pátek 18. prosince 2015

MOBY DICK: Těžko si představit lepší manévry

Historický milník, asertivní ruské pirátství, důsledná ochrana, proizraílské Česko a evropští pohraničníci.


Sobota 12. prosince 2015

"Česká republika a Slovenská republika se neměly vůbec stát členy unie, pokud součástí jejich právního řádu je zákon vycházející ze zásady kolektivní viny." (Předseda maďarského parlamentu László Kövér v rozhovoru pro včerejší Právo naráží na poválečné dekkrety prezidenta republiky)
"Dobré jitro, pane předsedo!" (Žena Moby Dicka)
*

Lidstvo zachráněno! Všechny země planety se shodly na tom, že Země se nesmí do roku 2100 oteplit o více než 2°C. Rozvinuté státy na tom začnou pracovat hned, největší znečišťovatelé, kryjící se pod pseudonym "rozvojové státy" vytvoří předpoklady, aby s tím začaly "co nejdříve". Pomoci v tom jim má minimálně $100 miliard, jež jim budou každoročně poskytovány od bohatších chudáků.

"Takže trend »dejte nám peníze, a my budeme znečišťovat za vás« pokračuje."  (Mrtvá Kočka)

Má se vytvořit mechanismus...
"...jak kontrolovat účelnost vynaložení oněch nejméně 8.500 miliard?" (Moby Dick)
"...jak tuto sumu dále zvyšovat." (Mrtvá Kočka)
"Neexistuje mechanismus, který by určoval kolik má kdo platit komu." (Žena Moby Dicka)
"Neexistuje způsob, jak k tomu někoho donutit." (Mrtvá Kočka)

"Dohoda znamená méně znečištění uhlíkem, které ohrožuje naši planetu, a více pracovních míst a ekonomického růstu taženého nízkouhlíkovými investicemi." (US prezident Barak Obava)
"No ty to platit nebudeš, ty troubo." (Moby Dick)
"Budeme to platit všichni." (Žena Moby Dicka)
"Ne, ale všichni na to doplatíme." (Mrtvá Kočka)

Politici a klimatologové dohodu přivítali jako "historický milník".
"Ve vývoji lidské pitomosti." (Mrtvá Kočka)
*

"Spojené státy a Saúdská Arábie chtějí, aby se do mírových jednání o budocnosti Sýrie zapojily teroristické skupiny. Taková jednání nikdo v Sýrii nepřipustí." (Bašár Asad, syrský krůtovládce)
"Nemůžeme akceptovat, aby si setkání v Rijádu vyhradilo právo hovořit ve jménu celé syrské opozice." (Ministerstvo zahraničí RF)
"Pravil Bašár Asad prostřednictvím MZ RF." (Syrská Želva)

Neděle 13. prosince 2015

"Já pevně věřím, že předseda parlamentu měl špatný den a pokud by ho snad neměl, tak postoj České republiky je jednoznačný. Máme jiná témata, jiné problémy, které bychom měli s našimi maďarskými partnery řešit. Téma Benešových dekretů je pro nás neměnné a nedotknutelné." (Ministr vnitra Milan Chovanec během návštěvy bratrského Maďarska, kam přijel za českými policisty, kteří pomáhající s ostrahou hranic schengenského prostoru)
*

V Bangui, hlavním to městě Středoafrické republiky, se koná referendum o ústavě, jež má odstranit násilí mezi muslimy a křesťany. V muslimské čtvrti vypukla přestřelka mezi křesťany a muslimy.
*

Dlouhodobé ruské úsilí o zabránění výstavby plynovodů jižních směrů, nese své plody. Do Evropy se tak nedostane nejen ruský plyn, ale ani plyn z jižních postsovětských zemí.
"Co si chudáci počnou? Kam to prodají? Když i Čínu plynem zásobuje Rusko?" (Moby Dick)
"Do prosince 2019 bude výstavba hotová." (Gurbanguli Berdymuhamedov, turkmenský prezident, při slavnostním kopu do země, jímž započala výstavba plynovodu do Indie)
*

"Dnes zabránila posádka ruské strážní lodi Smetlivyj, která se nacházela v místě vzdáleném 22 km od řeckého ostrova Lemnos v severní části Egejského moře srážce s tureckou rybářskou průmyslovou lodí." (Zpráva správy tiskové služby a informací ruského ministerstva obrany)
Náměstek ministra obrany RF Anatolij Antonov si pozval na kobereček vojenského atašé při velvyslanectví Turecka v Rusku.

"Turecká armáda neřídí rybářské lodi, troubo." (Moby Dick)

"Zabránění" vypadalo tak, že ruská vojenská loď vystřelila na tureckou rybářskou.
"Byla použita střelná zbraň tak, aby bylo zabráněno zasažení turecké lodi." (Agentura TASS) Stalo se tak pouhé tři kilometry vně hranic tureckých výsostných vod a ve výlučné ekonomické zóně Turecka.

"Což dokazuje agresivitu..." (Moby Dick)
"…Turecka." (TASS)

Pondělí 14. prosince 2015

Druhé kolo regionálních voleb ve Francii. Zatímco před týdnem získala "krajně pravicová" Národní fronta téměř 28 5 hlasů a těsně porazila nekrajně pravicové republikány exprezidenta Nicolase Sarkozyho, nyní zůstala ve všech krajích v pozadí, ačkoli posílila. Regiony si mezi sebou zase rozdělili republikáni a socialisté. A to díky tomu, že se proti "vlastencům" spikli "internacionalisté"...

"Národní fronta, vlastenci, internacionalismus... ani se nemusím učit nová slova!" (Moby Dick)
"Ne nová slova, ale nový význam." (Žena Moby Dicka)
"Ne učit, ale ignorovat!" (Mrtvá Kočka)
*

Dvě vrtná zařízení, patřící státnímu firmě Černomorněftěgaz, jsou kvůli složité mezinárodní situaci přemísťována z oděského ložiska plynu do ruských výsostných vod. Náhle se konvoji do cesty drze postavila neidentifikovaná obchodní loď s tureckou vlajkou.
"Turecká loď neuvolnila karavaně cestu a podnikla pokus zastavit se v místě, kudy karavana proplouvala, čímž porušila mezinárodní pravidla, která mají zabránit srážce lodí na moři, a všeobecně přijaté normy mořeplavby, a záměrně tak vytvořila havarijní situaci. Kapitán turecké lodi nenavázal s ruskými loďmi radiové spojení a na výzvy nijak nereagoval. Nedorozumění se podařilo odstranit strážní lodi pohraniční služby ruské FSB a raketovému člunu Černomořské flotily, které donutily loď, plavící se pod tureckou vlajkou, aby změnila kurs a pokračovala v plavbě směrem, bezpečným pro dopravní karavanu." (TASS)
"Stará zkratka se starým obsahem." (Mrtvá Kočka)

Připomeňme, že zmiňované vrtné plošiny v ceně 25 miliard rublů byly umístěny 150 km od pobřeží Krymu, a jsou tedy nyní  v ruské ekonomické zóně.
"V ruské okupační zóně na Krymu." (Moby Dick)

Připomeňme, že ona firma dříve patřila jinému státu, a to Ukrajině. Její majetky na pevnině a lodě v krymském přístavu byly ukradeny Ruskem. Nyní tedy dochází pouze k dalšímu "dobírání" ukrajinského majetku i v mezinárodních vodách.
"Což je pirátství." (Mrtvá Kočka)

Úterý 15. prosince 2015

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek si pozval na kobereček maďarského velvyslance Tibora Petöho, aby mu vysvětlil sobotní vyjádření předsedy parlamentu v Právu. Tibor ujistil Lubomíra, že Maďarsko "má zájem dál budovat přátelské vztahy obou zemí".
"Pan velvyslanec mě seznámil se stanoviskem, ve kterém maďarská vláda odmítá výrok předsedy parlamentu." (Lubomír Zaorálek) Avšak:
"Obě země by měly být schopny garantovat, že žádný z nejvyšších představitelů nebude vynášet výroky podobného typu." (L.Z.)

Problém však je, že žádná demokratická země nemá v čele takovou "stranu a vládu", jež by mohla omezit jakéhokoli svého demokraticky zvoleného představitele ve "vynášení výroků"...
"Demokracie totiž platí pro všechny, i pro nejvyšší představitele, Zavorálku.)" (Žena Moby Dicka)
"To si piš, že jo!" (Stádní prezident Mlhoš Zeman podle agentury Muška na Zdi)
"I pro všechny pitomce." (Mrtvá Kočka)
*

Loď ukrajinské pohraniční služby se ráno přiblížila k plovoucí vrtné plošině Tavrida, tedy k ruské pirátské kořisti. Proti nemístnému ukrajinskému vměšování zasáhla ruská hlídková loď druhého stupně Ametist. A to (dle TASSu) "pro zajištění bezpečnosti plošiny Tavrid, tak i v ochranu ekonomických zájmů Ruské Federace v této oblasti".

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny označilo výše uvedené akce ruské strany za úkony, směřující proti mezinárodnímu právu, jež jsou zaměřené na systematické porušování suverenity, suverénních práv a jurisdikce Ukrajiny nad vnitřními vodami, teritoriálním mořem, výhradní ekonomickou zónou a kontinentálním šelfem v Černém a Azovském moři.

Politolog Jan Fingerland to označil za další projev "nové ruské asertivity".
"Je to další projev starého velkoruského imperialismu." (Žena Moby Dicka)
"Je to pirátství." (Mrtvá Kočka)
*

"Technická vyšetřovací komise zatím nenalezla nic, co by naznačovalo protiprávní zásah či teroristickou akci." (Egyptské ministerstvo pro civilní letectví k pádu ruského airbusu A321 nad Sinají.) Vyšetřování nicméně pokračuje.
"Mohu jedině připomenout závěr, ke kterému dospěli naši experti z příslušných tajných služeb, a sice, že to byl teroristický čin." (Dmitrij Peskov, Putinův mluvicí vovčáček)
Takže vyšetřování – nepokračuje?
"Rusákům stačí, že jsou v Sýrii." (Moby Dick)
*

V Němcích páčí letošní přírůstek připrchlíků už milion kusů, přičemž nejméně polovinu z nich osobně pozvala paní kancléřka Anděla Merkel.
"Je to historický test pro Evropu." (Anděla M.)
"Evropa musí přijmout tuto výzvu." (Anděla M.)
"Významně snížíme příjem uprchlíků." (Anděla M.)
"Je to klasický příznak schizofrenie." (Žena M. D.)

Anděla nyní horuje pro asimilaci přistěhovalců, protože "multikulturalismus vede k vyloučení".
"Německé menšiny." (Mrtvá Kočka)

Středa 16. prosince 2015

V Praze se pytlíkuje další koalice. Široká koalice, nejširší koalice, menšinová koalice s podporou, menšinová koalice bez podpory...
"To už není ani koala, ani koalice..." (Žena Moby Dicka)
"…ale králice." (Mrtvá Kočka)
*

Stádní prezident Mlhoš Zeman přijal na Pražském hradě ústavní činitele České republiky. Mlhoše navštívili premiér Bohuslav Sobotka, předsedové parlamentních komor Jan Hamáček a Milan Štěch, ministři zahraničí Lubomír Zavorálek, obrany Martin Stropnický a vnitra Milan Chovanec. Shodli se na mnohém, například na tom, že migrační krizi v Evropě je třeba řešit odstraněním jejích příčin a důslednější ochranou vnějších hranic Evropské unie.
Na něčem se neshodli. Třeba jak by ta "důsledná ochrana" měla vypadat.
"Důsledná ochrana? Antikoncepce u obou." (Nepozorný Moby Dick)
*

Rusko chystá další sankce proti Turecku: Ruské firmy nebudou smět uzavírat nové smlouvy s tureckými dodavateli. Zákaz už platí v turistice a stavebnictví, má se rozšířit o restaurace a hotely, dřevařství či o výcvik pilotů. Ruské státní zakázky ve všech odvětvích mají být pro Turky tabu. Víme to, tedy hlavně Rusové to vědí, díky listu Kommersant, jenž "měl možnost nahlédnout do návrhu příslušného vládního usnesení". To dostal už před týdnem na stůl premiér Dmitrij Medveděv.
"A dnes ho nezištně nabídl Kommersantu." (Žena Moby Dicka) Prý se už jen "dolaďují detaily.

"Nechceme se sami seknout ani do ruky, ani do nohy. Sankce mají být zaměřeny v prvé řadě na to, aby minimálně poškodily ruskou ekonomiku." (Ruský vládní představitel, nejmenovaný) Právníci prý "mají výhrady" k nejasným formulacím v návrhu usnesení.
"No, Rusko se už seklo, a nejen do ruky." (Mrtvá Kočka)
Ruské turkické a turkménské menšiny se mračí.

Čtvrtek 17. prosince 2015

Carprezident Vladimir Vladimirovič Putin držel výroční projev k tisku, jež přenášely všechny televizní a rozhlasové stanice Ruska i připojených planet.
"Jak to dělá, že má nějaké výroční projevy každý měsíc?." (Moby Dick)
"Má to zmáknutý." (Mrtvá Kočka)

I s následným interview to trvalo tři hodiny.
"Na všechny otázky se dostane." (VVP) V sále sedělo asi dva a půl tisíce novinářů, hlavně z regionů.

Zaznamenali jsme:

a) Pochvalu US prezidentovi Baraku Obavovi, který ohledně řešení v Sýrii přinesl "návrh, na němž je možno pracovat". (Naplňuje se obama americké společnosti Bloomberk, podle níž si příští rok " Putin otočí Obavu kolem prstu".)

b) Přiznání ruského angažmá na východě Ukrajiny: "Nikdy jsme neříkali, že tam nepůsobí lidé, kteří se věnují řešení situace i po vojenské stránce. Ale jsou to jednotlivci. Ale to neznamená, že tam jsou stabilní jednotky. Chápejte ten rozdíl, prosím".
(Menažerie tedy nechápe rozdíl mezi zeleným mužikem, samostatným dobrovolníkem, partyzánem a "stabilní jednotkou", když všichni střílí z ruských zbraní a jsou – pod ruským velením!)

c) Zpochybnění účelnosti vybudování (další) ruské vojenské základny v Sýrii: "Základna tam není třeba. Když bude třeba, tak se tam zase dostaneme." (Potlesk)

d) Odmítnutí , že by na syrskou operaci byly vynaloženy vícenáklady. Vždyť podobné peníze stojí i rozsáhlé manévry na území RF a světových oceánů. A: "Těžko si představit lepší manévry."
Podle nezachyceného ruského odborníka tvoří náklady na válku v Sýrii $1.2 miliard.

Vladimir Vladimirovič se vyjádřil i k popáleným miminům po lékařském zásahu a slíbil, že je adoptuje, přesněji, že se podívá na to, aby byly adoptovány do (vlasteneckých) rodin. Putinův záběr je skutečně nekonečný, vejde se do něj i řešení placených zón parkování v Moskvě...

Jestliže měl Gorbačov přezdívku "Miška Hovorka", jak pojmenovat Vladimira Vladimiroviče?
"Užvaněný Vláďa?" (Moby Dick)
"Kecal." (Mrtvá Kočka)
*

Pozitivní zprávy: Mlhoš podepsal státní rozpočet. Zastupitelé schválili pražský rozpočet. A! Poslanecká sněmovna se vácně shodla:

Proběhla v ní debata o postoji ČR o označování zboží z Izraele, jež pochází ze "Západního břehu" a Golanských výšin, protože to jsou, podle Evropské komise, "okupovaná území". Dosti emotivně proti tomuto antisemitskému nápadu vystoupili zejména poslanci Marek Benda (ODS), Antonín Seďa (ČSSD), Jan Bartošek (KDU-ČSL), František Laudát (TOP 09), Zdeněk Soukup (ANO)… A samozřejmě předkladatel návrhu Robin Böhnisch (ČSSD), který se ale přiznal, že je "v rozporu zájmů":

Dováží k nám totiž víno z Golanských výšin.
"Ale to byl měl to označení podporovat, ne?" (Žena Moby Dicka)
"Aby se mu to líp prodávalo..." (Mrtvá Kočka)

Je ve sněmovně ještě nějaká strana? Ale jistě:
"Česko je nekriticky proizraílské." (Jiří Valenta, KSČM)

První část hlasování (proti označování onoho zboží) dopadla s rekordním skóre 118:0, 98, přičemž 10 přítomných se zdrželo.
V dalším hlasování Sněmovna doporučila vládě přijmout příslušné prohlášení. Tentokrát to dopadlo 95:17, zdrželo se 9.

"Česko a Izrael pojí dlouhodobě nadstandardní vztahy. Věděli jsme, že se za nás postavíte." (Gary Koren, izraelský velvyslanec v ČR)
Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) postoj sněmovny "ocenil".  "Posouvá nás to mezi země, které odmítají diskriminaci." Vláda se "věcí zabývala a její stanovisko odpovídá postoji dolní komory".
"Jsem hrdá, že žiji v této zemi." (Žena Moby Dicka)

"Ze strany Evropské komise se jedná o technické opatření, které vysvětluje platnou legislativu ve věci označování věci původu a má za cíl sjednotit praxi mezi jednotlivými členskými státy EU." (Stanovisko ministerstva zahraničí ČR)
Ačkoli stanovisko sněmovny objasňuje, že sdělení EK pouze informuje o názoru komise, kterýžto nezakládá nijakou povinnost vnitrostátních orgánů členských států EU podle něj jednat, pak naše zamini vyblilo formulaci: "Česká republika postupuje v souladu se svými mezinárodními závazky a bude se jimi řídit i nadále."

"No tak bych byl hrdej, nebýt těch komoušů." (Moby Dick)
"A Zavorálka." (Mrtvá Kočka)
*

V Bruseli proběhl další summýš nejvyšších představitelů zemí EU. Zabýval se hlavně řešením uprcvhlické krize. Ale důležité bylo i vystoupení britského premiéra, který chce před referendem o setrvaní Velké Británie v EU dosáhnout s EU "zvláštních vztahů". Dalších vzláštních vztahů. Jak dopadl?
"Šlo o konstruktivní debatu." (David Cameron)
"Přišel, viděl, utloukli ho." (Britský tisk)

Pátek 18. prosince 2015

V dojemné shodě o společné ochraně schengenských hranic téměř zapadlo čertovo kopyto: Návrh Evropské komise obsahuje hovadný pod, podle nějž by společná pohraniční stráž mohla zasáhnout na území země, která nezvládá vnější hranici chránit – i přes její nesouhlas!!!
"V debatě se ukázalo, že velká většina zemí ten návrh podporuje." (Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).
Jisté upřesnění pravomoci pohraničních vojsk EU požadovaly toliko Řecko a Polsko.
"Nám to nevadí, nejsme hraniční zemí." (Bohuslav Sobotka podle MnZ).
"Na ty země jako Řecko nebo Itálie je třeba vyvíjet tlak." (Bohuslav Sobotka v klipu ČT)

"Što éto takóje »vyvíjet tlak«?" (Žena Moby Dicka)
"Zásah mezinárodních jednotek." (Evropská komise podle MnZ)

Vy pitomci, pitomci, pitomci, nevidíte, kam až se nedemokratická EU vlamuje? Do samého srdce státních suverenit! Samozřejmě, že společná pohraniční služba je nutná. Avšak menažerie v případě problémů pohraničních zemí navrhuje jejich dočasné vyloučení ze schengenského prostoru – jak se ostatně děje při každém velkém summýši anebo jen mezinárodním fotbalovém zápase. Evropští pohraničníci by pak vartovali na té další hranici, dokud jejich zásah neposvětí orgány příslušné země.

"Nesem hrdá, že žiji v této Evropě." (Mrtvá Kočka)
"Nežiješ." Mrtvá kočka spisovatele Karla Michala)

*************************

Další perly můžete s desetiletým odstupem shlédnout v Hospůdce u hřbitova pod štítkem Moby Dick. (Tedy společně s čerstvými zápisky.)
A zde něco pro internetové archeology: Vůbec první Mobbyho zápisky z apríle 2000.

Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.

Podněty, připomínky, upřesnění, protesty a jiné výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz .
Pokud projevíte potřebu deníček komentovat, a jste registrovaní na Lidovky.cz, můžete tak učinit na Neviditelném psu.

Předem dík!
>>:)) Moby Dick