pátek 6. dubna 2012

ZASLÁNO: Nobel v kuchyni aneb proč se cibule loupe


(Autor: informace)

Vážení čtenáři se jistě nepodiví tomuto poněkud nezvyklému titulu mého literárně politického pamfletu. Pochopili, že se vztahuje k nynějšímu rozruchu, vyvolanému v německé politice a médiích novým vystoupením starého enfant prodige německé literury Güntera Grasse, laureáta Nobelovy ceny z r. 1999, který externoval své názory tentokrát ve formě poemy "Co musí být řečeno".


Řeknete si možná, co má společného Grass s kuchyní. Náš laureát totiž publikoval v r. 2005 jakousi svou částečnou  autobiografii pod názvem "Při loupání cibule". Zde přirovnává s nepopiratelnou originalitou lidskou psychiku, nebo spíš svědomí k této známé a v kuchyni nepostradatelné zelenině, kterou přidáváme do polévky, do omáček nebo do bramborového salátu. Tato zahrádkářsko - kuchyňská metafora měla přiblížit čtenářům morální problémy spisovatele, který se po víc jak půl století rozhodl přiznat ke členství ve Waffen-SS, kam vstoupil jako dobrovolník ve svých patnácti letech.

Loupat cibuli, zbavovat ji postupně všech vrstev, které časem narostlly kolem původního tenkého stonku není snadné a ani příjemné. Slzí při tom oči, i když pláč je vyprovokován mechanicky vstříknutím dráždivé slzotvorné látky a těžko může být srovnáván s pláčem lítosti nebo pokání. Možná že ve výběru metafory neměl spisovatel zrovna šťastnou ruku. Anebo metafora vyjadřuje přesně to, co chtěl spisovatel říci – přiznávám se k hříchům minulosti, ale bez lítosti a bez omluv. Cibule sice přiblížila problémy spisovatele čtenářům, ale ve smyslu ne zrovna pozitivním. Po vydání se kolem Grasse rozpoutala zuřivá diskuze.

Nebyl to místo kajícího přiznání publicistický tah? Jak zdůrazňuje kritika, Grass již od počátku své umělecké činnosti – začínal jako výtvarník, na literaturu se dal až později, v polovině padesátých let ve skupině 47, vedené Hansem Wernerem Richtrem – je velice praktický ve volbě svých kroků jak na poli umění, tak na poli veřejného života. Má o sobě vysoké mínění, nepodléhá krizím sebekritiky nebo výčitek svědomí. Jako tvůrce vlastního osudu a smyslu svého života říká: "Chci mít poslední slovo."

Tak se z jeho autobiografie, která hovoří o létech 1939 (invaze Polska) až 1959 (kdy se vrací z Paříže do Berlína), dozvídáme často jen letmo nebo náznaky, že se v americkém zajateckém táboře, kde skončil na konci války, seznámil s mladým německým vojákem, prý budoucím papežem. Je nutno říct, že Grass umí dobře volit výrazové prostředky. Ve zvášť choulostivých momentech vyprávění ve formě Ich přechází na řeč neutrálního pozorovatele zvenčí ve 3. osobě. Dokáže tak mistrně odstínit upřímnou zpověď od pohledu zvenku a anulovat dojem upřímného doznání.

Z autobiografie se nedozvíme nic o jeho další politické angažovanosti, i když se  Grass  vždy prezentoval  jako mluvčí národního svědomí. Byl ve velice intimním vztahu s Willy Brandtem, zastáncem sociálně demokratické politiky, kritikem jak ultralevicových tendencí tak neonacistických seskupení. To mu vyneslo žhářský atentát proti jeho bydlišti, jehož následky, jak píší noviny, nikdy nenechal opravit, chtěl, aby zůstaly jako svědectví jeho demokratické militantní angažovanosti.

Po skončení Brandtovy éry vystupuje jako kritik německé politiky. Vyjádří se proti sjednocení Německa, protože to, podle jeho názoru, povede nezbytně k posílení německých snah o hegemonii v Evropě. Angažuje se na poli pacifizmu, poukazuje na hrozbu termonukleární války, která by vedla ke zničení  lidstva. Tuto svou myšlenku, někdy až obsesivní, realizuje v románu Potkanka (1986), kde kreslí světovou apokalypsu po termonukleární válce, kdy zahynou všichni, až na krysy, které opanují svět. Již na počátku malá potkanka, kterou dostal jako dárek k Vánocům, mu odhalí strašnou budoucnost: "Konec. Vy, lidé, jste tu byli dřív. Teď jste minulostí, připomínkou šílenství ... V budoucnu tu budou jenom krysy!"

Nevím, jestli poslední Grassovo dílo - poema "Co musí být řečeno", uveřejněné 4.dubna v Süddeutsche Zeitung, je reminiscencí jeho minulosti a jeho obav z termonukleární katastrofy. Anebo zda se při loupání cibule svého "já" dostal až k nejspodnější vrstvě této zeleniny, ke svému podstatnému antisemitizmu. Pozice, ze kterých napadá Izrael, by nasvědčovaly spíš této druhé eventualitě. Grasse značně rozrušila zpráva o dodávce ponorek Izraeli německou vládou., vidí ve vyzbrojování Izraele hrozbu pro mír. Neozvala se i tu náhodou vzpomínka na své mládí, kdy byl jako člen Waffen SS přidělen k ponorkovému oddílu?

Jiného mínění je novinář židovského původu H.M. Broder, které řekl v telefonickém hovoru italským novinářům z il Foglio: "Antisemitizmus je jednoduše něco, co v sobě Grass vždycky přechovával a živil. Je to jeho pozdní zpověď. Stárnoucí Grass odhalil své kořeny, kořeny zavilého antisemitizmu. Ve svém pohovoru s listem der Spiegel se v r. 2001 Grass vyjádřil těmito slovy: »I to, že se Izraelci usadili v palestinské zemi je zločin. Nejen že musí Izrael přestat s politikou nových osídlení, ale musí jednoduše odtáhnout pryč. Jinak v této části světa nebude nikdy mír.«"

Když Grass píše "Proč říkám až teď, zestárlý a s poslední kapkou inkoustu: jaderná mocnost Izrael je hrozbou pro stavbu světového míru, už tak dosti křehkou? Protože řečeno být musí, na co zítra už mohlo by být pozdě; a též protože my – jakožto Němci, již břímě své už nesli – teď spolupachateli zločinu stát bychom se mohli,“ má skutečně na srdci světový mír? Proč se svýma zestárlýma očima nepodívá na situaci líp?
Anebo  zestárlý spisovatel není už schopen se vymanit z propagandistických štvavých formulí, kterými se jistá politická prostředí živí?

Grass nejen že nepřijímá kritiku, která se na něj sesypala ze všech stran – i němečtí sociální demokrati z SPD a zelení reagovali na Grassova slova rozhořčeně  (haben empört auf das Gedicht reagiert), ale tvrdí, že se proti němu vytvořil mediální komplot. Nikdo prý skutečně nepochopil  obsah jeho básně, jeho obavy z vyzbrojování Izraele a místo toho se mluví jednohlasně o jeho antisemitizmu. Připouští ale, že udělal chybu, místo o Izraeli měl hovořit o současné izraelské vládě, nekritickým přijímáním izraelské verze o sebeobraně nepřispíváme k zachování míru ve světě. V diskuzi se prý opakují stará klišé o jeho minulosti, obvinění z antisemitizmu, aby se tak poškodila jeho reputace. Media z něj dělají, dodává, "věčného antisemitu", což odpovídá v opačném smyslu postavě "bloudícího žida".

Z izraelské strany premiér Netanjahu reagoval na Grassovu pozii velice tvrdě: "Po šedesát let Grass zatajoval svou minulost jako člen Waffen SS a není tedy překvapením, že hovoří o Izraeli jako o největší hrozbě pro světový mír a upírá mu právo na sebeobranu."

(Zaslala informace)

134 komentářů:

Kopretina řekl(a)...

Výborný článek, informace, poučný, fundovaný, rozsah Grassova antisemitismu jsem neznala. Tento pán mi připomněl Helen Thomasovou, která řekla, že mají Židé odtáhnout pryč z "Palestiny" a vrátit se do Polska, Německa, Ameriky a jinam. Grass kritizuje Izrael z levicových pozic, levice zuřivě a nesmiřitelně nenávidí Izrael, pan Frýbort o tom měl článek. Všem antisemitům vadí, že se Židé stali hrdým národem v zemi Sionu, zemi Jeruzaléma. Jak by Izraelci měli postupovat? Nedat na pomluvy a lži většinově levicových (jistě ale existují i nelevicoví antisemité) antisemitů, neustoupit tlaku EU a Obamy, EU potřebuje Izrael, Izrael potřebuje EU kvůli průmyslu, obchodu a službám, izraelské hospodářství je na výši, tak holt ty řečičky o "okupaci" musí přetrpět, vzdělaní rozumně myslící evropští politici, jako že jsou, vědí, že Izrael nemůže ustoupit k osvětimské hranici, ale je to povinná písnička Angela to ví, Nicolas to ví, ale povinně musí zpívat písničku, ale jak se říká, psi štěkají, karavana jde dál.

Schumacher řekl(a)...

Pardon, Kopretino, podívejte se na obchodní bilanci, EU nepotřebuje Izrael. problém je, že Izrael je v pasti. Nemá kam ustoupit, vnitřní demografický vývoj je v jeho neprospěch, import "židů" z Ruska oslabil jeho vnitřní kulturní integritu. Izrael historicky udělal zásadní chybu (dílem vyvolanou snahou o zachování přízně euroamerického zahraničí, dílem v důsledky vnitřních politických sporů) v tom, že nevyužil válečných vítězství k územním ziskům, k vytvoření etnicky homogenního "Vekého Izraele" s dostaetčnými zdroji a s pevně definovanou a hájitelnou hranicí a k vysídlení všech nežidovských menšin. V podstatě neměl jinou volbu než zvolit mezi dvěma zly. Veškeré nynější problémy jdou na vrub této jeho politiky. Zvolil cestu menšího zla, chtěl mír, a výsledkem je permanentní válka. Ano, to co píšu, je hnusné, rasistické a militaristické. Ale jestliže se na to dívám ze sionistického pohledu, jediná správná možnost. Právě v téhle souvisloti lze mluvit "Osvětimský komplex", který právě tomuhle zabránil, protože "nejsme jako oni". Chápu to. Jenže jsou případy, ve kterých slušnost, velkorysost a humanismus jsou pokládány za slabost. I kdyby se jeden snažil že by se rozkrájel. Netěší mě situace jedněch ani druhých. Ale praktické řešení přijatelné pro obě strany nevidím.

informace řekl(a)...

Kopretino,
nechvalte mne, jste strašná formalistka. Napsala jsem to na jeden zátah, více méně ve vzteku, když jsem si tu "poemu" přečetla a začala číst polemiku kolem.
Takže moc věcí, co bych měla napsat, zůstalo mimo. Na příklad, že Grass měl vždycky sklon ke kulinárním tématům, zelenině, rybám, šnekům a pod. A to už jako výtvarník, odtud to přechází i do jeho beletrie. A tak i ta cibule není náhodná.
Nemám ho moc ráda jako spisovatele, není mi moc kongeniální. A to hlavně pro strukturu vyprávění a pro jeho exhiibicionizmus. Přečtěte si, jak se vyjádřil sám o umění románu:
"S historií románu se může začít odprostřed a pak pokračovat směle, trochu dopředu a trochu dozadu tak aby se ve čtenáři vytvořil pocit zmatku. Spisovatel se může tvářit jako moderní autor, smazat čas a prostor a pak nakonec prohlásit, že e mu podařilo rozřešit problém časo-prostoru. Anebo prohlásit už na začátku, že dnes je nemožné napsat román, pak začít psát jakoby proti své vůli a prezentovat se veřejnosti s velkou mnohosvazkovou "cihlou" a říci, že napsal poslední román v historii. ... udělá pak pěkný dojem skromného autora, když řekne, že dnes neexistují románoví hrdinové, protože už neexistují individualisti, naopak individualita docela vyhynula, protože člověk je sám, je sám a bez práva na individuální samotu, takže tvoří masu osamělých beze jména a bez hrdinů."
To zmatení pocitů čtenáře v Potkance dovedl do perfektnosti. I když jsem tvrdě vytrénovaná číst literaturu analyticky, bez emocí, nijak se nemůžu donutit, abych ho dočetla až do konce. Jako literární kritik bych vychovaně řekla, že je to onirický faantasmagorický kaleidoskop, jako čtenář řeknu, že je to úžasná splácanina. Umění pohybovat se trochu dopředu a trochu dozadu, trochu mezi snem, vzpomínkami, reminiscemi postav a situací vlastních děl a mezi realitou skutečně dovede čtenáře do stavu zblbnutí.
Takže tak, to je moje mínění o slavném spisovateli.

Anonymní řekl(a)...

Helen Thomas is right.

Kopretina řekl(a)...

Ano, píši to také, Jordánsko je Palestina, Židé do Izraele, Arabové do Jordánska, jak jednoduché a byl by klid, 2 etnicky čisté státy a to, že Izrael postupoval, jak píšete je známka ušlechtilosti izraelských Židů, kteří chtěli (a dodnes chtějí) mír s palestinskými Araby, ustupují až do Osvětimi a Arabové přesto nejsou a nejsou spokojeni, Židé by si měli vzít poučení, už nikdy jako ovce, gandíjovská cesta je cestou do pekel, život je nutné bránit, spravedlivá válka je někdy nevyhnutelná, spravedlivá válka je pojem- (bellum iustum)
http://www.e-polis.cz/pravo/197-spravedliva-valka-bellum-iustum.html

Kopretina řekl(a)...

Já jsem G.Grasse nečetla, nečetla jsem žádné jeho dílo a když čtu, co čtu, tak ho ani číst nehodlám, nemám k tomu chuť. U mě to má pan Grass rozlité...

Kopretina řekl(a)...

Jasně Janečku, nebo Juchelko, nebo EK, nebo Hledající, jak pak si říkáte? Helen Thomas je stará, ošklivá čarodějnice, za svůj vzhled nemůže, každý se nějak narodí a každý během života vezme na sebe určitou podobu plynutím věku, ale za své názory a svůj charakter člověk může.

Harpyje řekl(a)...

Doufejme, že si Guenter Grass taky vyslouží a ‘Journalism Award’ From PLO For ‘Supporting Palestine In West’, jako Helen Thomas. Co myslíte, anonymní?

Harpyje řekl(a)...

"... tak ho ani číst nehodlám ..." To je chyba, Kopretino. Jeho dílo nesmíte posuzovat prismem jeho politických názorů. A navíc samozřejmě ne takových, které mu připisuje Vlk st. v jeho dnešním článku.
Když už nerada čtete, tak se alespon podívejte na zfilmování Blechtrommel Schloendorffem. Takových přímo geniálních zfilmování literárních předloh existuje skutečně málo.

Harpyje řekl(a)...

prismatem, sorry
dzp

Kopretina řekl(a)...

Já neříkám, že nerada čtu, ale Grasse jsem zrovna načetla...

Jakub S. řekl(a)...

Jsem strašně unavený, oči a hlava bolí, nic se mi nedaří, vše se mi sype pod rukama, a nesmím se rozčilovat (že,-?). Nicméně zatím jen bodově, nechce se mi prokousávat úúúvahama co a jak chtěl básník říci:
x Inf - onirico v Č není, znamená to snový, vzatý ze snů, snění; není se mnou kongeniální - nesouzní s mým založením; obsah víceméně beru, ano.
x Není to báseň, poéma ani poem - je to text, prostě zkušeně a rutinovaně rozčleněný do "veršů" a "slok".
x Propásl dobrou příležitost mlčet. Před celým světem dobrovolně odhalit, že je už přííliš stár, aby byl ještě soudný a obsáhl přehled světového dění - ach, mein lieber Augustin!
x Loupání cibule je, aspoň pro mne, úžasná nejpoutavější fantastická objevná knížka. Můj nejstarší mi ji dal tuhle k vánocům - šplhl si u mne! Zkuste dělat striptýz za takové svinstvo, k němuž jsme se nadšeně přimkli, jako GG k NSDAP a SS nebo Ludva V. či Pavka Kohout ke KSČ po 45. Ovšem kdo byl nadšeně a činně v SS, měl by držet hubu v posuzování světa, definitivně, a hotovo. Zde stojím a...atd.
x Nejsou povinni spáchat národní sebevraždu. Vše. Nerozplizávat. Punkt.
x Dávat rovnítko mezi I a stát, jenž prohlašuje ústy své hlavy, že ten první musí být zničen, když je od něj dokonce přes dvě/tři hranice - to není objektivita; už tohle je vychýlení nepřípustně daleko na jednu stranu (tahle formulace je blbá, promiňte, už je zítra).
x Jasně viditelným a proklamovaným, chystaným hrůzám se musí předcházet; je to parketa OSN a všech ostatních společenství; co (ne)dělají? - Už dost, číst po sobě to nebudu, buďte velkorysí. Když budete chtít, tak vám to přeložím, není-li to někde solidně převedeno; co jsem viděl já, není moc vert. Dobrou a ráno. Pokud se uklidním. Ale asi brzo ne, bohužel... HGrassi, ku*va!!! Proč ti to nezarazili? Má to BRD a ty zapotřebí? A všimněte si, že jsem vůbec nesáhl po slovu antisemitismus. Neměl jsem proč. Kdo chápe? A H a n k o ! Pozor, žádná jana z arku! Kontraproduktivní, sakra!

informace řekl(a)...

Jakube,
nestěžujte si na svět. Co bych měla říkat já. Čtrnáct dní mi rádili v bytě instalatéři a zedníci, opravovali potrubí útředního topení. Docela mi zdemolovali byt. Do toho bordelu jsem ještě onemocněla, dostala jsem kašel a horečku, které jsem si hned nevšimla, myslela jsem že ta zima, která mnou třese, pochází od věčného průvanu, co tu dělali, protože prý musí vlhko v podlaze vyschnout. Až když jsem vzala teploměr, uviděla jsem na stupnici 38 stupňů. Ale lehnout jsem si stejně nemohla.
Měla jsem jet na velikonoce na Sicilii a místo toho sedím doma s úmyslem to všechno dát do pořádku. A k tomu, představte si, přišel včera nájemník, co má pode mnou garáž, spolu se zedníkem, že mu prý teče do garáže dál. Tedy moc zdvořilá jsem k nim zrovna nebyla, řekla jsem: chi se ne fotte del suo garage, do bytu mi už nepolezete!
Nakonec jsem o moc nepřišla, jak ukazují v TV, Palermo je plné odpadků. Firma, která je má odvážet, vyčerpala peníze a tak už týden nic neuklízí a neodváží.

Takže teď k textu G.G. Němci ho definují Gedicht, Italové zas poema. Poema je epická skladba ve formě verše. Epického tam tedy nic není, grafickou formu verše to má, vnější příznaky verše jako rytmus,zvláštní zvukové uspořádání tam zase nejsou. Není to ani volný verš. Poetická skladba to není, aby se mohlo hovořit o básni. A tak jsem bez velkých cavyků optovala pro poemu.
Onirický a kongeniální v českém slovníku jsou. Včera jsem se dívala. Onirico v it. neznamená jen snový, ale také fantastický nebo také něco jako ruské košmarnyj, pro což nemůžu najít české slovo. Ty pohovory s krysou jsou volně vloženy do textu, aniž by autor nějak zvlášť upřesnil, o co vlastně jde.
G.G. našel i své obhájce: jeden germanista a novinář švýcarského rozhlasu z Canton Ticino, Mattia Mantovani, píše:
Discusso e discutibile fin che si vuole, magari perfino sgradevole in certe sue prese di posizione lontanissime dal politically correct, Günter Grass rimane oggi una delle poche voci che fortunatamente non possono e non riescono a tacere, e soprattutto non vogliono tacere. Ecco perché vale la pena di ascoltarlo: nel tragitto ancora incerto "da una Germania all'altra" siamo coinvolti tutti.
Krátce: Grassův hlas, i když pro mnohé nepříjemný, nepatří k politicky korektním. Je to hlas, který naštěstí nemůže a nechce mlčet. Proto ho máme vyslechnout, přechod, dosud nejistý, "od jednoho Německa k druhému" se týká nás všech.
Takže tak.

Anonymní řekl(a)...

co taky se zrádci za 30 stříbrných.

A.S. Pergill řekl(a)...

Možná jsem paranoidní, ale už delší dobu jsem toho názoru, že Grass dělá přesně to, k čemu byl zaúkolován někdy v polovině 40. let (a s ním, pochopitelně, řada dalších, z nichž jen některým se, opět pochopitelně, podařilo prorazit).
Po válce měl šířit pacifismus, protože ten "je moderní" po každé velké válce.

Navíc pacifismus odzbrojuje:
- v důsledku meziválečného pacifismu neměly bývalé státy Dohody funkční armády, což vedlo k prvním Hitlerovým úspěchům
- pacifisté prohráli demokratickým zemím válku ve Vietnamu (a odmítají reflektovat fakt, že severovietnamské hordy povraždily už za několik týdnů po svém vítězství víc lidí, než kolik jich padlo na obou stranách konfliktu za celou válku - a to vraždění pokračovalo celá léta, byť s postupně se snižující intenzitou)
- atd. (příkladů by se našlo neurekom)

Dnes je situace jiná.
Evropu rozvrací islám a hněději zaměřené strany jsou jediné, které se tomu stavějí na účinný odpor (a získávají cenné body v preferencích obyvatel). Ostatní strany buď hlásají dál multikulturalismus, nebo Evropu sice hájí, ale pouze hubou a v praxi dál vedou multikulturalistickou politiku (viz např. Sarkozy). Dříve nebo později tohle některá "hnědá" strana zužitkuje, případně může "zhnědnout" celá EU. Má k tomu, konec konců, velice blízko, protože po ekonomické stránce EU už hnědá je.
Také došlo k tomu, že prakticky ve všech evropských zemích byla zrušena povinná základní vojenská služba (a takto dorostlo už několik desítek ročníků), takže obyvatelstvo je potenciálně zcela bezbranné jak proti ozbrojeným imigrantům (kteří mnohdy prošli výcvikem v táborech Al Kajdy), tak i proti neonacistům (kteří pěstují na dobrovolné bázi bojové sporty, případně střelecký sport). Ať se mi nikdo nesnaží namluvit, že tato situace vznikla zcela spontánně!

Židé se sázkou na prosazování multikulturalismu sami dostali do prekérní situce (případně skočili neonaci na špek). Navíc stále víc lidí chápe, že ten multikulturalismus Židé ordinují pouze druhým národům, zatímco v jejich státě vládne tvrdý rasisticko - náboženský apartheid. Což také nutně musí vyvolávat negativní reakce (a ta "podpora spravedlivého boje Palestinského národa" je v podstatě jediná legální - a mnohdy státně podporovaná - forma antisemitismu, tak proč ji nevyužít, že?).

Vystoupení GG lze považovat za určitý signál přechodu na další fázi plánovaného vývoje. Případně je pokusným balónkem a reakce na něj bude pečlivě vyhodnocena a podle ní budou upraveny další kroky centrály kdesi v pozadí.

Židům nelze než doporučit poslat k čertu rasistické rabíny typu Josepha Ovadiy (a mnohých dalších) a po patřičné sebekritice se postavit s Evropany do jednoho šiku proti společnému nepříteli, kterým je islám. To je asi jediné, co by mohlo zvrátit vývoj někam k rozumnému modu vivendi. V případě extrémního úspěchu by se mohli stát neonaci vůdcové generály bez vojska, protože velká část jejich řadových členů jde za nimi jen proto, že islamizace Evropy v porovnání s tím naci režimem vychází o hodně hůř. Zatím se, bohužel, většina viditelných Židů angažuje na opačné straně a přispívá k prohlubování antisemitských nálad. Těch pár, kteří před islámem varují, to, opět bohužel, nevytrhne.

Anonymní řekl(a)...

Grass byl zaúkolován již jako nemluvně

Anonymní řekl(a)...

Nejpozději v HJ.

informace řekl(a)...

Pergille,
Grass se vždycky představoval veřejnosti jako svědomí německého národa. Proto ta jeho skladba vyvolala takový rozruch hlavně v Německu. V Itálii otiskla překlad a komentář la Repubblica a předevčírem věnoval Grassovi celou stránku velkého formátu il Foglio. Dává skladbu do souvislosti s rostoucím antisemitizmem v Evropě, jehož posledním projevem jsou vraždy v Toulouse, spáchané francouzsko alžírským členem Al Kajdy. Jinak se noviny a ani televize případem Grasse moc nezabývaly. Jen některé blogy nebo malé listy on line.
Šla jsem tedy hledat zpátky v čase, co říkají o Grassovi, o jeho autobiografii "Při loupání cibule" a o jeho románu "Jako rak".
Při tom jsem našla zcela nešetrnou a neuctivou recenzi na jednom literárním blogu s titulkem: "Při loupání cibule na mne přijde velká sračka". Celá zpověď velkého guru je komentována jako neudržitelný záchvat průjmu. Cituje se tam i pasáž, kde se autor počůral.
Nechci být neslušná a nebudu tedy tohle téma rozvíjet. Ale přece, co kdybychom se podívali na poslední výplod velkého spisovatele z patologického hlediska?

.Änonym2 řekl(a)...

Ještě nějaká oprávka, Anonyme?

Jakub S. řekl(a)...

x Poslat k čertu atd. - bohužel, bohužel nemůžou, nesmějí...
x ASP, NAPROSTO tentýž postoj mám k tzv. pacifismu už od mládí - zatímco spousta kluků na fakultě (60-66) obdivoval "květinové děti", hippies a vše podobné, já ani v tom věku ne. Byl jsem normální? Sdělte mi svůj názor, psm! ANO, Vietnam byl v podstatě vyhrán (jako Alžír pro RF). Jenže nůž dozad od náhle veliké části vlastních mladých lidí a blbých univerzitních inťošů. Postřílet je měli. Lituji. Ne, to je jenom zcela zoufalý výtrysk podvědomí člověka, jenž má rád solidnost, kulantnost, řád, pořádek, právo, klid, bezpečí všude, čistotu... jsem, byl jsem normální? Řekněte.

Jakub S. řekl(a)...

Kristepane. "Ať se se*e do své garáže" - ano?! Teda vy jste rázná roba!
Moje zlatá žena byla taky. No ze slovácké dědiny, to holt k tomu patří. To je přidaná hodnota, že... bral jsem. Roba se mosí umět ohánět, nigdo iný to za ňu neurobí!

STK řekl(a)...

Pro Pergilla:
Z 70% souhlas, zbylých 30% neumím posoudit.
===
Oni se ti naši mladí "emo" a bůhví jak se všechny ty směry jmenujou neumí ani poprat. Kvůli čemusi se loni na podzim nepohodli ti černí s podmalovanýma očima s těmi v černé kůži s cvočky. Musel jsem s hrůzou konstatovat, že jejich něžné polovičky se rvaly daleko účinněji, než vzrostlíí samci obou skupin.
Už se to nedovede ani porvat - divíte se potom, že násilným lupúičům - v malých obchodech neboi na ulici se spíš postaví pětasemdesátiletý důchoce nebo sedmdesátiletá prodavačka, než ti mladí a př síle? A že ti stařečci mají kolikrát nečekaný úspěch a svoji věc ubrání? Mám pocit, že mladým kromě základního vojenského výcviku chybí i to, co pro jakoukoliv rvačnku potřebujete nejvíc: srdce.

Kopretina řekl(a)...

Pergille, lze říci jedno jediné, nejhoršími nepřáteli míru, jsou bojovníci za mír, vidím to všude kolem sebe...

Jakub S. řekl(a)...

Ani porvat... to je úpadek. Ba, ba. (JW: K d e ?! - MH: Ale ne, já říkám jenom ba - ba, víte?)

Harpyje řekl(a)...

Na Grassově moralizujícím "antisionistickém" pamfletu není nic pozoruhodného. Tato "logorrheická explose" (HMB) nevybočuje v žádném případě z řady podobných protiisraelských tirád, jejichž autoři jsou postiženi levicovou slepotou vzhledem k realitě.
Grass stojí pevně v tradici německé nové levice, která se v šedesátých letech zřekla morální zodpovědnosti vůči obětem národního socialismu ("Die junge Generation in der Bundesrepublik fühlt sich für die Naziverbrechen an den europäischen Juden nicht verantwortlich."), a tímto perfidním kapesním trikem umožnila vytvořit podmínky pro hanobení Židů, jejich státu a jeho sebeobrany, které si v ničem nezadalo s nacistickou propagandou.

Anonymní řekl(a)...

Neořezávejte prosím diskusi přivolávánám střelby.

žibřid řekl(a)...

Mně se Grassův text nelíbí po formální stránce, je to taková nějaká póza bez skutečné práce s jazykem (ale možná je to jen tak blbý překlad do češtiny). Po obsahové stránce mi antisemitský příliš nepřipadá, ale jeho omyl ohledně schopnosti Íránu mít jadernou hlavici je podle mě záměrný.
Každopádně má pravdu v tom, že už to začne co nevidět.

Kopretina řekl(a)...

Žibřide, dovolím si nesouhlasit slova "»I to, že se Izraelci usadili v palestinské zemi je zločin. Nejen že musí Izrael přestat s politikou nových osídlení, ale musí jednoduše odtáhnout pryč. Jinak v této části světa nebude nikdy mír" antisemitská jsou a to dost hodně...

STK řekl(a)...

2 Harpyje: Ano, přesně tak.

stk řekl(a)...

Pro Jakuba S.:
Časem si člověk uvědomí, že problém je širší a složitější, než aby se dal jednoduše a hned vyřešit. Začne poslouchat kromě sebe i jiné. To je ovšem rozkladné. Jeden přichází o "akčnost". Co když má (trochu) pravdu i ten druhý?!

Jsi "normální", Jakube. Ale to je dneska chyba!
Protože dneska: mladí do ulic - ale jenom, když je jich dost a v tlupě se nebojí. Bojovat za cokoliv - ale musí to být jednoduché a dopad nejdéle do zítřka.
Staří do ulic - narazili na netušenou skutečnost - lidi zdaleka nejsou takoví, jak jim léta vykládali komunisté (socialisté / odboráři). Strašná desiluze - a za všechno mohou "ti druzí". Ale staří taky jen v grupě - sám se důchodce většinou bojí. Navíc: Když byli mladí, líp se jim bojovalo s reálným životem. Čekali (jsme) až bude líp. Teď údajně lépe je - a je to +/- stejné. A není na co čekat. Líp nebude - už prý bylo. A záda bolí a člověk se do schodů zadýchá a vůbec. A staří navíc už vědí, že "Bez práce nejsou koláče!" - i když jim někteří tvrdí, že by mohly být, kdyby se to "přerozdělilo".
Kdo ze to může? No přece "oni"! Kdo? No ONI!

informace řekl(a)...

Žibřide,
pokud jde o formu té skladby, myslím, že to vystihl nejlépe Jakub: je to text, prostě zkušeně a rutinovaně rozčleněný do "veršů" a "slok".
Pokud jde o obsah, je jednoznačně zaměřený proti Izraeli, který podle autora svým nukleárním vyzbrojením je tou skutečnou hrozbou pro světový mír. Cituji: "Proč si ale zapovídám nazvat jménem onu zemi, v níž je už léta k dispozici - byť držený v tajnosti - narůstající jaderný potenciál vymykající se kontrole, protože k němu není přístup?" Je to Izrael, jenž má výhradní právo na "první úder, který může vyhladit žvanilem podrobený a k organizovanému jásotu přinucený íránský lid, protože v jeho moci je údajně postavit atomovou bombu.", pokračuje Grass.
Je to Izrael, který ohrožuje mír a ne Irán, který na zhotovení nukleárního potenciálu teprv pracuje.
Myslím, že v tomto smyslu je Grassův text docela jednoznačný.
Požaduje, aby obě země "připustily ničím neomezovanou a stálou kontrolu izraelského jaderného potenciálu a íránských atomových zařízení skrze mezinárodní instanci". Zapomíná ale dodat, že je to právě Izrael, který je pod neustálým nátlakem hrozeb ze strany Ahmadinežáda a hlavně ozbrojených útoků ze strany palestinských teroristů. Jeho hodnocení situace je zřejmě úplně jednostranné.
Otázky, které při čtení vznikají, jsou různé a není snadné na ně odpovědět.
Proč se Grass ozval? proč promluvilo znova jeho "svědomí"?
Proč se ozval právě teď? Il Foglio klade vystoupení Grasse do souvislosti s rostoucím napětím kolem židů a Izraele. Připomíná zavraždění dětí a učitele před židovskou školou v Toulouse, kolem kterého levice provádí kampaň psychologického odstranění, aby nemusela říci "jde o islamizmus", ale také nedávný pohovor Ahmadinežáda s novináři německé Ard, kde iránský lídr odmítá mezinárodní inspekce s tím, že Irán je pánem ve svém domě a s tím, že po předešlých inspekcích byli iránští vědci zavražděni.
Il Foglio také hovoří o krátkozrakosti evropské levice, která nechce vidět, že odzbrojení Izraele by znamenalo nový holokaust. Cituje v tomto smyslu nedávné vystoupení polského sociologa Z. Baumana, který porovnal izraelskou obrannou zeď k Varšavskému ghettu. Cituje Nobela za literaturu J. Saramaga, který před lety přirovnal palestinské Ramallah k Auschwitzu.
Je tu snad nějaká nátlaková skupina, které dělá Grass mluvčího?
Zřejmě spisovatel očekával pozitivní ohlas na své prohlášení. Déšť kritiky ho asi překvapil. A tak říká, že měl být konkretnější, měl prý obvinit přímo současnou izraelskou vládu a jejího premiéra.

Harpyje řekl(a)...

Tak na tato vyjádření jsem čekala, Jakube.
"Ein ekelhaftes Gedicht" (Marcel Reich Ranicki), "Du bist geblieben, was Du freiwillig geworden bist: der SS-Mann, der das 60 Jahre verschwiegen hat, aber den Bundeskanzler Kohl anpöbelte, weil der Hand in Hand mit einem amerikanischen Präsidenten einen Soldatenfriedhof besuchte, auf dem auch 40 SS-Gefallene liegen" (Rolf Hochhuth), .... :-))))
http://www.spiegel.de/kultur/literatur/0,1518,826300,00.html

žibřid řekl(a)...

Co je zapotřebí říci

Báseň Güntera Grasse

Proč mlčím, zamlčuji příliš dlouho to, co je zjevné a co se nacvičuje v rámci simulačních her, na jejichž konci jsou z nás všech poznámky pod čarou.

Je to osvědčené právo na první úder, který může vyhladit žvanilem podrobený a k organizovanému jásotu přinucený íránský lid, protože v jeho moci je údajně postavit atomovou bombu.

Proč si ale zapovídám nazvat jménem onu zemi, v níž je už léta k dispozici - byť držený v tajnosti - narůstající jaderný potenciál vymykající se kontrole, protože k němu není přístup?

Toto všeobecné zatajování zjevného faktu, kterému se podřídilo i mé mlčení, pociťuji jako přitěžující lež a nátlak, který může být potrestán, jakmile bude ignorován; obvyklý verdikt zní "antisemitismus".

Teď ale, když z mé země, zatížené vlastními zločiny nemajících obdoby, v níž je znovu a znovu opakováno a deklarováno, že se jedná o nápravu dávných škod, byť jde pouze o obchod, má být do Izraele dodána další ponorka, jejíž specialitou je to, že dokáže vše zničující jaderné hlavice vyslat tam, kde nebyla dokázána existence jediné atomové zbraně, přesto z obavy před váhou důkazů říkám, co řečeno musí být.

Proč jsem ale dosud mlčel? Protože jsem si myslel, že můj původ, zatížený skvrnou, kterou nikdy nelze vymazat, zakazuje, abych tuhle věc jako vyslovenou pravdu požadoval po zemi Izrael, kterému jsem zavázán a zavázán zůstat být chci.

Proč říkám až teď, stár a s posledním inkoustem: Atomová velmoc Izrael ohrožuje už beztak křehký světový mír? Protože musí být řečeno, na co by už zítra mohlo být možná pozdě: také protože bychom se my - jako Němci beztak dost zatíženi - mohli stát dodavateli zločinu, který je předvídatelný, kvůli čemuž by naše spoluvina nemohla být smazána žádnou běžnou výmluvou.


A přiznávám: Už nemlčím proto, že jsem znechucen pokrytectvím Západu; krom toho lze doufat, že se možná mnozí oprostí od mlčení, vyzvou původce viditelného nebezpečí, aby se vzdal násilí, a zároveň budou trvat na tom, aby vlády obou zemí připustily ničím neomezovanou a stálou kontrolu izraelského jaderného potenciálu a íránských atomových zařízení skrze mezinárodní instanci.

Jen tak je možné pomoci všem, Izraelcům a Palestincům, a vlastně všem lidem, kteří v této oblasti okupované šílenstvím žijí v nepřátelství těsně jeden vedle druhého, a konec konců také nám.

Jakub S. řekl(a)...

Psychologické odstranění: dovoluju si obohatit vaši češtinu o výraz, který v posledních letech bleskově přešel z žargonu obchodníků a politiků (oust - from a market např.) do řeči žurnalistů a komentátorů: v y t ě s n i t . Sem se to dokonale hodí: vytěsňuje se to. Vytěsnění - něčeho z novin, povědomí veřejnosti atp. Paráda, co? Le piace? (Nebo Lei - ?
(Západo)evropská levice byla od nepaměti z 90 % krátkozraká - odhaduju tak pět dioptrií. V tomdle má kopretinka pravdu...
A jestli je to Trávovo s v ě d o m í , co právě terazky p r o m l u v i l o - je to prů*ser. Propásl - atd. Tak si zkazit reputaci! Eh, scheisse, Günter... Je mi z tebe nekonečně smutno.

žibřid řekl(a)...

Uff, pixla sežrala celý ten text, to se docela divím. Dávám ho sem, ať ho nemusíme jen kuse citovat.

Kopretino a Harpyje, ta pasáž, kterou citujete, není v tomto textu, to řekl Grass někdy jindy. Tento text mi přímo antisemitský nepřijde, to jen vyplývá ze lži o stavu jaderného výzkumu v Íránu. Nezdá se mi, že by Grass byl až tak placeným agentem islámu nebo koho, spíš má strach z konfliktu. Jenže tomuhle konfiktu se nevyhneme, ta válka dost pravděpodobně bude a Evropa se bude muset na nějakou stranu postavit (asi se schová za záda Americe a druhou rukou bude jako dosud podporivat islám...).

Kopretina řekl(a)...

Jakube, Ty často jezdíš na setkání s ČSPI, já od nich odebírám zpravodaj České společnosti přátel Izraele a dopisuji si s předsedou ČSPI Karlem Orlíkem, vzdělaným to pánem, je mi ctí si s ním psát a i on mě přesvědčuje, abych psala co nejvíce a o levici se vyjadřuje, no stejně, ne-li hruběji než já, píše, že se musí hodně ovládat, aby své pocity vyjádřil nenapsal.....nebudu citovat a také mi říká, že je levičáctví zlo, nemám jeho souhlas a za druhé nechci na sebe přivolat velký hněv, G.Grass je skutečně bezcharakterní parchant a potvrzuje mi to názor, že nacismus a islamismus mají k sobě hodně blízko, islamisté sympatizovali (a dodnes sympatizují) s nacisty a nacisté tehdejší i dnešní sympatizují s islamisnem. Izrael to má skutečně těžké, tak obrovská fronta je proti němu, nacisté, komunisté, islamisté, černí rasisté, Ilama Halimiho francouzského Žida, zabili černoši,v 90. letech černoši v New Yorku zabili několik Židů a vyplenili několik židovských obchodů, viz začáteční kapitola knihy Máme ruce od krve, bohužel to paranoia není, Izrael má před sebou mocného soupeře, antisemitskou levici a islamisty, cokoliv Izrael udělá, špatně udělá. Je mi velmi smutno...

Jakub S. řekl(a)...

Placeným agentem islámu přirozeně není, soudného (H.!) člověka to ani nenapadne, že.
Tady jde, bože, sumasumárum o to, že to napsal V e l i k ý G r a s s . Buďa to malý drobný anonymní malý německý člověk (MNČ podle vzoru MČČ), bude to nanejvýš ve výtahu v Dopisech čtenářů v jednom listu a hned to zapadne, nebo na jednom z x blogů, a fertyk, pokluzené. Amen.

Jakub S. řekl(a)...

Ano, peripetie vztahu černých (do p*dele s korektností, píšu dosud svým jazykem a jeho výrazy, co je na slovu černý zlého?) občanů US a tamějších židů je nesmírně poutavá a překvapivá historie. Dnes, a už dlouho, bohužel převažuje nedůvěra, závist, nevraživost, at best studená korektnost.
A eště: zkuste si všimnout, že jsem v tomto případě napsal žid, a přijít na to, proč.

Kopretina řekl(a)...

Já nepíši, že je Tráva placený agent islamismu, já píši, že s nimi sympatizuje. Vztah černochů a Židů je velmi tragický. Zpočátku černoši s Židy sympatizovali, byli pronásledováni od KKK a byli chudí, ALE pak jak píšeš, Židé se vyšvihli, svou pílí a pracovitostí se stali příslušníky střední třídy, někteří z Židů z vrstev bohatých no a černoši zůstali chudí, o vztahu černochů a Židů byl kdysi dávno článek v orientaci LN, někdo ho mám, musím ho najít, ale spíše ho nenajdu.

Jakub S. řekl(a)...

Já jej časem najdu, Orientace jsou úúžasná příloha. Vystačí mi na několik dní. Ostatně většina sobotních příloh je velice kvalitní. Lacinější témata jsou v tom, čemu se dnes říká magazíny.

Anonymní řekl(a)...

madoff alon železný

Jakub S. řekl(a)...

- a já se pořád dívám na tu chudinku krásnou holčičku z Toulouse. Za chvilku už tu dole před našima očima nebude. A já bych chtěl, aby ji všichni pořád někde měli před očima! Děti. Proč umírají děti. Čapkova Matka, paní Scheinpflugová. A pořád.

Kopretina řekl(a)...

V dnešní orientaci byl článek, jak někteří Židé tehdá a i dnes vnímají Ježíše, nejsou to jenom záporné pocity ("kvůli němu jsme tolik trpěli"), ale i velmi kladné a pozitivní, tím nemyslím úžasnou skupinu mesiánských Židů, skutečných následovníků Ježíše skrze krev i víru, úžasné společenství. Závidím Spojeným státům, kde žije podle odhadů až 1,2 milionů mesiánských Židů, zatímco v naši zemi nežijí téměř žádní, tak ráda bych s některými mesiánskými Židy navázala kontakt, vyznávat židovské tradice a vnímat Ježíše židovským ritem a způsobem, jé to by pro mě bylo požehnání...

Kopretina řekl(a)...

Víte Janečku, Madoffa udali jeho synové, když jeho synové zjistili co je starý Madoff zač šli na FBI a vše řekli a jeden ze synů neunesl Kainovo znamení, že jméno Maddoff bylo pošpiněné a zneuctěné, takže spáchal sebevraždu...

Jakub S. řekl(a)...

Hani, nějak to uděláme. A ano, ten článek v téhle Orientaci je VYNIKAJÍCÍ a OBJEVNÝ a ČTIVÝ, chtěl jsem to napsat sám, dík!
Brou, velmi brou...

Kopretina řekl(a)...

A také jsem náhodou otevřela Johnsona v kapitole "Velmoc a genocida", zrovna detaily zplynování, Ježíši to bylo hnusné, "Umrlčí sklepy"...IG Farben...Marty Waldman, mesiánský rabín vzpomínal, žádný vzduch, jenom plyn, rodinu jeho otce povraždili nacisté, přežil jenom otec...A do Evropy se znovu vrací vražedný antisemitismus, je mi z toho smutno a bojím se o osud židovského společenství v Evropě. Národ krále Davida a tak je zabíjen...

Kopretina řekl(a)...

Dobrou noc...

Šaman řekl(a)...

K literárnímu útvaru GG: Myslím si, že když bylo otištěno ve čtyřech světových denících najednou, že se zcela zjevně jedná o INZERÁT.
\ :-)

Šaman řekl(a)...

Prosba o upřesnění: Jedná se tedy o KRYSU nebo o POTKANA?
\ :-)

žibřid řekl(a)...

Inzerát! Bingo! :-)

informace řekl(a)...

Proč není loupání cibule přiznána přidaná hodnota?
Grass ve své odpovědi na kritiky jeho posledního dílka si stěžuje, že nikdo nebere v úvahu formu jeho vystoupení.. Všichni ho obviňují z antisemitizmu, ale opomíjejí, že se vyjádřil formou básně. Opomíjejí uměleckost jeho protestu proti vyzbrojování Izraele, na němž se podílí hlavně jeho Německo, morální hodnotu jeho varování před nebezpečím jaderného konfliktu, které toto dodávání zbraní jen zvyšuje.
Je třeba říci, že některých rétorických figur v jeho dílku si kritika všimla, ale nepřisuzuje jim uměleckou "dignitas". Tak Dieter Graumann předseda německé židovské rady, který ve svém článku o Grassově básni píše: "Was gesagt werden muss. Es ist die Formel, mit der gewohnheitsmäßig Antisemiten von jeher ihre judenfeindlichen Stammtischreden zu beginnen pflegen." považuje titul za vžitou formuli propagačních antisemitských pamfletů.
Když si ale pročteme dílko pozorně, musíme si všimnout naléhavého anaforického opakování v malých obměnách motivu mlčení : Proč mlčím, zamlčuji příliš dlouho /Proč si ale zapovídám nazvat jménem /Proč jsem ale dosud mlčel? /Proč říkám až teď, stár a s posledním inkoustem /A přiznávám: Už nemlčím proto, že jsem znechucen pokrytectvím Západu. Nemůže nám uniknout, že Grass nejen že tak zdůrazňuje svou roli mluvčího svědomi - svého a svých spoluvěřících - a burcovatele veřejného mínění, ale že tím i úporně poukazuje na evropskou literární tradici. Připomíná tak známé НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ, L.N. Tolstého, který ho napsal v 1908 roce, a kde se obrací s protestem k vládě a mocenským kruhům proti násilí, které provádějí systematicky na ruském lidu, proti popravám, proti umlčování hlasů spravedlivých. Tolstoj končí svůj vášnivý protest těmito slovy: "Вы же, что вы делаете? На что кладете свои душевные силы? Кого любите? Кто вас любит? Ваша жена? Ваш ребенок? Но ведь это не любовь. Любовь жены, детей -- это не человеческая любовь. Так, и сильнее, любят животные. Человеческая любовь -- это любовь человека к человеку, ко всякому человеку, как к сыну божию и потому брату. Кого же вы так любите? Никого. А кто вас любит? Никто.
Вас боятся, как боятся ката-палача или дикого зверя. Вам льстят, потому что в душе презирают вас и ненавидят -- и как ненавидят! И вы это знаете и боитесь людей."
Tolstoj byl věřící křesťan, který vyzýval k návratu k lidskosti, k humanitě, k respektu pro druhého člověka, k lásce k našemu bližnímu. Ideový obsah jeho výzvy se tedy od Grassova pamfletu značně liší. Ale přesto mám dojem, že se chtěl Grass vyzdvihnout na úroveň velikána ruské a světové literatury, romanopisce, publicisty, vychovatele lidu, myslitele. Poněkud neskromně a hlavně nemístně.
Další precedens z literární tradice, co mě napadá, je neméně známé J' accuse Emila Zoly v případu procesu proti Dreyfussovi, ale zde je ideový a ideologický obsah natolik odlišný, že ho hned dávám stranou.
Může snad pětkrát opakované anaforické "nebudu víc mlčet" udělat z protiizraelského propagandisty velkého myslitele a buditele svědomí západního "pokryteckého" světa ?

Jakub S. řekl(a)...

Název je Die Rattin, dr. Karlach dostal za překlad 92 cenu. Po uvážení konstatuju, že snad ani nelze přeložit jinak.Taky HK by mě ani nenapadlo kritizovat. Ratte jako označení druhu má širší význam - může to bez bližšího určení být potkan aji krysa. Teprve Wanderratte je jasně potkan ("německá myš"). A v podstatě novotvar (nezhoubný...) R a t t i n je úplně stejně jako v Č p o t k a n k a na hranici běžného slovního tezauru - když je třeba nazvat samičku. A od k r y s a , jako feminina, ani nelze jednoslovně odvodit název samičky. Naopak lze udělat maskulinum - známe Krysáky, že? Paráda.

informace řekl(a)...

Nevím, Šamane.
Měla jsem za to, že potkan a krysa jsou synonyma.

Jakub S. řekl(a)...

Nikoliv, dva druhy. Ovšem prostý folk to zaměňuje, stejně jako třeba (pro mne a celou mou přírodovědně sto let vzdělanou mišpoche nepochopitelně) vránu a havrana*. Primitivní názory 99 % lidí na tomhle poli jsou bez přehánění zoufalé... Krysa = Rattus rattus, potkan = Rattus norvegicus. Pěknou velikonoční neděli na jih!
*Havran pana kolegy Nezvala v převodu p. Poea je pak úúplně jiná kapitola - e un altro paio di maniche! To je jiný pár rukávů. Chápete to? Já moc ne...

Harpyje řekl(a)...

Tak je to správné, tak to má být:
"Interior Minister declares Gunter Grass persona non grata in Israel"
:-))))

Jakub S. řekl(a)...

No to byla věc času. To už se řetězí, jak se dá do chodu p r v o t n í h y b a t e l ! Je mi z něj smutno. Plechový bubínek, i jeho kongeniální zfilmování, a další věci ho pro mě zařadily na Olymp soudobé deutschsprachig kultury. Budete se divit, ale možná ne, pokud jste trochu poznali mé založení: teď je mi jej hlavně líto. Umgotteswillenhimmelhergott - nemohl mu to někdo rozmluvit?!
A v rádiu je náádherná hra pro děti - Broučci, celou hodinu. Brouček: Jitka Molavcová! A plejáda nejlepších herců. 1990.

Harpyje řekl(a)...

Dieter Graumann, pokud vím, není na rozdíl od Marcela Reich Ranického literární kritik.
Ten shrnul hodnotu "dílka" do stručné věty: "Es ist ein ekelhaftes Gedicht". A to po stránce formální i obsahové.
Zabývat se "uměleckou dignitas" tohoto výplodu pomateného staříka není nic jiného než ztráta času.

Harpyje řekl(a)...

Karafiátovi Broučči?
Měla jsem to štěstí a čest vidět dvakrát JM v Semaforu, když jsem byla v Praze. V Nižným Novgorodě byla úžasná, jak rázovala po jevišti v těch děravých punčochách. :-))))

stk řekl(a)...

V Česku žijí krysy jenom na severu Čech. To, co nejčastěji vidíme v městech je potkan. Krysa je hnědá, má dlouhý ochlupený ocas, potkan ho má kratší a holý. A je větší. Pro laboratorní účely se chovají jak krysy, tak potkani. To je vše, co o tom vím.
Ale na Wiki určitě bude podrobnější informace, Informace.

Harpyje řekl(a)...

V naší ulici bydlel chlapík, už je na pravdě Boží, který vlastnil podnik pěstující krysy na laboratorní účely. Pro ty se samozřejmě nehodí obyčejné krysy z kanálu. Muselo to být velmi lukrativní podnikání, ale je opravdu podivné, čím se někteří lidé živí.

Jakub S. řekl(a)...

Graumann: Touto formulkou už ze zvyku odnepaměti začínávají své protižidovské hospodské pindy antisemité.
Molavcová: bodejť! je to úžasná entuziatická smršť z energie, radosti, klauniády, vřelého srdce a oddanosti panu Suchému a Semaforu. Štěstí pošlitrovského Semaforu.
Toho Tolstého jsem nikdy v ruštině nečetl - to je nádhera! Tož ho zase začnu víc brát na milost... A J´accuse - to je fakt něco úplně jiného. Ale možná trochu na takové analogie myslel, dyť je to jeho profese seit jeher, vyjadřovat se. A ctižádost. No, SS...

Jakub S. řekl(a)...

Jasně, TI Broučci, jací jiní! Karafiát ostatně žil na evangelické faře tady, na Valachoch, že.
Ovšem při každém zpracování - v TV kdysi, či 90 v ČRo - se vypustí ten konec. A má maminka, když nám z nich četla (třem klukům), vynechávala tu hrůzu taky: zmrznutí, konec pod sněhem. Jenom kvůli POSLUŠNOSTI. Nechť, však oni poslušně zmrznou... NE! Tohle číst malým dětem?! Skutečně evangelické. Až evangelikální.

Harpyje řekl(a)...

Ten konec je jiný. Oni neumrzli.
"A když jednou tatínek dlouho nešel k snídani, šel se Brouček po něm do světničky podívat, a tu on ležel na postýlce, nožičky sepjaté a celý ztuhlý. Ach, to byl zas zármutek na zármutek! ...
Ještě neřekl Amen, a bác - maminka spadla se stolice na zem a bylo po ní . Honem k ní běželi, kropili na ni, křísili ji a volali a plakali, ale nic naplat. Bylo po ní. Ach, to měli žalost!"
I tak to ale není pěkné.

Jakub S. řekl(a)...

Ale jistěže nepřežili zimu pod sněhem. A na jaře pak tam vyrostly a vykvetly sedmikrásky. Jedny květy celé bílé, jiné s červeným kraječkem - tak...

Harpyje řekl(a)...

Přinutil jsi mě, abych vstala, a šla se podívat. :-)))
Máš pravdu. Ti Broučci, které mám uložené na počítači nejsou kompletní, končí smrtí tatínka a maminky.

drak řekl(a)...

Myslím, že paní informace trefně postřehla onu nemístnou touhu dostat se na úroveň Tolstého. Tolstý ale byl opravdu velikán jak morální, tak literární a jazykový, prostě to byl veliký mistr pera a velký člověk. Někdo jako GG mu nesahá ani po kotníky. Je pravdou, že jeho nadšení pro křesťanství nesdílím, protože se domnívám, že křesťanství jako ideologie je už svým způsobem překonané, vyčerpané a z mnoha hledisek začíná být kontraproduktivní přítěží. Nicméně to neznamená, že z něho nelze vycházet při tvorbě hodnot a stavět na některých jeho humanistických tradicích, hodnotový žebříček a postoj k hodnotám byl pro Tolstého důležitý a snažil se o tom prostřednictvím své tvorby přesvědčit i své čtenáře. Tahle snaha GG se nepřímo vyrovnat tomuto velikánovi, mi vzhledem k jeho minulosti a vzhledem k tomu, že napadá snad jediný slušný stát blízkovýchodního regionu, připadá v tomto světle jako mimořádně cynická až odporná a proto jsem rád, že to vyvolalo určitý humbuk a poměrně silné odsouzení.

Z jakéhosi řekněme strategického hlediska bych řekl, že je-li v regionu stát, třeba Írán, jehož představitel vykřikuje do světa, že vymaže z mapy světa Izrael, tento stát navíc vcelku nezakrytě vyvíjí jaderné a další zbraně a jejich raketové nosiče středního doletu, tak ve světle těchto fakt považuji zasahování GG do těchto událostí za mimořádně odporné a kontraproduktivní. Na státy jako je Írán a na sebranku, která v nich vládne platí jen a pouze dostatečně velká a tedy odstrašující hrubá síla, v podobě jaderné a jiné rasantní munice a jejích nosičů, včetně Německem dodaných, špatně detekovatelných ponorek, která je schopna způsobit jim natolik citelné ztráty, že si to zmetci budou sakra dobře a dlouho rozmýšlet, zda se do něčeho tak rizikového vůbec zkusí pustit.

Historie nezná kdyby, ale kdyby svého času projevili politici v Británii a Francii více zdravého rozumu a odvahy, mohl celý nástup Hitlera k moci skončit pár několikaměsíčními preventivními údery a celé to několikaleté peklo s desítkami milionů obětí na životech vůbec nemuselo nastat. Doufejme, že aspoň špetku toho zdravého rozumu a odvahy budou mít aspoň dnes, po tom všem, co už Evropa zažila a čím prošla. To dodání ponorek do Izraele vnímám jako malé zablýsknutí na lepší časy a vykázání GG do patřičných mezí vnímám stejně tak.

Kopretina řekl(a)...

Děkuji J., velikonoční neděli u nás na jihu máme v plném proudu, no typické velikonoční zvyklosti, budou chodit malincí chlapečci s tatínky, tatínkům se bude nalévat, takže kdoví v jakém stavu se vrátí domů. Bude to takový alkoholový dýchánek, Vlastě by se u nás tento den určitě líbilo. :-))) Ale chlapům budu nalévat obyčejnou kořalku, sama pro sebe a rodinu si nechám něco lepšího, štamprdičku becherovky nebo whisku pro návštěvy...

Kopretina řekl(a)...

Draku, zpočátku nacisté vyhlazování tajili, ale ke konci války už neskrývali vůbec nic, Streicher ve svém úžasném Útočníkovi psal, že vyhlazuje ďábelské plemeno, Ahmadineřád vlastně hlásá to samé, ten se ani své zločiny nesnaží skrývat a Izraeli nesmíme házet klacky pod nohy. Německo dodá Izraeli ponorku, tedy doufám, ať se jde Tráva bodnout, zakyslý zakomplexovaný a nešťastný dědek, nic víc, nic míň. Kopá kolem sebe, plive jedovaté sliny...

Harpyje řekl(a)...

Značka Hájková není odkázaná na Velikonoce, ta požívá 7 dnů v týdnu.

Kopretina řekl(a)...

No jo, ale to asi nechodí do práce, buď je v důchodovém věku, že si to může dovolit nasávat a nebo je v invalidním důchodu na hlavu, takže si to může rovněž dovolit nasávat...

Harpyje řekl(a)...

Není to dávno, co se slavnostně a velmi hlasitě (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) rozloučila S MAgoRy na ÚVodníKU, protože prý za pár hodin odlétá do jakési úžasné země, plné úžasných lidiček. Za pár hodin tam stále ještě byla, a na druhý den opět. Časně ráno. Já bych se z takové opice vzpamatovávala nejmíň dva dni. :-))))

Schumacher řekl(a)...

Amen, Žibřide. Leč Tvůj původ není zatížen žádnou skvrnou. Narodil ses bez viny a neseš jen tíhu vlastních činů. Nikoho jiného. Buď proklet každý, kdo Ti vmetá do tváře vinu za činy, které jsi nespáchal.

Kopretina řekl(a)...

No já také . Nejsem ožralecké prase, je to pod mou úroveň se ožrat, takže nechlastám, abych se ožrala do němoty, pít se má pro chuť, ne pro ukojení alkoholické závislosti. Protože vím, jaké to mělo následky, zvracela jsem, 2 dni mě bolela hlava, nemohla jsem nic jíst, copak jsem masochistka a navíc takové ožírání je primitivní, navíc ani nejsem Ruska, nevydržím toho tolik, pít jako Hájková, tak bych se uchlastala k smrti...

Jakub S. řekl(a)...

Ad INZERÁT: ano, malý neviditelný nicotný občánek by si to musel zadat jako inzerát, tj. zaplatit. Nicméně jsme si všichni rovni, ale... že. Takže taková celebrita (a nemusí to být zrovna top modelka či vítězka soutěže XY v TV, stačí i pouhý intelektuál) si to zašle ka se mu uzdá, a oni mu to pochopitmelně otisknou a eště tomu udělají reklamu, a on nemusí zaplatit ani ojro (když už jsme v Německu). Což, tedy úhrada, podle mne patří k podstatným kritériím definice reklamy. Ni? Prosím názory atd. kdo s tím dělal.

Šaman řekl(a)...

Izrael dal zaracha GG. Nesmí přijet do země. Jest nežádoucí cizinec. No: V Izraeli je ještě válka. Vlastně furt. A snažit se zablokovat dojednaný kšeft s ponorkama (což mohlo teoreticky být důvodem vydání onoho inzerátu čtvermo), rovná se nepřátelskému aktu. Ale třeba ho pustí Egypt do Gazy…

Kopretina řekl(a)...

To by Izrael zle udělal, německé ponorky jsou dobré a Izrael potřebuje zbraně a nad hnusnými slovy esesáka Trávy je nutné se povznést, němečtí křesťanští demokraté jsou spíše proizraelští, horší je to s německými sociálními demokraty, kteří chtějí propalestinskou politiku. Ale Izrael potřebuje německé ponorky, tak musí slova esesáka Trávy nějak strávit...

Harpyje řekl(a)...

To jste přišel s křížkem po funuse, Šamane.
Úmysl "snažit se zablokovat dojednaný kšeft s ponorkama", který Grassovi podsouváte, je asi stejně realistický, jako Aspergillovo "zaúkolování GG někdy v polovině 40. let", nebo jeho údajná funkce "placeného agenta islámu". :-)))
Ten chudák senilní dědula by musel být asi zrovna tak všestranný, jako jeho sotva jinošskému věku odrostlý kolega, toulouský hromadný vrah Mohammed Merah :-))), údajně sloužící různým pánům.
Na Spon je rozhovor s israelským historikem Tom Segevem, který toto rozhodnutí kritizuje, jako cynický a hloupý krok, který staví Israel po bok Iránu.
Každopádně má toto rozhodnutí pouze symbolický charakter. Za daných okolností GG určitě nebude mít úmysl zajet si ještě jednou do Israele. Když v roce 1972 žádal o vizum, tak v dotazníku zamlčel, že byl členem Waffen SS. Tento dotazník je povinný pro všechny žadatele víz, mužského pohlaví, narozených před xxx, už si přesně nevzpomínám kdy. Můj otec, narozený 1918, jako držitel německého pasu, ho musel rovněž vyplnit, když žádal o israelské vizum.

Anonymní řekl(a)...

No to je rámusu kolem chudáka starého děduly, který si chtěl nechat postavit pomník ještě za živa, aby mohl zvolat slovy velkého Horáce: Exegi monumentum aere perennius
reglalique situ pyramidum altius,
quod non imber edax, non aquilo impotens possit diruere.
Na Gottingenské univerzitě to pochopili a nemajíce jiné možnosti, alespoň mu přemalovali pomník jiný.
http://www.welt.de/politik/ausland/article106163688/Israel-verhaengt-Einreiseverbot-gegen-Grass.html
Zrovna ne tak moc pochvalný, ale přece jen pomník.
Jo, lidi nemají pochopení pro velkého muže!

informace řekl(a)...

To jsem já, informace.
Vzpoměla jsem si, že neumíte latinsky, tady máte překlad:
Trvalejší než kov pomník jsem dokonal,
čnící nad přepych zdí královských pyramid,
jehož hlodavý déšť s běsnivou vichřicí
zničit nebude s to.
Ti nevychovanci mu místo toho na pomník napsali, aby držel hubu.
Jo, to je lidská vděčnost!
O Horatiovi http://rim.me.cz/osobnosti/literatura/horatius.php

Jakub S. řekl(a)...

Nikoliv. Dávno, dávno už pomník kovu trvalejší atd. měl, jako pro mnohé nejlepší a asi nejčtenější žijící beletrista své veliké sebevědomé země. Nikdo neměl tak málo důodů ke komplexům jako on.

informace řekl(a)...

Marně jsem hledala Grassův pomník na webu, našla jsem tam jen dvě karikatury. Ale zato jsem objevila italský překlad jeho skladby:

Perchè taccio, perché continuo a tacere
da troppo tempo quel che è evidente
e nei giochi di piano lentamente preparato,
nel cui finale come sopravvissuti
noi tuttalpiù siamo note a piè pagina?

È l’affermato diritto al primo colpo,
che potrebbe cancellare il popolo iraniano
assoggettato a un bullo arrogante
e guidato a un consenso organizzato,
perché nel suo campo di forza è sospettato
di costruire una bomba atomica.

Ma perché mi impedisco di chiamare per nome
quell’altra terra dove da anni
- anche se la cosa è tenuta segreta -
un crescente potenziale nucleare
è disponibile, ma fuori controllo,
perché nessun esame è possibile?

Il silenzio universale su questo dato di fatto,
al quale anche il mio silenzio si è subordinato,
considero come una menzogna che mi opprime
e una costrizione che prospetta una pena
dal momento che non verrà rispettata:
il verdetto di antisemita è comune.

Adesso, però, dato che dal mio paese
- che per delitti molto suoi, che sono senza eguali,
viene di volta in volta coinvolto e messo in discussione -
di nuovo e come semplice decisione d’affari,
anche se con rapide labbra dichiarata
forma di riparazione, verso Israele
un altro sottomarino deve essere inviato,
la cui specializzazione in questo consiste,
tutte le annientanti testate
nel poter dirigere dove non è provata
l’esistenza di una sola bomba nucleare,
ma deve avere forza di prova la paura,
allora io dico quel che venir detto deve.

Ma perché ho taciuto fino a questo momento?
Perché pensavo che il mio passato,
segnato da una macchia mai abbastanza ripulita,
mi vietava di dire al paese di Israele,
al quale sono e voglio restare legato,
questo dato di fatto come espressa verità.

Perchè lo dico ora per la prima volta,
così invecchiato e col mio ultimo inchiostro,
che la potenza atomica di Israele logora
la sempre vacillante pace mondiale?
Propio perché deve essere detto adesso,
quel che già domani potrebbe risultare tardivo;
anche perché noi, come tedeschi
già colpevoli abbastanza, potremmo diventare
complici di un nuovo prevedibile delitto,
per via del quale la nostra corresponsabilità
da nessuna delle consuete dichiarazioni
mai potrebbe essere cancellata.

E poi lo ammetto: non posso più tacere,
perché dall’ipocrisia dell’Occidente
sono nauseato abbastanza; e inoltre è da sperare
che dal silenzio possano liberarsi molti,
per pretendere da chi il riconoscibile pericolo
suscita, che rinunci alla violenza, e assieme
su questo insistere: controlli senza limiti
e permanenti
del potenziale atomico di Israele
e degli impianti nucleari iraniani
attraverso un ente internazionale
dai governi delle due nazioni siano ammessi.

Solo così tutti, israeliani e palestinesi
(più ancora: gli uomini tutti, che in questa
regione occupata dalla pazzia
vivono inimicati corpo a corpo)
e noi stessi, potremo essere aiutati.

Jinak vám řeknu, že italská media jsou plně zaměstnaná škandálem se Severní ligou (SKY dokonce vysílá celý den stále tytéž zprávy, pohovory, to snas aby to někomu neuniklo), takže Grass je pro ně už passé.

Jakub S. řekl(a)...

Teda ono je to už psáno co nej- jak to říct: nejvznosněji - a v talyjánštině je to eště vznosnější, vznešenější. Holt orátorský národ, od antiky...

informace řekl(a)...

Jakube,
taky bych orátorstvovala, kdybych mohla psát v italštině. Česky mi to tak nejde.
Každá řeč má svého ducha (spirito) a své, již vypracované, formulace.

Jakub S. řekl(a)...

Kdo to ví líp než kdo překládá... a co teprv scénické věci.
V Malém akaděmickém těatru v Petrohradě jsem 83 byl na operním kuse Donžuan. Chápete, co to je, ne? No a ty rychlé árie, psané pro váš jazyk, v ruštině... Rúčku svajú mně daj ty - ! (Gib mir dein Hand, mein Leben, resp. Da mi la tua mano či jak...) to bylo na...no... povolení dolních svalů. Aby to tempo ten důkladní slávský jazyk stihl... občas museli tzv. šumlovat! Bože moj, Gospodi, pomiluj!

informace řekl(a)...

Jo, co se dá dělat! je to tak!
Dobrou, Jakube.

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,
už vám to tu řekli, ale upřesňuji, krysa je v průměru menší a víc do hněda, ale jediné spolehlivé a na první pohled patrné rozlišovací znamení je chlupatý ocas u krysy a lysý u potkana, protože barevně i velikostně se oba druhy překrývají.
Od krysy můžete chytit pravý mor (prostřednictvím jejich blech), od potkana zase Weilovu žloutenku (zemřel na ni Mažňák starší v Záhadě hlavolamu).

Jakube
Poe-ův havran byl ve skutečnosti krkavec (angličtina nerozlišuje). I "Towerští havrani" jsou ve skutečnosti krkavci (viděl jsem na vlastní oči).
Angličtina má obecně velice chudou slovní zásobu v oblasti zvířat a rostlin a překládat i odborný text je dost nauseosní záležitost, pokud autory nedokopali k uvedení latinských názvů.

Jakub S. řekl(a)...

Na přesné, spolehlivé úrovni autora i jazyka je raven pouze krkavec; havran je to "pouze" v běžné řeči folku, pravda, to v obecném vnímání převládá.
To se týká všech germánských jazyků. A je tragikomické, že právě v nejsvětovějším jazyku je to nejmnohoznačnější.
Zoufalé pro informatika/překladatele/tlumočníka. Zlatá, zlatá čeština a vůbec slovanské jazyky. S dvojslovným systémem od nás. Geniální básníci bří Preslové, věnující veškerý svůj cit, nadání, nadšení, úpornost a fantazii českému přírodovědnému názvosloví, by měli být slavní na úrovni Ignáce Máchy třeba.

Jakub S. řekl(a)...

I Presslové. Vyskytují se simultánně pořád obě formy. Třeba po tom pudu, každou nejednoznačnost mimo poezii a milostnou sféru nemám moc rád. No profese.

informace řekl(a)...

Přiznám se, Pergille,
že pro mne je potkan a krysa jedno a totéž. V italštině je běžně používáno jedno slovo - ratto, řídčeji pantegana. Na Wikipedii rozlišují mezi il Ratto nero, il Ratto delle chiaviche, Ratto bruno (černá krysa, krysa kanálů, hnědá krysa). Pak W. uvádí asi 60 poddruhů rodu rattus (R. rattus species Group). Takže jsem z toho stejně moudrá jako dřív.
Jinak ale je docela zřejmé, že ve své skladbě "Co musí být řečeno", že Grass navazuje na staré téma vyhynutí veškerého života na zemi po nukleární katastrofě, až právě na krysy nebo potkany, šváby, masařky, vrabce, holuby, šneky a sem tam nějakou žábu nebo rybu. V "Potkance" (do ital. přeložené jako La ratta) autor zakrývá klec, kde chová potkanku, černým hadrem protože nechce slyšet její vyprávění, ve své nynější kladbě naopak opakuje s pravidelností bubeníka, který chce vzburcovat lidi a jejich svědomí, své "Proč mlčím, zamlčuji příliš dlouho".
Potkanka říká (bohužel musím překládat z italské verze do češtiny, jiná vydání nemám po ruce):
"Ty to, milý příteli, víš také, pokračovala Potkanka, že vaši vědci ve svých prognozách rýsovali všechny podrobnosti. Na konci lidského věku se závodilo v předpovědích a bilancích. Počítaly se megatony a megamrtví. A tomu všemu se říkalo scénář."
Napadá mi, jestli v popisech Potkanky, jak její soukmenovci požírali mrtvé, se Grass tak trochu "neinspiroval" fantastickým horror románem The Rats (1974) britského autora Jamese Herberta, kde hordy krys (nebo potkanů) napadají lidi a žerou je. V Potkance tedy krysy jsou mírné, zastávají funkci jakési zdravotní policie, která čistí svět od lidských mrtvol. Bude to asi t.zv. kočovné téma. Znalci sci-fi a fantasy, ozvěte se!
Grass je tak trochu jako iluzionista s pytlíkem kuliček. Zatřese pytlíkem, vyndá hrst a lidi divte se, co jsem sestavil. Pak dá kuličky zpátky, znova zatřese pytlíkem a vytáhne tytéž kuličky ale v jiné kombinaci. A máte na stole nové dílo. Ne že by to nedělali všichni autoři, každý má svá oblíbená témata a motivy, ale Grass to dělá s neskrývanou prostotou ostříleného hráče. Asi se řídí výrokem jiného ruského spisovatele, podle kterého "publika durá, ravnò ničevò ne ponimajet". (A.I.Kuprin)

STK řekl(a)...

Krysy /potkani a jejich (povětšinou) kolektivní vědomí se v SF objevuje několikrát, Informace. Jedna delší povídka (Název a autor.. = moje skleróza) o protektorské úloze populace krys, které chrání svého oblíbence, dále jsou v románu B. W. Aldisse NONSTOP, kde spolu s můrami vystupují také jako společenství - a bude jich určitě víc. Nečetl jsem zdaleka všechny překlady SF do češtiny, slovenštiny nebo polštiny. Rusky čtu nerad a německy tak zoufale pomalu, že mě to po několika desítkách stránek přestane bavit. Ale tenhle segment literatury je nesmírně rozsáhlý. Mám předplacenou revui XB-1 a s každým novým číslem se rozhoduji, zda předplatné raději nezrušit. Jednak SF stále více šilhá po fantasy, často s ní splývá, jednak témata jsou už asi opravdu vyčerpaná - právě jsem dočetl povídku, z níž mohl být klidně čerpán námět i stavba scénáře filmu Avatar. Odehrává se nikoliv na velkém měsíci nějaké obří plynné planety kdesi v galaxii, ale "u nás doma" v Africe. Jinak je to ovšem +/- totéž - snad kromě základní zápletky - nejde tu o vzácné minerály. Byla vydána III/1996, takže ona je pramen, ze kterého mohl(!) scénárista Avatara čerpat. Snažil jsem se o literární předloze Avatara něco dozvědět, ale o povídce ani jejím autorovi jsem nic nenašel.
Proč to píšu? SF je plná tzv. "kočovných témat" a vypůjčených dějových schémat. To je realita, se kterou je třeba počítat.
Ale přesto mám nehezký pocit, že většinu to nejlepšího, co kdy bylo v oboru SF napsáno už mám dávno ve své knihovně. Škoda.[:>/

informace řekl(a)...

O "kočovných" tématech a motivech by se mohlo psát do nekonečna. Byly tu vždycky a putovaly napříč literaturami a časem. Takže můžeme říci, nic nového pod sluncem. Z tohoho hlediska by celá světová literatura nebyla ničím jiným něž neustálým opisováním. Jenže originalita nezávisí tak na tématech a námětech jako na jejich pojetí a zpracování.
Proto ani sci-fi není vyjímkou. Jenže tam, mám dojem, se čtenář soustřeďuje hlavně na vynalézavosti autora, pokud jde o technické objevy nebo fyzikální jevy a méně na formě zpracování.
O Grassovi jsem dnes objevila články na situ italské germanistiky, kde mi jen potvrdili můj dojem z Potkanky. Cestování z jedné časové roviny do druhé, prolínání nebo přesekávání se rovin, zásahy různých hlasů, postav a vypravěče, které nejsou často od sebe odděleny. Takže zmatek. V r. 2008 píše pokračování své Loupání cibule Die Box: Dunkelkammergeschichten, prý poloautobiografický román, kde vystupuje se svými externacemi jeho osm dětí od tří manželek a fotografka, Maria Rama se svým aparátem. Maně pátrám, jestli je to jen spisovatelský vyprávěcí trik - těch devět hlasů - anebo zda to odpovídá pravdě. Ne, že by to mělo nějakou váhu, ale i v osobním životě byl Grass tak "plodný"?
Jinak i italští germanisti jsou toho názoru, že jeho poslední skladba za moc nestojí a vidí v tom jen počátek publicistické kampaně před vydáním nové knihy, kterou už má asi v šuplíku nakladatelství. Jinak prý se jim Grass nezdá zas tak znepokojený nebo angažovaný v otázce situace na Středním východě.

Jakub S. řekl(a)...

To je vynikající příměr s těma kuličkama! Pokud váš, gratuluju.

Jakub S. řekl(a)...

Ten Herbert a Die Box: vyšly česky, sím?
Osm dětí... no, proti gustu... užil bych pro to slova výstřednost.
Puto vní témata , ano. Jistěže to tu bylo vždycky, vlastně literatura bez tohoto fenomenu nemůže řádně existovat.
Z jedné časové roviny do druhé: a n o , z roku 1944 zkratem do 2012. Nemám chuť se přemlouvat, abych jej, Velkého Grasse, p o c h o p i l . Sunt certi denique fines. Já vím, píšu to často, ale když to pasuje - ?

informace řekl(a)...

Můžete mi klidně pogratulovat, Jakube.
I když nemůžu zaručit, že to už neřekl nekdo jiný a o jiném spisovateli.
Italsku to vyšlo jako Camera oscura, Česky nevím, Herbert taky nevím.
O stylu Grasse se italští germanisti vyjadřují asi jako já, jenže mnohem rafinovanějšíma elegantnějším způsobem.
Asi takhle: "Il procedere del romanzo non è però logico e lineare. La vicinanza storica del narrato e la conseguente difficoltà di affrontare con lucido distacco il presente vengono tradotte da Grass in un racconto spezzato, la cui voce narrante, ridotta ad entità frantumata, riflette la crisi della società tedesca occidentale del tempo. Sulle orme di Döblin, eletto a proprio maestro, l’autore restituisce il confuso incalzare di un io frammentario, coscienza lacerata che assembla la propria storia in una serie di variazioni biografiche, contaminando il percorso della memoria con farraginose associazioni di idee e fantasticherie confuse." "Örtlich betäubt". Tra passato e presente, generazioni a confronto di: Daniela Nelva
Nechtějte na mně, abych to překládala.

STK řekl(a)...

Nevím Informace, co hledá v SF "obvyklý čtenář", já rozhodně nehledám technické nebo vědecké detaily, které stejně nebudou za pár let platit, protože se technika nebo věda vydá úplně jinou cestou. Ve starších románech se člověk musí hodně držet, aby se technickým popisům nesmál. A o mimozemšťanech nevíme vůbec nic. O jejich vzezření, společenství, smyslu jejich života, postoji k pozemšťanům. Spíše, pokud budou objeveni se dá počítat s průšvihem. Buď na jedné nebo na obou stranách. Viz lidé a delfíni - např.
===
Mě spíše zajímá reakce člověka (lidstva) na cosi, co jej intelektuálně nebo silou velmi přesahuje nebo naopak na něco, co je hluboko pod jeho "úrovní", ale přesto živé a organizované. Jeho poměr k "Bohům z Vesmíru" nebo stav, kdy on sám se pro někoho stává Bohem. Neboli: proč se jedna entita vůči druhé ocitá v pozici Boha.

P.S.: Já nezačal to o "kočovných tématech", Informace! [;>)

informace řekl(a)...

Já vím, že ne STK,
začala jsem s tím já. A to proto, že román Grasse Potkanka má více méně prvky, alespoň tématické, jako žánr fantasy nebo sci-fi. Jen uspořádání fabule a vyprávění je spíš rázu experimentálního románu.

informace řekl(a)...

Je tam na jedné straně biblické téma Noemovy archy, kam prý Noe nevzal potkany, kteří ale přežili a vyvinuli odolnost odolávat katastrofám.
A pak je tam nadhozeno téma orbitálních letů, vyprávěč sedí v nějaké kabině, která obíhá kolem země.
Jak vidíte, se sci-fi to něco společného má.

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,
na US jaderné střelnici na atolu Bikini přežily výbuchy prováděné v 50. letech jen "krysy" (pravděpodobně spíš potkani) jako jediní ze savců. Tohle bude asi primární inspirace všech těch děl, které jste citovala, i spousty dalších.

stk řekl(a)...

Co víte, přátelé, o knížce U. Ecca: Ostrovy v chaosu? Má cenu za ni vydat 700.- Kč?

informace řekl(a)...

Vůbec nic, STK,
přestala jsem Eca číst po jeho Foucaultovu kyvadlu a vzala jsem ho do ruky až vloni, když vyšel jeho Pražský hřbitov a to jen proto, abych se dozvěděla, co tam píše o Praze.
Když jsem pak knížku dala k vánocům synovi, tak se div neurazil, taky přestal číst Eca po Kyvadlu.
Jmenuje se Eco jako ozvěna, ecco znamená hele, ejhle. Můžete mu říkat Ozvěna nebo Hele, už je tu zas, více méně to vystihnete dobře pokaždé.
I když oproti Grassovi je v oblbování čtenářů úplný břídil.
Prý mám počkat na svačinu, radí mi Pixla.

informace řekl(a)...

To je docela možné, Pergille.
Grass tam míchá dohromady předpovědi o bídném konci lidského rodu po nukleární katastrogě s ekologickými tématy zaneřádění planety všemi možnými odpadky, plané naděje lidí zachránit se planetárními lety s připomínáním minulých katastrof jako druhá světová válka v jakémsi reji postav ze svých románů, moudrých sentencí potkanky a jejích popisů, jak bude vypadat (totiž jak vypadala) země po nukleární katastrofě.
Lituju ubohé germanisty, co se snaží komplikovanými a elegantními formulacemi říct jednoduché české "slátanina".

Jakub S. řekl(a)...

Literární, výtvarní, hudební teoretici/historici jsou bohužel nuceni nevyjadřovat se stručnými hodnotitelskými jadrnými výrazy lidu. Pokud to některý opravdu udělá, což se občas děje, je to hodno zvláštního ocenění!
Já jsem tohohle Eca neměl v ruce, ale nevylučuju, že by mě to zaujalo. Že se skáče z tématu do tématu, to samo eště není negativní jev. Dneska. Ale občas se to dělalo vždycky.

informace řekl(a)...

Eco, Jakube, nemilosrdně vyplundroval světovou literatusu při psaní románů. A nejedná se jen o využití starých nebo tradičních témat, ale celých scén nebo kusů fabule. A to neříkám jen já, ale vědí to všichni literární kritici nebo historici literatury.
Píše celkem ve stylu tradičního realizmu, po této stránce nemá s experimentalizmem Grasse nic společného.
Říkají, že to předělává a montuje hned na počítači, aby se nemusel zdržovat.

informace řekl(a)...

A copak řeknete, vážení štamgasti tomuhle chaktérku?
Magda měla s Goebbelsem šest dětí – Helgu (*1932), Hildu (*1934), Helmuta (*1935), Holde (*1937), Heddu (*1938) a Heide (*1940) a celým svým životem naplňovala poslání ženy, tak jak ho chápali nacisté – byla především matkou, manželkou a hospodyní. Zároveň se však tomuto ideálu částečně vzdalovala tím, že byla vždy elegantní, nalíčená, pečlivě upravená a nosila luxusní oblečení. V roce 1936 se rodina přestěhovala do přepychové vily na poloostrově Schwanenwerder ve Wannsee, která byla vyvlastněným židovským majetkem. Jako venkovské sídlo měli zámeček Lanke u Bogensee a staré šlechtické sídlo Friedländerů a Fuldů, vzdálených příbuzných Magdina nevlastního otce. Jednalo se opět o zabavený židovský majetek, který město po nátlaku věnovalo čestnému občanovi Goebbelsovi.
Manželé Goebbelsovi se rozhodli spáchat sebevraždu 1. 5. 1945. Napřed měly být života zbaveny jejich děti, proti čemuž protestoval personál bunkru. Objevila se také pilotka Hanna Reitschová, která manželům nabídla, že s dětmi odletí z Berlína. Magda Goebbelsová odmítla, děti dostaly uspávací prostředek a po něm smrtící injekci. Pak manželé opustili bunkr a před bunkrem se Goebbels zastřelil a Magda Goebbelsová se otrávila. Těla byla podle jejich přání polita hořlavinou a spálena. (Wikipedia)
Viděla jsem o posledních dnech v bunkru dokumentátní film.
Na zvracení ta Frau Goebbels! Ta se vám zdá normální? matka?

Jakub S. řekl(a)...

No Magda Goebbels - to je ovšem jenseits von Gut und Böse*. Mimo veškerá měřítka, kritéria, Vergleichsmaterial. Dokonale sugestivně, mrazí vás při tom, je to v tom filmu: (Der) Untergang, u nás Konec Třetí říše. Hrané, ale nenacházím (u mne výjimečné) nic ke kritizování! - Slovo Untergang nelze přesně vyjádřit v jiném jazyce. Echt deutsch, germanisch.
*)Nietzsche a Schopenhauer - das ist meine, od mládí.

STK řekl(a)...

Čas dává za pravdu A.S.Pergillovi:
Mostecký soud vyloučil z projednávání případu místopředsedkyně Dělnické mládeže Lucie Šlégrové znalce na extremismus Iva Svobodu, který označil extremisty za stupidní deprivovaná hovada. Soud tím vyhověl námitce obhájce Šlégrové Petra Kočího, že je znalec podjatý.
Zdroj:
Zdá se, že se soud snaží být nestranný. To je myslím naprosto správné. Tato moje poznámka ovšem neznamená, že bych neonacisty jakkoliv podporoval. Ale vulgární nenávist soudního znalce je opravdu nepřípustná.

Harpyje řekl(a)...

Chaktérek Magdy Goebbels?
Běžná záležitost u skopčáků. Jejich samice postrádají jakýkoli mateřský instinkt.
Jako u muslimů. ZD.

Harpyje řekl(a)...

Pád. Zánik. Konec.
Bruno Ganz jedinečný.
Já jsem Traudl Junge viděla v několika interview, a její podání bylo neuvěřitelně přesvědčivé.

STK řekl(a)...

Opravdu pěkný film. Neideologizující, poučný. U nás je scéna porady u Vůdce nadabována v několika verzích na úplně odtažitá (většinou politická) témata - jako humor. Někdy jdou jen titulky česky a zůstává původní německý text - což je někdy značně ehm... podivné. Ale mladí Češi německy neumí - jenom trochu anglicky, takže je to neruší.

Harpyje řekl(a)...

Ten film byl tedy všechno, jen ne "pěkný".
Realistický, poutavý, hrůzný, odstrašující.
Například scéna z podzemní dráhy, ve které si bolestmi řvoucí Landser zacpává vyhřezlá střeva, je možná pro Vás z řemeslného hlediska "pěkná", pro normálního diváka je to ale horror na druhou.

STK řekl(a)...

Ano Harpyje,
poctivá, vysoce profesionální práce. Ne pěkný film ve smyslu líbivý nebo milý...
(Ale líbivých filmečků s hapyendem je na světě strašná fůra. 95% produkce USA.)
Mám rád filmy, které nemusím vidět podruhé. Zůstanou mi v hlavě a kousky z nich si musím (občas) promítnout. Poslední dobou to byl film The Road.
===
No co, co - profesionální deformace. Neznáte? [;>)

Kopretina řekl(a)...

Když jsme u nacistické tématiky, tak včera bylo důležité výročí. 8.4.1912 se narodil Alois Brunner, Eichmannova pravá ruka, ctižádostivý pracovitý (slova Eichmanna!) také monstrum, zodpovědný za smrt 330 000 Židů (z Francie, Rakouska a Slovenska). Azyl získal v Sýrii,nikdy nebyl stíhán, Mossaďáci mu poslali pár dopisních bomiček, přišel o oko a 4 prsty. Poskytl rozhovory německým a rakouským deníkům.

Jakub S. řekl(a)...

Ano... a postavte si vedle sebe fakta jako tohle a skutečnost, že Sýrie byla od samého svého počátku hýčkané a rozmazlované dítě Mockby, která jí všecko promíjela. Aji tohle. Azyl největším NS bestiím. No? To jsou paradoxy, pane Vaněk...

Kopretina řekl(a)...

Ano, spousta nacistů našlo azyl v muslimských zemích, v Egyptě spokojeně žil Johann von Leers, nacista z přesvědčení, později konvertoval k islámu...

informace řekl(a)...

Chaktérek, je Harpyje překlep namísto chraktérek - můj nepovedený překlad italského ironického caratterino.
Žerty stranou, nedovedu si představit mámu, která by z politického fanatizmu dokázala zabít své děti. Mateřský instinkt je tak silný, že žena obětuje svůj život, jen aby zachránila život dítěte.
Mozek rozežraný, zničený fanatizmem. To ve mně vzbuzuje jen hrůzu.
Kdo ji k tomu dal právo?

informace řekl(a)...

Už tu mám zas překlep - charaktérek.

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,
matky zabíjely svoje děti, aby nepadly do rukou nepřátel, při mnoha historických příležitostech, nejen pádu zbytků 3. říše. Podobně si počínaly i obyvatelky Kartága po porážce v 3. púnské válce, hromadná sebevražda obránců Massady je také z tohoto ranku. Spíše jde o to, že byla hluboce přesvědčená, že by její děti v případě zajetí čekal osud horší než smrt, kteréžto přesvědčení bylo v souladu s oficiální nacistickou doktrínou. Navíc asi jako osoba blízká nejvyššímu velení měla představu, jak moc másla mají Němci na svých hlavách.
Pochopitelně, osud dětí dalších nacistických prominentů, které mohly žít po válce +- normální život, tyto její obavy nepotvrdil, ale po bitvě je generálem každý vojín.

informace řekl(a)...

Máte pravdu, Pergille,
co do historických případů. Snad ty nepůsobí tak otřesně, protože jde o vzdálenou minulost. Jsou časem jakoby vyprázdněny, zbaveny konkrétnosti.
U nacistické matky, která nejdřív ty děti naplodila, poslušna propagandě strany, a pak je zase zabije, když strana a vedení je u konce, to působí dvojnásob zrůdně.
Proč je přivedla na svět? Proč je piplala, krmila, vychovávala? jen pro NSDAP, pro nejvyššího vůdce Hitlera?
Žila jen pro propagandu a propagandou?
Co z ní zbylo jako z člověka, ze ženy s jejími primárními instinkty?
Zfanatizovaná zrůda. Nemůžu říct ani svině, i když i ty někdy sežerou svá mláďata, ale z jiných popudů.

informace řekl(a)...

Přečtětě si na Wikipedii heslo Lebensborn. Na italské verzi je svědectví Václava Zelenky, dítěte z Lidic.

STK řekl(a)...

Ideologie bez kontroly, fanatická víra:
To přesně jsou věci, proti kterým se ozývám. Marně. Je totiž dlouhodobě snadnější věřit než myslet. Neochota myslet je ta druhá. Ta poslední - lži z pohodlnosti / neochota přiznat, že "král je nahý" - je ta třetí věc.
Když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že tyto tři "věci" tvoří kruh. Nenapadnutelný - něco jako důvody, proč alkoholik pije a co z jeho opilství vyplývá a proto musí pít...

Jakub S. řekl(a)...

Charaktérek beru! To má šťávu! Paľcí vvěrch. Kdo dovede v jazyku tvořit, nemusí mít o ztrácení citu pro něj obavy.
Pravda, pokud to jsou novotvary nezhoubné...
Ad Děti dr. Goebbelse: na, ganz aufrichtig gesagt... nedovedu si představit, že by bývaly žily +- normální život. Aniž tím ovšem cokoliv připouštím.

informace řekl(a)...

Kající se hříšník anebo mamonem posedlý spisovatel? ptala se některá německá, italská a jiná media po vydání Grassovy autobiografie "Při loupání cibule". Německý Bild tenkrát spočítal, co opožděná konfese o členství v SS Grassovi vynese. A předpověděl tenkrát výtěžek 1,7 milionů euro jen za prodej knihy v Německu. K tomu je zapotřebí přidat výdělek za prodej autorského práva do 12 zemí. To byly je předběžné odhady, kolik pak tato zpověď s krokodýlímí slzami z cibule nakonec přinesla kajícímu se hříšníkovi do kapsy, se mi nepodařilo zjistit. Faktem je, že se tenkrát se svými cibulovými slzami předváděl po světě na různých debatách. Tak v New Yorku, Norman Mailer, představitel americké beat generation to utěšoval slovy, že být v podobné situaci, pravděpodobně by také skončil v řadách SS jako milý Gunter. Ale Gunter tak plakal, že se zdálo,"měl v úmyslu vyplakat celou řeku".
Bude tedy, jak se dohadují některá media a germanisti, poslední Grassova "skladba" bouřlivou zvěstovatelkou nového uměleckého porodu spisovatele? Který neváhá vytáhnout znovu na světlo strašáka nukleární války a vystavit se obviněním z kořenného antisemitizmu? Kaje se znovu Grass? Tentokrát odmítá dál mlčet, jak to dělal doposud. Je to svým způsobem nové doznání viny? Anebo se ty záchvaty pozdní lítosti staly zlozvyjem?
Hříšník má se kát.
Co však hřích je, vás se ptám?
Slávu mít a mamon rád?
Mám tedy být
Tím, kdo má se kát?

Jakub S. řekl(a)...

Kát se
To mám rád
Hlavu v kápi skrýt
o dlažbu s ní bít
před lidmi Toť slast
Větší nepoznám
Nechť odpustí Vlast
Hle JÁ se jdu kát
všem co rád je mám
(a v skrytu se smát)
P.S.
Kdo by přece sám
hlavu na klát klad...

informace řekl(a)...

Já tedy parafrázuju Karla Gotta.
http://www.karelgott.net/pisne/?lang=nl&men=it&id=3&n=hrisnik-ma-se-kat&t=2170
A Vy? Promiňte, že se ptám, ale nejsem v českém umělém folkloru moc zběhlá. Nebo je to Vaše? Moc pěkné, vtipné.

Jakub S. řekl(a)...

Přímo z vlastní hlavy, jinou nemám. Snad to může připomínat mého úžasného skorokrajana Karlíka Kryla. Teď zas byl v rádiu. Jeho můžu dycky, absolutně. Mohl tu ještě být. Básník prvního řádu.
Aha, Gott. To já léta nesleduju a o tzv. pop už desetiletí nemám zájem. A TV už 10 měsíců nemám funkční. Jen včera jsem byl u přítele na Co by kdyby - kdyby byla 62 válka, a lidi pak museli žít dál jen pod zemí. Podnětné. Tísnivé. Fantaskní. Sugestivní. Hrůzné. Jak kdy a pro koho.

informace řekl(a)...

Páni, Jakube, Vy si se slovy hrajete jak falešný hráč s kartami. Ty střídavé asonance. Já na to jen zírám jako kibic. Něco takového bych nesvedla, ani kdybych se rozkrájela.

Jakub S. řekl(a)...

No já mám občas záchvaty geniality - ale naštěstí to dycky brzo přejde. Nebo mně to někdo vymlátí z hlavy. Abych se věnoval užitečnějšín věcem.
Jak to teď čtu, jak jsem to z jedné vody načisto hodil do placu, dyť je to jasně krylovské. Jo, je to žonglování vším možným. Ne nadarmo jsem v mládí pořád četl Apollinaira, Nezvala, Halase, Seiferta, Biebla, KHM. Bohužel jsem to nikdy neměl s kým sdílet. Tak to ale zase zůstalo intaktní! Jako panna. Panenské takové. K ničemu pro reálný svět, jak už panny jsou...

Jakub S. řekl(a)...

A do pátečního poledne jedu na chatu, zkusit zas něco udělat s chátráním všeho okolo a pobýt s rádiem a přáteli na mobilu a hvězdama a tichem chvíli.

informace řekl(a)...

Nashledanou, Jakube.

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,
japonské ženy na sklonku WW2 hromadně páchaly sebevraždy a pobíjely před tím své dcery. Japonská oficiální propaganda je masírovala několik let tím, že budou znásilněny a poté buď zabity nebo dány do otroctví (především do veřejných domů). Úspěšnost této propagandy u japonského obyvatelstva byla jedním z faktorů, které byly brány v potaz při rozhodování o použití A-bomb na Japonsko - protože se reálně počítalo až s desítkami milionů sebevražd mezi japonskými civilisty (obětí obou bomb dohromady bylo něco kolem sto tisíc).

informace řekl(a)...

Pergille,
psal o tom před časem il Corriere. Ty ženy byly k sebevraždě donuceny nejen propagandou, ale i přímo vojáky. Na ostrově Okinawa před vyloděním Američanů byly ženám rozdány granáty s pokynem, aby se samy vyhodily do vzduchu. Hovořila o tom jedna z těch, co přežila, protože jí granát nevybuchl. Japonská vláda tuto verzi odmítá s tím, že se jednalo o patriotické cítění žen a ne o nějaké donucování. Podle vyprávění těch, co přežili, na Okinawě zahynula v posledních dnech války třetina obyvatelstva. Někteří se vyhodili do vzduchu s celými rodinami, někteří naskákali z útesů do moře, jiné pobili sami japonští vojáci, když odmítli spáchat sebevraždu.
Po skončení války ale pak sami Japonci zřídili celý systém bordelů, aby prý "ulehčili život amerických vojáků". Ty bordely pak v šestačtyřicátém dal MacArthur zavřít, protože víc jak čtvtina vojáků se tam nakazila venerickými nemocemi.
Japonci jsou stejně divná civilizace.

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,
česky se o těchto věcech dočtete v Hubáčkově sérii o válce v Pacifiku. Je to jedna z mála věcí která vyšla už za minulého režimu, nicméně nová vydání (po roce 1989) jsou obohacena o dříve cenzurované pasáže.

Jakub S. řekl(a)...

Děkuju I za Nashledanou. Buona educazione, to je vidět.
A o těch ženách v Nipponu, to je úděsné. To jsem netušil. Mimo (evropskou) představivost. A ta neotřesitelná víra v pravdivost císařského rozhlasu a propagandy... Jakpak se s tím vyrovnávali/y, když zjistili/y, že to vůbec nemuselo být. Ty smrti a pobíjení nejbližších ve velkém. Je o tomhle někde něco? Kdo způsobil to představování US vojáků jako ďáblů a bestií? Byl nějaký soud či soud národa aspoň za tohle?

informace řekl(a)...

Jakube,
podle italského galatea se dámě neříká, že je di buona educazione. To je, jako by jste jí řekl, že je pidocchio rivestito (čouhá jí ještě sláma z bot).
Dámě se říká, že je d'animo gentile!