neděle 27. května 2012

ČESKÉ TEXTÁRNY 2002: Hodnocení Výkonu – Nové Odměňování

Pondělí 27. května
Managoři se dnes na své pracovní poradě zabývali projektem Hodnocení Výkonu - Nové Odměňování. Rozhodli se ho přejmenovat, protože zlomyslní zaměstnanci místo celého názvu používají upravené zkratky projektu. Na jeho nový název bude vypsáno výběrové řízení.Úterý 28. května
Soutěže o nový název pro nový projekt odměňování se mohou zúčastnit i zaměstnanci. Mělo by se v něm objevit i trochu loajality s podnikem. Podvedoucí Trn navrhl:
Práce Dá Existenci Lidem.
Pěkné, loajální. Ale se zkratkou bychom si zase nepomohli.

Středa 29. května
Ambrož prohlásil, že heslo o Novém Odměňování je podobné dřívějším výzvám k Novému Myšlení – ti, co nemysleli, stejně nezačali myslet ani po vyhlášení oné kampaně. A stejně tak i teď – těm, kdo mají malé platy nový odměňovací systém taky víc nepřidá. Celý Projekt navrhuje nazvat PERESTROJKA.

Čtvrtek 30. května
Také jsem přispěl svou troškou do klávesnice a navrhl jsem projekt nového odměňování přejmenovat na Expertní Systém Odměn - ESO. Tento název byl odmítnut managorem pro odměňování Dur Durakem jako příliš dryáčnický. Sám navrhl lepší název - Expresní Systém Odměn s kvalitní zkratkou ESO.

Pátek 31. května
Projekt nového způsobu odměňování se odedneška jmenuje ESO. Tento název prý dobře vystihuje smysl projektu, protože změna v odměňování se bude týkat pouze es v naší firmě, pro která už dosavadní tarifní stupnice byla nedostačující.

Sobota 1. června
Z listárny Moby Dicka

Vážení obchodní přátelé,

omlouvám se za tento nevyžádaný e-mail, avšak věřím, že produkt, který nabízím, Vás zaujme. Jedná se o docházkové a přístupové systémy, které zpřehlední pohyb zaměstnanců ve Vaší firmě a zároveň Vám umožní jednoduše a přehledně zpracovat jejich docházku...

Přeji Vám mnoho úspěchů a štěstí ve Vašich aktivitách.

Za firmu T. zasílá A. K. ml.
---
Vážení obchodní přátelé,

je mi velikou ctí a dopomocí, že jste si pro kontakt s Českými Textárnami vybrali právě mne. Ujišťuji Vás svou oddaností a sděluji Vám, že v naší firmě existuje dokonce již několik nezávislých kontrolních a docházkových systémů, z nichž největší váhu klademe na ručně psanou Knihu příchodů. Tato kniha je přesným zdrojem informací o pohybu zaměstnanců po podniku a zcela nám vyhovuje.

Omlouvám se, že Vám nemohu podat příznivější zprávu a prosím, abyste i kdykoli v budoucnu pro kontakt s Českými Textárnami používali rozhodně toliko mou adresu.

Znamenám se v dokonalé úctě
Moby Dick

*************************************
ČESKÉ TEXTÁRNY, a.s., – velká zavedená česká firma, těžící z dřívějšího postavení na trhu, kde měla prakticky monopol na produkci různých užitečných textů. Současně v ní probíhá přestavba, zeštíhlování, hledání nové filozofie, liberalizace a doprivatizace.
MANAGOR - magor který se stal manažerem, anebo manažer, který zmagořil
MOBY DICK – nikoli velryba z Melvillova románu, pouze zaměstnanec v textárně, který si vede zápisky.
(Informace o vztazích na pracovišti, zkratkách a dalších reáliích firmy viz zde)

Předcházející týdny hledejte pod štítkem Moby Dick
Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.

Knížku "MOBY DICK: Deníček," v níž jsou sebrány denní poznámky z Českých Textáren od dubna 2000 do dubna 2003 lze za 199,- Kč + poštovné objednat u nakladatele na konvoj@konvoj.cz
Podněty, připomínky a výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz.
Předem dík! >>:)) Moby Dick

78 komentářů:

Schumacher řekl(a)...

K tématu článku nemám nic, ovšem téma dnešního dne je jiné.

Dnešního dne uplynulo sedmdesát let od atentátu na "Říšského protektora" Reinhardta Heydricha. Díky členům Klubu vojenské jsme měli možnost sledovat jeho rekonstrukci spojenou s přehlídkou výcviku a techniky. Potom jsme navštívili památník obětí v Kobylisích. Tabule se jmény povražděných je plná důlků jak si z ní kdosi udělal terč. Václavském náměstí v Praze se konala vzpomínková akce pod záštitou místopředsedy senátu Bohuslava Sobotky a ministra obrany Alexandra Vondry. Vzpomínková akce je jinak obešla bez účasti nejvyšších ústavních činitelů.

Splašená myš: Ano, jsme v Česku...

Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Franz Pany dnes kritizoval údajné nepřátelství českého prezidenta Václava Klause vůči Německu a Evropě. Přál by si, aby na Pražském hradě panoval rozum, realismus a ochota k porozumění.

Splašená myš: Vhodnější příležitost si k tomu nemohl vybrat....

Harpyje řekl(a)...

No, on mohl těžko zabránit tomu, aby svatodušní neděle nepadla letos na 27. května.

Schumacher řekl(a)...

Jistěže. Stejně tak neporučil své hubě.
Přání, aby se na Pražský hrad dostavil rozum, realismus a ochota k porozumění tak jako 27. 9. 1941 bylo s definitivní platností zamítnuto dne 27.5.1942.

Harpyje řekl(a)...

Aby se na Pražský hrad dostavil rozum, si přeje, alespoň doufám, i spousta Čechů.

informace řekl(a)...

Nikdo se nemůže divit tomu, že v Evropě pohlížejí na prezidenta Klause jako na státníka, který narušuje ovzduší evropské spolupráce, vzhledem k jeho neustálým externacím svého euroskepticizmu a kritice evropské politiky. V tom smyslu hovoří i jeho kniha "Evropská integrace bez iluzí", kterou se představil mezinárodnímu foru vloni na podzim.
Prezident Klaus byl zvolen parlamentem, nedostal pomazání od Boha a tak by měl jednat jako člen týmu, jako reprezentant politických sil, které ho zvolily a ne vystavovat na odiv svůj individuální postoj, který je často v rozporu s postojem politických sil. Škodí tak hlavně státu, jehož je přdstavitelem.
Evropská integrace bez iluzí

Schumacher řekl(a)...

Nejspíš je to tím, že Václav Klaus je státník, nikoli stádník.

informace řekl(a)...

Neprovokujte, Schumachere,

prezident Klaus je hlavou cizího státu a tak se o něm nechci vyjadřovat příliš kritickými slovy.

Schumacher řekl(a)...

Harpyje, vtom je ten zásadní rozdíl. President Klaus pro mě není hlavou cizího státu. A jestliže to bereta tak jak podáváte, tak z logiky té věci nemáte co kecat do záležitostí cizího státu. Protože to není Vaše, ale Naše věc.

Schumacher řekl(a)...

A končím.

informace řekl(a)...

Schumachere,
o prezidentu Klausovi jako hlavě cizího státu jsem napsala já a ne Harpyje. Což z mého postavení člověka, usídleného stabilně už po desítiletí v jiném státu, kde mám své zájmy, svůj život, svou rodinu, občanství, president Klaus skutečně je. Nemůžeme sedět na dvou židlích zároveň. Mám výhrady vůči postojům prezidenta Klause hlavně pokud jde o jeho ekonomické náhledy a stanoviska vůči evropské integraci. Což může mít každý. A spousta Čechů je má, když se podívám na diskuzní stránky. Tyto postoje se mne ale dotýkají co by občanky Evropské unie. Takže nevidím důvod nebo nějaké zábrany, proč bych na to nemohla vyjádřit svůj názor.
Pokud jde o souvislost s výrokem předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení Franze Pany, který si přeje, "aby na Pražském hradě panoval rozum, realismus a ochota k porozumění" ve smyslu zrušení Benešových dekretů a urovnání se sudetskými Němci, myslím, že pro to platí stejná zásada a to neplést se do záležitostí jiného státu. Jsou to právě tato krajanská sdružení , která narušují soustavně klidnou atmosféru porozumění mezi státy. Psala jsem o tom už tolikrát, že si připadám jaka gramofonová deska. Odsun Němců z pohraničí byl důsledkem mezinárodní dohody v Postupimi a byl Benešovými dekrety uzákoněn. Nebudu znova rozebírat právní otázky, ani se nebudu vracet k t.zv. morálním implikacím, jsem ale toho názoru, že valná část potomků odsunutých Němců si již svůj nový domov vytvořila v Německu a o nějaký návrat nemá zájem.
Nejsou to právě předáci těchto krajanských organizací, kteří kalí ovzduší a narušují mezievropské vztahy, a to pro své osobní zájmy?
Proč italští uprchlíci z Dalmácie nevznášejí podobné požadavky vůči Chorvatsku?
Také končím.

R.Švehla řekl(a)...

Václav Klaus je státník, nikoli stádník.
To je ovšem ÚŽASNÁ myšlenka. Taková upřímná. Vypovídá stejnou měrou o V.Klausovi jako o svém autorovi. O společenském klimatu, v němž se takovým myšlenkám daří.

* * * * *

Stateční ruští rozvědčíci před nedávnem odhalili plnou nahotu zrůdných plánů CIA, BND a Mossadu:
Nejreakčnější euroamerické kruhy hodlají opět financovat zbylé Čechy v Česku, prostřednictvím různých ideově-diversních organizací (např. tzv.Svobodná Evropa). Češi budou mít za úkol podvracet ČR, po jejím opětovném úplném osamostatnění, po jejím osvobození z okovů EU a jařma NATO.
Češi budou mít za úkol ničit nejen vojenská zařízení a státní infrastrukturu, ale i tradiční zdravé sebevědomí Čecháčků.

Já osobně považuji tento plán za mrhání penězi již nyní zbídačených euroamerických daňových poplatníků - sebevědomí Čecháčka je nezničitelné, pokud za ním stojí oprávněná víra v sebe a v pomoc jeho starších bratří.
Já osobně bych raději viděl zbylé Čechy tady v Euroamerice, v našem stádě; a to co nejdříve. Až se státnost V.Klause plně uplatní, přes bedlivě střežené nejzápadnější hranice Slovanstva se k nám do Evropy už neproplíží.

Mordechaj A.Bonent, aka R.Š.

Harpyje řekl(a)...

Koukám, že jsem se v očích Schuhmachera antisemity dopustila lèse majesté. :-))))
"Vaše Naše, nemáte co kecat do záležitostí cizího státu" ... Z lidí s takovou mentalitou se Evropani nikdy nestanou. Pan prezident je ale jejich dokonalým reprezentantem. http://www.lidovky.cz/ln_nazory.asp?c=A061227_094537_ln_nazory_vvr

MPL řekl(a)...

Informace napsala:
Německá solární zařízení vyprodukovala elektrickou energii jako 15-20 jaderných elektráren.
Je to trochu jinak.
V článku, na který je odkaz se uvádí, že je nainstalováno fotovoltaických elektráren (FVE) s výkonem 20 000 MW. FVE není schopno ani náhodou vyprodukovat tolik el. energie jako JE.
Tyto FVE jsou schopny vyrobit a dodat do sítě za 1 rok toto množství el. energie:
20 000 MW x 24 hod x 365 dní x 0,12 = cca 21 000 000 MWH / rok
Jaderné elektrárny (JE)s celkovým výkonem taky 20 000 MW:
Tyto JE, jsou schopny vyrobit a dodat do sítě za 1 rok toto množství el. energie:
20 000MW x 24hod x 365 dná x 0,85 = cca 149 000 000MWh / rok

Takže JE vyrobí za rok 7x více elektrické energie než vyrobí FVE o stejném intalovaném výkonu (jinak taky: 0,85 / 0,12 = cca 7 x větší).

JE na rozdíl od FVE dodává el. energii plynule, bez výkyvů, ve dne i v noci.
FVE nevyrobí v noci ani ň. Jestli potřebujete v poledne svítit a v noci být potmě, pak je vše v pořádku. Výhodou FVE např. je, že je dobře sladěno s provozem klimatizací. Když v létě nejvíce svítí slunce, tak je i největší potřeba chladit - klimatizovat. FVE tak docela elegantně odstraní energetickou špičku způsobenou provozem klimatizací. V zimě vyrobí FVE asi tak 3x méně el. energie (v průměru za den) než v létě.
A to nejdůležitější: el. energii dnes neumíme levně a účinně skladovat. Ty nárazy do elektrické sítě když svítí – nesvítí a fouká – nefouká (u větrných elektráren) zásadně komplikují život těm, kdo tyto sítě a celý el. systém udržují v provozu. Zatím bohužel nejsou levné a výkonné akumulátorové baterie. Možná postupně budou i díky začínajícímu rozvoji elektromobilů. Zatím je to dotovaný špás, který se vyplatí jedině majitelům FVE.

drak řekl(a)...

Včera na vlnách Českého Rozhlasu zazněla myšlenka, za kterou chci pochválit jak jejího autora, tak i rozhlas za to, že se to v té hyperkorektní censurované atmosféře vůbec dostalo do éteru. Jméno autora té myšlenky momentálně neznám, protože jsem na pořad pana Tamchyny přepnul pozdě, ale zaznělo tam, že vzhledem k tomu, jak účinně a efektivně řídil Hedrich německé velkotovárny na smrt, nejednalo se v jeho případě o atentát, ale o popravu, navíc víc než plně zaslouženou. Doufám, že se autora té myšlenky dopátrám, je to moudrý a sympatický člověk a takových nebývá mnoho.

drak řekl(a)...

Děkuji MPL za uvedení té laviny nadšení nad FVE, VE a dalšími zelenomagornými a eurohujernými svátostmi na pravou míru. Aspoň se s tím nemusím psát. Zbývá jen dodat, že potřebujeme-li mít instalovaný výkon ať už FVE nebo VE k dispozici i v noci nebo když nefouká, nebo v noci a když nefouká zároveň, tak ho musíme zálohovat zdrojem jiným. Tím jiným zdrojem může být elektrárna jaderná, dále JE (ne v Německu či jinde, kde se dočista zbláznili, uhelná, dále UE, či plynová, dále PE. Proti těm JE mají němečtí zelení vyšilovači a euromagoři výhrady a chtějí je zadupat do země. Ty UE a PE zase vyrábí ve velkém kysličník uhličitý, to je přeci "oteplovací" plyn, ale v případě, že ta elektrárna zálohuje VE nebo FVE, tak se o tom nemluví. Uhlího či plynu není v Evropě dosti, takže USA začínají těžit a dovážet své uhlí do Evropy a co se plynu týče, tak ten je většinou ruský, takže závislost u toho plynu nic moc. Až příliš neodbytně se mi připomíná klasikova věta, že "Cesta do pekel bývá lemována těmi nejušlechtilejšími úmysly."

Když to eurohujerné snažení o zelenou ekonomiku shrnu do důsledku, tak je s podivem, že evropská ekonomika pořád ještě dokáže v nějakých oborech obstát ve světové konkurenci. Tento počet ale rychle klesá. Měli bychom si totiž uvědomit jednu jednoduchou a zásadní věc, tu, že cena jakéhokoliv výrobku či služby v sobě obsahuje řádově desítky procent cen za energie. Ceny energií díky evropskému útlumu jádra a třeštění kolem FVE VE a dalších nesmyslů zvaných OZE a bojem se skleníkovými plyny stoupají. Tím ale roste i cena všech oborů, ve kterých evropská ekonomika ještě něco světově znamená a tím pádem se podrývá její konkurence schopnost. Dojde tedy k další vlně krachů a dalšímu evropskému ústupu ze světové ekonomické scény, jinak to dopadnout ani nemůže. Čím se nakonec budeme živit? Bude tady turistický skansen? To nás jako má uživit? Nepřítel by nám nedokázal uškodit tak moc a tak rychle, jako my sami sobě svou blbostí a ignorancí a navíc vlastníma rukama.

informace řekl(a)...

MPL,
Informace tu včera napostovala článek, co našla v německých novinách.
Procesy výroby elektrické energie ze slunečního záření jsou ve stálém vývinu. Vynalézají nové panely, pracují na způsobu skladování a převodu elektrické energie. Německé, španělské a italské firmy spolupracují s marockými na využití solární energie Sahary.
Takže věřím, že se dosáhne takových úspěchů, že bude možno JE odstavit.
Nejsem technik, dávám odkaz na článek na italském webu, doufám, že Vám to Google přijatelně přeloží.
http://lapulcedivoltaire.blogosfere.it/2012/05/econostrum-solar-maghreb-developper.html
Nemyslíte, že to stojí za to zbavit se potenciálně nebezpečných JE?

drak řekl(a)...

informaci:

Chápete rozdíl mezi vývojem a experimenty na jedné straně a mezi reálnou potřebou ekonomiky mít k dispozici dostupný, spolehlivý a levný zdroj energie na té druhé?

Dokud není vyřešeno levné a spolehlivé skladování energie, tak je masové nasazení FVE, SE a VE jen drahým experimentem huntujícím ekonomiku. Ono je opravdu žádoucí nejdříve něco smysluplného vyvinout a pak to nasadit. Opačně to většinou končí průšvihem.

Kdysi, když vznikl například uran, plutonium a další radioaktivní prvky, tak jim matička příroda při výbuchu supernovy vdechla energii, kterou tyto prvky buď samovolným rozpadem předají zemské kůře, takže se to nakonec vyzáří do vesmíru skoro bez užitku, no a nebo ty prvky vytěžíme, zužitkujeme a zapřáhneme. To je jen na nás, lidech, jak se zachováme. Je pravdou, že JE jsou nebezpečné v rukách nezodpovědných pitomců, tolik k Černobylu. A JE jsou také nebezpečně v rukách lakotných držgrešlí, protože pak nejsou postaveny dost důkladně a odolně, tolik k Fukušimě, byť na jednoznačné závěry je asi ještě brzy. Řešením toho ale není nasazovat do provozu něco, co toho provozu není schopno, což ale přesně je případ těch VE a FVE. U PE se navíc dostáváme do závislosti na Rusku, kterou považuji ze velmi nežádoucí.

informace řekl(a)...

Jaký je " rozdíl mezi vývojem a experimenty na jedné straně a mezi reálnou potřebou ekonomiky mít k dispozici dostupný, spolehlivý a levný zdroj energie na té druhé" chápu, nejsem takový ignorant.
Já zase hovořím o potenciálním vývoji, který jde kupředu velmi rychle. To, doufám, pochopíte Vy.
Itálie žádné JE nemá, dvakrát se vyslovilo proti lidové referendum, poprvé po Černobylu, podruhé po Fukušimě. Je závislá na dovozu energetických surovin, ale staví nové malé solární elektrárny.
A jde to taky. Což neznamená, že ji dávám za vzor. Každý ať si staví, co chce.

drak řekl(a)...

informaci:

Potíž je v tom, že německé odstavení jaderné energetiky demonstruje všechny příznaky zeleného populismu:

* Nejdříve došlo k prodloužení provozní doby jaderných elektráren v Německu. Ukazuje se totiž, že zvládnout energetické nároky ekonomiky a domácností není tak jednoduché. Následkem toho došlo ale k investicím do jejich lepšího zabezpečení, to nebylo zadarmo.

* Následkem vlny hysterie po havárii ve Fukušimě, došlo k populistickému obratu o 180° a jaderná ekonomika v Německu končí. Haldy investic přišly nazmar.

Ta německá jaderná energetika bude nahrazena bude bůh ví čím, ale:

* Modlitby a zbožná přání jsou k ničemu;

* FVE to nebudou, ty jsou v noci k ničemu, VE také ne, vítr si fouká kdy chce.

* Skladování energie není dořešeno, takže zálohovat se to bude ruským plynem, americkým uhlím a francouzským a českým jádrem.

* Takovou "drobnost", že energie z německých VE se přenáší ze severu na jih Německa polskou a českou přenosovými soustavami a že jim to začíná působit veliké potíže, tu pominu.

* Němci minimálně 10 let ještě nebudou schopni vybudovat a zprovoznit vlastní přenosové trasy mezi větrným severem a průmyslovým jihem. Zelení magoři totiž zase řvou a dělají potíže.

Z toho Vašeho nadšení a optimismu by se málem bylo dalo usuzovat, jako by už vše výše zmíněné a spousty dalších problémů bylo uspokojivě vyřešeno a nečekalo nás nic jiného, nežli jen zářné zítřky.

Reálně vzato nás to německé zelenomagorné třeštění přijde pěkně draho a jestli se s tím nezačne v dohledné době něco kloudného a účinného dělat, čeká nás spíš pěkná ekonomická krize v horizontu 10-15 let nejpozději, spíš dřív. Šponovat ceny elektřiny tak moc a tak rychle, jako se to v poslední době děje už děje a nadále hrozí, to se prostě nemůže neodrazit. To, nač se můžeme "těšit" nás asi moc nepotěší.

informace řekl(a)...

Jak jsem viděla, německá vláda si je plně vědoma těch potíží a hledá jejich řešení. Podle Merkelové, se Německo k jádru nevrátí.
Podle mého optimizmu, který není tak můj jako vlád nejen evropských, ale arabských, indické, americké, budoucnost je solární energie je budoucnost v solární energii. V Indii postavili největší solární elektrárnu na světě, Saudská Arabie plánuje postavit solární elektrárny, Japonsko pracuje na postavení kosmické solární elektrárny, která by zásobovala celou zeměkouli.
Solární lobby je na postupu a nezdá se, že by se nechala odradit protesty pronuklearistů.
Fukušima udělala hodně.

informace řekl(a)...

Škrtněte, prosím: je budoucnost v solární energii

drak řekl(a)...

informaci:

Abychom předešli zbytečným nedorozuměním, tak já osobně proti solární energii, nic nenamítám. Logicky vzato, Slunce je hvězda, která tu s největší pravděpodobností nějaké ty miliardy let pobude a drtivá většina energie, kterou Slunce vyrobí jadernou fúzí, nakonec stejně odfrčí kamsi do vesmíru a bez jakéhokoliv užitku pro nás. Snaha tu energii nějak využít a zužitkovat je logická, pochopitelná a zcela na místě.

Co se týče solárních elektráren, tak podle toho, kde jsou umístěny, zda ve vesmíru, nebo na zemském povrchu, se bude muset vyřešit poměrně hodně otázek s přepravou a distribucí takto získané energie. Buď se bude muset vyvinout ekonomicky efektivní skladování el. energie, to zatím nemáme, ale bylo by toho zapotřebí.

Kdybychom postavili soustavu solárních elektráren kolem rovníku, možná že bychom obešli ty problémy s tím skladováním, ale přidělali bychom si další s přenosem a distribucí energie.

U vesmírných solárních elektráren se určitě bude dát vhodným umístěním docílit toho, že výroba bude nepřetržitá, ale problém s dopravou energie na povrch bude větší. Půjde nespíš o mikrovlnné záření, které když se následkem chyby či zlého úmyslu nasměruje někam do hustě osídleného území, tak počty obětí ekologicky čistě uškvařených obětí hravě překonají všechny následky dosavadních jaderných havárií a to během pár desítek vteřin.

Z hlediska trvanlivosti a dostupnosti zdroje, je solární energetika perspektivní obor, nicméně jeho úspěšné a ekonomicky efektivní zvládnutí bude ekonomicky, vědecky, energeticky, materiálově a jinak hodně náročné. Nedělejme si iluze, že se to zvládne a odehraje v horizontu týdnů či měsíců, jak by někteří rádi a jak by si to naivně představovali, či o tom přesvědčili veřejnost. Půjde o desítky let práce a překonávání spousty potíží a nezdarů. Do té doby bychom měli racionálně nakládat s tím co máme a nenechat se ovládat zbožnými přáními a zatím nemístným nadšením.

Jaderná energie pochází z výbuchu zbytku obrovské hvězdy, tak co proti ní pořád máte? Vlastně je to také solární energie, ale už koncentrovaná a dlouhodobě uskladněná.

drak řekl(a)...

Když si tak shrnu, co se poslední dobou děje kolem hysterie ohledně oteplovacího alarmismu, protijaderné hysterie a obnovitelných zdrojů elektrické energie, což jsou spojité nádoby, tak bych to shrnul do několika odrážek:

* podvody a falšování údajů;
* vyvolávání a zneužívání protijaderné hysterie
* obchod se strachem a nadějí;
* získávání neoprávněných výhod na úkor ostatních.

Výše uvedené druhy jednání nemám rád a neztotožňuji se s nimi. Z dlouhodobého hlediska je považuji za kontraproduktivní, k získání krátkodobých výhod jsou ale dobré víc než dost, protože většina lidí se řídí emocemi a ne rozumem. Těm firmám a lidem, kteří se v těch oborech snaží působit racionálně a slušně, pak tito podvodníci kazí dobré jméno.

informace řekl(a)...

Draku,
jak čtu v novinách japonská Jaxa chce do 10 let vypustit družici s 4000 mq solárních panelů poslední geneace. Do 20 let má podobnou, menší družici vypustit evropská Eads Astrium. Jak budou energii přenášet, na tom prý vědci pracují, buď vlny radio nebo laser.
Mezi tím se do solární energie pustila i Čína, do r. 2017 má být konkurenschopná s fosilními palivy.
V Itálii se produkuje 11 TWh/anno (ročně) a počet FV elektráren stále roste.
Výzkum FV jde kupředu a jaderná lobby začíná poostávat.

R.Švehla řekl(a)...

Kdy vražda není zločinem

Ajvaj. Čecháčkové opět dokazují, že neznají vlastní mateřštinu*). Viz příspěvek “originálního myslitele“ draka z 8:45.
Nuže tedy: Poprava je usmrcení člověka, k němuž došlo v souladu s právem, po příslušné soudní proceduře. Tedy usmrcení PO PRÁVU.

Když přiblblý profesionální pisálek napíše do novin cosi na způsob „Oběti přepadení byly popraveny zblízka výstřelem do hlavy“, dokazuje svoji neprofesionalitu - nezvládnutí jazyka, základního předpokladu své profese.
V případě onoho pořadu Českého Rozhlasu mohlo jít o totéž; mohlo, ale nemuselo. Možná, že autor oné o.m.drakem chválené „myšlenky“ jen chtěl nově vyřešit staré dilema. Dilema, jež pro (dnes již neexistující) generaci českých humanistů vyřešil Jan Drda: Vražda na tyranu není zločinem.

Může to být jinak - onomu autorovi se možná zajídá i sám termín „atentát“ (neboli „vražda významné osobnosti z politických důvodů“). Přičemž stačilo připomenout, že byla válka => příslušník německých ozbrojených sil byl naprosto legitimním cílem hnutí odporu.

Takže vám dám radu zdarma, Čecháčkové, já Sudeťák s židovskými předky: Držte se zavedené terminologie.
Rozlišujete od sebe vraždu, atentát, popravu, zabití (v boji, při atentátu). A nebudete za ignoranty, ve zbývajícím čase svého nedobrovolného pobytu v euroamerickém duchovním prostoru.

Čest a Nazdar!

----------------------------------------------------------------------
*) Čecháčci stále ještě sdílejí mateřský jazyk s Čechy.

informace řekl(a)...

Úmrtí, usmrcení, vražda, poprava - jsou to synonyma? Ve slovníku je udáno, že nejsou. Ale mohla by být.

Hledá se ta nejpřiléhavější definice událostí 27. května 1942? Tady máte jednu, zcela nepopiratelnou, neboť věrně respektuje fakta.
Dne 4. června skonal v pražské nemocnici Na Bulovce Reichsprotektor Reinhardt Heydrich na následky 1/ celkové sepse organizmu 2/ anemického šoku 3/arterielní formě embolie, související s drobným poraněním plic 4/ usmrcení ze strany Státního tajemníka K. H. Franka, který v něm viděl velkou konkurenci. R.Heydrich byl převezen do nemocnice 27. května na ošetření několika zranění, která mu způsobil český občan Jan Kubiš, když si pohrával lehkomyslně s granátem v domnění, že se jedná o neškodnou petardu. Granát byl anglické výroby, což vysvětluje osudný omyl Kubiše, který neznal anglicky a tudíž neporozuměl nápisu na zbrani. Reichsprotektor chtěl okamžitě nezbedného občana napomenout a proto se ze ním rozeběhl v úmyslu dát mu pár facek nebo udělit mu podobný nápravný trest.
Po úmrtí Reichsprotektora německé úřady byly nuceny podniknout řadu výchovných zákroků, aby se v budoucnu podobná nedopatření neopakovala.

Jazyk je zajisté mocná zbraň v rukou kohokoliv, když ji umí ovládat. Tohle není znevažování události, ale jen jiná verze, která uvádí tatáž fakta.
Jen tak mimochodem. Představili jste si někdy, co by se stalo, kdyby ten granát nevybuchl, po tom, co se zasekl Gabčíkův samopal?

Ernest řekl(a)...

Ad Drak 12:03: Doprava elektrické energie z fotovoltaické elektrárny na oběžné dráze okolo Země mikrovlnným zářením = poukázka na nějakou příští tragédii, jak správně píšete. Bez drátů to asi nepůjde. Ale vždyť tu možnost posílat elektřinu na zemský povrch pomocí drátů (nejlépe ze supravodivého materiálu) vymyslel Arthur C. Clarke už dávno, stejně jako třeba geostacionární družice - viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Rajsk%C3%A9_font%C3%A1ny

Vl. Kodlak řekl(a)...

Ještě k "Der Werwolf (Christian Morgenstern)" - nemáte někdo ještě další překlady než
Zeměplaz (Egon Bondy)
Vampír (Jarmil Šlapálek)
Ontology recapitulates philology (Jerome Lettvin)
The Werewolf (Alexander Gross)
The Banshee (An Approach) (Max Knight)

Pokud má někdo zájem, tak verze pro tisk je
http://www.volny.cz/po_de_s/members/zdenek_zikovecky/okuaudw.htm
a na jejím konci je odkaz na .mobi e-book
http://www.volny.cz/po_de_s/members/zdenek_zikovecky/O%20komuli%20%28und%20andere%20Ubersetzungen%20des%20W%20-%20Christian%20Morgenstern.mobi

R.Švehla řekl(a)...

Pletete si granát s bombou, pane Informace.
To opravdu NEJSOU synonyma.
Možná ještě přidáte "informaci", že kata českého lidu v posledku zabil ochuzený uran, do kumulativního granátu přidaný perfidními anglickými plutokraty.

* * * * *

Kdyby se atentát na Heydricha nepodařil, Lidice by stály dodnes.
A humánní odsun Němců, Maďarů a německojazyčných Židů by musel být odůvodněn něčím jiným, než právě lidickou tragedií.
Neboť s Němci a Maďary by Čechoslováci prostě nemohli budovat socialismus, jak správně řekl pres.Beneš.

Nazdar!

drak řekl(a)...

informaci:

Chápu, že z nějakého důvodu (iracionální strach) Vám nejsou sympatičtí lidé lidé, kteří zřizují a provozují jaderné elektrárny. To je do určité míry pochopitelné. Ten masivní mediální humbuk, který se spustí po jakékoliv banalitě, která se přihodí v nějaké JE, musí mít aspoň nějaké účinky. Já si jenom myslím, že není třeba mu podléhat tak moc a chtít se za každou cen zúčastnit zeleného honu na na jaderné čarodejnice. Je vidět, že ten obchod se strachem a nadějí opravdu dělají profíci.

Až mi předvedou ekonomicky efektivní skladování elektřiny v praxi a až mi předvedou přiměřeně efektivní a bezpečný přenos energie z orbity na zem, ať už zářením, nebo supravodivým kabelem, možná změním názor. Zatím si myslím, že optimismus je velmi předčasný, zatím mám k dispozici spíš hodně předražené a nepříliš efektivní technologické vzorky a zatím toho mnoho nenasvědčuje tomu, že by se to mělo hodně rychle a pronikavě zlepšit.

informace řekl(a)...

Právě že jsem do zprávy nic nepřidala, jen uspořádala fakta. Na českém webu se hovoří o granátu anebo o bombě. http://zpravy.idnes.cz/zastavit-kricel-heydrich-pred-parasutistou-gabcikem-a-to-nemel-pvz-/domaci.aspx?c=A080526_174812_domaci_mia
To ale na verzi nic podstatně nemění. Reinhadt Heydrich zemřel v nemocnici kvůli neodbornému ošetření, provedenému mimo jiné německým lékařem z Berlína a ne při atentátu. Protože po výbuchu bomby/granátu byl ještě schopen pronásledovat Kubiše. Kromě toho se hovoří o spiknutí K.H. Franka, který prý nechal Heydridricha zabít.
Jak vidíte, nic jsem nepřidala, ani uran, jak napovídáte Vy.
Jen "nějaké malé omissis" o německých represáliích. Pročpak se Vám ta bukolická verze nelíbí?
Protože bez Lidic by v Československu nebyl socializmus? Chápu, jste jeho velkým stoupencem a propagátorem a tak Vám to připadá neúplné. Neodůvodňuje to radostné budování světlých zítřků. Ale to by tu bylo stejně, i bez Lidic. Baťuškovi Stalinovi na tom moc a moc záleželo, abyste se měli dobře. Na to můžete vzít jed. Půl Evropy tak budovalo socializmus jeho přispěním. Neboť byl srdce čistého, nekořistného.
Bez Lidic by v Československu nebyl socializmus? Tedy bez atentátu na Heydricha ? Vaše alternativní dějiny nějak pokulhávají. Jen nerada Vám to říkám, věřte, pane Švehlo.

informace řekl(a)...

Draku,
jak Vám říkám, jde o projekty, výzkum a pokusné provádění.
Nemyslím, že by to byl humbuk, když se tolik zemí vydalo na cestu solární energie.
U JE by mi nevadilo nic, jen ten malý detajl, že když dojde k vážnější havárii, odskáčou to všichni, ne jen ti co bydlí v okolí.

R.Švehla řekl(a)...

Kdyby se nám Němcům-fašistům za 2.sv.války podařil atentát na Stalina, jak by asi dnes vypadalo Česko?
Napadla vás někdy tato děsná myšlenka, Čecháčkové drazí?
Asi ne, že?
No tak si to zkusme představit teď: Jako každý Vůdce, ani s.Stalin neměl nástupce (opravdový Vůdce NESMÍ mít nástupce, aby Ho nebylo možno jen tak lehce vyměnit). Tudíž ihned po Jeho smrti začíná boj o nástupnictví. Jak snad víte, s.Berija byl svými soudruhy zatčen cca 3 měsíce po smrti Jasného slunéčka, a vše začalo měnit. A hroutit.
Zrádci sovětské vlasti začali být pomalu propouštěni, myšlenka na osvobození Evropy od kapitalismu a demokracie začala POMALIČKU ustupovat myšlence na mírové spolužití dvou rozdílných společenských systémů. Celý proces skončil (prozatím) odchodem Sovětské armády ze Západní Asie, a okupací socialistických zemí včetně ČSSR námi Němci (a vůbec námi Euroameričany).

Takže, kdyby byl s.Stalin „popraven“ atentátníky během Velké vlastenecké války, pro vás Čecháčky by to znamenalo osudovou tragedii: SSSR by se začal zmítat ve vnitřním zápase. Váš E.Beneš by náhle stál sám proti Euroameričanům, sám samotinký národní socialista proti zvlčilým imperialistům.
Kdo by chránil Prahu před angloamerickými leteckými piráty?
Kdo by zabránil americkým okupantům v dobytí Prahy a většiny Čech?
Kdo by podpořil statečný boj E.Beneše za očistu Československa od cizorodých živlů, za zavedení socialismu s lidskou tváří?
Nikdo.
NIKDO.
Rudá armáda-osvoboditelka by se pravděpodobně zdržela, vaši vlast by zaplavila vojska vašich dědičných nepřátel Anglosasů.
A stejně jako v evropských zemích, angloameričtí okupanti by zabránili lidu Československa v provádění humánního odsunu a humánního znárodňování. Takže by velmoci v Postupimi nebyly postaveny před fait accompli masivní národnostní čistky. Takže by nic takového nepovolily - když by Sovětský svaz byl v takové defenzivě.

Důsledky pro Čecháčky by byly děsivé: Kromě již zmíněných dědičných nepřátel by v Česku zůstali i - Češi. Takoví ti „předváleční“ humanisti, zarputilí obránci evropských hodnot. Nejen odsun by se nekonal, ale i znárodnění by zůstalo jen snem E.Beneše a ostatních národních socialistů. V poválečných volbách by nezvítězily levicové strany (nebo alespoň by nezvítězily tak drtivě). ČSR by přijala Marshallův plán.
A jak by to bylo dál s Československem, milí Čecháčkové?
No samozřejmě jako v Evropě - ano, ČSR by v takovém případě setrvala v Evropě, kam ji zatáhla už třistaletá rakouská poroba: Jako v ostatních evropských zemích s německou menšinou a domácí buržoasií, místní prostý lid by živořil, krněl, a vymíral. Vymíral.
Dnes už byste byli v menšině, Čecháčkové. Všude v Česku by se roztahovali Češi. Hovořili by sice česky, ale jejich řeči byste nerozuměli. Byla by to řeč Evropanů.

Proto každý den na kolenou děkujte Nesmrtelnému Leninovi, že nedopustil předčasnou smrt s.Stalina. Děkujte svému zachránci, jenž umožnil postupný návrat vaší vlasti do lůna vaší rodné Asie.

Čest a Nazdar!

informace řekl(a)...

Jo, to by tehdy bejvala sranda, kdyby se byl atentát na Stalina, Roosevelta a Churchilla v tom třiačtyřicátém v Teheránu povedl, že? Oni to Němci, v čele s Hitletem krásně vymysleli a připravili, jenomže je zradila jejich slabá nátura. Jeden ruský špion Kuznecov, co se přestrojil za důstojníka Wehrmachtu, ožral jednoho majora SS natolik, že ten mu to všechno vyžblemtal. Němcouři jsou slabí, nekonsistentní, jen si lohnou a hned žvaní jak u zpovědi. To zas takový ruský voják, co vypije půl nádrže benzinu, si jen prozpěvuje - A kalinka, kalinka!
Ale kdyby se ten atentát povedl, v jakém kruhu empírového nebe byste seděl Vy, jestli se mohu zeptat.
A ještě k atentátu. Tam se mi docela zamlouvá verze o spiknutí Franka a nacistických verchušek proti Heydrichovi, kterého nechali cynicky na zranění umřít. Tak mohli potom uspořádat vraždění v Lidicích a Ležákách a připravili tak Stalinovi cestu k obsazení Československa a půlky Evropy, když už byl při tom. A to pravděpodobně v rámci dlouholetého paktu sovětsko-německé spolupráce. Oni už tenkrát ti největší pohlaváři tušili, že Německo válku prohraje a tak připravovali věrnému spojenci cestu. Generálové měli pochyby o vítězství až na podzim třiačtyřicátého, ale ty špičky viděly mnohem víc dopředu. Když Heydrich neumřel, oddělali ho sami, aby zůstali věrni paktu se sovětskými přáteli. Takže tak. Nacisti v čele s Frankem zavražděním Heydricha připravili půdu pro odsun Sudeťáků a pak pro vítězný pochod k socializmu. Národnímu? Ale ne, hned mezinárodnímu, internacionálnímu.

R.Švehla řekl(a)...

Mezi 1945 a 1948 měli Čecháčci svůj vlastní vysněný socialismus - národní, s lidskou tváří.
Čtěte konečně projevy svého milovaného Beneše.

informace řekl(a)...

Ale, Čúčí,
ani v alternativní historii nesmíte přehánět!
Kroťte trochu svou fantazii.

Jakub S. řekl(a)...

Vlkodlaku, možná se vám s tím Morgensternem ozvu, vsjó v svajó vrémja, razumjéjetsja.

drak řekl(a)...

informaci:

Kvantita a kvalita spolu zpravidla nesouvisí, já bych řekl, že bývají spíše v rozporu. Nedostal se kdysi k moci třeba zrovna Hitler prostřednictvím voleb? Nechtěla ho tehdy jinými slovy většina? V ledasčem je to třeštění kolem OZE podobné, nic moc objektivního, jen děsivý propagandistický vyrvál, se kterým se v popředí staví solární panely a fufrníky a zapojují do soustavy, jako zdroje pomocné, odstavují se jaderky a místo nich jdou tiše a na pozadí toho všeho do provozu elektrárny uhelné a plynové, jako ty zdroje pro soustavu nosné. Tady se ale o kysličníku uhličitém mlčí. Bohužel, motá se kolem toho už příliš mnoho padouchů, podvodníků a grázlů na to, aby ten obor nebyl celý zmršený a prolezlý lobbismem a zájmy. Zatím tedy jenom a pouze dochází k bezbřehému mrhání zdroji, že to až pěkné není, a to je asi tak jediný reálný výsledek toho všeho.

informace řekl(a)...

Draku,
krátce po deváté, když jsem seděla u PC, pocítila jsem náhle nevolnost, která trvala asi tak deset vteřin. Divnou a známou nevolnost, kterou, jak jsem si matně vzpomněla, jsem už před tém prožila a tak jsem automaticky obrátila oči k lustru a viděla jsem, že se kýve. "Zemetřesení!" pochopila jsem a mojí první reakcí bylo, že jsem vyběhla tak jak jsem byla na ulici. Tam už byli lidé, co si toho otřesu také všimli, čekali jsme, co bude dál. Dál už nebylo nic, byl to jen dozvuk otřesů, které postihly středoitalskou oblast Modeny, kde se již před několika dny země třásla. Tentokrát otřesy bylo možno cítit v celé severní a střední Itálii, ba prý i v Rakousku. Zřítily se další stavby, kostel, ve kterém zahynul místní farář, průmyslové závody, kde byli zabiti dva dělníci, obytné domy. Zemětřesení je státní katastrofou. Celková bilance 13 mrtvých, tisíce lidí bez střechy nad hlavou. V celé severní a střední Itálii bylo přerušeno vyučování, žáci byli preventivně vyvedeni ze škol. Mnoho úřadů zavřelo. Vlaky od Florencie na sever jezdí jen omezeně.
Tady máte pár fotografií. http://www.agi.it/root/foto/terremoto-san-felice-sul-panaro.html?standalone=1
Chcete v zemi, která je sismickou oblastí od jihu až na sever podél Appennin, stavět nějaké JE?

Harpyje řekl(a)...

Jestlipak byla, Informace, u Vás v Římě slyšet taky ona rána, která předchází každému zemětřesení, anebo je Modena příliš daleko od Říma, aby ji bylo možné slyšet? To by mě moc zajímalo.
Jihozápadní Německo je rovněž tektonicky aktivní oblast, a těm pár zemětřesením, které jsem zde zažila (kupodivu vždycky v noci) předcházela vždycky tak silná rána, že jsem se pokaždé vzbudila.
Taky se říká, že zvířata tento přírodní jev nějak čují, ale to nemohu potvrdit. Domácí zvířata rozhodně ne.

informace řekl(a)...

Harpyje,
vzdálenost je asi 4OO km, takže nic slyšet nebylo. A pohyb půdy byl slabý. Nebýt té divné nevolnosti, asi bych si lustru ani nevšimla.

informace řekl(a)...

Tady máte mapu zemětřesesení. Země se třásla dál až do odpoledních hodin.
Celkem 14.000 osob zůstalo bez přístřeší.
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/terremoto_in_emilia_nuova_scossa_la_mappa_con_epicentro_del_sisma/notizie/199090.shtml

Harpyje řekl(a)...

Nevolnost, něco jako mal de mer?
Já si to neumím představit, protože jsem zdejší zemětřesení zažila pokaždé vleže.

drak řekl(a)...

informaci:

S oběťmi zemětřesení soucítím.

Se stavěním čehokoli v seismicky aktivním území je třeba postupovat s rozmyslem a opatrností. U JE tím spíš, protože principiálně to sice možné je, s dostatkem prostředků a patřičnou technologií, lze postavit cokoliv kdekoliv. Na druhé straně je jasné, že JE je i za normálních běžných okolností poměrně nákladná záležitost a umístěním do seismicky aktivní oblasti by se vše zákonitě prodražilo, nehledě k tomu že riziko by i tak bylo vyšší. Závěr je, že JE je v seismicky aktivní zóně pokud možno lepší nestavět.

informace řekl(a)...

Něco podobného, ale na chvíli jako byste ztratila orientaci, točí se vám hlava. Je to těžké popsat.
Zažila jsem něco podobného před třiceti lety, také při zemětřesení, a hned se mi ta vzpomínka vybavila.

informace řekl(a)...

Předseda Ústavu geofyziky a vulkanologie Stefano Gresta varuje, že se budou opakovat další otřesy, možná téže síly jako ten první, protože se jedná o sekvenci, která se musí postupně vyčerpat. Dnes o jedné byly zaznamenány další tři otřesy.
Z ostatních regionů vyjíždějí kolony náklaďáků se stany a s potřebami první pomoci.
Ti lidé zůstanou ve stanech hodně dlouho, než se podaří sehnat pro ně nějaké méně provizorní bydliště.
Chudáci.

Harpyje řekl(a)...

Jsou to chudáci, o tom není sporu. Ale na rozdíl od jiných chudáků, postižených podobnou katastrofou jinde ve světě, mají to štěstí, že žijí v Evropě.

Bedřich Liptovský řekl(a)...

Skvělý článek. Pobavil a připomněl tak nějak známou situaci. A s prominutím k autorovu záměru . . . . líbí se mi i diskuze pod článkem. Z mého pohledu tak nějak zapadla do celého tématu článku. Jeden o voze, druhý o koze a výsledek je důležitou a dokonalou součástí vyššího principu.

Moby Dick řekl(a)...

K zemětřesení a nevolnosti: Je to kinetóza, něco jako mořská (či "autobusová") nemoc. Dvakrát jsem zažil v Praze, jednou na koleji na Strahově v 5. patře. Posouvala se pode mnou židle. Podruhé v Nuslích, ale to volala těhotná žena z ložnice, že se tam "něco hýbe", takže jsem si nevšímal sebe…

Díky praotci Čechovi, že našel tenhle flek. Obdiv k statečnosti praotce Itala. Ale až zase spustí Vesuv, to bude Neapol uklizená hned - pod metry popela.

Soustrast postiženým. Asi by se šikla internacionální pomoc. Doporučuju Charitu.

informace řekl(a)...

K zemětřesení v regionu Emilia Romagna
Vedení Civilní obrany oznámilo, že na místě operuje 4.000 jednotek a 760 prostředků civilní obrany z celé Itálie. Ve článku je přehled o akcích solidarity různých institucí k zabezpečení ubytování postižených.
http://www.tmnews.it/web/sezioni/news/PN_20120530_00001.shtml
Kromě toho byly evakuovány a přemístěny do jiných objektů tři nemocnice a několik ústavů pro přestárlé. Starostové postižené zony prohlašují, že si občané vyhrnou rukávy a postaví si své vesnice nebo městečka znova sami.
V různých diskuzích v TV se opakovala otázka: je možné předvídat zemětřesení a připravit se předem? Itálie je z tohoto hlediska zmapována, ale je těžké usuzovat o tom, ve kterých místech je větší nebo zase menší riziko. V modenské oblasti poslední zemětřesení se odehrálo v r. 1470, takže byla oblast považována za bezpečnou, nesismickou. Kdo mohl předvídat, že tam dojde znovu k zemětřesení po pěti stech letech?

Ještě dodatek k JE. Kromě problémů spojených s nedbalostí, nekompetencí, přírodními katastrofami, je tu další, velice důležitá otázka, a to co s radioaktivním odpadem. Když na konci zimy minulého roku přišla Berlusconiho vláda s usnesením postavit 4 nebo 5 JE v Itálii, v celostátní diskuzi se hovořilo i o tomto problému. Tehdy se vyjádřila dost nediplomaticky jedna vědecká kapacita, astrofyzička M. Hack z Terstu, že by se mohl uskladňovat na Sardinii. Okamžitě Sardinci povstali jako jeden muž, uspořádali regionální referendum proti nuklearizaci Sardinie, (měsíc před celostátním), kdy se při největší účasti obyvatel vůbec v dějinách voleb 97,64% voličů vyjádřilo proti.
Měsíc na to, 12/13 června, se proti stavění JE vyslovilo 94,75% Italů při celostátním referendu.
Co s radioaktivními odpadky? Francouzové je za války v Bosně naházeli do bosenských jezer. Na příklad.
Taky civilní způsob jednání.

informace řekl(a)...

Konec zimy 2010/2011

drak řekl(a)...

informaci:

Už poměrně dlouho se ví, že to, co se lidmi, kteří účelově a úmyslně šíří protijadernou hysterii, záměrně a zkresleně nazývá jaderným odpadem, je vlastně palivem pro reaktory dalších generací a na konci řetězce je pak jakýsi zbytek, který by neměl být ani radioaktivní, ani toxický, jenomže o tom ta banda prolhaná, zlodějská a uřvaná mlčí, dobře totiž ví proč. Tak, jak narůstají v Evropě problémy se zadlužením, tím víc se ti zloději bojí, že dojdou prachy a že s tou do nebe řvoucí zlodějinou kolem OZE budou muset skončit, protože bez štědrých otevřených veřejných penězovodů ten prodělečný humbuk a čurbes nikdo dobrovolně financovat nebude, aspoň ne někdo, kdo byl obdařen mozkem a umí ho používat a na to aby si spočítal, kolik co stojí, na to mu opravdu postačují obyčejné kupecké počty. Když už se tak bojíte radioaktivity, tak si zjistěte, kolik radioaktivního svinstva se dostane do ovzduší z uhelných elektráren, těmi se totiž na na noc zálohují ty fotovoltaické a ty větrné, když zrovna nefouká. Asi ale nezbyde než vyčkat, až celé to zelenomagorné a sociálně i jinak nereálné hospodářství padne na hubu a na výběr pak už opravdu nebudou jiné k mání jiné varianty, než ty racionální, rozumné a ekonomicky a jinak efektivní. To OZE za současného stavu technologií ale opravdu ještě ani zdaleka nejsou. Jejich masové nasazení je tudíž jen samoúčelným plýtváním prostředky a navíc za situace, kdy jich i bez toho není nazbyt.

informace řekl(a)...

Draku,
ať jsem hledala sebevíc, o použití radioaktivního odpadu pro reaktory budoucí generace, jsem našla jenom, že se jedná o studia v pokusném stadiu. Uvádí to i nukleární site.
http://www.zonanucleare.com/tecnologie_sperimentali_progetti_alternativi_smaltimento/B_rubbia_ads_accelerator_driven_systems_trasmutazione.htm
Pracoval na tom i nukleární fyzik Carlo Rubbia, Nobelova cena za fyziku, který ale na jaře minulého roku veřejně prohlásil, že budoucnost pro získání čisté energie je slunce a že je zapotřebí urychlit výzkum na tomto poli. http://www.abruzzo24ore.tv/news/Carlo-Rubbia-Sul-nucleare-serve-una-riflessione-profonda/27003.htm
Nevím tedy, odkud berete své jistoty.

Harpyje řekl(a)...

To jsou jistoty českých vlasteneckých "pravičáků", Informace, kteří vědí, jak v čele s pokrokovým panem prezidentem ČR, zachrání ateisticko-křesťanskou, západní i západoazijskou civilizaci před náporem západoevropských barbarů, protijaderných hysteriků, evropeistů, multikulturalistů, NGOistů, homosexualistů, radikálních feministů, etc pp. Verbální následníci Kubiše a Gabčíka. Syntéza Karla Martella a F.A. von Hayeka je pro ně spásou Evropy.

informace řekl(a)...

Víte, Harpyje,
tady o plánu postavit JE byla v r.2010-11 velká celostátní debata, při které se kromě jiného vyvalila na povrch řada skandálů, spojená s bojem dvou lobbies: pro-ropné a nuklearistické, hovořilo se o úplatcích ministrů, takže ministr průmyslu, který podporoval nukleární lobby, musel odejít z vlády. Kromě toho pro-nuklearní lobby si podplatila předsedu Italia Nostra (instituce, která se má zajímat o historické památky), který započal velké tažení proti větrníkům, že ničí panoráma. Ty tedy nuklearisti odrovnali.
Do jejich propagační agitace pro JE, přišla právě japonská katastrofa a tak opozice sebrala podpisy pro uspořádání referenda. I tady se zase projevili nuklearisti a jejich lobby, kteří získali pro svou propagandu ředitele ústavu pro léčení rakoviny. Tehdy došlo ke srážce Rubbi s ředitelem ústavu Veronesim, kdy Rubbia ho posílal, aby se jel sám podívat na Fukušimu a nekecal.
K masovému hlasování proti JE nedošlo následkem nějakého vymývání mozků ze strany solárníků, ale na základě dlouhé a vášnivé debaty i mezi odborníky.

informace řekl(a)...

Jo, a ještě dodám. Nukleárníci taky nejsou žádní dobrodinci lidstva. Tenkrát, v r. 2010, se hovořilo o úmyslu vlády podpořit postavení těch JE desítkami miliard euro(teď si nepamatuju přesně kolik) ze strany státu. Státu, zadluženého až po krk.
Má tedy stát podporovat JE anebo solární elektrárny?

drak řekl(a)...

informaci:

Takto definovaný (skrytý) držitel domény mi nic moc neříká, abych pravdu řekl:

***********
...
Registrars.Registrant:
Contact Privacy Inc. Customer 0125946878
96 Mowat Ave
Toronto, ON M6K 3M1
CA

Domain name: ZONANUCLEARE.COM
...
***********

Časem se tím prohrabu, ale momentálně nevím co si o tom myslet a říkat. Nevím proč se ten držitel tak důkladně schovává, ale mě to připadne dost podeřelé.

Carlo Rubbia, to už je něco jiného, s jeho názorem se rád seznámím, protože od něho rozhodně lze očekávat mnohem kompetentnější a kvalifikovanější argumenty, nežli od pologramotných blbečků s vyvalenými bulvami a hysterickými hlásky, řvoucími na nás z médií, kterým ale činí potíže i fysika ze základní školy. Ti nám ale to veřejné mínění ovlivňují nejvíc, bohužel. Navíc tím, že v médiích dávají mnohem více prostoru a důrazu názorům znějícím proti jaderné energetice, se ho jasně a úmyslně snaží ovlivnit proti ní. To se prostě nedá přehlédnout a má to své následky. Toho by si nevšiml jen debil. Ať už je to z blbosti nebo pro peníze, v konečném důsledku to vyjde nastejno a je to především vůči ekonomice, která má i tak dost problémů, dost devastující.

Já, když se naskytne volná chvíle, rád zabrousím na server

http://www.osel.cz/

jehož název je na první pohled poněkud matoucí, ale obsah zajímavý, alespoň pro mne. Rád sáhnu po dobrém časopise či knize, knih mám spousty a mezi časopisy, které rostoucí míra tupounství a ignorance doby dosud nestihly viditelně poznamenat a jejichž odběr jsem tedy neukončil, patří i Vesmír, jehož šéfredaktorem je Ivan M. Havel, mimo jiné bratr zesnulého presidenta, ale jinak seriozní vědec a hlavně člověk, kterému se podle mne dá věřit. Na

http://www.vesmir.cz/

je dostupný i archiv článků, ale myslím, že je to pouze pro předplatitele.

Co se té jaderné energetiky týče, tak něco se dá najít zrovna na oslovi:

http://www.osel.cz/index.php?clanek=5094

Jsou tam v textu odkazy na zdroje odjinud a i na další články. Poměrně seriozně se tím zaobíral Vesmír a až bude chvíle času, tak Vám k tomu něco dohledám a pošlu prostřednictvím Šamana. Tam se uvádějí u článků další zdroje. To ale hrozí až někdy koncem příštího týdne, do té doby to se mnou bude dost hektické, budu rád, když budu mít kdy spát. Nicméně ve Vesmíru vyšel i článek o práci Pačesovy komise, která připravujíc energetickou koncepci, čelila nepřiměřeným tlakům jak mediálním, tak i politickým, ze strany Bursíkových ministrů a poradců, takže argumenty tam obsažené pokládám za ty, které nedokázali vyvrátit a přeřvat ani ti hodně antijaderně zaměření a zároveň mocní. Ono totiž ani když je někdo mocný, tak není všemocný a nemůže dlouhodobě potlačovat, ignorovat a překrucovat fakta, protože se to nakonec stejně obrátí proti němu.

Dole pod Vaším příspěvkem vidíte zářný příklad toho, proč jsme se s STK bavili o tom zobrazovacím filtru na příspěvky, kde by jednoduchým dialogem šlo nastavit, že by příspěvky od některých přispěvatelů v mém formuláři prostě nezobrazoval, protože je-li to takto krátké, budiž, to snadno přeskočíte, ale když někdo začne trpět slovním průjmem (záměrně nebudu jmenovat) tak se v tom textu pak hůř orientuje a přeskakuje, takže ten filtr by byl vítaným pomocníkem, protože ignorovat některé předlouhé výlevy mentálního jedu, je prostě dost pracné.

Harpyje řekl(a)...

No hlavně že je Vám jasné, co je "mentální jed".

informace řekl(a)...

Draku,
ZONANUCLEARE.COM je jen informační site, nic protinukleárního tam není. A je dost informovaný. Jinde jsem o využití nukleárního odpadu nic nenašla. Jen stránky a stránky o problémech s "uskladňováním". Na příklad na švýcarském webu. Mimochodem, víte, že Švýcaři dodnes monitorují alpské pastviny a mléko alpských krav, kolik je tam cezia z Černobylu?
Tady se strhla ta bitva mezi různými energetickými lobbies na veřejnosti, při čemž ta solární byla nejumírněnější. Nikdo mi nemůže říkat, že trpím nějakou antinukleární hysterií. Všechny argumentace, zprávy a fakta jsem zvážila.
A podívejte se na dnešní situaci. Právě zona Modeny byla považována za nesismickou, poslední zemětřesení tam bylo před 500 léty. A co kdyby tu JE postavili právě tam? Nikde v Itálii nemůžete s jistotou vyloučit, že tam nebude zemětřesení. Ani na bažinatých pozemcích jako v západní Toskáně.
Kromě toho Itálie nejen že má slunce v jižní části téměř po celý rok, ale má i geotermické zdroje, dosud nevyužité, ve střední Itálii, bývalém teritoriu Etrusků.
Tak proč stavět JE?
Pokud se diskuze týká, nechci se do toho plést, ale mám dojem, že nejste na opravdovou diskuzi zvyklí. Používejte protiargumenty stejné síly a dopadu. Kdo uteče, nevyhraje, to se alespoň říká tady.

Harpyje řekl(a)...

Pokládám za samozřejmé, že se o těchto věcech diskutuje, ale podobný dialog odporuje představě českých klausistů o škodlivosti občanské společnosti. Občanské iniciativy nemají co kecat.
Pravda je, co hlásají osvícení prezidentem Nejjasnější Republiky Václav Klaus (Reppublica Serenissima di Václav Klaus). Dzp.

Harpyje řekl(a)...

Another option is to find applications for the isotopes in nuclear waste so as to re-use them. Already, caesium-137, strontium-90 and a few other isotopes are extracted for certain industrial applications such as food irradiation and radioisotope thermoelectric generators. While re-use does not eliminate the need to manage radioisotopes, it reduces the quantity of waste produced.

The Nuclear Assisted Hydrocarbon Production Method, Canadian patent application 2,659,302, is a method for the temporary or permanent storage of nuclear waste materials comprising the placing of waste materials into one or more repositories or boreholes constructed into an unconventional oil formation. The thermal flux of the waste materials fracture the formation, alters the chemical and/or physical properties of hydrocarbon material within the subterranean formation to allow removal of the altered material. A mixture of hydrocarbons, hydrogen, and/or other formation fluids are produced from the formation. The radioactivity of high-level radioactive waste affords proliferation resistance to plutonium placed in the periphery of the repository or the deepest portion of a borehole.

Breeder reactors can run on U-238 and transuranic elements, which comprise the majority of spent fuel radioactivity in the 1000-100000 year time span.

No a?

drak řekl(a)...

Chce-li někdo chce tvrdit, že ta mediální smršť hysterie, řevu, neobjektivnosti, ignorance a demence, která se strhla po průšvihu ve Fukušimě, tím spíš ještě v době a za stavu, kdy ani z časových a jiných důvodů ani nemohlo dojít ke řádnému sběru a vyhodnocení dostupných informací a tím pádem pak dojít k nějakému opravdu objektivnímu závěru, tak já tvrdím, že je to nehorázný lhář a manipulátor. Byla to jen účelová vlna hysterie, určená k minimálně k odstavení jaderné energetiky v Německu a pokud možno i jinde, nebo aspoň tomu, že zůstane-li někde, tak aby měla co nejvíc potíží. Nic víc, nic míň. Tohle s pojmy diskuse a občanská společnost nemá co do činění, to byl tvrdý, bezohledný byznys.

Harpyje řekl(a)...

O "bandě prolhané, zlodějské a uřvané", "smršti hysterie, řevu, neobjektivnosti, ignorance a demence" zde hysterčíte pouze Vy, Draku. Ostatní "narcisové" i nenarcisové se vyjadřují daleko zdrženlivěji. A nejen k tomuto tématu.

informace řekl(a)...

Draku,
nevím, jak kde informace o Fukušimě byly podány medii. V Itálii se o tom informovalo dost podrobně a měli možnost se k tomu vyjádřit veřejně i odborníci. Cituji Vám znova prof. Rubbiu, který se na katastrofu nedíval s nějakou panikou, ale jako oborník. A zrovna tak jeho kolegové. K událostem ve Fukušimě, o možných následcích, nebezpečí pro lidské zdraví se vyslovili odborníci jako nukleární fyzik prof. Franco Casali, prof. Franco Esposito z INFN (Istituto nazionale di fisica nucleare ), prof. Franco Auria z Univerzity v Pise, expert na typ reaktorů, které pracovaly ve Fukushimě. A to veřejně, bez nadsázek nebo dramatizace, anebo zase nějaké bagatelizace.
Že jde o tvrdý bezohledný byznys a to, jak jsem mohla pozorovat při italské diskuzi, mezi různými lobbies - ropné, plynové, nukleární, solární, kdy ta nukleární nepoužívá zrovna nějaké loajální způsoby k odstranění z cesty svých protivníků.
Vzbuďte se, Draku, byznys je byznys pro všechny. Důležité je, abyste v tom klání nepřišel o krk Vy! Co je Vám bližší, Vaše kůže nebo zájmy ČEZU?

informace řekl(a)...

Draku, má pravdu Harpyje, hysterčíte tu Vy s Vašimi neuváženými výpady proti solární energii.
Jestli chcete, dám Vám odkaz na televizní vystoupení odborníků jako Rubbia nebo Casali. Nebo na přehled mínění na Fukušimu italských a amerických nukleárních fyziků.
Je to ale všechno v italštině.
Snad mi pak budete věřit.

informace řekl(a)...

Země v okolí Modeny se pořád třese. Podle vulkanologů jde o nové zemětření, to co začalo včera. Došlo k novému zlomu půdy.
Italům můžete vyčítat všechno, jen ne lhostejnost nebo nedostatek soucítění a solidarity s tím, kdo je v maléru. To jak na osobním poli tak veřejném. Do místa zemětřesení se soustředily další organizace jako Červený kříž, Misericordia, neziskové organizace. Z materiálu dovezeného z regionů, se staví 5 dalších stanových čtvrtí, každá se svými umývárnami, toaletou, kuchyní, jídelnou, osvětlením. Hotely nabídly ubytování zdarma.
Dokonce odborové organizace odřekly protestní manifestaci proti zvýšení daní a odboráři jedou do Modeny pomáhat postiženým.
Sbírají se peníze, šatstvo.
Barroso, který na znak solidarity promluvil italsky, slíbil pomoc EU.

Harpyje řekl(a)...

Statementu Barrosa, se každý český pravičák může jen vysmát, protože Barroso je, jak známo, "maoista".
Ale jinak, podle platné doktríny, musí každý spoléhat jen na sebe, a proboha ne na cizí pomoc. Nanejvýš na trochu dobrovolné charity, aby bezpostředně nechcípl hlady.

informace řekl(a)...

Harpyje,
chci, moc chci, aby to, co říkáte, bylo jen přehánění. Bez solidarity, bez pocitu, že Vám nikdo nepomůže to je život horší jak v poušti.
Představte si, když jsem zůstala jednou doma sama a dostala jsem chřipku, sousedka se o mne starala - ze své vlastní vůle - jako bych byla její sestra. Nakupovala mi, vařila, chodila do lékárny.
A co na tom bylo nejdojímavější, že jsem ji o to ani slovem nepožádala. Prostě mě nemohla vidět samotnou bez pomoci.

Harpyje řekl(a)...

Moje ideologie to není.
Že takové názory existují, jsem se já, "levicová kavárenská povalovačka", dozvěděla teprve z Neviditelného Psa.
Myslím, že tento postoj nemá vůbec nic společného s "pravicovostí", jako spíš s oním (Ne)Vlastencem evokovaným čecháčkovstvím, mimo jiné postulujícím, že "jeder ist sich selbst der Nächste".
Tento výrok sice pochází z talmudu, ale dá se různě interpretovat. Já osobně, v něm vidím esenci sobectví, pravý opak toho, co hlásá křesťanství. Náboženství bezcenných polozvířat, podle myslitele Aspergilla.

informace řekl(a)...

Harpyje,
jdu raději spát, dřív než tu otřesete mou vírou v podstatnou dobrotu člověka.
Neříkám, že mezi lidmi nejsou svině, ale v každém alespoň zásvit nějaké dobroty musí být.
To je alespoň má životní zkušenost.
Dobrou noc.

drak řekl(a)...

informaci:

Začnu tedy otázkou:

Může nám zde v ČR energetika postavená výlučně na OZE, například větrná nebo solární zaručit, že nás bude za přijatelné peníze zásobovat elektřinou po 24 hodiny denně a bez výpadků? Jste si tím jistá Opravdu?

Já tedy ani trochu. Je mi líto. Potmě sedět nechci, svítit si loučemi v 21. století opravdu odmítám.

Časem vyhledám ty články z Vesmíru, psané na základě prací Pačesovy komise, tam se tím zabývali odborníci, kteří byly vystaveni takové politické, lobbistické a mediální zelené masáži, že to až pěkné nebylo. Když se tam přesto tvrdí, že se v českém energetickém mixu musí určité místo pro jadernou energetiku ponechat, a to místo je řádově v desítkách procent, tak z toho co vím sám, prostě nemám důvodu jim nevěřit. Aspoň vím, že mi nekrmí nereálnými pohádkami o Červené Karkulce. Objektivně vzato, nějaké zásoby uhlí ještě máme a nějaký uran v podzemí zrovna tak. Máme z toho mít užitek, nebo to má jen zbůhdarma ohřívat zemskou kůru? Ten užitek chápu, ten ohřev zemské kůry je zbytečný luxus, zvyšování energetické závislosti na Rusku ještě větší.

Jak už jsem říkal dříve, proti rozvoji solární energetiky nic zásadního nemám, ale dokud není uspokojivě dořešeno kapacitně a ekonomicky efektivní skladování elektrické energie, tak je její masivní nasazení dost samoúčelná a nesmyslná záležitost. Podobné je to i s větrnou. Nehledě na to, že pro případ výpadku a noc se to musí zálohovat uhelnými a plynovými. Ty uhelné pouštějí do vzduchu poměrně hodně radioaktivního sajrajtu, stále a furt, a ty plynové zase zvyšují evropskou závislost na Rusku. Z něčeho takového se mám jako nadchnout? Myslíte to vážně? Opravdu?

Situace je taková, že jak v celoevropském, tak i českém energetickém mixu mají místo jak OZE, tak JE, tak uhlí a plyn. A ať už se to někomu líbí nebo ne, ono to tak prostě je. Zbožná přání na to nemají vliv.

Od lidí jako je Rubia nebo Casali bych spíš očekával pokus získat fondy na vývoj a pokusy směřující k urychlenému zvládnutí jaderné fúze, a ne podrážení vlastního oboru. Těžko se mi to od lidí z oboru přijímá, ale právo na jejich vlastní názor jim samozřejmě neberu, jen mi to přijde neobvyklé až divné.

drak řekl(a)...

informaci:

Tady existují poměrně slušně vybavené a vycvičené jak profesionální, tak i dobrovolnické týmy záchranářů a psovodů, kteří třeba umí nalézat a vyhrabávat lidi z trosek. Předpokládám, že příslušná místa, jak oficiální tak i dobrovolnickou pomoc nabídnou, ale je na Italech, aby jí buď přijali či odmítli, případně požádali o jinou a přijmou-li, tak aby určili, kde a co mají ty týmy dělat. Daně platím jako mourovatý a bude-li mi to připadat žádoucí a účelné, klidně ještě někomu něčím přispěji, já s tím potíže nemám, pakliže mám aspoň přiměřenou dávku jistoty, že to aspoň z větší části dorazí na zamýšlené místo a k tomu původně deklarovanému účelu. Proti solidaritě v případě přírodních katastrof by snad těžko mohl někdo něco namítat. Nikdy nikdo neví, kdy by jí mohl potřebovat sám.

R.Švehla řekl(a)...

Odkud pramení ono ÚŽASNÉ sebevědomí českého ing.ekonoma, umožňující mu poučovat nositele Nobelovy ceny za fyziku o fyzice (viz příspěvek nezávislého myslitele draka z 0:19) ?
No přece z přehlubokých a přebohatých zdrojů - z důvěrné znalosti marxismu-leninismu-stalinismu.
O něčem takovém se průměrnému euroamerickému "nobelistovi" (= ve Vědě věd úplnému ignorantovi) vážně ani nezdá.
Češi a Rusové jsou prostě opravdovými věrozvěsty pokroku a míru.

informace řekl(a)...

Draku,
tady máte odkaz na dvě videa, pohovor s Casalim a s Rubbiou, natočená v prvních dnech, kdy se veřejnost znepokojeně ptala, jaké budou následky incidentu ve Fukušimě. Jak můžete vidět, není v nich žádný alarmismus, ale naopak se snaží veřejnost uklidnit.
http://www.youtube.com/watch?v=sRGgQGhg3nU
http://www.youtube.com/watch?v=_resFhxQfAg&feature=related
V Pise v těch dnech team 40 odborníků monitoroval soustavně situaci a zprávy z Fukušimy, aby z toho udělal závěry pro další výzkum.
Situaci monitorovala také Mezinárodní agentura pro atomovou energii, o tom referoval prof. Giovanni Fiorentini. Obavy tehdy byly, aby nedošlo k fúzi reaktorů, hlavně při požáru reaktoru č.4.
Nemůžete vinit Casaliho nebo Rubbiu nebo italské nukleární fyziky, že by podráželi vlastní obor. Rubbia, mimo jiné, teď pracuje ve využití solární energie, t,zv, Archimedova zrcadla, protože je přesvědčený, že budoucnost je v obnovitelných zdrojích, až se jednou vyčerpá uhlí nebo uran.
Samozřejmě klimatické podmínky Česka a Itálie jsou odlišné, v Itálii je větší sluneční záření, u moře je stálý pohyb vzduchu - větřík nebo vítr, ve střední Itálii jsou t.zv. soffioni boraciferi, druh přírodních gejzírů, které jsou nevyužity. Další geotermické zdroje jsou prý v západním Toskánsku, někde v okolí Pisy, jak zjistili odborníci.
Takže každá země provádí svou energetickou politiku. V Itálii je téma nukleárních elektráren uzavřeno na dalších dvacet let po referendu. Itálie nikdy JE neměla, stavba prvních dvou byla přerušena po Černobylu, návrh na stavbu z r. 2010 padl po Fukušimě.
Pokud jde o mezinárodní pomoc při následcích zemětřesení, myslím, že Itálie je na to dost dobře vybavena po minulých zkušenostech. Také tam pracují psovodi a záchranáři. V každém případě dík za zmínku a projev solidarity.

informace řekl(a)...

Draku,
právě čtu ve zpravodajství italské burzy, že v Toskánsku byl zahájen provoz v geotermické elektrárně Rancia 2, o výkonu 17 MW.
Společnost Enel chystá investovat do geotermie v Toskánsku v příštích třech letech 500 milionů euro.

informace řekl(a)...

V noci bylo zaznamenáno v Emilii Romagni 30 otřesů. Včera prý odzvuky zemětřesení v Modeně byly cítit i v Toskánsku. Okamžitě byly evakuovány školy, byla zavřena pisánská univerzita, budova soudu ve Florencii.
Z toskánského regionu poslali do Modeny další stany, jednotku hasičů specializvaných na hledání osob pod troskami, oddíly městské policie, helikoptéry.

drak řekl(a)...

informaci:

No vidíte, než jsem na to stihl stočit řeč, protože jsem se někdy po půlnoci zahrabával do práce, tak mi tak mi napadlo, že je-li v Itálii zemětřesení, což je nepříjemné, že by to také mohlo mít i svou přívětivou stránku a někde blízko pod povrchem by se mohlo nacházet jedno či rovnou několik ložisek geotermální energie. No a jak vidím, nejsem zdaleka jediný, koho to napadlo. No ale geotermální energie, když už je po ruce, je myslím poměrně slušný, stabilní a vydatný zdroj, takže aspoň z části máte poměrně na dlouho postaráno matkou přírodou.

informace řekl(a)...

Tady máte, Draku,
pro zajímavost asi 20 fotek z Ďáblova údolí (Valle del Diavolo) v provincii Pisy, kde ty sloupy páry tryskají ze země. Má teplotu asi 130-200 stupňů. Znali je už staří Etruskové a Římani, kteří si tam budovali lázně.
Ale soffioni boraciferi, jak těm sloupům páry říkají, nemají nic společného se zemětřesením, ale se starou sopečnou činností.
http://www.fototoscana.it/mostra-gallery.asp?nomegallery=sassopisano
Zemětřesení v Modeně má prý původ v zasouvání africké tektonické desky pod euroasijskou a to právě v oblasti Jaderského moře. Jak vidíte, Afrika se hlásí pořád, i pokud se jedná o uspořádání povrchu Země. Evropa s Azií tvoří jednu tektonickou desku, takže jsou spolu napevno svázány a dělit je a stavět proti sobě politicky je trochu směšné, alespoň když se na to podíváme z geologického hlediska.