němců bojíme. Ale to je tak asi všechno, co s tím zmůžeme. Pokřivený výklad historie, myšlenky podhozené protivníkovi, které nikdy neřekl a podobné manipulace jsou běžné nejen v politice, ale i v běžném životě. Pokud se jedná jenom o jiný názor, na kterém si trvám je věc řešitelná. Nedohodou, postavením obou názorů vedle sebe jako alternativ, u nichž se zatím neví, která je správná.

Ovšem většinou vášnivá obhajoba vlastního názoru vede k znectění oponenta, zapochybování o jeho inteligenci nebo, poněkud vznešeněji - o jeho správné informovanosti, až po posílání svých oponentů k odborným lékařům duší. To se děje kdekoliv kolem nás.
Takže přesto, že paní Erika z našeho hlediska pravdu nemá, těžko přetěžko dosáhneme toho, že svůj omyl (svůj systém bludů, řekl by psycholog) uzná.
Od bludů se totiž řízená provokace odlišuje jen těžko. Muselo by být k dispozici několik časově odlišných prohlášení paní Eriky, aby někdo mohl rozpoznat, zda se jedná o její niterné přesvědčení nebo jen o politickou provokaci.

Ale ať už je to tak či onak, je čas říct ne. Ve vší slušnosti, ale zřetelně a nahlas.

A to nejen Frau Steinbach...

informace řekl(a)...

šamane,
momentálně je o jižních Tyrolácích v Itálii ticho po pěšině. Je tu zase velká diskuze o vládní koalici a představitelé Sudtiroller Volskpartei se do ní nepletou.
Pokud jde o etnický původ, ty oblasti byly před včleněním do Říše římské v prvním století před Kristem obývány Kelty a Etrusky, jak nasvědčují toponyma a zachovalé nápisy. Po příchodu Římanů bylo to území zcela polatinštěno. Germánské obyvatelstvo se tam začíná stěhovat až po pádu Říše římské.
Takže historicky vzato, jižní Tyroláci tam nemají co dělat. To by se mělo těm různým politickým historikům vzkázat. A Tyroláci sami jsou s Němci dost na kordy. Takže do čeho se ti různí komentátoři pletou.

Harpyje řekl(a)...

Lžete záměrně, Šamane, anebo je Vaše angličtina tak mizerná, že jste onomu "vysílání Deutsche Welle z Bruselu" (od kdy vysílá DW z Bruselu?!!) vůbec nerozuměl?
U jihotirolského sporu, týkajícího se názvů lokalit, jde totiž o pravý opak toho co tvrdíte. A požadavek SVP a SF se týká zrušení f a š i s t i c ký ch dekretů, které zrušiky platnost německých názvů jihotirolských lokalit.

Pedro řekl(a)...

Dne 23. července 1939 byla v Berlíně podepsána základní smlouva o vystěhování Němců (tedy vlastně Rakušanů?) z jižních Tyrol do Říše. Ze severní Itálie odešlo asi 75 000 Němců, tj. asi 70 procent. Po skončení války se většina z nich (tedy kromě těch, co padli jako vojáci Wehrmachtu) vrátila zpět do jižních Tyrol. Takže s hlediska těch fašistických dekretů toto zrušení německých názvů bylo po konečném řešení - tedy po vystěhování v š e c h německy mluvících obyvatel Horní Adiže, neboli jižních Tyrol do Říše (k němuž ovšem v důsledku porážky států Osy nedošlo) celkem logické - žádné německojazyčné obyvatelstvo - žádné německojazyčné názvy.
Kdyby došlo ke konečnému řešení po vítězství po vítězství Osy v českém prostoru ("Základní linie však musí, ač nevyslovena, i při takovém jednání platit: tento prostor se jednou musí stát německým a Čech tady nemá už koneckonců co pohledávat."), tak už by neexistovaly žádné české názvy lokalit v Böhmen und Mähren, že.

Harpyje řekl(a)...

Přečtěte si laskavě něco o oné kauze, než zde začnete mudrovat.
Váš příspěvek nevysvětluje, proč Šaman tvrdí pravý opak toho, co je pravdou. Na obhajování zavádění fašistických zákonů v dnešní době je už skutečně zapotřebí otrlosti! Ty dekrety zrušily nejen německé, ale i ladinské názvy lokalit.
Když nebožtík Haider zrušil v Korutanech dvojjazyčné nápisy na místních ukazatelích, tak všichni ječeli jak pominutí - právem.
Ale když se to českým vlastenčíkům hodí, tak obhajují i fašistickou legislativu.

informace řekl(a)...

Pokud jde o turistické nápisy v Alto Adige, jmenovitě v provincii Bolzano, kde je soustředěno těch asi třista tisíc italských Tyroláků, místní turistický spolek jich vyvěsil asi 36.000 jen v němčině. Proti tomu zasáhl ministr pro vztahy s regiony R. Fitto, který vyzval provinční správu, aby je odstranila a nahradila dvoujazyčnými. Podle čl. 120 italské ústavy je Alto Adige autonomním regionem, kde v rámci rovnoprávnosti dvou etnik je zaručen bilinguizmus, tedy všechna jednání, úřední úkony, nápisy mají být dvoujazyčné.
Problém je celý tady, jak vidíte. Tyroláci překročili konstituční normu.

Harpyje řekl(a)...

http://derstandard.at/1259282092272/Parteien-empoert-ueber-Verbot-deutschsprachiger-Ortsnamen

informace řekl(a)...

V r. 1972 byla provincii Alto Adige poskytnuta zákonem rozsáhlá autonomie, podle níž disponuje 90 % vybraných daní a kromě toho dostává od státu na každého z 480 tisíc obyvatel (z nichž část je italské etnie) 9 tisíc euro. Celkem provinční rozpočet je kolem pěti miliard euro ročně. Provincii je dána kompetence sama je spravovat. Je to druhá nejbohatší provincie Itálie, díky státním příspěvkům.
Za války a i po válce tyrolské obyvateltstvo mělo silné sympatie k nacizmu, které docela nezmizely, jak dosvědčuje nedávná dokumentovaná studie historika Geralda Steinachera Nazis auf der Flucht. Wie Kriegsverbrecher über Italien nach Übersee entkamen, Innsbruck: Studienverlag.
Přes území Bolzana urchla valná část nacistických zločinců z Evropy.
Pro část zavilých Tyroláků Alto Adige není součásti Itálie.
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Suedtirol_ist_nicht_Italien_-_Brennero.JPG

informace řekl(a)...

Ad 12:47
http://www.libero-news.it/news/457773/Alto_Adige__da_abolire___mila_cartelli_scritti_solo_in_lingua_tedesca.html

Pedro řekl(a)...

Pokud je druhá strana v diskusi obviňována z něčeho, co neřekla, postrádá veškerá diskuse smysl.

N.N.Nemo řekl(a)...

To Harpyje Ad zrušení f a š i s t i c ký ch dekretů

To říkají tyrolští sudeťácidneska. Že jsou proti Mussolinimu. Fakt je, že překračují současné i t a l s k é zákony.

N.N.Nemo řekl(a)...

Vida vida. Tak vlastně blondýna Erika Steibachová se o hrdinovi Wladyslavu Bartoszewském vyjadřuje stejně, jako jiná blondýna Helena Vondráčková o neslušné Martě Kubišové.

Spřízněné dámy, jen co je pravda!

N.N.Nemo řekl(a)...

Ad Harpyje: k "obhajování zavádění fašistických zákonů" je už skutečně zapotřebí otrlosti!

To je hezky goebbelsovsky řečeno. Skutečnost je, že Němčouři chtějí mít v Itálii jen německé nápisy a odmítají nápisy dvojjazyčné, tedy (i) italské.

(A zároveň se tím nepřímo říká, že Italové jsou fašisti, když chtějí dodržovat svou, to je italskou, ústavu.)

Na obhajobu nacistických manýrů, včetně té baby Steinbachové, je skutečně třeba otrlosti přímo sudeťácké!

informace řekl(a)...

Přiznám se vám, že mi ta zpráva o turistických nápisech a o zákroku ministra docela unikla. Noviny, alespoň na netu, se o tom tehdy vůbec nezmiňovaly. Našla jsem to až teď a to jen jednu zmínku. V tom chaosu mezinárodního a vnitrostátního dění to zřejmě nikdo nepovažoval za důležité.
Důvod. proč se začali znova jihotyrolští političtí předáci rozčilovat nad "útokem na demokracii" aplikováním fašistických zákonů z dvacátých let, neznám. Ale mohl by to být pokus o vydírání politiků v souvislosti s jednáním o novém zákoně o daňové federalizaci. Vstoupí-li v platnost, provincie Bolzana by ztratila státní příspěvky, jako ostatně i jiné autonomní regiony, k místnímu rozpočtu. Což by pro ně byla velká rána, jak si jednou stěžoval z TV leader Suedtiroller Volkspartei. A nejen to, v textu zákona má být i klauzole o nezvolitelnosti těch politiků nebo správců, kteří nadělají dluhy. Jinak si tu jejich "aktivitu" neumím vysvětlit.
Nikdo jim nic nedělá, jen jim bylo připomenuto, že narušují ústavní zákon o jejich vlastní autonomii. To je tedy jen moje doměnka, nikdo o tom víc nepíše.
Pěkná sebranka.

Šaman řekl(a)...

To je pěkné - v Německu to vědí, v Itálii ne... eštěže máme to evropské vysílání DW z Bruselu.

(Já nevím, Harpyje, proč vysílají z Bruselu anglicky. Ale ČT to překládá do češtiny.)

informace řekl(a)...

Pokusila jsem se zjistit, jestli ta má doměnka, že za celým tím kraválem kolem turistických nápisů jen v němčine, bude nějaký ekonomický zájem, a ejhle, co jsem našla.:
Luis Durdwalder, guvernér autonomní provincie Bolzano (jedna z částí regionu Trentino-Alto Adige) bere měsíčně 25.600 euro oproti Angele Merkelové, která se musí spokojit s 19.300 euro
Náměstek prezidenta Luisa Gnecchi bere 24.300 oproti ministru zahraničí Německa, který bere 12.800 euro
Bolzanský asesor zdravotnictví bere 22.900 euro oproti německému ministru zdravotnictví 16.300 euro měsíčně.
Ty platy jdou z kasy italského státu. Jestliže parlament schválí daňovou federalizaci, tak addio takovým pěkným prebendám. To stojí za to vyvěsit 36.000 nápisů jen v němčině. A udělat nějaký mezinárodní skandál, aby se Italové polekali a s tím zákonem přestali blbnout.
To si myslí pan Durnwalder, že by mu dali Rakušani víc, kdyby prosadil odtržení?
http://hurricane_53.ilcannocchiale.it/?TAG=luis%20durnwalder
http://api.ning.com/files/76vor3f2s5A2cByZ55hBt33Rv195e339WVy135AhW6mWDikeBJql0*mVMndNA8jEl8xtsDv1YppwjGbkhdWgWQ__/DURNWALDER.jpg

Anonymní řekl(a)...

"Deutsche Welle pak tyto pořady přebírá a vysílá je anglicky z Brusele do celé otřesené Evropy...)"

a novinář H.-J. Schmidt ve stejném duchu napíše článek do Die Welt, deníku, který se rozváží do CELÉHO SVĚTA. A ten pan Schmidt zveřejní jen tu první, ještě neprověřenou, informaci o krutých Češích, ale už nenapíše, že byla v následujících dnech historiky dementována – v tom filmovém záběru zabíjeli příslušníci Rudé armády (a navíc nikoliv bezdůvodně). A české ministerstvo zahraničí pod vedením K.Schwarzenberga k tomu způsobně mlčí, což jen potvrzuje obavy těch, kteří prozíravě varovali, že Karel Sch. nemá ve vysoké politice co dělat, protože pokud jde o vztah k Německu, tak rozhodně nemá v úmyslu hájit české zájmy.

Pokud se nemýlím, tak tento Karel Sch. v současné době prosazuje na post pražského primátora dosavadního guvernéra ČNB Zdeňka Tůmu, který pomáhal tuto banku vytunelovat tím, že se podílel na vyvezení našeho zlatého pokladu do Německa, jak sám před lety částečně přiznal M.Prokopovi v pořadu Krásný ztráty !!!

M. PROKOP: Jak vlastně vypadá ten zlatý poklad státní? Máme ho?
Zd. TŮMA, guvernér České národní banky: Nemáme, my jsme ho prodali.

- Pan guvernér zapomněl dodat: "... tajně prodali, mimo jiné Německu, za státní dluhopisy". Lidé, kteří takto nakládají s vlastnictvím občanů ČR a symbolem české státnosti, podle mne mají skončit před soudem, a ne ve funkci primátora.

Kolemjdoucí (J.Š.)

informace řekl(a)...

Také mne zarazila před několika dny zpráva o vysílání ARD, kde byly překrouceny odpovědi ministra Schwarzenberga o Benešových dekretech. I když české ministerstvo dementovalo znění odpovědí českého ministra, zpráva o zrušení B. dekretů se objevila v různých německých mediích. "Schwarzenbergovy údajné výroky se po odvysílání upoutávky objevily v německém servisu agentury AFP a bez přímé citace ministra zprávu na svém webu uveřejnil týdeník Stern pod titulkem Zrušení Benešových dekretů možné. Podobný materiál pod zkratkou DAPD uveřejnil i německý web boulevard-baden.", píší české noviny.
Začíná se jasně rýsovat nová taktika SdL, kdy se šířením falešných zpráv německými medii snaží vsugerovat veřejnému mínění, že zrušení B. dekretů je nejen možné, ale že je již v běhu jednání o něm. Je to nátlak pomocí německých medií na českou veřejnost a zároveň i vládu a parlament, aby skutečně k jednání přistoupily, odtud pak je jenom krok k tomu, aby o tom přesvědčila i německou vládu. Se snadno představitelnými následky.
"Diplomaticky" nejasné odpovědi českého ministra k tomu dávají další podnět. "Diskuse zde v zemi je celkem v chodu. Když čtete česká média, díváte se na televizi, tak se zde mnohé děje ... Není třeba ji teprve zahajovat. Diskuse existuje," odpovídá S. na otázku, zda by se mělo o dekretech přemýšlet.
Těžko si umím představit jiného ministra zahraničí, který by na otázku, zda je zrušení možné odpověděl: "Myslím, že je to v běhu. Zda bude jednou zrušení v parlamentu, je jiná věc. Ale není pochyb, že je čas na kladení otázek a už také zazněly různé české hlasy, které vůči tomu ukazují zdravou distanci".
Ministr zahraničí vyjadřuje stanovisko vlády, jejíž je členem a je jeho povinností vyjádřit je přesně, nedvojsmyslně. Jestliže je postoj vlády a v první řadě parlamentu negativní v tom smyslu, že se nemíní tou otázkou zabývat, má ministr jako představitel politiky státu říci jasně: "Ne, nejedná se o tom"
Jinak nabízí záminky různým politickým kruhům a organizzacím k vedení jejich protidekretové a protičeské kampaně pomocí překrucování nebo otevřených lží. Podobně jako v případu německých nápisů v Alto Adige.

informace řekl(a)...

Ještě k těm německým nápisům na turistických značkách. V lokálních novinách "Alto Adige" jsem našla zprávu, že bolzanské představitelstvo ustoupilo a asesor pro turistiku Hans Berger sestavil seznam nových německo italských nápisů. Zároveň Italská asociace alpinistů předložila prefektovi provincie svůj, podrobnější seznam.
Lhůta pro provedení výměny končila včera, ale žádnou další zprávu jsem nenašla. Článek v Alto Adige je ze 3.září.
Ale zřejmě si tyrolští hoši uvědomili, že přehnali. To ale nezabránilo DW, aby zas neudělala svůj scoop o pronásledování a útisku nebohého demokraticky se chovajícího starogermánského kmene fašistickými zákony.
Chápete, o čem mluvím? To ve spojení s dekrety.

http://altoadige.gelocal.it/dettaglio/cartelli-ecco-la-lista-cai:-cosi-si-ristabilisce-il-bilinguismo-violato/2317357

informace řekl(a)...

Podle posledních zpráv tiskových agentur, otázka turistických tabulek s německými nápisy se uzavřela dnes odpoledne podpisem dohody mezi představitelem bolzanské provincie Durnwalderem a ministrem Fitto, v níž se Durnwalder zavazuje, že provincie vymění jednojazyčné německé nápisy dvoujazyčnými v italském a německém znění a i ladinském, tam kde je ladinská menšina, a to v rámci respektování norem zákona o autonomii regionu. Zvláštní komise stanoví přesné znění názvů.

A.S.Pergill řekl(a)...

Prostě na Němce se musí dupnout. Potřebujeme politika, který by stejně jako ti polští řekl tvrdě a jednoznačně: hranice potvrzené druhou světovou válkou může změnit jenom nová válka.

drak řekl(a)...

Myslím, že s oním vyjádřením onoho polského politika bych se dovedl ztotožnit :-)

informace řekl(a)...

Ještě dodatek k diskuzi o odstranění německých nápisů v Alto Adige. Psala jsem již, že provincie Bolzano jako součást autonomního regionu má zvláštní finanční výhody, prakticky si ponechává všechny daně, co vybere a k tomu ještě pobírá příspěvky od státu. Tato výhodná finanční situace umožnila provincii snížit regionální daň z produktivní aktivity, což vedlo k delokalizaci výrobní činnosti do Alto Adige 220 italských firem. Toto by si nemohla dovolit, kdyby prošel nový zákon o daňové federalizaci, který by jí zrušil státní příspěvky.
Tedy další důvod nebo spíš záminka k protestu proti výměně čistě německých nápisů dvojjazyčnými nebo trojjazyčnými a rozvádění lží na mezinárodní úrovni o útisku německy mluvícího obyvatelstva