pátek 14. srpna 2015

MOBY DICK: Horký vzduch z Afriky


Uprchlíci, požáry a ouřady

Pondělí 10. srpna 2015


Uprchlíci hrozí. Česko jich přijme 1500.
"Ty si přivezeme z uprchlických táborů mimo území EU." (Žena Moby Dicka)
Výběr provede naše ministerstvo vnitra."Jen ze Sýrie už prchly dva miliony lidí." (Moby Dick)
"Většina jich přichází do Evropy bez výběru." (Mrtvá Kočka)

Když byla válka v Jugošce, přišlo k nám 35 tisíc emigrantů. Polovička z nich byli muslimové z Bosny. Někteří se zapojili do budování kapitalismu a demokracie u nás. Další se vrátili domů. Když skončily války! Jak řešit současnou situaci?
"Vypálit Islámský stát. Zavřít africké lidožroutské prezidenty." Mrtvá kočka spisovatele Karla Michala

Řecko je zavaleno migranty, imigranty a emigranty. Řeší se to tak, že se zamknou na stadionu, kde není ani stín, ani voda. Kdo bude zoufalejší? Stáváme se nacisty z nutnosti???

Úterý 11. srpna 2015

Další dohoda s Řeckem na řešení jeho dluhů je na dosah. Byla již schválena technická dohoda, jen některé drobnosti ještě falírují.
"Drobnosti za deset miliard €." (Mrtvá Kočka)

Očekává se politická dohoda.
"Řecko slíbí, že provede ty reformy, které již v minulosti slíbilo provést." (Žena Moby Dicka)
"A neprovedlo." (Moby Dick)
"Čili jde o veliký posun." (Mrtvá Kočka)

Středa 12. srpna 2015

V Česku je sucho a panují vedra. Na mnohých místech hoří pole a lesy. Hasičům v hasení pomáhají dva vrtulníky Letecké služby Policie ČR - jeden se základnou v Praze, druhý startuje z Brna. Děje se tak ve smyslu Dohody o spolupráci při zajišťování letecké hasičské služby mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zemědělství a v souladu se Směrnicí pro hlídkovou činnost a hašení lesních požárů v rámci systému Letecké hasičské služby.

Mezi požáry pak pendluje jeden vrtulník, který zapůjčila Armáda ČR. Děje se tak ve smyslu potřeby a bez písemných ministerských Dohod a Směrnic. Taková partyzánština.

Protože hasiči svoje vlastní helikoptéry ani letadla nevlastní. Avšak vlastnili! Až do roku 2012, kdy se z úsporných důvodů zrušila nadbytečná letka asi sedmi letadel.
Menažerii to trochu připomíná situaci, kdy na silvestra roku 1978 udeřily mrazy, zamrzlo Labe, a chvaletická elektrárna se ocitla bez uhlí. To se k ní převáželo po vodě. Vlečka z železniční tratě, co vede kolem, nebyla tehdy postavena – z úsporných důvodů. Když už máme tu vodní cestu.
Jediný ledoborec jsme ten rok prodali do NDR…

BTW: V Česku je v současnosti asi 12 soukromých letadel schopných hasit. Nemají však Dohodu ani Směrnici. Rovněž neproběhlo Veřejné výběrové řízení, čímž nemohlo dojít ke schválení přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, neboť  Informační systém o veřejných zakázkách ani  Úřední věstník EU  takové řízení neobsahuje, čiliže ani nemůže býti zrušeno. Jak z té byrokracie ven?

"Zapálit úřady." Mrtvá kočka spisovatele Karla Michala

Čtvrtek 13. srpna 2015

Iniciativa "Islám v České republice nechceme" cestovala po Praze se sochou ukamenované ženy. Na čtyřech různých místech k ní přidala různé vysvětlivky, za co byla socha ukamenována: "Byla nevěrná" či (jako na Karláku) "Po znásilnění otěhotněla".

Sociolog Dan Prokop míní, že "primárním cílem akce je medializace hnutí". Ukamenování prý probíhá "jen v několika zemích světa".
"Jen ve dvaceti." (Moby Dick)

V Pákistánu skutečně souhlasí s kamenováním žen asi 80 % muslimů* (89 % z těch, kteří chtějí právo šaríja jako právo oficiální, což je v Pákistánu 89%), avšak:
"V dalších zemích, jako je například Turecko, Libanon, Indonésie je podporuje menšina muslimů." (Dan Prokop)
"Što éto takóje 'menšina'?" (Žena Moby Dicka)
"29 % z 12%, 46 z 29%  a 48 ze 72 %" (Mrtvá Kočka)
"Uf, to mi odlehlo!" (Žena Moby Dicka)

Menšina muslimů podporuje kamenování nevěrných žen např. také v Tádžikistánu (51 z 27 %), Malajsii (60 z 86%) a na území palestinské samosprávy (84 z 89%). Docela výživné "menšiny", Prokope. Co s tím?

"Kamenovat nevěrné muže." Mrtvá kočka spisovatele Karla Michala

Pátek 14. srpna 2015

V Česku je strašlivé sucho. Zalévat se smí toliko zeleň veřejná, neboť ta slouží rekreaci občanů. Zalévat zeleň v zahádkářských koloniích jest zakázáno, neboť ta zmírňuje sucho a prašnost toliko soukromníků. I když se ty kolonie táhnou po okrajích měst v hektarech. V dosud zelených hektarech.

Sucho a horko je i jinde. Leze na mozek. Třeba i US prezidentovi Obavovi, jenž vyhlásil program k potření tepelných elektráren. USA pojedou od roku 2013 pouze na elektřinu z větrníků a slunečníků…
"…a měsíčníků." (Žena Moby Dicka)

Jaderné elektrárny zmíněny nebyly.
"Ale už se plánuje, jak využít domácí šlapací kola k výrobě elektřiny." (Mrtvá Kočka)


Tak já nevím. Horko v Evropě je proto, že sem přichází horký vzduch z Afriky, ne? Tohle zachráníme tím, že zakážeme jádro a uhlí??? Nebo jak?

"Ozelenit Saharu." Mrtvá kočka spisovatele Karla Michala

*************************
Podněty, připomínky, upřesnění, protesty a jiné výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz .
Pokud projevíte potřebu deníček komentovat, a jste registrovaní na Lidovky.cz, můžete tak učinit zde na Neviditelném psu.

Předem dík!
>>:)) Moby Dick