čtvrtek 23. prosince 2010

ZASLÁNO: Děkujeme odejdeme, aneb už aby to bylo, říkám já

(Autor: drak)

V posledních několika měsících, a zejména tedy v posledních dnech, si prostě nelze nevšimnout, že naše opozice, respektive levice obecně, obchází de facto výsledky posledních parlamentních voleb a pomocí rozličných nátlakových akcí, se snaží vynutit si na vládnoucí koalici více prostoru pro její volební program, tedy bezbřehý populismus řeckého typu a další lehkomyslné utrácení a zadlužování, nežli jí podle výsledku parlamentních voleb náleželo. Odborové centrály, ať už ty ze Žižkova, nebo ty lékařské jsou jakousi kombinací mezi prodlouženou rukou levice a jejím nátlakovým prostředkem. Naše odbory jsou zpolitizovány mnohem víc, nežli by se na odbory slušelo.


Pokusím-li se krátce shrnout výsledek našeho vývoje po listopadu 1989, tak výsledkem je, že v našem státě hodně věcí nefunguje tak, jak by mělo. Ať už je to policie a justice, nebo zdravotnictví. Když už jsme u toho zdravotnictví, tak nevím, zda jsem to spočítal dobře, ale vystřídalo se nám tu za 21 let 17 ministrů zdravotnictví. To je zhruba spotřeba jednoho ministra asi na rok a čtvrt. To rozhodně není ani běžné, ani normální a za těchto okolností je nesmysl očekávat, že z ministerstva zdravotnictví "vypadne" cokoliv smysluplného, je div, že vůbec funguje.

Předešlu, že nejsem "modrý pionýr", tedy nemám mozek zazkratovaný na tom, že věci se mají řešit jen a pouze liberálně a cokoliv jiného, je zavrženíhodné. Někdy je správné řídit se liberálními principy a jindy je naopak smysluplné mít státní monopol s regulací cen ze strany státu. Je dobré umět to od sebe rozeznat. Myslím si, že věci se mají řešit především tak, aby se pro ně našla širší shoda, která umožní řešit věci bez onoho lítání od pangejtu k pangejtu, když se zrovna vychýlí volební výsledky ve prospěch té, či oné
strany.

Problém, jako je transformace zdravotnictví, by se měl řešit tak, že, se sejdou všechny zainteresované strany, tedy:

* politici, konkrétně vláda spolu s opozicí;

* odborná veřejnost ze státního i soukromého sektoru;

* představitelé konsumentů služeb či zboží, v daném případě tedy např. představitelé svazu pacientů.

Ti všichni by měli společně dohodnout jakýsi základní rámec, ve kterém se věc bude nadále řešit a dojít tak vlastně k tomu, aby se stanovily jasné požadavky, podle kterých se bude tvořit konkrétní paragrafové znění oné reformy.

Aktuálně, naše zdravotnictví následkem toho, že se ho po listopadu 1989 dosud nepodařilo zreformovat tak, aby přestalo být převážně socialistické, plýtvavé a neefektivní, ustrnulo co se jeho transformace týče, kdesi na půl cestě, v jakémsi ne zcela definovaném stavu. Jeho státem vlastněná socialistiká část, funguje podobně jako celý stát, tedy například:

* nakupuje techniku, kterou nepotřebuje;

* služby poptávané a objednávané státem vlastněnými subjekty, bývají  předraženy zhruba o 20 - 30% oproti cenám, běžným na trhu.

Privátní subjekty působící ve zdravotnictví se často uchylují k vykazování úkonů, které se nestaly, stimulováni farmaceuty předepisují léky, které nikdo nepotřebuje, nebo předepisují zbytečně drahé léky.

Za strany státu nám chybí efinice standardu hrazených služeb a možnost si připlatit za ty ostatní, ne buď vzít standard zdarma, a cokoliv jiného za plnou cenu, tedy ne za doplatek, to mi mimochdem přijde hodně jako hodně ujeté.

Problémů, které se v tom zdravotnictví za těch více než 20 let nahromadily, je hodně, nelze je všechny ani vyjmenovat, ale šichni tak zhruba víme, že na jedné straně je to černá díra, v které mizí spousta peněz za:

* zbytečnou, mnohdy i několikanásbně pořízenou techniku;

* za předražené dodávky zboží a služeb;

* za zbytečně pořízená léčiva.

Tolik zhruba, co se týče toho státního sektoru.

U toho soukromého to jsou zase úniky prostředků za zbytečně pořízená léčiva, či zbytečně drahá léčiva nebo třeba za úkony provedené jen virtuálně. Takový ten duch, že kdo nekrade okrádá rodinu, tak ten je v nás obávám se, zakořeněn silně a hluboko zároveň.

České zdravotnictví, jako by inklinovalo k vytváření jakýchsi "mafií". Prvou z nich je ta oborová, tedy ČLK a tou druhou je pro změnu odborová, tedy např. LOK. Kdykoliv se na české politické scéně objevil třeba i jen lehoučký náznak, že by na ministerstvu zdravotnictví chtěli něco ve ve zdravotnictví změnit, či reformovat cosi, byť jen trochu podstatného, vždy tyto lékařské mafie spolu se sdělovacími prostředky rozpoutali doslova peklo na zemi celkem snando a rychle donutili odvážného ministra té, či oné vlády buď těch bláhovostí zanechat, nebo rovnou odstoupit. Podle počtu polistopadových ministrů zdravotnictví se dá poměrně spolehlivě dovodit i počet neúspěšných pokusů o změny v našem zdravotnictví. Pakliže se tedy oněm lékařským odborovým mafiím nelíbí něco na současném stavu našeho zdravotnictví, třeba zrovna ty platy těch nemocničních lékařů, měla by se jejich členská základna rovnou zamyslet sama nad sebou a připustit si, že na tom současném stavu, který se jí nelíbi má svůj velký a nezanedbatelný podíl viny. To, co nám předvádí v médiích současné oborové o odborové lékařské mafie během posledního měsíce, je eufemisticky vzato nátlak na vládu, který je daleko za hranicí morálky a vkusu, a rozhodně není od věci nazvat to vydíráním. Sprostým vydíráním, bych to nazval i proto, že jsem ze strany lékařských mafií nezaznamenal pokusy vyřešit věci nejdříve smírně a u jednacího stolu, pakliže to nikam nevedlo, tak tedy stávkovat řekněme symbolicky a mírně a nepomůže-li ani to, uchýlit se i k nečemu rasantnějšímu, jako je tato akce, prostě nejdříve nic a potom bubnová palba jako za první světové. S ohledem na stav státních financí, všichni víme, že musíme šetřit, ale protože se to nelíbí policajtům, hasičům a doktorům tak šetřit budou jen někteří, ti blbí, ti prasečí rypáci, a ti chytří, tedy policajti, hasiči, státní ouřadové a doktoři, tak ti ne, ti ještě dostanou přidáno. Není to úžasné? Nemohu si pomoci, ale momentálně mi to chování těch lékařských mafií a mnohých jednotlivých lékařů připomíná ono všeobecně známé řvaní nevychovaného fracka v samoobsluze, protože mu odmítli koupit lízátko. U toho fracka je naděje, že ho třeba ještě vychovají, nebo že z toho vyroste, u těch lékařů a jejich mafií už asi není ani ta naděje. Být lékařem není jen povolání, to je také poslání, ale obávám se, že to aktérům oné akce už nic neříká.

Možná, že je to všechno ještě trochu jinak, tak, že tabulky, podle kterých se plánují a obsazují místa v nemocnicích, jsou už poněkud zastaralé. V lékařské vědě došlo k vývoji a posunu a spousta zákroků, které se dříve daly provádět jen a pouze při pobytu v nemocnici, se dnes dá provádět ambulantně, takže část lůžkových oddělení by šlo prostě zrušit a místo nich zřídit ambulance. Hovořilo se o tom například v pořadu Máte slovo, Michaely Jílkové. Vím-li o tom já, vědí to ti lékaři tím spíš a proto možná tolik "tlačí na pilu", aby se těch platů domohli dříve, než si někdo stihne uvědomit, že by se to vlastně celé dalo vyřešit jinak, úsporněji a efektivněji a tedy dřív, než se začnou některá ta nemocniční oddělení rušit a místo nich zřizovat ambulance.

Myslím, že vláda by se neměla nechat vydírat. Naopak by měla vzniklou situaci využít k tomu, že se rychleji podvolí onomu tlaku na přechod od lůžkové péče k té ambulantní a tam, kde jí aktéři stávky vyloženě "nahráli na smeč", prostě lůžková oddělení zruší a ani nebude muset vyplácet odstupné, což by jinak musela. Dokonce by se možná ani nemusely zřizovat ty ambulance v rámci nemocnic, stačilo by jen lékařům pronajmout prostory v nemocnici, a o zbytek, včetně smlouvy s pojišťovnou ať už se starají sami. Začnou-li sekonečně starat sami o sebe a nebudou-li to vyžadovat od jiných (státu), bude jim to jen ku prospěchu.

Abych nebyl za nepřejícného, já lékařům ty slušné platy přeji, přeji jim je z celého srdce, ale měli by si uvědomit, že nejdříve musíme mít dostatečně výkonnou ekonomiku, z té se pak dostanou peníze do zdravotního systému a když se toho cca 20 - 40% dílem nerozkrade a dílem nevyplýtvá na zbytné věci až vysloveně pitomosti, tak jim na ně možná časem zbyde i dostatek peněz. Ty jejich platy by ale měly být výsledkem jejich usilovné a kvalitní práce, a ne výsledkem hanebného vydírání nás všech, protřednictvím vlády, to by pak už cosi nebylo v pořádku.

25 komentářů:

stk řekl(a)...

Snad už dvacet roků se tady povídá o tržních strojích (mechanismech) a slova jako "poslání" nebo "profesionální čest" jsou zesměšňována hlavně doktory samými. Na blogu D-FENS vystupuje taky jeden takový - a mě trošku jímá hrůza nad tím jeho "tržním strojem". Ten člověk by snad nechal chcípnout jiného člověka, pokud by mu ihned nezaplatil nebo nebyl pojištěn u vhodné pojišťovny. Rovněž pracovní doba je mu svatým číslem a když přijde někdo 5" po závěrečné má smůlu. Není-li ve službě, není prostě lékař. (Možná je to jenom jeho internetová póza. Ale i tak.)

I herec nebo zpěvák, na jehož práci rozhodně nezávisí ničí život nebo zdraví, má obvykle tolik profesionální cti, že pokud je to jen trochu možné, na jeviště se z posledních sil "doplíží". Kdyby absentoval, zklamal by několik set diváků, kolegové by se museli sejít jindy a odehrát zrušené představení... Viděl jsem hrát herečku při 39°C, herce hrát komedii večer, když mu dopoledne umřela žena, dirigovat člověka, kterému ráno řekli, že má nevyléčitelnou nemoc a že za několik měsíců zemře.
A člověk, který studoval medicínu proto, aby mohl lidem pomáhat, jde jen po penězích.
Pozor - vím, že se "Aeskulapovy přísahy" velmi zneužívá. Ohánějí se jí jak ředitelé nemocnic, tak úředníci zdravotních pojišťoven, ba i vláda.
Na druhé straně vidíme vydírání, které organizují lékaři sami.
Ještě existuje několik dalších profesí, které, když přestanou houfně fungovat, způsobí ostatním lidem velké potíže. I lékařům. Budeme-li se ovšem takto vzájemně držet v šachu, dojdeme kam?

Být lékařem je postavením vysoce prestižním - a proto i zavazujícím. A jako s takovým by s ním měli zacházet hlavně sami lékaři.

Dr.A.K. má prostě pravdu.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Přeji všem pokoj v duši, toleranci a dobrou vůli.
Pěkné Vánoce.

informace řekl(a)...

V Italii se o stavu zdravotnictvi diskutuje uz nekolik desetileti, pokud se pamatuju, a byly provedeny dve reformy, ktere ale situaci jen zhorsily. Ministry tohoto rezortu byli dva „luminari” lekarske vedy, G. Sirchia, hematolog a U. Veronesi znamy onkolog, ale jedine zakony, co dokazali prosadit, byl zakaz koureni ve verejnych mistnostech a zakaz vodeni nebezpecnych psu, jako na pr. rotweileri, bez nahubku. Nic jineho se jim proti kategorii bilych plastu nepodarilo prosadit. Nikdo nedokazal udelat neco, co by mohlo zdaleka poskodit penezni zajmy lekaru.
O zasadnejsi reformu se pokusila pred deseti lety levicova ministryne Rosy Bindi, dama velice energicka a rozhodna, ale i ta musela kapitulovat pred hrozbou specialistu ze opusti statni zdravotnictvi a pujdou pracovat na soukrome kliniky. Vysledkem velke tahanice s lekari a jejich odbory byl t. zv. system „intramoenia”, kdy lekari, kteri se zavazou k vylucnemu pracovnimu vztahu se statnim systemem, mohou osetrovat a vysetrovat sve pacienty, kteri si to zaplati, v mistnostech statnich nemocnic a s pouzitim nemocnicnich zarizeni. To vedlo k tomu, ze nyni ve statnich lecebnych zarizenich existuji dva poradniky nemocnych a dve telefonicke centraly, jedna pro obycejne kmany, kteri na zaplaceni extra nemaji a tak na nektera odborna vysetreni, i kdyz nutna, cekaji mesice, nekdy az pul roku, druha pro ty, co si radeji zaplati, aby nemuseli cekat a kteri jsou prijati lekari hned. Je to nemozny stav, na ktery se poukazuje uz radu let, ale zadna vlada – levicova ani pravicova – s tim nedokazala nic udelat. Víz vysledky cinnosti dvou ministru odborniku. Krome toho za kazdy lekarsky ukon se plati t.zv. ticket, prispevek, jehoz vyse je stanovena podle prijmu nemocneho. Takze prakticky statni bezplatne zdravotnictvi, na ktere vsichni povinne platime prispevky, ktere nam jsou strhavany primo z platu, neexistuje. A pri tom se vsechny vladni koalice, jak levicova tak pravicova, chlubi, ze mame jeden z nejlepsich zdravotnich systemu v Evrope. Jak to vypada jinde, nevim, ale obcas v tv. diskuznich programech vyjde najevo, ze tomu tak neni.
Pokud jde o utek lekaru do jinych statu, Anglie a arabskych emiratu, ten je organizovan specialni agenturou, ktera tento nabor provadi v mnohych statech Evropy, alespon, pokud vim, v Italii, Polsku, Madarsku a jinde. Agentura sestavuje poradniky podle specializaci a podle curricula lekaru a pak z ni vybira ty, co potrebuje. To, ze nekdo jde na tu naborovou akci, kterou poradaji v luxusnich hotelech, a dostane se do poradniku, jeste neznamena, ze ho nekde prijmou. Prednost maji samozrejme specialisti.
To, ze tu naborovou akci Anglie provadi uz celou radu let – na pr. jedna nase znama, asistentka primare anestesistka, se asi pred deseti lety premistila do Londyna – nesvedci o dobrem stavu anglickeho zdravotnictvi a priprave lekaru. Problem je, ze v te zemi uz musi lekar zustat po cely zivot, puvodni misto mu mezi tim nekdo obsadi a prerusi i postup v kariere. Nevim, jestli se pani doktroce v Londynu libi, pry ji hned sprava nemocnice vysla vstric, pokud jde o byt a sehnali misto i manzelovi, malemu novinari mistni kroniky jednoho italskeho deniku.
"Být lékařem je postavením vysoce prestižním - a proto i zavazujícím." Jo, STK, kdyz ale jim ta prestiz sama o sobe nestaci, chteji prachy!

A.S.Pergill řekl(a)...

Pár připomínek:
1. Není pravda, co se tady doktorům podsouvá, že by chtěli zvýšení platů na důstojnou úroveň na konto společnosti. Doktoři chtějí, aby jejich platy byly řešeny právě na úkor oněch zbytečných investic a dalších prostředků, jejichž prošustrovávání jsou dnes a denně svědky.
Např. na kontech zdravotních pojišťoven leží miliardy "umrtvených" Kč, které se tam dostaly v důsledku špatně nastavených cen léků a úkonů (respektive jejich podílů, hrazených z pojištění), zatímco některé diagnózy jsou v nemocnicích cca od poloviny roku léčeny "zdrama" (tj. zdravotnické zařízení vyčerpalo limity stanovené pojišťovnami a krytí prostředků na další případy hradí ze svých rezerv, mj. i na úkor pohyblivé složky platu personálu).

A.S.Pergill řekl(a)...

Pár připomínek
2. Ta "nadbytečná technika" zase tak úplně špatná není. V USA, kde mají relativně nejvyšší využitelnost techniky (tj. počet zákroků za den na jeden přístroj) mají zase obrovský problém s nosokomiálními (přenesenými ve zdravotnickém zařízení) infekcemi, protože jednoduše nestačí mašiny (nebo jejich kritické části) mezi jednotlivými pacienty přesterilizovat. V řadě případů to řeší tím, že některé kritické části těchto mašin jsou na jedno použití, což ovšem extrémně zvyšuje ceny zákroků (a my bychom na to z našeho pojištění neměli prostředky).
3. Lékaři léta čekají na vládu, která konečně zruší povinné členství lékařů v ČLK (když už nebyla schopna zajistit pro ČLK alespoň jakž takž demokratickým standardům odpovídající stanovy). Volá se léta např. po korespondenčních volbách, protože s volebními shromážděními bývá hrubě manipulováno.

A.S.Pergill řekl(a)...

Pár připomínek:
4. K těm standardům: Pro určitá konkrétní onemocnění jsou natvrdo předepsány určité konkrétní léky, bez ohledu na to, jak na ně pacient (či jeho nemoc) reagují.
Farmaceutickým firmám bohatě stačí svolat "odbornou" konferenci třeba do Honolulu, zaplatit příslušným odborníkům letenky a pobyty a úspěch mají zajištěn. V řadě případů jsou pak lékaři nuceni pod hrozbou likvidačních sankcí podávat vysoce drahé léky "podle stanoveného postupu", přestože jsou skálopevně přesvědčeni o jejich neúčinnosti.

Farmaceutické firmy si, konec konců, prosadily i praktický zákaz prodeje léčivých bylin v EU (a podobný zákaz, ještě přísnější, i v USA). (Formálně nejde o zákaz, jen by každá kořenářka s každou bylinkou musela udělat testy za desítky tisíc euro, jaké se dělají při zavádění nových léků.) Bude platit od 1. 4. 2011, a není to apríl. O něčem podobném je i REACH.

5. Totálně zprasený je i systém postgraduálního vzdělávání lékařů a každá změna za posledních 20 let byla k horšímu.
6. Zprasená je i legislativa kolem pojišťoven, efektivně bránící tomu, aby si vzájemně konkurovaly.
7. Pokusy o vyřešení těchto a mnoha dalších problémů se táhnou opět již 20 let, problém je, že o nich nebyla veřejnost informována, případně ji to nezajímalo. Tak ji to holt začne zajímat teď.

informace řekl(a)...

Pergille,
ad 4. Kdo stanovi protokoly a jake leky ma lekar pouzivat pro leceni te ktere nemoci? A proc ma pouzivat zrovna ty nejdrazsi?
V Italii je to naopak, zdarma (totiz po zaplaceni mirneho ticketu) dostanete jen "genericky" lek, na drahou specialitu si musite doplatit rozdil.

A.S.Pergill řekl(a)...

Informace,

jedná se o vysoce drahé léky, především pro onkologicky nemocné, které se platí z pojišťovenských prostředků, protože i "generika" v této kategorii jsou drahá, případně existuje monopol jednoho výrobce na jeden preparát (patentově chráněný).
Stanovují to komise, do nichž je jednak zapojena LK, jednak ministerstvo. Takže farmaceutickým firmám stačí "olobbovat" nějakých 10 rozhodujících lidí a mají vystaráno.

IMHO jako jeden z hlavních problémů vidím to, že pacientům je úředně bráněno v přístupu k alternativním řešením. Řadu toho, co alespoň u nás řeší praktičtí lékaři, by klidně mohli dělat psychologové nebo další paramedicínští pracovníci (a klidně i zaříkávači), protože čekárna praktického lékaře je u nás zaplněna z větší části sociálně deprivovanými důchodci, kteří mají v podstatě jen potřebu si pokecat (a reálná medicínská intervence pro ně ani možná není). Ovšem lobby kolem LK si prosadila, že léčebné a preventivní úkony smějí dělat jen lékaři nebo osoby jim bezprostředně podléhající.

A.S.Pergill řekl(a)...

Ještě k tomu odcházení:

Odcházejí lékaři ze západních příhraničních nemocnic, které mají od 90. let "družbu" s obdobnými zařízeními na západ od hranice, takže mají odborné kontakty a možná i předjednaná místa. Odcházejí lékaři s nadstandardními jazykovými schopnostmi, kteří se také budou s to uplatnit. Vzhledem k tomu, že jen Německo prohlašuje, že má volných cca 7000 lékařských míst, a těch odcházejících je kolem tisícovky, tak se naprostá většina taky uchytí.
Zůstávají tu kromě jazykově a nebo odborně neschopných ti, co mají obtížně zvládnutelné rodinné vazby, nebo už jsou na takovou akci moc staří.

STK řekl(a)...

Já teda nevím, Pergille,
ale tady na severovýchodě kotlinky se zaříkávačům a zaklínačům docela daří. V našem domě: Dopoledne je to všeobecná lékařka "prvního sledu" na pojišťovnu, ale úderem čtrnácté se z ní stává soukromá homeopatička, které se platí na ruku. A jejími pacienty nejsou staříci a stařenky - jsou to většinou mladí lidé s malými dětmi, vizáž a odění typu "věřící rodina" nebo "zdravě žijící vegetariáni". Staříků minimum - a když už, tak ti na první pohled dobře finančně zajištění .(Boty, hodinky, kolínská).

Jinak Vám doktore neoponuji - zvenku ledacos vypadá jinak než zevnitř. Nedá se ovšem říct, že by ten pohled zevnitř, bez odstupu musel být nutně vždy pravdivější. ;-)

P.S.: K těm 7 000 volných míst: Uvidíme. Tak masívní atak nutně povede ke snížení zájmu - a cen - čti platů.

P.P.S.: Mám lékaře v rodině, mám i mezi lékaři dlouholeté přátele. Neurolog (z rodiny) je v Německu už hezkých pár let a chystá se domů - i když se mu tam vede nádherně, starý primář (kamarád) už nikam nechce, je rád, že žije.

STK. řekl(a)...

Pro Informaci:
Jistěže chtějí cítit přímo v prstech, jak si jich okolí váží. To ale nakonec každý. Každý si rád potvrdí, že něco umí.
"Jsem profesionál a pracuji jen za peníze. A podle toho, kolik těch peněz dostanu, poznám, jaký jsem profesionál..." (Nataša Tánská: Oblázek na dně mořském)
Jde mi spíše o to, Informace, jakým způsobem se o svůj plat lékař uchází.
Vyhrožování hromadnou výpovědí.... To každý jeden z nich má o sobě tak malé mínění, že musí vystupovat v houfu? Sám není nic?

Když jsem se před časem ucházel o práci mimo republiku (nebo i jen mimo ústav), vždy jsem musel definovat, co a za kolik. A buď jsme si se zákazníkem "plácli" nebo ne. To člověk poměrně rychle zjistí, jakou má "tržní cenu". (Mimo jiné - mě to tehdy pozdvihlo sebevědomí. Trochu.)

A.S.Pergill řekl(a)...

Průšvih je, že je s tou homeopatií na hraně zákona, a že pojišťovna homeopatika neproplácí, přestože fungují a spoustě lidí pomohou. Dtto bylinky, dtto chiropraktické manipulace, dtto psychologická pomoc atd.

MMCH, už jsem slyšel i názor, že část chirurgů a anesteziologů půjde na soukromo, na kliniky, které dělají 24 hodinové zákroky (jinými slovy, vyříznou vám žlučník laparoskopicky, vyspíte se u nich a jdete domů). Pro mnoho lidí, od o něco vyšších platů než průměrných, je to vzhledem k nastavení nemocenské a proplácení prostonaných dnů ekonomicky atraktivnější, než jít na oficiální zákrok hrazený pojišťovnou. A pokud nebudou zaměstnavatelé úplně hloupí, tak přispějí svým zaměstnancům, protože i jim se to vrátí v kratší pracovní neschopnosti (a mohou to naplánovat na dobu, kdy není do čeho píchnout).

A.S.Pergill řekl(a)...

To STK
Sám proti farmaceuticko-pojišťovensko-xyz mafii nejste opravdu nic. Maximálně dosáhnete, když si budete třeba i oprávněně stěžovat na poměry, leda zrušení smlouvy s pojišťovnami a následné odebrání licence od ČLK.
Takto se konečně bude muset něco stát, jinak se v řadě krajů totálně sesype lékařská péče.

informace řekl(a)...

V Italii je sprava zdravotnictvi decentralizovana do regionu, kazdy region ma svuj rozpocet a tak s nim musi vyjit. Proto nektere regiony kupuji leky ve velkem, jako na pr. vakcinu proti chripce nebo "generika" a s farmaceutickymi podniky ceny usmlouvaji. Jinak ale v nemocnicich primari a reditele klinik maji dost volnou ruku a berou tedy od farm. firem uplatky. I byvaly ministr zravotnictvi Sirchia byl odouzen na 3 mesice a k zaplaceni pokuty, protoze bral uplatky.
Jinak rodinni lekari jsou pod dozorem mistnich sprav a musi vykazovat jake leky a z jakych dovodu predepsali.

informace řekl(a)...

Homeopatie ma byt oficielne uznana Unii a zarazena do statnich zdravotnich systemu a tedy placena pojistovnami. V Italii to uz zavedly nektere regiony, jako Toskansko. Za jiny druh leceni jako agopunktura, fytoterapie chiropraktika muzete pri danovem prohlaseni zadat o danovou ulevu.

STK řekl(a)...

Pergille,
já nemyslel revoluci ve zdravotní péči. Jenom slušný plat jednoho lékaře - ale 7 000 krát.

Ale nepřemež se, uvidíme, kolik doktorů vyměkne a kolik se jich uchytí venku.
Zatím konstatuji, že k nám proudí mladí lékaři z Polska, Slovenska, Ukrajiny... (Moc víc toho nevím, v nemocnici jsem byl za posledních 20 let jen 3,5 dne - i s cestou.)

Připadá mi to celé jako obecná migrace na západ. A až se začnou objevovat američtí lékaři na Dálném východě, začne to být teprve zajímavé!
;-)

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 Pergill : Také jste si všiml, že mnohé potíže starých lidí jsou způsobeny neurologickými poruchami ? Pacienta vyšetříte na všechno možné a zjistíte, že všecno je jakž takž v richtiku. Oběhový aparát, pohybový aparát, žádný vážný nález. Jenže chudák babka se hrbí, šourá a heká. Mnohé obtíže a choroby jsou způsobeny tím, že člověk "blbne". Degenerace mozku se projevuje nejen v pozorovatelném duševní úpadku, ale protože postihuje celý mozek, zhoršuje řízení a fungování celé tělesné "fabriky". Včasnou prevencí a cílenou intervencí lze degeneraci zpomalit a tím i zvýšit kvalitu života. Lidská osobnost není duch vznášející se nad vodami, ale projev neuronové struktury mozku, který je současně počítačem i chemickou fabrikou. Tím, že "duševno" je projevem změn v neuronové síti, ve které vznikají nejen nová propojení ale i nové neurony , odlišuje se od počítače s pevnou strukturou. Žádný program ji nezmění. Naproti tomu, u živé bytosti je myšlenka obousměrně spojena s myslící strukturou. Toto je přehlíženo, třebaže by si zasoužilo rozsáhlého pojednání. Pro lékařskou praxi je důležité pochopení, že dobrý lékař nemůže být jen předepisovačem a aplikátorem léků, ale má působit celou svou osobností na osobnost pacienta. I slovo léčí a to na fyzické úrovni. Laskavé slovo, soucit, motlitba, šamanský obřad sise nenahradí například chirurgický zákrok, nebo intenzívní terapii lege artis, ale skrze popsaný mechanismus může zlepšit fungování organismu a zvýšit životaschopnost, snížit nežádoucí účinky léčby, snížit bolest, zlepšit hojení. "Dobrá mysl-půl zdraví" není jen "babské" pořekadlo, ale poznatek opírající se o zkušenost generací. Laskavé slovo může v lecjakých případech nahradit celou apatyku.

STK. řekl(a)...

Tohleto mohu podepsat, Schumachere.
Mám takového doktora, má přes 80, pořád ordinuje (ale nechává se kontrolovat sestrou - půl doktora - a dcerou - ta je doktorka celá - a těší ho to. To ordinování tedy. Když za ním občas musím zajít (takové ty životabudiče na tlak, atd. atp.) tak si ani nestěžuji. Vím, co by mi Petr řekl: "Máš přes šedesát? Máš! Před sto lety bys byl úkaz a říkali by ti velebný kmete! A ty normálně funguješ, pracuješ, chodíš bez brejlí, bez berlí, můžeš sníst, co tě napadne, vyjdeš sedm pater bez zastavení. Po infarktu! A ty si stěžuješ, že ti tuhnou klouby? Prkotina! Co mám říkat já!!! Vezmi si Anopyrin, když tě to dře moc. A tu třicetikorunu si strč - ty víš kam!"

No a hned je mi líp. Tomu říkám léčba slovem!

(Bývalý primář interny krajské nemocnice...)

drak řekl(a)...

Děkuji všem za komentáře, ať už byly jakékoliv, za ty věcné a rozumné samozřejmě nejvíce, protože nám všem pomohly nějak si utřídit názory a postoje týkající se problematiky našeho zdravotnictví.

Tím co jsem napsal, jsem chtěl především upozornit na to, že není-li dnes situace v našem zdravotnictví optimální, má na tom samozřejmě svůj nezanedbatelný podíl i odpor velké části lékařské veřejnosti vůči reformám obecně a její spolupráce s levicí na nesmyslném konservování onoho nešťastného socialistického agónia, keré nám tu paradoxně trvá dodnes, ačkoliv je jasné, že životaschopné uspořádání to prostě není. Ve světle tohoto mi pak připadne akce "Děkujeme odejdeme" jako mimořádně neférová a pokrytecká.

Na druhé straně ale doufám, že se naši politici už konečně naučí a zažijí si ten správný postup při tvorbě legislativy, tedy ten, že se sejdou všechny strany, které mají na příslušné legislativě nějaký oprávněný zájem a postupně se během schůzek dopracují k principům a limitům, podle kterých se pak vypracuje zadání pro vypracování konkrétního paragrafového znění, které pak umožní tomu systému nějak rozumně fungovat jak ve prospěch občanů naší země, tak zároveň i tak, aby to bylo uspokojivé pro všechny zúčastněné, včetně lékařů. Z tohoto pohledu jsou akce jako "Děkujeme odejdeme" kontraproduktivní. Vysoká spotřeba ministrů zdravotnictví u nás a socialistický skansen v našem zdravotnictví dávají tušit, že to není jednoduchý problém a tudíž že se jeho řešení nebude hledat snadno. Věřím ale, že po světě určitě lze najít vhodné příklady k následování a na základě širší shody politické representace a zainteresovaných stran určitě půjde nalézt schůdné řešení, byť to bude pracné a nebude to hned. Začít s tím bychom ale měli co nejdříve, 20 let už jsem ztratili, doufejme, že v tom plýtvání časem už nebudeme pokračovat.

STK. řekl(a)...

Možná bych už po Drakově zévěru nic dodávat neměl - ale k tématu to, byť vzdáleně je. Je to článek na
Oslu. Uvidíme, jestli to ten hloupý automatický cenzor taky vymaže...

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,
autor článku „Placebo funguje – dokonce bez podvádění“ zapomíná na jeden velice rozšířený způsob léčby (nebo jej záměrně nezmiňuje). Tento způsob, nebo lépe SYSTÉM, nepřináší nikomu „ohromné zisky“; kromě nemocných, kteří se díky němu uzdravili i bez užívání cukrových pastilek.
Zde je odkaz : http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Science

Straně věřte, soudruzi, a vaše víra vás uzdraví. (Kl.Gottwald)***Volte ČSSD a KSČM !

STK. řekl(a)...

Obávám se, vážený Vlastimile Větší, že procentuální promoření jakéhokoliv SYSTÉMU podvodníky bude i v tom případě zhruba stejné. Homeopatie, placebo, léčba vírou, bylinkářství, naše zdravotnictví...

Tady (k sažaléniu) souhlasím s obecnými kristovci: "Lékař léčí, ale Bůh uzdravuje." Pod pojem Bůh si každý dosadí, co má nejraději...

(Já dosazuji obvykle "veselá mysl" nebo "klidný spánek". Někdy ovšem také "dobré kafe". ;-)

Větší vlastenec řekl(a)...

Ehm ehm ...
Quodlibet si možno dosazovati za pojem "bůh".
Pokud ovšem napíšete, vážený STK, "Bůh" s velkým "B", sranda končí, začíná víra a náboženství. A my bereme do ruky pušku.

Hezký večer přeji.

stk řekl(a)...

To "B" snad tak moc velké nebylo, Vaše Vznešenosti... Prosíííím...

Větší vlastenec řekl(a)...

Jsem jen prostý oráč na národa roli dědičné; právě proto nadřazen "vznešeným" feudálům.
To "B" je velké jako Brno, vážený STK. Takže mne nepřemlouvejte.

Je čas setí a je čas sklizně,
je čas leninské mírnosti a čas leninské nesmlouvavosti.

Se Sovětským svazem na věky věkův !