pondělí 4. dubna 2011

Nepřátelé našich nepřátel

V listopadu 1989 nečekaně padla komunistická totalita. Sametově. A bylo to tak dobře. Těšili jsme se ze svobody, ale nikoli z absolutní beztrestnosti komunistických zločinců. A to jsem tehdy netušil, že nastává i doba beztrestnosti zločinců nacistických. Osvobození národů Československa zpod jha komunismu totiž probíhalo za souběhu zcela výjimečných okolností. Některé ty okolnosti byly příznivé, jiné méně. Zmíním se o těch nezmiňovaných nepříznivých.

Je smutnou historickou pravdou, že se spuštěním železné opony přestal v Německu proces denacifikace. Začaly vznikat "krajanské organizace", z nichž ta nejřvavější, Witikobund, byla založena esesáky, gestapáky, henleinovci a nacisty. Samozřejmě "bývalými". Podle hesla, že "nepřítel našeho nepřítele je naším přítelem", se stali nacističtí váleční zločinci opět bojovníky proti bolševismu v Evropě. Například Ladislav Nižňanský, velitel esesáckého komanda Edelweiss, který se osobně podílel na vraždění Slováků, Židů a účastníků Slovenského národního povstání (mimochodem i pozdější agent NKVD, StB a CIA ), se s těmito "zásluhami" stal plodným zaměstnancem rozhlasu Svobodná Evropa. Opět v boji proti bolševismu!

V roce 1968 pak německé krajanské organizace pomáhaly neziště československým uprchlíkům. Kteří tedy neznali konkrétní minulost konkrétních lidí. Odkud odjinud než ze Západu pak proudila morální a materiální pomoc našim disidentům? Nepřátelům nepřátel demokratického světa? Čímž je velice přirozeně vysvětlena náchylnost bývalých disidentů, nově instalovaných politiků, k západnímu, najmě německému světu. Ne, že by byli podplacení, ale přirozeně vděční. Pochopte mne, prosím. Netvrdím, že demokratický Západ byl rejdištěm nacistů. (Jejich stejným "rejdištěm" byl i komunistický Východ.) Ale byli tam, žili tam, a pracovali - proti komunismu.

Tato vděčnost měla v listopadu 1989 další pokračování - a to směrem k bývalým komunistům. V Chartě měli bohužel docela silné zastoupení obrodníci z roku 1968. A bohužel, rehabilitace probíhaly odzadu. Takže nejdříve přišli na řadu chartisté, pak osmašedesátníci, pak komunisté postižení v 50. letech, a až nakonec se "dostalo" na ty skutečné odpůrce komunismu. A tak třeba rodině bývalého živnostníka restituoval majetek stejný soudce, který jim ho v roce 1950 znárodňoval. A v roce 1968 obrozoval KSČ... Trošku to připomíná poválečnou německou situaci, že? Ale nečekaná vděčnost se objevila i vůči současným komunistům, což ukážu na osobě Mariána Čálfy.

Marián Čálfa, člen KSČ od roku 1964, přes dobu normalizace až po dobu perestrojky, ve které se stal v dubnu 1988 ministrem vlády ČSSR, kde předsedal (až do února 1990) Legislativní radě vlády ČSSR, byl nejdříve pravou rukou premiéra Ladislava Adamce. Adamec, tento žák Klementa Gottwalda (v KSČ od roku 1946) nemohl překousnout vývoj situace a rezignoval na účast v listopadovém dění. Načež si Čálfa přesedl na druhou stranu stolu, na stranu Občanského fóra a Verejnosti proti nasiliu. A tak se stal premiérem svobodného státu komunista. A ve vládě seděl vedle disidentů, z nichž jeden, Ján Čarnogurský, pocházel z klerofašistické rodiny. Slůvko je to nehezké, avšak výstižné. Dovolte perličku:

Jeho otec, Pavol Čarnogurský (poslanec za první Slovenské republiky), si 2. května 1990 požádal o restituci rodinného domu, kde ve čtyřicátých letech bydlel se svou rodinou, a který mu zlotřilí bolševici v roce 1950 odejmuli. Jako arizátorovi. Dům, kde se mladý Jano narodil a kde vyrůstal, patřil původně židovské rodině a v restituci - už v tom "komunistickém" roce 1950 - byl vrácen jedné dceři, která měla tolik drzosti, že přežila holocaust.

A tak se nám to 10. prosince 1989 v nové Vládě národního porozumění hezky sešlo: Komunista (bývalý) jako předseda vlády, který z této funkce předsedal i Československé vládní komisi pro stíhání válečných zločinců. Disident z (bývalé) klerofašistické rodiny, který byl z funkce prvního místopředsedy vlády (spolu s Mariánem Čalfou a Valtrem Komárkem) pověřen společným řízením ministerstva vnitra. Dočasně, do 30.12. 1989. Takže se to muselo stihnout rychle. Možná už na prosincové schůzi vlády padl návrh na zrušení oné komise. Čálfova vláda ho jednomyslným rozhodnutím přijala 26. března 1990. Ján Čarnogurský "nevylučuje", že tento návrh mohl přijít z "jeho úřadu". Nejspíš tedy ještě z toho "jeho" ministerstva vnitra. (Protože Čálfa měl jinou práci, a Waltr Komárek spíše mluvil o ekonomice.) Disidentům ve vládě se řeklo, že "tato komise je již přežitek studené války" a je "motivována příliš ideologicky ve smyslu komunistické ideologie". Řešily se důležitější problémy: Nový rozpočet, příprava demokratických voleb, přebírání úřadů, zahraničních  zastupitelstev, ekonomická reforma...

Pro uchlácholení se práce komise a její dokumenty převedly pod generální prokuraturu, kterou nejdříve vedl Čarnogurského přítel Pavol Sitár. Po jeho odstoupení kvůli pozitivní lustraci na jeho místo v roce 1991 zasedl další Čarnogurského přítel Tibor Böhm, celoživotní obájce neviny zvěčnělého prvního slovenského prezidenta, dobrotivého Dr. Jozefa Tisa. Mimochodem, právě Böhmovo poukázání na určité peripetie okolo Nižňanského odsouzení v roce 1962 vedly německý soud v listopadu 2005 k prohlášení, že je tento pán nevinný. Ačkoliv se dostavilo 24 tehdy ještě žijících svědků, kteří vraždění jeho jednotky přežili.

Já neříkám, že nám vládnou komunisté, estébáci, nacisté a klerofašisti. Ale právě v samotném počátku vytváření nového státu se to zauzlovalo na vládě tak, že tyto živly, za nechápavého přihlížení chartistů, zlikvidovaly Československou vládní komisi pro stíhání válečných zločinců. Dokumenty k tomu nejsou, krom konstatování, že Komise byla zrušena a její činnost přebírá Generální prokuratura. Čarnogurský si nepamatuje. Čálfa odmítá jako právník a soukromá osoba mluvit. Ale jejich politická odpovědnost je nezpochybnitelná!

Václav Havel byl 29.12.1989 jednomyslně zvolen prezidentem. Patří mu neskonalý dík za práci pro vítězství pravdy a lásky. Později se premiér Marián Čálfa stal i jeho finančním poradcem a osobním přítelem. Ján Čarnogurský je zase Havlovým spolubojovníkem z disentu. Předpokládám, že toto je důvod, proč se v českých médiích (krom Haló novin) neobjevují zmínky o tomto ostudném případu. Všichni tři pánové, kteří byli nepřátelé našich nepřátel, se bohužel právě kvůli tomu stali - jejich přáteli a faktickými spolupracovníky. Alespoň co se likvidace zmiňované Komise týče.

Tento text není investigativní dokument. Pouze úvaha. Byl psán bez nenávisti, jen s úmyslem, aby pravda, když už nevítězí, byla alespoň vyřčena.

Psáno v Praze dne 3. dubna 2011

Viz i přednášku Stanislava Motla, přednesenou na schůzi Společnosti Edvarda Beneše 3. listopadu 2010. Tam se její autor ptá: "Bylo tohle všechno dáno polistopadovým chaosem, anebo to byl na­prosto cílený akt, jehož účelem bylo odvést pozornost nejenom od dosud žijících vrahů a dalších exponentů nacismu, ale třeba také jejich potomků - leckdy i významně postavených?" Můj názor jste si přečetli výše.

45 komentářů:

STK. řekl(a)...

Tahle úvaha je, vážený Šamane, bohužel správná.
Ovšem na druhou stranu (toho Tovjeho se už asi nadosmrti nezbavím): Říká se, že bývalý komunista je něco jako bývalý černoch - tedy, že jakékoliv nalíčení začne časem opadávat. Ovšem co s nimi? Zavřít do nějakých táborů? Nebo je nechat žít mezi ostatními "nekomunisty"? A do které funkce je lze "pustit" a do které již nikoliv? Od jakých "zásluh" či funkcí je člověk klasifikován jako komunista?
A co s takovými, kteří sice nebyli členy KSČ, ale spolupracovali s komunisty - tedy "kolaborovali"?

Zdá se, že tenhle rébus bude třeba nechat vyřešit přirozenou mortalitu. Mladí lidi už mají úplně jiné starosti než klasifikovat své bližní a škatulkovat je do "starých struktur" nebo struktur "nových" - např. zelení nebo multikulturní nadšenci se svou "zapáleností pro věc" od mladých komunistů příliš neliší. Mnohdy jsou i aktuálně nebezpečnější, řízeni a financování z ideo-diverzních centrál (nyní ovšem umístěných spíše na východě).

Pokud mám mluvit za sebe, neprosazuji ani pronásledování komunistů (fašistů) do bůhví kterého kolena, ani žádné "tlusté čáry". Prostě jsem se postupně jaksi přestal o tohle dělení svých bližních zajímat. Dělím je raději na slušné a "méně slušné", moudré a hloupé, případně "vyčůrané" a tak podobně.
Z "problémů dneška" mě osobně irituje hlavně hloupost, pokrytectví a slepá víra v cokoliv. Pokud to jde, vyhýbám se i lidem nadutým a nesnášenlivým - snad proto, že jsem byl nucen s takovými spolupracovat skoro celý život. Ale pokud jsou jinak chytří (moudří asi ne, to by nebyli nafoukaní) jde se s nimi jistou dobu smysluplně bavit. (Ale je třeba mít kam zmizet, když už jejich ego začíná vadit.)

P.S.: Na Apríla jsem předal svůj starý byt a v novém mám na uložení už jen 5 větších beden s CD a DVD, což zvládnu tak do týdne. Jinak mohu potvrdit pravdivost úsloví: "Lépe dvakrát vyhořet než se jednou stěhovat!" I když - vyhořel jsem jen jednou spolu s celým kulturním stánkem a tak jsem stěhování pojal v tomto stylu. Stěhovat jen ženu, kocoury, knihy, obrazy a muziku. Zbytek (nábytek, koberce atd.) vyklidila firma a jiná firma mi dodala vše nové.

Ale i tak jsem moc rád, že to mám za sebou...

drak řekl(a)...

Ono je těch "zajímavých" momentů v našich dějinách víc. Už třeba Jaroslav Hašek se kdysi pozastavoval nad tím, že staré špicly, co donášeli na občany za Rakouska, nikdo nejen že nepotrestal, ale tak nějak si je přebraly pod křídla ty nové, republikové orgány a uvnitř té republikové policie pracovala i spousta starých dobrých rakouských policajtů a bachařů, kteří při výsleších za starých rakouských dob leckomu zpřeráželi žebra, když byl na jejich vkus příliš mlčenlivý, také se jim nic nestalo a pracovali vesele dál, jen už ve prospěch republiky a prý i v novém duchu.

To, co se stalo s onou komisí po listopadu 1989 je přinejmenším podezřelé a nejspíš je to pěkná lumpárna, ale dokud to pořádně nerozmáznou mainstreamová média, tak to pořád zůstane jen v rovině diskusí na internetu, nebo v ústním podání. Nicméně ta fakta tu jsou a hovoří jasně. Nic moc lichotivého to nevypovídá ani o nás, jako státu, ani o aktérech děje.

STK:

Ona ta hrůza zvaná stěhování ještě nějakou dobu bude doznívat, ale to nejhorší je už doufám za Vámi, držím palce a soucítím ;-)

Harpyje řekl(a)...

"... aby pravda byla vyřčena ..."
Hrůza, děs.
Zbytečně dáváte, Šamane, Vaší spiklenecko-kádrovácké úvaze zdání objektivity a "pravdy". Vyšlo by nastejno, kdybyste psal o "politrucích sudetismu", a jejich boji " pro odsunuté nenažrance". Pan Motl je taky jedním z oněch hlasatelů té jediné "historické pravdy", na kterou mají patent Vaši bolševičtí dinosauři.

Harpyje řekl(a)...

Mimochodem krásná rudohnědá žumpa, tyhle "Národní Listy", na kterých je text přednášky Stanislava Motla. Richard Král, známý ze Zvědavce, vedle blbečků z Ne základnám ("ŽÁDNÝ ÚTOK NA ÍRÁN a VOJSKA PRYČ Z IRÁKU i AFGHÁNISTÁNU"), spikleneckých blábolů "geniálního" Adama B Bartoše a Daniela Solise, tak jako velké české vlastenky Bobošíkové.
Myšlenkový svět "fašizujících maloměšťáků".

Schumacher antisemita řekl(a)...

Také mi časem začalo docházet, že "soudruzi" o disentu a revanšistech až tak moc nekecali.

drak řekl(a)...

Schumacherovi:

Soudruzi se chovali pokud možno pragmaticky, lhali jen a pouze tam, kde se jim to nějak hodilo hodilo do krámu. Do krámu se jim to hodilo tam, kde tím mohli něco uchopitelného získat. Když jim ale souhrou náhod nahnala nějaká událost vodu na mlýn, to pak byla mediální palba! Jinak ale nestydatě blbnou lidem hlavy dodnes a ti jim to kupodivu po to všem co už o nich víme, pořád ještě "baští".

Větší vlastenec řekl(a)...

SLÁVA A HURÁ, VELKÝ ŠAMAN SE ZAČAL PROBOUZET !!!

Vážně, vlastenci a vlastenky, opravdu máme co slavit. Já vím, že Velký Šaman v podstatě jen otevřel očičko, ale i tak je to pokrok. Vždyť kdysi se zdálo, že se neprobudí, ani kdyby mu vedle ucha bil zrady zvon.
Kolik projevů pronesli, kolik článků napsali největší žijící čeští vlastenci a vlastenky, například V.Klaus, J.Groušl, A.Dvořáková, V.Filip, J.Bobošíková, J.Kojzar a další, a Velký Šaman stále napůl spal. Kolikrát autor těchto řádků připomínal, že hrubě porušované Dekrety presidenta republiky jsou stále platné, avšak Velký Šaman tloukl špačky.
Až tedy nyní; proto jásejme a chvalme jej, ale jen přiměřeně, aby nám neusnul na vavřínech.

Zopakujme si pár faktů : Němci byli, jsou a navždy budou našimi dědičnými nepřáteli. Po třistaleté německé porobě nám vítězství VŘSR dalo možnost obnovit samostatnou vlast. Marxužel nám tehdejší mocnosti nedovolily provést odsun Němců a Maďarů, proto se nám nepodařilo vybudovat socialismus již ve 20.letech. *) ČSR tak byla od začátku odsouzena k zániku.
Zanedlouho se opravdu česká buržoasie spolčila s fašisty a Evropany, a rozbila republiku výměnou za mrzké zisky. Tato zrada ovšem otevřela oči všemu lidu, díky jehož podpoře mohl pres.Beneš konečně neoddělitelně spojit naši vlast se Sovětským svazem **), díky které jsme mohli vytyčit přímou cestu k socialismu ***).
Dekrety presidenta republiky pak pregnantně vyjádřily vůli lidu po očištění naší vlasti od cizorodých živlů (Němců, zbytku německojazyčných sionistů, Maďarů a buržoustů), jednomyslné odmítnutí tzv.Marshallova plánu vyjádřilo jak naše odhodlání jít správou cestou, tak i odmítnutí zrůdného plánu na vyzbrojení Západního Německa. Po 10.7.1947 bylo rozhodnuto – nic už naši cestu nemohlo zvrátit.
Jenže Němci se nevzdali svých plánů na ovládnutí životního prostoru Slovanstva; s podporou USA, křesťanů a sionistů se spojili s ostatními Evropany, a po desetiletích úkladů triumfovali – na konci 90.let socialismus dočasně ustoupil.
A ihned se ukázalo, že pravdu měla Strana a všichni opravdoví čeští vlastenci : Němci spolu se zrádci zničili naše pohraniční ženijně-technická opatření, rozpustili Pohraniční stráž i Lidové milice. Naše vlast, zbavená štítu i meče, se začala rozpadat.
Dnes vidíme výsledky : Z našich hranic korzo, z našich závodů fabriky soukromokapitalistů resp. ruiny, z našich JZD a Státních statků farmy resp. úhory, z našeho námořního loďstva lejno, z našich masmédií hlásné trouby velkoněmeckého velkokapitálu, z naší mládeže zdrogovaní pobloudilci atd. Srdce se svírá žalem, pěsti vztekem – dosti již !
Připomeňme si raději jména některých zrádců, kteří se omluvili Němcům za humánní odsun a buržoasii za humánní znárodnění : Havel, Schwarzenberg, Topolánek. Neboli potomek buržoustů, potomek feudálů, jejich slouha.
Přátelé našich nepřátel.

A ještě poznámku :
Naši největší nepřátelé se velice snaží přirovnávat jakési „komunistické zločiny“ k opravdovým zločinům fašistickým. Je jasné, jaký je jejich záměr : Zaprvé ukázat, že naše celonárodní podpora ideám socialismu, trvající od roku 1945 do konce roku 1989, se podobá německé podpoře zrůdným ideám fašismu.
Zadruhé nás odsunout.

„Beze sporu je, že za tímto černým pátkem vězí temné síly reakčního velkokapitálu. Třídní zájmy reakční velkoburžoazie v Anglii a Francii to byly, které velely v Mnichově na účet Československa zachraňovat Hitlerův režim. Třídní síly reakční buržoazie v Československu to byly, které velely kapitulovat a obětovat zájmy státu, republiky a národa třídním zájmům velkoburžoazní smetánky. Máme co činit s dalekosáhlým spiknutím proti lidu, proti republice a proti demokracii.“ (Kl.Gottwald, 11.10.1938)

***Volte ČSSD a KSČM !***

--------------------------------------------------------------------------
*) Viz absolutně nejdůležitější projev pres.Beneše (Projev prezidenta ČSR E.Beneše při potvrzení ve funkci, 28.10.1945)
**) Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi ČSR a SSSR, 12.12 1943
***) Viz Košický vládní program

Šaman řekl(a)...

Nu, Harpyje a VV, nevím co je na tom spiklenecko-kádrováckého, když napíšu, že němečtí nacističtí váleční zločinci nebyli odsouzeni kvůli našim komunistům, disidentům a klerofašistům? Protože se "ztratily" dokumenty. Zjevně jste nečetli odkaz na Standu Motla, který přednáší na různých místech, a který uvedl, že zájem o dopadení německých válečných zločinců projevili zejména - NĚMCI! Zde kousek z té přednášky, Harpyje, kterou byste si měla přečíst, než sama začnete kádrovat (když už jste si dala práci s prolustrováním onoho plátku):
»Od roku 1990 neprojevili naši političtí představitelé včetně před­stavitelů justice sebemenší snahu iniciovat vyšetřování jakéhokoliv na­cistického zločinu. To i přesto, že v roce 1990 byly připraveny, jak jsem zjistil, kompletně zpracované dokumenty pro zahájení trestního stíhání proti zhruba 50 konkrétním žijícím lidem, kteří se v době protektorátu Čechy a Morava měli na našem území dopustit zločinu vraždy, případně dali k vraždě či vraždám pokyn ...
V polovině devadesátých let jsem tedy tyto lidi začal hledat takzvaně na vlastní pěst. Pomohlo mi mimo jiné i to, že zmíněná československá vládní komise pro stíhání nacistických válečných zločinců posílala, jak už bylo ostatně řečeno, své písemnosti v kopiích do Spolkové republiky Německo. Dostal jsem tak šanci objevit mnohé a chybějící dokumenty právě v některých německých archivech. Pochopení a významnou pomoc jsem našel u tehdejšího vedení TV NOVA, zejména pak u ředitele této stanice dr. Vladimíra Železného.
Nezajímají mě, jak už jsem ostatně před časem napsal ve své knize Oběti a jejich vrazi, ani tak obyčejní příslušníci SS, gestapa, SD a jiných podobných složek, zajímají mě pouze vrazi, lidé, kteří na našem území vraždili, případně dávali k vraždám pokyn.
Postupně jsem objevil 15 těchto lidí.
Na dané téma jsem odvysílal 25 televizních reportáží včetně dvou hodinových a půlhodinových dokumentů. V České republice však bylo stále ticho. Jak ze strany politiků, tak ze strany odpovědných zástupců justice. Pouze přibylo výhrůžek vůči mé osobě. Autory těchto výhružek však nebyli Němci, jak by si někdo možná mohl myslet, ale vesměs ­Češi. A pokud vůbec v minulých letech došlo k dnes již známým pro­cesům s Antonem Mallothem či s někdejším zástupcem velitele sloven­sko-české protipartyzánské nacistické jednotky Edelweiss Ladislavem Nižňanským: prvotní impulz přišel vždy ze Spolkové republiky Ně­mecko.«

Šaman řekl(a)...

Ještě pro Harpyji: I moje články či polemiky se občas objevují na roztodivných místech. Ony stránky zveřejnily text z přednášky na schůzi Společnosti Edvarda Beneše.

Když někoho citují v Haló novinách, tak nemusí být komouš, a může to být i pravda (třeba zprávy o počasí) a když se někomu nelíbí fakta o likvidaci Komise pro stíhání nacistických zločinů, tak to taky hned nemusí být tak úplně "maloměstský nacista".

Ad rem, prosím.
\ :-)

Větší vlastenec řekl(a)...

Aha. Jásal jsem předčasně nad probouzením Otce zakladatele a Správce.
Nuže, Ó Velký Šamane, problém je např. ve větě "zajímají mě pouze vrazi, lidé, kteří na našem území vraždili, případně dávali k vraždám pokyn." a v jejím kontextu.
Vysvětlím : Před dočasným ústupem socialismu, když jsme ještě byli svobodní a samostatní, bylo vše jasné - na našem území fašisti vraždili české vlastence, sovětské zajatce, a občas i někoho jiného. My jsme Němce-fašisty (a příslušníky vykořisťovatelských tříd) ničili, zneškodňovali, prováděli jsme na nich akty revoluční spravedlnosti. Tečka.

Jenže dnes, poté, co byli jsme násilně přivlečeni do Evropy, jsou staré jistoty ty tam. Euroameričani, věrni svým zrůdným křesťansko-sionistickým ideálům, považují Němce-fašisty za lidi. (A taky buržousty, Muslimy a jiné podobné.) Takže Vaši výše uvedenou větu si naši dědiční nepřátelé budou (budou, ne že ne !) vykládat záměrně špatně - jako že Vás zajímají i naši otcové a dědové (bratři, strýcové, matky a babičky ...), kteří vykonávali spravedlnost nad Němci a buržuji.
Nu, a k čemu to povede, jsem již popsal ve svém předchozím příspěvku : K nesmírně zavádějícímu, nehistorickému, netřídnímu srovnávání naší podpory Straně a Národní frontě s německou podporou hitlerovského fašismu. K požadavkům na náš odsun.

Takže je nutno VŽDY a ZA VŠECH OKOLNOSTÍ vidět věci třídně a národně. Jedině tak si sami neskácíme dva ze tří pilířů naší národní a státní existence : humánní odsun a humánní znárodnění.
Tudíž onen text by měl vypadat třeba takto : „zajímají mě pouze vrazi, Němci, kteří na našem území vraždili, případně dávali k vraždám pokyn.".

Dobrou noc, či lépe : Dobré jitro.

informace řekl(a)...

Logický lapsus, Vlastenče?
"Euroameričané věrni svým zrůdným křesťansko-sionistickým ideálům ... považují muslimy za lidi"? To znamená, že muslimové pro Vás lidi nejsou?
A cožpak tedy to Vaše vzletné: "Každopádně prostý lid arabských zemí je nám všestranně bližší než jakýkoli euroamerický vykořisťovatel", jak se to srovnává s tou předešlou větou?
3. dubna 2011 22:52

informace řekl(a)...

A ještě:
"Islám je pokrokové náboženství ! (Rudé právo, 1987)***Volte ČSSD a KSČM !"
3. dubna 2011 22:52

informace řekl(a)...

V Německu vychází kniha dvou historiků Soenke Neitzela a Haralda Welzera "Soldaten - Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben", kteří po léta studovali 150 tisíc stránek archivů britské Intelligence Service a americké OS, kde jsou zaznamenány odposlechy hovorů německých vojáků a důstojíků v zajateckých táborech. Ti, aniž by věděli, že jsou jejich hovory registrovány, volně mluvili o svých válečných zkušenostech, o svých počinech a zločinech. Britské a americké služby chtěly pochopit psychologii německého vojska za války a "scoprirono l'orrore" (a objevily hrůzy, cit. la Repubblica).

německá recenze
Soldaten - Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben
h--p://www.suite101.de/content/soldaten---protokolle-vom-kaempfen-toeten-und-sterben-a107516

italské recenze v la Repubblica a Panorama
I racconti shock dei nazisti (Šokující vyprávění nacistů: "Byl to pravý požitek zabíjet Italy")
"Che gioia uccidere italiani"
h--p://www.repubblica.it/esteri/2011/04/04/news/i_racconti_shock_dei_nazisti_che_gioia_uccidere_italiani-14467341/

Gli orrori dei soldati nazisti (Hrůzy nacistických vojáků)
h--p://blog.panorama.it/libri/2011/04/04/gli-orrori-dei-soldati-nazisti/#more-10778

informace řekl(a)...

Soenke Neitzel je žena, měla jsem tedy napsat Neitzelové? A druhý pád od Soenke měl být Soenky?
Nezlobte se, ale mně to připadá divné jak překloňování tak skloňování u cizích ženských jmen.

informace řekl(a)...

Pardon, právě jsem zjistila na německé wikipedii, že Neitzel ist seit September 2006 mit Gundula Bavendamm, Tochter von Dirk Bavendamm, verheiratet.
Pomýlila mě fotografie s dlouhými vlasy pod německou recenzí. Až když jsem ji zvětšila, přišly mi pochyby.
Profesoru Neitzelovi se omlouvám za nechtěnou změnu v jeho matričním zápise.
A omlouvám se Harpyji, že ji připravuji o možnost kritického zákroku

Větší vlastenec řekl(a)...

Slovo do vlastních řad

„Když někoho citují v Haló novinách, tak nemusí být komouš, a může to být i pravda.“ Tak s těmito slovy Velkého Šamana se můžeme ztotožnit beze zbytku. Přečtěme si proto dnes v Haló novinách uveřejněná slova velké české vlastenky, pokrokové ženy a skvělé herečky, která za svoji dlouhou kariéru ztvárnila řadu nádherných charakterních rolí :

Jeden historický neúspěch není porážkou, ale zkušeností tvrdě zaplacenou.
Mluvím o pádu naší podoby socialismu. Bylo by nesmyslné a nezodpovědné, kdybychom tuto zkušenost odmítli vzít na vědomí a utápěli se v nostalgických vzpomínkách na všechno minulé i na to, co opravdu dobrého jsme udělali. Musíme se umět na tu dobu, a koneckonců i na sebe, podívat očima těch, kterým režim nebyl nakloněn, kteří neměli důvod být spokojeni, kteří i trpěli, a hledat i mezi nimi spojence. Nejsou, ani nebyli všichni nepřáteli socialismu.
Proč to říkám? Ohlédnutí je dobré pouze tehdy, když chceme zjistit, kudy cesta nevede. Nesmí to být zahledění se do minulosti, byť by to byl náš život, náš boj a naše mládí. Stárneme, naše síly už nestačí, ti mladší musejí najít slova a notu, na které budou slyšet ti, kteří dnes nevědí, kam patří a komu a čemu mohou věřit. Vážím si, a mám ráda, staré poctivé komunisty, i ty, kteří takzvaně statečně pozdvihují rudý prapor, i když to dnes nepovažuji za nejlepší propagaci naší strany, koneckonců mám ráda i sama sebe.
Ale neházejme klacky sentimentu pod nohy těch, kdož hledají nové cesty a nové spojence. Nechceme a nesmíme být uzavřenou sektou, která jediná má patent na rozum a pravda je jejím výhradním vlastnictvím. V určitém smyslu stále platí »Proletáři všech zemí, spojte se!«.

6. 4. 2011, Jiřina ŠVORCOVÁ

Ano, je to tak vážení vlastenci a vážené vlastenky. Někteří (některé) z vás se domnívají, že jsme jim nějak křivdili, že jsme jim „nedovolili se svobodně rozvíjet“. Do jisté míry mají pravdu; pravdu dětí, jimž rodiče nedovolí chodit na okraj srázu a hrát si zápalkami.
Ano, my jsme lidem nedovolili tzv. svobodné podnikání – několik osob jsme tím připravili o horentní zisky a statisíce o zkušenost s nezaměstnaností.
Ano, my jsme omezili tzv. svobodné cestování, postavili jsme na našich hranicích ženijně-technická opatření – pár osob jsme tím připravili o možnost útěku z vlasti, celý národ jsme ochránili před drogami, terorismem, německými revanšisty a americkými imperialisty.
A tak bych mohl pokračovat dlouho.
Ale dost resentimentů; raději hledejme nové cesty a nové spojence. Víme, jak dlouho hledal cestu například E.Beneš, cestu od socialismu národního k mezinárodnímu : celých 25 let, od roku 1918 do r.1943. Víme, že V.Klaus musel ujít dlouhou cestu, než pochopil, že ne Euroamerika, ale Rusko je naším opravdovým přítelem a bratrem.
I Velký Šaman a ostatní zde přítomní velcí čeští vlastenci jsou na cestě; vědí, že Němci-fašisti jsou našimi dědičnými nepřáteli, ale ještě si nedokázali přiznat, že Němci jsou pouhou částí našich nejhorších nepřátel, Euroameričanů.
Než dojdete k další fázi poznání, vážení vlastenci a vážené vlastenky, přečtěte si prosím krátkou vzpomínku na doby budování naší osvobozené vlasti.*) Nebyly to vždy doby jednoduché a veselé, koneckonců potíže při budování socialismu předpokládal i pres.Beneš. Ale stálo nám to za to; republika zbavená Němců a buržoustů se mohla rozvíjet, mohla růst do krásy. Budiž nám tato vzpomínka vzpruhou do budoucích let, kdy, po novém osvobození, budeme čelit podobným problémům.

Proletáři všech zemí, spojte se !***Volte ČSSD a KSČM !

---------------------------------------------------------------------------
*) http://www.halonoviny.cz/articles/view/218615

informace řekl(a)...

Připomíná to trochu, zvlášť ten konec, modlitbu nad rakví drahého zesnulého.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Draku, podobně jako nacisti s Katyní. Také jim nikdo nevěřil, protože uvěřit bránila zkušenost, že lžou.

Harpyje řekl(a)...

Divím se, Šamane, že jste tu nezištnou pomoc našim uprchlíkům v r. 68 a vděčnost disidentů nedal do uvozovek. To by bylo jen důsledné zdokonalení Vašeho v bolševickém duchu psaného textu, v kterém si navíc nárokujete pravdu!

Šaman řekl(a)...

Oni ti Němci opravdu pomáhali. A pomáhají dodnes. Nejen "utečenci". (Někdy ale po svém.)

K bolševickému duchu: Z toho mne obvinili na jedné přednášce jacísi mladíci, zjevně studenti nějakého stipendisty (vyrešertujte si význam), když jsem na jejím začátku pravil, že můj táta byl zavřenej v koncentráku. A teď jsem obviněn z téhož, když napíšu, že první naše svobodná vláda zrušila pod vlivem konkrétních jmenovaných lidí onu Komisi.
To obvinění se vlastně nese ve stejném duchu, v jakém se hájí náckové - "bojovali proti bolševismu" (který byl mnohem hroznější než zanedbatelný nacismus). Přičemž čeští stipendisté přisírají, že se stíhání německých válečných zločinů je ideologickým pozůstatkem bolševismu...
Naši nikdy neříkali, že je zavřeli nacisti. Vždycky Němci. Byli v německých lágrech. Možná proto, že ti nacisti byli halt Němci. Táta nikdy neměl po válce s Němci problém. Ani já nemám s Němci problém. To Němci mají problém s námi.

Jestli já píšu v "bolševickém duchu", pak Vy, vážená štamgastko Harpyje, píšete v "duchu nacistickém".

Větší vlastenec řekl(a)...

Uvozovky sem, uvozovky tam, a humor stranou, vážená paní Harpyje. Velký Šaman si sice ještě nedokázal přiznat, že Němci se nijak zvlášť neliší od ostatních Euroameričanů (i když velice dobře ví, že od nás se Němci liší podstatně), ale v lecčems má pravdu : Po spuštění tzv. železné opony *) skutečně skončil denacifikační proces v tzv. západních zónách Německa. Jinak řečeno – skončil dříve než pořádně začal. Není divu; imperialisti v tu dobu již začali urychlovat přípravy k nové válce, a fašisty nutně potřebovali.
Takže do mozaiky zapadl další kamínek : Nejdříve američtí okupanti násilím zabránili pracujícímu lidu evropských zemí v odsunu Němců a znárodnění majetku buržoasie, pak započali s reaktivací příslušníků wehrmachtu, dále vyhlásili program remilitarizace tzv.západních zón a potlačování zárodků svobody v evropských zemích (tzv. Marshallův plán), poté vyprovokovali tzv. berlínskou krizi.
Jen díky nesmírné trpělivosti SSSR a ostatních zemí tábora míru a pokroku se studená válka nezměnila okamžitě ve válku velmi horkou. A kdyby sovětští vědci včas nevyvinuli mírovou jadernou zbraň, Euroamerika by vrhla své žoldáky a otroky do nového Drang nach Osten.
Tohle prostě každý roduvěrný Čech a Moravan, který za socialismu absolvoval alespoň pár tříd ZDŠ. A co jsou zač ti „slavní“ disidenti a emigranti, to u nás ví opravdu každé malé dítě.
Více např. ve skvělém díle „Německo - my a NATO“ jednoho z největších českých vlastenců, PhDr.J.Groušla, CSc.

Přeji Vám hezký večer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Jak všeobecně dobře známo, tzv. železnou oponu vymyslel známý válečný štváč Churchill ve spolupráci s nejreakčnějšími kruhy amerického vojensko-průmyslového komplexu, a veřejně ji vyhlásil 5.3.1946

Větší vlastenec řekl(a)...

Divím se, že se divíte názorům paní Harpyje, Ó Velký Šamane. Vždyť ta chudera byla v dost útlém věku násilně odvlečena z naší vlasti, vytržena z lůna našeho národa. Byla zavlečena do Evropy, a velkou část svého života byla nucena prožít přímo mezi Němci ! Navíc těmi špatnými, nedenacifikovanými Němci !!
Takže se nikdy pořádně nenaučila :
1) nejdokonalejší a přitom nepokrokovější jazyk v mire
2) marxismus-leninismus-stalinismus
3) dialektický materialismus
4) pochodovat v prvomájovém průvodu
5) číst mezi řádky
Takové deficity prostě nelze překonat bez dlouhodobého úsilí a přímé pomoci k tomu určených orgánů Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti.

Ale co je úplně nehorší, vážená paní Harpyje NIKDY NEBYLA U OPRAVDU SVOBODNÝCH VOLEB ! Nikdy, opravdu NIKDY NEVOLILA KANDIDÁTY NÁRODNÍ FRONTY !!!
Takže namísto sarkasmu bychom jí měli adresovat spíše soucit - co takový člověk může vědět o skutečné demokracii ?

Čest práci a Míru zdar !

drak řekl(a)...

Schumacherovi:

Ano, s tou Katyní je to výstižné, dlouho jim nikdo nevěřil, já také ne, teprve poté, co jsem se prohrabal knihami o Stalinovi, jeho době a metodách, potkal i několik pamětníků, kteří si v padesátých letech užili svoje a pak už se mi ty oči začaly otevírat více méně samy, pak jsem i poprvé připustil, že by na tom tvrzení, že tu Katyň nemají na svědomí Němci, mohlo něco být. Prostě jsem pochopil, že jak bolševici, tak nacisti lhali v podstatě pomocí podobných a příbuzných způsobů a metod.

STK. řekl(a)...

Herr Gott,
přestaňte tu už klasifikovat. Nacista, komunista, Němec, Čech, Sudeťák...
Copak někde jsou ostré a nezpochybnitelné hranice?
Haarpyje mě před časem sama upozornila na fakt, že tu, v tzv. Evropě nejsou národy (národní státy) zdaleka tak etnicky čisté, jak by se možná zdálo.
A s tím politickým postojem je to stejné. Potkal jsem některé komunisty, kteří nenaděli zla ani na čajovou lžičku. Sudeťáci jsou např. bývalí (odsunutí) majitelé (potomci majitelů) mé dřevěnice v Jeseníkách. Jsou rádi, že chalupa jejich mládí je v pořádku a ani pohledem nenaznačili, že by si na ni dělali nárok. Píšeme si k Vánocům a Velikonocům, občas posílám, fotky, když se na chalupě něco vylepší.

A naopak: potkal jsem více než pár zmrdů, kteří o sobě vehementně tvrdili, že jsou demokraté. Latentní rasisty, kteří velkohubě obhajovali "multikulti". Atd.

Opravdu přátelé, podle jednoho parametru nemůžete zařazovat lidi do nějakých škatulek.

Pedro řekl(a)...

Ovšem vykládejte to někomu, kocoure!

Harpyje řekl(a)...

Pro dnešek toho mám dost. Jakýsi kretén mě dnes na Psu obvinil z antisemitismu, a nyní čelím dokonce obvinění z nacismu stran zdejšího hospodského. Inaf iz inaf! Etc pp
Dobrou noc.

žibřid řekl(a)...

Harpyje,
toho trolla Svobodu, který se na Vás nalepil na Psu, neberte vážně. A když si z toho dělá informace šprťouchlata, tak se taky hned nečertěte.
Dobré jitro.

Větší vlastenec řekl(a)...

Erínye, Valkýry, Harpyje, Libye

Všichni pokrokoví, levicově založení lidé celého světa si lámali hlavy nad Husseinem Obamou : Jak to, že tak selhal ? Jak to, že tak zklamal všechny naděje ? Dolárek po dolárku jsme sbírali na jeho volební kampaň, prostřednictvím našich Stran Husseinovi posílali, a teď tohle. Pokračující agrese v Afghánistánu a Iráku, pokračující vojenská přítomnost US Army v Evropě, a dnes navíc agrese proti Velké Libyjské arabské socialistické džamahíriji. Jaké trpké zklamání ! Proč ?!?
Dnes přišla odpověď : Za vším hledej ženu. Přesněji ženy. Ženy-jestřábky, válečné lítice, bohyně pomsty. Prostě agenti vojensko-průmyslového komplexu v sukních.
Ubohý, ubohý Hussein ! Ubohý libyjský lid !
Čeho se ještě dočkáme ? Pokusu o útok na naši vlast, až se opět osvobodíme, až opět vyženeme Němce a jiné Evropany a znárodníme majetek buržoasie ? Pokud bude náš Hussein stále ve spárech Harpyjí, tak ano. Proto musíme být připraveni, proto musíme naši revoluci národní a sociální spojit s vítězným postupem nepřemožitelné Armády Ruské federace.

Dobré ráno všem lidem levé vůle.

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Více v článku „Obamu do války v Libyi dotlačily 'jestřábí ženy'“, uveřejněném dnes v Lidových novinách, protilidovém plátku vlastněném velkoněmeckým velkokapitálem

informace řekl(a)...

Pravdu má náš Větší vlastenec. Obama se obklopil samými bojovnými ženskými, nehledě na to, že má jednu v rodině, Michelle, která ho před třema roky dotlačila na prezidentské místo. A která s ním doma vorá a vláčí. A teď to podle toho vypadá.
Ten gramatikální genderizmus, jestli se má říkat prezident nebo prezidentka, dnes feministkám nestačí. Od gramatiky rovnou do politiky. A to i u republikánů. Na místo kandidáta/ky v prezidentských volbách se dere Michele Bachman, o které říkají, že sice nezná zeměpis, ale pokud jde o finance, přetrumfne celý Wall Street. Snad by prezident/ka Spojených států o zeměpise měl/a přece jenom něco vědět? Aby si při nějakém příštím konfliktu nespletla Azii třeba s Austrálií, ne?
Ženské, místo aby se držely vařečky a praní plínek, teď předělávají svět. S jakými důsledky? Už americké Census Bureau upozorňuje, že následkem nízké natality mezi americkým bílým, (ale i černým obyvatelstvem), mezi r. 2020 a 2025 procento autoktoních bílých klesne na 47%. Vzrůstá zato počet jihoamerických hispánců, počítá se, že se ztrojnásobí nejen pro imigrační tlak, ale pro mnohem vyšší porodnost. Tak po černém prezidentovi bude mít asi Amerika nějakého hispánce.

A myslíte, že to v Evropě bude vypadat jinak?
Podle UNFPA – Fondo delle Nazioni Unite sulla popolazione, Afrika, hlavně subsaharní do r. 2050 zdvojnásobí počet obyvatelstva, zatímco v Evropě se počet sníží o 73 miliony. L’africa raddoppierà la popolazione entro il 2050, mentre l’Europa perderà 73 milioni di abitanti.

Před těmihle čísly člověk neví, co říct. Poslat ženské do kuchyně? To myslím zas tak dobře nejde. Nemůžeme z nich udělat mašiny na rození dětí. A ano si to nezaslouží, pracují, studují, dřou se venku a doma. Ale proboha neposílat je s jejich snadno vznítitelným radikalizmem buď levým nebo pravým na rozhodující místa ve světové politice. Anebo na vysoká klíčová místa, na která, kromě prefabrikované demagogie, nemají jinou přípravu a schopnosti. Že tam nepatří, toho je příkladem Malstromová.
Asi se do mne teď nějaká drápy opatřená žena pustí. Ať si poslouží, dám jí ráda přes zobák. Mezi námi děvčaty.

Pertinax řekl(a)...

Vážená informace,

nejsem žena, nejsem opatřen drápy a už vůbec se do Vás nechci ani malinko pouštět. Ale co já bych dal za nějakou Margaret, Victorii nebo Elizabeth I v čele našeho státu. Nejsou jen Malstromové nebo pěvkyně na ministerstvu války.

Již před mnoha lety jsem byl v San Diegu poučen u benzinky: Tady jste sice v Californii, ale pokud se chcete domluvit s obsluhou, musíte se naučit španělsky. A pomalu se na světlo dere další problém. Hispánská menšina začíná z pozice "utiskovaných" vytlačovat černoškou menšinu. Někteří Afro-američané to těžce nesou; být utiskovaný má pro ně značné materiální výhody.

informace řekl(a)...

Pertinaxi,
zrovna dnes il Foglio píše, že USA se bojí hispánské okupace, která udělala z Arizony velkou Lampedusu a zatlačuje do minoritární pozice afroameričany.

Včerejší la Stampa uveřejnila článek “Dal mare il pericolo senza nome” (Z moře nebezpečí beze jména), kde upozorňuje, že ten imigrantský proud mladých silných můží ze severní Afriky, technicky a peněžně vybavených, se vůbec nepodobá útěku bezbranných, zbědovaných civilistů, prchajících před hrůzami války. Je nepochopitelní, že se dělají opatření k jejich humanitárnímu přijetí a při tom se nemyslí na přirozený akt obrany evropských hranic proti tomuto návalu.
Tato “flotta da sbarco squisitamente islamica”(tato výsadková jasně islámská flota), která přijíždí ve vlnách, aby obsadila celý poloostrov, není normálním důsledkem převratů v severní Africe. Stále víc vzrůstá dojem, že byla naplánována v rámci tuniského a libyjského povstání. Připomíná Trojského koně, kterého si Evropani sami zatáhnou do domu, a který má v břiše schované nebezpečí záhuby.

Co by nás antická historie měla naučit? Kdyby se tedy lidi od ní něco naučit chtěli. Nebýt slepě důvěřiví a pomýšlet především na naši evropskou bezpečnost.
Pokud jde o Malstromovou, není jediná, co aplikuje pilně na politiku multikulturální demagogický frázový slovník, v tom si s ní mužské složení unijního vedení nezadá.

stk řekl(a)...

Muži pod ochranou.
Robert Merle to tušil.
Ale v pohlaví to není - to
bychom příliš zjednodušovali.
Té příčině našich budoucích proher
se může říkat lenost nebo též přizdisráčství.

Harpyje řekl(a)...

V sukních nechodím už léta. Dzp.

Harpyje řekl(a)...

Ten chlap není troll, žibřide, na to je moc blbý. Tahle lidská veš nemá inteligence co by se za nehet vešlo. Jeho příspěvky na Psu se omezují na výkřiky jako "souhlas", a někdy dokonce i "souhlas s článkem". Potvrzení správnosti svých názorů vidí v tom, že bučí se stádem.
Lepí se na mně od té doby, co Vlk st. napsal v jedné diskusi na Psu onu nactiutrhačnou nehoráznou a infámní pomluvu, že můj otec byl nacistickým hodnostářem, a já prý zastávám postoje jakéhosi "spanismu", nebo tak nějak (doposud nevím, co to je). Pan Wagner sice celou tehdejší "diskusi" vymazal, ale pomluva byla na světě, a od té doby sklízím její ovoce v podobě podobných příspěvků.

Větší vlastenec řekl(a)...

Velký český vlastenec soukmenovec V.Vlk st. jen hledal vysvětlení Vaší protičeské nenávisti, vážená paní Harpyje. Vždyť z Vašich četných příspěvků vyplývá, že upíráte nám Čechům naše výsostné právo na zneškodňování Němců, buržoustů, Romů, papeženců, sionistů a jiných podobných. Sama jistě uznáte, že takový postoj můžeme očekávat od Němců, buržoustů a jiných námi zneškodňovaných, ale nikoli od roduvěrné Češky.
Takže s.Vlk st. křivdil Vašemu panu otci, ale vůči Vám byl v podstatě zdrženlivý.
Konečně, přečtěte si znovu výše uvedený příspěvek samotného Ó Velkého Šamana (ze 6.dubna 19:21).

Hezký zbytek večera přeji.

informace řekl(a)...

STK,
já také neříkám, že problém je v pohlaví, ale v neschopnosti odpoutat se od multikulturálních klišé, v nekompetenci a jak říkáte Vy v "přizdisráčství".
Koncem března byla Malstromová na dva dny v Tunisu, spolu s českým představitelem Š. Fülem a vrátila se zřejmě s prázdnýma rukama, protože toto pondělí a úterý Berlusconi s Maronim, pro které prý byl už terén připravený, se museli pořádně zapotit, aby tuniská vláda přijala nějaký ten kompromis, který, kromě jiného, nebude zadarmo. Malstromová s vítězným úsměvem prohlásila, že tuniská vláda je ochotna si vzít imigranty zpátky, ale teď po jednání s italskou vládou vyplývá, že si Tunisko vezme jen ty, co přijedou až po vydání provizorního šestiměsíčního povolení k pobytu v Unii těm imigrantům, co tu už dneska jsou.
Co tam vlastně ti dva unijní šmodrchové vyjednali?
Malstromová udělala 1.dubna tiskovou konferenci, ale ta se mi na stránkách Unie neotevírá. Umím si ale představit, že to bylo něco jak triumfálního tak i hodně povšechného.
Víte Maroni je osoba velice konkrétní a sporá na slova, a když se o něčem vyjádří, že to je jen pozlátko, tak mu můžeme věřit. (za dva roky, co je ministrem posadil do vězení asi sedm tisíc mafiánů, to je víc jak všechny vlády posledních 10-15 let dohromady).
Jako s tou aktivizací Frontexu na ochranu středozemních hranic. Už od února to Malstromová slibuje a doposud se nezmohla na víc než poslat na Lampedusu tři funkcionáře, úplně dezorientované a neschopné, kteří se za pár dní někam vytratili a nikdo je v tom bordelu ani nepostrádal.

Takže nacpat do vedoucího úřadu ženu, jenom proto, aby se dodržovaly t.zv. "růžové kvoty", když se při tom nehledí na její schopnosti, je jen autolesionická demagogie. A co dělá v těchto rušných dnech naše lady Astonová? nějak o ní není slyšet. Asi pořád ještě sestavuje staff spolupracovníků.

informace řekl(a)...

Vy jste, Harpyje,
celkem vzato naivní stvoření. Cožpak toho pána neumíte říznout takovou ironií, že si to podruhé rozmyslí, než aby zas něco napsal?
A pana Vlka jste se měla zeptat, co to ten spanismus je. Bylo by zajímavé, co tím myslí. Já jsem našla jen "spanista ornatalis", což je něco z entomologie anebo v italštině "spanista" může znamenat hispanista.
Je to asi něco beyond the dictionary. Totiž úpně mimo, protože to zřejmě neexistuje. Vlkův novotvar.
A jak se vede panu otci, je zdravý a stále čilý?

informace řekl(a)...

Už mi zas plechovka sežral příspěvek. Co mu na něm vadilo? Že kritizuji Malstromovou?

informace řekl(a)...

Bude-li plechovka dál zasahovat neopodstatněně do diskuze, uspořádám protestní manifestaci.

Včera odletělo z Lampedusy první letadlo s třiceti imigranty do Tunisu. Začíná repatriace, sice jen po kapkách, ale začíná.
Ministr Maroni varoval Francii, že se automaticky vyřadí ze schengenské smlouvy, bude-li posílat imigranty zpátky do Itálie.

Harpyje řekl(a)...

Vy jste, Informace, celkem vzato naivní stvoření, když věříte že blbci rozumí ironii.

STK: Božínku... řekl(a)...

Teď už stačí, milé dámy, sepsat všechny blbce (nebo aspoň ty zdejší) a bude nám jasno, že? [;-)

informace řekl(a)...

Harpyje,
musíte mu ji naservírovat v srozumitelné formulaci.

informace řekl(a)...

Jen bych chtěla vědět, jestli se Šaman rozhodne vrátit na stránku můj včerejší příspěvek. Ne, že by to bylo něco podstatného, ale člověk má dojem, že mluví do prázdna, že je mu zabraňováno účastnit se diskuze. A když se jeho příspěvek objeví, ale třeba až po dvou dnech, tak je to také cenzura. Po dvou dnech už na příspěvek nikdo neobrátí pozornost.

Šaman řekl(a)...

Vrátil teď, informace, i s STK. Opravdu nestíhám.
\ I-) Dobrou
Šaman
(Plechovka přitvrdil)

informace řekl(a)...

Co dělá lady Ashtonová, na kterou jsem se ptala předevčírem? Zdálo se, že nedělá nic.
Ale dělá.
Zabývá se samozřejmě humanitární činností, jakpak jinak. Navrhuje generálnímu tajemníku ONU Ban Ki-moonovi, že EU zasáhne humanitárně do boje o Misuratu zasláním humanitární mise. Z koho nebo čeho by se ta mise měla skládat? A pověřil tu madam někdo k takovým krokům? Ministr zahraničí nebo jeho homolog, jako v případě Ashtonové, by měl jednat jen na základě rozhodnutí vlády, někdy dokonce i parlamentu.
Rovněž tak lady Aston humanitárně napomíná Izrael, aby se ve střetnutí v Gaze při odvetné odpovědi Hamasu, mírnil.
Proč ta madam toto své nezkrotné nutkání k humanitárnosti raději neukojí sbíráním penizků na chudé? To chození po ulici a cinkání kasičkou by se k ní hodilo líp.