úterý 2. listopadu 2010

Vanička, voda a dítě

Předražená fotovoltaika, jedovaté svítivky, vražedná biopaliva a jiný multikulturalismus.

Každý zná to rčení: "Aby se s vaničkou nevylilo i dítě." Tak vylévá se především špinavá voda po koupeli, dítě samo se vylije těžko. Ale asi se to někdy nějakému zapomnětlivému tatínkovi povedlo. Takže se to tak říká. A užívá. A každý ví, o co jde. Jenom v jednotlivých případech nechápe každý stejně - co je špinavá voda, určená k vylití a co to dítě, které bychom vylévat neměli.


Tak třeba fotovoltaika. Kladný vliv dotací se zde projevil v tom, že při hromadné výrobě se zlevnily panely. A pak také - protože jde tím pádem o zajímavý kšeft - mnohem vylepšily! Takže by svým majitelům přinesly nezasloužené zisky...

Špinavé vody je zde spousta: nepřiměřené dotace, zábor jen těžko obnovitelného přírodního zdroje, jakým je úrodná půda - a narušení normálních ekonomických vztahů. Dále vinou zákazu omezit tok elektrické energie, plynoucí aktuálně z těchto zdrojů, se zvyšuje nebezpečí rozpadu jednotné elektrorozvodné sítě. Až po desítkách let zvadnou fotovoltaické lány, čeká nás likvidace nebezpečného odpadu. Nás - protože firmy od svého odpadu utečou (řízeně zkrachují).

Nevylévejme však dítě: Lepší, úspornější, levnější, účinější fotočlánky, jež si po příštím blackoutu bude každý lepit na střechu - aby byl samozásobitelný alespoň v základních životních potřebách: Televize, počítač, telefon, chladnička a světlo...

Nečekaným antienviromentálním důsledkem samozásobitelné výroby elektřiny se stalo, že například v Americe v místech, která byla dříve pro moderně žijící lidi (s elektřinou a teplou vodu) nedostupná, protože k nim nevedly sítě, se začala stavět obydlí. Člověk, který znečisťuje už svou přítomností, a auty, kterými sem jede, a odpadky, které odtud odváží, a domem, který stojí na dříve přírodní skále uprostřed už nedivoké přírody se může díky "ekologickým zdrojům" zabydlet i dřívější pustině a tím ji zničit...

A jak je tomu se světlem, přesněji řečeno světelnými zdroji? Úporná snaha k "úsporám", totiž totalitní diktát, jenž nutí lidi, aby se zbavili jednoduchých a příjemných žárovek - to je ta špinavá voda. Nově se rozvíjející technologie "ledových světel" je pak dítě, které vyfoukne dnešním světlobaronům, co nám dodávají jedovaté nízkosvětelné tvarové zářivky s mizerným barevným podáním, celou jejich vaničku.

Avšak i toto světlo má své stíny: Krom narušení ekonomické a osobní svobody (což se už stalo), nás čeká ještě jedno překvapení: Matematicky podložený předpoklad říká, že když budou k dispozici pouze energeticky šetrné zdroje, spotřebuje se na osvětlení - mnohem více elektřiny! Kdo by zhasínal úsporky, když svítí - skoro - zadarmo!

Na biopalivech však vidím jenom špínu. Etanolová kukuřice v Brazílii a kokosově olejnaté plantáže v Indonésii, které dodávají "obnovitelné" palivo, jež ničí motory, ničí i přírodu hned několika způsoby. Jednak pasivně - podobně jako alergonosná žlutomasa řepky na českých polích. A pak aktivě - pro rozvoj "ekoplodin" se ničí původní prales, a to i vypalováním. Takže například Indonézie se stala - po Číně a USA - třetím největším producentem CO2! Paradox: Evropa, aby chránila své životní prostředí a rozšířila "diverzitu" se chová hůře než za imperialismu. Ano, západní svět se dnes stal ekoimperialistou, který ve jménu ochrany ekologie ničí celoplanetární životní prostředí. A to za ohromného plýtvání penězi svých daňových poplatníků - a chudnutí lidí, co pracují na ekoplantážích!!!

Nedosti na tom. V této vaničce je nejenom spousta špinavé vody, ale objevuje se zde i krev. To, co víme o chudácích orangutanech, se totiž přímo týká i původních obyvatel pralesů, kteří jsou v některých případech nemilosrdně vražděni.

A dostávám se k poslední, zdánlivě neekologické, vaničce. Vaničce, ve které se máchá spousta dětí, které jsou z rodiny Práv Člověka. Multikulturalismus, lidská práva, náboženské svobody a svoboda slova se při drhnutí špíny zašpinily z rejžáku a dnes je pociťujeme spíše jako nadvládu menšin, opovrhování povinnostmi, náboženskou nesnášenlivost - a svobodu sprostě lhát...

Nicméně současná západní civilizace je dítětem prosazování lidských práv. A tak ji, prosím, nevylívejme z euroatlantické vaničky společně se zlými dětmi!

Jako ve všem, i zde platí zlaté Šamanovo heslo:

"Přiměřeně, přiměřeně, přiměřeně!"

Psáno v Praze dne 2. listopadu 2010 20:35-21:05, přemýšleno uplynulá desetiletí...

38 komentářů:

stk řekl(a)...

Tím heslem, (se kterým se dá těžko nesouhlasit) se stal Šaman pokračovatelem odkazu pana Jana (Wericha), který v pohádce "Sůl nad zlato" při výrobě palačinek přisypává do kádě cosi (snad mouku) a přitom praví "Přiměřeně, přiměřeně..." [;-)

Nicméně je mi velmi blízké uvažování Šamanovo, který zřejmě už najisto počítá s finálním krachem minimálně evropské civilizace. O něm jsem přesvědčen celý život i já, A.S.Pergill a další. Jen nevíme, zda to bude válka nebo rozpad mocenských struktur společnosti (anarchie) - a hlavně: kdy onen "Total Blackout" nastane...

KASSANDRA řekl(a)...

Nel 2012 IL MONDO NON FINIRA'
E nemmeno nel 2013, 2036, 2060
Sono false profezie!
http://www.tarocchionline.net/reserved/2012.htm

informace řekl(a)...

Giordano Bruno, De l’infinito universo et Mondi, Dialogo QuintoNon bisogna dunque cercare, se estra il cielo sia loco, vacuo o tempo; perché uno è il loco generale, uno il spacio immenso, che chiamar possiamo liberamente vacuo; in cui sono innumerabili ed infiniti globi, come vi è questo in cui vivemo e vegetamo noi. Cotal spacio lo diciamo infinito, perché non è raggione, convenienza, possibilità, senso, o natura che debba finirlo: in esso sono infiniti mondi simili a questo, e non differenti in geno da questo; perché non è raggione né difetto di facultà naturale, dico tanto potenza passiva quanto attiva, per la quale, come in questo spacio circa noi ne sono, medesimamente non ne sieno in tutto l’altro spacio, che di natura non è differente e altro da questo.

STK řekl(a)...

Informace, moje italština končí kdesi u objednání večeře... Mám to rvát se slovníkem v druhém okně?

informace řekl(a)...

V češtině:
G.B. Dialogy, z italštiny přeložil J.B. Kozák; předmluva a stať Jiřiny Popelové-Otáhalové: Život a dílo Giordana Bruna, obsahuje přeložená díla: Večeře na Popeleční středu, O příčině, principu a jednom, O nekonečnu, universu a světech
Jestli to nenajdete, přeložím Vám to zítra já.
V podstatě říká, že neexistuje žádný důvod, aby svět skončil.
Dobrou noc.

From Google with Love řekl(a)...

Italian to Czech translation
Není to zkusit, pokud je obloha na místě těžby, nebo vakuové čas, protože místo se jedná o obecné prostor obrovský, že hovory mohou svobodně prázdný, jsou nesčetné a nekonečné koule, protože to je místo, kde žijeme a na vegetamo nás. Takový nekonečné spacio říkáme, protože to není raggione, pohodlí, možnost, smysl, nebo že příroda má dokončit to: v něm jsou nekonečné světy, jako je tato, a ne odlišný od toho v vodík, protože není tam žádný nedostatek fakulty raggione přírodních Říkám tak pasivní jako aktivní síly, které, jako v tomto prostoru kolem nás jsou, podobně, ne všechny ostatní Siena v prostoru, který není rozdílné povahy a hodně z tohoto.

A.S.Pergill řekl(a)...

Šamane,
k té fotovoltaice: Hlavním problémem je, že vypnutí FV elektráren (nebo jejich odpojení) fakticky zvýší kvalitu toku elektřiny v síti. Je to z toho důvodu, že zdroje, které zcela chaoticky přeskakují z nuly na maximální výkon a zpět, mají tendenci síť destabilizovat (v Německu se už podařilo shodit síť a vyrobit blackout větrníky, které dodávají elektřinu podobných "kvalit").
Jinak, na rozdíl od vás, považuji opravdu některé zisky za nepřiměřené a některé způsoby jejich vytváření za nemravné.
K těm dalším věcem: Přechod na LED svítidla eliminuje kompaktní zářivky při podstatně vyšší kvalitě svícení a s možností libovolného rozsvěcování a zhasínání.
Biopaliva by měla význam, ovšem v souvislosti s GMO, jinak pořád platí, že na výrobu litru bionafty spotřebujeme něco víc než litr nafty (resp. jeho energetický ekvivalent), takže spotřeba energie fakticky roste (proto také řada naftařských apod. firem biopaliva podporuje). GMO by mohly tento poměr zvrátit. Biopaliva mají IMHO větší potenciál než větrníky nebo fotovoltaika, protože jsou libovolně skladovatelná. V současné době mohou hrát roli maximálně energetického vektoru, pokud by se do nich dařilo "zazdít" dostatečné procento energie z JE (což tč. nefunguje).
Ad multikulturalismus, lidská práva atd., to už se zcela jednoznačně zvrhlo v pravý opak: V "rasismus naruby" a v antievropské a antibělošské běsnění. Opět je zajímavé, že se v tom hojně angažují Židé. Proto považuji váš (ale nejen váš) hlas proti těmto zhůvěřilostem za strašlivě důležitý. Jinak opět může převládnout mínění, že to vše je "židovské spiknutí". Zatím se to najde jen na "extrémistických" zdrojích, ale přechod do mainstreamu může být otázkou doslova chvilky. Navíc lidé jsou naučení dlouhodobým pobytem v nacistické a komunistické totalitě některé "nevhodné" myšlenky zatajovat a jednat podle nich "až to rupne". Tenhle fenomén dost zaskočil v dubnu a květnu 1945 Němce a v roce 1989 komunistické vedení.

Jinak k té EU obecně:
EU není špatná proto, že nám zakazuje žárovky, rtuťové teploměry, tradiční místní názvy potravin, nutí nesmyslnou větrnou a fotovoltaickou elektřinu atd. EU je špatná proto, že vytváří systém, ve kterém nekvalifikovaný úředník, rozhodující se čistě podle lobbystických tlaků (a nejsem ochoten nevěřit i na velice tučné úplatky), je schopen tyto věci protlačit jak proti obecnému mínění voličů, tak i proti doporučením odborníků.
Dle mého mínění je EU nereformovatelná stejně, jako byl nereformovatelný socialistický systém. Asi bude lépe (a bude to stát méně námahy a času) ji zlikvidovat a smysluplnou spolupráci suverénních států začít organizovat na zelené louce.

informace řekl(a)...

STK. můj pokus o překlad.
"Netřeba tedy se ptát, zda za oblohou je místo, prázdné nebo dočasné, protože jedna věc je místo ve smyslu všeobecném, druhá nesmírný prostor, který můžeme nepřesně nazývat prázdným, je v něm nesčíslný e nekonečný počet globů, jako ten náš, na kterém žijeme my. Tento prostor nazýváme nekonečnem, protože není důvod, příčina, možnost, smysl nebo způsob proč by měl mít konec. V něm se nacházejí nekonečné světy podobné tomuto a v podstatě se od něj nelišící. Není důvodu ani nedostatku přírodních sil, jak pasivních tak aktivních, proč by neměl existovat, tak jako v tomto prostoru , který je kolem nás, i jiný prostor, který by svou povahou byl odlišný od našeho. "
Giordano Bruno byl upálen za své heretické názory inkvizicí 9. června 1889 na římském Campo dei Fiori s jazykem upevněným do svěráku, aby nemohl mluvit. Po vyslechnutí rozsudku smrti pronesl tato slova: «Maiori forsan cum timore sententiam in me fertis quam ego accipiam» ( "Možná vy, moji soudci, tato slova říkáte s větším strachem, než já je přijímám.")
Podle G. Bruna vesmír je nekonečný jako prostor, existují v něm světy podobné našemu, nekonečný ve svém trvání.
To jako pobídka k méně chmurným úvahám o konci světa a civilizací a jako protilék kosmickému a historickému pesimizmu.

Anonymní řekl(a)...

Brok:
Zavedení úsporek rozkazem je nepochybně komerční tah výrobců. Vyrábějí jak žárovky tak i úsporky. U obou mají kalkulovaný zisk cca 10%, ale 10% ze tří stovek je o dost víc než 10% za 10 Kč. Takže někomu v EU dobře zaplatili, aby ty žárovky zakázal. Věc má dvě řešení, koupit úsporky a nechat je svítit po celou dobu, kdy to můžu potřebovat nebo místo jedné 100 W nasadit tři šedesátky. Oboje vyhovuje rozkazu. Tuším to byl Aristoteles, kdo pravil "Chytře poslouchat znamená dvojnásob vládnout."

informace řekl(a)...

Dodatek:
snad by bylo lepší přeložit část věty "se estra il cielo sia loco, vacuo o tempo" zda za oblohou je prázdné místo a [prázdný] čas"

informace řekl(a)...

nemám technické znalosti, a tak se tou polemikou kolem fotovoltaiky prokousávám jen s obtíží. Chtěla jsem se zeptat, jestli někdo něco ví o projektu Archimedes, co dal dohromady nositel Nobela Rubbia? Postavil už elektrárnu ve Španělsku a staví jednu v Laziu. Našla jsem o tom diskuzi mezi odborníky na netu, ale pořád nevím, jestli je to řešení, které odstraní různé nevýhody fotovoltaiky nebo jestli je to jen plácnutí do vody.
http://www.aspoitalia.it/component/content/article/140

informace řekl(a)...

K mému O9:32
G.Bruno byl upálen v r. 1600, V r. 1889 na místě, kde byl upálen postavili jeho sochu.
Promiňte, ale po ránu moc nefunguju a tak mi to uniklo.

Schumacher antisemita řekl(a)...

K článku - co jiného lze než souhlasit. To na pendrek, když se nemůžu hádat. Včetně toho "přiměřeně"....
"Chytře poslouchat znamená dvojnásob vládnout" - To je moudré, pokusím zapamatovat. Otázka co tím autor myslel. Jestli poslouchat ve smyslu uposlechnutí nebo naslouchání. Přemýšlím jak adjustovat lineární halogenku - ty nepodléhají omezení do závitu E27. Nějaký adaptérek s držáčkem by to chtělo. Jsou od stopadesáti W výš. Mám představu takovou, že by byla patice E27 s keramickou hlavicí a našroubovatelným uzavřeným válcovým krytem z tepelně odolného skla. Uvnitř by byl držák na trubici. V podstatě žárovka v žárovce podobná "vyhovujícím žárovkám" s vestavěnou halogenkou (á 75 Kč/kus, jenže rozebíratelná a pro různé výkony. Rád vymejšlím, líný patentovat, tak občas koukám jak vydělávají jiní. Jak v devadesátých letech byly k mání první bílé ledky, hnedle jsem je nabastlil do patice od žárovičky. "Maglitku" s ledkou jsem měl dřív než firma. No....Taková kilowattová trubice, to už je sluníčko. A jak pěkně hřeje. K úsporkám : zkouším čtyřícítku šneka, bratru za něco přes 300,-Kč. Svítí skorem jako dvoustovka žárovka. Půjde do lustru z Ikey, který by se dvoustovkou žárovkou rozplakal. Barva světla, prý "teplá" 2700 K je přijatelná, uspokojí ale nenadchne. Lehce zvýraznuje žlutou a fialovou, nějaké díry ve spektru jsou. Ledkám prorokuju budoucnost, ale na "velké svícení" zatím nejsou.

drak řekl(a)...

To, že multikulturalismus selhal, už přiznávají i na místech nejvyšších, viz např. slova Angely Merkelové z nedávné doby. Důležité ale je abychom jednu hovadinu, která se přežila, a o které se to dávno ví, nenahradili hovadinou jinou. Naprosto postačí, budeme-li měřit všem stejným metrem, čímž dáme najevo, jasně najevo, že ctíme a hájíme náš systém hodnot a bude-li to dostatečně důsledné, tak tím časem ty agresivní řvouny a vymahače privilegií odstřihneme a vykážeme do patřičných mezí. Čím ovšem zaměstnáme tu bandu parasitů, která se tím vymýšlením a praktikováním kravin živí, to nevím, a to by mohl být velký problém ,možná dokonce větší, nežli některé problematické menšiny samy o sobě.

Co se alternativních energií týče, tak ty větrné elektrárny skutečně mají smysl někde v Kalifornii, možná ještě tak v ve španělském vnitrozemí bohatém na pouště, tamtéž asi mají smysl i ty solární elektrárny, ať už fotovoltaické, nebo na jiných principech, ale "zasírat" něčím takovým půdu, která by se dala využít zemědělsky či nechat zarůst lesem, je prostě zvrhlost a debilita.

Současná generace biopaliv je k ničemu, ale existují projekty v oblasti pěstování řas, které jsou velice zajímavé a slibné, výsledek to práce našich akademiků, které kupodivu pomáhají energii získávat a ne ztrácet, takže ano, nějakou perspektivní budoucnost ten obor rozhodně má.

Je ale skutečně otázkou, jak donutit evropské a národní pitomce a byrokraty, chovat se rozumně, a bude-li nutné celou EU nejdříve zrušit a pak zbudovat znovu a lépe, nebo zda se pokoušet reformovat tuto zdařilou následovnici bývalé RVHP, která již překonala svou učitelku ve všech ohledech, v megatrojčení zcela a mimo jakoukoliv pochybnost.

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 drak : "Čím ovšem zaměstnáme tu bandu parasitů, která se tím vymýšlením a praktikováním kravin živí ?" Nějaký návod by byl. Douglas Adams : "Stopařův průvodce"
:-)))

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 šaman : Mravenčí kupy na Šumavě letos nejsou tak do špičky jako loni. Nevím jak to vykládat, sleduju až od loňska, to mě překvalily. Lámal si hlavu proč a po Vánocích přišla odpověď. Jsem zvědavý na letošek. Porovnám fotky z loňska a letoška. Mám rád příjemně teplý podzim, ale výkyvy počasí mě znepokojují. Něco se děje, netuším co. Nelíbí se mi to.

stk řekl(a)...

2 Shumacher:
V našem ústavu se už běžně používají LED reflektory v RGB provedení (umí všechny barvy a to plynule ;-) s "ekvivalentním výkonem" cca 2 kW při příkonu cca 180 VA. Též koncentrace paprsku je neuvěřitelně jednoduchá - a tepla je z nich jako z větší stolní lampy. Takže LED technologie už běží ba přímo pádí vpřed. Na váhu, velikost a mechanickou odolnost jsou už lepší než halogenky i vysokotlaké výbojky, jen výkon jednoho svítidla a cena je dosud nekonkurenceschopná. Ale za poslední rok šly ceny LED svítidel o 50% dolů...

Není to můj obor, ale je to jako když nastoupila ve zvuku digitalizace nebo pro komerční použití mp3...
Tichý převrat.

drak řekl(a)...

Schumacherovi:

Bohužel, ale ještě nemáme k dispozici dostatečně kapacitní vesmírné koráby v dostatečném počtu, na které bychom je pod nějakou záminkou vylákali a poslali je na výlet bez návratu, bohužel, řešeno +/- dostupnými prostředky, ani nemáme dost zaoceánských osobních lodí jako je Queen Mary 2, že bychom jich vypravili plně obsazenou flotilu na výlet a nechali jí někde uprostřed Pacifiku, daleko od pevnin i ostrovů, najet na miny.

Schumacherovi, STK a Šamanovi:

Do lampy nad pracovní stůl potřebujeme klasickou žárovku o výkonu asi tak 60W, aby si člověk nezničil oči. Ta vydává světelný tok intensity asi tak 650 - 670 lm. Když jsem hledal LEDkovou náhradu žárovky, tak jsem v tom "studeném" (více Kelvinů) bílém provedení našel cosi o svítivosti 625 lm, takže to už by se blížilo jakési rozumné upotřebitelnosti, ale já to studené bílé světlo nemusím. V tom "teplém" (méně Kelvinů) bílém provedení to bylo jenom asi 550 lm, a to je pořád ještě málo, takže zatím jak v lustrech a svítidlech, tak v pracovních lampách zatím provozuji halogenky, které svítí příjemně a dostatečně silně zároveň. Pokrok ve vývoji LEDkového osvětlení ale pokračuje doslova mílovými kroky, takže věřím, že některé halogenky, kterými svítím teď v tento okamžik, už možná budu nahrazovat korejskými LEDkami na střídavý proud od fy SSC, nebo někoho jiného:

http://www.fotonmag.cz/category/osvetleni/led-osvetleni/

V podstatě stačí naučit to "papat" střídavý proud rovnou bez konverzí a zvednout tomu svítivost v té "teplé" části spektra, a bude po starostech jak s evropskou natvrdlostí, tak s pitomými jedovatými výbojkami, se kterými aby se jeden bál omylem seknout o zem.

Kdyby ti eurohujeři v té unii nejdříve nechali ty lidi v těch výzkumných ústavech a vývojových oddělení továren nejdříve vyvinout pořádná svítidla a pak teprve někoho nutili je používat mělo by to celé nějakou logiku, ale to, co nám předváděli a předvádějí doposud, tak to cosi mezi cirkusem na kolečkách a blázincem na výletě.

informace řekl(a)...

Tohle také patří do tématu multikulturální obrany menšin, jako na př. homosexuálové. V televizi právě probíhá osvícená debata na námět: "je lepší chodit za ženskýma než být gay?". Účinkují v ní politici a novináři. Diskutují kolem výroku premiéra, obviněného z pohlavních styků s nezletilou Alžířankou, který tam odsekl na dotaz novinářů. Oba sice popírají, že by spolu něco měli, že je to všechno vymyšlené, ale přesto se kolem "případu" vyvinul v mediích velký skandál. Nebudu tu vykládat o postoji diskutérů, ale o zábavném "průzkumu veřejného mínění", co provedla redakce. Na otázku, co si myslí o chování Berlusconiho, všichni starší lidé jak muži tak ženy, řekli, že dělá dobře, když na to stačí, i když třeba s trochou viagry. Staří páni dokonce se vyslovili dost závistivě: "kdyby mě nějaká chtěla, tak bych si to rozdal taky". Na druhé straně zas mladé studentky z římské univerzity jednohlasně prohlásily, že Berlusconi dělá Itálii mezinárodní ostudu a že zneužívá dívek, které buď nemají peníze nebo chtějí dělat kariéru. Na gaye mezitím zapomněli, nakolik je výrok v rozporu s kulturou multi, jen dva z diskutérů projevili mínění, že prý Berlusconi svým pohrdavým výrokem vůči homosexuálům, promlouvá k "břichu" italské společnosti a na druhé straně ignoruje "mozek". Takže italské "břicho" je homofobní. No, ono se občas stane, že nějakého gaye na ulici zmlátí, takže ta multukulti propaganda asi ještě moc nezapůsobila.
A v Česku? Co si o tom myslíte?

A.S.Pergill řekl(a)...

To Schumacher:
"Ruské vlaštovky" přiletěly asi o dva týdny dřív, než přilétají obvykle. Pokud se nespletly, čeká nás nejspíš nejtužší zima za posledních deset let, možná i za déle. Zcela jistě neklamný příznak "globálního oteplování".

STK řekl(a)...

2 Drak: Bez konverze to asi nepůjde Draku. Ono by to příšerně blikalo - asi tak, jako některé zářivky s krátkodosvitovým luminoforem. Blikání bylo taky hlavním důvodem, preč jsem měl jedny z prvních (drahých) LCD monitorů. Já i 100 Hz vnímám.
===============
2 Pergill: Taky jsem si všimnul. Ráno a večer lítají kolem našeho baráku v mnohasethlavých hejnech někam nocovat. A taky dumal, co to znamená. Bohužel si nemohu udělat zásobu dřeva na zimu a musím spoléhat na to, že "Zásobování teplem" to zvládne.
P.S.: Na chalupě tu zásobu pochopitelně mám! [;-)

drak řekl(a)...

A.S. Pergillovi a Schumacherovi:

Klima se měnilo, mění a měnit bude a to s člověkem, nebo bez něho. Je dosti nesmyslné pokoušet se to nějak dlouhodobě ovlivnit, na to zatím nemáme ani dostatek znalostí, ani dostatek energie. Je ale rozumné se tomu přizpůsobit. Nicméně to, že člověk sprovodil ze světa lesy a udělal z krajiny to, co z ní je nyní, má za následek určité její odvodnění a tudíž i snížení její tepelné setrvačnosti a to pak může mít za následek zvýšení rozdílu teplot mezi létem a zimou. Bylo by navíc velice žádoucí zastavit proces odlesňování v Jižní Americe, Asii a Africe tam, kde ještě nějaké pralesy zbyly a platit místním za to, že se budou starat o to, aby se pralesům dobře dařilo a spíše na ploše přibývaly, nežli naopak.

drak řekl(a)...

Informaci:

Víte, jaksi dost dobře nechápu, o čem a proč to v té "bedně" tak dlouho a zeširoka besedují. To je přeci věc každého, k čemu byl přírodou nasměrován, za tím prostě bude chodit. Já osobně, bych s nějakým chlapem po sexuální stránce rozhodně nechtěl nic mít. S holkama, to je jiná. Takže ať si každý chodí kam chce a druhému dopřeje tu svobodu chodit si kam on chce a v podstatě není o čem se bavit. Nicméně jako Berlusconiho manévr na odpoutání pozornosti a za účelem zametení případu pod koberce to pochopit dovedu.

Pakliže se to Berlusconimu prokáže, tak ať ho zavřou, holky se mají nejdříve nechat vyrůst a pak za nimi běhat, naopak je cosi špatně a říká se tomu pedofýlie, ani si nejsem jist, nakolik úspěšně se to dá léčit. Ostuda to samozřejmě je. Postoje italských staříků jsou dost nemravné a mírně znepokojivé, svým vnukům a vnučkám by určitě nepřáli, aby se po nich sápal nějaký starý chlípník či chlípnice, tak že by se nad sebou měli zamyslet.

U nás bych řekl, že vládne vcelku pragmatický postoj k věci v tom smyslu, ať si každý žije po svém tak, jak chce a uzná za vhodné a provozuje si až po určité meze co chce a jak chce, ale ať ostatní laskavě u toho ušetří mediálních masáží ve smyslu propagace své orientace a způsobů sexuálního vyžití. Což bych považoval za vcelku rozumné. Ne, že bychom žili v ideální společnosti bez agresivních imbecilů to ne, ale v médiích k tomu naštěstí nedostávají prostor. Už si ani nevzpomínám, že by tady u nás na ulici někoho zmlátili kvůli sexuální orientaci.

drak řekl(a)...

STK:

Já bohužel sluchově i zrakově vnímám také ledacos a je to pro mne tudíž následně drahé. Nejlevnější monitor, se kterým jsem schopen dlouhodobě pracovat je S1911 od EIZa :-) z notebooků to musí být aspoň Rko od Lenova.

Nicméně věřím, že ti korejští Žluťáci určitě nemají v úmyslu vytvořit nějaký, za oči tahající stroboskop, byť by se jim to mimoděk mohlo podařit. Prostě počkáme a uvidíme. Vývoj LEDkových svítidel je intensivní a překotný, ten už nikdo nezastaví a je skutečně jen a pouze otázkou času, kdy někdo přijde na trh s něčím, co bude příjemně a dostatečně silně svítit. Seriovou výrobou se to pak zlevní. Ten čas navíc asi ani nebude příliš dlouhý, do pár let nejpozději to tu budeme mít.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Všem : Ano. :-)))

informace řekl(a)...

Draku,
o čem tam v té bedně tak dlouho besedovali? Podstatně o politice a o budoucích volbách. Celý ten skandál, který vyvolala levice s podporou medií, má trojí cíl: za prvé donutit Berlusconiho, aby podal demisi, za druhé zdiskredikovat ho natolik, aby ho příště lidé nevolili a tak nedostal zase většinu v parlamentu a senátu, za třetí znemožnit tak jeho zvolení prezidentem republiky, na kteroužto funkci Berlusconi otevřeně aspiruje.
A tak se jeho soukromé chování stává politickým nástrojem nátlaku, která by měl ovlivnit hlavně starší generace, vyrostlé ještě v duchu katolické retrográdní morálky. Zajímavé je, že na př. nerozmazávají Berlusconiho homofobii, proti výroku jako diskriminaci menšiny se vyslovil snad jen svaz homosexuálů.
Groteskní na celé té moralizační kampani je, že ji vedou propagátoři sexuální revoluce z minulých let, kdy hlásali právo nezletilých vést pohlavní život. Výsledek těchto jejich snah je vidět na různých průzkumech nebo na ženských stránkách časopisů, kde se matky ptají, co dělat s dvanáctiletou dcerou, která započala sexuální život. A groteskní je, že tento katolický moralizační názor zastávají teď některé dívky nebo chlapci mladé generace, která sexuální svobody využívá. Sexuální svoboda jen pro některé? Tím nechci říct, že bych Berlusconiho život schvalovala nebo zastávala, zdá se mi naopak duševně a citově prázný. Ale není to jeho právo na soukromí?
Předčasná sexuální výchova a předčasný pohlavní život, dodala bych zase na druhé straně, rozhodně nevede k nějakému štěstí nebo zodpovědnému chování vůči sobě samému. Právě v těchto dnech píší noviny, že desetileté děvčátko ve Španělsku porodilo dítě. Ve Španělsku sexuální výchova dětí je zavedena už ve školkách. A nyní tento vynález chce evropská komise rozšířit na všechny země EU. Je to správný krok?
Není náhodou s pojetím morálky v evropských zemích a jmenovitě v Itálii něco v nepořádku? Dvojí morální měřítko a dvojí úsudek.

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 informace : To, že noviny píší o desetiletém děvčátku ve Španělsku...žijí tam i jiné národnosti než Španělé....Berlusconi je nesestřelitelný. Patří k tamní kultuře. To není náš problém. Když ho volí, ať ho mají. Vyřeší až zubatá.

STK řekl(a)...

Berlusconi je "kanec".
A kance sice kde kdo odsuzuje ale chlapi mu potajmu závídí, ženské jej potajmu obdivují.
To celé pokrytectví je obvyklá katolická pseudomorálka. Ale nejen katolická.
Proč dostávám (naštěstí jen na služební mail) denně desítky nabídek na Viagru? No - asi ty nabídky nějaký účinek mají, sic by se nikdo neobtěžoval vymýšlet nové programy pro spamovací automaty....

informace řekl(a)...

Pánové STK a Schumachře,
špatně jste pochopili, co jsem chtěla říct. Podle mne je pokrytectvím jednání opozice a spřátelených medií, které využívají toho skandálu, který, jak se zdá, je zcela uměle vyvolaný, k politickým účelům a při tom apelují na starou kněžourskou morálku, proti které v nedávné minulosti brojily. Ti starší nebo staří lidé vzali ty otázky s humorem a tak trochu si dělali z reportérky srandu. Jenomže politici v televizní debatě si toho pochechtávání staříků jaksi nevšimli a horlili dál proti zpustlému premiérovi, který, místo aby v noci spal a posílil se tak k zodpovědné denní práci, pořádá orgie s mladými nevinnými dívkami a nutí je prodávat své tělo sliby, že jim obstará místo a kariéru.
Mezi tím se objevila na scéně nová "eskort", tentokrát na Sicilii, s tvrzením, že jí Berlusconi za noc orgií zaplatil deset tisíc euro (ostatní dosud mluvily jen o pěti tisících, zřejmě si zvýšila kurz) a státní prokuratura okamžitě nastražila uši a započala nové pátrání. Ta "eskort" na dnešek odpoledne ohlásila tiskovou konferenci, ale pak ji zase odvolala, že prý jí v tom zabránila prokuratura, aby nerušila pátrání. Což zase prokuratura dementovala.
Takže pomalu ale jistě figura Berlusconiho nabývá mýtických rozměrů sexuálního monstra, které je čím dál tím méně věrohodné.
Takhle se vede politické soupeření?

STK řekl(a)...

Myslím, vážená Informace,
že jsme to pochopili správně. Mluvím o pokrytectví nejen politiků, ale všeobecně. Slovně proutníka odsoudíme, ale ve skutečnosti mu závidíme. A že si Silvio tu pověst pěstuje mi nemusíte ani potvrzovat. Viděl jsem v TV záběr, kde Berlusconi vystupuje nebo nastupuje do auta a vedle stojí policistka, opřená o kapotu jiného auta a cosi sepisuje - asi pokutu za nedovolené parkování. Silvio se k ní přitočí odzadu, přitiskne se k ní a začne naznačovat kopulaci. Policistka se otočí - a od facky Berlusconiho uchrání jen jeho známá tvář.

Berlusconi ve skutečnosti není žádný hlupák. On ví, že ho to v očích Italů i Italek povýší na "rujného kance", kterážto pověst mu přidává na životaschopnosti a ubírá let i jako politikovi.
Taky už není nejmladší, chlapec...

žibřid řekl(a)...

Taky považuji za smutné, když proti Berlusconimu není žádný profesně-politický argument, nýbrž se používají argumenty, které pravděpodobně zasáhnou širší vrstvy veřejnosti.
Pokud Berlusconi skutečně řekl, že "je lepší chodit za ženskýma než být gay?", tak mě ale překvapuje míra jeho vulgarity, která nakonec není menší než u jeho protivníků.

Tolerance k homosexualitě v Čechách asi není dána tím, že by zde zapustila multikulti výchova kořeny, nýbrž laxností Čechů k téměř čemukoli. Není to sice rys přímo kladný, ale je poměrně příjemný.

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 STK : Facka by Berlusconimu sedla. Chápu, že někomu imponuje, pro mě je to dobytek. No, koho si volí, toho tam mají, ctnostní katolíci.

STK řekl(a)...

2 Schuhmacher:

Já bych raději tu eventuální facku nechal na libovůli té policistky. Už párkrát jsem se podivil, jak přímočarým způsobem se baví ženy mezi sebou o sexu i o chlapech. Kampak se na tenhle způsob komunikace hrabou hospodské řeči "nadsamců". Červenal jsem se i za těmi několika zdmi a rychle vypínal zapomenutý odposlech. Už dlouho nemám o ženách planých iluzí... [;-)

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 STK :
Ano a leckdy je pozoruhodný kontrast mezi vypiglovaným vzhledem a slovní zásobou čtvrté cenové skupiny včetně intonace. Nohy na ramena a pryč.

informace řekl(a)...

STK,
takže mezi Vaše zlozvyky patří i nelegální odposlouchávání? Dejte si pozor, jestli na to přijdou, budete mít malér!

STK: Božínku... řekl(a)...

Drahá Informace,
odposlouchávání není zlozvyk, ale pracovní povinnost. Než člověk mikroporty najede, musí si ověřit, že řádně fungují a že daný kumštýř je tam, kde má být.(*)
Umělci vědí, že bychom mohli poslouchat, ale nedbají - na pravidelnějšího "odposlech" totiž není čas, ale hlavně chuť. Zvykli si na to. Nikdy se nic od nás nic nedostane "ven" (je to bezpečnější, než zpovědnice) a cokoliv zaslechnutého nikdy! nekomentujeme.
Ale řeknu Vám, z těch několikavteřinových střípků, sesbíraných v průběhu let si nakonec o daném člověku vytvoříte pravdivý portrét s pevnými konturami. To je výhoda integrace v delším čase. Něco jako archeologie.
Stejně, jako za pár měsíců mého povalování na židli u kamen v Hospůdce u hřbitova vím, kdo je kdo, i když neznám jména, neznám tváře, neznám ani přesné adresy. Ale myslím, že vím docela přesně, s kým mám tu čest. A abych praudu pouďál, mám tady ty lidi, co se tu občas sejdou, docela rád. Skoro všechny. I když je každý jiný. Jenom někteří občasní hosté mi nevoní a jsem rád, když zase vypadnou, protože hospodský je známý starý dobrák a dveře jim neukáže.
= = = =
*/ I stane se, že umělkyni před výstupem popadne náhlý břichabol a prostě musí. Na jeviště to nestihne, hudba už hraje předehru... ... a kolegovi se už stalo, že místo začátku písničky "vypustil" do sálu přímý přenos z WC. Jednu, dvě sekundy, ale pro pozorné posluchače to bylo dost na to, aby poznali, "odkud voda teče". A podobných příhod bych mohl vyprávět desítky. Proto se tzv. "čmuchá" před najetím mikroportu. [;-)

informace řekl(a)...

STK,
to jsou taky zábávné vzpomínky, to já takové nemám. Sice také směšné vzpomínky mám, ale docela jiné.
Nevoní Vím hosté? Zrovna přišli na skleničku po večeři. A polepili tu vyplivnutou žvejkačkou kde co.

A.S.Pergill řekl(a)...

Ještě k té vodě ve vaničce:
THMPD, tedy "Evropská směrnice pro tradiční bylinná léčiva", která má vstoupit v platnost k 31. 3. 2011:
Všechny tradiční byliny mají být testovány stejně jako nová léčiva (tedy testy v ceně 80 až 120 tisíc britských liber za jeden přípravek), jinak se nedostanou na oficiální trh.
Prolobovaly si farmaceutické firmy, protože REACH výrazným způsobem zvedá (a ještě víc zvedne) ceny továrně vyráběných léků.
Závěr je jednoznačný: EU z Evropy vylít a Evropu po ní opravdu důkladně umýt a vydesinfikovat.