pátek 10. června 2011

Uvádím jen prostou pravdu

Nacistický systém byl věcí celého německého národa. Je to jeho historická vina, pravil prezident Beneš 10. června 1945 v Lidicích. I letos se zde v sobotu 11.6. v 10 hodin koná smuteční tryzna. Bude se tu hovořit trochu jinak. Myslím si ale, že neuškodí přečíst si, co tu znělo tenkrát, těsně po válce:

Z projevu Edvarda Beneše v Lidicích 10.6. 1945:

"...Lidice a jejich osud jsou nejvýraznějším rysem německé nacistické kultury a německého nacistického systému z doby druhé světové války. Říkám německého systému - přidávaje slovo nacistický - poněvadž nemohu od celého toho nekulturního, barbarského zjevu lidického vraždění z června roku 1942 německý národ jako celek odloučit. Činím německý národ jako celek za nacism a všechny jeho zločiny, jimiž se nacism navždycky před celou historií lidstva tak smutně proslavil, odpovědným, pokládám za nutné politicky z toho vyvodit důsledky vzhledem k celému státu a dle toho postupovat do budoucnosti po tak dlouho, dokud německý národ, uznav svou vinu, nenapraví aspoň částečně to, čím se proti lidství, právu a mravnosti lidské i božské za minulých patnáct let provinil.

Nebude však trvat dlouho a budeme slyšet různé, všelijak formulované a v systémy vypracované omluvy, výmluvy a omývání všeho toho, čeho se Němci v této válce tak neslýchaně nelidsky dopouštěli. Až to svět uslyší, nechť nezapomene na tato fakta: To, co v lidickém zločinu nejvíce ohromilo celý svět, bylo, že po přesně připraveném, chladně uváženém a s nejhorším cynismem provedeném vyvraždění nevinného lidického obyvatelstva bylo vydáno oficielní německé komuniké, jímž se německá vláda slavnostně k této ničemnosti hlásila. Z něho vycházelo, že to byly represálie na přiznaně nevinných lidech, a že to byl prostě výraz vraždícího zastrašujícího teroru, z něhož si německý režim vytvořil veřejně hlásanou a hájenou právní státní doktrinu. To nebylo něco náhodného, to byl systém, to byl právní názor německé společnosti, to byla nová filosofie německého národa a německého "Herrenvolku". A nebylo to tajeno, nebylo to zakrýváno, bylo to hlásáno veřejně všemu německému lidu.

To, co svět uvádělo a uvádí dnes zvláště v úžas, je fakt, že takový Buchenwald, Mauthausen, Dachau, Osvěčím, Majdanek, Belsen a všechny ostatní koncentrační tábory s celým svým aparátem a systémem zvířeckého mučení a vraždění byly vymýšleny a připravovány v klidu, v úředních místnostech jednotlivých ministerstev a stavěny záměrně a odborně za účasti odborníků, inženýrů, lékařů a jiných vědců a před zraky skoro celého odborného světa a politicky myslícího lidu německého, že se odborně a vědecky bezvadně pracovalo na přípravě německých mučíren a že se pro ně odborně vychovávaly celé generace nacistické mládeže, policie a pomocného personálu; že se v těchto místech organisovaly pro účely německé vědy německými vědci a lékaři odborné vědecké experimenty na uvězněných, nešťastných lidech nevinně odsouzených a německými kulturträgry tak neslýchaně zneužívaných; že se stavěly a odborně zařizovaly plynové komory na massové ničení milionů životů, že koncentráky, mučírny, plynové komory, vlaky smrti a všechno to, co representovalo tento nelidský zabijácký systém stálo denně a stále - a řadu let - na očích velké většiny německého národa, a že se v tomto národě - kromě dvou-tří případů - nenašel ani jediný význačnější odpovědný člověk, který by byl měl odvahu to všechno odsoudit, proti tomu se postavit, definitivně to zatratit. Tisíce a tisíce německých lidí to vidělo, celá léta chodili kolem těch doupat smrti, mučení a umírání, věděli o tom všem stejně tak, jako se ví, kde je nemocnice s nejhorší nakažlivou nemocí nebo skladiště dynamitu hrozící vybuchnouti, mluvili o tom v rodinách, na schůzích, v oficielních komuniké a hrozili tím nestoudně všem svým odpůrcům; jedním slovem převážná většina německého lidu až do poslední chvíle před konečným pádem tohoto ničemného systému jej mlčky trpěla anebo přímo s ním souhlasila, jen když to pomůže dosáhnout kýženého cíle: vítězství ve válce.

Byl to prostě systém a byl to režim - nebyli to jednotlivci a nebyla to pouhá jedna strana - a bohužel německý národ ve své veliké většině se s ním buď výslovně nebo mlčky solidarisoval a ztotožňoval. V tom je hrozná historická vina německého národa, v tom je nesmazatelný a neodpustitelný hřích a to bude zle dopadat na všechny jeho osudy v příštích - myslím, že dlouhých - letech jako pykání za všechny tyto viny.

Já zde neprozřetelně nesevšeobecňuji; uvádím jen prostá fakta a říkám prostou pravdu. Vím, že byli Němci, jednotlivci, kteří si této hrůzy byli vědomi. Ale jde o přímou vinu převážné většiny Němců a proto Němci, jako celek, jsou odpovědni..."

Tak pravil prezident Beneš v Lidicích dne 10. června 1945. I letos, v sobotu 11. června od 10.00, se zde bude konat smuteční tryzna. Opět, jako v minulých letech, přijedou Američané a Britové, Francouzi a Holanďané, Španělé a Japonci. A další. I přátelští Němci, kteří si své již odpykali. Bylo by pěkné, kdyby se dostavilo i povícero Čechů.

Zatím můžete navštívit alespoň www.lidice.cz

Psáno a opsáno v Praze na Lužinách dne 6. června 2001, poprvé vyšlo na Neviditelném psu 7. června 2001. 

K obrázku v záhlaví: Jde o akvarel, který v poli nad hořícími Lidicemi nakreslil 11. - 14. června 1942 tehdy ani ne dvacetiletý Václav Mleziva. Spodní čtvrtina obrázku zachycuje zelené obilí, ve kterém se nejspíš chlapec skrýval. Kdyby ho tehdy Němci objevili, asi by nepřežil. Pan Mleziva zemřel v roce 2005. Čtvrtka, přišpendlená k rýsovacímu prknu, byla objevena až v jeho pozůstalosti. Obrázek je součástí sbírky Lidická hrušeň, která je umístěna v lidickém domě seniorů Oáza. 

62 komentářů:

informace řekl(a)...

Jen pro připomění bych tu uvedla odkaz na článek Komunistický masakr v Lidicích od Miroslava Václavka.
http://vaclavek.blog.idnes.cz/c/190154/Komunisticky-masakr-v-Lidicich.html#t2
Myslím, že osvětli další jiné souvislosti.

informace řekl(a)...

Šamane,
Vy už jste to téma nakousl hned v úvodních větách: "Bude se tu hovořit trochu jinak." A totiž téma Lidice očima historie, anebo Lidice z historické perspektivy.
Jak se měnilo hodnocení této tragedie během změn v čs. politickém životě. Na příklad nevím, kolik věcí a jaké znali Češi za Protektorátu. Znění oficielního německého komuniké.
Pak přijde poválečné období, a z toho jste uvedl projev prezidenta Beneše, který hovoří v souladu s tendencí doby o kolektivní vině nemeckého národa.
O využívání lidického tématu píše Václavek.
Pak přijde období po devětaodsmdesátém. Jak se jeví lidická tragedie ve světle různých soudobých polemik.
Podle mého by to nebyl marný pohled, ukázal by lidem, zvlášť těm mladším, jak nesnadný má život i vzpomínka na národní tragedii.
Já, bohužel pro něco podobného nemám materiál, a napovídat Vám, abyste to napsal, si netroufám. Snad některý ze štamgastů by k tomu mohl něco říct?

informace řekl(a)...

Upozorňuji Šamana,
že mi piksla sežral příspěvek o smrti Štefánika pod článkem MOBY DICK 2001: Zvláštní znaky manadementu.
Díky za navrácení, píšu tam o svém marném pokusu dostat informace z Maďarska.

informace řekl(a)...

Zapomněla jsem dodat.
Kdo se chce informovat o Prof. Col. Klára Siponé Kecskeméthy Ph.D. nebo se jí přímo zeptat, může tak učinit, údaje na linku:

há://193.224.76.4/download/vezetok/kecskemethyk_cv_en.pdf

Tess řekl(a)...

Piksle vyrváno z tlamy a poslána na hanbu do kouta.

informace řekl(a)...

Díky,
asi to Piksla sežral kvůli odkazu. Už mi sežral jednou jiný příspěvek, právě asi pro odkaz na maďarský link.

Pedro řekl(a)...

Doporučuji podívat se na dnešním NP na diskusi pod článkem HISTORIE: Globální přesah Lidic. Pan Krystlík opět perlí!

informace řekl(a)...

Ten zmíněný pán je totální blb. Uvědomuje si vůbec, jaké urážlivé nehoráznosti píše?

informace řekl(a)...

http://www.lidovky.cz/prezident-klaus-sudetsti-nemci-jsou-nepoucitelni-fsa-/ln_domov.asp?c=A110611_181215_ln_domov_hs

stk řekl(a)...

Tahle zpráva tu některým štamgastům trochu zamotá hlavu [;-)

informace řekl(a)...

Myslíte? Třeba jsou jinde. Jako jejich život.

Člověče, jak to děláte, že píšete i modře? Mně víc jak "bold" nevychází.
Poučte ubohou ignorantku!

Tess řekl(a)...

Milá informace, modře se zobrazuje aktivní odkaz :) - to znamená při použití tagu a

informace řekl(a)...

Na Lidice nevzpomínají jen Češi. V květnu tohoto roku v Arienzu u Neapole básník Rino Malinconico četl úryvky ze své knihy Oratorium pro Lidice, v níž připomíná oběť malé středočeské obce, která se stala mementem pro nás všechny. Kniha básní dostala prestižní cenu Zingarelli.

Rino Malinconico presenta “Oratorio per Lidice”
Martedì 17 Maggio 2011
há://wé.casertanews.it/public/articoli/2011/05/17/art_20110517075222.htm

Recense:
“Oratorio per Lidice” di Rino Malinconico è un libro in forma di poesia che ci restituisce i segni della barbarie nazista attraverso la testimonianza degli abitanti di Lidice, un piccolo villaggio ceco nei pressi delle miniere di Kladno, incendiato e raso al suolo alla vigilia dell’estate del 1942.
Il racconto nasce da un episodio truce, un attentato riuscito a uno dei capi nazisti attivi nel paese di Lidice da parte di un piccolo gruppo di patrioti paracadutati dall’aviazione britannica e coraggiosamente attivi nella resistenza antinazista. La repressione di buona parte della popolazione cecoslovacca non germanizzabile sarà tremenda. Un libro scritto per non dimenticare dopo la ricostruzione di questo paese sperduto alla quale aderirono numerosi comitati post-bellici catturando l’attenzione di personaggi come Chaplin ed Einstein. Segno ne fu la costruzione di una grande e vitale Casa della Cultura, inaugurata nel 1959. Ora Lidice è “il monumento alla vita e alla pace che vincono sulla morte”.

informace řekl(a)...

Ten předešlý úryvek je prezentace nakladatelství, recenze je tady:
há://wé.claudiomola.it/lavori/arte%20e%20letteratura/oratorio%20per%20Lidice.pdf

informace řekl(a)...

Už mi Piksla zas sežral příspěvek o vzpomínce na Lidice v Arienzu u Neapole.
To je nestydatost.
Doufám, že nesežere taky odkaz na recenzi knihy o Lidicích.

informace řekl(a)...

Itálie nezapomíná.
A o srazu sudeťáků na stránkách zdejšího tisku ani slova!!!! Na ně s...ašlou!

Pedro řekl(a)...

Jak nám v diskusi pod článkem HISTORIE: Globální přesah Lidic sděluje p. Krystlík:K. H. Frank odletěl za Hitlerem, aby zabránil Hitlerem zamýšlené exekuci 10 tisíc Čechů coby odplaty za Heydrichovu smrt. To se mu povedlo. Zabránit Lidicím se mu nepodařilo. Likvidaci Lidic řídil na rozkaz z Berlína šéf pražského Gestapa Böhme. Frank se dostavil do Lidic až odpoledne po příletu z Berlína, když exekuce končily. Proč byly vybrány Lidice? Pravděpodobně hlavně proto, že parašutisté měli v Lidicích šest (!) kontaktních adres. A pětina vysazených parašutistů spolupracovala s Gestapem. Autore, neslyšel jste o tom, nebo vědomě lžete?

Musím zde bohužel říci, že vědomě a sprostě lže p. Krystlík. Stačí si přečíst výpovědi K.H.Franka před Mimořádným lidovým soudem roku 1946, tak jak je uspořádal a komentoval jeho bratr Ernst Frank v knize „Můj život pro Čechy“ (Mein Leben für Böhmen) a vydané v roce 1994 v nakladatelství ARNDT.
Cituji: Dne 9. června byl Heydrich pochován na státním pohřbu v Berlíně…. Odletěl jsem s oběma Heydrichovými syny do Berlína. Jeho manželka nebyla ve stavu se toho zúčastnit. Následující den jsem chlapce dopravil zase zpátky. Dne 9. června okolo osmnácti hodin jsem byl také povolán k Adolfu Hitlerovi do Říšského kancléřství. Bormann a Daluege již byli přítomni. Hitler sdělil, co zamýšlí vytknout pánům z české vlády. Jeho slova byla velmi vážná. O detailech plánovaných trestných opatření se však nevyjadřoval.
Tedy ani slovo o nějakých protestech vůči zastřelení 10.000 Čechů. Podle Frankova tvrzení nevěděl nic ani o tom, co se má následujícího dne stát v Lidicích, natož aby se tomu snažil zabránit.
O akci v Lidicích se dozvěděl až následujícího dne po návratu z Berlína, kdy už akce byla v plném běhu (i když údaje v štěchovickém archivu jeho tvrzení zpochybňují - ale K.H.Frank celkem věrohodně zdůvodňuje, jakým způsobem probíhala korespondence mezi jednotlivými německými úřady v Protektorátu a jak takové tvrzení mohlo vzniknout).
Cituji dále z knihy Frankova bratra: Ještě před polapením a zneškodněním Heydrichových vrahů, myslím, že to bylo 15. června, jsem obdržel z Berlína rozkaz nechat zatknout a zastřelit 30.000 politicky nespolehlivých a podezřelých Čechů, protože ještě nebyli nalezeni vrazi Heydricha a jejich pomocníci. Vyjádřil jsem vůči Himmlerovi mé pochybnosti ohledně takového rozkazu a vyžadoval jsem, abych směl o tom hovořit s Adolfem Hitlerem. Už 16. června jsem byl povolán do hlavního stanu ve Východním Prusku. Dosáhl jsem toho, že byl ten rozkaz stáhnut zpět, poté co jsem Adolfu Hitlerovi objasnil, že stojíme před dopadením pachatelů a že jsem takové přísné opatření považoval politicky za nemoudré, protože by se mezi 30.000 Čechy, kteří měli být zastřeleni, nacházeli převážně nevinní a slušní lidé, jejichž rodinní příslušníci a přátelé by přivedli pak na scénu mstitelské vojsko 300.000 Čechů, čímž by byla citelně narušena spolupráce s celým českým národem. Zdůraznil jsem, že je třeba zvážit, že atentátníci nebyli žádní protektorátní Češi, nýbrž agenti z Anglie, kteří tu jen byli vysazeni, a že nejeví být žádná vina příslušníků Protektorátu na atentátu. Řekl jsem, že ve skutečnosti neexistuje žádné početně významné odbojové hnutí. Také jsem ještě zdůraznil, že bychom neměli nepřátelské propagandě dodávat žádné nové důvody pro to, aby se na nás vrhli.
Hitler se zpočátku vzpíral vůči mým odůvodněním, ale ukončil naši rozmluvu přeci jen se slovy:
„Nemohu se zcela přimknout k Vašim vývodům.“ Nato dal Himmlerovi pokyn, aby rozkaz stáhl zpět.

Pan Krystlík tu událost formuluje tak, že K.H.Frank odletěl do Berlína, aby zabránil exekuci 10.000 Čechů a zničení Lidic. Takže o exekuci ne 10.000, ale 30.000 Čechů uvažoval Adolf Hitler až v následujících dnech, tedy po zničení Lidic. A od K.H.Franka nešlo o žádnou lidumilnost, ale o logickou úvahu, že by se neměla protivníkovi dávat do ruky propagandistická zbraň (a chladná kalkulace, že není radno ještě více jitřit nenávist českého národa vůči okupační moci).

Pedro řekl(a)...

Piksla pravděpodobně sežral, prot ještě jednou: O tom, že 9. června v Berlíně o akci, která se v Lidicích začala rozbíhat večer toho dne, nic nevěděl, opakuje při následujícím výslechu před MLS:
„V tomto okamžiku jsem o Lidicích (K. H. Frank používal ve své výpovědi německé označení vesnice Liditz – pozn. překladatele) ještě nic nevěděl. A také nebylo jméno Lidice zmíněno ani během mého předchozího přijetí Hitlerem, ani během přijetí protektorátní vlády…. To, že jméno Lidice nebylo zmíněno, Vám potvrdí také pánové Daluege a Lammers, až je povoláte jako svědky. Také navečer na jednom shromáždění vůdců SS v Domě letců, kde hovořil Himmler, nepadlo jméno Lidice ani z úst Himmlera, ani z úst nějaké jiné osobnosti. Přenocoval jsem v Berlíně a den nato jsem odletěl stejným letadlem s dětmi Heydricha zpět do Prahy. Teprve po přistání v Praze jsem se dozvěděl, že v Lidicích je činná pátrací komise. Hlášení mi bylo podáno velitelem Bezpečnostní policie. Následně jsem se, poté co jsem nejprve předal děti jejich matce a krátce navštívil mou manželku, vydal do Lidic. ……“
Otázka MLS:
„Věděl jste už před Vaším odcestováním do Berlína o krutém rozkazu ke zničení Lidic. Rozkaz nese datum z 9. června. Protože jste provedení rozkazu po Vašem návratu okamžitě hned prováděl osobně, je prokázáno, že jste musel být původcem rozkazu. “
„To není pravda! Nevím, kdo dal rozkaz ke zničení Lidic. Až do mého návratu z Berlína jsem nevěděl o Lidicích vůbec nic. Žádám, aby jako svědkyně byla dotazována má žena, které jsem při mé krátké návštěvě vysvětloval, proč ji hned zase hned opouštím. Z propagandistických důvodů jsem nesouhlasil s obsahem rozkazu a řekl jsem jí: Jakmile člověk Prahu opustí jen na krátkou chvíli, už se přihodí nějaký nesmysl! Jako původce rozkazu nemohu připadat v úvahu už jen proto, že na to nevystačovala má oprávnění moci. Provedení rozkazu připadalo pátrací komisi, která spadala pod velitele Bezpečnostní policie. Sice jsem se vydal do Lidic, to se ale nedělo z důvodu osobního interesu, nýbrž proto, že jsem z povinnosti musel dohlížet na provádění takového důležitého rozkazu. Opakuji, že obsah rozkazu neodpovídal mým úmyslům a cílům.“
A že by Čurda a Gerik představovali pětinu počtu mužstva paraskupin, vysazených z Anglie v Protektorátu, tak to zřejmě nebude pravda. Nebo p. Krystlík do toho počtu zahrnuje i Augustina Přeučila, vyslaného gestapem do Anglie, odkud pak uletěl s Hurricanem? O tom, zda parašutisté skutečně měli 6 kontaktních adres do Lidic, může možná vědět víc někdo ze štamgastů hospůdky.
Resumé: Myslím, že můžeme věřit K.H.Frankovi, ale zato můžeme označit pana Krystlíka za manipulátora s fakty a sprostého lháře. Bohužel v této věci nemluví pravdu ani heslo na wikipedii hp://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhlazení_Lidic, ale p. Krystlík je (anebo se alespoň za něho označuje) historik a vychází z ověřených pramenů, nikoliv z wikipedie.

STK řekl(a)...

Ta věta z protokolu mě Pedro trochu mrazí: ... že (se) nejeví být žádná vina příslušníků Protektorátu na atentátu. Řekl jsem, že ve skutečnosti neexistuje žádné početně významné odbojové hnutí.
Asi měl K.H.Frank dost dobré zprávy.

A teď po mě skočte, že si dělám šoufky z I., II. i III. odboje...

S Krystlíkovou "pravdou" ovšem souhlasit nelze. Je to lhář a pábitel.

informace řekl(a)...

Víte STK,
interpretace odboje a kolaborantství v okupovaných zemích Evropy za druhé světové je pořád ovlivňována pohledem na tyto události, který vznikl po skončení války. Odboj byl považován za znak národní hrdosti a odhodlání nepokořit se okupantům, kolaborantství zase jako výraz odporné zbabělosti a zrady. Poukazují na to současní historici jako Stefano Fabei nebo Marzio Pisani. Odboj existoval ve všech zemích a současně tam bylo také kolaborantství. V každé zemi se tyto dvě složky národního života projevovaly různě, to záleželo na místních podmínkách.
Tak na příklad v okupovaném Bělorusku nebo Ukrajině místní obyvatelstvo přijalo nevraživě sovětské výsadkáře, kteří měli za ůkol dát dohromady protiněmecký odboj. Na druhé straně tam muži dobrovolně vstupovali do řad Wehrmachtu, Němci byla zřízena protikomunistická brigáda, které velel syn carského generála Sacharova. Nebo oddíly generála Vlasova.
Neméně udivující jev jsou srbští royalističtí četníci, kteří z počátku bojovali proti okupantům spolu s komunisty a nakonec s okupanty kolaborovali. Vůbec odboj v Jugoslávii je zvláštní kapitolou druhé světové.
Je na čase, říkají historici, podívat se na to, co se dělo mezi civilním obyvatelstvem, na to jak reagovalo, objektivně, bez kouřových clon ideologií nebo moralistických předsudků.
Jestli byl protiněmecký odboj v protektorátu slabý, není to žádná národní ostuda. Záleží na tom najít příčiny a ne hledat nějaká ospravedlnění.

drak řekl(a)...

Můj názor a přístup k lidické tragédii se na jedné straně kloní k tomu, že ta válka byla už dávno a nechme ty oběti už konečně v klidu spát. Nechci žít nějakými křivdami, které se tu staly. Také ale vím, že je důležité vědět, co se tehdy stalo a jak a proč se to stalo a mít k tomu nějaké stanovisko. To stanovisko jsem si vytvořil pokud možno nezávisle na oficiální propagandě již před lety, ještě před listopadem 1989, prozkoumal jsem co šlo, pohovořil s lidmi, kteří se tím zabývají a měl ještě možnost i vyslechnout si ještě žijící svědky, kteří v té době žili, řekl bych, že těm jsem také přidal největší váhu v tom mém zaujímání stanoviska k tomu všemu. Na tomto mém stanovisku už jen těžko někdo něco nějak změní. Když jsem tedy v pátek večer přemýšlel, zda pojedu do Lidic (trochu mi odrazovala ta oficiální atmosféra), nebo zda pojedu do Klecan a konečně se asi po desetiletém chtění podívám na veterány:

http://www.mu-klecany.cz/web/cs/tradicni-akce/veteran-rallye

dal jsem přednost těm veteránům.

Nicméně když jsem se pak včera večer dozvěděl, že se revanšisté ze SDL dožadovali omluvy z českých oficiálních míst (konkrétně od presidenta Klause) za odsun, dospěl jsem k názoru, že ať už je mi oficiální atmosféra v Lidicích jakkoliv proti srsti, tak příští rok asi dám přednost tomu lidickému výročí a bude-li toho zapotřebí, tak tam také nahlas a jasně podpořím stanovisko, které ony revanšisty ze SDL vykáže do patřičných mezí (nejlépe je rovnou pošle do háje). Možná, že by nebylo od věci, kdyby naše MZV začalo konat a jednak prostřednictvím velvyslance v Berlíně podalo protestní nótu a také si toho německého zde pozvalo k podání vysvětlení. Prostě si myslím, že by těm rádoby ukřivděným nacistům a revanšistům měl konečně už někdo začít tvrdě šlapat na paty, zaplatit právníky, podat patřičná trestní oznámení a neustále vyvíjet tlak, nátlak a hrozit zašitím za nacistickou propagandu. Prostě jim to provokativní a vzpupné plkání pěkně znechutit. Poláci se v podobných případech takto nahlas ozývají a správně činí, také si pak jen málokdo dovolí si na ně takto nestydatě otevírat huby, otírat se o ně a uvnitř státu jim ještě nestydatě oblbovat mladé lidi. No ale o hanebné nečinnosti našeho státu, který když má mluvit mlčí a když má konat tak nekoná, tak na to je už opravdu škoda slov.

Harpyje řekl(a)...

Váš slovník a obsah Vašeho sdělení nemůže ani na chvíli nechat nikoho na pochybách o tom, že jste si ještě před listopadem 89 vytvořil "stanoviska k tomu všemu", a že "na tomto Vašem stanovisku už jen těžko někdo něco nějak změní".

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje, mějte PROSÍM na paměti, že vážený a velký vlastenec drak o sobě hrdě tvrdí :
1) je člověk mašínovského typu
2) plká zde jako v každé jiné hospodě

Přeji hezké nedělní odpoledne.

Harpyje řekl(a)...

Ten "mašínovský typ" z toho příspěvku přímo čiší. Ein frohes Pfingstfest Ihnen auch.

STK řekl(a)...

Mám takový pocit milá Informace, že se význam odboje (zvláště pak se zbraní v ruce) poněkud přeceňuje. Pokud bychom si mohli dovolit takové ztráty jako Polsko nebo Pobaltí, asi by u nás po válce bylo hodně volných bytů a chalup.

Před lety jsem mluvil s jednou Angličankou, bohemistkou. Mimo jiné přirovnávala Poláky k vysokým stromům - hrdě odolávají vichřici, ale když je vichřice dost silná, zlomí se a přežijí jen ti menší a ohebnější. Češi jsou z pohledu oné bohemistky jako tráva: Sebevětší pohroma ji jen pocuchá, tráva polehne, ale jakmile pohroma pomine, za chvíli na ní není vidět žádné škody.
Tak to je pohled na "Bohémy" zcela zvenku.

(Míra sebeúcty některých hostů je ovšem podivuhodná...)

Větší vlastenec řekl(a)...

Já jsem rád trávou, vážený STK. Do stromů bijí blesky, vítr jimi cloumá, dřevorubec do nich sekeru zatíná, pilu zařezává.
Zato taková tráva - lidé na ni ulehnou, celou ji zválí, když se opět vzpamatuje, přijde nějaké hovado, škube jí a žere, co nesežere, pokálí. Více třeba zde : ://www.poemhunter.com/poem/a-child-said-what-is-the-grass/

Mimochodem - díky genialitě pres.Beneše a naší statečnosti (zvláště té poválečné) jsme po válce měli tolik volných bytů a domů, že jsme je nestačili bourat.

Hezký večer přeji.

drak řekl(a)...

informaci a STK:

U nás v populaci skutečně převládá jakási směska cynismu, pragmatického přístupu a chladného kalkulu, ale bohužel je to ještě kombinováno jakousi zbabělostí, neupřímností a "přisíračstvím" - tím myslím takové to nekritické patolízání všelijakým Hušákům a jiným společensky patogenním jevům. Toto se během okupace projevilo i tím, že spousta dělníků třeba z Pragovky a dalších zbrojovek vyráběla za války zbraně ostošest, vesele splácela hypotéky a ani je nenapadlo, se do nějakého odboje zaplést. Taková asi byla většina. Nezlobím se na ně. Jednak sám nevím jak bych za podobných okolností obstál a statečnost je taková záležitost, že buď v člověku je, nebo není, ale vyžadovat jí po někom postrádá smysl. Někteří měli i dost silné žaludky na to, aby si pomocí udáním gestapu vyřídili účty se sousedy. Těch naštěstí většina nebyla, ale málo jich taky zrovna nebylo. Těmito lidmi pohrdám, konec konců většina z nich pak později spolupracovala s StB, neboť část udavačské sítě gestapa převzali po válce Rusové a část StB. No a pak se našla jakási menšina statečných, z nichž jedna část se zkusila dostat k zahraničním armádám, druhá z nich zkusila organisovat nějakou formu odboje zde. Před těmito lidmi se skláním a chovám je v úctě, protože riskovali nejen životy své, ale i svých blízkých a hlavně nám svými skutky byli, jsou a budou příkladem, jak se má člověk v některých situacích zachovat.

informace řekl(a)...

STK,
někdy mi to tu připadá jak u hokynáře. Tolik obětí na té straně a tolik zase na druhé. Váží se to tu jako na mincíři, když miska půjde dolů, tak ti mají pravdu, která stoupne zas nahoru, ti jsou v neprávu a nemají nic co mluvit, obětí a padlých bylo na jejich straně míň.
Za protektorátu byl malý odboj proti okupantům? A jak a kde se měl dělat? Partyzáni v horách? Nebo malé bojůvky ve městech? Byly pro to podmínky? Čechy nejsou Jugoslávie nebo Itálie, kde by se mohli odbojáři schovávat v horách. A malé bojůvky v městech, co by připravovaly atentáty na německé pohlaváry nebo sabotážní akce? Protektorát, na rozdíl od zemí, kde byla otevřená válka a tedy vnitřní situace docela rozvrácená, byl pevně kontrolovaný německou správou a to na všech úrovních. Jak dlouho by trvalo než by Němci na takovou bojůvku přišli a zlikvidovali ji? Kolik lidí by zavraždili v represivních aktech?
Víte, STK, nechci tu taky vážit nebo zase omlouvat nějaký nedostatek národního hrdinství nebo čeho. Jen se pokouším udělat nějaký nestranný rozbor právě z hlediska roku 2011, v němž se nacházíme a ne jiného.
A ještě k Augsburgu a k různým polemikám SdL.
O právních věcech a ustanoveních nebo zákonech pak, se nemůže rozhodovat na základě vykopávek. Je to dost bezútěšný pohled.
Na jedné straně se odmítá t. zv. kolektivní vina, na druhé je zároveň snaha ji vsugerovat. Tak se rozhodně nedojde ke smíření a dobrým sousedským vztahům, jaké by si přál bavorský Seehofer.

Větší vlastenec řekl(a)...

Letnice. Bah, humbug.
ZaplaťMarx, že takové "události slavit nemusíme. My máme vlastní "liturgický" kalendář, vážená paní Harpyje. Zrovna včera jsme měli ekvivalent (resp. jeden z ekvivalentů) Vašeho Velkého pátku.

Což mi připomíná - četla jste toto : ://www.dtl.org/bible/article/touch.htm ?

informace řekl(a)...

Hm, dneska se marijuaně říká tráva. Že by našeho Euroasiánce uhostil takovouto trávou Lukašenko, že teď na ni hledá ody na internetu?

Harpyje řekl(a)...

Ten odkaz nefunguje, nevím proč
Víte něco o tom, že se někdo se snaží Čechům "vsugerovat tzv. kolektivní vinu"? Asi jsem špatně informovaná.
Co se Vašeho liturgického kalendáře týká, tak si ještě živě vzpomínám na několik významných dat, jako Den znárodnění, Den vítězství pracujícího lidu, Den osvobození naší vlasti od německého fašismu, ...
O 11. červnu se mi podařilo pouze najít pranostiku, že "Svatý Barnabáš na trávu nezapomíná, onť nejdelší den i trávu mívá."

informace řekl(a)...

Poslyšte, Draku,
v období mezi zářím 1943 a květnem 1944 část Italů se přidala k Mussoliniho RSI (Repubblica sociale di Salò) a bojovala spolu s Němci proti vlastním lidem, partyzánským jednotkám a také vraždila civilní obyvatelstvo, i když míň než Němci. Co říct o podobné situaci? A dosud se Italové s touto částí svých dějin nevyrovnali.
Co říct o českých dělnících? Já zas vím od jednoho pána, co pracoval v Kolben Daněk, že to s těmi platy a potravinovými lístky nebylo zas tak nádherné. Manželka prý dělala jíšku se solí místo se sádlem a do práce nosil suchý chleba. To mě vyprávěl před takovými asi dvaceti lety. Teď už nežije, abych se ho přeptala znova.
Jak to bylo se všemi těmi výhodami, o kterých rád píše pan Krystlík, aby dokázal, jak byli Češi nevděční za ta všechna blaha, co jim Němci poskytovali, by bylo možno posoudit na základě dobových dokladů, jak to dělá na př. Jan Kuklík, který se zabýval historií Protektorátu.
Pana Kuklíka jsem poznala osobně a vím tedy, že nebyl ani komunista ani nacionalista.

informace řekl(a)...

Že se někdo snaží Čechům vsugerovat pocit národní viny, o tom jsem si přečetla už víc dost jak v příspěvcích fandů Sdl na diskuzích tak ve článcích nebo projevech představitelů této organizace. Jak jinak ocharakterizovat na příklad výraz genocida, který se používá ve vztahu k odsunu? Je marné opakovat, že násilí se dopouštěli jedinci a ne celý národ in toto.
Prezident Klaus by se měl omluvit sudetským Němcům za minulá příkoří. Neomluvil se náhodou už prezident Havel? Mají se snad všichni čeští prezidenti omlouvat v nějaké periodické sekvenci? Anebo omluva má být předehrou k něčemu jinému?

stk řekl(a)...

Čtěte:

Co si myslíte stala mladých a starých lidí?
Co si myslíte stala žen a děti?

Jsou naživu a dobře někde;
Nejmenší klíčky ukazují, že je opravdu žádné úmrtí,
A pokud vůbec někdy, že to bylo vedeno vpřed život, a nečeká
Na konci zatknout jej,
A přestal tuto chvíli se objevil život.

Vše půjde kupředu a vnější. . . . A nic se zhroutí,
A na smrt se liší od toho, co někdo má, a
štěstí.

Tak tohle nechci. Robot - překladatel má u mě výpověď!

Větší vlastenec řekl(a)...

Ehm ...
Zkuste přidat před odkaz "http".
A za to datum se omlouvám. Nějak jsem si neuvědomil, že dnes je už dvanáctého.

Větší vlastenec řekl(a)...

Co se "tzv.kolektivní viny" týče, tak s tímto pojmem i jeho obsahem my Češi máme zkušenosti jen pramalé.
Jak všeobecně dobře známo, na našem území nikdo nikdy tento "princip" neuplatňoval. Němci pronásledovali naše odbojáře podle svých zákonů, to jest jako INDIVIDUA.
A my jsme německá individua trestali dle zákona o zločinu němectví, resp. individua buržoasní dle Dekretů presidenta republiky a ostatních platných zákonů.


Nu, a my roduvěrní Češi a Moravané pak máme kolektivní ZÁSLUHY - na vylikvidování Němců, větší části Maďarů, drtivé části feudálů a buržoustů.
Takže - s tzv.kolektivní vinou se setkáváme jen v médiích.

Harpyje řekl(a)...

Sorry, ale ten odkaz funguje s http asi stejně jako s bflmpsvz nebo s žščřcjďťň.

informace řekl(a)...

Lukašenkova tráva moc nefunguje, žádný vzlet inspirace, požád ten samý kafemlejnek o "zločinu němectví". Já bych se tedy na ten eurasianismus vykašlala být na něčím místě.
Není lepší pravý český jetel? pro širokou spotřebu.

Harpyje řekl(a)...

Vaše slova potvrzuje v článku nazvaném "Pojďme se vážně bavit o odsunu muslimů z Evropy" i vlastenec Adam B. Bartoš: "Láska k vlasti, pokora před tradičními křesťanskými hodnotami Evropy a úcta k lidské svobodě nás vedou k tomu, abychom se ve složitém tématu islamizace Evropy posunuli od pouhého strašení k hledání řešení ... Know-how máme ... A kdo jiný, než národ, který má s jedním odsunem bohatou a pozitivní zkušenost, by tak mohl učinit lépe? ... Ukázkově provedený odsun sudetských Němců z území Československa by se mohl stát vzorem pro celou Evropu ..." Máme být na co hrdí!

informace řekl(a)...

Buďte hrdá. Vaši rodiče u toho asi také byli. A když nebyli, tak u toho mohli být, a i když nemohli, tak prostě byli Češi, ať se nacházeli kdekoliv.
Vy pravděpodobně ještě ne, ale kolektivní vina nebo zásluha, podle toho, ze které strany to berete,je dědičná.

Větší vlastenec řekl(a)...

Božínečku, to by v tom musel být sám Trockij, aby to nefungovalo : (http://www.dtl.org/bible/article/touch.htm).
Nebo po veřejné hygieně krachuje v Německu i internet ?
No, už abychom konečně splnili své dějinné poslání. Po osvobození Německa a Evropy od Němců a Euroameričanů zavedeme na osvobozeném území své slovanské pořádky; to budou všichni koukat, jak bude všechno fungovat.

Harpyje řekl(a)...

Jetzet!

Větší vlastenec řekl(a)...

Jak jistě víte, vážený STK, autor těchto řádků se nikdy nemusel učit odporný jazyk Labuťáka Avonského; a to přesto, že svého času byl podroben vzdělávacímu procesu bez ohledu na svou nízkou inteligenci.
Takže zde je ona báseň slavného bojovníka proti kapitalismu, v překladu dvou kdysi komunistů, později však zrádců (jeden z nich se dokonce stal hanebným emigrantem) :


Řeklo mi dítě Co je to tráva? a přineslo mi jí plné hrsti,
Jak jsem měl odpovědět tomu dítěti, když sám to nevím?
Myslím, že je to vlajka mé bytosti, utkaná ze zelené látky naděje.

Nebo, myslím, že je to kapesník Páně,
Voňavý dárek a památka naschvál upuštěná,
Se jménem majitele v některém cípu, abychom jej uviděli,
povšimli si a ptali se Čí je to?

Nebo, myslím, tráva sama je dítě, děťátko zrozené vegetací.

Nebo, řekl bych, jediný hieroglyf
A znamená: Klíčím právě tak v širých jak v útlých pásmech,
Rostu mezi černým jako mezi bílým lidem,
Kanuka, Tuckahoa, člena Kongresu, negra vítám stejně
a dávám jim stejně.

A nyní mi připadá jako krásné nestříhané vlasy hrobů.

Něžně s tebou naložím, kadeřavá trávo,
Možná že vyháníš z prsou mladých mužů,
Možná, kdybych je znal, byl bych je miloval,
Možná že pocházíš ze starců nebo z robátek, záhy
odňatých klínům svých matek,
A nyní ty jsi mateřským klínem.

Tato tráva je příliš tmavá, aby pocházela z bílých hlav
starých matek,
Je tmavší než bezbarvé vousy starých mužů
A příliš tmavá, aby vyrážela z narůžovělého ponebí úst.

Ó konečně vidím množství mluvících jazyků
A vidím, že ne nadarmo pocházejí z ponebí úst.

Přál bych si, abych mohl vyjádřit smysl narážek o mrtvých
mužích a ženách
A narážek o starcích a matkách, o robátkách, záhy odňatých klínům.

Co myslíš, že se stalo z těch mladých a starých mužů?
A co myslíš, že se stalo z žen a dětí?

Žijí někde a vede se jim dobře,
Neboť ten nejmenší výhonek dokazuje, že skutečně není smrti,
A byla-li někdy, vedla kvapný život a nečekala na konci, aby
jej zaskočila,
A zahynula v okamžení, kdy se život zjevil.

Všechno postupuje v dál i šíř, nic nezaniká,
A zemřít je něco jiného, než si kdo myslil, a blaženějšího.

(http://mariesworld.blog.cz/1009/walt-whitman-stebla-travy)

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Paní H.,
1. odstraňte mezerku před otazníkem na konci odkazu.
2. odkazy stačí začínati www. Browser a možná i Censor si poradí se zbytkem.
www.dtl.org/bible/article/touch.htm?
www.poemhunter.com/poem/a-child-said-what-is-the-grass/

Harpyje řekl(a)...

Děkuji, RRR, už se mi to podařilo otevřít. Nedávno jsem aktualizovala FF, a od té doby se chová poněkud rozmarně.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Překlad Whitmana do češtiny je krásný. Je zajímavé, že výraz "Cuff" ve významu "černoch" slovníky neuvádějí.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jistě, vážený RRR. Však taky soudruzi Urbánek a Kolář dokázali psát krásné věci, pokud tedy chtěli.
Nikdy nezapomenu na dojem, jež ve mně vyvolalo první přečtení s.Urbánkova vynikajícího překladu (z roku 1951) skvělého protikapitalistického románu Spartacus od pokrokového amerického spisovatele Howarda Fasta. Byla to vlastně SMĚSICE citů - hluboký odpor vůči vykořisťovatelům všeho druhu i vůči "zjemnělým", ve skutečnosti však povrchním a do morku kostí prohnilým intelektuálům, hluboká láska a (téměř) bezbřehý obdiv vůči prostým lidem a jejich přirozeným vůdcům, hluboká lítost nad tragédií hrdiny a vysoké odhodlání pokračovat v jeho boji až do vítězství všeho lidu nad tyrany a zrádci všemi.

I dnes lze román číst jako jeden jediný výkřik vášnivé obžaloby krutého Říma a ještě krutějších USA. Každá kapitola, každé slovo románu i překladu je prodchnuto zářivou vírou v prostého člověka a jeho prostou pravdu, vírou ve vítězství utlačovaných nad utlačovateli.
„...Měl nastat čas, kdy byl stržen Řím – a nestrhli jej otroci sami, nýbrž otroci a poddaní, venkované a svobodní barbaři, kteří se s nimi spojili.
A pokud lidé pracovali a jiní lidé brali plody práce těch, kteří pracovali, a užívali jich, vzpomínalo se na Spartakovo jméno, někdy je lidé jen šeptali a jindy je hlasitě vykřikovali.“
Tak končí svou knihu Howard Fast.
I příznačně a tradičně tupí kapitalisté poznali v „Římu“ New York i jiné metropole zhýralého a brutálního euroamerického světa, Říma současnosti. Není divu, že pokrokový spisovatel musel své dílo vydat vlastním nákladem. Není divu, že před smrtí hladem jej zachránily jedině tantiémy z vydávání jeho pokrokových děl ve světě míru a socialismu.

I tam u Vás za oceánem, v té zemi klamných miráží, jednou zvítězí spravedlnost. Černí i hispánští otroci spojí se s americkými proletáři a prostými vojáky svobodných slovanských zemí, a svrhnou rukou společnou a nerozdílnou brutální kapitalismus a demokracii.
Pak konečně bude Socha svobody vítat naše delegace i prosté odborářské rekreanty atributy opravdové svobody – do ruky jí vložíme srp a kladivo, a na jejím čele bude do daleka zářit rudá hvězda.

A tančit, tančit se bude všude !

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Jenom aby na tu Sochu svobody nebylo pozdě.
http://www.zinasaunders.com/pages/politics/images/palin-hunter.html

Větší vlastenec řekl(a)...

Sarah Palin ? Lenin s námi a zlý pryč ! Nedokážu si představit, co by se dělo, kdyby volby vyhrál McCain a ne náš Hussein. Možná, že by naše vlast už neexistovala. Vždyť zarytý obhájce kapitalismu a demokracie McCain by se nejspíš snažil o vybudování jaderného útočného radaru přes odpor všeho našeho lidu ! Pokud bychom všichni nepadli v nerovném střetu s po zuby ozbrojenými žoldáky US Army, humánně by nás vylikvidovaly jaderné výbuchy ruských mírových raket a bomb.
A zbytek Čechů by padl za oběť honům na lidi, pořádaných sadistickými euroamerickými vykořisťovateli; v televizi něco podobného vidíme každou chvíli.

Co se týče krvavé záliby konkrétně pravičačky Palinové – pokrokoví američtí intelektuálové jí právem vytýkají konzumaci masa, spojeného se zabíjením chlupatých zviřátek. Kdyby místo lovu raději na Aljašce založila sojové plantáže na výrobu sojového masa, mohli by jelínci, losové a další roztomilá zviřátka volně a vesele pobíhat po celé panenské přírodě. Zvláště, pokud by se guvernérka zasloužila o vylikvidování vlků a dalších podobných chlupatých, ale zlýchzlýchzlých zviřátek-bestií.

Konečně – pravá svoboda je pouze v těch zemích, kde střelné zbraně mohou vlastnit a/nebo držet jen Stranou schválené kádry.

Dobré ráno přeji.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Nemohu odolat. Přidávám ještě jeden odkaz.
http://0.tqn.com/d/politicalhumor/1/0/x/Y/3/Prove-the-Mayans-Right.gif

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

WW, paní guvernérka zapíchla guvernérování již před časem. Teď se věnuje na plný úvazek self-promotion.
http://www.usnews.com/opinion/photos/palin-political-cartoons/60

Větší vlastenec řekl(a)...

Palinová prezidentkou = Konec světa

Jsem člověk prostý, neučený, v cizích jazycích necvičený. (Vzpomínám na jednu z nemnohých besed nás frekventantů VŠP se soudruhy z vedení školy. Někdo z nás položil otázku, proč se neučíme anglicky, jako naši sovětští kolegové. S.děkan – myslím – odpověděl jasně a rázně : „Angličtina je jazyk imperialismu. Z vás budoucích politických pracovníků se mu učí se jen specialisti, speciálně prověření pro práci v kapitalistickém zahraničí. Vy, jestli někdy půjdete na Západ, tak jako komisaři našich osvoboditelských jednotek. K tomu vám postačí čeština, slovenčina, a samozřejmě ruština. Styk s místním obyvatelstvem, pokud to bude nutné, budete provádět přes tlumočníky.“
Takže dnes, v dnešní hrůzné době, kdy kvůli zachování holého živobytí musím číst i komunikovat v jazycích nelibozvučných a mně záhadných, vzpomínám vždy na krásné časy socialismu, na unikulti (tehdy se tomu tak neříkalo, ale výraz je to přesný), na dobu, kdy nám náš rodný jazyk s ruštinou stačil na dorozumění po celém pokrokovém světě.

Takže když vidím něco na způsob „Prove The Mayan´s Right“, musím hledati pracně, bych pochopil smysl a souvislosti. V tomto případě souhlasím – zvolení Palinové místo našeho Husseina (přes jisté zklamání je to pořád president uražených a ponížených) by znamenalo konec světa. Znamenalo by návrat Ameriky agresivní a neústupné, znamenalo by dost možná i posílení NATO. A to je to poslední, co bychom si my roduvěrní Češi mohli přát.
My plánujeme posílení obranyschopnosti naší vlasti proti multikulti, proti kapitalismu a demokracii, plánujeme co nejrychlejší vystoupení z multikulti EU a NATO. A to hezky česky – bez velkých slov, zadním východem, pod záštitou našich starších ruských bratří.
Mocná sebevědomá Amerika, akceschopné NATO – to je pro nás doslova noční můrou.

Proto doufáme, že se opět zaktivizují americké pracující masy, a s naší finanční a logistickou pomocí opět zvolí našeho Husseina.

Díky za odkazy, vážený RRR.

informace řekl(a)...

Jestli pak jste si všiml, horlivý pane trojité R,
že v tom albu rodiny Sarah Palinové jsou také dvě fotografie jejího pátého dítětě, synka Triga, který se narodil se syndromem down? (snímky 19 a 23) Narodil se, protože jeho rodiče, jeho matka Sarah, tak posedlá, podle médií, touhou po moci, to, kupodivu, za kažnou cenu chtěla. Když na její hlavu dopadl verdikt lékařů, že dítě nebude "perfektní", Sarah to přijala jako boží zkoušku a i když si byla vědoma, co znamená pro rodinu, ale hlavně pro matku, péče o dítě down a rozhodla se, že dítě donosí.
Jak to bylo pro ni těžké, toho jsou důkazy právě e-mail Palinové, které prokurátor Aljašky na naléhání novinářů zveřejnil.
Jde o 24.000 elektronických stránek, které byly otištěny na papíře - celková váha krabic je 115 kg.
Nyní se v nich mohou přehrabovat různí borci žurnalizmu engagé, jako ti z non profit ProPublica, vyznamenaná v tomto roce cenou Pulitzer anebo ti z "controkulturálního" magazínu Mother Jones, kteří na zveřejnění naléhali. Našli v nich tito "campioni "Smart, Fearless Journalism", představitelé vybraného rafinovaného smyslu pro demokracii, která by měla chránit privacy kohokoliv, i politika, zvlášť když se jedná o tak intimní věci, jako rozhodování mezi svědomím a "praktickým řešením", tak výhodným pro ženu političku, dopis Palinové, kde si slovy Boha vysvětluje, proč je její rozhodnutí správné. Ten dopis uveřejnila nejen americká ale i italská media. Jestliže jste ho nenašel, podívejte se tady. //causa-nostrae-laetitiae.blogspot.com/2011/06/sarah-palins-letter-from-god.html
Anebo jste ho našel a s cynizmem pravého levého demokrata jste nám tu místo něj naservíroval staré karikatury?

informace řekl(a)...

Nevím, jestli to jsou zrovna tyhle balíky s korespondencí Palinové, ale vypadají impozantně. Značně působivý tento důkaz amerického "Smart, Fearless Journalism".
//gizmodo.com/5810955/palins-emails-released-in-the-most-appropriately-stupid-manner-possible

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Vážená paní informace, nepochybuji o mateřských kvalitách paní Palin.

informace řekl(a)...

Řekněte spíš, že o tom nic nevíte. Ta kniha s karikaturami, na kterou dáváte odkaz byla vydaná už v 2008 roce. Jak jsou asi staré?

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Vím, že nic nevím.
Nejsem v tom sám.
Poeticky to vyjádřil Donald Rumsfeld, bývalý ministr obrany USA.
http://www.youtube.com/watch?v=GiPe1OiKQuk

The Unknown
As we know,
There are known knowns.
There are things we know we know.
We also know
There are known unknowns.
That is to say
We know there are some things
We do not know.
But there are also unknown unknowns,
The ones we don't know
We don't know.

toto a ještě více poezie možno nalézti zde
http://www.slate.com/id/2081042/

informace řekl(a)...

Ale, pane trojité R,
neberte to zas tak filozoficky. Chtěla jsem jen říct, že jste asi nečetl ten mail, co uveřejnila media.

Větší vlastenec řekl(a)...

U Ramónova cepínu !
Vážený RRR, Vy jste zde uvedl jakousi báseň arcijestřába Rumsfelda, a ještě k tomu v tom odporném jazyce Labuťáka Avonského a imperialismu ?!? A navíc DNES ?!?!?
To tedy příliš velký úspěch nesklidíte; to vážně ne. My jsme tady skoro všichni roduvěrní Češi a Moravané, opravdoví vlastenci. (Výjimkami jste jen Vy a dva další emigranti, také dosud unikající spravedlivému trestu za zradu socialistické vlasti a našeho pokrokového národa.)
Prostě – my všichni víme, aniž bychom si museli dát tu děsnou práci s překladem textu v řeči nám málo známé a velmi nás odpuzující, že takový nepřítel míru, pokroku a Slovanstva prostě NEMŮŽE vyplodit nic krásného, pozitivního. Právě takoví jestřábové jako Rumsfeld chtěli vší náš lid zahubit postavením jaderného útočného radaru v Brdech, + nevyhnutelně následujícími explozemi ruských mírových jaderných raket a bomb nad středem české kotlinky.

Zkrátka a dobře, uveřejnění takového textu v tento slavný den stávky proti reformám, kapitalismu a demokracii zdejší vlastenci právem považují za protičeskou provokaci.

Čest práci a Míru zdar !

informace řekl(a)...

Pane trojité R,
když přemýšlíte o poznatelnosti světa, přečtěte si přednášku prof. Bělohradského k českým studentům FSV UK, s názvem: Postsekulární společnost II aneb Čtyři formy chaosu
Končí těmito slovy:
"Kritické myšlení dnes může jen klást odpor kleronacionalismům, vyčistit veřejný prostor od odpovědí, které se tváří jako otázky. Řešení ale nabídnout nemůže. Nevíme ani, co slovo řešení dnes znamená."
Závěr: jsme dneska v pěkné bryndě! Už ani nevíme, kdo jsme, kde jsme a kam jdeme.
To jen tak na okraj!
há://w.multiweb.cz/hawkmoon/postsekularni_spolecnost_ii.htm

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Paní informace, čtyři formy chaosu jsem přikusoval k večeři. Jsem člověk prostý, orientovaný spíše tělesně než duševně. Rozklad pana Bělohradského mi připomenul hodiny marxisticko-leninské filosofie. Tenkráte však nešlo o žádný chaos. Dějiny mezinárodního dělnického hnutí daly pevné základy, politická ekonomie a marxák stavební kvádry. Vrchol pyramidy pak korunoval vědecký komunismus, maják zářných zítřků. Kdyby se pan Bělohradský poctivě vrátil ke kořenům, dostalo by se mu kotvy, směru i jasných odpovědí.

informace řekl(a)...

Pane trojité R,
kdybych byla věděla, že si článek dáte k večeři, byla bych dala odkaz na něco stravitelnějšího. Sorry.
Mám za to, že nemůžete s klidným svědomím radit návrat ke komunizmu člověku, který si z postbipolarizmu, postprofesionalizmu, postmultikulturalizmu a postantropomorfizmu udělal svůj poster.
Neobávejte se, však on cestu z chaosů k nějakému významnému místu v politice najde!