středa 21. září 2011

Mým důchodcům!


Média se s blížícím se koncem září začínají věnovat změnám v důchodech, které nastanou již brzy. Sám pan ministr práce a dalších věcí Jaromír Drábek říká, že se lidé obávají změny výpočtu penzí od "října letošního roku". Jsou zveřejňovány tabulky, ze kterých vyplývá, že změna přichází "po 30. září 2011". Ona ale přichází už právě toho 30. září, čili nikoli v říjnu, ale "po 29. září"! Kdo by chtěl jít do důchodu podle stávajících pravidel, musí si o to požádat nejpozději ve čtvrtek 29. září! (Pozor, ve středu je svátek.)

Zde tedy pan ministr a zprostředkovaně i média uvádějí mírnou nepřesnost - které mohou hořce litovat lidé, kteří uvěří ministrům a novinám a dostaví se s žádostí o důchod až 30. září...

Další drobná nepřesnost se týká období. Obvykle se uvádí "rok", ale ve skutečnosti to je čtyřnásobek 90tidenních období. Tedy jedná se o období 1 - 360 dnů, 361 - 720 dnů, 721 a více dnů. Rok 2012 je přestupný, takže v příštích dvou letech se jedná o rozdíl 4+5= 9 dnů oproti dvěma "letům" - ke škodě předčasných důchodců. Někdy hraje roli jediný den - zde je jich hned devět. Rozdíl v důchodu pak může činit i několik set korun.

Jestliže někdo, kdo se hodlá uchýlit do předčasného důchodu, zmešká datum 29.11.2011, nemusí plakat.  Podstatné snižování předčasných důchodů nastane až k 1.1.2012! Důchodová reforma sice platí už od 30.9. 2011, ale některé její části jsou účinné až k prvnímu lednu 2012.

Konkrétně: Zákon č. 220/2011 Sb.,  ze dne 21. června 2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony nabývá účinnosti dnem 30. září 2011, s výjimkou ustanovení
a)     čl. I bodu 3, pokud jde o § 15 odst. 4, a bodů 5 až 7, 31 a 34 až 36, čl. IV a čl. V, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení,  (teď se neví, kdy to bude)
b)     čl. I bodů 1, 2, 13, 15 až 17, 19 až 23 a 26, čl. II bodů 2 až 4 a čl. III bodu 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.    

A změna výpočtu snížení předčasného důchodu je skryta právě v tom bodu 16 (tedy "15 až 17"):

"16. V § 36 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
 „b)     1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,“.    
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c)."

Dřívější znění § 16 vypadalo takhle:
"(1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31, se stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o
a) 0,9 % výpočtového základu za období prvních 720 kalendářních dnů,
b) 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne;"

Čili nově se bude krátit 1,2 % za každých 90 dnů v období dřívějšího odchodu v období druhého "roku", zatímco nyní je to 0,9 %, což je zhoršení, které však platí až od začátku roku 2012.

Teprve při pohledu na důchodovou kalkulačku, která je na přístupna ze stránek České správy sociálního zabezpečení (zde) a při zkusmém výpočtu vyjde najevo, že hodně záleží na počtu let pojištění. Jeden rok navíc znamená vylepšení asi dvě stovky. Přičemž ani podle nových pravidel skoro vůbec nezáleží na výši současného platu: rozdíl mezi platem 15.000 a 35.000 za posledních pět let vygeneruje nárůst jen o 200 Kč! Z toho plynou tři poučení:

Ústavní soud se nažral a nespravedlnost zůstala.
Nejedná se o žádné pojištění, ale o důchodovou daň.
Naše důchody jsou už dnes tam, kam se Řekové ani netroufají podívat.

Nejsem právník, ale jakožto presumptivní předčasný důchodce si dovolím tato autoritativní tvrzení:

1) Novela důchodového zákona platí už od 30. září 2011 včetně, čili nikoli "od října". Kdo by chtěl jít do důchodu podle stávajících pravidel, musí si o to požádat nejpozději ve čtvrtek 29. září 2011!

2) Některé části novely jsou účinné až od 1.1. 2012 - teprve potom dopadnou největší změny na předčasné důchodce.

3) Místo "roků" pro výpočet předčasné penze je třeba užívat přesných termínů, které jsou vyjádřeny ve dnech. Ne tedy "1, 2, 3 roky" ale "období 1 - 360 dnů, 361 - 720 dnů, 721 a více dnů".

4) To nejdůležitější: Novela, která už tradičně mění několik zákonů, je pro neprávníka poměrně nepřehledná. A u výpočtu výšky důchodů vstupuje do tabulky hodně proměnných, které mohou u konkrétního člověka "amatérským" výpočtem značně zamávat. Kvalifikovaný výpočet může konkrétnímu žadateli poskytnout pouze úředník na ČSSZ - kde nyní mají žně.

Přeju všem příjemné dožínky!
\ :-)

PS: Viz i leták ČSSZ v pdf  Malá důchodová reforma v otázkách a odpovědích

6 komentářů:

EK řekl(a)...

Je to věc těžká, pravil Češka,zabít holou řití ježka.
Jsem odsouzen pracovat na doživotí svou vlastní blbostí. Proto jsem pro zrušení veškerých důchodů !!
Čest v šest!

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale fuj, EK.
Volání po zrušení důchodů je zcela nečeské, tudíž zgruntu špatné.
Vždyť přece my roduvěrní Češi a Moravané dobře víme, že veškeré bohatství pochází od státu. *) Víme, že důchod (státní, jaký také jiný) je naší nejvyšší životní metou, a zároveň i jedinou překážkou mezi námi a bídnou smrtí hladem.
Proto se na důchod těšíme, proto prosazujeme co nejčasnější odchod do starobního důchodu. Proto například naši horníci, hrdinové práce, striktně odmítají používat respirátory. Uhelný (resp. kamenný) prach jim způsobuje téměř nevyléčitelné nemoci z povolání => dřívější odchod do důchodu + příplatky.

Dobrá, udělal jste nějakou chybu, EK. Asi jste odmítl platit kapitalistickému státu na svůj vlastní důchod, že ? Nezoufejte, důchod mít budete, a to zhruba stejný jako všichni občané naší vlasti.
Je to tak – neustále sílí odpor všeho našeho lidu proti vnucenému režimu, proti multikulti, kapitalismu a demokracii. Jednou opět zvítězíme, a obnovíme (mimo jiné) naše skvělé a desetiletími socialismu osvědčené důchodové zabezpečení.
Takže se těšte na dlouhá léta užívání zaslouženého starobního důchodu, na Domov důchodců, na levné pivo, na nedělní odpoledne u televize – bude opět oblíbený pořad s dechovou hudbou a tancem, v restauraci na Vlachovce.

Míru zdar !

--------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Na rozdíl od hloupých a nevzdělaných cizáků, tvrdících že zdroji bohatství jsou půda, práce, kapitál.

EK dodala)hahaha řekl(a)...

Pravda, pravda, ještě jsem se těšil na letáky z řetězců a ranní boj o zlevněné zboží s důchodci, profíky, co stojí každé ráno u TESKA a čekají na svou šťastnou hodinku. Takhle budu mít prda, jen odporný zajištěný a udržený zdanitelný příjem, fuj!
čest v šest!

drak řekl(a)...

No, téma jsme tu nakousli velmi neveselé a to z několika objektivních důvodů.

Jako národ stárneme, takže je celkem jasné, že při demografických křivkách vývoje, jaké se nám tady rýsují, je celkem jasné, že my, co budeme odcházet do pense od teď až tak za 2-3 desítky let, nic moc od té státní pense čekat nemůžeme. Něco takového konec konců musí být jasné i ignorantům z levicových stran. Systém se tedy bude muset změnit z ryze průběžného na především spořící, protože jinak to prostě nepůjde a v dosavadní ryze průběžné podobě to nebude pro stát nadále utáhnutelné. Současní v prsa se bijící orangutani, z levé části politického spektra, kteří teď plýtvají silnými slovy o tom, co všechno ze současných reforem zruší okamžitě poté, co přijdou k moci, budou prostě muset tváří v tvář skutečnosti a odpovědnosti za stav státní pokladny sklapnout, zavřít ty jejich demagogické nereálné zobáky a poděkovat za tu práci co odvedli jejich dnešní předchůdci hlavně budou muset pokračovat v jejich šlépějích dál a to bez ohledu na to, jak se to nelíbí jak jim, tak jejich voličské základně.

Dalším z důvodů, proč je to téma tak neveselé je to, že se tu za posledních cca 20 let stalo normou beztrestně rozkrádat takřka cokoliv veřejného nebo cizího a jako bonus ještě je to i de facto bez povinnosti navrátit ukradené. Toto v kombinaci s faktem kdy se nám pensijní systém bude muset změnit z ryze průběžného na převážně spořící způsobí fakt, že v pensijních fondech se časem nahromadí nějaké ty stamiliony či miliardy a jak je u nás dobrým zvykem, někdo si je zprivatisuje. Nespokojení klienti se ozvou, policie jako obvykle uzavře vyšetřování případu s tím, že prachy jsou fuč, zloděj je fuč a že oni už vyčerpali všechny možnosti, nedostane se to pravděpodobně ani před soud a i když ano, prachy stejně budou pryč a nikoho za to ani nezavřou. No a důvod k pořádné mele bude tady a kdyby to konečně skončilo nějakou pořádnou defenestrací, možná by konečně nastal bod obratu k lepšímu, ale obávám se, že naše ovčany nevytrhne z letargie ani toto a ona se nám ta civilisovaná společnost postupně rozpadne a rozdrolí pod rukama a změní se v cosi, co je dnes k vidění v Rusku, na Ukrajině a dalších zemích bývalého SSSR. Tam je každý odkázán sám na sebe a obávám se, že tady to brzy dopadne velice podobně, jsme k tomu na nejlepší cestě.

EK řek)la)lalala... řekl(a)...

........to požádat nejpozději ve čtvrtek 29. září! (Pozor, ve středu je svátek.)
A na konec pozor! Pondělí začíná v SOBOTU!!
čest v šest!

Šaman řekl(a)...

Vážení štamgasti i náhodní hosté,
něco se stalo a ke komentování se od půlnoci nikdo nedostal, pouze informace z Itálie. Nevíme, co se děje, proto zkouším primitivním způsobem komentáře prošťouchnout tím, že zadám vlastní komentář.

Zachovejte nám, prosím, přízeň i nadále, a zatím si užívejte svátku. Možná se jen rozzlobil svatý Václav. Tak sorry, Vendo...

ŠŤOUCH!

\ :-)