středa 7. prosince 2011

Wilsonův pád a návrat

Před 70 lety byl Japonci přepaden Pearl Harbor. Amerika tak byla plně vtažena do války, na níž se zatím podílela jen nepřímo.

To je pro dnešek všechno. Jen připomenutí, že dávná evropská šarvátka se tímto dnem změnila na válku světovou. A jak je to s tím pádem Wilsona?

Socha amerického prezidenta Woodrowa Wilsona před Wilsonovým nádražím v Praze byla 12. prosince 1941, pouhý den po té, co Německo vyhlásilo válku USA, stržena na přímý rozkaz říšského protektora Reinharda   Heydricha. Za nějaký půlrok Heydrich podlehl zraněním z atentátu, který na něj podnikli zahraniční českoslovensští vojáci s masivní podporou domácího odboje.

Za pár dalších let přišlo vítězství. A konec války. Japonsko zaplatilo za svou agresi a neochotu vzdát se Hirošimou a Nagasaki. Načež se stalo největším spojencem Američanů v oblasti.

Socha Woodrowa Wilsona si na své znovuvztyčení před pražským Hlavním nádražím prezidenta Wilsona musela počkat celých 70 let.

88 komentářů:

Jakub S. řekl(a)...

Pěkné telegrafické shrnutí historických zvrat(k)ů, kotrmelců, (ne)souvislostí, současníkům naprosto nepostřehnutelné logiky vývoje, přičemž někdy se žádná ani nekoná.
Ta socha je replika, podle nejlepšího vědomí a svědomí. Aspoň to. No, těšnovské nádraží už nikdo nepostaví ani takhle. Nejni kde, že, Pražáci? Když jsem si je 67 prošel, byl jsem uchvácen. No, vanitas vanitatis.
Pozor - tohle moc lidí neví (ale já si to všecko pamatuju, všecky jsem osobně znal): když Nick Carter, detektiv amerikánský, přibyl na toto nádraží, učil se celou cestu intenzívně česky. Po východu přistoupil k pomníku a přečetl si nápis na něm. "Ano, rozumím! Rozumím česky..." - pronesl k sobě s uspokojením polohlasem a vydal se do města.

Větší vlastenec řekl(a)...

Svítání na západě

Zpráva z tisku :
7.prosince roku 2011, 19:19 středoevropského času. Letecký speciál Il-96 s ruským prezidentem dosedl na ruzyňské letiště.


Nad Prahou zakroužil mocný orel. Nad Prahou rozechvělou zakroužil, pak v dešti vichru v Ruzyni dosedl. Z jeho útrob s hlavou pozdviženou vyšel orel ještě větší.

Na západ od Hradu leží Ruzyň. Na západ, kam Slunce denně mizí, kde hasne denní zář. Však dnes, po setmění, ze západu k nám se linul jas.
Turisti překvapeně švitořili, Japonci vše filmovali, Taliáni křižovali : Mirákolo !
My jsme se jen usmívali. My Pražané a Rusové jsme si rozuměli, dnes večer snad víc než kdy jindy - na jedno mrknutí, na jeden úsměv, hřejivý, široký : „To Dmitrij Anatoljevič tak září, druhu, soudruhu !“

Ze západu vichr hnal chlad a déšť, dnes celý den. Večer však náhle vlahý byl, šeříky, růže ve větru jsem ucítil. A lidé se usmívali.
Kolona limuzín jela po Evropské, v brzkém budoucnu zas Leninově třídě. A lidé se radovali.

Je pozdě již. Záclony zdvihám, okna svá bez bázně otvírám výším
a od hvězd zvoní mi píseň započatá před staletími;
neznámý hlas tvůj chladivým nárazem etheru slyším
z té písně věčné se třásti tony přitlumenými.

Ó Lenine, kdy hlas Tvůj se třás´
tony přitlumenými ? Před věky nedlouhými v Domě lidovém,
kdy triumf zdrženlivě oslavovals´!

Prameny zapomenuté vykřikly z nitra skal
o nejžhavějších sluncích předvěkých a cestách jeskyněmi křišťálů,
kde kovy magické o příští moci sní,
a zajásaly nadějí o slávě veleřek a oblaků a ledovců
a moří na svých vlnách jitra kolébajících.
Nad zahradami lesy neviditelné se vůní pozdravovaly
a větry vydaly zpět hudbu polibků,
jež po staletí v hloubku žití padaly, jak sémě čistší rozkoše,
již nese v sobě léto národů.

Po létě podzim a pak zima zlá, národů i světa dílů.
Však adventu již nakrátku a brzy přijde jaro.
Zas vrátí se zpěvní ptáci, ti, co přežijí Taliánů lov.
Zas dělník, rolník počne zpívat, rudý námořník
přiloží pušku k líci a intoš ruku k dílu.
Začneme zas stavět, kde v slzách jsme skončili.
Zas před šestou povalí se zástupy s jasnou tváří
ke vratům továren, nad nimiž rudé hvězdy září.

Mezi nimi šli stavitelé tvého chrámu. Ti jediní ze všech
poznávali se znameními. Jako slib jiných nebes a země
viděli hrůzu a nádheru věcí. V plnosti nesčíslných forem
cítili prvotní napjetí tvého tvůrčího dechu,
jež jako Eliášovo světlo ze všech nejvyšších linií krásy se jiskří
nad krajinami oblaky věků zatíženými
a ranami blesků ochromí zčernalou ruku odvážlivého.

Ranami blesků a bleskovými obrannými údery
ochromíme chtivé pracky nepřátel. Nejdříve Šumava,
pak mys Finisterre budou našimi přirozenými hranicemi.
A jednou vypálíme ohňostroj
na Ohňové zemi.

Takový byl můj lid
s kosou a kladivem.
Na jitřní čekal svit,
čekal a věřil.
Úrodu novou sklidí sám,
sám se svými.
Jděte mu z cesty. Staví chrám
bratrské doby.


(S použitím veršů O.Březiny a S.K.Neumanna zprasil V.v.)

Harpyje řekl(a)...

Blázne. Dzp. :-)))

Harpyje řekl(a)...

Blázni.
Dzp.

Větší vlastenec řekl(a)...

Téměř denně chodím přes park před Hlavním nádražím. Jdu kolem sochy Sbratření, jíž si cením nad Buržousty calaiské. Míjím bezdomovce, do natažených dlaní vkládám mince, vyhýbám se hromádkám výkalů. Sochu amerického presidenta nevidím. Naštěstí.
Víte, drazí vlastenci, proč je slavné sousoší styku našeho a sovětského bojovníka tak vidět, zatímco socha presidenta USA pozornosti uniká ?
Protože se někteří čeští umělci dovedou za dobrou věc i poprat.

Čest a Nazdar !

Kopretina řekl(a)...

K Wilsonovi nevím,nevím, jaký měl vztah k sionismi, to by mohl vědět Jakub, ten je hisoritk, ale FDR (Roosvelt) má velikou kaňku. Během 30. let, když se nacistický antisemitismus začal projevovat ve vší hrůze, tak odmítal přijímat židovské uprchlíky. Nařídil diplomatům, aby oddalovali víza Židům. A roku 1943, když se spojencům (protihitlerovské koalici) dostalo důkazu o masovém vyvražďování, FDR prohlásil, že se nedá dělat vůbec nic a že je nemožné cokoliv podniknout pro zaáchranu Židů. Chruchill byl jediný, kdo chtěl něco učinit, ale jeho ministr A(E)dan miloval Araby a nenáviděl Židy (tento obrat použil Paul Johson ve své knize Dějiny 20. století, nevymyslela jsem si ho) a on prosazoval pro změnu absolutní zákaz jakéhokoliv přistěhovaletví Židů na území Svaté Země Izraelské. A Roosvelt byl veliký antisionista, i on se stavěl proti vzniku Izraele a Johson rovněž píše,že jeden sionsitický politik si poznamenal, že kdyby FDR byl na živu, USA by pro vznik Izraele nehlasovaly, naopak H.S.Troman se za stát Izrael postavil. Naftařeské lobby v USA běsnily. Osud zasáhl, kdo nevěří v zázraky není realistou. Tak to je. Nerada mluvím o Boží prozřetelnosti, tím bych se od mohamedánů nelišila, ale shodou náhod, proutník Roosvelt zemřel v době, kdy se mělo o Státu Izrael hlasovat.

EK řekl(a)...

Kéž pomřou všichni důležití ještě před důležitým hlasováním, nejde o mé přání, ale o "Boží prozřetelnost". Jinak si já jednoduchá masa nedovedu vysvětlit hlasování o vstupu do EU. Zázrak!!

ěest v šest!

EK řekl(a)...

Díky.
Pokud je tato noticka "Klimatická konference v Durbanu spěje chválabohu ke krachu"
pravdivá ,jde o zázrak.
čest v šest! podle pána....

Jakub S. řekl(a)...

Je vždycky třeba o v š e m uvažovat v lokálních a časových souvislostech. Ve třicátých letech nikoho ani nenapadlo, doslova!, že Třetí říše se chce zbavovat svých občanů s hebrejskou krví jinak než vystěhováním, prosím. Slovo antisemita, děvče, znamenalo před touto dobou něco zcela jiného než potom. Nebylo třeba se za tento postoj stydět, prostě to byl opak sympatií k nim. Proto není fér - a kdo to uvádí, to ví! - jen tak házet kdykoliv do placu: Neruda, Bezruč, Deml... FDR, Eden... byli antisemiti, resp. byli odpůrci sionismu. Na tom nebylo nic negativního - názor, mínění, postoj. Naopak při bližším seznámení s tou dobou a těmi lidmi jsou jejich názory velmi logické a - tady důraz - jsou míněny pozitivně pro židy/Židy, ano. No, satis pro tempore. Je to vélmi rozsáhlá tematika, nutno přistupovat s max. pokorou před fakty a vším. Pomezí několika oborů, že. Musím vší nevyspalou silou převést do američtiny i-netovou prezentaci strojírenského podniku. Eště že mám většinu těch odb. termínů (eště, už?) v hlavě. Nikde byste je nenašli.
Eště něco velmi důležitého a pro laiky šokujícího: proti přijímání Ž z Německa byla i část US Židů. Hádejte proč.

Schumacher řekl(a)...

Ssst, Jakube, to jsou nepříjemné myšlenky a ještě nepříjemnější otázka. Koledujete si o o přídomek antisemita. Protože je dovoleno výlučně chválit, případně pochvalně mlčet. Na cokoli jiného jsou někteří velni hákliví. Paradoxně často ne právě (Ž)židé viz jejich "antisemitský" humor. Odpověď na otázku je jednoduchá. Obava z konkurence. Homo homini lupus, platí to univerzálně. Kdo ví, že Židé žádající o imigraci byli rasově antropologicky zkoumáni a podrobování ponižujícímu zacházení a testům "inteligence" obtížným i pro rodilé američany ? Kdo ví, že Eleonor Roseweltová svoji aktivitou na podporu umožnění imigrace zachránila tisíce lidí ? Víc by o tom mohl napsat Pergill.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ano, ANO, ANO !
Drazí, předrazí vlastenci !
Konečně pomalu dochází k rehabilitaci termínu „antisionismus“ („antisemitismus“, ať je po vašem). Zatím, Leninužel, až moc pomalu - leze to z vás jak z chlupaté deky.
Ale přesto - pokrok.
Děkuji vám jménem všeho našeho lidu, a očekávám, že budete nadále V PLNÉ NAHOTĚ odhalovat hrůzná sionistická spiknutí.

Jen na ukázku: Onen americký president, jehož socha čertvíproč*) hyzdí park před Hlavním nádražím, byl doslova MILÁČKEM sionistů. Však proto si tak rozuměl s T.G.Masarykem, tvrdí zlí jazykové.
A teď přijde ta souvislost W.Wilsona s naší vlastí : Rodiče onoho sionisty, kterého W.W. tak vyzdvihl, proti vůli většiny Američanů, VELMI HRUBÝM ZPŮSOBEM pomlouvali nás Čechy. Navíc Čechy-revolucionáře z roku 1848.
Doufejme, že tyto pomluvy zmizí ze sionisticko-imperialistického internetu co nejdříve, a pak i z knihoven.

Čest a Nazdar !

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) A Trockij jistě též !

EK dodala)hahaha řekl(a)...

Doufejme, že tyto pomluvy zmizí ze sionisticko-imperialistického internetu co nejdříve, a pak i z knihoven..... a společně je spálíme na Rudém Náměstí za tanečního vystoupení soudruhů AleKsandrovců.

čest v šest! the best.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale prdlajs.
My knihy nepálíme, my ne. Nejsme žádní fašisti nebo papeženci.
My ateističtí Slovani, věrni zásadám socialistického hospodaření a ochrany životního prostředí, závadové tiskoviny prostě dáváme do stoupy.

Světu mír !

Větší vlastenec řekl(a)...

K přesmutnému výročí

Dne 8.prosince 1991 došlo k největší tragédii nejen 20.století, ale i celých dějin Vesmíru. Skupinka samozvanců a zaprodanců, jednající v žoldu imperialismu, sionismu, multikulti a globálna zničila Sovětský svaz. Síly Zla triumfovaly, miliardy prostých lidí hořce zaplakaly.
Nastala Doba temna.

Ale ne na dlouho.
Velebná Matka Příroda nám seslala svého Syna, mladšího bratra Nesmrtelného Lenina.
Vladimír Vladimirovič Putin pozvedl ujařmený lid, povzbudil uražené a ponížené. Na Východě opět zasvitlo Slunce, a jeho zář se postupně rozlila do všech koutů naší planety.
Síla Velké Rusi byla obnovena, ruský lid zlomil prokletí černokněžníků a zlomil okovy mezinárodního velkokapitálu. V.V.Putin se svou Stranou opět zvítězil ve volbách, příští rok se opět ujme své funkce.
Ano, dnes je u nás srdečně oslavován D.A.Medveděv, a příští rok celé Česko doslova VYBUCHNE nadšením z příjezdu největšího žijícího člověka, největšího žijícího leninovce, s.V.V.Putina.

Prostě : Vše zlé je k něčemu dobré, vše horší je k něčemu lepší

Z východu světlo, z Východu svoboda !***Volte NS-LEV 21 a KSČM !

Šaman řekl(a)...

Jakube, tak Neruda nebo Borovský, ti jsou jasní. Složitější je případ velkého českého básníka Demla, kterému to 19. století vydrželo až do 2. republiky a protektorátu. Shodou okolností jsem to zmínil v recenzi k předcházející Mudrové:
Kam značky nevedou III:
"Deml nebyl kolaborant. Ale psát v roce 1940 o Židech jako úhlavním nepříteli českého národa, o rituální vraždě jako o dokázaném faktu, o židovském hmyzu, útočit na židovské kolegy spisovatele, kteří už byli na cestě za mučednickou smrtí, to není jenom antikomunismus, to je... militantní katolický antisemitismus."

Harpyje řekl(a)...

Dnes taky jiné smutné výročí. Reichspogromnacht.

Kopretina řekl(a)...

Jo Jakube mílíte se. Vím, že do historie nepatří, co kdyby nekdyby, ALE, kdyby USA přijalo více židovských uprchlíků a kdyby Britové nebránili vstupu Židům do jejich země, nezemřelo by jich 6 milionů a tak to je. Roosvelt a Edan mají na svývh rukou krev...Židovská poslankyně v britském parlamentu řekla, že tak jako kdysi zmanipulovaný a zfanatizovaný dav provolával "Krev jeho na nás a naše děti" z Matouše, do rád Vodník citoval, tak krev Židů dopadá "na Brity a jejich děti"...To, že Američani bránili vstupu, no jo, je to americká země a Američani měli plné právo určovat, kdo smí a kdo nesmí do Ameriky vstoupit, ale bránit Židům vstupu do jejich země, Svaté země Izraelské, to bylo démoncké. Ano, démonické...Britové by se měli stydět a také se někteří stydí, článek Nedoržený slib (Forsaken Promis/nějak tak/) stojí za přemýšlení a úvahu...A kdo se staví proti sionismu, je odporný nacibolševický dobytek...(Jinak pan Wagner mi ještě neodepsal)...

Schumacher řekl(a)...

Kopretino, nacisté sionistické hnutí po krátkou dobu podporovali, protože v tom viděli příležitost jak se zbavit Židů a jak Britanii zkomplikovat situaci v Palestině. Stejně tak bolševici podporovali Izrael než se sionismus stal "buržoazně imperialistickým". Co se týče Spojených států, odpírali azyl Židům třebaže již bylo známo, jak moc jim teče do bot, že jim jde už i jen o přežití. Někteří ultraortodoxní židé jsou antisionisty a jsou proti existenci státu Izrael. Jestliže připustíme jeho existenci, je otázka v jakých hranicích má existovat, jestli ve stávajících tzv. Malého Izraele nebo historicky největších zahrnujících rozsáhlé okolní území biblické země zaslíbené, tzv. Velký Izrael. Pak je další otázka, co s těmi národy, kteří toto území obývají. Knihy Mojžíšovy a kniha Ezechiel to popisují jasně a nekompromisně. Jenže právě řešení toho druhu bylo předmětem jednání Norimberského tribunálu. Sami Židé v tom nemají jasno a hádají se o to. To také bylo jednou z příčin, proč Izrael nevyužil válečných vítězství k rozšíření svého území. Zásadní problém vidím v tom, že Izrael, je příliš malý na to, aby mohl pojmout všechny Židy. Proto nemůže být plně funkčním národním státem, ale jen obtížně hájitelnou základnou. I když, proč by Izrael měl být národním státem, když národní státnost je nyní v Evropě prohlašována za nemístný projev nacionalismu a stavěna bezmála na úroveň Norimberských zákonů. I když možná jde jen o nepochopení "vyššího záměru" jakési dvojkolejnosti, podle kterého národní stát pro jedny ano, pro jiné ne. Podle nějakých konkrétních zájmů toho či onoho, podle toho kdo třímá hlásnou troubu.
Ono lpění na "hrobech otců" je tak pro Izrael posilou i slabostí zároveň. Kdybych to všechno měl nějak pro všechny spravedlivě vyřešit, sám bych nevěděl jak. Právě proto, že takové řešení není, je příčinou trvajících konfliktů, které dříve viz. např Bible, jak víme, řešívaly se radikálně aby nezbyl kdo by si stěžoval natož pak oplácel. Což je nyní sice správně zapovězeno, ale jiné a lepší řešení vymyšleno a nabídnuto není. Co však nevím a co mi můžete objasnit, jaký stát Izrael je cílem sionistického hnutí. V jakých hranicích a v jakém uspořádání. Jestli v tom má někdo jasno a jeho názor lze považovat za reprezentativní.

Schumacher řekl(a)...

Šamane, co se týče Demla, básníci nechávají sebou cloumat emocemi a iracionálnem. K takovýmto extrémům bývají náchylní. Zvlášť v případě silně katolického Demla, kterému "Židé ukřižovali Spasitele". V katolících je to fest zarezlé. No, v katolících, řekl bych, že v těch "ketechických" neznajíích nic jiného a mumlajících své "krleš, krleš". Protože, v tom souhlasím s Kopretinou, skutečný křesťan z principu nemůže být antisemitou. Když už jsem to nakousnul, kjak už jsme napsal, křesťanství je v podstatě judaismus překompilovaný aby fungoval na jakémkoli hardware, postupně doplněný o jiné grafické rozhraní, lokalizace a některé doplňkové funkce. To je příčinou problémů jako konfliktů rozhraní, sdílených dll, neplatných registrů a podobně.

Kopretina řekl(a)...

Ano, s prvními dvěma větami, že se nacisté chtěli zbavit Židů a tím dačasně podporovali sionismus souhlasím, stejně tak souhlasím i s tím, že dočasně Izrael podpořili i bolševici (že by Boží prozřetelnost, Johnson mluví o časové smyčce?)...Ultraortodoxní Židé? Myslíte szatmarskou sektu Naturej Karta? Která podporovala vystěhovalectví Židů z Palestiny? Která spolupracovala s pokorokým soudruhem Eichmannem? Která se i nyní účastní srazů s neonacisty a Ahmadinežádem? Rabináty v USA, Izraeli a Kanadě Naturej Kartu exkomunikovaly. A žádný Žid se jistě nechce řídit zásadami vyhlazení národů jako klaté, kdyby jo, tak už by žádní palArabové nebyli...A Izrael je národním státem židovského národa, který respektuje práva nežidovských obyvatel (to je charta Státu Izrael), na webu www.israel.cz lze hlavní zásady charty Státu Izrael dohledat. Myslím si, že řešení izraelsko-palestinské otázky je trvat na principu status-quo...Jinak s Vašim příspěvkem souhlasím, nevím, co bych k němu dodala...Snad Boží prozřetelnost zachová alespoň stávající stav...

Kopretina řekl(a)...

Ano, máte pravdu, Schumachere, někteří katolíci jsou kleronacisté (nacisté církevního kléru), Semín, Kretschmer, Hájek, Bátora, Haslingerová, Radomír Malý, Ladislav Malý, Čejka, zkrátka celá iniciativa DOST, partička extrémních katolíků, katolíků Svatého Pia 10... (nebo jak si říkají)...Totiž v Písmu se píše "Bůh nezavrhl svůj lid (izraelský), který si předem vyhlédl...Nakonec bude spasen celý Izrael...Co se týká vyvolení zůstávají Bohu milý pro své praotce, vždyť dary, Boží sliby, jsou neodvolatelná...Každý nechť si pročte 11. kapitolu Listu svatého apoštola Pavla Římanům, nechce se mi celý výňatek z Bible pastovat...Koneckonců Bibli máme všichni a je přeložena do všech jazyků...
Řada křesťanů povýšila lidskou tradici nad tradici biblickou...
Ježíš potvrdil, že i teologové jeho doby „zavrhovali Boží přikázání, aby zachovali svou vlastní tradici“ (Mk 7:9). Lidskou tradici povýšili nad pravdu zjevenou Bohem zachycenou v Bibli...Tím neříkám, že bychom se měli řídit slepě co je psáno v Bibli, nejsem křesťanská talibanka, ale neměli bychom slepě a bezmyšlenkovitě přijímat slova kněžská jako slova Boží...

Větší vlastenec řekl(a)...

Vy, milá Kopretino, si z celého křesťanství včetně tzv.Bible vybíráte jen to, co se Vám zrovna hodí do krámu.
Takže, kupříkladu, z Ježíše uděláte pravičáka, jen to fikne.

Ale jen tak dál a směle vpřed, děvenko zlatá. Neboť nikdo nezlikviduje křesťanství lépe a radostněji, než osoby Vašeho zrna - křesťanští revizionisti, znající z celé věrouky velké kulové.

Hezký večer přeji.

Kopretina řekl(a)...

Křesťanství likviduje zhoubný vliv levice, říká si "teologie osvobození"...Já si to nevymýšlím, to jsme se učili...A tak to je...Proč bych měla něco vybírat, já pouze čtu, co tam je...To co je psáno, je nezvratné...A také vím, že je třeba rozličovat mezi biblickou filosofií, naukou a mezi texty historickými, které zachycují dobývání a jsou poněkud násilnější...Ale Vy, milý Vlastnenčně nemůžete posuzovat, kdo zná a kdo nezná církevní věrouku...

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale ale ale, Ó Velký Šamane.
Co to vidí mé oko modravé ?
„... psát v roce 1940 o Židech jako úhlavním nepříteli českého národa, o rituální vraždě jako o dokázaném faktu, o židovském hmyzu, útočit na židovské kolegy spisovatele, kteří už byli na cestě za mučednickou smrtí,...“

Podezříváte černoprdelníka Demla z jasnovidectví ?
Verbální „útočení“ na Židy *) v r.1940 se nějak podstatně liší od požadavků českých elit z let 1938 a 1939 - požadavků na eliminaci židovského živlu ?

Prostě : Nezačínáte náhodou kopretinovatět ?

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Budiž mi prominuto, že VÝJIMEČNĚ používám tento termín místo vhodnějšího termínu „sionisti“, který mi Češi v našem odvěkém boji proti židovskému nebezpečí používáme od roku 1945.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

V.v., ta dvojka z češtiny nebyla možná jen za drzost.

Větší vlastenec řekl(a)...

AÁÁÁÁÚÚÚÚÚ!
Tak tohle se my už dlouho nestalo !

informace řekl(a)...

Ono se také píše
MÝLIT SE

mylný
omyl
pomýlit
pomýlení

Když už jsme u té gramatiky jazyka českého.

Kopretina řekl(a)...

"Kopretinovatět"...Děkuji milý Vlastenče, byla by pro mě pocta, kdyby měl Šaman podobné názory jako já...Skutečně je to pravda, Židé byli líčeni jako hmyz, švábi, potkani, nepřátele národa a podlidi...U některých, zdůrazňuji některých, ne všech! katolíků vrazi Krista...No a co s vrahy Krista? Zlikvidovat...Čím více vrahů Krista zemře, tím větší pocta Bohu to je...U komoušů, smrt s židovskými zloději, plutokraty, co vládnou bankám no a u nacistů byli Židé židobolševici, vynálezci komunismu a čím více židobolševického moru pojde, tím lépe...Antisemitismus je nejdéle trvající rasismus a nikdy nevymizí...

Jakub Deml řekl(a)...

Děkuji ti za pozdravení, sestro Kopretino, srdce tvé je zlaté a ostatní tělo tvé je tělo těch nejmenších andělíčků - nezapomeň na mne.

STK řekl(a)...

Mám asi kuří slep. Kde má Vlastimil takový tragický "pržeklep" na dvojku z ČJ?
Donutilo mě to přečíst všechny jeho věty. (Což je text pohříchu často redudantní.) Nenašel.
Jestli to ale byla jenom past na mne nalíčená, tak oznamuji, že jsem si naběhl jak na vidle.

STK řekl(a)...

A keyword bylo "nanic". Příznačné.

informace řekl(a)...

Třeba si RRR spletl VV s Kopretinou anebo je považuje za jednu osobu.

Šaman řekl(a)...

Jakube, ještě k Demlovi: ono ani tak nezáleží na náboženství, jako na člověku. Spousta katolíků, i kněží a řádových sester, pomáhala za války Židům s falšováním rodných listů a schováváním. Zejména na Slovensku - protože kdo jiný by měl…

STK řekl(a)...

Vždycky záleží na člověku, pánové.
Nálepkování je nanic.
A neexistuje vina, která přetrvá věky.
Leda ta v Bibli. Říkají ji "dědičný hřích". [;>))

Šaman řekl(a)...

Schumachere: V současnosti jsou dva izraelské názory na hranice: "Levicové": Vrátit Golany, stáhnout se na hranice z roku 1967. A "pravicové": Necháme si, co máme, včetně Golan.

K "národnostnímu státu": příslušná rezoluce OSN mluvila o rozdělení na "palestinský a židovský stát". Izrael je definován jako židovský stát, takže co. A jako demokratický stát s právy pro všechny menšiny.

Co se tejče "malosti" , tak polovina Izraele je poušť. Na sever od Beerševy jsou na té poušti už vysazeny lesy a zaseta pole. Místa je tu dost pro dalších 6 milionů Židů. Izrael je láká k návratu, aby zachoval židovskou většinu. Vzal je z celé Arábie, asi dva miliony z Ruska. (Což je jisté specifikum, protože ruští "židé" jsou spíše Rusové - takže touží po vepřových řízcích, a někteří jsou i neonacisti...). Další lidi nabírá v Británii a USA.

Existují dodnes přeszbožní židé, kteří považují vznik Izraele za porušení Božích příkazů, spešl chasidé v USA. Tedy tak tomu bylo hlavně před samotným vznikem Státu Izrael, teď je jich už mnohem méně. (Hebrejština byla pouze náboženským jazykem, její používání v civilním životě je podle nich "rouhání".)

Vidím jen dvě limitní možnosti budoucnosti: Palestina bez Židů (vyvražděni), anebo Izrael v dnešních hranicích - bez Palestinců (odsunuti).

Třetí limita - Blízký východ bez obyvatel - by nastala po jaderném Armagedonu. Avšak ten by se nezastavil u Zdi nářků…

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

STK, zkuste se znovu podívat na nejvlastenečtější výrok ve V.v. doušce. Asi uprostřed poslední řádky začínající *)

Větší vlastenec řekl(a)...

Ďjó, to jsou ty novomódní vynálezy - člověk se spolehne na textový editor, a pořádně po sobě text nepřečte.
V dávných dobách, kdy pěstovali jsme umění epistolární (ano, i já, prostý člověk), k takovým chybám docházelo, no, tak jednou za rok. Uherský.
Jenže dnes...
Tuhle jsem místo "leninovce" napsal "lenivce", a imperialisticko-sionistický softvér tuto blasfemickou insinuaci pustil, lotr.
Ještě že jsem si toho na poslední chvíli všiml; kdybych takovou urážku Nejvyššího soudruha pustil na veřejnost, nemohl bych se na Ústředí už nikdy ukázat.

Na druhou stranu - až budeme do praxe zavádět Soubor opatření na urychlení dokončení procesu normalizace společnosti, tak nikdo nebude naříkat, že s vaničkou vyléváme i dítě. Prostě - po zavedení počítačů do Stranických a státních institucí (a zrušení počítačů soukromých) se zase naučíme psát bez textových editorů. A bude.

Dobrou noc přeji.

EK řekl(a)...

Milá "kopre..." jak tvrdite: "...Já si to nevymýšlím, to jsme se učili...A tak to je...Proč bych měla něco vybírat, já pouze čtu, co tam je...To co je psáno, je nezvratné..."
A co teprve až vás budou učit Mar/Leni.. to budete také říkat ..., na mistra tedy ministra G i toho rakouskýho tapecíra raději nemyslet.
Bez urážky , nečtete náhodou "BLESK" V IT se to jmenuje jak?

šest v šest!

A.S. Pergill řekl(a)...

Šamane,
Reinhard Heydrich byl pouze "zastupující říšský protektor", protože jeho příliš "měkký" předchůdce byl odstaven z údajných "zdravotních důvodů". Na protektora dosáhl až jeho nástupce, K. H. Frank.
RH byl zlikvidován krátce před tím, než měl odejít na okupovaná území SSSR a udělat tam pořádek. IMHO bylo reálné riziko, že se mu to podaří, a v takovém případě by se mohlo stát, že by po boku Wermachtu bojovaly proti RA stejně početné, ale daleko lépe logisticky zajištěné oddíly neruských národů SSSR a antibolševických Rusů (potenciální důsledky jsou celkem jasné).

A.S. Pergill řekl(a)...

Kopretino,

Židé se na sklonku 19. a začátku 20. století projevili jako velice dobře organizovaná a ukázněná minorita, která dokáže prosadit své zájmy užíváním různých triků "technologie moci" proti vůli majority. A navíc minorita, odmítající se asimilovat (a ty USA, které kritizujete, byly v podstatě založeny na asimilaci přistěhovalců do "melting pot", který z nich vytvořil +- jednotný americký národ). Navíc někteří exponenti sionismu v řadách amerických Židů se drželi toho, že Židé mají být vystěhováni do Palestiny a ne se rozptýlit z Německa po světě (podobně se činili i sionisté v některých dalších zemích).

Zájmy Židů a gojim jsou přitom v řadě konkrétních případů protichůdné a to, že si Židé efektivně vynucují výjimky v rámci zákonů, které je zvýhodňují, případně ignorování platných zákonů, které by se měly vztahovat i na ně, nutně musí rozumnější a strategicky uvažující části majority vadit.
I u nás bojujeme proti extrémnímu nacionalismu a přitom je ignorován židovský sionismus, který říká naprosto totéž (= národ, o jehož nacionalismus se jedná, je "vyvolený" /Hitler mluvil o "Prozřetelnosti", sionisté o "JHWH"/, ostatní národy mají být zotročeny nebo vybity - viz Ovadia Joseph, předseda izraelské vládní strany*).
I u nás mají Židé výjimku ze zákona o týrání zvířat, protože "košer" porážka splňuje všechny znaky týrání zvířat. Jejím smyslem totiž je je, že zvíře umírá dlouho, při plném vědomí a v extrémních bolestech** (když, tak si pusťte Fitnu, kde jsou záběry, natočené islámskými teroristy, kteří halal, což je totožné s košer, podřezali před TV kamerou novináře). A jistě si pamatujete kauzu "židovské pohřebiště", která znamenala obrovské výdaje navíc, nijak nepodložené platnými zákony - tady si Židé vyřvali porušování platných zákonů ve svůj prospěch. A to je jich zde podstatně menší procento než ve státech, kam se Židé na útěku před Hitlerem snažili dostat.
A potom se Židé farizejsky táží "Odkud se ten antisemitismus bere?" případně si do zákona prosadí, že "Židé nemohou za antisemitismus".

_____________________________________
* Opravdu bych chtěl vidět ten šrumec, kdyby nějaký gój a předseda gojimské vládní strany prohlásil něco ekvivalentního na adresu Židů: Jsem přesvědčen, že do 24 hodin by nebyl předsedou strany a/nebo jeho strana ve vládě.

** Smysl košer (==halal) porážky je, že při dlouhém umírání v extrémních bolestech se do svalů dostane velké množství adrenalinu (a dalších podobných hormonů), které po zástavě oběhu nutí svalové buňky dál metabolizovat. V první fázi je spálen všechen kyslík a následně je glukóza (+její zásobní formy, např. glukoso-6-fosfát) metabolizována na kyselinu mléčnou, která svalovinu do jisté míry konzervuje (nízkým pH a antibakteriálními účinky laktátového iontu). V podmínkách bezcenných primitivů na poušti to jakýsi význam mít může (přestože existuje řada etnik, žijících ve srovnatelných nebo ještě horších podmínkách pro uchování masa, aniž by se podobných prasečin dopouštěla), nicméně v situaci, kdy je k dispozici zázemí moderních jatek, je to naprosto samoúčelná zrůdnost.
Je to IMHO názorná ukázka toho, že věřící nejsou s to korigovat svoje jednání rozumem, takže jsou vírou (minimálně v oblastech, které víra pokrývá), degradováni na "živé automaty", chovající se jako většina bezobratlých živočichů.

Kopretina řekl(a)...

EK, marx-leninismu mě nikdo nikdy nikde učit nebude, protože se takovým sešlostem vyhýbám. JInak nacionalismus je v pořádku a to jak český, tak židovský. Špatný je extrémní šovinismus, to ano, vyvyšování někoho nad jiné, ale nacionalismus v rozumných mezích, uvědomění si sebe sama, je v pořádku a vyčítat něco Židům, tak ať i Evropané začnou vyznávat umírněný nacionalismus, co komu brání...Halal/košer je kruté týrání zvířat, s tím souhlasím a tuto tradici považuji za krutou, to souhlasím.

Větší vlastenec řekl(a)...

Děkuji našemu velikému vlastenci a zasloužilému bojovníkovi za naši pravdu za exaktní vysvětlení.
Ano, my Slovani se otřásáme hrůzou při pomyšlení, jakým mukám jsou pod „košerákem“ vystavena ubohá zviřátka i nešťastná křesťanská dítka. Ano, tyto starověké praktiky budí v nás odpor přímo NÁRODNÍ.
Samozřejmě, sionisti se nás snaží obelhat a ožidit, jako obvykle - na webu najdete SPOUSTU jejich tvrzení, že tzv.košer porážka je v podstatě bezbolestná, že jiné národy zabíjejí ještě krutěji (!).
Sionisti dokonce neváhali natočit hrubý propagandistický snímek, který má jejich tvrzení dokazovat. My samozřejmě víme, co si o tom všem máme (a MUSÍME) myslet.

Hezký den přeji všem vlastencům. Ať vám chutná dnešní nekošer oběd.

EK řekl(a)...

Mám hlad jako herec, no, myslím že to rčení už neplatí, herci již nekočují a někteří provozují dokonce restaurace, a já jsem tlustej, přežranej OSVČ pobírající SD několika druhů i když v zanedbatelné velikosti.
čest v šest!

EK řekl(a)...

A tebe (kopretino) sežeru taky !!

Větší vlastenec řekl(a)...

EK, Vy zvíře !

Jakub S. řekl(a)...

Kopretinu n e ž r a t ! Přídou na vás exekutoři a pokluzené!
Pergille, chytré logické zasvěcené shrnutí, vývody bohužel, bohužel tristní, leč správné... Ti extrémní náb. konzervativci - sami proti sobě, že. A oni, ta moderní, světská, úžasná většina, s tím nemůžou, nesmějí nic dělat. Ani s těma Rusama. Entuziastická krásná (jako skoro všecky, ach, růže sáronské se šarmantně přehozeným samopalem...) učitelka z TA mi zoufale líčila potíže s nimi, a bezmoc.
Začnu - brzy, snad zítra - zážitkem z TA letištní haly ve dvě ráno. Dodnes se mi kudla otvírá. Ale teď na něco nekošer in einer kleiner Konditorei - jako vždy ovšem sám.

Schumacher řekl(a)...

Šamane a Kopretino, nevidím do hlav, proto nechci soudit. Jenže vím, že politika je uměním možného. Válka je jejím pokračováním. Vyhubení či nevyhubení okolních "Arabů" je především nemožné. Sice ne technicky, ale za cenu naprosto nepřijatelných komplexních transakčních nákladů. Je otázka, zda v pokračování v někdejší strategii dobývání "země zaslíbené" brání vnitřní příčina v podobě morální překážky nebo vnější příčiny spočívající v nynějším poměru sil. Židy a Izrael obecně v tom směru nepovažuji za výjimku mezi všemi ostatními.
Budoucí vývoj vidím podobně jako Šaman. Stažení se na území z roku 1967 včetně stažení se z Golan považuji za strategicky špatné a politicky zhoubné. Jakýkoli ústupek je v okolní kultuře vykládán jako projev slabosti. Předpokládám zachování stávajícího stavu. I když připouštím jako možnou strategii vyprovokování islámských sousedů k útočné válce a využít vítězství k rozšíření území. Je jen otázka, zda izraelští Židé jsou ochotni pro to přinést oběti. Jsem toho názoru, že ne a že by museli být postaveni do situace bytí či nebytí. Do kalkulace je třeba zahrnout reakci mezinárodního společenství. Je nutné, aby Izrael pro takový případ měl rozhodující mocnosti na své straně. Jak toho dosáhnout a jak dosáhnout toho aby válka ze strany Izraele byla pokládána za spravedlivou, je na obsáhlejší diskusi. Inspiraci lze najít v historických pramenech a politických a vojenských pojednáních.
Obecně rozlišuji, je zda politiku včetně válečné politiky určuje všeobecně sdílená národní ideologie, nebo jen zájem panovníka a úzké vládnoucí vrstvy. Co se týče Evropy, například "napoleonské války" a války Prusko - Rakouské nebyly válkami národními a vyhlazovacími, ale válkami "panovnickými", jako války jim předcházející. Válečné útrapy civilního obyvatelstva byly průvodním jevem, nikoli záměrem a obě válečné strany se je snažily i ve svém zájmu, omezit. Výjimkou byly vnitřní války "náboženské", které svým nesmiřitelným charakterem předznamenaly války "národní". Toto bylo změněno všeobecným "národním obrozením" v devatenáctém století a "národní" ideologie mobilizující poddané se stala mocným nástrojem vládnoucí vrstvy. Extrémním případem dovedení takové ideologie k dokonalosti byl německý národní socialismus, přebírající pro sebe "biblickou" ideologii obohacenou o moderní technologie a organizaci. Obecně, historická zkušenost učí, že málo kdy není využito výhody a převahy k rozšíření moci, zničení či ovládnutí protivníka, získání zdrojů a tak dále. I nyní se tak děje, třebaže zastřeně, například pod záminkou "šíření demokracie", "práva na sebeurčení", "obchodní výměny", "pomoci" a podobně. Ve jménu velkých a všelidských ideálů. Jsem k tomu velmi, velmi podezřívavý.
Pergille, já jsem toho názoru, že prvotním účelem "košer" porážky je vykrvení prodlužující trvanlivost masa. Tento praktický důvod stejně jako další praktické hygienické příkazy a zákazy se stal součástí náboženské ideologie primárně zajišťující přežití (marné vysvětlovat, blbí by nepochopili, proto je účelné jim to dát jako příkaz víry, podobně se děje i dosud v moderní společnosti). Teprve následně se tento komplex regulístal odlišujícím nábožensko národním vnitřně spojovacím a navenek odlišujícím znakem.

Schumacher řekl(a)...

Až půjdete nakupovat maso, v supermarketu čistě a úhledně naporcované a zabalené tak, že napřipomíná trpící živé tvory z nichž pochází, vzpomeňte si na ně. Kdy jste naposled viděli třeba v televizi, pokud vůbec, záběry z jatek ? Vzpomínáte co provázelo kampaň proti chovu kožešinových zvířat s vyobrazením lišky stažené z kůže ? Jak byla zakázána, že prý ohrožuje mravní vývoj či co. Nepřipomíná vám to něco ? Jen s tím rozdílem, že těm tvorům není předstíráno, že jsou do sprch, a že nedostávají mýdlo. I bez toho vše funguje bezchybně a vše je zorganizováno tak, aby do poslední chvíle netušili, protože stress poškozuje maso. Jenže leckteří z těch myslících tvorů tuší. Nakupujeme v supermarketu čisté balíčky a těchto výjevů jsme ušetřeni. Tak jako jich kdysi měla být ušetřena "citlivá duše německého národa". Cítím nějaké souvislosti a mívám z toho nedobrý pocit, když si na to vzpomenu. Jenže nedokážu v sobě potlačit zvířecí já i když vím, že bez kusu flákoty bych také přežil. K čemu se člověk ve svých úvahách nedostane...

Jakub S. řekl(a)...

Asi jsem jediný z vás, který nedávno, neb to předlouho chtěl, konečně stanul na těch zlopověstných výšinách... ano, Golanech.
A byl jsem ohromen. Představiv si, že místo mne tam stojí syrské kanóny, a že inženýři už plánují odvod přívodu (!) vody, jediného, tam dolů... ta táhlá pláň dolů, obrovská část SI doslova jako na dlani, a oni nepochybovali, že žžžidi so nechají furt a furt dělat (teda střílet) na hlavu... no nenechali. Plus ta voda. Nejsou, už nikdy nebudou jako ovce. Ostatně všichni nebyli nikdy.
Z Golan si stažení momentálně nelze představit. Pud sebezáchovy, my dear Watson. Elementary!
Jen všecky upozorňuju, že každá diskuse začíná už v počátcích problémem, kdo co chápe pod "Palestinci". Já léta píšu a říkám tzv. Palestinci. Už to je neřešitelné. Jako - no, vyhnání x odsun. Howgh. Dycky se rozepíšu. To je z hladu. No, zítra mám prachy.

Schumacher řekl(a)...

Jakube, na tenhle ostudný schweinerei, na tyhle echt drzé šnorery z východu snažící se vybírat "vstupné" jsem narazil při návštěvě "Zdi nářků". Provázely mě jejich chtivé zraky a jejich a pobouřené remcání, když jsem přispěl nikoli jim, ale na dobročinné účely tak je zvykem. No, není to moje věc, ale já bych k téhle ostudě nebyl tak tolerantní. Přiznávám, že mé myšlenky směrem k nim byly velmi, velmi ošklivé.

Schumacher řekl(a)...

Jakube, Golany také navštívil. Strategicky to vidím stejně. Stáhnout se z Golan je nesmysl. A mají tam vynikající víno.

Jakub S. řekl(a)...

Jenže... to začíná (a končí) už jejich ústavou, základem, opodstatnění tohoto státu. A fertyk.
Já jsem potřeboval být u Západní zdi (prosím takto) v soustředění nějakou dobu sám, nerušeně. Prostě to je aspoň jednou nutné. Podařilo se, nikdo mne nerušil, nic po mně ani jiných nic nechtěl. Tak nevím. Pech. Vůbec v celém SI jsem žebrání, resp. nekřesťanské (! to se mi povedlo!) vybírání něčeho nezažil. Ovšem na první pohled ode mne nelze peníze čekat, kdo má oči a chochmes.

Kopretina řekl(a)...

Šamane, já se přikláním k té pravicové variantě, nechat vše staus quo, Galany, Judeu a Sanaří, včetně celý Jeruzalém pod izraelskou správou...

Schumacher řekl(a)...

Jakube, to potom já také. Veškeré nářky, prosby a lemantací měl promyšlené dopředu. Ne, že bych si sliboval nějakou oučinlivost, ale když už... Osobními záležitostmi jsem moc nezdržoval a to všeobecné nejdůležitější si přejeme všichni.

stk řekl(a)...

To RRR: ...mi taky ušlo. [;>)
Myslím, že je to v plejádě jiných (i mých) překlepů maximálně tak na první stranické napomenutí.

Schumacher řekl(a)...

Kopretino, ne že by mi na tom osobně záleželo, není to má záležitost, byli jsme před Izraelem, budeme i po něm. Tedy jestli vůbec máme na to abychom byli, když sami máme potíž s tím kdo jsme a kam směřujeme. Jen když je o tom řeč a nasadím-li si klobouk, to co mám pod ním mi říká, že by nebylo rozumné ustoupit. Protože by to mohlo znamenat ustupovat a ustupovat až by nebylo kam, za zády by bylo jen moře. Je to cesta nejmenšího zla, které zachováním stávajícího stavu nebude zmnoženo. Újma vzniklá jedněm by nebyla vyvážena prospěchem druhých, myslím-li tím obyčejné lidi, ne vládce a podobné potentáty. Pokud je řeč o "pravicové" variantě, za určitých okolností by mohlo být, při zvážení transakčních nákladů, výhodné území rozšířit. To však pokládám za velmi nepravděpodobné, protože nynější Izrael není někdejším Izraelem, soudě podle krajně nevýhodného obchodu pro jednoho jediného vojáka. Třebaže lidsky to chápu. Izrael vnitřně oslabuje a přestává mít schopnost nést válečné útrapy. Se sousedy to vždycky zkoulí, na to má, ale problémem může být Írán. Za předpokladu, že dokončí jaderný program, získá použitelné jaderné zbraně a vlády se zmocní fanatičtí radikálové nedbající o světské následky. Aby byla splněna poslední podmínka, muselo by dojít k vnitřní krizi. Na představu, že by se podailo vyvolat vniřní krizi a dosadit šáha, radím zapomenout. Armáda podporuje stávající režim, je vlastenecká, a opozice je slabá. Bez tohoto očekávám standardní lokální strategickou bipolaritu, kdy obě strany vědí, že by byly cílem zničující odvety. Někdejší studená válka v malém. Kromě toho jak už jsem psal, účinky by nebyly lokální, zejména při napadení Izraele. Každopádně kdo by začal jako první, byl by ve velmi silné "neoblibě". Naprosto chápu úvahy, že zbývá málo času, než Írán získá jadernou zbraň a že by šlo využít dočasné převahy. Jenže proti tomu jsou veškeré transakční náklady. Preventivní úder by nebyl účinně ospravedlnitelný. Kromě toho IDF nemá konvenční kapacitu na vedení klasické války zakončené vítězným obsazením území protivníka, se kterým ani nesousedí. Férová cesta mě nenapadá. Co se týče neférové, dalo by se lecos. jenže by na tom bylo třeba pracovat delší dobu a nesmělo by se to vykecat. Což je velký problém. Z ostatního zbývá účinná zahraniční politika s využitím zaraničních komunit i jednotlivců a získávání co největšího počtu (nic ve zlém, je to v rámci racionální úvahy) "Kopretin", zejména ve vlivných funkcích. Klíčové je udržet spojenectví a podporu Spojených států a posilovat hospodářství. Jestliže si klobouk pořádně narazím a ještě přidržím a zapomenu, že jsem poobědval sulc z vepřového, tak ačkoli vím, že je to hnus a zavrženíhodné, pokládám za klíčové, aby Izrael byl čistě židovský jak to jen lze a aby nepřipustil zhoršování poměru židovského a nežidovského obyvatelstva.

STK řekl(a)...

Schumachere, voni už maj analytické myšlení, jak ten náš doktor Plíseň.
Ale právě Aspergill úvaahou o ko訚er porážce vlastně posunul i porovnání s křesťanstvím i islámem:
Nejdále se mi zdá křesťanství, kde je hromada rituálů prováděna v opravdu jen jemné, vpravdě rituální podobě. Judaismu (tomu echt pravému) zatím chybí schopnost některé své rituály zjemnit, provést jen v náznaku (i když Schumachere, jejich popis současných jatek je správný. Byl jsem tam a několik dní jsem uvažoval o vstupu do "vegetariánské církve". )
Ale člověk je všežravec a kdybych se vysoustředil, asi bych dokázal barvitě popsat mučivou smrt hmyzáků, které budeme za čas* používat jako nejdostupnější zdroj proteinů. A smažit zaživa.
Nebo pomalou smrt hladem býložravých tvorů, jimž jsme vzali jejich rostlinnou potravu, abychom na jim uloupené půdě pěstovali třeba - kukuřici. Tady jsme u vpravdě filozofické otázky, zda a za co odsoudit matku lišku, který nese malé nevinné zajíčky jako potravu pro svá liščata. Není možné zabránit koloběhu života. Koloběhu potravy. Možná to možné je, ale zastaví to ten koloběh. Česky: Vymře to tu sakumprásk všechno.
Islám zatím má své specifické přístupy k ženám, k požitkům a poněkud rigorózní chápání víry a života. Pokud to praktikuje na své populaci, na svém území - mlčím. Jak k té lišce se zakousnutým zajíčkem.
Ale doma mi to můj pes dělat nebude a mohamedán taky ne.
Košer jatka - no dejme tomu - od nekošer se zas tak moc neliší - ve výsledku. A když to tak vezmete - corrida - to je co? Něžná zábava s býky? Ne, je to stejný rituálek dokonce s posvěcením církve. Býk nemá šanci větší než 1-2 % se toreadorovi nebo picadorovi nějak pomstít. Ti neslavnější z býků občas přeskočí palisády a na věčnost s sebou vezmou i několik čumilů. Já ovšem fandím býkovi. Na corridě jsem byl jen jednou a stačilo. Ozdobná krutá jatka, nic víc. Jako ta košer porážka. To neobkecáme.
Tož tak.

stk řekl(a)...

Mimo jiné Schumachere, Aspergill tu nakousl závažné téma o "biologických automatech". Fanatici. Tak tenhle druh lidí ve mě vyvolává čistou neředěnou hrůzu. A bezmoc, protože jediná účinná obrana proti fanatikovi, skutečnému a definitivnímu, je jeho fyzická likvidace.
Občas mě ta čistá hrůza přepadne i tu. A vzpomínám na jednu SF povídku (Neff?) o zešílevším geologickém robotovi na Měsíci. Když tě něco chce klidně a bez emocí zabít, protože se mu pokazily kontrolní mechanizmy, protože se přestaly dodržovat Asimovovy zákony robotiky.
Fanatik své "poslání" vykonává sice "s vášní" ale bez rozumu. Bez korektivu.
A to je úplně stejné, jako když je něco naprogramováno. Vášeň je jen důsledek programu, pseudo-pudové puzení, sled příkazů.

Zombie není nadarmo velmi oblíbená hororová postava!

Schumacher řekl(a)...

STK však tohle jsme před válkou důkladně probrali s panem okresním hejtmanem. Strategické úlohy mně vždycky bavily. Například při taktické přípravě byv postaven k řešení taktické situace objevení soustředěných sil nepřítele, jsem jako velitel čety navrhl užití jaderné hlavice střední ráže. Vzbudilo to velkou pozornost a adekvátní reakci školícího důstojníka, který mým inovativním řešením standardní situace byl tak konsternován, že mě ani tak moc nesprcal. Podle ustálené taktiky jsem se měl rozvinout a nepřítele, nějaké jednotky Bundeswehru a Amerikakorpsu, prostě imperialistického NATO ničit soustředěnou palbou. Osobně bych zvolil jiné neotřelé řešení, ale zásadní problém je, a později jsem pochopil proč a kterak to, že jsme nefasovali bílá prostěradla.

Schumacher řekl(a)...

STK tak. Jsem na tom stejně. I s názorem na corridu. Také fandím býkovi. On si to nevybral.

Jakub S. řekl(a)...

O tom šíleném robotovi - já na to přijdu. Je to fantastická (v obojím smyslu) věc!
Soudruhu četaři, jsem nucen vás poučit, že jaderná munice střední ráže spadá v úvahu až o dvě úrovně velení výš. Ale myslíte to dobře, třídně, a jste správně nadšen. Pošlu vás na vyšší polškolení a jednou můžete dělat, po vstupu do strany ovšem, třeba politruka! Nó! (Á ku*va. To sem si to zadělal. Jak z teho ven. No, mám to za pár...)

Jakub S. řekl(a)...

Apropó Izrael: projevte sympatie k němu, sobě i chuťovým buňkám svých dětí. Do Delvit dostali neuvěřitelně zářivě teple zelené velké grepy JAFFA Sweetie. Nejsou vůbec hořké, nějaká nová odrůda. Potvory židovský. Všecko jim de. Dá se nezávidět?
Pozor, teď přijde kontrolní otázka: Bránil někdo Arabům, aby to taky všecko pěstovali? Dnes třeba na Západním břehu, v tzv. pásmu Ghazy? A vyváželi? Ovšem to by museli ubrat času a energie a úsilí na a) sezení v kavárnách, b) demonstrování, c) výrobu třaskavin a granátů. To, uznáte, nejde.
Když projedete na Západní břeh, ten okamžitý ohromující rozdíl ve všem je neuvěřitelný. Úpravnost, pořádek, zahrádky, odpadky (resp. jejich absence)... Půjdem spolu do Betléma, no jo - jenže tam musíte jít či jet tím územím.

STK řekl(a)...

Já jsem se Jakube přece přiznal ke svému někdejšímu pomocníkování politrukovi. To není pro mě tabu téma.
Měl jsem na starosti vojenské kapely, vojenský rozhlas a vojenské divadlo. Taky zvaní různých umělců do kasáren - např. kouzelníky jsem zvával. A dvě vojenská kina - v jednom jsem občas i promítal. Poslední film, který jsem promítal před odchodem do civilu se jmenoval "Konec srpna v hotelu Ozon". Kromě toho, že mě zasáhl obsahově a vlastně tak předurčil můj další vývoj ke skeptikovi a postkatastrofickému teoretikovi: to promítání bylo v srpnu 1970 a koncem srpna jsem odcházel do civilu. Film, přesto, že se filmová řeč za to téměř 1/2 století velmi změnila se mi líbí dodnes. Mám ho na DVD a leží vedle jiného filmu na DVD - The Road - Cesta. Je americký a o cca 50 let starší. Jsou si nesmírně podobné náladou, kamerou, názorem, ve výsledku kupodivu optimistickým.

stk řekl(a)...

To překročení bariéry, hranice je zajímavý fenomén:
Jedete třeba do Španěl. Projíždíte půlkou Evropy, ale papíry a PET flašky se objeví až s překročením francouzských hranic. Španělsko poznáte podle toho, že ty odpadky z příkopů a odpočívadel zase zmizí.
Nebo Rakousy: německé nápisy jsou už kus od hranice, takže podle toho se nepořídíte a pokud si nevzpomenete kde byla celnice a přehlédnete znak Rakouska ani nevíte, že už jste tam. Poznáte to až v první vesnici: uklizené dvorky a to i ty zadní. Vpředu kytičky. Při návratu je to opačně.
Už jsem ale téměř 2 roky v Österreichu nebyl, tak třeba je to už dneska neznatelné. O Polsku se raději zmiňovat nebudu. Ale nikde jinde v Evropě asi nenajdete tolik čerstvě opravených kostelů. Polsko - to jsou ale i stromy, prorůstající střechami stodol. Hodně vzrostlé stromy.

Jakub S. řekl(a)...

Jo!! Ozon, to bylo n ě c o , něco úplně jiného než cokoliv. A ta chudák Jana Nováková, že. To téma - a s Cestou je to z jednoho fochu, tak.
MMCh, samozřejmě nevíte, jaká nejhorrorovější nejkratší short story zvítězila v US v roce 56.Tak já budu tak dobrý, všecko je to ve mně jako v koze: - Po atomové válce sedí poslední člověk na Zemi ve svém krytu. Náhle někdo zaklepe na dveře.
Jaká hrůza. Wie ein Horror.

Větší vlastenec řekl(a)...

Polsko a Poláci - to jsou skvrny na tváři všího Slovanstva; to každý ví, vážený STK.
Ani s těmi stromy to pořádně neumějí, babralové.
To u nás rostou stromy, pěkně vzrostlé stromy, z kamenných opěrných zdí.
Nejen v tzv.Sudetech, ale i v centru Prahy je k vidění takový div, taková krásná ukázka vítězství života nad mrtvou hmotou. Zajděte se podívat (a podivit) na Kostnické náměstí.

Feliciter is sapit, qui periculo alieno sapit

Jakub S. řekl(a)...

No jo. Šťasten kdo se učí z riskování jiných. Musel jsem nakonec přeložit takhle, sám. Žádný překlad v kompendiích se mi nezdál přesný a dobrý. Taková jsem já, matinko.

Větší vlastenec řekl(a)...

Nene, vážení vlastenci : Onu v paměti zavrtanou povídku*) o zešílevším geologickém robotovi na Měsíci nenapsal O.Neff. Na jeho spisbu si pamatuji; byla hloupá přece jen poněkud svižnějším způsobem.
Marxužel, již nemám tu podivuhodnou knihu, antologii, obsahující mimo jiných plodů strašlivé práce českých sepisovatelů onu fantasticky nevědeckou poudačku. Nešťastnou náhodou spadla do kontejneru na tříděný odpad, navíc pečlivě zabalená do novin. Takže ji zřejmě nikdo ve sběru neobjevil a domů neodnesl.
Prostě : Pro captu lectoris, habent sua fata libelli

Tudíž lovím jen ze vzpomínkou zjitřené paměti : Autor se ani nepokoušel o vypořádání se Zákony robotiky. Buď je neznal, nebo jejich existenci nepovažoval za důležitou. Takže "jeho" robot se prostě jednoho krásného (měsíčního) dne umanul, a začal důlním laserem pálit po lidech.
Asimov sem, Asimov tam; stejně to byl sionista.

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Ne "SF"; fantastická možná je, ale "vědecká" ani náhodou.

Schumacher řekl(a)...

Jakube, tak nějak o bylo. Až na lukrativní nabídku vstupu do státostrany. Důstojníkův proslov začínal takto : "Kurva...."
Co se týče robotů, nejlepší byl sionista Asimov. On a Clarke byli nejlepšími SF autory druhé poloviny dvacátého století.

Větší vlastenec řekl(a)...

S Vaší poslední větou lze téměř bezvýhradně souhlasit, drahý bratře, příteli, soudruhu a soukmenovče Schumachře.
Ano, stačí si přečíst pár děl těchto dvou výtečníků, a máme představu o úrovni téměř celého zbytku tzv. S-F.
Až se z té představy vzpamatujeme, můžeme se konečně věnovat kvalitní literatuře.

Hezkou sobotu přeji.

STK řekl(a)...

Vlastimile: Nemáme!
(Představu o zbytku SF kliteratury. ANI náhodou!)
Je třeba více číst - pak zjistíte (s hrůzou), že o slovanské - speciálně ruské SF - se dá říct bez obracení smyslu, že je avantgardní. A zatraceně dobrá.
Stanislav Lem, bratři Strugačtí - mám jmenovat dál? Čímž ovšem nijak nezatracuji špičky SF anglosaské.

Jediné co nemusím, je SF německá. Východo...

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro Vaši informaci, vážený STK :

Byly doby, kdy jsem čítával téměř denně.
Někdy jsem se dokázal sečíst až do němoty; vážně.
A z té slavné sci-fi "literatury" jsem přečetl takořka vše, co v češtině vyšlo.
Naštěstí jsem se dokázal zbavit takových škodlivých vášní - nejdříve kouření, pak alkoholu, nakonec četby zbytných textů. Tedy, ehmm - abych si zas nefandil : Dnes čtu zbytné texty jiného charakteru.

Jistě - i mezi sepisovateli sci-fi se našli spisovatelé, i v té pyramidě čtiva se dá najít literatura. Ale jinak je to se sci-fi jako s jinými podobnými „žánry“ - je útočištěm netalentovaných.
Například pan O.Neff - kdyby se věnoval pouze novinařině, udělal by lépe; brázda jím vyrytá v českém písemnictví by nebyla naplněna odpadem, nezarůstala by blínem a hložím.
Prostě : Co je na sci-fi dobré, vymklo se hranicím žánru.

Musím zas narychlo do práce; doufám, že nebudu muset čistit několik měsíců nečištěnou WC mísu, jako včera.


Takže : Čest !

stk řekl(a)...

Vás je fakt na leštění porcelánu škoda, Vlastimile! [;>))
V Ústavu jsem právě skončil, Britten je postříhán, jdu (pěšky)na oběd...
My tzv. "intoši"* totiž chodíme pěšky, pro automobil nemáme žádné rozumné využití...

*/ tragický omyl Vlastimilův...

Schumacher řekl(a)...

STK, na Lema jsem zapomněl. Co se týče "sovětské" scifi, měl jsem a mám ji dosud rád pro její lidskost, hrdinství a optimismus dávající naději. Až se divím, že třeba mohla vyjít "Hodina býka" a autor že neskončil v gulagu. Mám rád i Strugacké.
Od Neffa jsem četl snad všechno. Není špatný, má dobré nápady, ale je to provinční třída. Mám rád jeho povídky. Myslím si, že má navíc, ale že je roztěkaný po spoustě zájmů. Čemuž rozumím a není mi to nesympatické. Ale tvorba tím trpí.

STK řekl(a)...

Příteli Schumachere, Ondřej Neff je pro mě příliš přivázán k naší (české) realitě. A platí to o více českých autorech. Někteří jsou dokonce přivázáni k realitě až lokální - tak, že si ke čtení můžete vzít podrobnou mapu místa, kde to autor dobře zná - a všechno sedí.
Mám raději povídky z bezčasí a v ambivalentním prostoru. Vždyť záchytný bod existuje: člověk!

Ke bří Strugackým: "Brouk v mraveništi" nebo "Piknik u cesty", případně "Les" nebo "Je těžké být bohem" jsou opulentní hostinou pro jedince vybavené velmi bujnou fantazií. (Pro mě například. To, co při čtení vidím já nikdy žádný Cameron nenatočí - na to ještě nevymysleli technologii! [;>)

Jakub S. řekl(a)...

Ano, ON je více svázán s realitou, reálnou či vytvořenou, naší, snad evropskou atp. Ale to n e n í dobře ani špatně - to je prostě j i n a k ! Je to jeho svobodně zvolený, s rozmyslem uplatňovaný způsob fabulování, splétání, zakotvení - jeho cesta! Howgh.
Ano, jak mu rozumím, jít po kdovíkolika cestách, a třeba současně - díky, že už jako třicátník šel po té dějin fotografie a vzápětí (současně?) té Vern(e)ově. Je to jeden z důvodů mého životního debaklu. Mé oblíbené rčení: Pozdě bacha honit.
Jemu se to vede.
Záchytný bod existuje - člověk: smekám. Klasicky dokonale řečeno. Závidím.

Šaman řekl(a)...

Pro ASP o košer porážce:
. Abramson vystudoval experimentální fyziologii a sám patří mezi schochety, kteří mohou zvířata porážet. Abramson zdůrazňuje, že židovská tradice je zaměřena na ochranu zvířat: "Mezi základními biblickými zákony na ochranu zvířat najdeme například nařízení, že zvířeti musí být dopřán odpočinek v den sobotní, je zakázáno odebrat matku od mláďat či vajec, je zakázána kastrace zvířat nebo že, nese-li zvíře příliš těžký náklad, tak každý, kdo je mu nablízku, mu musí s nákladem pomoci. Talmud říká, že zvíře musí být poraženo s co nejmenším utrpením. Židé tyto principy dodržují a kritika rituálních porážek vychází především z neznalosti."

Zde celý text Martina Komárka
- i s argumenty proti.

Jinak - o košer porážce je na internetu víc věcí než jen ty na Zvědavci a spol. Důležité jsou zásady, které praví, že zvíře má co nejméně trpět…

Šaman řekl(a)...

Co se tejč Golan pak z naší první cesty do Izraele 2006, kdy jsme navštívili i Golany, a celý sever Země (od Metuly a Tel Dan až po Jeruzalém a Mrtvé moře), jsem napsal sérii 40 článků. Odkazy na jednotlivé kapitoly jsou v posledním článku z této turistické výpravy
Zde dole pod textem

Jakub S. řekl(a)...

Ano, já už to postupně, po troškách, pročítám a hltám a polykám a díky! Ale dlouho jsem nechtěl, aby mi do trávení té hory poznatků a dojmů a překvapení a všeho něco zasahovalo. Len pomaly, po-maly...
Důležité jsou zásady... ano. Ale důležitější je, netrpí-li opravdu ve skutečnosti. Zásady jsou moc pěkná věc - nále samy ještě nestačí. Cesta do pekla je dlážděna... že.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ne "leštění porcelánu", vážený STK : Umytí zasviněné WC mísy jogínského klubu, nemyté od března, kdy ji naposledy umyl - kdo jiný než já.*)
To byste měl vědět, jako puncovaný intoš, že jogíni dbají o především čistotu ducha; až potom o čistotu těla a záchodu.

No ano, necukejte sebou zbytečně, vážený STK. Pro vší náš lid prostě JSTE intoš, i kdyby čert na koze jezdil.
Vážně; nedělejte tragickou chybu - nemyslete si, že vší náš lid Vás bude jen tak mýrnyx týrnyx považovat za příslušníka pracující inteligence, až to praskne.
Vždyť Vy, z hlediska našeho lidu, se flákáte někde na dívadle, mezi komedianty a hérečkami - a to je přece prostředí multikulti nadšenců a jiných podobných globálních vlastizrádců typu Havla a spol.
Navíc se vyjadřujete větami jako např. “Britten je postříhán“, čímž opravdu, ale OPRAVDU nemyslíte ukončení prořezu určitého druhu jabloně.

Prostě - chcete-li se opravdu stát pracujícím inteligentem, přejděte co nejdříve z „Ústavu“ do fabriky, oblékněte si modrý plášť (musí být zmačkaný a mírně ušpiněný), v náprsní kapse noste několik různobarevných tužek a šupléru (ta dělá dobrý dojem). Choďte s pracujícími do kantýny a po výplatě na pivo, seznamte je podrobně se svými velice zdravými názory.
A lid Vás přijme za svého.
A po našem opětovném vítězství nad multikulti, Euroamerikou, kapitalismem, demokracií a globálnem, to jest po našem návratu z Evropy zpět do rodné Západní Asie ... no co bude, vážený STK ?
No přece ZABÍJAČKA, jako obvykle, samozřejmě. A potom lidová veselice ! A Vy, díky mým radám puncovaný pracující inteligent, budete tančit s námi !

Kdo nejde s námi, ten do jámy padá !*** Volte NS-LEV 21 a KSČM !

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Ne, nejsem myč hajzlíků. Ale když už se musím hubou opřít o mísu, během výměny těsnění, tak ji raději předem očistím od ... no, od toho všeho, že.

Větší vlastenec řekl(a)...

Wilsonův pád a odchod

A.S. Pergill řekl(a)...

To STK
1. Stanislav Lem: Honba na setaura (pokud si název toho robota dobře pamatuji), povídku najdete ve výborech o pilotovi Pirxovi.
2. Hodinu býka napsal I. A. Jefremov

A.S. Pergill řekl(a)...

To Šaman:

1. Jakýkoli věřící Žid , případně oficiální judaistický dokument ohledně košer porážky, je z podstaty věci nedůvěryhodný.
2. "Vykrvení zvířete" rozhodně nijak zvlášť údržnost masa neprodlužuje, protože posuny ve vodní aktivitě (Wa) jsou prakticky zanedbatelné. Jediné, co tady může fungovat ve smyslu prodloužení údržnosti masa, jsou ty poplachové hormony a následně kyselina mléčná.
Naopak s krví dostanete pryč část imunoglobulinů a lysozymu, které by naopak měly údržnost masa spíš mírně prodlužovat.
3. Vykrvit (až do mrtě), kdyby šlo o tu krev, se dá i zvíře omráčené (a dokonce i zvíře mrtvé, protože krev v cévách se zase tak rychle nesrazí).

Takže zdroje, které citujete, jsou jen bezcenné bláboly.

Jakub S. řekl(a)...

Jo! Setaur!! Ď!!! Příběhy kadeta Pirxe a pilota Pirxe. A Jefremov! Mlhovina Andromedy - vycházelo 59 v Mladé frontě. Po románech na pokračování se mi stýská... a chce se mi na to téma něco napsat... objevilo se mi toho bleskem v hlavě (no kde jinde) -

Větší vlastenec řekl(a)...

O hrůzách a utrpení, které zakouší košerovaná bytost, krásně procítěně vyprávěl velký český vlastenec JUDr. Karel Baxa.
Stál před velkým auditoriem v sokolské čamaře, hovořil tak vzletně a přitom tak temně, že žádné české oko nezůstalo suché, žádná česká pěst nezaťatá.
Leč pak se do věci vložil jistý intoš jménem Masaryk (za čí peníze asi ?), a Spravedlnost zaplakala.
Však tu přesmutnou historii znáte, drazí vlastenci.

Světu mír !

STK řekl(a)...

Inu Vlastimile, je to tak, jak jsem děl. Je Vás tam, kde údajně jste, škoda. Jen mi stále potvrzujete poučky mé babičky, která pravidelně pravívávala: "Navrch huj a vespod fuj!"
Prostě: Inteligent vyměšuje stejně, jako prostý dělník! A ještě k tomu pořádně nespláchne!

Ale Vaše představy o nás, randál-družstvu jsou naprosto naivní. Divil byste se, jak mí kolegové s vysokoškolským vzděláním vesele, jako cvičené opičky, lezou po duralových jevištních konstrukcích, aby na vhodná místa upevnili: tu drahé mikrofónky, tu anténky od mikroportů, onde zase reproduktorky o váze mnoha desítek kg. A kabely. Kilometry kabelů.
A kdybyste viděl, jak vypadají mí kolegové, když smotají ty desítky různých kabelů, po nichž hanťali celý večer páni umělci...
...už byste to škaredé slovo začínající na "i" z úst nikdy nevypustil!
Takže více soudružské sebekritiky, vážený pane!

(To jsem mu to dal, soudruhovi, co?)

STK řekl(a)...

Díky A.S.Pergille, nechtělo se mi to hledat. Tak jsem aspoň trochu zalichotil Astonovi. Ať má radost, že jsem si ho spletl s klasikem! [;>)

Větší vlastenec řekl(a)...

Božínečku, to je mi ale vás intošů vážně líto ...
Ale teď vážně vážně, vážený STK :
Až k Vám do "Ústavu" přijde vítězný lid (= čerstvě zvítězivší nad EU, NATO, tyrany a zrádci všemi), nechť Vás (vás všechny intoše) spatří v co nejšpinavějších montérkách, s cigárem v mastné hubě, s lahváčem v ukoptěné pracce s ulámanými nehty. Doporučuji dvoudenní strniště, nulové použití deodorantu a sandály + ponohy.
Lid se s vámi (i s Vámi) sbratří, popije, pokouří, potáhne dál.
Pokud nepoužijete mé rady, tak Lenin s Vámi.

Čest !