čtvrtek 8. října 2015

100 let lidických občanů Josefa Horáka a Josefa Stříbrného

Oba tito muži, občané Lidic byli v roce 1939 vyřazeni z Československé armády. Josef Horák jako poručík letectva, Josef Stříbrný jako poručík pozemního vojska. Následně se zapojili jako mnozí jiní a aktivně se účastnili odboje v Československé armádě v exilu, ve Franci a ve Velké Británii. Koncem války se oba sešli v 311. noční bombardovací peruti, se kterou se v srpnu 1945 vrátili do vlasti.

Proč památník v Lidicích.

Památník v Lidicích nemá být připomínkou jen těchto dvou mužů z Lidic, ale rovněž připomínkou všech aktivně bojujících mužů a žen v řadách zahraničních armád, kde Josef Horák a Josef Stříbrný byli jedni z mnoha jejich členů.

Lidice je symbolické místo, kdy obec v roce 1942, po atentátu na R. Heydricha, byla vybrána jako trest za aktivní odbojový čin, v té době ještě neznámých příslušníků Čs. armády, kteří ho vykonali.
Lidice se staly pro celý svět smutným symbolem dokonalé a dokonané zrůdnosti nacistické ideologie nejenom v naši zemi, ale i v celém světě. Lidice, osudy jejich obyvatel, Josef Horák a Josef Stříbrný se pro všechny ve Velké Británii stali symbolem k ještě většímu odporu proti nepříteli, symbolem aktivity Lidice budou žít! – Lidice shall live!

Josef Horák a Josef Stříbrný, dva muži z jedné obce, ale zároveň také dva z mnohých stejně odvážných, obětavých a věrných Čechoslováků. Bez naprosté vzájemné důvěry a spolupráce by úkol, který na sebe zcela dobrovolně vzali, jednotlivě nesplnili.

Přísahali věrnost Československé republice, kterou bezezbytku naplnili, a proto jim všem je tento památník určen.

Památník by měl stát v Lidicích proto, že toto místo je pro nás Čechy, a věříme, že i pro celý svět, jasným symbolem, že zlo lze překonat a žít dál díky nasazení a obětavosti těch, kteří vědomě a ze své vůle neváhali svůj život obětovat za ostatní.

Děkujeme jim všem,
……všem, kteří splnili přísahu Československé republice

Ing. Miroslav Kaliba
předseda spolku
Brig. gen. v.v. Emil Boček Petr Hroník
Vlasta Šišková


Spolek pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích, Oradourská 140, 273 54 Lidice, památník@horakstribrny.cz, www.horakstribrny.cz

Žádné komentáře: