středa 30. března 2011

Rozděl a přežij?

I stalo se, že povstav Kain proti Abelovi bratru svému, zabil jej. Protož se zlořečeným stal i od té země, kteráž otevřela ústa svá, aby přijala krev bratra jeho. A vyhnán byl Kain ze země té. A opakuje se to po tisíce let lidské historie. Současně například mezi "bratrskými národy" na Balkáně - a nejen
tam. Ale někdy není jasné, kdo je Abel a kdo Kain.Na Nový rok 1999 jsem věštil o Kosovu: "Po několika měsících války bude oblast konečně etnicky vyčištěna a připojena k vítězi." Předpokládal jsem jugoslávsko-albánskou válku, jugoslávské vítězství a exodus kosovských Albánců, který v té době započínal. Jenže 24.3. 1999 propukla válka euroatlanticko-jugoslávská. Nakonec to vypadá tak, že Kosovo je vskutku "etnicky vyčištěno", ale od kainovských Srbů, a kosovští Abelové, totiž Albánci se mohou radovat.

Další Albánci jsou na současném území Srbska i Makedonie. Měli by rovněž vyhnat tamnější Kainy ze země té... Jenže kdo je vítězem v (prozatím) poslední balkánské válce? Evropa a USA. Pokud nechtějí další válku, musejí zabránit posunu obecně uznaných hranic, stát na nich, bránit je, rozesadit neposluchy do jejich pevně definovaných lavic - tohle je lavice Makedonců, tohle Černohorců, tohle Kosovců, a tohle ta oslovská - srbská. Jedině tak lze přežít!

Jenže obecně uznané hranice - to je další problém. Kain a Abel nemohou žít spolu, ať tedy má každý svoje území, kde neomezeně uplatní svou suverenitu. Vocaď pocaď. Tady bude Indie a tady Pákistán. Tady bude Pákistán a zde Bangladéš. Tady bude Říše a tu Protektorát. Národní hranice se však vždy mohou posunout, nejspíš válkou. Kašmír je nedělitelný a náš!

Palestinci patří do Palestiny a Židé do Izraele. Hlavním a nedělitelným městem obou států má být věčný Jeruzalém. Irsko Irčanům! - až na britské Severní Irsko. Možno změnit jedině terorem. A Kypr? Ten samozřejmě patří Kypřanům - turečtí Kypřané mají severní část ostrova, řečtí zase jižní.

Aby mezi bratrskými národy zůstal zachován mír, je potřeba hodně ostnatých drátů, minových polí i vojenských kontingentů. Mezi Severní a Jižní Koreou to tak funguje. Hranice mezi Severním a Jižním Vietnamem padla - a severský komunismus sežral opožděně se demokratizující jih.

Někdy ani není dostatek neutrálních vojáků, aby udrželi Kaina a Abela na dostřel od sebe - v Africe to už OSN i Američané vzdali, na ochranu Ičkerie před Ruskem si netroufají. Pak přicházívá "konečné řešení", které znamená těžkou práci mačetami, raketo- a plamenomety. Indonésii Indonésanům! Východní Timor východotimořanům! Borneo Dajákům! Údolí Tsaratanana Tsaratanananům, a ještě je třeba osvobodit bratry v sousedním údolí Maromokotro!

I svobodný americký kontinent přetínají zátarasy - USA se brání přílivu Mexičanů. Stojí tu tisíce zdí kolem tisíců Matičních ulic - ovšem za nimi se dobrovolně skrývají lidé, které ohrožuje jejich vlastní bohatství.

Nejvíce však naříkají národové bez své země - Kurdové, Tamilové, Baskové, Korsičané, Padančané a Moravané. Až ji získají, obeženou ji ostnatými dráty. A vyženou všechny nekurdy, netamily, nebasky, nekorsičany, nepadančany a Čechy. (Jak se Češi rozeznají od nečechů? Skáčou. Kdo neskáče, není Čech!) A pak přijde den, kdy bude potřeba posunout hranice. Třeba až na okraj Vesmíru. I diviti se budou bydlitelé Země.

Takže rozdělením nepřežijeme. Jedině scelením, sjednocující silou globalizace, ke které nedílně patří i individuální svoboda! Modelem čehož je Internet.

Brusel, město na pomezí mezi Valony a Vlámy, vytrvá pouze jako hlavní město jednotné Evropy. Trvalý mír Jeruzalému může přinést jenom jeho přeměna na hlavní město izraelsko-palestinské federace. (Pohádka pro 22. století.)

Rozesadit by se měly ideologie. Nehněvej se Kaine, prvorozený Adama a Evy, na Abele, bratra svého, k jehož oběti Hospodin vzhlédl a na tvoji se vykašlal. Najdi si jiného Boha, který nebude bratry rozeštvávat. Což bys měl nakonec učinit i ty, preferovaný Abeli. Anebo se raději vybodněte na všechny ty spasitele, kteříž na Zemi přinášejí rozkol a meč.

Ale to se asi nepovede. Zatím potřebujeme štíty i meče - jedině to nás ochraňuje před bratrskou pomocí. Nebo spíše samopaly a letadla. Co mě utěšuje je, že někde existují jiné, ne-lidské civilizace.

Psáno v Praze, bývalém hlavním městě jednotného Česko-Slovenska, v březnu 2001, poprvé vyšlo na Neviditelném psu 13. března 2001

62 komentářů:

Větší vlastenec řekl(a)...

NATO bombarduje, Němci slaví

Pár dní jsem byl pryč; co se za tu dobu změnilo ?
Humanitární bombardování Velké Libyjské arabské socialistické džamahírije samozřejmě přerůstá v otevřenou agresi Euroameriky proti libyjskému lidu, Němci dle očekávání slaví další vítězství nad naším národem *).
Prostě se plní předpovědi obou našich bratrských Stran, našeho prezidenta Kaluse a našich starších ruských bratří.
Národ pláče nad Libyjci, zavražděnými Euroamerickými žoldáky. Vší náš lid svírá pěsti nad drzostí Němců-fašistů, stavějících kříže v naší ateistické zemi. Ve své luxusní vile směje se humanitární bombarďák a obhájce Němců Havel; smích zaznívá i z přepychových sídel ostatních buržoustů a zrádců. V „české“ televize neupřímně se zubí velvyslanec USA.
A národ pláče a pěsti svírá ...
Na knoflík vředů zapjata jsou těla
za hadry hesel duše zahnívá
rozetou z vředů Evropo jsi celá
Ty zmije zrádliváKdy konečně si všichni uvědomíme, že do válečného dobrodružství v Afghánistánu a Libyi nás zatáhly stejné síly, jež zničily světovou socialistickou soustavu ? Kdy si konečně uvědomíme, že nejdůležitější Dekrety presidenta republiky jsou pořád platné ?
Kdy konečně vystoupíme z EU a NATO, kdy konečně znovu vyženeme Němce a znárodníme majetek buržoasie ?!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Viz dnešní článek „Sudetské sdružení slaví. Soud zrušil rozhodnutí vnitra“ v Lidových novinách, protilidovém plátku vlastněném velkoněmeckým velkokapitálem

Větší vlastenec řekl(a)...

U vousu Džeržinského !
Našeho prezidenta Klause, samozřejmě.
Za chybu se omlouvám všem českým vlastencům a vlastenkám.

informace řekl(a)...

Jen tak do toho, Vlastenče!
Italský lid svírá pěsti, aby nerozbil televizor, kde se vzpupně chechtá šašek Sarkozy, úlisně ho přemlouvá Obama, že bombardování libyjských měst je humanitární prostředek k zabránění tomu, aby je nebombardoval Kaddáfi, kde hysterická Clintonka nařizuje, že Kaddáfi musí jít pryč.
Vašeho slova bylo zde zapotřebí.

informace řekl(a)...

Humanitární podvod.
Letadla západní aleance bombardují v Tripolisu čtvti s civilním obyvatelstvem, aby se zabránilo Kaddáfimu bombardovat své soukmenovce. Není to dojemné?
Itálie se humanitárně postará o imigranty. Z Lampedusy je odvezou do nových středisek, co připravuje ministerstvo vnitra ve střední a severní Itálii. V Toskánsku budou mít jako sousedy cikány, kteří si už na ně připravili klacky a železné tyče. V Lombardii je umístí na pozemek, na kterém jsou ještě zbytky zbraní a nábojů z druhé světové války. Jinde jim zase vyhradili pozemek, který se pravidelně zavodňuje, když prší. Jestliže imigranti tuto péči přežijí, odvezou je ilegálně italští řidiči v prostoru pro zavazadla za 500 euro až do Paříže. Jestli se během cesty neudusí.
Úplný závod v humanitárnosti. A ani Tunisko nezůstává pozadu, je sice ochotno vzít si emigranty zpátky, ale jen čtyři denně. Jako by jeho občané byli nějaké kapky na trávení.
A prý je připraveno dalších čtyřicet tisíc, tentokrát Libyjců k této moderní Odysseji. Alláh bude mít co přebírat.

Větší vlastenec řekl(a)...

Pochvala Velkému Šamanovi

Současná zdejší diskuze je mizérie, račte prominout, vlastenci a vlastenky. Místo rozpravy nad skutečnými nebezpečími, bezprostředně ohrožujícími naši vlast, plkáte o hypotetickém "muslimském nebezpečí". Občas mám dojem, že jste tady všichni podplaceni Němci nebo Euroameričany.
Děs a běs; vzpamatujte se konečně, vlastenci a vlastenky.

Nuže, abych mohl někoho pochválit (viz metody s.A.S.Makarenka), chválím Velkého Šamana za správnou citaci bible našich druhých největších nepřátel. Ano, tak nádo – aby Velký Šaman zdůraznil děsivě směšnou zastaralost bible a křesťanství, správně používá zastaralou češtinu tzv. Bible kralické.
Je to tak - nebezpečné snahy papeženců, protestantů a jiných podobných nepřátel o aktualizaci směšných biblických textů pomocí tzv. ekumenického překladu*) musíme odmítat ze zásady. Především naše mládež musí být ochráněna před morem křesťanství, morem, proti němuž je Islám neškodnou kratochvílí.

Mladý vzdělaný lidi potřebujeme jako ... jako sulc ! (M.Jakeš, 1989) *** Volte ČSSD a KSČM !

--------------------------------------------------------------------------------------------------
*) http://www.biblenet.cz/app/bible/Gen/chapter/4?__fsk=1347656023

informace řekl(a)...

Co tu plácáte, Šamane o Korsičanech a Padáncích, kteří pláčou, že nemají svou zemi?
Korsičani jsou na Korsice a nikdo jim ji nebere. Korsika je součástí Francouzské republiky, jako Collectivité territoriale de Corse, ale je tam silná autonomistická tendence. Korsika pro svou polohu byla v minulosti průsečníkem, kde se střetávaly střídaly různé vlády a státní zájmy. Byla ve středověku pod správou Pisánské republiky, a pak po staletí pod správou Janova. O její historii je velmi podrobný článek na Wikipedii.

Padánci pak jako národnost neexistují a nikdy neexistovali a Padánie nikdy neexistovala jako státní útvar. Pojem Padánie a Padánci vytvořili v devadesátých letech politici a "ideologové" hnutí Severní ligy, jako demagogický prostředek pro získání sympatií v severní Itálii, hlavně zdůrazňováním protikladu severoitalské ekonomické vyspělosti proti zaostávající jižní Itálii a tvrzením, že jihoitalské regiony tyjí ze severoitalké pracovitosti a podnikavosti. Jejich oblíbenou nadávkou vůči hlavnímu městu, podle nich hnízdo veškerého politického zla, korupce, vykořisťování bylo "Roma ladrona" (zlodějský Řím). Požadovali tenkrát buď odtržení sveroitalských regionů od italského státu anebo alespoň federalizaci.
h--p://it.wikipedia.org/wiki/File:Padania-Italia.png
Na počátku leghisti považovali za Padánii celou severní Itálii(viz mapu), i když Padania jazykově znamená údolí Pádu Postupně do své vize Padánie zahrnuli prakticky i celou střední Itálii, s vyjímkou Lazia, i když je o tu milost nikdo neprosil.
Přestali blbnout s Padánií někdy koncem devadesátých let, když se od Severní ligy odštěpila různá místní autonomistická hnutí. (A asi také proto, že jejích Vůdce Umberto Bossí byl postižen mozkovou mrtvicí, dlouho se léčil a teď už jen huhlá. Je sice nadále hlavní "historickou" osobností, ale už nemůže víc zapalovat svými projevy masy lombardských hňupů.)
Nyní jsou jako politická strana ve vládní koalici a prosazují jen místní daňový federalizmus. A její ministři si počínají celkem velmi rozumně.
Takže, Šamane, obyvatelé regionů severní Itálie mají svůj stát - Italskou republiku.

informace řekl(a)...

Ze evropsko-americké koalice se už americký prezident začíná opatrně vyvlékat, americká letadla se víc nezúčastní bombrdování. Prý tam pošle CIA. Bude bombardovat Sarkozy a Cameron. Uvidíme jaký zasloužený výsledek si Sarkozy ze své humanitární neokoloniální akce odnese. Bude to nějaké prefrenční postavení při vyjednávání smluv o těžení ropy a plynu anebo pár desítek tisíc ilegálních imigrantů, co se přes Itálii ženou do Francie?
Od harcování na kobyle dějin k spadnutí do nějakého historického propadliště to není tak daleko. Někdy stačí málo.

Pedro řekl(a)...

Ani Andrej Ruščák nezná mezi evropskými nárůdky Padánce (viz hatetepe://naszviretnik.net/2010/09/03/zvedave-historicno-evropsti-zapadli-vlastenci). Můžeme se těšit, až nám mezi dalšími pokračováními svého seriálu o "evropských zapadlých vlastencích" uveřejní další pokračování Friulané, Benátčané a další národy Padánie . Bohužel se seriál zastavil u Frísů, Finrod zřejmě musel prozatím dát přednost studijním povinnostem před spisovatelskými ambicemi.

informace řekl(a)...

Pedro,
jak vidím, tak pana Ruščáka pilně hlídáte, aby Vám nic z jeho osvětové činnosti neuniklo. Má stejně asi v přehledu o italských etnických skupinách jakýsi guláš, když mluví o národech Padánie. Padánie je čistě geografický pojem - údolí Pádu a tak tam Friulánci nepatří, protože tudy Pád neteče. Jsou na severovýchodu Itálie (provincie Pordenone, Udine, Gorizia), a jen část jich mluví friulánsky, asi tak 600.000 tisíc (v r. 1999 byla friulánština uznána za úřední jazyk. To znamená může se používat i na úřadech, vyučovat na školách.) hp://it.wikipedia.org/wiki/File:Friulian_speaking_area.png
A pak Friulánci jsou na svou "friulanità" hrozně hrdí, ti se nepovažují za nějaké všeobecné Padánce. Asi před deseti léty mi říkal jeden známý, že nějaký zapálený Friulánec učil friulánštinu na pražské univerzitě - jméno si už nepamatuju. Věděli jeho posluchači, kde se budou asi moci tou řečí domluvit?

Na území t.zv. Padánie, jak si ji kreslí nebo kreslila Severní liga se mluví 14 nářečími, kromě němčiny, fraancouzštiny a slovinštiny. Kromě toho Tyroláci v Alto Adige se k Padánii nehlásí, zrovna tak jako obyvatelé frankofonní Valle d'Aosta. Může se tu mluvit o nějaké etnické soudržnosti, když si často mluvící různým nářečím mezi sebou nerozumí? Jako třeba Benátčani s Lombardy nebo Ligurci? A nemluvě pak o historické.

informace řekl(a)...

Zase nová humanitární mise EU v Libyji. Jmenuje se Eufor a povede ji Itálie, aby přispěla 'alla sicurezza dei movimenti ed all'evacuazione delle persone sfollate e di sostenere, con mezzi specifici, le agenzie umanitarie nelle loro attivita''(k zabezpečení pohybu a evakuace obyvatelstva bez přístřeší a specifickými prostředky napomáhala humanitárním organizacím při jejich práci).
Italské humanitární pohnutky jsou snadno pochopitelné - lepší je postarat se o asi stotisíc ne-li víc osob, které utekly a utíkají před válkou, na africké půdě než aby se o ně musela Itálie starat na Lampeduse.

informace řekl(a)...

Netušila jsem, že na apríla v Čechách lidem zamrzají huby, nebo snad prsty?
Divný úkaz.

Větší vlastenec řekl(a)...

Nebezpečí zdánlivá a skutečná

Zdejší vlastenci a vlastenky o sobě rádi tvrdí, že myslí přímo hlavou a dokáží číst mezi řádky. Kdysi jsem těmto hrdým tvrzením věřil; nyní začínám mít vážné pochybnosti.
Čtu si zoufalé skučení mnohých přispěvatelů (POMOC ! ISLÁM PŘED BRANAMI !) a nevycházím z údivu. Jaké historické znalosti mají tito poplašenci, jaký světový rozhled ? Cožpak nevědí, že naší vlasti Muslimové naposled škodili na konci 17.století ?! Cožpak nevidí všude kolem sebe děsivé škody, způsobené naší krásné slovanské zemi křesťany, sionisty, Němci a jinými Euroameričany ?!?
Přes čtyřicet let jsme čechizovali, a stop řádění Euroameričanů jsme se nezbavili. Nestačilo se zemí srovnat na 3000 německých vesnic a městeček, nestačila socialistická péče o kostely, kláštery, zámky, továrny, dílny, školy, univerzity. Naši nepřátelé dokonale využili dočasného ústupu našeho pokrokového zřízení, a zčechizované stavby obnovují, dokonce stavějí i nové. Dekrety presidenta republiky jsou bezostyšně porušovány, majetek lidu je rozchvácen, Němci mají v našich městech kanceláře i školy.
Český periodický tisk trpí v prackách velkoněmeckého velkokapitálu (kromě Haló novin a Práva), český dělník je vysáván buržoasními upíry, česká krajina je bezohledně znásilňována dálnicemi a drahami, vedoucími z a do Evropy.
HRŮZA !!!

Nebýt statisíců bratří z Východu, kteří nám dnes a denně předvádějí správné slovanské chování, asi bychom již podlehli, začali bychom se chovat jako Euroameričani. A to by byl náš konec, kdybychom začali jezdit auty jako Němci, říkat „Děkuji“ a „Prosím“, usmívat se na sebe, čistit si boty a zuby, používat deodoranty, volit pravičáky. Tohle přesně je cíl germanizace a europeizace, cíl našich dědičných nepřátel.
A vy se zabýváte „islámským nebezpečím“ !! VZPAMATUJTE SE, DOKUD JE ČAS !!!

Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast ! ***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Proboha, uklidněte se, Vlastenče!
Все умрут, а марксизм останется! prohlásili ruští myslitelé na diskuzi Странная смерть марксизма
http://www.russ.ru/Temy/Strannaya-smert-marksizma
Он умер, полностью реализовав основные свои положения на практике [3], и дав жизнь новым интеллектуальным течениям дальнейшего освобождения людей. При этом развитые западные общества успешно построили предсказанный Марксом социализм и продолжают свое лидерское развитие, решая новые задачи, поставляемые им жизнью.

informace řekl(a)...

Vžyť my spolu s Ruskou federací rozvíjíme dál socializmus!
Nehlásejte tu herezie!

informace řekl(a)...

Plechovka to smazal a tak není věta srozumitelná:

Uklidněte se, Vlastenče,
Все умрут, а марксизм останется, prohlásili ruští myslitelé na diskuzi Странная смерть марксизма
"Он умер, полностью реализовав основные свои положения на практике, и дав жизнь новым интеллектуальным течениям дальнейшего освобождения людей. При этом развитые западные общества успешно построили предсказанный Марксом социализм и продолжают свое лидерское развитие, решая новые задачи, поставляемые им жизнью."

Pedro řekl(a)...

Ano, skutečně Finrodův seriál sleduji. A díky němu jsem pochopil i jazykovou variabilitu tabulek se jmény ulic v Nice. Koncem dubna 2004 jsme se s manželkou zúčastnili týdenního autobusového zájezdu do jihovýchodní Francie. Přes severní Itálii jsme profrčeli v noci, ráno Ventimiglia, zastávka u Fragonarda, Nice, Antibes a Marineland, Cannes (město, ale též červené porfyrové skalnaté pobřeží za městem), Grand Canyon du Verdon a nezapomenutelná projížďka kolem dokola, Port-Grimaud, St. Tropez (přístav a četnická stanice) a 1. května Monaco (katedrála s hrobem Grace Kelly, nakouknutí do kasina a procházka kolem trati F1, odpoledne oceanografické muzeum). Večer pak odjezd domů. Spousta fotografií. Jenom mi vrtalo hlavou, co to bylo za jazyk použitý na tabulkách s názvem ulic pod francouzštinou. Měl jsem nějaké povědomí o historii Nice (postoupení Sardinským královstvím Francii v r. 1860), ale ten druhý jazyk evidentně nebyla italština. Až díky p. Ruščákovi vím, že to byla okcitánština.

informace řekl(a)...

Co bychom se báli islámu. Za jeden spálený Korán 20 mrtvých na zastupitelství OSN v Afghanistanu.
hp://uk.reuters.com/article/2011/04/01/uk-afghanistan-idUKTRE7304SQ20110401
Hlavu nám můžou uříznout jen jednou, ne? Tak čeho se bát.

STK řekl(a)...

Vlastenec Vlastimil Větší o několik řádků výše tvrdí:
Zdejší vlastenci a vlastenky o sobě rádi tvrdí, že myslí přímo hlavou a dokáží číst mezi řádky. Kdysi jsem těmto hrdým tvrzením věřil; nyní začínám mít vážné pochybnosti.

Tak to ne příteli! Taková tvrzení již dnes nelze předkládat k věření. ...myslí hlavou... Ale (kurňa fix) čím teda mají myslet? Čímpak myslíte Vy, Vlastimile? Nějakým jiným orgánem nebo snad jinou částí těla? No vidíte!

A k tomu čtení toho, co v textu není napsáno: Kdyby tohoto starobylého umění mezi hosty zde v Putyce U Krchova nebylo, (naštěstí je tento kumšt (Kunst) v České Kotlince poměrně tradiční) ani Váš Věhlas by zdaleka nebyl na té výši, na které t.č. je. Toto Vám (snad) potvrdí každý zdejší štamgast a to nejen dnes.

Takže pozor, ať si tím nepoškodíte skvělou image...

STK. řekl(a)...

To Informace:
Chci číst cokoliv, jen ne ten krutě realistický pohled do dnešního světa. Ten mi připomíná velkou krabici, kde se zuřivě napadají přemnožené různě zbarvené krysy "s lidskou tváří". Důvod k zabití bližního už může být naprosto směšný. Nebo žádný.
A my?
Co my?
Oficiálně žvaníme oficiální žvásty a tváříme se, že jim věříme. KU*VA!

NĚJAKOU DOBROU ZPRÁVU, TROCHU NADĚJE BY TO CHTĚLO...

informace řekl(a)...

Proč se zabýváme islámským nebezpečím? Proč italské regiony odmítají poskutnout prostor, na kterém umístit ilegální imigranty z Tunisu? protože během jejich "revoluce z vězení uprchlo 11.000 vězňů a ti se teď vydali do Evropy. Pěkné pomyšlení, že? A jak reagují evropské řídící instituce a vlády evropských států? Nijak. Jich se to netýká. Hlavně že bombardují humanitárně Libyjii, zabíjí civilní obyvatelstvo, šíří demokracii. A myslí si, že jsou na koni dějin, jako ten skrček, co se vzhlíží v zrcadle jako uherský Napoleon.
V Toskánsku manifestovalo šedesát traktorů na ulicích Pisy proti zřízení sběrného střediska pro imigranty a traktory zahradily vstup do objektu, kde by mělo vzniknout. Podobně protestují i jiné regiony. Proč jsou Italové tak nehumanitární? Protože mají strach. Po imigrantech z Tuniska přijdou ti z Libyje. Po cestě sežerou všechno jako kobylky a nahrnou se dál do Evropy.
Proč si to nikdo nedokáže uvědomit?
Když Berlusconi mluví o lidském tsunami z Afriky, má pravdu. nepřehání.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK, moje "image" je matná, nejen zde. Což mi ale nevadí, neb jsem prostým oráčem na národa roli dědičné. Ano, nevadí mi ni zašpinění rodnou hroudou ni prachem stavby, ni blátem mediálního prostoru.
Každopádně o několik příspěvků výš netvrdím, leč konstatuji, co o sobě zdejší vlastenci a vlastenky rádi tvrdí.
Čest práci a Míru zdar !

informace řekl(a)...

STK,
píšu to, co vidím, slyším, čtu. A to bez příkras. Tak jak si to myslím já a ti ostatní kolem mne.
A vy si z toho vezměte poučení. I když to asi k ničemu nebude platné. Co zmůžete?

informace řekl(a)...

CHCETE NADĚJI, STK?
Jedinou naději, co vám můžu poskytnout, je, že až budete volat zoufale své SOS do světa, Evropská Unie se na vás vysere a pak vám ještě to hovno rozmaže humanitárně kolem huby, abyste tak neřvali.
Sorry, to je jediné, co vám můžu na útěchu říct.
Promiňte ten expresivní slovník.

STK řekl(a)...

Když exprese, tak exprese, vážená Informace!

EU jsem kdysi odmítl, odmítám a nerespektuji. Je mi celkem lhostejná. Vzor pokrytectví, sobectví a přizdisráčství.

Vadí mi ale ti "lidi/krysy v krabici Svět". Tedy jejich většina. Vadí mi druh Homo Sapiens. Vadí mi víra nadřazená lidskosti.

Ale máte plnou pravdu. Nic s tím nenadělám - ovšem řvát budu dál. Mlčet totiž znamená souhlasit. A to fakt nemohu.

informace řekl(a)...

Právě skončila další schůze vlády s guvernéry regionů o umístění imigrantů do stanových táborů v jednotlivých regionech. Všichni zástupci to řešení odmítli. Takže jediným řešením je násilná repatriace. Na tohle ucho začíná slyšet i evropská komisařka Malstromová. Řekla, že v tom Itálii Evropa pomůže. Zároveń se vyslovila ostře proti Francii, která posílá imigranty zpátky do Itálie. Podobně se vyslovil i Barroso.
Jen aby nekecali. Nebo si už uvědomují, že jim taky začíná téct do bot?
Jidášové prolhaní.

Větší vlastenec řekl(a)...

Musím Vám dát za pravdu, vážený STK. Teď jsem pár dní sledoval televizi (doma televizní přijímač nemám víc než 30 let), a viděl jsem hrozné věci. Samé katastrofy, násilí, vraždy. Hlavně v USA, ale i ve zbytku Euroameriky se to vraždí jak na běžícím páse.
Prostě – lidi jsou většinou opravdu hnusní, chovají se jako zvěř, žerou a vykořisťují jeden druhého. Jen malá část lidstva, my Slovani, se dokáže chovat lidsky. Zkrátka ne náhodou právě nám Slovanům dala Velebná Matka Příroda ten největší a nejčestnější úkol – založit a vybudovat spravedlivý společenský řád.
Ano, ustoupili jsme, nakrátko podlehli přesile Euroameričanů a sionistů. Ale jednou opět zvítězíme, socialismus obnovíme. Pak už nebudeme v televizi sledovat krvavé americké (evropské) seriály, leč naše kvalitní, pokrokové, bez násilí a vražd (s výjimkou Třiceti případů majora Zemana). A zprávy ze vzdáleného světa násilí a bezpráví budou jen varováním a pobídkou k větší ostražitosti a bdělosti vůči Evropě a Americe.

Na shledanou v lepších časech !***Volte ČSSD a KSČM !

A.S.Pergill řekl(a)...

Obávám se, že lidem nakonec nezbude nic jiného, než zvolit (nebo jiným způsobem dostat do čela) nějakého Ekahitlera, který s touto "lidskou tsunami", ale hlavně s těmi, kteří napomohli jejímu vzniku a zvyšují její účinost, naprosto drsně a nevybíravě zatočí. Je jasné, že tím demokracie oficiálně skončí, minimálně na jednu generaci (je ovšem otázka, zda stávající systém je ještě demokracie - tuhle otázku navozují mimo jiné i ti prostí občané, improvizovaně ozbrojení za účelem obrany proti tomu, co jimi "demokraticky zvolení" politici nařizují).

Schumacher antisemita řekl(a)...

Pergille, ona je tu demokracie ? Že by mi něco ušlo ? To, že něco nějak pojmenujeme a ze zvyku či z nějakého důvodu to jmenujeme stejně, třebaže se to velmi změnilo tak, že to přestalo být tím čím to bylo, nebo alespoň za co to s rozumnou představou bylo považováno, ještě neznamená, že je to stále tím čím to bylo. Pokud jde o tamty, kterých se obáváme, není příčinou našeho strachu naše vlastní hloupé počínání v minulosti, ale i nyní ? Naše vlastní slabost ? Naše vlastní nedokonalost ? Nedodržování základních principů naší civilizace ? Náš úpadek víry ? Prázdnota našich chrámů a vyprázdněnost naší víry ? Relativizace našich hodnot ? Neschopnost říci co je dobré a co je špatné, odlišit jedno od druhého? Trestat za špatné skutky a odměňovat za dobré ? Vzdávání se prvorozenství za misku čočky tak, že v chtivosti krátkodobého zisku promarňujeme vlastní budoucnost a ozbrojujeme nepřítele tím co jsme vymysleli, lhostejní k tomu, že to v budoucnu obrátí proti nám ? Kaceřování a pronásledování těch z nás, kteří ještě neoslepli a nezhloupli a na to vše upozorňují a varují ?

Větší vlastenec řekl(a)...

Velký český vlastenec a exaktně uvažující vědec s.s.A.S.Pergill se mýlí jen trošičku. Ano, demokracie a kapitalismus neochrání lid před imigranty, bídou a krveprolitím. To lid již dnes ví (nebo alespoň tuší). Prostě – jednou vší náš lid opět svrhne nenáviděný demokratický a kapitalistický režim.
Ale vítězný lid nezvolí do svého čela nějakého Hitlera. Kdepak. Pro nás Čechy (resp.všechny Slovany) je fašismus cosi bytostně cizího a nepřátelského. Vší náš lid si opět zvolí nového Gottwalda (resp. Lenina) a nastolí náš krásný slovanský socialismus.
Více např. v článku 'Čechy nikdo nevyhnal, když volili komunisty', otištěném v protilidových Lidových novinách, plátku vlastněném velkoněmeckým velkokapitálem.

Mimochodem – vítězství lidu vyřeší i Šamanovo dilema : Již nebude Kainů ani Ábelů (a vůbec většiny sionistů).
Až opět zvítězí socialismus ve všech slovanských státech, až konečně obnovená světová socialistická soustava osvobodí Evropu a pak celý svět, nebude již (bratro)vražedného nacionalismu. Moravané se spokojí s pomlčkou (Česko-Moravská sociálně-demokratická republika resp. Česko-Moravská sovětská socialistická republika), taktéž Padáni, Baskové, Kurdové atd. budou uspokojeni svými socialistickými republikami v rámci velkého společenství osvobozených evropských národů.
Romům bude poskytnuta (díky nesmírné laskavosti vedení našich starších ruských bratří) jejich vlastní Autonomní oblast, kousek od Židovské AO.
Imigranti z rozvojových zemí budou dílem posláni zpět, dílem přeškoleni ku prospěchu naší společnosti, ve společných pracovně-výchovných táborech s příslušníky buržoasie a inteligence.

A tančit, tančit se bude všude !

Harpyje řekl(a)...

Volit ČSSD a KSČM, aby naše pohraničí zůstalo české, tak jako celá naše vlast? Taková hloupost! Jsme přece pravičáci! Konzervativci, heterosexuálové a vlastenci, hrdí na to, že patříme k tomuto pomalu vymírajícímu druhu. Stačí podepsat manifest Akce DOST, jak to učinil vážený STK, jako důkaz toho, že myslíme přímo hlavou! Asi ze zoufalství, jak se dočítám, protože tak zle, jak se českému národu daří nyní, se mu ještě nikdy nevedlo. A proto bude vážený STK "řvát dál. Mlčet totiž znamená souhlasit. A to on fakt nemůže."
Vědomí ideové sounáležitosti s takovými osobnostmi jako je soudružka vlastenka Bobošíková, mediální oběť vlastenec Bátora, nebo "konzervativní katolík" a vlastenec nepocházející z opice, musí být nesmírně povznášející pocit.
Takové ideové zázemí má samozřejmě též tu výhodu, že se signatář nemusí násilně přeorientovávat vůči dřívějšku. Signatáři akce DOST vyznávají nejenom důvěru, objektivitu, svobodu, ale i TRADICE. Snad se české tradici nepříčí nic víc, než korektnost vzájemných vztahů ("diktatura PC"), nebo české duši "Západ" („EU není pouhý podvod, ale zločinné spolčení neviditelných loutkařů“).
Jinak doporučuji každému vlastenci, jejichž krédo tak pregnantně zformuloval autentický konzervativec Bátora, aby si přečetl toto senzační odhalení o tom, kdo nám ve skutečnosti vládne, a co se skrývá za PL. http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/iluminatske-oko-nad-prahou/
"Potřebujeme loajalitu a ušlechtilost!"

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje, Přírodažel Vám uniklo, že autentičtí pravičáci s nadšením pracují na stejném díle jako vší náš lid - na návratu naší vlasti k osvědčeným národním hodnotám.
Cožpak nevíte, že právě Václav Klaus, zachránce Prahy před zednářskou knihovnou zrádného emigranta Kaplického, vede naši vlast pod ochranný příkrov tamtoho na Východě mocného dubiska ? Cožpak nevíte, že Václav Klaus jde ve šlépějích presidenta Beneše, i co se správného počítání mrtvých "českých" sionistů týče ?

Prostě, gottwaldovské "Není Němec jako němec" si dnes můžeme upravit jako "Není pravičák jako pravičák". Po našem konečném vítězství zůstanou naši vlastenci a soudruzi Klaus, Bátora, Bartoš, Bobošíková a další na místech jim náležejících.

Musíme být vděčni Sovětskému svazu za to, že nám pomohl svou pšenicí v opravdové tísni a že pomohl rychle a bez politických nároků. (Jan Masaryk, 8.1.1948)***Volte ČSSD a KSČM !

Pedro řekl(a)...

No aby ty svobodozednářské rejdy došly svého naplnění, tak by to iluminátské oko mělo stát ne nad Prahou, ale na Řípu. A druhé pro jistotu na Radhošti, vedle sochy Radegasta. Pane Bože, to snad není pravda ...

informace řekl(a)...

Pro informaci Vv., aby nedělal předčasné plány.
Padánci jsou zapřísáhlí antikomunisti. Alespoň ti kořenní leghisti, co přísahali věrnost Padánii a byli pokřtění slavnostně vodou z pramenů Pádu.
Jejich heslem je: ten náš je tvrdý, tedy jako úd, (ce l'abbiamo duro) - na znamení jejich neochvějného předsevzetí bojovat proti komunistům, islámu, imigrantům, římským byrokratům. Mají také přezdívku "celoduristi" (údotvrdisti nebo trvdoúdovci?).
Tady máte pár informačních foto:
typický padánec
h://kiriosomega.files.wordpress.com/2011/03/leghista.jpg
symbol Padánie
h://lavocedeisenzavoce.myblog.it/media/00/01/230815491.jpg
Bossi jde nesmlouvavě za cílem Padánie
h://blog.terrorpilot.com/wp-content/uploads/2007/03/bossi.jpg
text přísahy
h://www.leganord.org/Eventi/lega/2008/pontida_/Giuramento_Pontida.gif

guerrier řekl(a)...

Velký Vlastenče! nenechte se zviklat ve svém záslužném díle. Nezapomeňte kdo nám sem nasadil velkého škůdce - mandelinku bramborovou. Oni soudruzi zde na diskusi nejsou možná pevní ve víře a nebojme se to přiznat, oni dokonce občas i pochybují. Ale Vlastenče, je to i vaše chyba! Buržoazní dovolená, vaše nepřítomnost, pak se divme rejdům imperialistyckých špiónů kteří podkopávají důvěru našich skoro napravených soudruhů. Proveďte sebekritiku a myslím že nic není ztraceno.
Vzhůru vstříct světlým zítřkům.

informace řekl(a)...

Ten pan Bartoš má ale fantazii.
Co ví o bavorských Iluminátech a o Adamu Weishauptovi?

Větší vlastenec řekl(a)...

Boha nevolej, drahý příteli a soudruhu Pedro. Vykašle se na Tebe, i kdyby NedejPřírodo existoval. Volej na pomoc vší náš lid, a kdyby to nestačilo, tak naše starší bratry. Je to každopádně třeba, neboť budoucnost Řípu zná jen Nesmrtelný Lenin.
Ano, zdegenerovaní feudálové Lobkowiczové opět odmítli prodat vrchol Řípu českému státu, přestože jim pravicová vláda za jejich mizerných 70 hektarů nabídla zajímavou cenu : Celou 1 Kč (slovy jednu korunu českou). Vlastně nevím, jak k vlastnictví pozemků na Řípu Lobkowiczové přišli, když naše vlast poprvé rozkulačila feudály a papežence již v roce 1919.

Navíc naši nepřátelé opět přišli se zrůdnou myšlenkou na vykácení lesů, pokrývajících naši národní horu. Prý byl Říp jen travou a řídkými křovisky porostlý kopeček, až do věku devatenáctého, kdy jej zalesnili čeští vlastenci – aby se z travnatého kopce stala lesnatá hora.
Ale to nesmíme připustit ! Vždyť Říp je jediné místo naší vlasti, které by v budoucnosti nemělo vypadat stejně jako za příchodu Praotce Čecha. Stačí zbourat onu nechutnou papeženeckou stavbu na vrcholu, vztyčit na jejím místě tribunu a rozhlednu, a upravit příjezdovou cestu pro vozy Tatra 623 (někteří naši vrcholní sociálně-demokratičtí funkcionáři mají určité potíže s pěším zdoláváním vrcholu hory).

Ano – to je naše zářná budoucnost, v naší opět svobodné, opět zčechizované vlasti : Mléko, strdí, vláda lidu. Svoboda od kapitalismu a demokracie, jakož i všech ostatních křesťansko-sionistických vynálezů, dnes nám vnucených brutální silou Euroameriky.
Ach, to bude krása – naše krajina osvobozená od všech staveb Němců a papeženců, od všech těch chrámů, kostelů, klášterů, tzv.božích muk, statků, škol, univerzit, silnic, mostů, fabrik atd. apod. V prostých a pohodlných slovanských zemnicích bude žít náš prostý a pracovitý lid, orat bude od souvratě ku souvrati, slavit bude Slunovrat, narození Soudruha a První máj.
V míru a přátelství budeme žít se všemi sousedy, neboť hranice Asie budou přesunuty (minimálně) na břeh Atlantiku. A naše dnešní utrpení bude jen legendou, z níž budou čerpat pěvci a žreci našich hrdých potomků.

Jen jediného lituji – jako obyčejný přítel a soudruh se po smrti nedostanu do Věčného Kremlu. Nebudu tudíž moci sledovat budoucí klidný život našeho lidu a jeho budování druhotně pospolné společnosti. Nu což, dělník umírá, práce je živá, Karel Gott zpívá.

Čest práci a Míru zdar !

informace řekl(a)...

Mírutvorné humanitární úsilí pilotů anglo francouzských letadel nezná odpočinku. Když nemůžou bombardovat jednotky Kaddáfiho strefují se alespoň do rebelů. Nějaká výkonnost se musí přece prokázat, ne?
Nel tardo pomeriggio di ieri a Marsa el Brega aerei dell' alleanza hanno colpito quattro veicoli dei ribelli, tra cui un’ambulanza, provocando la morte di 15 persone, tra cui tre infermieri e l’autista del mezzo. La Nato: stiamo verificando (reuters it)
Včera odpoledne v Marsa el Brega letadla aleance zasáhla čtyři vozidla rebelů, mezi nimi byla i jedna ambulance a zapřičinila smrt 15 osob, mezi nimiž tří ošetřovatelů a řidiče. Nato: vyšetřujeme
Komentář: jako sváteční myslivci, co střílí po všem, co se hýbe.

informace řekl(a)...

Když budou hoši takhle úspěšně pokračovat, nakonec tam nikdo nezbyde. Snad tak Sarkozyechce vyřešit i problém utečenců?
Už je francoužští žandarmové nestačí na hranicích pochytat.

Harpyje řekl(a)...

Nebe bez mráčku, teploučko, a v mém nejoblíbenějším čarovném údolí teď kvetou petrklíče, fialky, sasanky a orseje, a kolem potůčku svítí blatouchy. Nedoléhají tam žádné zvuky ani pachy civilizace. Jediné, co ruší ono majestátní ticho, je pískot dravců, kteří krouží nad údolím (http://www.vogelwarte.ch/db/sound/1090.mp3). Jsem přesvědčená, že na prameni potoka sedává místní Rusalka, ale doposud se mi ji nepodařilo spatřit.
Údolí neznají ani mnozí domorodci, navštěvují ho většinou milovníci přírody, když začátkem března na jeho jižních svazích kvetou divoké bledule.
Ne tak dnes odpoledne. Je tam malé ohražené místečko, kde je povoleno grilovat.
Toto dnes odpoledne okupoval jeden kurdský klan, sestávající z několika matrón, které dirigovaly rožnění masa, páchnoucí exotickým kořením (100% halal, určitě ne od Lidla), ve společenské hierarchii níže stojících mladších lidí, a jejich bezpočetných uřvaných potomků.
Jaké znesvěcení onoho místa!
Tak se pejsková vyprázdnila v blízkosti grilujícího klanu, a zase jsme odjeli.
Ale aby se sas Aspergill předčasně neradoval.
Asi před dvěma lety, tam jednou grilovala společnost našich velkých slovanských bratrů, opojených četnými, po louce se válejícími prázdnými láhvemi vodky. Jejich výlet do této velebné přírody doprovázeli tito slovanští nadlidé hudbou, které se prý říká ruský pop. Před tímto akustickým terorismem nebylo uniknutí.
Co je horší?

STK řekl(a)...

Harpyje, docela mě těší, že Vás moje existence tak vytrvale irituje. [;-)

Ale musím Vám svůj obraz tak trošku zkomplikovat. Podpis pod DOST byl totiž můj omyl. Celé hnutí se ukázalo být velmi podobným jako jiná hnutí (mysli) a naše cesty se záhy ideově rozešly. Podpis ovšem odvolati nelze.
Pokud Vám ovšem onen podpis dává možnost se do mě alespoň jednou týdně trefit svým neomylným laserovým intelektem, tak klidně pokračujte. Je to sice, dle mého mínění trochu nudné počínání, ale třeba Vás to nějak naplňuje... [;-)

stk řekl(a)...

Vlastimile, Vlastenče, pochopil jsem, že zde si ulevovat je opravdu nevkusné. Byť jen slovně. Prosím proto P.T. osazenstvo hospůdky (a VV zvlášť) o prominutí.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jen si ulevte, vážený STK, vůbec se neinžinýrujte. A neomlouvejte se za přirozené fyziologické projevy, především ne mně.
Vždyť kolikrát bych si nejraději také ulevil, slova prostého lidu použil. Slova nehledaná, jež plynou mi sama na rty, když stýkám se s prostými lidmi, když bok po boku pracuji na národa roli dědičné s lidmi svého zrna, lidmi zemitými, neučenými.
Leč, prostitutkašteluňk, jsem zde Leninvíproč považován za intelikenta (což mne tedy pěkně defekuje), takže se musím vyjadřovat slušně. A to není vůbec jednoduché, když zde v diskuzi i článcích vidím např. :
* jak i olbřímí vlastenec Velký Šaman opomíjí některé stálé platné Dekrety presidenta republiky
* jak někteří vlastenci marní čas virtuálním klábosením o jakémsi luxusním žrádle
* jak někteří jiní vlastenci záslužně vymýšlejí nejefektivnější způsoby konečného řešení otázky našich nepřátel, ale zapomínají přitom na Němce a ostatní Euroameričany

To mám pak vážně dojem, že rozhorlená slova velkého vlastence draka (že na zdejší hospodskou diskuzi nelze brát jiná měřítka než na jiné opilecké žvanění krátce před zavírací hodinou) platí pro většinu diskutujících. A to i těch, kteří o sobě hrdě tvrdí, že myslí přímo hlavou.


Rozumí se, že všechny morálně-politické, všechny ideologické kořeny fašismu musí být vyrvány nejen v Německu a v zemích jeho někdejších nohsledů, nejen v zemích, jež Němci drželi pod železnou patou své otrokářské okupace, ale i v Anglii a Americe, a taktéž v různých „neutrálních" zemích. Fašismus má i dnes ve světě nemálo stoupenců a přívrženců.
(Arnošt Kolman, Ideologie německého fašismu, Praha, 1946)
Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

://www.alice.tv/immagini/thumb/A/Aragosta%20alla%20catalana.jpg

ARAGOSTA ALLA CATALANA

Dobrou chuť přeje
Informace

Harpyje řekl(a)...

"Vaše existence" mě, vážený STK, neirituje ani v nejmenším.
Pouze nechápu, jak se může někdo, kdo je jakž takž při smyslech nebo není podroušený, hlásit k myšlenkovému světu těchto ztroskotalců.
Podpis odvolat lze, podívejte se na jejich seznam.

stk řekl(a)...

Tož to je slabota, Vlastenče... No nic.

Větší vlastenec řekl(a)...

Kolikrát jsem zde již napsal, že Muslimové jsou našimi přirozenými spojenci v boji se Západem resp. Euroamerikou ? Asi 100x, vážená paní Harpyje.
Prostě - ať už jsou Vámi zmínění Kurdové Muslimové či nikoli, chovali se jako my Slované nikoli náhodou; jsou prostě přirození jako my.

Mimochodem, ty Vaše hluboké "neznesvěcené" lesy - znám přece podobné, rozkládající se jen kousek jižněji. Pravda, lakotní Švýcaři po každém lesním pikniku po sobě uklidí každé smítko, vše domů odnesou. Ale zato klidně nechají v lese ležet obrovské padlé stromy, i když je očividně nikdo nehlídá; to by se tedy v naší vlasti stát opravdu nemohlo.
A že ve zdánlivé klidné německé říčce číhá zrada, že tam někde na kameni Die schönste Jungfrau sitzet, na nebohé plavce číhajíc – o tom také není pochyb.

Hezký den přeji.

Harpyje řekl(a)...

Kdepak Vlastenče, žádná Loreley. Rýn byl už od pradávných časů významná vodní cesta, a Loreley byla mrcha. Pramen onoho potůčku se ale nachází na okraji lesa v tomto zapomenutém údolí, na koho by tam měla ona Waldnixe, aka Rusalka, číhat?
Celé zdejší údolí Dunaje je původně teritorium, kde sídlili Keltové. Pokud existovaly nějaké keltské obdoby satyrů, silénů, nebo kentaurů, tak zaručeně slavily své orgie s místními divoženkami v tomto údolí.

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro nás Slovany jsou Keltové stejná pakáž jako Germáni - prostě dědiční nepřátelé. I v naší vlasti kdysi sídlili Keltové a jim podobní. Praotec Čech je vylikvidoval cobydup.
A ta Rusalka, vážená paní Harpyje, byla taky pěkná potvora. Šlo jí jenom o prachy; jinak by se přece zamilovala do našeho Hloupého Honzy, a ne do nějakého zdegenerovaného feudála, není-liž pravda ?
Na druhou stranu naprosto sdílím Vaše přesvědčení o orgiích v každém ze zapadlých údolí zaostalého fašistického Německa. Ano, to si my opravdoví čeští vlastenci dovedeme představit : zbídačená resp. zkorumpovaná německá dělnická třída tře bídu s nouzí, utápí svoji beznaděj v alkoholu a levných zábavách, zatímco se příslušníci vykořisťovatelských tříd bezuzdně oddávají svým zrůdným kratochvílím. Na Harzem létají čarodějnice, nad celým Reichem Valkýry, po dálnici se řítí Kobra 11, zoufalý otec vede Hänsela a Gretel dál a dál do lesa. S čarodějovým učněm koště zametá, Bavorskem pochodují Sudeťáci, homosexuál blaženě pozoruje svého druha, pojídajícího části jeho těla.
Potomci fašistů chtějí opravovat české zámky a týt ze slávy AZNP Mladá Boleslav, chtějí ještě více ujařmit náš lid prostřednictvím kdysi českých médií. Tlustí a vilní Němci jezdí do naší vlasti, dle své chuti jezdí přes naše dnes nechráněné hranice bez závor, drátů a minových polí; zde si za svá krvavá € nakupují naše dcery, sestry, ženy, milenky, manželky, matky, babičky, hnusákové. I naše chlapečky a jinochy. Ano, kdyby nebylo nesmírné obětavosti našich starších ruských bratří, kteří pro záchranu našeho národa neváhají obětovat své vlastní dcery, sestry a syny, byl by snad už celý náš hrdý národ zkurvený.

Ach, kdybych tak mohl, vlastní krví bych se upsal ďáblu, aby byla má vlast opět svobodná, aby byla opět bezpečná před chtivými, chlípnými a krvežíznivými Germány a ostatními Euroameričany.
Leč ďábla není, je jen Němec a buržuj; těm nepodepíšu nic. Ni boha není a svatých; naštěstí je Lenin a Hrdinové Sovětského svazu. Těm podepíši vše, ti nám jednou opět pomohou.
A pak půjdeme společně, překročíme naše hranice, vstoupíme do Evropy. Přineseme svobodu a spravedlivé společenské zřízení všem evropským pracujícím, ze zapadlých údolí vyženeme chlípné buržuje a jejich Rusalky. Na místě dávných orgií zřídíme pionýrské tábory, založíme úrodná pole, postavíme výstavná panelová sídliště, vojenské výcvikové prostory, nápravně-výchovné ústavy.
A pak se bude tančit všude !

informace řekl(a)...

Jo,
ti germánští kanibalové žrali i vojáky římských prezidií, když se na ně dostali, í s manželkami a dětmi!

drak řekl(a)...

informaci:

Zdá se, že některým to vydrželo až dodnes. Zkusím se porozhlédnout po nějakých článcích, které by se tím tématem zaobíraly. Téma je to děsivé, ale zajímavé.

informace řekl(a)...

Draku,
už jsem tu o kanibalizmu v Německu jednou psala. Mám to někde v útrobách počítače, ale momentálně to nemůžu najít. Ten starověký a středověký kanibalizmus objevili při vykopávkách. A o soudobém kanibalizmu uvádějí čísla německé noviny.
O případu kanibalizmu v Rotenburgu, na který naráží Vlastenec, psaly tenkrát noviny skutečně odporné podrobnosti.
h--p://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2003/12_Dicembre/03/cannibale.shtml

informace řekl(a)...

Draku,
psala jsem o tom asi ve dvou příspěvcích, někdy kolem 10.- 11.května m.r. V počítači mám jen bibliografii.
Zajímavý je i tento psychologický pohled na lidožroutství. Bohužel v italštině.
h--p://www.cepic-psicologia.it/contributi/BIOGRAFIA_CRIMINALEmeiwes.pdf

Pedro řekl(a)...

informace řekl(a)...
Nepletu dohromady právo a morálku, jak tvrdíte. Právo a morálka jsou spolu ale těsně svázány, v tom smyslu, že právní soudní systém nemůže fungovat jen proto, že zakazuje a trestá, ale musí najít oporu i ve veřejné morálce. Říkám ale, že morálka je těsně svázána s historicko-sociálním kontextem, že neexistuje sama o sobě a není neměnná. Zákony jsou tvořeny zákonodárci tak, aby odpovídaly potřebám společnosti, i těm moráním na jedné straně, na druhé zase zákony na utvážení nebo přetváření morálky působí.

Trestní zákoník neodpovídá často zločinům, které se vyskytnou ve společnosti. Můžeme to vidět na případu kanibalizmu v Petrohradě. České noviny o tom zřejmě nepsaly, ale slovenské ano..
http://krimi.cas.sk/clanok/163076/nechutne-ruski-ludozruti-zjedli-svoju-kamaratku-dostali-20-rokov.html
Dva mladíci utopili kamarádku, rozřezali ji na kusy a část masa uvařili s bramborami. Případem se zabýval soud počátkem května a odsoudil dva mladíky k celkem mírnému trestu 19 a 18 let. Oba byli odsouzeni pro vraždu a krádež podle zákonů (с п."ж" ч.2 ст.105 УК РФ a пп."а" и "в" ч.2 ст.158 УК РФ). Kanibalizmus, zohavení mrtvoly a její zašantročení, tedy nebyly ruským soudcem vzaty v úvahu, pravděpodobně proto že nejsou zákonem předvídány. Italský zákon alespoň stanoví trest na zohavení mrtvoly a její skrytí.
Případ kanibalizmu se vyskytl i v německém Rotenburgu. http://de.wikipedia.org/wiki/Armin_Meiwes
I zde soudci konstatovali, že zločin kanibalizmu se nenachází v zákoníku. http://www.lorenzopaolini.it/Sito%20Forum%20nuovo/Sito%20Forum%20nuovo/articoli%20Forum/cannibal.pdf Německý parlament to bude muset vzít v úvahu, protože prý tam existuje asi 800 kanibalů.
Dobrá, v západní společnosti je kanibalizmus považován za zločin v rámci veřejné morálky, i když nejsou zákony, které by ho explicitně zakazovaly.
Ale co říci o kanibalizmu u jiných národů jako na př. v Melanesii? Tam jde o náboženské rituály, z našeho hlediska ho můžeme odsoudit, ale můžeme ho nějak odstranit, zakročit prostřednictvím mezinárodního soudu?

Zde se, vážená, dostáváme k velice choulostivé otázce univerzálních lidských práv, která by měla být základem nejen práva ale i vyjádřením společného jmenovatele univerzálně platných a všemi sdílených morálních principů. Kanibalizmus je jen příklad "eclatante" té situace, kdy se střetávají různé civilizace, různé ideologie a různé víry, a kdy řešení jsou nesmírně obtížná.
Přece tam nemůžeme násilně zavádět křesťanskou morálku!
10. KVĚTNA 2010 11:59

Z diskuse ke článku Slavné májové dny 2: Pátý květen , který jsme si zde v hospůdce mohli přečíst ve středu, 5. května 2010.

Pedro řekl(a)...

informace řekl(a)...
Ah, paní Harpyje, ben trovata!

K naší nedávné diskuzi o morálce a právu jsem našla články o existenci rituálního kanibalizmu u germánských kmenů ještě v sedmém století našeho letopočtu.

Dúkazem je edikt longobardského krále Rothary, který kanibalizmus výslovně zakazuje (kap. 197-198 ediktu), kromě vykopávek.
Jiný článek píše o překvapení dělníků, kteří vykopávali základy pro továrnu BMW u Řezna a ve zříceninách staré římské vily našli ve studni ostatky 13 mrtvol jedné rodiny římských legionářů, které nesly jasné stopy rituální vraždy a kanibalizmu ze strany germánských Alemanů. Prý ty chudáky za živa stáhli z kůže,
vyřízli ještě bijící srdce a snědli ho syrové.

To by vysvětlovalo příčiny nejen výskytu 800 kanibalů v dnešním Německu, ale i mnohé jiné konání a dění z minulosti ne tak dávné. Nemyslíte?
Když už studujete psychologii a sociologii.

http://www.confraternitaleone.com/cultura/Documenti/Tradizioni%20Longobarde.html
http://www.francescosantoianni.it/cannibalismo.htm
12. KVĚTNA 2010 17:53
informace řekl(a)...
Dodatek:
Edikt Rothary je z r. 643 n.l.
I pohádka, napsaná bratry Grimmy "Hans e Gretel” mluví o případě kanibalizmu, který se skutečně odehrál v Německu v 15. století.
12. KVĚTNA 2010 18:11

informace řekl(a)...

Pedro,
buď jste počítačový fenomén, anebo na mne máte založenou nějakou kartotéku. Já jsem to v počítači nenašla a ani na blogu.
Díky.

Pedro řekl(a)...

Počítačový fenomén nejsem (naopak leckdy musím využít pomoci mého syna, když mi něco na počítači nejde), ale ukládám si některé zajímavé příspěvky i s údajem, odkud pocházejí. Zrovna před chvílí jsem si uložil článek z Osla o toxoplasmóze i s adresou, kde je uložen (později se chci vrátit k dalším článkům, na které je pod tímto článkem uveden odkaz). Takže kouzlem nechtěného jsem si kdysi uložil i Vaše příspěvky. Pak už jen stačilo zadat počítači hledej slovo kanibalismus a počítač mi za chvíli vyplivnul výsledek. Jak prosté, milý Watsone!

Pedro řekl(a)...

lépe tedy řečeno .. i s adresou, kde je uveřejněn .. :-))

informace řekl(a)...

Pedro,
jem polichocena, že pokládáte mé příspěvky za tak zajímavé, že si je dokonce ukládáte. Já je zase za tak moc povedené nepovažuji a tak o ně přijdu. Měla bych být pořádnější.
Ještě jednou dík.

Pedro řekl(a)...

Není zač. Po pravdě řečeno na to, že jsem ty příspěvky považoval za tak zajímavé, jsem už dávno zapomněl. Ale počítač se po zadání klíčového slova nemýlil a našel je. :-)
Zavřete oči, odcházím (vyrážím převzít kočárek s vnučkou a do oběda trajdat po parku).

stk řekl(a)...

Inu, dobrý rešeršér je poklad, Informace!
Já si Vás neukládám, neb vše je uloženo tady v Hospůdce pod tlačítkem "Starší záznam". A pokud vím, Hospodský ze špajzu nic nevyhazuje - alespoň jsem tam vždy našel to, co jsem hledal - a začetl se do starší historie, což se mi stává vždy, když něco hledám ať už v knihách nebo v počítači.
Kromě hory nebetyčných blbosti je kolem i dost moudra a pravdy - jenom se musí najít.

Dovolím si citaci z Osla: Čtení??? Já nikdy nečtu! Čtení by mě nutilo myslet a myšlení narušuje moje předsudky.

Harpyje řekl(a)...

U Belenovy nohavice, Vlastenče! Co Vás to napadlo, vyvolávat duchy "německého" kanibalismu z útrob počítačů! Nedávno jsem četla o "španělském" kanibalismu. V severním Španělsku nalezené kosterní pozůstatky staré 1,3 miliónů let, potvrdily, že mezi "Španěly" existoval v tehdejší době kanibalismus. Mezi Brity též. Stephen Griffiths, britský kanibal s kuší, po zatčení policistům oznámil, že části těl obětí pozřel. On ovšem není kanibalismus jako kanibalismus, že. Takový Andrej Romanovič Čikatilo je kanibal ušlechtilý a krásný, neb ruský.
Až budete vyhánět ze zapadlých údolí chlípné buržuje a jejich Rusalky, tak můžete začít v naší ulici. Ta končí v lese, a nahoře v lese pramení malý potůček, který dřív zásoboval město pitnou vodou. Kdysi dávno byla nalezena v mechu v blízkosti pramene kamenná soška keltského původu, znázorňující ženu se 4 ňadry, jako Dolly Buster. Podle pověsti se tato víla zjevuje v noci pocestným. V dnešní době už sice žádní pocestní na cestě do Švýcar netáhnou tímto údolím, nýbrž po dálnici Stuttgart - Singen, ale znala jsem jednu osobu, které se tato víla zjevila. A to dokonce za denního světla! :-)))

Harpyje řekl(a)...

Huch, sorry, Dolly Buster má pouze dvě.
Šlo o velikost.