čtvrtek 13. října 2011

Každému, kdo dbá pořádku

(Před sedmdesáti lety probíhalo na území Protektorátu první stanné právo)

Výnos 
říšského protektora v Čechách a na Moravě o vyhlášení civilního výjimečného stavu ze dne 28. září 1941.

V minulých dnech se dopustili neodpovědní, ve službách nepřátel Evropy jsoucí jednotlivci některých činů, namířených proti Říši. Propagandou s tím spojenou pokusily se tyto živly dostati obyvatelstvo Protektorátu Čechy a Morava do rozporu se zájmy Říše.Očekávám od obyvatelstva, které ve své většině uznává osudové společenství evropských národů s Německem jako skutečnost, že se nedá nikterak vyprovokovati těmito nepřáteli Říše. Je třeba, aby každý zachoval klid a pořádek a šel za svou obvyklou denní prací. Každému, kdo dbá pořádku, je zabezpečena ochrana úřadů.

I.

Na ochranu zájmů Říše a obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava vyhlašuji tudíž, s poukazem na vyhlášení civilního výjimečného stavu ze dne 27. září 1941 s účinností od 28. září 1941 — 12.00 hodin — až na další v okresích Oberlandrátů Praha, Brno, Moravská Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, Kladno

civilní stav výjimečný.

II.

(1) Všechny činy, jimiž jsou porušovány veřejný pořádek a bezpečnost, hospodářský život nebo pracovní mír, jakož i záměrné a nedovolené chování střelných zbraní nebo třaskavin a střeliva, podléhají stannému právu civilního stavu výjimečného.

(2) To se týká také všeho srocování, shlukování, shromažďování v uzavřených místnostech a pod širým nebem, na veřejných ulicích a náměstích.

III.

Kdo se o takových činech nebo záměrech dověděl aniž je ihned oznámil příslušným orgánům, propadá právě tak jako pachatel stannému právu civilního stavu výjimečného.

Říšský protektor v Čechách a na Moravě
Pověřen vedením funkcí
pod. Heydrich
SS-Obergruppenführer a generál policie

(Stanné právo bylo 1. října 1941 od 19 hodin rozšířeno i na tři politické okresy oberlandrátu Zlín: Hodonín, Uherský Brod a Uherské Hradiště. 1. prosince 1941 bylo zrušeno v oberlandrátech Moravská Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, Kladno a Zlín. "Civilní stav výjimečný" v Praze a Brně byl zrušen 20. ledna 1942. Druhé stanné právo vypuklo 27. května 1947, po atentátu na pana policejního generála.)

Jindy tak úzkostlivě pořádní Němci nedbali časového a  územního omezení výjimečného stavu. Nejméně 37 popravených bylo z míst, kde stanné právo vyhlášeno nebylo nebo i za věci, které provedli ještě před jeho vyhlášením. V Praze se popravovalo v jízdárně Ruzyňských kasáren, v Brně v Kounicových kolejích.

A co bylo při rozhodování "soudů" nejdůležitější? Němečtí nacisté si v tomto vzali příklad ze sovětských komunistů: počet! Předseda pražského stanného soudu Joachim Illmer psal 6. listopadu 1941 Frankovi:

"V příloze předávám návrhy na řízení před stannými soudy v Praze a Brně, plánovaná na měsíc listopad 1941. Podle nich se počítá s tím, že každým z obou soudů bude odsouzeno po 24 osobách.

Kromě toho je třeba, aby oba stanné soudy odsoudily dalších 70 osob, tedy celkem 140 osob. Poněvadž výkon těchto rozsudků v Praze, resp. v Brně, se nejeví jako účelný a mimoto zveřejnění není nutné, resp. je nežádoucí, navrhuji, aby těchto 140 osob v Praze a Brně bylo sice stannými soudy odsouzeno, aby však rozsudky byly vykonány až v koncentračním táboře..."

Ano, nebylo účelné, aby byli spoluvězni vystavováni provokativním výkřikům popravovaných "Pravda vítězí!", "Ať žije Československo!" či "Ať žije Stalin!" A tak se odsouzení začali lifrovat do Mauthausenu, aby si s nimi poradili tam. Injekce do srdce odsouzených byla humánnější vůči unaveným popravčím četám.

Než začalo být "nežádoucím" zveřejňování poprav, byla i ČTK velmi upracovaná. Třeba jako 9. října 1941:

"Pro hospodářskou sabotáž ve smyslu nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 27. září 1941, byli odsouzeni stannými soudy v Praze a Brně k smrti provazem:
Václav Beneš, řeznický mistr z Prahy,
Josef Salák, komisionář s dobytkem z Prahy,
jakož i dalších sedm osob, mezi nimi čtyři Židé.

Pro přípravu velezrady a záměrné nedovolené držení zbraní byli stanným soudem v Brně odsouzeni k smrti zastřelením:
František Hoza, odborný učitel z Hrabůvky a
Adolf Řepišťák, obchodník z Moravské Ostravy.

Rozsudky byly vykonány dne 9. října..."

Celkem bylo během prvního stanného práva k smrti odsouzeno a popraveno 486 lidí. Do koncentráků k dalšímu osudu bylo posláno 2242 lidí.

Slovy klasika: "Mohli si za to sami." Však byl výjimečný stav, no ne?
----------------------------------
Fotografie a text "Výnosu" převzaty z webu Moderní dějiny.
Další zdroj: web Fronta.cz.

30 komentářů:

Jakub S. řekl(a)...

Tohle je velice záslužné!
Večer víc. Tři dny jsem byl u vnuků v Počernicích, teď doma. Postupně pročtu, co tu bylo, příp. zaujmu p o s i z i o n e . Vlak páně Jančurův je úžasný. A ČD se můžou najednou přetrhnout v konkurování. A taky v potměšilosti. Mj. třeba ohlásí na hl.n. Praha nástupiště odjezdu až t ř i minuty před odjezdem. Vlak přijede naštěstí o pár minut pozdějc.

Kopretina řekl(a)...

Jakube, už Vás prosím, pošlete panu Wagnerovi nějaké články o Izraeli, máte mu za zlé, že otiskl článek toho Slováka, vem to čert. Důležité je rozšiřovat pravdu o Izraeli, ne lži levicových antisionistických židobijských médií. Kde jinde by si Vaše články mohli lidé přečíst? Kam byste je poslal? Do Britských listů? Tam by Vám je rozhodně neotiskli, do Zvědavce, do Novinek, do Haló novin, do Mladé fronty dnes? Zkrátka nikam, ať je Neviditelný pes jakýkoliv, přece jenom je to nejserióznější internetový deník, který není znečišťen zvráceným levicovým antisemitismem.

informace řekl(a)...

Šamane,
přední český historik pan Krystlík mě přesvědčil, ze se Češi měli za Protektorátu jako v bavlnce, a Vy tu teď píšete o popravách!
Jak si to mám v hlavě srovnat?

žibřid řekl(a)...

Možná se měli jako v bavlnce příbuzní pana Krystlíka?

Jakub S. řekl(a)...

Noáno - sám vím, že nic jiného čteného tu v tom směru nejni... já se pomalu, a možná rychle, hodlám napravit, tak už mě všici nebijte! (No je vás dost...)
Jak v bavlnce - jojo. Vzepjala se vlna (hergot, to mě nabudilo nějak básnicky!) usilovného přehodnocování zásadních a jak jsme si půl století a dýl mysleli, nezpochybnitelných věcí. Ovšem meritum věci je (nikoli, prosím: je to o tom,že...) v něčem jiném, a prosím o soustředěnou pozornost: blbé i moudré, zasvěcené i naivní snahy o přehodnocování furt všeho v lokálním či všeobsáhlém měřítku, z minulosti i současnosti - ty jsou přece p o ř á d , průběžně! Jde o to, jestli (dtto - viz výše) je jim poskytována publicita, získávají-li si popuparitu a ve kterých vrstvách či jinak definovaných společenstvích / skupinách / komunitách, které jsou podchycovány vládou a které umlčovány či stavěny mimo zákon atd. atd. A koukám, že už jsem se rozběhl na článek či brožuru. No n a b ě h l jsem si, lo vedete? Vidíte to? Ale sto finendo. Už končím.

informace řekl(a)...

Tady máte, Žibřide,
pár citátů pana Krystlíka, co jsem našla na Wikipedii:


"Nakonec, dříve nebo později, bude muset česká společnost své vylhané a překroucené dějiny opustit, přestat neustále dokazovat světu i sama sobě, že Češi nejsou méněcenní a že se mu dokáží vyrovnat.“

"Pokud se Češi přiznají ke svým poválečným zločinům, omluví se obětem a okradeným, zruší Benešovy dekrety ex nunc a zákon č. 115/1946 Sb., uznají, že menšiny mezi válkami utlačovali, kostlivci v jejich skříní navždy zmizí. Zbyde pak jen jejich sklon k zlodejně, neschopnost si vládnout.“

"Není to pomlouvání Čechů, ale přidržování planparalelního zrcadla, aby viděli, jací ve skutečnosti jsou."

Parádní, co?

Větší vlastenec řekl(a)...

Podobnost čistě náhodná
aneb
I my jsme trestali za hospodářskou sabotáž

Vlastenci a vlastenky, přátelé, soudruzi a soukmenovci !
Naši nepřátelé často tvrdí, že my Češi a Moravané bychom měli být trestáni dle zásad tzv.kolektivní viny, stejně jako jsme prý podle nich potrestali Němce, Maďary, buržousty, černoprdelníky, a dlouho předtím feudály.
Je to samozřejmě nesmysl - všechny výše uvedené kategorie zrádců jsme trestali podle jejich INDIVIDUÁLNÍ viny. Například v době tzv.ČSR měl každý „český“ Němec možnost stát se Čechem, to jest příslušníkem státotvorného národa. Pokud tuto jedinečnou možnost nevyužil, pokud pokračoval v páchání Trestného činu němectví, byl po osvobození Československa Sovětskou armádou za svůj zločin po zásluze potrestán.

Rovněž poukazování na jakousi vnější „podobnost“ mezi fašistickým a naším, ryze českým a vlasteneckým přístupem ke kulakům, keťasům, šmelinářům, křečkům, nemakačenkům, narušitelům plánu a jiným podobným je nehistorická a veskrze zavádějící.
Ano, fašisti i my jsme postupovali nelítostně vůči všem pachatelům hospodářské sabotáže. Jenže my jsme takové zrádce a agenty trestali z vůle všeho našeho lidu, navíc v podmínkách tzv.studené války.
Takže za porážku pár prasat „na černo“ jsme zrádného kulaka ani řezníka nezastřelili, ale spravedlivým rozsudkem Lidového soudu poslali na převýchovu do příslušného zařízení. Jestli po návratu z Jáchymova náhodou onemocněli rakovinou, měli nárok na služby našeho bezplatného zdravotnictví. Totéž platilo i pro zločince, přechovávající zbraně nebo hledané osoby, agenty rozšiřující letáky a j.
A tak dále a tak podobně; prostě podobnost mezi naším slovanským společenským systémem a německým fašismem je ČISTĚ NÁHODNÁ. Kdo tvrdí něco jiného, je zrádce a/nebo agent cizí ideodiversní centrály.

Fakt je ten, že u nás boháči nevymizeli, že jsou a že nám svým bezohledným provokativním jednáním namnoze celkovou pracovní morálku velmi rozvracejí. (A.Zápotocký, 31.7.1946)***Volte ČSNS 2005 a KSČM !

Jakub S. řekl(a)...

Panebože. To je síla. Co je moc, to je příliš. Já se musím na toho nepříčetného odhalovatele Jediné Pravdy podívat blíž!

Jakub S. řekl(a)...

Stanné právo 1947 - ? Jak tomu mám rozumět?

Větší vlastenec řekl(a)...

To nic, vážený Jakube S.
Ó Velký Šaman si občas ty zatrachtilé letopočty poplete. Konečně - rok sem, rok tam; my jednou prostě zvítězíme, tentokrát už navždy. Takže nám na nějakém tom roku nesejde.

Čest a Nazdar !

EK řekl(a)...

Krystlík? = TK
Je az s podivem jak pan TK mistrne v textech pouziva metodu vypracovanou uradem pro cistotu rasy Siedlungshauptamt der SS a odnozi Ahnenerbe. Metoda je prosta a jmenuje se prekrucovani a do nekonecna opakovani lzi az se stane "pravdou"
Proticeska paranoia techto takypublicistu, Cechu puvodem, jako je Premysl Janyr a Tomas Krystlik, zacina prerustat v paranoicke vyzyvani k likvidaci ceskeho naroda podle nacistickeho planu.
clanek Nenavist od P. Janyra, ktery Blisty uverejnily 25. 5. 2009, anebo clanek Tomase Krystlika Ceske historicke lzi (27.5.2009). Podle rasove nauky patri Romove k nadrazene arijske rase, zatimco Cesi a Slovane jsou rasou menecennou V lednu 1942 dospivaji nacisticti pohlavari na konferenci ve Wannsee ke konecnemu reseni zidovske otazky. V pripade rasove hodnotnych Cikanu vsak Himmler vaha az do prosince, nez vyda rovnez rozkaz k deportacim cikanskych misencu, romskych < cikanu a prislusniku balkanskych cikanskych kmenu nenemecke krve. Cesi ovsem Himmlerovu vahavost nesdili. Podminky v ceskych koncentracnich taborech Lety a Kunstatu u Hodonina patri k vubec nejotresnejsim dokladum lidske nizkosti, surovosti a nenavistnosti, podle shodnych svedectvi prezivsich podstatne horsim nez v Osvetimi, kam byli v kvetnu 1943 deportovani. V mire brutality se jim vyrovnaji snad jedine ceske povalecne koncentraky pro Nemce.
Takze misto obvykle Osvetimske lzi, ze neexistovaly vyhlazovaci koncentraky, tady mame tvrzeni, ze ceske tabory pro „Cikany a potulne osoby < prace se stitici“ byly daleko horsi nez Osvetim. Takoveto tvrzeni uz diagnostikuje bud dusevni poruchu, anebo nezvladnutelnou hysterickou nenavist. Samotny skutek pak necham bez komentare, at se pravnici zaobiraji posouzenim, zda to je anebo neni trestny cin. Nechutna sprostota to je urcite. I kdyz pravda je, ze za Lety bychom se meli Romum verejne omluvit. Skutecnou perlickou pak je autoruv vylet do „historie“ kdyz tvrdi: „Pripomenme, ze na Sudety nema ceska spolecnost o nic vetsi moralni ani historicky narok, nez spolecnost romska, obe sem prisly zaroven
Z clanku pana Krystlika uz jen strucne: nicmene dodnes chybi podle nejnovejsich vypoctu 444 tisic osob z rad cs. Nemcu. Zemrely nebo zmizely beze stopy (mezi kvetnem 1945 a koncem dosunu) Bez plynovych komor docilili tedy Cesi vyssiho prumerneho mesicniho smrticiho vykonu nez nacionalne socialisticky teror vuci nim.
Autorovi vubec nevadi, ze toto tvrzeni o 444 000 zmizelych bylo oficielne odmitnuto i Spolkovou republikou.
Perlickou pak je toto tvrzeni: Z odstoupenych uzemi Nemecku (Sudety) nebyli Cesi vyhaneni. To je dalsi cesky blud. Okupace ceskych zemi prinesla velke socialni vyhody, vzestup zivotni urovne, rozmach ceske kultury a modernizaci ceskeho prumyslu. Cesky domaci odboj byl smesny.Tyto blaboly by bylo mozno zaradit mezi vyplody osob s dusevnim postizenim. (ostatne bylo by zajimave, kdyby se k jejich osobnostnimu profilu vyjadrili psychiatri) Problem je vsak v tom, ze kdyz si prectete stranky Sudeten.de, Sudeten-by.de a pak si pujdete popovidat se sudetskymi Nemci, zjistite zvlaste u starsi generace, ze to, co vykladaji panove Krystlik a Janyr, je presne to same, co vam zacnou mnozi povidat po parkrat zvolanem „Zum Wohl“ a „Prosit„.

AŽ SEM OPSANO

čest v šest!

jabo řekl(a)...

Děkuji EK za výstižný výklad pojmu TK (Krystlík). Tedy ne že by nebyl již několikrát objasněn, ale čas letí a člověk zapomíná...
Snad maličká drobnost - čitelnosti by pomohlo (rozlišení názorů páně Krystlíka od komentáře EK), použití důslednější uvozovek.
Ale to už je snad až příliš hnidopišské.. :)

Michal řekl(a)...

Modernizaci českého průmyslu? To je fór. Vždyť s našimi tanky LT 38 (Pz 38 t v německém značení) prováděli blitz ve Francii. A u nás se Áda pěkně vyzbrojil i co se týče pěchotních zbraní.

Anonymní řekl(a)...

Všimnul si tu někdo, že Veliký Velebníček převlékl kabát stejně jako "Veliký JYRKA". Už neblahořečí ČSSD, ale nějaký "nácky" :)

informace řekl(a)...

Že by ho byli vyhodili i s JYRKOU?
Páni, to je sranda!

EK řek)la) řekl(a)...

for jabo.
omlouvám se, bylo to rychlejší než "myšlenka" tak to letělo ven!

čest v šest

Větší vlastenec řekl(a)...

Drazí vlastenci, je jasné, že z fašisty obsazených Sudet byli Češi (i Moravané) šmahem vyhnáni. To ví každý absolvent alespoň šesti tříd ZDŠ.
Jenže tuto národní a třídní pravdu je třeba řádně po lopatě (a možná i po krumpáči) vysvětlit právě Velkému Šamanovi. Ano, právě jemu, jednomu z největších vlastenců českých.
Proč ? Protože ještě nepopřel své protinárodní a protisocialistické tvrzení z jednoho svého loňského článku - že prý v Liberci za fašistů žilo více Čechů než za buržoasní ČSR.

Mimochodem - po našem opětovném (a nyní již KONEČNÉM) vítězství nad multikulti, Euroamerikou, kapitalismem a demokracií budeme muset CO NEJDŘÍVE opět sjednotit výklad dějin. Ano, dokud si každý amatér vykládá dějiny po svém, dochází k trapným omylům (viz např. známé „úlety“ V.Šamana). A to prostě NESMÍME připustit - následující generace prostě NESMĚJÍ tápat, NESMĚJÍ mít pochybnosti ani o marxismu-leninismu-stalinismu, ani o smyslu našich a ruských dějin.

Český otec, který nevychová dítě k nenávisti vůči německé lžikultuře a nelidskosti, je nejen špatný vlastenec, ale také špatný táta. (I.Herben, 1945)***Volte ČSNS 2005 a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Tak hlavně že jste si stihl sundat gatě, vážený EK.

Variace na soudobou prozu řekl(a)...

"Odkud bere pan Vejda ty svý pěkný citáty, z Novýho směru?
Pěknej vejběr, gratuluju", řekl jeden štamgast.
"To nám tu může rovnou citovat Heydricha! Neonácek"

Šaman řekl(a)...

Uvedení na pravou míru: Šaman nenapsal nesmysl, který mu do klábosnice vkládá Velký Vychovatel po vzoru svých velkých komunistických a nacistických propagandistických předchůdců takto:
"že prý v Liberci za fašistů žilo více Čechů než za buržoasní ČSR."

Takový nesmysl by mne ani nenapadl.Napsal jsem, že na konci války z asi 80.000 lidí bylo v Liberci asi 6.000 Čechů, což jsem převzal z jedné diplomové práce. (Jiná mluví o "hrstce"...) Jenže statistika je ošidná věda a nestačí znát jedno číslo, ale celý kontext.

V roce někdy 1925 žilo v Liberci asi 5.000 Čechů z asi 25.000 obyvatel(plus mínus), kolik v roce 1938 přesně nikdo neví.
Celkem z českého pohraničí už od začátku roku 1938 uteklo, bylo vyhnáno či vyštváno asi sto padesát tisíc Čechů, ti, kteří se nikde nehlásili o pomoc a jen se přestěhovali k vnitrozemským příbuzným, se ani v žádných statistikách neobjevili. V pohraničí zůstalo více Čechů, než jich uteklo, a měli se za války strašně dobře. Byli to špatní vlastenci, a proto je soudruh fýrer ani nebral do Wehrmachtu. Takže nemohli padnout - a statisticky zvyšovali svůj poměr i v praněmeckém Liberci.

Za soudruha Hitlera, v roce 1939, došlo připojením 11 předměstských obcí k městu ke vzniku tzv. Velkého Liberce a nárůstu obyvatel o asi 33.000 lidí. V dřívějších libereckých předměstích bylo přitom historicky poměrně více Čechů než v původním Liberci. Takže ano, VV má zase svou "pravdu", v "Liberci za fašistů žilo více Čechů než za buržoasní ČSR". A teď může jít spát spokejeně jako Vítěz.

Ale já jsem to nenapsal. A také to není pravda. Není "Liberec" jako "Liberec"!

Jak lze se statistikou čarovat ukazují "sudetoněmečtí historici", kteří popisují alternativní historii tak, že českoslovensští Židé, zavraždění za války Němci, byli - německými obětmi neosobní války, za kterou nikdo nemůže. Jiní podobní vědci viní pana prezidenta Dr. Edvarda Beneše, že naschvál rozpoutal válku a vyhladil Lidice, aby měl záminku k vyhubení sudetoněmeckého národa. Ale to už je ještě vyšší kategorie historické vědy, na kterou ani VV nemá... Nebo má?

Větší vlastenec řekl(a)...

Ano, jsem zlý člověk. Na pravidelné zpovědi kolektivu (pro mladistvé a emigranty - u nás v Česku se tomu říká veřejná sebekritika) to vždy přiznám, a vždy dostanu podobné pokání - opsat Komunistický manifest případně jednu či dvě kapitoly z "Proti všem", nebo
z něco podobně hodnotného.
Ale nepomáhá to; hřeším znovu a znovu. Tak například jsem tak dlouho otravoval chudáka Ó Velkého Šamana, až o rok posunul datum veleznámého projevu A.Hitlera, které předtím opakovaně uveřejňoval v jednom ze svých mnohých článků.
Pak jsem téhož vlasteneckého autora několikrát upozornil na jeho pravopisné chyby; přirozeně, vděku jsem nečekal, tudíž jsem nebyl zklamán, když se mi žádného nedostalo.
To už je úděl šťourů; vybral jsem si ho sám.

K tomu nešťastnému, přenešťastnému Liberci, tomu krásnému českému městu, po staletí okupovanému Němci-fašisty : Ó Velký Šaman v jednom ze svých pohříchu méně vlasteneckých, sionismus propagujících článků uvedl počet Čechů, živořících v Reichenbergu za 2.sv.války. Porovnáním tohoto počtu s údaji o předválečné české populaci v Liberci jsem dospěl k šokujícímu závěru : Za fašistů počet Čechů v Reichenbergu VZROSTL !
Což je samozřejmě hotový nesmysl; vždyť každý český vlastenec, ba každý své cti dbalý český kůň ví, že Němci Čechy z pohraničí vyhnali. Tudíž jsem se několikrát pokusil Ó Velkého Šamana na jeho chybu upozornit; bezvýsledně. Až dnes.
Jaký to krásný den vzejde po dnešní studené noci ! Ó Velký Šaman se opraví, aby jeho údaj zapadl do osvědčeného schématu národního a třídního vzděláváni všeho našeho lidu. Opraví se sám, tudíž po našem opětovném vítězství jej nebude muset soudružsky navštívit smíšená komise historiků a pracovníků Národní bezpečnosti, aby opravu provedla na místě a exemplárně.
Ano, vlastenci a vlastenky, přátelé, soudruzi a soukmenovci - tak to má být. A tak i bude.

Nemáme právo polevit v obhajobě národních zájmů, v úsilí o zastavení úspěšnosti germanizace myšlení. Věnujme vysokou pozornost hledání cest k mládeži s cílem zabránit jejímu odnárodňování a jejímu podléhání amerikanizaci životního stylu. Braňme historickou pravdu před jejím účelovým zkreslováním.
(Ing. Karel Janda, předseda Národní rady Klubů českého pohraničí, duben 2010)

Volte ČSNS 2005 a KSČM !

s.t.k. řekl(a)...

Mimo mísu:
Měl jsem kolegu, dokonce podřízeného, který byl velký puntičkář. Ne, že by neměl v 95% pravdu. Měl ji. Ale kamarádů neměl - žádných. Na každé práci, na každém pracovníkovi našel chybu. Jo, jistě, byla tam. Nikdo není dokonalý.
Pan inženýr už neprudí. Chyby sice stále registruje, ale jen občas se zmíní o těch nejhorších. Jeho postavení v kolektivu se značně změnilo. Už nesedí se svou kávou v koutě. Občas mu to kafe i někdo uvaří...

Větší vlastenec řekl(a)...

Leninužel, hledat chyby na práci druhých jest dobře polovinou mojí profese.
Na svoji obranu mohu uvést, že většinu těch chyb dokážu vlastnoručně odstranit, a občas tak i činím (když nedokáže chybující).
Tudíž spatřovat třísku v oku soudruha svého jest mým denním chlebem, přináší mi chléb můj vezdejší, byť často hořký (moji soudruzi mně vyčítají puntičkářství, moji zbohatličtí klienti, moji třídní nepřátelé mne chválí za dušení mých soudruhů).

Už abychom opět vyhráli, už abych opět využíval svého vzdělání. Autoritou nejvyšší ustanoven budu hlídačem soudruhů svých, v Kontrolní a revizní komisi Obvodního výboru Strany rozkvetu, rozkvetu v obávaného psa šmejdivého, svinského.
Přátel mít nebudu, však soudružkou mi bude sama Strana.

Čest a Nazdar !

Variace na soudobou prozu řekl(a)...

Štamgast se probudí v prázdné hospodě.
"Páni - povídá - hospoda prázdná, ani živáčka. Ani pořádný kafe si tu člověk po ránu dát nemůže. No jo, jak koukám, tak se tu zas pohádali. Hospodskej vynadal Vejdovi a ten zas začal mlžit vo ňákejch prověřovacích komisích. Že si nedá jednou pokoj, dyť ten by moh tak akorát prověřovat vši na psovi.
A von, bůhví kde, sebere všelijaký kecy a hned je tady šíří.
Jako že prej Češi byli na Němce po válce zlí a že prej to neměli dělat. Voni si je prej Němci za války chovali jako v bavlnce a Češi prej je za to vyhnali.
Jo, říkám, tak voni Češi měli jako po válce plakat, prej jako - chudáčkové malí německý válku prohráli a co my tady teďkonc bez nich, bez bavlnky, čím budeme vyšívat? No, todle teda říkal jinej prověřovatel, ale stejně sou všichni z jednoho pytle, banda jedna křivohubá.
Já se divím, že mu hospodskej nedal bez velkejch řečí zase po kebuli. Aby mu ji trochu narovnal. Dyť ten chlap ji má tak šišatou, že člověk ani neví z kerý strany se má na něj dívat! Škoda každý rány, kerá vedle padne, říkali naši dědové.
A furt si z lidí utahuje. Že prej je to jeho profese. Jo, tak podle něj, když má někdo za profesi inštalatéra, tak má všem na potkání utahovat šrouby, nebo zubař trhat všem zuby? Jo a to radějc pomlčím vo jinejch profesích.
Jo, tak abych taky šel a dal si někde pořádný kafe."
Štamgast odchází. Dveře za ním tiše zaklapnou.

Šaman řekl(a)...

Velký Šaman se neopravil, Velký Šaman čekal, že se opraví VV. Ale vypadá to, že VV zřejmě nepochopil úskalí statistiky. Protože je inteligentní, tak nejspíš pochopil. Avšak uchýlil se do hlubin demagogie.

Šaman řekl(a)...

K Šamanovaným obludným chybám:

"Omylem se na podstatě pravdy nic nemění."

Pro VV, aby porozumněl: "Errore enim veritas originis non amittitur."

BTW: Po loňské lživé reportáži Šamana z Jizerských hor, který byl jenom na místě, místo aby četl pravdivé tiskové zprávy, kdy napsal, že přehrada Bedřichovská (na Černé Nise) je trvale přeplněna (přičemž učinil několik hrubých chyb, které hydrolog VV okamžitě sepsul), byla letos stejná přehrada o tři metry odpuštěna. Ne, že bych si myslel, že na tom mám osobní zásluhu. "Zásluhu" na tom měla loňská povodeň. Praxe se opět ukázala kritériem pravdy. Takže letošní záplavy v Chrastavě, při podobných spadech vody v Jizerkách (40 mm, 50 mm/den), byly minimalizované.

Jakub S. řekl(a)...

Jenom drobnost - přesněji: Vždyť omylem pravda nepozbývá své podstaty. Je ovšem drzé opravovat latináře-klasiky, já toho také nečiním - jenom kvůli přesnosti.

Větší vlastenec řekl(a)...

O nesmrtelných zásluhách Velkého Šamana, zhovadilosti soukromokapitalistů, a jisté kapitolce z dějin římského práva

Proč byste si, Ó Velký Šamane, nemohl připsati zásluhy na záchraně celých krajů naší vlasti před povodněmi ?
Což nepřipustil jsem již před časem, v dlouhé a plodné diskuzi o hrázích, nádržích retenčních i jiných, že soukromokapitalisti jsou pro svůj mrzký zisk schopni naši drahou vlast nejen vysát, ale i zatopit ?

Pravda, nejdříve jsem se držel jakých grafů (přítoku a odtoku), ale pak jsem si uvědomil, že moje vzdělání v oboru je v tomto případě k ničemu, tváří v tvář :
1) Vaší přirozené inteligenci a inženýrské analytické schopnosti (viz např. Dilbert)
2) bezuzdné prolhanosti našich třídních nepřátel. Ano, soukromokapitalisti jistě dokážou svoje grafy zfalšovat bez hnutí byť jedné jediné brvy

Takže ke konci jsem měl pouze (nemístné) poznámky o Vaší ctěné interpretaci jisté části dotyčné hráze, tzv. Intze-Keil.
Leč nyní si uvědomuji (Pozdě, ale přece !), že soukromokapitalisti mohou manipulovat i mými odbornými (= nikoli M-L-S) vědomostmi, stejně tak snadno, jako manipulují grafy a webové stránky. *)
Tudíž, že i v tomto případě máte pravdu Vy, a já, použiji-li Vaši učenou argumentaci z dějin římského práva pramenící, jsem jednal jako důvěřivý hlupák Titius.
Hanba mně.

Každopádně, pravda vyjde teprve po našem opětovném vítězství, kdy otevřeme archivy čerstvě znárodněných firem - tam se dočteme věci ! Proto je bezpodmínečně nutno založit (obnovit) Lidové milice S PŘEDSTIHEM, a obsadit podniky ještě před návratem J.Paroubka z Hradu - aby soukromokapitalisti nemohli na poslední chvíli zničit důkazy o své protilidové činnosti.
Například o pravidelném a záměrném ohrožování naší vlasti povodněmi.
A o ztrátě části svého mrzkého zisku, po úspěšné mediální kampani jistého Šamana.

Musím jít sloužit lidu, takže přeji hezký zbytek neděle všem vlastencům a vlastenkám.

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Možná, pro Leninovy rány, že kapitalisti a demokrati (= Němci a ostatní Euroameričani) zmanipulovali i stránky o historii Liberce ! Pak bych se ale mýlil úplně ve všem !

Větší vlastenec řekl(a)...

"...jakýchsi grafů..."

Za chybu se omlouvám všem vlastencům a vlastenkám.

Šaman řekl(a)...

Historii Liberce manipuluje akorát VV. Pokud zde však hodláme zachovati jeho pseudorasistické a pseudokomunistické vyjadřování, musíme se smířit i s těmi jeho pseudonacistickými.
\:-/