pondělí 4. května 2015

Euro-elektronické tele-komunikace

Jména osob, jakož i názvy podniků a institucí zde uvedených, jsou pouhou literární fikcí. Citáty ze zákona o elektronických komunikacích (zákon č. 127/2005 Sb.) jsou doslovné.
................


Pondělí 2. května 2005

Vedoucí Ing. Duto Hlav mi dal za úkol, abych pro našeho nového majitele zpracoval vizi nákupu telekomunikačních služeb. Hned ráno, ještě než odešel na prcporadu managorů. Odpoledne jsem mu své dílo předložil (zase ho bude vydávat za dílo své několikaměsíční práce).

Jenže nebyl jsem pochválen: "Tady máte napsáno 'telekomunikační operátor'".
No a? Aha! Od včerejška platí nový zákon, takže se má psát už jenom operátor. Kdo je "operátor"?:

"Podnikatel, který zajišťuje nebo je oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační síť nebo přiřazené prostředky."

Úterý 3. května 2005

Další ťafku jsem dostal od Mgr. Tluč Huby, toho času hostujícího na Institutu telekomunikačních studií a investikativní žurnalistiky. Našel v mém textu nepřesný termín: Telekomunikace. Co je na tom špatně?
Podle nového zákona máme užívat přesnější a evropštější název "elektronické komunikace".

Středa 4. května 2005

Volala mi Koza Bystrá ze sekretariátu samotného ředitele Běsného Kokota. Co zas? Aha, no jo. Nový zákon. Nemáme "telekomunikační sítě", ale "sítě elektronických komunikací".

Což jsou "přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiem, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace".

Čtvrtek 5. května 2005

Dnes probral můj text mistr-superexpert Hola Mátoha, náš specialista bez specializace. Napsal jsem totiž "telekomunikační služby." Špatně! Máme přece nový zákon a tak je třeba hovořit o "službách elektronických komunikací". Co to je?

"Služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací."

Pátek 6. května 2005

Konečně jsem měl čas dostat se k novému zákonu. Jmenuje se zákon o elektronických komunikacích a nově zřizuje i úřad. Jeho pomocí vstoupíme do Evropy. Úřad bude kromě jiného bdít i nad správným, přísným a přesným používáním sousloví "elektronické komunikace". Jak se ten úřad bude jmenovat? Úřad pro elektronické komunikace? Ne. Jednodušeji:

"Český telekomunikační úřad."
*****************************************************************

Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.
Archiv deníčku od dubna 2000 do konce roku 2002
Kdo je kdo v Českých Textárnách - verze z dubna 2003
Anebo si kupte knížku "MOBY DICK: Deníček," v níž jsou sebrány denní poznámky z Českých Textáren od dubna 2000 do dubna 2003. Ale kde ji prodávají, nevím. Stojí 199,- Kč.

Avšak můžete si knížku objednat přímo u nakladatele na konvoj@konvoj.cz , pak ještě doplatíte za poštovné.

Žádné komentáře: