úterý 29. května 2012

Bláhoví Němci, zvaní sudetští


Všechny pokusy žádat od nás materiální či jinou formu nápravy poválečného odsunu jsou bláhové. 

O víkendu byly letnice, takže v Norimberku probíhaly tradiční Sudetoněmecké dny. Každý rok to tak je v tuto dobu. Proto se také pokaždé toto setkání našich bývalých krajanů, jejich potomků a jejich příznivců odehrává v době výročí heydrichiády. Vloni to bylo na výročí zničení Lidic, letos zase na výročí atentátu na Heydricha. V této tradici je zakódován i rozdílný pohled na léta válečná a poválečná mezi námi, Němci a sudetskými Němci. Jedni vlastenci vzpomínají hrdinného boje parašutistů a domácího odboje, druzí vlastenci vydávají v češtině vzpomínky Frau Lina Heydrich, válečné zločinkyně, která na zámečku Panenské Břežany vládla nad životy vězňů, které si sem na práci nechávala posílat z Terezína.

pondělí 28. května 2012

POZVÁNKA: Čeští umělci za okupace – mezi heydrichiádou a kolaborací


Ve dnech 30. a 31. května 2012 probíhá v Malém sále Ústřední knihovny v Praze na Mariánském náměstí 1/98 konference organizovaná Obcí spisovatelů a Městskou knihovnou v Praze, jež je zaměřena na téma kolaborace a vlastenectví v českém kulturním prostředí za protektorátu. Doposud nedošlo ke komplexní, samostatné reflexi osobních dilemat a jednání lidí pera – literátů, novinářů, scénáristů, během nacistické okupace. Nevybíráme si, do které doby se narodíme; můžeme zažít osudový zlom v běhu dějin. Ale pak už spočívá na naší volbě, jak se zachováme. Chceme odlišit hrdiny a zbabělce? Cesta k rozhodnutí nebývá jednoduchá… Unikátní přednášky odborníků na moderní dějiny a investigativních publicistů budou určeny zájemcům o historii, literaturu či kinematografii, stejně jako zvídavým čtenářům MKP. Vstup zdarma bez rezervace.

neděle 27. května 2012

ČESKÉ TEXTÁRNY 2002: Hodnocení Výkonu – Nové Odměňování

Pondělí 27. května
Managoři se dnes na své pracovní poradě zabývali projektem Hodnocení Výkonu - Nové Odměňování. Rozhodli se ho přejmenovat, protože zlomyslní zaměstnanci místo celého názvu používají upravené zkratky projektu. Na jeho nový název bude vypsáno výběrové řízení.

pátek 25. května 2012

MOBY DICK: Den, kdy přijde zákon

Sýrová katastrofa, rozumné tempo, tuzexová drachma, hypotetické riziko a speciální přístup. 
*****************************************************
Neděle 20. května 2012

VIII. sjezd KSČM rozhodl o tom, kdo povede Stranu do IX. sjezdu, až ve druhém kole. Bude to dosavadní předseda ÚV soudruh Vojtěch "Falmer" Filip.
"V programu KSČM mi chybí především obnova veřejného vlastnictví, zakládání podnik, otázka odkupu či konfiskace nelegálně nabytých majetků. Majetek by měl přejít do rukou státu, krajů a obcí. Měly by se zakládat komunální podniky, družstva." (Lukáš Kolarčík, předseda stalinistického Svazu mladých komunistů, který usiloval o místo 1. místopředsedy KSČM. Neúspěšně.)

čtvrtek 24. května 2012

Lékařská historka o tlaku


aneb drahé zabíjení českých pacientů

Jistý mladý muž poněkud nervóznějšího typu udělal tu chybu, že navštívil svou paní doktorku. Mladý muž je sice pracovně dosti vytížen, leč přesto pilně ničí domácí rotoped a svými pohorami obrušuje povrch horských masivů doma i v zahraničí, považuje se tedy za sportovně kompenzovaného. Návštěva u paní doktorek se děje ponejvíce tak, že tyto se vás štítí dotknout, avšak poštvou na vás milou sestřičku s tlakoměrem, abyste si za svých 30,- Kč užili. Což lidi poněkud nervóznějšího typu poněkud znervózňuje, takže v tomto případě celkem pochopitelně tlakoměr naměřil poněkud vyšší tlak než normální. Paní doktorka pravila, že pokud i příště bude tak vysoký tlak, bude muset nasadit léky. Mladý muž totiž nekouří ani nechlastá, takže mu neměla co zakázat.

úterý 22. května 2012

Soukromý vesmír


První soukromá kosmická loď Dragon míří k Mezinárodní kosmické stanici s půl tunou nákladu poté, co ji na oběžnou dráhu vynesla soukromá raketa Falcon 9. Bezpilotní (zatím) Dragon a nosná raketa patří  soukromé společnosti Space Exploration Technologies (SpaceX). Technologický úspěch je nepopiratelný, avšak "soukromost" projektu je značně diskutabilní. Stejně jako finanční výhodnost. Alespoň prozatím.

pondělí 21. května 2012

O tom českém nacionalismu zase


Před 10 lety jsme se chystali k referendu o vstupu do Evropské unie. Tehdy jsem dal na web tento článek. "Pan hodný současný německý kancléř " byl tedy Gerhard Schröder, "zlým" kancléřem se Edmund Stoiber nakonec nestal. O EU jsem měl mnohé libé představy, ale až realita mě přesvědčila o tom, že i v této nadnárodní instituci panují velice silné nacionalismy – vidíme že nejen německé, ale i francouzské a v poslední době zejména řecké. Češi zde jsou tedy v tomto nikoli první ani poslední. Paradoxně v tomhle jsme praví Evropané, tak proč nám to vyčítat?

neděle 20. května 2012

ČESKÉ TEXTÁRNY 2002: Převrat v technologii tisku

Pondělí 20. května
Duto Hlav přišel z dnešní managorské porady celý zrůzněný. Dostal zase pojeb - tentokrát za to, že jsme dosud nepodepsali nové platové výměry, platné od 1. dubna. Museli jsme je podepsat s antedatací - hned s nimi spěchal na Útvar lidských a nelidských zdrojů. Ještě předtím vyjádřil nespokojenost s tím, že jsme uvedený dokument nepodepsali včas:
"Když nedokážete plnit ani takovéto základní povinnosti zaměstnanců, nedivte se pak, že vaše ohodnocení vypadá  podle toho."


pátek 18. května 2012

MOBY DICK: Příliš mnoho důkazů

Melouny v krabici od vína, prorůstová opatření, nastávající Grexit a otázky nastolení moci
*************************************************************
Neděle 13. května 2012, Svátek matek; r. 1955 byl v pankrácké věznici popraven z politických důvodů dělník Adolf Petrovský; probíhá Měsíc obětí komunismu

Do Česka přišli zmrzlí muži, přesně podle kalendáře. Začalo Pražské jaro. Tradičně se hrála Smetanova Má vlast, Českou filharmonii netradičně řídil skvělý ruský dirigent Vasilij Petrenko.

úterý 15. května 2012

Nejnadanější člověk ČSSD


Neznalost Ústavy a dobrých mravů neomlouvá

Protikorupční policie zadržela osm lidí kvůli podezření z poškození zájmů Evropské unie, podplácení, přijetí úplatku a sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky. Mezi zadrženými je i poslanec, středočeský hejtman, zastupitel Hostivic, odborný asistent 2. lékařské fakulty UK, společník eseróčka 4R s.r.o. a stínový ministr zdravotnictví. Tedy - toto je identifikace jediné osoby. K jejímu zadržení prý došlo "se souhlasem" předsedkyně Poslanecké sněmovny. Imunita byla Davidovi Rathovi na kočku, protože byl zadržen bezprostředně po spáchání trestného činu. Toto ústava prostě umožňuje. (Upozorňovali jsme na to několikrát, až nyní se přetrhl drát.)

pondělí 14. května 2012

Kdo je vlastně ten Čecháček?


(Autorka: Informace)
Několik poznámek k citátu prof. Václava Černého o čecháčkovství ze třetího dílu jeho Pamětí.

Pokusím se tu vysvětlit z jakých premis profesor Černý ve své kritice vychází a z jakých pozic a jakými měřítky hodnotí morálku české inteligence a českého národa.

neděle 13. května 2012

ČESKÉ TEXTÁRNY 2002: Pitomci tisknou

Pondělí 13. května
Dnešní managorská porada se týkala snižování nákladů. Duto Hlav přišel celý zesinalý. Běsný Kokot ho zjebal osobně za to, že právě v naší textárně spotřebováváme nejvíce náplní do tiskáren. Za loňský rok jsme za ně utratili celkem deset tisíc korun. Na finanční škvíru, kterou České Textárny krvácely, přišla poradenská dceřinka firmy Kameratte. Audit stál asi deset milionů.

pátek 11. května 2012

MOBY DICK: Přistání Marťanů

Dovolená v Bludné Noře, zmrazení cen PHM, kultura úspor, pohlavní právo a tvrdé ruce
**************************************************************

středa 9. května 2012

Osvobozeni od vítězství


Před sedmašedesáti lety jsme to zase jednou vyhráli. Vlastně...
************************

Včera se slavil osmý květen - Den vítězství. Bohužel strašně dlouho jsme slavili  9. května jako Den osvobození... A protože jsme byli osvobozeni, byli jsme vděčni osvoboditelům, místo abychom oslavovali vítěze. A protože jsme byli vděčni osvoboditelům, hodně jsme jim dovolovali.

úterý 8. května 2012

Rozezlení


Urážlivý dar Sudetoněmecké kanceláře do Lidic a projev naprostého nepochopení Tomáše Halíka

Vloni na podzim se objevily zprávy o unikátním audioprojektu, který měl rozeznít Lidice. Za projektem stála aktivita manželů Viléma a Lenky Faltýnkových z Tuchlovic, kteří založili sdružení Sonosféra. Výsledkem má být "audioráma" – návštěvník bude procházet pietním lidickým územím, kde se dnes krom několika artefaktů nachází jen rozlehlá louka, obklopená stromy, a do sluchátek se mu budou z upraveného mobilu, který si půjčí v recepci památníku Lidice, v konkrétních místech ozývat zvuky mírové vesnice. Zvuky, jež tu mohly znít předtím, než obec 10. června 1942 vypálili nacisté.

pondělí 7. května 2012

Konec utrpení


Ve Francii zvítězil v prezidentských volbách socialistický kandidát Francoise Hollande. Jeden z jeho 60 programových bodů slibuje "zdanit bohaté": Ti Francouzi, kteří si vydělají více než milion eur ročně, mají platit 75% daně. Takových bohatců sídlí v zemi několik set (zatím). Připomeňme, že ti skutečně bohatí žádné "příjmy" nemají, viz případ československého chudáka Babiše.

neděle 6. května 2012

ČESKÉ TEXTÁRNY 2002: Nesetrvávat na dosažených úspěších

Pondělí 6. května
Průzkum spokojenosti zaměstnanců ukázal, že nejvíce spokojeni jsou zaměstnanci, kteří strávili v Českých Textárnách méně než  tři roky. Po třech letech, jak poznamenal Dur Durak ve svém článku ve Zprávách, ztrácejí "motivaci ke své seberealizaci i uspokojení ze svého přínosu k hladkému rozvoji společnosti". Stručněji řečeno - ztrácejí iluze.

pátek 4. května 2012

MOBY DICK: Bezostyšné vměšování

Zprávy z tisku, chybná interpretace, spásné poplatky na psy a bezpečnost sportu.
****************************************************
Neděle 29. dubna 2012
V Česku panují tropy. V pátek získala vláda ve Sněmovně důvěru s bezpečnou většinou 105 hlasů. Podporu vyjádřil i veverčí poslanec Otto Chaloupka.
Mrtvá Kočka: "Asi to dostal stranickým úkolem přímo od Víta Bárty."

středa 2. května 2012

Dinosauří materialismus

Skvělé setkání starých dobrých dinosaurů v Pardubicích jsem tu popsal poměrně zevrubně. Je však ještě třeba zmínit materiály, které jsme na Dinoconu obdrželi u recepce.

úterý 1. května 2012

Oficiální postoj levice


"Svoboda leží na chodníku pod lampou, na které visí kapitalista."

Už kvetou šeříky, teploty dosahují tropických teplot. Lid dělný i flákačský si udělal prodloužený víkend v lesích, luzích, na chalupách a zahrádkách. Zůstalo však dosti lidí ve městech, z nichž někteří slavili i Svátek práce. Slavili, družili se, houfovali, přecházeli, projevovali se. Některé ty projevy byly dosti kuriózní a nebylo vždy patrno, z lůna jaké strany vyšel politik, který je pronáší.