neděle 6. května 2012

ČESKÉ TEXTÁRNY 2002: Nesetrvávat na dosažených úspěších

Pondělí 6. května
Průzkum spokojenosti zaměstnanců ukázal, že nejvíce spokojeni jsou zaměstnanci, kteří strávili v Českých Textárnách méně než  tři roky. Po třech letech, jak poznamenal Dur Durak ve svém článku ve Zprávách, ztrácejí "motivaci ke své seberealizaci i uspokojení ze svého přínosu k hladkému rozvoji společnosti". Stručněji řečeno - ztrácejí iluze.

Úterý 7. května
Nejspokojenější jsou u nás managoři. Dur Durak vidí příčinu v tom, že "s touto skupinou se komunikovalo daleko více než se zaměstnanci s nemanagorskou pozicí".

Středa 8. května, státní svátek
Na sváteční procházce jsme potkali paní Jobovou s jejími pěti dětmi. Vypadá spokojeně. Nakonec přece jen nevydržela nátlak mladé Mazancovy dogy z oddělení Zúčtování se zaměstnanci a podepsala dohodu. Našla si nový flek v Čistírnách Odpadních Vod. Chválí si tam hlavně tu atmosféru.

Čtvrtek 9. května
Návrh Dur Duraka, jak zvýšit spokojenost zaměstnanců, zní: "V daleko větší míře prohlubovat komunikaci napříč celou firmou!"
Ambrož k tomu dodal: "Takové heslo by se mělo tesat do nástěnek."

Pátek 10. května
Dur Durak na závěr svého článku, který se zabýval katastrofálními výsledky průzkumu (ne)spokojenosti zaměstnanců, upozornil: "Objevila se nová hrozba, a to váznoucí spolupráce mezi organizačními jednotkami po změně struktury řízení". Takové změny se konají zhruba čtyřikrát do roka - už si je ani nezapisuji do deníčku.
Článek se jmenoval "Nesmíme usnout na vavřínech!".
...............................................

Sobota 11. května
Z listárny Moby Dicka

Moby!
Mám pocit, že tvůj postoj není okej (nejsi loajální firmě ani vedení). A přitom se necháš svým podnikem platit! A platím tě nejspíš i já, jestliže jsou České Textárny ta firma, co si myslím. Pak i ty těžíš z postavení své firmy na trhu.

A. T.

Vážený čtenáři,
nevím, co si myslíš, ale můj podnik se jmenuje České Textárny a já z jeho postavení skutečně těžím. Raději bych těžil více tím, že bych naše produkty prodával levněji a ve větším množství. Avšak nejsem managor, jen prostý textárník. Své texty vytvářím poctivě a efektivně, kvalitně a včas. Ačkoliv mi v tom náš manadement vší silou brání. Jsem loajální ke své profesi.

Je otázka, jestli ve firmě, ke které je neloajální většina zaměstnanců, není naopak neloajální podnik ke svým lidem. Již jsem postřehl, že určitě není loajální k zákazníkům... a myslím, že ani k té profesi!

>>:)) Moby
*************************************
ČESKÉ TEXTÁRNY, a.s., – velká zavedená česká firma, těžící z dřívějšího postavení na trhu, kde měla prakticky monopol na produkci různých užitečných textů. Současně v ní probíhá přestavba, zeštíhlování, hledání nové filozofie, liberalizace a doprivatizace.
MOBY DICK – nikoli velryba z Melvillova románu, pouze zaměstnanec v textárně, který si vede zápisky.
(Informace o vztazích na pracovišti, zkratkách a dalších reáliích firmy viz zde)

Předcházející týdny hledejte pod štítkem Moby Dick
Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.

Knížku "MOBY DICK: Deníček," v níž jsou sebrány denní poznámky z Českých Textáren od dubna 2000 do dubna 2003 lze za 199,- Kč + poštovné objednat u nakladatele na konvoj@konvoj.cz
Podněty, připomínky a výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz.
Předem dík! >>:)) Moby Dick

Žádné komentáře: