úterý 28. února 2012

Blackouty včera, dnes - a zítra?


Minulý týden byla česká energetická soustava blízka rozpadu a možným následným blackoutům.  Zatímco dříve byly výpadky elektřiny způsobovány nedostatkem elektřiny, nyní je to způsobováno jejím přebytkem. Naše generace uměla s výpadky žít, uměli bychom to i dnes?

V reálném sociku 60. let zhasla světla, přestala lednit chladnička, přestalo hrát rádio. Bydleli jsme v třípatrovém baráku, problém s výtahy jsme neměli. Abychom viděli, zapálili jsme svíčky. Obsah chladničky se zabalil do peřin, na pití jsme naplnili lahve, hrnce pak vodou na vaření. Zásoba vody ve vaně sloužila na splachování záchoda. (Dám vám tip pto přežití: Když do bytu přestane proudit voda, nemusíte umřít žízní. Je jí ještě spousta ve splachovadlech. Jen si ji zbytečně nevypotřebujte!)

pondělí 27. února 2012

Pošta česká není hezká


(zaujatý a neobjektivní pohled uživatele)

Včera psal Aston (opět) nevlídná slova o České poště. Už jsou pryč časy pohádkového listonoše pana Kolbaby, který pro jeden dopis putoval rok a den po světě, aby spojil dva trpící milence. Minula i doba koňských povozů, kdy se po Praze rozvážela pošta dvakrát denně a došla vždy včas. (Ještě po válce, 2. světové.) Mezitím existovala pošta komunistická, která např. prohlížela všechny zahraniční zásilky a některé i státně bezpečnostně vykrádala.

sobota 25. února 2012

ČESKÉ TEXTÁRNY 2002: Korporátní kultura mezilidských vztahů

Pondělí 25. února
Náměstek Ivoš Kvakoš se důrazně ohradil proti šuškandě, že stále snižuje počet zaměstnanců i nad limit stanovený kolektivní smlouvou: "Součástí zadání Projektu 2002 nebylo - opakuji nebylo - předem stanovené snižování počtu zaměstnanců, ale nalezení rychlého a účinného postupu, jak co nejlépe zefektivnit funkce, činnosti a procesy v ČT. Redukce počtu zaměstnanců nebyla cílem - je pouze druhotným výsledkem  projektu."

pátek 24. února 2012

MOBY DICK: Případné následky uvolnění energie

Dotační odezdikezdismus, pilné krávy, líná neutrina a nepřátelé Sýrie
**************************************************************

čtvrtek 23. února 2012

Pochody bez konce


(Autor: Bohumil Pick)

»"Masový hrob obětí pochodu smrti" je nonsens. Když byli tehdy lidé hnáni z místa A do místa B a cestou zabíjeni, nemohl vzniknout masový hrob. To za prvé. Za druhé není jasné, proč by je zabíjeli cestou - mohli Häftlingy vyhnat z KZ řekněme 20 km daleko a tam je všechny do jednoho pobít. Když chtěli zachovat jejich pracovní sílu pro říši v místě B, tak by je zase cestou nezabíjeli. A proč některé "pochody smrti" směřovaly vstříc Rudé armádě?… Když měly být Häftlingové pro říši zachováni, tak proč je stráže SS střílely? A dokonce zcela zbytečně pro výstrahu… Až to logicky vysvětlíte, tak se se mnou bavte!… Ve Vaší website jsem našel tvrzení, že Auschwitz I-III osvobodila Rudá armáda. To je ale nepravda. Týden předtím odevzdaly SS správu všech třech táborů výboru z Häftlingů a vyzvaly vězně, že kdo chce, ať jde s nimi na západ.« To napsal pan  česko-německý spisovatel a žurnalista Tomáš Krystlík v komentářích k minulým článkům, kde jsem referoval o konferenci "Odsun Němců z Československa – 65 let poté", která se  29. listopadu 2011 konala v městském muzeu v Ústí nad Labem. Nikterak nehodlám "logicky vysvětlovat" činnost vrahů SS, aniž bych se snad chtěl "bavit" s autorem tak obludných názorů. Pro čtenáře jsem pro dnešek připravil jeden z příspěvků z jiné konference. Své svědectví o pochodech smrti na ní předložil pan Bohumil Pick:
***************************************************

středa 22. února 2012

Svobodná vůle lidu


V neděli 22. února 1948 proběhl památný Sjezd závodních rad. K výročí dočasného vítězství dělnické třídy budu nejdříve citovat z ohořelého výtisku zvláštní přílohy Zpravodaje OV KSČ Praha-5 a Informací ONV Praha-5: "Únor 1948 v Praze 5 ve vzpomínkách přímých účastníků" (zpracovala komise regionálních dějin OV KSČ v Praze 5, vyšlo v roce 1988):

úterý 21. února 2012

Šlo o bezpečnost Evropy

Šaman v Ústí
(Report z konference "Odsun Němců z Československa – 65 let poté" kterou dne 29. listopadu 2011 uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu definitivně končí. Zveřejňuji střípky z následující debaty. Skutečně jenom střípky, protože v diskusi se mluví rychleji než při přednášení příspěvků, mluví mnozí a dokonce chce mluvit i člověk, který to zapisuje a zároveň fotografuje. Takže má strašně nečitelný těsnopis.)

pondělí 20. února 2012

Německé vyrovnání s nacistickou minulostí není postačující


Miloslav Bednář
(Další část reportu z konference "Odsun Němců z Československa – 65 let poté" kterou dne 29. listopadu 2011 uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu. Poslední příspěvek přednesl prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc., rovněž z hostitelské UJEP a nazývala se "Odsun Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy".)

neděle 19. února 2012

Hlavní město česko-německých vztahů

Zdeněk Radvanovský
(Další část reportu z konference "Odsun Němců z Československa – 65 let poté" kterou dne 29. listopadu 2011 uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu. Dnes budu referovat o posledním panelu "Sine ira et studio? Bez hněvu, avšak zaujatě?". Tento panel otevřela přednáška doc. PhDr. et. Mgr. Zdeňka Radvanovského CSc., prorektora pro vnější vztahy UJEP, jež se nazývala "Němci v českých dějinách a studium jejich odkazu na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem".

sobota 18. února 2012

ČESKÉ TEXTÁRNY 2002: Crazy výtah


Pondělí 18. února
Po dobu slídění zájemců o odkup Českých Textáren po podniku jsou zrušeny pondělní porady na Severním městě, aby byli managoři vždy k ruce novým potencionálním investorům. Dokonce i čáp marabu stojí v tomto sychravém počasí na svém komíně. Psáno odpoledne: Tak to není přímo on, čáp marabu, ale jeho umělohmotná náhražka.


pátek 17. února 2012

MOBY DICK: Kapitáni v srdci bouře

Nedostatečná nesmrtelnost, kultura Gazpromu, nebezpečné gorily, politika songun, útok na spoluevropany a srdeční záležitosti prezidentů
***************************************************

čtvrtek 16. února 2012

ZASLÁNO: O prospěšnosti Božích přikázání

(Autor: Jakub Sinderhauf)

Starej Murphy se zničehonic najednou objevil v kostele. Ano, v kostele. Starej Murphy. No panáčka to samosebou skoro trefilo, jak ho uviděl. Murphy k němu nikdá ani nepáchl, v životě!

středa 15. února 2012

Nebýt zajatci minulosti


(Další část reportu z konference "Odsun Němců z Československa – 65 let poté" kterou dne 29. listopadu 2011 uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu. Než budu referovat o posledním panelu, zmíním odpovědi na dotazy, jež zazněly po ukončení třetího panelu konference "Právní důsledky odsunu německé menšiny z ČSR".)

pondělí 13. února 2012

Dlouhé stíny Mnichova


Jan Kuklík
(Pokračuji v reportování konference "Odsun Němců z Československa - 65 let poté" kterou dne 29. listopadu 2011 uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu. Dalším přednášejícím ve třetím panelu konference "Právní důsledky odsunu německé menšiny z ČSR" byl Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. z Právnické fakulty UK, kde např. vede Ústav právních dějin. Jeho přednáška nesla název Odsun Němců jako faktor čs.-německých jednání v letech 1956-1974. Jan Kuklík nás seznámil s některými zajímavostmi, které vyšly najevo po nedávném objevení archivních materiálů z doby minulého režimu, které se týkají uváděné problematiky.)

neděle 12. února 2012

Jakého chování by se měli Židé vyvarovat


Inspirováno komentářem Alberta Simona Pergilla k sobotnímu přehledu Moby Dicka: "…pokud se na ty vámi citované "Protokoly ..." [sionských mudrců] podíváte jako na podvrh, [je] geniální v tom, že dokázal prakticky stoprocentně souznít s míněním gojim o Židech, tak naopak mohou posloužit jako cenný informační zdroj. Dost se Židům divím, proč ho takto nevyužívají, protože je to naprosto jasný a blbuvzdorný návod, mimo jiné na to, jakého chování při kontaktu s gojim by se měli vyvarovat (pokud tedy není jejich cílem nárůst antisemitských nálad u gojim)."

Takže jakého chování se měli Židé dříve vyvarovat? Tady jsou některé "poznatky z terénu":

sobota 11. února 2012

ČESKÉ TEXTÁRNY 2002: Hledání přirozeného partnera

Pondělí 11. února
"Výhled na plnění celoročních cílů v rámci Projektu 2002 vychází z představ představenstva o přijetí výzvy, kterou nám klade liberalizovaný trh. Náročné úkoly druhého roku třetího tisíciletí splníme," sliboval na dnešní managorské poradě vedoucí útvaru Vedoucího Kanceláře Tiskového Mluvčího Tiskového Odboru Jambor. Možné to je, protože je na letošek naplánováno drastické snížení tržeb.

pátek 10. února 2012

MOBY DICK: Neoprávněné nakládání s odpady

Mráz, povodně, zemětřesení, splněná přání lidu a jiné katastrofy

čtvrtek 9. února 2012

Lid si to přeje

Český Senát schválil přímou volbu prezidenta přesnou ústavní většinou 49 hlasů. 22 senátorů bylo proti, čtyři nehlasovali a šest se neúčastnilo ani neúčastí. Osmi z deseti ústavních odborníků se přímá volba prezidenta nezamlouvá. Proč byla tedy přijata?


středa 8. února 2012

PRAGOFFEST 2012: Jak bylo v sobotu? Skvěle!


V sobotu 4. února bylo na PragoFFestu ještě lépe než v pátek. Na Vyšehradě už mrzlo neprůhledně, ale v Modré škole bylo teplo i přes noc, jak spokojeně konstatovali bivakující.

úterý 7. února 2012

Důsledky dekretů prezidenta E. Beneše pro právní systém ČR


Jaroslav Kuba
(Pokračuji v reportování konference "Odsun Němců z Československa - 65 let poté" kterou dne 29. listopadu 2011 uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu. Dalším přednášejícím ve třetím panelu konference "Právní důsledky odsunu německé menšiny z ČSR" byl JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc., poradce prezidenta ČR.)

pondělí 6. února 2012

PRAGOFFEST 2012: Tradičně v pohodě


Letos jsem dorazil na už tradiční PragoFFest, přímo navazující na Pragocon, do Modré školy v jihopražských Hájích už potřetí. Všude vůkol drsně mrzlo, ale uvnitř bylo příjemné teplíčko.
sobota 4. února 2012

ČESKÉ TEXTÁRNY 2002: Neloajální zákazníci

Pondělí 4. února
Na dnešní managorské poradě na Severním Městě rozebíral Ivoš Kvakoš nový Projekt 2002, který má za úkol "zefektivnit naši činnost, optimalizovat vnitřní procesy a rozpracovat novou strategii na liberalizovaném trhu, kde nás čeká boj o zákazníka". Protože se snižuje počet našich odběratelů, budeme muset těm zbývajícím zvednout ceny.

pátek 3. února 2012

MOBY DICK: Zjednodušená demokracie

Německá gravitace, vyřešení Řecka, ministr v zahraničí, syrští dezertéři, zbytečná ACTA a Mobyho stávka

čtvrtek 2. února 2012

ZASLÁNO: Ad Skrytá autorita, lidská agresivita a víra

(Autor: ip-89-103-228-192.net.upcbroadband.cz)

Jakýsi skrytý autoritář projevuje svou lidskou agresivitu s vírou, že mu to projde.

Má milá žena se mě zeptala: "A proč vlastně mažeš toho chudáka?" Já ho mažu, protože sem zanáší agresivitu. Nejde jen o "sprosťárny", o "jadrnost" či "nejadrnost". Samotné sprosté slovo nevadí. Švejk nebyl sprostý. Vadí vulgarita, spojená se zlomyslným a promyšleným urážením. Toho si zde užijeme dosti - i bez vulgarit. Takový élent rozvrací diskusi, protože stupňuje agresivitu a přenáší ji na všechny čtenáře. Proto ho mažu. Ano, tento blog byl založen pro neregistrované komentátory, a taky se zde objevují dosti neregistrovatelné názory, ale to neznamená, že zde neplatí nějaká minimální pravidla. Pravidla, která nebyla definována žádnou vyhláškou, ale která vyplynula z užívání tohoto veřejného prostoru, který spravuji. A jedno z těch pravidel vyplynulo, když se do otevřených dveří naší hospůdky začal nabourávat "-důvěrný anonym": "Takového rozvratníka mazati budeš."
"A co tak hroznýho píše?", ptala se žena. "Zajímalo by mě to, a ty to smažeš dřív, než si to stačím přečíst." Proto sem pro dnešek - výjimečně - přesouvám ze spamového koše důvěrné výkřiky, a to jakožto doprovodný studijní materiál ke včerejšímu článku Skrytá autorita, lidská agresivita a víra. Protože nechci opakovat urážky na ostatní komentátory, uvádím jen ty, které se týkají mé osoby: