středa 15. dubna 2015

Privatizace po španělsku

Viceprezident Dur Durak je Turek. Bezpečák Mazanec oprašuje své dávné znalosti španělštiny z boje o Madrid. Mistr Mlha servíruje v závodce jihoamerické speciality. A ostatní managoři? Vylepšují si šatník.

(Jména osob, jakož i názvy podniků a institucí zde uvedených, jsou pouhou literární fikcí. Se skutečností nemají nic společného.  Všechno je vymyšleno - nebo jen trošku domyšleno.)

Pondělí 11. dubna 2005

Vedoucí ing. Duto Hlav přišel z managorské prcporady opětně nadšen. Dověděl se tolik novinek o našem novém majiteli Texe Monika! Tak za prvé – je jedničkou na latinskoamerickém trhu. Za druhé – chce se stát nejlepším operátorem i ve střední Evropě. Proto k Českým Textárnám kupuje i Iyi Yolculuklar, takto turecké textárny.

Úterý 12. dubna 2005

V kantýně jsem se dověděl, že náš viceprezident pro rozvoj Dur Durak se ve skutečnosti jmenuje Dür Durak – a je Turek! Takže se těší, že v Texe Monika setrvá, případně postoupí na nějaký vyšší post v Iyi Yolculuklar. Šťastnou cestu, Dür!

Středa 13. dubna 2005

Dalším šťastným člověkem v Českých Textárnách je bezpečák Mazanec (ročník 1921, v Českých Textárnách a jejich právních předchůdcích na tomto místě slouží nepřetržitě už skoro pětašedesát let). Už nás učil japonsky, když nás měli privatizovat Japonci (znalost jazyka měl z kurzu "Řeč našich přátel", který absolvoval v roce 1941), pak nás učil německy, když jsme měli spadnout pod Deutsche Texts (perfektně uměl ještě z Kuratoria mládeže). No a teď přichází španělština (v Santa Monice se mluví španělsky). Tento jazyk se naučil přímo v Madridu, kde bojoval s druhy proti komunistickému bezpráví už ve svých patnácti letech.

Čtvrtek 14. dubna 2005

Mistr Mlha, majitel podnikové restaurace, připravuje týden jihoamerických specialit. Nu, štíří klepítka a pečené housenky zrovna nemusím. Ale čáp marabu se jen olizoval.

Pátek 15. dubna 2005

Ačkoliv je poměrně jasný jarní den, náhle se setmělo. A odněkud odshora se nese jakési zvonění. Vyběhl jsem až na ředitelské patro, a už jsem věděl:

Cinkání je způsobeno ostruhami na botách našich managorů. A ta tma?

Svými sombrery zastínili slunce!

Z mailu čtenáře: Milý Moby, zdalipak víš, že Dür Durak znamená turecky "zastávka autobusu"?
*****************************************************************

Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.

Archiv deníčku od dubna 2000 do konce roku 2002

Leden 2003

Únor 2003

Kdo je kdo v Českých Textárnách – verze z dubna 2003

Anebo si kupte knížku "MOBY DICK: Deníček," v níž jsou sebrány denní poznámky z Českých Textáren od dubna 2000 do dubna 2003. Ale kde ji prodávají, nevím. Stojí 199,- Kč.

Avšak můžete si knížku objednat přímo u nakladatele na konvoj@konvoj.cz , pak ještě doplatíte za poštovné.

Žádné komentáře: