čtvrtek 18. listopadu 2010

Co jsme ještě nečekali

Tedy vy možná ano, ale já ne.

Ve svém výčtu k výročí 17.11.1989 jsem zapomněl napsat několik nečekaných věcí, většinou nepodstatných, ale několik bylo docela podstatných:


Svatá Anežka Česká a primas český kardinál Tomášek naladili v listopadu 1989 Čechy v očekávání, jak se nyní církev svatá, tedy katolická, ujme duchovní obrody národa. Existoval zde étos hrdinných podzemních biskupů - ke kterým se však ona svatá církve víceméně obrátila zády a klidně pokračovala v hrdé cestě - nikam. Jako by z celého etického poselství církve, prakticky zůstala jen praxe kolaborantské organizace katolických duchovních Pacem in terris. O které napsalo 50 věřících v reakci na její vyznamenání generálním tajemníkem OSN Javierem Perézem de Cuellar hrdým titulem „Posel míru“ za aktivní přínos k Mezinárodnímu roku míru:

,,PIT nedělá nic pro své souvěrce ani pro své spoluobčany v nouzi, naopak jejich těžkosti ignoruje a zakrývá. Žije v nepřátelství s vlastní církví, protože je nástrojem k rozštěpení katolické církve u nás. Žije v nepřátelství s vlastním národem, protože je součástí ,fasády souhlasu‘, jež má zakrýt neblahý stav československé společnosti, jež má zakrýt projevy naší hluboké krize morální, politické, hospodářské i ekologické.“

Církev svatá se začala více starat o samoorganizování, restituci majetku - a podíl na moci v demokratickém státě, tedy nedemokratický podíl na moci. Ilegální klerikálové zůstávali vlastně i nadále neuznaní - protože nebyli vysvěceni dle foršriftu, se souhlasem komunistického státu...

Dále jsem nečekal takový vzestup osmého odboje. Za několik týdnů na konci listopadu a začátkem prosince 1989 získala Charta 77 více signatářů, než za celý tucet let předtím. Nečekal jsem, že lidé, kteří nám v říjnu 1988 vytýkali, že "taháme děti na demonstrace", že "oni by tam nikdy nešli - ani s těmi, ani s těmi" - se mě budou za rok vytýkavě ptát: "A co vy jste dělali pro pád komunismu?"

Nečekal jsem ideologické vítězství historie psané komunisty: V květnu 1990 zůstaly památníčky padlých v Květnové revoluci bez kytek. Všichni bojovníci proti nacismu totiž náhle byli - přesně dle bolševické ideologie - "komunisti". Při jedné mé "ekumenicky" pojaté smířlivé přednášce na konferenci o českoněmeckých vztazích, kdy jsem na začátku zmínil, že můj táta byl v koncentráku, se zvedl jakýsi studentský fýrer (nejspíš žák nějakého doležaloida) a řekl, že "tohle poslouchat nebude". Když jsem pravil, že asi bude muset, odvětil: "Tady nebudeme" a bojůvka asi pěti zcela zdemogratizovaných mládežníku hrdě odplula z bolševické konference. Hajzlové stejného typu před pár lety udávali tátu z "maloburžoasního původu"...

Nečekal jsem, že tolik lidí bude naříkat nad nezaměstnaností (která dříve "nebyla" - totiž byla, ale nedostali jste přitom podporu v nezaměstnanosti a mohli vás za to, že vás vyhodili, zavřít!). Nečekal jsem, že tolik lidí bude plakat po výhodách "bezplatného zdravotnictví", které bylo na evropské úrovni poskytováno pouze soudruhům v Sanopzu, a ostatní mohli chcípat v bolestech, pokud neměli příbuzné v zahraničí anebo dost peněz na úplatky. Nečekal jsem, že jistí lidé dokonce budou bájit o "bezplatném školství", systému, který už od jeslí indoktrinoval děti marxismem leninismem...

Nečekal jsem, že nevznikne žádný, ani morální, "norimberský soud" nad zločiny komunismu...

Nu tak, prvních dvacet a jeden rok máme za sebou. Ještě vydržet devatenáct let! Po čtyřiceti letech si snad nové generace budou umět poradit s tím, co pro nás bylo "nečekané"...

A třeba se toho ještě dožijeme. Nečekal jsem totiž ani to, že po prvních deseti letech svobody se průměrný věk dožití českého občana zvýší asi o deset let...

Psáno v Praze dne 18. listopadu 2010.

24 komentářů:

Větší vlastenec řekl(a)...

Překonejme tragické důsledky 17.listopadu !


Vážení vlastenci, vážené vlastenky, soudruzi a soukmenovci !

Jsem nesmírně rád, že předvčerejší tragické výročí přimělo řadu z vás k tak potřebné reflexi i sebereflexi. Důkazem jsou nejen články Velkého Šamana, ale i vaše diskusní příspěvky :

Ano, nebezpečí fašismu neustále roste, s ním roste ohrožení naší vlasti.
Ano, německá a imperialistická propaganda se snaží zlehčovat zločiny fašismu a kapitalismu.
Ano, dříve česká média jsou dnes vlastněna velkoněmeckým velkokapitálem.
Ano, jsou hrubě porušovány Dekrety presidenta republiky; na našem území opět řádí německé školy a soukromé vlastnictví výrobních prostředků.
Ano, něco takového bylo před 17.listopadem 1989 zcela nemyslitelné.
Ano, existuje jediný způsob záchrany naší vlasti před hordami žoldáků Bundeswehru a US Army – návrat spravedlivého společenského zřízení a Ruské armády-osvoboditelky.

Vlastenci a vlastenky ! Po staletí trvajícím krutém zápase s německým a sionistickým živlem se nám v roce 1918 podařilo vydobýt zpět alespoň část naší tisícileté vlasti. Po osvobození Sovětskou armádou jsme konečně mohli provést národnostní a sociální očistu oné malé části naší vlasti; pak jsem byli opravdu jen mezi svými, svobodní, bezpeční a šťastní.

Zradou jsme 21 lety přišli o socialismus, o ochranu naší hranice před Němci a ostatními nepřáteli, přišli jsme o Slovensko. Dnes nám v naší vlasti už skoro nic nepatří; vše skoupili Němci, Američani, sionisti. Nepřátelé se začínají přehrabovat v naší svaté půdě, vytahují z ní mrtvoly humánně zlikvidovaných nepřátel. Policie protilidové kapitalistické vlády slídí mezi Čechy, čenichá ve snaze nalézt české vlastence, kteří neváhali vzít na sebe břemeno humánní likvidace Němců a jim podobných.
Jestli to tak půjde dál, tak německé úřady požádají „naši“ zrádnou vládu o vydání českých vlastenců do krvavých spárů německých soudů !
To se nesmí stát ! A taky se to nestane !! Zabránili jsme nejreakčnějším kruhům amerického vojensko-průmyslového komplexu v postavení jaderné radarové základny v Brdech, zabráníme i poněmčení naší vlasti !
Stačí si vzpomenout, kdo více než 40 let neochvějně hájil naši vlast před vnějším i vnitřním nepřítelem ! Stačí si zvolit osvědčené Strany, a vše se změní ! Potrestáme Havla, Schwarzenberga, Topolánka, Nečase, i všechny ostatní zrádce národa, prohlašující humánní odsun za vyhnání a humánní znárodnění za loupež !
Po obnovení plné svrchovanosti naší republiky a našeho členství ve Varšavské smlouvě budeme opět bezpečni před úklady Němců a Američanů ! Naši lidé nebudou vydáváni do Německa na potupný soud a smrt ! Naše masmédia přestanou šířit lži o našich údajných zločinech na Němcích a českých vykořisťovatelích ! Naše hranice přestanou být korzem, naši pracující přestanou být otroky fabrikantů !
A tančit, tančit se bude všude !

Zabraňme snahám o revizi výsledků 2.světové války ! Československo musí zůstat jednotné a Německo rozdělené ! Sovětský svaz – mírová hráz !

Anonymní řekl(a)...

PRO VV. Kdy ty magore vlastně spíš? Ale jinak moc hezký, upřímný , korektní, vlastenecký, multikulti, oteploušký, intelektuální projev obsedantní poruchy. Moc děkuji, nejméně sám za sebe a stranu KSČ.

ahoj!

Větší vlastenec řekl(a)...

Nemohu spát. Stojím na stráži.
Kdo ve službě usne, trestu nejvyššího zaslouží.
Stojím na stráži, na jedné z posledních vart své vlasti. Kolem kradou se stíny.
Na jedné z posledních vart stojím, přes pustou pláň hledím k rozvalinám slavných hradišť. Tam zaspaly stráže, zaspaly navždy; krutý nůž Germánův je z dřímoty poslal do bezesné temnoty Smrti.

Zde stojím a nemohu jinak - za mnou vlast má jediná, Matka má i v dědictví mi daná, kolébka má i budoucí hrob můj. V pláni dusají ocelová kopyta teutonských koní, nocí zní divý jek a děsný smích – to Valkýr let !

Už jen pár patron a granát dlaní zahřátý, však stojím zde a stát budu jak husiti na hrázi rybniční, jak rudoarmějci v ruinách Stalingradu. Neustoupím. Padnu-li, padneme-li my všichni vlastenci, pak zvěstuj, poutníče, že splnili jsme přísahu danou vlasti a Straně.
Až vláda věcí lidu se do našich rukou zpět navrátí, ó lide navrátí, vztyčte nám pomníček aspoň půl metru vysoký, by na znaky posvátné, nad našimi jmény do žuly vytesané - hvězdu a dvouocasého lva - nedomočil každý čokl.

Já vím, že přijde ten den, přijde to svítání ! Z Východu záře rozežene stíny, chorál s častuškou přejásají skřek Valkýr, před tanky s rudou hvězdou nestačí prchnout temní koně vetřelců.

Pak bude naše vlast opět svobodná, pak bude vší náš lid zbaven okovů i hrozeb. Pepa políbí Ivana, s pivem vodka se smísí se lahodně jak slovanské jazyky.
Pak bude můj popel moci klidně tlít, na Loučce rozptylu, kultury a oddechu.

Sláva padlým obráncům vlasti a socialismu !

michal řekl(a)...

Tak tohle, VV, je opravdu báseň, dokonce jsem se u ní rozchechtal, což se mi při poezii už dlouho nestalo.
Jinak, psavče, VV, napadlo mne, jak by zdejší čtenářstvo reagovalo na parodii-magorii v hávu dejme tomu henleinovském. A smích mne přešel...

Tímto připomínám Šamanovi, že sice norimberský soud nad komunismem neproběhl, ale zákon o zločinném komunistickém předlistopadovém režimu byl v parlamentě odhlasován. Sice a bohužel bezzubý, ale je tu. Teď ještě kde je ta vůle ho použít, že.

Anonymní řekl(a)...

pro VV, Karle ty to teda válíš, to stání na varlatech a souložení z trestu za spánek, no to je bomba. A jak bude lid zbaven vší, tak na to se těší celá moje zavšivená rodina. i Strana to"S" je ti doufám jasný.
Ahoj!

Kipling řekl(a)...

Hlas džungle volá zpátky svého soukmenovce, "co tam hledáš, ty paviáne?"

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 VV : Máte kvalitní básnické střevo. Já už si dlouho nezarýmoval. Letos jen smrkám.

barbucha řekl(a)...

Vážený VV, máte tam chybu - kolem nekradou se jen stíny, kolem krade se všechno! :-)

A koukám, že Šaman zejména nečekal, že vší lid zůstane furt stejný...to jsou věci. Kde bere ty iluze?

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

W, neuvažujete o vydávání Sebraných Spisův? Na pokračování. Bylo by to docela čtivé. Hovory s VV?

Harpyje řekl(a)...

Políbila Vás Kalliope, Vlastenče?
Jednu maličkost musím ale Vašemu eposu vytknout, Poeto: oři Odinových dcer se nikdy nedotýkají země, vznášejí se ve vzduchu, a proto jste nemohl slyšet "dusot jejich ocelových kopyt". Ty zvuky jste si nejspíš spletl s ocelovými ptáky letců. Neb, jak známo, ti mají své ptáky z ocele, lítají nad oblaky vesele.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

jsem nucen Vám sdělit :
1) NEMÁM pletky s Kalliopé ani s žádnou jinou osobou nečeského a neproletářského původu.
2) Nepsal jsem "poezii", leč z hloubi ateistické duše českého vlastence prýštící výkřik úzkosti nad stavem naší těžce zkoušené vlasti.
3) Je mi známo, že veškerý hluk letu Valkýr vydávají právě ony vřeštící Germánky.
Psal jsem přece o ocelových kopytech teutonských koní, cválajících pustou plání, jež byla kdysi kvetoucí mou vlastí.
Kdo spálil na uhel naše prosperující plánované hospodářství ? Kdo rozvrátil kvetoucí JZD ? Kdo staví luxusní vily vykořisťovatelů a velkosklady zbytečného západního zboží na naší orné půdě ? Odpověď znáte sama : Němci, Američani, sionisti a domácí buržoasie. NAD tou hrůzou létají Valkýry, Erynie a, možná, i harpyje.

Za vraty našich řek
zní tvrdá kopyta
za vraty našich řek
kopyty rozryta
je zem
a strašní jezdci Zjevení
mávají praporem
(F.Halas : Praze, 1938)

***Volte ČSSD a KSČM !***

Harpyje řekl(a)...

Zapomněl jste na Norny. Mé sestry nepatří do severské mythologie.
A ano, Kalliopé je neproletářského původu. To by ale nemělo vadit. Například s. Naděžda Konstantinovna Krupskaja, věrná družka Velkého Lenina, byla též neproletářského původu. A manželka čtyřnásobného Hrdiny Sovětského svazu, Viktoria Petrovna Brežneva, byla dokonce sionistka!
Takže nechápu, co máte proti Kalliopé. Projevujete se jako buržoazní nacionalista, místo abyste v duchu proletářského internacionalismu podporoval boj řeckých pracujících proti diktátu z Bruselu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale prosím Vás, vážená paní Harpyje !
Ty drobné skvrnky na třídním původu s.Krupské jsou přece více než dokonale odstraněny stykem s čistoskvoucí Stranou a Nesmrtelným Leninem ! Tam by jen nepřítel míru a socialismu mohl hledat nějaké známky špatnosti !
Mimochodem – životní příběh otce s.Krupské poněkud připomíná můj vlastní příběh. Jsem snad špatným vlastencem a členem Strany ??

A co má buržoasně-mytologická Kalliopé společného s bojem řeckých pracujících mas za zachování sociálních výhod ?!?

Soudruh Lenin, odcházeje od nás, kladl nám na srdce, abychom si vysoce vážili a střehli v čistotě velké jméno člena Strany, Přísaháme Ti, soudruhu Lenine, že se ctí splníme tento Tvůj příkaz ! (J.V.Stalin, 26.1.1924)

Harpyje řekl(a)...

Doufám, že mi nebudete mít za zlé, když Vám vytknu ještě jeden nedostatek. Z žalostného stavu Vaší vlasti viníte sice právem "Němce, Američany, sionisty a domácí buržoasii", ale na nepřítele hlavního, který zničil kvetoucí socialistické hospodářstvi, jste zapomněl - EU! Pan prezident to s prozíravostí jemu vlastní opakoval nedávno v Moskvě, u našeho velkého bratra, a nastínil velmi pesimistické scénário budoucnosti. EU není perspektivní, spí, USA ustupují, Ruskou federaci čeká růst!
V projevu se i okrajově zmínil o Evropské unii, když řekl, že Česká republika po roce 1989 usilovala o svobodu a demokracii, národní suverenitu a svobodné trhy, ale těchto cílů nakonec nedosáhla - a to především proto, že se stala členem Evropské unie.

Harpyje řekl(a)...

Tyto ocelové ptáky jsem měla původně na mysli http://www.youtube.com/watch?v=OTV8UNyVOlc Nefungoval mi YouTube. To je jedna z nejúchvatnějších filmových scén, které znám.

Větší vlastenec řekl(a)...

Použil jsem Váš odkaz, vážená paní Harpyje.
Děkuji Vám zaň, děkuji z celého svého českého srdce.

Jistě, tu "úchvatnou" scénu z odporného holyvůdského spektáklu znám. Ale dnes poprvé jsem slyšel americké žoldáky mluvit NĚMECKY.
A vše se rázem spojilo : Odporná americká agrese proti socialistickému Vietnamu, odporná německá hudba a odporná německá řeč dohromady a naráz.
DĚS & BĚS !
Ano, možná nevědomky jste poslala odkaz na pregnantní ukázku spojení dvou z našich tří úhlavních nepřátel. Děkuji Vám ještě jednou.

A opět připomínám všem opravdovým českým vlastencům a vlastenkám :
Nebýt brutálního listopadového převratu, byla by naše vlast nadále bezpečná proti německým fašistickým revanšistům i americkým agresorům.
Nebýt dočasného ústupu spravedlivého společenského zřízení, naše masmédia by zůstala naše; dnes jsou, až na výjimky *), vlastněna velkoněmeckým velkokapitálem.

Vlastenci a vlastenky !
Chcete zachránit naši vlast před úplným návratem fašismu ? Ano ?! Tak už NIKDY nevolte zrádce, kteří prohlašují humánní odsun za vyhnání a humánní znárodnění za loupež ! Volte strany a osobnosti, které zaručí co nejrychlejší návrat socialismu a Ruské armády-osvoboditelky !

***Volte ČSSD a KSČM !***

--------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Právo, Haló noviny

Harpyje řekl(a)...

Pokračování mého příspěvku z 19:12
Německo = EU
"Německý velkokapitál má v ČR téměř úplně stejné zastoupení jako český kapitál, tedy 30 % ... Ekonomičtí analytici tvrdí, že zahraniční kapitál je pro Českou republiku výhodou, ale pojem vlast a suverenita těmto lidem nic neříká ... Média v cizích rukou rozbíjejí českou státnost i samo češství denně, a dokonce rozbíjejí i veřejnoprávní média ... "
Tato kritika není součástí projevu pana prezidenta v Moskvě, nýbrž citáty z z článku "Je Česká republika kolonií zahraničního kapitálu?" uveřejněného na stránkách Svazu mladých komunistů, jehož autorem je Stanislav GROSPIČ, poslanec a místopředseda ÚV KSČM.
Pozoruhodné souznění názorů.

Větší vlastenec řekl(a)...

Hle, ocelový pták nese ocelového orla s měkkým srdcem :
http://www.youtube.com/watch?v=ZdxPV8c_DGQ&feature=player_embedded

To je snad nejúžasnější filmová scéna, kterou jsem kdy viděl.
Jak mi srdce poskočilo vlasteneckou radostí, když jsem mezi prapory, nesenými osvobozenými pracujícími celého světa zahlédl i naši vlajku ! Když jsem zaslechl oslavné volání na počest s.Stalina v mé mateřštině !

Ano, tyto zdánlivé maličkosti korunovaly mou už tak velkou vlasteneckou radost z největšího filmového díla všech dob; vždyť jednu z hlavních postav strhujícím způsobem ztvárnil národní umělec Jan Werich ! Náš Jan Werich, náš laskavý klaun, náš velký smířlivý mudrc v tomto velkofilmu dokonale vystihl odporný zevnějšek a ještě odpornější nitro německého fašisty Göringa.
Náš horoucí pokrokový vlastenec dokonale ztvárnil typického pravičáka, kujícího pikle i za zády Vůdce, kšeftujícího se zrádnými a potměšilými Angličany i jinými imperialisty. Ano, za tuto vynikající práci si náš Jan Werich hrdý titul Národní umělec zasloužil stokrát !

Ze všech umění je pro nás nejdůležitější film ! (V.I.Lenin)***Volte ČSSD a KSČM !

Anonymní řekl(a)...

Život člověka naučí, že vše na tomto světě přináší zklamání, pouze Bůh ho nezklame když se plně k Bohu obrátí. Zklamání není způsobené zlou mocí, která člověku nic nepřeje a vše kazí. Celé lidstvo je neustále zklamané, protože touží po věcech které nemůže mít. A i když je dostane tak tyto věci jsou pomíjivé a lidstvo je ztratí. Anebo tyto věci nesplňují očekávání a proto lidstvo neuspokují. Pouze obrácení se k Bohu je jedinou pravdou v životě.
Indický filosof Sri Aurobindo

Větší vlastenec řekl(a)...

Proč „pozoruhodného“, vážená paní Harpyje ?
Vždyť prezident Klaus je skvělý následovník pres.Beneše – přes své určité nepodstatné ideové nedostatky vede naši vlast správným směrem.

Náš prez.Kalus správně upozorňuje na rozličná strašlivá nebezpečí, jež na nás holubičí Čechy číhají na západ od našich hranic. Správně zdůrazňuje totalitní podstatu EU a nutnost našeho opětovného sblížení s velkým ruským národem, ještě správněji veřejně odhaluje děsivé celosvětové spiknutí protičeských, protilidových a protisocialistických sil. *)
Náš pan prezident si je dobře vědom nutnosti správně počítat naše oběti fašismu. **)
To vše jednotlivě i dohromady spojuje našeho prezidenta s nejpokrokovějšími silami naší vlasti, s oběma našimi Stranami.
Brzy po našem opětovném a konečném vítězství se bude v Ústavě ČMSDR skvět prostá věta „Václav Klaus se zasloužil o socialistický stát.“

***Volte ČSSD a KSČM !***

--------------------------------------------------------------------------------------------------

*) http://www.klaus.cz/clanky/2705
**) Chtě nechtě musíme k nám Čechům a Slovákům (včetně Slováků padlých v boji proti Polsku a SSSR) započítávat i "naše" německojazyčné sionisty, s jejichž zbytkem jsme se po osvobození rázně rozloučili.

Harpyje řekl(a)...

Jsem unesena. Podobný poklad světové kinomatografie jsem ještě nikdy nespatřila. Mám ale smůlu, nevim proč, ale každé video na Youtube se mi zasekává. Nedá se na to dívat. Neznáte nějakou pokrokovější variantu, ruskou, nebo např. kubánskou, která by fungovala bez neustálých přerušení?

Harpyje řekl(a)...

Mohu Vás ujistit, Hledající, že až na mou momentální bronchitidu nemám absolutně žádný důvod k nespokojenosti. A pokud se zde někdo za Vás vydává, tak ať na místě zcepení, zmetek jeden!

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

mám pro Vás SKVĚLOU zprávu. Největší dílo světové kinematografie lze v naší vlasti zakoupit na DVD (s českými titulky !), za cenu přístupnou i osobám strádajícím v krizí zmítaném Německu :
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=P%C3%A1d%20Berl%C3%ADna&m=f

Proletáři všech zemí, spojte se !***Volte ČSSD a KSČM !

S. řekl(a)...

Já už raději nebudu pokračovat, Vlastenče, vzhledem k opětovné přítomnosti zmetka, který se vydává nejen za Hledajícího, nýbrž i za jiné osoby. Pokud jsem kvůli tomutu hnusu někomu ukřivdila, tak se omlouvám. Moje vina spočívá v tom, že jsem tyto pletichy neprohlídla.
Dobrou noc.