čtvrtek 29. března 2012

Limity svobody


Internet propaguje násilí a nesnášenlivost. Můžete na něm kupovat a prodávat nacistické artefakty i vyjadřovat nenávist ke světovému židobolševickozednářskému spiknutí. I tento hřích se na Internetu vyskytuje. Stejně jako v případě pedofilie a kuplířství, terorismu i drog nejde o hřích Internetu.
(Českému internetu je 20 let. Před 12 lety mi vyšla knížka "Nebojte se Internetu". Rok 2000 je v IT branži pravěk. Přesto moje brožurka zůstává v něčem až neočekávaně současná. O tom, jak u nás vypadal Internet na začátku století, se chystám vyprávět v sobotu od 14:00 v Obchodní akademii ve Svatoslavově ulici v rámci letošního setkání (zejména) fanoušků fenoménů Star Trek, Stargate a Star Wars – STARcon. Uveřejňuji zde kapitolu 10 v původním tvaru. Její třetí část nebyla do knihy zahrnuta. Asi kvůli té prdeli.)

--------------------------------------

10.1
Nevinný prostředník

Stalo se v demokratickém a právním rakouském státě: Policie vtrhla do sídla jistého providera a zkonfiskovala mu servery a modemy. Důvod – jedna z internetových stránek, poskytovaná jako součást služeb, sloužila k některému z výše jmenovaných zločinů. Úspěšný zásah policie vedl k přerušení tohoto zločinnéhho konání. Zároveň tak byli od Internetu odstaveny tisíce nevinných zákazníků.

Policie jednala tuze hloupě. Vedena stejnou logikou by měla nechat vypnout všechny telefonní ústředny, které přeci spojují (také) hovory padouchů. Policajti (a nejen oni) stále nechápou, že Internet a jeho fyzický základ je pouhý nástroj, provider pak pouhý zprostředkovatel služeb. Je známý příměr, že nůž lze použít k zabití i nakrájení chleba. Záleží na ruce, která ho drží. Avšak Internet má spoustu možností, jak útočící nůž ztupit.

V Saudské Arábii nedávno (srpen 2000) zablokovaly místní úřady přístup ke klubovým stránkám clubs.yahoo.com, kde se vyskytoval  materiál, jenž se stavěl "proti náboženským, politickým a sociálním hodnotám království," totiž nahotinky v objetí s naháči. Tam to ovšem šlo jednoduše, protože v zemi je jediný provider - královská firma King Abdul Aziz City of Science and Technology. Neposlušní saudští Arabové mají stále ještě možnost připojit se na Internet prostřednictvím cizích providerů - ovšem nejbližší se nacházejí až v Bajhrajnu nebo na Kypru. To je někdy levnější spojit se rovnou do USA! Pro vysvětlení: Platí se poplatky za telefonní připojení k providerovi. Pokud má v místě připojovací bod, platí se místní poplatky. Pokud je v jiném městě, platí se meziměstské. Platit mezistátní hovory za výsadu prohlížet si nahé dámské a pánské zadnice v zemi, kde jsou obličeje žen skryty za černými šátky vyjde vskutku draho.

Už jsem v kapitole o sexu psal o filtru v internetovém prohlížeči i o programu, který dokáže  odfiltrovat příjem stránek, nevhodných pro dětské očko a dušičku. Wangův program je záslužný, ovšem jeho kalibrační fotoalbum s 10.000 implicitně nahatými snímky by pornopodnikatelé jistě velmi výhodně zpeněžili.

A potom by mohla vtrhnout policie i na Wanga a z bojovníka proti pornu udělat zvrhlíka. Ačkoli v Americe asi sotva. To leda tak v Saudské Arábii či v Číně. Avšak i v civilizované Evropě mohou mít Američané problémy.

10.2
Globální síť a místní pravidla

Jak už jsem napsal, je Internet americký vynález s celoplanetární působností. Před pornem chrání uživatele na ostatních kontinentech a planetách varovací stránky. Ovšem ty nemusejí uspět z právního pohledu mimozemšťanů a jiných ne-Američanů. Jako je v Arábii nepřípustný pohled na nahé ženské tělo, tak je v Evropě obecně a v Německu zvlášť nepřípustý pohled na hakenkrajc a produkce "implicitně rasistického materiálu".

A tak se ve Francii vedou procesy proti světovému portálu Yahoo!, na jehož internetových aukcích se "poskytuje možnost nakupovat či prodávat  předměty z nacistické minulosti Německa". Na jeho stránkách se rovněž vyskytuje "znevažování holocaustu".

To jsou ovšem ve Francii – ba i v Německu či Česku – závažné zločiny. Francouzský soud nařídil americkému providerovi závadné stránky vyřadit ze své nabídky. Yahoo! se však brání americkým ústavním právem na svobodu projevu, který něco takového neumožňuje – i kdyby to bylo technicky možné. Podrobením se právu francouzskému by americká firma porušila americký zákon, ba samu americkou ústavu! Ale kterému právu má být podroben ten kus americké firmy, který se nachází na francouzském území?

To je otázka, kterou budou řešit renomované právnické mozky, technikovi je však jasné, že na jedné síti může být uplatněno jen jedno právo. Zatím hledají Francouzi technické možnosti, jak zablokovat přístup k internetovým aukcím na Yahoo!. Bude to jistě složitější, než v Saudské Arábii. K případu se má v listopadu 2000 vyjádřit expertní komise, která v prosinci přednese své závěry. Jedná se o to, zda Yahoo! může Francouzům technicky zabránit ve vstupu na nevhodné stránky. Pokud ano, hrozí největšímu světovému portálu pokuta 200.000 eur za každý den, po který je nechá přístupné.

Ale co když se Francouz zaregistruje v Americe?

Problém jistých globálních opravidel se bude muset vyřešit. Netýká se jen Internetu - skrytě existuje už dávno. Snad sto let si registrují rejdaři svoje lodě v zemích, kde je legislativa k technickému vybavení plavidel zcela lhostejná. Mezinárodní firmy stavějí ekologicky závadné provozy ve státech, kde slovo "ekologie" ještě ani neslyšeli. A daňové ráje na různých ostrovech jsou více než známé. Přesto existují tlaky na rušení daňových rájů, vznik mezinárodních standardů pro plavbu i uplatňování jednotných pravidel pro ochranu přírody.

Svět je totiž jen jeden, stejně jako Internet. Na případu Internetu je to jen víc vidět.

10.3
Hnědá špína

Ta svoboda na Internetu je až opojná. Ale už jsem zde napsal: Ke svobodě patří i odpovědnost. Po čtyřiceti letech nesvobody přišla do české kotliny i moravských úvalů svoboda svoboděnka. Té jsme přivykli rychle. Ale že bychom se naučili být odpovědní za obsah svých činů i řečí? To sotva! Když nějaký český republikán uráží své spoluobčany pro jejich rasovou či národnostní přináležitost a na závěr pohovoří "žertovně" o Romech jako o "připálených topinkách", načež někdo hodí do romského bytu zápalnou láhev, český republikán nepřijme svou odpovědnost. Neřekne: "Patří jim to!"* Řekne: "Já jsem jen žertoval".

Američané svobodu a odpovědnost vnímají vcelku, ale přece jenom ta jejich svoboda slova je nade všechno. V Americe může každý Američan nadávat vládě a prezidentovi, může zakládat jurodivé sekty a hlásat nejneuvěřitelnější bludy. Může hlásat i rasovou nenávist. V okamžiku, kdy začne konat proti svobodě druhého, to jest střílet po něm, upalovat ho či procházet se po jeho trávníku, nastupuje represe – až tehdy, když jde do tuhého.

Evropa měla přímou tělesnou zkušenost s tím, k čemu "hlásání" rasových bludů vede. Proto tvrdí, že jde do tuhého už když se objeví jen obdivování nacistických válečných zločinců. Nejpřísnější k projevům fašismu a rasismu je svobodný a demokratický německý stát. Pochopitelně. Tady to zlo vyrostlo. Proto je nepřípustné v Německu vydávat Hitlerův Mein Kampf pro veřejnou potřebu. Je to asi jako s tím pornem v Saúdské Arábii.

Krom toho, že se na Internetu objevují různě zastřené stránky s (neo)nacistickým obsahem, existují i www adresy s provokačními názvy. Často si je však nechají registrovat odpůrci hnědého moru, aby je zablokovali pro pozdější použití extrémisty. Touto cestou hodlá jít i německá vláda a ošklivě znějící adresy zakoupit. Jenže lidská vynalézavost je nekonečná. Háčko je heroin, dvě háčka značí nacistický pozdrav "Heil Hitler!", opisuje se nenápadnými číslicemi "88"... (Há je osmým písmenem abecedy.) Krom toho jsou i jiné státy než Německo. Rakouská adresa www.waffenss.at (zbraně SS) byla například založena přes svobodomyslné USA. Na rakouské stránce www.hitler.at nabízí  elektronický americký obchod Amazon poučné knížky o Adolfu Hitlerovi. Ale zato na adrese www.nsdap.de najdete jen krotké vtipy.

Což nebylo případem stránky s adresou  www.heil-hitler.de, kterou si v srpnu 2000 přihlásil jistý poddůstojník (východo)německého Bundeswehru. Název adresy byl důvodem veřejného pohoršení, jež vedlo k tomu, že stránka s touto adresou byla asi po týdnu zrušena. Nicméně vyšetřování založené na "zakázaném použití protiústavních symbolů" pokračuje.

To v České republice zkoumá policie případnou trestní odpovědnost vydavatele Zítka za vydání bible nacismu v bibliofilské úpravě, s černou vazbou se zlatým hakenkrajcem v pařátech velkoněmecké orlice celý půlrok. Pobouření veřejnosti se nekoná – máme přece svobodu slova. Může si každý tisknout a číst co chce. O zlatém hákovém kříži se jaksi nemluví.

Hnědý mor existuje i u nás. Na jeden z mých článků v Neviditelném psu jsem dostal ten jediný anonymní dopis, jak jsem se už zmiňoval dříve. Tvor, který ho psal, se podepisoval Clay Mor, zdravil číslicemi 14/88, opěvoval přednosti fašismu a vytýkal mi "nenápadnou vtíravost do klíčových pozic jiného národa", což je mi prý marné, jako Židovi, vysvětlovat. Kdo škodí národu, ať se bojí postihu.

Jakého "postihu?" Děda i táta prošli nacistickými koncentráky, strejdové tam zůstali. Ve jménu nacionálního socialismu. Posílal jsem  ve "Psu" české pány fašisty** do prdele. (Snese i tištěná kniha tak sprostá slova, jaká se používají v Internetu - totiž "čeští fašisté"?)

Ještě, že elektronická pošta dovoluje odpovědět i na anonymy. Clay Morovi jsem odvětil, že je hloupý hoch. Že podle učení jeho soudruha Schickelgrubera je Židem každý, kdo má nějakého židovského předka. Protože Adam a Eva byli Židi, je dle tohoto učení Židem každý člověk - i on. Ostatně nebylo by to poprvé, co se mezi "árijskou rasu" vetřel židovský prvek. Já alespoň své předky znám - ale co on? Je si tak jist? Chudák, už se neozval.

Naši náckové jsou přece jen srabi. Když kolem 21. srpna pořádají vzpomínková shromáždění na paměť úmrtí nacistického zločince Rudolfa Hesse, maskují je demonstracemi k výročí srpna roku 1968... Ale pokud jsou v přesile, rádi si anonymně kopnou.

Na českém Internetu je však přítomna i rudá špína. A nejen na Internetu – hlavně v české realitě. Komunistická strana Čech a Moravy je parlamentní stranou, má své poslance, senátory, starosty, samozřejmě i internetové stránky, kde si můžete přečíst megabytové rozbory Marxova díla. I zde se propaguje internacionální ideologie, která v celosvětovém měřítku má více obětí, než ideologie nacionálně socialistická.

Jenže Evropa s tím prý nepřišla do styku. Přišla, ale má stále zavřené oči. A když se může prezentovat špína rudá, proč ne i hnědá?

Není ta americká tolerance k hlásání i těch nejodpornějších bludů vlastně správnější? Mysli si co chceš, hlásej si, co chceš, ale v okamžiku, kdy sáhneš na osobní svobodu souseda nebo pokud se pokusíš rozvrátit ústavní pořádek a svrhnout vládu, dostaneš pendrekem do hlavy. Stavěj si kříž takový, makový či lomený, upevni si do štítu domu hvězdu pěticípou, šesticípou, čtyřcípou, rudou, žlutou či modrou, ale pokud budeš klást bomby, půjdeš do vězení.

Problém je, že našim náckům nejde o "hlásání pravdy", ale o "vykázání jistého etnika na určená území". Romové do koncentráků a Židé do Izraele. A se všemi jejich árijskými přáteli – feťáky a pseudohumanisty – je třeba zatočit. A když se nikdo nedívá kopnou do hlavy, srazí na koleje metra či hodí pod kola náklaďáku.

Ale i předběžné "hlásání názoru" je u nás trestné, stejně jako je trestné přechovávat nehlášené střelné zbraně, ačkoliv se z nich zatím nevystřelilo.

Vytlačení fašounských stránek z českého Internetu je věcí české veřejnosti – i té zatím neinternetové. Až bude hajlování stejně nepřípustné jako pedofilie, zmizí i tyto hnědé skvrny. Provideři je  vymetou ze své nabídky – kdo by inzeroval a nakupoval u propagátora pedofilů a fašistů?
************************************************
PS 2012: Odkazy z roku 2000 už samozřejmě neexistují.

* Realita 2012: Řekne. A s ním mnozí další.

** Pozn. 2012: Termín "čeští fašisté" je historický, stejně jako termín "čeští antifašisté". Jde tedy o termíny literární, pocitové, používané, nikoli "právní" či "správné". Proti nacistům za druhé světové bojovali antifašisté, ne "antinacisté" – ten termín tehdy vůbec neexistoval. Dnes tu máme "neonacisty" a "Antifu".

59 komentářů:

Schumacher řekl(a)...

Šamane, s černou koženou vazbou se zlatým hakenkrajcem ? Vydal Stwora? Ze Zvědavce? Že by mi něco uniklo? Měl jsem za to, že ho vydal a byl zaň popotahován Michal Zítek. Mein Kampfů mám víc, jeden můžu nezištně poskytnout. V černé nikoli kožené, ale plátěné vazbě. O jiném "repre" tuzemském vydání nevím. Originál nemám, ani repre, u čtiva mě zajímá obsah. S výjimkou originál Vilímkových verneovek, ale ty bohužel nemám. Mein Kampf každopádně je dobré znát. Byl kol toho velký poprask, jakou že hrůzu to způsobí. A nic. Protože zakázaného chleba největší krajíc, je spousta nacistické memoárové i faktické literatury. Vzpomínám na zákazy autentických vyobrazení plastikových modelů na krabicích a výstavách, dokonce ze stavebnic byly vyjímány i příslušné obtisky. Zaplaťpámbu už se u nás tak neblbne. Svastika na "sopku" Mezka patří. Chápu, že v Německu je to jako provaz v oběšencově domě, ale Německo je lecjak specifické. Rozumní lidé s tímhle nemají problém, berou to podle souvislostí. Knihy o Hitlerovi jsou stále výnosným artiklem. Civí na mě skoro v každém knihkupectví, čestné místo má v "Levných knihách". Hitler stokrát jinak, Hitler ve vlastní šťávě. Je to odobné jako dřív. Všude Lenin, otevírám lanšmít a ....? Jedním ze způsobů odtabuizace je odejmout tabuizující atriubuty. Otázka je, jestli a hlavně kdo a proč nemá na odtabuizování zájem. Mám otázku : Jak dlouho mají být jaké symboly a vyobrazení zakázány? Sto let, tisíc let, na věčné časy? U nás, v evropě, na celé Zemi, ve vesmíru všude kam až se člověk, pokud vůbec, dostane?

Šaman řekl(a)...

Ajta krajta. Michal Zítko byl ten vydavatel. Spisovatel a ředitel TV Barrandov Přemysl Svora akorát doporučoval ono dílko vydat (ačkoliv při tom byla porušena autorská práva bavorského ministerstva financí).
Dík, opravil jsem v textu.

Rozumní lidé nemají problém ani s Richardem Wagnerem. Nerozumní lidé mají po osobnícch zkušenostech problém třeba s ruštinou nebo němčinou nebo s burkami.

EK dodala)hahaha řekl(a)...

osobně mám problém i s kůrkama, halt špatný zuby!
Dobrý chléb!

Petr Kohout řekl(a)...

1) v Německu už vydali tolik Main Kampfů, že je všichni mají a další vydání nejsou zapotřebí.
2) Main Kamp je skvělá učebnice k rozpoznávání nacismu a fašismu. A nejvíc proti ní brojili lidé, kteří mají stejnou představu o ideálním státě, jako Adolf Hitler. Čili fašisté a nacisté. Možná ze strachu, že bychom si té podobnosti všimli.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Vy jste, vážený pane Kovanici, ještě větší hlupák, než jsem se domníval! Čeští fašisté před WW II a za ní existovali, ale neměli s nacionálními socialisty nic společného. Odboj proti německým nacistům musí být antinacistický a ne antifašistický. Že došlo k záměně termínu za antifašistický byla úlitba Rusům.

Dnes zase v ČR občas existují neonacisté, ale ti jsou na rozdíl od názoru sdělovacích prostředků levicoví radikálové. Jejich ideologie je stejná s tou, kterou vyznává dnes Jiří Paroubek a jeho partaj.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Petru Kohoutovi: V Německu od WW II nebyl Mein Kampf vydán. Fašismus a nacismus jsou zcela odlišné systémy.

informace řekl(a)...

Pane Krystlíku,
máte sice pravdu, že Mein Kampf nebyl v Německu po válce publikován, pokus anglického vydavatele Petera McGee byl zastaven mnichovským soudem, ale jak píší noviny http://www.ilpost.it/2012/01/19/luscita-del-mein-kampf-in-germania/ , na webu je M.K. snadno k nalezení. To, že Vám dávám v tomto případě za pravdu, nic nemění na faktu, že jste dolezlej sprosťák a blbec.

stk řekl(a)...

Spolky, kluby, tlupy, strany...
Kdo komu, komu dřív, kdo víc, koho méně. Mám-li být upřímný, musím říct: Běžte už s tím někam! Jak trhovkyně na trhu. Nechutné a pochopitelně zcela bez řešení. Jen mnoho povyku pro nic.
===
Téká tady úplně zbytečně prezentuje svou nenávist - ale diskvalifikuje tím jen sám sebe - a to i kdyby měl pravdu. Není tu sice sám, ale to, co provádí, je jen víření bahnem. Míchání odspoda. Asi to bahno potřebuje k životu. Jinak by sem nelezl. Trošku mi připomíná masochistu. Najde tady svou dominu?

informace řekl(a)...

Kdepák, Kocoure,
on se TK na svém blogu nudí. Nikoho tam nemá. (To jsem také pozorovala u jiných blogerů, že diskutují sami se sebou, když nemají návštěvy.)
A tak se TK chodí povyrazit sem.

Jakub S. řekl(a)...

Nazdar zítra. Teda dnes. Snad, doufám. Dočtu si taky poslední dny.

EK (kontrola) řekl(a)...

Pane Kohout, v Německu je m.kamf. ještě mnohem víc a to o arizované výtisky od německých vyvražděných Židů. Nelze zanedbat i re-export z ČR kde měl každý sudeťák nejméně tři (tkr dopočítá). Také každý kdo padl dostal jako kompenzaci jeden.
čest v šest!!

Harpyje řekl(a)...

Nenechte se zviklat nějakými řečmi sudetoněmeckého poskoka a lháře Kryslíka, vážený vlastenče Kohoute. Majn krampf má své čestné místo v každé německé domácnosti, ve vitríně za sklem.
Němci mají ten fašismus v krvi, a proto zavinili rozpad bratrské Jugoslávie a páchají genocidu lužických Srbů. Jsou to bezcenná polozvířata, jak Vám potvrdí vlastenec Aspergill. Mimochodem jako i jiné méněcenné neslovanské pronárody.

Harpyje řekl(a)...

Málem bych zapomněla.
I Váš postřeh, že nejvíce proti Majn kampfu brojili fašisté a nacisté, je velmi trefný. Z toho důvodu fašistický Freistaat Bayern, vlastník autorských práv, nevydal po druhé světové válce ani jeden exemplář.

Petr Kohout řekl(a)...

Zdá se, že Harpyje Main Kampf nečetla a názory Hitlera na ideální stát s názory našich politiků neporovnala. Jinak Adolf Hitler překlady také zakázal - Main Kamp je vnitrostranická učebnice.

Harpyje řekl(a)...

Přiznávám, že jsem jedna z mála těch obyvatel Říše, kteří toto veledílo neečetli (a taky číst nebudou).
Jinak mezi rokem 1933 a 1938 vyšly autorizované překlady majn krampfu v dánštině, švédštině, španělštině, maďarštině a francouzsštině.
Míru zdar!

Schumacher řekl(a)...

Harpyje, to je velká chyba. Znalost MK patří k všeobecnému vzdělání. Stejně jako Marxovek, Engelsovek, Leninovek. Od Bible přes starověké filosofy až k novodobým, základní ekonomická díla počínaje Bohatstvím národů od Adama Smithe. Nikdy jsem neodmítl přečíst cokoli co se mi dostalo pod ruku a nelituju. Nemusím se vším souhlasit, ale pokládám za užitečné číst díla ovlivňující náš život. Hitler nebyl blbec. Achitekti "Třetí říše byli velmi schopní. Tvrdit opak je projevem hlouposti a indoktrinace. To samé platí i o Stalínovi a celém sovětském impériu. Pokládám za zhoubné podléhat selektivní primitivní propagandě určené masám. Mnozí z těch či oněch na té či oné straně nebyli ani osobně zlí. Ani opomíjený Augusto Pinochet. Je škoda, že Hitler nepřežil a že neskončil před Norimberským tribunálem. Že nemohl být konfrontován se všemi zločiny. Základní otázkou pro mě je, proč takoví nesporně talentovaní lidé se dávají do služby zlému s důsledkem, že hynou i miliony lidí, mezi nimi i mnoho velmi kvalitních k újmě celého lidstva. Jak fungují mechanismy moci, které ze slušného souseda a příkladného otce rodiny udělají masového vraha. Nakolik dispozice k tomu jsou v každém z nás. Jak dojde k tomu, že se někdo nechá zmanipulovat k činům, kdtrých se zhrozí když vystříziví. Je nepochybně efektní a účinné ukázat hromadu dětských botiček, hromadu brýlí a zubních protéz a další děsné výjevy. Jenže tuhle propagaci zaměřenou na jev a na emoce a určenou masám ponechme stranou. Důležité je střízlivým kritickým rozumem zkoumat příčiny a snažit se zabránit opakování. I přinejmenším, známe-li tohle, alespoň se můžeme podle toho v jaké pozici se nacházíme, nestat se kolečkem nějakého toho strašného stroje. Když se ohlédneme za svým životem, abychom nesklápěli hlavy a nezakrývali si oči před výjevy které jsme sami spáchali či dopustili. Tak jako tamti. Varujme se těch, kteří nám tvrdí, že v nevědomosti je síla, kteří nám ohřívají vodu v hrnci, ve kterém sedíme jako žába a předkládají nám jednoduchá nesprávná řešení složitých problémů. Abychom se pozdě nedivili co všechno je možné.

Harpyje řekl(a)...

Nemyslím, že by spisky psychopatů, hromadných vrahů a hrobařů civilizace měly náležet do vzdělanostního kánonu, Schuhmachere.
Následky jejich působení mluví proti tomu.

EK řekl(a)...

Nepřátele je nutné studovat, jinak protivník těží z naší nevedomosti a snáze nás porazí. A proto čti: dostatek Marxovek, Engelsovek, Leninovek. Od Bible přes starověké filosofy až k novodobým, základní ekonomická díla počínaje Bohatstvím národů od Adama Smithe. UČIT SE ............!
čest v šest!

H řekl(a)...

Vy si studujte Vaše nepřátele jak se Vám zlíbí, já se bez četby Mein Kampfu docela dobře obejdu.
Dzp.

Kopretina řekl(a)...

Když jsem u Mein Kampfu, tak rovnou si můžeme přečíst "dílo" Rudolfa Hoesse, velitele Osvětimi-
Kommandant in Auschwitz
http://www.amazon.de/Kommandant-Auschwitz-Autobiographische-Aufzeichnungen-Rudolf/dp/3423301279
Mistr Hoess popisuje metody vyhlazování Židů, také "dobrý" materiál ke studiu...

Schumacher řekl(a)...

Harpyje, to se ví, že měly. Nutno je znát, brát vážně a podle toho se zařídit. Jestliže Bible praví "nebudeš brát jména Božího nadarmo", platí "Nebudeš brát slova bližního svého nadarmo." Jestliže někdo vážně říká zlá slova či nabádá ke zlým skutkům, je nutno na to včas a adekvátně reagovat dřív než bude pozdě. "Verba movent, exempla trahunt." Zlo mnohdy začíná zlým slovem. Kdo nechce poznat svého nepřítele podobá se tomu, kdo odmítá hledět na cestu a proto skončí v jámě. S vápnem.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

K přípisu stk z 22:48: Když někdo publikuje, tak by se neměl dopouštět evidentních chyb, jak činí pan Kovanic (proti nacistům bojují antifašisté a ještě to zdůraznit!). On sám dobře ví, že je postižen osvětimským komplexem, což ho automaticky pro psaní článků kolem šoa, česko-německé otázky, rasismu, antisemitismu, opresivních režimů automaticky diskvalifikuje. Byť jsem filosemita, tak je toto nutno připomínat.

Schumacher řekl(a)...

Kopretino, mezi tím je rozdíl. To je o důsledcích fungování stroje. Mě zajímají příčiny okolnosti jeho konstrukce. Nikoli symptomy chodoby, ale její příčina. Tu knihu jsem jen prolétl bez podrobného čtení. Základní ponětí o těch hrůzách mi stačí, to další by pro mě nemělo užitečnou informační hodnotu, jen škodlivě zvyšovalo negativní emoční zátěž nad míru nezbytnou pro rozhodování.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Znalost Mein Kamfu nepatří ke všeobecnému vzdělání. Takovou sračku dobrovolně čtou jen lidé zfanatizovaní nebo morálně pokřivění.

O situaci v poválečném Německu mají zdejší diskutující komické představy. Nejméně používané křestní jméno je Adolf. To se poněkuď lehce příčí předpokladu, že každý Němec má Mein Kampf ve své knihovně. Jakmile přejde v diskusi řeč na NS, hovor nápadně ztichne - jako by všichni Němci začali obrazně klopit uši a stydět se.

Neonacistické skupinky v Německu nehorují ani pro NS, nýbrž proti cizincům, kteří údajně berou Němcům práci. Pravdou ovšem je, že kdyby byla tato místa cizinci uvolněna, nikdo z Němců tu práci chtít dělat nebude. Navíc v Německu platí strohé pracovní zákony, že nejdříve musí být místo vypsáno a pak se musí několik měsíců čekat, zda se nepřihlásí o ně Němec. Pak se teprve může obsadit z ciziny.

Harpyje řekl(a)...

Já to pokládám za ztrátu času, Shuhmachere.
Máte pravdu s tím, že zlo začíná mnohdy zlým slovem. Ale k tomu, abych poznala, že se jedná o zlo, nemusím číst celý Mein Kampf, Breivikův manifest, nebo podobné slátaniny.
Před ca. 2 týdny bylo na ZDF vysíláno interview, k jehož udělení blahosklonně svolil iránský prezident. Nevím, jak dlouho trvalo, protože jsem po deseti minutách měla těch jeho blbých řečí dost.

EK opsal řekl(a)...

a tohle je opsáno z CS-magazinu:

Pravda ma vzdy dva konce, jen bych chtel vedet co na to rekne pan TK z uradu "ahnenerbe" , jsem jen zvedav, zda chytne na prvni naslapnuti.

Je az s podivem jak pan TK mistrne v textech pouziva metodu vypracovanou uradem pro cistotu rasy Siedlungshauptamt der SS a odnozi Ahnenerbe. Metoda je prosta a jmenuje se zatajovani.
Nestoudne snahy zatajit minulost dovedla fasisticka masinerie k dokonalosti, cele nemecko zboznovalo Hitlera az do jeho padu. Na jare 1945 ale uz nikdo nebyl ochten prihlasit se k minulosti nebo jen pripustit straslivy nacisticky teror a uz vubec ne nest nejakou odpovednost za valku, ktera znicila vetsinu Evropy.
Denacifikace byl jeden velky podvod s trochou vybranych a potrestanych zlocincu. Samotni cynicti Nemci si pro tento proces nasli nove slovo-Persilscheine- premalovani na bilo. Tribunaly samotne jsou zname jako Mitlauferfabriken , tovarny na vyrobu "sympatizantu". V Cesku je vzit pojem "ja nic, ja muzikant.
Neni zajimava nahoda, ze pan TK podobnou metodiku vycita dnesnimu Cesku? Jde prece o Nemecky vynalez. A funkcni, s byvalou Nemeckou dukladnosti!!

čest v šest!

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Kdybyste nelhal, EK! To je příspěvek anonymního českého blba z diskuse o Benešových dekretech a ne z CS-magazínu.

Harpyje řekl(a)...

Můžete mi, pane Krystlíku, vysvětlit, proč Vy, nebo diskutér Zíma na NP (víc příkladů neznám, ale určitě jich bude víc) píšete neustále o "českých blbech", nezávisle na stupidním obsahu diskutérem EK postovaném příspěvku ? To Vám ta Vaše pozdní emigrace propůjčuje takovou nadváhu nad Vašimi nedávno bývalými spoluobčany, že se nad ně cítíte být povznešen?
Pochybné existence jako Vy, nebo pablb Hedvíček, diskreditují českou emigraci. Ziehen Sie endlich Leine.

Schumacher řekl(a)...

Ano, znalost Mein Kampf nepatří ke všeobecnému vzdělání. Neárijských podlidí....

Větší vlastenec řekl(a)...

Poznej svého nepřítele !

Soudruzi a soukmenovci Schumacher, Pergill, STK a další mají pravdu : Ideová východiska nepřítele je nutno studovat stejně bedlivě jako jeho strategii a taktiku.
Proto musíme číst Mein Kampf, tzv.bibli, talmud, kabalu, všechna odporná „díla“ A.Smitha, A.de Tocquevilla, F.Bastiata, F.von Hayeka atd.

Jeví se vám to jako těžký úkol, drazí vlastenci ? Nebojte se !
My roduvěrní Češi, Rusové a Moravané to zvládneme - jsme přece mnohem inteligentnější a vyspělejší než Euroameričani, než bezcenná křesťanská a židovská polozvířata. Navíc ovládáme vědu věd, marxismus-leninismus-stalinismus.
Již nyní víme, že náboženské pověry, multikulti, tzv.humanismus, politická korektnost, neboli jedním slovem DEMOKRACIE je kořenem všeho zla.

Ano, díky našim schopnostem a vědomostem máme před našimi dědičnými nepřáteli - Euroameričany, křesťany a Židy - nedostižný náskok. Díky naší víře v unikulti jsme přirozenými spojenci Muslimů, díky naší skálopevné víře v ateizmus nás vždy bude podporovat Lenin a všichni Hrdinové SSSR.

S námi Nesmrtelný Lenin, kdo proti nám ?!

informace řekl(a)...

Ale Harpyje,
pan Krystlík diskutuje mužně, rázně a tak kolem něj blbi jen lítají. Snad nechcete, aby nám tu zpíval nějaké nasládlé serenády?
Musí si chudák trochu povyrazit, když je na jeho blogu prázdno a nudno.

informace řekl(a)...

A jé, Vv zas našel diakritiku. Škoda, jeho příspěvek ztratil velkou část komického efektu.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Harpyji, přípis ze 16:58: Když někoho nazvu českým blbem, tak to vzhledem k jeho neschopnosti kriticky uvažovat sedí.

informace řekl(a)...

Náš Kocour, jako obvykle strefil do černého.
Když říká, že ví, kudy chodí myši, má pravdu.
Poslechnete si zpěv osamělého barda:
Я парнишка не плохой,
И вроде всё в порядке с головой,
Но не пойму я что со мною не так:
Не могу найти женщин.
Ищу баб!
Ищу баб! Поприличней!
Ищу баб! Поприличней!
Ищу баб! И никак не найду!!!

Harpyje řekl(a)...

Vaši sebejistotu bych chtěla mít.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Když chcete, Harpyje, mecímermo příklad české blbosti, začtěte se do sdělení Vašeho guru nahoře: "Termín ,čeští fašisté´ je historický, stejně jako termín ,čeští antifašisté´. Jde tedy o termíny literární, pocitové, používané, nikoli ,právní´ či ,správné´." Cz-fašisté není termín historický, literární, pocitový, správný nebo právní - oni existovali. Zato neexistovali cz-antifašisté, neb nějaké větší antifašistické hnutí nebylo. Ono to souviselo s politikou Hradu - fašisté se proti němu vymezovali a političtí protivníci Hradu byli jako fašisté vymezováni.

Dále zase citujme pana Kovanice: "Proti nacistům za druhé světové bojovali antifašisté, ne ,antinacisté´ – ten termín tehdy vůbec neexistoval." Proti nacistům zcela logicky bojují pouze antinacisté a regulérní vojska. Termín antinacisté existoval u anglosaských spojenců, ale ne u Rusů. A české obyvatelstvo zblble zahleděné do pevného slovanského dubiska na Východě jej převzalo. Ale 67 let po válce takové úvahy pana Kovanice dokumentují, že nedovede kriticky myslet. Tedy je hlupák.

Harpyje řekl(a)...

Pane Krystlíku, to stačí.
Ti, kteří si zde vzájemně spílají, kteří jsou rozháraní, spojuje přesto pocit loyality vůči Šamanovi, kterého respektujeme kvůli jeho toleranci a otevřenosti.
Vaše invektivy vůči jeho osobě sind die allerunterste Schublade.
Dzp.

Jakub S. řekl(a)...

K tomuto se nechci, nemůžu, nejsem s to se stručně, přitom pregnantně a jednoznačně klidně spravedlivě objektivně vyjádřit. Možná později, no. Ale jakmile lítají blbové ap., znáte mne, tohle ne.
POZOR: od osmi, no skoro teď, je na Vltavě dlouhý páteční mnohofazetový - (c) já - pořad (fííčr, chcete-li soudobou čéštinou...) Jazyk a styl v díle KARLA POLÁČKA!!!

STK řekl(a)...

Vážený příteli Ševče Schuhmachere!
Daleko raději si s Vámi píši o střevech přístrojů než o záhybech a zátočinách lidského konání, o střevech duše. Ale i tenhle pohled je důležitý. Možná i důležitější.
===
Ano, je nesmírně důležité nestat se (byť téměř bezvýznamným) kolečkem ve stroji na vaření žab! To je vlastně jen jinak vyslovené "Král je nahý!"
===
(My tu definici jednou dopilujeme, Schuhmachere! [;>)

STK řekl(a)...

Leni Riefenstahl se takovým kolečkem ve stroji stala. A nikoliv bezvýznamným. A mnoho dalších. Jenom proto, že věřili tomu, co kom nich všichni říkali. Zapomněli používat vlastní hlavu.
A až do smrti si to nepřipustili. Vnitřně nepřipustili - stejně jako moje německá Tante. Proklamativní antifašistka a tichá tajná obdivovatelka Vůdce. To je ta smůla. Když do počítačového programu napíšete dvě podmínky, které jdou proti sobě, "štósne se." Člověk bohužel ne.

Harpyje řekl(a)...

Leni Riefenstahl se "nestala".
Byla. Kovaná až do smrti.
Ti, kteří nevidí nic jiného než estetiku jejich filmů a fotek, relativizují její propagandistický podíl na NS ideologii. Dzp.

Kopretina řekl(a)...

Pan Dzp diskutuje jinde pod nickem Kajan a pan W. ho vyhodil na jeho žádost, ne že by se provinil, nechápu, proč chtěl být vybanovaný, žádný diskutér nechce dostat ban. Pan Dzp. žádal, aby ho vyhodil spolu s paní Drobkovou, kterého považoval za pana Jílka. Leč pan W. vyhověl pouze v tom, že smazal pana Dzp. A paní Drobkovou, (která je podle některých pan Jílek) ban nedal. Dnes zde diskutovala paní "Dohájeková", její příspěvky zmizely. Chápu, anonymové nemají na klasickém Psu co dělat, byla by to urážka pro nás, kteří jsme se na Psa zaregistrovali poctivou cestou. Od toho je zdejší fórum, ať jdou Jezevčík, Shel, X. Prdlavý, Severočech, Dohájeková, P.T. a další diskutovat sem. Alespoň by byla legrace...

stk řekl(a)...

Pro Harpyji: Ne. To jsou dvě různé věci.
Co takhle "Jízda Walkýr?" Richard W. je rovněž skvrna na tváři lidstva?

A díky za praktické potvrzení Schumacherovy teorie bezvýznamných "koleček".

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Přípis 22:16. Zde příklad, jak Češi nejsou schopni adekvátního vnímání a logického uvažování. Diskutérem v NevPsu se může stát ten, kdo se zaregistruje = udá své jméno, příjmení a adresu. Pak poštou přijde na jejich adresu rekomando doručenka dopis do vlastních rukou (i do ciziny) s otevíracím kódem.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

K přípisu z 21:59. Tak jednoduché to není. Umělecké hodnocení by mělo být neodvislé od politických názorů tvůrce díla. Nakonec ČSNS má ve svých stanovách NS-ideologii, Paroubek je jejím členem. Protestujete snad proti existenci této strany v ČR?

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,
oni naši "vůdcové" brojí proti Mein Kampfu především proto, že bychom mohli snadno poznat, od koho oni berou inspiraci. Euroskeptici postavili vedle sebe projevy některých EUrokomisařů a projevy Goebbelse, a až na pár slov to bylo to samé. Takže když se do toho MK podíváte, tak snadno zjistíte, že EU vychází prakticky z identických premis jako "rajch". Paralely mezi nacismem a islámem jsou také mnohé. A když si přečtete Norimberské zákony, tak nutně musíte dojít k závěru, že jsou, až na pár věcí (které tehdy nebyly), vykradeny ze Starého Zákona - a jste schopna identifikovat podstatu sionismu. To vše k velké nelibosti našich spin-doktorů, hlásajících "nacismus bak-bak; EU, islám, sionismus ňam-ňam".

STK řekl(a)...

Pro ty, kteří by se chtěli ještě zabývat symboly : Vyšel český překlad knihy Umberta Ecca: Ostrovy v chaosu (nebo tak nějak) která se tímto tématem zaobírá.
V úterý se snad dostanu "do města" v rozumnou hodinu, tak asi zase utratím... (Žena se mě zase bude provokativně ptát, jestli si nechci přikoupit vedlejší byt jako knihovnu...)

STK řekl(a)...

Pergille, Goebels byl sice opravdu "bak-bak chlap", ale jako propagandista byl extratřída! Od něho se učí nejen současní, ale budou se učit i ti budoucí spindoktoři.
(Když se na něho podíváte na fotce, byl to takový malý snědý človíček s výrazným frňákem. Do "árijce" měl zatraceně daleko. A navíc kulhal.)

Harpyje řekl(a)...

No vida, to jsem taky netušila, že Mein Kampf je taková studna univerzálního poznání.
Ono na tom spiknutí židozednářů asi opravdu něco bude.
:-/

stk řekl(a)...

Staří čínští filozofové prý dokázali odvodit i ta nejexaktnější poznání z letu vážky nad leknínem nebo z ležícího oblázku. Jde to tedy (asi) i z MK.
P.S.: Je tu snad někdo, kdo existenci židozednářů zpochybňuje?! [;>)

informace řekl(a)...

O ničem bych nepochybovala, ale vysvětlete mi nejdřív kdo ti židozednáři byli.

Harpyje řekl(a)...

Židozednáři řídí svět.
Tak jako členové Bilderbergu, Ilumináti, židovští plutokrati, sionští mudrci, Templáři, ještěři, ...

informace řekl(a)...

Proto to tak vypadá,
těch řidičů je nějak moc.
Neměli by mezi sebou losovat a nějak se střídat u volantu?

STK řekl(a)...

No vypadá to tak, že se o ten volant tahají v průběhu jízdy - ale v převleku.
Podle toho to tak vypadá. A k těm co škodí je třeba přidat ještě euroskeptiky, klimatoskeptiky, odpůrce hyperkorektnosti, antikomunisty, neonacisty a mě. Akorát, že já se neperu o ten volant...

Myslím, že živého židozednáře nikdo neviděl. Dokonce ani vycpaného nikde nemají. Ale všichni mluví o tom, že je jich mezi námi fůra!
Zpytujte svědomí Informace: Nejste to náhodou Vy? Nebo já? Případně Šaman, Drak Aspergill nebo Švec? Nebo se domluvme, že židozednář je ten štamgast, který právě není na síti. Ale nesmíme jej jmenovat, protože by se kouzlo ztratilo - tak mu budeme říkat "TEN". [;>)

Harpyje řekl(a)...

Nuž, ABB, letošní laureát Bludného balvanu v bronzi, spojuje ve své osobě všechny tyto, Vámi vyjmenované elementy klausismu, vážený STK, ale nichtsdestotrotz není ABB, zrovna tak jako jeho soukmenovci a protektoři, nějakým vážným aspirantem na světovládu.
Euroskeptici, klimaskeptici, odpůrci PC a podobní výtečníci, jsou jen pouzí rýpalové a notoričtí kverulanti, ale i kdyby se potvrdilo, že česká hlava státu je capo di tutti capi, tak jeho, a vliv jeho spolčenců je pouze regionální, na rozdíl od Iluminátů a zionistů.
Velmi lituji, že velectěná blběnka so už opustila jeviště NP a Lidovek. Našinec byl alespoň informován o zákulisních machinacích, a teď mi chybí přehled, jestli vedou zionisti, nebo Ilumináti.

Jakub S. řekl(a)...

Ale jeden vycpaný židozednář je přece v mauzoleu u kremelské zdi! (Nebo byl a už nejni - kto znaet...) A naše hlava (či jaký orgán) tohohle podivného státu se už dlouho jako capo di tutti capi chová. Což je pro mě indicií, že jí spíš není - ne?

stk řekl(a)...

Myslím, že si nakonec zasloužíme to, co nás (pravděpodobně) čeká. Tady je jeden klasický případ intelektuálské "předpo$ranosti".

informace řekl(a)...

Ta zpráva je z 3.10.2011 16:55

STK řekl(a)...

Ano, vím, Informace.
Máte ale snad pocit, že by se to nemohlo třeba příští týden někde jinde opakovat? Že se společenské klima v Kotlince nějak změnilo? Já bohužel ne. Setrvalý stav předpo.ranosti trvá.

MM: Vyhrál jsem sázku s kolegy, když jsem v pátek předpověděl, že naše "úsporná" vláda dnes nepadne, protože Věci Veřejné odvolají své námitky. Pádem vlády by totiž skončila i jejich individuální politická kariéra. KKD - každá koruna dobrá...

Měsíc mi 2 mladí kočičáci budou vařit kafe zadarmo. Každý den, kdy dojdu do Ústavu! Můžou se třeba střídat. [;>]]