sobota 6. listopadu 2010

MOBY DICK 2000: Příliš málo kritiků

Pondělí 6. listopadu 2000
I nouzová kantýna funguje skvěle: Povídá se, že tisková mluvčí L.Živá byla instalována proto, aby zařídila píár kampaň pro ředitele. Prý se tím má zvýšit imič a cena akcií Českých Textáren, které chce koupit nový majitel. Ve skutečnosti se topmanažeři začínají bát o své fleky a Běsný Kokot si hodlá zvýšit svou vlastní imič pro budoucí přechod k textárenské konkurenci.


Úterý 7. listopadu 2000
V dnešních Libových novinách je rozsáhlý rozhovor s naším ředitelem. Kokot se tu představuje jako normální člověk, který přijal výzvu a pro kterého je jeho současná funkce obětavou službou firmě, do níž vnesl svou vizi rozvoje textárenských činností. Rozhovor probíhal v čínské restauraci, kde si zaplacená novinářka s Běsným Kokotem pochutnávali na pečených škorpiónech.

Středa 8. listopadu 2000
Tisková mluvčí L. Živá se stala ředitelkou nově zřízeného Tiskového Odboru a dostala i svého mluvčího Zlato Vrha. Provizorní kantýna začala vařit minutku - pečeného škorpióna. Chřupání nožiček a mlaskavé pukání očiček se zatím ozývá pouze z úst manažerů - řadoví textárníci se i nadále spokojují s chroupáním sušenek.

Čtvrtek 9. listopadu 2000
Nový mluvčí nového Tiskového Odboru Zlato Vrh zahájil na intranetu kampaň před připravovaným průzkumem spokojenosti zaměstnanců. Hořekuje, že je v podniku příliš málo kritiků - pro vnitřní zdraví firmy by jich mělo být alespoň 5 % a je jich sotva jediné procento. Nejspíš se přesunuli do jiných podniků. "Anebo byli přesunuti," dodává Ambrož.

Pátek 10. listopadu 2000
Dnes se konala porada TO, která řešila problém nedostatku "rivalů" v podniku. Konstatovala, že věcný kritik bývá pro přímé nadřízené problémovým člověkem. Proto se otevřených kritiků jejich šéfové zbavili - ti utajení jen kafrají v kantýnách a píšou si deníčky. L.Živá se Z.Vrhem učinili rozhodný krok k nápravě: Najali skupinu kritiků!

*************************************
Předcházející týdny hledejte pod štítkem Moby Dick
Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.
Kdo je kdo v Českých Textárnách - verze z dubna 2003
Knížku "MOBY DICK: Deníček," v níž jsou sebrány denní poznámky z Českých Textáren od dubna 2000 do dubna 2003 lze za 199,- Kč + poštovné objednat u nakladatele na konvoj@konvoj.cz
Podněty, připomínky a výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz .

Předem dík! >>:)) Moby Dick

1 komentář:

Větší vlastenec řekl(a)...

DNES SLAVÍME !

Dnes je ten slavný den ! Dnes se každý český vlastenec, každá česká vlastenka slavnostně přistrojí a slavnostně naladí. Dnes je vědecko-ateistická duše všech roduvěrných Čechů (a Moravanů) naplněna radostí, z krásných vzpomínek a ještě krásnějšího očekávání.

DNES JE 7.LISTOPAD, 93.VÝROČÍ VŘSR !!!

Před třiadevadesáti lety zazněl mocný výstřel z Aurory, zahřměl ještě mocněji Leninův hlas : „Vpřed, soudruzi ! Vpřed za vítězství socialismu !“ A prostí ruští vojáci a námořníci šli, šli jako nezastavitelný příval, jako povodeň, jež smetá vše staré a práchnivé, jako povodeň, přinášející do celého kraje životodárnou prsť a živiny.
Šli a zvítězili, celé Rusko zúrodnili. Sovětská vláda ukončila imperialistickou, z obou stran nespravedlivou válku, obnovila menševiky zrádně zrušený trest smrti, zatočila s tyrany a zrádci všemi. Na Východě vyšlo Slunce, Slunce revoluce, a již nikdy nezapadlo.
Od 7.listopadu 1917 pracující celého světa hledí na Sovětské Rusko, hledí na svůj vzor a záštitu. Od VŘSR vědí uražení a ponížení celého světa, že je naděje na lepší život, na svobodu a spravedlnost.
I naši dědové viděli slávu a úspěch našich starších ruských bratří. Slyšeli o našich rodácích v řadách slavné Rudé armády, slyšeli o jejich hrdinných bojích proti buržoasii a Němcům. Naši dědové si uvědomili, že nadešel čas ke svržení nenáviděného Rakouska. Dne 14.října 1918 vypukla generální stávka, a dva týdny vznikl svobodný stát Čechů a Slováků.
Žel, buržoasie a nepřátelé naší staronové vlasti využili situace, kdy pracující třída byla na frontě resp. fyzicky oslabena válečnými útrapami, a proletariát porazili. Naši dědové prohráli zápas o socialistický charakter republiky. Navíc jsme nedokázali získat zpět celou naši vlast – více než 50% našeho tisíciletého území zůstalo v krvavých rukách Němců.
A co bylo nejhorší – porážka proletariátu v prvních letech existence ČSR zapříčinila odložení vyčištění našeho národního území od Němců a německojazyčných sionistů o celých 28 let.
Naštěstí, po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou se vše v dobré obrátilo. Po humánním odsunu národních nepřátel a humánním znárodnění majetku třídních nepřátel se naše národní osvobození završilo, alespoň na té malé části našeho svatého území, jež nám a Slovákům přiřkly západní mocnosti v roce 1918.

Dnes tedy slavíme, v důsledku dočasného ústupu socialismu nikoli celostátně, ale přesto radostně. Víme, že pravda je na naší straně, že socialismus a vláda věcí našich se s k nám navrátí, ó lide navrátí. Na Východě opět vyšlo Slunce, jasně září velký Putin-Obnovitel. Vší náš lid zvedá hlavu, snaží se napravit naše nevítězství v parlamentních volbách.
Jednou přijde čas, kdy VŘSR opět budeme slavit v ulicích, kdy naši pionýři večer půjdou s lampióny, připomínajícími hrdinství Lenina a Rudoarmějců. Jednou přijde čas, kdy osvobodíme celou naši vlast, kdy ji celou očistíme od národních a třídních nepřátel. A pak se bude tančit všude !

Bez VŘSR by nebylo svobodného Československa ! *** Volte ČSSD a KSČM !