pátek 7. srpna 2015

MOBY DICK 2005: Pražská výzva

Zrušit NATO, podpořit NATO, zapojit dělnické aktivy a svobodné odbory, zavést demokracii na Kubě a v Evropě, hrát ping-pong v Bohnicích – a dostat se do Parlamentu.

Tento týden jsem měl spoustu práce s psaním textů Pražských výzev. A vůbec jsem neměl čas si vymýšlet.


................................................................

Pondělí 8. srpna 2005

Můj dnešní úkol: napsat text Pražské výzvy. Protože vedoucí Duto Hlav odjel na dovolenou a jiné instrukce jsem nedostal, opsal jsem
a) text Pražské výzvy členských organizací Mezinárodní konfederace svobodných odborů, hlásící se k dědictví Solidarity a k podpoře práv pracujících při řízení podniků
b) a k tomu pro sichr i Pražskou výzvu pražských stranických organizací, která se soustředila na práci s dělnickým aktivem, s předními technology, konstruktéry a přispěla k zapojení pedagogů a posluchačů do řešení úkolů výrobní praxe.

Úterý 9. srpna 2005

Panu Jamborovi z tiskového se to nelíbilo. Tak jsem podle jeho instrukcí sepsal
c) Pražskou výzvu evropských komunistických stran, která bojuje proti existenci NATO pod kuratelou USA
d) a k tomu pro vyváženost Pražskou výzvu české vlády, která podporuje specializaci národních jednotek v NATO.

Středa 10. srpna 2005

Už se blížím! Dur Durak mě dodal upřesnění. Tak jsem sepsal
e) Pražskou výzvu, která vyzývá k jednotnému postupu evropských disidentů za odstranění Varšavské smlouvy a NATO
f) a ještě jsem připojil Pražskou výzvu za pokojný přechod k demokracii na Kubě, abych měl všechny chartisty z krku.

Čtvrtek 11. srpna 2005

Tiskový mluvčí Zlato Vrh mě usměrnil. Tak jsem sepsal
g) Pražskou výzvu českých, polských a britských konzervativců, která odmítá cestu k umělému, centralistickému a federalistickému evropskému superstátu,
h) dále Pražskou výzvu Československé strany národně sociální k zavedení Práva, Pořádku, Prosperity, Svobody, Spravedlnosti a Solidarity. A když už jsem v tom byl, dopsal jsem i
i) Pražskou výzvu bohnických stolních tenistů Pražskému svazu stolního tenisu.

Pátek 12. srpna 2005

Všechno špatně! Neaktuální!! Až čáp marabu mi dal potřebné podklady a já mohl sepsat správný text. Tato dnešní Pražská výzva, zcela odlišná od svých předchůdkyň, se stane epochálním přelomem v politickém životě naší země:
j) Šest neparlamentních stran a šest nezávislých osobností v ní představuje šest hlavních programových linií, na kterých se všichni shodnou. Vpodstatě jde o výcuc předchozích Pražských výzev.

Sedmým bodem je sjednocení naší politické scény, proto bude mít nový politický subjekt šest místopředsedů.

Sobota 13. srpna 2005

Žena po přečtení mých týdenních zápisků pravila:

"Zapomněl jsi na nejdůležitější bod, který ony osobnosti stmeluje. Když se nedostanou do Parlamentu okny, chtějí to zkusit komínem!"
*********************************

Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.
Kdo je kdo v Českých Textárnách - verze z dubna 2003

Podněty, připomínky, upřesnění, protesty a jiné výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz .

Předem dík!
>>:)) Moby Dick