neděle 1. července 2012

ČESKÉ TEXTÁRNY 2002: Vize mise a filozofie implementace


Pondělí 1. července 
Vedoucí Duto Hlav se ráno zastavil na cestě na dovolenou pro podklady, které jsme mu v pátek připravili. Klíč od svého kanclu, kde máme naši služební kopírku, předal podvedoucímu Trnovi. Předtím však odtud nechal odstěhovat naši služební pohovku.

Úterý 2. července 
V posledním čísle Manadement Observeru je uveřejněn rozhovor s novou vedoucí oddělení Zúčtování se zaměstnanci, mladou Mazancovou dogou. "Jsou věci, které mě štvou - a do těch mám chuť se zakousnout," přiznala se. To měl tedy Duto Hlav kliku, že mu při jejich setkání jenom oslintala sako!      

Středa 3. července
Naše služby se neustále modernizují. K textům, které vytváříme, doplňuje automat slova typu "mise", "vize", "filozofie", "implementace" i celá náhodná slovní spojení. Třeba "nastavit rozhodovací mechanismy", "rozhodnout mechaniku nastavení" či "mechanika nastavení rozhodnutí". Tyto perly tvoří místy až 65 procent prodaných textů a, jak si pochvaluje náš Manadement Observer, "zvyšují efektivitu a výnosy bez asistence drahé pracovní síly."
Jak – drahé!?                

Čtvrtek 4. července
"Doba je vážná. Lidé ztrácejí důvěru a nevěří v brzký obrat k lepšímu."
Tato slova neřekl Junior. Napsal je v Manadement Observeru sám Fotr Bambas. Prý vinou liberalizace klesly výnosy natolik, že se šáhlo i na kvartální odměny managorů!

Pátek 5. července, státní svátek
Ze sladkého spánku mě v osm ráno vyburcoval telefon. Mlčky jsem ho zvedl. Na druhém konci začal křičet Duto Hlav: "Ty vaše podklady, co jste mi dali, jsou absolutně nedostatečné!"
Přerušil jsem ho slovy: "Dovolali jste se do bytu Moby Dicka. Bohužel se vám nemůžeme věnovat."
Duto zavěsil. Otočil jsem se na druhý bok a spal až do poledne.
...............................................

Sobota 6. července, státní svátek
Z listárny Moby Dicka

Pane Dick,
nevíte, jaký to "státní svátek" vlastně slavíme?
Ptá se Petr K.

Pane K., v kalendáři je to jasně napsané: V pátek měli svátek Cyril a Metoděj. To proto, že tento den přišli na Slovensko Konstantin a Metoděj. A Cyril sestavil vládu v Čechách. Dnes je svátek mistra Jana Husa. Hus měl hroznou smůlu - zrovna na jeho svátek ho upálili.
Za dotaz dík,
M. Dick

*************************************
ČESKÉ TEXTÁRNY, a.s., – velká zavedená česká firma, těžící z dřívějšího postavení na trhu, kde měla prakticky monopol na produkci různých užitečných textů. Současně v ní probíhá přestavba, zeštíhlování, hledání nové filozofie, liberalizace a doprivatizace.
HLAV, DUTO, Ing. – vedoucí textárny, řve na své podřízené, skáče do stropu, nadřízenými jebán a prcán za chyby podřízených
MANAGOR - magor který se stal manažerem, anebo manažer, který zmagořil
60 let nepřetržité služby u Českých Textáren (a jejich právních předchůdců)
MOBY DICK – nikoli velryba z Melvillova románu, pouze zaměstnanec v textárně, který si vede zápisky, aby se nezbláznil.
(Informace o vztazích na pracovišti, zkratkách a dalších reáliích firmy viz zde)

Předcházející týdny hledejte pod štítkem Moby Dick
Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.

Knížku "MOBY DICK: Deníček," v níž jsou sebrány denní poznámky z Českých Textáren od dubna 2000 do dubna 2003 lze za 199,- Kč + poštovné objednat u nakladatele na konvoj@konvoj.cz
Podněty, připomínky a výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz.
Předem dík! >>:)) Moby Dick

5 komentářů:

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Protože tuto OTŘESNOU UDÁLOST ještě nekomentoval žádný ze zdejších originálních myslitelů + odborníků na exotické (rozuměj „předražené“) dovozové žrádlo, nastupuje henleinovec v plné zbroji:

V USA byla vyhlášena další prohibice; zatím tedy jen v Kalifornii. Ano, Kaliforňané, zjevně pod vlivem masivní sionistické propagandy, zakázali foie gras.

Tentokrát nikoli kvůli starosti o zdraví lidu (přesněji: pracovní výkonnosti vykořisťovaných), jež byla důvodem k vyhlášení předchozích prohibic. Přežraní vykořisťovatelé zakázali překrmování husí - ze starosti o husí pocity!!!
Prostě ze stejného absurdního důvodu, kvůli němuž vám EU prudce zdražila vejce, drazí Čecháčkové.

Zatím tedy jen Kalifornie a San Diego, ale znáte USA, že. Tam se vždy rozšíří ta nejhorší zvěrstva jako lesní požár. Viz prohibice alkoholová a drogová, zrovnoprávnění negrů, žen, úchylů, muslimů a Židů, affirmative action, nejrůznější hnutí za „práva“ zvířat ...
A EU, okupovaná tisíci po zuby ozbrojených žoldáků US Army, jen ustrašeně následuje americké kroky.

Takže, milí zdejší gurmáni, dám vám radu zdarma: Nacpěte do sebe husích jater, co se do vás vejde. A taky tataráku, na vlastní nebezpečí + léčebné náklady.
Neboť, jak se v Česku 100% pravdivě říká: Co sním, to mi už nikdo nevezme.

Čest a Nazdar!

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

POZOR POZOR!!!

Všem vlastenčíkům stojícím na vozové hradbě se na vědomost dává, že se blíží bouře převeliká!
Křižáci zbabělí, do ocele zakutí, již prchli z českých luk a polí, aby se ve svých brněních nestali hromosvody Božího hněvu!
Nyní tedy sestupte ze svých vozů, husité statní, a rozpojte řetězy, jimiž jsou spojeny. Dbejte pečlivě, aby řetězy tyto, jedním koncem z vozů visící, druhým koncem vlhké země české se dotýkaly. Je-li země naše sucha v tom místě, pomočte ji jakkoli.
Tím budou vaše vozy uzemněny.
Pak skloňte sudlice a kůsy, na dno vozů je položte, sejměte přilbice a šalíře, před hněvem Jeho a Jeho blesky hlavy skloňte.
Až se hromy ztratí, Čechové ožijú.

informace řekl(a)...

Vzhledem k tomu, že nám Šaman asi moc nových témat k diskuzi předkládat nebude, chtěla bych tu napsat něco o článku, co jsem četla dnes ráno a zeptat se vás, co si myslíte o tézi autora.
Dnešní il Foglio uveřejnil článek politologa C. Pelandy, kde interpretuje poslední výroky Camerona po návratu z Bruselu, a to, že v budoucnu bude o dalších vztazích mezi Velkou Británií a EU rozhodovat lidové refrendum.
Podle Pelandy za tímto tvrzením je zapotřebí vidět snahu Británie utužit euroamerické spojenectví nejen politické, ale i ekonomické, vytvořit Free Comunity demokratického kapitalizmu, který by čelil tlaku různých jiných regionálních bloků a stal se orientačním centrem pro další země. Británie chce prosadit euroamerickou orientaci Unie proti euroazijským tendencím Německa, v první řadě ekonomickým - zintenzivnění ekonomických a obchodních vztahů s Ruskem a Čínou. S čímž jde ruka v ruce i posilování politických vztahů s Ruskem a podpora jeho mezinárodních pozic. Již vloni bývalý prezident Medvěděv prohlásil, že Německo je jejich hlavní strategický partner, se kterým ho vážou "tisíce kontaktů".
Cílem politiky Camerona by bylo, podle politologa, izolace pozic Německa v EU, případně i jeho vyloučení, bude-li dál prosazovat euroazijskou orientaci své politiky. V tom případě by Británie by byla zprostředkovatelkou vztahů mezi Evropou bez Německa a USA.
Nevím, nakolik to brát jako fantapolitiku, i když některé fakty jsou nepopiratelné. Již vloni noviny psaly o utužování vztahů Německa s ekonomiemi zemí BRIC (Brazilie, Rusko, Indie, Čína). Nakolik to ovlivňuje i mezinárodní politiku Německa a pak přímo nebo nepřímo politiku EU (která v podstatě žádnou nemá) je otázka, na kterou není snadné jednoznačně odpovědět. Nakolik Německo pokračuje ve své tradiční Ostpolitik, započaté v sedmdesátých letech?
Co si o tom myslíte?

Jakub S. řekl(a)...

Camerona poněkud chytá fantas. Aji dyž určitou logiku to jistěže má, a lze k tomu chovat určité sympatie... ale...
A k referendu l i d u kdekoliv o čemkoliv mám hlubokou nedůvěru. Historika. Asi jako k všeobecnému a rovnému hlasovacímu právu. Howgh.
Součástí ekonomického prostoru převážně německého dávno jsme a budeme a jak jinak. Buďme rádi, když jsou dnes naši sousedé jací jsou. A jiní v dohledné době nebudou. Tak to cíti naprostý laik v ekonomii ap. jako já.
S tím, že Němce a Rusy to už po staletí k sobě táhlo a země mezi nima jim byly jen na překážku, ne lze nic dělat. C´est ca.

informace řekl(a)...

To je Pelandova interpretace Cameronových úmyslů. Nevím, na jakých dalších informacích se zakládá.