sobota 24. ledna 2015

Filantropie v Českých Textárnách

Napadla spousta sněhu, jako by snad ani nebyl leden. Někdo by ten sníh měl uklidit.

(Jména osob, jakož i názvy podniků a institucí zde uvedených, jsou pouhou literární fikcí - krom těch, které citují jako vzorné příklady materiály o Corporate Social Responsibility.)

Pondělí 24. ledna 2005

Napadla spousta sněhu, jako by snad ani nebyl leden. Někdo by ten sníh měl uklidit. Ale všichni údržbáři už jsou pryč. Tak nevím, kdo to udělá.

Odpoledne přišel vedoucí ing. Duto Hlav a vykonal nade mnou přednášku Virtuální univerzity morálky a lidství (VUML). Pravil, že je nutné zavést v Českých Textárnách "sociálně odpovědné chování" (Corporate Social Responsibility, CSR). V zemích Evropské unie je  tento pojem nejen jedním z nejdiskutovanějších témat, ale mnohé firmy tento princip včlenily do své firemní politiky. Tak nám ani nic jinýho nezbejvá.

Úterý 25. ledna 2005

Pořád sněží. Kolem našeho baráku v Centru se začaly zvedat závěje. Na úklid by tedy měla nastoupit nějaká autsoursová firma, ne? Jenže ta by chtěla zaplatit.

Odpoledne jsem dostal další leci VUMLu, tentokrát od hlavního managora Správy problémů Fotra Bambase. Takže už vím, že CSR je zastřešujícím pojmem pro celou řadu aktivit sahajících od ekologie a komunitní práce přes zaměstnanecká práva, etiku podnikání až po boj proti diskriminaci. Jejich společným jmenovatelem je obecná společenská prospěšnost. Častá je přitom spolupráce s neziskovými organizacemi a vládou. Propojování dříve izolovaných sfér společnosti, učení se jeden od druhého, výměna zkušeností, kvalitní komunikace - to vše do této oblasti patří.

Středa 26. ledna 2005

Ještě stále sněží. Ještě stále není kolem našeho baráku odklizený sníh.

Odpoledne mě navštívil hlavní managor kontrolního oddělení Mazanec. Jeho přednáška VUMLu mi přinesla poznání, že orientovat se pouze na okamžité zisky a krátkodobé komerční cíle není dlouhodobě udržitelná firemní politika. Od firem se v budoucnu bude stále více očekávat šetrnost k životnímu prostředí, dobrý vztah k zaměstnancům, zájem o dění v jejich okolí. Korporátní strategií by proto mělo být odpovídat na požadavky okolí a naplňovat myšlenku sociální odpovědnosti.

Čtvrtek 27. ledna 2005

Už nesněží, ale sníh kolem našeho baráku stále nehodlá roztát.

Odpoledne dorazila Bystrá Koza, asistentka samotného ředitele Běsného Kokota a málem mě uvumlovala. Upozornila mě, že České Textárny jsou teď firma, která realizuje myšlenku CSR a připravuje programy firemní filantropie, má také stmelenější pracovní kolektiv a spokojenější zaměstnance, což ovlivňuje jejich výkonnost a další šíření dobrého jména firmy. Filantropie je na nejobecnější rovině vedena snahou dosáhnout vyšší kvality života jak jednotlivce, tak celé společnosti. Předními světovými firmami v rozvoji CSR jsou například

Carrefour, který se rozhodl poskytovat zákazníkům rozsáhlé slevy,
MacDonald's, jenž začal s programem Veselých krav,
Philip Morris ČR, co založil dobročinný fond na podporu kulturních a zdravotnických akcí, jako jsou třeba přednášky pro mládež "Kouříme odpovědně"
a – Microsoft...

Po výčtu těchto velejmen mi bylo jasné, že mezi nimi České Textárny nesmí chybět.

Pátek 28. ledna 2005

Stále je leden a stále je cesta do práce sněhem zarúbaná.

Už ráno mě navštívila pracovnice oddělení Zúčtování se zaměstnanci Mladá Doga a dokonala VUMLovskou přednášku o CSR. A tak už vím, že filantropie se dá vyjádřit nejen trapnými penězi, ale i dlouhodobým partnerstvím s obcí a patronací nad jejími programy nebo projekty, propracovanou strategií dárcovství, zapůjčením expertů, poskytnutím služeb a dobrovolnou prací zaměstnanců.

Pořád jsem nechápal. Takže mi Mladá Doga předala lopatu a pravila: "Jdi!"
------------------------------------------

MOBY DICK – nikoli velryba z Melvillova románu, pouze zaměstnanec v textárně, vystavený mobbingu a bossingu, který si vede zápisky, aby se nezbláznil.
(Další informace o vztazích na pracovišti, zkratkách a jiných reáliích firmy ČESKÉ TEXTÁRNY, a.s., viz zde)

Předcházející týdny hledejte pod štítkem Moby Dick
Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.

Podněty, připomínky a výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz.
Předem dík!
>>:)) Moby Dick