středa 24. listopadu 2010

Budoucí skutky jsou dnešními myšlenkamiZápad prý dnes (24.11.2005) "koketuje s islámem". Teď jen, co kdo tím koketováním myslí.

Jistý Bin Ládin vyhlásil v roce 1996 válku proti Západu. Přesněji: Proti Američanům, Židům a jejich spojencům. Od té doby jsme  - ať už chceme nebo nechceme - ve válce s Bin Ládínem. Proto také spojenecká vojska vstoupila do talibánského Afghánistánu - jakožto do území, které poskytovalo základny Bin Ládínovi a "jeho" Al-Kejdě. Jsme ve válce - ale nikoli s islámem, ale s Bin Ládínem a s Al - Kejdou, jak neopomněl zdůraznit prezident George Bush mladší, když bezprostředně po 11.9.2001 vstoupil na půdu jedné z amerických mešit. To bylo to "koketování"? Anebo to byla ta invaze do Afghánistánu?

"Koketováním" je samozřejmě něco jiného: rušení oslav u evropských vánočních stromů, aby se "neuráželi" naši muslimští spoluobčané. Přičemž se oslavy vánočních svátků třeba ve školách kvůli existenci židovských spoluobčanů nerušily... No, ono je dnes v Evropě muslimů více. A i imigranti, kteří nemají občanství, mohou v některých zemích volit. (To je "koketování".)

Proč by se nemohly slavit nezávisle na sobě Vánoce, chanuka i ramadán? Bez toho, aby se muslim urážel nad jolkou a křesťan nad šátky na hlavách žen.

Tohle je koketování: přísný zákaz třeba muslimských šátků na hlavách na státních školách ve Francii. Což vede jen k tomu, že se mladé muslimky stáhnou do církevních muslimských škol... Přičemž francouzský stát zároveň platí "kulturní činnost" jistých imámů, kteří rozšiřují nenávist a verbují mládež do sebevraždených komand. To není koketování, ale naprostá pitomost.

Buď si odlišný, ale pokud budeš jinému zakazovat jeho přirozenost, tvoje odlišnost ti bude zakázána. Toto by mělo platit pro všechny!

Ano, v muslimském světě se často zakazuje stavba křesťanských kostelů, takže jedna mešita v Evropě by měla být vyvážena jedním kostelem pro křesťany v arabském světě. A také teoreticky synagogou, ale protože v mnoha muslimských zemích už žádní židé nejsou, proč tam stavět synagogy... V některých muslimských zemích avšak židé dosud jsou (Maroko, Tunisko), a tak tam jsou i synagogy...

Není totiž muslimská země jako muslimská země, není muslim jako muslim - stejně jako není křesťan jako křesťan. Chtít někoho vyštvat jen proto, že je muslim nebo pochází z muslimské země, je klasický, smrtelně nebezpečný rasismus. Nejen pro ty muslimy, ale zejména pro nás - nemuslimy. Německo by mohlo vyprávět, jak daleko se svým protižidovským rasismem došlo - k prohrané válce a nesmytelné hanbě. A už se v něm rozvíjí nový, "oprávněný", rasismus proti primitivům z východu a jihovýchodu. Který vede k tomu, že z Němec utíkají imigranti z toho východu a jihovýchodu - ale ne ti "primitivní", co jsou na sociálce, ale inženýři, lékaři a vědci...

Takhle přemyšluji zejména po komentářích čtenáře A.S.Pergilla, který vyzývá k použití Atomových, Bakteriálních a Chemických zbraní proti přemnoženému muslimstvu. Podle logiky A.S.P. bychom ovšem měli vrhnout nejdříve atomovku na Vatikán, protože někteří křesťané (jako například "obrozený křesťan" G. Bush junior) chodí do mešit... Dobře, nechejme pro začátek křesťany a židy na pokoji, a pusťme se nejdříve do likvidace nepřátel Západu - muslimů. Tady už byla vznesena námitka, že i nejhorší pohroma zanechá po sobě asi 7 % přeživších. Pohodlně se to dá spočítat například na transportech do nacistických vyhlazovacích táborů, kde i tuto pohromu přežilo průměrně zhruba 5 procent židů ("a za židy považovaných osob") - kolem padesáti z každého tisícihlavého transportu.

My muslimy prostě nevyhladíme - bylo by to jednak technicky neproveditelné, ale hlavně zločinné a navíc ještě hloupé! My skutečně nemůžeme bojovat proti muslimům ani proti islámu. My musíme bojovat proti teroristům a islámistům - protože tažení šmahem proti muslimům a jejich víře jenom nažene spoustu dobrovolníků k islámistickým teroristům. A ztratíme vlastní spojence!

Ve válkách v Zálivu i v Afghánistánu by síly Západu (USA, NATO, EU) nic nezmohly, kdyby neměly podporu v koalici okolních - muslimských - států! A naopak válka v Bosně, kterou rozpoutali srbští nacionální (post)komunisté za nebevolající neschopnosti evropských států, vedla k tomu, že v Bosně i Kosovu se zradikazovaly muslimské - i islámistické síly. Když nepomohla Sarajevu neschopná Evropa, pomohli mu islámističtí teroristé. A na druhé straně špatné svědomí Evropy napomohlo vzniku islámského státu v Kosovu. Který vyhnal/vyvraždil věřící i nevěřící Srby, Cikány a Židy, prostě všechny ne-muslimy. Podobný vývoj by měl i bezhlavý boj proti všemu muslimskému vedený jen z toho důvodu, že někdo nejí vepřové anebo se modlí pětkrát denně!

Naše "oprávněné preventivní zasahování" zbraněmi ABC proti muslimům, či spíše kecání o tom, může přivolat - stejně "oprávněnou" islámskou preventivní sebeobranu! Ale - vlastně se nic neděje. Podle A.S.P. se účinky jaderných zbraní obecně přehánějí - míněno tím, že je bez obav můžeme použít proti obřezaným nekulturním barbarům, co nejedí vepřové. No a kdyby snad barbaři začali jako první, tak se zase ale nemáme čeho bát, ne?

V pátek mi přišla do ruky víkendová příloha Hospodářských novin, kde se redaktor Leoš Kyša ptá prezidenta Ústředí muslimských obcí v ČR:

 "V souvislosti s muslimským terorismem se mluví o nebezpečí islamizace Evropy, o tom, že idea multikulturalismu, kdy spolu mohou žít pohromadě lidé různých kultur a vyznání, selhala a zřejmě není možná. Jak tato prohlášení a obavy z islamizace vnímáte vy, coby evropský muslim?"

A Muneeb Hassan Alrawi odpovídá: "Co se týče té teroristické nálepky, je samozřejmě velmi silná, přestože islám nemá s terorismem nic společného. Copak je Bůh terorista? Pokud někdo z teroristů tvrdí, že to, co dělá, je správné z hlediska islámu, pak je na omylu. Bohužel se mezi islám a terorismus dává automaticky rovnítko a moc se nad tím nepřemýšlí.
Napětí mezi oběma světy tu, bohužel, samozřejmě je. Když se podívám na různé komentáře na internetu islámském a českém, tak ty nenávistné hlasy ulice jsou stejně časté a stejně hloupé na obou stranách." (Ano, Muneed mohl naslouchat otevřeným oknem i zdejším hospodským tlachům...) "Určitě to ale není vina jenom muslimů. Když si přečtete články a názory, které se tu vyskytují, a porovnáte je s tím, co se tu šířilo ve třicátých letech vůči židům, tak je to velmi podobné, ne-li stejné. Přichází to ve vlnách, a když je to horší, máme samozřejmě strach. Cítíme ohrožení, protože všechno je možné, hlavně po zkušenostech židů s Evropany. Ano, bojíme se nového holokaustu, tentokrát namířeného proti muslimům."

L. Kyša: "Bude soužití rozličných kultur v Evropě možné?"

M.H.Alrawi: "Je možné, že dojde ke střetům a sporům, stejně jako to, že se ty rozbouřené vztahy uklidní. Záleží na tom, kdo bude silnější. Jestli ti, co chtějí, aby k tomu střetu došlo, ať už ti, kdo nenávidí Evropany a Američany z muslimských zemí, či ti, co v západním světě nenávidí muslimy, nebo budou silnější ti, co si myslí, že je možné najít společnou řeč. Každý z nás nese svou část odpovědnosti za to, co bude za deset let, protože budoucí skutky jsou dnešními myšlenkami. Asi by se měl každý zamyslet nad tím, co chce, a podle toho myslet a chovat se. Já se snažím o to, abychom žili ve vzájemné úctě a harmonii."

Ne nějací teroristé. Každý z nás nese svou část odpovědnosti! Za to, co tu budeme mít za deset let!!!


Psáno a opisováno v Praze dne 23. listopadu 2010, v Neviditelném psu zatím nevyšlo.

Poznámka 2015: Tento článek vyšel v Hospůdce u hřbitova právě před pěti lety, necelý měsíc před vypuknutím Arabského jara. A stále zde ten článek je – i s nekorektními a předvídavými komentáři nejen citovaného A.S.P. 

A stále platí, že "budoucí skutky jsou dnešními myšlenkami". Za uplynulých pět let se však ukázalo, že Evropa žádné skutečné skutky, čelící příštím, jasně patrným hrozbám, nevykonala (kromě zákazu halal a košer porážky). Nejspíš i proto, že neměla ani žádné "evropské myšlenky". I proto za dalších pět let nebudeme moci o nějaké "vzájemné úctě a harmonii" nejspíš hovořit...

(Celý rozhovor s prezidentem českomoravských muslimů je zde. Tedy – byl v roce 2010)

157 komentářů:

Harpyje řekl(a)...

Tu válku proti malému a velkému Satanovi a jejich spojencům vyhlásil dávno před Bin Ladinem nebožtík Chomeini. Tím, že západní spojenci zradili perského šáha, a umožnili Chomeiniho návrat do Iránu, nesou i oni část viny na vývoji vztahů mezi muslimy a Západem. V zájmu pravdy je ale dlužno říct, že Chomeini své záměry po dobu svého francouzského exilu velmi úspěšně skrýval. Obsazení US ambasády v Teheránu bylo pak skutečným vyhlášením války Západu.

Harpyje řekl(a)...

Pro STK, který dychtí po pozitivních zprávách. Toto je slibný začátek:
"Norsko začalo praktikovat princip reciprocity ve vztahu k Saúdské Arábii

Oslo. Norsko je první evropskou zemí, která se rozhodla zavést na mezinárodní úrovni ve vztazích s islámskými státy princip reciprocity svobody náboženství. Ministr zahraničí této země Jonas Gahr Störe totiž na oficiální dotaz islámského centra Tawfiiq a Saúdské Arábie ohledně povolení postavit v Oslo mešitu, odpověděl pozitivně: „Zajisté, ale jedině pokud bude možné postavit křesťanský chrám v Saúdské Arábii.“ Touto skutečně korektní a upřímně míněnou odpovědí míní Norsko dát jasný signál také zbytku Evropy, neboť – jak řekl norský ministr - „mnozí evropští kolegové mají stejný problém s podobnými žádostmi ze Saúdské Arábie, a Norsko se proto chystá předložit toto téma k jednání na Radě Evropy“."

STK řekl(a)...

Tak by se chtělo s Šamanem souhlasit!
S obecným vyzněním lze souhlasit určitě. Ale každý někam patří - my ke křesťanům a židům, byť jsme agnostiky nabo bezvěrci. (Ateisty nepočítám, ti proti náboženství bojují..) A z toho kulturního okruhu nevykročíme, pokud se nevzdáme svých dějin, svých zásad, své etiky.
Je to příliš hluboko pod kůží. Příklad - Šaman píše: "Německo by mohlo vyprávět, jak daleko se svým protižidovským rasismem došlo - k prohrané válce a nesmytelné hanbě." Vyplývá z toho, že Německo a Němci jsou už do skonání světa postižení "nesmytelnou hambou". Jak se jim ta představa "nesmytelnosti" bude líbit? A co na to Bernd Posselt?

Nebo: "Buď si odlišný, ale pokud budeš jinému zakazovat jeho přirozenost, tvoje odlišnost ti bude zakázána. Toto by mělo platit pro všechny!" Myslím, že to není dobrá myšlenka. Pokud budu zakazovat (protože se mi to ale opravdu hrubě nelíbí) třeba příbuzenské vraždy "ze cti" má mi být moje "odlišnost" zakázána? Ale k sakru proč? Vždyť já jsem tu doma - pokud vůbec někdo může říct, že je někde doma. Proč by mi měl být odpor k něčemu tak neevropskému zakázán? Proč by se tady mělo zohledňovat v zájmu jakésiho "multikulti" hnutí třeba právo šaríja? Má snad islám nějaké reciproční, dodržované pravidlo? Třeba, že jinověrce soudí podle jejich a ne vlastních zákonů? Už když to čtete, tušíte, že je to pitomost.

Nebo další věta: "My musíme bojovat proti teroristům a islámistům - protože tažení šmahem proti muslimům a jejich víře jenom nažene spoustu dobrovolníků k islámistickým teroristům." Valná většina "islámského lidu" terorismus proti západu podporuje. A ne vycházím vůbec z tezí A.S.Pergillových. Jen jsem si vzpoměl na TV záběry nadšeného davu v Gaze po 11. září. Tančili muži, tančily ženy, mladé i staré, tančili i chlapci, opásaní imitací dynamitových patron a s dřevěnými samopaly v rukou. Muži nadšeně stříleli do vzduchu svými kalašnikovy a všichni se smáli a radovali. Proti komu tedy máme "bojovat"? Jak rozeznáme "sympatizující" s "konajícími"? Po výbuchu mučedníka v plné kavárne v Tel Avivu už budeme mít, pravda, jistotu. Není to ale přece jen trochu pozdě? A máme snad počkat, až islám "dobude Evropu dělohami svých žen"? A pokud odmítnu "ABC" řešení, (ano, odmítám jej!) tak jaké řešení mi nabídne Šaman?

Jsem zásadně pro klidné řešení. Dokonce ani nevolám po kreslení jakýchsi "lustých čar", protože se stále budou vyskytovat lidé, kteří budou argumentovat událostmi spoza "tlusté čáry".

Moje řešení jsem už několikrát nabízel. Totální, všestranná amnézie. Viděl jsem to v praxi a funguje. O dějinných křivdách ať se baví historici, nejlépe jako o něčem, co se stalo před několika tisíci lety.

STK. řekl(a)...

4 Informace:
Ano, je to bezesporu pozitivní zpráva o nástupu rozumu a cti do sporu o islám.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Nejsem tak optimistický. Neposuzuju podle jejich hezkých slov tam kde mají menšinu, ale podle skutků a míry svobody, kterou dopřávají jiným tam kde sami jsou většinou. Ptám se, jak moc by byli českomoravští muslimové, kdyby tvořili většinu. Nemám žádný rozumný důvod si myslet, že by se chovali jinak než všude tam, kde tvoří většinu.

informace řekl(a)...

K různým definicím multikulturalizmu a interkulturalizmu se teď přidává ještě požadavek reciprocity v Norsku, jak píše Harpyje. Když si tady postaví mešitu muslimové, tak si postaví chrám v Saudské Arábii nebo jiné muslimské zemi křesťané. Na první pohled by se to zdálo být řešením, ale ve skutečnosti je to zase další ústupek. Muslimové v Norsku budou žít ve světě tolerantním, který přiznává rovná práva všem občanům. Totéž se nemůže říci o muslimských zemích, tam se křesťané setkávají s různou obstrukcí nebo dokonce pronásledováním. Takže reciprocita je zcela zdánlivá, klamná. A požadovat na muslimských státech, aby se tam chovali k nemuslimům se stejnou tolerancí jako se to děje v evropských zemích, je zřejmě nemožné a i neproveditelné. Snad všichni si uvědomují, že jde o dvě zcela odlišné civilizace, které prodělaly jiný historický, duchovní, myšlenkový, sociální vývoj. Jedním z omylů západní civilizace je posuzování masy t.zv. mírných muslimů podle jednotlivců, kteří žijí zde a sdílejí naše myšlenky, kteří se dopracovali, povětšinou v rozporu se svým světem, k osvícenským názorům.
Jenže to neplatí pro celý svět islámu. Západní svět prodělal v posledních staletích a hlavně desetiletích velké a prudké změny: laicizaci, sekularizaci, oddělení státní moci od náboženské, což vedlo k většímu přiznání práv individua, k nahrazení náboženských preceptů hodnotami humanitárních práv a cítění.
Totéž nelze říci o islámských zemích a ani o jejich obyvatelích. Pojem státu je těsně spjat s náboženstvím, zákony státu jsou zákony koránu. Pokud jde . o sociální nebo společenskou stránku, když se podíváme na současné poměry a porovnáme na př. arabské emiry s jejich kultem nezřízeného luxusu, musíme přiznat, že se poměry dost málo změnily v porovnání na př. se sultánem Moulay Ismailem ze 17.stol. Tentýž luxus, mnohoženství, zneužívání bohatství, k jehož vytvoření ani trochu nepřispěli. Rozdíl je jen v jiné době, v 17. stol. sultán využíval otroků ke stavbě svých pohádkových paláců, emirové pro své absurdní stavby, jako uměle zasněženou sjezdovou plochu pod monumentální kupolí v padesáti stupňových vedrech, mají nájemnou placenou pracovní sílu.
Problém neslučitelnosti dvou světů, z nichž každý postupuje jinou rychlostí a podle jiných zásad, se pak projeví nutně v nemožnosti asimilovat přistěhovalce. Protože, když se podíváme do minulosti Evropy, bohaté na nájezdy, výpady, války, míchání obyvatelstva, uvidíme, že jistá homogenita evropských etnií je právě výsledkem asimilace. A ani ta neproběhla hladce a ani nebyla úplná, byla odbobí, kdy si etnie své vzájemné rozdíly až příliš dobře uvědomovaly.
Proto by měla Evropa příchod imigrantů ze zemí islámu přísně kontrolovat a řídit. Ta reciprocita kostela s mešitou je jen hloupost anebo snaha o nějaké "důstojné" vycouvání od mísy s horkou kaší.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Jsme svobodní, dospělí a tudíž i odpovědní.

A.S.Pergill řekl(a)...

"Nebojujeme proti nacismu, bojujeme proti těm, kdo tuto ušlechtilou, krásnou a úctyhodnou ideologii zneužívají".

Prostě, Šamane, jako nemůžete mít pro nacisty svobodu plynovat Židy a následně je šmelcovat na mýdlo (i když dnes by spíš frčela bionafta) a současně svobodu pro Židy nebýt plynováni a následně zpracováni coby průmyslová surovina, tak nemůžete mít současně svobodu pro muslimy a nemuslimy. Musíte se rozhodnout pro jednu z těchto svobod, a tu druhou všemi prostředky potlačit.

Další nesmysl je onen "antiislámský rasismus". Je to pojem stejně absurdní jako "antinacistický rasismus". ("Antijudaistický rasismus" je v pořádku proto, že zde národnost a náboženství splývají.) Změnila se nějak rasa tomu, kdo odříkal "šahádu?". Obávám se, že asi stejně, jako tomu, kdo prodělal vstupní rituály do SS.

A.S.Pergill řekl(a)...

Ke slovům "presidenta českých muslimů":

"Cožpak je bůh terorista?" - Pro mě je důležité, že prvním teroristou byl Mohamed. Jeho teroristické skutky i pohnutky k této činnosti jsou popsány v knize zvané Korán, kterou sám odpřednášel (byl negramotný), údajně jako hlásná trouba archanděla Džíbrajíla, který byl hlásnou troubou Alláhovou. Přitom z hlediska toho terorismu nejde jen o ty skutky samotné, ale o jejich motivaci: Vzbuzovat strach a hrůzu v "nevěřících". MMCH srpek na islámské vlajce není půlměsíc, ale čepel Mohamedovy šavle.

"Je možné, že dojde ke střetům a sporům, stejně jako to, že se ty rozbouřené vztahy uklidní. Záleží na tom, kdo bude silnější." - Tohle považuji za podstatné: Pokud prokážeme, že jsme silnější (což zahrnuje určitou demonstraci síly a ochoty ji uplatnit), pak se poměry uklidní na úrovni přijatelné pro nás. Pokud toto neprokážeme, pak se poměry také uklidní, ale asi jako v tom Kosovu, nebo B+H. Představa, že jsme tamní muslimy "zradikalizovali" je naprosto nesmyslná. Je jasné, že pokud by se lidé na výzvu, že mají svůj dům a svoje cennosti předat muslimům a táhnout, opravdu pokorně sebrali a odešli, tak by k žádným násilnostem nedošlo. Ale lidé holt mají tendenci své majetky a svou svobodu bránit. Jde ovšem o to, abychom se začali bránit dostatečně brzo, kdy bude reálná šance na úspěch. Toho se muslimové bojí, proto jejich předáci oplývají uklidňujícími frázemi.

A.S.Pergill řekl(a)...

"Náboženství nelze vyhladit, vždy zbude asi 7%"
Tohle běžte vykládat ... v podstatě kamkoli. Všude existovala náboženství, která byla buď vyhlazena i se svými vyznavači, nebo jejich vyznavači pod větším či menším nátlakem náboženství změnili.
Muslimové zgenocidovali na náboženském základě celé národy v Africe a na západě Asie. Totálně, zbyly po nich jen archeologické nálezy, pokud nám tam dovolí muslimové kopat.
7% Aztéků, vyřezávajících srdce obětem na vrcholu pyramidy, byste v okolí hlavního města Mexika našel dost těžko. Přestože tam aztécká populace žije a je dokonce početnější než v době, kdy tam přitáhl Cortéz.
Osobně považuji za přijatelnější ti cortézovskou variantu, nicméně, protože muslimové se nijak netají s genocidními záměry vůči nám ...

A.S.Pergill řekl(a)...

"Proč by se nemohly slavit nezávisle na sobě Vánoce, chanuka i ramadán?"
Třeba proto, že v některých islámských zemích padají i tresty smrti pro celou rodinu za oslavy Vánoc nebo chanuky.

"Není totiž muslimská země jako muslimská země" Ano, ale ve WW2 bylo nutno porazit nejen hitlerovské Německo, ale i jeho satelity, v nichž byl osud Židů (alespoň v některých) daleko méně tristní.

MMCH v neanonymních průzkumech, prováděných reportéry BBC, se k podpoře islámských teroristů přihlásilo kolem padesáti procent tázaných muslimů. V průzkumech, prováděných profesionálními agenturami pro výzkum veřejného mínění, jich sice bylo o něco méně (ona tam byla zřejmě širší škála pro intenzitu toho souhlasu), ale naprostá většina (70 - 80 %) se plně ztotožnila s cílem těchto teroristů. Jinými slovy, jejich předchozí nesouhlas lze z větší části charakterizovat jako "ještě nejsme dost silní, abychom své požadavky začali prosazovat bezuzdným násilím".

A.S.Pergill řekl(a)...

A ještě pár drobností:

Každý islámský duchovní vám vysvětlí, že sebevražda je podle islámu hrozný hřích a "protiislámský čin. Už vám ale neřekne, že to, co naši novináři pojmenovávají "sebevražedný atentát", je podle islámského práva "smrt při džihádu", která je naopak jediným způsobem odchodu z tohoto světa, který muslimovi zaručí okamžitý odchod do ráje (zatímco i sebezbožnější život ho neuchrání před dočasným grilováním v pekle - islám ho má místo křesťanského očistce).

V Sýrii v nedávných dnech bylo povražděno něco přes sto místních křesťanů.
Proč? Podle muslimů "za únos dvou muslimek".
O co ve skutečnosti šlo? Dvě křesťanky byly muslimy uneseny a přinuceny ke konverzi na islám. S pomocí příbuzných se jim podařilo utéct. Podle islámského "práva" šlo ovšem o "únos muslimek".

Je to názorná ukázka, že s islámem se míjíme ve zcela základních pojmech. Nemáme s nimi nic společného, vyjma jakési pofidérní biologie (tu mají ale společnou i pes a vlk, a jde o dobře odlišitelné druhy a jeden konkrétní jedinec může i část života prožít jako pes a část jako vlk, i podle seriózních zoologických zdrojů, nejen v románech J. Londona). Můžeme na ně klidně uplatnit scénáře kontaktu s mimozemskou civilizací (viz Neff, který to má od Lema), které VŽDY končí anihilací buď naší nebo jejich civilizace (byť ne vždy fyzickým vyhlazením "biologických nosičů" zlikvidované civilizace).

informace řekl(a)...

Časové perspektivy mluví docela jasně: za sto let budou vyčerpány energetické zdroje ropy v arabských zemích. Skončí tedy dojení krávy, a to ve všech slova smyslech, jak přírody tak vyspělých zemí, které jsou na dodávkách závislé. Co pak bude s oněmi kulturami luxusu a megalomanie, založenými na bohapustém plýtvání peněz. Je proto nutné pomýšlet včas na budoucnost. A budoucnost se rýsuje jasně ve stopách tisícileté tradice, zmocnit se zemí, majetku, životů "nevěřích", pokořit znovu Evropu. Proč místo svaté války nehledají jak přeorientovat své hospodásřtví, jak vytvořit nové zdroje příjmů a přijatelného života svých spoluobčanů a spoluvěřících? Kolik je v arabském světě výzkumných ústavů, kolik se tam vydává na vědecké bádání?
A Evropa místo aby jednala o diskutabilní reciprocitě chrámů, by měla včas zastavit příliv imigrantů a zavést přísné podmínky pro zařazení již přítomných přistěhovalců do společnosti. Na příklad zavřít školy šarije, kde se vyučuje jak sekat ruce a nohy zlodějům a jak kamenovat ženy. A to jsou školy financované ne teroristy ale "mírnou" Saudskou Arábií.
"Je možné, že dojde ke střetům a sporům, stejně jako to, že se ty rozbouřené vztahy uklidní. Záleží na tom, kdo bude silnější." Samozřejmě se počítá už s tím, že silnější budou oni. Jasněji to pan M.H.Alrawi říci nemohl.

informace řekl(a)...

Pergille,
jen k těm Aztékům. Cortés připlul k břehům Ameriky s pěti sty ozbrojenců. Podařilo se mu porazit dvaceti milionové imperium, protože se na jeho stranu přidaly pokořené kmeny.
Říkám to, aby zas někdo nepřišel s námitkou evropských vin minulosti,které je zbavují oprávnění zakročit nyní.

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 informace : nebude to tak jednoduché. Sice zprvu by stačilo zmocnit se majetku a životů "nevěřících", ale to by vystačilo jen nakrátko. Bohatství "nevěřících" spočívá ve schopnosti jejich kultury vytvářet "bohatství", tedy to co je třeba k dobrému žití ve zdejších přírodních podmínkách. Bez přijetí této kultury, bez změny vlastní kultury masy "muslimů" nebudou schopny reprodukovat žádané statky a životní úroveň bude upadat. Bohužel i životní úroveň "nevěřících". Štědré sociální systémy založené kulturou a produktivitou "nevěřících" přestanou fungovat. To vyvolá zpětnou vazbou nějaké důsledky. Protože ne náhlé, například ty, že země "nevěřících" se pro muslimy stanou méně přitažlivé. V podstatě nejde o země, ale o lidi. Příchozí nehledají příznivější klimatické poměry, nehledají úrodnější půdu, nehledají přírodní bohatství, které by využili. Hledají úspěšnější a bohatší společnost aby z ní těžili. A když z ní těží, místo aby sami rozvíjeli kulturu, která je zdrojem blahobytu, ničí ji a přetvářejí ji ve vlastní kulturu, která je zdrojem jejich bídy, před kterou utíkají. Napadá mě, že tím přírodním bohatstvím, které vyhledávají, jsou lidé a jejich kultura. V úvahách o budoucím vývoji je oprostit se od omezené zahleděnosti na Evropu a na Spojené státy, ale vzít v úvahu Čínu i Rusko. Zejména Čínu těžící ze své etnické odlišnosti a bez sentimentu schopnou nekompromisně a systematicky prosazovat své zájmy. Problémy okolo kterých my našlapujeme po špičkách, mluvíme šeptem, bude řešit bezohledně. Islám není problém, se kterým by se Čína nezatížená naším flagelantsvím, musela potýkat. V nadšení z Číny bychom ale neměli přehlížet, že kultura islámu majícího společné kořeny v judaismu, je nám bližší než kultura Číny. Bylo by v zájmu všech tří kultur, islámské, křesťanské, židovské, aby na společném základě nalezly společnou cestu, protože patří do stejné civilizace. I Žid a Palestinec jsou si bližší než Žid a Číňan. A tak dál. Položme si otázku, kdo je vyčerpáván nepřátelstvím mezi muslimy, křesťany, židy ? Kdo z toho těží ? Ve své zaslepenosti nevidíme, že je to Čína dovedně využívající našeho vzájemného nepřátelství. Zatím co my jsme zachváceni alergickou reakcí na sebe navzájem, na ručník, kříž, jarmulku, případně u ateistů na všechno, a obráceně, podléháme plíživé invazi, pomalé na to aby vyvolala odezvu imunitního systému. Číňan v souladu se svojí mnohatisíciletou kulturou postupuje pomalu a systematicky. Zůstane, kde se usadí. Není zatížen sentimentem. Jeho Čína je tam, kde žije. Prorůstá do okolní tolerantní společnosti, ale mezi sebe nepustí nikoho. V důsledku své odlišnosti na to nemusí vynakládat zvláštní úsilí. Zatím co Číňan je kompatibilní s ostatními, obráceně to neplatí. Zatím co my na sebe nevražíme kvůli tomu jestli, kdo a jak moc má chodit pod lajntuchem, čemu a kterým směrem se klanět a podobným nepodstatnostem, přehlížíme, že na nás všechny padá stín velkého draka z východu. Tak jsem se volným tokem myšlenek dostal až sem. Asi mi někdo nadá do ošklivých a přirovná mě k nim. Jenže v tomhle případě jsme my ohroženou menšinou. Bez ohledu na to co nosíme na hlavě, kterým směrem se klaníme a co všechno při tom vyvádíme.

drak řekl(a)...

Shodnu se v názoru na věc s paní Informací a částečně i s A.S.Pergillem.

Inteligentní a vzdělaní lidé někdy bohužel zapomínají, že většinu ve společnosti tvoří lidé spíše nevzdělaní a tudíž snadněji manipulovatelní populisty a propagandou.

Zbývá dodat jednu podstatnou věc, buď ten islámský problém vyřeší standardní politici standardními metodami, protože pochopí, že je to závažný problém a přestanou se tudíž sebevražedně a krátkozrace řídit horizontem jednoho volebního období, povolají odborníky, ti vypracují koncepci a exekutivní složky jí uplatní a problém zvládnou. To je asi tak ta nejlepší varianta z toho všeho.

Budeme-li ten problém setrval ignorovat a podceňovat, tak jsou možné dva scénáře. Buďto budeme příliš dlouho naslouchat multikulturalistům a pak můžeme dopadnout jako ti kosovští Cikáni, Srbové, Židé a cokoli dalšího, nemuslimského, což bychom určitě nechtěli.

Nelze ale vyloučit, že selžou-li standardní politici, tak se toho problému ujmou populisté, kteří nakonec rozbouří lůzu, a ta pak zlikviduje cokoliv muslimského, co jí padne do ruky. To je rovněž poněkud neblahý scénář, ale pořád je to lepší, nežli ona "kosovská" varianta a pořád to není ta nejméně pravděpodobná, bohužel. Standardní politici se pořád nechtějí do toho problému vrhnout, byť ten letošek budí zdání, že k jakémusi přelomu už začíná docházet.

Muslimy už dávno nelze brát vážně jako nějaký státotvorný prvek v jednotlivých státech EU, tam jsou v podstatě vyloženě nebezpeční, je to taková časovaná bomba zvyšující svou kapacitu, či chcete-li tonáž. Světu prospěšný prvek a element rovněž nejsou, podíváme-li se, jak se projevují státy, které jsou jejich. Stačí jenom porovnat, kolik zdrojů mají k dispozici a kolik z toho poskytují jako pomoc například v Africe.

drak řekl(a)...

Schumacherovi:

Jako jevy pro nás krajně nepříznivé vnímám i čínskou ekonomickou hegemonii. Přivedli jsme ji na svět vlastní, přesněji americkou blbostí, úplně sami by se na to Číňané nezmohli. Sovětský svaz se kdysi, myslím, že za Chruščova pokusil o přitažení Číny na svou stranu prostřednictvím poskytování zbraní a technologií jejich výroby. Když se mu pak dostalo zasloužené odměny v podobě pohraničních incidentů na čínské hranici, tak od té sebevražedné mise upustil. Do hry se tedy zapojili Američané a výsledky tu během několika desítek let máme. Zatímco islámské státy, dnes už asi s výjimkou Iránu, bez dodávek zbraní z americké, izraelské, ruské, čínské či indické civilisace vojensky nic moc neznamenají a tlučením hlavou o zem se k ní jen těžko propracují, tak Čína už je něco, co je kvalitativně zcela jiného a z čeho jde oprávněně strach. Jestli tedy politici z USA a Evropy nakonec svou aktivní politikou způsobili, že nám Čína začíná obrazně přerůstat přes halvu a například začíná dusit zbytky elektrotechnického průmyslu v USA, Francii a Německu tím, že mu ustřihne dodávky vzácných kovů, neb je jejich jediným dodavatelem, tak by si už konečně mohli přiznat, že to zpackali a měli by se konečně začít pokoušet o nějakou reálnější politiku jak vůči té Číně, tak vůči tomu militantnímu islámu. Strategická závislost na Číně je pro nás sebevražedná.

Ve hře je těch otazníků více, čínský vliv v Africe roste a je pravděpodobně jen otázkou času, kdy na sebe narazí islámské a čínské zájmy na africkém území a nelze vyloučit, že z toho bude obstojná mela.

V Číně samé žije několik desítek etnik a mnohé z nich se cítí býti kráceny na svých právech tím dominujícím. Je tedy klidně možné, že se většina čínského vojenského arsenálu nakonec "spotřebuje" uvnitř Číny samé.

informace řekl(a)...

Schuhmachře,
na jedné straně je těžké představit si budoucí scénář poislamštěné Evropy. Jakým způsobem by se provozovala nadvláda věřících nad nevěřícími psy? Udělali by z nich otroky nebo polootroky?
To se v dnešní době nezdá možné.
Jenže, když si přečteme, že otroctví bylo zrušeno na vnější nátlak v některých islámských zemích nedávno a že podle zpráv křesťanských biskupů z černé Afriky je otroctví provozováno dál, od Nigeru po Sudan, podmínky existence nevěřících v islámské společnosti se nejeví zrovna v jasném světle. Arabové provozovali otroctví již před islámem a Korán jen pro tuto bohulibou instituci stanovil přesné normy, stupně a podmínky.
Zároveň mi přijde na mysl, že v Evropě bylo provozováno otrokářství ve velkém ještě v minulém století, ve stalinském Rusku a hitlerovském Německu, a při té myšlence mi proběhne mráz po zádech. Kombinace islámské společnosti s totalitarismy a jejich přesvědčovacími prostředky je něco, čemu bychom se měli bránit všemi silami. Proto bychom měli imigraci zavřít dveře. Protože islámští přistěhovalci se nepoevropští a budou-li dostatečně silní, celou tu boudu multikulturalizmu převrátí vzhůru nohama.
Pokud jde o Čínu, ta je daleko, provádí sosutavně a metodicky svou politiku, na příklad v africe, kde skupuje energetická ložiska a pravděpodobně se na tomto poli dřv nebo později s Araby střetne.
Ale doufat, že za nás vyřeší vše Čína, je nesmyslné a zbabělé.
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/7007

informace řekl(a)...

Draku,
v podstatě s Vámi souhlasím. Vidím, že i mou předpověď o možné kolizi Číny a Araby v Africe jste napostoval čtvrt hodiny přede mnou.
Doufejme, že se politici probudí dřív než bude pozdě. Merkelová už zareagovala. Snad jí ti blbci multikulti dají za pravdu.
Co udivuje, je fakt, že o nebezpečí, spojeném s bezhlavou politikou multikulturalizmu, se píše už dlouhou dobu. Chtěla bych tu připomenout italskou novinářku Orianu Fallaci, která ještě krátce před smrtí lidi burcovala. Ale ze strany levice se setkávala jen s posměchem a urážkami. Myslí si snad multikulturalisti, že si tak vyslouží z Eurábii nejaké výsadní postavení?

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 Drak : nebyla to jenom Americká blbost, byla to především Britská blbost. Tedy vlastně ne blbost, ale tuze výhodný počin. Tak jak se to tehdy jevilo. To je obvyklé, že nepřemýšlíme o následcích našeho konání za desítky natož za stovky let. 2 informace : Čína nevyřeší, v to nedoufám. Naopak, obávám se, že ve vztahu k Číně jsme spolu s "ručníkáři" na stejné lodi.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Všeobecně : Na našich vzájemných půtkách profituje Čína. Rozděl a panuj....

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 Drak : Tušíš správně. Jen s poslední tezí o "vnitřní spotřebě" nesouhlasím. To nebude jako jiskřička páně Povondrovy naděje, že Mloci se nakonec pustí sami do sebe. Dlouho, velmi dlouho bude trvat než se organismus začne sám požírat. Ještě bude mít dlouho na to aby požíral jiné. Je velmi stará dosovská hra, jmenuje se například "Islewar". Žádná střílečka, žádní panďuláci. Jen různobarevné ostrůvky z očíslovaných políček čtyř barev. Každá proti každé. Jeden proti počítači nebo hráčům. Útok, přesun, generátor dobrého počasí, vzpour, zemětřesení. Produkční centra při dobrém počasí znásobující počet jednotek v produkčních polích. Cílem je jednou barvou obsadit všechny ostrovy. Jednoduchá hra, ale plná adrenalinu. Čistá strategie. Můj informatik to kdysi zgruntu přeprogramoval. Pozoruhodné jak se realita v delších časových intervalech tomu podobá.

informace řekl(a)...

Pokud jde o Čínu, dnešní noviny komentují severokorejský útok proti jižní Koreji dost znepokojeně. Ne proto, že by to byl počátek nějakého nového konfliktu,ale proto, že Čína reagovala velmi chabě, útok neodsoudila, vyzvala jen k vyjednávání. Prezident Obama ohlásil společné námořní manévry americko-jihokorejsko-japonské v té oblasti Žlutého moře. Čínu to příliš nevzrušuje, protože ví, ža Amerika si ve svém escalation nemůže dovolit víc. Na druhé straně severní Korea je zcela ekonomicky závisla na Číně, 60% zahraničního obchodu je s Čínou. Čína dodává paliva, stroje, potraviny, elektroniku, zbraně. Korejci duplikovali čínské rakety Nodong a Taepodong a prodali je Iránu a Pakistánu. Takže je těžké si představit, že by Korea podnikla něco bez schválení Číny.
Pravděpodobně útok proti jižní Koreji měl dodat prestiž novému vládci u vojenských kruhů, ale, jak dodávají experti, je to Čína, která má zájem o tuto část moře.

Harpyje řekl(a)...

Píšete, Šamane, "přísný zákaz třeba muslimských šátků na hlavách na státních školách ve Francii ... vede jen k tomu, že se mladé muslimky stáhnou do církevních muslimských škol..."
Soukromých muslimských škol je celé Francii celých 10, a jsou pod státním dozorem, tak jako soukromé školy židovské, nebo katolické. Jejich učební plán se v ničem neliší od učební osnovy státních škol, jediný rozdíl spočívá v tom, že dívky smí nosit šátky (v soukromých židovských školách hoši kippu), a na rozdíl od státních škol se vyučuje náboženství, které musí být ale i na soukromých konfesionelních školách nepovinné.
Jedna jediná soukromá muslimská škola ve Franii dostává dotace od státu, ty zbývající existují pouze díky dobrovolným darům. Školné je tudíž adekvátně mastné, a děti nějakých zfanatizovaných pobudů, kteří se většinou neživí vlastní prací si jej nemohou dovolit.
Ve Francii není vůbec nezvyklé, že muslimští rodiče posílají své dcery do katolických škol. Tam sice nechodí s šátky, ale jsou podle mínění rodičů chráněny před pokušeními, která na ně číhají ve státních školách. Já sama jsem chodila 2 roky do jedné soukromé katolické školy, a měla jsem spoustu muslimských spolužaček.
Ti imámové, "kteří rozšiřují nenávist a verbují mládež do sebevraždených komand" nejsou placeni státem, nevyučují na školách. Ty si hledají své ovečky jinde.

Kopretina řekl(a)...

Jakákolid diskriminace je špatná, je hnusné útočit na muslimy již ze své podstaty, nicméně je nutné nezamlčovat fakta. Evropský antisemitismus není zapřičiněný bílou evropskou pravicí, (dcera Jeana Maria Lepaina rozhodně na Židy neútočí, kritizuje muslimy a to se nesmí), ale evropskou levicí a muslimy. Ve Skandinávii nemůžou chlapci na veřejnosti vyjít s kipami, aby je muslimové nešikanovali. Ve Francii nadávají muslimové bílým dívkám bez šátku do "hnusných děvek". Abyste mi něco nepodsouvali, nejsem rasistka, nevyznávám nadřazenost bílé rasy, ze zákona jsme si všichni rovni a požíváme stejných svobod. Ovšem plivání jedu, špinění naši civilizace, pohrdání bělochy, útočení na křesťany, zabíjení našich židovských bratrů, jak se dělá v Evropě, to se mi absolutně nelíbí. Vždyť Ilam Halimi byl umučený jen proto, že byl Židy, černými muslimy...Muslimy ani barevné nemůžeme vyhnat, bylo by to i zlé, útočit na lidi, jen proto, že jsou muslimové, ale to neznamená, že abychom se zavděčili muslimům budeme zabíjet Židy.

Kopretina řekl(a)...

Propaganda o Západní stěně kopíruje lži Arafata

Falšování dějin není v arabské propagandě nic nového. Např.v listopadu 1974 prohlásil Jasir Arafat v OSN: „Židovská invaze začala v 1881. Tehdy bala Palestina zelenou a kvetoucí zemí, obydlenou většinou arabským lidem, který dynamickým způsobem obohatil svou kulturu jedinečným způsobem.“ Jaká byla pravda? Jak to viděli očití svědci?
1. Jericho a Akko

„Jericho je chudá, špinavá vesnice…a v Akko pár ubohých chatrčí…jen ohromné a rozsáhlé ruiny.“ (Henry Maundrell, z 1697 Cesta z Aleppo do Jeruzaléma)

„Kdysi zelenými palmami proslulé město Jericho bylo v 1850 opuštěné a bez stavení. Studny zasypány sutí, všude půdní erose.“ (Gulston Charles, Jerusalem: Tragédie a Triumf)

2. Jeruzalém

„Krajina okolo Jeruzaléma je ošklivá…jen holé kopce…vše připomínalo spíše opuštěný hřbitov uprostřed pouště, opravdu mimořádně žalostný pohled.“ (francouzský spisovatel Francois Rene Vicomte de Chateaubriand ve svém Cestopise z Paříže do Jeruzaléma z 1811)

„Za branami Jeruzaléma jsme neviděli živou duši, ve městě a na ulicích jen věčné ticho jako v celé zemi.“ (francouzský básník Alphonse de Lamartin ve své Vzpomínce na východ z 1846)

„Z proroka Zacharijáše 7,14 jsem sice očekával zpustlou zemi, ale to, co jsme viděli, předčilo všechna očekávání…šedé zdi v mrtvém městě bez zeleně. A to měl být ten slavný Jeruzalém! Místo radosti mě přepadl nepopsatelný pocit osamělosti, jako bych vstoupil na neobydlenou planetu.“ (Conrad Schick, Život pro Jeruzalém z 1846)

3.Ruiny

„Palestina byla zpustošená a pustá, setkávali jsme se všude jen se zbořenými domy, opuštěnými pozemky a s prázdnými cisternami.“ (Count Constantine Francois Volney, Putování Sýrií a Egyptem v letech 1783,1784 a 1785, Londýn 1788, 2.sv.)

„Na většině území Palestiny byly jen rozsáhlé ruiny bez obydlených stavení.“ (J.S.Buckingham, Putování Palestinou z 1816)

„Kdysi obydlená území mezi Hebronem a Betlémem jsou nyní pustá a liduprázdná, plná zbořenin. Také Jeruzalém je plný zbořenin a ruin.“ (S. Olin v Putování po Egyptě, Arabské Petře a Svaté zemi z 1843)

4. Bandy lupičů

V německém lexikonu z počátku 19.toletí byla Palestina popsána jako „zpustošená a plná arabských loupeživých band.“ (nakl.Brockhaus, Všeobecná encyklopedie, Lipsko, 1827, 8.sv. str.164)

6.Zničené zavodňovací kanály

„Mezi 7.stoletím, kdy Arabové dobyli Palestinu, a 80.léty 19.století, do počátku návratu Židů, byla Palestina pustá. Její zavodňovací kanály a zařízení byly zničeny a dávná fertilita, o které mluví Bible, byla minulostí, ustoupila pusté a prázdné krajině.“ (Carl Hermann Voss, The Palestine Problem Today, Israel and Its Neighbors, Boston 1953)

7.Liduprázdná krajina

„Země je převážně neobydlená, naléhavě potřebuje obyvatelstvo.“ (britský konzul v Palestině James Finn (1846-1863) řekl v polovině 19.století hraběti z Ciarendonu 15.9.1857)

„Turci proměnili Palestinu ve zpustošenou krajinu…Arabové v ní nic nevytvořili.“ (Felix Bovet, v Egypt, Palestina a Fénicie, Návštěva ve Svaté zemi v 1858)

„Judea je zpustošená a liduprázdná, můžete cestovat kilometry a nepotkáte člověka.“ (Arthur Stanley, Sinaj a Palestina, 1881)

„Cestoval jsem jarní Galileí a nacházel jsem jen ticho. Jako všude v Palestině, města a paláce leží v prachu, tato melancholie opuštěnosti těžce doléhá na člověka.“ (Pierre Loti, La Galilee, Paříž, 1895)

„Nalezli jsme jen několik zemědělců, uboze hospodařících v hliněných chatrčích a všechny trpící malárií…Rozsáhlá území byla zanedbaná.“ (Lewis French, v 1931 britskou vládou pověřený vedoucí rozvojem země)

(24.11.10, ko)

Kopretina řekl(a)...

To jsou jen fakta pro debilní a hloupé socky...

informace řekl(a)...

Dávám link na článek francouzského politologa a novináře Alexandra Del Valle, který podává podrobnou mapu islámských center v Evropě, jejich činnosti, jeich financování, jejich konexí s extremistickými islámskými organizacemi, jejich kontroly nad islámskými přistěhovalci. j
Jsou to tři stránky tisku a tak z toho nemohu udělat výtažek. Bohužel jsem ho nenašla v jiném jazyce. Pokuste se to rozluštit nebo si ho nechte přeložit, je to důležitý dokument k pochopení t.zv. evropského islámu.
http://liberaliperisraele.ilcannocchiale.it/post/2559782.html

Kopretina řekl(a)...

Milá Informace, nick je bohužel v italštině (nebo francouzštině, oba jazyky absolutně neznám), takže mi to nic neříká. Ovšem jsem pochopila, že to jsou články Izraeli nakloněné... Tak Itálie má celkem chválihodný postoj k BV,i když Prodi byl sice šašek (jak jinak, když je levičák), ale ne takový jako maoista Baroso... Evropská levice je zkrátka špatná a zlá, to se jinak říci nedá... To můžeme sledovat i u socanek z die Linke, které pluly na protiizraelské lodi. Jak psal Ondřej Neff, novinář, který vstoupil na propalestinskou loď ztratil statut nezávislého novináře a stal se provokatérem. Izraelci měli tuto hanebnou loď potopit torpédem... Možná jsem radikální, nadšená, ale je to tak. Nacistické lodě byly také potápěny torpédy...

A.S.Pergill řekl(a)...

Existují následující možné scénáře:

1. Evropa (a USA) se v dohledné době pochlapí. Začnou vyžadovat po muslimech dodržování obecně platných zákonů, začnou likvidovat bandy vypalující auta, bandy, systematicky znásilňující ženy a dívky (atd.). Udělají pořádek v ozbrojených silách a vyhážou odtud muslimy. Ustojí protesty muslimů a jejich spříseženců proti "antiislámskému rasizmu", pokusy o povstání potlačí násilím (včetně vyhlášení stanného práva v některých oblastech a až tisícovek mrtvých). Neobčany EU deportují, občany nějakým způsobem omezí (dokázal bych si představit např. náramky, jaké dnes navrhoval T. Okamura na NP pro děti, které by mapovaly pohyb muslimů, jejich vzájemné kontakty, případně zajistily nějaké "islam free" oblasti, bezpečné např. pro konvertity od islámu).
Pochopitelně, čím později toto nastane, tím víc bude škod, tím větší násilí bude nutno vyvinout. Otálení jedno desetiletí (+-) může znamenat, že přinejmenším v některých oblastech EU dojde k regulérní občanské válce, a že některé oblasti budou muset být dobývány vojenskými jednotkami.
Co se stane v zemích islámu: Islám začne stagnovat a upadat asi tak, jako začal stagnovat a upadat "svět míru a socialismu" poté, co bylo jasné, že na případnou expanzi odpoví NATO jadernými údery. Na nějaký čas může dojít k řízené vlně nenávisti vůči "Velkému Satanovi", mohou nastat problémy se zásobováním ropou (záleží na tom, jak moc se pochlapíme, dobýt ropná pole by zase až tak velký problém nebyl a při použití neutronových hlavic by to dobytí zanechalo menší devastaci než ustupující Saddámova vojska v Kuvajtu). Může i dojít k vlně teroristických útoků. Pokud ale bude po každém z nich nějak omezena místní islámská populace, teroristé postupně ztratí půdu pod nohama.
Během nějaké doby dojde ve světě islámu k procesu, kterým Evropa procházela v 15. až 18. století. Je velice pravděpodobné, že to nebude proces nekrvavý (osobně odhaduji, že v oněch stoletích bylo náboženskými válkami postupně vybito víc Evropanů, než kolik jich v té době průměrně žilo). Poté se může naplnit vize blouznivců o "civilizovaném islámu", ale rozhodně ne dřív.
Speciálně pro Židy: Židů se dotkne skutečnost, že v momentě, kdy islám přestane být pro Evropu nebezpečím, poklesne velice výrazně strategická hodnota Izraele a tudíž do něj přestane přitékat zahraniční pomoc. Velice poklesne i význam proizraelské lobby. Začne být víc vidět na různé fanatiky typu "Pepy Obejdy" a jejich aktivity začnou být obecně otloukány o ústa všem aktivistům "proti sionismu". Na druhé straně světských Židů a míšenců se uvedený scénář prakticky nedotkne, maximálně naroste tendence k jejich asimilaci do majority.

A.S.Pergill řekl(a)...

Druhý scénář:

2. Politkorekčníci a multikulturalisté se budou držet u moci a likvidovat odpor proti islamizaci tak dlouho, až vypukne obecná občanská válka. Ta intervencí islámských zemí přeroste ve válku světovou.

2A. Vyhrají muslimové. Dojde k redukci evropské populace na cca 15 - 20 % současného stavu, zbytek vyhyne hladem a nemocemi, nebo bude vybit muslimy. Následně dojde k apokalypse v rozvojových zemích, protože ustane technologická a hospodářská pomoc. Projde přes ně vlna válek, od válek mezi zeměmi (strategických) až po bitky ozbrojených band o poslední sklady. Některé oblasti Afriky se téměř zcela vylidní. Jaderný potenciál EU a USA muslimové použijí k likvidaci části Ruska, Číny, Japonska, Indie i jihoamerických zemí. Austrálie a Nový Zealand budou buď islamizovány jako Evropa a USA, nebo zničeny jadernými údery jako výše jmenované země.
Během několika generací lidstvo klesne někam na úroveň doby kamenné.
Pokud se někdy po tisíciletích vyvine na Zemi civilizace, nebude mít charakter civilizace technické a pravděpodobně nikdy nebude schopna ani přístrojové expanze do vesmíru.
Speciálně pro Židy: Muslimové je systematicky vybijí (bez ohledu na to, jestli byli spojenci lidí, nebo muslimů). Pokud nějací zbydou, propadnou se s spolu s ostatními obyvateli islámem ovládaných zemí na úroveň blízkou zvířecí (a ztratí svou národní i náboženskou identitu).

2B. Vyhrají nemuslimové. Pravděpodobně dojde následně k celosvětové represi proti islámu (a protože prakticky nebude existovat evropan nebo američan, který by neměl příbuzného ubitého muslimy nebo padlého v občanské válce, nebude existovat reálná možnost tomu zabránit). K deislamizaci budou použity ty nejtvrdší metody, patrně včetně plošného užití jaderných a chemických zbraní (přinejmenším na taktické úrovni). Budou vytaženi z děr proislámští agitátoři a proislámští politikové a zlikvidováni tak, jako se po WW2 likvidovali kolaboranti s nacismem, pravděpodobně ale s daleko větší mírou nesmiřitelnosti a brutality.
Speciálně pro Židy dva podscénáře:
a. Budou stát převážně na straně muslimů. Pravděpodobně s nimi bude zacházeno jako s muslimy. Možná i tvrději, pokud budou jejich aktivity chápány jako zrada. Izrael (pokud přežije boje) bude patrně okupován, nebo dojde k nějaké formě nového vyhnání Židů do diaspory. Alternativou je jeho přeplnění Židy vypovězenými ze zbytku světa.
b. Budou stát převážně na straně lidí. Nastane podobný vývoj, jako ve scénáři 1. Bude větší ochota potlačovat některé antisemitské projevy jako "islam-like". Na druhé straně bude asi větší rezervovanost vůči ortodoxním judaistům, více připomínajícím muslimy. Pravděpodobně opět dojde k velké vlně asimilace světských Židů a míšenců do majoritní populace.

A.S.Pergill řekl(a)...

Poznámky ke scénářům:

Hranici mezi scénáři 1 a 2 vidím především v tom, že ve druhém případě nastane v Evropě (USA) taková situace, že se islámské země nebudou rozpakovat tam poslat svá regulérní vojska (nejen teroristy). A naopak, že v případě vítězství lidí bude na toto reagováno odvetnými vojenskými akcemi na území nepřítele.

Na Čínu, prosím, zapomeňte. Je snadno zlikvidovatelná (coby strategická veličina) pár jadernými údery (většina Číny jsou řídce obydlené nebo neobydlené oblasti). Je naprosto lhostejné, kdo je v případě celosvětového konfliktu zasadí, ale Evropa na něčem podobném není zainteresovaná.

informace řekl(a)...

Kopretino,
zkuste to přeložit Googlem do angličtiny. Mě to přeložil, i když dost bídně, ale bylo tomu rozumět. Jsou to tři stránky nabité fakty, skutečně to nemůžu shrnout.

Kopretina řekl(a)...

Milý AsPergille, daleko více peněz přitéká palestinským Arabům. EU financuje palestinské Araby ze všech nejvíc, více než USA a více než arabské státy. EU je palestinskými Araby posedlá. Zatímco Židy respektive Izrael, podporují jen Spojené státy. Bez Spojených států by bylo Izraeli samosebou velmi špatně. Kdo by vetoval hnusné nespravedlivé rezoluce?

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

A.S.Pergille:
Před časem jste zde uváděl starý vtip o pracovnici ze sovětské továrny na šicí stroje. Ať skládala nahospodařené součástky, jak chtěla, vždycky složila dohromady kulomet.
Vám zase vždycky vyjde jako řešení tajenky plošné použití jaderných, biologických a chemických zbraní. Za pozornost stojí také Vaše kategorizace na lidi a muslimy.
Rozhodně s Vámi nesouhlasím. Protestuji proti Vašemu neustálému podněcování k nesnášenlivosti, proti šíření nenávisti a proti přivoláváni války.

STK. řekl(a)...

4 RRR:
Je mi velmi líto. Líbit se Vám to nemusí (mi se to taky hrubě nelíbí), souhlasit s tím nemusíte a protestovat můžete, ale to neznamená, že Pergillovy scénáře jsou špatně postavené. Jsou pesimistické, nemají vlastně žádné opravdu optimistické řešení, ale pokud si v mozku promítnete (bez emocí) co se vlastně přihodilo ve 20. století, dojdete k podobným dějům. A dějiny se opakují - byť ne úplně přesně stejně.

A proboha: KDO tu šíří nenávist? Aspergill nebo muslimové? Zkuste si přečíst několik zpráv ze světa a pochopit, o čem píší! Ještě začněte vyzývat k exkomunikaci Pergilla a bude to dokonalé popření "Poslů zlých zpráv!"
Nebo, chcete-li to biblicky: Nekamenujte proroky!

Mírně upravená poučka: Pokud někdo tvrdí, že se něco může stát má větší pravděpodobnost být pravdivým prorokem než ten, který tvrdí že se něco stát nemůže.

STK. řekl(a)...

Pro Kopretinu:
Jsem starý a zřejmě již nedovtipný člověk. Mohla byste mi, prosím, vysvětlit, co znamená vaše věta: ...To jsou jen fakta pro debilní a hloupé socky...??

A.S.Pergill řekl(a)...

To RRR:

Scénáře musejí mít určité náležitosti. V podstatě musejí být logické a jejich aktéři musejí reagovat tak, jak je pro ně přirozené (řekněme, že to není jak v šachové úloze, kde jsou v podstatě všechny tahy vynucené, spíše to připomíná úlohy v go).
Pokud jste schopen vymyslet logický a vlastnostem muslimů odpovídající scénář jejich zpacifikování bez použití krajního násilí (nebo alespoň pohrůžky s názornými ukázkami), hoďte ho do placu.
Ale jak jsem se zmiňoval, testování kontaktů civilizací, které nemají společné ani základní pojmy, za mě provedli jiní, mnohem povolanější, a jejich závěry jsou stejné. MMCH stejně skončil i střet mezi demokratickými a komunistickými státy (přelomem 80. a 90. let).

A k té "kategorizaci na lidi a muslimy":
Za normálních okolností se muslimové a nemuslimové vzájemně plně nekříží. Muslim si může vzít nemuslimku, ale jejich děti musejí být muslimové. Muslimka si může vzít pouze muslima. Vůči "zakázaným" párům je uplatňována nejtvrdší represe. Za vztah s nemuslimem byla sťata dokonce i vnučka saúdského krále, a to saúdští princové běžně jezdí do civilizovaných zemí chlastat alkohol, žrát nehalal pokrmy a souložit s děvkami, což vše islám zakazuje a trestá citelnými tresty.
Pokud by se vztahy mezi muslimy a nemuslimy popsaly na dostatečně obecné úrovni (aby nebylo jasné, o který konkrétní druh se jedná), tak by vám každý biolog řekl, že jsme svědky rozpadu jednoho biologického druhu na dva s tím, že od kdy to začneme brát jako dva druhy, je více méně věc dohody. Nicméně řada takto odlišných druhů jinde po systému už za samostatné druhy považována je.

Harpyje řekl(a)...

Takové "scénáře", o jaké se zde Aspergill pokouší, mohou být "dobře postavené" jen tehdy, když se opírají o fakta. A ne tehdy, když se opírají o lži, polopravdy, nebo o domněnky, jak je tomu u Aspergilla. Je tomu přesně tak, jak to napsal anabolický svalovec: Aspergill si přizpůsobuje výchozí fakta, aby mu vyšlo "jako řešení tajenky plošné použití jaderných, biologických a chemických zbraní". Jeho základní premisa, z které vychází je ono třídění na lidské bytosti a muslimy, se kterým jak se zdá, i Vy bezvýhradně souhlasíte, protože podle Vás vyvolávají nenávist "muslimové", a ne muslimští extremisti. Proto jsou jeho "scénáře" bohapusté výmysly stojící na vratkých základech.
Jeden příklad: "V Sýrii v nedávných dnech bylo povražděno něco přes sto místních křesťanů", píše Aspergill.
Důsledek této domnělé události: My, vysoce postavená rasa (velcí bílí muži, Conan,...) nemáme s tímto dobytkem (muslimové) až na biologii nic společného, a proto "můžeme na ně klidně uplatnit scénáře kontaktu s mimozemskou civilizací", které, jak jinak u Aspergilla, "VŽDY končí anihilací buď naší nebo jejich civilizace".
K tomu je ještě zapotřebí podotknout, že něco takového se v Sýrii vůbec nestalo. Ale fakty se Aspergill nezatěžuje.
Žijeme v reálném světě, a ne v nějakém scifi univerzu, kde platí buďto my nebo oni, a kde své nepřátele "annihiluje" Conan jednoho po druhém. Aspergillovy scénáře nejsou nic jiného než bohapusté výmysly.

informace řekl(a)...

Zpráva Pergilla o zavraždění několika set křesťanů v Sýrii pod záminkou pomsty za únos dvou musulmánek potřebuje upřesnění.
Ve skutečnosti se jedná o útok Al Kajdy proti syrsko-křesťanskému chrámu Sayidat al-Nejat, Nostra Signora della Salvezza, hlavní místo kultu kaldejských ve čtvti Karradah v Bejrutu uskutečněný 31. října tohoto roku, a jak vyplývá z prohlášení Al Kajdy byla to odpověď na únos (domnělý) dvou musulmánek, ve skutečnosti šlo o útěk dvou křesťanek, jak píše Pergill. Při vpádu do chrámu bylo zavražděno 58 osob, stovky jich bylo raněno a chrám zpustošen. V prohlášení Al Kajdy se říká: "Křesťané jsou naším oprávněným cílem. Otevřeme pro ně dveře zkázy a řeky krve". O hrůzách přepadu vypráví očitá svědkyně, které se podařilo uprchnout - přežila, protože předstírala, že je mrtvá. Podrobnosti na
http://www.cattolicanews.it/4220.html
Jak píše il Panorama v této souvislosti, v posledních letech bylo jen v Iráku napadeno 50 křesťanských chrámů, zavražděno 20 kněží a 2.000 věřících, tisíce rodin byly nuceny hledat útočiště v táborech uprchlíků. "Lépe útěk než život v katakombách", tituluje svůj článek il Panorama.
http://blog.panorama.it/mondo/2010/11/25/iraq-cristiani-nel-mirino-meglio-la-fuga-delle-catacombe/comment-page-1/
Pokud jde o scénáře, které tu líčí Pergill, také je instinktivně odmítám, ale když čtu zprávy v novinách, nebo zprávu A. Del Valle o řízení a kontrole evropských musulmánů z center jako saudowahhabitského, salafitského, indo-pakistínského a tureckého, pokusím se alespoň nad situací zamyslet. http://liberaliperisraele.ilcannocchiale.it/post/2559782.html
Může někdo z nás tyto scénáře vyloučit alespoň s padesáti procentní jistotou?

Harpyje řekl(a)...

Zase kecáte, Aspergille, a navíc si protiřečíte.
Na začátku této diskuse jste vytkl Šamanovi výraz "antiislámský rasismus". Právem, protože náboženské vyznání není rasovým kritériem. ("Změnila se nějak rasa tomu, kdo odříkal šahadu?")
Vzápětí se ale dopouštíte nejodpornějšího biologismu, když tvrdíte, že "za normálních okolností se muslimové a nemuslimové plně nekříží".
Akt křížení vyžaduje dva rozdílné druhy: ve Vašem případě křížení muslimů s nemuslimy lidské bytosti (nemuslimy) a jiný odlišný druh, kterým můze zrovna tak být opice, jako muslim. Tyto dva druhy, opice a muslim, jsou v tom případě rovnocenné.
V čem se potom liší Váš scénář, od scénáře některých muslimských kleriků, kteří tvrdí, že Židé a křižáci jsou potomci opic a prasat?

Harpyje řekl(a)...

Ta poslední (z mnoha) hromadných vražd křesťanů se neudála ani v Sýrii, ani v Beirutu, nýbrž v Bagdadu. Beirut je v Libanonu.

informace řekl(a)...

Harpyji,
máte pravdu, je to neodpustitelné přehlédnutí. Že to bylo v Bagdadu vím zcela dobře, v následující větě mluvím právě o Iráku. A že Bejrut není v Iráku, po téměř desetiletém trvání války víme snad všichni, i mě se to vtlouklo každodenním opakováním do lebky.
Cmg Grazie.

informace řekl(a)...

Carlo Pannella (pro Šamana, to není radikál Marco P., kterého viděl v Praze) ve své knize "Il libro nero dei regimi islamici, 1914-2006, oppressione, fondamentalismo, terrore", popisuje situaci v islámských zemích od 5. listopadu 1914, kdy kalif Mohammed V vyzývá vojáky a věříci ke svaté válce jihadu až do r. 2006.
7. října 2001 Osama bin Laden prohlásí: "Děkuji Allahovi, že byly zničeny symboly Ameriky a že se mezi všemi Američany šíří strach." Za těchto téměř sto let se v arabském a islámském světě vyrýsovaly dvě politické strategie. Na jedné straně fundamentalistická strategie jihadu wahabitů a Musulmánských bratří (otců dnešní Al Kajdy), Khomeiniho a jeho dědiců, na druhé legalisticko-konstitualistická, která pracuje na trasformaci islámského pojetí státu v demokratickém smyslu. Jednou ze známých postav tohoto směru je Abu Mazen.
Bohužel, říká Pannella, převládla ta první strategická linie, pokud jde o politiku na Středním východě. A to jak v postoji k Izraeli, tak ve využívání obrovských výtěžků z energetických zdrojů k neutralizaci pokusů vyjednávání a k rozdmýchávání konfliktů. V tomto střetnutí dvou politických linií i v minulosti docházelo k bratrovražedným bojům. Za posledních 40 let v tomto střetnutí laických tendencí s fundamentalisty bylo zavražděno jihadisty z nábožensko ideologických příčin přes milion Arabů. Můžeme tedy tvrdit, že islámský terorizmus je namířen výhradně proti "imperialistickým choutkám Západu" a hlavně, že byl jimi vyvolán?
Ve svém historickém přehledu se Pannella zabývá spojenectvím arabského světa s nacizmem a se sovětským režimem, iránskou revolucí, intifádou, válkou v Iráku, situací v Turecku a v sousedních zemích.
Je to hlavně Ahmadinežad, který ve snaze získat v islámském světě supremaci prosazuje politiku zničení Izraele a rozhlašuje negazionizmus holokaustu.
Ten má být prostředkem k slepení všech protižidovských a protiizraelských tendencí ve světě a k dosažení, když ne podpory pro iránské snahy, alespoň váhavé neutrality k izraelské otázce.
V náboženství Koránu - píše na závěr knihy autor - se zakořenila totalitární a násilnická hysterie, která je hrozbou nejen křesťanství a Západu, ale v prvé řadě pro ty musulmány, kteří ještě věří, že islám je náboženství míru. Bohužel tato mlčící většina se stále zmenšuje a ztrácí svůj vliv.

informace řekl(a)...

Oprava: konstitucionalistická, v italštině costituzionalista. Doufám, že se ten výraz do češtiny tak přeloží.
Musím si dávat pozor, abych nešířila bludy a nenutila cenzora k zákrokům.

Anonymní řekl(a)...

Vážené dámy, vážení pánové
Dovoluji si Vám předložit citát z knihy Lamy Yongden a A.David – Neel „Mipam, Láma s Paterou Moudrostí“. Citát je na stránce 174 vydání Odeon Praha 1969.
Mnoho Lásky a Moudra Vám přeje Hledající.

Budoucnost! Ty chceš znát budoucnost, ty si myslíš, že je v tobě zaznamenána, jako je v tobě zaznamenána minulost. V této minulosti je opravdu skryt zárodek budoucnosti. Gju (prvotní či hlavní přičina) je zde, ale nikoli mnohonásobná kjen (druhotná, dotvářející příčina), které budou modelovat zárodek, posílí anebo oslabí, vytvoří z drobného semene mocný strom anebo zničí mladý výhonek v okamžiku, kdy proráží zem a vzpíná se ke světlu. Budoucnost existuje, ale pouze v přičinách, které ji mohou zplodit, stejně jako existuje strom v semeni. Je nekonečné množství možných kombinací těchto příčin; zahrnují v sobě síly pocházející z našeho světa i síly, které vycházejí z jiných světů. Jak by mohl ten, kdo náleží k určitému světu a jehož myšlenky se omezují na věci tohoto světa, předvídat vpád cizích sil, jejichž povaha a činnost se liši od všeho toho, co je schopen poznat? Víš jakou podobu má budoucnost, dívám li se na ni? Podobá se tanci prachu, rozvířeného za suchých dnů podél cest .... Leží klidně na cestě, existuje, je připraven na podnět, který ho uvede do pohybu. Zafouká vítr a částečky prachu se zdvihnou, putují a tanči, jedná se blíží k druhé, narážejí na sebe, tvoří skupiny, neurčite kresby, které se rozptýlí, než máme kdy rozpoznat, čemu se podobají. Jsou to nezdařené náčrty toho, co by mohlo být, a co nebude, protože nějaký nepředvídaný náraz rozprášil seskupení častečk, které se organizovalo. Obrazy budoucnost, které můžeme pozorovat, jsou jenom pravděpodobnosti a nikdy jistoty.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Myslím (tedy doufám, že myslím), že islám moc řešíme a pitváme místo abychom si pragmaticky hleděli svého. Muslimové takhle křesťanství, jeho historii a konfese nerozebírají. Berme to podobně jako hospodu. Jaké prostředí, jaká krmě, jaké pití, jaká obsluha, jaké ceny. berme to jako cokoli jiného. Třeba jako automobil. Tím, že ho budeme donekonečna probírat, nijak neovlivníme jeho kvalitu počínající u výrobce. Řešení problémů islámu není naší záležitostí. Muslimové také neřeší naše záležitosti, ale hledí si svého. Jak žijí ve svých zemích je jejich věc. Naší věcí je jak žijeme ve svých zemích a jak nepřipustit nic co by nás nutilo žít jinak než chceme. Toho lze dosáhnout rozumnými zákony majícími oporu v naší kultuře a chránící naši kulturu, jejich důsledným vynucováním na základě občanského principu a rovností všech před zákonem bez ohledu na rasu, národ, pohlaví, víru a podobně, a to bez výjimek. Příčinou mnohých našich potíží je právě to, že si nehledíme svého, že se nechováme rozumně, že se necháme manipulovat pro cizí zájmy, že sami nedodržujeme své vlastní zákony, že neudržujeme a nerozvíjíme vlastní kulturu. Náboženství budiž státní nebo souromé. Jestliže státní, budiž vynucováno, jestliže soukromé, budiž soukromé důsledně. Jestliže je stát založen na občanském principu, náboženství má být soukromé a při vyžadování plnění zákonných občanských nebo smluvních povinností k němu, k jeho projevům, k jejich potřebě a k jiným z něho plynoucím zvyklostem nemá být nijak přihlíženo. A hlavně, nestěžujme si na jiné, když problém je v nás. Problém je, že my, "nevěřící" na rozdíl od muslimů, nemáme nic co by nás spojovalo. Ale to je náš problém. Jenom náš zatracenej problém.

stk řekl(a)...

Ekvilibristika se slovíčky.

Když nevíme, jak věc smést ze stolu, tak je vražda "upřesněna" do Bagdádu.
Jako by to na principu věci měnilo byť jen čárku. (Mám v kolektivu takového informatika, takže tyhle "diskuzní postupy" dobře znám.
Ovšem tento způsob diskuze je opravdu "na dvě věci", Harpyje. Už zdaleka nejde o myšlenku, ale o rozbití sledu argumentů protivníka.

Nejste náhodou právníčka?

Kopretina řekl(a)...

STK "fakta pro debilní a hloupé socky" jsem reagovala na některé socialisty, kteří se stýkají s Hamasem, účasní se prohamasnických akcí... Zkrátka považuji tyto lidi za naprosto nelidské.Na NevPsu měl článek anarchista, kterž prozřel, psal, že nechápe, jak se mohou anarchisté tolik zastávat palestinských Arabů, jediná motivace,která je žene je démonická nenávist k Židům. Tyto lidi označuji "debilní, hloupé, primitivní a zlé socky".

Harpyje řekl(a)...

"Hitler byl fašista, a v Sýrii v nedávných dnech bylo povražděno něco přes sto místních křesťanů."
Nebuďme hnidopiši, buďme velkorysí, jde přece o myšlenku!

Harpyje řekl(a)...

No, to patřilo jinam. :-(

Anonymní řekl(a)...

No právě, miska s ptačím zobem je venku.

Kopretina řekl(a)...

Milá Harpyje, Hitler nebyl fašista, ale nacista. Fašismus nebyl zdaleka tak zrůdný jako nacismus. Fašisté nevyvražďovali národy. Horthy ani Musoliny by židovské obyvatele nenechali vyvraždit, kdyby to nepožadovali nacisty. Dokonce Horthy deportace Židů přes hněv Eichamanna zastavil. To nacisti zabíjeli v plynových komorách. To by Mussoliniho nenapadlo, taková ukrutnost.

STK. řekl(a)...

Ze samotné přesnosti, Harpyje,
ať je to jakkoli chvályhodná "vlastnost králů", nic podnětného, smysl majícího, nevznikne. Už vůbec ne nová myšlenka.
Leda přesná inventura.

(Tu dělá ten můj zmíněný IT naprosto skvěle. Na to se opravdu hodí...)

STK. řekl(a)...

Schumachere, antisemito ;-),
nedá se zcela souhlasit s výrokem: ...Problém je, že my, "nevěřící" na rozdíl od muslimů, nemáme nic co by nás spojovalo. Ale to je náš problém. Jenom náš zatracenej problém...
On nás totiž spojuje strach. Strach o budoucnost naší kultury. Zatím se bojíme jen někteří, více ti, kteří dohlédnou až za horizont dalších voleb (v tom lepším případě ;-). Ale jak bude infiltrace s expanze islámu pokračovat (a eskalace jejich požadavků rovněž) začnou se nakonec bát i "čtenáři Blesku", jak jim důvěrně říkám. A tehdy začnou být Aspergillovy scénáře
1. jednak užitečné,
2. jednak nebezpečné
v případě, že někdo přeskočí jejich postupné kroky a začne řešit problém systémem "ulice". Lynch nebude to pravé. Pak záleží na tom, "kdo bude silnější" a šachová hra skončí (asi) položením figury.
Se všemi následky, které tak barvitě popisuje Pergill.

A.S.Pergill řekl(a)...

Harpyje,

byli to patrně příslušníci syrské církve (a byli jinde, jako římští katolíci nebývají jen v Římě). IMHO to nebylo zcela jasné ani reportérovi v původní zprávě.
Niícméně na podstatě věci upřesnění místa absolutně nic nemění, to už tu za mě konstatovali jiní.

Pokud se týká toho "rasismu". Mohamedánem je třeba se stát, tak jako bylo třeba např. vstoupit do SS nebo do KKK. Islám je politická ideologie, říznutá náboženstvím (protože ideologii bez náboženského hávu by Mohamedovi současníci nepřijali), tedy žádná rasa.

Pokud se ovšem mohamedáni přestanou s se zbytkem lidské populace mísit, tak na ně dříve nebo později bude nutno pohlížet ne jako na rasu (rasy jsou vzájemně plně plodné), ale jako na samostatný druh. Konec konců, na podobné riziko (ale v souvislosti se sociálními hradbami mezi třídami) upozorňoval už H. G. Wells (Eloi a Morlockové).

A.S.Pergill řekl(a)...

Proč vycházejí scénáře střetu civilizací pesimisticky:

Je to proto, že porážka má definitivní charakter. Z toho důvodu si žádný odpovědný politik jednoduše netroufne přenechat soupeři výhodu, která by sebeméně rozšířila jeho možnosti ve finálním boji na život a na smrt (míněno "život" nebo "smrt" civilizace). Tím bude i při nejlepších úmyslech na obou stranách narůstat napětí tak dlouho, až to nakonec "bouchne". (Při nedobrých úmyslech jedné nebo obou stran to půjde rychleji.)

Známky něčeho podobného vidíme i v současném střetu civilizovaných zemí a islámu, kdy ústupky, nebo dokonce i vstřícné kroky z naší strany jsou muslimy vnímány jako jejich ohrožení, a podobně vnímáme i to, co za vstřícné kroky považují oni (výzvy k "dobrovolné" islamizaci, případně hlásání známé teze, že "pro nevěřícího je lépe být zabit věřícím, než žít dál jako nevěřící" - oni to myslí opravdu upřímně a věří tomu, a v tom je podstata tragičnosti celé situace).
Právě z faktu, že absolutně nejsme schopni najít společnou řeč a naprosto si vzájemně nemůžeme důvěřovat (od vybití elitních bojovníků z dob křižáckých válek muslimové nikdy nedodrželi smlouvu v situaci, kdy pro ně bylo výhodné ji porušit), pramení můj pesimismus.
Bez zásahu nějaké třetí strany (na obzoru se nikdo takový nerýsuje), která by nás přiměla se spojit, bude napětí eskalovat tak dlouho, až dojde k náhodné iniciaci totálního konfliktu ("náhodné" v tom smyslu, že pokud budete škrtat sirky v prachárně, tak to zákonitě bouchne, ale která konkrétní sirka to odpálí, je věcí náhody; iniciující událost dokonce nemusí být jako taková rozpoznána - asi jako vražda Ferdinanda v Sarajevu - první reakce politických komentátorů byla naopak ve stylu " hurá, byl zlikvidován významný válečný štváč, riziko války se snížilo" - naše vnímání atentátu na následníka trůnu je dáno tím, že "víme, jak to dopadlo"). Jinými slovy, nakonec může konflikt vzplanout po nějaké zcela banální bitce, nebo i fámě (lze srovnat s "ubitým studentem na Národní třídě"), konec konců, i ty klíčové "dánské karikatury", které pobouřily muslimy a odstartovaly celou aféru, byly podvrhem dvou islámských duchovních. Je docela možné, že o pár let později by takový podvrh stačil k nastartování "řetězové reakce" eskalujících konfliktů.

A.S.Pergill řekl(a)...

To STK:
Obávám se, že u našich politiků k nějakému přeskakování bodů nedojde. Ti spíš dnes reagují tak, jak měli reagovat před deseti, patnácti lety. (Lenin tomu říkal "chvostismus", velice výstižný termín, stejně jako "užitečný idiot".)
Spíš dojde k nějaké "pouliční" výměně vedoucí garnitury, k jaké došlo prakticky vždy za velkých sociálních změn. Pokud se do čela dostanou lidé jen minimálně schopní, tak budou reagovat +- adekvátně scénáři, jednoduše proto, že jinou možnost mít ani nebudou. Klíčové bude ustátí prvních konfliktů, potom by se měla projevit vyšší kvalita průmyslové základny (asi jako ve válce Severu s Jihem dostal úvodem Sever párkrát nakládačku ale válku rozhodla jeho průmyslová základna). My si např. můžeme dovolit postavit ženy k mašinám ve zbrojovkách, nebo jim i dát kvéry. Muslimové své ženy můžou maximálně hnát před tanky, aby odpálily miny a pochytaly protitankové střely.

STK řekl(a)...

A.S.Pergillovi:
Bojím se, že boje nebudou konvenční. Tanky, letectvo, pěšáci a partyzáni. Čím později ke ke konfliktu dojde, už se neptám zda, ale kdy, tím bude kladen větší důraz na moderní bojové prostředky. A ze začátku té "abecední války" se nejvíc bojím písmene "B". Právě proto, že biologické zbraně mezinárodní konvence striktně zakazují, budou, myslím, z obou dvou stran konfliktu použity právě ony. Beze sporu jsou vyvíjeny. (MMJ: Předpokládám, že i ČR má jakési detašované pracoviště v brdských lesích na "výzkum nakažlivých a exotických chorob", kterému koučuje MV nebo MNO, nikoliv však MZ ČR. ;-) Ale právě tyto zdánlivě "nejelegantnější zbraně", kdy se nad městem tiše rozprskne několik baněk s živným roztokem nebo se z kontajnérů rozletí pár set tisíc infikovaných mušek jsou nejnáchylnější k tomu, aby se dostaly "out of control" svého majitele. Kdyby začala "věc" samovolně mutovat, mohla by vyhubit život na Zemi bezpečněji, než kobercový nálet AP. Ten zbytek pozemského života (třeba jen hmyz - po vymření druhů, které potřebují k rozmnožování jiné živé tvory) by asi technickou civilizaci nevybudoval - ani do doby, kdy se Slunce stane rudým obrem a Země se vypaří.
Z toho vyplývá opět (jako obvykle) velmi nehezký závěr: Čím dříve dojde ke střetu civilizací, tím lépe dopadne lidstvo jako celek.
Teď to schytám od optimistů...

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

A.S.Pergille:
Genocida je definována jako úplná nebo částečná záměrná a systematická destrukce etnické, náboženské nebo národnostní skupiny. To je přesně to, co Vy navrhujete.
K Vašemu nahlížení na společensky uzavřené skupiny lidí jako na odlišné biologické druhy: Nevím, jaká je úroveň Vašich znalostí biologie. Toto nejspíše připomíná eugeniku a nacistickou propagandu. K současné biologii to má vztah podobný, jako astrologie k astronomii.

A.S.Pergill řekl(a)...

To RRR:

Jak jinak než genocidou byste potom nazval program toho, co s námi muslimové chtějí udělat, a který veřejně vyhlašují (opakovaně i zástupci "našich" muslimů)?
Islamizace a podřízení šaríji znamená konverzi k islámu všech, kdo se nebudou aktivně bránit a kdo nevyznávají některé z mála "islámem tolerovaných" náboženství. Následně zotročení oněch "tolerovaných" jinověrců (na faktický stav někde mezi otrokem a tažným zvířetem) a systematické vybití všech ostatních. Takto to islám v řadě zemí provedl (a shodují se na tom prameny pocházející jak z islámského tak neislámského prostředí, byť s protichůdným hodnocením, tedy to můžeme považovat za faktograficky korektní); v různých fázích "dokonanosti" je takováto genocida v řadě zemí na jihu Asie a Afriky (a v podstatě k nim můžeme přihodit i evropské Kosovo a B + H, včetně toho, že příznaky směrování k takovéto genocidě můžeme pozorovat i v jiných evropských lokalitách s vysokou koncentrací muslimů).

Ono je svým způsobem dobře, že jste genocidu definoval tak široce, jak jste ji definoval, protože ona "úplná nebo částečná záměrná a systematická destrukce etnické, náboženské nebo národnostní skupiny" postihla po 2. světové válce zcela bez pochybností etnickou skupinu zvanou "nacisté".

Tedy: Bylo legitmní a naprosto správné vykořenit nacismus praktikami, které spadají pod definici genocidy, a to odvetou za zločiny, které spáchal (v některých případech nedokonaná genocida) a jejichž zamýšlení deklaroval (genocida fyzickým vybitím Židů, Cikánů, slovanských národů atd. a odnárodnění - tedy ona systematická destrukce z vaší definice - dalších národů a etnik). Já to naprosto nezpochybňuji. Souhlasíme-li s "A", pak nám nezbývá nic jiného, než naprosto stejně souhlasit s identickým "B". Tedy, že je naprosto stejně legitimní a morálně nezpochybnitelné i řešení genocidních záměrů muslimů (podložených historií i situací v zemích, kde islamizace pokročila víc než v Evropě) nějakou pokud možno "soft" genocidou, jaká byla použita proti tomu nacismu (ovšem s tím, že vojenská porážka islámu moc "soft" nebude, počty obětí budou patrně výrazně převyšovat počty obětí WW2, a s každým dnem našeho v podstatě zbytečného váhání těch obětí bude přibývat, jak tomu bylo i v souvislosti s váháním a "usmiřováním" vůči nacismu).

Obávám se rovněž, že porovnání odhadů počtů obětí konfliktů s Německem v případech spojeneckých zásahů proti
- obsazení demilitarizovaného pásma v Porýní,
- na podporu ohrožené ČSR,
- v "podivné válce"
- a v reálu (když už jinou možnost než bránit se neměli)
bylo provedeno a zveřejněno tolikrát, že i ten nejméně vzdělaný a informovaný chápe, že s každým tímto zaváháním Spojenců narostl počet obětí konfliktu s Německem o několik řádů.

Mimochodem, muslimové si jsou uvedené analogie velice dobře vědomi, proto koketují s těmi skutečnými (neo)nacisty (tedy ne s těmi, kdo jsou za neonacisty prohlašováni krajní levicí, pro niž je nacista kdokoli napravo od nich), a proto oni skuteční (neo)nacisté naopak v řadě situací islámisty podporují.
IMHO postoj k islámu je dle mého soudu znakem, který umožňuje vše, co Šaman (a mnozí další) zjednodušeně nazývá "náckové", rozdělit na skupinu, kterou je možné nějak usměrnit a s ní se s očekáváním smysluplných výsledků domluvit, a na skupinu, kde něco takového možné není a je třeba ji mocensky potlačit.

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 STK : 1. Strach je zatraceně málo. 2. Strach je v nás uměle vyvoláván abychom se zbavili svobody. Abychom ji vyměnili za "bezpečí". 3. Strach tak jako hřích jsou nástroji poroby. 4. Obchod se strachem je nejvýnosnějším obchodem ze všech.

A.S.Pergill řekl(a)...

K těm biologicky odlišným druhům (RRR):

Jakákoli překážka, která omezí nebo zcela zastaví volné rozmnožování (tedy volné kolování genetické informace) mezi dvěma subpopulacemi téhož druhu vede, trvá-li dostatečně dlouhou dobu, ke vzniku oddělených druhů (na tomhle principu vznikly i Darwinovy pěnkavy). Ty se mohou za nepřirozených podmínek nějakou dobu mísit (pokud uděláme podmínky "hodně nepřirozené", pak dostaneme i mezirodové nebo v systému ještě vzdálenější hybridy, nemluvě o GMO). Vzhledem k tomu, že nový druh pěnic vznikl v období mezi WW2 a dneškem, tak to může být proces dost rychlý.
Cromaňonci se od neandrtálců oddělili někdy před třetinou milionu let a přesto se s nimi ještě krátce před jejich vymřením prokřížili, v Evropě jednou a v Asii dokonce dvakrát (každý z nás nese v sobě několik procent genů pocházejících z neandrtálců, které se do naší populace dostaly tímto kontaktem). Nicméně už nevznikla hybridní populace, jejímž prostřednictvím by se populace sjednotily do jednoho druhu (což se někdy také stává, že se druh opět sjednotí). Osobě zastávám teorii, že když tlupa kromaňonců porazila v boji o loviště tlupu neandrtálců a stalo se tak v podmínkách dostatku potravy, tak je nesežrali všechny, ale nechali si mláďata na hraní a pak už je brali jako členy tlupy (a křížili se s nimi).

A.S.Pergill řekl(a)...

To STK
Máte pravdu, už jsem také opakovaně uvedl, že nevidím důvod (principiální), který by bakterii nebo viru umožnil rozpoznat, že je v osobě splňující určité znaky "islámskosti" a tu pak zabít nebo nezabít (se "soft" variantou zaplavení organismu antigeny charakteristickými pro spermie, které by vyvolalo u obou pohlaví neplodnost).

stk řekl(a)...

4 Schumacher:
Ano, souhlasím s definicí strachu, tak to ovšem funguje od pravěku. Konečně - co jiného je "očistec" a "peklo" či "gehenna" než názvy téhož, "...nebudeš-li spolupracovat tak, jak já, tvůj šéf, potřebuji...."
Strach z vnějšího nepřítele sjednocuje.
To ovšem vůbec neznamená, že hrozba islámu neexistuje nebo není závažná.

A.S.Pergill řekl(a)...

4 STK:

Já bych šel možná ještě dál: Obávám se, že v ledaskterých kruzích je strach z toho, že by se naše civilizace v boji proti islámu v řadě oblastí zracionalizovala (z důvodu válečné nutnosti) a potom by se to už nedalo vrátit zpět (jako u předchozího článku zmíněné postavení žen po WW1). A oni by přišli o výsady, případně by se ocitly v ilegalitě mechanismy, kterými na společnosti parazitují.

Harpyje řekl(a)...

"Boje budou", to je jisté. Dobrý voják Švejk též tvrdil před komisí vyšetřujících lékařů, že "válka bude". A čím dříve k ní dojde, "tím lépe dopadne lidstvo jako celek".
Nejdříve bude vyřazena Čína, na tu stačí pár atomovek, tvrdí vizionář Aspergill. Střet s muslimskou civilizací bude ale náročnější, protože "bude kladen důraz na moderní bojové prostředky", o které muslimové, jak známo, nemají nouzi. Dá se očekávat, že se muslimská pátá kolona stáhne do hustých evropských lesů, a bude praktikovat partyzánský boj. Už cvičí, nedávno jsem na vyhlídce na Hornisgrinde, v severním Schwarzwaldu nedaleko Baden Badenu, viděla jednu zahalenou ženu. Turecká pěchota a kavalérie, pod vedením R.T.Erdogana, novodobé inkarnace Kary Mustafy, bude opět dobývat vídeňské hradby. Posledního slovanského turkobijce nám ale zavraždili v Den Haagu, takže z této strany nelze očekávat pomoc. Muslimské letectvo, nejlépe iránské (díky boykotu na nejnovější úrovni) bude kroužit nad Hradčanami jako velká vesmírná flotila pod vedením Aštara Šerana, a bude rozprašovat chemické a biologické bojové látky, vyvinuté v talibánských laboratořích.
Ta myšlenka preventivního vyhlazení všech muslimů má přece jenom něco do sebe. :-)))

Schumacher antisemita řekl(a)...

Po zániku Sovětského svazu a jeho impéria se "objevily" nové hrozby. Islámský terorismus a oteplování. Pod záminkami boje proti obému jsme bráni u huby a je na nás vyděláváno. Hypoteticky, kdyby tyhle hrozby zanikly, so dalšího by vymysleli aby na nás mohli vydělávat ? Na jedné straně stát není schopný nás bránit před kriminálníky "všedního dne", na druhou stranu oktrojuje naší svobodu pod záminkou boje proti terorismu. Neschopnost státu, který rezignoval na suverenitu, neschopnost potlačovat každodenní nebezpečí zakrývá bojem proti jinému nebezpečí na jehož růstu se sám podílí nemoudrou zahraniční i vnitřní politikou. Politika různých zemí vede k různé míře jejich ohrožení. Nepokládám se za až tak paranoidního, ale myslím si, že zájmové skupiny cizích zemí mají zájem na rozředění nebezpečí na nás a tuzemské zájmové skupiny to vítají a podporují, protože nebezpečí nebo jenom jeho pocit posiluje jejich pozici v dělení se o peníze daňových poplatníků.

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 Harpyje : Apregill není nijak originální. K tomuhle jsme už před válkou s panem okresním Hejtmanem....Boj proti terorismu, proti oteplování a podobným hrozbám beru jako snahu odvrátit pozornost od problémů a hrozeb všedního dne. I tyhle naše debaty jsou důkazem, že se to daří.

Harpyje řekl(a)...

Muslimský terorismus a "globální oteplování" se neobjevily a) jako zástupné problémy a b) teprve až po pádu Sovětského svazu. Tato témata existovala už dávno předtím, ale v zemích sovětského bloku jste se o nich dozvěděli teprve až po roce 89, když padla nejen železná opona, ale i cenzura. Palestinský terorismus Vám byl do té doby prezentován jako antiimperialistický boj utlačovaného palestinského lidu a islám jako pokrokové náboženství. The Limits to Growth vyšla v roce 1972, první ropná krize 1973 a strana Zelených v Německu byla založena v Německu v roce 1980 - to jsou všechno významné mezníky ve vývoji ekologického hnutí.
Nevím, který stát "rezignoval na suverenitu", ani jeden mi není známý. Tvrzení, že "neschopnost potlačovat každodenní nebezpečí zakrývá bojem proti jinému nebezpečí" je proto na úrovni nejhloupějších spikleneckých theorií nebo Aspergillových paranoidních výplodů.

STK řekl(a)...

2 Harpyje:

Ano, dějiny znají poměrně dost situací, kterým se opravdu inteligentní lidé vždy jen smáli, jasně a zřetelně dokazujíce, že nikdy nemohou nastat. ;-))

Stačí si v archivu půjčit noviny cca 100 let staré.


Nevím, který stát "rezignoval na suverenitu", ani jeden mi není známý. Jeden bych si přece jen vzpomněl: Československá socialistická republika.
Ale nakonec: pište si tu co chcete. Vypínám.

Harpyje řekl(a)...

Zajímavé. To jsem taky nevěděla, že Československá socialistická republika, okupovaná ruskými vojsky, byla plně suverenní stát, v kterém jeho suverén - lid - měl naprostou svobodu rozhodování, a prosazením návratu demokracie se "suverenity vzdal".

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 Harpyje : 1. Nebyl to globální problém. 2. Neschopnost se vypořádat s problémy "všedního dne" a zakrývání toho a prokazování své významnosti a nenahraditelnosti na uměle vytvořených nebo zveličených problémech či dokonce za podpory nepřítele je běžně užívanou strategií.

Pedro řekl(a)...

Československá socialistická republika (ČSSR) byl stát ve střední Evropě, který existoval od 11. července 1960 do 28. března 1990 (viz Wikipedie). Podepsáním tzv. "moskevských protokolů" v roce 1968 se tento stát své plné suverenity vzdal (viz tzv. Brežněvova doktrína omezené suverenity).

Harpyje řekl(a)...

Vážený, vzdát se suverenity / rezignovat na suverenitu, a být o suverenitu připraven pod tlakem, je převelký rozdíl. Kdybyste byl četl i předcházející příspěvky, tak byste pochopil, jak k onomu nedorozumění došlo.

Pedro řekl(a)...

Já ty předchozí příspěvky četl, milostivá. Dzp!

A.S.Pergill řekl(a)...

Harpyje,

Švejk tvrdil, že to císař pán tak nenechá, a že vyhlásí válku, a on to císař pán opravdu tak nenechal a vyhlásil válku. A to přesto, že si řada "zasvěcených" komentátorů oddechla, že likvidací rakouského následníka trůnu (který navíc neměl s císařem dobré vztahy pro uzavření nerovného sňatku s "pouhou" hraběnkou, a ještě k tomu z českého rodu) zmizel ze světa válečný štváč, který rovněž systematicky pracoval na zvýšení bojeschopnosti rakouské armády. Jásali tím víc, když Srbsko na rakouské ultimatum přistoupilo. Nicméně pravdu měl Švejk, a ne experti.

A.S.Pergill řekl(a)...

Harpyje,

muslimové nemusejí běhat do lesů. Už si opakovaně a ve více evropských lokalitách vyzkoušeli, že jsou s to prakticky plně ovládnout ulice, a že zmatení policisté nebudou bránit ani své životy, protože jsou zblblí politickokorektní propagandou "hlavně jim neudělat ani docela malé bebínko". Navíc už mají perfektně zmapované průmyslové závody, velkosklady, stadiony, ale i jaderné elektrárny. Vědí, co kde rozbít či otevřít, aby vyvolali maximální škodu a maximální masakr mezi obyvateli.
V ekologismem devastované EU (zejména její západní části) stačí pár maníků s drátem pod několika klíčovými trasami vedení VN a VVN a celá evropská síť se rozpadne a mnoho oblastí EU bude bez elektřiny.

A na ta Hradčana by, pochopitelně, stačila ze dvě dopravní letadla, o moc víc než WTC by nevydržela. A než by lidskoprávní komise odhlasovaly, že se nesmějí sestřelit, tak by stejně už dávno byla v cíli (MMCH věděla jste, že německý nejvyšší soud vydal rozsudek, podle kterého není přípustné sestřelit letadlo ani tehdy, když je prokázáno, že bylo uneseno a že únosci je hodlají použít ve stylu kamikadze?).

STK. řekl(a)...

Pergille, vysvětlování má smysl jen v tom případě, že je Váš posluchač ochoten a schopen naslouchat argumentům. V případě intelektuálů, kteří ví všechno daleko lépe než zbytek světa a ještě jsou schopni ten zbytek světa poučovat jako zpitomělé opice, které právě setřásli ze stromu, je vysvětlování čehokoliv oním pověstným házením hrachu na stěnu.
Ani hrachomet tu nepomůže.

informace řekl(a)...

Pergille,
dnes večer debatují o dokumentech, zveřejněných Wikileaks. Jedním z nich je dopis izraelského premiera americkému prezidentovi, v němž ho vybízí napadnout preventivně Iran do konce tohoto roku, protože jen tak se podaří omezit rozsah konfliktu, příštího roku už bude pozdě.
Co tomu říkáte?

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Pro STK:
"A proboha: KDO tu šíří nenávist? Aspergill nebo muslimové?"
A) je správně.
Dosud jsem tu nezaznamenal žádného diskutujícího muslima, který by požadoval vyhlazení nás, nevěřících psů. Vy ano?

Harpyje řekl(a)...

Vy pokládáte ty Aspergillovy fantasmagorie za "argumenty", STK?
Aspergill si nezadá s tím nejhorším a nejnenávistnějším "hate preacher" na muslimské straně.
Není rozdílu mezi fanatiky, kteří vyzývají k boji proti sionistům a křižákům, a Aspergillovi který tvrdí, že je zapotřebí vyhladit preventivně všechny muslimy. Pokud ovšem usuzujete z několika Palestinců, kteří se po 11.9.2001 radovali na ulicích na celou Ummu, jak jste to dělal kdesi výše v této diskusi, tak mě Vaše myšlenkové pochody ani moc neudivují.

Harpyje řekl(a)...

Jak jste na to přišel, Aspergille, že "muslimové" "vědí, co kde rozbít či otevřít, aby vyvolali maximální škodu a maximální masakr mezi obyvateli"? Čistou dedukcí, že ano, zrovna tak jako STK.
Lidé s Vaší mentalitou bývali dřív iniciátory pogromů.

Harpyje řekl(a)...

Co se preventivního napadení Iránu týká, tak je zajímavý, ale ne příliš překvapující dvojaký postoj arabských emirátů, SA a Jordánska. Všechny tyto státy prý kooperují podle Spiegelu daleko těsněji s Israelem, než se doposud předpokládalo. Jejich vedoucí představitelé vyzývají v soukromých rozhovorech Spojené státy k tvrdému zákroku proti Iránu. Oficielně by se ale nikdo z nich k této dvojité hře nepřiznal. Navíc, kdyby přitom zařval Israel, tak si myslím, že by to všichni tito potentáti pokládali za užitečný vedlejší účinek.

informace řekl(a)...

Saudská Arabie víckrát urgovala preventivní zákrok proti Iránu.
http://www.guardian.co.uk/world/2010/nov/28/us-embassy-cables-saudis-iran
Ten chlap z Wikileaks & comp. je mezinárodní zločinec, když zveřejňuje podobné věci. A chce na tom vydělat prachy vydíráním. Uvidíme, jak skončí.

V každém případě, pokud jde o naši diskuzi v malém, máme důkaz, že toho víme skutečně moc málo o islámském světě, abychom tu rozváděli nějaké globální plány na "reorganizaci" světa.

A.S.Pergill řekl(a)...

To Informace:
Ač jsem tu některými prohlašován za židožrouta, tak v tomto má Izraelský premiér naprosto pravdu.

To Harpyje a RRR:
Napřed se, vážení spolu dohodněte. Vypadá to dost blbě, když RRR neví o muslimech, kteří by vyhrožovali vyhlazením nemuslimů a Harpyje o takových ví, ale zřejmě jim nepřikládá význam.

Jinak platí naprosto jednoznačně:

1. Genocidu nemuslimů vyhlásil Mohamed v Koránu, kdo není úplně pitomý, tak si to je schopen přečíst. Je tam vyhlášena mnohem explicitněji než genocida Židů v Mein Kampfu.

2. Podle genocidního programu postupovali muslimové prakticky vždy tehdy, když ho technicky mohli provést. Pár doložených výjimek je většinou zapříčiněno situací, kdy předčasná genocida nemuslimů ve státě "A" by vyvolala úpornou a pro muslimy nezvládnutelnou obranu blízkého státu "B".

3. Muslimové mají rozvinutý program propagandy a desinformace, jejich prvním cílem bylo vždy ubezpečování místních nemuslimů o mírumilovnosti a toleranci islámu, a o tom, že pod vládou islámu jim bude lépe. Lze doložit jak pokyny v Koránu a hadithech, tak historickými zkušenostmi. Nepřímým důkazem je i fakt, že arabština má pro "pozitivní lhaní o islámu" dvě specializovaná slova. Jedno pro lživé popírání negativních informací o islámu, jedno pro aktívně vymyšlené lži.

informace řekl(a)...

Asi před hodinou jsem tu napostovala článek z The Guardian o nátlaku arabských států - hlavně Saudské Arábie na USA, aby zakročily proti nukleárnímu programu Iránu, ale teď tu není. Byl tu a teď není.
Muslimský svět není monolitní celek, jak je známo (psala jsem tu už o knize C. Panelly "Černá kniha islámských režimů", kde se autor zabývá celým kaleidoskopem islámu), a tedy i postup vůči islámským státům nemůže být jednotný - jednotně nepřátelský.
http://www.guardian.co.uk/world/2010/nov/28/us-embassy-cables-saudis-iran

Harpyje řekl(a)...

Tak naposledy, Aspergille, protože mě toto téma a Vaše zavilost už začínají nudit.
Neplatí, a už vůbec ne jednoznačně, že "MUSLIMOVÉ" "chystají nějakou genocidu nemuslimů". To jste z koránu vyčetl Vy, a usoudil, že všichni "MUSLIMOVÉ", od kojence až po starce nad hrobem, jsou odhodláni vést djihad proti nevěřícím psům. Korán není a nemůže být výchozím bodem paušálního odsouzení "MUSLIMŮ", tak jako Nový zákon nemůže být výchozím bodem kritiky křesťanů, nebo Tripitaka kritiky budhistů. Geert Wilders taky nekritizuje "MUSLIMY", nýbrž v jeho očích zločinnou ideologii vycházející z koránu.
Vy mluvíte arabsky, že znáte dvě specializovaná slova pro ""pozitivní lhaní o islámu"?
Israelský premiér by byl hloupý, kdyby od Spojených Států žádal preventivní napadení Iránu. V každém případě by to totiž odnesl Israel. Sám velkohubý Ahmadineřád to prohlásil, a osobně to pokládám za jednu z jeho mála věrohodných hrozeb. Podle Spiegel online to byl Mohammed Bin Zayed, korunní princ z Abu Dhabi, který prohlásil, že konvenční válka s Iránem je daleko výhodnější, než perspektiva nukleárně vyzbrojeného Iránu.

informace řekl(a)...

Dnešní noviny přinášejí přehled dokumentů Wikyleaks. La Stampa shrnuje fáze nátlaku arabských zemí na USA, aby včas zakročily proti Iránu, o Izraeli píše, že v květnu 2009 r. izraelský ministr obrany Barak naléhal na amerického velvyslance Cunnighama «Il mondo ha ancora 6-18 mesi», Svět má k dispozici 6-18 měsíců. Pak už bude podle Izraele pozdě. Zároveň podle vyjádření Pentagonu osamocený útok Izraele by neměl velký účinek, zpozdil by iránské plány jen o jeden až tři roky.
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/finestrasullamerica/grubrica.asp?ID_blog=43&ID_articolo=1873&ID_sezione=58&sezione=

informace řekl(a)...

Podobného mínění jsou i jiné kruhy, jak psal The Jerusalem Post. 'Strike on Iran would not help Israel’

http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=167870

Harpyje řekl(a)...

Já si neumím představit, že by byli israelští politici tak krátkozrací. Odpoledne si koupím tištěný Spiegel, je tam daleko víc informací než na Spon. Před několika dny vyhrožoval i Erdogan v Libanonu Israeli. Je to dost beznadějná situace, ačkoli podle Wikileaks je Erdogan více méně trotl, a loutka ministra zahraničí, který je skutečně nebezpečný.

informace řekl(a)...

Jak psal 6. března 2010 l'Occidentale, podle výroku místopředsedy vlády pro rozvoj Negevu a Galileje Ayuba Kary, Netanyahu obdžel velký počet poselství od vlád arabských států, i těch extremistických, kde slibují podporu Izraeli v případě útoku proti iránským jaderným zařízením. Kara se tak vyjádřil na konferenci v Beeb Sheba. Zpráva je převzata z webového sajtu Maariv.
http://www.loccidentale.it/articolo/nucleare.+israele:+%22esiste+accordo+con+paesi+arabi+per+attacco+contro+l'iran%22.0087392

Podle dalších dokumentů Wikileaks, Izrael se pokoušel koordinovat operaci Lité olovo s Egyptem a Anp. jednal s Egyptem, aby po porážce Hamasu okupoval Gazu a uvolnil tak ruce Abu Mazenovi. Egypt se prý na to necítil.

V Iránu dnes ráno byl spáchán atentát na profesora Fereyduna Abbassiho, specialistu v oboru laseru, profesor byl vážně zraněn, při druhém atentátu byl zabit nukleární specialista Majid Shahriari. Irán tvrdí, že je za tím CIA a Mossad.

informace řekl(a)...

Replikuju, zas se to smazalo.
Jak psal 6. března 2010 l'Occidentale, podle výroku místopředsedy vlády pro rozvoj Negevu a Galileje Ayuba Kary, Netanyahu obdžel velký počet poselství od vlád arabských států, i těch extremistických, kde slibují podporu Izraeli v případě útoku proti iránským jaderným zařízením. Kara se tak vyjádřil na konferenci v Beeb Sheba. Zpráva je převzata z webového sajtu Maariv.
http://www.loccidentale.it/articolo/nucleare.+israele:+%22esiste+accordo+con+paesi+arabi+per+attacco+contro+l'iran%22.0087392

Podle dalších dokumentů Wikileaks, Izrael se pokoušel koordinovat operaci Lité olovo s Egyptem a Anp. Chtěl, aby Egypt po porážce Hamasu okupoval Gazu a uvolnil tak ruce Abu Mazenovi. Egypt se prý na to necítil.

V Iránu dnes ráno byl spáchán atentát na profesora Fereyduna Abbassiho, specialistu v oboru laseru, profesor byl vážně zraněn, při druhém atentátu byl zabit nukleární specialista Majid Shahriari. Irán tvrdí, že je za tím CIA a Mossad.

stk řekl(a)...

RRR a spol:
...Dosud jsem tu nezaznamenal žádného diskutujícího muslima, který by požadoval vyhlazení nás, nevěřících psů...

Nemají čirou náhodou muslimové zákaz konzumace alkoholu? Takže asi proto nechodí do Hospůdky u hřbitova.

Ale vážně: Bez komentáře. Ztráta času.

informace řekl(a)...

Už dvakrát se mi příspěvel smazal. A byl krátký. Dám ho sem po kusech.
Jak psal 6. března 2010 l'Occidentale, podle výroku místopředsedy vlády pro rozvoj Negevu a Galileje Ayuba Kary, Netanyahu obdžel velký počet poselství od vlád arabských států, i těch extremistických, kde slibují podporu Izraeli v případě útoku proti iránským jaderným zařízením. Kara se tak vyjádřil na konferenci v Beeb Sheba. Zpráva je převzata z webového sajtu Maariv.
http://www.loccidentale.it/articolo/nucleare.+israele:+%22esiste+accordo+con+paesi+arabi+per+attacco+contro+l'iran%22.0087392

informace řekl(a)...

Podle dalších dokumentů Wikileaks, Izrael se pokoušel koordinovat operaci Lité olovo s Egyptem a Anp. Chtěl, aby Egypt po porážce Hamasu okupoval Gazu a uvolnil tak ruce Abu Mazenovi. Egypt se prý na to necítil.

informace řekl(a)...

V Iránu dnes ráno byl spáchán atentát na profesora Fereyduna Abbassiho, specialistu v oboru laseru, profesor byl vážně zraněn, při druhém atentátu byl zabit nukleární specialista Majid Shahriari. Irán tvrdí, že je za tím CIA a Mossad.

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 informace : Ano, to je typický rukopis "hit teamu" Mossadu. Zabývali se tím, jak znám své pappenheimské víc než rok a měli souhlas předsedy vlády. Z CIA možná trochu pomohli informacemi, ale tohle není jejich styl. Íránský jaderný program není vážně ohrožen. Předvídám, že si z toho užijeme kopec srandy. Napřed tady na fóru, jestli se rozhoří válka názorů jako nedávno kolem lodi s "palestinskou pomocí" a pak v dalším omezení našich svobod. V zájmu našeho bezpečí, jak jinak. Nejdřív nejspíš někde něco bouchne. Doufám, že u toho nebudu. Předpokládám, že stavidla hněvu se otevřou tradičním způsobem a směrem, a my, "vlažní spojenci", v nabídce přitažlivějších cílů tradičně zůstaneme mimo pozornost. Být zainteresovaným čínským obchodníkem, vyskakuju metr dvacet radostí.

Schumacher řekl(a)...

2 informace - k podpoře Net'n Yahoo od islámských států : Je logické, že dávají přednost sláchnutí Íránu konvenční válkou, protože svítící ropa by šla špatně na odbyt. Jestliže by přitom došlo k poškození íránských ropných polí, vítali by to jako vyřazení konkurence. Jejich ropa by stoupla v ceně. Jenže Irán není Irák a Ahmadínežád není Saddám. Útok na Írán by nevedl k vnitřnímu rozkolu a k boji o moc, ale naopak ke stmelení. USA na tuhle operaci nemají kapacitu a hlavně peníze. Vnitropoliticky by to neprošlo. USA se nebudou přímo angažovat. Zbývá Izrael. Konvenčně na to nemá a nukleárně je v patové situaci. Jaderný útok by technicky by to byl možný, prakticky by to znamenalo národní katastrofu. Z téhož důvodu se Írán se neodváží přímého útoku na Izrael. Zatím co se omezí na vzájemné okopávání kotníků, my to budeme odsírat. Ledaže se někdo někde zabývá jak vyprovokovat Írán k otevřené válce proti Izraeli, k mezinárodnímu uznání Íránu jako útořníka....

A.S.Pergill řekl(a)...

Harpyje,
pokud Achmadinežád přijde k atomovce, tak ji použije prakticky hned, jak to bude technicky možné. Lze předpokládat, že ji dá k dispozici nějaké teroristické organizaci, a posléze bude hrát nevinného a uraženého. A ftáci jako Harpyje mu půjdou na ruku, coby hejno užitečných idiotů.
Jestli ji použije rovnou, tak je naprosto smířen s tím, že pokud bude odvetou evaporován, tak coby umrlý džihádista půjde rovnou do Alláhova ráje. On tomu opravdu hluboce a upřímně věří, protože není normální člověk, ale muslim.
Jinak zničení Íránského jaderného programu se dá provést v podstatě jen atomovkami, protože je zakopaný hluboko do země. Atomovky by navíc pravděpodobně vymazaly paměťová média a při troše štěstí by džihádisté přišli o klíčová data, nebo by je museli datlit do nových počítačů z papírových záloh (pokud by neshořely). Důležité, důležitější než zničení technických zařízení, je zabití odborníků a techniků, kteří na íránské jaderné bombě pracují. Hitlerovu A4 (pozdější V2), když Spojenci vybombardovali Peenemünde, také víc zpomalilo pobití středního technického personálu a části odborníků, než pouhá likvidace strojů a zásob.

A.S.Pergill řekl(a)...

To RRR:

Muslimové, diskutující na islámských webech, jsou naprosto odpudivá sběř.
Občas se objeví nějaká kauza hýbající veřejným míněním, a na liberálněji orientovaných webech se sbírají podpisy na protestní petici např. v kause ženy, která po znásilnění má být ještě ukamenována nebo ubičována, případně v kause "odpadlíka od islámu", který má být rovněž nějakým odpudivým způsobem utracen. V takovýchto případech se na islámských webech běžně objevují sadistické a krvežíznivé příspěvky od stálých přispěvovatelů, ne nepodobné "dopisům pracujících za ještě přísnější trest smrti pro ...", jak to známe z historie 50. let. Lze důvodně předpokládat, že pokud by uvedené příspěvky odporovaly redakční politice těchto webů, tak by je redakce smazala, a pokud by někdo ukradl nick stálým přispěvovatelům, tak by vehementně prostestovali (jak se to nedávno stalo zde).
Takže sorry, muslimové, i ti "naši", pocházející z civilizovaných poměrů a v civilizovaných poměrech žijící, mají k nám asi stejný vztah, jako měli příslušníci SS nebo dozorci v koncentrácích k Židům a dalším "untermenschen". A pokud chceme sobě a svým potomkům zajistit život bez tohoto nebezpečí, tak s nimi musíme provést zhruba to samé, co nepříliš důsledně provedli Spojenci s těmi SS a dozorci v koncentrácích.
Pochopitelně, smýšlení "našich" muslimů, když jsou "mezi svými" jednoznačně ukazuje, že žádný "civilizovaný islám" neexistuje, že je to jen vějička, na niž se máme chytit a neklást hromadný a organizovaný odpor, aby nás mohli jednoho po druhém s co nejmenší námahou podřezat.

informace řekl(a)...

Schuhmachře,
čím víc o tom všem čtu, tím víc si uvědomuju, že té motanici nerozumíme, protože zprávy, které nám dojdou, jsou již předem upravovány nebo cenzurovány. O hře různých diplomacií si můžeme udělat jen jakousi chabou představu, když někdo nadzvedne nad tím kotlem pokličku, jako teď Wikileaks.
Že na válku, konvenční, proti Iránu nemá ani USA - byla by to už třetí fronta, ani Izrael, je více méně jasné. Proti atomovému zákroku mluví hodně ekonomických zájmů. A kromě toho, jak se zdá, stejně by to problém nevyřešilo, ale jen oddálilo vytvoření iránské bomby na pár let.
Irán se v islámském arabském světě netěší velké oblíbě, mají zřejmě z jeho náboženského štvavého fundamentalizmu a z jeho snah získat hegemonii v některých státech středního východu strach. Obavy má i Turecko. Ale nikdo si s tím nechce špinit ruce a riskovat.
Teď k tomu ještě přidejte nevraživost mezi sunity a šiity, která občas vybuchne nějakým atentátem, jako ty nedávné v Jemenu (24. t.m. v Jawf, kde kamikadze zabili 23 osoby a dva dny na to zaútočili na pohřební průvod). Al Kajda při tom vyzývá sunity, aby bránili rodnou zem proti šiitům jako v Iráku a Afgánistanu.
Takže nakonec nejen my čtenáři, ale mám dojem i politické a vojenské špičky jsou jen diváky.
My si tu jen popovídáme nebo se pohádáme, co uvaří v tom kotli diplomacie a vojenské špičky se dozvíme až to bude hotové nebo až praskne kotel.

informace řekl(a)...

Mezi tím už začala válka mezi hackery, včera "The Jester" na několik hodin vyřadil z provozu Wikileaks. Na twitteru prohlásil, že činnost Juliana Assange vystavuje nebezpečí osoby, vojáky a diplomatické vztahy.
Zajímalo by mě, proč Wikileaks oficiálně nezatemní, proč se na jedné straně říká, že uveřejňování tajných dokumentů,(získaných kromě jiného podloudně, krádeží) je legální v rámci svobody slova a projevu a zároveň se tvrdí, katastroficky, že Assange bojuje proti celému světu s úmyslem ho zničit.
Sci-fisti, skutečnost překonala vaši fantazii.

STK. řekl(a)...

Milá informace,
tyhle zpravodajské hry s "řízeným prosakováním informací" se hrály už za starověku a hrají se dodnes. Jednou, až se definitivně rozloučím s Ústavem, tu popíšu, jak se například připravuje v zákulisí úspěch premiéry. No a ta "velká politika" je vlastně totéž, jenom se to dělá ve velkém. Mistr v tomto oboru byl (bohužel, je to tak) nějaký Göbbels. (Zjistěte si třeba, proč byly obětovány některé spojenecké konvoje za II. WW, ačkoliv se kejich zničení dalo zabránit. Proč bylo prakticky německým bombardováním vymazáno se země anglické město Coventry atd.)
Protože se podobných her zúčastňuji dokonce jako "spoluautor" nemohu být konkrétní, ale například se mi nezdají někteří nově přišlí avataři. Jednají jakoby podle cizího plánu, nereagují jako normální lidé, ale jako herci, podle předem napsaného bodového scénáře. Ale myslím, že tahle nepatrná hospůdka je nanejvýš jen malou Petriho miskou, kde se něco zkouší - pokud se tu vůbec něco zkouší a není to jenom moje profesionální deformace.

informace řekl(a)...

Budete se divit, STK,
ale právě teď je v TV debata o Wikileaks a říkají totéž, co Vy. Jen dodávají, že Assange je proti profesionálním novinářům diletant. Je vidět, že máte rozhled a praxi.
Pak Vám řeknu další.

Šaman řekl(a)...

Informace, vím, že si to nemyslíte, ale já příspěvky tentokrát nemažu. Až něco smažu, tak dám zase vědít.
\ I-I Dobrou

informace řekl(a)...

Šamane,
vím, že jste to nemazal, je tu zřejmě nějaký mechanizmus, který příspěvek anuluje po té, co ho na několik minut nechal na videu. Stalo se mi to několikrát a pokaždé v příspěvku nic "vadného" nebylo, snad byl jen moc dlouhý. Signaluzuju to pokaždé proto, abyste se na ten mechanizmus podíval, protože někdo to snad považuje za nějakou cenzuru.

informace řekl(a)...

STK,
nic nového z debaty Vám nepovím. Mělo se hovořit o novinářství, o ovlivňování veřejného mínění novinami, o způsobu podávání zpráv, o jazyce, prezentaci zpráv, titulkách, ale po několika replikách se řeč fatálně stáhla na věčné a vděčné téma všech debat - Berlusconiho.
A potom na univerzitní reformu, o které jedná parlament a proti které protestují studenti a část personálu.
Škoda, mohla to být zajímavá debata.

Harpyje řekl(a)...

Se závistí musím konstatovat, STK, že jste nejen expert přes střet civilizací ("Tanky, letectvo, pěšáci a partyzáni"), nýbrž že i zveřejnění znění tajných depeší US diplomatů neomylně prokouknete jako to, co ve skutečnosti je, "zpravodajská hra s řízeným prosakováním informací". Zapomněl jste ovšem dodat, že tímto krokem se US vláda snaží odvést pozornost od vnitřních těžkostí, jak to včera vyhlásila vládní iránská hlásná trouba na internetu, Press TV.
Takže tato diplomatická katastrofa s nedozírnými následky, je dílem amerických tajných služeb, asi tak jako 11.09.2001. Demolici WTC tenkrát zorganizovaly americké tajné služby za účelem napadení Iráku. Stejným způsobem podkopávají nyní US tajné služby diplomatické vztahy ke svým spojencům, za účelem napadení tentokráte Iránu.
Vskutku geniálně "postavený scénář"! A taktika "hraná už za starověku".

Harpyje řekl(a)...

Nevím, jestli WikiLeaks jsou ještě pořád nedostupné, ale El País, Le Monde, Spiegel, Guardian a The New York Times nesou spoluvinu na šíření těchto tajných dokumentů. Je právo veřejnosti dozvědet se, jak americký vyslanec v Moskvě hodnotí osobnost Vladimíra Putina vyšší hodnota, než dobré vztahy mezi těmito velmocemi? Osobně o tom velmi pochybuji.

informace řekl(a)...

Víte, Harpyje,
ona je to dost problematická věc. Wikileaks, jak píšou, je mezinárodní organizace a Assange by byl jen jednou z (krycích?)figurek. Wikileaks, jak jsem četla, navázal spolupráci s těmi deníky, o kterých píšete, nejen pro uveřejňování zpráv, ale i pro preventivní rady, co by mohlo být škodlivé a tudíž nevhodné ke zveřejnění na sajtu. Podle mého W.L. si sjednal tu spolupráci, aby si zajistil uveřejnění dokumentů i v případě, že ho zatemní.
Problém je, proč to neudělají. Když se to na několik hodin podažilo jednomu hackerovi, musí se to podařit státním informatikům.
Novináři mluví o svobodě slova a projevu. Jenže W.L. nejsou registrované noviny, kde je znám šéfredaktor a odpovědný redaktor, kteří za uveřejnění zpráv odpovídají. Tady dokumenty dává do sítě anonymní skupina, která provádí špionáž, škodící nejen USA ale i spojencům (saudský král je bez sebe vzteky). Jednoho z dodavatelů dokumentů, nějakého amerického důstojníčka už zavřeli a budou ho soudit. Jde tedy o špionáž, jak ze zákroku policie vyplývá, a tedy zveřejňování dokumentů, krytých tajemstvím, podloudně získaných je tedy také trestné. Nebo by mělo být. Ale pak i spolupráce hlavních světových deníků by se nejevila ve zcela legálním světle.
Názor, který jsem už četla na webu a slyšela v TV, že jde o kontrolovaný únik, se nejeví tak docela postavený na hlavu.

stk řekl(a)...

Žvaníte Harpyje.
To, že nečtete, co píšu, mě ani tak nepřekvapuje. Má-li být Váš příspěvek flameware, tak lituji. Napřed si prostudujte, co píšu já a co Pergill. A až budete znát můj názor, pak se pouštějte do hádky se mnou.
P.S.: Nebudu Vám ovšem vysvětlovat, jak jsem co myslel. Pokud na to nepřijdete sama, je jakákoliv komunikace mezi námi dvěma naprosto kontraproduktivní. Chovat se jako nadutec umím i já, drahoušku. Otázka zní, k čemu by to bylo dobré. Já nemám se sebou problém.

informace řekl(a)...

Vy máte ale temperament, STK,
to bych byla neřekla.
Uklidněte se. Můžu Vám říct, že teď už téměř všichni mluví o mířeném prosakování a jen se ptají, kdo je za tím. Škála hypotéz jde od Číny až k Obamově opozici.
Uvidíme.

stk řekl(a)...

To není temperament, jenom mě unavuje, jak mi avatarka Harpyje podhazuje věci, které jsem nikde nikdy nepsal a vzápětí se mi z nich vysmívá v domnění, že se budu o nich hádat. Nebudu.
A co se týče nadutosti onoho avatara - tu snad cítíte taky. Kdosi to tu už psal. Má asi osobnostní problém - co já vím.

informace řekl(a)...

Samozřejmě že ji cítím, do mne se už kolikrát pustila a to ne vždy slušně.
Ale má zde fukci tak trochu rozvířit vodu a rozproudit diskuzi, já to alespoň tak beru. A tak jsem si umínila, že ji budu vybízet k rozumným odpovědím. Ona paní Harpyje je osoba inteligentní a zřejmě ji musíme brát za ten správný konec.

Harpyje řekl(a)...

Že by WikiLeaks byl nějaký projekt tajných služeb za účelem škodit Spojeným Státům pokládám skoro za vyloučené, vzhledem k povaze a obsahu doposud zveřejněných informací(http://en.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks#Leaks). Jen malá část se týká USA. Ze zveřejněného ale vyplývá, že se všude najdou individua, schopná dopustit se zrady, domnívajíc se, že slouží nějakému vyššímu ideálu. Ve skutečnosti slouží ale cizím zájmům.
Kdyby vyšly najevo důkazy o tom, kdo tuto partu financuje, tak by bylo hned jasné, komu slouží.

Harpyje řekl(a)...

Správný výraz je "flame war", STK. :-)))

informace řekl(a)...

Podle italského odborníka v odposlouchávání a cyber-špionáži, jak píše l'Espresso, W.L. má servery ve Švédsku, mimo americkou jurisdikci, ale dominia Internetu má v USA. Kdyby mu chtěly USA činnost přerušit, mohly by to snadno udělat. Je zajímavé, že W.L. nikdy nezveřejnila dokumenty CIA, ale jen Pentagonu a Ministerstva zahraničí, alespoň prozatím. Začíná se čím dál tím víc rýsovat, že je za vším Čína. Před rokem Assange prohlašoval, že nemá víc peníze na další činnost a pak zřejmě peníze dostal.
Řákají o něm, že je narcisista a nemorální.
Na linku můžete najít další podrobnosti o dominiích a serverech.
http://www.itespresso.it/wikileaks-usa-domini-e-mirror-negli-stati-uniti-49295.html

Anebo, že by byla za vším CIA?

Harpyje řekl(a)...

Nevím, nezdá se mi to pravděpodobné, vzhledem k tomu, že v jejich dozorčí radě jsou zastoupeni čínští lidskoprávní aktivisté, a mezi těmi posledními odhaleními jsou i materiály, kompromitující Čínu. V Číně je též přístup na Stránky WikiLeaks uzavřený. Docela dobře možné ale je, že za jednotlivými materiály dodávanými anonymně WikiLeaks jsou nějaké cizí mocnosti. Ale právě v tomto posledním případě se mi to zdá být velmi nepravděpodobné.
Otázek a spekulací je rozhodně víc než odpovědí.

informace řekl(a)...

Máte pravdu, o financování, prováděném velmi složitým zzpůsobem, jsem našla spoustu článků, o praktické nemožnosti zasáhnout v USA legálně proti W.L. píše le Figaro, na WSJ je článků spousta. Tady jsem jich přilepila jen několik. Musíme počkat, snad se to časem dozvíme.
http://www.lettera43.it/articolo/3461/il-tesoro-del-corsaro.htm
http://www.accomazzi.net/TarticoliI1489.html
http://mirror.wikileaks.info/wiki/Legal_threat_to_WikiLeaks_from_investment_bank_Millennium_Finance_Corporation,_6_Aug_2009/
http://www.harpers.org/archive/2010/08/hbc-90007485
http://www.netzticker.net/85592
http://www.lefigaro.fr/international/2010/11/29/01003-20101129ARTFIG00633-poursuivre-wikileaks-une-tache-qui-s-annonce-ardue.php
http://topics.wsj.com/subject/w/wikileaks/6199

stk řekl(a)...

Domnívám se Informace,
že tu můžeme o skutečnosti pouze spekulovat. NA víc tu NIKDO nemá dost validní informace. A protože to celé já osobně považuji za informační hru a manipulaci, spekulacemi maximálně dojdeme tam, kam nás chtějí dovést. Takže vám to nechám, sbírejte další informace, třeba se z toho něco vyvrbí.

Já tady v Ústavu mám jednu francouzskou Američanku Marii a ta je jako tři Harpyje dohromady - a s tou, na rozdíl od našeho hospodského dravce, jednat musím - až do pátku. Pak naštěstí zmizí opět do USA. A je špatné i to, že se s ní přímo nedomluvím - neumí ani německy, ani rusky a ani polsky. Já zase nevládnu angličtinou a neumím ani francouzsky.
Na to, abychom si vzájemně "lezli na nervy" je potřeba tlumočnice.
;-)))

informace řekl(a)...

Musela jsem to rozdělit
http://www.harpers.org/archive/2010/08/hbc-90007485
http://www.netzticker.net/85592
http://www.lefigaro.fr/international/2010/11/29/01003-20101129ARTFIG00633-poursuivre-wikileaks-une-tache-qui-s-annonce-ardue.php
http://topics.wsj.com/subject/w/wikileaks/6199

informace řekl(a)...

Ku podivu první část zmizela a zůstala druhá
1)
Máte pravdu, o financování, prováděném velmi složitým zzpůsobem, jsem našla spoustu článků, o praktické nemožnosti zasáhnout v USA legálně proti W.L. píše le Figaro, na WSJ je článků spousta. Tady jsem jich přilepila jen několik. Musíme počkat, snad se to časem dozvíme.
http://www.lettera43.it/articolo/3461/il-tesoro-del-corsaro.htm
http://www.accomazzi.net/TarticoliI1489.html
http://mirror.wikileaks.info/wiki/Legal_threat_to_WikiLeaks_from_investment_bank_Millennium_Finance_Corporation,_6_Aug_2009/

informace řekl(a)...

První část
Máte pravdu, o financování, prováděném velmi složitým zzpůsobem, jsem našla spoustu článků, o praktické nemožnosti zasáhnout v USA legálně proti W.L. píše le Figaro, na WSJ je článků spousta. Tady jsem jich přilepila jen několik. Musíme počkat, snad se to časem dozvíme.
http://www.lettera43.it/articolo/3461/il-tesoro-del-corsaro.htm
http://mirror.wikileaks.info/wiki/Legal_threat_to_WikiLeaks_from_investment_bank_Millennium_Finance_Corporation,_6_Aug_2009/

informace řekl(a)...

To nahoře je druhá část příspěvku, tu první mi vždycky smaže. Byly to stejně odkazy na mezinárodní tisk o financování Wikileaks. Velice složitý způsob, při kterém je velice těžké najít odkud financování pochází.
Podle le Figaro je zase těžké, vzhledem k americkým zákonům, něco proti W.L. podniknout.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Jen pro upřesnění. Ten "americký důstojníček" jest pouhým vojínem, byť první třídy.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bradley_Manning

Harpyje řekl(a)...

Podívejte se, svalovče, na diskusi na NP http://neviditelnypes.lidovky.cz/udalosti-wikileaks-spionaz-s-lidskou-tvari-feq-/p_zahranici.asp?c=A101129_170140_p_zahranici_wag. Ani Vaši krajané v USA nemají vůbec potuchy, o co jde. Na rozdíl od STK. :-)))

informace řekl(a)...

"Pane Netzere, prosím Vás, nedávejte dále najevo svou neinformovanost. Pletete si totiž diplomatické elektronické telegramy, byť i důvěrné povahy a skutečně tajné informace, pro které je vyhražen zvláštní režim utajení a přenosu. Slyšel jste někdy něco o kódování zpráv a diplomatických kódech? Není to tak jednoduché."

Jo, pane Netzere, to je fajn diskuze, máte pravdu! To by se člověk potrhal smíchy.

informace řekl(a)...

Dnešní FAZ uveřejňuje pohovor s novináři Spieglu o jejich spolupráci s Wikileaksem
„Der Spiegel“ und Wikileaks
Wir halten kritische Distanz
http://www.faz.net/s/Rub475F682E3FC24868A8A5276D4FB916D7/Doc~E3FEEFFCE3A704077814405704A7832B7~ATpl~Ecommon~Scontent.html

informace řekl(a)...

Assange je vyhledáván v 188 zemích světa mezinárodním zatykačem Interpolu. Kvůli zveřejňování tajných dokumentů americké diplomacie? Ne, kvůli znásilnění dvou žen ve Švédsku. Totiž kvůli násilnostem při pohlavním styku, ke kterému byly původně obě ženy svolné. Už Adama vyhnali z ráje pro pletichy jeho družky s hadem. A Assange, jak píší noviny, chtěl ve Švédsku požádat o stálé bydliště, aby byl chráněn tamními zákony o tiskové svobodě. Žádný tiskový ráj tedy.
Už v Bibli byla žena příčinou pádu muže, ale snad je lepší, když padne Assange pro své mužské touhy než aby jeho činnost byla příčinou nějaké války a zkázy.
http://www.cdt.ch/mondo/cronaca/35317/assange-ricercato-in-188-paesi.html

A.S.Pergill řekl(a)...

Jeden z diskutujících na aktualne.cz prozradil na Assangeho pikanterii: Jeho rodiče byli levicoví extrémisté a seznámili se na "plivací" demonstraci (byly to demonstrace, na nichž demonstranti plivali na vojáky, vracející se z Vietnamu). Po pádu komunistického bloku se zřejmě přeorientoval na spolupráci s jinou totalitou - islámem.

informace řekl(a)...

Pergille,
i ta jeho spolupráce s islamem není tak jednoznačná - ledaže by šlo o militantní islám. Ta jeho odhalení postavila do nepříjemné pozice země umírněného islámu, hlavně Saudskou Arábii a do určité míry i Turecko.
Na druhé straně v listopadu se Assange skrýval v jedné londýnské mešitě, kde poskytl pohovor izraelské televizi. Bylo by zajímavé zjistit o jakou mešitu jde, jaké je orientace.
http://islamineurope.blogspot.com/2010/11/wikileaks-assange-hiding-in-london.html

informace řekl(a)...

Jestli Vás to zajímá, podívejte se, Pergille na situaci v Pakistánu.
http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/01/wikileaks-cables-pakistan-nuclear-threat
http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/LL02Df01.html

A.S.Pergill řekl(a)...

Informace,
mešity v GB jsou dnes vesměs militantní.
Jinak těžko můžete považovat Saúdskou Arábii za "zemi umírněného islámu", když tam za pouhé vlastnictví Bible a nebo šperku s křesťanskou tématikou hrozí bičování prováděné takovým způsobem, že je část odsouzených nepřežije.

Harpyje řekl(a)...

:-))) Israelský reportér v mešitě! To se povedlo!
"Update: Based on a commentator tip, it looks like this is the Frontline Club, not a mosque."
Je ovšem jasné, že nyní budou spekulace, týkající se jeho osoby, bujet a nahrávat různým Aspergillům.

Harpyje řekl(a)...

http://jonslattery.blogspot.com/2010/07/wikileaks-founder-julian-assangae-on.html
Monday, 26 July 2010
WikiLeaks founder Julian Assange on the media partners he chose for release of Afghan War Log

informace řekl(a)...

Hackerovi se opravdu podařilo zviditelnit. Teď jsou noviny plné zpráv a drbů o něm. Jen aby pak neskončil jako vánoční prskavka.
Mezitím the Independent píše, že britská policie ví, kde se Assange nachází - v jihovýchodní části Anglie a má prý i jeho tf. číslo. Čekají se zatčením, protože prý zatykač má nějakou formální chybu.
Po takové zprávě asi Assange nebude v té jihovýchodní Anglii čekat, až pro něj policie přijde.
Pomalu z něj udělali novodobého heroického Scarlet Pimpernel a budou o něm psát na pokračování, dokud Assange nezmlkne, totiž dokud ho docela neodpojí, nějakým způsobem.

Harpyje řekl(a)...

On není zde a není tam,
toť pro Francouze hlavolam.
Snese se z nebe či v peklo vnik?
Ten zatrolený Bedrník!

Harpyje řekl(a)...

Nebo Fantomas. Určitá podoba by zde byla.

informace řekl(a)...

Nevěděla jsem, že to tak přeložili do češtiny. V italštině primula rossa.
První a hlavní primula byl šakal Carlos - Ilich Ramirez Sanchez, na kterého navazovala teroristická síť Fplp Palestinců, německých teroristů a anarchistů a RAF. Byl napojený i na Stasi. V Itálii s Brigate rosse.
Ale ten je od 94 ven z oběhu, v 97 odsouzený na doživotí.
Kdo ví jestli tenhle australský pimpernel taky skončí pokojně život v nějakém státním pensionu? Jestli je to nějaký osamělý Kondor, tak velké vyhlídky nemá.

informace řekl(a)...

Jo, a ještě. Toho Carlose taky chytli kvůli ženským. Prý se o něj dvě popraly. Takže náš nový pimpernel bude muset krotit své touhy.

Harpyje řekl(a)...

V tom věku je to těžké. Například takový Mossad je proslulý tím, že zaměstnává krásné agentky. Ty mají teď dokonce i požehnání od nejvyšších duchovních autorit. Jakýsi rabín vyslovil fatwu, že obcování s nepřítelem je slučitelné s náboženskými přikázáními, když agentka z něj vyláká informace vedoucí k jeho zatčení.

informace řekl(a)...

Ono to není vůbec tak jisté, že proti němu pošle Mossad krásné agentky. Protože izraelské vládnoucí kruhy, až na některé vyjímky, jsou toho mínění, že obraz Izraele v tom skandálu jen získal. Únik zpráv potvrdil, že mezi veřejnou a diplomatickou stránkou politiky není velký rozdíl.
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/LL03Ak02.html
Takže proč by se do toho měli Izraelci míchat? Zvlášť když se čekají kompromitující dokumenty z Ruska a Číny.

Harpyje řekl(a)...

To nemusí být nutně Mossad, to netvrdím. Mohou to být taky Švédky.

informace řekl(a)...

On ten skandál začíná pomalu utichat. Ba i italská levice se už uklidnila, nakonec v těch dokumentech našla jen echo skandálu, co sama vyprovokovala a rozšířila v mediích.
Lidi zapomínají rychle. A na pana Assange zapomenou taky, celkem se přišlo na to, že opravdu tajné dokumenty nemá, jen víří vodu.

Harpyje řekl(a)...

Assange má jen ty dokumenty, které mu různí anonymové přihrávají. Ve včerejší diskusi na Psu vyšlo jasně najevo, že většina lidí vůbec neví, o co jde. Jakýsi blb tam srovnával WikiLeaks s "otvíráním archívů".

informace řekl(a)...

Byla to dost zábavná diskuze, pane Netzere, že se trochu neinformujete!
Teď večer alespoň na italském netu o Wilikeaks už nepíšou. Jen že B. má podryté zdraví svým nočním hýřením.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK, ve svém příspěvku ze 29.listopadu 21:12 máte naprostou pravdu. *)
Například konvoj PQ17 byl obětován, aby angloameričtí imperialisté mohli před svojí veřejností obhájit ukončení dodávek Sovětskému svazu. Píše o tom velmi zajímavě neúnavný bojovník proti lžím Západu a mezinárodního sionismu, historik-samouk David Irving.
Jak víme, pokroková veřejnost západních zemí si naštěstí vydobyla pokračování konvojů.

Mimochodem - zrůdné plány imperialistů na vyhladovění SSSR by stejně nevyšly, neboť naši starší bratři žádnou pomoc Západu nepotřebovali; ani za Velké vlastenecké války, ani kdykoli jindy.

--------------------------------------------------------------------------
*) http://samanovodoupe.blogspot.com/2010/11/budouci-skutky-jsou-dnesnimi-myslenkami.html?showComment=1291061567352#c417046775871770330

STK řekl(a)...

PQ17 říkáte, VVV? Tož na ten si už nějak nepamatuji. Už je to fakt dávno. Nebyl to náhodou konvoj do Murmanska? ;-)

P.S.: Není přece mým úkolem zde mít pravdu, ale odhalovat válečné štváče! Vy to přece musíte vědět nejlíp!
Míru zdar!

Větší vlastenec řekl(a)...

Nevím, vážený STK, co je Vaším "úkolem zde".
Nicméně vím, co je MÝM úkolem, zde i jinde : Bojovat za obnovení plné samostatnosti naší vlasti, za ukončení protektorátu EU a přítomnosti vojsk NATO, za dodržování stále platných Dekretů presidenta republiky atd.
Prostě boj za štěstí všeho našeho lidu.

Mimochodem, historik-samouk D.Irving odhaluje válečné štváče již řadu let. Prohnilý Západ se mu v tom marně snaží bránit.
Měl jsem dojem, že ve svých obžalobách (naprosto oprávněných) nechutných praktik Evropanů a Američanů vycházíte právě z díla tohoto pokrokového bojovníka za pravdu. No, možná tedy ne, možná vycházíte ze znalosti děl podobných.

Čest práci a Míru zdar !

STK řekl(a)...

Věřte, Vážený Větší Vlastenče, že svoboda slova je pro mě opravdu nesmírně důležitá věc. Ohne sranda!

To, že jsem před léty ledacos marně popíral mě vyškolilo.
To, že svoboda slova je dnes omezována nejen zhora, ale i zdola (sic!) a hlavně autocenzurou mě děsí víc, než blízkost té hezké holky, která si říká Smrt.

P.S:: Popírat holokaust, to nic není. Ale až já začnu popírat Einsteinovu speciální teorii relativity, to bude pro OSN, USA, EU, Harpyji a podobné teprve rána! (A to ji ani pořádně neznám. Tu teorii myslím, ne Harpyji.)

Větší vlastenec řekl(a)...

Opět máte naprostou pravdu, vážený STK !
Jenom malý překlep se Vám vloudil do Vašeho příspěvku : OSN jste k našim bytostným nepřátelům přiřadil jistě omylem.
Vždyť v OSN stále ještě vládne dělný duch poválečné spolupráce; stále ještě, přes některé pochybné rezoluce, je zaměření OSN protiimperialistické, víceméně pokrokové.

Takže Vaše veřejné popření nesrozumitelných teorií sionisty Einsteina nechá OSN v klidu. Na rozdíl od těch ostatních slouhů mezinárodního sionismu, jež jste vyjmenoval. Nechtěl jste místo "OSN" napsat "NATO" ?

NA ZDAR Národní galerii pro Slovanskou epopej !

stk řekl(a)...

Asi i EU...
No tak jo. Unáhlil jsem se, beru zpět. Ale za to přidám OPEC! A G7!

Větší vlastenec řekl(a)...

Nenene, vážený STK !
EU jste zařadil do seznamu našich zavilých nepřátel zcela správně. Vždyť co je EU ve své podstatě ? Je to spolek ovládaný Němci a jimi podobnými, spolek, snažící se o udržení kapitalismu a demokracie nejen v Evropě, ale i u nás a na území ostatních, v současnosti poražených a pokořených slovanských národů. Občasná pozitivní vybočení na tomto nepřátelském trendu EU nic nemění.

Každopádně nemusíte vypočítávat všechny naše nepřátele, vážený STK. Jejich úplný seznam by zcela zahltil zdejší vlastenecké doupě.
Stačí, když zde uvedete naše přátele. To bude opravdu jednodušší.

Ruská federace – záruka našeho návratu mezi nejvyspělejší národy Západní Asie !***Volte ČSSD a KSČM !

stk řekl(a)...

Vpravdě jsem již poněkud "sametově zamaten", vážený VVV. Takové to :"přítel mého nepřítele" a "nepřítel mého přítele" a naopak už neplatí? A to nemluvím o "nepřátelích našich nepřátel"...

Harpyje řekl(a)...

Vážený STK je volako zmetený. Tak už, vážený VVV, dál nenaléhejte.

stk řekl(a)...

"Voľako zmätený" - téměř správně!
STK prostě plká.
Dělá si (_!_) !!!
(Možná uklouzl na kuřinci...)