pondělí 19. května 2014

ČESKÉ TEXTÁRNY 2004: Kdo pracuje, bude vyhozen

Při změně funkce nedochází k úpravám normativních kvalifikací u příslušných zaměstnanců, které vyplývají z řídícího dokumentu ROZŘEĎ 75498/03. Řada zaměstnanců nesplňuje tyto kvalifikace. Pokud zaměstnanec nesplňuje pro výkon činnosti normativní kvalifikaci, nesmí příslušné činnosti vykonávat. A pokud je přesto vykonává, jde o závažné porušení pracovní kázně se všemi důsledky z toho odpovídajícími.

(Jména osob, jakož i názvy podniků a institucí zde uvedených, jsou pouhou literární fikcí. Jakákoli podobnost je čistě náhodná. Všechno je to úplně vymyšlené. Odmítám jakoukoli odpovědnost za jednání reálných postav.)Pondělí 17. května 2004

Zatímco ve vysokých sférách zuří souboj gigantů, zde dole, v textárně, pokračuje náš všední každodenní úděl. Po návratu z managorské prc. porady se mě a Ambrože náš vedoucí ing. Duto Hlav zeptal:

"Jestlipak víte, že v minulém roce vám byly změněny funkce?"

No, víme, že z normálních zaměstnanců jsme se stali seniory, juniory a nakonec specialisty - textárníky. A to jsme ještě zaujímali různé role. Kdepak, není nad maticové řízení!

Duto pokýval hlavou: "Tak abyste z toho také vyvodili patřičné poučení!" Co tím myslel?

Úterý 18. května 2004

Už vím, co tím Duto Hlav myslel. Z lidských a nelidských zdrojů nám přišel výhružný mail:

"Jak jsme zjistili, především při změně funkce nedochází k úpravám normativních kvalifikací u příslušných zaměstnanců, které vyplývají z řídícího dokumentu ROZŘEĎ 75498/03. Řada zaměstnanců nesplňuje tyto kvalifikace. Pokud zaměstnanec nesplňuje pro výkon činnosti normativní kvalifikaci, nesmí příslušné činnosti vykonávat. A pokud je přesto vykonává, jde o závažné porušení pracovní kázně se všemi důsledky z toho odpovídajícími."

Čili - kdo pracuje, bude vyhozen bez odstupného.

Středa 19. května 2004

Proč "nedochází k úpravám normativních kvalifikací"? Protože to program na KECECH neumí.  Kdo má ty úpravy tedy dělat? Ten vedoucí, který přesunuje zaměstnance na šachovnici činností. A kdo za to bude potrestán, že k těm úpravám nedošlo? Logicky - zaměstnanec!

Čtvrtek 20. května

Překontroloval jsem si ve svém "profilu normativních kvalifikací" na KECECH, zda je mám správně nastavené a zda je plním. Specialista - textárník se od textárníka nespecialisty liší toliko tím, že souhlasí s tím, že mu budou přikazovány i práce, na které nemá kvalifikaci. Tento souhlas je onou nutnou kvalifikací!

Souhlasil jsem, co jiného mi zbývalo?

Pátek 21. května

"Zase nekvalitní práce!," zvolal Duto Hlav, když při kontrole KECŮ přišel na to, jak jsem si změnil svoji kvalifikaci.

"Zachytil jste pouze současný stav, Moby Dicku. Musíte zpětně doplnit svoje kvalifikace o všechny funkce, kterými jste minulý rok prošel!"

Protože podle ROZŘEĎ 75498/03 "normativní kvalifikaci nelze identifikovat jinak než dle činností na konkrétním pracovišti", nanormatizoval jsem si svoji profesi takto:

"Všeobecná činnost k využití kvalifikace takovým způsobem, aby nečinnost byla tou nejvyšší kvalifikací."
*********************************************

MOBY DICK – nikoli velryba z Melvillova románu, pouze zaměstnanec v textárně, vystavený mobbingu a bossingu, který si vede zápisky, aby se nezbláznil.
(Další informace o vztazích na pracovišti, zkratkách a jiných reáliích firmy ČESKÉ TEXTÁRNY, a.s., viz zde)

Předcházející týdny hledejte pod štítkem Moby Dick
Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.

Podněty, připomínky a výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz.
Předem dík! >>:)) Moby Dick