čtvrtek 29. prosince 2011

Výhody nových občanek

Od 1. ledna 2012 budeme po vypršení platnosti starých už dostávat nové občanky. A kdo bude chtít, tak ten za pouhých 500 Kč získá i její elektronickou verzi. Na čip si nebudete moci nahrát třeba průkazku zdravotní pojišťovny (příslušná evropská směrnice vyžaduje samostatný a jednotný Evropský průkaz zdravotního pojištění), ani řidičák (EU vyžaduje řidičský průkaz jako samostatný doklad). Pas pro cesty mimo EU tam také nebude, kvůli zemím mimo EU. Zbrojní průkaz tam nemůže být kvůli české legislativě. Tramvajenka kvůli roztříštěnosti městských dopravních firem. (V Praze budeme mít dopravní karty hned dvě - jednak Opencard, a jednak novou kartu na nové čtečky v turniketech metra za tři miliardy.) Ale zato už od poloviny příštího roku budou v elektronické občance nahrány "registry veřejné správy". Asi tedy i připravovaný Centrální registr přestupků, aby policajti věděli, s jakým grázlem, rušícím noční klid, mají co do činění.Největší výhodou nových elektronických občanek tak nejspíš je, že si je nemusíte pořizovat, že i nadále můžete chtít jen "papírové" doklady bez čipu - a bez příplatku.

Protože však na nových legitimacích už nebude brutálně citlivý osobní údaj o manželce/manželovi či registrovaném partnerovi/partnerce, budete si muset pro určité příležitosti s sebou na ouřad brát oddací/partnerský list. Ochrana soukromí bude časem gradovat. Od roku 2017 má být uvedení adresy toliko dobrovolné. Takže si nedobrovolníci budou muset na ouřady brát Potvrzení o trvalém pobytu. A to třeba i na poštu nebo do hotelů a ubytoven - pokud ty nebudou donuceny pořídit si další "terminál".

Jak elektronizace pokračuje, bude údaj o bydlišti brzy získatelný už jen jako datová zpráva ve vlastní datové schránce, kterou si budete tedy muset taky pořídit. Tento údaj bude pochopitelně k získání jen za peníze. Na státním ouřadě ho pravděpodobně díky propojenosti registrů potřebovat nebudete, leckde jinde možná ano. Vraťme se od sci-fi k plastovému reálnu. V roce 2020 má z občanky zmizet i rodné číslo - a objeví se potřeba samostatného Dokladu o rodném čísle.

Někdy v budoucnu z občanky zmizí nejspíše i fotka - stejně se na ni nikde nedívají, a pokud ano, pak vás podle debilně přísného anfasu nepoznají. Jako poslední odejde - díky ochraně vašich práv - i vaše jméno...

Bez ohledu na poslední ironický odstavec: K čemu takovou občanku potřebuju??? Nestačil by (pro řidiče) řidičák? Nebo (pro cestovatele) pas? Když už existují kreténské organizace, které vyžadují k ověření totožnosti dva různé doklady, aniž by se příslušná ouřednice snažila porovnat podpis případně fotku???

Neměly by se občanské průkazy raději vůbec zrušit?

Ne, neměly. A proč? Protože by se pak nemohly vyhazovat další miliardy na "elektronizaci národního ouřednictví"!

Veselého silvestra přeje Šaman

31 komentářů:

Jakub S. řekl(a)...

Ježišmarjá...
Za co, souzi, za co?

Větší vlastenec řekl(a)...

Jen klid.
Zanedlouho se vláda věcí lidu, ó lidu, zpět do našich rukou navrátí.
Vrátí se i rozum do našich krajů; náš zdravý dělnicko-rolnický rozum.
Elektronika se vrátí tam, kde je potřeba : Do státních úřadů, důležitých závodů a některých škol v podobě terminálů naší slovanské počítačové sítě, do našich bytů v podobě televizních obrazovek.
Do našich kapes *) se vrátí osvědčené a milované rudé knížečky. V nich bude zachyceno vše potřebné pro správný chod našeho hospodářství, osobního života, a především pro rychlou a důkladnou perlustraci příslušnými orgány :
1) Jméno, příjmení, datum a místo narození
2) Fotografie
3) Bydliště trvalé/přechodné
4) Manžel/manželka, děti (resp. vyživované osoby)
5) Zaměstnání
6) Voják/nevoják
7) Rodné číslo
8) Údaje o povinném očkování
9) Další potřebné údaje

Na shledanou v lepších časech. (Například při kontrole dokladů.)

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Doporučuji levou náprsní kapsu saka resp. horní kapsu montérek s laclem - je nejblíže srdci.
POZOR !
NIKDY k nošení občanského průkazu nepoužívejte zadní kapsu kalhot; OP se v ní poškozuje ! POŠKOZOVÁNÍ OP JE TRESTNÉ !

Nerevar řekl(a)...

Jakub S.: Za Velkou listopadovou, soudruhu, za Velkou listopadovou.

STK řekl(a)...

Velká listopadová? Opravdu byla tak velká? A tak potřebná?
Ale dalo se snad udělat něco jiného, Nerevare?

EK řekl(a)...

Pánové a dámy, soudružky,ostatní plebs. A co takhle čip pod kůži? S údaji pro transplantace a podobné vychytávky. To bude další krok. Kde jaký rám vás přečte, bankomat zrcátkem vyfoti, doplní GPS a po GMS, LAN, odešle s fotkou Velkému Vl.., kecám, bratru.Veškeré údaje včetně obrazu budou uchovány do reciklace objektu, ehm, ovčana.Nač soudy, kdejaké auto s parkovacím asistentem vás na šikovný pokyn ze sítě "VB" jednoduše přejede.Atd. Jdu koupit Moskovskoje igristoje.Od ukončení dočasna jsem jej ani nezahlédl.
čest v čest!

EK yekika řekl(a)...

Ya,Ia
čest v svest!

drak řekl(a)...

No, za všechna ta léta, bolševika včetně a nevyjímaje, už jsme si poměrně i dost zvykli na panoptikum rozličných absurdit, debilit až vyložených zhovadilostí. No ale všichni tihle šibalové, taškáři, velrybáři, tuneláři a další verbež, která si za tu dobu navykla krmit lid čím dál tím drzejšími a blbějšími produkty a historkami kolem jejich "uvedení na trh", by si měla uvědomit, že doba se mění, začíná být hlouběji do kapsy a výš do žlabu a to, co snadno prošlo dřív už dnes dovede vyvolat docela bouřlivou reakci a vlnu nevole. Oni si ale asi už tak navykli, že jim projde úplně všechno, že si prostě budou zahrávat tak dlouho, až to dozraje k nějaké další defenestraci, či hromadnému projevu "lásky a oddanosti" vůči jejich padoušským maličkostem. Jak jsem tak na Štěpána naslouchal lidu v hospodách, tak ochotných rukou začíná být celkem dost. Vymýšleči takovýchto pitomých projektů dost připomínají dítka, co si hrají se sirkami ve stohu, nebo je zapálené cvrnkají do prachárny...

Jakub S. řekl(a)...

1984.

Schumacher řekl(a)...

Tak to shrnu. Nový občanský průkaz neumožňující rozšíření o další funkce jsou další vyhozené peníze podobně jako Opencard.
Co se týče trestnosti recidivy přestupů, je to takhle: Krádež je trestným činem, je-li způsobena přímá škoda nejméně pět tisíc Kč, a nebo bez této podmínky je-li čin spáchán vloupáním nebo na věci kterou má někdo při sobě, například v kapse. Nebo, byl-li pachatel za takový čin v posledních třech letech odsouzen (přesně to najdete v § 205 trestního zákoníku), to znamená, že stačí aby odcizil věc v hodnotě nižší než pět tisíc Kč, typicky nějaké zboží v obchodě. Kromě toho může být i odsouzen i bez podmínky předchozího odsouzení i v případě, že opakovaně v relativně krátké době, podle judikatury přibližně dvou měsíců spácháním více útoků s nižší dílčí škodou způsobí celkovou škodu nejméně pět tisíc Kč. To proto, že jde o jediný skutek spáchaný více útoky. Návrh o trestnosti opakovaných přestupků zakládá tretsnost vícečetné recidivy všech přestupků. V praxi to znamená, že zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu by byly naplněny v případě, ve kterém by pachatel v zákonem stanovené lhůtě byl v přestupkovém řízení opakovaně postižen v zákonem stanoveném počtu případů. Pravděpodobně tří, to je všeobecně oblíbené číslo. Stejný režim by měl platit pro všechny vybrané přestupky. Včetně lhůty. Návrh bude předmětem připomínkového řízení. Že trestnost "rušení nočního klidu" opakovaného ve lhůtě deseti let je nesmysl, vědí všichni. Taková očividná pitomost by se do zákona neměla dostat. Ani opakovaného v kratší době.

Schumacher řekl(a)...

Kdeže Moskovskoje igristoje. Bývávalo. Či nebývávalo, protože ten vzpomínaný kvalitní šampus jak víme my pamětníci, bylo Sovietskoje igristoje. Bývávalo. Nejlepší levný šampus je Bohemia sekt.

Tak se moc nezpumprdlikujte ať vás prvního nebolí hlava. A v celém novém roce ať vás provází štěstí, láska, moudrost, tolerance a velkorysost.

STK řekl(a)...

K nezáměnné identifikaci osob pomocí pouličních donašečů, platebních a úvěrových karet, mobilů, WiFi-n, elektronických zdravotních knížek, podkožních čipů a podobných vymyšleností: stačí malinký čip zabudovaný v hlavě subjektu hned po narození, pokud jsou spoje lebečních kostí ještě měkké, který bude obsahovat jediný údaj: nezáměnné číslo. Jak známo, bez hlavy nikdo dlouho nepřežije, takže nehrozí nebezpečí nedovolené záměny identit. Všechna ostatní data mohou být v centrální databázi městského státu (EU, lidstva): od aktuálního zdravotního stavu s přihlédnutím k prognóze vlivem dědičného zatížení, způsobu života a místa pobytu [např. Černobyl nebo Ostrava]) přes majetkové poměry, politické směřování, sexuální orientaci až po informace, co nejčastěji kupujete k večeři.
Že je to snadno proveditelné při současném stavu technologie nepochybujte. Podívejte se jenom, co všechno dokáže čárový kód na zboží. Spočítat vaši útratu, dát nebo nedat slevu, dát příkaz k doplnění zboží v regálech atd. Co by podobný "čárový kód" dokázal na lidech si snad ani nedokážeme představit.
A co je nejhorší: Jak tak znám lidi, 98% z nich by to za pár let považovalo za normální, správné a život ulehčující. Žádné klíče, žádné peněženky, žádné doklady. O vše by se staral Velký Bratr a jeho Velekněží. A kdo by neměl v jakémkoliv rámu "odezvu", by byl po krátkém prošetření humánně zlikvidován. Nebo prostě by nebyl nikam vpuštěn a musel by žít "v pustinách". Pokud by nějaké pustiny za městem ještě byly. Na "divoké lidi" by byly pořádány legální hony, protože nositelem jakýchkoliv lidských práv by bylo ono nezáměnné číslo, nikoliv tělo. Tzv. "nečipoovaný" by byl nelegální, nežádoucí, neexistující. Při vychladnutí čipu pod 25°C by odezva hlásila skončemí životnosti těla a následná kremace by čip nenávratně zničila.
(Krásná zápletka, jak udržet mrtvého dědečka v termostatu dostatečně teplého, aby CML ještě neindikoval "konec životnosti" a bylo tak množné "teplým dědou" např. odemknout vchod do jeho bytu a něco tam "čórnout".

1984?

Čajíček proti světu plného takových lidských ...mravenců?

Bylo by lehké být Bohem!

Jakub S. řekl(a)...

Prosím o názor či fakt: lze koprolálii nějak kvantifikovat? Já to myslím vážně. Toť otázka, co mi nyní díky tomuto tvorovi vyvstala.

Jakub S. řekl(a)...

No tak to by byl čajííček, oczywišcie.
Černobyl nebo Ostrava. Eště že nemám v ruce kafe.
Ne, vůbec to není sranda. Protože je to reálné. Protože to bude reálné.

STK řekl(a)...

Minority report - to je to, co jsem popsal. Ale chvilku jsem si myslel, že myslím...

Nevím Jakube, jestli je nějaká stupnice. Ale náš koprofág mění IP, takže mu na tom, aby tu opruzoval hodně záleží.

s.t.k. řekl(a)...

Fakt záleží. Asi tu má někde ustájenou svoji plemennou krávu. Starou.

(Ale to už je poslední potrava pro trolla. Utrum!)

Jakub S. řekl(a)...

Svoji starou starou? Tak asi. Chudák malá. Toť vše, co mu tady pohodím.

Schumacher řekl(a)...

STK obávám se, že tohle nás čeká. Ne primárně z úřední moci, ale z obchodu. Protože to úúúžasně ulehčí život a bude to "in". Třeba pod heslem "Bezpečí pro Vaše děti". "Ty ještě nemáš čip ?" Nemít čipíček je jako nemít "Fejsíček". Později bude čip napojen přímo na mozek aby obousměrně zprostředkovával informace. Lidé budou "kondicionováni". Nekondicionovaný člověk bude mít třeba dražší pojištění. Nakonéc kondicionování bude povinné jako očkování. Novorozenec bude očipován. Jak jinak než pro jeho "dobro". Přístup ke mnoha službám bude výlučně přes čip podle dosaženého věku a bude moci být úředně zablokován. Výkon úředního či soudního zákazu bude snadný. Nebude možno koupit alkohol, některé zboží, služby,řídit automobil, čerpat z bankovního účtu. Prostřednictvím čipů budou zaměstnavatelé kontrolovat zaměstnance a pojišťovny rizikové chování pojištěnců a podle toho určovat výši pojistného. To samozřejmě povede k nelegálnímu trhu se zbožím a službami a s odblokováním čipů. Vítejte v pekle.

Jakub S. řekl(a)...

¨- jenže oni si lidi budou myslet, že žijou v nejlepším z možných světů. A tím se kruh dokonale uzavře. Autoregulace, autoudávání, autovšecko.
Model na nižší vývojové úrovni: KLDR. Sajúz za JVS.
S.ra della INFORMAZIONE! Cosa ne pensa di questo - ? Prosíím!

Větší vlastenec řekl(a)...

A jéje. Tady nám zas někdo patlá sci-fi do reálného žití. A ještě k tomu motá „klasická“ sci-fi díla mezi sebou.

Nuže, drahý bratře, příteli, soudruhu a soukmenovče Schumachře :
Kondicionování je metoda určená pro zajištění spolehlivosti jistých konkrétních a výlučných skupin; viz „Suk Imperial Conditioning"
To „Vaše“ kondicionování odpovídá spíše betrizaci. Pokud nevíte oč jde, račte si najít vlastním úsilím.

A už se tolik nedívejte na emerické filmy v televizi; nedokážete pak rozlišovat mezi fikcí, reklamou a skutečností.

* * * * *

Mimochodem : Jako uvědomělý antisionista si uvědomujete, dozajista, že za vším stojí sionisti.

Míru zdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro oba nešťastné vlastence-chiliasty :
V nejlepším z možných světů jsme žili od roku 1945 do r.1989. Pokud vám ještě zbytek paměti slouží, vzpomenete si snadno na tehdejší úroveň zločinnosti. Radím vám dobře - v zájmu vlastního zdraví ji raději nesrovnávejte s tou dnešní.

Jinak řečeno : Po našem opětovném (a nyní již KONEČNÉM) vítězství nad multikulti, Euroamerikou, kapitalismem, demokracií a globálnem zavedeme opět veřejný pořádek TRADIČNÍM metodami.
Levnými, jednoduchými, spolehlivými, účinnými metodami obnovíme náš tradiční slovanský pořádek a zákonnost, a pak se bude tančit všude. (Zavírací doba tanečních sálů a hostinců bude 21.30, v sobotu 24.00.)

Na shledanou v lepších časech !

Schumacher řekl(a)...

Kdepak VV, stojím pevně na zemi. Mnohé z toho co kdysi bylo pokládáno za fantazii či dokonce fantasmagorii bylo skutečností překonáno. Kdo ví, že třeba omezení výjezdů do ciziny jen pro vyvolené a porvěřené, výjezdní doložky,schvalování kulturních programů, zákaz cizí kultury kazící mládež a podobně popsal už Platón, viz jeho Ústava. Betrizace je posána v nějaké scifi, už zapomněl které. Na předpokládané americké filmy se nedívám. Zato přečetl lecos na tohle téma, ne scifi ale sci a zhruba vím jaké jsou možnosti. Až na přímou komunikaci s mozkem, k ní je ještě daleko. Dobrovolné zotročování jde cestou komerce. Ale zůstávám optimistou, že to nebude tak zlé. Do extrému to nepustí obecná míra entropie. A vždy budou lidé bránící se takovému ovládnutí.

Větší vlastenec řekl(a)...

S poslední větou souhlasím, drahý bratře, příteli, soudruhu a soukmenovče Schumachře :
Takové statečné lidi a jejich zdánlivě marný boj popsal J.London v antiutopii "Železná pata".

Prostě - jednou zvítězíme. Když ne letos, tak příští rok nebo příští století.
Ale jednou opět vymýtíme zbytečnou reklamu, vymýtíme zbytečné výrobky i s jejich soukromokapitalistickými výrobci, zajistíme možnost cestování pro všechny potřebné, zajistíme práci, kulturu, vzdělání a lékařskou péči pro všechny.

To není sci-fi, to je realita. Lépe řečeno - reálný socialismus, slovanský společenský systém, v němž jsme prožili svá nejlepší léta.

Míru zdar !

Jakub S. řekl(a)...

Entropie! Ano - entropie jako faktor naděje. No prosím! No napadly by mě tyhle konotace? Ne. Všechna čest stranou.
O e. bylo už hodně popsáno z hlediska filosofie. Takže aji socio- či politologie. Bon!

Schumacher řekl(a)...

VV, extrémy jsou škodlivé. Nucený kolektivismus přešel do jeho opaku, módního individualismu. Dobré nevzniká prostou negací špatného. S výplachem "socialismu" bylo vypláchnuto dobré co absorboval z předešlého. Když jsem kdysi do nějakého elaborátu napsal, že zásadní chybou bylo, že byla zrušena vedoucí úloha KSČ aniž byla adekvátně občansky nahrazena, byl jsem nepochopen a za starou strukturu. Nebylo čím a kým. Problém vidím v neexistuje všeobecně přijímaná ideologie jako přirozený základ společnosti a civilizace. Pro evropskou civilizaci to bylo křesťanství, které nyní upadá. U nás bylo navíc potlačeno bývalým režimem, který se pokusil nahradit je vlastní ateistickou alternativou. Nyní není nic. Společnost a stát jsou v rozkladu. Má a bude to mít nepříznivé důsledky. Ne,"demokracie" a abstraktní "svoboda" samy o sobě nemohou být základem civilizace. Zvlášť ne v absolutní podobě. Civilizace vždy znamená jejich omezení, omezení svobody jednotlivce v zájmu přežití celku. Není otázka zda ano či ne, ale otázka míry a v jakém konceptu.

Schumacher řekl(a)...

Ano, Jakube, entropie. Tak by zanikla například i "Tisíciletá Říše", kdyby dočasně vyhrála. Vše má přirozenou tendenci konvergovat k obecné míře (ne)uspořádanosti.

Schumacher řekl(a)...

VV rozumná je střízlivost a zdrženlivost, protože veškeré exprimenty jak zajistit ráj na Zemi skončily peklem. Člověk je živočich jako ostatní, podléhá těm samým zákonitostem jako ostatní. Od nich se liší abstraktním rozumem se schopností učit se z vlastních chyb a do určité míry se vědomě a cíleně zdokonalovat. Jeho "duše" není něco vznášející se nad vodami, ale je funkcí jeho neuronové sítě. Software je neoddělitelně propojen s hardware.Cokoli co se činí na úrovni software se projevuje na úrovni hardware. Když se například naučíte hrát na housle, je to tak, že se to "zadrátovalo" do neuronévé sítě. Vznikly nové neurony, nová propojení. Stejně tak je to se všemi dovednostmi, návyky, znalostmi. Tak můžete cíleně měnit, do určité míry, svůj hardware. K lepšímu či horšímu. Zíleží na Vás. Samozřejmě, že čím je kdo mladší, tím to má snazší. Existují však prostředky ke zlepšení "plasticity" a regenerace. Do určité míry, samozřejmě. Tak se stáváme tím, jakými informacemi se krmíme, co prožíváme a jak žijeme. Fascinující na tom je, že to můžeme ovlivnit. Zvlášť když si to uvědomujeme. Je to velmi prosté. Ale obtížné, to ano.

Schumacher řekl(a)...

Jakube, napadla mě neuro - ekonomie. Ekonomie zkoumá a popisuje jak člověk jedná v rámci hodnotového systému. Ale nezkoumá a nepopisuje proč tak jedná.

Větší vlastenec řekl(a)...

No však taky proto hodláte vstoupit do Strany, no ne, drahý bratře, příteli, soudruhu a soukmenovče Schumachře ?
Prostě vedoucí úloha Strany je BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÁ pro zdravý rozvoj společnosti; a pokud Strana není schopna svojí úlohu plně plnit (dočasně !), musí ji převzít jiná Strana. To dá rozum.
Dnes je tedy zde NS-LEV 21, a svoji úlohu splní bezezbytku. A díky našim draze nabytým zkušenostem, díky Poučení z krizového vývoje Strany a společnosti po XVII.sjezdu KSČ bude pozitivní přínos synergie pokračovat i po Slučovacím sjezdu.
Ano, tentokrát s vaničkou dítě nevylijeme. Po vzoru našich starších ruských bratrů naši nejvyšší představitelé, na rozdíl od dob nedávno minulých, nebudou muset tajit majetek nabytý v souladu se zájmy společnosti.

Volte pokrok, pořádek, spravedlnost a solidaritu ! *** Volte NS-LEV 21 a KSČM !

STK řekl(a)...

Jistěže se tu motáme mezi už napsanými knížkami. [;>)
Motiv soužití "konvenčních", manipulovatelných lidí a lidí "divokých", žijících mimo "civilizaci", tedy systém. Hony na tyhle "divoké lidi" - odkazy máte od románu "Město", už zmiňovaný "Návrat z hvězd" přes desítky dalších knížek a povídek až třeba k onomu "Minority reportu". Nemáte občas pocit, že by bylo vhodné celé lidstvo betrizovat? A že by to byl jeho mírný konec? Proč mladí nechtějí mít děti? Prý "až dostudujeme, až si vyděláme na byt, až dokončíme rekonstrukci domu, až si zajedeme do Jižní Ameriky atd.) Ne, nechtějí se o děcko starat, nechtějí mít léta "svázané ruce", nechtějí své peníze vydat na tak zbytečnou věc, jako je pořízení nové generace. Na svou reprodukci. To je ten hlavní důvod, proč skončí tahle slavná euroamerická "civilizace".
====
Souvisí to pořád s tímtéž - být aspoň vnitřně připraven na konec civilizace - nebo spíše "Systému".
====
Nakonec se mi zdá nejsvobodnější varianta budoucnosti "ubožák", který si našel kousek "divočiny" a vyhýbá se úspěšně "lovům na divoké lidi", jí velmi střídmě a jen to, co si sám dokáže vypěstovat, odchovat, základní vědomosti přenáší z generace na generaci pomocí rýmovaných pohádek na bázi fantasy a vele-vzácných knih ručně psaných tuží na pergamenu nebo plátně. Paralelní subkultura.
====
Protože popřením entropie se současně vystavujeme jejím stále silnějším atakům. Příroda miluje entropii.
Současná situace v světě (našem, lidském) by se možná dala zařadit mezi takové ataky entropie. Z organizovaných států na severu Afriky se stává území soupeřících klanů. Původní organizace se rozpadá a vytváří se nové mocenské i ekonomické vazby - ale na nižším levelu.

Éra Barbara Conana přichází!

Jakub S. řekl(a)...

Paralelní subkultura - no dyť to už je u scifistů (a filmařů) tří generací.
Nevysmějte se mi - jenom chci nesměle podotknout, že v tomto smyslu mě teď napadlo The Brave New World (sakra... Konec civilizace?). No jasně, ten magický anglický katolík, co mne jako všichni (Chesterton) okouzlil nafurt. Souhlasíte, že to sem snad možná částečně (v první fázi vývoje tématu) spadá?

STK řekl(a)...

Jistě Jakube,
na to, že téma je fousaté upozorňuji hned v nadpisu. Jenom se nám ty "předpoklady" o dost intenzívněji tlačí do reality. Místo vymakané chemie budou počítačové sítě, místo komunismu nadnárodní monopoly, místo komunismu islám.
====
Ti spisovatelé SF jsou pořád napřed. Dokonce dost dávno odhadli islám jako hýbatele světových dějin. (Neff: Měsíc mého života, (c)1987!!)
A Chestrton? Jistě, má podobná východiska.
Možná proto mě fascinují ti, kteří celou svou silou popírají možnost zvratu. Takové ty naivní maminky z Čapkovy Matky. Nakonec stejně řeknou "Jdi!"
Přitom (mám ten pocit) ke zvratům dochází v dějinách s neochvějnou pravidelností. Linearita člověčích dějin byla doposud vždy kusá.

A Překrásný nový svět? Je za příštím rohem. Klasika, nejen v SF, ale v jakémkoliv uvažování o budoucnosti. Možná z toho bude jednou filozofický směr. [;>)