pátek 31. prosince 2010

Skvělé vyhlídky do roku 2011

všem návštěvníkům hospůdky přeje 
                                                          \ :-) Šaman


90 komentářů:

Pedro řekl(a)...

Připojuji se (a se slzou v oku vzpomínám na film "Karnevalová noc" s Ljudmilou Gurčenko (či snad Hurčenko, narodila se v Charkově, ukrajinské jméno, internet však udává národnost ruskou).

drak řekl(a)...

Pedrovi:

Národnost si myslím máte takovou, kým se cítíte být. V Charkově, což je východní Ukrajina žije myslím poměrně početná ruská menšina, takže je klidně možné, že se ta dáma prostě cítí být Ruskou. Může to ale také být proto, že mít ruské občanství a doklady je dnes v zemích bývalého SSSR určitou výhodou, pakliže nejste z pobaltských republik. Zkrátka ať už je to jak chce, přejme jí to.

drak řekl(a)...

Všem návštěvníkům Hospůdky i hospodskému s rodinou přeji do nového roku hodně zdraví, štěstí a spojenosti.

drak řekl(a)...

...to spojenosti, mělo být spokojenosti...

ach jo, ta rychlost, to je zhouba.

informace řekl(a)...

Všechno nejlepší do Nového roku všem přeje informace
Salute, gioia, amore e felicità per un nuovo anno pieno di successi.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážení vlastenci, vážené vlastenky, přátelé, soudruzi a soukmenovci,

dovolte mi, abych zde veřejně poděkoval příteli a soudruhovi Pedrovi. Sovětský film Карнавальная ночь, na který př.s.Pedro upozorňuje, byl mně do této chvíle neznám. Ano, musím se od starších soudruhů ještě mnohému učit, vždyť a bove maiori discit arare minor.
Ano, moje generace velice utrpěla oslabením socialismu ve druhé polovině 60.let. Ach, ta nechutná vlna hysterického antisovětismu po bratrské pomoci ! Ach, kolik ještě skvělých sovětských děl objevím až na stará kolena ?!

Nuže, vlastenci a vlastenky, nyní místo čučení na přisprostlé estrády soukromých TV stanic, neuměle kopírující skvělé silvestrovské pořady Československé televize, můžete shlédnout onen výtečný film v celé jeho kráse : http://video.google.com/videoplay?docid=-4787742345276761142#
Doufejme, že toto úžasné dílo sovětské kinematografie nebylo záměrně zprzněno oněmi temnými silami, jež založily a ovládají internet.

Jen poznámečku, drahý příteli a soudruhu Pedro : Je VYSOCE nevhodné pochybovat o ruském původu Людмилы Марковны Гурченко. Národní umělkyně SSSR, laureátka Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых a Государственной премии Российской Федерации s.Gurčenkovová opravdu NETRPÍ maloruským buržoasním nacionalismem.

Ze všech umění je pro nás nejdůležitější film ! (V.I.Lenin)***Volte ČSSD a KSČM !

A.S.Pergill řekl(a)...

Velký vlastenče,
kdysi dávno jsem byl na odborné stáži v Alma Atě a pracovníci přijímajícího pracoviště mě vytáhli do kazašského národního divadla, kde dávali hru "Puť Abaja", což je kus zaujímající v jejich divadelnictví podobné místo jako v našem třeba Lucerna nebo Prodaná nevěsta. Naprostá většina přítomných Kazachů byla s to sledovat hru pouze za pomoci ruského překladu ve sluchátkách. To byl výsledek mnohaleté ruské a posléze i sovětské okupace Kazachstánu. Tehdy si člověk mohl naplno uvědomit, co by čekalo i nás, pokud by se SSSR nezhroutil.
Takže se nedivte, že se etničtí Rusové ocitli po rozpadu SSSR v podobném postavení, jako u nás sudetští Němci.


Jinak, pochopitelně, přeji všem štamgastům, náhodným kolemjdoucím a v neposlední řadě i majiteli zdejší hospůdky vše nejlepší do roku 2011, stálé zdraví a pohodu. Šamanovi též, aby se mu podařilo uchytit.

N.N.Nemo řekl(a)...

Všechno nejlepší do Nového roku posílá štamgastům i ostatním z ponorky
N.N.N.

Pedro řekl(a)...

Большое спасибо, товарищ патриот! Моя супруга теперь сидит при телевизоре и смотрит на какую то нибудь дурацкую эстраду, но я могу - большое спасибо Вам, дорогой друг - снова посмотреть на незабываемую Карнавальную ночь! С Новым Годом!

stk řekl(a)...

Všem přítomným štamgastům i Hostinskému a jeho pomocnicím:

Každému bohatě, co sám by si přál, sám potřeboval!

Teď to jdu ještě ztvárnit (foto)graficky... ;-)

Větší vlastenec řekl(a)...

Drahý soudruhu a soukmenovče Pergille,
máte to všechno popletené. Přímo DĚSIVĚ popletené; doufám, že jen následkem dnešního požívání alkoholu.
Naše starší ruské bratry přece NELZE PŘIROVNÁVAT k našim dědičným nepřátelům, Němcům-cizozemcům. Co lze, je postavit proti sobě přínos našich starších bratří proti škodám, nám způsobeným Němci. Vám, vzdělanému člověku, je přece nemusím připomínat. Stačí, když si vzpomenete, že přes německé země a skrze Němce do naší vlasti proudily nejen loupeživé armády a zvlčilé tlupy, ale též nejhorší vlivy a „ideje“. Namátkou : křesťanství, latina, latinka, nám naprosto cizí architektonické slohy počínaje románským, západní způsoby myšlení, tzv.věda (i lékařská), nelidská technika, automobilismus, zloba, závist, zášť.
Zatímco z Ruska k nám přicházeli osvoboditelé, jak legendární vojska z dávných kronik. Z Ruska k nám proudila kultura a umění. Atakdále; vždyť každý z naší generace umí řeč našich starších bratří, řeč nejvyspělejší a zároveň nejpokrokovější, každý z nás chová ve svém srdci vzpomínku na nějaké skvělé ruské (sovětské) umělecké dílo.
Proto každý z nás ví, že Rusové s největší obětavostí nesli kulturu nejen k nám, ale do všech stran mira. Rusové přinesli pokrok Čečencům i Čukšům, Kazachům i Chazarům, Arménům i Ázerbájdžáncům.
A není vůbec pravdou tvrzení některých buržoasních nacionalistů některých Rusy osvobozených zemí, že prý naši starší bratři potlačovali místní jazyky a obyčeje v osvobozených oblastech. Naopak – Rusové VŽDY a VŠUDE iniciovali vznik a podporovali rozvoj národních uměleckých souborů, které potom uchovávaly jazyk a tradice zaostalých místních domorodců.

A nyní, drahý s.s. Pergille, nyní otevřeně přiznejme, kdo je to Conan. Conan je přece RUSKÝ BOHATÝR, bránící vlast a Slovanstvo proti všem, proti agresorům ze všech světových stran, proti domácím zrádcům a tyranům. Ano, Conan bránil (a ubránil) i naše předky.
My to víme, proto ho milujeme jako Ilju Muromce, Čurilu Plenkoviče-Nočnikova, A.V.Suvorova, I.V.Koněva, A.M.Majorova, a především samozřejmě J.V.Stalina.
Jednou se k nám vrátí potomci Conana a ostatních bohatýrů. Jednou nás opět osvobodí od Němců, Američanů a sionistů, od křesťanů i muslimů, od tzv.multi-kulti, demokracie a ostatních ohavných projevů západní „kultury“. Osvobodí nás, posadí se v hloučcích u harmonik, nabídnou nám vodku, machorku a hodinky. A pak se bude tančit všude !

Tehdy bude v Čechách dobře, až kozák svůj tank ve Vltavě omyje !***Volte ČSSD a KSČM !

STK. řekl(a)...

4 Vlastimil Větší, Vlastenec:

Ať mír dál zůstává s touto krajinou.

Zloba, závist, zášt, strach a svár,
ty at pominou, at už pominou.
Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých
zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí.


Z oblohy mrak zvolna odplouvá
a kazdý sklízí setbu svou.
Modlitba má ta ať promlouvá k srdcím,
která zloby čas nespálil
jak květy mráz, jak mráz.

Ať mír dál zůstává s touto krajinou.

Zloba, závist, zášt, strach a svár,
ty at pominou, ať už pominou.
Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých
zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí!

Větší vlastenec řekl(a)...

Tak jest, vážený STK. 100% souhlasím.
Po návratu ztracené vlády lidu, s lidem a pro lid volám už přes dvacet let.
Tak snad letos.

STK řekl(a)...

A už je to tady - přání štěstí pro všechny štamgasty v obrázkové podobě! TADY!

Harpyje řekl(a)...

Panu hostinskému, jeho rodině, tak jako stálým nebo i náhodným hostům tohoto etablissementu, přeji s jednodenním zpožděním vše nejlepší v roce 2011.

stk řekl(a)...

4 Drak: To Vaše přání s překlepem mi dává málem větší smysl, než bez něj! ;-)))

Schumacher antisemita řekl(a)...

Ať se vám daří na co sáhnete.

žibřid řekl(a)...

Novoroční doplněk k Schumacherovi:

... a ať vám patří, na co dosáhnete!

Srdečně zdravím hospůdku, žibřid.

Větší vlastenec řekl(a)...

PF 2011
aneb
Problémy s přáním

Co popřát do roku 2011 osazenstvu tohoto doupěte ? Toť otázka po upřímnosti a věrohodnosti přejícího : Není FORMÁLNĚ přející ve skutečnosti NEPŘEJÍCÍ ?
(Při vší povinné úctě k Velkému Šamanovi – přát někomu „skvělé vyhlídky“ je ironie vpravdě brutální. Zdejší vzdělaní vlastenci vzpomenou si okamžitě na Dickensovy „Nadějné vyhlídky“, připomenou si konec vyhlídek ubohého Pipa. Ano, Velký Šaman prozradil ((nechtěně ?)) hodně ze svého současného zasmušilého rozpoložení, ze svých vlastních „skvělých“ očekávání.)

Tedy popřát "Každému bohatě, co sám by si přál, sám potřeboval!" ? Raději ne, neboť na mysl se dere známý výrok jistého nešťastného dekadenta : „There are only two tragedies in life: one is not getting what one wants, and the other is getting it.“ (Česky : „Máš cos´chtěl.“)

Tak snad „pohodu a spokojenost“ ? Ne; obé vede k lenosti. Nám třeba NESPOKOJENOSTI, neboť ta rozžíhá touhu po změně. Nebo je mezi přítomnými někdo, kdo by nechtěl nic změnit na svém životě ?

Rovněž přání „mnoho štěstí“ by bylo potměšilé; pocit štěstí nás zbavuje opatrnosti. Příbuzní našich dávných předků, potácející se pralesem opilí přemírou štěstí, byli vbrzku sežráni - své geny nepředali dál. Proto jsme geneticky předurčeni k štěstí krátkému, pomíjivému.

Takže upřímně popřeji přiměřené zdraví, trošku štěstí v pravém okamžiku, mnoho trpělivosti a síly k překonávání potíží, odvahu k přijetí nevyhnutelného VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE.
Těm ostatním nechť se dostane podle jejich zásluh.

informace řekl(a)...

Betlém na vodě v Cesenatico.
hetetepe://www.oikos-paint.com/PhotogalleryPresepeMarinaCesenatico2010/tabid/394/language/it-IT/Default.aspx

Anonymní řekl(a)...

Vážené dámy, vážení pánové
Na internetové stránce http://www.youtube.com/watch?v=LYVNxNS605g , to je internetové stránce o nynějšim předákovi DSSS panu Vandasovi, je k zhlédnutí přispěvek „Odsuňme cizince, zakažme imigraci (zaměstnanost se tak sníží na nulu), zatočme s anarchií, vystupme z NATO a OSN, přestaňme lést do prdele západu, probuďme v sobě národní hrdost a jsme nejvyspělejší stát světa. Jak jednoduché, to by ovšem Česku nesměl vládnout žid.“

Jaka krásně musí znít tato slova v uších českých vlastenců, lépe řečeno nacionalistů. Hlavně ten výraz „a jsme nejvyspělejši stát světa“.

Pisatel toho komentáře chěl napsat „nezaměstanost se sníží na nulu“, ale místo to napsal „zaměstnanost se sníží na nulu“. To by se dle mého nászoru stalo, kdyby ČR vyhnala cizince, vystoupila z NATO a OSN, přestala lést do prdele západu. Pisatel si neuvědomuje, že nynějši ČR má dle https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ez.html (odhadem z července 2010) 10 201 707 obyvatel s ročním přirustkem minus 0.106%. Pisatel se asi domnívá, že by Západ padnul na kolena a začal by ČR vehementně odprošovat. Dle mého názoru by Západ byl rád že se této prťavé zemičky zbavil, a nechal by ji s velikou chutí na pospas.

V každém státě světa je dostatek obyvatelů, kteři jsou svými zvyky a chováním podobni cikánům v ČR, a na které lze šoupnout veškeré problemy když se to hodí. Napřiklad v dobách nacionálně-socialistické 3. Říše pod vedením Hitlera a spol to byli židé / sociální demokraté / komunisté / atd atd ze všech států Evropy okupovaných Wehrmacht.

Mnoho Lásky a Moudra přeje Hledajíci

drak řekl(a)...

Betlém je fantastický :-)

drak řekl(a)...

STK:

K tomu fotografickém přání, když už posílám fotografická přání mailíkem, tak zásadně a pouze z mých vlastních "zásob", prostě mi to připadne tak nějak o něco opravdovější. Kvůli tomu poslednímu jsem se například vypravil v noci ze soboty 18.12 na neděli 19.12 mezi 2-3 hodnou ranní na Staroměstské náměstí, neb jsem předpokládal, že tam už nebudou lidi a tudíž se bude dát v klidu fotografovat. Lidí tam bylo málo, ale zato byli ožralí a mráz kolem -12 vadil mnohem víc mě, nežli jim, takže dovedli zaclánět poměrně dlouho, což vyžadovalo značnou dávku trpělivosti a teplotní odolnosti z mé strany, ale nakonec se to více méně podařilo :-) Z celkem 45 pořízených snímků mi asi tak 9 připadalo použitelných a po delším váhání jsem si jeden vybral.

K tomu slovnímu přání, no jednak došlo ke kouzlu nechtěného, ruce zase jednou byly rychlejší nežli mozek a oči, což je při řízení aut důležité, může to jednomu zachránit kůži, při psaní to občas působí jako šotek. No a ono tedy závisí, co si pod tou spojeností představíme že, a to se už může hodně lišit :-) Pakliže to bude chápáno, jako že jsem chtěl říci, že bychom měli být na prvním místě Čechy, a pak až čímkoliv dalším, tak ano, souhlasím pod to se rád dodatečně podepíšu ;-)

STK řekl(a)...

Tak jest, Draku,
digitál mě znova vrátil k focení. Kdysi člověk něco pěkného viděl, tak to nafotil s +/- nějakými clonami - ale výsledek viděl v nejlepším případě druhý den ráno, až film trochu proschnul a dal se udělat kontakt. Teď ani moc nedumám, kouknu, jestli na kartě je něco, co se podobá scéně, na kterou právě čumím a pokud to není extra rozhýbané tak domů a šup s tím do počítače. Tam se člověk diví, jak je možno divně zaostřit nebo cuknout aparátem, jak podivná jsou barevná podání - ale vybere pár adeptů, zkusí je srovnat dle představ, jak by měl obrázek vypadat, pak se na to koukne znova a něco z toho dodělá a uloží na vypálení dalšího DVD.
Pro srovnání: ohňostrojů bylo cca 30, vybrány tři, realizován jeden, na DVD jdou dva. S barevným Ilfordem bych si něco takového dovolit nemohl... ;-)

Anonymní řekl(a)...

Vážené dámy, vážení pánové
každý z nás by měl být na prvním místě člověkem. Ty ostatní jako čech / muž / žena / manžel / manželka / křesťan / muslim / atd když se dostanou na první místo tak vyvolají spoustů problemů s jinými, kteři mají jiné pořadí.
Mnoho Lásky a Moudra přeje Hledajíci

drak řekl(a)...

Já si myslím, že focení na filmy mělo a pořád ještě má svůj půvab. Zatímco digitální technologie se pořád ještě vyvíjejí, ty filmové už dávno vyvinuté jsou. Bohužel jsou poněkud nákladné a to je pro masové užití odsuzuje k zániku. Nicméně co se zachycení detailu a věrnosti barevného podání týče, myslím, že digitální foťáky na ty filmové pořád ještě nemají, byť se rozdíly pomalu ale jistě stírají, nicméně ty digitální pořád zachytí méně barev, než film. Výhodou digitálu ale je, že můžeme těch fotek "nasekat" hodně a něco z toho zpravidla aspoň ujde a také, že na rozdíl od filmu, nám nějaký idiot nemže zničit originální negativ, protože se mu nechtělo "zbytečně" investovat do údržby minilabu, to byl můj poslední impuls, který mi dotlačil k zakoupení mého prvního digitálního foťáku. S tím prvním jsem vydržel +/- přes deset let, pak jsem si koupil další a musím říci, že s D700 už jsem hodně spokojen, rozhodně se poměr mezi hezkými snímky a odpadem významně zlepšil. Kvůli cenám filmu a zpracování, mi hodně pomohlo zamyslet se nad tím, co fotím, na jakou dálku, má-li smysl pokoušet se o to "z ruky", nebo se aspoň o něco opřít, případně nelenit a použít stativ. S tím prvním nezrcadlovkovým digitálem jsem se naučil tyto věci paradoxně odhadovat lépe, protože elektronický hledáček je tak na dvě věci... S tím D700 už je to lepší, přeci jen je to zrcadlovka a myslím, že pohled skrze optiku prostě nic nenahradí. Také ten elektronický trpajzlík, co ostří a měří bílou a pod, je opravdu dobrý. Přesto přese všechno je dost snímků odpad, protože foťák má ovládacích prvků jako jaderná ponorka, takže je poměrně snadné zapomenout na nějaké nastavení odminula, které se pro momentální práci nehodí a pod a přes úžasného trpajzlíka uvnitř, se občas stejně nezaostří tak, jak by se mi líbilo, ale ta nová hračka je moc fajn a mám z ní velkou radost. Ještě si pravda počkám, než se mi podaří dát postupně nasyslit prostředky na všechny objektivy, které bych k tomu rád, tak si ještě počkám, ale kdo si počká, ten se dočká a aspoň se mám na co těšit :-)

STK. řekl(a)...

Pro Hledajícího:
Ano, k tomuto důležitému závěru jsem dospěl i jako "nevěřící pes". Dokonce nabídnu i vlastní formulaci: Věř, čemu chceš, ale zůstaň člověkem.

STK. řekl(a)...

K digiťáku mám Draku jen dvě, tři výhrady: expoziční pružnost ani v RAW není taková, jako u negativu a dobře zaostřené šikmé linie se mi vždy rozsekají, ať mám 3,5 nebo 10,5 Mpx. Ale vzhledem k snadnosti archivace, láci vlastního focení, rychlosti výsledku a obrovským možnostem editace hlasuji pro digi.
(Ale Petacon ani Exaktu IIa s "olympijským" Sonarem 2.8/180 jsem ještě neprodal. Ba ani Gorizont. Nostalgie, was sonst!) Dva roky jsem po večerech skenoval svých cca 7 000 negativů z mládí. Když jsem je doskenoval, rozpadl se mi nový skener téměř na prach jako v pohádce.

Tess řekl(a)...

Draku, vy máte D700? My máme D300, ale já fotím na Olympus E400. Vzhledem k tomu, že jsem začínala na Zenitu, tak jsem trochu divná... například všechno fotím na plný manuál a poměr clona/čas odhaduju jako živý expozimetr :)
Má to tu výhodu, že si nikdy mezapomenu nastavení od minula. Pravda, musím si zapamatovat, jestli jsem náhodou neměnila ISO...

STK řekl(a)...

Viděl jsem skvělé fotky, dělané dětským aparátem "Ljubitěl" na materiál FOMA 21° DIN.
Viděl jsem perfektně ostré fotky, dělané Hasselbladem na Ilford HP4, který stál snad 200x tolik. (Aparát taky.)
Byly - ostré a prokreslené. Jinak celkem na nic.

Na přístroji záleží jen trošku. Je to jakési technické minimum. Klacík a písek. Fotku totiž dělá fotograf.

Když dáte Picassovi do ruky zlomený klacík a písek na pláži, udělá obraz. Kdybych si já pořídil sebelepší štětce, barvy a plátna, vyrobím jen mazanici. A tak je to se vším. ;-)

P.S.: U žádného aparátu nesnáším automatiku čehokoliv. I to ostření mám na tlačítko, ale pokud je čas, ostřím kroužkem. U videokamer dtto. S jedinou výjimkou - mívám zapnutou "protitřepací" automatiku. Na foťáku ne, tam je schopna jemně rozhýbat i obrázky, které jsou jinak naprosto ostré. Ale stařecký třas v rukou mi u kamery pomáhá zvládnout. ;-)

drak řekl(a)...

STK:

Já jsem úplně jako dítě fotil na bazarové Weře, pořád je funkční a někde jí ještě mám. Pak jsem dlouho fotil především na Zenitech, ale ty se časem rozpadly a když je někdo spravil, tak bohužel jen na chvíli, neprodal jsem je, mám to jako těžítko, třeba se to časem hodí někomu z kamarádů do nějaké sbírky. Manuální přesné ostření jsem měl "nadřené" opravdu dobře, skoro jsem nedělal chyby. Pak jsem si pod dojmem z několika zničených originálů při vyvolání pořídil Olympus UZ-750. Chyběl mi tam především ten hranol na koukání objektivem, ostřit s tím nebylo jednoduché a pak byla problémem malá rychlost rychlost, od namáčknutí spouště ke snímku to přeci jen trvalo poněkud dlouho, ale časem se to zvládlo +/- k tomu, že jsem věděl, co se s tím dá vyfotit, a co ani nemá cenu zkoušet. No a s D700 až na tu mou sklerózu a cenu objektivů jsem docela spokojený.

Skenování jsem zkusil a až na dobu, kterou to trvá jsem s tím byl s určitými výhradami celkem spokojen, ale jsem na začátku a počet negativů, která mám sám po sobě a po tátovi raději ani neodhaduji, trošku Vám v dobrém závidím, že už Jste to zvládl, byť i za cenu rozpadlého skeneru :-) Dal bych i dva, jen aby to už bylo hotové :-)

drak řekl(a)...

Tess:

O D300 jsem při tom pořizování také dlouho a usilovně přemýšlel. Zhruba řečeno, se to od D700 liší velikostí čipu a tedy možností významně ušetřit za objektivy, což by se mi hodilo, ale s ohledem na to, že sem tam si rád vyfotím i nějaké ty planety, měsíček či hvězdičky, jsem nakonec pořídil s těžkým srdcem ten plný formát, ale teď už nelituji. Jinak kamarád D300 má, a dělá s tím docela hezké obrázky.

Toho Zenita máme společného. Mě se s ním fotilo poměrně dobře. S tím starším jsem nejdřív pořád koukal do expozimetru, pak jsem se to naučil odhadovat okem, docela dobře. S tou exposiční pružností má STK pravdu, proto to odhadování také fungovalo poměrně dobře. Digitály rozhodně nejsou co se exposice týče ani zdaleka tak flexibilní, jako býval film. S tím Zenitem jsem ale býval doslova "jedna ruka - jedno tělo" šlo nám to spolu opravdu dobře.

E400 neznám, nikdy jsem ho neměl v ruce, tudíž se k tomu mohu jen těžko vyjádřit. Nicméně na digitálech obecně se dá nastavit korekce exposice a já ji rozhodně dávám když je tma tak na -0.3 EV a když je slunečno, tak i -0,7 EV, zachrání to poměrně hodně snímků. Na D700 pracuji nejčastěji s režimem P, případně P*, což je automatika, která nastaví nějakou správnou kombinaci clony a času, ale když chci větší, nebo naopak menší clonu, potažmo hloubku ostrosti, tak zatočím kolečkem na tu či onu stranu a ona pak zkoriguje čas k té mnou vybrané cloně. S bleskem pracuji zpravidla s nějakou variantou režimu A. Při nočních snímcích, při focení vodě apod přijde ke slovu i manuální režim. U digitálu už exposici raději pokud možno raději neodhaduji, čipy jsou na světlo, zejména přesvětlení citlivější než film. S tím D700 se pomalu, postupně, ale nezadržitelně začínám sžívat, věřím, že časem budeme stejně dobrá dvojka jako jsem bývali se Zenitem, možná i lepší.

Ta ponorka v tom Skotsku se Vám povedla hezky :-)

drak řekl(a)...

STK:

Máte naprostou pravdu v tom, že fotka, nemá-li to být pouhé řemeslo, ale má-li to být umění, nebo poetičtěji řečeno, má-li mít nějaký lidský rozměr, chcete-li duši, tak má mít nějakou komposici, to vyžaduje nápad a to samozřejmě závisí především na fotografovi a na té technice, co je po ruce, se nápad buď povede realizovat, nebo také ne. Prostě chci říci, že technika a znalost řemesla mohou být hodně nápomocné při úspěšné realizaci nápadu, ale nápad je to rozhodující. Automatika v aparátu je hodně odvislá od kvality použitých komponent a rovněž od kvality firmwaru, který jí ovládá. Jako každý výsledek práce lidí, je to zatížené možnostmi technicky a lidskými chybami. Doporučuji zkusit automatiku a je-li k ničemu, což někdy bývá (někdy častěji nežli bychom rádi), tak je ten správný čas vypnout autopilota a přejít na "ruční řízení" :-) Bez komposice, nápadu, umění či duše, je to ale jen řemeslo. Ale ani to řemeslo není od věci umět dobře.

Jeden čas jsem na fotografických serverech nabyl dojmu, že čím černobílejší je vystavený snímek a čím je rozmazanější, tak tím více nasbírá bodů, což mi připadlo místy jako dost úchylné. Já si fotím pro radost především proto, aby se ty fotky líbily mě, řekl bych, že momentální módní záchvěvy na oněch serverech mi nechávají poměrně chladným.

Na podzim jsem byl v Průhonicích a několik snímků focených v protisvětle se sice po technické stránce +/- dají označit jako zdařilé, ale nějak z nich mám pocit, že se jim tu atmosféru z toho lesa nabrat nepodařilo. Zajímavé je, že někdy se mi stává, že když se snažím o reportáž nebo kašlu na nápad, jde mi jen o řemeslo, tak přijdu u monitoru na to, že se povedla kompozice, že to má nápad, byť to původně nebylo v úmyslu, a naopak, někdy, když se hodně snažím o nápad, o tu duši, tak se mi povede jen to řemeslo, jako v těch Průhonicích.

Fotoaparát ale považuji za moje plátno, barvy a štětce.

Musím ráno poměrně brzy vstávat, takže dobrou :-)

Schumacher antisemita. řekl(a)...

K Zenitu lze v rámci volitelného příslušenství pořídit stabilizaci. Flašku vodky :-)))

Zatím fotím kompaktem. Postupně od Canona A40, A620, G7. Koukám po G12, ale ještě počkám. Rád bych se mi kompakt se "zrcadlovkovým" čipem a zoomem ekv. 28-240. Zrcadlo je neskladné a ňoukalo by mě k utrácení za doplňkové harmapádí. Stačilo by mě kdybych teď s G7 uměl fotit tak dobře jako ti kteří to umějí s horšími foťáky. Při prohlížení starších čísel Fotografie slintám obdivnou závistí. Mám se co snažit. Přeji dobré světlo.

Tess řekl(a)...

Draku, E400 je asi nejmenší digitální zrcadlovka vůbec. Není tak úplně ideální, ale sedne mi dobře do ruky, a hlavně si na ni můžu půjčit výborný objektiv s rozsahem 12-60 (v přepočtu 24-120). Ten rozsah je úžasný a bohužel Nikon nic podobného nedělá. Měla jsem v ruce i E3 a rozuměla jsem si s ním, ale je na mě trochu moc těžký.
Manžel přecházel na D300 z D200; vzhledem k tom, že D700 je finančně drobet jinde, ale hlavně by mohl zahodit půlku objektivů o ní vážně neuvažuje.
Zajímavé je to, že já sice dokážu odhadnout a z hlavy propočítat poměr clona/čas, ale korekce expozice prostě nezvládám. Já vidím to, jak to má být, ne ten rozdíl mezi měřením a realitou. Pro mě je to tak obtížnější. Tak prostě manuál... no a když se seknu nějak výrazněji, tak je to hned vidět na náhledu. Ale to nebývá často.
Zenita mám ještě funkčního. Člověk nikdy neví, kdy by se mohl hodit. A na reportážní fotografii je dobrý... až teda na tu váhu :)

Pedro řekl(a)...

To Informace: Ten Betlém na lodích je kouzelný! A když je tu řeč o staré dobré technice - možná trochu z jiného soudku? Začátkem zimy jsem vytáhl ze skříně, kde ležel přes 20 let, magnetofon (B43), založil pásku a zkusil pustit. Hrůza - zpomalený chod, zjevně všechno zatuhlé. Magneťák putoval zpátky do skříně. Teď po Novém Roce jsem si udělal hodinku čas a přístroj podle možnosti rozebral, vyčistil a promazal. Trochu jsem měl strach z promagnetování zápisu mezi jednotlivými závity dlouhohrajících pásek, ale všechno je v pořádku. Právě poslouchám ze starých pásek (tedy nahraných ještě na B3) staré šlágry - Cliff Richard a Shadows, Kinks, Gene Pitney, Paul Anka, Dalida, Marianne Faithfull (kdo viděl film Irine Palm?) a další. A zrovna se chystám se na Meos Duo, který taky leží nejméně 10 let ve skříni. Tehdá mi praskl jeden z poháněcích gumových řemínků a už se mi ho nepodařilo koupit. Před chvílí jsem ale našel inzerát, kde někdo v Kutné Hoře nabízí řemínky do starých promítaček. Tak snad ten problém v dohledné době vyřeším. :-)

informace řekl(a)...

Pedro,
o tom Betlému na vodě vysílali v TV a bylo to moc zajímavé. Ale na webu jsem našla jen fotografie. Tak jsem poslala alespoň ty.
Já už asi deset let nefotografuju, poté co Turci ukradli v Istambulu dceři můj fotoaparát, který jsem jí neprozřetelně půjčila. Koupili mi sice nový, ale s tím mě to nebaví.
Napíšu Vám, až budu mít víc času, o prof. J. Kalvodovi a o jeho "Z bojů o zítřek" (trilogie 1995, 1996, 1998), kteroužto knihu mi pan Ruščák vřele doporučil coby vánoční četbu.
Knihu jsem celou nečetla, jen úryvky, co jsou na webu a moc jsem se pobavila. Ale kupovat ji nebudu, není to můj "prioritní" zájem.

Pedro řekl(a)...

To Informace: Na knihu p. prof. Kalvody se poptám svého příbuzného - historika, jehož odbornou úroveň svého času tak znectila jedna z návštěvnic hospůdky. Jestli si ještě pamatujete tak za to, že mi v telefonu neuměl odpovědět, zda citát o "modrých či rudých Němcích" někdy vyslovil president Beneš. Jak se následně i Vaším přičiněním ukázalo, byl to (údajně) citát od L. Feierabenda. Pokud přečíst si seriál knih "Z bojů o zítřek" opravdu stojí za to, tak si je od onoho příbuzného půjčím. Na 99 % je bude mít.
P.S. Na "zvířetníku" jsem po Valonech hledal další pokračování - tedy Alsasany, ovšem našel jsem jenom alsaskou kychyni v "mlsotníku". Takže pokračování o evropských zapadlých vlastencích zřejmě později.

Šaman řekl(a)...

VV - vy jste to odhalil. Ano, bylo inspirováno Dickensem. Ale! Pip měl skutečně nadějné vyhlídky - ale jiné, než si myslel. A nakonec se jejich vyplnění dočkal. Stejně jako Dickens...
\:-)

Šaman řekl(a)...

Draku, STK, ano, hodně spojenosti do nového roku, to snad ani není překlep?
\ :-)

Šaman řekl(a)...

Fotografům: Jako dítě jsem fotil na kinofilm nějakým Minskem, první digitál jsem dostal od Tess před asi šesti lety - Canon G2. Když mu odešel displej, asi před dvěma lety, dostal jsem G5. Tím jsem fotil i ty Račana. Se čtyřnásobným zvětšením, pro web zase čtyřikrát snížená kvalita... Fotím hlavně na automat, nebo s P. Fotím rád, nerad archivuji...
\ :-)

informace řekl(a)...

Pedro, jak vidím, už mě tady předešel nějaký anonym, který na jiných stránkách Šamanova doupěte vykládá o pěti traumatech české historie a nepodepisuje se, protože „doba ještě nedozrála a rizika jsou příliš velká“. Nechme ho být, kdo má chuť se pořád babrat v těch jejich zkomoleninách a polopravdách.
Tak tedy ke knížce prof. Josefa Kalvody. Jak jsem uviděla, že jde o tři díly a to novinových článků, psaných ad hoc a ne o nějaký soustavný výklad dějin, šla jsem se podívat na web, abych si o tom udělala nějakou předběžnou představu, dřív než se dám do nějakého nakupování.
Na webu jsem našla některé články ze sbírky a pak hodně citátů Kalvodovy knihy od pana Krystlíka. Vzala jsem v úvahu článek s titulem Byl Beneš sovětským agentem?, uveřejněný v časopise Nedělní Hlasatel, Chicago, 7. srpna 1994 (Vyšlo v knize "Z bojů o zítřek III"), napsaný na základě knihy Pavla Sudoplatova SPECIAL TASKS, bývalého náměstka výzvědné služby NKVD (později známé jako KGB). Kniha vyšla několik týdnů před tím v USA v anglickém překladu. Kniha sama o sobě má zajímavou historii, byla napsána, jak vyplývá z úvodu a z recenzí osmiručně – totiž Sudoplatov vyprávěl své paměti o činnosti jeho kanceláře ústřední služby synu Anatoliovi, který paměti zapisoval na magnetofon a uspořádal, pak je předal dvěma americkým kurátorům a překladatelům, kteří jim dali definitivní podobu. Kniha svého času vzbudila velký rozruch a to především pokud jde o tvrzení Sudoplatova o spolupráci se sovětskou špionážní službou předních západních atomových vědců jako Oppenheimer, Fermi a Szilard. Na webu najdete 17 stránkové prohlášení federace amerických vědců z června 1994, kde obvinění je dopodrobna vyvráceno. Podobné prohlášení vydali i italští vědci, pokud jde o osobu Enrica Fermiho, protestovala veřejně i jeho dcera. Američtí recenzenti pak psali o knize negativně nebo s velkou rezervou. Jedna z hlavních otázek byla: "Can Sudoplatov be trusted?“ na což na př. The Economist odpovídá demolujícím hodnocením, pokud jde o hodnověrnost jak detajlů tak celku.

informace řekl(a)...

II
Sudoplatov v knize věnuje postavě bývalého prezidenta Beneše jen několik málo úryvků, které ale pan profesor Kalvoda pečlivě sebral do svého článku, který pak otituloval Byl Beneš sovětským agentem? I zde je zapotřebí učinit malou poznámku, Sudoplatov nepoužívá slovo agent, to se dostalo do konečného textu překladem. Jenže v angličtině „agent“ má poněkud všeobecný smysl a neznamená jen špiona. To tam dodal až pan profesor K.. Článek Kalvody najdete na webu, nebudu ho proto shrnovat. Jen dodám, že právě stránky o prezidentu Benešovi jsou, jak pro recenzenty tak pro významné historiky, jako E.H.Carr nebo Adam Ulam důkazem, nakolik si Sudoplatov vymýšlel a domýšlel, když neměl o věcech přímé znalosti.
"The most demonstrable distortion of historical facts in the book is its treatment of Edvard Benes . . . branded outright a Soviet agent by Mr. Sudoplatov. The story is not only a slander but also nonsensical. There was no reason for Benes to flee through a 'clandestine' route as Mr. Sudoplatov puts it .... The Serbian officers' coup . . . came in 1941, not 1938, and had nothing to do with Benes." píše Ulam v New York Times.
To ale nebere pan Kalvoda v úvahu, jak při napsání článku tak ani v následujících redakcích pro vydání ve svazku, ani na okamžik v něm nevznikne sebemenší náznak pochyby. Ale je zajímavé, že zcela přeskočil část, kde Sudoplatov rozhodně vyvrací, že by měl president Beneš účast na odouzení maršála Tuchačevského. Pan professor to obejde šalomounskou výmluvou „O tomto případě bylo hodně psáno. Je složitý, abychom se jím zde zabývali. Jen lze poznamenat, že po obdržení "informací" o spiknutí sovětských důstojníků proti Stalinovi, Beneš ho ihned přímo informoval, čímž si sovětský diktátor ověřil jeho spolehlivost.“

informace řekl(a)...

III
Sudoplatov o informacích, jakoby poskytnutých prezidentem Benešem Stalinovi o tajných stycích Tuchačevského s německými vojenskými kruhy říká: „... Бенеш по его словам (agenta Krivického), передал полученную информацию Сталину. Для меня это - миф. Подобные документы так и не были обнаружены в архивах КГБ или архивах самого Сталинa.
Žádné dokumenty se nenašly jak v archivech KGB tak samého Stalina, ale prof. Kalvoda najednou Sudoplatova nebere vážně?
To je jeden Kalvodův článek, mohla bych prohlédnout i další, ale jak člověk zjistí, že to nebylo psáno „in buona fede“, ale se zjevnou snahou historickou osobnost očernit, tak o knihu ztratí zájem.
To co píšu nemá být recenze, ale předběžné ohodnocení.

informace řekl(a)...

Pedro,
pokud jde o ty dvě-tři věty vložené do projevu prezidenta Beneše v Brně, tak je na první pohled jasné, že tam jsou vstrčené svévolně. To člověk pozná na první pohled, k tomu nemusí ani dělat žádný rozbor. Napsala jsem tu několik poznámek, abych své tvrzení podepřela a aby se se mnou už nikdo o tom nehádal.
Bude-li se někdo ještě hádat udělám rozbor slovosledu a frequence slov, pak teprv uvidíme.

Pedro řekl(a)...

To Informace: Po pravdě řečeno nevím, co ještě byste okolo toho údajného Benešova výroku ("Zde se postupuje zcela bezohledně, ať jde o dítě či ženu, ať je člověk rudý nebo modrý, všechno je jedno. Jsi prostě Němec a jako takový jsi míň než pes.") chtěla rozebírat a dokazovat. Vždyť autor článku, v němž byl tento citát uveden (a odkud zde v hospůdce z něj několikrát jeden nejmenovaný návštěvník ony dvě věty uvedl) - onen mladý nadějný historik - uvedl: "…Ten citát jsem tam dal před dvěma lety, takže si to nemusím pamatovat přesně, ale jsem si téměř jist, že pochází z pamětí Ladislava Feierabenda, které ovšem mám v Čechách, kam se dostanu až v létě, takže to neověřím - kvůli omezenému počtu kil, které si mohu vzít do letadla jsem si tyhle knížky nemohl vzít sem do Nizozemí a v ČR jsem od té doby ještě nebyl. Jestli to někdo z vás má doma, mrkněte se na to. Jinak trochu jsem googlil a ano, vypadá to, že je to z nich. …". Stylisticky ani použitým výrazivem to Benešova slova nejsou. No počkáme do léta ….

Šaman řekl(a)...

K pamětem Ladislava Feierabenda: Jsou zajímavým zdrojem, ale musí se k nim přistupovat obezřetně. Zajímavé je, jak se s pokračující dobou mění - a obsahují stále více detailů...
\ :-/

Šaman řekl(a)...

Paměti dr. Edvarda Beneše, 3. vydání, únor 1948 (po 17 stranách vysvětlování svého postoje k plánovanému poválečnému odsunu Němců z Československa, jaké zastával při setkání s německými sociálními demokraty už v roce 1942, str. 329-330):
"Není tudíž jiného východiska, nežli pokusit se přesunem obyvatelstva, prováděným pokud možno všeobecně, slušně a lidsky, počet menšin v cizích státech co nejvíce snížit a zbývající zlomky menšinového obyvatelstva rozumným způsobem asimilovat nebo mu nechat plnou vůli dobrovolně se odstěhovat, kam bude samo chtít.
Bude to pro toto obyvatelstvo sice těžká krise, nějakou dobu trvající, bude to však pořád lepší a lidštější řešení, nežli nové nelidské masakry v poválečných výbuších občanské války a brutální pomsty a pak znovu další staleté národnostní boje, jež by byly stále se opakující překážkou sociálního a hospodářského pokroku lidstva. Ostatně i tento přesun se dá dobře řídit a usměrňovat a lze jej provádět za podmínek slušných a lidských.*

*Tak byl také později roku 1946 odsun našich Němců skutečně celkem proveden, jak o tom svědčí doklady úřadů amerických. Nepopírám, že i u nás došlo k nějakým početně velmi omezeným excesům se strany podřízených orgánů, nehodným země Masarykovy, proti kterým jsem se však vždy velmi rozhodně postavil a veřejně je několikrát kategoricky odsoudil a pranýřoval (na př. ve své řeči na Mělníce 14. října 1945). Toto mé rozhodné ohrazení bylo pak veřejně u nás publikováno a od té doby všecky tyto excesy i našich podřízených orgánů definitivně přestaly."

Šaman řekl(a)...

Z poselství prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše k Prozatímnímu Národnímu shromáždění dne 28.10.1945:
"Že se všechny přípravy k přesunu Němců od nás musí dobře organisovat, provádět humánně, lidsky, nenacisticky a v plné dohodě se spojenci, rozumí se nám samo sebou."

Šaman řekl(a)...

Velký podíl na předodsunovém vyhánění Němců měli komunisté: V pohraničí nebyly volené národní výbory, ale okresní a místní správní komise, do kterých dosazovalo lidi Noskovo ministerstvo vnitra. Tyto komise byly podporovány zejména Rudou armádou. "Od prvních hodin vítězné revoluce řada základních úkolů revoluce byla plněna rozhodně, důsledně, dříve než byly vydány příslušné dekrety. To stavělo buržoazii ve vládě a v Národní frontě často před hotovou věc."
Ovšem už 17. května 1945 zazněla z úst demogratického politika, pozdějšího ministra spravedlnosti Prokopa Drtiny tato slova (z projevu v Praze, který si prý "dobře připravil"):
"Musíme začít s vyháněním Němců z našich zemí ihned, okamžitě, všemi způsoby, před ničím se nesmíme zarazit a zaváhat."
(Vilém Hejl, Karel Kaplan, Zpráva o organizovaném násilí, Praha 1990, str. 12-13.)

Takže inkriminovaná slova mohla padnout, ale nejspíš je pronesl někdo jiný než Edvard Beneš.

The End

Větší vlastenec řekl(a)...

Konce velkých očekávání

Ó Velký Šamane !
K Vašemu diskusnímu příspěvku z 18:05 : Jak všeobecně dobře známo, v původní, na pokračování vycházející verzi Nadějných vyhlídek Pip skončí chudý a bez lásky. Prostě – REALISTICKY.
Jenže Dickens poslechl svého přítele (a úspěšnějšího autora) Bulwer-Lyttona, a pro knižní vydání konec změnil na ROMANCI formátu tzv.Červené knihovny. Čímž nepochybně zajistil PODSTATNĚ větší úspěch svého románu.

Nu ano, každá libra navíc se hodí, když chcete páchat dobro, že ?

Větší vlastenec řekl(a)...

Pres.Beneš je náš hrdina !

Kdo to byl, ten Ladislav Feierabend ? Zrádný emigrant, zarytý stoupenec primitivního antikomunismu, antisocialismu a antisovětismu. Není tudíž tedy, že zradil našeho pres.Beneše stejně chladnokrevně jako naši vlast a národ. Prostě – jestli pres.Beneš pronesl ony „sporné“ věty během NEVEŘEJNÉ části brněnského setkání s s představiteli armády a našeho národního života, jestli svoje dlouholeté záměry sdělil našim soudruhům jazykem jim blízkým, tak zkrátka uveřejněny být NEMĚLY, a basta !
Mimochodem, je symptomatické, že zrádce Feierabenda vyznamenal jiný zrádce a německý agent, pan Havel.

Prostě, Ó Velký Šamane a ostatní velcí vlastenci, my musíme vycházet pouze a jedině z nejvlastnějších slov pres.Beneše. Například z jeho KLÍČOVÉHO PROJEVU, zřejmě nejdůležitějšího projevu vůbec – při potvrzení ve funkci dne 28.října 1945 *):
Bytostný národní socialita E.Beneš v něm rekapituluje svůj celoživotní zápas za socialistický charakter naší vlasti.
Připomíná hlavní příčinu porážky snah našeho lidu o nastolení socialismu v prvních letech po znovunabytí samostatnosti – existenci německé a maďarské menšiny.
Zmiňuje svůj plán na konečné řešení otázky našich národních nepřátel, plán, kterým se zabýval od roku 1938.
Zdůrazňuje NAŠE rozhodnutí o odsunu národních nepřátel a znárodnění majetku buržoasie.
Mezi našimi spojenci jmenuje Sovětský svaz na prvním místě.

Zkrátka a dobře, přes veškeré snahy našich zuřivých nepřátel pres.Beneš JE A ZŮSTANE naším hrdinou.

Edvard Beneš se zasloužil o socialistický stát.***Volte ČSSD a KSČM !

--------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Viz http://www.just.wz.cz/view.php?cisloclanku=2007040101

Větší vlastenec řekl(a)...

Uh oh.
Prosím, opravte si třetí větu mého příspěvku ze 3:57.
Má být "Není tudíž divu, že zradil našeho pres.Beneše ..."

Za chybu se omlouvám všem vlastencům a vlastenkám.

informace řekl(a)...

Uh, oh! Vlastimil nás zavádí na nesmírně široké pole, pole téměř bezbřehé a to na pole dějin sociální demokracie a jejího vývoje, pole rozvoje myšlenky socializmu jako spravedlivého společenského zřízení v první polovině XX.stol. a aplikace sociálně demokratických programů v druhé polovině století. Abyste si udělali vágní představu o osudech sociálně demokratické myšlenky spravedlivého uspořádání společensti, doporučuji si přečíst výtažek z knihy Boaventury de Sousa Santose na hatetepe://www.eurozine.com/articles/2003-11-03-santos-en.html. Nebo knihu, pravděpodobně těžko dosažitelnou, italského filozofa Norberta Bobbia: Quale socialismo. Nebylo by na škodu přečíst si něco i o skandinávských sociálních demokraciích.
Mám za to, že na základě podobných informací se vám podaří zařadit vládní program, přednesený prezidentem Benešem v říjnu 1945 r. před Prozatímním národním shromážděním, do historického kontextu. Ano, jde o sociálně demokratický program, který měl zreorganizovat československou společnost po skončení války.
Jestliže jste si udělali alespoň přibližnou představu o tehdejších názorech na sociální demokracii, pochopíte, že Benešův program nebyl myšlen jako první stupínek k nastolení moci komunistů, ale že to byl vážný pokus o realizaci představy sociálně demokratického zřízení ve snaze odstranění sociálních rozporů a protikladů a nastolení demokratické decentralizované správy státu.
Na témž sajtu, na který nás odkazuje Vlastimil, najdete dva články, jeden od K.Čapka, druhý od A.Einsteina, o socializmu. To vám ukáže názorně, jak bylo v těch letech na socializmus a sociální demokracii pohlíženo.
Při čtení materiálu vám jasně vyplyne, že sociální demokracie se svou myšlenkou dosažení sociální spravedlnosti reformní nerevoluční cestou byla vždycky na kordech s komunisty, kteří ji také považovali za svého nejúhlavnějšího nepřítele, a to již od prvopočátků.
Připravoval prezident Beneš cestu Stalinovi a podružně Gottwaldovi k moci? nebo se snažil realizovat tehdy velice pokrokovou myšlenku sociálně demokratického zřízení společnosti?
Myslím, že na základě historického porovnání budete mít dost materiálu, abyste nespadli do nějaké propagandistické antibenešovské léčky.
Proč prezident Beneš těm historickým revizionistům tak vadi?

informace řekl(a)...

Karel Čapek: O demokracii a socialismu

Šaman řekl(a)...

Ze spamového koše vrácený příspěvek:
Anonymní řekl(a)...

Vážené dámy, vážení pánové
Na internetové stránce http://www.youtube.com/watch?v=LYVNxNS605g , to je internetové stránce o nynějšim předákovi DSSS panu Vandasovi, je k zhlédnutí přispěvek „Odsuňme cizince, zakažme imigraci (zaměstnanost se tak sníží na nulu), zatočme s anarchií, vystupme z NATO a OSN, přestaňme lést do prdele západu, probuďme v sobě národní hrdost a jsme nejvyspělejší stát světa. Jak jednoduché, to by ovšem Česku nesměl vládnout žid.“

Jaka krásně musí znít tato slova v uších českých vlastenců, lépe řečeno nacionalistů. Hlavně ten výraz „a jsme nejvyspělejši stát světa“.

Pisatel toho komentáře chěl napsat „nezaměstanost se sníží na nulu“, ale místo to napsal „zaměstnanost se sníží na nulu“. To by se dle mého nászoru stalo, kdyby ČR vyhnala cizince, vystoupila z NATO a OSN, přestala lést do prdele západu. Pisatel si neuvědomuje, že nynějši ČR má dle https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ez.html (odhadem z července 2010) 10 201 707 obyvatel s ročním přirustkem minus 0.106%. Pisatel se asi domnívá, že by Západ padnul na kolena a začal by ČR vehementně odprošovat. Dle mého názoru by Západ byl rád že se této prťavé zemičky zbavil, a nechal by ji s velikou chutí na pospas.

V každém státě světa je dostatek obyvatelů, kteři jsou svými zvyky a chováním podobni cikánům v ČR, a na které lze šoupnout veškeré problemy když se to hodí. Napřiklad v dobách nacionálně-socialistické 3. Říše pod vedením Hitlera a spol to byli židé / sociální demokraté / komunisté / atd atd ze všech států Evropy okupovaných Wehrmacht.

Mnoho Lásky a Moudra přeje Hledajíci
1. ledna 2011 22:18

informace řekl(a)...

Hledající, nesmíte brát každého blba vážně.

Větší vlastenec řekl(a)...

No tak podívejte se, Hledající a stále nenacházející.
Vy očividně nechápete hlubokou pravdivost některých tvrzení a vývodů dobrého Čecha-soukmenovce Vandase. My opravdoví čeští vlastenci však ano :

1) Znovuzavedení socialismu (i fašismu) do naší vlasti by opravdu snížilo nezaměstnanost na nulu.
My starší si na ty doby ještě velice dobře pamatujeme. A jak správně píší nesčíslní odvážní Češi do internetových diskuzí, tehdy se stály fronty na banány, dnes před úřady práce.

2) Jsme DRUHÝ nejvyspělejší národ světa; jen TĚSNĚ za našimi staršími ruskými bratry.
Můžeme tedy být DRUHÝM nejvyspělejším státem, pokud se zbavíme jha Západu a Evropy.
Soukmenovec Vandas se tudíž mýlí jen trošku.

3) V naší drahé vlasti opět přebývá řada osob nám bytostně cizích.
Nejen tzv.cikáni, žijící povětšinou chuději než my vzdělaní a pracovití Češi (a Moravané). Ale i všelijací Evropani a Američani, žijící povětšinou LÉPE než my vzdělaní a pracovití Češi (a Moravané). A samozřejmě bývalí našinci, nyní prokletí odrodilci, snažící se opičit po Západu, Evropě a Americe.
S tím je NUTNO něco udělat. Chudáky u nás nechceme; nechceme se nechat dennodenně urážet pohledem na jejich chudobu a špínu (no dobrá, sestěhujeme-li je někam mimo města, mohou pro nás dělat některé fyzicky náročné práce).
Bohatce také nechceme a nepotřebujeme; nechceme se nechat dennodenně urážet pohledem na jejich vily, naleštěné vozy, naleštěné boty. Nechceme číst jejich věčné stížnosti na náš „tělesný pach“ (ve skutečnosti zdravou přírodní vůni domova).
Proto bude nutno, po našem opětovném vítězství, cizáky opět humánně odsunout. (A „naše“ odrodilce přivést zpět k národu a rodné hroudě.)

Takže, podtrženo a sečteno, my potřebujeme novou národní a sociální revoluci, potřebujeme nového Klementa Gottwalda a Edvarda Beneše, kteří nás opět zbaví cizáků-nepřátel národa a socialismu, kteří nás opět přivedou do nejtěsnějšího objetí našich straších ruských bratří.


Člověk by měl být nějakým způsobem hrdý na to, že je Čech, že máme nějakou svoji kulturu, historii, památky. (Václav Cojocaru, 11.5.2010)

***Volte ČSSD a KSČM !***

stk řekl(a)...

Nojo, VVV, ale Vašek Cojocaru je prý tak trošinku retard...

Motto: Zpozdilci všech zemí, spojte se! (?!)

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

soukmenovec Cojocaru je hrdý Čech a vlastenec. Jeho IQ mu stačí k vykonávání dělnické profese. Já jsem roky pracoval (a občas ještě pracuji) jako dělník; s Vaším dovolením tedy nebudu ohrnovat nos nad člověkem jen proto, že není doktor nebo inženýr.
A podobné myšlenky jako V.Cojocaru prosazují i významné osobnosti našeho národa, přinejmenším od středověku.

Přeji Vám hezké odpoledne.

Harpyje řekl(a)...

Je vidět, že už nečtete Psa, Hledající. Vandasův statement (s výjimkou té poslední věty) by podepsala většina čtenářů NP. V představách českého "pravičáka" by ČR měla vystoupit ze všech mezinárodních organizací.
"V krátkodobém horizontu lze také opustit EU ... Stejně tak bychom měli vystoupit z OSN a dalších nepotřebných organizací ..." (Lukáš Petřík), "Je nejvyšší čas z MMF vystoupit. Trvejme na splacení všech půjček a nechme si vyplatit splacený kapitál ..." (Petr Mach), "Já si myslím, že Evropská unie je a ještě pěkných pár let bude. Ale o tom, že bychom z ní měli odejít, jsem bytostně přesvědčen." (konzervativní katolík Hájek). Následně by mohl pan prezident nechat na pražském hradě vlát vedle české vlajky vlajku jižanské konfederace, místo té nenáviděné evropské, jak to dělá ten co nepochází z opice na své chalupě. A české úřadovny by mohly zdobit portréty svaté trojice českého "pravičáctví" Klause, Pinocheta a Thatcherové.
Zabezpečení hranic proti muslimské invazi všemi prostředky ("Jsem přesvědčen, že „umírněný muslim“ neexistuje, nevidím proto jediný důvod, proč vynakládat naše státní peníze na měření penisů cizích státních příslušníků" František Matějka), a obrana státní suverenity, v případě potřeby i pomocí "vlastní jaderné zbraně" (mladý konzervativec Petřík) jsou priority v boji proti EU. Diskutér a Čechoaustralan Sven Rehulka se v této souvislosti ale vyslovuje pro setrvání ČR v NATO: ".... nevím, existuje-li vůbec pro členské státy EU nějaká úniková možnost, jak vystoupit ! Je třeba si vážit členství v NATO, protože, kdyby měly nastat proti Č.R. nějaká "nátlaková" akce, protože chce vystoupit z EU, NATO pokud je pod americkým velením, by republice, jako plnoprávnému členovi, mělo zaručit bezpečnost ! To je jediná organisace, která je Č.R. k něčemu! ..."

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

je vidět, že v naší drahé vlasti již dlouho nežijete. Vždyť většina našich občanů se obává právě agresivního paktu NATO. Paktu, jež vyzbrojil Západní Německo, paktu, který tak dlouho ohrožoval naši západní hranici, až ji překonal.
Dnes je z našich hranic korzo; k nám se valí západní turisti, za své peníze, vykořistěné z pracujících celého světa, skupují naše zboží a naši půdu, naše ženy a dívky, a nejspíš i naše tělesné orgány. Přes nehlídané hranice k nám proudí drogy a pornografie, od nás naopak absolventi našich škol.
Ano, to je ta "slavná" "svobodná" Evropa, to je to "slavné" EU !

A USA, které naši drahou vlast chtěly kompletně zničit postavením útočného jaderného radaru na našem území ? USA, které vraždí ubohé obyvatele ubohých zemí od Srbska po Vietnam ? Který roduvěrný Čech (či Moravan) má rád USA ?!?

Prostě - po našem opětovném vítězství obnovíme plnou samostatnost naší vlasti, obnovíme bratrské spojení s pokrokovými slovanskými národy. A pak se bude tančit všude !


Ať žije 62.výročí založení RVHP !***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Jo, západní turisti skupují vaše orgány. Jakýpak asi? když máte játra a ledviny nanic vod chlastání.
To si je můžou koupit rovnou doma u řezníka! Hovězí nebo vepřové podle víry.

Harpyje řekl(a)...

To není názor můj, to je názor pana Svena Rehulky.
Pan prezident má důvěru 70% české populace, která tím honoruje jeho neúnavný boj za zachování národní suverenity. Tento boj se dostává nyní do nové fáze. Doba různých svazů pomalu míjí. "Unie se rozpadne. Evropská i americká." (konzervativní katolík Hájek), a spějeme vstříc vládě jedné jediné - celosvětové. "Přípravy na takový systém celoplanetární vlády trvají přitom už několik desetiletí. Ale až nyní se zdá, že její protagonisté jsou od nastolení vysněného řádu jen krůček." (Adam B. Bartoš, konzervativní žurnalista). Pan prezident zavrhl myšlenku globálního vládnutí ("Já se tuto myšlenku pokusím zneškodnit") a označil ji jasnozřivě za kosmopolitní nesmysl. Co může být českému vlastenci víc cizí než kosmopolitismus, reprezentovaný rakouským šlechticem Schwarzenbergem, členem elitního uskupení Bilderberg, které se snaží ve spolupráci s pravdou a láskou zavést globální vládu a Nový světový řád zadními dvířky.
hátétépé://www.reformy.cz/zpravy/proc-scharzenberg-lze/

STK. řekl(a)...

Ale Vlastimile Větší,
já nad Vašíkem Cojocaru nos neohrnuji. I já umím do ruky vzít lopatu nebo kolečko se zeminou, tou naší, českou! Vlhkou a kyselou. Takže jaképak ohrnování. Nic neohrnuji, i takových Cojocaru je nám třeba. Jsou jako milníky u cesty. Ukazují, kolik toho ještě budeme muset ujít, než dosáhneme cíle.
Nakonec: jiní slavní Václavové, (Cojo) "Carové" dneška (i včerejška) jsouť přece taky vlastenci, no ni? Někteří dokonce nezanedbatelně velkými.

Milník = čti kilometrovník, takový patník s číslem. Na každém je to číslo jiné. Ale nad tím raději nebádejme!

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

kéž by se Vaše slova dala chápat jako nesouhlas s voláním zrádce Rehulky po setrvání naší vlasti v paktu NATO !
Konečně – nebylo by divu, kdybyste souzněla se vším naším lidem, kdybyste souhlasila s našim přáním vystoupit z totalitní EU a NATO. Vždyť po všech těch letech strávených v Evropě (dokonce v její nejhorší části !) prostě MUSÍTE toužit po prostém životě v naší vlasti, po našem možná smrádku leč teplíčku, po našem nepočetném, leč pracovitém, vzdělaném, mírumilovném a kulturním národě.
Opravdu, když pomyslím na život našinců v těch hrozných krajích na západ od našich současných hranic ... Vážně hrůza.
Jako se v zemi Mordor snoubí šero se šerem, tak v Německé spolkové republice slizce se k sobě vinou německý fašista s americkým imperialistou. BRRR ! Jak strašně se toto ohavné objetí liší od bratrského polibku československého partyzána se sovětským vojákem ! *)
Ano, nás naše slovanství zachraňuje od kosmopolitismu a multikulti, naši starší ruští bratři pak od nositelů.těchto zhoubných nákaz. Leč imperialismus je horší nežli mor; vplíží se do naší vlasti a do našich příbytků i tou nejmenší skulinou, do našich myslí se vloudí prostřednictvím reklam a amerických televizních seriálů.
Pak vrozená imunita našeho národa ochabuje, pak někteří z nás volí rakouského knížete do našeho parlamentu. I jiné zástupce třídních a národních nepřátel určitá část našeho obyvatelstva zvolila; a teď se ti kosmopolitismem infikovaní prosťáčci diví naší kruté realitě.

Nu, nebude to lehká práce, sanovat náš národ, nebude. Ale podaří se, o tom jsem přesvědčen. Podaří se, jako se podařila v letech 1945 až 1948, jako se téměř podařila husitům. A pak se konečně bude tančit všude !

„Třídní zájmy reakční velkoburžoazie v Anglii a Francii to byly, které velely v Mnichově na účet Československa zachraňovat Hitlerův režim. Třídní síly reakční buržoazie v Československu to byly, které velely kapitulovat a obětovat zájmy státu, republiky a národa třídním zájmům velkoburžoazní smetánky.“ (Kl.Gottwald, 11.10.1938)

***Volte ČSSD a KSČM !***

--------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Viz např. http://www.zpravodaj.ceskatrebova.cz/2006/5_06web/5_06images/Sbratreni.jpg

Větší vlastenec řekl(a)...

Nu tož dobrá, vážený STK.
Je sice JISTÝ rozdíl mezi příležitostnou prací na zahrádce a celodenní (celoroční, celoživotní) práci s lopatou, ale budiž.
Každopádně máte pravdu s těmi Václavy : Jak V.Cojocaru, tak V.Klaus pracují na stejné národa roli dědičné, byť každý svým vlastním způsobem. Oba Václavové představují milníky naší nesnadné cesty k opětovnému ozdravění naší vlasti a našeho národa.
Ovšem jiný známý Václav, pan Havel – ten naopak ukazuje cestu do pekel : Kapitalismus, multikulti, přijetí €, kosmopolitismus, vstup do Evropy, omluvy Němcům, útočný radar, soužití s jinými rasami ... Prostě DĚS & BĚS ! Tudy tedy NE !

„...Po roce 1918 přijali jsme v podstatě starou byrokraticko-policejní správu rakouskou a přes to, že už tehdy návrh na dnešní formu národních výborů byl učiněn, nebyl přijat hlavně z ohledu na naše Němce a Maďary - těm nebylo možno tehdy tu míru svobody a demokracie dáti...“ (E.Beneš, 28.10.1945)

***Volte ČSSD a KSČM !***

Harpyje řekl(a)...

Tenhle pokus ("těm nebylo možno tehdy tu míru svobody a demokracie dáti...") Vám vynese nanejvýš další obvinění z alkoholismu, nebo zpochybnění Vaší inteligence.
Já mám lepší informaci: "Saudi media reported on Tuesday that a vulture tagged with the words, “Tel Aviv University,” had been detained for being a Mossad spy. ... The paper said the flight appeared to be “a Zionist plot.” The report triggered a plethora of posts on Arabic websites, claiming that “Zionists” had trained birds for espionage."

informace řekl(a)...

Harpyje, "vulture" je česky sup. Ale Vulture je také historicko-geografická oblast jižní Itálie.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Map_vulture_in_basilicata.png
Třeba si to v S.A. spletli?

Větší vlastenec řekl(a)...

Tihle sionisti !
Myslí si, Jehovavíjak jsou chytří, a pak udělají takovou školáckou chybu. Opeřenému špiónovi nechají na pařátu identifikační kroužek z výcvikového střediska.
Prostě průšvih jako s únikem těch Protokolů siónských mudrců.

Ovšem co se mé citace z NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO projevu našeho národního hrdiny týče ...
Vážená paní Harpyje, vždyť zdejší vlastenci a vlastenky umějí číst. Vědí, že JEDINOU SPRÁVNOU CESTOU pro náš národ a naši vlast je SOCIALISMUS. Proto s pres.Benešem souhlasí, proto jej milují, proto jsou ochotni za zachování platnosti Dekretů presidenta republiky ochotni položit život.
Jistě, ne všichni zdejší vlastenky si uvědomují, že musíme obnovit MEZINÁRODNÍ socialismus; prosazují proto obnovení socialismu národního, to jest zřízení, za které určitou část svého života bojoval i Edvard Beneš.
Ale to se dá snadno napravit. Stačí, když si zastánci národního socialismu připomenou Benešovu cestu do Canossy, když si vzpomenou na laskavost a shovívavost, s níž našeho presidenta přijal s.Stalin.
Ano, na konci 30.let pochopil pres.E.Beneš onu prostou pravdu, kterou naše Strana pochopila již v roce 1921 – bez spojení se Sovětským svazem zůstanou touhy našeho národa jen krásným snem.

Po roce 1918 jsme nemohli dělat to, co děláme dnes. Nebyl vývojově tak daleko svět mezinárodní, nebyly vývojově tak daleko ani naše poměry vnitřní. ...
Po roce 1918 přijali jsme v podstatě starou byrokraticko-policejní správu rakouskou a přes to, že už tehdy návrh na dnešní formu národních výborů byl učiněn, nebyl přijat hlavně z ohledu na naše Němce a Maďary - těm nebylo možno tehdy tu míru svobody a demokracie dáti. ...
Rozhodli jsme se pro odsun našich Němců do Říše. Spojenci nám toto stanovisko mezinárodně potvrdili. ...
Neskrývám si nijak fakt, že se tím (znárodněním klíčových průmyslů, o postátnění bank a pojišťoven – pozn. V.v.) dotýkáme struktury dřívější liberální společnosti a že se tu dáváme na cesty, které mají vésti k socialisaci moderní společnosti.Není to nějaký hotový přechod z jedné fáze vývoje naší společnosti do fáze nové; je to jen začátek budování nových forem vlastnictví, vedle vlastnictví soukromého a družstevního. ...
Položili jsme před světem na váhu - a to principiálně - celý problém socialisace jako takové. Jestliže by se nám celá tato operace nepodařila, je možno, že bychom mohli kompromitovati na dlouhou dobu i princip sám. Ti, kdož jsou mezi vámi socialisty, vědí, co to znamená. ...
Naše celé hospodaření přechází v pravém slova smyslu do t. zv. hospodaření řízeného, plánovaného.
(Projev prezidenta ČSR Edvarda Beneše při potvrzení ve funkci, 28.10.1945)

Ano, vážená paní Harpyje. Eduard Beneš se nechal přejmenovat na Edvarda, svou manželku Annu na Hanu, svou vlast na Československou socialistickou republiku. Škoda, přeškoda, že přejmenování nejkrásnějšího se již nedožil.


Edvard Beneš se zasloužil o socialistický stát.***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Doplněk:
"Upozornil jsem už ve svých veřejných prohlášeních dřívějších - znáte je všichni - že to znamená veliký morální a sociální úspěch pro ohromnou armádu našich dělníků, ale řekl jsem také, že nesmíme si však činit ilusí, že to hned bude znamenat nějaký nový ráj, nějaké veliké ulehčení anebo všestranné materiální zlepšení pro dělnictvo a průmyslové obyvatelstvo vůbec. Soudím, naopak, že první ozvuky opatření těch budou tíživé a že povinnosti, jež z toho dělnictvu - a nám všem - vzniknou, budou nesmírně zavazující. Dělnictvo bude musit míti vysokou morálku sociální a státní, aby se opravdu cítilo plně zodpovědným za celý hospodářský život státu. Musí si uvědomit, že se u nás začíná budovat celá nová společenská morálka
<...>
Neuvádím tyto poznámky, abych srážel odvahu našich politických činitelů, kteří se dali do této práce s takovou oddaností a nadšením. Podepsal jsem sám tyto dekrety z plného přesvědčení, že náš lid je pro opatření ta zralý a politicky i sociálně pro ně dostatečně připraven, jak jsem také už veřejně sám prohlásil. A mám pevnou víru, že to bude pro nás úspěch. (Potlesk.) Uvádím je jen proto, abych ještě jednou upozornil, jakou zodpovědnost jsme na sebe vzali, co úsilí to všechno bude vyžadovat a že nikdo z nás v této veliké výstavbě republiky nemůže a nesmí scházet. Upozorňuji, že proces zestátňovací se musí díti s největším využitím všech odborníků obchodních a průmyslových, že se musí díti za účasti a pod kontrolou všech politických stran, odborně, vědecky, nestranicky. V dnešní situaci, kdy trpíme podvýrobou, nemůžeme si také dovolit, aby zestátňovací proces se stal omluvou pro nehospodárný provoz, pro ztrátové hospodaření v podnicích. Zásada rentability musí pak býti zachována a zachovávána i v přechodném stadiu. Jinak by nám celé naše výpočty selhaly a brzy bychom ucítili toho důsledky. Zejména organisace postátněného průmyslu je sama o sobě problémem ohromným a úspěch socialisace bude záviset na úspěšnosti a výkonnosti právě celé její organisace."

O ekonomické a sociální politice evropských sociálně demokratických stran po WWII je spousta materiálu na webu.
Snad by to stálo za srovnání?

informace řekl(a)...

Cenzor mi smazal příspěvek s citováním projevu.

informace řekl(a)...

Toto by mělo navazovat na předešlý příspěvek.
V Itálii po druhé světové válce je nastolena demokracie a v. 1948 v nové Ústavě je státu přidělena funkce jak regulátora ekonomie tak vlastníka (čl. 43 o znárodnění) Politologové to vysvětlují jako reakci na nutnost podepřít a rozvinout národní hospodářství, které je po válce v žalostném stavu. Zároveň se bralo v úvahu, že k rekonstrukci celé hospodářské a výrobní sktruktury je zapotřebí řízení a kontroly ze strany státních institucí, protože soukromý sektor tomu nebyl schopen čelit. Rovněž ani spontánní rozvoj trhu nebyl schopen zavést efektivnost a rovnost
Italští zákonodárci V zachovali tedy při životě IRI (Ústav pro rekonstrukci), založený ještě za dob fašizmu. Ústav vedl po léta křesťanský demokrat Prodi, který byl později dvakrát přesedou středolevicové vlády. Až do devadesátých let velké podniky jako elektrárny, železnice, telefonní podnik, aerolinie, některé banky a velké výrobní podniky jako ENI, SME, Nuovo Pignone a další jsou majetkem státu a teprve v devadesátých letech začíná privatizace. Do devadesátých let je u vlády permanentně křesťanská demokracie, která jistě nějaké sklony k socializmu neměla.
Myslím, že ekonomická politika Itálie po skončení války je dost vysvětlujícím příkladem pro důvody, které vedly v té době československý establishment k rozhodnutí znárodnit klíčové obory státního hospodářství.

informace řekl(a)...

Ještě dodatek.
Podíváme-li se jinde po Evropě, mnohé státy po druhé světové válce znárodňují. Tak na př. ve Francii v 1946 r. jsou znárodněny velké banky a Renault (majitel byl kolaborantem s nacisty). Jsou znárodněny Charbonnages de France, Electricite de France (EdF), Gaz de France (GdF).
Ve Velké Británii v prvních poválečných letech se stávají státním majetkem britský uhelný průmysl, plynový průmysl, ocelářský průmysl, Bank of England, v následujících letech pak National Bus Company, železnice, Rolls Royce, British Petroleum, v 1977 British Aircraft, v 1976 British Leyland Motor a další. Některé podniky pak byly v následujících letech zase zprivatizovány.
Důvody, proč se znárodňuje jsou z části ekonomické, z časti politické. Jsou to většinou sociálně demokratické, labouristické nebo socialistické strany, které považují veřejné a státní vlastnictví výrobních prostředků za záruku demokratické kontroly nad hospodářským a sociálním rozvojem státu.
Nikdo ze čtenářů jistě nepomýšlí na to, aby obviňoval socialistickou vládu Francie nebo labouristy ve Velké Británii ze spolupráce se Stalinem nebo sovětskými komunisty a ani zdaleka ho nenapadne, že by zestátňování klíčových podniků a rezortů v těchto zemích byla příprava pro nastolení komunistického režimu.
Prezident Beneš ve výše citovaném projevu před Národním shromážděním rozvíjí právě myšlenku lidově demokratického státu se socializovaným hospodářstvím, více méně v linii s trendem v poválečné Evropě.
Tento program stanovený dohodou politických exilových stran je pak následně schválen demokraticky zvoleným Národním shromážděním.
Že tehdy většina voličů hlasovala pro komunisty, takže se pak komunista Gottwald stal předsedou vlády a komunistická strana v ní měla většinu křesel, nemůžeme považovat za vinu prezidenta Beneše a nemůžeme ho z toho dělat odpovědným.
O znárodňování v evr. státech najdete materiál na webu. Nedávám odkaz kvůli filtru.

informace řekl(a)...

A nakonec.
O tomto projevu prezidenta Beneše z 28.10.1945 jsem v minulém měsíci psala už asi dvakrát, abych vysvětlila, že program, který pezident B. představuje Národnímu shromáždění, je programem sociálně demokratického rázu.
Myslím, že to co jsem napsala, stačí k vysvětlení mého názoru. Víc se k tomu problému nemíním vracet a odpovídat na narážky a vytržené citáty z projevu, které mimo text nabývají jiný, zkreslený smysl.

Větší vlastenec řekl(a)...

Edvard Beneš nebyl žádný blbec !

Vážená paní Harpyje,
ještě k Vašemu příspěvku z 5.ledna 12:16 :
Zdejší vlastenci a vlastenky jsou téměř všichni dostatečně inteligentní a dostatečně vzdělaní, takže chápou projev našeho hrdiny pres.Beneše, chápou smysl našich národních dějin.
Ano, někteří nepřátelé naší vlasti se snaží dělat z E.Beneše idiota, neschopného nahlédnout důsledků svých činů. Tyto osoby se nerozpakují tvrdit, že E.Beneš nevěděl, co způsobí nerespektování Pittsburgské dohody, striktně československý charakter ČSR, spoléhání na útočnou sílu francouzské armády a britského loďstva, atentát na Heydricha, podpis Československo-sovětské smlouvy, Košický vládní program, odmítnutí tzv.Marshallova plánu, přijetí demise zrádných ministrů.
My vlastenci ale víme, že pres.Beneš žádný idiot nebyl. Víme, že všechny své kroky NESMÍRNĚ PEČLIVĚ promýšlel a plánoval. Právě ve svém nejdůležitějším projevu, současně bilanci i plánu, pres.Beneš přesvědčivě vysvětluje svoje celoživotní dílo – vybudování socialistického Československa.
A my víme, že přes všechny nesmírně nepříznivé okolnosti se tento plán E.Benešovi zdařil.

Čest jeho světlé památce !

Harpyje řekl(a)...

Jak jste přišel na to, že jsem psala o pres. Benešovi, natož o tom, že byl idiot, Vlastenče? Můj příspěvek z 5.ledna 12:16 byl o http://sepharade2.superforum.fr/t56185-la-photo-du-vautour-espion-du-mossad!

Větší vlastenec řekl(a)...

Jak jsem na to "přišel", vážená paní Harpyje ?
Jednoduše : Přečetl jsem si Vaši větu "Tenhle pokus ("těm nebylo možno tehdy tu míru svobody a demokracie dáti...") Vám vynese nanejvýš další obvinění z alkoholismu, nebo zpochybnění Vaší inteligence."
Jak všeobecně dobře známo, moji inteligenci lze (s úspěchem) zpochybňovat donekonečna, moji praktickou abstinenci nikoli. (Zdůrazňuji PRAKTICKOU abstinenci, nikoli zarytou, fundamentální. Např. minulý týden jsem přijal jakýsi bonus ke smaženému sýru u stánku na Václavském náměstí - starší ruská sestra mi podala miniaturní plastový kelímek se svařeným vínem; bylo ho asi tak 1 cl. Vypil jsem jej na počest tradičního česko-ruského přátelství.)

Takže, vážená paní Harpyje, zmíněnou Vaši větu jsem pojal jako narážku na (údajnou) neschopnost zdejších vlastenců a vlastenek pochopit nejdůležitější projev pres.Beneše i smysl našich dějin. Proto jsem byl nucen zdůraznit inteligenci a vzdělání zdejších přispěvatelů.
Proto jsem psal o jedné skupině odpůrců pres.Beneše – o těch nenávistných osobách, jež si myslí, že E.Beneš si nebyl vědom budoucích následků svých činů.
Jen na okraj : Jiná skupina nepřátel E.Beneše a naší vlasti tvrdí, že E.Beneš VĚDĚL, co se stane, například po atentátu na Heydricha nebo po odmítnutí hrubého vměšování USA do našich vnitřních záležitostí. (Což je pravda, neboť nebyl žádný blbec.) Přesto našeho Presidenta-osvoboditele od Němců a buržoasie pomlouvají, přesto se jeho světlou památku snaží pošpinit. Na to existuje jediná odpověď : NEPROJDOU !

* * * * *
Co se Vašeho odkazu na onen francouzský blog týče :
Nedivím se, že nápadně sionistický vzhled onoho mrchožrouta přilákal pozornost našich muslimských spojenců. Elektronické zařízení s logem sionistické vysoké školy, které ten okřídlený špion nesl, bylo pak důkazem jasným a nezvratným.
Pro naše vlastence a vlastenky uvádím v původním znění citovaný výrok L.N.Tolstoje :
„...Еврей - это святое существо, которое добыло с неба вечный огонь и просветило им землю и живущих на ней. Он - родник и источник, из которого все остальные народы почерпнули свои религии и веры....“
(Л.Н.Толстой : Что такое еврей?; viz např. http://www.beljews.info/ru/retushi_tolstoy.php)
Prostě – i takový velikán se může naprosto mýlit.

Přeji Vám hezké odpoledne.

Harpyje řekl(a)...

Míněn byl Váš pokus zavést diskusi na téma Beneš, Vlastenče. Asi jsem se špatně vyjádřila. Nebylo by to poprvé.
Kdesi jsem četla, že se ornithologové z tel avivské univerzity (krycí firma pro Mossad) obávají o život agenta R 65. Jejich obavy jsou oprávněné, jak mohou jen poslat agenta s tak výrazně židovským vzezřením do Saudské Arábie? To je naprosto nezodpovědné.

Větší vlastenec řekl(a)...

No to nic, vážená paní Harpyje.

Ovšem „téma Beneš“ – soudím, že jde o otázky vysoce aktuální. Cožpak nejsou v dnešní době flagrantně porušovány Dekrety presidenta republiky ? Což není neustále zpochybňováno poválečné uspořádání Evropy ?
Jsou a je ! Zestátněný a znárodněný průmysl (banky, pojišťovny, kinematografie atd.) byl našemu národu vyrván. V našich městech opět existují německé školy a instituce, opět u nás Němci líčí svoje rdousivá tenata, roztahují své zákeřné sítě. Naše vlast je tragicky zmenšena, naše hranice jsou propustné pro všechny nepřátele i jejich zrůdné myšlenky. Naše Strana byla po vítězných parlamentních volbách intrikami pravice odsunuta od výkonné moci.
Německo je opět jednotné, Sovětský svaz je rozbit. Nepřátelé míru a pokroku bombardují Srbsko i Afghánistán, Maďaři zvedají hlavy, sionisti posílají na turisty žraloky, na muslimy supy, na mírové aktivisty ženštiny.

Ještě štěstí, že náš prezident se nezpronevěřil odkazu pres.Beneše, a vede, dle svých možností, naši vlast zpět k tamtomu mocnému dubisku. S pomocí Leninovou tam jednou dospějeme.
A pak se bude tančit všude !

Harpyje řekl(a)...

Myslím, že tak zdiskreditovaná osoba jako já, http://neviditelnypes.lidovky.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A110107_162217_p_zahranici_wag&vlakno=44860520#44860520 Vám nemůže pravdivě odpovědět. :-)))

Harpyje řekl(a)...

Tady máte, Vlastenče, kompletní výčet zneužívání zvěře Mossadem.
http://rubinreports.blogspot.com/2011/01/alleged-israeli-mossad-animal-spy-use.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Rubinreports+(RubinReports)

Anonymní řekl(a)...

Na příjemný a zábavný společný výlet do Sharm el-Shejkh Většího vlstence zve jeho přítel Pertinax.
Poslušně hlásím.
http://www.touregypt.net/sharm/

Větší vlastenec řekl(a)...

Barry Rubin je sionista. Jeho výčet je tudíž neúplný a nevěrohodný; sionisti jsou schopni ke svým šíleným plánům zneužívat VŠECHNU zvěř, od blech, much a komárů (roznašečů nakažlivých chorob) po velryby, behémoty a leviatany.
A tzv. Chiméra i bazilišek jsou dozajista produkty jejich zrůdných genetických manipulací.

* * * * *

Moje otázky byly řečnické. Odpověď očekávám pouze od dějin a jejich spravedlnosti.

* * * * *

Nedivte se svojí nepopularitě, vážená paní Harpyje. Vždyť Vy jednou muslimy kritizujete, a podruhé je zase hájíte, když je chtějí někteří naši vlastenci konečně vyřešit. Pak to schytáte ze všech stran, přirozeně.
Víte, co říkal s.Lenin : „Vaše řeč budiž ano-ano, ne-ne.“ Takže chcete-li být naší zdravou českou společností oblíbená, jděte s proudem, naším zdravým českým proudem. Požadujte :
1) likvidaci všech muslimů, neboť jsou to vesměs teroristi, nejedí knedlo-zelo-vepřo, nepijí pivo a rum, a nosí na hlavě ručník (resp. nějaký závoj)
2) podporu všech muslimů, ubohých obětí krvelačného sionismu
Vážně – náš lid v současné podpoře obou požadavků nevidí žádnou kontradikci; tak nebuďte pořád tak povýšeně superiorní, a k našemu lidu se připojte alespoň v takové maličkosti.

Hezký večer přeji.

Harpyje řekl(a)...

Na Vámi zmíněného "mírového aktivistu" a průkopníka totální informační svobody nebyly nasazeny lecjaké ženštiny, Vlastenče. Podle hobby sexuologa a odborníka na israelské trestní právo se zvláštním přihlédnutím k trestnímu činu znásilnění, V.Vlka st. (kategoricky popírá, že se ex prezident Katsav dopustil pětinásobného znásilnění a popírá státoprávní kompetenci soudu) to byly naci feministky.
Ve srovnání s Katsavovým výkonem je ovšem Assange břídil, protože se mu podařilo znásilnit jenom dvě naci feministky, zatímco Katsav čelil původně obžalobě z desetinásobného znásilnění naci feministek (5 případů je promlčeno), což mu vyneslo obdiv ruského Conana, V.V. Putina.

Větší vlastenec řekl(a)...

Velký český vlastenec Václav Vlk starší (však duchem dosud jarý) obhajuje ze všech sil nejen naši vlast. ale i naše národní tradice. Proto NAPROSTO DŮSLEDNĚ odmítá zrůdné tendence úpadkové Evropy; např. soudní postih nás mužů na základě svědectví jakýchsi ženštin.

Co svět světem stojí, my muži se zmocňujeme žen přes jejich protesty. My chlapi víme, že to ženské jen tak dělají, protože si myslí, že se to "sluší". Ve skutečnosti však na nic jiného (než na nás) nemyslí, po ničem (než po nás) netouží.
Takže jaképak "znásilnění".
Prostě, vážená paní Harpyje, s našimi muslimskými spolubojovníky nás spojuje nejen naše obrana proti agresivní Evropě a Americe, ale i hluboké civilizační kořeny.

* * * * *

Neměl jsem na mysli jen J.Assangeho; jak všeobecně známo, Mossad nasazuje zrádné ženštiny do akcí proti bojovníkům za mír pravidelně.
Za pár dní vzpomeneme první výročí umučení našeho slavného spolubojovníka, Mahmouda al-Mabhouha. I v tomto zločinu měly svůj podíl osoby ženského pohlaví.
Jaké to zrůdné zneužití žen, které jsou určeny pro potěchu nás mužů, pro plození našich dětí a práci v našich domech, továrnách, hutích, dolech, na našich polích !
A to je všechno výsledek multikulti, toho ohavného spratka euroamerické pakultury !

Harpyje řekl(a)...

Jo, ty společné východní civilizační kořeny!
Na této scéně http://en.vidivodo.com/431820/fatmagulun-sucu-ne-_-tecavuz z jednoho momentálně velmi populárního tureckého TV seriálu se delektují milióny Turků, a v prodeji je už k dostání spodní prádlo se jménem znásilněné hrdinky ("Fatmagül", turečtina není zrovna moc libozvučná), tak jako nafukovací pany, sice ersatz, ale lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.
A místo aby si taková naci feministka vzpomínala se slzou v oku jak si užila, tak si to po patnácti letech rozmyslí, a začne tvrdit, že to bylo znásilnění. "A protože to lze dnes už medicínsky dokázat,zda při tom bylo násilí a nebo ne, jsou prakticky všechny ty sexuální násilí ohlašovány po mnoha letech", ví Vlk st.

Větší vlastenec řekl(a)...

Typická ženská - nejdříve chlapy svádí, pak se diví.
Nicméně, jak správně píší čeští vlastenci v diskuzích na Neviditelném Psu, většina tzv.znásilněných žen si prostě vymýšlí. Prostě nás ty ženštiny chtějí vydírat, chtějí po nás peníze, postup v zaměstnání, manželství.
S tím se musí něco udělat ! Není přece možné, aby nás nějaká ženština po letech obvinila z tzv.sexuálního násilí !
Jak správně říkají Turci : Sluší se, aby žena žila pod botou muže. Nebo, jak říkáme my : Nevidíme v ženě služku, ale soudružku a spolupracovnici. (Připomínám, že my soudruzi jsme připraveni spolu kdykoli velmi úzce spolupracovat, a nedělat z toho žádnou velkou vědu.)

My Češi a Moravané zatím odoláváme, zatím ještě hájíme své tradice. Ale kdyby okupace naší vlasti Evropou a Amerikou trvala déle, podlehli bychom. Brutální tyranie multikulti a tzv.politické korektnosti by zahnala do ilegality i tak krásnou tradici, jakou je naše velikonoční pomlázka čili mrskut.

A navíc, vážená paní Harpyje – kdyby U NÁS panoval stejný děsivý systém jako v Izraeli, mohly by třeba NAŠEHO chlapáckého prezidenta obvinit některé z jeho mladičkých milenek z nějakého „násilí“. Děsivá myšlenka, že ano ?

Prostě – jedině náš plný návrat k našim slovanským tradicím a kořenům nás zachrání.

Hezké odpoledne přeji.

Harpyje řekl(a)...

Pan prezident se věnuje ve svém volném čase takovým levicovým aktivitám?
Myslela jsem, že jsou výsadou evropských intelektuálních elit, kterými každý pravověrný pravičák právem pohrdá.
Hlas přírody se zřejmě ozývá nezávisle na věku a politické orientaci.

STK řekl(a)...

Takže, vážení přátelé na zemi na nebi, bude lépe si žen vůbec nevšímat, "nekonzumovat" je, pro možnost následného vydírání ani do spermabank nepřispívat, na očích mít neustále nasazeny tmavé brýle, abychom nemohli být obviněni z "vilných pohledů", při příchodu ke dveřím např. zdviže neurážet své nemužské kolegy zbytečnými urážlivými ohledy a vedrat se do výtahu první atd.

Pokud bude tato politika prováděna na celém světě po dostatečně dlouhou dobu, zmizí za čas problémy s přelidněním Země a posléze i jakékoliv problémy s lidstvem vůbec. Amen.

Hromadná sebevražda lidstva pomocí absolutní pohlavní askeze. Tož takovou ptákovinu dokáže vymyslet jenom Homo Sapiens. Recens.