neděle 12. června 2011

Blokády jsou mimo právo


Stávky jsou právem odborářů. Za jejich dopady jsou pak odbory odpovědny. Jak, to určuje zákon. Zatím pouze zákon o kolektivním vyjednávání, který specifikuje jisté limity - stávkovat nesmějí například ozbrojené složky a hasiči. Stávka má být nahlášena tři dny předem. Musí existovat seznam stávkujících - aby se vědělo, komu zaměstnavatel nemá platit mzdu a sociální zabezpečení.Odboráři ovšem u nás stávkovali i mimo tento zákon - aby mohli veřejně podpořit svůj názor na připravované zákony či politiku vlády. Právo i na tuto stávku dává občanům naše Ústava v Listině práv: V Hlavě čtvrté (Hospodářská, sociální a kulturní práva) praví odstavec čtvrtý článku 27:

"Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů."

To, že tento zákon - který Ústava předpokládá - stále neexistuje, nahrává pouze randálistům, kteří tím pádem za nic "nemohou". Mají právo, nikoli odpovědnost. Když se zastavíte na dálnici uprostřed jízdního pruhu jen tak, pášete dopravní přestupek. Když se tam postavíte z důvodu, abyste vyjádřili svůj "politický názor", pak jste beztrestní. Nebo doposud jste byli. Sice jste překračovali zákon - o dopravě na veřejných komunikacích - ale polecajti vás nechali být. Pokud vám chtěl nějaký zablokovaný řidič rozbít hubu, dostal pokutu on.

Tento zákon nemáme snad proto, že levicové vlády o něj nestály, a pravicové na něj neměly čas. Zejména však proto, že jakákoli vláda vždycky takovým "ústavním" stávkám ustoupila. Současný bordelózní stav, kdy neexistuje rovněž právo na "nestávku" - tedy neúčastnit se stávky - vyhovuje samozřejmě jak odborům, tak jejich politickým soudruhům ze sociální demokracie. ČSSD a odbory jsou personálně i názorově propojeny, o tom není pochyb. Ukazuje to i poslední výron předsedy ČSSD Bohuslav Sobotky, podle kterého antibordelizační zákon není potřeba -"když jsme ho už 21 let neměli".

Současný postup pražského městského soudu, který stávku v pondělí svým předběžným opatřením zastavil, je rovněž podle některých právníků "nepochybně chybný", když se odvolává na třídenní lhůtu. Soudci prý přehlédli, že se nejedná o kolektivní vyjednávání. Odborníci práva zase přehlédli, že se soud na tento zákon neodvolával, ale použil sloganu o "dobrých mravech": vyhlásit stávku v pátek v poledne s účinností už v pondělí je jistě nemravné. A nemravné je i zpochybňovat evidentní potřebu pravidel, podle kterých by se měly "nekolektivní stávky" pořádat. "Co není zákonem zakázáno, je podle listiny základních práv a svobod a ústavy dovoleno," prohlásil na Primě děkan Právnické fakulty UK Aleš Gerloch, který se tím přiřadil k bordelistům.

Nu dobře, co není zakázáno, je dovoleno: Hloupost a namyšlenost. Ale co je zakázáno, je zakázáno: Blokády. Blokády totiž berou svobodu blokovaným. A svoboda namyšleného hlupáka nesmí omezovat svobodu mého pohybu. Občan, který vidí páchání protizákonného aktu, se má pokusit mu zabránit. Když mne tedy bude ve čtvrtek - nebo kdykoli jindy - kdokoli nezákonně blokovat, rozbiju mu hubu.

Šéfodborář Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek pravil, že ve čtvrtek odbory "uspořádají živelné blokády". Později byl tento výrok zjemněn s tím, že "v této situaci mohou vznikat blokády živelně" - nicméně odborový předák v přímém přenosu vyzval k nezákonným akcím.

Čímž si řekl o mou facku. Zatím jen tuto virtuální. A také o podnět k Ústavnímu soudu - proč totiž mají odbory, ve kterých je organizována menšina zaměstnanců, mluvit i za mne - který organizován nejsem?

Aha, tak proto ty výzkumy veřejného mínění...

Ale - za mě nestávkujete!

Psáno v Praze dne 12. června 2011

53 komentářů:

informace řekl(a)...

V Německu počet mrtvých na E.coli stoupl na 35 osob.
Oznámil to něm. ministr zdravotnictví Daniel Bahr.
Celkový počet onemocnění 3255 osob.

informace řekl(a)...

Nechci tvrdit, že italský stávkový zákon je něco dokonalého, ale pokud se jedná o základní služby jako zdravotnictví nebo veřejná doprava (v zákoně je vyjmenováno celkem patnáct kategorií toho typu) stávka musí být oznámena alespoň deset dní předem a odbory spolu s podnikem, jehož činnosti se stávka týká, musí zabezpečit základní nutné služby. Když se jedné o městskou dopravu odbory musí přerušit stávku v ranních a večerních hodinách, když lidé jedou do práce nebo se vrací domů. Zákonem byla ustavena parlamentní komise, která má za úkol kontrolovat a případně udílet pokuty za nedodržení zákona. V případě že se jedná o stávku, která má celostátní ráz, vláda ji může suspendovat a vyzvat strany k dalšímu jednání. V regionech nebo provinciích, jedná-li se o místní stávku zakročují prefekti.
Zákon, velice podrobný, byl vypracován a schválen v 1990 r. a konečně zavedl pořádek do každodenního života po dvaceti letech divokého stávkování bez jakýchkoliv pravidel nebo ohledu na ostatní. Naopak heslem odborů tehdy bylo, udělat co nejvíc potíží, aby se tak dosáhlo rychle cíle.
Zákon: h://w.abclavoro.it/html/legge_sciopero.html

kocour řekl(a)...

Dvojí nesouhlas:

1) Z principu není nic mimo právo. Právo pokrývá cokoli, jen je občas problém zjistit, jak. Co není zakázáno, je dovoleno > nic není mimo.

2) To, co se chystá a čemu se z nějakého důvodu říká "stávka", z definice stávkou není. Zákon ani ústava neříká, co to vlastně stávka je. Z podstaty věci se ale dá stávkovat jen proti zaměstnavateli za prosazení požadavků v rámci zákona. A vláda, proti které je stávka namířena, tady není zaměstnavatelem (leda by stávkovali státní úředníci anebo pokud bychom žili v komunismu, kdy by vláda byla zaměstnavatelem všech) a cíl stávky není v mezích zákona, ale za účelem prosazení zákona, její cíl je jasně politický. Politická stávka podle mého nemá s čl. 27 Listiny nic společného, jen jméno. K prosazování politických požadavků de lege ferenda tady máme práva volební, petiční, sdružovací a shromažďovací, popř. právo na odpor, ale nikoli právo na stávku.

Vláda udělala chybu hned dvojí: jednak že přistoupila na to, že se jedná o stávku ve smyslu čl. 27, druhak zákeřnou, podrazáckou, prostě zmrdí formou, jakou se tomu protestu snaží zabránit.

Ne, taky nesouhlasím s blokádou a za mne nestávkují, tento způsob prosazování politických cílů se mi nelíbí a odpuzuje mne, ale stejně tak mne odpuzuje ten vládní podraz zejména pokud se týče formy předání předběžného opatření.

STK řekl(a)...

Tahle floskule "Je dovoleno vše, co není zakázáno!" je, vážený jmenovče, s prominutím bezbřehá hovadina.
Zkuste tohle tvrzení domyslet - a nepoužívejte žádných dodatečných mantinelů.
Zákony se pak zabývají samými zákazy a stejně nejsou a nikdy nebudou schopny postihnout celou oblast lidského konání.

informace řekl(a)...

Mgr. Pavel Hasenkopf?????????????????????????????
Kdo je vůbec kdo v tomhle blázinci?

kocour řekl(a)...

Já to mám promyšlené do detailu, STK.

kocour řekl(a)...

informace: Kocour byl na Psu od roku 2002 až do jeho převzetí Lidovkami - odmítl si nechat dát na krk psí známku. A teď je zde. Máte s tím nějaký problém?

informace řekl(a)...

Pardon,
už mi to došlo. Kocouři jsou dva. A nemyslím, že by byli oba kloni našeho potomka Velkého Džingischána.
Každý mluví jinak a mají i jinou kompetenci.
Prosím za prominutí.

kocour řekl(a)...

Dva?
Nic se neděje.

drak řekl(a)...

Šaman to napsal hezky a lépe bych mé pocity ohledně té otravné záležitosti vyjádřit nedovedl.

Informaci a STK:

Myslím, že doba dozrála k tomu, aby se tedy v té legislativě už konečně řeklo a jasně vymezilo, co to je stávka a co ne, kdy a za jakých podmínek lze stávkovat a kdy ne atd atp, aby ti otravní odborářští kraválisté dostali jasně vymezený píseček, kde si ještě mohou plácat bábovičky a kde už dostanou po zásluze přes pazoury.

Kocourovi:

Možná, že to předání soudního opatření nebylo zrovna ani moc fér ani moc košér, ale račte si uvědomit, že vyhlašovat v pátek v poledne něco, co se spustí v pondělí nebylo nic moc fér ani košér zrovna tak a navíc to tomuto předání zákazu přecházelo, takže vinu toho všeho spatřuji především a pouze u organisátorů stávky.

STK řekl(a)...

Ajaj...
Příchodem právníka do Hospůdky končí éra hledání spravedlnosti, nadále se už bude hledat jen právo. Pokud si někdo myslí, že jsou to záležitosti podobné, těžce se mýlí...
[;-)
Jinak: s definicí kocourů naprosto souhlasím, mám doma jako předobraz mého avatara vždy aspoň dva chlupaté.

Čímž nemyslím policajty...

drak řekl(a)...

STK:

Já si myslím, že synergie odborů s KSČM a ČSSD není v pořádku a to již dlouhá léta. Proto si myslím, že už je konečně na čase, aby se co nejdříve dala stávková legislativa do pořádku, tím se jasně vymezí pískoviště a pak, zůstane-li někdo viset v blokádě, zažaluje příslušné odbory o způsobenou škodu a ony to buď zaplatí, nebo si půjde někdo sednout, případně oboje a bude klid. Každý je totiž velkorysý a statečný jenom do té míry a dokud platí za následky jeho jednání někdo jiný, jakmile by je měl pocítit byť jen z části sám, okamžitě změní priority a dá pokoj.

informace řekl(a)...

Nejsem právník a tak mé poznámky jsou spíš logického rázu než odborně právnického.
K výroku děkana Právnické fakulty UK Aleše Gerlocha "Co není zákonem zakázáno, je podle listiny základních práv a svobod a ústavy dovoleno," bych tedy měla jednu otázku, nebo spíš námitku. Není Listina základních práv občana (tedy jednotlivce) souborem norem, které mají garantovat respekt jeho svobod a práv a to nejen vůči státu ale i jiným organizovaným institucím? A nejsou některými z těchto práv, které jsou mu Listinou zajišťovány, právo na svobodu pohybu, na bezpečnost, na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života?
A nejsou náhodou tato jeho občanská práva narušována organizovanou a tím spíš pak živelnou stávkou ve veřejné dopravě?
Chybí-li přesné právní normy, je na zákonodárci, aby je zformuloval a uvedl v platnost. Schovávat se za vágní přibližné interpretace jistě nepřispívá k jistotě a bezpečnosti občanů.

jiný Honza řekl(a)...

Vyhlásit v pátek, že v pondělí bude stávka, mi připadá nemravné. Nějak mě to u našich odborářských bossů nepřekvapuje. Jeden vedle druhého jsou to členové či sympatizanti ČSSD, bývalí komunisti nebo stbáci. Takže dle gottwaldovského "čím hůře, tím lépe" vedou své zaslepené ovečky. Vždyť pokud by skutečně chtěli něco udělat, celkem snadno vhodně zvolenými místy demonstrace zablokují jednání vlády, cesty ministrů apod. Místo toho se snaží co nejvíce rozhádat a naštvat obecnou veřejnost (velmi úspěšně). A ti jejich užiteční idioti - ovečky odborářské - jim to žerou i s navijákem a ochotně souhlasí, že vztek a naštvanost ostatních si vyžerou místo těch, kdo je do toho namočili.
Díky předchozí stávce DPO musely méděti jít domů přes hodinu pěšky, teď je to čeká znovu. Takže drahé zblblé ovečky upozorňuji, že v případě blokády silnic jsem ochoten si cestu vymoci i hrubým násilím.

EK řekl(a)...

Otevřeně se přiznám, nemám v pořádku čivy, u blokády ROHKŠČSSD bych se neudržel a jak znám JOHN BOYS šikana by dopadla na mne. Nikam nepojedu nebo budu hledat polní cesty na zakrytý přesun. Ozbrojujte se nelegálně, když toho budete mít málo a bez hromadného účinku jde o pouhý přestupek, obrana při legálně ozbrojen je vždy trestný čin! Den "D" je v dohledu .

Čest VV práci!

drak řekl(a)...

Existuje-li taková nádherná věc, jako je listina základních lidských práv a svobod, měla by také jakožto její protiváha a protiklad existovat listina základních lidských povinností. Jednou z těch základních lidských povinností by mimo jiné mělo být dodržování a zachovávání práv ostatních a pak až teprve, by měl dotyčný nárok uplatňovat ta práva jeho, jinak je to celé jen dobrým základe pro bezohlednou anarchii a cestu od průšvihu k průšvihu s beztrestnými, ke všemu oprávněnými pachateli.

informace řekl(a)...

Draku,
Právě na základě potřeby respektovat lidská práva občana, italský parlament schválil stávkový zákon, který značně omezuje dopad stávek v krizových odvětvích, jako veřejná doprava, zdravotnictví, civilní obrana, odvoz odpadků a pod.
Místo láteření a nadávání jednotlivců měla by se chopit věci nějaká organizace na obrany práv spotřebitelů a pohrozit, že provede class action, to znamená kolektivní soudní žalobu se žádostí o uhrazení škod, utrpených jednotlivými občany následkem zablokování veřejné dopravy. A po stávce to doopravdy provést. To by byla konkretní reakce veřejného občanského mínění na zlovolné počínání odborů. Třeba by to pak pohnulo i vládou, aby vypracovala návrh stávkového zákona.

Harpyje řekl(a)...

Efektivita italského zákona týkajícího se odvozu odpadků se v praxi manifestuje takhle:
http://www.n24.de/media/_fotos/3panorama/2008_9/juli_8/080731_2/neapel_dpa_gr.jpg
:-)))

informace řekl(a)...

Právě proto tam vláda nasadila vojsko, Vážená.

informace řekl(a)...

A místo, abyste tu do mne zase šťourala, měla byste napsat něco o německém stávkovém zákoně. Bylo by to jistě užitečnější.

drak řekl(a)...

informaci:

Uvidíme, co se z toho nakonec vyvrbí, protože sice nás v Janečkově lidově milicionářské TV "krmí" plky, že 51% obyvatel podporuje stávkující, ale třeba na lidovkách jsem viděl, že:

***************************************
Jaký je váš postoj k vyhlášené stávce?

Nelíbí se mi vládní reformy, proto stávku podporuji:
2746 hlasů;

Reformy se mi nelíbí, ale se stávkou nesouhlasím
342 hlasy

Nějaké reformy být musí, odbory své protesty
přehánějí:
4310 hlasů
***************************************

Tedy poměrně dost proti. Takže pravděpodobně jsme zase svědky dalších bolševických mediálních manipulací za účelem vydupat si další, pokud možno ještě větší podporu zdáním, že už tady nějaká nadpoloviční je.

ještě zajímavější je, že dokonce mnozí bývalí odboráři ze severní Moravy (tam lidé spíš drží palce levici než třeba Praha) říkají, že se jedná o jakousi sociálně demokratickou mafii, která zneužívá odbory ke svým politickým cílům, zrovna jsem s jedním takovým před chvílí hovořil.

Ať už je to jak chce, bude-li vláda tvrdá a důsledná, je tu aspoň jakás takás šance, že se to těm padouchům patřičně znechutí a přejde je chuť. Jakmile dosáhnou svého, jsme na řecké či maďarské cestě do pekel a je jen otázkou, čím to nakonec skončí. Zkrátka a dobře nejenom že ti soudruzi nebojují za mne, já to beru tak, že bojují proti mě. Průšvih je, že ono ani pomalu už není kam by jeden odjel a měl vůbec šanci mít od těch bolševiků, islamistů a další verbeže svatý klid a pokoj, takže nezbývá nežli zůstat a bojovat s nimi o své místo pod sluncem.

kocour řekl(a)...

Drak:

"Existuje-li taková nádherná věc, jako je listina základních lidských práv a svobod, měla by také jakožto její protiváha a protiklad existovat listina základních lidských povinností."

Bingo. Jednu takovou mám už 19 let na disku (bohužel v T602, dnes už to neumím otevřít) - Listina základních práv a povinností ... hezky v jednom lejstru.

informace:

S Gerlochem bych nesouhlasil, ale to už se opakuji.

Gerloch má pravdu v tomto:

Co není zakázáno, je dovoleno.
Stávka není zakázána, tudíž je dovolena.
(Alternativní výklad: Máme zákon o stávce pro účely kol. vyjednávání, ergo stávka je dovolena jen pro účely kolektivního vyjednávání).

Gerloch přehlédl:

Toto vůbec není stávka. Jen tomu tak říkáme.
(Když budu tvrdit, že mám doma dva psy, také tím nic nezměním na faktu, že jsou to kočky.)

EK řekl(a)...

KOCOUR: http://www.volny.cz/brozm/t602vw/

kocour řekl(a)...

EK: Díky moc, snad se k tomu někdy dostanu. A snad ještě bude komunikovat i ta disketa.

Jinak na mém blogu je rozbor k právu na stávku.

informace řekl(a)...

Umístím zprávu sem s nadějí, že ji Piksla pustí. U odkazů si doplňte chybějící část.

V Římě se dnes koná italsko izraelský summit. Během této schůzky bylo podepsáno mezi oběma zeměmi osm důležitých smluv o další spolupráci. Na pořadu jednání byla hlavně otázka vytvoření palestinského státu. Italská vláda ubezpečila premiéra Netanjahu, že se postaví proti přijetí žádosti Palestinců OSN, aby odhlasovalo jednostranné rozhodnutí palestinské strany. Hovořilo se také o jednáních mezi Palestinci a Izraelem, které by měla vést k uznání dvou nezávislých států a které by se podle italského návrhu mohla konat na Sicilii.
V Miláně dnes zahajuje desetidenní festival setkání s izraelskou kulturou "Unexpected Israel", kde bude představena milánskému publiku izraelská technologie v pěti seminářích na téma hydrotechnologie, nová media, zdravotnictví, vnitřní bezpečnost a robotika. Kromě seminářů a výstav o izraelské ekonomii a turizmu. Na programu je také výstava o izraelských kibbucích. Clou festivalu bude setkání se spisovatelem Davidem Grossmanem a zpěvákem Noa. 14. června se bude konat italsko izraelské business forum za přítomnosti obou ministrů průmyslu, kde se setkají stovky podniků obou zemí k navázání nových styků nebo k prohloubení spolupráce. Itálie je prvním evropským partnerem Izraele ve vědecké spolupráci.
://w.grr.rai.it/dl/grr/notizie/ContentItem-2cf05281-12b0-485c-932c-f621ef7c58db.html?refresh_ce

V Miláně také protestovali členové filopalestinských sociálních center proti pořádání festivalu na centrálním náměstí Piazza Duomo, s obvylými hesly.
://milano.repubblica.it/cronaca/2011/06/07/news/milano_la_settimana_d_israele_non_trasloca_da_piazza_duomo-17339473/

informace řekl(a)...

Samozřejmě Piksla zas sežral můj příspěvek o izraelsko italském summitu a o desetidenním festivalu izraelské kultury v Miláně «Unexpected Israel».
Díky za vylovení a vyvěšení. je to zajímavá zpráva.

informace řekl(a)...

To, co chystají na čtvrtek odbory, jak jsem viděla ve zprávách, je něco jako generální zkouška ke generální stávce. Jasně politického charakteru.

Šaman řekl(a)...

Vyloveno, vyvěšeno. Piksla asi nemá rád informace...
\ :-)

informace řekl(a)...

Nejenom Piksla...

Kopretina řekl(a)...

No u nás v drahé zemi České chtějí dopravní dopravové podniky stávkovat. Želežničáři a autobusáci chtějí více stávkovat. Ve čtvrtek nebude v ČR fungovat doprava.Ještě, že jsem zkoušky vykonávala dneska, protože bych se v čtvrtek neměla jak dostat... Jsme to my Češi parchanti levicoví, jak to Francouzi, kteří rovněž rádi stávkují...

drak řekl(a)...

U Francouzů mívám často pocit, že oni už vlastně pracovat v podstatě už dávno přestali.

Kopretina řekl(a)...

My Evropané (nejenom Francouzi) jsme zkaženi blahobytem, sociálním systémem, máme hodně jídla, oblečení, nic nám nechybí, jsme obžerové (dokonce každý 3. Čech mám vyšší hmotnost, než by měl mít, ochlasti... Tedy já ne, vy všichni zde také ne, ale dost Evropanů ano. Blahobyt nás zničí, trpíme sklérózami, infarkty, mozkovými mrtvicemi, rakovinami,cukrovkami... No a k tomu nás zaplaví černoši a mohamedáni, ti se u nás v Evropě mají také dobře, u nás cigáni. Samozřejmě, nesmím zevšeobecňovat, ale hodně z nás jsou parchanti, nikoho nechci urazit... ale u mnohých lidí to tak platí...

Harpyje řekl(a)...

Protože se Kopretina nemá k tomu, aby na sebe prozradila, že dnes úspěšně složila závěrečné zkoušky, tak se toho úkolu ujímám já.
Ještě jednou gratuluji, a doufám, že se k mé gratulaci připojí i ostatní návštěvníci této krčmy v čele s panem hostinským. :-)

informace řekl(a)...

Tanti auguri a te, cara Margherita, tanti auguri a te!

stk řekl(a)...

Tak teď jste mě opravdu naštvala, Kopretino!
Já nadváhu mám! A za pár kilo bych byl i obézní. (Ne, že bych na to byl hrdý. Ale jsem pravdomluvný - pokud se to dá. Proto taky mám písmeno "T" ve svém nicku.)
To, že je nějaký národ "schlang" ovšem ještě neznamená, že bude zdravější než ty ostatní.

K Francii: Už v dětství hlásívávali v rádiu (TV u nás ještě nebyla), že francouzští pracující opět bojují za svá práva proti svým (kapitalistickým) vykořisťovatelům stávkami, i generálními. Už jsem důchodce (prase)- a nic se nezměnilo. A tuším, jestli přežijeme konec světa v roce 2012, EU nebo okupaci Evropy muslimskými hordami, případně můj nejoblíbenější katastrofický konec civilizace, pád planetky do Mexického zálivu a dožijete se důchodového věku (čert ví, v kolika letech), tak se ve Francii bude dál vesele stávkovat.
* * *
Stávkovat, jít si zademonstrovat do ulic a pak v hospůdce pomalu pít výborné francouzské víno a s rozvahou přikusovat vynikající francouzské sýry je prostě tak francouzské, jak jen možno...

Nemám pravdu, Vlastimile V.?

STK řekl(a)...

A zas budu poslední - ale i já posílám Kopretině virtuální růžičku!

Pedro řekl(a)...

Poslední jsem zatím já - právě jsem dorazil k počítači ze zahrádky a připojuji se s gratulací naší roztomilé Kopretině.

Harpyje řekl(a)...

Ještě jste jako na slovo vzatý znalec Francie, STK, zapomněl na béret basque a harmoniku.
http://www.foto-wolff.de/copper/albums/userpics/10058/thumb_2%20Typisch%20Franzose%20___%20oder%20doch%20nicht.JPG

Kopretina řekl(a)...

Díky moc! Z obhajoby práce mám za 1, z právních předmětů mám za 2 a z němčiny mám za 2... S mohutnou pomocí Harpyje...

Kopretina řekl(a)...

Milý STK omlouvám se, nechci urazit ani Vás ani nikoho jiného...Píši s nadsázkou... Kritizuji nás všechny.. Ale umění člověka je být k sobě kritický... Mluvila jsem o VŠECH Češích obecně, ne jen o Vás...

s.t.k. řekl(a)...

Že byste nepoznala nadsázku, Harpyje? Ale to nikterak nevadí, já Vás taky neberu vážně...

stk řekl(a)...

Jistě Kopretino, nadsázka [;-), já to taky tak bral - což jste už rovněž zajisté pochopila...

Zajímavé je, že názory zdejších spolubesedníků formují v mém mozku představy o vzhledu jejich nositelů. Je to pochopitelně hloupost, ale podvědomí pracuje, ať chceme nebo ne. Tak jako Harpyje je v mých představách dáma kolem šedesátky, poměrně vysoká, štíhlá až kostnatá, v elegantním a drahém kalhotovém kostýmku s foxteriérem na řemínku, Vy se mi jevíte jako malá, usměvavá blondýnka, trošku baculatější, než je současná móda. A máte jízdní kolo. Jistě, to moje počínání je zcela podvědomé, kdybych někdy slyšel Váš hlas, byl by můj odhad možná přesnější - nebo naopak zcela mimo mísu. Kdybyste přátelé viděli, jak umaštěně a nezdravě vypadal jeden z rozhlasových hlasatelů - s nádherným hlasem a skvělou dikcí - vsadili byste na to "mimo mísu".

(To nic, to píšu jen tak, pro zábavu publika...)

Kopretina řekl(a)...

No, nechci se sama sebe popisovat, jen napíši to, Vám to říci mohu,jsem ročník 1984 a má přirozená barva vlasů je plavá, ale nechala jsem si udělat vlasy tříbarevné, jeden pruh červený, druhý pruh žlutým melírem a třetí pruh má přirozená barva... A víc se nechci popisovat...Slíbila jsem Harpyji, že pošlu fotky z promoce až budou... Tedy my v rodině vlastně foťák nevlastníme, máme jen v mobilu, ale doufám, že bude možnost koupit si DVD z promoce...

OK4RM řekl(a)...

Milý Šamane,

malé upřesnění: v Listině základních práv a svobod je ještě napsáno (číslo článku z hlavy nevím, ale snadno to najdete), že práv dle čl. 26, 27 a dalších je možné se domáhat výhradně v rámci platných zákonů.
Takže není pravda, že by odboráři měli nějaké blíže nespecifikované "právo na stávku". Mají právo na stávku pouze dle zákona o kolektivním vyjednávání, a tam je zase jasně napsáno, že se musí týkat sporu mezi odbory a zaměstnavatelem.
Takže by bylo dobré, kdyby se o této vyděračské akci nemluvilo jako o "stávce", protože to žádná stávka není!

S pozdravem
Jindra Vavruška

drak řekl(a)...

Kopretině tímto opožděně gratuluji.

Kopretina řekl(a)...

Děkuji, draku...

drak řekl(a)...

Kopretině:

A co z Vás tedy vlastně bude, tedy už je, pakliže to není tajné?

Kopretina řekl(a)...

Jelikož mám právní vzdělání, tak budu hledat místo v soudní administrativě, administrativě u advokátů...Otázka je, kde se mi podaří najít místo... U nás na Znojemsku je práce málo, snad se mi podaří najít práci alespoň v Brně... Bude to boj...

A.S. Pergill řekl(a)...

Kocoure,
pokud nainstalujete DOSBox (volně ke stažení a dá se vygooglit), tak v něm můžete spustit T602 (máte-li ho ještě někde). Na psaní byste musel překopat klávesnicové drivery (návody na to existují), ale na nějaké prohlížení nebo copy - paste by to mělo fungovat dostatečně. Spustil jsem v tom i MAT a CSED (se stejnými omezeními), z DOSovských editorů se mi v tom nerozjel akorát Klasik, jen prohlížeč. Tenhle program je nejen pro různé typy windowsů, ale i pro linuxy a další unix-like systémy a dokonce i pro Amigu.

A.S. Pergill řekl(a)...

"Smějící se bestie" opět bodují:
Po českém internetu koluje obrázek bedýnky okurek s cenou - přeškrtnuto 20, nová cena 4 Kč/kg.
A k tomu komentář: "Ještě se po... z elektřiny a nájemného a jsme za vodou!"

drak řekl(a)...

Kocourovi:

Co se toho importu textu z T602 týče, tak DOSBoxem a dalšími jinak nesporně zajímavými hračkami bych se na Vašem místě nezdržoval, pakliže Vám takové hraní není vyloženě libou kratochvílí, to je pak něco zcela jiného. Problémy jsou 2:

* disketa: - najít dnes stroj s disketou není až tak úplně snadné, s těmi starými na 5 a 1/4" to už je skoro nemožné, no a s těmi novějšími na 3 a 1/2" se ještě něco splašit dá. Nejlepším řešením je asi pořídit si od TEACu externí USBčkovou mechaniku. Sice je to to nejdražší řešení, ale je to to nejuniversálnější.

* import z formátu T602: Pokud se správně pamatuji, tak české verze Billovy M$ Office 2000 a snad i 97, měly import formátu T602. U verze 2003 si nevzpomenu a 2007 ho pravděpodobně už nemá a 2010 nevím, tak moc jsem se v tom ještě nehrabal. Další možností je podívat se na www.602.cz, konkrétně na http://www.602.cz/archivni_produkty a tam zkusit stáhnout 602PC Suite, ten by si s tím souborem pravděpodobně poradil. Nebo je k mání zdarma OpenOffice http://www.openoffice.cz/ a tem ten importní filtr pro T602 má rovněž.

drak řekl(a)...

Kopretině:

S tou prací držím palce. Sice je na jedné straně pravdou, že skoro každý, kdo hledá nějaké lidi a chce je zaměstnat, je jako by na hlavu padlý a chce po nich 2-3 roky praxe a podobné ptákoviny, ale je jasné, že tu sci-fi nejde držet do nekonečna, takže sem tam se najde i někdo rozumný a třebas i za nižší plat, ale dá šanci i čerstvým absolventům. Slušných lidí je zapotřebí jak u soudů tak v advokacii, takže nepochybuji o tom, že se někde uplatníte.

drak řekl(a)...

Pergillovi:

Ano, rád vzpomínám, kolik krásných a úžasných vtipů chodilo mezi lidem kdysi za bolševika a jak se teď krásně vymýšlejí nové, podobné, které zase pasují na ty zelené khméry, unijní trockisty a další zešílevší státníky a činovníky :-) Bohužel ale platí úměra, že čím lepší vtipy se kolem situace dají dělat, tím horší ta situace vlastně je. Rád bych se tedy zase vrátil do dob, kdy se ty vtipy nevymýšlejí tak snadno a rychle.