neděle 15. ledna 2012

Deklarace, deklarace...


21. ledna 1997 byla podepsána  Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Po 15 letech přetiskuji text, kterým tehdy česká média pohrdla.

Česko-německá deklarace se zabývá minulostí i budoucností. Německo přiznává odpovědnost Německa, Češi litují excesů. Křivdy nelze odčinit. Přijetí České republiky do Evropské unie a Severoatlantické aliance Německo plně podporuje. Každá strana si zachovává svůj právní názor.


Bohužel 1): Deklarace obsahuje lež jako věž.

Zákon č. 115 z 8. května 1946 prý umožňuje nepohlížet na excesy divokých odsunů ("vyhánění") jako na bezprávné a následkem toho nebyly tyto činy potrestány. Zákon o právnosti odporu proti nacistickému Německu vytvořili svého času právníci, ne politici. Deklaroval právnost atentátu na Heydricha, činy partyzánů, Slovenského národního povstání, ozbrojování civilistů v době Českého povstání i činnost Revolučních gard apod. Muselo však jít o boj za osvobození a spravedlivou odplatu!
Byl-li čin spáchán z pohnutky nemravné, nízké, nečestné či zavrženíhodné, např. z pomstychtivosti či zištnosti, neměl být podle tohoto zákona takový čin beztrestný! Na význam pohnutek upozorňovala i teorie a judikatura Nejvyššího soudu ještě v roce 1949. I praxe: Byli např. odsouzeni pachatelé krádeží, neboť soud uznal, že byli vedeni hlediskem vlastního prospěchu, ačkoli se hájili, že z věcí, ukradených Němcům, podporovali partyzány a politické vězně. Také tzv. "gestapismus" byl politicky odsuzován i prezidentem Benešem, parlamentem, ve veřejnosti a byl i trestně postihován. Pokud nebyly tyto zločiny potrestány, nebylo to pro nedostatky zákona č. 115/46, ale pro jeho nesprávný výklad.

Škoda že takový zákon nemáme o době nesvobody komunistické! Odpadla by trapná jednání o zbytkových trestech...

Bohužel 2): První zjevný důsledek této deklarace je, že jsme se zřekli válečných náhrad a splátek  německých dluhů.

Hospodářské škody, způsobené ČSR okupací – zabavení výzbroje čs. armády, německé znárodnění důležitých továren, krádež zlatého pokladu, nucená změna parity koruny vůči marce a jiné výdobytky česko-německého přátelství – byly našimi ekonomy vyčísleny na 370 miliard Kč předválečné parity.
Dodnes nebyla zaplacena nucená práce vězňů. V r. 1944 jich hospodářská centrála SS poskytovala k levnému využití 627.000. Takový heftlink vydržel pracovat tři měsíce, než byl touto prací zabit. Denně dostával šlichtu za 20 feniků. SS inkasovala za jeho práci asi 4 marky, další 4 až 6 marek
ušetřil německý podnikatel na výplatách. Může vstoupit do Evropy stát, který dluží za nucenou práci lidem, kteří jí byli plánovaně vražděni? Pravda, byly i další náklady, Cyklon B na zplynování zmrzačeného otroka přišel asi na 2 feniky. Ale zase byly získány vagóny vlasů do filtrů v německých ponorkách.

A kolik mýdla se dalo nadělat z lidského tuku!

Dnes čeští politici souhlasí s jakýmsi fondem, který má nahradit přímé osobní odškodnění. To je ale velmi, velmi neliberální! Z německých i českých peněz budou ze společného fondu placena také  stipendia pro české studenty v Německu (aby se dověděli, "jak to skutečně bylo") nebo diskusní fóra, na které budou přizváni jen ti, kteří při debatách nad vybranými lahůdkami nebudou kazit selanku všeobecného smíření. Asi mezi nimi nebude nikdo z těch, kteří se dočkali osvobození z německých koncentráků s tělesnou hmotností kolem 40 kg i méně.

Vyjádření německého ministra zahraničí, že oběti už odškodněny byly českým zákonem, je nehorázné. Za každý měsíc pobytu v "policejní trestnici" (německý výraz pro lágry) dostali ti, kteří dožili, 2.200 Kč. Co by ještě chtěli!

Bohužel 3): Deklarace neobsahuje ani slovo o holocaustu a je až příliš "vyvážená".

Česká veřejnost není seznámená s interpretací minulosti, jak ji chápou Němci dnes: "V pražské Pinkasově Synagoze je na stěnách vypsáno 77 279 jmen. ...jsou to jména česká a jména německá... svědčí o bratrovraždě Židů... (kteří) se často cítili být z dobrých důvodů Čechy nebo se cítili Němci..." Tyto "desetitisíce židovských občanů Československa, jazyka německého i českého" byly tedy stejně tak obětmi českými jako německými. Vyváženost pohledu na minulost pokračuje:

"Osvobozením Terezína utrpení  v tomto místě neskončilo...většina...byla zavřena pouze proto, že to byli Němci... pouze to slovo 'Židi' bylo nahrazeno slovem 'Němci'."

Když tedy nepočítáme české občany, které němečtí fašisté označili za Židy a kteří byli většinou stejně Němci, měl český národ za války tyto ztráty: "...stovky popravených před atentátem na Heydricha a ... tisíce potom".

"Když ...5. května (1945), už dost pozdě na to, aby se daly válečné události nějak ovlivnit, bylo v pražském českém rozhlase (zbytečně) vyhlášeno všeobecné povstání, (jenom aby) rozpoutalo se pro pražské Němce pravé peklo. 'Revoluční gardy'... se vrhly na všechny, co si nebyli vědomi žádné
zvláštní viny... pražští Němci - často ženy - byli poháněni k rozebírání barikád z dlažebních kostek (ale kdo a proč je stavěl?)...mláceni a nezřídka i umláceni a ušlapáni k smrti... lynčování v uličkách Starého Města... Proměnit Němce v živoucí pochodeň nebylo přitom ještě to nejhorší."

Tak prý proběhlo Pražské povstání. Tedy přesněji "obměna moci". Dokonce "po vojácích SS .. všude pátrala nemilosrdná stíhací komanda", nebožáčcích v plenkových kalhotkách. (30.000 nevinných Němců podle sudetoněmeckých pramenů bylo v těchto několika dnech zabito - víc než Čechů za celou válku - Židy přece nemůžeme počítat, že.)

Následky odsunu byly mnohem drastičtější: "Německé prameny vyčíslují přímé nebo nepřímé oběti doby bezprostředně poválečné na téměř čtvrt milionu lidí. Tato vágní cifra však jistě nikterak neobráží skutečné ztráty." [2012: A jaké byly? Větší, nebo menší? Čtenáři je ponechán prostor pro jeho fantazii.]

(Citováno z rádobyvědecké a vstřícně se tvářící knihy "Německo a Češi - Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy" od Ferdinanda Seibta, kterou vydala Academia, nakladatelství
Akademie věd ČR, v Praze 1996. V Německu vyšlo 1993 a 1995, přeložil Petr Dvořáček, lektoroval Jan Křen.)

Bohužel 4): Politická situace je taková, že lepší je smlouvu, jejíž některé vady jsem pohaněl, schválit a odvolávat se na lepší příští, které slibuje, a debaty o minulosti nechat diskusním fórům.

Český parlament by měl pak v době brzké po schválení deklarace vyzvat německou vládu a německý parlament, aby uznali platnost Postupimských dohod a přestali je konečně zpochybňovat. Až se Německo přihlásí k Postupimi, pak budou zaručeny hranice a existence českého státu, akceptován transfer a znemožněny majetkové nároky německých občanů odsunutých z českého pohraničí.

Za excesy a gestapismus se můžeme omluvit třeba desetkrát, není to nic, čím by se mohli Češi v historii chlubit. Ale čekáme, kdy Německo splatí své dluhy českým obětem války, kterou rozpoutalo, totálně vedlo a prohrálo. Němci by měli přestat hořekovat a želet svých, podle nich, nezaviněných ztrát, a radovat se, že mohli o tolik déle než my užívat demokracie a svobody, které jim paradoxně porážka přinesla.

Psáno v Praze v lednu 1997 ještě před podepsáním Deklarace, v tehdejších médiích neotištěno.

PS 2012: České oběti byly nakonec odškodněny z Česko-německého fondu budoucnosti, zmiňovaném v Deklaraci, a to sumou kolem kolem 30 – 50 tisíc Kč. Tedy ty, které se dožily. Každý z odškodněných přitom podepisoval závazek, že již nikdy nebude požadovat žádné další nároky vůči Německu, které jsou tímto vypořádány.

Deklarace byla nedokonalá – ale nakonec díky za ni. Protože co se týče válečné minulosti, pak už nic dokonalejšího jsme od té doby s Němci nepodepsali…

Viz i text Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji z 21. ledna 1997.

27 komentářů:

Větší vlastenec řekl(a)...

VYTVÁŘEJME SEZNAMY NEPŘÁTEL A ZRÁDCŮ !

Vlastenci a vlastenky, přátelé, soudruzi a soukmenovci !
Ruku na srdce : Ještě před rokem bych si netroufl vyzvat vás k vytváření seznamů nepřátel a zrádců národa a vlasti. Vlastně co „před rokem“ - ještě před pár týdny !
Dnes si však troufnu bez obav.

Rozumějte prosím : Nebál jsem se třídní policie a třídních soudů současného pravicového „českého“ státu. Protože, jak se říká : Zavřít můžou, pustit musejí.
Ano, naše vlastence a vlastenky horliví eurohujeři zavírají do žalářů (např. Lucii Šlégrovou), ale - hlupáci - trest smrti si zrušili ! *)
Nebál jsem se ani zuřivých havlistů-pravdoláskařů. Pravda, mohou mne zavraždit - ale vy byste moji vraždu použili jako pádný argument v boji za vlast. Takže bych umíral s vědomím, že moje smrt uspíší obnovení naší plné samostatnosti.

Čeho jsem se tedy bál ?
Bál jsem se, že moje výzva nepadne na úrodnou půdu.
Bál jsem se, že text mého vlasteneckého příspěvku bude vymazán.
Bál jsem se, že někteří opravdu VELCÍ vlastenci mne okřiknou - že ještě není ten správný čas.
Ale nyní se už nebojím ničeho. Díky vám a vaší diskuzi, drazí vlastenci.
Neboť soudruh a soukmenovec A.S.Pergill nejenže není sprostě okřikován za své vlastenecké příspěvky, ale naopak je všemi ostatními vlastenci uznáván, obdivován, a nebojme se toho slova - i milován.
To je jasné znamení : Dozrál čas k dalšímu kroku.

Ano, seznamy našich nepřátel je nutno vytvářet S PŘEDSTIHEM. Víme, co se začne dít prakticky ihned po našem opětovném vítězství nad multikulti, Euroamerikou, kapitalismem, demokracií a globálnem - prostě totéž, co po našem PRVNÍM vítězství v r.1948 :
Naši nepřátelé začnou dílem prchat, dílem se převlékat za našince. Takže je budeme muset odhalit a pochytat včas.

Proto je nutno JIŽ DNES navázat na práci našich vlasteneckých předchůdců. Musíme vytvořit CO NEJÚPLNĚJŠÍ seznamy nepřátel a zrádců, především pak :

1) Seznam osob židovského původu (včetně míšenců)
2) Seznam osob cikánského původu (včetně míšenců)
3) Seznam osob německého a jiného euroamerického původu (včetně míšenců)
4) Seznam příslušníků buržoasie (včetně velkoburžoasie a tzv. živnostníků)
5) Seznam venkovských boháčů (majitelů pozemků větších než 5 arů)
6) Seznam příslušníků feudálních rodů (včetně tzv. levobočků)
7) Seznam příslušníků nepracující inteligence (včetně starobních důchodců z této vrstvy)
8) Seznam emigrantů a jejich rodinných příslušníků
9) Seznam všech nepřátel a zrádců, nespadajících do žádné z výše uvedených kategorií


Vlastenci a vlastenky, neváhejte : Každý resp. každá z vás zná nejméně jednu osobu, jíž je možno zařadit do některého ze Seznamů. Proto její jméno, bydliště a typ zločinu oznamte CO NEJDŘÍVE na ústředí některé z vlasteneckých Stran, resp. na Velvyslanectví RF.
Nezapomínejte na naši pravdu : Koho nenahlásíte, nahlásí Vás !

Na shledanou v lepších časech.

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Žádný strach - trest smrti si obnovíme ihned po našem opětovném vítězství.

Schumacher řekl(a)...

VV, výčet položek je neúplný, nutno doplnit o zásadní bod "10)Seznam všech ostatních z jakéhokoli důvodu protivných Vůdci (Generálnímu tajemníkovi, Milovanému otci národa, Slunéčku jasnému etc. etc.)." To zajistí aby nebyl opomenut někdo nezařaditelný pod položky 1) až 9). Chápu, že body 1) až 9) jsou důležité pro "formu". Ale prakticky by stačil bod 10).

Harpyje řekl(a)...

Já bych z toho, Vlastenče, udělala rovnou desatero, a doplnila Váš seznam seznamů o seznam muslimů a jiných přistěhovaleckých polozvířat a jejich míšenců.
Němečtí vlastenci z tzv. Zwickauer Terrorzelle byli o krok dál. Ti deratizovali podle plánu, a jenom náhodou se jim do jejich preventivní suspenze všech muslimů připletl jeden Řek, navíc s krásným křestanským jménem Theodorus. Ale asi měl moc tmavou plet ˇ. Tu někteří Jižané mívají. Jejich smůla.

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro Leninovy rány !
Zrovínka teď jsem odeslal příspěvek vysvětlující zdánlivou neúplnost seznamu Seznamů !
Ano, KAŽDÉHO nepřítele a zrádce budeme mít podchyceného; jen žádný strach.
Takovou fugu, kterou jim při výslechu zahrajeme, by jim nezahrál ani Skopčák Bach.

Takže, drazí vlastenci : Při nahlašování sprostých podezřelých (pro účel jejich zařazení do Seznamu) dbejte na PŘESNÉ uvedení VŠECH údajů !
Jinak by mohlo dojít k DIPLICITĚ ! (Např.osoba židovského původu by mohla být uvedena i jako rodinný příslušník emigranta).

Pamatujte, že po našem opětovném vítězství nad multikulti, Euroamerikou, kapitalismem, demokracií a globálnem budou mít naše bezpečnostní orgány PLNÉ RUCE PRÁCE !
Pokud budeme pátrat po osobách již zadržených, jen v důsledku chyb v Seznamech, mohou nám jiní nepřátelé unikat !

Víme, kolik nepřátel a zrádců nám uniklo v letech 1945 až 1989 (např. buržoasní synek a multikulti exponent Havel) ! Víme, k čemu to vedlo !

Proto : Hlášení (udání) musí být STRUČNÉ, PŘESNÉ a JASNÉ !

Již nikdy Lipany, již nikdy Listopad !

Jakub S. řekl(a)...

Pěkný a docela logický a mně docela konvenující článeček, šamane. Na Toulkách ČM se Mistr jan právě rozhodl vydat se do Konstance. Tak se mi to zajímavě proplítá...

Schumacher řekl(a)...

Poslední kdo zbude, udá sám sebe a oběsí se na nebližším stromě. Tím bude dílo dovršeno.

Anonymní řekl(a)...

dramatik absurdna Havel vs. Reinhard Heydrich

Vážení,
pokusili byste se prosím nalézt humornou fotografii (či jiný důkaz), na níž je odkazováno např. zde:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10350835414-kolaborovali-s-nacisty/diskuse/

Kolaborovali s nacisty - Havel s Heydrichem
Diskuse:
Jan Krystek 2. 1. 2012 23:25 (!):
"Jestlipak zde bude dán prostor i o kolaboraci rodičů Václava Havla, kterého jako malého choval na klíně i Reinhard Heydrich (existuje o tom údajně i fotografie). Nebo se o tom v současnosti nesmí mluvit, když je Václav Havel tak uctíván ?"

Harpyje řekl(a)...

Myslíte, Anonymní, že Reinhard Heydrich by byl houpal na koulenou malého Žida? Ta rudohnědá žumpa by se měla rozhodnout, jestli jeho rodina kolaborovala s nacisty, nebo jestli byli Židé.
Šalomounsky to rozřešil tento blogující brat Slovák:
"Pre tych co chcu najst dokazy som nasiel na book.google.co.uk hladajte knihu The UFA story a history of Germany's greatest film company, 1918-1945. Na strane 337 a 338 je popisane ako Nemci nechcu obchodovat zo zidmi ale vo finale sa zo zidovskou Havlovou rodinou dohodli v july 1938 nemecka risa zrusila prava Barandova a zvysila zaklad spolocnosti z 1.5 miliona na 4.5 miliona ck a z potom Havlovci pod natlakom predali vsetke akcie Brandova s tym ze budu pokracovat samostatne v lucerne." - Magnet - :-)))) http://afinabul.blog.cz/1112/milos-havel-a-reinhard-heydrich
Třeba si ten diskutující Krystek spletl Heydricha s Vítězslavem Nezvalem. http://www.czsk.net/svet/obrazky/havelmilos_rodina.jpg

Harpyje řekl(a)...

Sorry, "na koulenou" byl překlep. :-)))
Dzp.

Jakub S. řekl(a)...

Fuj.Pfui. Ugh.
A tečka. Howgh.

Jakub S. řekl(a)...

V 20.10 na ČRo6 (od 18 h též na MW místo ČRo2-Praha) do 21 o Ottovi KATZOVI!)
Jeden z obžalovaných a odsouzených v procesu s agentem mezinárodního sionismu a amerického imperialismu Rudolfem Slánským byl můj příbuzný.

Anonymní řekl(a)...

Havel udával Židy a Schwarzenberg používal k práci vězně z tábora v Letech


Imperialistický vyhledávač našel toto:
"...Sám Miloš Havel, jehož bratranec byl údajně jedním z dozorců v letském táboře, kde patřil k nejbrutálnějším, udal gestapu šest svých židovských podílníků na Barrandově, za což ho říšský protektor Reinhardt Heydrich odměnil tím, že mu připsal jejich podíly. Heydrich měl ostatně rodinu Havlových v oblibě; chodíval na šampaňské do Lucerny, odkud do Let putovalo několik číšníků - stačilo, když z nepozornosti vylili skleničku. V Lucerně se ostatně Heydrich nechal vyfotografovat s malým Václavem Havlem, naším budoucím prezidentem. V den jeho narozenin si ho v paláci Lucerna pěkně posadil na koleno a při pohledu do objektivu se zeširoka usmál…"

Zdoj: http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/407-pripad-nepovsimnute-knihy-havel-udaval-zidy-a-schwarzenberg-pouzival-k-praci-vezne.aspx

Další objevná otřesná svědectví zde jistě zaujmou všechny vlastence :-)

Dále např.:
http://szcpv.org/08/klan.html
"...• Ze svazku StB - SEO (registr svazků Státní bezpeč­nosti) vyplývají tato fakta:
Výslechem Klause Wilfera, rezidenta II. Oddělení pražské SD (Sicherheitsdienst) bylo
zjištěno, že

1. Miloš Havel, strýc prezidenta Václava Havla a
2. Vaclav Havel senior, otec Václava Havla spolu-Gestapem a SD (Sicherheitsdienst).
...existuje fotografie sediciho Reinharda Heydricha, ktery na kolenou drzi tehdy asi petileteho Vaclava Havla. I kdyz lze mit duvodne pochyby, ze by si Vaclav Havel sam tuto udalost z detstvi pamatoval, tato fotografie by jiste byla zajimavym prispevkem k ceske historii. Je rovnez znamo, ze nekolik exemplaru teto fotky existuje v Praze...dle nepotvrzenych zdroju byla pry otistena i v knize, vydane v Praze v dobe valky, kdyz jeste nikdo netusil, co z maleho Vaclava jednou vyroste...
Proto fotografii zverejnime pouze na serverech s vetsim vyskytem komunistu jako je pravo.cz nebo blog.idnes.cz , aby pripadnymi hromadnymi sebevrazdami nevznikla nejaka vetsi skoda narodu a spolecnosti a pockame, co to s nimi udela...
:-)

Tady: http://www.outsidermedia.cz/Thread.aspx?id=5419
zase v diskusi toto:
"...Na inkriminovaném snímu jsou oba rodiče V. Havla, oberscharfuhrer SD a malý Vašík, otec stojí za dvěma židlemi, na kterých sedí oba další dospělí - chlapec sedí na klíně gestapáka. Cpát do příběhu Heydricha, který byl společensky někde jinde a v Praze byl relativně krátce, je hloupá desinformace určená k devalvaci styků Havlových s příšlušníky okupační správy. Fotku jsem viděl. Tudíž existuje. Jméno Vašíkova onkela si ale už nepamatuji..."

stk řekl(a)...

A teď nám napište Ano-ny-me,
proč to všechno jsou informace naprosto nepotřebné. Čeho touhle propagandou chcete dosáhnout, človíčku malinký? A je mi úplně jedno, zda jsou ty informace pravdivé nebo ne.

Za sebe Vám říkám: běžte s tím jinam. Na WC třeba.

Kopretina řekl(a)...

Vraždění psů na Slovensku
http://slysim-psi-plac.profi.cz/15464-jak-to-skutecne-chodi-ve-slovenskych-karantennich-stanicich.html

Šaman řekl(a)...

Anonymnímu - Krystek nebrat. Havel Miloš, strejček VH, se zasloužil - zachránil české herce před totálním nasazením. A za protektorátu se na Barrandově nenatáčely pronacistické hrané filmy.
"Za nacistické okupace jsme drželi víc pohromadě. Miloš Havel, který spoluvlastnil palác Lucerna a byl hlavním akcionářem filmových továren AB, také producentem mnoha českých filmů, a v některých jsem hrál, byl velmi štědrý k celé filmové branži. Co ten toho udělal pro umělce, když nesměli za okupace ve svém oboru pracovat! Brzy po okupaci zřídil v dolních místnostech Lucerny filmový klub, ve kterém jsme se mohli scházet, popovídat si, vylít si srdce, zanadávat na poměry. A bez obav, že za to budeme šikanováni.“
— Raoul Schránil

...Během druhé světové války udržoval český film v chodu a odděleně od německého obratnou diplomacii, která často hraničila s kolaborací...

Po válce byla snaha ho odsoudit - ale nebyly žádné důkazy. Tak ty důkazy neonacisté sbírají dnes.

O Milošovi H. viz třeba zde:
http://www.svet.czsk.net/clanky/osobnosti/havelmilos.html

Šaman řekl(a)...

Stejné české fašistické svině, které za války denunciovaly Miloše Havla, to dělaly po válce z komunistických pozic a dnes? Dnes jsou to zase svině, zatím anonymní.
\ :-(((

Šaman řekl(a)...

K Anonymnímu tvrzení "Schwarzenberg používal k práci vězně z tábora v Letech …"

Karel VI. Sch. v září 1938 inicioval petici českých rodů na podporu integrity české země.
V roce 1939, po obsazení Československa Hitlerem se odmítl stát říšským občanem.
Důsledkem čehož jeho majetek přešel rozhodnutím R. Heydricha v květnu 1942 pod nacistickou nucenou správu, která trvala do konce války.
Cikáni byli do Let deportováni v srpnu 1942.

Takže ano - Cikáni z let pracovali na "Schwarzenberských polích" - ale pro nacisty, vole.

V roce 1945 organizoval K. Sch. květnové povstání na Čimelicku, byl zraněn a vyznamenán.

A abyste se, Anonymní udávil vztekem, dodám ještě, že na sklonku života se jako katolík stal obhájcem státu Izrael a sionismu:
"V sedmdesátých letech se stává publicistickým obhájcem současného Izraele v jeho sporech s Palestinci. Ve Vídeňských svobodných listech publikuje v letech 1973-1975 asi tucet článků o různých aspektech izraelské politiky, v nichž přejímá sionistický patos a opakovaně zdůrazňuje, že křesťan nemůže dnes nestát na straně Izraele (a současně upozorňuje na existenci křesťanských komunit v Izraeli)."
http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=213

Příště budu Anonymní novodobé Protokoly sionských mudrců házet do spamu.

\ :-/

STK řekl(a)...

Stejně, jako zrzaví nebo gayové, zmrdi existují ve všech režimech a jsou ve přítomni všech politických seskupeních a stranách. Když budeme s nimi souhlasit jen proto, že s námi momentálně "táhnou za jeden provaz", jsme téměř stejní, jako oni.
A to oni moc dobře ví. Pozor na to!

Jakub S. řekl(a)...

Šamane - ano, stk - ano! Byla to velmi vysoká hra. Někteří nejvyšší šlechtici hráli o koncentrák. A Havlové teprv. Ve vysokých hrách na vysoké úrovni, o všecko, nebývá většinou partie na první pohled lehce čitelná a dešifrovatelná.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jeden z obžalovaných a odsouzených v procesu s agentem mezinárodního sionismu a amerického imperialismu Rudolfem Slánským byl můj příbuzný.
Náš lid tomu říká „Leze to z něj jak z chlupaté deky“.

Víte, vy mladší, co kdysi vylézalo z chlupaté deky ? Ošklivá stvoření; to vám tedy povím. V noci pomalu vylézala, aby škodila lidem.
Ano, všelijaká fuj-fuj havěť „bydlela“ v chlupatých dekách, v té vzdálené době, kdy ještě lidé nepoužívali moderní vynálezy. Například velice důkladně osvědčený prostředek na likvidaci nejrůznějších škůdců, pod jiným názvem vyráběný dodnes.

Abych nezapomněl : Jeden z mých příbuzných se významně podílel na zadržení agenta mezinárodního sionismu a amerického imperialismu Rudolfa Slánského.

I pod jiným jménem růže rdít se bude červeně, i pod jiným názvem Cyklon voní po hořkých mandlích.

drak řekl(a)...

Řekněme, že ti, co se jim podařilo dostat se před vypuknutím války do Francie a později do Británie, na tom byli za války o něco lépe, protože žít ve válečném stavu sice není zrovna med, když se dostanete do války, jde o krk, ale aspoň je nějak jasně dáno, že je člověk mezi svými a tam někde, že jsou ti druzí. Připadne mi to přeci jenom o dost snadnější, nežli bruslit na tenkém ledě, z určitého pohledu vlastně v týlu nepřítele, a zkoušet na okupovaném území před ním zachránit co jde, navíc tak, aby to pokud možno uniklo jeho pozornosti. Skláním se před jedněmi i druhými, ale myslím, že ti, co zůstali na tom protektorátním území a podporovali nějaké protiněmecké aktivity, si myslím, že riskovali víc. O to odpornější mi připadne jejich napadání po válce.

drak řekl(a)...

Myslím, že nástup 2. sv. války byl spoustou hajzlíků zneužit k tomu, aby se zbavili německýma rukama někoho, komu záviděli, případně šilhali po jeho majetku a pak se v tom, jenom pod jiným pláštíkem, vesele pokračovalo po válce. Němec a následně bolševik nesou velkou vinu, ale bez těch ochotných udavačských zmetkovitých dušiček, by těch obětí rozhodně tolika nebylo.

Větší vlastenec řekl(a)...

Propána !
On myslí !!!

Větší vlastenec řekl(a)...

Milá Kopretino, cítím s Vámi. Vraždění psů je špatná věc, nelidské plýtvání. Na Slovensku i kdekoli jinde.
Psy je prostě potřeba humánně zpracovat.
Ptáte se jak ?
Zadejte si do vyhledávače "Gedörrtes Hundefleisch"; receptů na řešení situace najdete habaděj.

Dobré ráno, a v poledne dobrou chuť !

Jakub S. řekl(a)...

Ano, on myslí, a velice zajímavě a dobře.
Hani, todle nechej plavat! To nejsou věci pro citlivou ženskou duši. A oči.

Větší vlastenec řekl(a)...

Čeho se děsí fašisti

Čeho se děsí Němci-fašisti ?
Dvou věcí :
1) Jednotného, silného Ruska, chránícího menší slovanské národy
2) Konce eura (viz např. Německé firmy se děsí nápadů na opuštění eura )

Jaké jsou proto naše hlavní národní úkoly pro nejbližší měsíce ?
1) Věrně následovat našeho prezidenta, jenž neochvějně kráčí ve šlépějích pres.Beneše do Moskvy - vstříc pevnému sepětí našich bratrských národů
2) Podporovat našeho prezidenta v jeho hrdinském úsilí o demontáž eura a EU

Jednou zvítězíme, svobodu a samostatnost obnovíme.
Pozor však! Na prahu jen vlasti pravé
stojíme, není dobojováno.
Jsou ještě všude temné síly dravé,
ostnatých drátů k cíli nastláno.
Jen tedy dál a všichni na svá místa!
Jen do práce a v boj, jenž nelení.
Dál nad námi plá rudá vlajka čistá,
to avantgardní lidské znamení.
(S.K. Neumann: Čest rudé vlajce)

Jakub S. řekl(a)...

Jasně že čistá, Stando. Pořád dokola ji zkoušejí prát, ale je furt beznadějně blutrot.
Lieber rot als tot - lieber tot als rot? Nebyly to jednoduché doby...