pátek 21. srpna 2015

MOBY DICK 2005: Bylo by vhodné určité gesto

Mnichovská dohoda byla mezinárodním právním aktem, na jehož základě Hitlerovo Německo obsadilo smluvně Sudety, a správně by měla platit i po Hitlerově porážce. Zato Postupimská dohoda není mezinárodně závazná a tím je i porušitelná.

Ztratil jsem úplně nápady, takže si už nevymýšlím. Jenom opisuji.Pondělí 15. srpna 2005

V baráku je absolutní prázdno. Všichni jsou na dovolené. Nemám do čeho píchnout. Čtu si vzpomínky jednoho váženého politika. Historie mě vždycky zajímala, zejména 2WW, a co k ní vedlo.

Úterý 16. srpna 2005

Ke druhé světové vedlo zejména to, že byly špatné mírové smlouvy, uzavřené po první světové, které určily ČSR jeho hranice. Mírové smlouvy byly podepsány v deliriu totálního vítězství, byly nemravným a tvrdým diktátem vítězů nad poraženými a vytvořily tak předpoklady pro Hitlerovo vítězství v Německu. Edvard Beneš, tento impulzivní, lstivý a krátkozraký politik, porušitel daného slova svou falešnou hrou s čísly a vědomými falzifikacemi, dosáhl vytyčení pro sebe příznivých hranic Československa. Nemohl se tak spojit německý kmen sudetských Němců v Čechách a na Moravě s Rakouskem a Německem v jedné německé říši.

Středa 17. srpna 2005

Závěrečný boj o diktaturu nebo demokracii v Německu v roce 1932/33 byl zastíněn krizovými událostmi v sousedním Československu. Na rozdíl od Německa neměla ČSR účinná sociální a politická opatření proti důsledkům krize.

Čtvrtek 18. srpna 2005

Mnichovská dohoda byla mezinárodním právním aktem, na jehož základě Hitlerovo Německo obsadilo tak říkajíc smluvně Sudety. Mnichov postihl však nejvíce sudetské Němce, protože němečtí odpůrci Hitlera v obsazených oblastech byli deportováni do koncentračních táborů. Za toto je Beneš také odpovědný, neboť se odmítl spojit s antihitlerovskou opozicí v německé armádě.

Pátek 19. srpna 2005

Německá okupace zbylého území 15. března 1939 byla pouze reakcí na volání o pomoc od Čechy pronásledovaných Němců. Dr. Hácha byl poté nucen vložit osud českého národa a své země s důvěrou do rukou vůdce německé říše. Československo již nikdy nemělo být obnoveno ve svých předmnichovských hranicích. I po porážce Hitlera měly zůstat v platnosti hranice stanovené v Mnichově.

Ale tomu opět zabránila ďábelská propagandistická technika Edvarda Beneše, který poskytoval Spojencům nepravdivé informace o kritické situaci Čechů v Protektorátě, o jejich popravách, věznění a deportacích. Přitom Češi byli v Německu zaměstnáni jako svobodné pracovní síly.

Postupimská dohoda, která na základě dalších Benešových lží odsoudila tzv. menšiny k vyhnání není žádným mezinárodně právním aktem. Tzn. že není mezinárodně závazná a tím je i porušitelná.

Sobota 20. srpna 2005

Cože jsem to četl? Paměti Henleinova ducha? Ó ne, byla to kniha německého sociálního demokrata a antifašisty, bývalého československého poslance Wenzela Jaksche. On to byl bohužel více sociální demokrat než antifašista a více než sociální demokrat to byl německý nacionalista. A více než Němec to byl Sudeťák.

Současný premiér Jiří Paroubek celou věc konzultoval s historiky, tedy s těma, co se zná, a usoudil, že by bylo vhodné určité gesto. Wenzel Jaksch by měl být za svoje antinacistické tažení, aspoň posmrtně, nějak odměněn.

Nejspíš mu dá pamětní medaili Edvarda Beneše.
*********************************
Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.
Kdo je kdo v Českých Textárnách - verze z dubna 2003

Podněty, připomínky, upřesnění, protesty a jiné výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz .

Předem dík!
>>:)) Moby Dick