středa 4. ledna 2012

ZASLÁNO: Historie a science fiction

(Autorka: Informace)

La storia non è prodotta
da chi la pensa e neppure
da chi l’ignora.
(Eugenio Montale)
(Historii nedělá ten, kdo o ní mudruje,
ale ani ten, kdo se o ni nestará.)

Po návratu domů jem našla na blogu milý dárek Šamana k vánocům: sbírku povídek sci-fi a fantasy Na hraně nemožného. Chtěla bych mu, i když se zpožděním, poděkovat a zároveň využít příležitosti k napsání pár řádků o sbírce a těchto žánrech literatury. Také proto, že na knížku nikdo zvlášť nereagoval. Můj příspěvek nechce být nějakou recenzí, ale spíš úvahou nad problémem vztahu člověka k času, jak minulému tak hlavně budoucímu a do jisté míry i navázáním na příspěvek Jakuba Š. o historii.

Čas je základní, podstatnou složkou naší existence, se kterou jsme nuceni se neustále vyrovnávat, nejen jako jednotlivci na rovině soukromého života, ale i na rovinách vyššího, nebo spíš širšího řádu jako části celku nebo komunity, ke které patříme, buď národní nebo státní anebo na ještě vyšší a obecnější rovině lidí jako živočišného druhu.

Na osobní rovině pozorujeme, jak čas utíká, děláme bilance předešlé činnosti a plánujeme do budoucna pro sebe a své děti. Když se porozhlédneme šíř a dál v čase a v prostoru, dáváme dohromady data, údaje, dokumenty ve snaze rekonstruovat události vzdálené v čase a pochopit, jakým způsobem jsme se dostali do současnosti, ve které žijeme, co ovlivnilo a podmínilo chod věcí, které nás zavedly tam, kde jsme nyní. Jsme při tom vedeni - ať se jedná o laiky anebo o specialisty historiky - naší současnou zkušeností, naším současným náhledem na svět, našimi názory, které se vytvořily na základě nynějšího života a jeho problémů. Promítáme tedy do minulosti naši současnost a nemůžeme jinak, protože jsme ztvárněni a podmíněni naším časem.

Zrovna tak i naše projekce do budoucna se nemůže zcela odpoutat od našich současných zkušeností a poznatků, ale zároveň i od emotivního stavu, kterým prožíváme současnost.

Současnost jepičího trvání našeho individuálního času je naším údělem a neexistuje nějaký Stroj času, který by nám umožnil nějakou univerzální nadčasovou existenci. Ani cestovatel Wellsova románu neměl takovou možnost, využíval svých zkušeností konce devatenáctého století k orientaci a přežití při své cestě do vzdáleného budoucna.

Píšu o tom proto, abych ukázala, že problémy, které staví před čtenáře autoři sbírky, jsou více méně svázány, ať autoři hovoří o bezčasové minulosti jako v “Havranici” nebo o dobách biblických jako v “Božím muži”, anebo pronikají svým pohledem do budoucna, s pocity nevolnosti, obav, někdy i nadějí - to řídčeji - naší doby. Celkem bych řekla, že ve sbírce převládají duševní stavy skepse, pesimizmu, nejasného kalného pohledu na budoucí uspořádání světa. Sjednocení obyvatelů různých planet do nějaké velké mezigalaktické konfederace přináší s sebou v podstatě jakousi formu diktatury, zvůle, násilí soudců a potlačovací moci, vymývání mozků sjednoceným zpravodajstvím, jedním slovem totalitu. Napadá mi při tom mimoděk, zda to není nějaký kryptický předzvěstný obraz sjednocené Evropy?

Tito lidé budoucnosti jsou manipulováni technikou i psychicky prostřednictvím různých chips, které jim smažou paměť anebo jim naopak dají schopnost číst cizí myšlenky (ta schopnost byla dána jakémusi druhu soudců a policistů zároveň). Zároveň ale tento svět se vší svou technologickou vyspělostí se nezbavil negativity, nebo spíš neřestí, světa našeho - existuje tam dál korupce, uplácení, podvody, nelegální kšeftování, prostituce.
Je to v podstatě svět dystopie, svět negativní budoucnosti, která hrozí lidstvu když ne záhubou tak alespoň šedou bídnou totalitou, svět jehož obraz je v podstatě skeptickým pohledem na současnost, promítnutým kupředu v čase.1/

I pojem entropie historického dění, realizovaný v povídce M. Šrámkové, “Svět podle Rosenfeldera”, kde se zachraňují životy přenášením katastrof a masakrů z jednoho místa na druhé je v podstatě pesimistickou vizí dystopie. Připomíná to vágně 'Iraqi Freedom' prezidenta Bushe, který touto formulí zdůvodňoval nebo spíš zakrýval přemístění násilí z americké půdy po atentátu na Twin Towers do Iráku jeho invazí.

Zcela realisticky, přes časové umístění do vzdáleného r. 2060, na mne zapůsobil závěr povídky J. Kotouče “Nová éra”, kde obyvatelé města Cartwright v Arizoně jednoduše zavraždí mimozemšťany, kteří jim přicházejí nezištně na pomoc po zničení Země velkou válkou, aby se zmocnili jejich přístrojů k úniku ze zpuštošené Země. Lidé se za těch padesát let nezmění, naopak se stanou ještě bezohlednější.

Nakonec bych řekla pár slov o povídce J. Kovanice “Experiment Dachau”, kde píše o nebezpečí destrukce pro planetu Země při přeměně hvězdy Antares v supernovu. Povídka mě zaujala nejen proto, že autorem je náš hostitel, ale hlavně pro dělný optimizmus, který povídka vyjadřuje. Hlavní postava, mladý student, který je v povídce také vypravěčem ve formě "Ich", svou aktivitou dokáže přesvědčit vědce, širokou veřejnost a vlády, aby podnikly řadu opatření na záchranu Země před hrozbou zničení.

Povídka má klasické zarámovaní do snu. Sen, zpočátku věštící zkázu a smrt lidstva, se ale na závěr povídky promění v optimistický obrázek sorrentského pobřeží, kde se soustředily vědecké síly, operující pro záchranu Země. Tímto zcela pozitivním přístupem ke katastrofickým výhledům se podstatně od celkového pesimistického tonu dystopie celé sbírky liší. Myslím, že to odpovídá autorovu charakteru, jak jsem ho mohla poznat na blogu.

Nedávno jsem měla příležitost si přečíst ve francouzském le Monde rozhovor dvou filozofů - německého Petra Sloterdijka a slovinského Slavoje Žižka na téma “Crise de futurisme in Euro-Occident”. Sloterdijk konstatuje, že základním znakem západní civilizace je neustálá anticipace budoucnosti (le sens profond de notre "être-dans-le-monde" réside dans le futurisme). A nynější krize, nejen ekonomická, ale hlavně krize hodnot vede k nutnosti revidovat naše představy o budoucím vývoji společnosti a lidstva vůbec.

Pesimizmus s tím spojený se projevuje hlavně v zemích Evropy, které vyšly ze zkušenosti komunizmu a nejsou dosud schopny se osvobodit od tíhy desítiletí politické a často i osobní katastrofy. “Tout cela forme une espèce de boucle de désespoir autogène.” (To všechno tvoří jakousi smyčku samo se generující beznaděje.)

Do jaké míry jsou povídky sbírky Na hraně nemožného vyjádřením této krize, této chybějící důvěry ve své schopnosti a nejasných výhledů do budoucna?
******************

1/ Utopie kontra dystopie - kritika rozlišuje mezi těmito dvěma protikladnými názory na realitu. Utopie jako projekt ideálního uspořádání společnosti, dystopie jako předpověď negativního nebo dokonce katastrofického vývoje. Oba směry mají dlouhou tradici v literatuře a to počínaje kulturou antického Řecka. Chtěla bych jen zmínit, pokud jde o utopii “La città del sole” Tommase Campanelly (1602) s komunistickým uspořádáním společnosti. I v podžánru dystopie existuje početná řada děl, které by bylo nesnadné vyčíslit. Jen pro zajímavost bych tu jmenovala satiru Jonathana Swifta "Skromný návrh" (A Modest Proposal for Preventing the Children of Poor People in Ireland Being a Burden on Their Parents or Country, and for Making Them Beneficial to the Public) z r. 1729, která je groteskním plánem na řešení přílišného růstu chudé třídy. Ten je pak jakousi inspirací nejen pro ekonomy jako Malthus ale - pokud jde o literaturu sci-fi - i pro autory tzv. ekotopie jako D. Keith Mano a jeho “The Bridge”, kde v rámci extremního sektářského environmentalismu dochází pro záchranu přírodního prostředí k hromadnému zabíjení lidí.

(Zaslala Informace)

85 komentářů:

Jakub S. řekl(a)...

Ale dyť já spěchám s alibi: zcela úmyslně si ponechávám tu knížečku jako naprostou lahůdku na jeden soustředěný klidný večer (např.) - protože to bude š p i c a , přece! A pak teprve se ozvu s pajánem. Nebo opakem. Ale to asi jenom soukromě. Už jsem takový soubor povídeček nečetl dvacet let, su nadržený, o tym žádná, sajtno!
A helehele - pí I má sympatický sklon k nenápadnému (pro mě ne) expresívnímu zabarvení neutrálního slova pensere - uvažovat: mudrují - to má šťávu... l´accetto, non si preoccupa - !

STK řekl(a)...

Je tu malý, leč těžko řešitelný problém, Informace:
V praxi "Utopia" nikdy dlouho nefungovala a je otázkou, zda vůbec někdy něco splňovalo její parametry. To druhé bohužel funguje často. (Somálsko např.)

Ke knížce: Líbila se mi natolik, že jsem si ji včera "vyprintal" - ještě ji musím svázat. (Naštěstí jsem se to kdysi naučil a lisy z truhlářských svěrek ještě kdesi ve sklepě najdu. Snad.)

drak řekl(a)...

E-zine jsem ještě nečetl, ale už mám staženo, zazálohováno a pozdě dopoledne před odjezdem do vrazím do čtečky. Časem to určitě přelouskám.

informaci a STK:

Na té myšlence, že se tu ten pesimismus z určitých příčin tak nějak samogeneruje, určitě něco je. STK ale má rovněž pravdu, že k tomu existuje poměrně dost vyloženě pragmatických a racionálních důvodů. Rozhodně dík za článek a námět k zamyšlení a impuls ke čtení :-)

EK řekl(a)...

Pokud časová šipka míří totožným směrem jako rozpínání vesmíru "dojde" s jistotou k opačnému směru, ke smšťování. Až bude smršteno ustane i čas.
Do té doby čest v šest!!
Jo, kdo znás může dostat od samotného kouzelníka barbarů knihu? A hlavně za jakou cenu?

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,
jsem toho názoru, že optimismus západoevropských intelektuálů je jednoduše optimismem neinformovaných. Těch, kteří mají malou nebo žádnou historickou zkušenost s totalitou. Takže nejsou s to poznat blížící se totalitu ani v situaci, kdy na ně pokřikuje a mává krvavým mečem.

drak řekl(a)...

Ano, to že někteří poznají cosi velmi nebezpečného teprve až tehdy, kdy je to "rafne" za pozadí nebo praští do obličeje a kolikrát ani tehdy ne, to je bohužel dost typické. Poznali jsme to z reakcí mnohých mocných na Hitlera, Stalina a další padouchy v řadě. Jeden by řekl, že by se už konečně poučit mohli, ale opak je bohužel pravdou a ať už páchají ty kraviny ve svaté víře, tedy vlastně z blbosti, nebo z vyššího zájmů, tedy pro peníze, tak nakonec to vyjde nastejno, následky bývají ničivé a devastující ť už tak, nebo onak, vždycky to nakonec přijde krvavě draho.

drak řekl(a)...

EK:

A až ustane, tak to zase pořádně řachne a začne to znovu, tentokrát možná o něco lépe, nebo také hůř.

informace řekl(a)...

Pergille,
pokud jde o Sloterdijka, můžete o něm říci všechno, ale jen ne to, že by byl nějakým zažraným optimistou. Nevím, nakolik je v Česku známý, v Evropě ho znají hlavně v Rakousku, Francii, Španělsku, v Itálii hlavně z recenzí anebo odborných článků.
Sloterdijk je postmodernistický filozof, který studuje lidstvo a jeho dějiny převážně z antropologicko-psychoanalitického nadhledu. Ve svém třídílném Sphären hovoří o krizi moderního člověka, který hledá ochranné obaly pro svou existenci ve formách společnosti, aby tak nahradil mateřskou dělohu, ve které se vyvinul a která mu dávala všechen komfort a bezpečí. Hledá tedy bezpečí v makrosférách (nějaké obdobě dělohy) jako je organizace národu nebo státu, komfort a existenční zajištění pak ve formách Welfare.
To všechno je pro postmoderního člověka ohroženo globalizací, rostoucím pluralizmem a zároveň stále větším individualizmem. A s tím se dnešní společnost nedokáže vyrovnat.
Sloterdijk se totiž na člověka dívá z biologického hlediska jako na ssavce a pozoruje jeho vývoj v dlouhém časovém prostoru.

drak řekl(a)...

informaci:

Ne, že bychom tu neměli rádi filosofy, nebo se k ním zásadně neznali, ale řekněme to eufemisticky tak, že ledacos z té jejich tvorby vnímáme jako cosi mezi úsměvným počteníčkem a chorobným blábolem. On třebas takový Bělohradský k tomu vyloženě zavdává jednu záminku za druhou a nejenom on. Sloterdijka samozřejmě znají jak lidé z oboru, tak i částečně mimo něj. Mnozí z nich nás oslovují hodně, třeba Masaryk, mnozí jinak no a mnozí prostě vůbec, to už závisí na tom, co a jakým způsobem nám chtějí sdělit a nakolik je to moudré a aktuální a také zda jsme schopni to pochopit a zda to vůbec stojí za tu práci.

Když se podívám na to, shrnutí o něm, tak v mnohém s ním lze přinejmenším z části souhlasit. Já se nehrabu v tom, co je toho příčinou, ale ze života vím, že většina z nás přijde na svět ustrašených a neodvážných a také líných, následkem toho hledáme jak se schovat za něco většího, silnějšího a uřvaného, co nám poskytne pocit jistoty a ochrany. Tím něčím může být stát, firma, ráznější jedinec, partner, to už bývá různé. Dnešní třaskavá směska dynamických změn a bezbřehé blbosti a ignorance mocných samozřejmě že vyvolává řadu obav. Ale řekl bych, že u lidí odvážných a myslících větší, než u těch ustrašených a poslušných.

informace řekl(a)...

Draku,
i filozofové jsou poplatni době, ve které žijí a tak hovoří o jejích problémech, jak je vidí z vlastního dobového hlediska.
O Bělohradském jsem se tu již vyjádřila několikrát a nevidím důvod, proč o něm zavádět řeč.
Pokud jde o Sloterdijka, přečtěte si, jestli Vás to zajímá, recenzi na jeho Rage and Time: A Psychopolitical Investigation.
Zajímavý je závěr recenzentky.
http://ndpr.nd.edu/news/24628-rage-and-time-a-psychopolitical-investigation/

EK řekl(a)...

Kajte se INTOŠi! Konec světa je na .....
.....http://web.me.com/lorenmadsen/endings/pick_a_year.html

čest v oběd!!

EK řekl(a)...

http://web.me.com/lorenmadsen/endings/pick_a_year.html

EK řekl(a)...

aplikace IE upravila tuto stránku aby zabránila útoku skriptováním mezi weby. KUŠ INTOŠI!
DOBROU CHUŤ V POLEDNE!

informace řekl(a)...

Jděte se vycpat s Vašimi věštbami, EK. Podle nich bych měla být už dávno mrtvá anebo jsem se neměla ani narodit.

informace řekl(a)...

Vlastně bych měla k Šamanově povídce ještě něco dodat.
Oceňuji povídku hlavně pro jeho zcela pozitivní přístup ke katastrofickým výhledům, kterým se podstatně od celkového pesimistického tonu dystopie celé sbírky liší, jak říkám.
Jenže i Šaman si nechává otevřená zadní dvířka pro skepsi. V předposlední, dvanácté kapitole student říká: "To jsem sám zvědav, jestli se potvrdí něco z mé fantasmagorie o hodných entitách, jež nad námi bdí.
To by byl konec Experimentu Země!"
Ale následující třináctá kapitola s názvem
"Vlastně Experimentu Dachau." je prázdná.
Má si čtenář domyslet, že student (na konci povídky pravděpodobně už hotový vědec), jehož hlasem je vedeno celé vyprávění, tu kapitolu nestačil dopsat? Proč, protože zasáhly zlé kosmické entity dřív, než pozemšťané dokočili obranný štít? Anebo ten nebyl dostačující?
Upřímně řečeno, jako čtenář tento závěr odmítám. Odmítám, protože se mi přirovnání entit, které jakoby řídí kosmické dění, k nacistickým hrdlořezům zdá nelogické a nesrovnávající se s celkovým chodem povídky. Student po celou dobu operuje s daty, která se zakládají na jakési objektivní zákonitosti. A pak tam nejednou vtrhnou jakési nedefinované entity, které svévolně rozhodnou, že se jedná jen o expreriment, který mohou libovolně ukončit, až přijde čas, kdy se dostatečně pobavily anebo získaly dost výsledků?
Nejen že mi to skřípe s celkovým tonem povídky, ale jako nečtenářce sci-fi se mi zdá vtrhnutí na scénu nějakých božstev nebo nekontrolovatelných sil, které prakticky zastávají tutéž funkci, absurdní.
A pak, po formální stránce. Mezi posledními slovy studenta a prázdnou kapitolou kolik času mohlo asi uběhnout? Pár minut? Pár dní? I ten časový skok není motivovaný, i když, musím uznat, že prázdná kapitola je dost rafinovaná forma nápovědi pro pozorného čtenáře.

STK řekl(a)...

Lépe se žije těm, kteří popírají možnost katastrofy. Když taková situace přece jenom přijde, jsou upřímně udivení a říkají: "Něco takového se prostě nedalo čekat!"
Takže: Dalo!
Příklad: Většina hadů v naší kotlince není jedovatých. Jediný jedovatý had, zmije (obě varianty) raději uteče, než aby zaútočila. Lidí, kteří umírají na hadí uštknutí je ročně jenom několik málo. Malá pravděpodobnost. Daleko pravděpodobnější je, že vás srazí auto nebo vlak. Připadně infarkt nebo zahynete na rakovinu tlustého střeva.
Ale moudrý člověk má po ruce sérum nebo aspoň ví, kdo ho v okolí má. A nechodí po pasece naboso.
===============
Čili jak praví Pergill: Optimista je málo informovaný pesimista.

informace řekl(a)...

STK,
nechte být pesimizmus pesimizmem a raději mi napište, jak ten závěr povídky - totiž tu prázdnou třináctou kapitolu - interpretujete Vy. Jestli jste si už ten Váš "vyprinting" slisoval a svázal.Nebo si povídku přečtěte na webu.

STK řekl(a)...

O téhle povídce nechci příliš diskutovat, Informace.
Jenom tolik: Věštecké sny s podrobnostmi nebo parabola - návrat na počátek celé povídky?
Jako zdejší klasifikovaný pesimista se domnívám, že je to je jenom obrácený tok Kovanicova vyprávění. Antares v téhle povídce opravdu vybuchl.
Země, nepodstatná planeta v nepodstatné planetární soustavě, obíhající poblíž kraje běžné galaxie, jejíž centrální hvězdě pozemšťané říkali Slunce byla zcela desinfikována. Homo Sapiens přestal existovat.
Vesmír ale funguje dál, stále v něm vznikají další a další nesčíslné inteligence, nějakou dobu existují a pak zanikají. Zanechají za sebou stopy, které možná už nikdo nenajde nebo najde a nepochopí. Nepochopí jejich smysl. Smysl života.

Antares vybuchl. Nic zvláštního se nastalo.
====
P.S.: Našel bych nesčíslně mnoho jiných, lepších důvodů, proč vyhyne lidstvo. Cizí entity k tomu nepotřebuji. O tom, že nejen život jedince, druhu nebo celé civilizace je konečný nepochybuji od svých 15-ti let. (Šklovskij: Milióny cizích světů) Ale nenazývám to pesimismem. Je to světa běh. Experiment Dachau do toho světa běhu patří - a není vůbec důležitý. Byla to jen nepříjemná úchylka chování druhu Homo Sapiens. Za tisíc let (pokud se Jan Kovanic ve své povídce mýlil) už o Dachau nebude nikdo nic vědět. Možná historici - specialisté. A když někdo ve čtvrtém tisíciletí řekne "koncentrační tábor", představí si náš praprapravnuk něco úplně jiného.
Pokud se Śaman nemýlil, platí - bohužel - totéž.


Je to světa běh.

stk řekl(a)...

A je-li za něco odpovědná "cizí entita" nebo zkráceně Bůh v širším slova smyslu, je to z mého pohledu stejně hnusný ksindl, jako MUDr. Mengele.

Mám bývalou kolegni, říkejme jí třeba Irena.
Pár faktů z jejího života" V 16-ti ji tři kluci znásilnili, jeden z násilníků byl synem komunistického papaláše, nikdy se věc nedořešila, nikdo nebyl zavřený.
Na své první svatbě přistihla svého "čerstvého muže", jak si to "rozdává" v podkroví s její sestřenicí. Spolkla to aby nebyl skandál vc rodině. Tomu muži porodila dva syny. Pak následovala akutní operace žlučníku, výrůstků na kostech na noze. Pak ji její první muž opustil a vzal si mladí. Několik let klidu, Irenka se znova se vdala - za mladšího - a následně spadla do orchestřiště tak nešťastně, že si roztříštila dva obratle. Ale podařilo se nemožné - nejen, že přežila, ale chodí a bez berlí. Když tak ležela doma a snažila se dát do pořádku náhodou zjistila, že její muž spí se sousedkou ve vedlejším bytě. Tak se dala zdravotně do pořádku a raději nastoupila do práce na půl úvazku. Rozvod a zapomenut...
Loni o prázdninách začala hůř mluvit. Myslela si, že je to od špatně sedící zubní protézy, prodělala totiž v relativně mladém věku paradentózu. Ale protézou to nebylo. Po několika týdnech vyšetřování objevili lékaři skutečnou příčinu - odumírání nervů v kosterním svalstvu. Něco podobného nebo snad stejného, jako má známý astrofyzik Hawkins. Neléčitelná nemoc, prognóza - 3 měsíce až rok života, pak smrt udušením ve spánku. Prý bezbolestná. "Železné plíce" pokud má na ně dost peněz by jí umožnily přežít ještě několik let. Pak stejně smrt.
Co si má takový "pechfógl" jako je ona myslet o Bohu, pokud připustí jeho existenci? Asi že je to sadistická svině, zlomyslný zmrd nejhoršího kalibru. Mengele.
A co jsem jí měl říct já, když mi přišla přímo z nemocnice říct, že ještě nechce umřít?
Co? Že v jejím případě se doktoři mýlí? Že já bych raději vylezl na zábradlí v tom svém 12-tém patře a skončil to, pokud to fyzicky zvládnu?
"Irena" už nemluví, špatně poolyká, lžičkou ji krmí její bývalý druhý muž, který se vrátil domů. Syn, který před lety utekl do USA jí posílá peníze na jediný známý preparát, který dokáže průběh nemoci NĚKDY zpomalit. 50 000.- měsíčně. Druhý syn jí shání "železné plíce", aby mohla ještě pár týdnů, až to bude třeba žít. Pokud bude na kyslík. Ještě může psát na smazávatelné tabulky, ještě mi může psát maily. Jezdíme za ní se ženou na střídačku jednou týdně. A další den se pak dáváme psychicky do pořádku.
Dneska k večeru mi psala, že se nemůže učesat, že už nezvedne ruku nad rameno. A těžko se jí vstává - je slabá.
Nejhorší je, že mozek není zasažen ani v nejmenším. Bývala to břitká diskutérka, jako podřízenou jsem ji měl občas chuť pořádně "sprcat" za zbytečné řeči. Změnila se.

Už je taková mírná, hodná, za každou maličkost děkuje... Vzpomíná na to, co zažila.

Kolem jsou věci, které hold jednoho zcela "naplní optimismem" a vírou v "lepší příští". [:>(

informace řekl(a)...

Vidíte, STK,
teď jste si odpověď místo mne dal sám.
Co je nám bližší: náš malý, bezvýznamný, jepičí život - jediný, který ostatně máme- anebo kosmické dálky, kde výbuch jednoho slunce a následující zničení života na jiné malé planetce je jen jednou z mnoha podobných episod?
Mně rozhodně je blízká, jedině snesitelná a pochopitelná lidská dimenze a nějaký kosmický pesimizmus je mi docela ale docela cizí.
Nelítám v kosmických výškách, ani literárních, ale držím se, co mohu, nahama pevně na zemi.
A Vy, přes Váš prohlašovaný pesimizmus, děláte totéž.

Jakub S. řekl(a)...

Achchch.
To je sražení na zem. Právš jsem přišel z divadla - Tomáš Sträussler alias Tom Stoppard: na flámu, nejvídenštější ještě angl. humorem a špílci umocněný nejnestroyovštější Nestroy (...si pořádně zařádit - V+W, Teta z Bruselu, Hello Dolly...). A tohle. M r s . H a w k i n s . Už vím, že mi to z paměti nevymizí, natolik se už znám.
Takže: čím jí můžu udělat radost?
Penězma ne, ty nemám sám. Jinak ale - čím se v duchu zabývá, co čte, (nečte ještě jak H., že?), přeříkat někdy (v dohodnutý čas) do tel. nějakou básničku, rozmarnou či kontemplativní úvahu, no co já vím? Co se dá na dálku. která naštěstí díky dnešní technice je rychle a různorodě překonatelná.
Howgh. Posílám.
Teď mi došlo, že tohle můžu psat soukromě. No a proč - proč ne tady? Tak posílám.

STK řekl(a)...

Informace:
Jeden můj známý, nukleární fyzik pracující u reaktoru v Řeži u Prahy tvrdí, že když se kdysi zmyslel nad smyslem života, přestal dýchat - nemělo to cenu. Ale když upadal do bezvědomí, reflexy začaly dýchat za něj. Tak tenhle způsob sebevraždy vzdal. Už je taky pod penzí.
===
A ta moje odpověď: jestli z ní vytáhnete něco skutečně optimistického, tak jste manipulátorka extratřídy. Smysl života, cíl, - to jsou, dáma zajisté promine, naprosté hovadinky. Reflexy.

Óda na lejno nezmění jeho podstatu. A nenuťte mě definovat, co si myslím o všech "vyšších entitách". Tady to nemůžu napsat, Šaman by mě okamžitě "vyřadil ze slosování".

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> Co si má takový "pechfógl" jako je ona myslet o Bohu, pokud připustí jeho existenci?

Má snad Bůh chránit lidi před zlým světem tak jako ta rodina co nenechala své děti vůbec vycházet z bytu? Nějaké to odřené koleno k dětství patří, však ono se to zahojí; jde jen o to zabránit vážnému zranění s trvalými následky. A k víře v Boha patří už pár tisíc let víra ve vzkříšení (což zní rozumně, protože když je všemohoucí, tak vzkřísit může, a když může, tak proč by to neudělal.) Takže není nutné, aby Bůh zasahoval lidem do života, ani když jim hrozí smrt - ani ta nezanechá trvalé následky.

drak řekl(a)...

STK:

Je to dost mrzuté, že pro tu, Irenu a její blízké ono "Carpe diem." platí akutněji, nežli pro většinu zde přítomných.

Na takové případy jako je ten její je křesťanství "krátké", tam Vám jen řeknou cosi neutrálního, v tom smyslu, že cesty boží jsou nevyzpytatelné, nebo že koho bůh miluje, toho s křížkem navštěvuje, atd atp, ale jinak nic moc ani kloudného, ani jasného. Jinak, za takové křížky děkuju pěkně tedy. Víru v křesťanství takovéhle příběhy rozhodně neposilují. Ty reinkarnační a karmické systémy to objasňují o něco lépe, ale zase to má vadu, podstatnou, na všechny své životy a skutky se pamatujete jen když jste mimo své tělo, když jste v něm, tak ne. Jaký to pak sakra má smysl? Ať už to má smysl jaký chce, nebo žádný nemá, snažím se procházet životem tak slušně, jak to jen okolnosti připustí, už jen proto, že by mi nebylo příjemno samotnému se sebou samým, kdybych se choval hnusně.

Zkrátka a dobře, jakožto pracovní výchozí versi jsem zmínky o náboženství zařadil kamsi mezi babské povídačky a chorobný blábol, v případě těch agresivnějších rovnou kamsi mezi věci zavánějící totalitním nebezpečím.

Ta Vaše kolegyňka prostě z nějakého neznámého důvodu pobrala v životě nadprůměrnou dávku smůly. Proč zrovna ona a proč tolika, to prostě nevíme a možná se to ani nikdy nedozvíme. Soucítím s ní, ale to je asi tak vše, co s tím mohu udělat. Nicméně od Vás s paní je hezké, že se jí ten čas, který jí ještě zbývá, snažíte zpříjemnit. Takovéhle příběhy ale víru v

STK řekl(a)...

Jakube,
vše, co se dá, děláme se ženou. A její blízcí. Každý týden vypálím aspoň 2 DVD z představení, která dělala. A chodím jí říkat, že byla výborná ve své profesi. A že byla (je) dobrá máma a tak. Připadám si trochu jako řečník na pohřbu, kde nebožtík ještě žije. Americký syn zavře firmu a přijede, až to bude opravdu zlé. A odjede až po konci. Snad jí to ulehčí.

Ale prosím - nic mi NIKDO neříkejte o Bohu...

s.t.k. řekl(a)...

A omluva Šamanovi, že jsem to tu tak zaneřádil pesimismem. Už to neudělám.

informace řekl(a)...

Hm, vidíte, STK,
říkáte reflexy. Reflexy těla přemohly jeho intelektuálskou sebevraždu, protože tělo se neptá po smyslu života, ale chce žít.
Máme se zasebevraždit, protože nevíme, proč tu jsme, kam jdeme a proč není náš život, jaký bychom chtěli?
Naštěstí tu tolik pomatených není.
Vloni se oběsil na klice pětadvacetiletý mladík v domě naproti. Umíte si představit, jaká to byla rána pro matku? Už do toho bytu nevkročila a letos dala nábytek cikánům.
Proč se ten nešťastný hlupák oběsil? Prý pro depresi.
Brrr!

drak řekl(a)...

STK:

Možná, že by nebylo od věci zajít za psychologem a zkusit s ním promluvit o tom, jak jí pomoci aspoň na čas odpoutat myšlenky od toho neodvratného konce, jak jí pomoci být ještě statečnější, nežli je apod. Myslím ale, že to, co dělají její blízcí a vy s paní už se blíží maximu možného o moc víc už se toho myslím opravdu udělat nedá. Soucítím s vámi všemi a myslím na vás. Myslím, že na některé věci, které se stávají, třeba na tuhle, stejně nikdy nemůže být člověk připraven a stejně ho to zaskočí a paralysuje, když se to přihodí a on je s tím konfrontován tváří v tvář. O to důležitější ale je, se tomu nepoddat, ať už se stalo cokoliv.

informace řekl(a)...

A ještě jednu pro Vás, STK.
Jednou jste psal, že si na papíře třídíte sci-fi podle námětů.
Když jsem se chystala napsat tenhle příspěvek, porozhlídla jsem se trochu po kritickém a teoretickém materiálu a našla jsem, že jen žánr sci-fi dělí kritici na osmnáct podžánrů. A pak tu je několik přechodných žánrů mezi sci-fi a fantasy.
Pak třídí žánr i podle hlavních postav, míst děje a typu zápletky.
Jestli chcete, pošlu Vám odkaz.

drak řekl(a)...

informaci:

Když matka musí pohřbít vlastní dítě, je to vždycky hodně tragické. odejde-li dětem předčasně rodič, je to rovněž tragédie, ale přeci jen ne taková, jako když matka musí pohřbít dítě. Něco takového bych opravdu nechtěl zažít, ale i takové věci se občas lidem stávají.

informace řekl(a)...

Draku,
neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.
Myslím, že v takovém případu nezbývá než víra v Boha a věčný život po smrti, kde se se svými drahými zase setkáme. Jen to může dát nějakou útěchu.

drak řekl(a)...

informaci:

Já především třídím knihy, musiku či filmy a umění obecně na dvě veliké hromady: "Líbí" a "Nelíbí", to ostatní členění občas používám pravda rovněž, to abych se s okolím na tom či onom lépe dohodl, ale pro mě osobně je především důležité, zda se mi to líbí, nebo ne. Nicméně odkaz určitě pošlete, na tom nevidím nic špatného.

informace řekl(a)...

Draku,
je to celá kniha, asi 280 stránková, ale v italštině. Je tam i historie sci-fi
http://www.scribd.com/doc/54782684/Fantascienza-Generi-e-filoni-della-science-fiction

Pak mám materiál i o fantasy, ale také v italštině.

Jakub S. řekl(a)...

To přece není pesimismus. A ni by mě nenapadlo to definovat takto.
A šaman by vás nevyřadil, víme už, že ostrá slova na správném místě bere. Jó pan Wagner, to je jiná - !
Teď jsem se zarazil, užuž jsem chtěl líčit, jak obdobně taky, a už léta chodím - nic. Vypadalo by to, že z toho dělám štychování. No, jenom - tuhle mi starší PharmDr říkala: Vy to jednou v nebi budete mít sakra dobrý -!
Někdo musí. Kdo, když ne já. Kdy, když ne teď. A fertyk. A rubáš nemá kapsy.
Kdybychom byli nesmrtelní, byl by celý svět pokryt kaší jednobuněčných organismů. Pravil Fricek Dürrenmatt.

Jakub S. řekl(a)...

Filoni? V r s t v y , jako v geologii, ano? To je krásné! Druhy a vrstvy. No teda.

Jakub S. řekl(a)...

...a třídit doporučuju zásadně jednoduše na n a p a d n u t é a n e n a p a d n u t é . Já to znám od třinácti let, neb to říkal můj nejmilovanější Jaroslav J., před válkou. Víte kdo, že?

informace řekl(a)...

Chcete studovat sci-fi, Jakube?
V italštině mám i další materiál. To si počtete!
Zatím dobrou.

Šaman řekl(a)...

Na světě je teď 7 miliard lidí. Je to milionkrát víc než všech zemřelých od počátku lidstva. To je jako s těmi galaxiemi, kterých je víc než hvězd.

A stejně nás nejvíc zajímá ta jediná hvězda... Ta, co mi nadává, že jsem ještě nešel spát.
Dobrou!
\ :-O

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Tak pravil Šaman. Kdyby to tvrdil někdo s menší autoritou, dalo by se pochybovat o tom, že od počátku lidstva zemřelo jen 7 tisíc lidí.

Větší vlastenec řekl(a)...

Protivný den. Zima či podzim ?
Západní vítr zuří, střechy rve; o jaru mlčí. Koho ses to ptal, ó Shelley ?
Na horách stromy mrou, po boji s větrem padají. Zmařeno símě jejich; z pňů rozlomených jen oheň se zaraduje. Předčasná smrt je tragédie.

Na Prahu hleděl jsem z výšky.
Západní vítr střechy rval; uvolnil vikýř stoletého žižkovského domu. Lano mne drželo na drolící se střeše, západní vítr ze rtů kletby bral.
Spravil jsem vikýř lesklým drátem - do jara vydrží. Já snad též. Však co stromy v horách ? Co starci ve studených bytech ? Bezdomovce ženou ven z nádraží - prý páchne jako sama chudoba.

Slezl jsem ze střechy, na schodišti slzy kradmo otírám - „Ne, to nic, pane. To jen do očí nafoukal mi vítr.“
Lžu. Slzy z větru setřel jsem již nahoře. Tyto slzy Slunce způsobilo.
Nad střechami Žižkova, na pár chvil, na pár nadechnutí ostrého povětří proklouzl paprsek příkrovem nízkých mraků. Žižkův palcát se zaleskl, vlajka vlasti zazářila. Na chvíli radost, a pak žal.
Jsem stár, sil ubývá, kdys statní přátelé mřou jak stromy zlomené větrem. Když přijde můj čas, co po mně zbude ? Nepostaví mi sochu vděčný lid, nespočinu v Národním památníku ni na Slavíně.
Snad kdybych vydechl naposled v lítém boji s nepřítelem, u Berlína, u Paříže, u New Yorku, bronzovou plaketu bych dostal na rodný dům. Však Hrdinou Ruské federace nestanu se; ni předsedou Strany. Ve Věčný Kreml nevkročím. Zaniknu v ohni jak bouří rozlámaný kmen.

S trudnou myslí přišel jsem domů, v zadumání těžkém pohlédl jsem v Doupě Šamanovo. A smutek kvapem měnil se v radostný úžas.

Čtu vaše příspěvky do pranice, čtu povídku Velkého Šamana i ostatních nadějných českých autorů. Venkovní tma mizí, sychravá zima mění se teplo plápolajícího ohýnku, stíny na mé ateistické duši mění se na světelnou ejakulaci Křižíkovy fontány.
Ach, to dobrodružství ukázněné mysli !
Ach, ten přísný řád fantazie !

A ta odzbrojující upřímnost ! Díky ní, díky vám konečně jsem uzřel jádro pudla : Nejen já ateista, ale i agnostik má boha za Mengeleho !
Pravda pravdoucí - k čemu bůh, jenž nebrání smrti ! Kdyby byl, kdyby chtěl, tak žijeme navždy, bez bolesti a strasti, v hojnosti a míru !
Jenže bůh není, a je-li, tak zlý je ! Jak Mengele nás zkoumá, chladně vědecky : „Co vydržíš, než se zlomíš, člověče, než přestaneš dýchat ?“
To je Čechů pravá víra : Bůh nám hraje do karet ! A když ne, tak v něj nevěříme, tak mu kostel rozboříme ! Kdo nejde s námi, jde proti nám !

* * * * *

Je pozdní hodina, hodina vlka. Leč chmury jsou ty tam jak zimní bouře. Opět nabyl jsem víry v budoucnost; opět vím, že mohu ulehnout na pár hodin či na věčnost - a nic se nezmění. Každý je nahraditelný, a můj národ všechno překoná.
Ano, četba vaší tvorby mne o tom přesvědčila, drazí vlastenci. Jsem jen prostý člověk, ale jedno chápu : Vašimi ústy promlouvá, vašimi prsty píše Velebná Matka Příroda.
To mne nikdy nepřestane překvapovat, stejně jako hvězdné nebe nade mnou.

Protivný den změnil se v magickou noc, předzvěst jasného jitra. Díky vám, drazí vlastenci. Na tisíckrát díky.

Co říci na závěr ?
Nevím, je-li to sen či tvrdá realita, nevím, sežehne-li nás výtrysk z Antaru či jaderný mráz. Vím však, nade vší pochybnost, že kosmos se jednou přestane rozpínat, že přijde Velký Rudý Kolaps, po němž se zrodí nový Kosmos.
Ano, v nekonečném cyklu bude pokračovat vznik a zánik, život a smrt. A z vůle samotné Matky Přírody znovu a znovu opakovat se bude Velká říjnová socialistická revoluce.

Však nechť se stane cokoli,
to cítím v nejhlubší svých ňader hloubi:
můj drahý národ český neskoná,
on pekla hrůzy slavně překoná!

informace řekl(a)...

RRR,
MeaningofLife - americká a nakonec nejen americká debata o náboženství, smyslu života.
Proč nám o tom nenapíšete víc? Rozhodně by to zdejší diskutéry zajímalo.

STK řekl(a)...

Já přece nemohu tvrdit, že Někde Něco není. Něco většího, než Vesmír. Nemám důkaz, ani takový, ani onaký. Ale naprosto nespoléhám na Jeho existanci. Myslím a jednám tak, jako by On nebyl. Nikomu však nebráním, aby v Něj věřil, ať vypadá jak chce - zvláště, když to pomáhá žít.
K Němu se ale chovám slušně a píši Ho velkými písmeny. Pro jistotu - a taky pro ty, kteří v Něj věří. [;>)

Větší vlastenec řekl(a)...

Ano, vážený STK.
Píšete jeho jméno s velkým začátečním písmenem - Mengele.
A přitom jste ho na vlastní oči nikdy neviděl, do jeho ran prsty nevložil. To je od Vás ... nekonzistentní.
No nic.
Hezký den přeji.

informace řekl(a)...

STK,
na televizních stránkách MeaningofLife je debata o náboženství a víře, vedená americkým novinářem Robertem Wrightem. Diskutují tam mimo jiné o knize Karen Armstrong(ové) "A History of God". A pak jsou tam v malém modrém čtverečku: "We went to the Parliament of the World's Religions in Barcelona and asked people from all major religions. Here's what they said. (Broadband only.)" mínění představitelů největších světových náboženství o bohu a víře. Jenže se mi ten čtvereček nechce otevřít.

Na stránce jsou odkazy na mínění vědců a náboženských představitelů na téma boha a víry, stačí, když kliknete na modrý text u každého jména. Tam se Vám objeví malá obrazovka s pohovorem, pod kterou máte zase transkripci projevu, když kliknete na řádek dole.
Takže, jestli Vás ty problémy zajímají, můžete si pohrát.
Je to sice v angličtině, ale nechte si to přeložit Googlem.
http://www.meaningoflife.tv/

A nehádejte se zas s Vlastencem, napsal moc zábavný kousek.

Jakub S. řekl(a)...

To s tou miliontinou je snad opravdu nějaké divné, prosím, ne? Není v tom nějaký zádrhel, omyl, chyba, nedopatření úsudku či kalkulace - Vaše či autora převzatého výpočtu či žurnalistů - ?

Větší vlastenec řekl(a)...

Tak jest, vážený RRR.
Autorita Velkého Šamana je nezpochybnitelná, neboť On má možnost smazat nás z povrchu Doupěte, zatímco my jej nikoli.
Takže :
Jak pravil Ó Velký Šaman, od počátku lidstva zemřelo jen 7 tisíc lidí. A basta, i kdyby čert na koze jezdil, i kdyby někteří buržoasní vědci tvrdili všelijaké nesmysly.

Nazdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Do Pěruna !
Napsal jsem to špatně !
Prosím, račte si opraviti na „...i kdyby někteří buržoasní pavědci tvrdili všelijaké nesmysly. „

Za chybu se omlouvám všem vlastencům a vlastenkám.

informace řekl(a)...

Jo, Vlastenec je dnes v dobré náladě. Asi proto, že poté, co ulehl, za několik hodin zase vstal.

drak řekl(a)...

Šaman se s tím počítáním seknul, to se může stát každému, ospalí lidé kupodivu dělají chyby. No tak ho nechme, až bude mít čas tak to opraví, on sám totiž nejlépe ví, co měl na mysli když to psal.

drak řekl(a)...

Pakliže někomu z přítomných nepřekonatelně vadí osoba hospodského a s ní spojené zvýšené pravomoci, dovoluji si ho upozornit na fakt, že mu nikdo a nic nebrání v tom, aby si dle jeho vlastní libosti založil jeho vlastní internetovou hospůdku a v ní si užíval do sytosti jeho vlastní zvýšené pravomoci.

informace řekl(a)...

Ale Draku,
nebuďte zas tak "erární". Jsme v hospodě a nějaká sranda musí být. A Šaman zas není taková netýkavka.
Občas něco smaže, hlavně aby neměl popotahování, anebo když tu někdo sprostě otravuje.
Snad nejste mrzutý, že jste se dneska ráno zase probudil po několika hodinovém ulehnutí do postele?

Větší vlastenec řekl(a)...

Ještě k Vašemu příspěvku z 10:32, vážený STK :

Nevím nevím, jestli je od Vás šlechetné, že necháváte hloupé pánbíčkáře v "Něj" věřit, "ať vypadá jak chce".
Vždyť „Jeho“ podoba může být šokující, a klečet pod ním doslova zdraví škodlivé.

Vážně - nebojte se bojovat s hydrou nevědomosti a pověr. Nebojte se vlka nic; vždyť naši otcové a dědové slavně zvítězili nad Mengelem&spol. A my jednou zvítězíme, slavněji, nad tzv.bohem&všemi silami nebeskými.

A pak se bude tančit všude !

drak řekl(a)...

informaci:

Šaman jak jsem už psal, je kandidátem na gloriolu, neboli svatozář :-)

A máte pravdu:

* Probudili mne asi tak o 2-3 hodiny dříve, nežli by byl ozrávo a záhodno.
* Potkal jsem ani ne na osmikilometrové trase doslova lavinu prudce inteligentních řidičů a řidiček, co mě zkoušeli nabourat ačkoliv na hlavní jsem byl já a ne oni. Na jedné křižovatce na Smíchově to zkoušeli hned jeden a jedna současně a najednou. Jeden idiot, v mikrobuse co jinak vozí děti do a ze školy u toho byl ještě mimořádně agresivní. Ty děti jsou v těch správných rukách a nepochybně okoukají a pochytí jen to nejlepší. Vážně uvažuji, že bych si pod kapotu místo klaksonu zabudoval kanón. Divím se, že při té kombinaci obecné idiocie a ignorance za volantem u nás a při příslovečné státní impotenci, je v silničním provozu tak málo mrtvých a zraněných. Pasivní bezpečnost vozidel asi už dosáhla opravdu vysoké úrovně. Úrazovou medicínu a JIPky asi také máme na dobré úrovni.
* Od rána jsem byl nucen reagovat ještě na několik prudce "vtipných" a "inteligentích" e-mailů.
Tak trochu den blbec.

Nemyslím, že bych byl erární, ale berme to tak, že, navštěvujeme tenhle virtuální prostor, aniž bychom za to komukoliv jakkoliv poskytovali nějakou protislužbu, tedy jak Googlu, který na svůj náklad pořídil železo i software a ještě platí náklady na provoz, tak hospodskému, který tu zadarmo dělá správce a odpovědnou osobu za obsah zároveň. Pakliže se někdo za výše zmíněných okolností cítí oprávněn mít k tomu jízlivé poznámky, prosím, každý máme právo se vyjadřovat ke všemu, nač si vzpomeneme, ale já se pak také cítím oprávněn, když to někomu tady nevyhovuje, upozornit ho, že sem nemusí chodit. Vždyť ho nikdo nenutí, může použít virtuální dveře, odejít a zkusit štěstí jinde, nebo si za stejných podmínek jako Šaman otevřít svou vlastní hospůdku, kde se může realisovat dle jeho libosti.

informace řekl(a)...

Draku,
ta má věta o probuzení byla jen narážkou na Vlastencovu: "Opět nabyl jsem víry v budoucnost; opět vím, že mohu ulehnout na pár hodin či na věčnost - a nic se nezmění." Což se mi zdá značně srandovní. Tak nějak to nadlehčuje ton diskuze, zbavuje ji tíhy předurčenosti naší existence a vědomí naší bezmocnosti.
Pokud jde o Šamanovu mýlku, připadá mi žertovné, že se jí dopustil, ať z jakéhokoliv důvodu, inženýr. Kdybych to byla já, kdo spletl počty, byla by to nevědomost, u inženýra je to něco jako přeřeknutí a tak si z toho můžeme dělat legraci. U mé osoby, příliš neobeznámené s počty, by se jednalo o výsměch.

Jakub S. řekl(a)...

Není erární, no tak. A můžeme být, ano, leda rádi. Staré valašské přísloví: Darovanému koňovi do tlamy nehleď. Neoplatí sa!
Znám dobře jednoho noblesního dvorního radu, mineraloga a literáta, bydlí v pěkném palácíku na Frauenplanu ve Výmaru; ten jednou pronesl: Moudřejší prý vždy ustoupí. Možná proto hlupáci postupují tak rychle...

informace řekl(a)...

Máte pravdu, Jakube,
nemá to smysl se přít o malichernosti. Šaman je sympatický, a značně liberální a tak se nebude pro trochu žertu zlobit nebo urážet.
A Vy jste se už dal do čtení povídek? Žádné alibi!

Větší vlastenec řekl(a)...

Pozoruhodné, vážený Jakube S. Všestranně.

V tom "palácíku" *) bydlíval jistý Goethe, Němec, za mlada „revolucionář“, za stara hofrát. Navíc známý pedofil, jenž se svých zvrhlostí dopouštěl na území naší tisícileté vlasti. Jako jiní Němci dnes, že.
Ovšem netušil jsem, že znáte přímo JEJ. Nu, splynutí (neexistujících) duší bránit prý nelze.

Mimochodem : Sentence "Moudřejší prý vždy ustoupí" znamená "Moudřejší možná vždy ustoupí" nebo "Moudřejší někdy ustoupí" ?

* * * * *

Samozřejmě, vážený : Pokud prohlásíte, po vzoru jiného zdejšího velkého vlastence, že i Vy jen tak plácáte bez nároku na přesnost (jak už se tak v hospodě plácává), pokusím se zmírnit leninskou přísnost svých hezky česky soudružských slov.

Hezký den přeji.

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Není snad VELIKOST význačným znakem paláce ? Ale vlastně - vždyť přece známe pyramidky, že. Tak proč ne palácík - to je něco jako "obříček", že ano.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ještě jednou mimochodem, vážený Jakube S.:
Někteří moudřejší neustupují, neboť si uvědomují svoji dějinnou úlohu. Naštěstí pro nás obyčejné, na (z)vůli mocných závislé.
Ano, prof.V.Klaus, vědom si své vlastenecké povinnosti, neustoupil, i když je ze všech nejmoudřejší. Kdyby se byl zachoval dle výroku onoho Němce-pedofila, mohli jsme se (MUSELI bychom se !) dnes stydět za českého prezidenta - třeba Halíka.
Nebo, nedejLenine, přednedávnem ještě Grušu.

Čest a Nazdar !

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Paní informace, správně jste pochopila všechny roviny. Demograficko inženýrsko šamanský údaj byl záminkou pro upozornění na zajímavou knihu. Nepolíben Múzou a veden časem, nemám na sesmolení nějakého toho článečku nebo úvahy.

drak řekl(a)...

I inženýr je jen člověkem z masa a kostí a je-li ospalý, může se dopustit chyby. Té se konec konců může dopustit, i když ospalý nebude, je to prostě lidské a normální a nikterak mne to neudivuje.

Co mě ale udivilo víc, je ochota a rychlost s jakou někteří návštěvníci neopomenuli si z toho důvodu do Šamana rýpnout. No, u některých mě to naopak neudivilo, tam bych, kdyby se neozvali začal spíš přemýšlet o poruše internetu, onemocněním, předčasném skonu či rovnou zastavení zeměkoule.

Parafrázujíce Spasitele tedy říkám: "Kdož Jsi bez chybičky, rýpni si do šamana!"

Kdosi z moudrých řekl, že chybovat je lidské a odpouštět že je božské.

Větší vlastenec řekl(a)...

Božínečku !
"Parafrázujíce ... tedy říkám" - kolikahlavý je ten drak ?

Prostě : Jak řekl kdosi moudrý, je těžké být bohem. Je tudíž těžké odpouštět.

Bude mi někdy odpuštěno, božínečku ?

informace řekl(a)...

RRR,
díky, nevěděla jsem, že Wrighta přeložili do češtiny. Takže si ho může STK koupit.
A tohle je pěkné: "Protož spatřil jsem, že nic není lepšího, než veseliti se člověku v skutcích svých, poněvadž to jest podíl jeho. Nebo kdo jej k tomu přivede, aby poznati mohl to, což jest budoucího po něm?"

Harpyje řekl(a)...

6. ledna 2012 14:33
A ani se nestal kardinálem. Dobře mu tak, ekumenistovi jednomu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jen poznámečku, vážený RRR :
Češtinu tzv.Bible Kralické používají pro citovaní především naši pokrokoví novináři.
Ano, jsou to skrytí našinci, i když přečasto musejí sloužit krutým německým pánům. A jako správní našinci se pánbíčkářským bludům tuze smějí, za dlaní na ústa pevně přitisknutou - až se tutlaným smíchem přímo dusí.
Nuže, aby ukázali všemu našemu lidu přímo DĚSIVOU zastaralost tzv. bible, naši novináři nepoužívají moderní překlady, psané běžnou češtinou.

Taky dobrý způsob boje za obnovení naší samostatnosti, nemyslíte ?

Větší vlastenec řekl(a)...

Zase chyba.
Má být "...pro citování..."

Za chybu se omlouvám všem vlastencům a vlastenkám, a jdu raději do hospody namontovat držáky pochodní.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Omlouvám se za kralickou češtinu. Zde je 21. století. Jakub by mohl převésti vlastními slovy.

Jakub S. řekl(a)...

J, nechápu nějak co. Kde jste co psal kralicky - ? Jenom: já tzv. Bibli 21. století jaksi nemusím, víte? A ujišťuju vás, že ani např. můj celoživotní kamarád, jemuž ostatní musí říkat monsignore, já pak křestním jménem. A ani mí přátelé z Přátel Izraele, za nimiž opět zítra s radostí jedu. Kralickou, ekumenu, cokoli jiného, prosím. Achch - už ten náázev... ta americkobarnumská nadutost, tj. ubohost. JÁ, jen já jsem to převedl pro toto století - já, iá, iá... A ani kolega historik, co tu šéfuje cčsl. A ani můj přítel, šéfující Velehradu, kterému s radostí jezdím pomáhat při návštěvách opatů ap. Tož tak. Šabat šalom všem!
A něco vám pošlu. Neuvěřitelně jste mi, J, nahrál. Mimo zákony stat. pravděpodobnosti. Uvidíte (plurál).
A vítám doma. Jste už doma t a m , že?

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Odkaz na Kazatel 3.
Doma tady i tam.

Jakub S. řekl(a)...

Aha. Ale: ten Wright, to je něco! Zírám. Úplně slintám. Ježíšišmajisroelalláhilalláh, todle bysem překládal! Dík za upozornění. Du po tom.

Větší vlastenec řekl(a)...

K té tzv. bibli :
Raději předesílám, že jako všichni pokrokoví, levicově založení lidé + roduvěrní Češi mám k veškerému náboženství nesmiřitelně antagonistický vztah. Nicméně musím, po vzoru s.Stalina, alespoň tu a tam studovat ideologický arsenál nejzuřivějšího nepřítele.
To jen aby nedošlo k omylu stran mého vztahu k diskutovanému tématu.

Nuže, srovnával jsem právě dvě varianty textu tzv.Knihy Kazatel : tzv.Bible-Překlad 21.století (z odkazu váženého RRR) a tzv.ekumenický *) překlad (VELMI nebezpečná zbraň třídního a národního nepřítele, užívaná proti našemu lidu a vlasti od konce 70.let).
A docela jsem se zasmál; pokud je ten nejnovější překlad CELÝ v tomto duchu, mohli bychom jej s úspěchem používat v boji proti náboženským pověrám.

No nic, nechám toho; na tento úsek boje za národ a vlast máme onačejší odborníky - ti po našem opětovném vítězství nad multikulti, Euroamerikou, kapitalismem, demokracií a globálnem rozhodnou, který z existujících textů tzv.bible ponecháme vymírajícímu zbytečku tmářů.
(Pokud by bylo po mém, ponechal bych jim jen tzv.Vulgátu. A tzv. latiníky bych poslal na přeškolení na ruský jazyk, nejlépe přímo mezi dělný ruský lid.)

Čest a Nazdar !

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Tenhleten ekumenismus - to je NEOBYČEJNĚ špatný trend; to vám tedy povím, drazí vlastenci. V našem českém zájmu přece je zachování nevraživosti mezi církvemi - ať se navzájem požerou !
Prostě : Rozděl, opanuj, rozdrť.
Čest !

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Máte pravdu, V.v. Ekumenický text je krásný a srozumitelný.

Větší vlastenec řekl(a)...

Leninužel, vážený RRR.
I když osobně bych se v této souvislosti výrazu "krásný" vyhýbal jako čert kříži - pro nás roduvěrné Čechy je tzv.bible "krásná" asi jako tygr. Tygr ve volné přírodě, od kterého nás dělí jen vzdálenost pár tygřích skoků.
Jestli nejsme ozbrojení a v boji zkušení, jestli nestačíme včas prchnout (tygrovi ve volné přírodě !), tak ...
Však právě s tímto úmyslem proradní ekumenisti text tvořili, po nocích se s ním mořili, s tajeným skřípotem zubů přirozené přehrady mezi sebou bořili - aby nás polapili jak tygr beránka.

Pamatuji, s jakým rostoucím zděšením jsem poprvé nahlížel do výtisku tzv.ekumenické bible. Bylo to někdy v létě roku 1986, venku byl docela hezký den, ale mně jezdil po zádech mráz.
Četl jsem si pomalu místo,na něž položil prst můj bývalý soudruh, nyní papeženec neofytského nadšení.
Jako kdybych se ocitl v nějakém papeženeckém „svatostánku“, vytvořeném záměrně pro zdůraznění tzv.malosti lidské vůči tzv.bohu. Jako bych slyšel burácet varhany a sbory v jedné z těch děsivých skladeb německých tzv.skladatelů.
Ano, tohle je nebezpečné dodnes :
Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem , budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji.
Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá nicota, ti, kdo proti tobě válčí.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: „Neboj se, já jsem tvá pomoc.“


Hrůza. Hnus. Tohle opravdu není „magická příručka“, psaná nesrozumitelným archaickým jazykem. Tohle není ta ohmataná černá knížka, kterou ke zvadlé hrudi tisknou ohnuté babky v černém, o holi „spěchající“ do téměř prázdného kostela.

Tehdy, v jediném oslepujícím okamžiku jsem pochopil zdrcující pravdivost pozapomínaného výroku „Naším nejnebezpečnějším protivníkem je náboženství“.

* * * * *

Druhý den jsem spěchal za svými soudruhy. Uklidňovali mě - vědí o nepřátelských aktivitách onoho zrádce dělnické třídy, vědí o pašování tzv.biblí z Rakouska. Situaci neustále sledují, a mají vše pod kontrolou. Hlášení podávat mohu, samozřejmě, ale nesním přitom zanedbávat své rozpracované úkoly. Ke stálému sledování oné podvratné buňky jsou vyčleněni jiní soudruzi.
Odešel jsem uklidněn vstříc šťastným zítřkům.
Ale za pár let ...
Víme, jak vše dopadlo. Víme, kolik trhavin do základů našeho slovanského společenského zřízení přidalo tzv.svatořečení tzv.Anežky České.
Ach jo.

Naštěstí, s prohlubující se krizí kapitalismu a demokracie vší náš lid opět pochopil, že tzv.bůh mu nepomůže - ani za něj nezaplatí složenky, ani mu nekoupí chléb jeho vezdejší. Papežencům utíkají „ovečky“ doslova houfně. A okázalý církevní pohřeb předního eurohujera a multikulti nadšence Havla proces rozpadu papeženeckého „stádečka“ jen urychlí.

* * * * *

Ano, vážený RRR, jednou se vší náš lid konečně osvobodí od tyranie náboženství. Jednou se prostá vrozená víra všeho našeho lidu opět obrátí k Synu Velebné Matky Přírody. Místo do Vatikánu či Jeruzaléma opět budou proudit zástupy do Moskvy, na Rudé náměstí, aby navštívily Střed Všehomíra, aby v Mausoleu shlédly Věčně Živoucího Spasitele lidu.

A pak se bude tančit všude !

------------------------------------------------------------------------------------------------
Připomínám, že nejsme žádní barbaři - my Češi, Moravané a Rusové knihy nepálíme. Po našem opětovném (a nyní již KONEČNÉM) vítězství nad multikulti, Euroamerikou, kapitalismem, demokracií a globálnem tzv.bible (a jinou podobnou závadovou literaturu) předáme soudruhům ze Sběrných surovin.

informace řekl(a)...

Představte si údiv žebravého mnicha, když otevře svou kasičku a najde v ní místo mincí fazole. Náš čacký lid si z něj udělal srandu, ale stejně tak přispěl k jeho obživě.
Zaplať pámbu i za to!

stk řekl(a)...

Pro Informaci:
Dalo by se prosím pěkně někde zveřejnit (nebo mi přes Šamana poslat) ten avizovaný odkaz na kategorizaci SF literatury? Měl jsem to "dílo" na velkém balícím papíře - ale při stěhování došlo k jeho definitivní likvidaci - někdo do něho něco zabalil.
Něco si pamatuji - a rád bych srovnal profesionální rozškatulkování s mým názorem - nebo lépe naopak. [;>)
Děkuji předem.

P.S.: Už se s VV nepřu. Zvykl jsem si na to, že občas má vůlí nezadržitelný výtrysk vtipnosti. Vtom případě počkám, až nad ostatními diskutujícími slavně zvítězí ve slovní bitvě, vedené do poslední kapky (čeho?) - a na novém tématu je to opět Vlastimil čitelný a vtipný. Inu - každý jsme nějaký...

informace řekl(a)...

STK,
odkaz jsem tu už jednou dávala, 5. LEDNA 2012 23:59.
Chcete-li vědět, co jsem dala dohromady, jako přípravný materiál, ale pak nepoužila, aby mi pak z prezentace knihy nevyšlo něco nestravitelně technického, podívejte se na toto:


Literatura fantasy
https://blogletteratura.wordpress.com/2011/03/23/il-fantasy-contemporaneo/
http://blog.ilmanifesto.it/horrorvacuo/category/interviste/

Literatura sci-fi
http://www.scribd.com/doc/54782684/Fantascienza-Generi-e-filoni-della-science-fiction

Sci-fi ve filmu a TV
http://etd.lib.montana.edu/etd/2010/jackson/JacksonS0510.pdf

Discuse: Věda a dystopie
http://www.primolevicenter.org/Primo_Levi_Forum/Entries/2011/11/8_2011-_Science_%26_Dystopia.html

Je to všechno v italštině, až na sci-fi ve filmu a Věda a dystopie v angličtině.

Jestli to Piksla pustí, jinak to pošlu přes Šamana.

informace řekl(a)...

Prošlo to, pan Piksla je teď nějak tolerantní.
Jinak mám i bohatou bibliografii o snu v literatuře, jestli Vás to zajímá.

informace řekl(a)...

Kromě toho najdete na webu i knihu
Utopia e distopia di Arrigo Colombo
http://books.google.it/books?id=PAfVz2z3njgC&pg=PA29&lpg=PA29&dq=distopia+e+scienza&source=bl&ots=C91POoSnnl&sig=VBWApGxXkTql3BCbIlzJnS_Os3g&hl=it&sa=X&ei=hcAIT5TdOcSB4gS_zLCQAw&ved=0CFQQ6AEwBQ#v=onepage&q=distopia%20e%20scienza&f=false

Větší vlastenec řekl(a)...

Víte, vážený STK, moje maličkost je v podstatě nudná, suchopárná.
Vždyť jsem prostý pracující člověk, nestříhám Brittena, leč křoviska resp. ocelovou výztuž. Prostě - kreativita se v mé práci necení.
Ale pak vejdu do této útulné hospůdky, ovane mne zdejší mile proteplené, byť ne příliš svěží ovzduší, a rázem je mi milo na duši.
Pak mé oko modravé padne na Vaše příspěvky, a už můj duch vzlétá. A též samozřejmě z podobně inspirujících textíků dalších vlastenců můj duch se vznáší, nad vodami, lesy i lučinami vší naší vlasti.
Jedním slovem : DÍKY !

Ach, jak se těším na chvíli, kdy plány vás veleduchů budeme my maloduši realizovat ! Až budeme humánně vylikvidovávat otázku všemožných nepřizpůsobivých, všem svým kolegům budu připomínat jména zdejších myslitelů na hranici geniality, nebo i za ní.
Doufám, že mi povede převést vaše (i Vaše) ideje do lidu srozumitelné formy, aby nám práce šla pěkně od ruky.
A po práci, až hadicí spláchneme z betonové podlahy nečistoty, až se převlékneme z gumáků do slušivých vycházkových uniforem a montérek, dopřejeme si legraci - zajdeme za kulturou. Třeba i do toho "Vašeho" ústavu.

Na shledanou v lepších časech.

STK řekl(a)...

Díky Informace.
Vzhledem k velmi, velmi matné znalosti italštiny bude mít práci automat - pokud to vůbec zvládne.

informace řekl(a)...

AŤ ŽIJE UTOPIE V TŘETÍ GALAXII!
Pryč s chmurami a nářky všemi!

http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/david-michal/treti-galaxie-28474

A Vy, STK, se učte, učte, učte!

informace řekl(a)...

STK, sdělím Vám důvěrně do ucha, aby to nikdo neslyšel:
Vv je nepřekonatelný magor a transformista, když už vás otráví natolik, že byste mu nejraděj udělal z jeho svináčího rypáku krvavou tlačenku, tak vás zas rozesměje nějakým srandovním nápadem.
Musíte ho brát tak.

Šaman řekl(a)...

RRR, no jo, je to kravina, s těma miliardama. To jsem jen opsal z magazínu Víkend. Tak to prý řekl Richard Dawkins - anebo překladatel:

Dawkins: Milion na jednoho

Jak vidí dnešní sedmimiliardový svět slavný britský vědec Richard Dawkins, uznávaný evoluční biolog a autor proslulých knih jako Slepý hodinář, Sobecký gen či Boží blud?
"Velká většina lidí, kteří kdy žili na Zemi, je naživu právě dnes," řekl na dotaz Víkendu. "Jedna báseň od Sacheverella Stiwella začíná: ,Chudí jsou rychle zapomenuti, na každého živého člověka připadá milion mrtvých.' To není pravda! Dnes je to téměř obráceně. Na každého mrtvého připadá milion živých. Rovnovážný bod, kdy se rovnal počet lidí, kteří žili na Zemi v minulosti a kteří žijí dneska, jsme minuli už někdy před šedesáti lety."

Celý článek:
http://life.ihned.cz/jidlo/c1-54314260-sedma-miliarda

\ :-) Myslet, myslet, myslet vlastní hlavou!

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Pěkná ilustrace vítězství šamana nad inženýrem. Šaman o zjeveném nepochybuje. Inženýr počítá.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Ale opravdu jsem chtěl spíš upozornit na zajímavou knihu s kapitolou o šamanech (excerpt jsem našel pouze anglicky).

Větší vlastenec řekl(a)...

Trochu jste mne zklamal, Ó Velký Šamane.
Myslel jsem, že budete na své pravdě trvat; jako například ve sporu o „trojí německý útok na Francii“.
Nechcete raději odvolat co jste odvolal ?