čtvrtek 22. října 2015

MOBY DICK 2005: Diskusní místo ČTÚ


Úřad podle  požadavků EU zřizuje na Internetu diskusní místo, kde se mohou uplatnit námitky proti jeho rozhodnutím. Konzultace bude poskytnuta v souladu s naplněním zásad transparentnosti a objektivity. Návrh opatření k zavedení zlepšení zasílání je považován za přijatý.

Příhoda je zcela vymyšlena. Pravidla k vedení diskusních připomínkových konzultací nikoli. Pokud vám jakékoli názvy podniků a úřadů a jejich zkratky cosi připomínají, jde o shodu pouze náhodnou.Pondělí 17. října 2005

Dostal jsem na stůl nový časopis Českého Textárenského Úřadu. Praví se v něm, že podle požadavků EU se na Internetu zřizuje diskusní místo, kde se mohou uplatnit námitky proti rozhodnutí ČTÚ. To je fajn. Časopis je na 1 straně formátu A4 a museli jsme za něj zaplatit 52,- Kč. A prej má být ještě dražší! České Textárny jsou ze zákona povinny ho odebírat. Ještěže máme diskusní místo, kde mohu uplatnit svou námitku:

Proč je to tak drahý?

Úterý 18. října 2005

Včera jsem poslal námitku, ale nepochodil jsem. Ono to zas není tak jednoduchý, uplatňovat námitky na internetím diskusním místě. Dostal jsem mail, že jsem neurčil, zda je moje námitka připomínkou, stanoviskem nebo názorem. V souladu s naplněním zásad transparentnosti a objektivity mi tedy nemohla být poskytnuta konzultace.

OK, poslal jsem "připomínku": Proč je to tak drahý?

Středa 19. října 2005

Dostal jsem mail, že mi na moji připomínku nemohou odpovědět, protože jsem v jejím záhlaví zřetelně neuvedl slova „KONZULTACE S DOTČENÝM SUBJEKTEM“ a označení návrhu opatření, kterého se uplatňované připomínky týkají.

Označil jsem tedy návrh opatření ke konzultaci názvem Proč je to tak drahý?

Čtvrtek 20. října

Ve včerejší žádosti o konzultaci připomínky jsem neuvedl podle písmena b) a c) své telefonní číslo nebo elektronickou  adresu. Uplatnil jsem připomínku, která nebyla formulována jednoznačně a konkrétně, nebyla řádně a srozumitelně odůvodněna. Připomínku jsem nečlenil na oblasti obecné a oblasti, kde jsem se měl vyjádřit k jednotlivým částem návrhu opatření.
Nebylo jednoznačně určeno, jaké části návrhu opatření se připomínka týká.

Tak obecně: Proč jsem ze zákona nucen odebírat jednostránkový časopis?

A jednoznačně a konkrétně: Proč je to tak drahý?

Pátek 21. října 2005

Dostal jsem mail:

"Protože hrozilo nebezpečí z prodlení, zkrátil Úřad podle svého zákonného oprávnění přiměřeně lhůtu k uplatnění připomínek na 5 pracovních dnů. V této době se nepodařilo získat adekvátní připomínky, stanoviska a názory, a tak je návrh opatření k zavedení zlepšení zasílání našeho časopisu považován za přijatý a platí od dnešního dne.

Náš časopis bude napříště stát 99,- Kč."

Sobota 22. října 2005

Žena si přečetla můj deníček a pravila: "Dříve jsme místo »diskusní místo« říkali lampárna..."

***************
Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.
Kdo je kdo v Českých Textárnách - verze z dubna 2003

Podněty, připomínky, upřesnění, protesty a jiné výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz .

Předem dík!
>>:)) Moby Dick

Žádné komentáře: