úterý 24. dubna 2018

Mír Izraeli a všemu lidstvu


Když se něco děje popatnácté, tak je to docela tradice. Takovou tradicí je už akce "Kulturou proti antisemitismu", kterou pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) vždy v období po Jom ha-šoa, což je izraelský svátek k uctění obětí holokaustu. Letos tento svátek připadl na 12. dubna, kdy se už potřinácté četla jména zavražděných lidí, letos už v 16 městech a obcích České republiky. Poněkud veselejší byla nedělní akce, která začala také už tradičním Pochodem dobré vůle. Tradičně se startuje ve dvě odpoledne z Kafkova náměstí, ale protože to je zabrané lešením, sešlo se asi 400 lidí v rohu Staroměstského náměstí před kostelem sv. Mikuláše. Tentokrát se nedostavili provokatéři z řad příznivců palestinských Arabů, takže nad Staromákem vládl klid, mír, modrojas a plápolání izraelských, jeruzalémských a českých vlajek

pondělí 2. dubna 2018

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ s Janou Rečkovou


"Věřím, že fantazie je silnější než
vědění.
Že mýty mají větší moc než
historie.
Že sny jsou mocnější než
skutečnost.
Že naděje vždy zvítězí nad 

zkušeností.
Že smích je jediným lékem na 

zármutek.

A věřím, že láska je silnější než 

smrt."

(Robert Fulghum)